Framtidens arbeidsmarked for samfunnsvitere og humanister Torun Høgvold Enstad

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Framtidens arbeidsmarked for samfunnsvitere og humanister Torun Høgvold Enstad"

Transkript

1 Framtidens arbeidsmarked for samfunnsvitere og humanister Torun Høgvold Enstad Leder for informasjons- og organisasjonsavdelingen, Samfunnsviterne

2 Kan vi si noe om framtidens arbeidsmarked for våre medlemmer? Arbeidsmarkedet er i forandring: tverrfaglighet spesialisering jobbe i team skreddersy din egen kompetanse uavhengig av tid og sted; grenseløst? digital/teknologisk utvikling/revolusjon mindre fast ansettelse, jobbe mer prosjektbasert?

3 Utdanning for livet? Akademisk inflasjon; stadig flere har høyere utdanning; stadig mer konkurranse om jobbene og om å ha den beste kompetansen Ikke lenger nok å ha hovedfag i engelsk fra UiO, 1998? Utdanning kommer ikke med livstidsgaranti Faglig oppdatering blir mer viktig; etter- og videreutdanning, kurs osv.

4 Dette lyder litt skummelt?

5 Ingen panikk! Vi bør være interessert i framtiden det er der vi skal tilbringe resten av livet Bare ved å tenke på framtiden er man bedre rustet til å møte framtiden Vi som husker verden før datamaskinene, klarte jo overgangen til den nye tiden fint

6 Samfunnsviterne - medlemsvekst

7 Medlemmenes faglige bakgrunn og sektortilhørighet

8 Framtidens kompetansebehov I artikkelen Nerdenes hevn i Aftenposten Innsikt (sept. 2012) spås det hvor mange høyt utdannede vi vil ha behov for i Bygger på SSBs fremskriving av Norges utdanningsbehov i framtiden.

9 Behovet for høyt utdannede vil øke Hovedbudskapet er at behovet for høyt utdannede vil øke uansett fag. Dette forutsetter riktignok at Norge forblir i samme økonomiske situasjon som i dag - sårbart for variasjoner i konjunkturene. Likevel kan man si at HumSam-fag er mindre konjunkturutsatt enn andre faggrupper, i hvert fall så lenge vi først og fremst jobber i offentlig sektor, så det er grunn til å tro at dette vil stå seg.

10 Det første tallet er behovet i 2006, det andre tallet er forventet behov i 2030 Høyere utdanning, mastergrad eller mer: Humanistiske fag: Samfunnsfag: Økonomi og adm.: Ingeniører:

11 Også for lavere grad vil behovet være stort framover: Høyere utdanning, bachelor eller tilsv.: Humanistiske fag: Samfunnsfag: Økonomi og adm.: Sykepleier: Lærer:

12 For mange eller for få samfunnsvitere? SSB, Utdannes det riktig kompetanse for fremtiden?, 2012: «Til tross for at etterspørselen etter disse gruppene også forventes å vokse sterkt, kan det likevel reises spørsmål om det ikke utdannes for mange», heter det i rapporten. Det vil være rundt for mange samfunnsvitere i Antall i arbeidsstyrken med samfunnsfaglig utdanning forventes å dobles innen 2030, og antall med utdanning innen økonomi og administrasjon forventes å øke med 80 prosent. MEN: Det vil være litt mer rift om å få de beste jobbene, men det er ikke så mange som trenger å frykte for arbeidsledighet, sier Nils Martin Stølen i SSB.

13 Kandidatundersøkelsene Kandidatundersøkelsene viser at: de aller fleste nyutdannede samfunnsvitere og humanister får jobb det tar litt lenger tid for disse gruppene å få relevant arbeid enn det gjør for andre grupper

14 Gisle Hellsten, Karrieresenteret UiO Det er alltid noen som sier at dette trenger vi ikke, men det støttes ikke veldig tydelig av kandidatundersøkelsene. Det kan åpne seg nye veier og komme nye arbeidsområder vi ikke helt vet hva er. For ti år siden var det ingen som snakket om webdesigner og internettarkitekt. Det viktigste ikke nødvendigvis er hva du har studert, men at du har studert.

15 Samfunnsviternes fagkonferanse 2013 Framtidens arbeidsmarked for samfunnsvitere og humanister Alle innlegg fra konferansen er tilgjengelige via Samfunnsviternes YouTube-kanal:

16 Fagkonferansen ga oss forskjellige perspektiver: Karl Fredrik Tangen, samf. geograf: Det er og vil alltid være et rom for oss samfunnsvitere og humanister å fylle, både i offentligheten og i arbeidslivet, både i dag og framover. Dette rommet har ikke BI-kandidatene eller noen andre samme forutsetning for å fylle som oss samfunnsvitere og humanister. Vår styrke er nemlig faglig tyngde oppsummert i det kompliserende, det langsomme, det avslørende, det politiske og det kritiske. Tangen advarer mot å la andre faggrupper, som man kan anta har mindre faglig tyngde i samfunnsspørsmål, få dominere samfunnsdebatten. Vi må selv kreve vår rett til å bli hørt!

17 Julie K. Cartons framtidsvisjon Julie K. Carton, dansk framtidsforsker Ifølge Carton kjennetegnes framtidens kompetansebehov av ekstrem spesialisering hånd i hånd med tverrfaglighet. Evne til å samarbeide på tvers av fagfelt og kunnskapsdomener. Evne til å navigere på nye kunnskapsdomener tilegne seg og bruke ny kunnskap. Verden «kvantifiseres»: Mengden av tilgjengelig data og informasjon er stigende, data blir innsamlet på en rekke nye områder.

18 Julie K. Cartons framtidsvisjon (forts.) I Cartons framtidsvisjon vil kommunikasjon foregå i stigende grad mellom fysiske gjenstander og utenom mennesker. Dette stiller krav til kognitiv prosessering og selektering av informasjon, kort sagt databehandlingsegenskaper evnen til å omsette store mengder data til abstrakte begreper og til å forstå databaserte resonnementer.

19 Ny kompetanse Videre nevner Carton: Evnen til kritisk å vurdere og utvikle innhold til framtidens medieformer ny mediekompetanse, hvordan kommunisere med nye teknologiske muligheter. Globaliseringen bare så vidt begynt vi behøver ikke engang reise for å samarbeide med kineserne, amerikanerne osv. Tverrkulturell kompetanse, kulturell sensitivitet, sosial intelligens og språklig kompetanse er egenskaper som ikke vil gå av moten med det første.

20 Er det plass til det menneskelige i Cartons visjon? Kvantifiseringen av vår verden, som Carton beskrev det, peker i retning målbarhet økonomisk nytteverdi og teknologisering. Hvordan vil dette passe inn for våre faggrupper? Vil våre fag bli karakterisert som «unyttige»? Vil man måtte rettferdiggjøre det noen kaller unyttige fags eksistens i et samfunn hvor alt måles i økonomisk nytte? Ifølge Tangen besitter vi den nødvendige kompetansen allerede, vi må bare våge å bruke den mer offensivt. Stikkord for samfunnsvitere og humanister i framtiden er tilpasning.

21 HumSam-fag: Kun for spesielt interesserte eller faktisk nytteverdi for samfunnsutviklingen? Lett låse seg fast i et samfunnsbilde hvor økonomisk vekst er det eneste målet på suksess. Verden ser ikke lenger ut som den gjorde på 1960-tallet. Utvikling i retning av globalisering og teknologisk revolusjon, økonomisk vekst Vi trenger språkkunnskap og kunnskap om kultur, religion, politikk, historie osv. for å kommunisere og delta i et globalt samfunn og bygge gode demokratier. Vi trenger å kjenne vår egen og andres historie og kultur for å forstå andres valg og for å ta gode avgjørelser.

22 Økonomisk nytteverdi er ikke alt Økonomisk vekst gir ikke nødvendigvis et godt samfunn, eller en rettferdig fordeling, eller et fungerende demokrati. Dette er kvaliteter som ikke teknologene eller økonomene alene kan gi oss. Det å skape økonomisk vekst sikrer oss ikke et demokrati. Innovasjon og næringsrettet resultatsorientering kan ikke alene sikre oss et samfunn vi ønsker å leve i. I stedet for kun å se sammenhengene, må vi vise dem, påpeke dem, forklare dem og ta makta over dem tilbake. (jf. Tangen)

23 Kompetansebegrepet Kompetansebegrepet må være vår venn. Vi må se på det som en styrke for oss at vi stadig blir utfordret på vår relevans og vår nytteverdi. Vi gjemmer oss ikke bak titler eller profesjoner; er ikke proteksjonistiske Vi tør å være åpne i møte med nye ideer og på tvers av faglige skiller.

24 Kompetanse er alt du har som kan brukes til noe Ikke bare det faget du studerte. Erfaring, opplevelser, interesser, motivasjon, sosiale egenskaper, er også kompetanse. Dette er essensielt for din lærings- og formidlingsevne. Kunnskap er ferskvare. Dette stiller store krav til kunnskapsarbeideren.

25 Kompetanse er alt du har som kan brukes til noe (forts). Kjenn deg selv På bakgrunn av innsikt om deg selv, kan du bli bevisst på: - hvordan du inspirerer andre - hvordan du selv og andre spiller på lag - hvordan man treffer den felles forståelsen osv.

26 Karriereutvikling Handler om hvordan du kan posisjonere deg slik at en opplever meningsfull og ønsket deltagelse i arbeidslivet til enhver tid. Karriere som begrep går på tvers av livsfaser og livssfærer, og er noe alle har uavhengig av posisjon, rolle eller utdanning. Karriereutvikling derfor like relevant som tiltak mot ulike grupper som seniorer, yngre, ledertalenter, nøkkelmedarbeidere, ledere eller som del av livsfaseorientert personalpolitikk.

27 Ingen grunn til å være beskjeden! Tilbakemeldinger fra både studentmedlemmer og ordinære medlemmer tyder på at de har problemer med å beskrive sin egen kompetanse Potet, ser sammenhengene, analytisk evne, kan trekke ut essensen av et komplekst saksområde Vær mer presis!

28 Kartlegg din egen Sentrale spørsmål: Hvem er jeg? Hva kan jeg? kompetanse Hva har jeg gjort før, hva gjør jeg nå? Hva vil jeg? Hvorfor? Enkle spørsmål - komplekse svar. Din kompetanse er alt du har som du kan bruke til noe!

29 Egen kompetanse Dette blir mer og mer viktig: Vis hva som er unikt med din kompetanse! Det er bare du selv som kan vise dette!

30 Egen kompetanse (forts.) Våre grupper tvinges til å reflektere mer over dette enn de som har en merkelapp i arbeidsmarkedet jurist, økonom, ingeniør osv. Å reflektere over dette gir deg styrke!

31 Hva gjør Samfunnsviterne? Formidler av EVU-tilbud Rabattavtale NTNU VIDERE Kompetanseutviklingsmidler (søknadsfrist 1. mai) Nettbasert karriereutviklingsverktøy ( selfassessment ) fra høsten 2013 Bygge faglig identitet gjennom ulike tiltak: nettsider, medlemsbladet, synlighet ute i verden, jobbsøkerkurs for studenter

32 Husk: Det er bare du som kan forberede deg på å møte framtidens arbeidsmarked Ikke vær beskjeden

Samfunnsviternes identitet og posisjon

Samfunnsviternes identitet og posisjon Samfunnsviternes identitet og posisjon Rapport, mars 2011 1 Arve Paulsen Kommunikasjon: Samfunnsviternes identitet og posisjon, mars 2011 Innholdsoversikt Bakgrunnen for oppdraget... 3 Kilder... 4 De tre

Detaljer

Vil fortsatt ansette

Vil fortsatt ansette perspektiver på arbeidsmarkedet nr. 3 212 2 Forsiktig framover Optimismen holder stand i Norge, men internasjonalt er det fortsatt mange tegn på nedkjøling av økonomien, og usikre tider for dem som søker

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

Tema: FRAMTIDEN. Forskning anno 2020 Yngrebølgen slår inn over oss Et optimistisk blikk framover Karriereutvikling

Tema: FRAMTIDEN. Forskning anno 2020 Yngrebølgen slår inn over oss Et optimistisk blikk framover Karriereutvikling TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2 2010 SAMFUNNSVITEREN Tema: FRAMTIDEN Forskning anno 2020 Yngrebølgen slår inn over oss Et optimistisk blikk framover Karriereutvikling TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2-2010

Detaljer

Lærerrapport over arbeidet med Holbergprisen i Skolen Skoleåret 2013/14 Askim videregående skole. Fredrik Hasler

Lærerrapport over arbeidet med Holbergprisen i Skolen Skoleåret 2013/14 Askim videregående skole. Fredrik Hasler Lærerrapport over arbeidet med Holbergprisen i Skolen Skoleåret 2013/14 Askim videregående skole Fredrik Hasler Innledning Det er ikke alltid slik med nytilsatte ledere at de faktisk bidrar til den type

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune?

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Anne Elisabeth Sjåheim Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Master i skoleledelse NTNU 2012 FORORD Fire år med deltidsstudier

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2014 SAMFUNNSVITEREN LEDELSE. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4-2014 Side 1

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2014 SAMFUNNSVITEREN LEDELSE. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4-2014 Side 1 TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2014 SAMFUNNSVITEREN LEDELSE TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4-2014 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK samfunnsfag ved universitetet. doktorgrad om prosjektleiing i Statoil.

Detaljer

Entreprenørskap i høyere utdanning erfaringer blant nyutdannede

Entreprenørskap i høyere utdanning erfaringer blant nyutdannede Entreprenørskap i høyere utdanning erfaringer blant nyutdannede Liv Anne Støren Rapport 45/2012 Entreprenørskap i høyere utdanning erfaringer blant nyutdannede Liv Anne Støren Rapport 45/2012 Rapport

Detaljer

ITINERA. Student UTDANNING TIL ARBEIDSLIVET. Magasin om internasjonalt utdannings- og forskningssamarbeid. Nr 1 2011.

ITINERA. Student UTDANNING TIL ARBEIDSLIVET. Magasin om internasjonalt utdannings- og forskningssamarbeid. Nr 1 2011. ITINERA Magasin om internasjonalt utdannings- og forskningssamarbeid UTDANNING TIL ARBEIDSLIVET Nr 1 2011 Student i praksis /8/ Ta ingeniørutdanning! I Tyskland! /04/ Humanister får studiepoeng for arbeidspraksis

Detaljer

Del 1: Informasjon om nasjonale prøver i lesing 8. trinn

Del 1: Informasjon om nasjonale prøver i lesing 8. trinn Versjon 19. september 2007 Bokmål Del 1: Informasjon om nasjonale prøver i lesing 8. trinn Her følger informasjon om den nasjonale prøven i lesing og hva prøven måler. 1. Lesing Nasjonale prøver i lesing

Detaljer

Sivilingeniørutdanning datateknikk. Ta en utfordring styr datamaskinene

Sivilingeniørutdanning datateknikk. Ta en utfordring styr datamaskinene 2008 2009 Sivilingeniørutdanning datateknikk Ta en utfordring styr datamaskinene sivilingeniørutdanning Arkitektutdanning estetiske fag, kunst-og musikkfag historie, religion, kultur- og idéfag idrettsfag

Detaljer

Tema: Samfunnsvitere og humanister - før og nå

Tema: Samfunnsvitere og humanister - før og nå TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2 2012 SAMFUNNSVITEREN Tema: Samfunnsvitere og humanister - før og nå TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2-2012 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK Gunn Kvalsvik humanister og samfunnsvitarar

Detaljer

Den lille karriereguiden - for begynnere

Den lille karriereguiden - for begynnere Studieløpsprosjektet Den lille karriereguiden - for begynnere av Harald Åge Sæthre Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Den lille karriereguiden - for begynnere av Harald Åge Sæthre Mest for deg

Detaljer

Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006. Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven

Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006. Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006 Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven Karrieresenterets program Flere nye tilbud til jobbsøkere

Detaljer

Erfaringer fra deltakelse i Studentbedrift

Erfaringer fra deltakelse i Studentbedrift ØF-notat nr. 16/2006 Erfaringer fra deltakelse i Studentbedrift Hvordan opplevde deltakerne tiden som etablerer av Studentbedrift og hva skjedde etterpå? av Vegard Johansen og Trude Hella Eide ØF-notat

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte VEILEDERHEFTE Gjør noe med det! -Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte SE MULIGHETENE! Ungt Entreprenørskap Forlag 2011 1 Gjør

Detaljer

Tilpasset opplæring. Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen. Ingunn Weka

Tilpasset opplæring. Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen. Ingunn Weka Tilpasset opplæring Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen Ingunn Weka Masteroppgave i Læring og Tilpasset Opplæring Det Utdanningsvitenskapelige

Detaljer

Frafall eller bortvalg?

Frafall eller bortvalg? Frafall eller bortvalg? En kvalitativ undersøkelse av årsaker til frafall på ingeniørutdanningene. Henrik Omenås Masteroppgave i sosiologi, november 2013 Institutt for Sosiologi og Statsvitenskap Fakultet

Detaljer

Kreativitet i forsikringsbransjen

Kreativitet i forsikringsbransjen Kreativitet i forsikringsbransjen Hvilke faktorer påvirker kreativiteten blant de ansatte i forsikringsbransjen? STV - 3903 Mari Fjørtoft Bjørnstad Mastergradsoppgave i organisasjons- og ledelsesvitenskap

Detaljer

Fra gotikken til nåtiden

Fra gotikken til nåtiden Fra gotikken til nåtiden Av Wenche Frogn Sellæg Innledning Kjære alle sammen Det er en glede for meg å kunne åpne denne konferansen med det nye seniorrådet som tema skjønt helst skulle jeg sett at vi fortsatt

Detaljer

Drømmeløftet. I regi av Start Norge. Sted: Kristiansand Dato: 21.03.14. Start Norge 1

Drømmeløftet. I regi av Start Norge. Sted: Kristiansand Dato: 21.03.14. Start Norge 1 Drømmeløftet I regi av Start Norge Sted: Kristiansand Dato: 21.03.14 Start Norge 1 Innholdsfortegnelse Forord s.3 Drømmescenario 1 s.5 - Bakgrunn fra lokallaget s.5 - Innledning s.6 - Konkrete tiltak s.6

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Bildet på netthinnen har det noen betydning?

Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging for kommuner/lokalsamfunn: Harald Espeland Daglig leder og senior rådgiver i TIBE PR Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging er et verktøy for å nå kommunens mål. Gjennom

Detaljer

FRA STUDIER TIL JOBB I BERGENSREGIONEN TIDSSERIERAPPORT 2003 2011

FRA STUDIER TIL JOBB I BERGENSREGIONEN TIDSSERIERAPPORT 2003 2011 FRA STUDIER TIL JOBB I BERGENSREGIONEN TIDSSERIERAPPORT 2003 2011 Asle Høgestøl, Malin Dahle og Turid Vaage ideas2evidence-rapport 02:2014 ideas2evidence 2014 ideas2evidence Villaveien 5 5007 Bergen Telefon:

Detaljer

Læretid i utlandet: Manual for lærlinger

Læretid i utlandet: Manual for lærlinger Læretid i utlandet: Manual for lærlinger av Gard Tekrø Internasjonalt Servicekontor, Oppland Innhold Innledning Grunner til å reise utenlands Fordeler Fordeler for deg som lærling Kommentarer Fordeler

Detaljer

Før du bestemmer deg...

Før du bestemmer deg... Før du bestemmer deg... Enklere før? Det var kanskje enklere før. Pensjonsalderen var 67 år. Det ga ikke så mye frihet, men heller ikke så mange valg. Så kom AFP, og nå kommer pensjonsreformen. Fra 2011

Detaljer

Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæring. Er det på tide å ta ressursperspektivet på alvor?

Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæring. Er det på tide å ta ressursperspektivet på alvor? Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæring. Er det på tide å ta ressursperspektivet på alvor? I løpet av de ti siste årene har vi stadig blitt møtt med at mangfold er en ressurs. I diverse meldinger

Detaljer