Samfunnsvitere og humanister i arbeidsmarkedet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samfunnsvitere og humanister i arbeidsmarkedet"

Transkript

1

2 Jannecke Wiers-Jenssen Samfunnsvitere og humanister i arbeidsmarkedet Hva kan Kandidatundersøkelser fortelle oss? Samfunnsviternes fagkonferanse 2013, Trondheim

3 Agenda Veksten i tallet på samfunnsvitere og humanister Om NIFUs kandidatundersøkelse Resultater fra Kandidatundersøkelsen: Overgang fra utdanning til arbeid Kjennetegn ved jobben Har en vanskelig overgangsfase fra utdanning til arbeid noe å si for senere karriere? Vurdering av utdanningen Samfunnsvitere og humanister sammenlignet med andre Endring over tid

4 Uteksaminerte kandidater utvalgte fag Humanister Samfunnsvitere Jurister Naturvitesk. og teknologi Kilde: Akademikerregisteret, NIFU

5 Hva er gode suksessindikatorer? Å være i jobb? Å være i en jobb som samsvarer med utdanningen? Å være i heltidsjobb? Å være i fast stilling framfor vikariat? Å ha en godt betalt jobb? Å ha en jobb med utviklingsmuligheter?

6 Hva er Kandidatundersøkelsen? Spørreundersøkelse om overgang mellom høyere utdanning og arbeid, gjennomført siden 1972 Omfatter de fleste utdanningsgrupper med høyere grads eksamen fra norske læresteder (herunder samfunnsvitere og humanister) Noen år inkluderes utvalgte grupper med lavere grad (eksempelvis ingeniører, lærere og sykepleiere) To typer undersøkelser Halvtårsundersøkelser: annet hvert år, tidsserier Spesialundersøkelser: varierende tema Finansiert av Kunnskapsdepartementet og Forskningsrådet

7 Hva spørres det om? Kandidatenes situasjon på arbeidsmarkedet Arbeidssøkingsprosessen Hovedaktivitet: hva de gjør på intervjutidspunktet Mistilpasning (ledighet, overutdanning, undersysselsetting) Trekk ved arbeidssituasjonen (lønn, fast/midlertidig, off./privat, type næring, arbeidskommune) Eventuell videreutdanning Vurdering av utdanningen og lærestedet Alternerende tematiske spørsmål (f.eks. praksis i utdanningen, spørsmål til bestemte grupper) Atferd, vurderinger og oppfatninger

8 Hvem er nyutdannede samfunnsvitere og humanister? Humanister Samfunnsvitere Gjennomsnitt høyere grads kandidater Alder (gj.snitt) 32,4 30,5 30,3 Andel kvinner Foreldre med høyere utdanning Andel med relevant arbeidserfaring Kilde: Kandidatundersøkelsen

9 Hovedaktivitet et halvt år etter eksamen 2011 Humanister Samfunnsvitere Master N=2232 Yrkesaktiv 69,2 78,2 80,9 Student/skoleelev 10,3 3,7 5,5 Arbeidsledig 9,4 13,5 8,2 Annet 9,2 3,9 9,2 Kilde: Kandidatundersøkelsen

10 Begreper/definisjoner Arbeidsledig: Uten inntektsgivende arbeid + har søkt arbeid siste 4 uker/kunne påtatt seg arbeid umiddelbart Undersysselsatt: Sysselsatt i ufrivillig deltid Irrelevant arbeid: Arbeidsoppgavene krever ikke høyere utdanning + innholdet i utdanningen passer dårlig med arbeidsoppgavene. To typer: Vansker med å få jobb med den utdanningen man har Andre årsaker Mistilpassede: Summe av alle som er arbeidsledige, undersysselsatte eller i irrelevant arbeid

11 Mistilpasning 6 mnd. etter utdanning Prosent. Humanistiske fag Arbeidsledig Samfunnsfag Jus Undersysselsatt Øk.adm. Naturvitenskap MASTER TOTALT Irrelevant arb. pga vansker med å får jobb Irrelevant arbeid andre årsaker Kilde: Kandidatundersøkelsen

12 Mistilpasning humanister et halvt år etter eksamen og Humanister totalt Språkutdanninger Litteratur- og biblioteksutd. Historisk-filosofiske utd. Musikk, dans og drama Kilde: Kandidatundersøkelsen og

13 Mistilpasning blant samfunnsvitere et halvt år etter eksamen og Samfunnsvitere totalt Statsvitenskap Sosiologi Samfunnsgeografi Samfunnsøkonomi Media og kommunikasjon Psykologi Sosialantroplologi Kilde: Kandidatundersøkelsen og

14 Humanister: antall kandidater og andel mistilpassede, vårkull Kandidater Arbeidsledighet Ufrivillig deltid Ufrivillig irrelevant arbeid Irrelevant arbeid e.l ANTALL PROSENT Kilde: Akademikerregisteret + Kandidatundersøkelsene

15 Samfunnsvitere: Antall kandidater og andel mistilpassede vårkull Kandidater Arbeidsledighet Ufrivillig deltid Ufrivillig irrelevant arbeid Irrelevant arbeid e.l ANTALL PROSENT Kilde: Akademikerregisteret + Kandidatundersøkelsene

16 Arb. ledighet 6 mnd. etter fullført utd. Andel av arbeidsstyrken Høyere grad total Humanistiske fag Jus Samfunnsfag Naturvitenskap Kilde: Kandidatundersøkelsene

17 Mistilpasning - kullet som avsluttet utdanningen i Samfunnsvitere Humanister 10 5 Høyere grad i alt Kilde: Kandidatundersøkelsene 2000, 2004 og

18 Fast eller midlertidig jobb? ,2 0,5 31,4 15, ,9 29,3 19,6 22,3 10,4 5,1 4,3 2,1 3 Humanister Samfunnsvitere Master totalt Fast ansettelse Stipendiat/ forsker-opplæringsstilling Vikariat/ annen midl. stilling av varighet 6 mnd. eller mer Vikariat/ annen midl. stilling av varighet mindre enn 6 mnd. Selvstendig næringsdrivende Kilde: Kandidatundersøkelsen

19 Andel masterkandidater i relevant heltidsarbeid Humanister Samfunnsfag Juridiske fag Øk.adm. fag Naturvit. og tekn. fag Fast, relevant heltidsjobb Midlertidig, relevant heltidsjobb Kilde: Kandidatundersøkelsen

20 Andel i privat sektor Samfunnvitere Humanister Masterkandidater totalt Menn Kvinner Kilde: Kandidatundersøkelsen

21 Andel av nyutdannede som arbeider i privat sektor Samfunnsvitere Humanister Kilde: Kandidatundersøkelsene

22 Hva karakteriserer de som jobber i privat sektor? Relativt flere menn enn kvinner Litt lavere gjennomsnittsalder Små karakterforskjeller, men i snitt litt lavere karakterer Er oftere undersysselsatt eller i irrelvant arbeid Jobber innenfor kulturell og annen tjenesteyting varehandel, hotell og restaurant faglig tjenesteyting kommunikasjon og informasjon Størst økning i andel som går til privat sektor Humanister: litteratur- og biblioteksutdanninger Samfunnsvitere: medie- og kommunikasjonsfag

23 Undersysselsatt og i irrelevant arbeid etter sektor. Prosent. 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 21,4 9,7 19,3 6,5 13,8 10,0 5,9 5,0 Offentlig Privat Offentlig Privat Humanister Samfunnsvitere Irrelevant arbeid Undersyssel satt Kandidatundersøkelsene

24 Fordeling på næringsgrupper Offentlig administrasjon Kulturell og annen tj.yting Videregående skole Høyere utdanning Grunnskolen Samfunnsvitere Humanister Annen undervisning Helse og sosialtjenester Info. og kommunikasjon Vareh., hotell og restaur. FOU-arbeid Faglig og tekninsk tj.yting Annet Kilde: Kandidatundersøkelsene

25 Fast brutto månedslønn i heltidsstilling, 6 mnd. etter utd. Humanistiske fag Samfunnsfag Kvinner Menn Juridiske fag Øk. adm. fag Naturvitenskap og teknologi Master totalt Kilde: Kandidatundersøkelsen

26 Tilfredshet med utdanningens innhold Humanister Samfunnsvitere Øk.adm.fag Jus Nat.vit. og tekn.fag 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Svært fornøyd Litt fornøyd Verken/eller Litt misfornøyd Svært misfornøyd Kilde: Kandidatundersøkelsen

27 Tilfredshet med utdanningens relevans for arbeidslivet Humanister Samfunnsvitere Øk.adm.fag Jus Nat.vit. og tekn.fag 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Svært fornøyd Litt fornøyd Verken/eller Litt misfornøyd Svært misfornøyd Kilde: Kandidatundersøkelsen

28 Oppsummering Vekst. Antall kandidater i samfunnsvitenskap og humaniora har økt betraktelig Arbeidsmarkedet har absorbert de fleste kandidatene, og det har vært en betydelig vekst i privat sektor Arbeidsledighet: mindre konjunkturutsatt enn andre akademikergrupper Mistilpasning i arbeidsmarkedet: humanister høyere nivå enn andre grupper mest utbredt i privat sektor nokså stabilt mønster for nyutdannede over tid lavere noen år etter eksamen enn for nyutdannede Tilfredshet med utdanningen: høy mht. innhold, lav mht. arbeidslivsrelevans

29 Aktuelle NIFU publikasjoner og undersøkelser Næss, T., Arnesen C.Å. og J. Wiers-Jenssen (2012) Nyutdannede samfunnsvitere og humanister i privat sektor. Arbeidsnotat 6/2012 Arnesen, C.Å., Støren, L.A. og J. Wiers-Jenssen (2012) Arbeidsmarkedssituasjon og tilfredshet med utdanningen blant ulike grupper av nyutdannede. Rapport 39/2012 Arnesen, C.Å. (2009) Kandidatundersøkelsen 2008 (Om karriereutvikling over tid) Wiers-Jenssen, J., Arnesen, C.Å. og L.A. Støren (2012) Kandidatundersøkelsen design, utviklingsmuligheter og internasjonale perspektiver. Arbeidsnotat 7/2012 To kandidatundersøkelser i 2013 Spesialundersøkelse blant et utvalg høyere grads kandidater uteksaminert i 2010 En ordinær halvtårsundersøkelse blant de som blir uteksaminert vårsemesteret

30

Nyutdannede samfunnsvitere og humanister i privat sektor. Analyser av Kandidatundersøkelsen. Terje Næss, Clara Åse Arnesen og Jannecke Wiers-Jenssen

Nyutdannede samfunnsvitere og humanister i privat sektor. Analyser av Kandidatundersøkelsen. Terje Næss, Clara Åse Arnesen og Jannecke Wiers-Jenssen Nyutdannede samfunnsvitere og humanister i privat sektor Analyser av Kandidatundersøkelsen Terje Næss, Clara Åse Arnesen og Jannecke Wiers-Jenssen Arbeidsnotat 6/2012 Nyutdannede samfunnsvitere og humanister

Detaljer

En analyse av bosettingsmønster og arbeidsmarkedstilpasning blant nyutdannede kandidater

En analyse av bosettingsmønster og arbeidsmarkedstilpasning blant nyutdannede kandidater Rapport 7/2003 Nyutdannedes regionale tilpasning En analyse av bosettingsmønster og arbeidsmarkedstilpasning blant nyutdannede kandidater Clara Åse Arnesen ISBN 82-7218-478-8 ISSN 0807-3635 GCS AS Oslo

Detaljer

Kandidatundersøkelsen design, utviklingsmuligheter og internasjonale perspektiver. Jannecke Wiers-Jenssen, Clara Åse Arnesen og Liv Anne Støren

Kandidatundersøkelsen design, utviklingsmuligheter og internasjonale perspektiver. Jannecke Wiers-Jenssen, Clara Åse Arnesen og Liv Anne Støren Kandidatundersøkelsen design, utviklingsmuligheter og internasjonale perspektiver Jannecke Wiers-Jenssen, Clara Åse Arnesen og Liv Anne Støren Arbeidsnotat 7/2012 Kandidatundersøkelsen design utviklingsmuligheter

Detaljer

Spill på flere strenger. Kandidatundersøkelse blant personer utdannet i skapende og utøvende musikk

Spill på flere strenger. Kandidatundersøkelse blant personer utdannet i skapende og utøvende musikk Spill på flere strenger Kandidatundersøkelse blant personer utdannet i skapende og utøvende musikk Clara Åse Arnesen, Erica Waagene, Elisabeth Hovdhaugen og Liv Anne Støren Rapport 10/2014 Spill på flere

Detaljer

FRA STUDIER TIL JOBB I BERGENSREGIONEN TIDSSERIERAPPORT 2003 2011

FRA STUDIER TIL JOBB I BERGENSREGIONEN TIDSSERIERAPPORT 2003 2011 FRA STUDIER TIL JOBB I BERGENSREGIONEN TIDSSERIERAPPORT 2003 2011 Asle Høgestøl, Malin Dahle og Turid Vaage ideas2evidence-rapport 02:2014 ideas2evidence 2014 ideas2evidence Villaveien 5 5007 Bergen Telefon:

Detaljer

Entreprenørskap i høyere utdanning erfaringer blant nyutdannede

Entreprenørskap i høyere utdanning erfaringer blant nyutdannede Entreprenørskap i høyere utdanning erfaringer blant nyutdannede Liv Anne Støren Rapport 45/2012 Entreprenørskap i høyere utdanning erfaringer blant nyutdannede Liv Anne Støren Rapport 45/2012 Rapport

Detaljer

Samarbeid med arbeidslivet i studietiden. Omfang, typer og nytte av samarbeid. Terje Næss, Taran Thune, Liv Anne Støren og Agnete Vabø

Samarbeid med arbeidslivet i studietiden. Omfang, typer og nytte av samarbeid. Terje Næss, Taran Thune, Liv Anne Støren og Agnete Vabø Samarbeid med arbeidslivet i studietiden Omfang, typer og nytte av samarbeid Terje Næss, Taran Thune, Liv Anne Støren og Agnete Vabø Rapport 48/2012 Samarbeid med arbeidslivet i studietiden Omfang, typer

Detaljer

Utdanner vi økonomer for framtidens arbeidsliv? Rapport utarbeidet i anledning Econas 75-års jubileum

Utdanner vi økonomer for framtidens arbeidsliv? Rapport utarbeidet i anledning Econas 75-års jubileum Utdanner vi økonomer for framtidens arbeidsliv? Rapport utarbeidet i anledning Econas 75-års jubileum Revidert utgave Jannecke Wiers-Jenssen Per Olaf Aamodt Terje Næss Rapport 35/2014 Utdanner vi økonomer

Detaljer

Akademikernes nye arbeidsmarked i kunnskapssamfunnet

Akademikernes nye arbeidsmarked i kunnskapssamfunnet RAPPORT 27/2010 Akademikernes nye arbeidsmarked i kunnskapssamfunnet Fordelingen av nyutdannede humanister, jurister, økonomer og teknologer på næring og sektor 1989-2007 Terje Næss NIFU STEP Norsk institutt

Detaljer

Arbeidsmarkedets betydning for søkningen til ulike typer høyere utdanning

Arbeidsmarkedets betydning for søkningen til ulike typer høyere utdanning Clara Åse Arnesen og Bjarne Strøm Arbeidsmarkedets betydning for søkningen til ulike typer høyere utdanning At deltakelsen i høyere utdanning generelt varierer med situasjonen på arbeidsmarkedet, er velkjent

Detaljer

2/2004. Øker lønnsforskjellene i Norge? Barn eller høy lønn: Må kvinner velge? Midlertidige ansatte i norsk arbeidsliv

2/2004. Øker lønnsforskjellene i Norge? Barn eller høy lønn: Må kvinner velge? Midlertidige ansatte i norsk arbeidsliv Søkelys på arbeidsmarkedet 2/2004 Øker lønnsforskjellene i Norge? Barn eller høy lønn: Må kvinner velge? Hvor stor arbeidskraftreserve er de undersysselsatte? Midlertidige ansatte i norsk arbeidsliv Yrkesarbeid

Detaljer

Fremtidig tilgang på høyt utdannet arbeidskraft i offentlig sektor

Fremtidig tilgang på høyt utdannet arbeidskraft i offentlig sektor ARBEIDSNOTAT 30/2005 Terje Næss Fremtidig tilgang på høyt utdannet arbeidskraft i offentlig sektor En konsekvensanalyse for perioden 2002-2020 NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien

Detaljer

«Kompetanse 2020» Universitetskandidatenes kompetanse og arbeidslivets behov

«Kompetanse 2020» Universitetskandidatenes kompetanse og arbeidslivets behov «Kompetanse 2020» Universitetskandidatenes kompetanse og arbeidslivets behov Professor Oddrun Samdal Viserektor for utdanning, Universitetet i Bergen Vardekonferansen 29.-30. september 2014 Hva vektlegger

Detaljer

AMU 2012. Rapport Arbeidsmarkedsundersøkelsen for kandidater uteksaminerte Master i økonomi og administrasjon NHH våren 2012.

AMU 2012. Rapport Arbeidsmarkedsundersøkelsen for kandidater uteksaminerte Master i økonomi og administrasjon NHH våren 2012. AMU 2012 Rapport Arbeidsmarkedsundersøkelsen for kandidater uteksaminerte Master i økonomi og administrasjon NHH våren 2012. Innledning Norges Handelshøyskole foretar årlig arbeidsmarkedsundersøkelse for

Detaljer

Tre år etter videregående opplæring

Tre år etter videregående opplæring RAPPORT 46/2008 Tre år etter videregående opplæring Kartlegging av overgangen til videre utdanning og arbeidsliv blant personer som avsluttet videregående opplæring i Østfold våren 2003 Mari Wigum Frøseth

Detaljer

Norske studenter i utlandet

Norske studenter i utlandet Utdanning 2005 Jannecke Wiers-Jenssen, NIFU STEP Innledning I dette kapittelet belyses bakgrunnen for at norsk ungdom velger studier i utlandet. Vi skal se på omfanget av utenlandsstudier og hvordan studentene

Detaljer

Arbeidsmarkedssituasjon for høyskoleutdannede. Andreea Ioana Alecu

Arbeidsmarkedssituasjon for høyskoleutdannede. Andreea Ioana Alecu Arbeidsmarkedssituasjon for høyskoleutdannede Andreea Ioana Alecu CC BY SA Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA Rapport 2014 nr 11 ISSN 1892-9648 ISBN 978-82-93208-69-3 Opplag trykkes etter behov, aldri utsolgt

Detaljer

Fagskoler 2012. Tilstandsrapport. Utgitt av: Kunnskapsdepartementet. 3XEOLNDVMRQHQ HU HOHNWURQLVN WLOJMHQJHOLJ Sn ZZZ UHJMHULQJHQ QR NG

Fagskoler 2012. Tilstandsrapport. Utgitt av: Kunnskapsdepartementet. 3XEOLNDVMRQHQ HU HOHNWURQLVN WLOJMHQJHOLJ Sn ZZZ UHJMHULQJHQ QR NG Tilstandsrapport Utgitt av: Kunnskapsdepartementet 3XEOLNDVMRQHQ HU HOHNWURQLVN WLOJMHQJHOLJ Sn ZZZ UHJMHULQJHQ QR NG Fagskoler 2012 Publikasjonskode: F-4283 B Design og illustrasjon: Gjerholm Design/Anne

Detaljer

Administrativ endring i høyere utdanning i 1990-årene

Administrativ endring i høyere utdanning i 1990-årene Administrativ endring i høyere utdanning i 1990-årene Åse Gornitzka og Ingvild Marheim Larsen Norsk institutt for studier av forskning og høyere utdanning På oppdrag fra Forskerforbundet ved UiO Forord

Detaljer

Arbeidsmarkedet for statsansatte

Arbeidsmarkedet for statsansatte RAPPORT 49/2008 Arbeidsmarkedet for statsansatte Tilgang og etterspørsel etter arbeidskraft 2006 2030 Pål Børing og Terje Næss Ni NIFU STEP Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning

Detaljer

Notat 11/2013. Videregående opplæring for voksne en vei ut av arbeidsledigheten?

Notat 11/2013. Videregående opplæring for voksne en vei ut av arbeidsledigheten? Notat 11/2013 Videregående opplæring for voksne en vei ut av arbeidsledigheten? Videregående opplæring for voksne en vei ut av arbeidledigheten? Magnus Fodstad Larsen, Karl Bekkevold og Sigrid Holm Vox

Detaljer

Undersøkelse om utenlandsstudier

Undersøkelse om utenlandsstudier Undersøkelse om utenlandsstudier 2 Innhold Kapittel 1 Forord... 4 Om rapporten... 4 Kapittel 2 Sammendrag... 5 Kapittel 3 Metode for datainnsamling... 6 Utvalg og svarprosent... 6 Eksterne sekundærdata...

Detaljer

Inntakskvalitet og karakterer i høyere utdanning

Inntakskvalitet og karakterer i høyere utdanning RAPPORT 4/2006 Terje Næss Inntakskvalitet og karakterer i høyere utdanning Høyere grads kandidater, siviløkonomer og allmennlærere NIFU STEP Norsk institutt for studier av forskning og utdanning. Senter

Detaljer

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge - En undersøkelse for Nordisk Ministerråd - August/september 200 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen Akseptable

Detaljer

Kandidatundersøkelse for Bachelorprogrammet i helseledelse og helseøkonomi

Kandidatundersøkelse for Bachelorprogrammet i helseledelse og helseøkonomi 1 Kandidatundersøkelse for Bachelorprogrammet i helseledelse og helseøkonomi Programleder professor Grete Botten og studiekonsulent Birthe Neset Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Institutt for

Detaljer

SAMFUNNSVITERNE. Lønnsstatistikk 2013 LØNNSSTATISTIKK 2013 1

SAMFUNNSVITERNE. Lønnsstatistikk 2013 LØNNSSTATISTIKK 2013 1 SAMFUNNSVITERNE Lønnsstatistikk 2013 LØNNSSTATISTIKK 2013 1 LØNNSSTATISTIKKEN 2013 For de fleste av våre medlemmer innebar 2013 et mellomoppgjør. Lønnstatistikken for 2013 viser derfor ikke overraskende

Detaljer

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER Utviklingstrekk og perspektiver i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige

Detaljer

Doktorgrad og hva så?

Doktorgrad og hva så? RAPPORT 20/2007 Doktorgrad og hva så? Om doktorenes yrkeskarriere Terje Bruen Olsen NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167 Oslo Rapport 20/2007 ISBN 82-7218-535-0

Detaljer

Arbeidskraft- og kompetansebehov i arbeidslivet i Troms

Arbeidskraft- og kompetansebehov i arbeidslivet i Troms Arbeidsnotat 2014:1002 Arbeidskraft- og kompetansebehov i arbeidslivet i Troms En analyse basert på pendling, rekrutteringsutfordringer, kandidatproduksjon og framtidsutsikter 6000 5000 4000 3000 2000

Detaljer

Søkelys på arbeidslivet 3/2008 årgang 25. ISSN 1504-8004 Omslag: Keops as Trykk: Lobo Media

Søkelys på arbeidslivet 3/2008 årgang 25. ISSN 1504-8004 Omslag: Keops as Trykk: Lobo Media Søkelys på arbeidslivet 3/2008 årgang 25 ISSN 1504-8004 Omslag: Keops as Trykk: Lobo Media Søkelys på arbeidslivet utgis med støtte fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Norges forskningsråd. Utkommer

Detaljer