Oppslutning om og representasjon i norsk fagorganisering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppslutning om og representasjon i norsk fagorganisering"

Transkript

1 Oppslutning om og representasjon i norsk fagorganisering Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke Fafo Innledning på seminar i regi av Norsk Arbeidslivsforum, torsdag 11. januar 2007

2 Organisasjonsgraden = Organiserte lønnstakere Yrkesaktive lønnstakere Organisasjonsgraden = LO+YS+UNIO+Ak+fs Organisasjonsgraden = %

3 100 Organisasjonsgrader i vesten, Norden Belgia 50 Norge Øvrige vesten 10 0

4 Organisasjonsgraden i Norge etter hovedorganisasjon, Organiserte lønnstakere etter hovedorganisasjon i forhold til sysselsatte lønnstakere totalt. Forløpere til YS og AF er gruppert som frittstående forbund Akademikerne YS UNIO AF Frittstående LO

5 ORGANISASJONSGRADEN HOVEDTREKK Middels organisasjonsgrad i Norge Stabil/stabilisert samlet organisasjonsgrad LO og etter hvert YS taper relativt til Unio og Akademikerne

6 Store bransjeforskjeller i organisasjonsgrad (AKU 2004) Offentlig administrasjon Helse Undervisning, forskning Bank og forsikring Sosial Privat transport Olje/industri Bygg Vakt, renhold, utleie av arbeidskraft Forretningsmessig tjenesteyting Annen tjenesteyting Engroshandel Primærnæringene Detaljhandel Hotell og restaurant Organisasjonsgrad

7 Organisasjonsgrad etter sektor og yrke (AKU 2004, 2. kv. ) U&H-utd. eller ledere Arb. og funk. uten høyere utd Industri, bygg og anlegg, samferdsel Varehandel, hotell- og restaurant Annen privat tj.yting Offentlig sektor Privat sektor Offentlig sektor LO Andre org Uorganisert

8 Det tradisjonelle arbeidslivet: industrien og offentlig sektor mm Middels til høy organisasjonsgrad Men: Industriarbeidere Offentlig sektor Samferdsel og bygg og anlegg Profesjonsgruppene godt organisert utenfor LO Små bedrifter en utfordring Stadig flere er funksjonærer og arbeidstakere med høyere utdanning ender organisasjonsmønsteret: fra LO til øvrige organisasjoner Få forblir uorganiserte i offentlig sektor De yngste organiserer seg sjeldnest noe som varer?

9 Det nye arbeidsmarkedet en utfordring for organisasjonene: Realitet eller myte? Ungdommen vil ikke organisere seg Mindre oppslutning om tradisjonelle kollektive verdier blant yngre arbeidstakere (?) Hyppigere jobbskifter gjør at man ikke investerer i et organisasjonsmedlemskap Vi etablerer oss senere i arbeidslivet Fagorganisering passer dlig til det nye arbeidslivet Vekst i yrker og utdanninger der man tradisjonelt klarer seg selv Jobbvekst innen typer arbeidsplasser (små bedrifter i privat tjenesteyting, vikarbyråer m.v.) der ordet fagforening er et fremmedord

10 Andel av arbeidstakerne i privat sektor som arbeider i små bedrifter Primærnæringene Detaljhandel Annen tjenesteyting Forretningsmessig tjenesteyting Helse, sosial og underv. i privat regi Bygg Engroshandel Hotell og restaurant Bank og forsikring Vakt, renhold, utleie av arbeidskraft Transport Olje/industri Under 10 ansatte ansatte Prosent

11 Organisasjonsutfordringen i privat sektor: små bedrifter uten fagforeninger tilstede Prosent Organisasjonsprosent, alle bedrifter Organisasjonsprosent, bedrifter med organisasjoner tilstede 0 Under 10 ansatte ansatte ansatte ansatte ansatte Over 200 ansatte

12 Hyppigere jobbskifter vil bidra til flere uorganiserte Organisasjonsgrad etter ansiennitet på arbeidsplassen Andel uorganiserte Under ett halvt 6-12 mnd og mer Offentlig sektor Privat sektor Snitt priv. sektor Snitt off. sektor

13 Knappe uorganiserte Fast tilknyttet arbeidsmarkedet Løst tilknyttet arbeidsmarkedet Fagforening til stede på arbeidsplassen % % Uorganisert arbeidsplass % %

14 Ungdom er sjeldnest organisert (AKU 2004) Prosent og mer

15 Tendensen er at yngre arbeidstakere (30 39 ) oftere st utenfor organisasjonene Prosent og mer

16 Over tid: kvinner organiserer seg oftere, menn sjeldnere! Prosent M enn i alt Kvinner i alt Kvinner deltid

17 LO - fra mannsbastion til kvinneflertall(?) LOs medlemmer fordelt på kvinner og menn M enn Kvinner

18 Men industriarbeideren er ikke lengre det typiske fagforeningsmedlem % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Arbeidere i industrien Funksjonærer i vareproduksjon Offentlig sektor Arbeidere i bygg og anlegg m.v. Privat tjenesteyting

19 Organisasjonsgraden etter sektor/bransje Island 2001 Sverige (1995/01) 39 A-kasser Norge Offentlig sektor Industri Bygg/anlegg Handel Hotell og rest.

20 Organisasjonsgrad etter bransje - AKU 2004 Offentlig administrasjon Helse og veterinærtjenester Undervisning og forskning Offentlig forretningsdrift, jernbane og post Finansiell tjenesteyting Sosial og omsorgstjeneste Olje/industri Privat transport Bygg og anlegg, el og kraft Annen privat, personlig tjenesteyting Forretningsmessig tjenesteyting Engroshandel Primærnæringer Detaljhandel/motorkjøretøyer Hotell og restaurantvirksomhet Prosent

21 Organisasjonsgrad etter bedriftsstørrelse, privat sektor - AKU ansatte 6-9 ansatte ansatte ansatte ansatte ansatte Over 200 ansatte Privat sektor Prosent

22 Danmark 68% A-kasser Norge 52% Brutalisering Østerrike 35% Italia 34% Tyskland 23% Nederland 22% Arbeidsplassorganisering

23

24 Organisasjonsgraden på arbeidsgiversiden i privat sektor (målt i sysselsetting) Andre NAVO HSH NHO

25 Arbeidsgivernes organisasjonsgrad (privat sektor) Høyere enn 70%: Sverige Belgia Lavere enn 50%: Storbritannia Mellom 50 og 70%: Norge Finland Danmark Italia Østerrike Nederland Tyskland Spania Frankriket

26 Organisasjonsgraden Sterk spredning etter bransje, bedriftsstørrelse Reflekterer kostnader ved organisering og tariffarbeid Organisasjonsgraden kunstig høy i nabolandene? I Norge faller den heller enn å øke

En ny type arbeidsmarked

En ny type arbeidsmarked LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/14 En ny type arbeidsmarked 1. Fortsatt krevende å telle, men lettere enn i andre land 2. På innvandringstoppen 3. Flest fra EU

Detaljer

ET ARBEIDSMARKED I ENDRING - Bedre og høyere tall for innvandrerinnslaget

ET ARBEIDSMARKED I ENDRING - Bedre og høyere tall for innvandrerinnslaget LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 05/13 ET ARBEIDSMARKED I ENDRING - Bedre og høyere tall for innvandrerinnslaget 1. Ikke så lett å telle 2. Norge et innvandringsland

Detaljer

KRISELAND SPANIA LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING. 2. Viktige grunntrekk ved spansk økonomi og arbeidsliv

KRISELAND SPANIA LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING. 2. Viktige grunntrekk ved spansk økonomi og arbeidsliv LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 5/10 KRISELAND SPANIA 1. Jobb- men ikke gjeldskrise ennå i) Stor økning i ledighet men samtidig økt produktivitet ii) Renta har vært

Detaljer

PRODUKTIVE EVNER VIKTIGERE ENN PISA?

PRODUKTIVE EVNER VIKTIGERE ENN PISA? LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 5/2014 PRODUKTIVE EVNER VIKTIGERE ENN PISA? 1. Høy sysselsetting høyt utdanningsnivå 2. Høy beregnet produktivitet 3. Best til inkludering

Detaljer

Befolkningsutvikling. Tabell: Befolkningsstruktur i Stange kommune per 1.1.2011. (Kilde: SSB 2011)

Befolkningsutvikling. Tabell: Befolkningsstruktur i Stange kommune per 1.1.2011. (Kilde: SSB 2011) Befolkningsutvikling Stange kommune har en relativt ung befolkning. I 24 var 84,7 % av befolkningen mellom -66. Tall for 211, fra Statistisk sentralbyrå (heretter SSB), viser samme trend der 84,7 % av

Detaljer

Detta är ett utdrag ur antologin: ARBEIDERHISTORIE Årbok for Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek Tema LO 100 år Oslo 1999

Detta är ett utdrag ur antologin: ARBEIDERHISTORIE Årbok for Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek Tema LO 100 år Oslo 1999 Detta är ett utdrag ur antologin: ARBEIDERHISTORIE Årbok for Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek Tema LO 100 år Oslo 1999 Observera att Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek (Arbark) har bildrättigheterna.

Detaljer

GRUNNLAGET FOR INNTEKTSOPPGJØRENE 2013

GRUNNLAGET FOR INNTEKTSOPPGJØRENE 2013 Arbeidsdepartementet GRUNNLAGET FOR INNTEKTSOPPGJØRENE 2013 Endelig hovedrapport fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene Oslo, 25. mars 2013 Forord Beregningsutvalget la 18. februar

Detaljer

I hvilken grad er utdanningsprogrammene tilpasset arbeidslivets rekruttering?

I hvilken grad er utdanningsprogrammene tilpasset arbeidslivets rekruttering? Håkon Høst 25.09.2013 I hvilken grad er utdanningsprogrammene tilpasset arbeidslivets rekruttering? Rådgivernes dager, Bodø 25.09.2013 Ett blikk: Norsk fag- og yrkesopplæring som suksesshistorie Skole-

Detaljer

KAMPEN OM KOMPETANSEN Hva brukte vi utdanningseksplosjonen til?

KAMPEN OM KOMPETANSEN Hva brukte vi utdanningseksplosjonen til? Ame Pape KAMPEN OM KOMPETANSEN Hva brukte vi utdanningseksplosjonen til? FAFO-rapport 148 Fagbevegelsens senter for forskning, utredning og dokumentasjon 1993 ISBN 82-7422-102-8 Omslag: Tor Berglie Trykk:

Detaljer

Utfordringer for den nordiske velferdsstaten - sammenlignbare indikatorer

Utfordringer for den nordiske velferdsstaten - sammenlignbare indikatorer Utfordringer for den nordiske velferdsstaten - sammenlignbare indikatorer 2. utgave Tor Morten Normann, Elisabeth Rønning og Elisabeth Nørgaard Utfordringer for den nordiske velferdsstaten - sammenlignbare

Detaljer

FÅ BYTTER JOBB ETTER FYLTE 50 ÅR

FÅ BYTTER JOBB ETTER FYLTE 50 ÅR FÅ BYTTER JOBB ETTER FYLTE 50 ÅR Av Ole Christian Lien Sammendrag Bare 5 6 prosent av arbeidstakerne over 50 år bytter jobb i løpet av et år. Til tross for at folk over 50 jobber stadig lenger, har denne

Detaljer

Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HOVEDKONKLUSJONER... 5 3 BEFOLKNING... 7 4 SYSSELSETTING... 11

Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HOVEDKONKLUSJONER... 5 3 BEFOLKNING... 7 4 SYSSELSETTING... 11 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HOVEDKONKLUSJONER... 5 3 BEFOLKNING... 7 4 SYSSELSETTING... 11 4.1 Utvikling i arbeidsmarkedet i Stavangerregionen 1995-2007... 11 4.2 Regionale forskjeller i arbeidsmarkedet

Detaljer

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, januar 2005 01:2005

Detaljer

LOs nestleder Tor-Arne Solbakken. Midlertidig tilsetting i arbeidslivet

LOs nestleder Tor-Arne Solbakken. Midlertidig tilsetting i arbeidslivet LOs nestleder Tor-Arne Solbakken Midlertidig tilsetting i arbeidslivet Dette sier TML om bruk av midlertidige tilsatte Arbeidstaker skal ansettes fast. Avtale om midlertidig ansettelse kan likevel inngås:

Detaljer

Næringsanalyse for Innherred 2005

Næringsanalyse for Innherred 2005 Næringsanalyse for 2005 Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 19/2005 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra Steinkjer Næringsselskap AS og Vekst AS. Hensikten

Detaljer

Ny kunnskap om aldring og arbeid

Ny kunnskap om aldring og arbeid Ny kunnskap om aldring og arbeid Per Erik Solem Rapport nr 6/12 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Ny kunnskap om aldring og arbeid PER ERIK SOLEM Norsk institutt for forskning

Detaljer

Klarer selvstendig næringsdrivende å opprettholde sin virksomhet over tid?

Klarer selvstendig næringsdrivende å opprettholde sin virksomhet over tid? Økonomiske analyser2/10 Klarer selvstendig næringsdrivende å opprettholde sin virksomhet over tid? Klarer selvstendig næringsdrivende å opprettholde sin virksomhet over tid? Lasse Sigbjørn Stambøl Mange

Detaljer

RETT SKAL VÆRE RETT - litt om mytene om AFP

RETT SKAL VÆRE RETT - litt om mytene om AFP nr 5/04 Pensjonsnotat nr 3: RETT SKAL VÆRE RETT - litt om mytene om AFP 1. Bort i 2007? 2. Pensjonering ved 59 år? 3. Og stadig tidligere? 4. Uføretrygden betyr mest 5. AFP likevel en mulighet for neste

Detaljer

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 Pensjonsreformen flere eldre i arbeid. Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien. Sammendrag

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 Pensjonsreformen flere eldre i arbeid. Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien. Sammendrag Pensjonsreformen flere eldre i arbeid Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien Sammendrag Fleksibel uttaksalder for alderspensjon ble innført i 2011. Så langt har nesten 45 prosent av de som har hatt

Detaljer

Det nye arbeidsmarkedet

Det nye arbeidsmarkedet Arbeidslivsforskning Det nye arbeidsmarkedet Kunnskapsstatus og problemstillinger Pål Schøne (red.) Forskningsprogrammer 3 Norges forskningsråd 2005 Program for arbeidslivsforskning Norges forskningsråd

Detaljer

Beretning 2006. Landsorganisasjonen i Norge

Beretning 2006. Landsorganisasjonen i Norge Beretning 2006 Landsorganisasjonen i Norge INNHOLDSFORTEGNELSE TARIFFPOLITIKK................ 11 Tariffrevisjonen... 11 Allmenngjøring av tariffavtaler... 24 Arbeidstidsordninger... 26 Avtalefestet pensjon

Detaljer

Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael

Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014 Bemanningsbransjens utvikling i samarbeid med Bemanningsbransjen i motbakke Bemanningsbransjen falt 2,1% i 2014, men stabiliserte seg mot slutten

Detaljer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer 2015 DNB Forskning levert av Menon Business Economics ved Leo Grünfeld, Jens Fredrik Skogstrøm og Marcus Gjems Theie i samarbeid med professor Hans

Detaljer

VÅR EGEN ORGANISASJON OG VEDTEKTER

VÅR EGEN ORGANISASJON OG VEDTEKTER VÅR EGEN ORGANISASJON OG VEDTEKTER Før jeg kommenterer landsstyrets innstillinger til dagsordenens punkt Vår egen organisasjon og vedtekter, vil jeg komme med noen generelle synspunkter om LO, kartellene

Detaljer

Permitteringer i en nedgangskonjunktur

Permitteringer i en nedgangskonjunktur Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Permitteringer i en nedgangskonjunktur Av: Johannes Sørbø og Magne Bråthen Sammendrag En vesentlig del av veksten i den registrerte ledigheten det siste året kommer som følge

Detaljer

Arbeidsmarkedet fram mot 2030 noen perspektiver

Arbeidsmarkedet fram mot 2030 noen perspektiver // Arbeidsmarkedete fram mot 2030 noen perspektiver Arbeidsmarkedet fram mot 2030 noen perspektiver AV: JORUNN FURUBERG, ANNE-CATHRINE GRAMBO OG TORBJØRN ÅRETHUN SAMMENDRAG Mange forhold ved samfunnsutviklingen

Detaljer

Notater. Torbjørn Hægeland og Jens Fredrik Baumgarten Skogstrøm. Kunnskap som grunnlag for verdiskaping tilgang på kvalifisert arbeidskraft 2007/31

Notater. Torbjørn Hægeland og Jens Fredrik Baumgarten Skogstrøm. Kunnskap som grunnlag for verdiskaping tilgang på kvalifisert arbeidskraft 2007/31 7/31 Notater Torbjørn Hægeland og Jens Fredrik Baumgarten Skogstrøm Notater Kunnskap som grunnlag for verdiskaping tilgang på kvalifisert arbeidskraft Forskningsavdelingen/Gruppe for arbeidsmarked og bedriftsatferd

Detaljer

Sølve Mikal Nerland Ikke-vestlige innvandreres forhold til arbeidsmarkedet, utdanning og velferdsordninger i ulike livsfaser

Sølve Mikal Nerland Ikke-vestlige innvandreres forhold til arbeidsmarkedet, utdanning og velferdsordninger i ulike livsfaser Sølve Mikal Nerland Ikke-vestlige innvandreres forhold til arbeidsmarkedet, utdanning og velferdsordninger i ulike livsfaser Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne

Detaljer

PAMA. Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse. 2600 bedriftsledere og arbeidstakere om den norske kompetansebristen.

PAMA. Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse. 2600 bedriftsledere og arbeidstakere om den norske kompetansebristen. PAMA Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse Rapport 15 Juni 2012 2600 bedriftsledere og arbeidstakere om den norske kompetansebristen. Kompetansebrist oppstår når virksomheter ikke klarer å utnytte og håndtere

Detaljer

! sykefravær. Hovedrapport. Rapport 2014-05

! sykefravær. Hovedrapport. Rapport 2014-05 Internasjonal sammenligning av! sykefravær! Hovedrapport Rapport 2014-05 Proba-rapport nr. 2014-05, Prosjekt nr. 13020 ISSN: 1891-8093 Aug/SK/HB, 26. mai 2014 -- Offentlig -- Rapport 2014-05 Internasjonal

Detaljer