«Kompetanse 2020» Universitetskandidatenes kompetanse og arbeidslivets behov

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«Kompetanse 2020» Universitetskandidatenes kompetanse og arbeidslivets behov"

Transkript

1 «Kompetanse 2020» Universitetskandidatenes kompetanse og arbeidslivets behov Professor Oddrun Samdal Viserektor for utdanning, Universitetet i Bergen Vardekonferansen september 2014

2 Hva vektlegger UiB frem mot 2022? - Ny strategiplan - Samarbeid med omverdenen - Klyngetenking - EVU

3 UiB-prosjekt i 2010 Sentrale formål for kartleggingen: å gi et bilde av arbeidslivets syn på UiBs ferdigutdannede kandidater å gi et bilde av relevansen i kandidatenes kompetanse å gi en indikasjon på fremtidens kompetansebehov Kartleggingen ble gjennomført av Ideas2Evidence

4 Arbeidsmarked og høyere utdanning Bilder: Fotolia og Microsoft

5 Sentrale tema: UiB-kandidatenes opplevelse av utdanningens relevans Vurderinger ved ansettelser og oppfatninger arbeidslivet har av kandidater og utdanninger fra UiB Oppfatninger de ansatte ved UiB har om kompetansebehov og kompetansevurderinger i arbeidslivet og hvordan de oppfatter kompetansen til sine egne kandidater Universitetets synlighet i arbeidslivet og graden av kontakt mellom universitet og arbeidsliv

6 Kartleggingen var basert på: offentlig statistikk spørreundersøkelser til UiB-kandidater i arbeid spørreundersøkelse til bedrifter (fra Vestlandet og Oslo-regionen) antall: 1047 (44% svar) spørreundersøkelse til ansatte som underviser ved UiB antall: 1108 (42% svar) kvalitative undersøkelser, intervju, med UiB-kandidater (14 á 45 min.) med arbeidsgivere (15 á 45 min.)

7 Bedriftsledernes svar på spørsmålet: Forventer du at [bedriften] vil ansette flere eller færre personer med universitetsutdanning de neste 5 årene - sammenlignet med de foregående 5 årene? Samfunnsvitenskapelige fag 3,3 % 22,5 % 17,8 % 56,4 % Humanis>ske fag 11,8 % 5,1 % 29,4 % 53,7 % Psykologi 8,1 % 6,8 % 34,7 % 50,4 % Ingen vesentlig endring Vet ikke Medisin, Odontologi eller andre helsefag 8,7 % 6,5 % 35,1 % 49,8 % Flere Færre Juridiske fag 4,4 % 13,5 % 33,5 % 48,6 % Naturvitenskapelige/matema>ske fag 4,7 % 18,2 % 39,2 % 37,8 % 0,0 % 10,0 % 20,0 % 30,0 % 40,0 % 50,0 % 60,0 %

8 Spørsmål til bedriftslederne: Basert på de erfaringer dere har, vil det være aktuelt å ansette personer fra UiB med disse utdanningene igjen? Ja Nei Vet ikke Samfunnsvitenskapelige fag Humanistiske fag Naturvitenskapelige/ matematiske fag Psykologi Juridiske fag Medisin, Odontologi eller andre helsefag 85,9 1,3 12,8 95,6 4,4 97,2 2,8 88,2 11,8 85,0 2,5 12,5 86,7 13,3

9 Samsvar mellom jobbkrav og utdanning? Godt arbeidsmarked Relativt store forskjeller mellom fagområder Bilde: Fotolia

10 Variasjoner mellom fagområdene: Manglende samsvar (prosent) fordelt på fire utdanningsgrupper, vårkullet 2000: Kilde: NIFU, Kandidatundersøkelse

11 Høyere grads kandidaters vurdering av sammenheng mellom jobb og utdanning ( Krever jobben den utdanningen kandidaten/arbeidstakeren har?) Totalt Det medisinske fakultet Det psykologiske fakultet Det juridiske fakultet Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Det historisk-f ilosof iske fakultet Det samf unnsvitenskapelige fakultet Arbeidsoppgavene krever den fagkunnskapen jeg tilegnet meg gjennom utdanningen min Arbeidsoppgavene krever generelle kvalifikasjoner fra utdanningen Arbeidsoppgavene krever ikke utdanning på det nivået jeg har, men det er en fordel å ha det Kilde: Karrieresenterets Kandidatundersøkelser 2007 og 2009.

12 Humanister og samfunnsviteres vurdering av sammenhengen mellom jobb og utdanning fordelt på sektor: Kilde: Karrieresenterets Kandidatundersøkelser 2007 og 2009

13 Hvordan vurderes UiB-kandidatenes kvalifikasjoner av bedriftsledere og av UiB-ansatte? Bilder: Fotolia og Microsoft

14 Hvilke kvalifikasjoner legger arbeidsgiverne vekt på når de ansetter personer med universitetsutdanning? Evne til å samarbeide Evne til å tilegne seg ny kunnskap Evne til å tenke selvstendig og kritisk Formidlingsevne, skriftlig og muntlig Evne til å benytte sin kunnskap på nye områder Evne til å knytte kontakter og bygge relasjoner Faglig og teoretisk kunnskap Analytiske ferdigheter Evne til å arbeide under press Metodiske f erdigheter Evne til å administrere og koordinere oppgaver Gjennomsnittsverdier på en skala fra 1 til 5

15 Arbeidsgivernes vektlegging av ulike ansettelseskriterier Personlige egenskaper 4,61 Tidligere arbeidserfaring Faglig spisskompetanse Formelt utdanningsnivå 3,58 3,90 3,83 Karakterer 3, Gjennomsnittsverdier på skala fra 1 til 5 De mest kunnskapsintensive virksomhetene vektlegger faglig spisskompetanse og grad høyere enn arbeidserfaring Kilde: ideas2evidence, Arbeidsgiverundersøkelsen

16 Eksempler på forskjeller i kompetanse-vektlegging mellom ulike næringer Oljeindustrien sterk vektlegging av analytiske ferdigheter og evne til å benytte sin kunnskap på nye områder mindre opptatt av kandidatenes formidlingsevne Informasjon og kommunikasjon svært opptatt av evnen til å arbeide under press Finans og forsikring betydelig mindre opptatt av evnen til å benytte sin kunnskap på nye områder enn andre næringer Offentlig administrasjon og tjenesteyting sterk vektlegging av kandidatenes formidlingsevne Kilde: Arbeidsgiverundersøkelsen

17 Samfunnsviterne, Arbeidsgivernes vurdering av UiB-kandidaters kvalifikasjoner og i enda større grad Faglig humanistene, og teoretisk kunnskap Evne til å tilegne seg ny kunnskap vurderes høyt for Evne til å tenke selvstendig og kritisk sine Analytiske ferdigheter sin 4.01 fagkunnskap 4.00 Evne til å benytte sin kunnskap på nye områder 3.85 Psykologene vurderes høyt Metodiske ferdigheter 3.76 Evne til å knytte kontakter og bygge for relasjoner sine samarbeidsevner 3.65 og Evne til å arbeide under press Evne til å administrere og koordinere oppgaver formidlingsevner Formidlingsevne, skriftlig og muntlig 3.88 Evne til å samarbeide 3.87 Gjennomsnittsverdier på en skala fra 1 til 5 Variasjoner mellom fagområdene evne til å knytte kontakter og bygge relasjoner Naturviterne vurderes høyt for og sine analytiske og metodiske ferdigheter

18 Viktig ved ansettelse Faglig og teore>sk kunnskap Evne >l å tenke selvstendig og kri>sk 50 % 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 24,9 % 43,1 % 13,8 % 43,5 % 26,6 % 39,4 % AnsaQe BedriSer 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 15,7 % 39,1 % 40,6 % 35,1 % 57,0 % AnsaQe BedriSer 10 % 5 % 0 % 4,9 % 2,4 % 0,6 % 0,9 % 1 Svært lite vik>g Svært vik>g 10 % 0 % 1,1 % 2,0 % 3,4 % 1,8 % 1 Svært lite vik>g 4,1 % Svært vik>g

19 UNIVERSITETET I BERGEN

20

21 HVA VIL OMVERDEN MED UIB? Åpent møte for byens befolkning på Litteraturhuset 21. oktober Omdømmeanalyse UiBs synlighet og relevans som forsknings- og utdanningsinstitusjon Hvordan ser næringsliv, det offentlige, kulturlivet og andre på UiB som samarbeidspartner

22

23 UNIVERSITETET I BERGEN NY HANDLINGSPLAN FOR ETTER- OG VIDEREUTDANNING - Behovsorientering - Eksempel på tilbud utviklet på oppdrag fra eksterne aktører: Arbeidslivsstudier (Norsk sykepleierforbund) Forvaltningspolitikk (LO Stat) Teknologiledelse (FLT, Forbund for ledelse og teknikk) Skal vi tilby mer organisasjonsbaserte kurs? Hva ønsker dere vi kan bidra med av relevant etter- og videreutdanning?

24

25 Velkommen til samarbeid!

FRA STUDIER TIL JOBB I BERGENSREGIONEN TIDSSERIERAPPORT 2003 2011

FRA STUDIER TIL JOBB I BERGENSREGIONEN TIDSSERIERAPPORT 2003 2011 FRA STUDIER TIL JOBB I BERGENSREGIONEN TIDSSERIERAPPORT 2003 2011 Asle Høgestøl, Malin Dahle og Turid Vaage ideas2evidence-rapport 02:2014 ideas2evidence 2014 ideas2evidence Villaveien 5 5007 Bergen Telefon:

Detaljer

Nyutdannede samfunnsvitere og humanister i privat sektor. Analyser av Kandidatundersøkelsen. Terje Næss, Clara Åse Arnesen og Jannecke Wiers-Jenssen

Nyutdannede samfunnsvitere og humanister i privat sektor. Analyser av Kandidatundersøkelsen. Terje Næss, Clara Åse Arnesen og Jannecke Wiers-Jenssen Nyutdannede samfunnsvitere og humanister i privat sektor Analyser av Kandidatundersøkelsen Terje Næss, Clara Åse Arnesen og Jannecke Wiers-Jenssen Arbeidsnotat 6/2012 Nyutdannede samfunnsvitere og humanister

Detaljer

Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008

Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008 Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008 Del 4: Avtakerrapport www.nokut.no Forord NOKUTs evaluering av ingeniørutdanningen (2006 2008) er gjennomført på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Formålet

Detaljer

Samarbeid med arbeidslivet i studietiden. Omfang, typer og nytte av samarbeid. Terje Næss, Taran Thune, Liv Anne Støren og Agnete Vabø

Samarbeid med arbeidslivet i studietiden. Omfang, typer og nytte av samarbeid. Terje Næss, Taran Thune, Liv Anne Støren og Agnete Vabø Samarbeid med arbeidslivet i studietiden Omfang, typer og nytte av samarbeid Terje Næss, Taran Thune, Liv Anne Støren og Agnete Vabø Rapport 48/2012 Samarbeid med arbeidslivet i studietiden Omfang, typer

Detaljer

Notat 3/2011. Behovet for å styrke den digitale kompetansen i den norske befolkningen

Notat 3/2011. Behovet for å styrke den digitale kompetansen i den norske befolkningen Notat 3/2011 Behovet for å styrke den digitale kompetansen i den norske befolkningen Behovet for å styrke den digitale kompetansen i den norske befolkningen Karl Bekkevold ISBN 978-82-7724-163-0 Vox 2011

Detaljer

RAPPORT OM JURIDISK KOMPETANSE I UH-SEKTOREN

RAPPORT OM JURIDISK KOMPETANSE I UH-SEKTOREN RAPPORT OM JURIDISK KOMPETANSE I UH-SEKTOREN Innledning Et økt behov for juridisk ekspertise gjenspeiles både i regjeringens igangsatte arbeid med en stortingsmelding om strukturen i UH-sektoren som skal

Detaljer

Innovasjon i Møre og Romsdal R-02

Innovasjon i Møre og Romsdal R-02 Innovasjon i Møre og Romsdal R-02 2000 http://www.step.no/ Redaktør for seriene: Editor for the series: Dr. Philos. Finn Ørstavik (1998-2000) Stiftelsen STEP 2000 Henvendelser om tillatelse til oversettelse,

Detaljer

Den lille karriereguiden - for begynnere

Den lille karriereguiden - for begynnere Studieløpsprosjektet Den lille karriereguiden - for begynnere av Harald Åge Sæthre Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Den lille karriereguiden - for begynnere av Harald Åge Sæthre Mest for deg

Detaljer

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Juni

Detaljer

Effekter av samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv en forstudie

Effekter av samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv en forstudie Ellen Brandt, Marianne Dæhlen, Anna Hagen, Dagfinn Hertzberg, Aris Kaloudis, Åsmund Arup Seip, Liv Anne Støren, Taran Thune, Agnete Vabø Effekter av samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv en forstudie

Detaljer

Kartlegging av realkompetansereformen

Kartlegging av realkompetansereformen NIFU SKRIFTSERIE 6/2004 Håvard Helland Vibeke Opheim Kartlegging av realkompetansereformen NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning Hegdehaugsveien 31, 0352 Oslo NIFU Skriftserie 6/20004

Detaljer

Administrativ endring i høyere utdanning i 1990-årene

Administrativ endring i høyere utdanning i 1990-årene Administrativ endring i høyere utdanning i 1990-årene Åse Gornitzka og Ingvild Marheim Larsen Norsk institutt for studier av forskning og høyere utdanning På oppdrag fra Forskerforbundet ved UiO Forord

Detaljer

Bør rettsstudiet i Bergen deles i et treå rig båchelorprogråm og et toå rig måsterprogråm? Delinnstilling I: Beslutningsgrunnlaget

Bør rettsstudiet i Bergen deles i et treå rig båchelorprogråm og et toå rig måsterprogråm? Delinnstilling I: Beslutningsgrunnlaget Bør rettsstudiet i Bergen deles i et treå rig båchelorprogråm og et toå rig måsterprogråm? Delinnstilling I: Beslutningsgrunnlaget En utredning til Fakultetsstyret, overlevert 11. februar 2015 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12 Ansatt i bemanningsbransjen Medarbeiderundersøkelsen 20/2 2 INNHOLD Hvem arbeider i bemanningsbransjen? Alder, kjønn Sektor Yrkesområde Utdannelse, arbeidstid Ansettelsestid Sysselsetting før arbeidet

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

NHOs kompetansebarometer 2015. Kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter

NHOs kompetansebarometer 2015. Kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter NHOs kompetansebarometer 2015 Kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter Kort om kompetansebarometeret Årlig kartlegging av kompetansebehov i NHOs medlemsbedrifter Gjennomført av NIFU i februar 2015 18

Detaljer

Kurs og opplæring i arbeidslivet: Trekk ved yrket eller den ansatte?

Kurs og opplæring i arbeidslivet: Trekk ved yrket eller den ansatte? Marianne Dæhlen Kurs og opplæring i arbeidslivet: Trekk ved yrket eller den ansatte? Kompetanseheving av arbeidsstokken og målet om livslang læring er viktige politiske satsnings områder. Samtidig viser

Detaljer

Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei.

Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei. Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei. Akademikerne og Tekna er positive til mye av innholdet i stortingsmelding 20 "På rett vei". Det er en stortingsmelding som inneholder mye politikk

Detaljer

Språkpolitikk og stillingsutlysinger

Språkpolitikk og stillingsutlysinger En undersøkelse av holdninger til engelsk i næringslivet Vinteren 2008 09 har Språkrådet fått gjennomført en tredelt undersøkelse av bedriftslederes og publikums syn på bruk av engelsk og norsk i næringslivet.

Detaljer

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11 IA-avtalen i praksis Små og mellomstore virksomheter Rapport 2013-11 Proba-rapport nr. 2013-11, Prosjekt nr. 12062 ISSN: 1891-8093 LEB/PDS, TT, 09.08.2013 -- Offentlig -- Rapport 2013-11 IA-avtalen i

Detaljer

Utdanner vi økonomer for framtidens arbeidsliv? Rapport utarbeidet i anledning Econas 75-års jubileum

Utdanner vi økonomer for framtidens arbeidsliv? Rapport utarbeidet i anledning Econas 75-års jubileum Utdanner vi økonomer for framtidens arbeidsliv? Rapport utarbeidet i anledning Econas 75-års jubileum Revidert utgave Jannecke Wiers-Jenssen Per Olaf Aamodt Terje Næss Rapport 35/2014 Utdanner vi økonomer

Detaljer

Forskerforbundet: Kartlegging av medlemmenes erfaringer med EUs rammeprogram

Forskerforbundet: Kartlegging av medlemmenes erfaringer med EUs rammeprogram Forskerforbundet: Kartlegging av medlemmenes erfaringer med EUs rammeprogram Skriftserien nr 5/2014 INNHOLD 1. INNLEDNING 3 1.1 Sammendrag og hovedfunn 3 2. MEDLEMMENES AKTIVITET OVERFOR EUS RAMMEPROGRAM

Detaljer

Tilbud og etterspørsel av etter- og videreutdanning i Norge: en analyse av status, strategier og samspill

Tilbud og etterspørsel av etter- og videreutdanning i Norge: en analyse av status, strategier og samspill RAPPORT 6/2009 Tilbud og etterspørsel av etter- og videreutdanning i Norge: en analyse av status, strategier og samspill Ellen Brandt, Taran Thune og Odd Bjørn Ure NIFU STEP Norsk institutt for studier

Detaljer

Effekten av regional arbeidsmarkedsmobilitet for sysselsettingsvekst i økonomien totalt og for kunnskapsbasert

Effekten av regional arbeidsmarkedsmobilitet for sysselsettingsvekst i økonomien totalt og for kunnskapsbasert Effekten av regional arbeidsmarkedsmobilitet Økonomiske analyser 5/2005 Effekten av regional arbeidsmarkedsmobilitet for sysselsettingsvekst i økonomien totalt og for kunnskapsbasert tjenesteyting * Lasse

Detaljer

Godt sagt og godt gjort? Strategievaluering av Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet

Godt sagt og godt gjort? Strategievaluering av Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet Godt sagt og godt gjort? Strategievaluering av Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet Kyrre Lekve, Siri Aanstad, Fredrik Niclas Piro, Tone Cecilie Carlsten

Detaljer

Med døren på gløtt: Jobbintervjuet som arena for kompetansevurdering i flerkulturelle samfunn

Med døren på gløtt: Jobbintervjuet som arena for kompetansevurdering i flerkulturelle samfunn 1 Med døren på gløtt: Jobbintervjuet som arena for kompetansevurdering i flerkulturelle samfunn Hege Høivik Bye, Gro Mjeldheim Sandal, Jøri Gytre Horverak, Valeria Markova, Eugene Guribye, og David Lackland

Detaljer

Kunnskap og kvalitet i ny kontekst

Kunnskap og kvalitet i ny kontekst Kunnskap og kvalitet i ny kontekst Sluttrapport fra Kunnskapsdepartementets strategiske forskningsprogram 2009 2011 NIFU 2012 2 Utgitt av: NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og

Detaljer

Norske regnskapsbyråer: Rådgivning, kompetanse og verdiskaping

Norske regnskapsbyråer: Rådgivning, kompetanse og verdiskaping Norske regnskapsbyråer: Rådgivning, kompetanse og verdiskaping Odd Nordhaug Erik Døving Paul N. Gooderham 61)SURVMHNWQU NWYHUGLVNDSQLQJL60%VHNWRUHQ6W\UNLQJDYSnYLUNQLQJHQIUD DXWRULVHUWHUHJQVNDSVI UHUH 3URVMHNWHWHUILQDQVLHUWDY1RUJHVIRUVNQLQJVUnG1RUJHV$XWRULVHUWH5HJQVNDSVI

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN GJESDAL KOMMUNE FEBRUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer