I arbeid med ADHD v/ Marianne Oftedahl ADHD Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I arbeid med ADHD v/ Marianne Oftedahl ADHD Norge"

Transkript

1 I arbeid med ADHD v/ Marianne Oftedahl ADHD Norge

2 Har du sett én med ADHD, har du kun sett én Presentasjon av ADHD Norge Hva er ADHD?

3 FAKTA ADHD NORGE Ca betalende medlemmer 4,7 årsverk sentralt Fylkeslag i samtlige fylker, medlemstilbud 38 lokallag likepersoner bistår i alle fylker og er kontakttjeneste for alle Som trenger en samtale, se www adhdnorge.no og på facebook

4 ADHD Norges Visjon : ET GODT LIV FOR ALLE MED ADHD

5 ADHD Norges formål er å: 1. Arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse for alle mennesker med ADHD 2. Utvikle og drive aktiviteter i tråd med medlemmenes behov 3. Bidra til kompetanseutvikling i hjelpeapparatet 4. Delta i nasjonalt og internasjonalt samarbeid som fremmer ADHD saken

6 Våre grunnleggende verdier: Inkludering Mestring Åpenhet Likeverd

7 Organisasjons- og fagutvikling Det faglige arbeidet som knytter seg til diagnose, behandling og utviklingsarbeid skal bygge på dokumenterte fakta og anerkjente metoder ADHD Norge har et eget Fagråd med høy kompetanse Nasjonalt kompetansesenter for ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi, NK Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD Tourettes syndrom og narkolepsi, Landsmøte, landsstyre, fylkeslag og lokallag og sekretariat

8 KUNNSKAP ER VIKTIG! Økt kunnskap må til for å endre holdninger Det er så viktig å bli forstått!

9 HVA ER ADHD? ADHD ER EN MEDFØDT NEVRO - BIOLOGISK FORSTYRRELSE I HJERNEN

10 ADHD Tre typer ADHD : ADHD med hovedsakelig oppmerksomhetsforstyrrelse ADHD med hovedsakelig hyperaktivitet og impulsivitet ADHD med både oppmerksomhetsforstyrrelse som hyperaktivitet og impulsivitet. Forekomst 3-5 %

11 ADHD forklart nærmere Kjemisk ubalanse i hjernen. For å overføre signaler mellom nerveceller i hjernen brukes signalstoffer. Ved ADHD viser det seg å være problem med signalstoffet dopamin. Dette er spesielt viktig for pannelappen ( frontal cortex) der hvor avanserte mentale operasjoner styres og samordnes. «Kommandosentralen» jf Sverre Hoem sin bok :ADHD en håndbok for voksne.

12 ADHD medfører vansker med eksekutive funksjoner Personer med ADHD har problemer med eksekutive funksjoner og kan ofte ses på som et orkester som har problemer med sin dirigent. Problem med de ekskutive funksjoner. - oppmerksomhet organisering tidsplanlegging minne/ arbeidsminne selvregulering av følelser og aktivitet

13 Forekomst av tilleggsvansker Atferdsforstyrrelser (over 50%) Angst (25%) Depresjon (50%) Bipolar lidelse (ca. 20%) Søvnforstyrrelser (ca. 50%) Motoriske vansker (ca. 50%) Tourettes syndrom (2%) Generelle lærevansker (ca. 20%) Språkvansker (25%) Matematikkvansker (26%) Perseptuelle vansker Brown 2009, Wilens 2002, Lavigne 1996, Pozner 2007, Kadesjö og Gillberg 2001)

14 Store individuelle variasjoner HAR DU SETT EN MED ADHD HAR DU BARE SETT EN!

15 Det er vanlig at flere i en familie har ADHD ADHD er høy grad arvelig.

16 ADHD Største utfordring ved ADHD: Skjult funksjonsnedsettelse omgivelsene misforstår, skjønner ikke problemet. Det offentlige skjønner ofte ikke hjelpebehovet. Man greier ikke selv å forklare det. Blir lett oppfattet som sær, dum, lat, «at man bare kan ta seg sammen». Det kan man ikke. Ofte vet man HVA man skal gjøre, men Kommer ikke i gang! Utsettelsesvanvidd.

17 Hvordan påvirker ADHD arbeidslivet? Manglende punktlighet og problemer med å holde tidsfrister Vanskelighet med å holde orden på utstyr og arbeidsredskaper. Humørsvingninger. Kan ha store problem med papirarbeid Organiseringsvansker

18

19 Konsentrasjon Typer oppmerksomhetssvikt/ konsentrasjonsvansker

20 Typer oppmerksomhetssvikt Selektiv oppmerksomhet: Å kunne fokusere på det vesentlige. Ved ADHD fokuserer man ofte like mye på alt. Alle inntrykk kommer inn med lik styrke. Fleksibel oppmerksomhet: Evnen til å slippe eller skifte fokus når situasjonen krever det, og kunne vende tilbake hvis man blir avbrutt. Vedvarende oppmerksomhet: Evnen til å holde oppmerksomhet over tid. Samtidig oppmerksomhet: Å kunne holde på med flere ting samtidig få flere beskjeder. I arbeid med ADHD - OUS, 4. desember 2014

21 Utslag i oppmerksomhet Ofte ikke nøye med detaljer eller gjør slurvefeil Ofte vansker med å opprettholde oppmerksomheten Følger ofte ikke instruksjoner og mislykkes i å gjennomføre Ofte vansker med å organisere oppgaver og aktiviteter Unngår eller vegrer seg for oppgaver med vedvarende mentale anstrengelser Kan miste ting som er nødvendige for oppgaver/aktivitet Blir ofte distrahert av uvesentlig stimuli Er ofte glemsom i daglige gjøremål I arbeid med ADHD - OUS, 4. desember 2014

22

23 Oppmerksomhetssvikt medfører: Ø Vanskelig å gå fra en aktivitet til en annen Ikke manglende interesse, men vanskeligheter med skift Ø Det man er i gang med forsvinner fra bevisstheten ved avbrytelse Ø Går raskt i gang med oppgaver og setter i gang masse på en gang Ø Ved rutinepreget mistes konsentrasjon og motivasjon Ø Energinivået i hjernen er for lavt hjernen faller i søvn når det ikke kommer ytre stimuli Ø En ting av gangen og en beskjed om gangen I arbeid med ADHD - OUS, 4. desember 2014

24 Oppmerksomhetssvikt og arbeidsminne Oppmerksomhetssvikt har stor betydning for arbeidsminnet Arbeidsminnet er viktig for å kunne: Jobbe mot et fremtidig mål Holde den røde tråden Sikrer at vi vet hva vi skal gjøre, når, hvorfor og hvordan. I arbeid med ADHD - OUS, 4. desember 2014

25 Hyperaktivitet Konstant følelse av rastløshet Manglende evne til å slappe av Ofte vansker med å sitte stille eller å holde hender eller føtter i ro Ofte på «farten» eller handler som «drevet av en motor» Snakker ofte i et kjør I arbeid med ADHD - OUS, 4. desember 2014

26 Hypoaktivitet For liten aktivitet i forhold til situasjonen kan virke initiativløs og kommer sjelden frem med egne ideer. Drømmende, faller hen i egne tanker eller forsvinner inn i seg selv Stille, kommer sjelden med noe om ikke spurt direkte

27 Hyperaktiv eller hypoaktiv Uansett jobber hjernen på høygir med å tolke, oppfatte og forstå.og hjernen er derfor alltid overarbeidet I arbeid med ADHD - OUS, 4. desember 2014

28 Impulsivitet Snakker eller handler uten å tenke seg om Buser ut med svar før spørsmålene er ferdig stilt Er generelt utålmodig Har ofte vansker med å vente på tur Avbryter eller trenger seg ofte på andre (f.eks buser inn i andres samtaler, spill eller andre aktiviteter)

29 Det finnes mange positive egenskaper Kreative Idèrik Nysgjerrig Ser ikke hindringer Ser detaljer ingen andre ser Er motivasjon til stede, utholdende Positive Omsorgfull Empatiske Inkluderende Bilde fra Stor rettferdighetssans

30 ADHD som plussfaktor i arbeidslivet? ADHD handler like mye om å være annerledes som det å ha en helsesvikt! Det kan være et pluss bare omgivelsene er de rette! Jeger eller bonde? Plussfaktorer: Entusiasme, kreativitet, mot til å ta snarveier, humor

31 Kjønnsforskjeller Kjernesymptom hyperaktivitet og impulsivitet ses hyppigere hos menn enn hos kvinner, og derfor er det kanskje skjevhet i diagnostisering. Flere gutter enn jenter får ADHD diagnose. ADHD symptom kommer annerledes til uttrykk hos mange kvinner

32

33

34 UTFORDRINGEN God karrierematch er helt AVGJØRENDE. Viktig for alle men for personer med ADHD er det avgjørende å velge noe som interesserer. Da fungerer hjernen bedre! En god match kan være noe du er god på, være lite påvirket av dine svake sider, og være spennende nok/stimulerende nok til at det fenger interessen

35 Nyttig litteratur ADD friendly ways to organize your life, Kolberg and Nadeau Organizing solutions for people with ADHD, Susan Pinsky Dansk ADHD forening sin håndbok for støttepersoner se ADHD Norge sin hjemmeside adhdnorge.no under «om ADHD», voksne, så kan denne lastes ned gratis.

36 Nyttig litteratur Arbeidssøkere med Asperger syndrom veiledningshefte for arbeidssøkers støttespiller i NAV. (Her er det mye beskrevet som passer for personer med ADHD) ADD in the workplace choices, changes and challenges, Cathleen G. Nadeau ADHD en håndbok for voksne med ADHD, Sverre Hoem Nye nasjonale retningslinjer for ADHD kommet nå

37 Har du sett én med ADHD, har du kun sett én Vi er takknemlig om dere videreformidler info om at ADHD Norge finnes. Ta kontakt med oss på tlf og ADHD Norge på

TILRETTELEGGING FOR ELEVER MED AD/HD I SKOLEN

TILRETTELEGGING FOR ELEVER MED AD/HD I SKOLEN TILRETTELEGGING FOR ELEVER MED AD/HD I SKOLEN En guide til lærere i grunnskolen og videregående skole ADHD NORGE ADHD Norge er en landsomfattende interesseorganisasjon som arbeider for mennesker med AD/HD

Detaljer

Hvordan bidrar NAV til at flere personer med ADHD kommer i arbeid?

Hvordan bidrar NAV til at flere personer med ADHD kommer i arbeid? ØNSKER FLERE I ARBEID: Jon Fiske i NAV Arbeidsrådgiving skriver at det er ønskelig at flest mulig med ADHD kommer ut i jobb. Han mener det er viktig ikke å behandle personer ut fra diagnose, men ut fra

Detaljer

AD/HD NÅR HVERDAGEN BLIR KAOTISK

AD/HD NÅR HVERDAGEN BLIR KAOTISK AD/HD NÅR HVERDAGEN BLIR KAOTISK Det er normalt at barn synes det er vanskelig å sitte stille, konsentrere seg, og kontrollere impulsene sine. For barn med AD/HD (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder)

Detaljer

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING?

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? Dette er et omfattende spørsmål å svare på, og derfor er dette på ingen måte en utfyllende beskrivelse av det sammensatte arbeidet som kreves for å lykkes i samarbeidet

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

INNENFOR STRESSFORSKNING SNAKKER MAN OM TO ULIKE FORMER FOR STRESS.

INNENFOR STRESSFORSKNING SNAKKER MAN OM TO ULIKE FORMER FOR STRESS. HÅNDBOK OM STRESS Hva er stress? Et moderne liv er preget av travelhet, temposkift, deadlines, utfordringer og forandringer. Alt dette er forhold som vi i perioder kan oppleve som stressende, fordi de

Detaljer

Sånn er livet - 7 år etter. En undersøkelse av 8 jenter med ADHD 7 år etter utredning. Anne-Lise Farstad

Sånn er livet - 7 år etter. En undersøkelse av 8 jenter med ADHD 7 år etter utredning. Anne-Lise Farstad Sånn er livet - 7 år etter En undersøkelse av 8 jenter med ADHD 7 år etter utredning Anne-Lise Farstad Utgiver: Torshov kompetansesenter, Oslo 2011 Trykk: Merkur Trykk Omslagsillustrasjon: Åse Margrethe

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

som har søsken med ADHD

som har søsken med ADHD som har søsken med ADHD Hei! Du som har fått denne brosjyren har sannsynligvis søsken med AD/HD eller så kjenner du noen andre som har det. Vi har laget denne brosjyren fordi vi vet at det ikke alltid

Detaljer

Lærernes rolle i forhold til begavede barn med emosjonelle vansker.

Lærernes rolle i forhold til begavede barn med emosjonelle vansker. Lærernes rolle i forhold til begavede barn med emosjonelle vansker. Jeg ønsker ikke å være et geni jeg har problemer nok bare med å forsøke å være et menneske (Albert Camus) AV WIBECKE BORE RIBESEN MASTEROPPGAVE

Detaljer

Kort innføring i kognitiv terapi

Kort innføring i kognitiv terapi Kort innføring i kognitiv terapi Selvhjelpshefte Arne Repål versjon 3, 2009 Kognitiv kommer av ordet kognisjon som betyr bearbeiding av informasjon. Kjernen i kognitiv terapi er at vi hele tiden velger

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte VEILEDERHEFTE Gjør noe med det! -Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte SE MULIGHETENE! Ungt Entreprenørskap Forlag 2011 1 Gjør

Detaljer

Kontroll over vedvarende grubling og bekymring

Kontroll over vedvarende grubling og bekymring Kontroll over vedvarende grubling og bekymring Psykolog Torkil Berge Det å sitte uvirksom i selskap med tunge tanker er en stor energityv. Under en depresjon blir negative kvernetanker som kvikksand som

Detaljer

Er det noe galt med øynene?

Er det noe galt med øynene? Temahefte Er det noe galt med øynene? Tanker og følelser ved å få og ha et barn med synshemming. Oslo, mars 2008 ASSISTANSE, Interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming. FORORD Dette heftet

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

Et hefte om CHARGE syndrom

Et hefte om CHARGE syndrom Et hefte om CHARGE syndrom CHARGE syndrom er en meget kompleks tilstand, og personer med CHARGE syndrom kan ha veldig ulike utfordringer i livet. Med dette lille heftet ønsker vi å gi en enkel og lettfattelig

Detaljer

5.1 PERSONER SOM FÅR NEDSATT HØRSEL I VOKSEN ALDER INNHOLD

5.1 PERSONER SOM FÅR NEDSATT HØRSEL I VOKSEN ALDER INNHOLD 5.1 PERSONER SOM FÅR NEDSATT HØRSEL I VOKSEN ALDER INNHOLD INNLEDNING... 2 KONSEKVENSER VED HØRSELTAP... 2 Språklige og kommunikative konsekvenser... 2 Praktiske konsekvenser... 2 Sosiale og emosjonelle

Detaljer

Flere hoder tenker bedre enn ett. Rapport fra et prosjekt der en prøver ut noen utvalgte læringsstrategier for elever med AD/HD

Flere hoder tenker bedre enn ett. Rapport fra et prosjekt der en prøver ut noen utvalgte læringsstrategier for elever med AD/HD Flere hoder tenker bedre enn ett Rapport fra et prosjekt der en prøver ut noen utvalgte læringsstrategier for elever med AD/HD Grete Hoven Anne Lise Angen Rye STATPED SKRIFTSERIE NR. 30, Trøndelag kompetansesenter,

Detaljer

Hverdagsliv med. Praktiske råd for deg som lever hverdagslivet. med kognitive endringer

Hverdagsliv med. Praktiske råd for deg som lever hverdagslivet. med kognitive endringer Hverdagsliv med kognitive endringer Praktiske råd for deg som lever hverdagslivet med kognitive endringer Hverdagsliv med kognitive endringer Praktiske råd for deg som lever hverdags livet med kognitive

Detaljer

- OGSÅ FOR ANDRES BARN

- OGSÅ FOR ANDRES BARN Til deg med barn i skolen: DU ER VIKTIGERE ENN DU TROR - OGSÅ FOR ANDRES BARN REFERANSER OG ANBEFALT LITTERATUR: Borge, I. A. H. (2007). Resilience i praksis. Oslo: Gyldendal Akademisk. Brenna, L. R. (2008).

Detaljer

Smarttelefon som stressreduserende hjelpemiddel for studenter med Asperger syndrom eller ADHD

Smarttelefon som stressreduserende hjelpemiddel for studenter med Asperger syndrom eller ADHD Smarttelefon som stressreduserende hjelpemiddel for studenter med Asperger syndrom eller ADHD Kari Steindal Nasjonal kompetanseenhet for autisme, Oslo universitetssykehus http://www.autismeenheten.no/

Detaljer

Traumer - Hvordan kan du hjelpe?

Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog, dr. philos Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi Innledning Det er blitt vanlig å høre mennesker si at det viktigste om en opplever en vanskelig situasjon

Detaljer

Dette er Tyrili. Turid Wangensteen og Ulf Jansen Tyrili Skriftserie nr. 2/2013. Dette er Tyrili 1

Dette er Tyrili. Turid Wangensteen og Ulf Jansen Tyrili Skriftserie nr. 2/2013. Dette er Tyrili 1 Dette er Tyrili Turid Wangensteen og Ulf Jansen Tyrili Skriftserie nr. 2/2013 Dette er Tyrili 1 INNHOLD FORORD 6 1. TYRILIS IDEOLOGI 6 Visjon 9 Virksomhetsidé 9 Verdier 10 Menneskesyn 10 Mål 11 Møte med

Detaljer

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon IS-1832 V E I V I S E R I M Ø T E M E D H E L S E P E R S O N E L L Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon UTGITT AV: Helsedirektoratet, august 2010 KONTAKT: Avdeling

Detaljer

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet.

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet. Tekst til årsplan for de på stor avdeling Liten og viktigst! Det er det nye slagordet for alle barnehagene i Asker. Hva betyr det for oss? Hvem er liten i vår barnehage? Er det bare de på småbarnsavdelingen

Detaljer

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge?

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge? Når man tenker på fattigdom tenker man på fattige barn i Afrika. Man glemmer at det skjer her hjemme også. Vi har jo stort sett klær, mat og hus. Det er jo bra, men det er jo ikke sikkert man har det så

Detaljer

- å konsentrere seg, ta initiativ og huske ting

- å konsentrere seg, ta initiativ og huske ting Du ble antagelig konfrontert med afasi for første gang for ikke så len muligens en del ubesvarte spørsmål. Å bli rammet av afasi fører gje som: hva er afasi, hva er årsaken til afasi og hvilke tilleggsvansker

Detaljer

Traumer - Hvordan kan du hjelpe?

Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog, dr. philos Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi Innledning Det er blitt vanlig å høre mennesker si at det viktigste om en opplever en vanskelig situasjon

Detaljer

Jeg vil ikke stå ut. Arbeid og utdanning sett med brukernes øyne. AFI-notat 10/2011. Reidun Norvoll

Jeg vil ikke stå ut. Arbeid og utdanning sett med brukernes øyne. AFI-notat 10/2011. Reidun Norvoll Jeg vil ikke stå utenfor Arbeid og utdanning sett med brukernes øyne Jeg vil ikke stå ut - Arbeid og utdanning sett med av Reidun Norvoll AFI-notat 10/2011 av Reidun Norvoll AFI-notat 10/2011 Jeg vil ikke

Detaljer