ADHD hos barn og unge. Kristin Romvig Øvergaard Spesialist i barne- og ungdomspsykiatri Post doc stipendiat

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ADHD hos barn og unge. Kristin Romvig Øvergaard Spesialist i barne- og ungdomspsykiatri Post doc stipendiat"

Transkript

1 ADHD hos barn og unge Kristin Romvig Øvergaard Spesialist i barne- og ungdomspsykiatri Post doc stipendiat

2 Litt historie Hva er ADHD? Kjennetegn Forekomst Etiologi Tilleggsvansker Tiltak/Behandling Medikasjon

3 Ga ut læreboka; An inquiry into the nature and origin of mental derangement (1798) Beskrev: unnatural degree of mental restlessness becomes evident at a very early period of life renders him incapable of attending with constancy to any one object of education what is fortunate, it is generally diminished with age Foreslo oppfølging i skole

4 Professor i pediatri 1902: tre forelesninger, senere publisert i the Lancet: Beskrev 43 barn med An abnormal defect of moral control Alvorlige problemer med vedvarende oppmerksomhet og selvregulering Aggressive, opposisjonelle Overdrevent emosjonelle Normalt intelligente

5 1952:Første utgivelse av Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) inkluderte ikke ADHD 1955:Ritalin blir godkjent av FDA (Food and Drug association) 1968: DSM-II hyperkinetic impulse disorder 1980: DSM-III Attention Deficit Disorder (ADD) med og uten hyperaktivitet 1987: DSM-III-R: ADHD ADHD brukes også i Europa, selvom ICD-manualen bruker Hyperkinetisk forstyrrelse

6 Daniel S. Pine A 60-Year Climb on the Mountain of Nosology Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, Volume 52, Issue 12, 2013,

7 Kjernesymptomene: Hyperaktivitet Impulsivitet Uoppmerksomhet Mer enn det som er passende for alder Tilstede i flere situasjoner Funksjonsnedsettelse

8 Uoppmerksomhet Hyperaktivitet Impulsivitet Er uoppmerksom på detaljer, slurver Er urolig med hender eller føtter Opprettholder ikke oppmerksomhet Ser ikke ut til å høre etter Fullfører ikke arbeider Vansker med å organisere aktiviteter Unngår vedvarende anstrengelser Mister mye Forlater plassen sin Løper rundt, klatrer Vansker med å leke rolig Er i farta Snakker overdrevent mye Snakker overdrevent mye Buser ut med svar på spørsmål Distraheres lett Er glemsom Vansker med å vente på tur Avbryter og forstyrrer andre DSM-V og ICD-10

9 Ca. 5%, ingen økning fra (Polanczyk et al 2007; Polanczyk et al 2014) Symptombildet endres gjennom oppveksten: hyperaktivitet avtar med årene, oppmerksomhetssvikt blir ofte tydeligere etter hvert Kronisk forløp Dårlig prognose

10 Ca. 25% av henviste til BUP gjelder ADHD (Norsk pasientregister) Gutter vs. jenter: Henviste: 10 gutter pr jente I befolkningen: 2-3 gutter pr jente

11 Fordeling av ADHD symptomer

12 Symptomene: Gir barnet vansker Bidrar til samhandlingsproblemer i familien Gir sosiale vansker Gir problemer med lærer/skole Gjør barnet særlig sårbart for stress Tilsier at det er viktig med utredning/behandling (Caspi 2009)

13 Lettere å se barn som er sinte og utagerende Det er vanskeligere å oppdage dårlig konsentrasjon, engstelige, bekymrede og innadvendte barn

14 Ca. 85% har minst en annen psykisk vanske Ca. 60% har to eller flere andre tilstander enn ADHD (Steinhausen et al, 2006) Mest vanlig er atferdsvansker (Jensen et al, 2001; Kadesjo et al, 2003; Steinhausen et al, 2006) Angst/depresjon er mindre undersøkt, men estimert å forekomme hos ca. 40% av barn med ADHD (Jensen et al. 2001) Store svingninger i humør (Emosjonell labilitet) har blitt funnet hos 25-50% (Skirrow et al, 2009)

15 Angstsymptomer/diagnose forekommer hos 25-40% av skolebarn med ADHD (Pliszka et al., 2003; Schatz and Rostain, 2006) Spesifikk fobier, separasjonsangst, generalisert angst og sosiale fobier Konsekvenser for: Fungering Behandling (March et al Manassis, 2007) Risiko for utvikling av depresjon senere

16 Symptomer Funksjonsnivå Omsorgssituasjon Opplæringssituasjon Risikofaktorer Ressurser Problemløsningsevne Motorikk ADHD Atferdsvansker Autisme Angst Depresjon Lærevansker Annet (www.helsedir.no) Ofte vil fastleger ha mye kunnskap om disse faktorene allerede i forkant av henvisning

17 Tilpasses den enkelte (ut fra utredning) Bredde i behandlingstilbud (www.helsedir.no)

18 Informasjon / psykoedukasjon Programmer for å bedre atferdskontroll ADHD symptomer Opposisjonell atferd/antisosial atferd Tiltak/oppfølging i skole Medikamentell behandling Andre støtte- og hjelpetiltak for eksempel Trygdestønad, avlastning, o.a. Behandling av andre psykiske lidelser

19 Tilstandens alvorlighetsgrad Europeisk anbefaling: Informasjon + rådgivning foreldre/lærere bør prøves ut først Alder Eventuelle kompliserende medisinske sykdommer/behandling Muligheter for å få betingelser som gjør effektvurderinger mulig

20 Generelt (andre sykdommer, generell fysisk form, etc.) Sykdomsbelastninger i familien Høyde/vekt BT, puls Generell legeundersøkelse EKG anbefalt fra Statens legemiddelverk

21 Før behandlingen starter skal blodtrykk og puls måles Forekomsten av hjerte-kar-sykdom i pasientens familie skal kartlegges Sykdommer som hypertrofisk og dilatert kardiomyopati, lang QTsyndrom samt forekomst av plutselig død bør vektlegges Puls, blodtrykk, høyde og vekt skal måles regelmessig under behandlingen Ved langtidsbehandling anbefales pause en gang pr år for å vurdere effekt

22 Sentralstimulerende midler: Metylfenidat (Ritalin, Ritalin kapsler, Equasym kapsler, Concerta, Medikinet tabl. og kapsler, o.a.) Amfetamin (Dexamin, Dexedrine, o.a.) Atomoksetin (Strattera )

23 Sentralstimulantia har større prosentandel respondere sammenliknet med atomoksetin Sentralstimulantia har noe større effektstørrelse sammenliknet med atomoksetin For trygderefusjon av Concerta skal grunnlag for dette dokumenteres i journal I praksis vil nonrespons eller alvorlige bivirkninger på sentralstimulerende middel være hovedgrunner til at refusjon for atomoksetin gis ( 10a)

24 Nedsatt matlyst Sovne senere Nærtagenhet Hodepine Kvalme Slapphet Tristhet

25 ADHD symptomer Baseline 3 mndr 14 mndr N=579 barn med ADHD (7-9.9 år) Atfmod Medik Med+Atf Vanlig beh MTA group,1999

26 Vurdere effekt opp mot bivirkninger Hvis mulig: Titrer opp til maksimal effekt og så eventuelt ned igjen til minste dose med god effekt Gi 2-3 måneder for å sjekke ut den kliniske verdien av sentralstimulantia

27 Toleranseutvikling:10-15 % utvikler toleranse, det er i liten grad omtalt i litteraturen Husk å justere dose når pasientens vekt øker Compliance er trolig lav: MTA studien: ¼ av deltagernes spyttprøver indikerte at de ikke tok methylfenidat som forskrevet Spytt prøvene indikerte at ca. 50% av foreldrene er unøyaktige informanter om barnas inntak av medisiner, og at de overestimerer riktig dosering (MTA, JAACAP 2009)

28 ADHD «ikke nytt fenomen» Symptomatolgi, forløp og tilleggsvansker hos skolebarn- ganske godt kartlagt Ingen økning i prevalens Etiologi: Arv viktig Bedre forståelse av etiologi og mekanismer for sykdomsutvikling trengs Individualisert behandling Medikamentell behandling krever oppfølging

29 Mange barn og unge med ADHD, vil trenge tett oppfølging gjennom oppveksten for å bedre prognose Dette vil måtte innebære samarbeid mellom skole, PPT, fastlege, helsesøster, BUP, barnevern mv. over år Kunnskap om ADHD hos fastlegene er viktig

Hyperaktivitet og konsentrasjonsvansker

Hyperaktivitet og konsentrasjonsvansker Hyperaktivitet og konsentrasjonsvansker Lloyd Varne Lloyd Varne Lloyd Varne Helse-Fonna, BUP Haugesund ADHD poliklinikk Helse-Fonna, Helse-Fonna, BUP BUP Haugesund Haugesund ADHD poliklinikk ADHD poliklinikk

Detaljer

Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD. Veileder

Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD. Veileder Veileder IS-1244 Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD Diagnostikk og behandling av hyperkinetisk forstyrrelse/ attention deficit hyperactivity disorder (AD/HD) hos barn, ungdom og voksne Heftets

Detaljer

AD/HD Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging

AD/HD Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging IS-2060 AD/HD Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging Rett diagnose individuell behandling Heftets tittel: AD/HD- nasjonal retningslinje for utredning, behandling og oppfølging

Detaljer

Vansker med å holde seg til en oppgave over tid Lett distraherbar Skifter fra en oppgave til den neste uten å gjøre seg ferdig med den første

Vansker med å holde seg til en oppgave over tid Lett distraherbar Skifter fra en oppgave til den neste uten å gjøre seg ferdig med den første En tilstand som er karakterisert ved konsentrasjonsproblemer, hyperaktivitet og impulsivitet i så stor grad at det skaper funksjonsvansker i hverdagen. DSM-5 (2013) Attention Deficit/Hyperactive Disorder

Detaljer

Hvilke effekter kan det tenkes å ha og gi omega-3 til barn og unge med ADHD og ADHD-liknende symptomer?

Hvilke effekter kan det tenkes å ha og gi omega-3 til barn og unge med ADHD og ADHD-liknende symptomer? Hvilke effekter kan det tenkes å ha og gi omega-3 til barn og unge med ADHD og ADHD-liknende symptomer? 5. årsoppgave i Stadium IV - Profesjonsstudiet i Medisin ved Universitetet i Tromsø Linn Therese

Detaljer

Barn og unge med (mulig) ADHD i Østfold: Manual for fastlege.

Barn og unge med (mulig) ADHD i Østfold: Manual for fastlege. Behandlingslinje for barn og unge med ADHD i Østfold Sykehuset Østfold v/ Psykisk helsevern for barn og unge har i samarbeid med kommunene i Østfold utarbeidet en behandlingslinje for barn og unge med

Detaljer

En mors hjertesukk. Gå! - min sønn gikk aldri. Han fikk flysertifikat ett år gammel. Føttene hans har ikke vært i nærheten av bakken siden.

En mors hjertesukk. Gå! - min sønn gikk aldri. Han fikk flysertifikat ett år gammel. Føttene hans har ikke vært i nærheten av bakken siden. En mors hjertesukk Gå! - min sønn gikk aldri. Han fikk flysertifikat ett år gammel. Føttene hans har ikke vært i nærheten av bakken siden. Inge Jørgensen 19.10.07 1 ADHD Attention Deficit Hyperactivity

Detaljer

AD/HD NÅR HVERDAGEN BLIR KAOTISK

AD/HD NÅR HVERDAGEN BLIR KAOTISK AD/HD NÅR HVERDAGEN BLIR KAOTISK Det er normalt at barn synes det er vanskelig å sitte stille, konsentrere seg, og kontrollere impulsene sine. For barn med AD/HD (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder)

Detaljer

Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - -

Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - - Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - - INNLEDNING s. 3 ADOPTERTE BARN OG LÆRING s. 4 Forhold som påvirker læring s. 4 Forhold under svangerskap og fødsel s. 4 Institusjonsplassering s. 5 Adopsjon -

Detaljer

AD/HD hos voksne. Internundervisningen 05.12.2014 Spes. i nevropsykologi Stian Stangeland Maroni

AD/HD hos voksne. Internundervisningen 05.12.2014 Spes. i nevropsykologi Stian Stangeland Maroni AD/HD hos voksne Internundervisningen 05.12.2014 Spes. i nevropsykologi Stian Stangeland Maroni ADHD voksne; utredning og kvalifikasjoner: Psykologer og leger er de eneste som kan sette diagnoser innenfor

Detaljer

Medisinering ved ADHD. Bodø 28-29 september 2006 Randi Nesje Myhr Overlege BUP Midt-Troms

Medisinering ved ADHD. Bodø 28-29 september 2006 Randi Nesje Myhr Overlege BUP Midt-Troms Medisinering ved ADHD Bodø 28-29 september 2006 Randi Nesje Myhr Overlege BUP Midt-Troms Før medisinering ved ADHD Viktig med godt kosthold, nok søvn osv Omega 3 fettsyrer. Vurdere komorbide lidelser.

Detaljer

Voksne med AD/HD. -en veileder for å forstå oppmerksomhetsvansker (med hyperaktivitet) hos voksne

Voksne med AD/HD. -en veileder for å forstå oppmerksomhetsvansker (med hyperaktivitet) hos voksne Voksne med AD/HD -en veileder for å forstå oppmerksomhetsvansker (med hyperaktivitet) hos voksne Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi 3. utgave, Oslo 2005 Voksne med AD/HD

Detaljer

Obsessiv- kompulsiv lidelse hos barn og unge og behandling, med hovedvekt på kognitiv atferdsterapi

Obsessiv- kompulsiv lidelse hos barn og unge og behandling, med hovedvekt på kognitiv atferdsterapi Obsessiv- kompulsiv lidelse hos barn og unge og behandling, med hovedvekt på kognitiv atferdsterapi 5.årsoppgave, stadium IV. Profesjonsstudiet i medisin, Universitetet i Tromsø Student: Ida Henriette

Detaljer

H ERTEBARNET. Les mer om:

H ERTEBARNET. Les mer om: Nr. 2 2015 UTGIS AV FORENINGEN FOR HJERTESYKE BARN H ERTEBARNET Les mer om: Thomine har hjertefeil og ADHD side 5-9 Framsnakker fastlegen side 18-20 Med hjerte i hånden - Sykehuset i Telemark side 25-27

Detaljer

Erfaringsrapport. fra nasjonal konferanse om

Erfaringsrapport. fra nasjonal konferanse om Silje Svarstad og Therese Dahl Erfaringsrapport fra nasjonal konferanse om Kombinasjonsbehandling med sentralstimulerende medikament for pasienter med ADHD som mottar legemiddelassistert rehabilitering

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

I arbeid med ADHD v/ Marianne Oftedahl ADHD Norge

I arbeid med ADHD v/ Marianne Oftedahl ADHD Norge I arbeid med ADHD v/ Marianne Oftedahl ADHD Norge Har du sett én med ADHD, har du kun sett én Presentasjon av ADHD Norge Hva er ADHD? FAKTA ADHD NORGE Ca 10 0000 betalende medlemmer 4,7 årsverk sentralt

Detaljer

Medikamenter i Barne- og ungdomspsykiatri

Medikamenter i Barne- og ungdomspsykiatri Medikamenter i Barne- og ungdomspsykiatri Randi Nesje Myhr 2013 Første utgave av dette kompendiet ble laget i 2003 og et nytt og omarbeidet i 2009. Siste oppdatering vinter 2012/2013. Medikamentell behandling

Detaljer

om barn .9 -%.4!, ')6 Psykisk helsehjelp BOKMÅL Mental health care

om barn .9 -%.4!, ')6 Psykisk helsehjelp BOKMÅL Mental health care om barn.9 -%.4!, ')6 Psykisk helsehjelp i Norge Mental health care BOKMÅL Hva gjør jeg når barnet mitt ikke har det bra? En veiviser for foreldre med barn som har psykiske lidelser Psykiske lidelser rammer

Detaljer

Retningslinjer for utredning og behandling av barn og unge med narkolepsi

Retningslinjer for utredning og behandling av barn og unge med narkolepsi Retningslinjer for utredning og behandling av barn og unge med narkolepsi Retningslinjer for utredning og behandling av narkolepsi hos barn og unge Utgitt juli 2013 av Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD,

Detaljer

DIVA 2.0. Diagnostisk intervju for utredning. av ADHD hos voksne NORSK. D iagnostisch I nterview V oor A DHD bij volwassenen

DIVA 2.0. Diagnostisk intervju for utredning. av ADHD hos voksne NORSK. D iagnostisch I nterview V oor A DHD bij volwassenen NORSK DIVA 2.0 Diagnostisk intervju for utredning av ADHD hos voksne D iagnostisch I nterview V oor A DHD bij volwassenen diagnostisk intervju for utredning av ADHD hos voksne J.J.S. Kooij, MD, PhD & M.H.

Detaljer

Sånn er livet - 7 år etter. En undersøkelse av 8 jenter med ADHD 7 år etter utredning. Anne-Lise Farstad

Sånn er livet - 7 år etter. En undersøkelse av 8 jenter med ADHD 7 år etter utredning. Anne-Lise Farstad Sånn er livet - 7 år etter En undersøkelse av 8 jenter med ADHD 7 år etter utredning Anne-Lise Farstad Utgiver: Torshov kompetansesenter, Oslo 2011 Trykk: Merkur Trykk Omslagsillustrasjon: Åse Margrethe

Detaljer

Kartleggingsverktøy og instrumenter for tidlig avdekking av utviklings-, atferds- og psykososiale vansker hos barn 0-6 år

Kartleggingsverktøy og instrumenter for tidlig avdekking av utviklings-, atferds- og psykososiale vansker hos barn 0-6 år Kartleggingsverktøy og instrumenter for tidlig avdekking av utviklings-, atferds- og psykososiale vansker hos barn 0-6 år Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 10 2005 Om rapporten: Barn og unge er en prioritert

Detaljer

Erfaringer fra fettsyretilskudd med EyeQ

Erfaringer fra fettsyretilskudd med EyeQ Erfaringer fra fettsyretilskudd med EyeQ Følgende erfaringer er gjort av Vegard Holum gjennom mitt arbeid med barn, ungdom og voksne, som har brukt EyeQ mot symptomer som beskrevet nedenfor. De som ønsker

Detaljer

Psykogene, ikke-epileptiske anfall (PNES)

Psykogene, ikke-epileptiske anfall (PNES) Q HAR DU SPØRSMÅL OM EPILEPSI? RING EpiFon1: 22 00 88 00 Mail: epifon1@epilepsi.no BETJENT Mandag og Tirsdag (1000-1400) Torsdag (1700-2100) Mange spørsmål dukker opp når man får epilepsi tett innpå livet.

Detaljer

TILRETTELEGGING FOR ELEVER MED AD/HD I SKOLEN

TILRETTELEGGING FOR ELEVER MED AD/HD I SKOLEN TILRETTELEGGING FOR ELEVER MED AD/HD I SKOLEN En guide til lærere i grunnskolen og videregående skole ADHD NORGE ADHD Norge er en landsomfattende interesseorganisasjon som arbeider for mennesker med AD/HD

Detaljer

Epilepsi hos barnehage og skolebarn

Epilepsi hos barnehage og skolebarn D Epilepsi hos barnehage og skolebarn HAR DU SPØRSMÅL OM EPILEPSI? RING EpiFon1: 22 00 88 00 Mail: epifon1@epilepsi.no BETJENT Mandag og Tirsdag (1000-1400) Torsdag (1700-2100) FORFATTERE Silje Systad

Detaljer

AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi

AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi Regionale- og nasjonale hjelpeinstanser NK for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi Ullevål universitetssykehus HF, bygg P 0407 OSLO Telefon: 23 01 60 30 Fax: 23 01 60 31 E-post: post@nasjkomp.no http://www.nasjkomp.no

Detaljer

Et veiledningsprogram for foreldre til barn med ADHD

Et veiledningsprogram for foreldre til barn med ADHD Fagartikkel Anne Stine Høvo Meltzer og Eva Steinbakk Folloklinikken, Ski Et veiledningsprogram for foreldre til barn med ADHD Russel Barkleys veldokumenterte program for foreldreveiledning kan gjennomføres

Detaljer

HØGSKOLEN I HEDMARK HØGSKOLEN I VESTFOLD

HØGSKOLEN I HEDMARK HØGSKOLEN I VESTFOLD Kommunale behov for ambulerende tjenester relatert til psykisk lidelse hos mennesker med psykisk utviklingshemning. Heidi Sageng Mastergrad Psykisk Helsearbeid MMCH HØGSKOLEN I HEDMARK HØGSKOLEN I VESTFOLD

Detaljer