Psykiske lidelser hos fosterbarn:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Psykiske lidelser hos fosterbarn:"

Transkript

1 U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Psykologisk fakultet Psykiske lidelser hos fosterbarn: -forekomst, belastninger og screening Stine Lehmann Spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi, PhD stipendiat Odd Havik Toril Havik Einar Heiervang

2 Forskningsprosjektet «Fosterbarns psykiske helse» Rekruttering og metode Hvem er barna i undersøkelsen Funn: Forekomst av psykiske lidelser Omsorgserfaringer og plasserings historikk Finner vi en sammenheng?

3 Forskningsprosjektet «Fosterbarns psykiske helse» Institutt for Klinisk Psykologi Funn forts: Barnets situasjon i fosterfamilien Hvordan kartlegge psykisk helse hos fosterbarn?

4 Kriterier for inklusjon av deltakere Barn mellom 6-12 år Bvl 4-12: omsorgsovertakelse etter dom i fylkesnemd Statlige og kommunale hjem Bodd i fosterhjemmet minst 5 måneder 5 Sørøstlige fylker 396 barn fylte disse kriteriene

5 Diagnostisk vurdering av barnets psykiske helse Institutt for Klinisk Psykologi DAWBA: Developmental And Well-Being Assessment Et strukturert diagnostisk intervju, besvart via Internett Kombinerer faste svaralternativer, og åpne tekstbokser Ble besvart av fosterforeldre og lærer i studiet Erfarne klinikere ser på besvarelsene fra både fosterforeldre og lærer i sin diagnostiske vurdering av barnet. Goodman 2000

6 Omsorgserfaringer og plasseringshistorikk Barneverntjenesten besvarte eget spørreskjema Barnets omsorgserfaringer i biologisk hjem Plasseringshistorikk

7 Barna 279 barn deltar (71% respons) 47% jenter I gjennomsnitt: - 9 år (6-12 år) - En tidligere plassering 16% mellom 2-5 plasseringer - Var 4 år ved første plassering - 42% plassert før fylte 2 år

8 Psykiske lidelser hos fosterbarn % Fosterbarn Barn i Norge* *Heiervang et al. 2007

9 Figure 2 Diagnostic overlap among the children with disorder in either of the main diagnostic categories ADHD, Emotional- and Behavioral disorder (n = 115). Komorbiditet mellom kategorier av lidelser ADHD Institutt for Klinisk Psykologi 15% 6% 13% 12% 27% 12% 15% Emosjonelle lidelser Atferdsforstyrrelse r

10 Omsorgsbetingelser før plassering %

11 Voldseksponering = antall ulike former for vold Utsatt for fysisk vold Vitne til fysisk vold «Voldseksponering 0-4» Utsatt for psykisk vold Vitne til psykisk vold eigenvalue 2.18, explaining 43.7% of the total variance

12 Risikofaktorer for psykiske lidelser Alder ved første plassering Antall plasseringer Alvorlig omsorgssvikt Voldseksponering Rusmisbruk Psykiske lidelser Psykiske lidelser: Emosjonelle lidelser Atferdslidelser ADHD Tilknytningsforstyrrelser Alder Kjønn

13 Antall plasseringer og risiko for Tilknytningsforstyrrelse For hver nye plassering barnet har, øker risiko for at barnet også har en Reaktiv tilknytningsforstyrrelse med 50% (Adjusted OR 1.56, 95% CI , p<.05)

14 Antall plasseringer og risiko for Tilknytningsforstyrrelse % Antall plasseringer (Adjusted OR 1.56, 95% CI , p<.05)

15 Alvorlig omsorgssvikt og risiko for Atferdslidelser Alvorlig omsorgssvikt 5 dobler risiko for atferdslidelser, sammenliknet med barn i utvalget hvor barnevernet markerte andre omsorgserfaringer. (Adjusted OR 5.33, CI , p <.001)

16 Voldseksponering og risiko for psykiske lidelser Antall typer vold ADHD Atferdslidelse Reaktiv tilknytningsforstyrrelse

17 Omsorg for barn med relasjonsskader: Barnevernets utfordring Økt satsning på fosterhjem Barn skal vokse opp i familier Fosterforeldre sentrale i reparasjonsarbeid og utvikling

18 Sammenheng mellom barnets vansker og fosterforeldres oppdragerstil Bekreftelse og støtte Regler Forstyrret tilknytningsatferd Emosjonelle vansker Atferdsvansker Hyperaktivitet Prososial ** = p <.01; * = p <.05

19 Sammenheng mellom barnets vansker og fosterforeldres oppdragerstil I tråd med internasjonale funn: Barn med samspillsvansker tenderer til å vekke negative reaksjoner hos sine omsorgspersoner, som igjen gir økt risiko for utilsiktet brudd i plasseringene Gibbs, Sinclair & Wilson 2004

20 Veiledning som nøkkelstrategi for å bedre fosterbarns utviklingsutfall Sentrale felleskomponenter: Fokus på å styrke barns tilknytning til fosterforeldre Redusere barnas emosjonelle vansker og atferdsvansker Fokusere på barnas resurser Leve et al., 2012

21 Raundalen-utvalgets anbefaling «Tiltak som bør vurderes er.. kartlegging og behandling av psykiske problemer, med spesiell vekt på tidlige traumer» Raundalen 2012

22 Kartlegging som grunnlag for beslutninger i barnevernet Generell screening av psykisk helse og omsorgserfaringer Kommunikasjon med andre tjenester Kunnskapsbase for dimensjonering av tjenester Baseline for generelle tiltak: «hva er bra for de fleste?» Vurdering av behov for: Utredning Spisset problemstilling, etter screening Basis for selekterte tiltak

23 Skreening av fosterbarns psykiske helse -Vi trenger screeningverktøy som: Kan brukes av ansatte i barnevern Fanger opp et bredt spekter av hyppig forekommende vansker Har høy Sensitivitet: Barn med psykisk lidelse fanges opp - Vi vil ha få Falske Negative Har høy Spesifisitet: Barn uten en psykisk lidelse scorer lavt -Vi vil ha få Falske positive

24 Strengths & Difficulties Questionnare -SDQ Fire problemskalaer Emosjonell Atferd Hyperaktivitet Venneproblemer Total problemskåre En prososial skala En Impact skala: Funksjonsnedsettelse i dagligliv

25 Skreening av fosterbarns psykiske helse Institutt for Klinisk Psykologi Egenskaper ved Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) SDQ måler et relativt smalt spekter av problemer, og dette begrenser anvenligheten for grupper med et bredt spekter av psykopatologi og høy komorbiditet. Goodman and Scott (1999)

26 SDQ hadde gode skreeningegenskaper for fosterbarn Både Total problemskala og Impact skala bør brukes i tolkningen En Total problemskåre på13+, ELLER Impact skåre på 2+, bør utløse videre utredning og oppfølging.

27 Barn med en psykisk lidelse Barn uten en psykisk lidelse Falske negative: 1/10 Falske positive: 4/10 Sensitivitet:.89 Spesifisitet.62

28 Barn uten en psykisk lidelse? SDQ Høyskårere: 50-80%

29 Screening i en bredere kontekst SDQ gir ikke informasjon om barnets nåværende kontekst, eller hvilke belastninger og beskyttende faktorer barnet har erfart før plassering Fosterbarn er spesielt utsatt for å utvikle alvorlige relasjonsforstyrrelser (Kay & Green, 2013; Lehmann et al., 2013; Minnis, Rabe-Hesketh, & Wolkind, 2002; Zeanah et al., 2004) Screening av psykisk helse bør skje innenfor en bredere ramme der omsorgshistorikk og relasjonell fungering /tilknytning også blir kartlagt. Kortfattet screening eller detaljert utredning?

30 Oppsummert Ett av to fosterbarn fyller kriteriene for en eller flere psykiske lidelser Særskilt for denne gruppen: høy komorbiditet og alvorlige relasjonsforstyrrelser Nær sammenheng mellom skadelige omsorgsbetingelser og psykiske lidelser Barn som plasseres utenfor hjemmet bør rutinemessig screenes, og følges opp Fosterforeldre er nøkkelpersoner for videre vekst og utvikling Veiledning fra begynnelsen

31 Avslutningsvis Fagutvikling Barnevern har relativt få henvisninger til psykisk helsevern. Videreutvikling av modeller for samarbeid mellom tjenester er nødvendig (Helsetilsynet 2012 ) Øket kompetanse i tjenestene på sammensatte vansker og vanlige uttrykk for relasjonsskader, er forutsetninger for riktig hjelp. Tiltaksutvikling bør organiseres i samarbeid med forskning som gir øket kunnskap om hvilke intervensjoner som er egnet for ulike grupper fosterbarn.

32 Takk for oppmerksomheten Psykologisk Fakultet

Hvordan opplever biologiske barn det å vokse opp med fostersøsken med utfordrende atferd?

Hvordan opplever biologiske barn det å vokse opp med fostersøsken med utfordrende atferd? UNIVERSITETET I STAVANGER Hvordan opplever biologiske barn det å vokse opp med fostersøsken med utfordrende atferd? Master i Sosialt Arbeid Ingunn Øyre Juni 2012 FORORD Da jeg begynte på Master i Sosialt

Detaljer

Rapport nr 16/13. Rapport fra et fireårig forskningsprogram 16/2013

Rapport nr 16/13. Rapport fra et fireårig forskningsprogram 16/2013 ISBN 978-82-7894-490-5 0ISSN 0808-5013 Rapport fra et fireårig forskningsprogram Elisabeth Backe-Hansen, toril Havik & Arne Backer Grønningsæter (red) 16/2013 Rapport nr 16/13 Postadresse: pb 3223 Elisenberg,

Detaljer

«Bare en ekstra tallerken på bordet?»

«Bare en ekstra tallerken på bordet?» Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem «Bare en ekstra tallerken på bordet?» RAPPORT FRA HELSETILSYNET 1/2015 MARS 2015

Detaljer

Ny tilknytning ny start

Ny tilknytning ny start fagartikkel Ingelin Nauff Pettersen er barnevernpedagog med mastergrad i spesialpedagogikk og psykososiale vansker. Hun er kurator i barneverntjenesten i Sandefjord. ingelin.pettersen@sandefjord.kommune.no

Detaljer

Bakgrunn for prosjektet

Bakgrunn for prosjektet Bakgrunn for prosjektet I januar 2005 ble det rettet en henvendelse fra ATV- Telemark til leder av Familiehelsetjenester i Porsgrunn om et samarbeid med fokus på vold mot barn. Etter anbefaling fra Familiehelsetjenester

Detaljer

Tverretatlig samarbeid om kartlegging og tiltak

Tverretatlig samarbeid om kartlegging og tiltak nøkkelbegreper Standardiserte kartleggingsverktøy, barneverntjenesten, tverretatlig samarbeid, utredning Dag Skilbred Forsker III ved Vest-Regionalt kunnskapssenter for barn og unge psykisk helse og barnevern,

Detaljer

NOU. Bedre beskyttelse av barns utvikling. Norges offentlige utredninger 2012: 5

NOU. Bedre beskyttelse av barns utvikling. Norges offentlige utredninger 2012: 5 NOU Bestilling av publikasjoner NOU 2012: 5 Offentlige institusjoner: Departementenes servicesenter Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 20 00 Privat

Detaljer

«En god forberedelse til å bli fosterforeldre» Evaluering av opplæringsprogrammet PRIDE

«En god forberedelse til å bli fosterforeldre» Evaluering av opplæringsprogrammet PRIDE «En god forberedelse til å bli fosterforeldre» Evaluering av opplæringsprogrammet PRIDE KARI STEFANSEN & THOMAS HANSEN Rapport nr 3/14 nova Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

Detaljer

Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten

Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten - eller hvor skolehelsetjenesten er en viktig samarbeidspartner for skolene. Av Siv Skotheim, Helene

Detaljer

Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - -

Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - - Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - - INNLEDNING s. 3 ADOPTERTE BARN OG LÆRING s. 4 Forhold som påvirker læring s. 4 Forhold under svangerskap og fødsel s. 4 Institusjonsplassering s. 5 Adopsjon -

Detaljer

Fra bekymring til tiltak i barneverntjenesten

Fra bekymring til tiltak i barneverntjenesten KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla Fra bekymring til tiltak i barneverntjenesten Rapport til kontrollutvalget i Kristiansand kommune Forvaltningsrevisjon Januar 2011

Detaljer

Å ha foreldre av samme kjønn hvordan er det, og hvor mange gjelder det?

Å ha foreldre av samme kjønn hvordan er det, og hvor mange gjelder det? Å ha foreldre av samme kjønn hvordan er det, og hvor mange gjelder det? Eivind Grip Fjær & elisabeth Backe-hansen Rapport nr 9/13 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Å ha

Detaljer

Norsk og tamilsk. Livskvalitet og sosial integrasjon i flerkulturelle oppvekstmiljøer. Brit Oppedal Eugene Guribye

Norsk og tamilsk. Livskvalitet og sosial integrasjon i flerkulturelle oppvekstmiljøer. Brit Oppedal Eugene Guribye Norsk og tamilsk. Livskvalitet og sosial integrasjon i flerkulturelle oppvekstmiljøer Brit Oppedal Eugene Guribye 2 Innhold INNHOLD... 2 SAMMENDRAG... 4 BAKGRUNN... 6 BORGERKRIGEN PÅ SRI LANKA OG VANNIKRISEN...

Detaljer

IS-1565. PSYKOLOGER I KOMMUNENE - barrierer og tiltak for økt rekruttering

IS-1565. PSYKOLOGER I KOMMUNENE - barrierer og tiltak for økt rekruttering IS-1565 PSYKOLOGER I KOMMUNENE - barrierer og tiltak for økt rekruttering Heftets tittel: Psykologer i kommunene barrierer og tiltak for økt rekruttering Utgitt: Juni 2008 Bestillingsnummer: IS-1565 Utgitt

Detaljer

Slik fosterforeldrene ser det II

Slik fosterforeldrene ser det II U N I F O B H E L S E Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet Slik fosterforeldrene ser det II Resultat fra en kartleggingsstudie i 2005 Toril Havik Nr. 1-2007 Slik fosterforeldrene ser det II Resultat

Detaljer

Bobler som bruser ADHD konferanse, Nordlandssykehuset 23. 25. september 2013 i Bodø v/bjørn Reigstad, psykologspesialist, PhD.

Bobler som bruser ADHD konferanse, Nordlandssykehuset 23. 25. september 2013 i Bodø v/bjørn Reigstad, psykologspesialist, PhD. Hva er det vi ser - ADHD eller noe annet? Bobler som bruser ADHD konferanse, Nordlandssykehuset 23. 25. september 2013 i Bodø v/bjørn Reigstad, psykologspesialist, PhD. Hva ser vi - hvordan forstår vi?

Detaljer

1D E L. OPPLÆRINGSPROGRAMMET «Tidlig inn» Dag 1 del en side 1 D A G

1D E L. OPPLÆRINGSPROGRAMMET «Tidlig inn» Dag 1 del en side 1 D A G D A G OPPLÆRINGSPROGRAMMET «Tidlig inn» 1D E L EN Banana Stock Ltd Dag 1 del en side 1 Opplæringen handler om: Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmiddelbruk, og vold i nære relasjoner.

Detaljer

Vi får det til! Utredning av kognisjon og kommunikasjon hos mennesker med alvorlig og dyp utviklingshemming

Vi får det til! Utredning av kognisjon og kommunikasjon hos mennesker med alvorlig og dyp utviklingshemming Vi får det til! Utredning av kognisjon og kommunikasjon hos mennesker med alvorlig og dyp utviklingshemming Forfattere: Spesialpedagog Jan Erik Østvik Akershus Universitetssykehus HF, Avdeling Voksenhabilitering

Detaljer

Uten navn på døra. Hvordan opplever unge under barnevernets omsorg sin egen livssituasjon?

Uten navn på døra. Hvordan opplever unge under barnevernets omsorg sin egen livssituasjon? Uten navn på døra Hvordan opplever unge under barnevernets omsorg sin egen livssituasjon? Artikkelen er basert på dybdeintervju med seks ungdommer som bor på Havnøy, en institusjon med familiehjem. Ungdommene

Detaljer

Sånn er livet - 7 år etter. En undersøkelse av 8 jenter med ADHD 7 år etter utredning. Anne-Lise Farstad

Sånn er livet - 7 år etter. En undersøkelse av 8 jenter med ADHD 7 år etter utredning. Anne-Lise Farstad Sånn er livet - 7 år etter En undersøkelse av 8 jenter med ADHD 7 år etter utredning Anne-Lise Farstad Utgiver: Torshov kompetansesenter, Oslo 2011 Trykk: Merkur Trykk Omslagsillustrasjon: Åse Margrethe

Detaljer

Hva med oss? Evaluering av parkurs for foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne

Hva med oss? Evaluering av parkurs for foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne Anna M. Kittelsaa, Irene Jæger, Gry Mette Haugen, Kristin Thorshaug, Veronika Paulsen, Patrick Kermit Hva med oss? Evaluering av parkurs for foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne Rapport 2012 Mangfold

Detaljer

Foreldrearbeid der det er vold i familien

Foreldrearbeid der det er vold i familien Veileder Foreldrearbeid der det er vold i familien Erfaringer og anbefalinger fra et klinisk prosjekt ved Alternativ til Vold Innledning I denne veilederen beskrives gruppebasert foreldrearbeid med mødre

Detaljer

SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN-

SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN- SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN- En case-studie om hvordan et internt tverrfaglig samarbeid i skolen kan være et redskap i arbeidet med elever med sosiale og emosjonelle vansker. Utgangspunktet

Detaljer

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET PROSJEKTRAPPORT Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET Konkretisering av helhetlig behandling med barnet i sentrum gjennom utviklingen av metodeverktøy for bedre funksjonsvurdering, kompetanseheving og samhandling

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Fra kaos til samarbeid

Fra kaos til samarbeid Fra kaos til samarbeid En kvalitativ studie av foreldres opplevelse av Parent Management Training Oregonmodellen Kjersti Reisæter Aartun og Ingvild Stjernen Tisløv Hovedoppgave ved Psykologisk Institutt

Detaljer

Utprøving av ACT-team i Norge Hva viser resultatene?

Utprøving av ACT-team i Norge Hva viser resultatene? AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS Nasjonal kompetansetjeneste Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse Utprøving av ACT-team i Norge Hva viser resultatene? Forord KoRus-Øst/Nasjonal

Detaljer

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst Regional retningslinje for utredning og diagnostisering av autismespekterforstyrrelser Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst INNHOLD BAKGRUNN...3 INNLEDNING...4

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 utredningsserie 2-2000 Statens helsetilsyn KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE

Detaljer

Et sensitivt barnevern. Om ikke-vestlig foreldres opplevelse og erfaring med barneverntjenesten. Masteroppgave i sosialt arbeid

Et sensitivt barnevern. Om ikke-vestlig foreldres opplevelse og erfaring med barneverntjenesten. Masteroppgave i sosialt arbeid Om ikke-vestlig foreldres opplevelse og erfaring med barneverntjenesten Masteroppgave i sosialt arbeid Marie Florence Moufack Trondheim, desember 2010 NTNU Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap

Detaljer