Velocardiofacialt syndrom

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velocardiofacialt syndrom"

Transkript

1 Velocardiofacialt syndrom Kognitiv utvikling og læring David Bahr Spesialpedagog

2 Store variasjoner Hva vet vi om personen? Hvordan stille riktige krav? Hvordan utnytte personens sterke sider ved læring? Å kjenne til diagnosegruppen kan lede oss i riktig retning

3 Hva skal vi ha fokus på? Kartlegging Stille riktige krav i forhold til utviklingsalder Innhold Metode, organisering, mengde Variasjon Mål Mestring og motivasjon

4 Utvikling hos barn med VCFS Kan ha større eller mindre forsinkelse på følgende områder Motorisk Tale og språk Kognitiv utvikling Sosial utvikling Selvstendighet og ADL-ferdigheter

5 Nevropsykologiske utviklingsforstyrrelser Autismespekterforstyrrelser (Asperger syndrom) Ofte forsinket og atypisk språkutvikling NLD Empati Liten fleksibilitet og interessevariasjon Sosial imitasjon Rigiditet og tvangstilbøyelighet Personer med VCFS kan ha en lite organisert tenkemåte bli helt oppslukt av bestemte gjenstander eller ideer være fullstendig fiksert på en fremtidig hendelse eller begivenhet, og de klarer ikke slippe taket Når begivenheten inntrer, kan de overraskende nok være forholdsvis likegyldige Tvangslidelser Tvangstanker og tvangshandlinger ADHD/ADD

6 Språk og kommunikasjon Til tross for at mange barn med VCFS har forsinket språkutvikling, er det likevel den språklige siden og det auditive området som ofte blir barnets sterkeste side for læring. Mange har god evne til å snakke seg gjennom problemløsingsoppgaver. De kan likevel ha vansker med innholdsforståelse å følge med/delta aktivt i en samtale å følge en rød tråd/ skifter ofte tema begrenset ordforråd

7 Språk og relativt sterke sider Verbal IQ Verbal forståelse Verbalt minne ramselæring Auditiv oppmerksomhet gode forutsetninger for å få med seg enklere budskap når det ikke er forstyrrende faktorer til stede

8 Lesing og avkoding Viser ofte styrke i lesing av både enkeltord og ordrekker Praktiserer fonetisk avkoding Ved hjelp av repetisjon og fonetisk trening kan de utvikle gode mekaniske leseferdigheter Kan likevel ha redusert leseforståelse

9 Matematikk og VCFS Ca 75% har matematikkvansker Kan lære seg tekniske regneferdigheter Redusert mengdeforståelse Vanskelig for å finne løsningsstrategier Behov for mange repetisjoner sakte progresjon mindre variasjon i løsningsstrategi lærebøker med tydelig/oversiktlig informasjon/mindre støy.

10 VCFS svake sider 1 Nonverbal informasjonsprosessering Vanligvis store vansker med visuell analyse sekvensiell oppfatning/rekkefølge tid del-helhet, figur bakgrunn å tolke signaler fra andre Nonverbale lærevansker sosial kompetanse tolke mimikk, nonverbal kommunikasjon, å være aktivt med i et sosialt samspill Empati Oppdage, gjenkjenne og forutsi andres følelser, kunne lytte og være innfølgende, kunne skille uhell fra planlagt, ta hensyn til andre

11 VCFS svake sider 2 Egenledelse (eksekutive funksjoner) Planlegging og organisering Utvikle og ta i bruk problemløsningsstrategier Korrigere feil og bruke tilbakemeldinger Fleksibilitet Igangsetting og hemming av impulser Følelseskontroll Arbeidsminne

12 Kompleks verbal hukommelse De kan ofte ha vansker med lange, sammensatte beskjeder eller instruksjoner sammensatte setninger med flere ledd lange historier som overstiger kapasiteten i deres språkprosessering og arbeidsminne Kan føre til at de glemmer deler av innholdet, mister rekkefølgen (og logikken) får en manglende forståelse av budskapet.

13 Oppmerksomhet og arbeidsminne 1 Ofte vansker med å skifte oppmerksomhet under arbeidsoppgaver som krever flere ulike fremgangsmåter holde større informasjonsmengder aktivt tilgjengelig for arbeidsminne, selv for korte tidsrom Gir problemer med å følge og huske instruksjoner

14 Oppmerksomhet og arbeidsminne 2 Kan føre til at personen går i surr i forhold til rekkefølge har redusert evne til å angripe en ny oppgave prøve løsninger bedømme resultatet Kan lett oppfattes som ukritisk impulsive men også sky og tilbakeholdne med rigide løsningsstrategier og med manglende fleksibilitet i forhold til oppgavens krav

15 Tilrettelegging ved læring 1 Sikre oversikt fast struktur/ plan over dagen/ timen arbeidsplan (særlig ved prosjektarbeid) som kan brukes mest mulig selvstendig huskeliste/ sjekkliste Hjelp til å komme i gang/ støtte underveis Forutsigbarhet rutiner forberedelse av overganger faste kontaktpersoner klare avtaler Forenkling av undervisningsmateriell Redusert antall oppgaver på en side

16 Tilrettelegging ved læring 2 Informasjon/ muntlig formidling: ordvalg, lengde på setninger avstand til elev/ størrelse på gruppe Lærer mest effektivt ved å gjøre i praksis bruke språket aktivt i en praktisk sammenheng. Teori uten en praktisk sammenheng gir ofte en dårlig forståelse. Kan vise gode evner til å lære teori utenat, mangler likevel forståelse.

17 Tilrettelegging ved læring 3 Unngå informasjon og undervisningsformer som belaster visuospatial oppfatning støtte ved bruk av visuelt materiale? Utnytt de sterke verbale forutsetningene snakke seg gjennom oppgaven høyttenkning ved problemløsing, steg for steg Gruppestørrelse Mer effektiv læring i en mindre gruppe

18 Overstimulering? Kan lett bli stresset Velger å unngå situasjoner med mye støy (sansestimuli) Må skjermes ved overstimulering Små grupper Unngå rom med krevende akustikk Velger å gå inn i sin egen verden

19 Engstelse sosial angst unngår sosiale situasjoner isolerer seg avhengig av enkeltpersoner behov for å styre omgivelsene (særlig mor og far) Viktig med tidlig dialog. Bruke språket i forhold til det som er vanskelig, bearbeide, utvikle et begrepsapparat for følelser.

20 Sosial kompetanse Øke sosial kompetanse gjennom bruk av språket Utnytte situasjoner i hverdagen, stimulere til samtaler/ dialog/ tenke høyt sammen: beskrive/ få oversikt over hendelser/ aktiviteter, sette ord på opplevelser/ følelser/ reaksjoner hos andre/ resonere seg frem til alternative løsninger Bruke språket aktivt som verktøy til å forstå omverden og å finne alternative måter å møte omverden på

21 Informasjon til klassen Må planlegges sammen med eleven og de foresatte flott om eleven bidrar selv bruk foresatte og/eller fagpersoner om nødvendig helsesøster PPT fysioterapeut habiliteringen.

22 Informasjon til andre Personalet på skolen Foreldrene til medelever Informasjon som skal bidra til at barnet møter forståelse og foreldrene får et bedre grunnlag til å svare sine barn på eventuelle spørsmål Info til andre klassetrinn?

23 Åpenhet Viktig med åpenhet for å unngå usikkerhet, utestenging å finne gode samarbeidspartnere at foreldre skal kunne forklare og påvirke på hjemmebane En god prosess for foreldre og barnet

TILRETTELEGGING FOR ELEVER MED AD/HD I SKOLEN

TILRETTELEGGING FOR ELEVER MED AD/HD I SKOLEN TILRETTELEGGING FOR ELEVER MED AD/HD I SKOLEN En guide til lærere i grunnskolen og videregående skole ADHD NORGE ADHD Norge er en landsomfattende interesseorganisasjon som arbeider for mennesker med AD/HD

Detaljer

Videokonferanse 08.03.12

Videokonferanse 08.03.12 Videokonferanse 08.03.12 12.00 Undervisning om egenledelse 13.30 Arbeid i teamene. PIH s fagfolk er tilgjengelig på tlf. Mette: 38073838 Siri: 38074393 Torbjørg: 38074321 Kristian: 38073978 15.00 Slutt

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Lesing 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan eleven mestrer lesing, regning og engelsk». Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i lesing for 5.

Detaljer

Småskrift nr. 41 DiGeorges syndrom (22q11.2 delesjonssyndrom) Frambu. Senter for sjeldne funksjonshemninger. ISBN 1501-973x

Småskrift nr. 41 DiGeorges syndrom (22q11.2 delesjonssyndrom) Frambu. Senter for sjeldne funksjonshemninger. ISBN 1501-973x Småskrift nr. 41 DiGeorges syndrom (22q11.2 delesjonssyndrom) Frambu Senter for sjeldne funksjonshemninger ISBN 1501-973x Innhold Forord... 3 Kort omtale av DiGeorges syndrom... 4 Forekomst og arvelighet...

Detaljer

Sosiale og emosjonelle kompetanser i fremtidens skole

Sosiale og emosjonelle kompetanser i fremtidens skole Sosiale og emosjonelle kompetanser i fremtidens skole av sven oscar lindbäck og patrick glavin Sosial kompetanse handler om de ferdighetene som elevene tar i bruk når de skal omgås andre. Emosjonell kompetanse

Detaljer

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM Randi Gunnerød, Trøndelag kompetansesenter BAKGRUNN FOR METODEN 3 Innledning 3 Spesialtilpasning for enkeltelever - eller allmenngyldige

Detaljer

xxy xxy xxy xxy xxy xxy xxy xxy xxy Klinefelter syndrom xxy xxy xxy Utdanning og arbeid Har du spørsmål kan du kontakte:

xxy xxy xxy xxy xxy xxy xxy xxy xxy Klinefelter syndrom xxy xxy xxy Utdanning og arbeid Har du spørsmål kan du kontakte: Denne brosjyren er ment å være et helpemiddel på veien til å få et arbeid, både for personer med Klinefelter syndrom og aktuelle samarbeidspartnere i prosessen. Brosjyren kan fungere som en veileder, som

Detaljer

UROLIGE SMÅBARN -en veileder

UROLIGE SMÅBARN -en veileder UROLIGE SMÅBARN -en veileder Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi 2. utgave, Oslo 2004 Urolige småbarn - en veileder Solveig Nelly Ervik og Nasjonalt Kompetansesenter for

Detaljer

Praksisrelatert utviklingssamarbeid mellom skole, hjem, PPT og Statped Nord

Praksisrelatert utviklingssamarbeid mellom skole, hjem, PPT og Statped Nord Praksisrelatert utviklingssamarbeid mellom skole, hjem, PPT og Statped Nord - rundt 4 barn og ungdommer med autisme og Asperger syndrom i en kommune 2008-2009 Individnivå Adm. nivå Faglig/pedagogisk nivå

Detaljer

UTFORDRINGER I FAMILIER HVOR MOR ELLER FAR OGSÅ HAR ADHD. ADHD Norge, Vestfold 24.04.10 v/bodil Sjømæling

UTFORDRINGER I FAMILIER HVOR MOR ELLER FAR OGSÅ HAR ADHD. ADHD Norge, Vestfold 24.04.10 v/bodil Sjømæling UTFORDRINGER I FAMILIER HVOR MOR ELLER FAR OGSÅ HAR ADHD ADHD Norge, Vestfold 24.04.10 v/bodil Sjømæling FAKTA Er det ofte slik at hvis et barn/ungdom har ADHD så har mor og /eller far det også? Hva er

Detaljer

Matematikkvansker. Hva er det? Kartlegging og tiltak i videregående opplæring.

Matematikkvansker. Hva er det? Kartlegging og tiltak i videregående opplæring. Matematikkvansker Hva er det? Kartlegging og tiltak i videregående opplæring. Veiledning til lærere PPT for videregående opplæring i Asker og Bærum, 2009 Innledning Nyere forskning og erfaring viser at

Detaljer

Arbeidssøkere med Asperger syndrom

Arbeidssøkere med Asperger syndrom Arbeidssøkere med Asperger syndrom Veiledningshefte for arbeidssøkers støttespillere i NAV En veileder for saksbehandlere ved lokale NAV-kontor, tilretteleggere og andre samarbeidsparter i møte med arbeidssøkere

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Dette er metaforen for vår måte å tenke på. Dere kan lese mer om den i ideologien vår eller på www.basmobakken.

Innholdsfortegnelse. Dette er metaforen for vår måte å tenke på. Dere kan lese mer om den i ideologien vår eller på www.basmobakken. Innholdsfortegnelse Innledning s. 2 Årets satsing s. 3 Lek s. 4 Læring s. 5 Pedagogisk dokumentasjon s. 7 Overgang barnehage - skole s. 8 Årshjul 2013 / 2014 s. 9 Dette er metaforen for vår måte å tenke

Detaljer

Elever med vansker i matematikk

Elever med vansker i matematikk Elever med vansker i matematikk En veileder i utredning og tiltak 1 Elever med vansker i matematikk EN VEILEDER i utredning og tiltak Marianne Akselsdotter Britt Wenche Grimstad Eva Margareta Engenes

Detaljer

ASK Alternativ og supplerende kommunikasjon.

ASK Alternativ og supplerende kommunikasjon. ASK Alternativ og supplerende kommunikasjon. Mål for dagen: - Hva er ASK - Tematavler - Dagtavler 15.08.14 Anne Kristoffersen og Asbjørg Strand Hva er ASK? Ask kan være alt som hjelper mennesker til å

Detaljer

Veiledningsmateriell om å tilrettelegge opplæringen i fag for sterkt svaksynte og blinde elever

Veiledningsmateriell om å tilrettelegge opplæringen i fag for sterkt svaksynte og blinde elever Veiledningsmateriell om å tilrettelegge opplæringen i fag for sterkt svaksynte og blinde elever Innhold 1. Om veiledningsmateriellet 4 2. Arbeid med kompetansemål og vurdering 7 3. Arbeid med kompetansemål

Detaljer

Utdanningssektoren. Årsplan for Volla barnehage 2015. Et godt sted å være få omsorg, leke og lære!

Utdanningssektoren. Årsplan for Volla barnehage 2015. Et godt sted å være få omsorg, leke og lære! Utdanningssektoren Årsplan for Volla barnehage 2015 Et godt sted å være få omsorg, leke og lære! Innhold: Innledning s. 1 Mål fra Virksomhetsplanen for barnehagene s. 1 1. Barnehagens verdigrunnlag og

Detaljer

Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - -

Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - - Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - - INNLEDNING s. 3 ADOPTERTE BARN OG LÆRING s. 4 Forhold som påvirker læring s. 4 Forhold under svangerskap og fødsel s. 4 Institusjonsplassering s. 5 Adopsjon -

Detaljer

For første gang. i barnehagen

For første gang. i barnehagen For første gang i barnehagen FL200L Bachelor oppgave FUS3 Vår 2014 Kandidatnummer: 110 Totalt antall sider: 29 Forord Gjennom de siste tre årene på førskolelærerutdanningen på Universitetet i Nordland

Detaljer

Pedagogiske tiltak og tilrettelegging 177

Pedagogiske tiltak og tilrettelegging 177 ADMD_TS.book Page 177 Monday, January 19, 2009 1:26 PM Kapittel 6 Pedagogiske tiltak og tilrettelegging Solveig N. Ervik, Dr.scient., leder av Nasjonalt kompetansesystem for døvblinde koordineringsenheten,

Detaljer

Frambu. Senter for sjeldne funksjonshemninger ISBN 1501-973X

Frambu. Senter for sjeldne funksjonshemninger ISBN 1501-973X Småskrift nr. 25 Barn og unge med Williams syndrom - Rettigheter og tilrettelegging i barnehage og skole Frambu Senter for sjeldne funksjonshemninger ISBN 1501-973X 2 Innhold FORORD... 4 GENERELT OM WILLIAMS

Detaljer

Kunnskapsløftets kompetansemål for norsk muntlig kommunikasjon, tilpasset elever med Asperger syndrom

Kunnskapsløftets kompetansemål for norsk muntlig kommunikasjon, tilpasset elever med Asperger syndrom Kunnskapsløftets kompetansemål for norsk muntlig kommunikasjon, tilpasset elever med Asperger syndrom Operasjonalisering av mål. Tips til lærere i grunnskolen revidert september 2014 FORORD Dette eksempelheftet

Detaljer

Epilepsi hos barnehage og skolebarn

Epilepsi hos barnehage og skolebarn D Epilepsi hos barnehage og skolebarn HAR DU SPØRSMÅL OM EPILEPSI? RING EpiFon1: 22 00 88 00 Mail: epifon1@epilepsi.no BETJENT Mandag og Tirsdag (1000-1400) Torsdag (1700-2100) FORFATTERE Silje Systad

Detaljer

Erfaringer fra arbeid med konsultative tjenester i forhold til nettverk rundt personer som har hørselshemming og autisme.

Erfaringer fra arbeid med konsultative tjenester i forhold til nettverk rundt personer som har hørselshemming og autisme. NÅR TEGNSPRÅK IKKE ER NOK!! Erfaringer fra arbeid med konsultative tjenester i forhold til nettverk rundt personer som har hørselshemming og autisme. Det er viktig å kommunicera med barn, men det kan ikke

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Regning 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan elevene mestrer lesing, regning og engelsk» Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i regning for 5.

Detaljer

Språktrening i det daglige liv Karlstadmodellen en modell og ikke en metode

Språktrening i det daglige liv Karlstadmodellen en modell og ikke en metode Kirstin Bergem Wenche Rognlid Kirstin Bergem er logoped/cand.ed og ansatt som rådgiver ved Sørlandet kompetansesenter, landsdekkende avdeling for tidlig stimulering i Kristiansand. Wenche Rognlid er spesialpedagog

Detaljer

Skolestartboka. «Nå kan jeg skifte stomipose selv, for jeg skal begynne på. skolen.» www.sjeldnediagnoser.no. Senter for sjeldne diagnoser

Skolestartboka. «Nå kan jeg skifte stomipose selv, for jeg skal begynne på. skolen.» www.sjeldnediagnoser.no. Senter for sjeldne diagnoser Skolestartboka «Nå kan jeg skifte stomipose selv, for jeg skal begynne på Åsleik, 5 år med anorektal misdannelse. skolen.» Senter for sjeldne diagnoser www.sjeldnediagnoser.no 1 2 Forord Skolestartboka

Detaljer

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk Språk i barnehagen Mye Utdanningsspeilet mer enn bare prat 2011 Språkstimulering En veileder om Dokumentasjon og vurdering av språk språktilegnelse Forord Jeg er glad for å kunne presentere en veileder

Detaljer

Myalgisk Encefalopati 1 (ME) - informasjon til skole

Myalgisk Encefalopati 1 (ME) - informasjon til skole Myalgisk Encefalopati 1 (ME) - informasjon til skole Av spesialpedagog Siw Risøy Sykdommen Myalgisk encefalopati (ME) er en nevrologisk sykdom. Den rammer i første rekke voksne, men også barn og ungdommer,

Detaljer

Lær å lese. Tips til en myk start på lesereisen FRONT COVER

Lær å lese. Tips til en myk start på lesereisen FRONT COVER Lær å lese Tips til en myk start på lesereisen FRONT COVER 1 Det begynner hjemme Tekst: Liv Engen Før var det vanlig å si: Vi holder igjen så godt vi kan. Leseopplæring får være skolens jobb. Slik er det

Detaljer