HKs organisasjon. HKs regionorganisasjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HKs organisasjon. HKs regionorganisasjon"

Transkript

1 Årsrapport 2014

2 Innhold INNHOLD HKS ORGANISASJON HKS REPRESENTANTSKAP FORBUNDSSTYRET ARBEIDSUTVALGET HKS ADMINISTRASJON HKS BRANSJERÅD LANDSDEKKENDE KLUBBER, KONSERNKLUBBER, LANDSOMFATTENDE AVDELINGER UNGDOMSVIRKSOMHETEN MEDLEMSUTVIKLINGEN VERVING TARIFFARBEIDET TARIFFOPPGJØRET TVISTESAKER OG KONFLIKTER SAMARBEID MED ARBEIDSGIVERORGANISASJONENE KURSVIRKSOMHETEN INFORMASJONSVIRKSOMHETEN SKOLE, UTDANNING OG KOMPETANSE PROSJEKTER SAMFUNNSPOLITISK ENGASJEMENT LO, ANDRE FORBUND OG ORGANISASJONER NORDISK OG INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMI

3 HKs organisasjon HKs regionorganisasjon Region Nord-Norge Regionleder: Kristine Larsen Regionkontorleder: Merethe Johansen Avdelinger: - Avd. 18 Helgeland Handel og Kontor - Avd. 19 Troms Handel og Kontor - Avd. 24 Finnmark Handel og Kontor - Avd. 46 Nordre Nordland Handel og Kontor Region Midt-Norge Regionleder: Mona Bjørn Regionkontorleder: Frøydis Hjulstad Elnan Avdelinger: - Avd. 1 Sør-Trøndelag Handel og Kontor - Avd. 4 Møre og Romsdal Handel og Kontor - Avd. 22 Nord-Trøndelag Handel og Kontor - Avd. 67 Innherred Handel og Kontor Region Vest Regionleder: Sonja Hjelvik Regionkontorleder: Rune Bakervik Avdelinger: - Avd. 14 Vestlandet Handel og Kontor Region Agder og Rogaland Regionleder: Ann Karin Simonsen Regionkontorleder: Marianne Gudmundson Chesak. Anne Lise Thorske ble konstituert som regionkontorleder fra Avdelinger: - Avd. 13 Agder og Rogaland Handel og Kontor Region Østlandet Sør Regionleder: John Sanden Regionkontorleder: Harald Olsen Avdelinger: - Avd. 17 Buskerud Handel og Kontor - Avd. 21 Telemark Handel og Kontor - Avd. 86 Vestfold Handel og Kontor 2

4 Region Øst Regionleder: Else Johansen Regionkontorleder: Bente Tandberg Assisterende regionkontorleder: Kjetil Neskvern Avdelinger: - Avd. 3 Oslo og Akershus Handel og Kontor - Avd. 12 Østfold Handel og Kontor Region Indre Østland Regionleder: Roy Kristiansen Regionkontorleder: Bjørg Karin Lekva Avdelinger: - Avd. 2 Hedmark Handel og Kontor - Avd. 16 Oppland Handel og Kontor - Avd. 144 Gudbrandsdal Handel og Kontor Sammenslutningen for Landsomfattende Avdelinger (SAL) Leder: Knut Bekkevold Avdelinger: - Avd. 8 HK Finans - Avd. 55 Fiskarorganisasjonenes Funksjonærforening - Avd. 56 Vin og Brennevinfunksjonærenes Forening (VBFF) - Avd. 151 Fagforening for Luftfart og Reiseliv (FLR) - Avd. 999 Direkte medlemmer 3

5 HKs representantskap Representantskapsmøte 30. januar Forbundet avholdt representantskapsmøte 30. januar på Gardermoen Airport Hotel. Dagsorden Punkt 1 Åpning Punkt 2 Konstituering Dagsorden Forretningsorden Navneopprop Valg av dirigent Punkt 3 Tariffrevisjonen 2014 Punkt 4 Medlemsrekruttering Punkt 5 Avslutning Representantskapsmøte juni Forbundet avholdt representantskapsmøte i perioden juni på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport. Dagsorden Punkt 1 Åpning v/forbundsleder Trine Lise Sundnes Punkt 2 Konstituering Dagsorden Forretningsorden Navneopprop Valg av dirigent Suppleringsvalg Punkt 3 Årsrapport 2013 Punkt 4 Regnskaper 2013 Årsregnskap HK Norge Regnskaper forbundet og regionene enkeltvis Avdelingenes regnskaper Investeringsrapport v/administrasjonssjef Kristin Nielsen Punkt 5 Medlemsbevaring v/1. nestleder Bjørn Mietinen Punkt 6 Norsk Folkehjelp 75 år v/kommunikasjonsrådgiver Ivar Christiansen, Norsk Folkehjelp Bli en Folkehjelper v/regionkontorleder Bente Tandberg som redegjør for sine erfaringer fra Norsk Folkehjelps studietur til Kambodsja Punkt 7 Tariffrevisjonen 2014 Landsoverenskomsten med Virke 4

6 Punkt 8 Punkt 9 Landsoverenskomsten og Lederoverenskomsten med Samfo Standardoverenskomsten med NHO v/forbundsleder Trine Lise Sundnes Faglig/politisk regnskap Med innledninger Avslutning v/forbundsleder Trine Lise Sundnes 5

7 Forbundsstyret Forbundsstyrets medlemmer Forbundsstyret besto av forbundsleder Trine Lise Sundnes, 1. nestleder Bjørn Mietinen, 2. nestleder Christopher Beckham, Jan Roger Hansen (region Nord-Norge), Elisabeth Sundset (region Midt-Norge), Sonja Hjelvik (region Vest), Ann Karin Simonsen (region Agder og Rogaland), John Sanden (region Østlandet Sør), Else Johansen og Jorunn Sandberg Martinsen (begge region Øst), Roy Kristiansen (region Indre Østland), Knut Bekkevold (SLA), Vidar Hovland (Ungdomsrådet), Kjell Finvåg (HK-klubben). I tillegg møtte administrasjonssjef Kristin Nielsen, avdelingssjef Margit Glomm (til 1. oktober, deretter Jon Olav Bjergene), avdelingsleder Ove Magnus Halkjær, HK-Nytts redaktør Eva Ler Nilsen og administrasjonssekretær Kari Nøst (Forbundsstyrets sekretær). Forbundsstyrets vararepresentanter Kristine Larsen og Cecilie Johansen (Nord-Norge), sistnevnte til 12. juni deretter Bjarne Rohde, Randi Nessemo og Jonny Meland (Midt-Norge), Sindre Humberset og Elin Løset Vie (Vest), Nina Hammer og Johnny Egilstad (Agder og Rogaland), Tone Cathrine Hartz og Bjørg Johannessen (Østlandet Sør), Roger Jacobsen, Zoran Puvatcha og Nina H. Johannesen (Øst), Knut Arne Vassdokken og Gro Arancibia (Indre Østland), Turid Sundsetvik og Randi Johnsen Eikevik (SLA), Bente Wik og Sissel Weholdt (HK-klubben), Mudirat Ajetunmobi og Petter Andras Hammer (Ungdomsrådet). Forbundsstyrets møter Forbundsstyret avholdt i 2014 åtte møter, hvorav 2 to-dagers møter og ett møte kombinert med julebord. Saker behandlet i forbundsstyret: I løpet av 2014 behandlet Forbundsstyret bl.a. følgende saker: Bevilgning til bl.a. havnearbeiderstreiken, til hjelpearbeid i forbindelse med flomkatastrofen i Bosnia Hercegovina (BiH), til Norsk Folkehjelps 75 års jubileum (øremerket mineryddingsarbeid i BiH) og til UNI til deltakelse på verdenskvinnekonferansen og verdenskongressen fra medlemsorganisasjoner med svak økonomi og til TV-aksjonen, lønnsrelasjoner forbundsleder nestledere, ansettelse av avdelingsleder i Forhandlingsavdelingen, regionsog faglige sekretærer, forbundets organisasjonsstrategi , oppnevning av arbeidsgruppe som skal gjennomarbeide tilbakemeldingene fra organisasjonsdebatten, sammensetning og representasjon i bransjerådene, tariffpolitisk uttalelse, medlemsutviklingen, medlemsbevaring og restansearbeid, diverse bevilgninger, oppnevning av forhandlingsdelegasjoner og behandling av forbundets krav i forbindelse med tariffrevisjonen 2014, K2-prosjektet sluttrapport, nye fullmaktsregler for HK, regionenes budsjetter, regnskaper og retningslinjer, forbundets budsjett, regnskap og disponering av årsoverskudd, gjennomgang av utvalgte avdelingsregnskap og protokoller, streiken i AAF, retningslinjene for HKs stipendordning for høyere utdanning, anke på avslag på søknad til stipendordningen og diverse høringsuttalelser. 6

8 Arbeidsutvalget Forbundets Arbeidsutvalg består av de tre landsmøtevalgte; forbundsleder Trine Lise Sundnes, 1. nestleder Bjørn Mietinen og 2. nestleder Christopher Beckham. I Arbeidsutvalgets møter deltar også administrasjonssjef Kristin Nielsen, avdelingsleder Margit Glomm (Forhandlingsavdelingen) til 1. oktober, deretter Jon Olav Bjergene, avdelingsleder Ove Magnus Halkjær, (IOS-avdelingen) og administrasjonssekretær Kari Nøst (Arbeidsutvalgets sekretær). I 2014 behandlet Arbeidsutvalget 285 protokollførte saker. Arbeidsutvalgets representasjon i råd og utvalg Forbundsleder Trine Lise Sundnes LO-sekretariatet LOs representantskap LOs Inntektspolitiske utvalg Samarbeidskomiteen LO DnA Fellestiltakene LO-Virke Fellestiltakene LO-SAMFO Den nordiske Samarbeidskomitéen (leder) Nordisk Handel UNI Global Union executivkomiteen Styret i Internasjonal Faglig Solidaritet (IFS) 1. nestleder Bjørn Mietinen LOs representantskap LOs Utvalg for etnisk likestilling LOs Utvalg for student- og elevmedlemskap LOs Utvalg for forskningspolitikk LOs Utdanningsfond Den nordisk Samarbeidskomitéen Industri i Norden (IN) NTF seksjon for spedisjon og lager UNI Norden ICTS 7

9 2. nestleder Christopher Beckham LOs representantskap LOs utvalg for familie- og likestillingspolitikk LOs kultur- og fritidspolitiske utvalg LOs forum for inkludering i arbeidslivet LOs forum for LHBT Arbeidsgruppe for LOs organisasjonsgjennomgang Den nordiske Samarbeidskomitéen NTF seksjon sivilfly Investeringsutvalget Forbundets investeringsutvalg avholdt 2 møter i 2014 og behandlet følgende saker: Nordisk Investeringsdepot utbytte for Utbyttet på DKK ,- ble realisert Tilbud om investering i ny fondsobligasjon på 10 mill. og tegning av nytt ansvarlig lån i SB1. HK går inn i den nye fondsobligasjonen med samme sum som i den gamle. Det tegnes ikke nytt ansvarlig lån. Investeringsutvalget består av forbundsleder Trine Lise Sundnes (leder), 1. nestleder Bjørn Mietinen og 2. nestleder Christopher Beckham. På møtene deltar også administrasjonssjef Kristin Nielsen og administrasjonssekretær Kari Nøst (Investeringsutvalgets sekretær). Kontrollkomiteen Kontrollkomiteen avholdt 4 møter i 2014 og besto av Jens Peter Skurdal (leder), Åsa Gro Gjølme og Åse Vaksinen Sælensminde. Kontrollkomiteens varamedlemmer var Bjørn Skogen, Jan Grenaker og Trond Andreas Andersen. 8

10 HKs administrasjon Per var det 104 ansatte, det utgjør 99 årsverk. Antall ansatte er inklusive valgte og ansatte i permisjoner. På grunn av permisjoner, sykefravær og frikjøp er det engasjert 5 vikarer. Arbeidsutvalget Forbundsleder, 1. nestleder og 2. nestleder utgjør forbundets arbeidsutvalg. Spesialrådgiver og administrasjonssekretær er tilknyttet forbundsledelsen. (5) Forhandlingsavdelingen (FA) Avdelingen arbeider med alt som er knyttet til forbundets faglige virksomhet og avtaleverket. Det omfatter saksområder som tariffrevisjoner, bransjeråd, konsernklubber, landsomfattende avdelingen, avtalespørsmål, avtaleopprettelse, kollektive tvistesaker o.l. I tillegg til avdelingsleder, består avdelingen av seks faglige sekretærer, utredningssekretær, faglig organisasjonsmedarbeider, faglig administrasjonssekretær og tre kontorsekretærer. (13) Avdeling for Informasjon, organisasjon, samfunnskontakt (IOS) Avdelingen har ansvar for den utadrettete virksomheten. Alle typer informasjon, kursvirksomhet, verving, samfunnskontakt, ungdomsvirksomhet o.l. hører inn under avdelingens ansvarsområder. For å styre informasjonsarbeidet, ble det opprettet en ny stilling som informasjonsrådgiver. I tillegg til avdelingsleder, består avdelingen av informasjonsrådgiver, to organisasjonssekretærer, ungdomssekretær, rådgiver, studiesekretær og informasjonsmedarbeider. (8) Administrasjonsavdelingen Administrasjonssjefen er forbundets øverste administrative leder, og leder for administrasjonsavdelingen, som består av 22 ansatte. Funksjonene personalforvaltning og HMS er direkte underlagt administrasjonssjefen. I tillegg er avdelingen inndelt i tre enheter: økonomikontor, servicekontor og IKT. Administrasjonssjefen satt i 2014 i følgende eksterne styrer og utvalg: A-med: Styreleder LOs kontrollkomite: Leder Oslo Kongressenter Folkets Hus: Arbeidsutvalget i styret HKs regionkontorer På forbundets syv regionkontorer (Hamar, Oslo, Tønsberg, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø) og to servicekontorer (Fredrikstad og Bodø) var det ved årets slutt 56 ansatte, (52,8 årsverk). Det er 7 regionkontorledere, 1 assisterende regionkontorleder, 24 regionsekretærer, 7 organisasjonsmedarbeidere, 14 kontorsekretærer, samt ansatte renholdere på 3 kontorer. Av disse er det 12 hel- og deltidsstillinger (8,1 årsverk) som HK-avdelinger eller regioner refunderer lønn for. 9

11 Regionkontorene har blant annet ansvar for organisasjonsvirksomhet og medlemsverving. Det innebærer også å føre forhandlinger med våre arbeidsgivermotparter og gi bistand til medlemmer i alle spørsmål vedrørende arbeidslivets lover og avtaler. De ansatte skal også medvirke til å stimulere og aktivisere HKs virksomhet på arbeidsplassene. Sykefravær Sykefraværet var i 2014 på 4,5 prosent. Det foreligger ingen skadetilfeller. 10

12 HKs bransjeråd HK privat handel og service Dette bransjerådet omfatter butikker, lager, bensinstasjoner, kiosker, bingoforetak og fotolaboratorier, og er forbundets største bransjeråd. Etter søknad og vedtak i forbundsstyret er rådet for inneværende årsmøteperiode supplert med representanter for to landsdekkende klubber: Plantasjen og KappAhl, som møter i rådet med fulle rettigheter. I tillegg har forbundsstyret utpekt en representant fra bensinstasjonsområdet, som deltar i rådets møter som observatør. Viktige saker i 2014 har bl.a. vært regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven, evaluering av tariffoppgjøret 2014, mellomoppgjøret 2015, verving i Meny, Spar og Kiwi og oppfølging av de regionale bransjegruppene. Tradisjonen tro legger de regionale bransjegruppene fram rapporter for årsmøtet. Rådet har også drøftet Skype som metode for å avholde møter i tillegg til de faste ordinære møtene. Rådet avholdt møter mars på Sørmarka, mai på Park Inn Radisson Gardermoen og oktober på Clarion Gardermoen, hvor den siste dagen var forbeholdt årsmøtet. På årsmøtet ble Roger Jacobsen fra Solar Norge AS Gardermoen (Region Øst) gjenvalgt som leder. HK Coop detalj I løpet av året er det avholdt flere AU-møter. Bransjerådskonferanser ble avholdt mars og 21. mai, samt tariffkonferanse og årsmøte oktober. På årsmøtet gikk man gjennom rapportene fra bransjegruppene, samt gjennomførte valg på nytt AU. Det nye arbeidsutvalget består av: leder Tone Cathrine Hartz (Østlandet Sør), nestleder Mona Irene Olsen (Øst), sekretær Inger Marit Hartvigsen (Midt-Norge). 1. vara Arna D. Fjellkårstad (Vest), 2. vara Anita Valøy (Nord-Norge). Årets COOP-konferanse ble arrangert på Gardermoen mai. Det har i tillegg vært gjennomført et større verveprosjekt med frikjøp og systematisk oppfølging rettet mot konkrete lag. HK media, samferdsel og administrasjon Bransjerådet har gjennomført to møter, og arbeidsutvalget har holdt to møter. Leder og nestleder deltok på Trondheimskonferansen i februar. Bransjerådets leder deltok i forhandlingsdelegasjonen i sentrale forhandlinger på Standardoverenskomsten med NHO i mai I forbindelse med regjeringens forslag til statsbudsjett, utarbeidet arbeidsutvalget en mediepolitisk uttalelse til forbundsstyret. Denne ble fulgt opp av AU gjennom deltakelse i stortingets høring av 1. nestleder Bjørn Mietinen. 11

13 HK forlag, bok og administrasjon Bransjerådet omfatter forlagsbransjen, bok- og papirbransjen samt kontorbedrifter innen Virke-området. Rådets leder ved utgangen av 2014 er Atle Teigen, Forlagssentralen ANS (Region Øst). I begynnelsen av året vedtok forbundsstyret at Bransjerådet forlag, bok og administrasjon fikk tilført en representant fra hver av faggruppene HK Forlag, HK Bok og Papir samt HK Advokatansatte. I tillegg deltok representanter fra reiselivsbransjen i dette bransjerådet som en prøveordning. Bransjerådet, representert ved Atle Teigen og Nina Hovda Johannessen, deltok i desember på bransjemøte hos Kulturdepartementet, hvor regjeringens litteraturpolitikk ble tatt opp. Innenfor bransjerådets område er det tre faggrupper: HK Bok og Papir Leder er Anne Brit Enge, Ark Berge AS (Region Agder og Rogaland). HK Forlag Leder er Arne Bernhardsen, Gyldendahl Norsk Forlag AS (Region Øst). Faggruppen arrangerte vårkonferanse 28. april med 19 tillitsvalgte. Temaene var: Orientering om bransjeutfordringene samt refleksjon over rammebetingelsene som ny bokavtale og reviderte innkjøpsordninger (v/adm.dir. Kristenn Einarsson, Den norske Forleggerforening), og Pensjon (v/utredningsleder og samfunnsøkonom i LOs samfunnspolitiske avdeling Eystein Gjelsvik). Faggruppen for advokatansatte For tiden er det ingen leder av denne gruppen. HK fagbevegelse Bransjerådet har gjennomført seks AU-møter og to bransjerådsmøter. Roald Kvamme, klubbleder i Arbeiderpartiet, hadde ledervervet til 2. mars 2014 da han gikk inn i annet arbeid i Arbeiderpartiet. Eskild Jørgensen, nestleder i LO-klubben, overtok ledervervet, med Stein Arne Lunderbye fra FLT som nestleder og Karianne Hansen Heien fra Fagforbundet som sekretær. De tillitsvalgte i bransjerådet har sin naturlige plass i partsforholdet mellom HK og AAF, som medfører deltakelse i statistikkutvalget i forbindelse med tariffoppgjørene og styrerepresentasjon i Kompetansefondet, i tillegg til stor aktivitet knyttet til tariffoppgjørene. En annen viktig sak det har vært arbeidet med er de konkurrerende «husforeningene» som får sine lønns- og arbeidsvilkår fastsatt utenfor det etablerte tariffsystemet mellom AAF og HK. HK luftfart og reiseliv Bransjerådet har hatt følgende arbeidsutvalg: Leder Roy Jonskås (SGH), nestleder Randi Utness (Aviator, Værnes) og sekretær Kjetil Kleppe (Novair). I tillegg består bransjerådet av Glenn Vinjor (SGH/Spirit), Amir Mayani (Aviator OSL), Qasim Ahmed (Menzies), Hege Jacobsen (Via Egencia), Jeanette Pedersen (Norwegian) og Eva Marie Fredriksen (Stena Line). Bransjerådet har i perioden behandlet kravene til tariffrevisjon 2014, ulike høringer, verving, vedtekter og organiseringen av bransjerådet, deriblant et forslag om å rendyrke bransjerådet for luftfarten. I forbindelse med kravene til tariffrevisjonen deltok representantene på Virke 12

14 reiselivsavtalen sammen med bransjerådet for HK forlag, bok og administrasjon, som har lignende avtale. HK finans og eiendom På grunn av for liten deltakelse, har bransjerådet ikke klart å gjennomføre ordinært årsmøte. Jan Grenaker er prolongert som leder. HK idrett, kultur og organisasjon Bransjerådet er fortsatt ikke fulltallig fra de enkelte regioner, og det er derfor veldig positivt at man nå kan invitere tillitsvalgte fra de fem største klubbene. I tillegg til ordinært bransjerådsmøte i oktober, hvor aktiviteten var årsmøte og evaluering av tariffoppgjøret, ble det i november gjennomført et kurs med hovedvekt på motivasjon og medlemspleie. Det var 18 deltakere på kurset, hvor også AU i HK fagbevegelse fikk en plass. 13

15 Landsdekkende klubber, konsernklubber, landsomfattende avdelinger Det er nå 58 landsdekkende klubber/konsernklubber. Årets konferanse for disse klubbene ble avholdt på Rica Hell september. Sammenslutningen av de landsomfattende avdelingene (SLA) Sammenslutningen av de landsomfattende avdelinger i HK (SLA) består av Foreningen for luftfart og reiseliv (FLR), HK finans, nå under navnet LO Finans, Vin- og Brennevinsfunksjonærenes Forening (VBFF), samt Fiskarorganisasjonenes Funksjonærforening (FFF). De enkelte avdelinger blir ivaretatt av de faglige sekretærer i forbundet sentralt, og blir i henhold til HKs vedtekter definert som HKs 8. region. Karin Solum er koordinator for SLA. Det er gjennomført flere styremøter, både fysiske og per telefon. Knut Bekkevold fra HK Finans er leder av SLA. Det er gjennomført flere styremøter, både fysisk og per telefon. SLA har gjennomført ett kurs i perioden som omhandlet pensjonsordninger, hvor det var innledere fra Fellesordningen, LO og Sparebank1. Vin- og Brennevins Funksjonærenes Forening (VBFF) Foreningen består av Vinmonopolets Funksjonærklubb (FKV) og klubben ved Arcus/Vectura AS. Aktiviteten er stor og drives av foreningen selv. Forbundet er involvert i saker på vegne av medlemmene, samt at forbundet deltar på avdelingens landsmøter. Turid Sundsetvik er valgt som leder av Vin- og Brennevins Funksjonærenes Forening. VBFF er også ett av HKs ni bransjeråd, men har ikke fungert som et bransjeråd i perioden. Det jobbes med å finne en struktur som forener det å være en landsomfattende avdeling med det og være eget bransjeråd. Funksjonærklubben i Vinmonopolet (FKV) FKV driver sin egen aktivitet, men forbundet sentralt er saksbehandler når det gjelder rettsog interessetvister. Funksjonærklubben (FKV) er en del av VBFF, som er en landsomfattende avdeling. Tillitsvalgte i FKV utgjør forhandlingsutvalget i forbindelse med tarifforhandlinger innen Spekterområdet. LO Finans HK I regi av forbundet ble det gjennomført en finanskonferanse sammen med LO Finans Postkom den 28. januar. Årsmøte ble avholdt mars. Fiskarorganisasjonenes Funksjonærforening Avdelingen driver sin egen aktivitet, og forbundets ansvar ligger i forhold til revisjonen av de fire overenskomstene som medlemmene i avdelingen er omfattet av. 14

16 Coop Norge Handel AS (DsF) Forbundet sentralt har kontakt med Det sentrale Forhandlingsutvalget i saker av felles karakter som omhandler mer enn ett lager. I juni deltok forbundet på det høytidelige arrangementet da Coop åpnet landets største lager på Gardermoen. 15

17 Ungdomsvirksomheten Ungdomsrådets sammensetning Lisa Karlsen, leder, region Nord-Norge (til april 2014) Vidar Hovland, leder, region Øst (fra april 2014) Tor Andreas Bremnes, 1. nestleder, region Vest (til april 2014) Mudirat Ajetunmobi, 1. nestleder, region Agder og Rogaland (fra april 2014) Vidar Hovland. 2. nestleder, region Øst (til april 2014) Petter Andreas Bruem Hammer, 2. nestleder (fra april 2014) Tor Andreas Bremnes, styremedlem, region Vest (fra april 2014) Andrea Odden, styremedlem, region Indre Østland (fra april 2014) Mariell Brenden, styremedlem, region Nord-Norge (fra september 2014) Svein-Erik Strandabø Olsen, styremedlem, region Midt-Norge (fra april 2014) Jeanett Risinggård Sortland, styremedlem, region Østlandet Sør (fra desember 2014) Corina Valmitjana, styremedlem, region Østlandet Sør (til desember 2014) Lisa Karlsen, styremedlem, region Nord-Norge (til september 2014) Jon Aareskjold Salthe, styremedlem, region Midt-Norge (til mars 2014) Sammen med ungdomssekretær har leder, 1. og 2. nestleder utgjort ungdomsrådets arbeidsutvalg. Det har vært avholdt sju ordinære ungdomsrådsmøter i perioden, og 63 saker har blitt behandlet. Nasjonale arrangementer I 2014 ble det avholdt to landsdekkende arrangementer for HK-medlemmer under 30 år. Utvalgsskolering for alle medlemmer i HKs regionale ungdomsutvalg ble avholdt på Sanner hotell april, og samlet 35 deltakere fra samtlige regioner og SLA. Samlingen var svært vellykket, og ungdomsutvalgene fikk et solid fundament for videre lokal aktivitet. Einar Gerhardsens bok "Tillitsmannen" fungerte som en rød tråd gjennom helgen, noe som falt godt i smak hos deltakerne. HKs sommerkonferanse for ungdom gikk av stabelen 30. mai-2. juni på Sørmarka konferansehotell, og samlet rundt 60 deltakere fra hele landet til en helg fylt med faglig aktivitet, verksteder, sommerleker og moro. Årets sommerkonferanse hadde et bredt spekter med temaer, men arbeiderbevegelsens historie og kvinnekamp sto spesielt høyt ved innledninger av Ommund Stokka og Gerd Liv Valla. Konferansen satte også fokus på internasjonal solidaritet gjennom innledninger om situasjonen i Palestina, okkupasjonen av Vest-Sahara og forholdene for immigrantarbeidere i Qatar. Mange av HK Ungdoms samarbeidspartnere fra de rødgrønne ungdomspartiene, Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom og andre LO-forbund var til stede gjennom hele konferansen, og bidro faglig og sosialt. Konferansen ble særdeles godt vurdert av deltakerne i etterkant. Internasjonalt arbeid Ungdomsrådet har opprettholdt et stort internasjonalt engasjement, med særlig fokus på samarbeidet med våre søsterforbund i de nordiske landene. Ungdomsrådet har avholdt ett ordinært møte på HK-huset i København i forbindelse med et samarbeidsmøte, og har vært representert på valgsamling utenfor Stockholm arrangert av Handels Ungdom. 16

18 Ungdomsrådet har deltatt aktivt i forbundets internasjonale fora for ungdom, spesielt gjennom UNI Nordic Youth og UNI Europa. Ungdomssekretæren har også deltatt på IN International Youth Course i Stavanger, med internasjonalt fokus på industriarbeidere. I oktober reiste ungdomssekretæren og Svein-Erik Strandabø Olsen til Palestina i regi av LO etter oppnevnelse i forbundsstyret. De besøkte flere områder på Vestbredden, og deltok i møter med palestinsk ungdom fra PGFTU. Ungdomssekretæren produserte en rapport fra turen som blant annet ble trykket i HK-Nytt. Ungdomsvirksomheten har hatt et godt samarbeid med Fellesutvalget for Palestina, og har deltatt på flere markeringer og tilstelninger i forbindelse med Gazakrigen sommeren Nasjonalt arbeid Ungdomsvirksomheten har engasjert seg godt i forbindelse med Solberg-regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven, og har hatt en lang rekke leserinnlegg på trykk i ulike nasjonale og lokale aviser. Ungdomsvirksomheten har vært godt synlig gjennom standvirksomhet på ulike utdanningsmesser, og gjennom deltakelse på fellestiltak som LOs sommerpatrulje. Sommerpatruljen har god tradisjon for besøk innen Handel og Kontors organisasjonsområder, og ungdomsvirksomheten mobiliserte for bred nasjonal deltakelse. Ungdomssekretæren deltok blant annet i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Ungdomsvirksomheten var representert på de rødgrønne ungdomspartienes sommerleirer, og ungdomssekretæren gjestet og hilste Sosialistisk Ungdoms landsmøte i juni. Den samme måneden holdt ungdomssekretæren tariffkurs for ansatte i AUF. HK Ungdoms sommerkonferanse på Sørmarka 17

19 Medlemsutviklingen Medlemsutviklingen 2014 Ordinære medlemmer 1. jan. 1. feb. 1. mars 1. april 1. mai 1. juni 1. juli 1. aug. 1. sept. 1. okt. 1. nov. 1. des. 31. des. Medlemmer Utvikling Medlemsfordeling Kjønn Vel 73 prosent av HKs medlemmer er kvinner. Menn 27% Kvinner 73 % Alder Yrkesaktive I 2014 har andelen "Yrkesaktive" økt med 1 prosentpoeng. Over % % Under % % % Ikke yrkesaktive 27% Yrkesaktive 73% Avtaleområder I 2014 har andelen innen "Uten avtale" og innen VIRKE økt med 1 prosentpoeng. Andelen innen NHO og SAMFO har blitt redusert med 1 prosentpoeng. Uten avtale 25 % Fritatt 24 % NHO 8 % Andre 5 % SAMFO 13 % VIRKE 25 % 18

20 Medlemmer fordelt på regioner Øst 28% Indre Østland 8% Landsomf. avd. 7% Nord-Norge 11% Midt-Norge 16% Østlandet Sør 10% Agder og Rogaland 10% Vest 10% Antall inn- og utmeldte i prosent av medlemstall REGION INNMELDTE UTMELDTE ANT. MEDL. Øst ,0% ,7% Midt-Norge ,9% ,8% Vest ,6% ,8% 6763 Nord-Norge ,4% ,2% 7385 Indre Østl ,6% ,5% 5317 Østlandet Sør ,3% ,9% 6582 Agder og R ,3% ,1% 6761 Landsomf. Avd ,3% 404 8,5% Kvartal ,8% ,8% Kvartal ,5% ,3% Kvartal ,6% ,5% Kvartal ,4% ,6% Region Vest er de som har hatt flest innmeldinger og utmeldinger i forhold til medlemstallet. Tabellene over medlemmer som er blitt lagt inn, og meldt ut i medlemssystemet, tar kun hensyn til rene inn- og utmeldinger i 2014, ikke overføringer mellom avdelinger, elev medlemmer som går over på andre medlemskategorier eller medlemmer med ny innmeldingsdato eller utmeldingsdato i 2013 som er registrert i Elev medlemmer er ikke tatt med i de forskjellige statistikkene. 19

21 Antall utmeldte fordelt på årsak ÅRSAK ØST MIDT-N. VEST NORD-N. INDRE Ø. Ø. SØR A OG R. SLA TOTALT I % Restanse ,48% Andre årsaker ,18% Overført annet LO-forbund ,55% Sluttet i bedrift, ønsker utm ,65% Død ,62% Overgang til forbund utenfor LO ,39% Liten nytte av medlemskapet ,98% Kontingent for høy ,97% Arbeidsledig ,85% Trygdet/pensjonert ønsker utm ,79% Alderspensjonist - ønsker utm ,61% Misfornøyd med HK ,50% Sluttet i bedrift grunnet studier ,22% Avansert til overordnet stilling ,08% Arbeidsgiver oppfordret til utm ,06% Sluttet i bedrift, hjemmeværende ,04% Sluttet i org.pliktig bedrift ,02% Begynt i ny bedr uten org ,01% Totalt antall

22 Verving Verving av nye medlemmer har stor prioritet i Handel og Kontor har vært et aktivt år, og mange har bidratt med å verve nye medlemmer. Vervekampanjen i Handel og Kontor går sin gang, i tillegg til Uke 6 og frikjøp av tillitsvalgte til ulike verveprosjekter. I 2014 fikk HK nye medlemmer, 310 flere enn i Av disse ble medlemmer registrert vervet, det er 201 flere vervede medlemmer enn i vervepremier er blitt sendt ut. Premier gis til de som verver mer enn to nye medlemmer. Det ble fra for øvrig lansert helt nye vervepremier. To ganger i året trekkes en hovedvervepremie til de som verver over 10 medlemmer, premien er enten en reisegavesjekk på kroner, eller en ipad. Hovedvervepremiene ble i 2014 vunnet av: 1. halvår: Lene Imstøl Vadset, Sykes Enterprices Norway AS, region Vest, 23 vervede medlemmer 2. halvår: Lars Jakob Furunes, XXL Sport Lade, region Midt Norge, 25 vervede medlemmer Uke 6 HK arrangerte for første gang Uke 6, som er en nasjonal aksjonsuke. Initiativet til dette kom fra HKs representantskap. HK-ansatte og tillitsvalgte traff lokale tillitsvalgte, medlemmer og potensielle medlemmer. Målet for aksjonsuka er å være synlige på arbeidsplassene, forberede tariffoppgjøret, og å verve flere medlemmer. Vårt store antall medlemmer gir oss styrke i forhandlinger, noe som igjen kommer medlemmene til gode. Tilbakemeldinger var at medlemmer syntes det var positivt at HK besøkte arbeidsplassen de jobbet på, og også fikk opporganisert der de jobber. Uke 6 er ment for å skape samhold og styrke blant ansatte, tillitsvalgte og medlemmer, og ikke minst å verve flere medlemmer slik at HK står enda sterkere rustet ved neste års tariffoppgjør. Luftfartsprosjektet HK videreførte i 2014 en 50 % prosjektstilling for å øke organisasjonsgraden på luftfartsområdet og styrke de tillitsvalgtes rolle. Gjennom samarbeid med de tillitsvalgte er det gjennomført oppsøkende virksomhet for å verve medlemmer, få på plass stedstillitsvalgte og styrke konsernklubbene. Siden forrige tariffrevisjon har avtaleområdet vokst fra 730 til over 800 medlemmer. 21

23 I 2014 gjennomførte HK og/eller tillitsvalgte besøk i Tromsø, Rygge, Kjevik, Bodø, Værnes, Ålesund og Molde, OSL, Stavanger og Haugesund. I de fleste tilfellene har besøkene resultert i flere medlemmer og nye tillitsvalgte. Det ble arrangert kurs for konsernklubbene i Norwegian, SAS og Aviator som kommer i tillegg til forbundets trinnskolering. Hovedfokus har vært å styrke tillitsvalgtes rolle, klubbenes arbeid og etablering av konsernklubber. Arbeidet mot sosial dumping i luftfarten har også vært et tema. 22

24 Tariffarbeidet Nye tariffavtaler fordelt på avtaleområder Nye tariffavtaler, NHO-området Nye tariffavtaler, Virke-området Nye tariffavtaler, SamFo-området Nye tariffavtaler, andre områder Sum nye tariffavtaler pr. år Samlet antall bedrifter med avtale De nye tariffavtalene i 2014 omfattet medlemmer. Tariffkrav TARIFFKRAV REGISTRERT I 2014 MÅNED ANTALL KRAV ORGANISERTE UORGANISERTE ANS. I ALT Januar Februar Mars April Mai Juni Juli/Aug September Oktober November Desember Sum x) 22 tariffkrav ble frafalt i

25 Tariffoppgjøret Avtaler med Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Det ble ikke enighet om å tariffeste tjenestepensjon under frontfagsoppgjøret. Men det ble enighet om å utrede spørsmålet om pensjon fram mot oppgjøret i Den økonomiske rammen fra frontfagsoppgjøret, samt utredning om tjenestepensjon ble dermed utgangspunktet i oppgjøret med NHO, som i de andre oppgjørene for HK. NHO Standardoverenskomsten Forhandlingene mellom HK og NHO ble gjennomført mai. Resultatet ble et generelt tillegg på kr 0,75. Lønnsgruppe 4-4 ble regulert med kr 8,- per time, som tilsvarte en økning på 4,3 prosent. De øvrige satsene ble regulert med tilsvarende prosentsats. Avhengig av stillingsinnplassering ga dette en lønnsøkning på mellom cirka og kroner per måned til de som lå på satsene eller tilnærmet. MBL Medieoverenskomsten Forhandlingene mellom HK og MBL ble gjennomført juni. Det ble gitt et generelt tillegg på kr 0,75. Garantilønnssatsene ble hevet med 4,34 prosent. I tillegg ble det avsatt kroner per årsverk for medlemmer av HK omfattet av overenskomsten, som et justeringstillegg til lokal fordeling, etter nærmere kriterier. Butikkoverenskomsten Forhandlinger ble ført mellom HK og NHO 4. juni. Det ble brudd, og mekling ble gjennomført august. Meklingen førte imidlertid ikke frem og streik var dermed et faktum fra 30. august. Den første butikkstreiken på 53 år varte i 14 dager. Se eget kapittel om tvistesaker og konflikter. De streikende oppnådde et viktig skritt i retning av harmonisering av minstelønnssatsene i varehandelen. Alle ansatte som er lønnet etter «gammel garantisats», fikk en økning på timelønnen på kr 6,50. Heltidsansatte fikk en økning på månedslønnen med kroner. For de som var lønnet over garantisatsen, gjaldt det generelle tillegget (kr 0,75) pluss justeringstillegget (kr 1,25), altså kr 2,- per time (325 kroner per måned). Fagarbeidere fikk et særskilt tillegg ved at fagarbeidersatsen ble hevet til kr 10,- per time, og de med fagbrev går rett inn på ansiennitetstrinn 3, i motsetning til tidligere hvor man startet på trinn 1, deretter årlig opprykk. Heltidsansatte fagarbeidere med full ansiennitet fikk et påslag på kr 1.381,50 per måned. Fagarbeidere kom styrket ut av dette oppgjøret, noe som også var en målsetting. Garantiordningen trer i kraft fra Denne ordningen går ut på at minstelønnssatsene i området skal reguleres med årslønnsutviklingen for statistikkbegrepet «arbeidere i alt», som i praksis er et mye bredere statistisk grunnlag enn i den gamle garantiordningen. Partene ble enige om å nedsette et utvalg som skal evaluere den nye garantiordningen i løpet av 1. kvartal Et utvalg skal også gjennomgå og evaluere UB-tilleggenes innretning og størrelse. Bensinstasjonsoverenskomsten Oppgjøret HK/NHO om Bensinstasjonsoverenskomsten ble utsatt til etter sommeren, opprinnelig som følge av henvendelse og ønske fra NHO, videre til etter streiken på Butikkoverenskomsten. Det ble forhandlet 25. oktober. 24

26 Det var på årsmøtet i NHO Kiosk Bensin Service på vårparten at det enstemmig ble vedtatt at bransjen skulle gå over til Virke. Bransjen ble dermed samlet i Virke Kiosk Bensin Service. Som følge av dette forhandlet HK Bensinstasjonsoverenskomsten i et tariffområde som bestod av medlemsbedrifter i NHO som var på vei til Virke. HK hadde cirka. 285 medlemmer på dette området som var ansatt i bedrifter som har vært organisert i NHO. Fra et tidspunkt i 2015 vil det kun være noen få medlemsbedrifter i NHO Handel som benytter HK/NHO Bensinstasjonsoverenskomsten. Fra før foreligger en avtale mellom HK og Virke/SAMFO om at deres medlemsbedrifter innenfor bensin skal følge HK/NHO Bensinstasjonsoverenskomsten. De ansatte på bensinstasjonene fikk to kroner i timen i generelt tillegg. Minstelønnssatsene ble økt med kr 6,50 per time, med det generelle tillegget inkludert. Fagbrevtillegget ble økt fra åtte til ti kroner timen. Resultatet ble nesten identisk med det HK og NHO kom fram til på Butikkoverenskomsten, etter at de butikkansatte i ulike produksjonsutsalg hadde streiket i drøye to uker. I henhold til protokollen fra oppgjøret opphørte overenskomsttilknytningen for bedrifter som er utmeldt fra NHO og innmeldt til Virke, uten ytterligere oppsigelse per 31. desember Dette betydde at HK måtte kreve forhandlingsmøte om avtale med Virke for de samme bedrifter til aktivisering fra 1. januar Bilselgeravtalen Generelt tillegg på kr 0,75. Tilslutning til avtalen om tjenestepensjon i frontfaget. Luftfartsoverenskomsten Forhandlingene mellom HK og NHO Luftfart ble gjennomført juni. Resultatet ble et generelt tillegg på kr 0,75 per time fra 1. april. Minstesatsene ble justert med 3,5 prosent. For ansatte med ansiennitet på 5 år eller mer, ble det gitt er tillegg på kr 1,- per time. Det ble også avtalt en bestemmelse om lønnsansiennitet fra tilsvarende arbeidsområde innen tariffområdet godskrives ved nyansettelse. Nye minstelønnssatsene per 1. april for stillinger der formelt utdanningskrav er: Videregående skole eller mindre kr ,- Fagbrev eller inntil 2-årig spesial-/høyskoleutdanning kr ,- Inntil 3-årig spesial-, høyskole- eller universitet kr ,- Taxioverenskomsten Tariffoppgjøret HK/NHO om Taxioverenskomsten ble gjennomført 22. september. Som tidligere forhandlet HK sammen med Negotia. HK har 16 medlemmer i området regulert av avtalen i NHO-bedrifter, og to medlemmer i bedrift hvor HK har direkteavtale. Negotia har cirka. 100 medlemmer. Vår egen delegasjon var administrativ, ved Kjetil Andersen fra Forhandlingsavdelingen. Kravene ble utarbeidet innenfor frontfagets rammer i samarbeid med Negotia. Det var på forhånd vedtatt i AU at resultatet ikke skulle sendes til uravstemning. Det mest gledelige for HK var at HK med sine 16 medlemmer på avtaleområdet under forhandlingene sørget for å høyne minstelønnssatsen med kr 274,- utover det på forhånd 25

27 innleverte kravet fra Negotia (som har 100 medlemmer). Minstelønnssatsen ble med dette oppgjøret hevet fra kr ,- til ,-. Avtaler med Virke Landsoverenskomsten Lønnsgarantiordningen per 1. februar ga som resultat at høyeste minstelønnssats ble hevet med 562 kroner per måned, tilsvarende kr 3,46 per time. Årets tariffrevisjon ble avviklet som forbundsvist oppgjør. Forhandlingene mellom HK og Virke ble avholdt april. For HK, som det største forbundet innen privat servicenæring, var det viktig å få en egen selvstendig utredning for de bransjene forbundet organiserer. Spesielt fordi vi har mange kvinner i service- og tjenesteytende sektor som har andre rammevilkår enn mange i industrien. Basert på lov om innskuddspensjon ble HK og Virke enige om at følgende forhold skal utredes: At arbeidstakerne gjennom etablering av ulike ordninger kan få medbestemmelsesrett over plassering og forvaltning av pensjonsmidlene Ivaretakelse av pensjonsopptjening ved jobbskifte Konsekvensene for allerede etablerte ordninger Mulighetene for den enkelte arbeidstaker til på individuelt grunnlag å betale inn til egen pensjon Vurdere eventuelle lovendringer Forhandlingene resulterte i et generelt tillegg på kr 0,75 per time, samt et lavlønnstillegg på kr 1,25 per time. Minstelønnssatsene økte tilsvarende. I tillegg ble trinn 1-5 hevet med ytterligere kr 1,50 per time. Søndagstillegget ble øket til kr 96,-. Bransjeavtaler og andre overenskomster mellom HK og Virke Avtalte endringer i Landsoverenskomsten er gjort gjeldende for likelydende bestemmelser i bransjeavtalene (Bingoforetak, Fotolaboratorier og Kiosker). Det samme gjelder Kontoroverenskomsten med bransjeavtale, Lederoverenskomsten, Bok og Papiravtalen, Forlagsavtalen og Bransjeavtale for informasjonsteknologi. Når det gjelder Avtale for Reiselivsbransjen med Virke ble minstelønnsskalaen endret fra 3 til 4 trinn ved at det ble lagt inn et nytt trinn 3. Ansatte med eksamen fra gjennomført yrkesrelatert utdanning utover fullført videregående skole (bachelor eller høyere grad), skal ha en lønn tilsvarende minst trinn 4 reiseliv + kroner per måned. Endringer i Landsoverenskomsten ble også her gjort gjeldende for likelydendebestemmelser i avtalen. HK og Virke er enige om å videreføre strukturutvalget i kommende avtaleperiode. Utvalget skal diskutere avtalestruktur, forhandlingssystem og omfangsparagraf i den samlede avtaleporteføljen mellom partene. Det ble enighet om å nedsette et partssammensatt utvalg som skal foreslå videreutvikling av bl.a. 17 om kompetanse og bedriftsutvikling. Utvalget skal også vurdere kompetansetiltak som gir både bedriftene og arbeidstakerne en sikrere framtid. 26

28 Avtaler med Samvirkeforetakenes Forhandlingsorganisasjon (SAMFO) Landsoverenskomsten Lønnsgarantiordningen per 1. februar ga et tillegg på trinn 6 på kr 562,- per måned, tilsvarende kr 3,46 per time. Forhandlingene i hovedoppgjøret mellom HK og SAMFO ble avholdt 23. og 24. april. Resultatet ble et generelt tillegg på kr 0,75 per time, samt et lavlønnstillegg på kr 1,25 per time. Minstelønnssatsene ble økt tilsvarende. I tillegg ble trinn 1-5 økt ytterligere med kr 1,50 per time. Satsene i det stillingsvurderte lønnssystemet ble regulert tilsvarende trinn 1 til 5. Satsene på trinn 6 til 21 ble regulert med kr 325,- per måned. Det ble for øvrig avtalt å utrede innskuddspensjonene på samme måte som i Virke. Lederoverenskomsten Forhandlingene om revisjon av Lederoverenskomsten mellom HK og SAMFO ble gjennomført 23. og 24. april. Det ble enighet om et generelt tillegg på kr 0,75 per time, og et lavlønnstillegg på kr 1,25 per time. Basislønnen ble økt til kr Bensinoverenskomsten Forhandlingene om revisjon av Bensinoverenskomsten mellom HK og SAMFO ble avholdt 13. november. Det ble enighet om et generelt tillegg på kr 0,75 per time med virkning fra 1. april 2014, samt et justeringstillegg på kr 1,25 per time. Samtlige lønnskategorier, unntatt lønnskategori for arbeidstakere under 18 år, økte med kr 6,50 per time inklusive det generelle tillegget. Lønnskategori for arbeidstakere under 18 år økte med kr 2,- per time. Overenskomst for Coop Norge SA, Coop Norge Handel AS m/fl. Forhandlingene mellom HK og SAMFO ble gjennomført 5. og 6. mai. Partene kom fram til enighet om et generelt tillegg på kr 0,75 per time. Ut over det generelle tillegget økte alle lønningene ytterligere med kr 6,- per time. Satsene i lønnstabellen ble hevet tilsvarende. I tillegg ble det avsatt en ramme på kr 0,50 per time av lønnsmassen til individuelle tillegg. Det ble innført et fryseromstillegg på kr 8,- per time, mens fagbrevtillegget økte til kr 9,50 per time. Overenskomst for ledere i Coop Norge AS m.fl. Forhandlingene mellom HK og SAMFO om revisjon av Overenskomst for ledere i Coop Norge SA m/fl. ble gjennomført 16. og 17. juni. Det ble enighet om et sentralt tillegg til alle per 1. april med 1,5 prosent av lønnsmassen. I tillegg ble det avsatt 1,5 prosent av lønnsmassen til personlige lønnsvurderinger iht. overenskomstens 10. Det anbefalte resultat ble nedstemt i uravstemningen og tvisten gikk til nemndsbehandling. Nemndens flertall avgjorde lønnsspørsmålet og la protokollen fra 16. og 17. juni til grunn for 27

29 lønnsoppgjøret. Øvrige krav, blant annet et krav om å fjerne begrensningen i streikeretten, ble avvist. Boligbyggelaget Usbl (Ungdommens Selvbyggerlag) Forhandlingene mellom HK og SAMFO om revisjon av Overenskomst for Boligbyggelaget Usbl ble gjennomført 25. juni. Det ble enighet om et generelt tillegg per 1. april på 1,15 prosent per lønnstrinn. Videre ble det satt av 1,25 prosent til individuelle vurderingstrinn lokalt. Sentralavtalen med Finans Norge Etter forhandlinger mellom LO/HK/Postkom og Finans Norge 23., 24., 25. og 29. april, kom partene fram til enige om et generelt tillegg på lønnsregulativets satser på 1,5 prosent, minimum kroner per år, med virking fra 1. mai. Dessuten ble det gjort en del endringer i Sentralavtalens bestemmelser, bl.a. i 1 Omfang. Det ble også enighet om å nedsette et partssammensatt utvalg som i avtaleperioden skal utrede bruk av måleverktøy og kontrolltiltak. Tidligere var det Finansnæringens Arbeidsgiverforening (FA) som var arbeidsgivermotpart i Sentralavtalen. FA gikk i 2013 inn i og ble en del av Finans Norge. Avtaler mellom LO Stat og Arbeidsgiverforeningen Spekter Forhandlingene mellom LO Stat og Spekter i henhold til overenskomstenes A-del ble gjennomført 7. april hvor frontfagsmodellen ble lagt til grunn med et generelt tillegg på kroner per år. Frist for gjennomføring av B-dels forhandlinger (overenskomstene) ble satt til 13. mai. B-delsforhandlingen omhandler de enkelte bedrifters overenskomster og gjennomføres forbundsvist ut fra de fire kriteriene. Vinmonopolet B-delsforhandlingene ble svært vanskelige denne gangen. Regjeringens forslag om å åpne for salg på påskeaften, pinseaften, valgdagen og julaften, som så langt har vært dager hvor Vinmonopolet er stengt var årsaken til dette. Lov om Vinmonopol er vedtatt av Stortinget hvor det er nedfelt forbud mot åpning på disse aftener. Overenskomsten har selvfølgelig bestemmelser om at det på disse dagene ikke skal arbeides. Det var ingen interesse fra vår side om å gjøre endringer i tariffavtalen i en høringsperiode, hvor ingenting var avklart. Med dette som utgangspunkt ble det gjennomført ordinære forhandlinger 22. og 23. april uten å komme til enighet om å gjøre aftener om til arbeidsdager. 7. og 8. mai ble det gjennomført bistandsforhandlinger hvor Spekter og LO Stat deltok uten å komme til enighet. Forhandlingene gikk over i fase 3, og den 2. juni ble det på nytt gjennomført forhandlinger uten at partene ble enige om aftenene. Det ble skrevet en ensidig protokolltilførsel fra Spekter om at Vinmonopolet vil innkalle FKV til diskusjon om konsekvenser dersom en lovendring vedtas i Stortinget. For øvrig ble overenskomsten prolongert og det ble gitt 3,75 prosent i generelt tillegg fra 1. mai, inkludert tillegget gitt i A-delen. 28

30 Norges Håndballforbund Forhandlingene ble gjennomført 30. april og 8. mai uten forbundets bistand. De lokale parter ble enige om en samlet ramme for oppgjøret på 4 prosent, som inkluderer overheng, sentralt og lokalt forhandlingsresultat. Felleskjøpet Agri SA Forhandlingene ble gjennomført sammen med NNN og NTF 9. og 10. april, og ga et samlet økonomisk resultat på kr 7,40 per time fra 1. april. Nettbusskonsernet HK er ny tariffpart i dette konsernet som følge av oppkjøp og fusjoner. Det ble forhandlet 10. og 11. april sammen med LO Stat, Norges Transportarbeiderforbund (NTF), Norsk Jernbaneforbund (NJF) og Fagforbundet om en konsernoverenskomst. Det skal i perioden forhandles om en egen B-dels overenskomst. Avtaler med Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening (AAF) AAF Landsoverenskomsten Forhandlingene startet 23. og 24. september med 1. nestleder Bjørn Mietinen som forhandlingsleder. Gjennom flere år har det vært misnøye med lønnsstatistikken som ble gjort tilgjengelig av AAFs medlemsforetak. Ved denne korsveien bestemte forhandlingsutvalget at bedre lønnsstatistikk var et hovedkrav. Det ble brudd i forhandlingene og mekling ble berammet 11. og 12. november. Det ble meklet 10 timer på overtid uten at AAF imøtekom HKs krav. Streik var dermed et faktum fra mandag 17. november fra arbeidstidens begynnelse. Først tirsdag 25. november om kvelden lyktes partene å bli enige om et resultat som innebar at HK skal få alle nødvendige lønnsdata for alle ansatte i AAFs medlemsforetak. I tillegg ble statistikkutvalget gitt et nytt mandat som bygger på felles interesser i åpenhet om lønn og lønnsutvikling. Det ble gitt et generelt tillegg fra 1. juni på kroner til alle på lønnstrinn til og med 45. Fra lønnstrinn 46 og oppover øktes lønnssatsene med 2,9 prosent. Overenskomst for ansatt i AUF sentralt og for fylkessekretærene Forhandlingene ble gjennomført 11. juni uten at partene kom til enighet. For HK var det viktig å få til en opptrappingsplan i forhold til lønn da vi mener de ansatte i AUF har blitt hengende etter lønnsutviklingen for sammenlignbare grupper. Den 5. september ble det gjennomført frivillig mekling, som heller ikke førte til enighet, men uten at medlemmene ble tatt ut i streik på dette tidspunktet. Det ble opprettet kontakt mellom sentrale parter og 11. september kom partene til enighet om ny tariffavtale som ga medlemmene kr 800,- per måned i tillegg fra 1. august, samt en opptrappingsplan som vil gi ytterligere kr 500,- per måned fra 1. juli 2015 og fra 1. juli I tillegg kommer det ordinære tarifforhandlinger. Partene er også enige om et utvalgsarbeid som skal gjennomgå arbeidstidsordningen i AUF. 29

31 Avtaler innenfor avd. 055 Fiskarorganisasjonenes Funksjonærforening Fiskarorganisasjonenes Arbeidsgiversammenslutning (FA) Norges Fiskarlag med fylkeslagene og HK gjennomførte forhandlinger 16. oktober med bakgrunn i statens oppgjør. I tillegg til reguleringen på A-lønnstabellen ble det gitt ett lønnstrinn til alle fra 1. august. Det ble også enighet om å nedsette en arbeidsgruppe som skal utrede hvilke konsekvenser som vil følge av en felles pensjonsordning for alle ansatte. I dag er det to ordninger; én ytelsesbasert og én innskuddsbasert. Vest-Norges Fiskesalslag Forhandlingene ble gjennomført 7. november og det ble enighet om at salslaget til enhver tid skal følge overenskomsten for ansatte i Norges Fiskarlag. Norges Råfisklag Virksomheten har i perioden meldt seg inn i NHO/Abelia som innebærer at tariffavtalen mellom HK og Norges Råfisklag erstattes med Standardoverenskomsten. Norges Sildesalgslag Virksomheten har i perioden meldt seg inn i NHO/Abelia som innebærer at tariffavtalen mellom Norges Sildesalgslag og HK erstattes med Standardoverenskomsten. Avtaler uten arbeidsgiverforening Avtale med Novair AS Den 3. og 4. april ble det avholdt forhandlinger i Novairs lokaler om revisjon av overenskomsten mellom HK og Novair. Det ble enighet om et generelt tillegg på 1,3 prosent på alle lønnstrinn. Det ble også et generelt tillegg på faste tillegg for kabinansvarlige på 1,3 prosent på alle trinn. I tillegg ble det gitt 3,3 prosent på alle andre kronesatser i overenskomsten, med unntak av garantiprovisjonen i 11.7, samt bilagene. Partene kom også til enighet om ny paragraf om tjenestepensjonsordning. Pensjonsordningen i Novair er nå tariffestet. TeleComputing AS Forhandlingene om revisjon av overenskomsten for HK-medlemmer i TeleComputing Norway AS ble gjennomført 24. juni. Det ble avtalt en lønnsøkning på 3,2 prosent, dog minst et tillegg på kr ,- per år. I tillegg ble satsene for passiv vakttjeneste og overtidssatsen for arbeid på lørdager hevet. Det ble også tatt inn nye bestemmelser som sikrer likebehandlingsprinsippet ved innleie, innsyn i lønns- og arbeidsvilkår og drøfting med de tillitsvalgte. Norsk Sykepleierforbund Forhandlinger mellom HK og Norsk Sykepleierforbund ble gjennomført 21. oktober sammen med Parat og Konsulentforeningen. Det ble foretatt noen små tekniske endringer i overenskomsten. Lønnsoppgjøret er individrettet og blir gitt som personlig lønn. 30

32 Overenskomsten med OBOS Forhandlingsmøte om revisjon av overenskomsten mellom OBOS og datterselskaper og HK ble avholdt 8. og 9. september. Partene ble enige om samme ramme som i Oslo Kommunes lønnsoppgjør. Det ble gitt et totalt lønnstillegg på 2,5 million kroner til HKs medlemmer. Av denne rammen ble 1,9 prosent av den totale lønnsmasse, minimum kroner, fordelt på lønnstabellen. Alle tillegg ble gitt med virkning fra 1. mai. Heftet «Lokale lønnsforhandlinger» Heftet/veiviseren «Lokale lønnsforhandlinger» ble ikke revidert i Men statistikkbilaget ble oppdatert med tall og tabeller for relevante tariffområder og for yrkesgrupper innen utvalgte næringer. 31

33 Tvistesaker og konflikter Streik Butikkoverenskomsten mellom HK og NHO Forhandlinger ble ført mellom HK og NHO 4. juni. Det ble brudd, og mekling ble gjennomført august. Meklingen førte imidlertid ikke frem og streik var dermed et faktum fra 30. august. Foranledningen til det som kunne vært en normal forhandlingssituasjon var at Rema 1000 hadde meldt seg inn i NHO, og NHO sin posisjon var at Butikkoverenskomsten skulle gjøres gjeldende. Den rådende avtalen i varehandelen som HK er part i sammen med Virke, er Landsoverenskomsten. For Rema 1000 ville Butikkoverenskomsten være billigere, og det så ut som at de med bistand fra NHO ville gjennomføre såkalt tariffhopping, altså bytte arbeidsgiverforening for å få en billigere tariffavtale. Dette ble også tema for Norsk Transportarbeiderforbund i deres oppgjør med NHO i grossistbransjen. Fra nyttår hadde Reitangruppen, inkludert Rema Distribusjon, meldt overgang fra Virke til NHO. HK hadde dermed grunn til å frykte at NHO ville skape en situasjon som åpner for at mange flere handelsbedrifter ved å melde overgang til NHO kunne benytte Butikkoverenskomsten. På sikt ville det skapt store problemer for lønnsutviklingen i hele varehandelen. Transportarbeiderforbundet og HK stilte krav om at lønna i NHO-avtalene måtte opp på samme nivå som i Virke-avtalene. Dette avviste NHO, og det ble brudd. To dager før butikkstreiken startet, ble HK og NHO enige om at i dagligvarebutikker som er medlem av NHO skal de ansatte ha lønnsbetingelser som etter Landsoverenskomsten med Virke. Med denne avtalen ble tariffhopping forhindret. Transportarbeiderforbundet og NHO kom til enighet under sin mekling, fordi de ansatte i de mannsdominerte grossistbedriftene ble innrømmet harmonisering av lønnsnivåene igjennom en opptrappingsplan. Dette skjedde kun få dager før meklingen mellom HK og NHO. For HK ble kampen dermed utvidet fra å dreie seg om rettferdig lønn, til også å dreie seg om likelønn. HK har ofte krevd, men aldri tydd til streikevåpenet for å bedre betingelsene til de ansatte i såkalte produksjonsutsalg, som gullsmeder, bakeriutsalg, fiskebutikker, blomsterbutikker og kjøttbutikker. I mange år har forskjellene i lønnssatsene i de ulike tariffavtalene som regulerer varehandelen blitt større og større. Det skulle også vise seg at motivasjonen for arbeidskamp var stor. Natt til mandag 15. september, etter over to ukers streik, ble partene enige om en løsning. Streik Landsoverenskomsten mellom HK og AAF Forhandlingene startet 23. og 24. september med 1. nestleder Bjørn Mietinen som forhandlingsleder. Gjennom flere år har det vært misnøye med lønnsstatistikken som ble gjort tilgjengelig av AAFs medlemsforetak. Ved denne korsveien bestemte forhandlingsutvalget at bedre lønnsstatistikk var et hovedkrav. Ved denne korsveien bestemte forhandlingsutvalget at å få utlevert nødvendig lønnsdata for å kunne gjennomføre forhandlingene var førsteprioritet. 32

34 Det ble brudd i forhandlingene og mekling ble berammet 11. og 12. november. Det ble meklet 10 timer på overtid uten at AAF imøtekom HKs krav. Streik var dermed et faktum fra mandag 17. november fra arbeidstidens begynnelse. Først tirsdag 25. november om kvelden lyktes partene å bli enige om et resultat som innebar at HK skal få alle nødvendige lønnsdata fra neste tarifforhandlinger. Streik for tariffavtale i Design Forum Handel og Kontor Region Øst fremmet kravet om tariffavtale overfor bedriften høsten På dette tidspunkt var bedriften medlem av Virke. Bedriften meldte seg ut av arbeidsgiverforeningen før avtalen ble bekreftet. Avtalekravet ble sendt til Riksmekleren. Etter flere runder hos Riksmekleren, ble 15 HK-medlemmer i kleskjeden tatt ut i streik fra januar Totalt ble 6 utsalgssteder ble tatt ut i konflikt. Tre i Oslo, ett i Asker, ett i Bodø og ett på Lillehammer. Etter at våre medlemmer hadde streiket for tariffavtale i fem uker, meldte eier Haakon Strømsmo selskapet konkurs 28. februar. To dager før eier Haakon Strømsmo meldte inn oppbud, skiftet han navnet på bedriften til XZX Våre medlemmer fikk oppsigelse tilsendt fra konkursbo. Etter en tid kjøpte Strømsmo tilbake konkursboet fra firmaet Auto Tech Varebørs. I løpet av sommeren gjenåpnet han sju Design Forum-butikker rundt om i landet. Minst tre tidligere ansatte som ikke var medlemmer av Handel og Kontor ble tilbudt stillinger i de nyåpnede butikkene. Ingen av de 15 HK-medlemmene som var delaktige i streiken fikk tilbud. De nye butikkene som Strømsmo har åpnet etter konkursen heter nå Design Forum Invest AS. Handel og Kontor har hatt både under streiken og etter konkursen var åpnet, en kontinuerlig dialog med LOs juridiske kontor om mulige tenkte løsninger og fremgangsmetoder. De seneste rådene fra LOs advokat i saken ble at det dessverre var elementer i saken som svekket vår sak vesentlig. HK ble frarådet til å gå til sak. Handel og Kontor har valgt å lytte til LOs råd. Lønnsreduksjon ved omorganisering i SAS I slutten av 2013 falt dom i Øvre Romerike tingrett vedrørende bedriftens adgang til å sette ned lønnen til de ansatte i Spirit Air Cargo etter en intern omorganisering innen SASkonsernet. De ansatte fikk en umiddelbar lønnsreduksjon på kroner per måned som berørte 20 av HKs medlemmer og 109 medlemmer av Fellesforbundet. Arbeidsgiverne vant i tingretten både på spørsmålet om dette var en konsernintern omorganisering og om det var adgang til å foreta lønnsreduksjon. I november 2014 var saken til behandling i EFTA-domstolen i Luxemburg for en vurdering av Scattolon-saken og EU-domstolens bestemmelse om at en virksomhetsoverdragelse ikke skal medføre vesentlig lønnsreduksjon for arbeidstaker. EFTA-domstolen kom fram til at Scattolon-saken ikke forhindrer en vesentlig lønnsnedgang dersom overføringen til ny avtale er gjort i samsvar med norsk rett og dersom ansienniteten er ivaretatt. Direktivet gir ikke et vern mot vesentlig lønnsnedgang i seg selv. 33

35 Saken bringes inn for Arbeidsretten på spørsmålet om tariffavtalen skal følge med etter reglene om konsernintern omorganisering. Overtidsbetaling for deltidsansatte i Aviator Aviation HK har pågående en tvistesak med NHO Luftfart om Aviators praktisering av overtidsbetaling for deltidsansatte, med kun å betale overtidstillegg når det blir arbeidet utover 10 timer en enkelt dag eller 48 timer per uke. Bakgrunn for bedriftens syn er at arbeidstiden blir gjennomsnittsberegnet. HK hevder at dette er i strid med Luftfartsoverenskomstens bestemmelser og at deltidsansatte har rett til overtidsbetaling når de arbeider utover fastsatt turnus (den avtalte faste arbeidstiden) og samtidig passerer 35,5 timer per uke/9 timer den enkelte dag. HK og NHO Luftfart har ikke kommet til enighet og tvisten bringes inn for LO og NHO. Partshjelp oppsigelsessak i Ryanair LO og HK er partshjelper til Parat i tvist om lovvalg og verneting knyttet til en oppsigelssak i Ryanair for en ansatt som har base ved Rygge. Arbeidstakersiden har lagt til grunn at tvister for ansatte med base i Norge, skal behandles ut ifra norsk lov, mens Ryanair mener irsk lov skal legges til grunn og at saken skal behandles i Irland. Høyesterett har stadfestet at saken skal behandles i Norge, men tok ikke stilling til lovvalget. Moss tingrett besluttet ved årsskiftet at saken skal behandles etter norsk lov. Ryanair anket umiddelbart denne dommen. 34

36 Samarbeid med arbeidsgiverorganisasjonene Samarbeid med Virke Årets samarbeidskonferanse ble avholdt januar i København, hvor temaene var søndagsåpent med møter med Dansk Erverv og HK i Danmark, samt møte med ledelse og tillitsvalgte i et kjøpesenter. Diverse utvalgsarbeid/prosjekter LO-Virke: Samarbeidsutvalget mellom LO-Virke Om næringspolitikk for tjenesteytende sektor. Miljø og klima i handelen, Fellestiltaksprosjekt mellom Virke-LO-HK Fellestiltaksprosjektet «Miljø og klima i handelen» startet opp 1. mars 2014 med Kjersti Larsen som prosjektleder. Kjersti Larsen er ansatt som prosjektleder i 50 % stilling frem til prosjektets slutt mars Handelskjedene som har sagt ja til å være med i prosjektet er Plantasjen og Clas Ohlson. I løpet av 2014 har det vært gjennomført en miljø- og klimaundersøkelse i begge kjedene, samt flere bedriftssamlinger for å få kartlagt miljø- og klimakompetansen hos de involverte. Undersøkelsen har avdekket et behov for mer kompetanse i begge kjeder om hvordan de kan bli bedre på klima- og miljøutfordringer og løsninger, og også et behov for å bli bedre på medbestemmelse. Kjersti Larsen vil jobbe tett med kjedene, Virke og HK for å finne gode løsninger på hvordan kjedene kan bli bedre på disse utfordringene. Samarbeid med SAMFO Samarbeidskonferansen HK-SAMFO ble avholdt november på Losby Gods. Løsningsorientert samarbeidet var hovedtema. Nytt likestillingshefte innen SAMFO-området Under hovedavtaleforhandlingene mellom LO og SAMFO i 2011 ble partene enige om å gi Fellestiltakene i oppdrag å oppdatere og revidere Samarbeidsrådets hefte fra 2002 til fornyet bruk i bedriftene. Arbeidet startet høsten 2012, og for LO og HK var det viktig at det nye heftet skulle utformes slik at det kunne brukes i det praktiske arbeidet ute i bedriftene. Tillitsvalgte og arbeidsgivere skal kunne kjenne seg igjen i utfordringene og kunne se hvilke bestemmelser som er aktuelle. Arbeidet ble avsluttet i 2014 fordi partene ikke kom til enighet. Samarbeid med NHO Luftfartstilsynets HMS-forum Luftfartstilsynets HMS-forum består av et trepartssamarbeid mellom Luftfartstilsynet, relevante arbeidstakerorganisasjoner og arbeidsgiverorganisasjoner innenfor luftfarten. 35

37 Forumet arbeider systematisk med helse, miljø og sikkerhet (HMS) og skal være et sentrum for beskrivelse og diskusjon av impulser og trender i norsk sivil luftfart. Faglig sekretær Kjell Finvåg representerer LO i forumet som ble opprettet i Det er avholdt to møter. Arbeidet så langt har i hovedsak bestått i etablering av mandat og planlegging av arbeidsmiljøundersøkelse blant besetningsmedlemmer. Diverse Tiltak mot vold og trusler om vold HK har, sammen med FO, deltatt i en partssammensatt arbeidsgruppe med mandat fra Arbeidstilsynets Regelverksforum for å kartlegge status basert på eksisterende dokumentasjon og vurdere behov for tiltak mot vold og trusler om vold. Norsk Sykepleierforbund og Politiets Fellesforbund var også representert på arbeidstakersiden. I sammenheng med dette arbeidet gjennomførte HK en questback-undersøkelse sommeren 2014 blant mange av våre medlemmer som har kundekontakt. Undersøkelsen avslørte at en av fire har vært utsatt for vold eller trusler om vold i forbindelse med jobben. En tredjedel av disse var alene på jobb da det skjedde. Nesten halvparten av situasjonene med vold eller trusler om vold har skjedd i løpet av det siste året. Kun en av fire av de som ble utsatt for vold eller trusler om vold ble fulgt opp av arbeidsgiver, og i de fleste tilfeller kun med en samtale. Av de som var tillitsvalgte/verneombud hadde kun 27 prosent hatt en dialog med ledelsen om forebygging av vold eller trusler om vold, og dette skjedde ikke ofte. 58 prosent kjente ikke til om det fantes egne rutiner for hvordan vold eller trusler om vold skulle håndteres på arbeidsplassen. Arbeidsgruppen leverte sin innstilling i desember Arbeidstakersiden mente at dagens forskrifter er for generelle og blir derfor ikke tilstrekkelig veiledende og ikke har tilstrekkelig hjemmel som pålegger arbeidsgiver oppfølging etter voldshendelser, som krisehjelp eller debrifing. Forskrifter ivaretar ikke kvinners arbeidsmiljøutfordringer på en fullt forsvarlig måte. Fysiske arbeidsmiljøbelastninger er i stor grad utfylt med forskriftsbestemmelser, mens tilsvarende ikke gjelder psykososiale og organisatoriske belastninger. Arbeidstakersiden anbefalte egen forskrift, etter modell av den svenske forskriften «Arbetsmiljöverkets förskrift om våld och hot i arbetsmiljön, AFS 1993:2» Alternativt at vold og trusler om vold kan tydeliggjøres i eksisterende arbeidsmiljøforskrifter. Avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA) Den nye IA-avtalen ble signert av myndighetene og hovedorganisasjonene i arbeidslivet 4. mars. Denne nye «Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv» skal gjelde fram til 31. desember Ny samarbeidsavtale ble også utarbeidet, og gjelder for samme periode. Dagen før, 3. mars, var det for øvrig blitt lagt fram en rapport «Forenklet sykefraværsoppfølging» fra en partssammensatt arbeidsgruppe. Nye regler for sykefraværsoppfølging trådte i kraft fra 1. juli Regelverket ble endret for å gjøre sykefraværsoppfølgingen enklere og mer målrettet. Arbeidsgivers rapporteringsplikt til NAV ved 9 uker er avviklet, og NAV skal ikke lenger sanksjonere arbeidsgivere og sykmeldere. Ordningene med oppfølgingsplaner og dialogmøter er 36

38 videreført, men oppfølgingen skal i større grad tilpasses behovet i hvert enkelt tilfelle. I forbindelse med regelverksendringen ble brosjyren «Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet» revidert. Forbundets IA-kontakt, Jon-Olav Samuelsen, har deltatt på IA-kontaktmøtene som LO innkalte til i 2014; 13. januar og 7. mars, samt et seminar desember. Årets nasjonale IA-konferanse ble avholdt på Radisson Blu Hotel Plaza, Oslo, torsdag 27. november, med over 600 deltakere fra arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner, bedrifter og virksomheter, offentlige etater, forskermiljøer, arbeids- og velferdsetaten m.fl. Etter åpning ved arbeids- og sosialminister Robert Eriksson, var det innlegg om inkluderende arbeidsliv med fokus på menneskelige styrker og ressurser. Deretter foredrag om sårbare unge, med etterfølgende innlegg og debatt om «Unge og frafall». Etter utdeling av prisen for årets seniorinitiativ, som i år gikk til «Mentorprogrammene i Den norske kirke», var det foredrag og samtaler under temaoverskrift «Forebygging». Som vanlig var den nasjonale IAkonferansen både interessant og givende. Fra HK deltok Bjørn Mietinen, Jon Olav Bjergene og Jon-Olav Samuelsen. Handel og Kontor i Norge, som virksomhet og arbeidsgiver, har selvfølgelig inngått samarbeidsavtale med NAV og klubben om et mer inkluderende arbeidsliv. På grunnlag av de tre delmålene i IA-avtalen, er det fastsatt egne mål for det interne IA-arbeidet. 37

39 Kursvirksomheten HKs tillitsvalgtskolering Gjennomført i regionene og landsomfattende avdelinger Trinn l Grunnleggende tillitsvalgtarbeid: 17 kurs 298 deltakere Trinn 2A Lover og avtaler: 10 kurs 197 deltakere Trinn 2B Organisasjonskunnskap: 7 kurs 132 deltakere Trinn 3 Forhandlinger: 3 kurs 52 deltakere Totalt: 37 kurs og 679 deltakere Kursvirksomheten i regionene HKs tillitsvalgtskolering trinn 1, 2A og 2B Organisasjonskunnskap Ungdomskonferanse Dagskonferanse Pensjon Lunsj m. faglige temaer Vervekurs Lov- avtalekurs for Coop Forhandlingsteknikk Tariffkonferanse Dagskurs NHO Butikk AFP kurs Bransjetreff Pensjonskonferanse 57 kurs (totalt med trinn 1,2A, 2B og 3), studietimer og deltakere AOF MoTo fellestiltak MoTo kurs gjennomført i AOF avdelingene. Regionene gir tilsagn om stipend for den enkelte deltaker. Emner: MoTo - Konflikthåndtering en bedre arbeidsdag MoTo - Møtet er satt MoTo - Hva gjør du når mediene tar kontakt? MoTo - Felles løft - arbeiderbevegelsen og samfunn MoTo - Grunnleggende bedriftsøkonomi MoTo - Speaking Out - English for Trade Unionists MoTo - Økonomi for ikke økonomer MoTo - HMS og den tillitsvalgte MoTo - Styrearbeid for ansatterepresentanter MoTo - Ansettelser og oppsigelser i arbeidsforhold MoTo - Kompetansetillitsvalgte MoTo - Personvern, kontroll og overvåking i arbeid MoTo - Mobbing i arbeidslivet / psykososialt arbeidsmiljø MoTo - Sosial dumping MoTo - Arbeidsliv og rusproblematikk 38

40 MoTo - Psykisk helse og de vanskelige samtalene MoTo - Kvinner i fokus MoTo - Goalmapping - et verktøy for å nå dine mål MoTo - FYKO 2014 MoTo - LOfavør medlemsverving MoTo - LOs sommerpatrulje kurs MoTo - LOs ungdomsskolering trinn 2 Totalt: 36 kurs, 556 studietimer og 91 deltakere fullført fra HK AOFs Toppskolering Arbeidsmiljøskolen trinn 1 Arbeidsmiljøskolen trinn 2 Arbeidsrett modul 2, Arbeidsrettens rettskilder Arbeidsrett modul 3, Stillingsvern ll Arbeidsrett modul 4, Kollektiv arbeidsrett Arbeidsrett modul 5, Individuell arbeidsrett Arbeidsrett modul 6, Medbestemmelse og bedriftsdemokrati Den Europeiske utfordring European Work Councils Innvilget 29 stipend, 22 deltakere fullført fra HK LO-SKOLEN Modul Arbeidsliv Modul Samfunn Modul Organisasjon Modul Solidaritet Modul Læring Innvilget 27 stipend, 15 deltakere fullført fra HK Yorkshireskolen Bjarne Rohde, Region Nord Norge Geneveskolen Knut Arne Vassdokken, Region Indre Østland Globaliseringsskolen Erik Walør Heggem, Region Midt Norge Korte kurs I tillegg til regionene og landsomfattende avdelinger arrangerte følgende konsern/bransjer/avdelinger kurs og konferanser av kortere varighet: Forhandlingsavdelingen Avdeling for informasjon, organisasjon og samfunnskontakt 39

41 Sammenslutningen av Landsomfattende avdelinger (SLA) HK Finans Vin og Brennevinsfunksjonærenes forening Foreningen for Luftfart og Reiseliv Konsernklubben Aviator Konsernklubben IKEA Konsernklubben i Norwegian Konsernklubben SAS Konsernklubben i Schenker Konsernklubben Meny Ultra Konsernklubbene Ark Norli-Libris Konsernklubben Plantasjen Konsernklubbene HRG og VIA Egencia Kurs for AUF sekretærer Kurs HK idrett, kultur og organisasjon Bransjekonferanse Ungdomsrådet Emner: Tillitsvalgt kurs lover og avtaler Skiftplan Konsernklubben i arbeid Konferanse for tillitsvalgte i landsdekkende klubber/konsernklubber Pensjonsreformen Kurs for kompetansetillitsvalgte Kommunikasjon og Konflikthåndtering Sosial dumping dataovervåking Heltid deltid Sosiale rettigheter IA avtalen Verving og kommunikasjon Organisasjonskunnskap Pensjon Medlemsverving Medlemsfordeler Forhandlinger Kurs for butikksjefer i Vinmonopolet Kurs for kontaktpersoner i Vinmonopolet Ungdomsutvalgs skolering HKs Ungdomskonferanse Samarbeidskonferanse med AOF HK klubbens kurs Totalt: 28 kurs, 321 studietimer og 613 deltakere Totalt kursvirksomhet HK i Norge 140 Kurs (119 i 2013) Studietimer (1.183 i 2013) Deltakere (1.851 i 2013) 40

42 Informasjonsvirksomheten HK-Nytt HK-Nytt kom ut med ti magasinutgaver også i 2014, alle med 48 sider. Redaksjonen har dette året bestått av ansvarlig redaktør Eva Ler Nilsen og journalistene Lene Svenning og Martin Guttormsen Slørdal. I tillegg til den trykte utgaven jobber redaksjonen daglig med nyheter for nettsiden vår Statistikken viser at vi har et stadig stigende antall lesere på nett. Rundt halvparten av HK-Nytts digitale lesere kommer inn på vår nettside direkte, den andre halvparten kommer via sosiale medier. Bladets Facebookside er derfor en svært viktig kanal for å promotere nyheter. Den siden jobbes det stadig med, og ved årsskiftet hadde vi over følgere. HK-Nytts nettsaker publiseres også på nettportalen og fungerer som en feed på Handel og Kontors nettsider. Opinion Perduco gjennomførte en omfattende leserundersøkelse for HK-Nytt i november Resultatene er veldig gode. Undersøkelsen viser at HK-Nytt er et blad som leses, at stoffet er interessant og at leserne mener det er et viktig blad å motta for å holde seg oppdatert. Tilbakemeldinger fra leserne gjennom 2014 tyder på at denne trenden fortsetter. I 2015 skal det gjennomføres en ny, tilsvarende leserundersøkelse. 41

43 HKs øvrige informasjonsvirksomhet HKs hjemmeside På HKs hjemmeside publiseres fortløpende nyhetsartikler, informasjon fra tariffoppgjør, tilbud om kurs og annen nyttig informasjon. Det ble i samarbeid med 07 Web opprettet ny hjemmeside som ble publisert i løpet av 1. kvartal. Den nye hjemmesiden er responsiv, det vil si at den tilpasser seg den plattformen brukeren befinner seg på, det være seg PC, nettbrett eller mobil. De nye nettsidene har nettadressen HKs medlemsnett Medlemsnettet på HKs hjemmeside ble første gang innført i mai På medlemsnettet får medlemmene spesialrettet informasjon tilknyttet sitt medlemskap. De kan følge med på hva de har tatt av kurs, hvem de har vervet, stemme ved uravstemninger, får oversikt over vervene sine, tillitsvalgte, hovedavtale og overenskomst osv. På medlemsnettet presenteres dessuten relevant avtaleverk, juridisk veiledning, og lignende. Tillitsvalgte kan via medlemsnettet få oversikt over medlemmene i sin klubb og de kan sende informasjon via e- post. Det ble i løpet av 2014 tatt initiativ til å omarbeide også medlemsnettet til responsiv design under nettstedet Denne vil stå ferdig til Intranett All interninformasjon blir publisert på HKs intranett. Det er kun ansatte i Handel og Kontor som har tilgang til intranettet. Tillitsvalgtinformasjon E-post sendes direkte til tillitsvalgte under tariffoppgjør, eller ved andre anledninger hvor det kreves hurtig informasjon. HK søker aktivt å få registrert så mange e-postadresser på tillitsvalgte som mulig for å sikre informasjonsflyten. SMS SMS benyttes aktivt som informasjonsverktøy til tillitsvalgte og medlemmer, spesielt i forbindelse med tariffoppgjør ved mulige konfliktsituasjoner, og ved uravstemninger. HK er opptatt av å ha en høy terskel for bruk av SMS, det er ikke en ønsket strategi fra HKs side å sende SMS til medlemmer i tide og utide. Sosiale medier HK har en egen offisiell side på Facebook. Her legges aktuell informasjon ut. Tilhengerne av siden kan legge ut vegginnlegg, kommentere og like. Det er i 2014 i større grad tatt i bruk promotering av innlegg, for å nå ut til flere. HK har også i samarbeid med LO Media fått laget flere kampanjer tilrettelagt for Facebook. HK har også en egen offisiell Twitterkonto. HK ser en stor nytteverdi av å være aktivt tilstede på sosiale medier. 42

44 Skole, utdanning og kompetanse Faglig råd for service og samferdsel (FRSS) FRSS er et av ni faglige råd sammensatt av partene i arbeidslivet og skoleverket. FRSS er et rådgivende organ som skal bidra til at den norske fag- og yrkesopplæringen blir så bra som mulig og at den er så aktuell som mulig, for det arbeidslivet som møter elevene etter endt fagbrev. Både gjennom selvstendige initiativ, og oppgaver i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv, skal de faglige rådene arbeide for å utvikle kvaliteten i fagene, i tillegg til at man skal se utviklingstrekk og trender som får konsekvenser for fag- og yrkesopplæringen. FRSS avholder årlig 6-10 møter. Jostein Antonsen var HKs representant, og en av fem arbeidstakerrepresentanter i rådet. Ole Christian Foss var vara. Samarbeidsrådet for Yrkesopplæring (SRY) SRY skal i følge loven hjelpe departementet med råd og ta initiativ for å fremme fag- og yrkesopplæringen. Rådet har 14 medlemmer fra LO, NHO, Virke, Spekter, KS, YS, Utdanningsforbundet, Kunnskapsdepartementet og Fornyings-, administrasjons og kirkedepartementet. Jostein Antonsen var oppnevnt og møtte som en av LOs varamedlemmer. Mens de faglige rådene, som FRSS, har ansvar å gi råd om spørsmål som gjelder fag innenfor sine respektive utdanningsprogram, skal SRY tilstrebe å inneha et overordnet og strategisk perspektiv i sine råd til myndighetene. Forsøksprosjekt i varehandel i samarbeid med Virke og Telemark fylkeskommune Gjennom fellestiltakene LO-Virke har vi i samarbeid med Virke, Telemark Fylkeskommune og tre kjøpesentre i Telemark satt i gang et prøveprosjekt for å veksling i salgsfaget. I et tradisjonelt løp for elever på salgsfaget sitter man først to år på skolebenken, før man er ute i lærebedrift i to år (såkalt 2+2) Gjennom en vekslingsmodell vil elevene på Service og Samferdsel få muligheten til å starte tiden ute i lærebedrift allerede det første året på videregående skole. Og så veksler man mellom skole og lærebedrift gjennom hele 4- årsperioden. Det har vært flere møter i styringsgruppa til prosjektet, utlysning av prosjektlederstillingen ble utlyst på tampen av Jostein Antonsen har sittet som HKs representant i den sentrale styringsgruppa. Forsøk med gartnerutdanning i Plantasjen Samarbeidet med Plantasjen, Oslo kommune utdanningsetaten, Virke, Natur vgs. og Plantasjen startet i 2013 og fortsatte i Plantasjen har bidratt med en rekke læreplasser for å øke tilveksten til gartnerutdanning og gartnerfaget. De første elevene er i gang med dette utdanningsløpet og de har hadde høsten 2014 sine første uker ute hos Plantasjen. 43

45 Addisco Siden høstsemesteret 2011 har HK tilbudt våre medlemmer å søke på studieplasser på Addisco, et utdanningsselskap som er heleid at LO-forbundet Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT). Addisco samarbeider med Universitetet i Bergen og Høgskolen i Bergen, og de tilbyr en rekke studier. HK har siden oppstart hatt studieplasser på de fire studiene Diploma in Project Management, Teknologiledelse, Personalpsykologi og Bedriftsøkonomisk Analyse. Addisco gir våre medlemmer mulighet til å få innpass på universitets- og høgskolestudier på grunnlag av realkompetanse. I 2014 kom det inn 120 søknader på de 36 studieplassene HK har til rådighet var også året da det første medlemmet fra HK fullførte alle de fire modulene (til sammen 60 studiepoeng) på Addisco, og fikk sitt velfortjente diplom. HKs Stipendordning for høyere utdanning 138 medlemmer fikk i 2014 innvilget kr ,- i stipend for høyere utdanning. Utdanningen er på universitets- eller høyskolenivå og genererer studiepoeng. HKs Utdanningsfond 243 medlemmer fikk i 2014 innvilget kr ,- i stipend til hhv. fagbrevutdanning, IKT-kurs, kurs av kortere varighet og helårsutdanning som ikke genererer studiepoeng. 44

46 Prosjekter IKT-langsiktig strategi Arbeidet med IKT-strategien er inne i sitt andre år. Det har som mål å forbedre utnyttelsen av dagens fagsystemer, men frem for alt å vurdere hvilke fagsystemer vi skal ha i årene fremover. Dette dreier seg særlig om medlemssystem. Prosjektet er svært sammensatt og krevende. Kontingentforhold En permanent arbeidsgruppe jobber kontinuerlig med forbedring av rutiner knyttet til kontingentbehandling, og kontingentbehandlerne sentralt og regionalt er involvert i dette. Av nye rutiner som kom på plass i 2014 kan nevnes oppfølging av trekkbedrifter som bryter trekkavtalen, og som gir betydelige problemer i forhold til ajourhold av medlemmene. 45

47 Samfunnspolitisk engasjement Høringer Av sakene som Forhandlingsavdelingen i HK behandlet i 2014 kan følgende nevnes: NOU 2013:13 Rapport fra utvalg om lønnsdannelse (Holden III-utvalget) Endring i alkoholloven - åpningsdager for salg av alkoholholdig drikk mv Endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven - forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene Endringer i arbeidsmiljøloven Ny, utvidet unntaksordning for fedrekvoten og mødrekvoten i foreldrepengeordningen Part 26 - luftdyktighetskrav for luftfartsselskaper Perspektiver på en klimalov Av sakene som Avdeling for informasjon, organisasjon og samfunnskontakt behandlet i 2014 kan følgende nevnes: Forslag til endring i forskrift om arbeidsavklaringspenger 2 om maksimal stønadsperiode Forslag til endringer i privatskoleloven - innføring av midlertidig dispensasjonsbestemmelse Innstramminger i reglene om offentlige skattelister Reservasjonserklæring for fastleger Endringer i strukturkvotetaket og konsesjonskapasiteten for pelagiske trålere Planlagt utvidelse ved Hydro Karmøy - forslag til utredningsprogram Taushetsplikt for opplysninger i aksjonærregisteret Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten Forslag til endringer i deltakerloven - tildeling av konsesjoner, deltakeradgang Forslag om endringer i privatskoleloven (ny friskolelov) Utkast til ny postlov Forslag til opphevelse av kompetanseforskriften og endringer i energilovforskriften 46

48 LO, andre forbund og organisasjoner Landsorganisasjonen i Norge LOs representantskap LO avholdt to representantskapsmøter i 2014: 18. februar og 10. juni, begge i Oslo Kongressenter Folkets Hus. Forbundets valgte delegater i LOs representantskap 2014 var: Bjørn Mietinen, Christopher Beckham, Mona Christine Bjørn, Else Johansen, Sonja Hjelvik, John Sanden, Knut Bekkevold, Jan Roger Hansen og Johnny Egilstad. Vararepresentanter: Roy Kristiansen, Jonny Meland, John Thomas Suhr, Sindre Humberset, Tone Cathrine Hartz, Turid Sundsetvik, Kristine Larsen, Anne Svendsvoll, Bente Engen. I tillegg møtte forbundslederen som medlem av LO-sekretariatet. HKs representanter deltar aktivt i representantskapets debatter med relevante HK-saker. Andre forbund og organisasjoner Industri Energi Industri Energi avholdt sitt 2. ordinære landsmøte i tiden oktober i Oslo Kongressenter Folkets Hus. Fra HK deltok 2. nestleder Christopher Beckham. 47

49 Nordisk og internasjonalt samarbeid Nordisk samarbeid Den nordiske Samarbeidskomitéen Den nordiske Samarbeidskomitéen ble opprettet i 1918 og er et samarbeidsorgan bestående av LO-forbundene innen handel i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Forbundsleder Trine Lise Sundnes er leder av Samarbeidskomitéen. Komitéens arbeidsutvalg hvor de respektive forbundslederne møter, avholdt møte i tiden januar i Stockholm. I tillegg til forbundslederen deltok spesialrådgiver Sture Artnzen. Samarbeidskomitéens årlige møte ble avholdt i tiden juni i Lofoten. Fra HK deltok forbundsleder Trine Lise Sundnes, 1. nestleder Bjørn Mietinen og 2. nestleder Christopher Beckham. I tillegg møtte spesialrådgiver Sture Arntzen. Nordisk Handel Årsmøte og møte med arbeidsgiverne: Nordisk Handel avholdt årsmøte og møte med arbeidsgiverne juni i Visby på Gotland. Fra HK deltok forbundsleder Trine Lise Sundnes, spesialrådgiver Sture Arntzen, avdelingsleder Margit Glomm og påtroppende avdelingsleder Jon Olav Bjergene, samt faglig administrasjonssekretær Ruth Markussen. Ombudsmannamøte: Nordisk Handel arrangerte ombudsmannamøte i tiden august i Stockholm. Fra HK deltok Cecilie Fragaat Ødegård og Runa Bolstad Laume. Nordisk råd Konferanse om deltid og likelønn: Nordisk Råd arrangerte en konferanse i Reykjavik november om deltidsarbeid og likelønn. Fra HK deltok faglig sekretær Pål Nordby og regionsekretær Bodil Andersen. Nordisk Transportarbeiderføderasjon (NTF) Det ble avholdt seksjonsmøte for spedisjon og lager i tiden april på LO-skolen i Helsingør, Danmark. Fra HK deltok faglig sekretær Pål Nordby (administrasjonen), Viggo Andresen (tillitsvalgt i DHL) og Espen Strandhus (tillitsvalgt i Schenker). 48

50 NTFs kongress: NTF avholdt sin kongress i tiden mai i Malmø. Fra HK deltok 1. nestleder Bjørn Mietinen (delegat), 2. nestleder Christopher Beckham (delegat), faglig sekretær Kjetil Andersen (observatør), faglig sekretær Sissel Weholdt (observatør) og Peggy Hessen Følsvik, 1. sekretær i LO (gjest/observatør). Seksjonsmøte i NTF sivilfly: NTF sivilfly avholdt seksjonsmøte i tiden oktober i Helsinki. Fra HK deltok 2. nestleder Christopher Beckham, Randi Utness (nestleder i Bransjerådet for luftfart og reiseliv og tillitsvalgt i Aviator), Jeanette Pedersen (medlem av bransjerådet for luftfart og reiseliv og tillitsvalgt i Norwegian) og faglig sekretær Kjell Finvåg (administrasjonen). Nordisk Transportarbeiderføderasjon (NTF) Sivilflyseksjonen Konferanse og seksjonsmøte i NTF civilfly: NTF (Nordisk Transportføderasjon) avholdt seksjonsmøte for sivil flytrafikk i Helsinki 29. oktober. Fra HK deltok 2. nestleder Christopher Beckham, faglig sekretær Kjell Finvåg og fra bransjerådet HK luftfart og reiseliv, Randi Utness (Aviator) og Jeanette Pedersen (Norwegian). Hovedtema var erfaringene fra arbeidet mot outsourcing i Finnair, både i kabinen og blant bakketjenestene, og hvordan man møter utfordringene. Øvrig internasjonalt samarbeid I tillegg til samarbeidet gjennom Den nordiske Samarbeidskomitéen kanaliseres forbundets internasjonale engasjement hovedsakelig gjennom UNI Global Union, ITF, LO og Norsk Folkehjelp. UNI Global Union og UNI Europa Handel og Kontor i Norge var i 2014 tilsluttet UNI Global Union og UNI Europa med medlemmer. Forbundsleder Trine Lise Sundnes er medlem av UNIs verdensstyre og UNI Europas styre. Ungdomssekretær Maren A. Gulliksrud er 1. vara til UNI Global Kvinnekomite. UNI Global Union UNI avholdt sin 4. verdenskongress i Cape Town, Sør-Afrika i tiden desember I forkant av kongressen ble UNIs 4. verdenskvinnekonferanse avholdt fra desember. Den 6. desember ble det avholdt styremøte i verdensorganisasjonen. På kongressen deltok HK med følgende representanter: Forbundsleder Trine Lise Sundnes, (delegat), 1. nestleder Bjørn Mietinen (delegat), spesialrådgiver Sture Arntzen (delegat), forbundsstyremedlem Sonja Hjelvik (observatør), forbundsstyremedlem Roy Kristiansen (observatør), regionkontorleder Frøydis Elnan (observatør, rapportsekretær). På kvinnekonferansen deltok HK med følgende representanter: Forbundsleder Trine Lise Sundnes (delegat), forbundsstyremedlem Sonja Hjelvik (delegat), 2. nestleder Christopher Beckham (observatør) og Mudirat Ajetunmobi, Ungdomsrådet (observatør og oppnevnt av Ungdomsrådet). 49

51 UNI IKEA Global Union Alliance Det ble avholdt møte april i København med følgende tema: Gjennomgang av Alliance Action Plan, rapportering av arbeidet i ulike land og fellesmøter for lokale tillitsvalgte. Fra HK deltok faglig sekretær Pål Nordy og tillitsvalgt Roar Henriksen. UNI ICTS Norden UNI ICTS Norden avholdt sitt årlige møte i tiden oktober i Helsinki, Finland. Ett av temaene på møtet var utfordringene innenfor callsenterbransjen. Fra HK deltok 1. nestleder Bjørn Mietinen, faglig sekretær Kjetil Andersen, Jarl Petter Dyrset, tillitsvalgt i SOS Veihjelp AS, Trine Øvrebø Lohne og Dan Eckholm, begge tillitsvalgte i Sykes. Europeisk Transportarbeiderføderasjon (ETF) Europeisk Transportarbeiderføderasjon (ETF) avholdt konferansen "The evolution of the labour market in the airline industry due to the development of the low fares airlines" i tiden juli i Catania på Sicilia. Fra HK deltok Kjell Finvåg (prosjektleder luftfart). Internasjonal Transportarbeiderføderasjon (ITF) ITF avholdt sin 43. kongress i tiden august i Sofia, Bulgaria. Under slagordet «Fra global krise til global rettferdighet» var nærmere personer fra 371 fagforeninger i 116 land samlet til ITF sin kongress i Sofia fra august. Fra HK deltok 1. nestleder Bjørn Mietinen som delegat, mens Roy Jonskås (SAS), Heidi Altman (DHL) og faglig sekretær Kjell Finvåg deltok som rådgivere. I tillegg til selve kongressen deltok våre deltakere på en rekke seminarer på områder hvor HK er representert. Blant seminarene nevnes: Utviklingen av lavprisselskapene innen luftfart arrangert av ETF; Seminar om organiseringen på tvers DHL; Seminar om LATAMnettverket, som omhandlet organisering av på tvers av landegrensene på luftfartsområdet i Latin-Amerika. The Commercial Trade Union of Croatia (CTUC) Vårt søsterforbund i Kroatia, The Commercial Trade Union of Croatia (CTUC) avholdt sin kongress i tiden oktober i Tuheljske Toplice, Kroatia. Fra HK deltok 2. nestleder Christopher Beckham. Dessuten møtte Sonja Hjelvik som representant fra HK region Vest. 50

52 Dansk LOs Luftfartskonferanse Dansk LO arrangerte en luftfartskonferanse 16. september i København med fokus på konkurransevilkår og outsourcing i bransjen, nye organisasjons- og forretningsmodeller og utviklingen generelt innen luftfart. Fra HK deltok 2. nestleder Christopher Beckham, Kjell Finvåg, prosjektleder luftfart og Randi Utness, Bransjerådet luftfart og reiseliv. EWC-arbeid HK har medlemmer i en rekke EWCer. Disse blir fulgt opp av EWC-gruppa i Nordisk Handels. EWCene har normalt to møter i året. HK deltar gjennom den enkelte tillitsvalgte. Gjennom Nordisk Handel jobbes det i tillegg med å opprette EWC for Cubus, Plantasjen, Clas Ohlson og Ahlsell. Blant EWCene har HK for tiden lederen av EWC for HM. Europeisk Transportføderasjon (ETF) ETF Civil Aviation: 30. juni til 2. juli ble det avholdt konferanse på Catania, hvor hovedtema var utviklingen av arbeidsmarkedet i luftfartsbransjen i forhold til utviklingen i lavkostselskapene. Faglig sekretær Kjell Finvåg deltok fra HK. Konferansen ga et godt innblikk i sosial dumping innen europeiske luftfart og utfordringene tradisjonelle flyselskap har fått etter etableringen av lavprisselskaper. Internasjonalt solidaritetsarbeid FIET/HKs prosjektarbeid i Bosnia Hercegovina Prosjektsamarbeidet med handelsforbundet StBiH fortsatte i 2014 etter vedtak i forbundsstyret i desember Situasjonen i Bosnia Hercegovina er fortsatt vanskelig med en arbeidsledighet på rundt 45 prosent. Spesielt vanskelig er det for ungdom. Prosjektet fortsatte derfor arbeidet rettet mot ungdom og deres situasjon, og det ble gjennomført delprosjekter knyttet til mulig sysselsetting. Det totale medlemstallet ved utgangen av 2014 var , en tilgang på 185 medlemmer. Aktiviteten er meget bra, takket være engasjementene fra HK-regionene Agder og Rogaland, Østlandet Sør, Indre Østland, Øst og Midt-Norge. Samarbeidsavtale med Norsk Folkehjelp - Zimbabwe I oktober 2009 inngikk forbundet en samarbeidsavtale med Norsk Folkehjelp for å styrke kvinnenes stilling i Zimbabwe. Avtalen gjaldt for 4-års-perioden til en samlet sum av NOK 1 million fordelt på NOK ,- per år. Samarbeidsavtalen videreføres for perioden med kr ,- per år. Representanter fra Norsk Folkehjelp skal en gang årlig avlegge rapport for Forbundsstyret. 51

53 Handelsansatte i Murmansk fylke Den årlige samarbeidskonferansen med det regionale forbundet for handelsansatte i Murmansk fylke ble avholdt i tiden oktober på Sommarøy Arctic Hotel. Temaer på konferansen var lov- og avtaleverk, lokale avtaler i Russland og Murmansk fylke, likestillingsproblematikk og kamp mot diskriminering. Fra HK deltok 1. nestleder Bjørn Mietinen, regionleder Kristine Larsen, Roger Johansen (Nord-Norge), Mariell Brenden og Johan Martin Andreassen (begge Coop Nord), Ruth Markussen (administrasjonen) og Jeanne Furunes (administrasjonen/tolk). Prosjektengasjement med LO CTCs handelsforbund på Cuba Forbundsstyret vedtok i mai 2013 at Handel og Kontor skal innlede et samarbeid med handelsforbundet og CTC (cubansk LO) på Cuba fra Det er en forutsetning at dette skjer i samarbeid med LO og dekkes av Norad-rammen. Handel og Kontor dekker en egenandel på inntil NOK ,- for Det forelå invitasjon fra handelsforbundet på Cuba til å sende en delegasjon til Cuba for å drøfte samarbeidets omfang og temaer. Møtet ble fastsatt til 27. april til 4. mai, og Forbundsstyret oppnevnte følgende delegasjon: Spesialrådgiver Sture Arntzen, forbundsstyremedlemmene Jan Roger Hansen og John Sanden, faglig sekretær Sissel Weholdt og spesialist på Latin-Amerika Chris Parker. Delegasjonsreise til Kambodsja I forbindelse med Norsk Folkehjelps kampanje for å få flere faste givere Folkehjelpere inviterte Norsk Folkehjelp to deltakere fra henholdsvis HK, NNN og NTL til en delegasjonsreise til Kambodsja. Reisen ble gjennomført i tiden februar. Fra HK deltok spesialrådgiver Sture Arntzen og regionkontorleder Bente Tandberg. 52

54 Økonomi Kontingentinntekter Handel og Kontor i Norge mottok i 2014 kr 149,6 millioner i prosentkontingent. I tillegg kom det inn kr 68,4 millioner i forsikringskontingent. Oversikten viser totalt innkommet kontingent per måned sammenliknet med årene 2011, 2012 og Inntektene fra prosentkontingenten ble økt med 4,08 % fra 2013 til 2014, eller i overkant av kr 5,8 millioner. Økningen skyldes økte innbetalinger fra medlemmer. De totale driftsinntektene til forbundet hadde en økning på kr 7,7 millioner eller 3,68 % fra 2013 til Jan. Febr. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt Nov. Des. Handel og Kontor i Norge m/regioner mottok i 2014 kr 191,5 millioner i prosentkontingent. De totale kostnader Hovedkontorets kostnadsoversikt er delt i to hovedgrupper: medlemsvariable kostnader og driftskostnader. Medlemsvariable kostnader består av kontingentutgifter og forsikringspremier. Disse utgjør 42 % av de totale kostnader. Driftskostnadene består av lønns-/administrasjonskostnader, kostnader dekket av fonds og aktivitetskostnader. Lønnskostnadene gjelder både ansatte ved forbundets hovedkontor og ansatte på regionskontorene. De totale kostnadene for 2014 ble på kr 219,5 millioner. 53

55 FORHANDLINGSAVDELINGEN IOS; 14637; 7 % ; 5524; 2 % KOSTNADER DEKKET AV FONDS; 10135; 5 % ARBEIDSUTVALGET; 4746; 2 % AVSKRIVNINGER; 1682; 1 % KONTINGENTER; 30428; 14 % ADM.KOSTNADER; 40353; 18 % FORSIKRINGER; 62035; 28 % LØNNSKOSTNADER; 50015; 23 % Hovedkontorets regnskap viste et årsresultat på pluss kr 6,7 millioner, hvorav kr 7,7 millioner ble overført som kontingentandel til fonds, kr 10,1 millioner ble tilbakeført fra fonds, det ble i tillegg overført kr 1,2 millioner til internasjonalt støttefond og kr 4,0 millioner til reservefond, resterende kr 4,0 millioner ble overført fri egenkapital. Eiendeler Hoveddelen av forbundets eiendeler består av likvide midler i Sparebank1 50 %, omløpsmidler 19 %, anleggsmidler 14 %, fordringer 12 % og inventar 5 %. OMLØPSMIDLER; 60026; 19 % ANLEGGSMIDLER; 45484; 14 % LIKVIDE POSTER; ; 50 % INVENTAR; 15155; 5 % FORDRINGER; 40185; 12 % 54

56 Gjeld og egenkapital 33 % av forbundets kapital er avsatt i fonds og bunden egenkapital. Forbundets største enkeltfond er reservefondet (streikefondet). Dette utgjorde kr 86,5 millioner per , eller kr 2.559,- per yrkesaktiv medlem med tariffavtale. Sum avsetning forpliktelser er i hovedsak avsetning til landsmøtet og pensjonsforpliktelser. Vi hadde per en avsetning på kr 7,5 millioner til landsmøtet i år 2016 og en avsetning på kr 18,0 millioner i pensjonsforpliktelser. Forbundets frie egenkapital var kr 142,3 millioner per FRI EGENKAPITAL; ; 44 % KORTSIKTIG GJELD; 45273; 14 % GJELDSAVS./ ØVRIGE FONDS; 27510; 9 % BUNDET EGENKAP./FONDS; ; 33 % Kontroll og revisjon Forbundets regnskap har blitt gjennomgått av den valgte kontrollkomitèen bestående av Jens P. Skurdal, Åsa Gro Gjølme og Åse Vaksinen Sælensminde. Revisjon av forbundets regnskaper er foretatt av revisjonsfirmaet Ernst & Young AS. 55

Uravstemningshefte 2016

Uravstemningshefte 2016 Uravstemningshefte 2016 for Landsoverenskomsten m/tillegg for Bingo, Fotolaboratorier og Kiosk Særbestemmelser for Narvesen Kiosker Bransjeavtale for Informasjonsteknologi Avtale for Reiselivsbransjen

Detaljer

Årsrapport 2015 Youngsgt. 11, Folkets Hus, 0181 Oslo Telefon 23 06 11 80 e-post: post@handelogkontor.no www.hkinfo.no

Årsrapport 2015 Youngsgt. 11, Folkets Hus, 0181 Oslo Telefon 23 06 11 80 e-post: post@handelogkontor.no www.hkinfo.no Årsrapport 2015 Innhold INNHOLD ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 HKS ORGANISASJON ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Sendt til: Virkes medlemmer som er bundet av eller følger Avtale for reiselivsbransjen mellom Virke og Handel og Kontor (HK).

Sendt til: Virkes medlemmer som er bundet av eller følger Avtale for reiselivsbransjen mellom Virke og Handel og Kontor (HK). Nr: 6/2014/GM Dato: 11.04.2014 Sendt til: Virkes medlemmer som er bundet av eller følger Avtale for reiselivsbransjen mellom Virke og Handel og Kontor (HK). TARIFFOPPGJØRET VÅREN 2014 - ENIGHET I FORHANDLINGENE

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder

Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder Oslo, april 2003 Da er vi igjen i gang med forberedelsene til det som blir omtalt som vårens vakreste eventyr tariffoppgjøret. Alle HKs overenskomster skal

Detaljer

Utfordringer i framtida

Utfordringer i framtida Utfordringer i framtida HVORDAN ER HK BEREDT TIL Å MØTE DEM? Handel og Kontor i Norge Innholdsoversikt 1. Bakgrunn og mandat 2. Utfordringer 3. Ny organisasjonsstruktur 4. Medlemmer 4.1 Medlemstilknytning

Detaljer

Utfordringer i framtida Hvordan er HK beredt til å møte dem?

Utfordringer i framtida Hvordan er HK beredt til å møte dem? Utfordringer i framtida Hvordan er HK beredt til å møte dem? - 1 - Innholdsoversikt 1. Bakgrunn og mandat...3 2. Utfordringer...4 3. Ny organisasjonsstruktur...5 4. Medlemmer...6 4.1 Medlemstilknytning...6

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

Fare for streik. - trygghet i arbeidslivet

Fare for streik. - trygghet i arbeidslivet Fare for streik - trygghet i arbeidslivet Vi krever lik lønn for hele bransjen HK har i dag en fullverdig tariffavtale med Hovedorganisasjonen Virke, og den omfatter over 16.000 HK-medlemmer. HKs tariffavtale

Detaljer

Ungdommens dokument 2014-2015

Ungdommens dokument 2014-2015 2014-2015 Dokumentet består av handlingsplan for 2014-2015, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder og en oversikt over utvalgets medlemmer. Ungdomskonferansen

Detaljer

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 7. desember 2015

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 7. desember 2015 Unios vedtekter vedtatt av representantskapet 7. desember 2015 1 2 Unios vedtekter vedtatt av representantskapet 7. desember 2015 1 Navn Organisasjonens navn er Unio. 2 Formål Unio skal være den hovedorganisasjonen

Detaljer

for Overenskomst for Felleskjøpet Agri SA

for Overenskomst for Felleskjøpet Agri SA for Overenskomst for Felleskjøpet Agri SA TARIFFOPPGJØRET 2016 -Spekter Til medlemmene LO Stat og forbundene har nådd fram til nye avtaler etter forhandlinger og mekling for område 9 i Spekter, Øvrige

Detaljer

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene LANDSMØTET 2015 LANDSMØTET 2015 2. 5. november Bakgrunnsdokument til landsmøtesak 6.4/15 Organisasjonen i utvikling Et blikk på organisasjonen Dette bakgrunnsdokumentet er ment å gi et innblikk i organisasjonens

Detaljer

Til: Norsk Tjenestemannslag Fra: NTL Forskningsinstitutter Dato: 4. juli 2016 Frikjøp av tillitsvalgte i NTL Forskningsinstitutter

Til: Norsk Tjenestemannslag Fra: NTL Forskningsinstitutter Dato: 4. juli 2016 Frikjøp av tillitsvalgte i NTL Forskningsinstitutter Til: Norsk Tjenestemannslag Fra: NTL Forskningsinstitutter Dato: 4. juli 2016 Frikjøp av tillitsvalgte i NTL Forskningsinstitutter Rapport om aktiviteter 2015 Bakgrunnen for landsforeningens søknad om

Detaljer

Fellesforbundets Petroleumsforum

Fellesforbundets Petroleumsforum Fellesforbundets Petroleumsforum Fellesforbundets Petroleumsforum er et samarbeidsorgan for reiseklubbene og avdelingene i Fellesforbundet, innen olje og gassrelatert virksomhet. 44 klubber og 17 avdelinger

Detaljer

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 11. desember 2013

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 11. desember 2013 Unios vedtekter vedtatt av representantskapet 11. desember 2013 1 1 Navn Organisasjonens navn er Unio. 2 Hovedmål Unio er en partipolitisk uavhengig hovedorganisasjon med følgende hovedmål: å bedre medlemmenes

Detaljer

Youngsgt. 11, Folkets Hus, 0181 Oslo telefon 23 06 11 80 Fax 23 06 12 06 e-post: post@handelogkontor.no. www.handelogkontor.no

Youngsgt. 11, Folkets Hus, 0181 Oslo telefon 23 06 11 80 Fax 23 06 12 06 e-post: post@handelogkontor.no. www.handelogkontor.no Youngsgt. 11, Folkets Hus, 0181 Oslo telefon 23 06 11 80 Fax 23 06 12 06 e-post: post@handelogkontor.no www.handelogkontor.no Årsrapport 2013 Innhold INNHOLD -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. mai 2016

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. mai 2016 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 01.01.16 01.02.16 01.03.16 01.04.16 01.05.16 Endring siste måned Endring i år 01 Østfold 20 516 20 568 20 616 20 622 20 700 78 184 02 Akershus 24 601 24 642

Detaljer

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett 2013-2014 Ungdommens dokument 2013-2014 Dokumentet består av handlingsplan for 2013-2014, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, Det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder, oversikt over

Detaljer

Ungdommens dokument

Ungdommens dokument Ungdommens dokument 2017-2018 Dokumentet består av: handlingsplan for 2017 2018 retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen retningslinjer for det sentrale ungdomsutvalget retningslinjer for utvalgets

Detaljer

ARBEIDSGIVERINFORMASJON NR 7 2014

ARBEIDSGIVERINFORMASJON NR 7 2014 Kontaktpersoner: Terje Hovet Tlf: 95 14 08 60 Iselin B. Seeberg Tlf: 95 21 85 69 Geir Engen Tlf. 95 19 90 67 Therese Korsmo Pedersen Tlf: 97 73 68 22 A. ENIGHET ETTER MEKLING I AVISBUDOPPGJØRET B. LUNSJSEMINAR

Detaljer

FELLESFORBUNDETS KRAV TIL RIKSAVTALEN TARIFFOPPGJØRET 2014

FELLESFORBUNDETS KRAV TIL RIKSAVTALEN TARIFFOPPGJØRET 2014 FELLESFORBUNDETS KRAV TIL RIKSAVTALEN TARIFFOPPGJØRET 2014 Overlevert 18. mars klokken 10.00 FELLESFORBUNDETS FORHANDLINGSUTVALG Clas Delp Tore Skjelstadaune Elin Karlsen Djevat Hisenaj Torunn Ægisdottir

Detaljer

Gjennomføring av lokale forhandlinger i NHO-området

Gjennomføring av lokale forhandlinger i NHO-området Gjennomføring av lokale forhandlinger i NHO-området - Et tipshefte for tillitsvalgte Innhold Lokale forhandlinger i NHO-avtaler... 2 1. Generelt om lokale forhandlinger... 2 2. Hvem gjennomfører lokale

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

Ungdomspolitisk Program

Ungdomspolitisk Program Norsk Jernbaneforbunds landsmøte 23. 26. oktober 2016 Sak 6.B Ungdomspolitisk Program NORSK JERNBANEFORBUND 2016-2020 FORSLAGET ER UTARBEIDET AV: Audun Sør-Reime Lars Øyvind Sannes Bente Sandaker Anita

Detaljer

PROTOKOLL. Anders Aarskog Else Rieck Gunn-Inger Johnsson, Transcom Norge AS Trine Sommerfelt Stenberg, Gausdal Landhandleri AS

PROTOKOLL. Anders Aarskog Else Rieck Gunn-Inger Johnsson, Transcom Norge AS Trine Sommerfelt Stenberg, Gausdal Landhandleri AS PROTOKOLL Den 23. april 2012 ble det forhandlet om revisjon av Funksjonæravtalen og Landsomfattende tariffavtale for administrativt personale mellom Hovedorganisasjonen Virke og Negotia og Funksjonæravtalen

Detaljer

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men!

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Dirigenter, representanter, gjester gode kamerater! I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Vi har aldri

Detaljer

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv.

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv. Parats vedtekter Vedtatt på landsmøtet 2015. 1 Navn og tilslutning til hovedorganisasjon Parat er en medlemsstyrt, partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon og er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes

Detaljer

Spekter Helse (Område 4 og 10)

Spekter Helse (Område 4 og 10) Arkivsak-dok. 15/00278-42 Saksbehandler Rune Soma FELLESORGANISASJONEN MEDLEM AV LANDSORGANISASJONEN I NORGE Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 2015-2019 18.10.2016 Landsstyret 2015-2019 LS-sak 70/16 Hovedtariffoppgjøret

Detaljer

Vedtektsendringer. Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte. Fremtidens reisemåte er høyhastighetstog! 18. 21. november 2012

Vedtektsendringer. Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte. Fremtidens reisemåte er høyhastighetstog! 18. 21. november 2012 Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps

Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps Vedtekter for Asker og Bærum ungdomskorps - stiftet 10.oktober 2006. 1 Formål Musikkorpset Asker og Bærum ungdomskorps, ABUK, skal være et tilbud til unge musikanter

Detaljer

for Landsoverenskomsten

for Landsoverenskomsten for Landsoverenskomsten Nå er det din tur! Forhandlinger ble ført mellom HK og SAMFO den 19. og 20. april. Det ble brudd, og meklingen ble gjennomført i tidsrommet 13 og 14. mai. Nå må du bruke din rett

Detaljer

LANDSMØTE 2016 KONSTITUERING. Fullmakter Dagsorden Forretningsorden. Valg av dirigenter Valg av sekretærer Valg av redaksjonskomiteer

LANDSMØTE 2016 KONSTITUERING. Fullmakter Dagsorden Forretningsorden. Valg av dirigenter Valg av sekretærer Valg av redaksjonskomiteer KONSTITUERING Fullmakter Dagsorden Forretningsorden Valg av dirigenter Valg av sekretærer Valg av redaksjonskomiteer LANDSMØTE 2016 34. ORDINÆRE LANDSMØTE, OSLO KONGRESSENTER 15.-19. OKTOBER FULLMAKTER

Detaljer

Tariffoppgjøret i staten Til medlemmene

Tariffoppgjøret i staten Til medlemmene Tariffoppgjøret i staten 2016 Til medlemmene Årets tarifforhandlinger mellom LO Stat og staten ble avsluttet etter tvungen mekling 26.mai 2016. Det har vært krevende forhandlinger og en krevende mekling.

Detaljer

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Fungerende forb.leder Tone F. Zakariassen

Detaljer

Medlemsinformasjon til tariffrevisjonen 2006

Medlemsinformasjon til tariffrevisjonen 2006 Medlemsinformasjon til tariffrevisjonen 2006 Innledning HKs faglige forum vedtok 17. januar sin tariffpolitiske uttalelse foran LOs representantskap, som 16. februar vedtok hovedlinjene for årets tariffoppgjør.

Detaljer

INNHOLD. 1 FORORD VED FORBUNDSLEDER STURE ARNTZEN. 2 MEDLEMSUTVIKLINGEN. 3 FORSIKRINGER OG ANDRE MEDLEMSFORDELER. 7 VERVING. 8 HKS BRANSJERÅD.

INNHOLD. 1 FORORD VED FORBUNDSLEDER STURE ARNTZEN. 2 MEDLEMSUTVIKLINGEN. 3 FORSIKRINGER OG ANDRE MEDLEMSFORDELER. 7 VERVING. 8 HKS BRANSJERÅD. Årsrapport 2010 Innhold INNHOLD... 1 FORORD VED FORBUNDSLEDER STURE ARNTZEN... 2 MEDLEMSUTVIKLINGEN... 3 FORSIKRINGER OG ANDRE MEDLEMSFORDELER... 7 VERVING... 8 HKS BRANSJERÅD... 9 LANDSDEKKENDE KLUBBER/KONSERNKLUBBER/

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. september 2009

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. september 2009 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 02.01.09 03.08.09 01.09.09 Endring siste måned Endring fra 02.01.09 01 Østfold 18 179 18 263 18223-40 44 02 Akershus 21 012 21 282 21226-56 214 03 Oslo 34

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211

Handlingsplan Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211 Vedtatt på årsmøtet den 25. januar 2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode.

Detaljer

VEDTEKTER LUFTFARTENS FUNKSJONÆRFORENING

VEDTEKTER LUFTFARTENS FUNKSJONÆRFORENING VEDTEKTER LUFTFARTENS FUNKSJONÆRFORENING Innhold INNLEDNING... 3 1OPPGAVER... 3 2 MEDLEMSKAP... 3 3MEDLEMSKONTINGENT... 3 4 ÅRSMØTE... 3 5EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE... 4 6 STYRET... 4 7REPRESENTANTSKAPET...

Detaljer

VEDTEKTER FAGFORENINGEN FOR LUFTFART OG REISELIV (FLR) AVDELING 151 HANDEL OG KONTOR I NORGE (HK)

VEDTEKTER FAGFORENINGEN FOR LUFTFART OG REISELIV (FLR) AVDELING 151 HANDEL OG KONTOR I NORGE (HK) VEDTEKTER FAGFORENINGEN FOR LUFTFART OG REISELIV (FLR) AVDELING 151 HANDEL OG KONTOR I NORGE (HK) Innholdsfortegnelse. 1 Virkeområde. Side 2. 2 Formål. Side 2. 3. Medlemskap. Side 3. 4. Kontingent. Side

Detaljer

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon Trenger ungdom å organisere seg? Det finnes to milliarder mennesker i verden mellom 18 og 35 år. Det betyr at unge mennesker kan ha mye makt, men da må du være organisert i et større fellesskap. Mange

Detaljer

Ungdommens dokument

Ungdommens dokument 2015-2016 Dokumentet består av: handlingsplan for 2015-2016 retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen retningslinjer for det sentrale ungdomsutvalget retningslinjer for utvalgets leder retningslinjer

Detaljer

Postens Pensjonistforbund

Postens Pensjonistforbund Postens Pensjonistforbund BERETNING 2015 0 1. Innledning Landsstyret har frem til 1.7.2015 bestått av Leder Magne Furesund Oslo Nestleder Anne Marie Hide Oslo Kasserer Gunvald Dybvik Oslo Sekretær Tor

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

INNHOLD. 1 FORORD VED FORBUNDSLEDER STURE ARNTZEN. 2 MEDLEMSUTVIKLINGEN. 3 TARIFFARBEIDET. 6 FORSIKRINGER OG ANDRE MEDLEMSFORDELER. 7 VERVING.

INNHOLD. 1 FORORD VED FORBUNDSLEDER STURE ARNTZEN. 2 MEDLEMSUTVIKLINGEN. 3 TARIFFARBEIDET. 6 FORSIKRINGER OG ANDRE MEDLEMSFORDELER. 7 VERVING. Årsrapport 2012 Innhold INNHOLD... 1 FORORD VED FORBUNDSLEDER STURE ARNTZEN... 2 MEDLEMSUTVIKLINGEN... 3 TARIFFARBEIDET... 6 FORSIKRINGER OG ANDRE MEDLEMSFORDELER... 7 VERVING... 8 HKS BRANSJERÅD... 9

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 6. og 7. desember 2007

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 6. og 7. desember 2007 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 6. og 7. desember 2007 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 6. desember 2007 kl. 10.00 til 7. desember kl. 15.00. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 59 Åpning av Landsstyret

Detaljer

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps Håland og Dysjaland skulekorps stiftet 27. april 1981 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Rogaland 1. ORGANISERING AV MUSIKKORPSET 1.1.Musikkorpset har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2012 Sak 9 Økonomi

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2012 Sak 9 Økonomi NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 21.-22. mars 2012 Sak 9 Økonomi Sentralforvaltningen Styrets forslag om økonomi: 1) Fordelingsnøkkel for tilbakeføringa av kontingenten 1 : a) Fordelinga

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I NTL-112 s ARBEIDSUTVALG 13. FEBRUAR 2007 I BERNKASTEL, TYSKLAND

PROTOKOLL FRA MØTE I NTL-112 s ARBEIDSUTVALG 13. FEBRUAR 2007 I BERNKASTEL, TYSKLAND PROTOKOLL FRA MØTE I NTL-112 s ARBEIDSUTVALG 13. FEBRUAR 2007 I BERNKASTEL, TYSKLAND Til stede: Leder Nestleder Sekretær Kasserer Red/Info.ansv. Web-ansvarlig Stein Vidar Hovstad Mona Enge Tor-Arne Bratteli

Detaljer

Vedtekter for NHO Transport

Vedtekter for NHO Transport 1 Vedtekter Vedtekter for NHO Transport NAVN 1 1 Landsforeningens navn er NHO Transport. Den har forretningsadresse i Oslo. FORMÅL 2 1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet.

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 10. juni 2010 kl 08.30 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Finn Våga, Hege Iren Frantzen Hilde Tretterud deltok under

Detaljer

LO Midt-Troms. Saksliste til årsmøtet i Årsmøte LO senteret på Finnsnes

LO Midt-Troms. Saksliste til årsmøtet i Årsmøte LO senteret på Finnsnes LO Midt-Troms Saksliste til årsmøtet i 2017 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av saksliste og forretningsorden 4. Valg av møteleder, sekretær og 2 til å underskrive protokollen 5. Årsberetning

Detaljer

Til deg som er vår kollega Derfor kan det bli streik

Til deg som er vår kollega Derfor kan det bli streik Til deg som er vår kollega Derfor kan det bli streik - trygghet i arbeidslivet Uorganisert? De HK- organiserte arbeidstakerne ved denne bedriften streiker for bedre lønns- og arbeidsvilkår Vårt mål er

Detaljer

ÅRSMØTE NFF-A 2014. 1. desember 2014. NFF-As årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende:

ÅRSMØTE NFF-A 2014. 1. desember 2014. NFF-As årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende: ÅRSMØTE NFF-A 2014 TIL MEDLEMMENE I NFF-A 1. desember 2014 NFF-As årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende: 1. Godkjenning av årsberetning 2013 2. Godkjenning

Detaljer

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 Krets LO Finans Postkom består av Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund sine medlemmer innen finanssektoren. 1 Formål

Detaljer

LO er størst i luftfarten. - trygghet i arbeidslivet

LO er størst i luftfarten. - trygghet i arbeidslivet LO er størst i luftfarten - trygghet i arbeidslivet HK og LO i luftfarten Over 8000 ansatte på alle områder i luftfarten har valgt å organisere seg i HK eller et annet LOforbund. Med over 8000 medlemmer

Detaljer

Tariff historikk og veien videre

Tariff historikk og veien videre Tariffkonferansen 2017 Tariff 2017 - historikk og veien videre Tariffavtaledekning Negotia (pr februar 2017) Tariffavtaledekning 75 % av alle yrkesaktive 25,2 4,6 13,3 56,9 NHO Virke Spekter Uten avtale

Detaljer

Tariffavtaler og lokale forhandlinger

Tariffavtaler og lokale forhandlinger GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 HUK: ARBEIDSRETT Tariffavtaler og lokale forhandlinger Verktøy til å forstå hva dere har av rett og plikter Hovedtemaer 1. Frontfag og inntektspolitikk 2. Lokale

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai. 2003 Endret på representantskapet 7. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

INNLEDNING 2 1 OPPGAVER 2 2 MEDLEMSKAP 2 3 MEDLEMSKONTINGENT 2 6 STYRET 3 7 REPRESENTANTSKAPET 4 8 TARIFFKRAV OG TARIFFREVISJONER 5

INNLEDNING 2 1 OPPGAVER 2 2 MEDLEMSKAP 2 3 MEDLEMSKONTINGENT 2 6 STYRET 3 7 REPRESENTANTSKAPET 4 8 TARIFFKRAV OG TARIFFREVISJONER 5 JUNITS VEDTEKTER Innhold INNLEDNING 2 1 OPPGAVER 2 2 MEDLEMSKAP 2 3 MEDLEMSKONTINGENT 2 4 ÅRSMØTER 3 5 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 3 6 STYRET 3 7 REPRESENTANTSKAPET 4 8 TARIFFKRAV OG TARIFFREVISJONER 5 9 AVSTEMNINGSREGLER

Detaljer

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling Energi til forandring Konstituering s innstilling EL & IT Forbundets 3. ordinære landsmøte - 10. - 14. mars 2011 - Oslo Kongressenter, Folkets Hus Egne notater Konstituering Forslagshefte 2 Forslagshefte

Detaljer

FELLESFOBUNDETS KRAV TIL RIKSAVTALEN TARIFFOPPGJØRET 2012

FELLESFOBUNDETS KRAV TIL RIKSAVTALEN TARIFFOPPGJØRET 2012 FELLESFOBUNDETS KRAV TIL RIKSAVTALEN TARIFFOPPGJØRET 2012 Overlevert 27.mars 2012 klokken 10.00 FELLESFORBUNDETS FORHANDLINGSUTVALG Clas Delp Tore Skjelstadaune Elin Karlsen Djevat Hisenaj Torunn Ægisdottir

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

Kollektiv arbeidsrett - en innføring

Kollektiv arbeidsrett - en innføring Kollektiv arbeidsrett - en innføring Tillitsvalgtkurs Modul 1 Region Helse Midt Trondheim, 04.-05. mars 2015 Spesialrådgiver/advokat Kristin Krogvold Rådgiver/advokatfullmektig Jan Eikeland Jus og arbeidsliv

Detaljer

NTL Forskningsinstitutter. Styrets innstilling

NTL Forskningsinstitutter. Styrets innstilling NTL Forskningsinstitutter Styrets innstilling til Representantskapsmøte 20.- 21.09. 2012 1 Sak 1. Åpning Sak 2. Konstituering 2.1. Innkalling 2.2. Saksliste Styret innstiller overfor representantskapet

Detaljer

LANDSMØTE 2016 ANDRE FORSLAG. Forslag som ikke gjelder vedtektene eller prinsipp- og handlingsprogram

LANDSMØTE 2016 ANDRE FORSLAG. Forslag som ikke gjelder vedtektene eller prinsipp- og handlingsprogram ANDRE FORSLAG som ikke gjelder vedtektene eller prinsipp- og handlingsprogram LANDSMØTE 2016 34. ORDINÆRE LANDSMØTE, OSLO KONGRESSENTER 15.-19. OKTOBER Andre forslag Behandling av Faglige og politiske

Detaljer

Tariffnytt inneholder informasjon om både garantitillegg og mellomoppgjøret 2017.

Tariffnytt inneholder informasjon om både garantitillegg og mellomoppgjøret 2017. Nr: 4/2017/GWA Dato: 17.03.2017 Sendt til: Virke - medlemmer innen områdene handel og forretningsmessig tjenesteyting som er bundet av overenskomster med LO- eller YS-forbund MELLOMOPPGJØR VIRKE - LO/YS

Detaljer

Organisasjons- og evalueringsprosjektet. Organisasjonsfasen: 1. Januar Juli 2008

Organisasjons- og evalueringsprosjektet. Organisasjonsfasen: 1. Januar Juli 2008 Organisasjons- og evalueringsprosjektet Organisasjonsfasen: 1. Januar 2006-1. Juli 2008 ORGANISASJONS- OG EVALUERINGSPROSJEKT I LANDSMØTEPERIODEN 2005-2009 2009 Fase A. Organisasjonsfasen (til 1. Juli

Detaljer

for Overenskomst for ansatte i AS Vinmonopolet

for Overenskomst for ansatte i AS Vinmonopolet for Overenskomst for ansatte i AS Vinmonopolet TARIFFOPPGJØRET 2016 -Spekter Til medlemmene LO Stat og forbundene har nådd fram til nye avtaler etter forhandlinger og mekling for område 9 i Spekter, Øvrige

Detaljer

VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAMN

VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAMN VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAMN Kretsens navn er Vestlandet krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund 2 KRETSENS VIRKEOMRÅDE Vestlandet krets

Detaljer

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund 1 Formål Folkets Hus Landsforbund har til formål: a) å være en interesseorganisasjon for Folkets Hus-foreninger hvor arbeiderbevegelsens organisasjoner eier eller arbeider

Detaljer

Vedtekter for Mosterøy skolekorps

Vedtekter for Mosterøy skolekorps Vedtekter for Mosterøy skolekorps Vedtektene er basert på NMFs mønstervedtekter for musikkorps og ble revidert og framlagt på årsmøtet i februar 2012. 1 ORGANISASJON Mosterøy skolekorps ble stiftet 09.

Detaljer

HELT ALENE? Ditt bedriftsnavn inn her. HK i Norge PRODUKSJON: LO MEDIA, 2016 FORSIDEFOTO:

HELT ALENE? Ditt bedriftsnavn inn her. HK i Norge PRODUKSJON: LO MEDIA, 2016 FORSIDEFOTO: HELT ALENE? PRODUKSJON: LO MEDIA, 2016 FORSIDEFOTO: WWW.YAYIMAGES.COM HK i Norge Adresse: Youngsgate 11, 0181 Oslo Telefon: 23 06 11 80, E-post: post@hkinorge.no hkinfo.no Ditt bedriftsnavn inn her - Eller

Detaljer

AVDELINGSHÅNDBOK. Fellesforbundet avd. 28 Steinkjer & Stjørdal Fagforening

AVDELINGSHÅNDBOK. Fellesforbundet avd. 28 Steinkjer & Stjørdal Fagforening AVDELINGSHÅNDBOK Fellesforbundet avd. 28 Steinkjer & Stjørdal Fagforening 22. OKTOBER 2016 Innhold 1 OM AVDELINGEN 2 1.1 Generelt 2 1.2 Kontingent 2 2 ORGANISASJONSOMRÅDE 2 3 AVDELINGENS ORGANER 3 3.1

Detaljer

DINE RETTIGHETER VERDT Å KJEMPE FOR! velg side foran tariffoppgjøret!

DINE RETTIGHETER VERDT Å KJEMPE FOR! velg side foran tariffoppgjøret! Handel og Kontor i Norge Svarsending 1030 0090 Oslo DINE RETTIGHETER VERDT Å KJEMPE FOR! velg side foran tariffoppgjøret! Tid for fellesskap og rettferdighet! Nå er det igjen klart for tariffoppgjør mellom

Detaljer

De viktigste tallene fra lønnsoppgjøret

De viktigste tallene fra lønnsoppgjøret De viktigste tallene fra lønnsoppgjøret Dir. Carla Botten-Verboven, Norsk Industri Sammenligning av nivået på lønnskostnadene per timeverk Gjennomsnittlige lønnskostnader per time i industrien 55 % høyere

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 20. januar 2012 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud

Detaljer

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx Fellesforbundet er det største forbundet i privat sektor. Medlemmene her jobber i bygg- og anleggsbransjen, grafisk, verksteder, hotell- og restaurant, skog-, landog havbruk, papir og bekledning. Den viktigste

Detaljer

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 28. januar 2014, Oslo Til ledere og kasserere i NTLs organisasjonsledd Tid og sted Landsmøtet avholdes i Oslo i uke 45, i tiden 3. 7. november 2014

Detaljer

Jul og arbeidstid 2017 Varetelling 1. nyttårsdag Utvidet åpningstid? Søndagsåpent? Arbeidstid i romjulen? Overtidsarbeid? Forskjøvet arbeidstid?

Jul og arbeidstid 2017 Varetelling 1. nyttårsdag Utvidet åpningstid? Søndagsåpent? Arbeidstid i romjulen? Overtidsarbeid? Forskjøvet arbeidstid? Informasjonshefte Jul og arbeidstid 2017 Varetelling 1. nyttårsdag Utvidet åpningstid? Søndagsåpent? Arbeidstid i romjulen? Overtidsarbeid? Forskjøvet arbeidstid? 1 Utvidet åpningstid før jul Julehandelen

Detaljer

1 Navn Forbundets formål Organisasjon Medlemskap Kontingent Årsmøte Valg Styret Valgkomité...

1 Navn Forbundets formål Organisasjon Medlemskap Kontingent Årsmøte Valg Styret Valgkomité... Vedtekter for Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 6 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING Side 1 av 5 Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell og etisk forsvarlig informasjon. Norsk kommunikasjonsforening er partipolitisk uavhengig.

Detaljer

Møteprotokoll. LS-møte 4/ Mai 2016

Møteprotokoll. LS-møte 4/ Mai 2016 FELLESORGANISASJONEN MEDLEM AV LANDSORGANISASJONEN I NORGE Møteprotokoll LS-møte 4/2016 3. Mai 2016 Mariboesgate 13, Oslo 1 Mimmi Kvisvik innledet og informerte om hovedtariffoppgjøret 2016 LS-sak 26/16

Detaljer

Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon VEDTEKTER

Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon VEDTEKTER Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon VEDTEKTER 1 Formål NISO er et landsomfattende forbund for idrettsutøvere innen idrettene fotball-, håndballog ishockey, samt utøvere innen individuelle idretter

Detaljer

PROTOKOLL. År 2010, den 16. og 19.april ble det forhandlet om revisjon av Funksjonæravtalen mellom HSH og Negotia, og mellom HSH og Parat.

PROTOKOLL. År 2010, den 16. og 19.april ble det forhandlet om revisjon av Funksjonæravtalen mellom HSH og Negotia, og mellom HSH og Parat. PROTOKOLL År 2010, den 16. og 19.april ble det forhandlet om revisjon av Funksjonæravtalen mellom HSH og Negotia, og mellom HSH og Parat. Fra HSH deltok: Anders Aarskog, forhandlingsleder Erik Knudsen(Optimera,

Detaljer

Buskerud, Vestfold og Telemark krets

Buskerud, Vestfold og Telemark krets Buskerud, Vestfold og Telemark krets Vedtatt 31.10.2011, Endret 11.03.2015 1. KRETSENS NAVN Kretsens navn er Norsk Post og Kommunikasjonsforbund Buskerud, Vestfold og Telemark krets 2. FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE

Detaljer

FAGLIG OG POLITISK REGNSKAP LANDSMØTE ORDINÆRE LANDSMØTE, OSLO KONGRESSENTER OKTOBER

FAGLIG OG POLITISK REGNSKAP LANDSMØTE ORDINÆRE LANDSMØTE, OSLO KONGRESSENTER OKTOBER FAGLIG OG POLITISK REGNSKAP 2012-2016 LANDSMØTE 2016 34. ORDINÆRE LANDSMØTE, OSLO KONGRESSENTER 15.-19. OKTOBER FAGLIG POLITISK REGNSKAP 2012-2016 En sikker og god lønnsutvikling Det viktigste for HK

Detaljer

Informasjonsmøte i forbindelse med brudd i forhandlingene med Virke og streikeberedskapen

Informasjonsmøte i forbindelse med brudd i forhandlingene med Virke og streikeberedskapen Informasjonsmøte i forbindelse med brudd i forhandlingene med Virke og streikeberedskapen Tariffavtaler avtale mellom en fagforening og en arbeidsgiverforening om arbeids- og lønnsvilkår eller andre arbeidsforhold

Detaljer

Industri Energi avd. 267

Industri Energi avd. 267 Industri Energi avd. 267 Vedtekter oppdatert 2.11.2010 1 Foreningens organisasjonsmessige tilknytning 1.1 Foreningen er medlem av Industri Energi (IE) 1.2 Foreningen er underlagt IEs enhver tid gjeldende

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Uravstemningsdokument

Uravstemningsdokument Til medlemmene i Utdanningsforbundet Oslo Oslo, 13. juni 2012 Uravstemning i tariffoppgjøret mellom Utdanningsforbundet og Oslo kommune vedrørende hovedtariffoppgjøret 2012 Uravstemningsdokument Forhandlingene

Detaljer

NOTAT. 37. NJs valgte ledelse NJs leder og nestleder kan arbeide på heltid i lagets tjeneste. Lønn og andre betingelser fastsettes av landsstyret.

NOTAT. 37. NJs valgte ledelse NJs leder og nestleder kan arbeide på heltid i lagets tjeneste. Lønn og andre betingelser fastsettes av landsstyret. NOTAT Til: Landsstyret Fra: Thomas Spence og Hege Iren Frantzen Dato: 12.05.2015 Saksnummer: 15-334 Oppgaver og mandat for NJs lønnsutvalg Ved starten av hver landsmøteperiode bør landsstyret gjennomgå

Detaljer

Tariffavtaler og lokale forhandlinger

Tariffavtaler og lokale forhandlinger GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 SPEKTER: ARBEIDSRETT Tariffavtaler og lokale forhandlinger Verktøy til å forstå hva dere har av rett og plikter Hovedtemaer 1. Frontfag og inntektspolitikk 2. Lokale

Detaljer

Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm. Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger

Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm. Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger Disposisjon Den organisasjonsmessige behandlingen Oppsummering

Detaljer

for Overenskomst for ansatte i Norges Fiskarlag m/fl.

for Overenskomst for ansatte i Norges Fiskarlag m/fl. for Overenskomst for ansatte i Norges Fiskarlag m/fl. Nå er det din tur! Forhandlinger mellom HK og Fiskarorganisasjonenes Arbeidsgiversammenslutning ble gjennomført tirsdag 8. november i lokalene til

Detaljer

Oversikt over NTFs organer og deres oppgaver ved Lin Muus Bendiksen

Oversikt over NTFs organer og deres oppgaver ved Lin Muus Bendiksen Oversikt over NTFs organer og deres oppgaver ved Lin Muus Bendiksen NTFs vedtekter Foreningens formål er: 1. å samle norske tannleger for å ivareta tannlegestandens faglige, økonomiske og sosiale interesser

Detaljer