INNHOLD. 1 FORORD VED FORBUNDSLEDER STURE ARNTZEN. 2 MEDLEMSUTVIKLINGEN. 3 FORSIKRINGER OG ANDRE MEDLEMSFORDELER. 7 VERVING. 8 HKS BRANSJERÅD.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD. 1 FORORD VED FORBUNDSLEDER STURE ARNTZEN. 2 MEDLEMSUTVIKLINGEN. 3 FORSIKRINGER OG ANDRE MEDLEMSFORDELER. 7 VERVING. 8 HKS BRANSJERÅD."

Transkript

1 Årsrapport 2010

2 Innhold INNHOLD... 1 FORORD VED FORBUNDSLEDER STURE ARNTZEN... 2 MEDLEMSUTVIKLINGEN... 3 FORSIKRINGER OG ANDRE MEDLEMSFORDELER... 7 VERVING... 8 HKS BRANSJERÅD... 9 LANDSDEKKENDE KLUBBER/KONSERNKLUBBER/ LANDSOMFATTENDE AVDELINGER TARIFFOPPGJØRET SAMARBEID MED ARBEIDSGIVERORGANISASJONENE KURSVIRKSOMHETEN INFORMASJONSVIRKSOMHETEN UNGDOMSVIRKSOMHETEN SKOLE, UTDANNING OG KOMPETANSE TVISTESAKER OG KONFLIKTER SAMFUNNSPOLITISK ENGASJEMENT NORDISK OG INTERNASJONALT SAMARBEID HKS ORGANISASJON LO, ANDRE FORBUND OG ORGANISASJONER HKS ADMINISTRASJON ØKONOMI

3 Forord ved forbundsleder Sture Arntzen 2010 ble året hvor vi fikk gjennomslag for innføring av lønnsutviklingsgarantier i våre overenskomster med NHO og deres landsforeninger. I handelen har vi hatt slike garantier siden 1990, og vi har sett hvor viktige de er for å sikre en god lønnsutvikling. Det gjenstår å se hvordan disse nye garantiordningene slår ut i For Standardoverenskomsten og Medieoverenskomsten forhandlet vi fram resultatet i 2010 og her vil alle garantilønnssatser heves med 3% fra 1. april Vi har allerede startet forberedelsene til hovedoppgjøret i 2012, og det er mulig vi trenger å gjøre justeringer i enkelte garantiordninger. I så fall vil det være et nytt argument for et forbundsvist oppgjør i På slutten av året gikk våre medlemmer i Bekken og Strøm på Gjøvik til streik for å få opprettet tariffavtale. Fortsatt finnes det arbeidsgivere som ikke respekterer den soleklare faglige rettighet det er å være organisert og fremme krav om regulerte arbeidsforhold gjennom en tariffavtale. Det finnes kun to utganger av denne saken; enten avvikler bedriften eller så undertegner de tariffavtalen. Denne kampen skal medlemmene vinne! Takk til alle for innsatsen i 2010! Forbundsleder Sture Arntzen 2

4 Medlemsutviklingen Medlemsutviklingen jan. 1. feb. 1. mars 1. april 1. mai 1. juni 1. juli 1. aug. 1. sept. 1. okt. 1. nov. 1. des. 31. des. Medlemmer Utvikling Medlemsfordeling Kjønn Vel 74 % av HKs medlemmer er kvinner. Her er det ingen endringer i 2010, eller i forhold til fordeling per Kvinner 74 % Menn 26 % Alder I 2010 har andelen medlemmer over 60 år økt med 1 prosentpoeng og andelen mellom år blitt redusert med 1 prosentpoeng. I forhold til fordeling per har andelen medlemmer over 60 år og under 30 år økt med 1 prosentpoeng, andelen mellom år og år er blitt redusert med 1 prosentpoeng. Over % % Under % % % Yrkesaktive Her er det ingen endringer i Ikke yrkesaktiv 26 % Yrkesaktiv 74 % Avtaleområder I 2010 har andelen medlemmer innen Uten avtale og Fritatt økt med 1 prosentpoeng. Andelen innen NHO og SAMFO har blitt redusert med 1 prosentpoeng. SAMFO 13 % Fritatt 24 % Andre 6 % NHO 9 % HSH 24 % Uten avtale 24 % 3

5 Medlemmer fordelt på regioner Indre Østland 8 % Landsomf. avd. 7 % Nord-Norge 11 % Øst 28 % Midt-Norge 16 % Østlandet Sør 10 % Agder og Rogaland 10 % Vest 10 % Antall inn- og utmeldte i prosent av medlemstall INNMELDTE UTMELDTE ANT. MEDL Indre ,0% ,4% 5133 Øst ,1% ,4% Østl. Sør ,4% ,5% 6208 Agder ,5% ,0% 6054 Vest ,7% ,9% 6199 Midt ,9% ,2% Nord ,4% ,2% 7128 Landsomf ,6% 403 8,9% Kvartal ,9% ,8% Kvartal ,3% ,2% Kvartal ,2% ,1% Kvartal ,0% ,5% Region Østlandet Sør er de som har hatt flest innmeldinger i forhold til medlemstallet. Region Nord-Norge er de som har hatt flest utmeldinger i forhold til medlemstallet. Tabellene over medlemmer som er blitt lagt inn og meldt ut i medlemssystemet, tar kun hensyn til rene inn- og utmeldinger i 2010, ikke overføringer mellom avdelinger, elevmedlemmer som går over på andre medlemskategorier eller medlemmer med ny innmeldingsdato eller utmeldingsdato i 2009 som er registrert i Elevmedlemmer er ikke tatt med i de forskjellige statistikkene. 4

6 Antall utmeldte fordelt på årsak Utmeldte i 2010 Årsak: Antall utmeldinger: I % Restanse ,37 % Andre årsaker ,72 % Sluttet i bedrift, ønsker utmelding 732 9,04 % Overført annet LO-forbund 702 8,67 % Død 527 6,51 % Overgang til forbund utenfor LO 104 1,28 % Arbeidsledig 99 1,22 % Trygdet/pensjonert ønsker utmelding 99 1,22 % AFP-pensjonist ønsker utmelding 77 0,95 % Kontingent for høy 41 0,51 % Liten nytte av medlemskapet 38 0,47 % Sluttet i bedrift grunnet studier 32 0,40 % Misfornøyd med HK 28 0,35 % Sluttet i bedrift, hjemmeværende 11 0,14 % Avansert til overordnet stilling 8 0,10 % Begynt i ny bedr uten organisasjonsplikt 5 0,06 % Arbeidsgiver oppfordret til utmelding 1 0,01 % Sum

7 Tariffarbeidet Nye tariffavtaler, NHO-området Nye tariffavtaler, HSH-området Nye tariffavtaler, SAMFO-området Nye tariffavtaler, andre områder Sum nye tariffavtaler per år Samlet antall bedrifter med avtale De nye tariffavtalene i 2010 omfattet 995 medlemmer. TARIFFKRAV REGISTRERT I 2010 MÅNED ANTALL KRAV ORGANISERTE UORGANISERTE ANS. I ALT Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Sum

8 Forsikringer og andre medlemsfordeler LOfavør Kollektiv Hjemforsikring HK betalte kr ,- til SpareBank 1 i premie for 2010 i Kollektiv Hjemforsikring. SpareBank 1 utbetalte i 2010 kr til LO-organiserte i Kollektiv Hjemforsikring, i beløpet er inkludert erstatninger og administrasjonstjenester. LOfavør Grunnforsikring HK betalte kr ,- til SpareBank 1 i premie for 2010 i Grunnforsikringen. SpareBank 1 utbetalte i 2010 kr ,- til LO-organiserte i Grunnforsikring, i beløpet er inkludert erstatninger og forvaltningstjenester. LOfavør fritidsulykkesforsikring SpareBank 1 utbetalte i 2010 kr ,- til LO-organiserte i Fritidsulykkesforsikring. Karensdager 339 medlemmer har i 2010 mottatt til sammen kr ,- i støtte til karensdager. HKs Utdanningsfond 322 medlemmer fikk innvilget kr ,- i stipend til hhv. fagbrevutdanning, IKT-kurs, kurs av kortere varighet og helårsutdanning. HKs Stipendordning for høyere utdanning 52 medlemmer fikk innvilget kr ,- i stipend for høyere utdanning. Ordningen ble opprettet som prøveordning i 2009, men ble på forbundsstyremøtet i november 2010 vedtatt gjort permanent fra 1. januar LOs Utdanningsfond 16 HK-medlemmer fikk i 2010 innvilget kr ,- i stipend fra LOs Utdanningsfond. 7

9 Verving Vervekampanjen i Handel og Kontor er videreført på lik linje som tidligere år. I 2010 fikk HK nye medlemmer. Av disse ble medlemmer vervet, det er 183 flere vervede medlemmer enn i vervepremier er blitt sendt ut, premier gis til de som verver mer enn 2 nye medlemmer. To ganger i året trekkes en hovedpremie til de som verver over 10 medlemmer, premien er en reisegavesjekk på kr 6.000,-. I 2010 var det 21 som vervet flere enn 10 og var med i hovedtrekningene. Handel og Kontor hadde i 2010 en egen vervekampanje, Verv 3 vinn en ipod, i forkant av tariffoppgjøret. Kampanjen varte fra 1. februar til 1. april. Totalt ble det sendt ut 33 ipoder til medlemmer som hadde vervet 3 medlemmer i denne kampanjen. Kravet for å få vervepremie er at det vervede medlemmet betaler sin første kontingent før ververen får sin premie. I denne kampanjen var det mange som deltok, men av disse var det mange vervede som ikke betalte sin kontingent, noe som medførte en del etterlysninger etter vervepremiene har vært ett meget bra år for verving av medlemmer i Handel og Kontor! 8

10 HKs bransjeråd I forbindelse med omleggingen av bransjerådene ble det avholdt felles bransjerådskonferanse 26. og 27. april. Dette gjaldt HK Coop, HK privat detaljhandel, HK forlag, bok og administrasjon, HK media, samferdsel og administrasjon og HK organisasjon, kultur og idrett. De samme bransjerådene, unntatt sist nevnte, arrangerte også felles og separate møter på Kielferja oktober. Av innholdet i bransjerådsmøter 2010; Kristian Tangen, leder av utvalg for Næringspolitikk tjenesteytende sektor i LO om næringspolitikk, første nestleder Peggy Hessen Følsvik om bransjerådenes arbeid med Faglige og Politiske mål, annen nestleder Bjørn Mietinen om del 2 i ny strategi K-en i HK, faglig sekretær Erling Hagen om bransjerådets organisatoriske funksjon i HK, og bransjegruppenes rolle i regionene, forbundsleder Sture Arntzen om tariffoppgjøret, Trine Lanes Østbye fra NAV arbeidslivssenter om Inkluderende Arbeidsliv, Roar Eilertsen, De Facto om EU-direktiv om vikarbyråer. Hva betyr det for oss? HK bank og eiendom Ingen aktivitet i bransjerådet i HK Coop Etter omgjøringen av bransjerådene ble dette rådet omdøpt til HK Coop, og inkluderer alle i Coop. Det er avholdt flere AU-møter, samt årsmøte på Kielferja oktober Her gikk man gjennom årsrapportene fra bransjegruppene, samt gjennomførte valg på nytt AU. Tone Cathrine Hartz ble valgt til leder, Helge Håkonsen nestleder, Sturla Thoresen sekretær, Perry Ruud og Thorfinn Bjarkø vara. Coop-konferansen 2010 Coop-konferansen ble avholdt mars på Rica Nidelven i Trondheim. Invitasjoner ble sendt ut til de 20 største lagene. Det var 31 deltakere med representanter fra de største lagene og fra forbundet. Temaer på konferansen var: Heltid/deltid - innleder Claus Jervell fra Likestillings- og diskrimineringsombudet. Verving av medlemmer i Coop innledere var Robin Dominik Havre og Per Arne Netland. Omstilling i praksis innleder var Per Sandhaug fra Fellestiltakene LO-SAMFO. Personvern/overvåking innleder var Mari H. Nedberg fra Datatilsynet. Lokale forhandlinger innleder var Ståle Sæther. Konferansen ble en suksess, og skal arrangeres årlig. 9

11 HK fagbevegelse Årsmøtet ble avholdt 21. og 22. oktober på Sørmarka. I tillegg til årsmøtet ble Fafo invitert til å ta for seg utviklingen av bedriftsdemokratiet i Norge. Eivind Falkum fra Fafo holdt et interessant foredrag om dette spennende temaet. Bakgrunn for valg av tema er at flere tillitsvalgte opplever at det kan være vanskelig å få innpass i foretakenes besluttende organer. Det har gjennom hele perioden vært en pågående sak om dette bransjerådets sammensetning som siden år 2000 har hatt avvik fra retningslinjene. Årsaken til denne praksisen er historisk betinget og har sammenheng med at det gjennom hele historien siden HK kom til LO på 30 tallet. De organiserte funksjonærene i arbeiderbevegelsens foretak ble etablert som en egen faggruppe under navnet FFG (Fagorganisasjonenes Funksjonærgruppe). FFG ble oppløst og erstattet av bransjerådet HK fagbevegelse i år 2000, og har så langt bestått av 7 regionrepresentanter og 7 tillitsvalgte oppnevnt etter størrelsen på klubbene. Konklusjon i saken foreligger ikke innen utgangen av år HK forlag, bok og administrasjon Etter omgjøringen av bransjerådene omfatter dette rådet forlagsbransjen, bok- og papirbransjen, samt kontorbedrifter innen HSH-området. Rådets leder ved utgangen av 2010 er John Thomas Suhr fra Norli Universitetsgaten (Region Øst). Rådet har i 2010 brukt tid på å finne fram til samarbeidsformer og oppgaver som skal prioriteres. Innenfor bransjerådets område er det tre faggrupper: -HK Bok og Papir. Leder er Anne Brit Enge, Ark Berge AS (Region Agder og Rogaland) Faggruppen har konsentrert seg om de strukturelle endringene innen bransjen og å kunne legge til rette for at flere medlemmer tar fagbrevet. -HK Forlag. Leder er Anne Berit Tuft, Cappelen Damm AS (Region Øst) Faggruppen har blant annet arbeidet med problematikken e-bøker og merverdiavgift og HK var representert under en høring på Stortinget om temaet. Faggruppen har også vært engasjert i forslaget til endringer av forskriften om fastpris på bøker. Det ble etablert kontakt mellom bransjeforeningen, HK, studentorganisasjoner og Studentsamskipnaden for å hindre at fastprisen på skolebøker ble fjernet. LO og HK var høringsinstanser, og etter en høringsrunde med mye motstand ble forskriften endret i retning av HKs syn. Faggruppen arrangerte årsmøte og konferanse 30. september hvor 22 tillitsvalgte deltok. Lokalt samarbeid om lønnsforhandlinger og status i bedriftene var tema under årsmøtet. Under konferansedelen holdt advokat Christopher Hansteen fra LOs juridiske avdeling en innledning om omstillinger og nedmanninger. Psykolog Vigdis Kjær Galtung innledet om arbeidstakernes holdninger til endringer. -Faggruppen for advokatansatte. For tiden er det ingen leder av denne gruppen. 10

12 HK luftfart og reiseliv Etter omgjøringen av bransjerådene ble dette rådet omdøpt til HK Luftfart og Reiseliv. Alle medlemmer i Foreningen for Luftfart og Reiseliv er omfattet av dette bransjerådet og styret for FLR utgjør også styret for bransjerådet. Styret ble valgt på årsmøtet som denne gang ble avholdt i Molde. Styret har i perioden bestått av: Trond Smøraas, leder, Heidi Reistad, nestleder Lisa Skaret, sekretær Monika Johansen, ungdomstillitsvalgt Ingfrid Jekteberg, styremedlem Jarle Instebø, styremedlem Randi Selfjord, styremedlem Varamedlemmer har vært: Kjetil Kleppe, Anita Lindsatad og Pål Andre Hope. Disse har vært kalt inn til alle styremøter. Det har vært avholdt fire styremøter og en styrekonferanse i perioden. Avdelingens økonomi, kurs, verving, årets lønnsoppgjør samt drift av leiligheten foreningen eier i Kroatia og situasjonen i bransjen har vært gjennomgangstemaene. Styret ved leder har jobbet med en rekke oppsigelser og permitteringssaker i bransjen. Askeskyen våren 2010 førte til en rekke permitteringer og nye problemstillinger i forhold til vanlige permitteringer. De sentrale tarifforhandlingene på Luftfartsoverenskomsten ble også utsatt til høsten, og ble gjennomført ved forhandlinger og deretter mekling Det har vært flere oppsigelsessaker i bransjen som har opptatt mer av leders tid enn tidligere. I forbindelse med at Ryanair åpnet base på Moss Rygge lufthavn i mars 2010 vedtok bransjerådet at deres tillitsvalgte ikke skulle benytte Ryanair til reiser i tjeneste, og at de betraktet forholdene i selskapet som sosial dumping. Styret har arbeidet mye med å få tak i informasjon om ansettelsesforholdene i Ryanair og forsøke å verve medlemmer her, noe som er vanskelig da medlemskap i fagforening kan utløse oppsigelse. Styret har også forsøkt å få Luftfartstilsynet til å føre tilsyn med arbeidsforholdene i Ryanair. HK media, samferdsel og administrasjon Etter omgjøringen av bransjerådene omfatter dette rådet bransjer som er regulert av avtaler med NHO. Rådets leder ved utgangen av 2010 er Trond Arild Klever fra Chess Communication AS (Region Vest). HK organisasjon, kultur og idrett I forbindelse med omleggingen av bransjerådene ble det avholdt felles bransjerådskonferanse for de nye rådene 26. og 27. april. På dette tidspunktet manglet det representanter fra flere regioner, men det ble valgt et AU hvor Bjørg Østvik Skauge fra HK idrett ble valgt til leder. 11

13 Det var viktig å få på plass et arbeidsutvalg slik at leder av rådet kunne delta på HKs representantskapsmøte i mai måned som forutsatt etter vedtaket i januar En samling var planlagt høsten 2010 som av flere grunner ble avlyst. HK privat handel og service Etter omgjøringen av bransjerådene ble dette rådet slått sammen med HK Engros. Navnet ble endret fra HK Privat Detalj til HK privat handel og service. Rådets leder ved utgangen av 2010 er Roger Jacobsen fra Solar Norge AS Gardermoen (Region Øst). Forbundsstyret har supplert rådet med representanter for to landsdekkende klubber: Optimera/Montèr og Plantasjen. Innenfor rådets område er det en faggruppe: HK Byggvarehus. Leder er Thorleiv Lønningen fra Optimera/Montèr (Region Østlandet Sør). 12

14 Landsdekkende klubber/konsernklubber/ landsomfattende avdelinger Det er nå 53 landsdekkende klubber/konsernklubber. Årets 3-dagers konferanse for landsdekkende klubber/konsernklubber ble avholdt på Rica Park Hotell i Sandefjord. Av fellestemaer kan vi nevne: Den faglige og politiske situasjonen ved stortingsrepresentant Steinar Gullvåg, Leseårsprosjektet ved Kari Øverby fra AOF, Vernetjenesten ved Arne Bernhardsen fra Gyldendal, Stressmestring ved Espen Arntzen og Rapporter fra klubbene med innledning fra fire av dem. Det var også bedriftsbesøk på Jotun AS og underholdning på Dirty Nelley ved Herrene i Hagen. Følgende seminarer ble avholdt: Personvern v/mari Hersoug Nedberg fra DT, ESU v/pål Nordby, Etter- og videreutdanning v/jostein Antonsen, Hovedavtalene v/peggy Hessen Følsvik, Selvtilliten kan styrkes v/ psykolog Vigdis Kjær Galtung og Vanskelige personalsaker v/anne-lise H. Rolland fra LOs juridiske avdeling. Det pågår arbeid i flere bedrifter for å samordne tillitsvalgtarbeidet på landsplan, eks. Kiwi, Spar og Jernia, for å nevne de hvor det allerede har vært innledende samtaler med bedriftene. Landsutvalget (LU) Bring Logisticks AS, DsF i Coop Norge Handel AS, Funksjonærklubben i Vinmonopolet, Landsutvalget i Schenker De landsdekkende klubbene blir invitert til forbundets årlige konsernkonferanse og saker landsutvalgene trenger bistand til blir behandlet sak for sak. Forbundet blir invitert og deltar i de årlig bedrifts- og årsmøtekonferansene. Sammenslutningen av de landsomfattende avdelingene (SLA) Sammenslutningen av de landsomfattende avdelinger i HK (SLA) består av Foreningen for luftfart og reiseliv (FLR), HK finans som er SpareBank1 gruppen m/fl. Vin- og Brennevinsfunksjonærenes Forening (VBFF) samt Fiskarorganisasjonenes Funksjonærforening (FFF). Disse blir behandlet av faglige sekretærer i forbundet sentralt, og blir definert som den 8. regionen. SLA har avholdt flere styremøter i perioden, samt ett representantskapsmøte 10. og 11. februar med valg av styret og forberedelser til årets hovedoppgjør oktober ble felleskonferansen avholdt på Kielferja med temaer om den nye pensjonsordningen og LOfavør-produktene. 13

15 Vin- og Brennevinsfunksjonærenes Forening (VBFF) (Vinmonopolets Funksjonærklubb (FKV) og Arcus/Vectura AS) Aktiviteten er stor og drives av foreningen selv. Forbundet er involvert i saker på vegne av medlemmene, samt at forbundet deltar på klubbens og avdelingens landsmøter. Fiskarorganisasjonenes Funksjonærforening Avdelingen driver sin egen aktivitet, og forbundets ansvar ligger i forhold til revisjonen av de 4 overenskomstene som medlemmene i avdelingen er omfattet av. Årsmøter avholdes annet hvert år, og skal ikke gjennomføres før i

16 Tariffoppgjøret Etter et tariffpolitisk arbeid blant medlemmene og tillitsvalgte som startet med et debattopplegg før tariffkonferansen i november 2009, vedtok HKs representantskap 15. januar 2010 enstemmig en uttalelse om tariffoppgjøret Arbeidet med denne uttalelsen ga grunnlaget for forbundets gode innspill til LO om hva som skulle være hovedlinjene for gjennomføring av tariffrevisjonen i For HK var det viktig at tariffoppgjøret ble gjennomført forbundsvist. HK ville prioritere å gjenvinne en garantiordning i Standardoverenskomsten, som HK ikke har hatt siden Avtaler med Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Standardoverenskomsten og Medieoverenskomsten Forhandlingene var berammet april. Det ble brudd allerede 20. april. NHO ville fjerne ansattes muligheter til å forsvare normalarbeidsdagen, og de vil redusere tillitsvalgtes mulighet til innflytelse ved endring av arbeidstidsordninger. Partene møttes hos Riksmeklingsmannen 6. mai, og tidlig om morgenen den 8. mai ble det lagt fram en skisse til løsning som begge parter kunne akseptere. Lønn Alle fikk et generelt tillegg på kr 1,- fra 1. april. I tillegg ble det avtalt at det skulle avsettes en lav- og likelønnspott på den enkelte bedrift på kr 0,50 per time per ansatt fra 1. juli. Garantilønnssatsene Overenskomstens garantilønnssatser fikk betydelige tillegg. Den totale økningen av de forskjellige garantilønnssatsene ble minst fra kr til kr per måned for 2010 og Satsene med 4 års ansiennitet ble økt med 7 prosent, de øvrige satser med 5 prosent, inkludert det nye generelle tillegget. Dette tilsvarer en økning på fra 979 til kroner per måned fra 1. april for arbeidstakere over 18 år. På årsbasis tilsvarer dette en økning på fra til kroner. Det ble enighet om at alle garantilønnssatser reguleres per 1. april 2011 med minimum 3 prosent (inkludert eventuelt generelt tillegg). Denne reguleringen tilsvarer en minimumsøkning på fra 616 til 803 kroner per måned fra 1. april 2011 for arbeidstakere over 18 år. På årsbasis tilsvarer dette en økning på fra til kroner. 15

17 Justeringsklausul HK kom i mål med en justeringsklausul som gir en regulering av garantilønnssatsene i forhold til lønnsutviklingen for industriarbeidere. Dette representerer både et kvinne- og lavlønnsløft. Ordningen vil sikre at garantilønnssatsene ikke får en svakere utvikling enn det den statistiske lønnsutvikling viser. Reguleringen av satsene skal således bygge på utviklingen for «avtalt lønn pluss bonus» som har funnet sted. Med utgangspunkt i det som ble lagt til grunn i år, dvs. i forbindelse med dette og neste års regulering av satsene, vil det være lønnsutviklingen for industriarbeidere som legges til grunn ved forhandlingene om fremtidige reguleringer av garantilønnssatsene. Likestilling Det ble fastsatt en lav- og likelønnspott på den enkelte bedrift på kr 0,50 per time per ansatt. Partene lokalt skulle gjennom forhandlinger benytte denne potten til å rette opp skjevheter som måtte være på bedriften, og som skyldes forskjellsbehandling på grunn av kjønn. Bensinstasjonsoverenskomsten Det ble gitt et generelt tillegg på kr 1,50 per time fra 1. april Tillegget inkluderte lav- og likelønnstillegg på kr 0,50. Alle minstelønnsatsene ble regulert med kr 5,- per time fra samme dato (inkludert ovennevnte tillegg). Dette betyr at minstelønnssatsene ble økt med kr 812,50 per måned fra 1. april. Minstelønnssatsene reguleres ytterligere per 1. april 2011 med kr 2,- per time inkludert eventuelt generelt tillegg. Hvis det generelle tillegget ved oppgjøret i 2011 overstiger kr 2,- skal minstelønnssatsene reguleres med det overskytende. Dette utgjør da minst en økning på kr 325,- fra 1. april Partene ble enige om følgende beregningsgrunnlag for en ny garantiordning som sikrer at minstelønnssatsene blir regulert: Bensinstasjonsoverenskomstens kategori I - Ledende Personell, med 6 års ansiennitet, skal per 1. april utgjøre 95 % av statistikkgrunnlaget for Bensinstasjonsoverenskomsten. Statistikkgrunnlaget skal være gjennomsnittlig grunnlønn inkludert bonus foregående år for nevnte overenskomst. Ovennevnte regulering skal skje med virkning fra 1. april, og beregnes og justeres i forbindelse med det sentrale tariffoppgjøret. Eventuelle generelle tillegg som gis i de sentrale forhandlingene kommer i tillegg til reguleringen etter denne bestemmelsen. Forutsetningen for denne garantibestemmelsen er at den skal gi en positiv lønnsutvikling utover generelle tillegg. Bensinstasjonsoverenskomsten fikk en skjerping mht likelønn. Bedriftene må heretter med basis i statistiske tall innenfor personellkategoriene, redegjøre for sine lønns- og stillingsmessige forhold hvis de tillitsvalgte etterspør dette. Dette med tanke på eventuelle lønnsmessige forskjeller som kan relateres til kjønn. Butikkoverenskomsten Det ble gitt et generelt tillegg på kr 1,50 per time fra 1. mai. Tillegget inkluderte lav- og likelønnstillegg på kr 0,50 per time. Garantilønnssatsen etter 6 år ble hevet med kr 1.056,- (kr 6,50 per time) og øvrige garantilønnssatser ble hevet med kr 813,- (kr 5,- per time) fra samme 16

18 dato. Dette er inkludert det generelle tillegget. På årsbasis tilsvarer dette en økning på fra til kroner på overenskomstens garantilønnssatser.. Det er også enighet om å regulere disse satsene ytterligere fra 1. mai 2011 med kr 3,-. Hvis det generelle tillegget ved oppgjøret i 2011 overstiger kr 3,-, skal garantilønnssatsene reguleres med det overskytende. Denne reguleringen tilsvarer en minimumsøkning på kr 488,- per måned fra 1. mai 2011 til alle. På årsbasis tilsvarer dette en økning på minimum kr 5.850,-. Nye garantilønnssatsene fra 1. mai 2010 ble som følger: 16 år kr ,- 17 år kr ,- Begynnerlønn voksne (18 år) kr ,- 1 års ansiennitet kr ,- 2 års ansiennitet kr ,- 3 års ansiennitet kr ,- 4 års ansiennitet kr ,- 5 års ansiennitet kr ,- 6 års ansiennitet kr ,- Partene ble enige om en ny bestemmelse som sier at Butikkoverenskomstens høyeste garantilønnssats (6 års ansiennitet) skal per 1. april utgjøre 90 % av statistikkgrunnlaget for overenskomstområdet. Statistikkgrunnlaget skal være gjennomsnittlig grunnlønn inkludert bonus foregående år. Ovennevnte regulering skal skje med virkning fra 1. april, beregnes og justeres i forbindelse med det sentrale tariffoppgjøret. Eventuelle generelle tillegg som gis i de sentrale forhandlingene kommer i tillegg til reguleringen etter denne bestemmelsen. Tilleggene kan etter avtale mellom partene fordeles på alle garantisatsene. Likestillingsbestemmelsen er noe forsterket ved at det nå legges sterkere vekt på at det skal være lik lønn for arbeid av lik verdi. Bilselgeravtalen Det ble enighet om et generelt tillegg på kr 1,- per time fra 1. april og et lavlønnstillegg til alle på kr 0,50 per time fra 1. juli. Luftfartsoverenskomsten Tarifforhandlingene på Luftfartsoverenskomsten ble utsatt til høsten på grunn av askeskyen som medførte permitteringer våren Det ble forhandlet den og deretter gjennomført mekling den Det ble oppnådd enighet om et generelt tillegg på kr 1,- per time fra 1. april, og et lav- og likelønnstillegg på kr 0,50 per time fra 1. juli. Når det gjelder lav- og likelønnstillegget ble det avtalt at det på samme måte som i frontfagene skulle vurderes hvilke skjevheter som forelå i bedriften, og gjennom forhandlinger benytte potten til å rette opp skjevheter som skyldtes forskjellsbehandling på 17

19 grunn av kjønn. Fristen for dette arbeidet ble satt til 31.desember. på grunn av at forhandlingene ble holdt så sent på året, og ikke 1. juli som for frontfagene. Satsene for minste månedsfortjeneste ble betydelig hevet ved at disse ble økt med 7 prosent pluss det generelle tillegget på 1 krone. De nye satsene for minste månedsfortjeneste i overenskomsten ble: Per 1 april inkludert generelt tillegg: Kulepunkt 1: kr ,- Kulepunkt 2: kr ,- Kulepunkt 3: kr ,- I tillegg avtalte man satsene skulle økes med 5 prosent per 1. april 2011 før generelt tillegg legges til, slik at satsene før generelt tillegg da skal utgjøre: Kulepunkt 1: kr ,- Kulepunkt 2: kr ,- Kulepunkt 3: kr ,- Vi fikk inn en justeringsklausul i 312 som skal sikre at satsene for minste månedsfortjeneste ikke får en svakere utvikling enn gjennomsnittlig lønnsutvikling for bransjen. Den nye justeringsklausulen vil gi en svært god kvinne- og lavlønnsprofil. Vi fikk endelig avtalt et fagbrevtillegg for alle bedriftene som omfattes av overenskomsten. Fagbrevtillegget ble tilsvarende stort som man allerede hadde oppnådd i lokale avtaler i noen av bedriftene både for HK-medlemmer og for andre forbunds medlemmer. Vi lyktes i dette ved at vi fikk inn teksten: For en arbeidstaker som har bestått fagprøve i fag som er relevant for stillingen, skal det utbetales et fagbrevtillegg på 3,2% av grunnlønn. Taxioverenskomsten Ved denne korsveien ble det ført forhandlinger sammen med Negotia. TL har ikke mange medlemsbedrifter innenfor Taxisentraler, noe som medfører at HK også har svært få medlemmer. Det er Øvre Romerike Taxisentral og Norgestaxi som utgjør medlemmene. Satsingen ved årets forhandlinger var å få til en garantiordning knyttet opp mot Standardoverenskomsten. En strategi som har vært forsøkt ved hvert tariffoppgjør uten å få dette til. Forhandlingene endte med brudd, og mekling ble gjennomført uten at partene lykkes med garantiordningen. Oppgjøret gikk ut til uravstemning blant medlemmene. Det var dårlig deltakelse og oppgjøret gikk til endelig godkjenning i LO. Det økonomiske oppgjøret ble på kr 162,50 per måned. og kr 0,50 til lokal fordeling. Overenskomsten har èn minstelønnssats og den ble hevet fra kr ,- til kr ,-. 18

20 Avtaler med HSH Lønnsgarantiordningen per 1. februar Garantiordningen per 1. februar ga et tillegg på kr 3,78 per time (613 per måned). Alt ble lagt på trinn 6. Tariffoppgjøret per 1. april Det ble gitt et generelt tillegg på kr 1,- per time og et lav- og likelønnstillegg på kr 0,50 per time. Minstelønnssatsene ble økt tilsvarende. Satsene 1 5 og satsen for ungdom under 18 år ble økt med ytterligere kr 3,-. Det ble innført en ny sats for ungdom under 16 år. Tilleggsavtalene i hovedavtalen om stillingsvurdert minstelønn og resultatlønn ble ved hovedavtalerevisjonen i 2009 forenklet og bestemt overført til overenskomstene. I Landsoverenskomsten er de nå Bilag 1B og Bilag 1C. Av andre endringer kan nevnes: i Bilag 4 Korte velferdspermisjoner kom det inn en ny bestemmelse om konferansetime i grunnskolen fast ansatte kan ikke lenger unntas fra UB-tillegg når de er ferievikarer drøftingsplikt når det gjelder forholdet mellom avtalt stillingsandel og faktisk omfang nye lærlingsatser for de som velger treårs- og fireårsløp (en dag i uken på skole og resten i bedrift) felleserklæring om likestilling mellom kjønnene Det ble enighet om å nedsette en rekke utvalg, bl.a. et utvalg med sikte på å opprette egen tariffavtale for taxisentraler og et utvalg som skal se på stillingsvurdert minstelønn og resultatlønn. Bransjeavtaler og andre overenskomster mellom HK og HSH: Bok og Papiravtalen med HSH Endringer som følger av Landsoverenskomsten ble gjort gjeldende for likelydende bestemmelser. Forlagsavtalen med HSH Endringer som følger av Landsoverenskomsten ble gjort gjeldende for likelydende bestemmelser. Det ble gjort noen redaksjonelle endringer av noe tekst og merknader under 11 Lønnssystemer. Avtale for Reiselivsbransjen med HSH Endringer som følger av Landsoverenskomsten ble gjort gjeldende for likelydende bestemmelser. Det er kommet en ny bestemmelse under lønnsfastsettelse som sier at ved ansettelse vektlegges relevant høyere utdanning (minst bachelor fra universitet eller høyskole). Lederoverenskomsten med HSH Overenskomsten ble videreført. Endringer som følger av Landsoverenskomsten ble gjort gjeldende for likelydende bestemmelser. 19

Bransjeavtale for advokatvirksomheter

Bransjeavtale for advokatvirksomheter Hovedorganisasjonen Virke og Handel og Kontor i Norge 2014-2016 Bransjeavtale for advokatvirksomheter BRANSJEAVTALE FOR ADVOKATVIRKSOMHETER MELLOM HOVEDORGANISASJONEN VIRKE OG DERES MEDLEMMER OG LANDSORGANISASJONEN

Detaljer

Beretning 2011. Landsorganisasjonen. i Norge

Beretning 2011. Landsorganisasjonen. i Norge Beretning 2011 Landsorganisasjonen i Norge 1 TARIFFPOLITIKK 8 Tariffrevisjonen 8 Allmenngjøring av tariffavtaler 16 Arbeidstidsordninger. Godkjenninger 17 Bemanningsforetak. Vikarbyrådirektivet 17 Inntektsregulering

Detaljer

AVTALE FOR REISELIVSBRANSJEN HK VIRKE 2012/2014 INNHOLDSFORTEGNELSE

AVTALE FOR REISELIVSBRANSJEN HK VIRKE 2012/2014 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE DEL I HOVEDAVTALEN LO - HSH MED TILLEGGSAVTALER (EGEN TRYKKSAK)... 3 DEL II LANDSOVERENSKOMSTEN HK - VIRKE (EGEN TRYKKSAK)... 3 DEL III AVTALE FOR REISELIVSBRANSJEN... 3 1 Overenskomstens

Detaljer

F U N K S J O N Æ R A V T A L E N

F U N K S J O N Æ R A V T A L E N Avtale 208 / 212 / 233 Funksjonæravtalen Utløp 31.05.2016 F U N K S J O N Æ R A V T A L E N mellom NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON med tilsluttede landsforeninger og deres medlemmer og YRKESORGANISASJONENES

Detaljer

Overenskomst Serigrafiske bedrifter 2014-2016

Overenskomst Serigrafiske bedrifter 2014-2016 Overenskomst Serigrafiske bedrifter 2014-2016 Avtalenr. 441 Overenskomst for serigrafiske bedrifter 2014 2016 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den ene side og Landsorganisasjonen

Detaljer

2014 FA Funksjonæravtalen

2014 FA Funksjonæravtalen 2014 FA Funksjonæravtalen Innhold 1. OMFANG... 5 2. LOKALE SÆRAVTALER... 5 3. ANSETTELSE... 6 3.1. Skriftlig bekreftelse ved ansettelse...6 3.2. Ledige og nyopprettede stillinger...6 3.3. Bruk av deltid...6

Detaljer

Overenskomst Trykkerier og grafiske bedrifter 2014-2016

Overenskomst Trykkerier og grafiske bedrifter 2014-2016 Overenskomst Trykkerier og grafiske bedrifter 2014-2016 Avtalenr. 56 Overenskomst Trykkerier og grafiske bedrifter 2014 2016 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den

Detaljer

Beretning 2013. Landsorganisasjonen. i Norge. Beretning 2013.indd 1 14.05.14 14:59

Beretning 2013. Landsorganisasjonen. i Norge. Beretning 2013.indd 1 14.05.14 14:59 Beretning 2013 Landsorganisasjonen i Norge Beretning 2013.indd 1 14.05.14 14:59 Beretning 2013.indd 2 14.05.14 14:59 INNHOLD TARIFFPOLITIKK 9 Tariffrevisjonen 9 Tariffrevisjonen andre områder 18 Arbeidstid

Detaljer

O v e r e n s k o m s t. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri. på den ene side

O v e r e n s k o m s t. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri. på den ene side Avtale nr. 106 Kjemisk teknisk industri Utløp 31.03.2016 O v e r e n s k o m s t mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge, Industri Energi

Detaljer

Et veiledningshefte for medlemmer og tillitsvalgte i NNN

Et veiledningshefte for medlemmer og tillitsvalgte i NNN Tariffavtaler, tariffoppgjør og lokale forhandlinger Et veiledningshefte for medlemmer og tillitsvalgte i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE INNLEDNING... 2 KAP.

Detaljer

Grossistoverenskomsten

Grossistoverenskomsten Hovedorganisasjonen Virke og Parat 2014-2016 Grossistoverenskomsten GROSSISTOVERENSKOMSTEN 2014-2016 mellom Hovedorganisasjonen Virke på den ene side og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund og Parat på

Detaljer

Beretning 2006. Landsorganisasjonen i Norge

Beretning 2006. Landsorganisasjonen i Norge Beretning 2006 Landsorganisasjonen i Norge INNHOLDSFORTEGNELSE TARIFFPOLITIKK................ 11 Tariffrevisjonen... 11 Allmenngjøring av tariffavtaler... 24 Arbeidstidsordninger... 26 Avtalefestet pensjon

Detaljer

Overenskomst. mellom LO Stat / EL & IT Forbundet og Spekter / Statnett SF

Overenskomst. mellom LO Stat / EL & IT Forbundet og Spekter / Statnett SF Overenskomst mellom LO Stat / EL & IT Forbundet og Spekter / Statnett SF 2010-2012 Protokoll fra de innledende forhandlingene om overenskomstrevisjon 2010 År 2010, den 13. og 14. april, ble det holdt forhandlinger

Detaljer

Overenskomst. mellom LO Stat / EL & IT Forbundet og Spekter / Statnett Transport AS

Overenskomst. mellom LO Stat / EL & IT Forbundet og Spekter / Statnett Transport AS Overenskomst mellom LO Stat / EL & IT Forbundet og Spekter / Statnett Transport AS 2010-2012 Protokoll fra de innledende forhandlingene om overenskomstrevisjon 2010 År 2010, den 13. og 14. april, ble det

Detaljer

Overenskomst for. Meieribruket 2010-2012. mellom. Landbrukets Arbeidsgiverforening. på den ene side

Overenskomst for. Meieribruket 2010-2012. mellom. Landbrukets Arbeidsgiverforening. på den ene side Overenskomst for Meieribruket 2010-2012 mellom Landbrukets Arbeidsgiverforening på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund på den annen side om lønns-

Detaljer

En god historie om lokal lønnsforhandling. (Fra En sikker og god lønnsutvikling, HKs faglige og politiske mål 2004-2008)

En god historie om lokal lønnsforhandling. (Fra En sikker og god lønnsutvikling, HKs faglige og politiske mål 2004-2008) Våre medlemmer skal ha uttelling av verdiskapingen i bedriftene. Vi vil arbeide aktivt for å videreføre den solidariske lønnspolitikken vi har ført, for å oppnå bedre resultater for arbeidstakerne samlet.

Detaljer

OVERENSKOMST 2012. Iskremfabrikkene

OVERENSKOMST 2012. Iskremfabrikkene 153 OVERENSKOMST 2012 Iskremfabrikkene mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO Mat og Drikke og de i denne stående iskremfabrikker på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge, Norsk Næringsog Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Detaljer

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter O v e r e n s k o m s t Farmasøytiske bedrifter 2014 2016 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Industri og de i denne stående farmasøytiske bedrifter på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge,

Detaljer

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter O v e r e n s k o m s t Farmasøytiske bedrifter 2014 2016 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Industri og de i denne stående farmasøytiske bedrifter på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge,

Detaljer

Industrioverenskomsten 2014-2016

Industrioverenskomsten 2014-2016 Industrioverenskomsten 2014-2016 INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2014-2016 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Fellesforbundet

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen... 2 Del II Overenskomst for Ledere i Coop Norge SA m./fl... 2 1 Overenskomstens omfang... 2 2 Arbeidstid... 2 3 Ferie og feriegodtgjøring... 3 4 Ytelser under verneplikttjeneste...

Detaljer

Fafo-forsker Åsmund Arup Seip oppsummerer i denne artikkelen lønnsoppgjøret 2014.

Fafo-forsker Åsmund Arup Seip oppsummerer i denne artikkelen lønnsoppgjøret 2014. Tariffoppgjøret 2014 Fafo-forsker Åsmund Arup Seip oppsummerer i denne artikkelen lønnsoppgjøret 2014. Bakgrunnen for lønnsoppgjøret 2014 Høsten 2013 fikk Norge en ny borgerlig regjering, og mange så nok

Detaljer

Fellesoverenskomsten for treforedlingsindustrien

Fellesoverenskomsten for treforedlingsindustrien Fellesoverenskomsten for treforedlingsindustrien 2012-2014 DEL II Overenskomst nr. 159 FELLESOVERENSKOMSTEN FOR TREFOREDLINGSINDUSTRIEN 2012-2014 OVERENSKOMST mellom NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON NORSK

Detaljer

Overenskomst. mellom LO Stat / EL & IT Forbundet og Spekter / Fubi AS

Overenskomst. mellom LO Stat / EL & IT Forbundet og Spekter / Fubi AS Overenskomst mellom LO Stat / EL & IT Forbundet og Spekter / Fubi AS 2010-2012 Protokoll fra de innledende forhandlingene om overenskomstrevisjon 2010 År 2010, den 13. og 14. april, ble det holdt forhandlinger

Detaljer

Egg- og Fjærfekjøttindustrien

Egg- og Fjærfekjøttindustrien 135 Egg- og Fjærfekjøttindustrien Landsoverenskomst 2010-2012 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO Mat og Bio og de i denne stående egg- og fjærfekjøttindustri på den ene side og Landsorganisasjonen

Detaljer

Overenskomst for butikksjefer m. fl. 2014-2016. mellom SAMFO og Lederne

Overenskomst for butikksjefer m. fl. 2014-2016. mellom SAMFO og Lederne Overenskomst for butikksjefer m. fl. 2014-2016 mellom SAMFO og Lederne 1 Innholdsfortegnelse: Innhold: Side: Del II Overenskomst for butikksjefer m.fl. 4 1 Overenskomstens omfang 4 2 Arbeidstid 4 3 Ferie

Detaljer

Egg- og Fjærfekjøttindustrien

Egg- og Fjærfekjøttindustrien 131 Egg- og Fjærfekjøttindustrien Landsoverenskomst 2010-2012 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og NHO Mat og Bio og de i denne stående egg- og fjærfekjøttindustri på den ene side og Landsorganisasjonen

Detaljer

AMB OVERENSKOMSTEN 2008-2010. Overenskomst mellom NHO Service OG NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON (NHO) på den ene side

AMB OVERENSKOMSTEN 2008-2010. Overenskomst mellom NHO Service OG NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON (NHO) på den ene side AMB OVERENSKOMSTEN 2008-2010 Overenskomst mellom NHO Service OG NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON (NHO) på den ene side og FELLESFORBUNDET For arbeidstakere i attføringsbedrifter som driver AMB tiltaket

Detaljer

INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2014-2016. Overenskomst. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den ene side

INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2014-2016. Overenskomst. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den ene side INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2014-2016 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den ene side og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund og Parat på den annen side Gjelder f.o.m.

Detaljer

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T Overenskomst nr. 199 O V E R E N S K O M S T for Arbeidsledere Inngått: 1. desember 2014 Utløp: 30. november 2016 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon med tilsluttede landsforeninger på den ene side

Detaljer