INNHOLD. 1 FORORD VED FORBUNDSLEDER STURE ARNTZEN. 2 MEDLEMSUTVIKLINGEN. 3 FORSIKRINGER OG ANDRE MEDLEMSFORDELER. 7 VERVING. 8 HKS BRANSJERÅD.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD. 1 FORORD VED FORBUNDSLEDER STURE ARNTZEN. 2 MEDLEMSUTVIKLINGEN. 3 FORSIKRINGER OG ANDRE MEDLEMSFORDELER. 7 VERVING. 8 HKS BRANSJERÅD."

Transkript

1 Årsrapport 2010

2 Innhold INNHOLD... 1 FORORD VED FORBUNDSLEDER STURE ARNTZEN... 2 MEDLEMSUTVIKLINGEN... 3 FORSIKRINGER OG ANDRE MEDLEMSFORDELER... 7 VERVING... 8 HKS BRANSJERÅD... 9 LANDSDEKKENDE KLUBBER/KONSERNKLUBBER/ LANDSOMFATTENDE AVDELINGER TARIFFOPPGJØRET SAMARBEID MED ARBEIDSGIVERORGANISASJONENE KURSVIRKSOMHETEN INFORMASJONSVIRKSOMHETEN UNGDOMSVIRKSOMHETEN SKOLE, UTDANNING OG KOMPETANSE TVISTESAKER OG KONFLIKTER SAMFUNNSPOLITISK ENGASJEMENT NORDISK OG INTERNASJONALT SAMARBEID HKS ORGANISASJON LO, ANDRE FORBUND OG ORGANISASJONER HKS ADMINISTRASJON ØKONOMI

3 Forord ved forbundsleder Sture Arntzen 2010 ble året hvor vi fikk gjennomslag for innføring av lønnsutviklingsgarantier i våre overenskomster med NHO og deres landsforeninger. I handelen har vi hatt slike garantier siden 1990, og vi har sett hvor viktige de er for å sikre en god lønnsutvikling. Det gjenstår å se hvordan disse nye garantiordningene slår ut i For Standardoverenskomsten og Medieoverenskomsten forhandlet vi fram resultatet i 2010 og her vil alle garantilønnssatser heves med 3% fra 1. april Vi har allerede startet forberedelsene til hovedoppgjøret i 2012, og det er mulig vi trenger å gjøre justeringer i enkelte garantiordninger. I så fall vil det være et nytt argument for et forbundsvist oppgjør i På slutten av året gikk våre medlemmer i Bekken og Strøm på Gjøvik til streik for å få opprettet tariffavtale. Fortsatt finnes det arbeidsgivere som ikke respekterer den soleklare faglige rettighet det er å være organisert og fremme krav om regulerte arbeidsforhold gjennom en tariffavtale. Det finnes kun to utganger av denne saken; enten avvikler bedriften eller så undertegner de tariffavtalen. Denne kampen skal medlemmene vinne! Takk til alle for innsatsen i 2010! Forbundsleder Sture Arntzen 2

4 Medlemsutviklingen Medlemsutviklingen jan. 1. feb. 1. mars 1. april 1. mai 1. juni 1. juli 1. aug. 1. sept. 1. okt. 1. nov. 1. des. 31. des. Medlemmer Utvikling Medlemsfordeling Kjønn Vel 74 % av HKs medlemmer er kvinner. Her er det ingen endringer i 2010, eller i forhold til fordeling per Kvinner 74 % Menn 26 % Alder I 2010 har andelen medlemmer over 60 år økt med 1 prosentpoeng og andelen mellom år blitt redusert med 1 prosentpoeng. I forhold til fordeling per har andelen medlemmer over 60 år og under 30 år økt med 1 prosentpoeng, andelen mellom år og år er blitt redusert med 1 prosentpoeng. Over % % Under % % % Yrkesaktive Her er det ingen endringer i Ikke yrkesaktiv 26 % Yrkesaktiv 74 % Avtaleområder I 2010 har andelen medlemmer innen Uten avtale og Fritatt økt med 1 prosentpoeng. Andelen innen NHO og SAMFO har blitt redusert med 1 prosentpoeng. SAMFO 13 % Fritatt 24 % Andre 6 % NHO 9 % HSH 24 % Uten avtale 24 % 3

5 Medlemmer fordelt på regioner Indre Østland 8 % Landsomf. avd. 7 % Nord-Norge 11 % Øst 28 % Midt-Norge 16 % Østlandet Sør 10 % Agder og Rogaland 10 % Vest 10 % Antall inn- og utmeldte i prosent av medlemstall INNMELDTE UTMELDTE ANT. MEDL Indre ,0% ,4% 5133 Øst ,1% ,4% Østl. Sør ,4% ,5% 6208 Agder ,5% ,0% 6054 Vest ,7% ,9% 6199 Midt ,9% ,2% Nord ,4% ,2% 7128 Landsomf ,6% 403 8,9% Kvartal ,9% ,8% Kvartal ,3% ,2% Kvartal ,2% ,1% Kvartal ,0% ,5% Region Østlandet Sør er de som har hatt flest innmeldinger i forhold til medlemstallet. Region Nord-Norge er de som har hatt flest utmeldinger i forhold til medlemstallet. Tabellene over medlemmer som er blitt lagt inn og meldt ut i medlemssystemet, tar kun hensyn til rene inn- og utmeldinger i 2010, ikke overføringer mellom avdelinger, elevmedlemmer som går over på andre medlemskategorier eller medlemmer med ny innmeldingsdato eller utmeldingsdato i 2009 som er registrert i Elevmedlemmer er ikke tatt med i de forskjellige statistikkene. 4

6 Antall utmeldte fordelt på årsak Utmeldte i 2010 Årsak: Antall utmeldinger: I % Restanse ,37 % Andre årsaker ,72 % Sluttet i bedrift, ønsker utmelding 732 9,04 % Overført annet LO-forbund 702 8,67 % Død 527 6,51 % Overgang til forbund utenfor LO 104 1,28 % Arbeidsledig 99 1,22 % Trygdet/pensjonert ønsker utmelding 99 1,22 % AFP-pensjonist ønsker utmelding 77 0,95 % Kontingent for høy 41 0,51 % Liten nytte av medlemskapet 38 0,47 % Sluttet i bedrift grunnet studier 32 0,40 % Misfornøyd med HK 28 0,35 % Sluttet i bedrift, hjemmeværende 11 0,14 % Avansert til overordnet stilling 8 0,10 % Begynt i ny bedr uten organisasjonsplikt 5 0,06 % Arbeidsgiver oppfordret til utmelding 1 0,01 % Sum

7 Tariffarbeidet Nye tariffavtaler, NHO-området Nye tariffavtaler, HSH-området Nye tariffavtaler, SAMFO-området Nye tariffavtaler, andre områder Sum nye tariffavtaler per år Samlet antall bedrifter med avtale De nye tariffavtalene i 2010 omfattet 995 medlemmer. TARIFFKRAV REGISTRERT I 2010 MÅNED ANTALL KRAV ORGANISERTE UORGANISERTE ANS. I ALT Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Sum

8 Forsikringer og andre medlemsfordeler LOfavør Kollektiv Hjemforsikring HK betalte kr ,- til SpareBank 1 i premie for 2010 i Kollektiv Hjemforsikring. SpareBank 1 utbetalte i 2010 kr til LO-organiserte i Kollektiv Hjemforsikring, i beløpet er inkludert erstatninger og administrasjonstjenester. LOfavør Grunnforsikring HK betalte kr ,- til SpareBank 1 i premie for 2010 i Grunnforsikringen. SpareBank 1 utbetalte i 2010 kr ,- til LO-organiserte i Grunnforsikring, i beløpet er inkludert erstatninger og forvaltningstjenester. LOfavør fritidsulykkesforsikring SpareBank 1 utbetalte i 2010 kr ,- til LO-organiserte i Fritidsulykkesforsikring. Karensdager 339 medlemmer har i 2010 mottatt til sammen kr ,- i støtte til karensdager. HKs Utdanningsfond 322 medlemmer fikk innvilget kr ,- i stipend til hhv. fagbrevutdanning, IKT-kurs, kurs av kortere varighet og helårsutdanning. HKs Stipendordning for høyere utdanning 52 medlemmer fikk innvilget kr ,- i stipend for høyere utdanning. Ordningen ble opprettet som prøveordning i 2009, men ble på forbundsstyremøtet i november 2010 vedtatt gjort permanent fra 1. januar LOs Utdanningsfond 16 HK-medlemmer fikk i 2010 innvilget kr ,- i stipend fra LOs Utdanningsfond. 7

9 Verving Vervekampanjen i Handel og Kontor er videreført på lik linje som tidligere år. I 2010 fikk HK nye medlemmer. Av disse ble medlemmer vervet, det er 183 flere vervede medlemmer enn i vervepremier er blitt sendt ut, premier gis til de som verver mer enn 2 nye medlemmer. To ganger i året trekkes en hovedpremie til de som verver over 10 medlemmer, premien er en reisegavesjekk på kr 6.000,-. I 2010 var det 21 som vervet flere enn 10 og var med i hovedtrekningene. Handel og Kontor hadde i 2010 en egen vervekampanje, Verv 3 vinn en ipod, i forkant av tariffoppgjøret. Kampanjen varte fra 1. februar til 1. april. Totalt ble det sendt ut 33 ipoder til medlemmer som hadde vervet 3 medlemmer i denne kampanjen. Kravet for å få vervepremie er at det vervede medlemmet betaler sin første kontingent før ververen får sin premie. I denne kampanjen var det mange som deltok, men av disse var det mange vervede som ikke betalte sin kontingent, noe som medførte en del etterlysninger etter vervepremiene har vært ett meget bra år for verving av medlemmer i Handel og Kontor! 8

10 HKs bransjeråd I forbindelse med omleggingen av bransjerådene ble det avholdt felles bransjerådskonferanse 26. og 27. april. Dette gjaldt HK Coop, HK privat detaljhandel, HK forlag, bok og administrasjon, HK media, samferdsel og administrasjon og HK organisasjon, kultur og idrett. De samme bransjerådene, unntatt sist nevnte, arrangerte også felles og separate møter på Kielferja oktober. Av innholdet i bransjerådsmøter 2010; Kristian Tangen, leder av utvalg for Næringspolitikk tjenesteytende sektor i LO om næringspolitikk, første nestleder Peggy Hessen Følsvik om bransjerådenes arbeid med Faglige og Politiske mål, annen nestleder Bjørn Mietinen om del 2 i ny strategi K-en i HK, faglig sekretær Erling Hagen om bransjerådets organisatoriske funksjon i HK, og bransjegruppenes rolle i regionene, forbundsleder Sture Arntzen om tariffoppgjøret, Trine Lanes Østbye fra NAV arbeidslivssenter om Inkluderende Arbeidsliv, Roar Eilertsen, De Facto om EU-direktiv om vikarbyråer. Hva betyr det for oss? HK bank og eiendom Ingen aktivitet i bransjerådet i HK Coop Etter omgjøringen av bransjerådene ble dette rådet omdøpt til HK Coop, og inkluderer alle i Coop. Det er avholdt flere AU-møter, samt årsmøte på Kielferja oktober Her gikk man gjennom årsrapportene fra bransjegruppene, samt gjennomførte valg på nytt AU. Tone Cathrine Hartz ble valgt til leder, Helge Håkonsen nestleder, Sturla Thoresen sekretær, Perry Ruud og Thorfinn Bjarkø vara. Coop-konferansen 2010 Coop-konferansen ble avholdt mars på Rica Nidelven i Trondheim. Invitasjoner ble sendt ut til de 20 største lagene. Det var 31 deltakere med representanter fra de største lagene og fra forbundet. Temaer på konferansen var: Heltid/deltid - innleder Claus Jervell fra Likestillings- og diskrimineringsombudet. Verving av medlemmer i Coop innledere var Robin Dominik Havre og Per Arne Netland. Omstilling i praksis innleder var Per Sandhaug fra Fellestiltakene LO-SAMFO. Personvern/overvåking innleder var Mari H. Nedberg fra Datatilsynet. Lokale forhandlinger innleder var Ståle Sæther. Konferansen ble en suksess, og skal arrangeres årlig. 9

11 HK fagbevegelse Årsmøtet ble avholdt 21. og 22. oktober på Sørmarka. I tillegg til årsmøtet ble Fafo invitert til å ta for seg utviklingen av bedriftsdemokratiet i Norge. Eivind Falkum fra Fafo holdt et interessant foredrag om dette spennende temaet. Bakgrunn for valg av tema er at flere tillitsvalgte opplever at det kan være vanskelig å få innpass i foretakenes besluttende organer. Det har gjennom hele perioden vært en pågående sak om dette bransjerådets sammensetning som siden år 2000 har hatt avvik fra retningslinjene. Årsaken til denne praksisen er historisk betinget og har sammenheng med at det gjennom hele historien siden HK kom til LO på 30 tallet. De organiserte funksjonærene i arbeiderbevegelsens foretak ble etablert som en egen faggruppe under navnet FFG (Fagorganisasjonenes Funksjonærgruppe). FFG ble oppløst og erstattet av bransjerådet HK fagbevegelse i år 2000, og har så langt bestått av 7 regionrepresentanter og 7 tillitsvalgte oppnevnt etter størrelsen på klubbene. Konklusjon i saken foreligger ikke innen utgangen av år HK forlag, bok og administrasjon Etter omgjøringen av bransjerådene omfatter dette rådet forlagsbransjen, bok- og papirbransjen, samt kontorbedrifter innen HSH-området. Rådets leder ved utgangen av 2010 er John Thomas Suhr fra Norli Universitetsgaten (Region Øst). Rådet har i 2010 brukt tid på å finne fram til samarbeidsformer og oppgaver som skal prioriteres. Innenfor bransjerådets område er det tre faggrupper: -HK Bok og Papir. Leder er Anne Brit Enge, Ark Berge AS (Region Agder og Rogaland) Faggruppen har konsentrert seg om de strukturelle endringene innen bransjen og å kunne legge til rette for at flere medlemmer tar fagbrevet. -HK Forlag. Leder er Anne Berit Tuft, Cappelen Damm AS (Region Øst) Faggruppen har blant annet arbeidet med problematikken e-bøker og merverdiavgift og HK var representert under en høring på Stortinget om temaet. Faggruppen har også vært engasjert i forslaget til endringer av forskriften om fastpris på bøker. Det ble etablert kontakt mellom bransjeforeningen, HK, studentorganisasjoner og Studentsamskipnaden for å hindre at fastprisen på skolebøker ble fjernet. LO og HK var høringsinstanser, og etter en høringsrunde med mye motstand ble forskriften endret i retning av HKs syn. Faggruppen arrangerte årsmøte og konferanse 30. september hvor 22 tillitsvalgte deltok. Lokalt samarbeid om lønnsforhandlinger og status i bedriftene var tema under årsmøtet. Under konferansedelen holdt advokat Christopher Hansteen fra LOs juridiske avdeling en innledning om omstillinger og nedmanninger. Psykolog Vigdis Kjær Galtung innledet om arbeidstakernes holdninger til endringer. -Faggruppen for advokatansatte. For tiden er det ingen leder av denne gruppen. 10

12 HK luftfart og reiseliv Etter omgjøringen av bransjerådene ble dette rådet omdøpt til HK Luftfart og Reiseliv. Alle medlemmer i Foreningen for Luftfart og Reiseliv er omfattet av dette bransjerådet og styret for FLR utgjør også styret for bransjerådet. Styret ble valgt på årsmøtet som denne gang ble avholdt i Molde. Styret har i perioden bestått av: Trond Smøraas, leder, Heidi Reistad, nestleder Lisa Skaret, sekretær Monika Johansen, ungdomstillitsvalgt Ingfrid Jekteberg, styremedlem Jarle Instebø, styremedlem Randi Selfjord, styremedlem Varamedlemmer har vært: Kjetil Kleppe, Anita Lindsatad og Pål Andre Hope. Disse har vært kalt inn til alle styremøter. Det har vært avholdt fire styremøter og en styrekonferanse i perioden. Avdelingens økonomi, kurs, verving, årets lønnsoppgjør samt drift av leiligheten foreningen eier i Kroatia og situasjonen i bransjen har vært gjennomgangstemaene. Styret ved leder har jobbet med en rekke oppsigelser og permitteringssaker i bransjen. Askeskyen våren 2010 førte til en rekke permitteringer og nye problemstillinger i forhold til vanlige permitteringer. De sentrale tarifforhandlingene på Luftfartsoverenskomsten ble også utsatt til høsten, og ble gjennomført ved forhandlinger og deretter mekling Det har vært flere oppsigelsessaker i bransjen som har opptatt mer av leders tid enn tidligere. I forbindelse med at Ryanair åpnet base på Moss Rygge lufthavn i mars 2010 vedtok bransjerådet at deres tillitsvalgte ikke skulle benytte Ryanair til reiser i tjeneste, og at de betraktet forholdene i selskapet som sosial dumping. Styret har arbeidet mye med å få tak i informasjon om ansettelsesforholdene i Ryanair og forsøke å verve medlemmer her, noe som er vanskelig da medlemskap i fagforening kan utløse oppsigelse. Styret har også forsøkt å få Luftfartstilsynet til å føre tilsyn med arbeidsforholdene i Ryanair. HK media, samferdsel og administrasjon Etter omgjøringen av bransjerådene omfatter dette rådet bransjer som er regulert av avtaler med NHO. Rådets leder ved utgangen av 2010 er Trond Arild Klever fra Chess Communication AS (Region Vest). HK organisasjon, kultur og idrett I forbindelse med omleggingen av bransjerådene ble det avholdt felles bransjerådskonferanse for de nye rådene 26. og 27. april. På dette tidspunktet manglet det representanter fra flere regioner, men det ble valgt et AU hvor Bjørg Østvik Skauge fra HK idrett ble valgt til leder. 11

13 Det var viktig å få på plass et arbeidsutvalg slik at leder av rådet kunne delta på HKs representantskapsmøte i mai måned som forutsatt etter vedtaket i januar En samling var planlagt høsten 2010 som av flere grunner ble avlyst. HK privat handel og service Etter omgjøringen av bransjerådene ble dette rådet slått sammen med HK Engros. Navnet ble endret fra HK Privat Detalj til HK privat handel og service. Rådets leder ved utgangen av 2010 er Roger Jacobsen fra Solar Norge AS Gardermoen (Region Øst). Forbundsstyret har supplert rådet med representanter for to landsdekkende klubber: Optimera/Montèr og Plantasjen. Innenfor rådets område er det en faggruppe: HK Byggvarehus. Leder er Thorleiv Lønningen fra Optimera/Montèr (Region Østlandet Sør). 12

14 Landsdekkende klubber/konsernklubber/ landsomfattende avdelinger Det er nå 53 landsdekkende klubber/konsernklubber. Årets 3-dagers konferanse for landsdekkende klubber/konsernklubber ble avholdt på Rica Park Hotell i Sandefjord. Av fellestemaer kan vi nevne: Den faglige og politiske situasjonen ved stortingsrepresentant Steinar Gullvåg, Leseårsprosjektet ved Kari Øverby fra AOF, Vernetjenesten ved Arne Bernhardsen fra Gyldendal, Stressmestring ved Espen Arntzen og Rapporter fra klubbene med innledning fra fire av dem. Det var også bedriftsbesøk på Jotun AS og underholdning på Dirty Nelley ved Herrene i Hagen. Følgende seminarer ble avholdt: Personvern v/mari Hersoug Nedberg fra DT, ESU v/pål Nordby, Etter- og videreutdanning v/jostein Antonsen, Hovedavtalene v/peggy Hessen Følsvik, Selvtilliten kan styrkes v/ psykolog Vigdis Kjær Galtung og Vanskelige personalsaker v/anne-lise H. Rolland fra LOs juridiske avdeling. Det pågår arbeid i flere bedrifter for å samordne tillitsvalgtarbeidet på landsplan, eks. Kiwi, Spar og Jernia, for å nevne de hvor det allerede har vært innledende samtaler med bedriftene. Landsutvalget (LU) Bring Logisticks AS, DsF i Coop Norge Handel AS, Funksjonærklubben i Vinmonopolet, Landsutvalget i Schenker De landsdekkende klubbene blir invitert til forbundets årlige konsernkonferanse og saker landsutvalgene trenger bistand til blir behandlet sak for sak. Forbundet blir invitert og deltar i de årlig bedrifts- og årsmøtekonferansene. Sammenslutningen av de landsomfattende avdelingene (SLA) Sammenslutningen av de landsomfattende avdelinger i HK (SLA) består av Foreningen for luftfart og reiseliv (FLR), HK finans som er SpareBank1 gruppen m/fl. Vin- og Brennevinsfunksjonærenes Forening (VBFF) samt Fiskarorganisasjonenes Funksjonærforening (FFF). Disse blir behandlet av faglige sekretærer i forbundet sentralt, og blir definert som den 8. regionen. SLA har avholdt flere styremøter i perioden, samt ett representantskapsmøte 10. og 11. februar med valg av styret og forberedelser til årets hovedoppgjør oktober ble felleskonferansen avholdt på Kielferja med temaer om den nye pensjonsordningen og LOfavør-produktene. 13

15 Vin- og Brennevinsfunksjonærenes Forening (VBFF) (Vinmonopolets Funksjonærklubb (FKV) og Arcus/Vectura AS) Aktiviteten er stor og drives av foreningen selv. Forbundet er involvert i saker på vegne av medlemmene, samt at forbundet deltar på klubbens og avdelingens landsmøter. Fiskarorganisasjonenes Funksjonærforening Avdelingen driver sin egen aktivitet, og forbundets ansvar ligger i forhold til revisjonen av de 4 overenskomstene som medlemmene i avdelingen er omfattet av. Årsmøter avholdes annet hvert år, og skal ikke gjennomføres før i

16 Tariffoppgjøret Etter et tariffpolitisk arbeid blant medlemmene og tillitsvalgte som startet med et debattopplegg før tariffkonferansen i november 2009, vedtok HKs representantskap 15. januar 2010 enstemmig en uttalelse om tariffoppgjøret Arbeidet med denne uttalelsen ga grunnlaget for forbundets gode innspill til LO om hva som skulle være hovedlinjene for gjennomføring av tariffrevisjonen i For HK var det viktig at tariffoppgjøret ble gjennomført forbundsvist. HK ville prioritere å gjenvinne en garantiordning i Standardoverenskomsten, som HK ikke har hatt siden Avtaler med Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Standardoverenskomsten og Medieoverenskomsten Forhandlingene var berammet april. Det ble brudd allerede 20. april. NHO ville fjerne ansattes muligheter til å forsvare normalarbeidsdagen, og de vil redusere tillitsvalgtes mulighet til innflytelse ved endring av arbeidstidsordninger. Partene møttes hos Riksmeklingsmannen 6. mai, og tidlig om morgenen den 8. mai ble det lagt fram en skisse til løsning som begge parter kunne akseptere. Lønn Alle fikk et generelt tillegg på kr 1,- fra 1. april. I tillegg ble det avtalt at det skulle avsettes en lav- og likelønnspott på den enkelte bedrift på kr 0,50 per time per ansatt fra 1. juli. Garantilønnssatsene Overenskomstens garantilønnssatser fikk betydelige tillegg. Den totale økningen av de forskjellige garantilønnssatsene ble minst fra kr til kr per måned for 2010 og Satsene med 4 års ansiennitet ble økt med 7 prosent, de øvrige satser med 5 prosent, inkludert det nye generelle tillegget. Dette tilsvarer en økning på fra 979 til kroner per måned fra 1. april for arbeidstakere over 18 år. På årsbasis tilsvarer dette en økning på fra til kroner. Det ble enighet om at alle garantilønnssatser reguleres per 1. april 2011 med minimum 3 prosent (inkludert eventuelt generelt tillegg). Denne reguleringen tilsvarer en minimumsøkning på fra 616 til 803 kroner per måned fra 1. april 2011 for arbeidstakere over 18 år. På årsbasis tilsvarer dette en økning på fra til kroner. 15

17 Justeringsklausul HK kom i mål med en justeringsklausul som gir en regulering av garantilønnssatsene i forhold til lønnsutviklingen for industriarbeidere. Dette representerer både et kvinne- og lavlønnsløft. Ordningen vil sikre at garantilønnssatsene ikke får en svakere utvikling enn det den statistiske lønnsutvikling viser. Reguleringen av satsene skal således bygge på utviklingen for «avtalt lønn pluss bonus» som har funnet sted. Med utgangspunkt i det som ble lagt til grunn i år, dvs. i forbindelse med dette og neste års regulering av satsene, vil det være lønnsutviklingen for industriarbeidere som legges til grunn ved forhandlingene om fremtidige reguleringer av garantilønnssatsene. Likestilling Det ble fastsatt en lav- og likelønnspott på den enkelte bedrift på kr 0,50 per time per ansatt. Partene lokalt skulle gjennom forhandlinger benytte denne potten til å rette opp skjevheter som måtte være på bedriften, og som skyldes forskjellsbehandling på grunn av kjønn. Bensinstasjonsoverenskomsten Det ble gitt et generelt tillegg på kr 1,50 per time fra 1. april Tillegget inkluderte lav- og likelønnstillegg på kr 0,50. Alle minstelønnsatsene ble regulert med kr 5,- per time fra samme dato (inkludert ovennevnte tillegg). Dette betyr at minstelønnssatsene ble økt med kr 812,50 per måned fra 1. april. Minstelønnssatsene reguleres ytterligere per 1. april 2011 med kr 2,- per time inkludert eventuelt generelt tillegg. Hvis det generelle tillegget ved oppgjøret i 2011 overstiger kr 2,- skal minstelønnssatsene reguleres med det overskytende. Dette utgjør da minst en økning på kr 325,- fra 1. april Partene ble enige om følgende beregningsgrunnlag for en ny garantiordning som sikrer at minstelønnssatsene blir regulert: Bensinstasjonsoverenskomstens kategori I - Ledende Personell, med 6 års ansiennitet, skal per 1. april utgjøre 95 % av statistikkgrunnlaget for Bensinstasjonsoverenskomsten. Statistikkgrunnlaget skal være gjennomsnittlig grunnlønn inkludert bonus foregående år for nevnte overenskomst. Ovennevnte regulering skal skje med virkning fra 1. april, og beregnes og justeres i forbindelse med det sentrale tariffoppgjøret. Eventuelle generelle tillegg som gis i de sentrale forhandlingene kommer i tillegg til reguleringen etter denne bestemmelsen. Forutsetningen for denne garantibestemmelsen er at den skal gi en positiv lønnsutvikling utover generelle tillegg. Bensinstasjonsoverenskomsten fikk en skjerping mht likelønn. Bedriftene må heretter med basis i statistiske tall innenfor personellkategoriene, redegjøre for sine lønns- og stillingsmessige forhold hvis de tillitsvalgte etterspør dette. Dette med tanke på eventuelle lønnsmessige forskjeller som kan relateres til kjønn. Butikkoverenskomsten Det ble gitt et generelt tillegg på kr 1,50 per time fra 1. mai. Tillegget inkluderte lav- og likelønnstillegg på kr 0,50 per time. Garantilønnssatsen etter 6 år ble hevet med kr 1.056,- (kr 6,50 per time) og øvrige garantilønnssatser ble hevet med kr 813,- (kr 5,- per time) fra samme 16

18 dato. Dette er inkludert det generelle tillegget. På årsbasis tilsvarer dette en økning på fra til kroner på overenskomstens garantilønnssatser.. Det er også enighet om å regulere disse satsene ytterligere fra 1. mai 2011 med kr 3,-. Hvis det generelle tillegget ved oppgjøret i 2011 overstiger kr 3,-, skal garantilønnssatsene reguleres med det overskytende. Denne reguleringen tilsvarer en minimumsøkning på kr 488,- per måned fra 1. mai 2011 til alle. På årsbasis tilsvarer dette en økning på minimum kr 5.850,-. Nye garantilønnssatsene fra 1. mai 2010 ble som følger: 16 år kr ,- 17 år kr ,- Begynnerlønn voksne (18 år) kr ,- 1 års ansiennitet kr ,- 2 års ansiennitet kr ,- 3 års ansiennitet kr ,- 4 års ansiennitet kr ,- 5 års ansiennitet kr ,- 6 års ansiennitet kr ,- Partene ble enige om en ny bestemmelse som sier at Butikkoverenskomstens høyeste garantilønnssats (6 års ansiennitet) skal per 1. april utgjøre 90 % av statistikkgrunnlaget for overenskomstområdet. Statistikkgrunnlaget skal være gjennomsnittlig grunnlønn inkludert bonus foregående år. Ovennevnte regulering skal skje med virkning fra 1. april, beregnes og justeres i forbindelse med det sentrale tariffoppgjøret. Eventuelle generelle tillegg som gis i de sentrale forhandlingene kommer i tillegg til reguleringen etter denne bestemmelsen. Tilleggene kan etter avtale mellom partene fordeles på alle garantisatsene. Likestillingsbestemmelsen er noe forsterket ved at det nå legges sterkere vekt på at det skal være lik lønn for arbeid av lik verdi. Bilselgeravtalen Det ble enighet om et generelt tillegg på kr 1,- per time fra 1. april og et lavlønnstillegg til alle på kr 0,50 per time fra 1. juli. Luftfartsoverenskomsten Tarifforhandlingene på Luftfartsoverenskomsten ble utsatt til høsten på grunn av askeskyen som medførte permitteringer våren Det ble forhandlet den og deretter gjennomført mekling den Det ble oppnådd enighet om et generelt tillegg på kr 1,- per time fra 1. april, og et lav- og likelønnstillegg på kr 0,50 per time fra 1. juli. Når det gjelder lav- og likelønnstillegget ble det avtalt at det på samme måte som i frontfagene skulle vurderes hvilke skjevheter som forelå i bedriften, og gjennom forhandlinger benytte potten til å rette opp skjevheter som skyldtes forskjellsbehandling på 17

19 grunn av kjønn. Fristen for dette arbeidet ble satt til 31.desember. på grunn av at forhandlingene ble holdt så sent på året, og ikke 1. juli som for frontfagene. Satsene for minste månedsfortjeneste ble betydelig hevet ved at disse ble økt med 7 prosent pluss det generelle tillegget på 1 krone. De nye satsene for minste månedsfortjeneste i overenskomsten ble: Per 1 april inkludert generelt tillegg: Kulepunkt 1: kr ,- Kulepunkt 2: kr ,- Kulepunkt 3: kr ,- I tillegg avtalte man satsene skulle økes med 5 prosent per 1. april 2011 før generelt tillegg legges til, slik at satsene før generelt tillegg da skal utgjøre: Kulepunkt 1: kr ,- Kulepunkt 2: kr ,- Kulepunkt 3: kr ,- Vi fikk inn en justeringsklausul i 312 som skal sikre at satsene for minste månedsfortjeneste ikke får en svakere utvikling enn gjennomsnittlig lønnsutvikling for bransjen. Den nye justeringsklausulen vil gi en svært god kvinne- og lavlønnsprofil. Vi fikk endelig avtalt et fagbrevtillegg for alle bedriftene som omfattes av overenskomsten. Fagbrevtillegget ble tilsvarende stort som man allerede hadde oppnådd i lokale avtaler i noen av bedriftene både for HK-medlemmer og for andre forbunds medlemmer. Vi lyktes i dette ved at vi fikk inn teksten: For en arbeidstaker som har bestått fagprøve i fag som er relevant for stillingen, skal det utbetales et fagbrevtillegg på 3,2% av grunnlønn. Taxioverenskomsten Ved denne korsveien ble det ført forhandlinger sammen med Negotia. TL har ikke mange medlemsbedrifter innenfor Taxisentraler, noe som medfører at HK også har svært få medlemmer. Det er Øvre Romerike Taxisentral og Norgestaxi som utgjør medlemmene. Satsingen ved årets forhandlinger var å få til en garantiordning knyttet opp mot Standardoverenskomsten. En strategi som har vært forsøkt ved hvert tariffoppgjør uten å få dette til. Forhandlingene endte med brudd, og mekling ble gjennomført uten at partene lykkes med garantiordningen. Oppgjøret gikk ut til uravstemning blant medlemmene. Det var dårlig deltakelse og oppgjøret gikk til endelig godkjenning i LO. Det økonomiske oppgjøret ble på kr 162,50 per måned. og kr 0,50 til lokal fordeling. Overenskomsten har èn minstelønnssats og den ble hevet fra kr ,- til kr ,-. 18

20 Avtaler med HSH Lønnsgarantiordningen per 1. februar Garantiordningen per 1. februar ga et tillegg på kr 3,78 per time (613 per måned). Alt ble lagt på trinn 6. Tariffoppgjøret per 1. april Det ble gitt et generelt tillegg på kr 1,- per time og et lav- og likelønnstillegg på kr 0,50 per time. Minstelønnssatsene ble økt tilsvarende. Satsene 1 5 og satsen for ungdom under 18 år ble økt med ytterligere kr 3,-. Det ble innført en ny sats for ungdom under 16 år. Tilleggsavtalene i hovedavtalen om stillingsvurdert minstelønn og resultatlønn ble ved hovedavtalerevisjonen i 2009 forenklet og bestemt overført til overenskomstene. I Landsoverenskomsten er de nå Bilag 1B og Bilag 1C. Av andre endringer kan nevnes: i Bilag 4 Korte velferdspermisjoner kom det inn en ny bestemmelse om konferansetime i grunnskolen fast ansatte kan ikke lenger unntas fra UB-tillegg når de er ferievikarer drøftingsplikt når det gjelder forholdet mellom avtalt stillingsandel og faktisk omfang nye lærlingsatser for de som velger treårs- og fireårsløp (en dag i uken på skole og resten i bedrift) felleserklæring om likestilling mellom kjønnene Det ble enighet om å nedsette en rekke utvalg, bl.a. et utvalg med sikte på å opprette egen tariffavtale for taxisentraler og et utvalg som skal se på stillingsvurdert minstelønn og resultatlønn. Bransjeavtaler og andre overenskomster mellom HK og HSH: Bok og Papiravtalen med HSH Endringer som følger av Landsoverenskomsten ble gjort gjeldende for likelydende bestemmelser. Forlagsavtalen med HSH Endringer som følger av Landsoverenskomsten ble gjort gjeldende for likelydende bestemmelser. Det ble gjort noen redaksjonelle endringer av noe tekst og merknader under 11 Lønnssystemer. Avtale for Reiselivsbransjen med HSH Endringer som følger av Landsoverenskomsten ble gjort gjeldende for likelydende bestemmelser. Det er kommet en ny bestemmelse under lønnsfastsettelse som sier at ved ansettelse vektlegges relevant høyere utdanning (minst bachelor fra universitet eller høyskole). Lederoverenskomsten med HSH Overenskomsten ble videreført. Endringer som følger av Landsoverenskomsten ble gjort gjeldende for likelydende bestemmelser. 19

Sendt til: Virkes medlemmer som er bundet av eller følger Avtale for reiselivsbransjen mellom Virke og Handel og Kontor (HK).

Sendt til: Virkes medlemmer som er bundet av eller følger Avtale for reiselivsbransjen mellom Virke og Handel og Kontor (HK). Nr: 6/2014/GM Dato: 11.04.2014 Sendt til: Virkes medlemmer som er bundet av eller følger Avtale for reiselivsbransjen mellom Virke og Handel og Kontor (HK). TARIFFOPPGJØRET VÅREN 2014 - ENIGHET I FORHANDLINGENE

Detaljer

A. Generelt. Gjennomgang av allmenngjøringsordningen

A. Generelt. Gjennomgang av allmenngjøringsordningen År 2012, den 12. september ble det gjennomført tariffrevisjon av Overenskomst for Kraftlinjefirmaene mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Til stede: Fra Norsk Arbeidsmandsforbund:

Detaljer

PROTOKOLL. Anders Aarskog Else Rieck Gunn-Inger Johnsson, Transcom Norge AS Trine Sommerfelt Stenberg, Gausdal Landhandleri AS

PROTOKOLL. Anders Aarskog Else Rieck Gunn-Inger Johnsson, Transcom Norge AS Trine Sommerfelt Stenberg, Gausdal Landhandleri AS PROTOKOLL Den 23. april 2012 ble det forhandlet om revisjon av Funksjonæravtalen og Landsomfattende tariffavtale for administrativt personale mellom Hovedorganisasjonen Virke og Negotia og Funksjonæravtalen

Detaljer

DINE RETTIGHETER VERDT Å KJEMPE FOR! velg side foran tariffoppgjøret!

DINE RETTIGHETER VERDT Å KJEMPE FOR! velg side foran tariffoppgjøret! Handel og Kontor i Norge Svarsending 1030 0090 Oslo DINE RETTIGHETER VERDT Å KJEMPE FOR! velg side foran tariffoppgjøret! Tid for fellesskap og rettferdighet! Nå er det igjen klart for tariffoppgjør mellom

Detaljer

Og bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Og bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder. MEKLINGSMANNENS FORSLAG i sak 2010-007 mellom FELLESFORBUNDET på den ene side og NHO REISELIV på den annen side vedrørende Tariffrevisjonen 2010 Riksavtalen samt mellom FELLESFORBUNDET Og bedrifter som

Detaljer

Overenskomsten videreføres med følgende endringer:

Overenskomsten videreføres med følgende endringer: Overenskomsten videreføres med følgende endringer: 1 OMFANG..som er medlem av LO/EL & IT 4 FAGPRØVE Lærlingen skal gis varsel... 6 LØNNSBESTEMMELSER Minstelønnssatser: Fagarbeidere med 4 ½ år læretid (f.eks.

Detaljer

År 2002, den 23. og 24. april ble det holdt møter om revisjon av overenskomsten for fiskemel- og fiskefôrindustrien.

År 2002, den 23. og 24. april ble det holdt møter om revisjon av overenskomsten for fiskemel- og fiskefôrindustrien. År 2002, den 23. og 24. april ble det holdt møter om revisjon av overenskomsten for fiskemel- og fiskefôrindustrien. Tilstede: For Kjemisk Forbund: Birger Blomkvist For arbeidstakerne: Ståle Pettersen,

Detaljer

P R O T O K O L L. 2. Opplæring Partene er enige om at det skal gjennomføres felles partsopplæring i overenskomstene.

P R O T O K O L L. 2. Opplæring Partene er enige om at det skal gjennomføres felles partsopplæring i overenskomstene. P R O T O K O L L Til protokollen 1. Utvalg Seniorpolitikk Det nedsettes et partssammensatt utvalg s skal vurdere og eventuelt foreslå ulike virkemidler for å få eldre arbeidstakere til å stå lenger i

Detaljer

Fellesforbundets krav til revisjon av Avisoverenskomsten

Fellesforbundets krav til revisjon av Avisoverenskomsten Tariffrevisjonen 2014 Fellesforbundets krav til revisjon av Avisoverenskomsten Fellesforbundets forhandlingsutvalg Knut Øygard forhandlingsleder, Fellesforbundet Tone Granberg Løvlien klubbleder, Dagbladet

Detaljer

TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde. 1.mai 2012

TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde. 1.mai 2012 DOK 2 14.JUNI 2012 KL 14.00 TARIFFREVISJONEN Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde 1.mai 2012 Fagforbundet Musikernes fellesorganisasjon Fellesorganisasjonen Delta Kateketforeningen

Detaljer

MELLOMOPPGJØRET 1. MAI 2013

MELLOMOPPGJØRET 1. MAI 2013 MELLOMOPPGJØRET 1. MAI 2013 KS TILBUD NR. 3 30. april 2013 kl. 17.30 Mellomoppgjøret pr. 1. mai 2013 1. Økonomi A. HTA kapittel 4 Generelt tillegg Det gis et generelt tillegg på 0,75 % av den enkeltes

Detaljer

ARBEIDSGIVERINFORMASJON NR 7 2014

ARBEIDSGIVERINFORMASJON NR 7 2014 Kontaktpersoner: Terje Hovet Tlf: 95 14 08 60 Iselin B. Seeberg Tlf: 95 21 85 69 Geir Engen Tlf. 95 19 90 67 Therese Korsmo Pedersen Tlf: 97 73 68 22 A. ENIGHET ETTER MEKLING I AVISBUDOPPGJØRET B. LUNSJSEMINAR

Detaljer

INNHOLD. 1 FORORD VED FORBUNDSLEDER STURE ARNTZEN. 2 MEDLEMSUTVIKLINGEN. 3 TARIFFARBEIDET. 6 FORSIKRINGER OG ANDRE MEDLEMSFORDELER. 7 VERVING.

INNHOLD. 1 FORORD VED FORBUNDSLEDER STURE ARNTZEN. 2 MEDLEMSUTVIKLINGEN. 3 TARIFFARBEIDET. 6 FORSIKRINGER OG ANDRE MEDLEMSFORDELER. 7 VERVING. Årsrapport 2012 Innhold INNHOLD... 1 FORORD VED FORBUNDSLEDER STURE ARNTZEN... 2 MEDLEMSUTVIKLINGEN... 3 TARIFFARBEIDET... 6 FORSIKRINGER OG ANDRE MEDLEMSFORDELER... 7 VERVING... 8 HKS BRANSJERÅD... 9

Detaljer

Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder

Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder Oslo, april 2003 Da er vi igjen i gang med forberedelsene til det som blir omtalt som vårens vakreste eventyr tariffoppgjøret. Alle HKs overenskomster skal

Detaljer

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2008. Fra Hovedsammenslutningene LO Stat, YS Stat og Unio Fredag 4. april 2008 kl. 0930 1 1. ØKONOMISK RAMMER HOVEDOPPGJØRET 2008 KRAV 1.1 Økonomiske utsikter Norsk

Detaljer

TARIFFOPPGJØRET 2014 LANDSOVERENSKOMST FOR BARNEHAGER

TARIFFOPPGJØRET 2014 LANDSOVERENSKOMST FOR BARNEHAGER Nr: 38/2014/CFA Dato: 23.06.2014 Sendt til: Medlemmer som er bundet av Landsoverenskomst for Barnehager. TARIFFOPPGJØRET 2014 LANDSOVERENSKOMST FOR BARNEHAGER Virke og arbeidstakerorganisasjonene ble 13.

Detaljer

Fare for streik. - trygghet i arbeidslivet

Fare for streik. - trygghet i arbeidslivet Fare for streik - trygghet i arbeidslivet Vi krever lik lønn for hele bransjen HK har i dag en fullverdig tariffavtale med Hovedorganisasjonen Virke, og den omfatter over 16.000 HK-medlemmer. HKs tariffavtale

Detaljer

LO er størst i luftfarten. - trygghet i arbeidslivet

LO er størst i luftfarten. - trygghet i arbeidslivet LO er størst i luftfarten - trygghet i arbeidslivet HK og LO i luftfarten Over 8000 ansatte på alle områder i luftfarten har valgt å organisere seg i HK eller et annet LOforbund. Med over 8000 medlemmer

Detaljer

Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen

Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen Fagforbundet Utdanningsforbundet Delta Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen Hovedtariffoppgjøret 1.mai 2012 oo000oo Dokument 2 11. juni kl 16.45 Foreslåtte endringer i fete typer, kursiv

Detaljer

Lokale forhandlinger 2012. Orientering tariffoppgjøret 2012 Om de lokale forhandlinger

Lokale forhandlinger 2012. Orientering tariffoppgjøret 2012 Om de lokale forhandlinger Lokale forhandlinger 2012 Orientering tariffoppgjøret 2012 Om de lokale forhandlinger Hva vi skal snakke om: Økonomisk ramme Parter Hjemler Forberedelser Fremgangsmåte Roller og oppførsel Tariffoppgjøret

Detaljer

2. Minstelønnsatsene: Minstelønnssatsene i 11 heves med kr 20.000,-. Generelt tillegg er innarbeidet i minstelønnssatsene.

2. Minstelønnsatsene: Minstelønnssatsene i 11 heves med kr 20.000,-. Generelt tillegg er innarbeidet i minstelønnssatsene. År 2010, den 22. september ble det avholdt forhandlingsmøte mellom SAMFO og Delta i anledning revisjon av Overenskomsten for virksomheter i boligsamvirket. Forhandlingene ble holdt i SAMFOs lokaler. E

Detaljer

Tariffoppgjøret for Abelia-bedrifter. Konferanse om lønnsoppgjøret 2010

Tariffoppgjøret for Abelia-bedrifter. Konferanse om lønnsoppgjøret 2010 Tariffoppgjøret for Abelia-bedrifter Konferanse om lønnsoppgjøret 2010 Tariffoppgjøret for Abelia-bedrifter Alle bedrifter som er bundet av avtaler med LO - NTL, FLT, EL & IT, Handel og Kontor, Fagforbundet:

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2012 - URAVSTEMMING. Hjemmel:

Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2012 - URAVSTEMMING. Hjemmel: Arkivsaksnr.: 12/1290-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2012 - URAVSTEMMING Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår

Lønns- og arbeidsvilkår Lønns- og arbeidsvilkår NLT Høstsamling 2007 Ved advokat Jørgen Wille Mathiassen og Einar Brændsøi Program Tema 4 Lønns- og arbeidsvilkår 12:30 14:20 Innleding Permiteringsregler Lokale lønnsforhandlinger

Detaljer

FELLESFOBUNDETS KRAV TIL RIKSAVTALEN TARIFFOPPGJØRET 2012

FELLESFOBUNDETS KRAV TIL RIKSAVTALEN TARIFFOPPGJØRET 2012 FELLESFOBUNDETS KRAV TIL RIKSAVTALEN TARIFFOPPGJØRET 2012 Overlevert 27.mars 2012 klokken 10.00 FELLESFORBUNDETS FORHANDLINGSUTVALG Clas Delp Tore Skjelstadaune Elin Karlsen Djevat Hisenaj Torunn Ægisdottir

Detaljer

Fellesforbundets krav til revisjon av Pakkerioverenskomsten

Fellesforbundets krav til revisjon av Pakkerioverenskomsten Tariffrevisjonen 2014 Fellesforbundets krav til revisjon av Pakkerioverenskomsten Fellesforbundets forhandlingsutvalg Knut Øygard forhandlingsleder, Fellesforbundet Anne Rønningsbakk klubbleder, Nr 1 Trykk

Detaljer

Unios krav 3, hovedtariffoppgjøret 2012 tariffområdet Oslo kommune

Unios krav 3, hovedtariffoppgjøret 2012 tariffområdet Oslo kommune Unios krav 3, hovedtariffoppgjøret 2012 tariffområdet Oslo kommune Krav nr. 3, 26. april 2012, kl.09.30 Unio viser til krav 1 og 2 og opprettholder disse. Hovedtariffoppgjøret 2012 må fremme likelønn og

Detaljer

Overenskomsten for Jordbruks- og gartnerinæringene 2010-2012

Overenskomsten for Jordbruks- og gartnerinæringene 2010-2012 Sirkulære nr. 39 1 av 6 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Arvid Eikeland, tlf. +47 23063131 Til Fra: Distriktskontorene, avdelinger, klubber (sendt via avdelingen) enkeltstående virksomheter

Detaljer

P R O T O K O L L. År 2012, den 26. og 27. april er det avholdt hovedforhandlinger mellom SAMFO og Lederne om Overenskomsten for butikksjefer m.fl.

P R O T O K O L L. År 2012, den 26. og 27. april er det avholdt hovedforhandlinger mellom SAMFO og Lederne om Overenskomsten for butikksjefer m.fl. P R O T O K O L L År 2012, den 26. og 27. april er det avholdt hovedforhandlinger mellom SAMFO og Lederne om Overenskomsten for butikksjefer m.fl. Til stede fra SAMFO: Astrid Flesland, Jan Aksel Knudsen,

Detaljer

OVERENSKOMSTENS DEL B MELLOM FELLESKJØPET AGRI LEDERNE

OVERENSKOMSTENS DEL B MELLOM FELLESKJØPET AGRI LEDERNE OVERENSKOMSTENS DEL B MELLOM FELLESKJØPET AGRI OG LEDERNE 2014 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Avtalens omfang... 3 3 Avtaleopprettelse... 3 4 Lønnsbestemmelser... 4 5 Individuell oppsigelse...

Detaljer

1. Partene er enige om å drøfte en ;4terligere OSA i mellomopp gtrøret 2013. PROTOKOLL

1. Partene er enige om å drøfte en ;4terligere OSA i mellomopp gtrøret 2013. PROTOKOLL PROTOKOLL Ãr 2013 den 7. januar ble det forhandlet om revisjon av overenskomst mellom Norges Rederiforbund og Landsorganisasjonen i Norge/ Industri Energi for Offshore Servicebedrifter på norsk kontinentalsokkel.

Detaljer

Tariffguide for nybegynnere

Tariffguide for nybegynnere Tariffguide for nybegynnere 2 Tariffguide for nybegynnere Tariffavtaler, lønnsramme, overheng, glidning og uravstemning? Du har hørt ordene, men hva ligger i begrepene? Denne brosjyren gir en kortfattet

Detaljer

Oslo. Hva mener du? hovedoppgjøret 2014: Prioriteringer i. Til barnehagelærere

Oslo. Hva mener du? hovedoppgjøret 2014: Prioriteringer i. Til barnehagelærere Prioriteringer i hovedoppgjøret 2014: Hva mener du? Våren 2014 er det tid for et nytt hovedtariffoppgjør, og Utdanningsforbundet må gjøre en rekke veivalg før kravene våre kan utformes. I dette arbeidet

Detaljer

TARIFFOPPGJØRET 2012 LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING

TARIFFOPPGJØRET 2012 LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING Nr: 32/2012/MP Dato: 19.06.2012 Sendt til: VIRKE-medlemmer omfattet av Landsoverenskomst for utdanning TARIFFOPPGJØRET 2012 LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING Virke og arbeidstakerorganisasjonene ble 13.

Detaljer

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger Tariff2012 DEBATTHEFTE FOR ALLE MEDLEMMER I INDUSTRI ENERGI Foto: Shutterstock Tariffrevisjonen 2012 Tariffrevisjonen 2012 ligger foran oss og det er viktig at alle er godt forberedt. I dette ligger også

Detaljer

"ORGANISASJONSAVTALEN"

ORGANISASJONSAVTALEN "ORGANISASJONSAVTALEN" Tariffavtale for ansatte i lokalavdelinger i Fellesforbundet og målekontorer eid av Fellesforbundets avdelinger Mellom som arbeidsgiver og Fellesforbundet

Detaljer

RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG

RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG i sak 2006-070 mellom NORSK OLJE- OG PETROKJEMISK FAGFORBUND på den ene side og OLJEINDUSTRIENS LANDSFORENING på den annen side vedrørende Tariffrevisjonen 2006 Oljeserviceavtalen

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hovedtariffavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Lov- og avtalesystemet Stortinget Lover Parter Tariffavtaler Del A Forhandlingsordninger Hovedavtalen

Detaljer

www.flr.no LO er størst i luftfarten LO er størst på bakken

www.flr.no LO er størst i luftfarten LO er størst på bakken www.flr.no LO er størst i luftfarten LO er størst på bakken LO er størst på bakken Med over 8.000 medlemmer innen trafikk, kundesentre, billettkontor, bagasjehåndtering, kabin, cockpit, brann og redning,

Detaljer

- FORSLAG SOM ER FELLES FOR OVERENSKOMSTENE

- FORSLAG SOM ER FELLES FOR OVERENSKOMSTENE DALANE FAGFORENING. - FORSLAG SOM ER FELLES FOR OVERENSKOMSTENE (generelt tillegg/kjøpekraft, generelle krav vedr. arbeidstid, velferdspermisjoner, helligdagsbetaling, betaling for 1. og 17. mai, sluttvederlag,

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

Lokale forhandlinger. Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte 10.-11. oktober 2012

Lokale forhandlinger. Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte 10.-11. oktober 2012 Lokale forhandlinger Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte 10.-11. oktober 2012 Resultat, protokoller, tabeller, møteboka Gå inn på din medlemsgruppe og velg «lønnsoppgjøret 2012» s2 Resultat,

Detaljer

Tariffestet pensjonsordning som gir arbeidstakere rett til å fratre med tjenestepensjon fra tidligst fylte 62 år.

Tariffestet pensjonsordning som gir arbeidstakere rett til å fratre med tjenestepensjon fra tidligst fylte 62 år. Tariffordboken Avtalefestet pensjon (AFP) Tariffestet pensjonsordning som gir arbeidstakere rett til å fratre med tjenestepensjon fra tidligst fylte 62 år. Datotillegg Brukes for å markere at et lønnstillegg

Detaljer

ÅRSMØTE NFF-A 2014. 1. desember 2014. NFF-As årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende:

ÅRSMØTE NFF-A 2014. 1. desember 2014. NFF-As årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende: ÅRSMØTE NFF-A 2014 TIL MEDLEMMENE I NFF-A 1. desember 2014 NFF-As årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende: 1. Godkjenning av årsberetning 2013 2. Godkjenning

Detaljer

VELKOMMEN TIL FINANS NORGES FAGDAG HR 22. OKTOBER 2015

VELKOMMEN TIL FINANS NORGES FAGDAG HR 22. OKTOBER 2015 VELKOMMEN TIL FINANS NORGES FAGDAG HR 22. OKTOBER 2015 Temaer Endringene i arbeidsmiljøloven fra 1. juli 2015 Utvalgte emner fra avtaleverket i finans Beregninger m/lønnstall Hovedavtalerevisjonen 2015

Detaljer

Tariffoppgjør og likelønn. Innledning for Norsk Arbeidslivsforum 13. september 2010 Kristine Nergaard, Fafo

Tariffoppgjør og likelønn. Innledning for Norsk Arbeidslivsforum 13. september 2010 Kristine Nergaard, Fafo Tariffoppgjør og likelønn Innledning for Norsk Arbeidslivsforum 13. september 2010 Kristine Nergaard, Fafo Spørsmålene Hvordan står det til med likelønn etter årets hovedtariffoppgjør? Hva er likelønn?

Detaljer

Virke og arbeidstakerorganisasjonene ble 15. august 2014 enige om en ny Landsoverenskomst for tariffperioden 1. mai 2014-30. april 2016.

Virke og arbeidstakerorganisasjonene ble 15. august 2014 enige om en ny Landsoverenskomst for tariffperioden 1. mai 2014-30. april 2016. Nr: 53/2014/BW Dato: 18.08.2014 Sendt til: Medlemmer på HUK-området TARIFFOPPGJØRET 2014 LANDSOVERENSKOMST FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN Virke og arbeidstakerorganisasjonene ble 15. august 2014 enige om

Detaljer

Informasjonsmøte i forbindelse med brudd i forhandlingene med Virke og streikeberedskapen

Informasjonsmøte i forbindelse med brudd i forhandlingene med Virke og streikeberedskapen Informasjonsmøte i forbindelse med brudd i forhandlingene med Virke og streikeberedskapen Tariffavtaler avtale mellom en fagforening og en arbeidsgiverforening om arbeids- og lønnsvilkår eller andre arbeidsforhold

Detaljer

KRAV. til endringer i. mellom. ved tariffrevisjonen 2006 2 ARBEIDSTID

KRAV. til endringer i. mellom. ved tariffrevisjonen 2006 2 ARBEIDSTID 14. mars 2006 HANDEL OG KONTOR I NORGE KRAV til endringer i LANDSOVERENSKOMSTEN mellom HANDELS- OG SERVICENÆRINGENS HOVEDORGANISASJON og HANDEL OG KONTOR I NORGE ved tariffrevisjonen 2006 Endringer er

Detaljer

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNLEIE en veileder for tillitsvalgte Utfordringer Håndtering Regler Løsninger - fellesskap i hverdagen H Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra

Detaljer

Arbeidsliv i Norge. Elisabeth Olsen

Arbeidsliv i Norge. Elisabeth Olsen Arbeidsliv i Norge Elisabeth Olsen Norges Farmaceutiske Forening NFF er en fag- og profesjonsforening for alle farmasøyter uansett arbeidssted. Etablert: 2. november 1858 Antall medlemmer: 3120 NFF er

Detaljer

Tariffrevisjonen pr. 01.05.2015 resultatet kan iverksettes

Tariffrevisjonen pr. 01.05.2015 resultatet kan iverksettes Tariffrevisjonen pr. 01.05.2015 resultatet kan iverksettes Partene har forhandlet om en regulering for 2. avtaleår, jf. HTA kapittel 4 pkt. 4.4. Forhandlingsresultatet er nå vedtatt av KAs styre og av

Detaljer

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert!

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert! Til deg som er Lærling - det lønner seg å være organisert! Litt om oss selv Fellesforbundet er det største LO-forbundet i privat sektor, med over 140.000 medlemmer over hele landet. En av våre viktigste

Detaljer

KRAV TIL FORHANDLINGER MED NORGES REDERIFORBUND 2004 - TARIFFAVTALE FOR FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER SAMT PLATTFORMBORING M.V.

KRAV TIL FORHANDLINGER MED NORGES REDERIFORBUND 2004 - TARIFFAVTALE FOR FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER SAMT PLATTFORMBORING M.V. 1 Stavanger 25. mai 2004 NOPEFs KRAV TIL FORHANDLINGER MED NORGES REDERIFORBUND 2004 - TARIFFAVTALE FOR FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER SAMT PLATTFORMBORING M.V. PÅ PERMANENT PLASSERTE INNRETNINGER PÅ NORSK

Detaljer

kunnskap gir vekst Lønnsoppgjøret 2008 Resultat av lønnsoppgjøret pr. 01.05.2008 www.forskerforbundet.no

kunnskap gir vekst Lønnsoppgjøret 2008 Resultat av lønnsoppgjøret pr. 01.05.2008 www.forskerforbundet.no kunnskap gir vekst Lønnsoppgjøret 2008 Resultat av lønnsoppgjøret pr. 01.05.2008 Ramme Totalramme 6,1 % + 0,1 % i resirkulerte midler Lønnstrinn 1-45 får 16.000 kroner, lønnstrinn 46-80 får 4,65 prosent

Detaljer

Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2006-11 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2006 mv.

Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2006-11 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2006 mv. Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2006-11 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2006 mv. Dato: 31.05.2006 Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder:

Detaljer

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN 1 Du er selv det beste argumentet! Du kjenner arbeidsplassen. Du kjenner kolleger og arbeidskamerater.

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE TOLGA KOMMUNE MØTEINNKALLING Møtested: Malmplassen Gjestegård Møtedato: 21.06.2012 Tid: kl. 09.00 KOMMUNESTYRET Saksnr. Tittel SAKLISTE 57/12 TARIFFREVISJONEN 2012 - URAVSTEMNING Tolga, 14.juni 2012 Ragnhild

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hovedtariffavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Lov- og avtalesystemet Stortinget Lover Parter Tariffavtaler Del A Forhandlingsordninger Hovedavtalen

Detaljer

vedrørende Tariffrevisjonen 2006 Overenskomsten for transportselskaper i Norge

vedrørende Tariffrevisjonen 2006 Overenskomsten for transportselskaper i Norge MEKLINGSMANNENS FORSLAG i sak 2006-005, 2006-008, 2006-012 og 2006-013 mellom NORSK TRANSPORTARBEIDERFORBUND OG YRKESTRAFIKKFORBUNDET på den ene side og TRANSPORTBEDRIFTENES LANDSFORENING på den annen

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2010

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2010 Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2010 Fra hovedsammenslutningene LO Stat, YS Stat og Unio Torsdag 8. april 2010 kl. 10.00 Hovedtariffoppgjøret 2010 1. Økonomisk ramme 1.1 Økonomiske utsikter Norsk

Detaljer

Forhandlingshjemler i statens tariffområde

Forhandlingshjemler i statens tariffområde Forhandlingshjemler i statens tariffområde C-kurs stat Lokale forhandlinger i statens tariffområde Dublin 2.10. 5.10.2012 advokat/rådgiver Bente A. Kvamme Tariffområder Statlig sektor KS Oslo Kommune Spekter

Detaljer

Kollektiv arbeidsrett - en innføring

Kollektiv arbeidsrett - en innføring Kollektiv arbeidsrett - en innføring Tillitsvalgtkurs Modul 1 Region Helse Midt Trondheim, 04.-05. mars 2015 Spesialrådgiver/advokat Kristin Krogvold Rådgiver/advokatfullmektig Jan Eikeland Jus og arbeidsliv

Detaljer

PROTOKOLL INNLEDENDE SENTRALE FORHANDLINGER OM LØNNSREGULERING FOR 2. AVTALEÅR

PROTOKOLL INNLEDENDE SENTRALE FORHANDLINGER OM LØNNSREGULERING FOR 2. AVTALEÅR PROTOKOLL INNLEDENDE SENTRALE FORHANDLINGER OM LØNNSREGULERING FOR 2. AVTALEÅR År 2011, den 4. april, ble det holdt forhandlingsmøte etter hovedavtalens 7 annet ledd mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter

Detaljer

DOK 1 16. juni 2014. Delta Parat. Krav til TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde

DOK 1 16. juni 2014. Delta Parat. Krav til TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde DOK 1 16. juni 2014 Delta Parat Krav til TARIFFREVISJONEN Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde 1.mai 2014 Økonomiske krav: I ØKONOMI 2014 1. Generelt tillegg: Med virkning 01.05.14

Detaljer

Tromsø Bygningsarbeiderforening søker arbeidere i byggfagene, glassfaget og byggeindustrien i Tromsø og Nord-Troms!

Tromsø Bygningsarbeiderforening søker arbeidere i byggfagene, glassfaget og byggeindustrien i Tromsø og Nord-Troms! Tromsø Bygningsarbeiderforening søker arbeidere i byggfagene, glassfaget og byggeindustrien i Tromsø og Nord-Troms! Vi trenger DEG som medlem! Annonsen utløper: ALDRI!!!!!!! -Hvordan er vår organisasjon

Detaljer

TARIFFOPPGJØRET 2014 LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING

TARIFFOPPGJØRET 2014 LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING Nr: 39/2014/MS Dato: 23.06.2014 Sendt til: Medlemmer s er fattet av Landsoverenskst for utdanning. TARIFFOPPGJØRET 2014 LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING Virke og arbeidstakerorganisasjonene ble 13. juni

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN IBESTAD KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN IBESTAD KOMMUNE LØNNSPOLITISK PLAN IBESTAD KOMMUNE Vedtatt i formannskapet 11.10.2012 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Lokal lønnspolitikk... 3 1.3 Lønnsforskjeller og lik lønn mellom kjønnene... 3 1.4 Rekruttere

Detaljer

PROTOKOLL. For Fellesforbundet: Willy Pavlic, Søren Erik Pedersen, Terje Westerås, Gunnar Grevskott, Anne Gulbrandsen

PROTOKOLL. For Fellesforbundet: Willy Pavlic, Søren Erik Pedersen, Terje Westerås, Gunnar Grevskott, Anne Gulbrandsen PROTOKOLL År 2010, den 27. og 28. april ble ført forhandlinger mellom Fellesforbundet og NHO Service vedrørende revisjon av AMB overenskomsten. Tilstede: For Fellesforbundet: Willy Pavlic, Søren Erik Pedersen,

Detaljer

VERDT Å VITE OM: forhandling, streik og permittering

VERDT Å VITE OM: forhandling, streik og permittering VERDT Å VITE OM: forhandling, streik og permittering Medlemsinformasjon fra Norsk Sjøoffisersforbund 2014 Innhold: Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 Hvis Norsk Sjøoffisersforbund streiker Hvis et annet

Detaljer

Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Thorbjørnrud hotell 30.05.2016 kl. 08:00-08:30

Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Thorbjørnrud hotell 30.05.2016 kl. 08:00-08:30 Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Thorbjørnrud hotell 30.05.2016 kl. 08:00-08:30 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl. 8.00 Møtet

Detaljer

Versjon: Godkjent dato: Godkjent av: Høy risiko: Antall sider: Revideres innen: Revideres av: Varsling neste revisjon: Kommentar: Utskriftsdato:

Versjon: Godkjent dato: Godkjent av: Høy risiko: Antall sider: Revideres innen: Revideres av: Varsling neste revisjon: Kommentar: Utskriftsdato: Versjon: Godkjent dato: Godkjent av: Høy risiko: 23.04.2015 Formannskapet Ikke vurdert Antall sider: Revideres innen: Revideres av: Varsling neste revisjon: 12 Elin Nygaard Opperud Kommentar: Lønnspolitisk

Detaljer

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i område 10 (Helseforetak)

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i område 10 (Helseforetak) PROTOKOLL Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i område 10 (Helseforetak) År 2014, den 18. juni, ble det holdt forhandlingsmøte mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og SAN vedrørende overenskomst

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Mellomoppgjøret pr. 1. mai 2013 Iverksetting og kommentarer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Mellomoppgjøret pr. 1. mai 2013 Iverksetting og kommentarer B-rundskriv nr.: B/03-2013 Dokument nr.: 13/00766-1 Arkivkode: 510 Dato: 03.05.2013 Saksbehandler: Kjersti Myklebust Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Mellomoppgjøret pr. 1. mai 2013 Iverksetting

Detaljer

HKs organisasjon. HKs regionorganisasjon

HKs organisasjon. HKs regionorganisasjon Årsrapport 2014 Innhold INNHOLD ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 HKS ORGANISASJON ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Fellesforbundets krav ved tariffrevisjonen 2014 for Industrioverenskomsten

Fellesforbundets krav ved tariffrevisjonen 2014 for Industrioverenskomsten Fellesforbundets krav ved tariffrevisjonen 2014 for Industrioverenskomsten Kravene til endringer i overenskomstene er markert slik: krav om endringer av eksisterende, eller nye, tekster er markert med

Detaljer

Hovedorganisasjonen Virke og Tekna 2012-2014. Overenskomst Virke/Tekna

Hovedorganisasjonen Virke og Tekna 2012-2014. Overenskomst Virke/Tekna Hovedorganisasjonen Virke og Tekna 2012-2014 Overenskomst Virke/Tekna OVERENSKOMST 1. april 2012 31. mars 2014 mellom Hovedorganisasjonen VIRKE på den ene siden og Tekna på den andre side INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Tariffrevisjonen pr. 1.5.2012 - det anbefalte forslaget er vedtatt

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Tariffrevisjonen pr. 1.5.2012 - det anbefalte forslaget er vedtatt B-rundskriv nr.: B/06-2012 Dokument nr.: 11/02117-24 Arkivkode: 510 Dato: 05.07.2012 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Tariffrevisjonen pr. 1.5.2012 - det anbefalte

Detaljer

PROTOKOLL. Dato: 18.04, 23.04, 29.04 og 30.04.2013 Sted: Kommunenes Hus Parter: KS og Unio Sak: Mellomoppgjøret 1. mai 2013

PROTOKOLL. Dato: 18.04, 23.04, 29.04 og 30.04.2013 Sted: Kommunenes Hus Parter: KS og Unio Sak: Mellomoppgjøret 1. mai 2013 PROTOKOLL Saks.nr. 13-00722-2 Arkivkode: 512 Dato: 18.04, 23.04, 29.04 og 30.04.2013 Sted: Kommunenes Hus Parter: KS og Unio Sak: Mellomoppgjøret 1. mai 2013 Til stede: KS: Sigrun Vågeng, Per Kristian

Detaljer

Resultatene i den enkelte landsoverenskomst følger nedenfor. Protokollen i sin helhet kan du laste ned her.

Resultatene i den enkelte landsoverenskomst følger nedenfor. Protokollen i sin helhet kan du laste ned her. Nr: 15/2015/BW Dato: 17.06.2015 Sendt til: Virke-medlemmer som er bundet av: Landsoverenskomst for barnehager, Landsoverenskomst for utdanning, Landsoverenskomst for helse og sosial tjenester, Landsoverenskomst

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Kurs i avtaleforståelse modul 2 PBL

Hovedtariffavtalen. Kurs i avtaleforståelse modul 2 PBL Hovedtariffavtalen Kurs i avtaleforståelse modul 2 PBL Hovedtariffavtalen (HTA) HTA inneholder følgende kapitler: 1. Fellesbestemmelser 2. Pensjonsforhold og personalforsikring 3. Lønnssystem 4. Forhandlingsbestemmelser

Detaljer

Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser

Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser 3.2 Lokal lønnspolitikk siste setning endres slik: Arbeidstakere i foreldrepermisjoner og andre lønnede permisjoner skal gis muligheter for lønnsutvikling

Detaljer

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx Fellesforbundet er det største forbundet i privat sektor. Medlemmene her jobber i bygg- og anleggsbransjen, grafisk, verksteder, hotell- og restaurant, skog-, landog havbruk, papir og bekledning. Den viktigste

Detaljer

Vikarbyrådirektivet og de nye innleiereglene status mai 2013. Advokat Lill Egeland 24. mai 2013 www.svw.no

Vikarbyrådirektivet og de nye innleiereglene status mai 2013. Advokat Lill Egeland 24. mai 2013 www.svw.no Vikarbyrådirektivet og de nye innleiereglene status mai 2013 Advokat Lill Egeland 24. mai 2013 www.svw.no Agenda for dagen Innledning Hva er nytt og hva er ikke? Likebehandlingsprinsippet Tilgang til felles

Detaljer

Håndbok om medlemskap

Håndbok om medlemskap Håndbok om medlemskap Hvem kan bli medlem i NTL? Tilsatte i staten og virksomheter med offentlig tilknytning, for eksempel fristilte statlige institusjoner, og privat virksomhet som mottar grunnfinansiering

Detaljer

Sikkerhet lønner seg også i arbeidslivet. Fagforening for Luftfart og Reiseliv www.flr.no

Sikkerhet lønner seg også i arbeidslivet. Fagforening for Luftfart og Reiseliv www.flr.no Sikkerhet lønner seg også i arbeidslivet Fagforening for Luftfart og Reiseliv www.flr.no Vi er der for deg! Handel og Kontor i Norge (HK) har tariffavtale og organiserer ansatte innen luftfarts- og reiselivsbransjen.

Detaljer

ARBEIDSGIVERREPRESENTANTENE

ARBEIDSGIVERREPRESENTANTENE Agdenes kommune MØTEINNKALLING ARBEIDSGIVERREPRESENTANTENE Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.09.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post:

Detaljer

MEKLINGSMANNENS FORSLAG

MEKLINGSMANNENS FORSLAG MEKLINGSMANNENS FORSLAG i sak 2006-057 mellom NORSK TRANSPORTARBEIDERFORBUND på den ene side og MEDIEBEDRIFTENES LANDSFORENING på den annen side vedrørende Tariffrevisjonen 2006 Pakkeriavtalen Økonomi:

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon VEDTEKTER

Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon VEDTEKTER Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon VEDTEKTER 1 Formål NISO er et landsomfattende forbund for idrettsutøvere innen idrettene fotball-, håndballog ishockey, samt utøvere innen individuelle idretter

Detaljer

Tariffinformasjon. Til våre medlemmer omfattet av Industrioverenskomsten Oslo, 29. mars 2016

Tariffinformasjon. Til våre medlemmer omfattet av Industrioverenskomsten Oslo, 29. mars 2016 Tariffinformasjon Til våre medlemmer omfattet av Industrioverenskomsten Oslo, 29. mars 2016 Mekling og mulig streik Parat og Norsk Industri ble ikke enige i årets revisjon av Industrioverenskomsten. Det

Detaljer

FELLESFORBUNDETS KRAV TIL RIKSAVTALEN TARIFFOPPGJØRET 2014

FELLESFORBUNDETS KRAV TIL RIKSAVTALEN TARIFFOPPGJØRET 2014 FELLESFORBUNDETS KRAV TIL RIKSAVTALEN TARIFFOPPGJØRET 2014 Overlevert 18. mars klokken 10.00 FELLESFORBUNDETS FORHANDLINGSUTVALG Clas Delp Tore Skjelstadaune Elin Karlsen Djevat Hisenaj Torunn Ægisdottir

Detaljer

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 28. januar 2014, Oslo Til ledere og kasserere i NTLs organisasjonsledd Tid og sted Landsmøtet avholdes i Oslo i uke 45, i tiden 3. 7. november 2014

Detaljer

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomst i overenskomstområde 10 (Helse) i NAVO området

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomst i overenskomstområde 10 (Helse) i NAVO området PROTOKOLL Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomst i overenskomstområde 10 (Helse) i NAVO området År 2006, den 27. september, 10., 16., 17., 20. og 27. oktober ble det holdt forhandlingsmøter

Detaljer

Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser. Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO

Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser. Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO SAMFO er arbeidsgivernes organisasjon organiserer samvirkeforetak innen Coop Boligsamvirket

Detaljer

MØTEINNKALLING. Partssammensatt utvalg

MØTEINNKALLING. Partssammensatt utvalg 18.01.2016 kl. 18:0016/00034 Formannskapssalen 18.01.2016Partssammensatt utvalg MØTEINNKALLING Dato: 18.01.2016 kl. 18:00 Sted: Formannskapssalen Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken

Detaljer

Norsk Industris krav ved tariffrevisjonen 2016. Industrioverenskomsten NHO/Norsk Industri LO/Fellesforbundet

Norsk Industris krav ved tariffrevisjonen 2016. Industrioverenskomsten NHO/Norsk Industri LO/Fellesforbundet Norsk Industris krav ved tariffrevisjonen 2016 Industrioverenskomsten NHO/Norsk Industri LO/Fellesforbundet Industrioverenskomsten mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den ene side

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET

HOVEDTARIFFOPPGJØRET HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1. MAI 2012 KA KRAV/TILBUD NR. 1 18. JUNI 2012 KLOKKEN 11:00 HOVEDLINJER FOR REVSÌSJONEN AV HTA PER 01.05.2012 Kirkelig sektor opplever, som mange andre sektorer, økt konkurranse

Detaljer