INNHOLD. 1 FORORD VED FORBUNDSLEDER STURE ARNTZEN. 2 MEDLEMSUTVIKLINGEN. 3 TARIFFARBEIDET. 6 FORSIKRINGER OG ANDRE MEDLEMSFORDELER. 7 VERVING.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD. 1 FORORD VED FORBUNDSLEDER STURE ARNTZEN. 2 MEDLEMSUTVIKLINGEN. 3 TARIFFARBEIDET. 6 FORSIKRINGER OG ANDRE MEDLEMSFORDELER. 7 VERVING."

Transkript

1 Årsrapport 2012

2 Innhold INNHOLD... 1 FORORD VED FORBUNDSLEDER STURE ARNTZEN... 2 MEDLEMSUTVIKLINGEN... 3 TARIFFARBEIDET... 6 FORSIKRINGER OG ANDRE MEDLEMSFORDELER... 7 VERVING... 8 HKS BRANSJERÅD... 9 LANDSDEKKENDE KLUBBER, KONSERNKLUBBER, LANDSOMFATTENDE AVDELINGER TARIFFOPPGJØRET SAMARBEID MED ARBEIDSGIVERORGANISASJONENE KURSVIRKSOMHETEN INFORMASJONSVIRKSOMHETEN UNGDOMSVIRKSOMHETEN SKOLE, UTDANNING OG KOMPETANSE HKS 33. ORDINÆRE LANDSMØTE PROSJEKTER TVISTESAKER OG KONFLIKTER SAMFUNNSPOLITISK ENGASJEMENT NORDISK OG INTERNASJONALT SAMARBEID HKS ORGANISASJON HKS REPRESENTANTSKAP FORBUNDSSTYRET ARBEIDSUTVALGET HKS ADMINISTRASJON ØKONOMI LO, ANDRE FORBUND OG ORGANISASJONER

3 Forord ved forbundsleder Sture Arntzen 2012 er gått over i historien som et begivenhetsrikt år. Den største begivenheten ble landsmøtet på Rica Hell. Nok en gang var HK først ute med en banebrytende nyhet. HKs landsmøte ble det første landsmøtet (kongress) i Norge som ble gjennomført elektronisk. Det ble en gedigen suksess. Nå ser vi at flere følger etter. LO har besluttet at kongressen i 2013 skal følge i HKs spor. Landsmøtet valgte ny leder, Trine Lise Sundnes. Trine Lise er en ektefødt HK-tillitsvalgt. Fra mai 2001 har hun vært en del av LOs ledelse. Nå skal HK trekke veksler på Trine Lises kunnskap og erfaringer. Jeg ønsker Trine Lise lykke til med oppgavene og utfordringene! 1. juli 2013 tar hun over, og det er samme dag som jeg sier takk for meg etter nøyaktig 19 år i ledertrøya. LYKKE TIL VIDERE! Forbundsleder Sture Arntzen på landsmøtets talerstol september 2012 (Foto: Martin Guttormsen Slørdal) 2

4 Medlemsutviklingen Medlemsutviklingen jan. 1. feb. 1. mars 1. april 1. mai 1. juni 1. juli 1. aug. 1. sept. 1. okt. 1. nov. 1. des. 31. des. Medlemmer Utvikling Medlemsfordeling Menn 27 % Kjønn Vel 73 % av HKs medlemmer er kvinner. Her er det ingen endringer i Kvinner 73 % Alder I 2012 har andelen medlemmer under 30 år økt med 1 prosentpoeng, andelen mellom år har blitt redusert med 1 prosentpoeng. Over % % Under % % % Yrkesaktive Her er det ingen endring i I forhold til fordeling pr har andelen ikke yrkesaktiv økt med 2 prosentpoeng. Ikke yrkesaktiv 28 % Yrkesaktiv 72 % Avtaleområder I 2012 har andelen innen Fritatt økt med 1 prosentpoeng og andelen innen Andre er blitt redusert med 1 prosentpoeng. Uten avtale 24 % NHO 9 % VIRKE 24 % Fritatt 25 % Andre 5 % SAMFO 13 % 3

5 Medlemmer fordelt på regioner Øst 28 % Indre Østland 8 % Landsomf. avd. 7 % Nord-Norge 11 % Midt-Norge 16 % Østlandet Sør 10 % Agder og Rogaland 10 % Vest 10 % Antall inn- og utmeldte i prosent av medlemstall INNMELDTE UTMELDTE ANT. MEDL Indre Ø ,8% 455 8,7% 5237 Øst ,0% ,6% Østl. Sør ,4% ,5% 6564 Agder og R ,5% ,6% 6380 Vest ,4% ,4% 6689 Midt- Norge ,9% ,3% Nord-Norge ,1% ,5% 7314 Landsomf ,4% 378 8,3% Kvartal ,6% ,5% Kvartal ,4% ,6% Kvartal ,9% ,8% Kvartal ,3% ,9% Region Vest er de som har hatt flest innmeldinger i forhold til medlemstallet. Region Agder og Rogaland er de som har hatt flest utmeldinger i forhold til medlemstallet. Tabellene over medlemmer som er blitt lagt inn og meldt ut i medlemssystemet, tar kun hensyn til rene inn- og utmeldinger i 2012, ikke overføringer mellom avdelinger, elevmedlemmer som går over på andre medlemskategorier, eller medlemmer med ny innmeldingsdato eller utmeldingsdato i 2011 som er registrert i Elevmedlemmer er ikke tatt med i de forskjellige statistikkene. 4

6 Antall utmeldte fordelt på årsak UTMELDTE I 2012 ÅRSAK ANTALL I % Restanse - MISS avstemmingsrutiner ,0% Andre årsaker ,4% Overført annet LO-forbund 814 9,9% Sluttet i bedrift, ønsker utmelding 548 6,7% Død 495 6,0% Overgang til forbund utenfor LO 135 1,6% Arbeidsledig 68 0,8% Trygdet/pensjonert ønsker utmelding 65 0,8% Kontingent for høy 56 0,7% Liten nytte av medlemskapet 48 0,6% APF-pensjonist - ønsker utmelding 39 0,5% Misfornøyd med HK 37 0,5% Avansert til overordnet stilling 14 0,2% Begynt i ny bedr uten organisasjon 11 0,1% Sluttet i bedrift grunnet studier 9 0,1% Arbeidsgiver oppfordret til utmelding 9 0,1% Sluttet i bedrift, hjemmeværende 6 0,1% TOTALT

7 Tariffarbeidet Nye tariffavtaler fordelt på avtaleområder Nye tariffavtaler, NHO-området Nye tariffavtaler, Virke-området Nye tariffavtaler, SamFo-området Nye tariffavtaler, andre områder Sum nye tariffavtaler pr år Samlet antall bedrifter med avtale De nye tariffavtalene i 2012 omfattet 1092 medlemmer. Tariffkrav TARIFFKRAV REGISTRERT I 2012 MÅNED ANTALL KRAV ORGANISERTE UORGANISERTE ANS. I ALT Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Sum

8 Forsikringer og andre medlemsfordeler LOfavør Kollektiv Hjemforsikring HK betalte kr ,- til SpareBank 1 i premie i 2012 i Kollektiv Hjemforsikring. SpareBank 1 utbetalte i 2012 kr ,- til LO-organiserte i Kollektiv Hjemforsikring. LOfavør Grunnforsikring HK betalte kr ,- til SpareBank 1 i premie i 2012 i Grunnforsikring. SpareBank 1 utbetalte i 2012 kr ,- til LO-organiserte i Grunnforsikring. LOfavør Fritidsulykkesforsikring SpareBank 1 utbetalte i 2012 kr ,- til LO-organiserte i Fritidsulykkesforsikring. Karensdager 130 medlemmer har i 2012 mottatt til sammen kr ,- i støtte til karensdager. HKs Utdanningsfond 376 medlemmer fikk i 2012 innvilget kr ,- i stipend til hhv. fagbrevutdanning, IKT-kurs, kurs av kortere varighet og helårsutdanning. HKs Stipendordning for høyere utdanning 104 medlemmer fikk i 2012 innvilget kr ,- i stipend for høyere utdanning. Utdanningen er på universitets- eller høyskolenivå og gir studiepoeng. LOs Utdanningsfond 29 HK-medlemmer fikk i 2012 innvilget kr ,- i stipend fra LOs Utdanningsfond. 7

9 Verving Vervekampanjen i Handel og Kontor er videreført på lik linje som tidligere år. I 2012 fikk HK nye medlemmer, 287 flere enn i Av disse ble medlemmer vervet, det er 6 færre vervede medlemmer enn i vervepremier er blitt sendt ut. Premier gis til de som verver mer enn to nye medlemmer. To ganger i året trekkes en hovedpremie til de som verver over ti medlemmer, premien er en reisegavesjekk på kr 6.000,-. I 2012 var det Tor Andreas Bremnes, region Vest, og Bjørn Egil Kaasin, region Øst, som vant hovedpremiene. De vervet henholdsvis 16 og 20 medlemmer. I 2012 ble det vervet omtrent like mange nye medlemmer og sendt ut nesten like mange vervepremier som året før. 8

10 HKs bransjeråd Det er ni bransjeråd i Handel og Kontor. Bransjerådene jobber med bransjerelaterte saker, hvor arbeidet med tariffspørsmål er det viktigste. Hvert bransjeråd er som hovedregel sammensatt av to representanter fra hver region. Forbundsstyret kan gjøre unntak. Bransjerådet skal ha en rådgivende funksjon overfor representantskapet i forbindelse med forbundets tariff- og næringspolitikk. Alle bransjerådene er representert i forbundets representantskap med ett medlem hver. Bransjerådene følger de til enhver tid fastlagte retningslinjer vedtatt av forbundsstyret. HK privat handel og service Viktige saker i 2012 har bl.a. vært åpnings- og arbeidstid, Bensinstasjonsoverenskomsten, Butikkoverenskomsten, Lindex (verving), heltids-/deltidsproblematikken og innleie. På bransjerådets møte 5. mars var åpningstidene et viktig tema hvor Peggy Hessen Følsvik bl.a. orienterte om «Agendum-prosjektet». Representanter fra Agendum avholdt et kort medietreningskurs for rådsmedlemmene. Av andre viktige saker kan det nevnes verving i Lindex, medlemssituasjonen innen Bensinstasjons- og Butikkoverenskomstens områder. På rådsmøtet 5. juni var viktige temaer oppsummering av tariffoppgjøret 2012 og arbeidet i de regionale bransjegruppene. Runa Bolstad innledet om heltids-/deltidsproblematikken. Under rådets møte oktober ble det også avholdt årsmøte, hvor Roger Jacobsen fra Solar Norge AS Gardermoen (Region Øst) ble gjenvalgt som leder. Det ble også utarbeidet handlingsplan for Andre temaer var tariff 2012 og kommende Hovedavtalerevisjon (utarbeide forslag). Ove Magnus Halkjær innledet om arbeidstid/åpningstid. (Dette punktet var sammen med HK Coop). Etter søknad har forbundsstyret supplert rådet for inneværende årsmøteperiode med representanter for to landsdekkende klubber/konsernklubber; Plantasjen og KappAhl, som møter i rådet med fulle rettigheter. I tillegg har forbundsstyret utpekt en representant fra Bensinstasjonsoverenskomsten, som deltar i rådets møter som observatør. HK media, samferdsel og administrasjon Etter omgjøringen av bransjerådene omfatter dette rådet bransjer som er regulert av avtaler med NHO november ble det avholdt bransjerådskonferanse og årsmøte for bransjerådet. Tema for bransjerådskonferansen var K2 og omstillinger. Ved utgangen av 2012 består bransjerådets arbeidsutvalg av leder Tonje Bergmann, nestleder Jonny Meland og sekretær Cecilie Vollen Johansen. HK luftfart og reiseliv Styret i FLR utgjør også styret for bransjerådet HK luftfart og reiseliv. Bransjerådet har ikke hatt egen aktivitet eller årsmøte i Arbeidsutvalget for bransjerådet består av Jeanette Pedersen (Norwegian), Randi Selfjord (Berg Hansen Reisebureau, Trondheim) og Kjetil Kleppe (Novair). 9

11 Styret i FLR har bestått av Heidi Reistad - leder, Jeanette Pedersen nestleder, Randi Selfjord sekretær, Preben Edvardsen ungdomstillitsvalgt, Torgeir Søbstad styremedlem, Kjetil Kleppe datatillitsvalgt, Randi Utness - styremedlem. Varamedlemmer har vært: Anita Lindstad, Vidar Hjortland og Unni Aurdal. HK Coop detalj Viktige saker i 2012 har bl.a. vært åpnings- og arbeidstid, heltids-/deltidsproblematikken og innleie. I løpet av året er det avholdt flere AU-møter. På årsmøte oktober gikk man gjennom årsrapportene fra bransjegruppene, samt gjennomførte valg på nytt AU. Sturla Thoresen ble valgt til leder, Tone Cathrine Hartz nestleder, Roy Steinsland sekretær. Kristin Kaspersen og Tone Lid valgt som 1. og 2. vara. I begynnelsen av desember trakk Sturla Thoresen (Region Midt-Norge) seg uventet fra alle verv i HK. Tone Hartz rykket da opp som leder av bransjerådet. Coop-konferansen 2012 Coop-konferansen ble avholdt februar på Sundvollen. Det var 45 deltakere med representanter fra de største lagene og fra forbundet. Temaer på konferansen var: Medietrening (innleder Ivar Hippe, Agendum), Klubbarbeid i laget (innleder Erling Hagen, HK), Etter- og videreutdanning, Livslang læring (innledere Peggy Hessen Følsvik og Jostein Antonsen, HK). HK eiendom og finans Det ble innkalt til årsmøte 19. oktober. På grunn av dårlig oppmøte ble sittende AU prolongert. HK forlag, bok og administrasjon Dette bransjerådet omfatter forlagsbransjen, bok- og papirbransjen, samt kontorbedrifter innen Virke-området. På rådets årsmøte 23. oktober ble Terje Pettersen (Region Nord) valgt til leder. Bransjerådet har vært aktive mht krav til tariffoppgjøret, og lagt grunnlag for hvordan de skal arbeide i 2013 med tariffspørsmål, verving og flere regionale bransjegrupper. Innenfor bransjerådets område er det tre faggrupper: HK Bok og Papir. Leder er Anne Brit Enge, Ark Berge AS (Region Agder og Rogaland). Faggruppen la ned et stort arbeid i forbindelse med at HK inviterte til Nordisk Studiekurs på Lysebu, Oslo, fra onsdag 30. mai til lørdag 2. juni. Det var 44 deltakere. De kom fra Den Danske Boghandlermedhjælper Forening, Svenska Bokhandelsmedhjälpare-Föreningen og HK-medlemmer fra bokhandlere i Norge. Det ble en vellykket konferanse hvor blant annet professor Tore Slaatta innledet om litteratur, rammebetingelser og boklov i europeiske land. Det var også innledninger om de faglige utfordringene og ufrivillig deltid i varehandelen, samt om bokbransjens framtid i den digitale verden. Deltakerne ble også invitert til omvisning hos Gyldendal. HK Forlag. Leder er Anne Berit Tuft, Cappelen Damm AS (Region Øst). Faggruppen har blant annet arbeidet med høringene «Utredning om litteratur og språkpolitiske virkemidler i 10

12 Europa» og «Til bokas pris». Det sentrale her er om det skal være en boklov og hvilke rammebetingelser som skal gjelde for bransjen. Faggruppen arrangerte vårkonferanse 2. mai med 16 tillitsvalgte, hvor blant annet Stein Stugu fra De Facto innledet om pensjonsreformen og den nye folketrygden. Faggruppen for advokatansatte. For tiden er det ingen leder av denne gruppen. HK fagbevegelse Bransjerådet har gjennomført tre AU-møter og to bransjerådsmøter, hvorav det siste, 20. og 21. november i forbundets lokaler, var kombinert med årsmøte. Som leder ble Roald Kvamme fra Arbeiderpartiet valgt, med Stein Arne Lunderbye fra FLT som nestleder og Lise Ulseth fra Fagforbundet som sekretær. De tillitsvalgte i bransjerådet har sin naturlige plass i partsforholdet mellom HK og AAF, som medfører deltakelse i statistikkutvalget i forbindelse med tariffoppgjørene og styrerepresentanter i Kompetansefondet. Det har vært gjennomført en undersøkelse blant de tillitsvalgte ang. Hovedavtalen 9-19 om bedriftsdemokrati. Innenfor den faglig og politiske arbeiderbevegelse er det kun Hovedavtalen som regulerer de ansattes rettigheter i forhold til deltakelse i foretakenes besluttende organer. Dessverre kan vi konstatere at det ikke står så bra til som vi kunne ønske. Derfor er dette området en prioritert oppgave for bransjerådet overfor bransjegruppene. Vin- og Brennevinsfunksjonærenes forening (VBFF) Vinmonopolets Funksjonærklubb (FKV) og Arcus/Vectura AS. Aktiviteten er stor og drives av foreningen selv. Forbundet er involvert i saker på vegne av medlemmene, samt at forbundet deltar på klubbens og avdelingens landsmøter. HK organisasjon, kultur og idrett Ingen aktivitet i

13 Landsdekkende klubber, konsernklubber, landsomfattende avdelinger Det er nå 64 landsdekkende klubber/konsernklubber. De to siste som ble dannet er Kiwi og Spar. Begge er kjeder i Norgesgruppen. Det jobbes med å opprette slike klubber i minst tre nye bedrifter (kjeder). Arbeidet med landsdekkende klubber/konsernklubber ble i 2012 evaluert i samarbeid mellom AU, Forhandlingsavdelingen og samtlige regionskontorer. Det ble bestemt å lage en veileder for dette arbeidet, på bakgrunn av denne evalueringen. Årets 3-dagerskonferanse for landsdekkende klubber/konsernklubber ble avlyst på grunn av tett program. A-pressen / Amedia Året har vært preget av A-pressens oppkjøp av Edda. Dette oppkjøpet vil bety store omstillinger innad i konsernet. Ved årets slutt er verken omfang eller resultatet av de varslede prosesser klart. Norgesgruppen Med støtte fra de tillitsvalgte søkte Norgesgruppen Bedriftsdemokratinemnda om unntak fra aksjelovens bestemmelser. Partene ønsket at de ansatte skulle kunne velge medlemmer/observatører til styret i Norgesgruppen ASA og til kjedestyrene i Meny-Ultra, Kiwi og Kjøpmannshuset, mot at de ansatte sa fra seg retten til representanter i de underliggende selskaper i kjedene. Begrunnelsen var at de viktige avgjørelsene skjedde i styret i ASA og i kjedestyrene. Dette ble i desember 2011 innvilget av nemnda som en prøveordning fram til Bedriftsdemokratinemnda forutsatte at ny søknad skal fremmes i god tid før valget i 2017 og at den inneholder erfaringsoppsummering av ordningen fra så vel ansattevalgte i delkonsernstyrene (kjedestyrene) som lokale fagforeninger og representanter for ansatte i alle datterselskaper. De første valgene til styret i Norgesgruppen ASA og til kjedestyrene ble gjennomført for første gang høsten I denne prosessen har det hele tiden vært et tett samarbeid mellom LO, HK, NTF og NNN. HK Finans I regi av forbundet ble det gjennomført en finanskonferanse sammen med Postkom/FALO den 1. mars. Eget årsmøte for HK Finans ble avholdt mars. Det ble i 2010 etablert et samarbeidsprosjekt mellom HK Finans og Postkom/Falo som ble gitt navnet LO Finans. Målsetningen med dette samarbeidet er å øke synligheten av LO som et alternativ for ansatte i finansnæringen, samt øke innsatsen mot verving av nye medlemmer innen området. I 2012 har også NTL/Norges Bank tiltrådt dette prosjektet. 12

14 Landsutvalget (LU) Bring Logistics AS, DsF i Coop Norge Handel AS, Funksjonærklubben i Vinmonopolet (FKV), Landsutvalget i Schenker og Felleskjøpet Agri på LO-nivå De landsdekkende klubbene blir invitert til forbundets årlige konsernkonferanse, og saker landsutvalgene trenger bistand til, blir behandlet sak for sak. Forbundet blir invitert, og deltar i de årlig bedrifts- og årsmøtekonferansene. For konsernklubben i Bring Logistics AS ble det i oktober arrangert en tillitsvalgtkonferanse om bord i Kielfergen. Tema for konferansen var lov- og avtaleverket, med vekt på de omstillinger som foregår i dette konsernet. Sammenslutningen av de landsomfattende avdelingene (SLA) Sammenslutningen av de landsomfattende avdelinger i HK (SLA) består av Foreningen for luftfart og reiseliv (FLR); HK Finans, som er Sparebank1-gruppen og flere mindre virksomheter, til sammen 84 bedrifter; Vin- og Brennevinsfunksjonærenes Forening (VBFF); Fiskarorganisasjonenes Funksjonærforening (FFF). SLA og disse avdelingene blir servet av faglige sekretærer i forbundet sentralt, og kan defineres som HKs 8. region. SLA har avholdt flere styremøter i perioden. Representantskapsmøtet 26. april gjenvalgte Harald Galåen fra Vinmonopolet som leder. I forbindelse med HKs landsmøte har SLA hatt flere samlinger, hvor forberedelser til landsmøtet har vært den store saken. Vin- og Brennevins Funksjonærenes Forening (VBFF) Vinmonopolets Funksjonærklubb (FKV) og Arcus/Vectura AS. Aktiviteten er stor og drives av foreningen selv. Forbundet er involvert i saker på vegne av medlemmene, samt at forbundet deltar på klubbens og avdelingens landsmøter. Fiskarorganisasjonenes Funksjonærforening Avdelingen driver sin egen aktivitet, og forbundets ansvar ligger i forhold til revisjonen av de fire overenskomstene som medlemmene i avdelingen er omfattet av. Årsmøter avholdes annet hvert år. Det ble således ikke gjennomført årsmøte i

15 Tariffoppgjøret Forberedelsen til et hovedoppgjør er en stor og omfattende demokratisk prosess. For oppgjøret i 2012 startet forberedelsene allerede tidlig i 2011, med et eget debattopplegg til bruk i bransjeråd og regionsorganisasjoner. Opplegget konsentrerte seg om prinsipielle spørsmål og prioriteringer. I juni samme år gikk det ut et debattopplegg til alle medlemmer. Forslagene som kom inn fra klubber og medlemmer ble i første omgang behandlet av de regionale bransjegruppene tidlig på høsten. Her ble det foretatt prioriteringer og laget nye forslag. På møter i bransjerådene i oktober ble alle forslag og innstillinger fra samtlige bransjegrupper gjennomgått. Også her ble det foretatt prioriteringer, og det ble utarbeidet innstillinger til representantskapet og forbundsstyret. Bransjerådene innstilte også på medlemmer til forhandlingsdelegasjonene. Tidlig i 2012 behandlet representantskapet bransjerådenes innstillinger og vedtok retningen for oppgjøret. Deretter fulgte AU og forbundsstyret opp med behandling av de konkrete kravene. Først da begynte selve forhandlingene. Ved årets utgang var det fortsatt noen tariffområder som ennå ikke var ferdigforhandlet. Avtaler med Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Standardoverenskomsten Forhandlingene mellom HK og NHO om revisjon av Standardoverenskomsten ble gjennomført april. Det generelle tillegget ble på kr 1,25 per time. Det samme som i frontfagoppgjøret. Overenskomstens garantilønnssatser ble hevet med 5 %. I tillegg ble det enighet om to nye lønnsgrupper, 2.1 og 3.1, for de med relevante fagbrev. Lønnssatsene i disse lønnsgruppene er inkludert et fagbrevtillegg på kr 7,- per time (kr 1 138,- per måned). Det ble enighet om nye bestemmelser om innleie, i tråd med meklingsresultatet i frontfagoppgjøret om bemanningspolitikk. Medieoverenskomsten Forhandlingene om revisjon av Medieoverenskomsten mellom Mediebedriftenes Landsvorening (MBL) og HK ble gjennomført 23. og 24. mai. Det ble enighet om et generelt tillegg på kr 2 438,- per år (kr 1,25 per time). Garantilønnssatsene ble hevet med 5 %, inkludert det generelle tillegget. Som et justeringstillegg til lokal fordeling, ble det avsatt kr 5 700,- per årsverk for medlemmer av HK omfattet av overenskomsten. I tråd med resultatet om bemanningspolitikk i frontfagoppgjøret, ble det tatt inn nye bestemmelser i overenskomsten om innleie. Partene ble også enige om å nedsette to utvalg, ett som skal drøfte livsfasepolitikk og ett som skal vurdere alternative lønnssystemer. 14

16 Bensinstasjonsoverenskomsten Forhandlingene mellom HK og NHO KBS (Kiosk Bensin Service) om revisjon av Bensinstasjonsoverenskomsten var berammet til 13. og 14. juni. Partene kom ikke til enighet, og det ble brudd allerede første dag. Mekling ble gjennomført 27. og 28. september. Resultatet fra meklingen ble et generelt tillegg på kr 1,25 per time. Minstelønnssatsen for arbeidstakere under 18 år økte med kr 3,- per time inkludert det generelle tillegget. For øvrige personellkategorier økte minstelønnssatsene med kr 5,- inkludert det generelle tillegget. Lønnssatsene på ansiennitetstrinn 3 og 4 ble økt med kr 1,- per time. På ansiennitetstrinn 5 ble det en økning på kr 2,- per time, og på ansiennitetstrinn 6 ble økningen på kr 3,- per time. Ansiennitetstrinn 6 økes med ytterligere kr 6,- per time fra 1. april 2013, inkludert eventuelle tillegg i mellomoppgjøret Fagbrevtillegget ble øket til kr 8,- per time. Gjennom meklingen ble det også enighet om en endring i bilag 3 som omhandler sikkerhet, ran og vold. Arbeidet med dette skal opp-prioriteres i bedriftene. Sammen med tillitsvalgte og verneombud skal arbeidsgiver årlig og rutinemessig evaluere behovet for kontrolltiltak knyttet til alenearbeid i virksomheten og de kontrolltiltak som iverksettes. Nye bestemmelser om innleie er tatt inn i overenskomsten, i tråd med resultatet om bemanningspolitikk i frontfagoppgjøret. Butikkoverenskomsten Forhandlingene mellom HK og NHO om revisjon av Butikkoverenskomsten var berammet til 14. og 15. mai. Partene kom imidlertid ikke til enighet, og oppgjøret gikk derfor til mekling. Partene møttes hos Riksmekleren august. Det generelle tillegget ble kr 1,25 per time fra 1. mai. Garantisatsene for 16 og 17 år fikk et tillegg på kr 3,- per time (kr 488,- per måned). De øvrige garantilønnssatser ble regulert med kr 7,- per time (kr 1 138,- per måned). Satsreguleringene var inkludert det generelle tillegget, og gjelder fra 1. mai. Høyeste garantilønnssats (6 års ansiennitet) reguleres ytterligere med kr 5,- per time inkludert eventuelle generelle og lavlønnstillegg per 1. april Tillegget for relevant fagbrev ble øket med kr 1,- per 1. mai I tråd med frontfagoppgjøret ble det tatt inn nye bestemmelser i overenskomsten om innleie. Bilselgeravtalen Det ble forhandlet mellom HK og Norges Bilbransjeforbund om revisjon av Bilselgeravtalen 25. mai og 12. juni. Tilsvarende resultatet i frontfagoppgjøret om bemanningspolitikk, ble det tatt inn nye bestemmelser i avtalen om innleie. Det ble også tatt inn en ny bestemmelse om omsorgspermisjon. Det generelle tillegget ble på kr 1,25 per time (kr 204,- per måned). Luftfartsoverenskomsten På grunn av vekterstreiken og innvirkningen det hadde på luftfartsområdet, ble man etter ønske fra NHO enige om å utsette de avtalte forhandlingene. De utsatte forhandlingene ble gjennomført 29. august. Kravene ble overlevert i forkant, og det var satt av én dag til forhandlingene. På grunn av manglende framdrift, brøt HKs delegasjon forhandlingene ut på ettermiddagen. 15

17 6. og 7. november var satt av til mekling. På overtid, klokken den 8. november, la mekleren fram et forslag som ble akseptert av partene. Det gis et generelt tillegg til alle på kr 1,25 per time fra 1. april. Satsene for laveste lønn i stillings-/lønnsgruppene ble økt med 3,95 %, inkludert det generelle tillegget. Dette tilsvarte en økning i månedslønnssatsene fra kr 846,- til kr 1 045,-. Beregningsgrunnlaget for skifttillegg ble hevet med kr 3,- til kr 69,- per veiet time. I tråd med øvrige oppgjør, er bestemmelse om innleie tatt inn i overenskomsten. Det er også tatt inn en bestemmelse om deltid, som pålegger medlemsbedriftene å kartlegge bruken av deltid med sikte på å avdekke eventuell ufrivillig deltid. Bemanningsbehov og tiltak mot eventuell ufrivillig deltid skal fra nå være fast post på bedriftsutvalg/arbeidsutvalg (kontaktmøte). Bruken av deltid skal også tas opp mellom partene lokalt når det utarbeides nye skiftplaner. Taxioverenskomsten Også ved dette hovedoppgjøret valgte HK å føre forhandlingene sammen med Negotia. NHO Transport (tidligere Transportbedriftenes Landsforening/TL) har ikke så mange medlemsbedrifter innenfor taxisentraler, noe som medfører at også HK har svært få medlemmer som omfattes av denne overenskomsten. Forhandlingene ble gjennomført i to omganger; 21. mai og 4. september. Årsaken til oppholdet var at en ville se an oppgjøret HK gjennomførte med NHO for Butikkoverenskomsten og Bensinstasjonsoverenskomsten. Det generelle tillegget ble på kr 1,25 per time. Minstelønnssatsen ble hevet med kr 1 000,- fra 1. april 2012 og med ytterligere kr 1 000,- fra 1. januar Ny minstelønnssats per 1. januar 2013 er dermed kr ,-. Det tas inn samme bestemmelse om bemanningspolitikk/innleie som i Standardoverenskomsten. Med bakgrunn i det lave medlemstallet, ble det forbundsstyret som godkjente oppgjøret. Avtaler med Virke Landsoverenskomsten Forhandlingene mellom HK og Hovedorganisasjonen Virke om revisjon av Landsoverenskomsten med bransjeavtaler og tillegg, Kontoroverenskomsten med bransjeavtale, Overenskomst for bemanningsbransjen og Lederoverenskomsten ble gjennomført mars og april. Det generelle tillegget ble på kr 3,- per time, og med tilsvarende økning på minstelønnssatsene (kr 488,- per måned). Ut over det generelle tillegget ble satsene på trinn 1 4 øket med kr 3,- per time (til sammen kr 975,- per måned) og trinn 5 med kr 5,- per time (til sammen kr 1 300,- per måned). 16

18 Tillegg for ubekvem arbeidstid, som fra nå av heter «Tillegg for kvelds-, natt- og helgearbeid», ble øket til hhv kr 22,-, kr 45,- og kr 90,- per time. Fagbrevtillegget ble øket til kr 9,50 per time. Det er tatt inn nye bestemmelser om innleie av arbeidskraft, i tråd med det som ble avtalt i frontfagoppgjøret. For deltidsansatte er det tatt inn en bestemmelse om at det skal være samsvar mellom avtalt stillingsandel og faktisk arbeidstid. I en merknad har partene uttrykt enighet om at det er viktig å arbeide for å unngå ufrivillig deltid. Og de lokale parter oppfordres til å ta i bruk overenskomstens bestemmelser om fortrinnsrett og drøftelser om dette. Partene ble enige om å nedsette to utvalg: Det ene utvalget skal diskutere struktur og praktisering av overenskomstens lønnsbestemmelser. Det andre utvalget skal diskutere avtalestruktur, forhandlingssystem og omfangsparagrafer i den samlede avtaleporteføljen mellom HK og Virke. Bransjeavtaler og andre overenskomster mellom HK og Virke Avtalte endringer i Landsoverenskomsten er gjort gjeldende for likelydende bestemmelser i bransjeavtalene (Bingoforetak, Fotolaboratorier og Kiosker). Det samme gjelder Kontoroverenskomsten med bransjeavtale, Lederoverenskomsten, Bok og Papiravtalen, Forlagsavtalen, Bransjeavtale for informasjonsteknologi og Overenskomsten for bemanningsbransjen. Når det gjelder Avtale for Reiselivsbransjen ble minstelønnsskalaen endret fra seks til tre trinn, ved at trinn 3, 4 og 5 falt bort og det gamle trinn 6 ble nytt trinn 3. Den nye minstelønnsskalaen for denne avtalen består da av tre trinn; lønnstrinn 1 reiseliv, lønnstrinn 2 reiseliv og lønnstrinn 3 reiseliv, samt satser for unge arbeidstakere under 18 og 16 år. Endringer i Landsoverenskomsten ble også her gjort gjeldende for likelydende bestemmelser i avtalen. Avtaler med Samvirkeforetakenes Forhandlingsorganisasjon (SAMFO) Landsoverenskomsten Forhandlingene mellom SAMFO og HK om revisjon av Landsoverenskomsten ble gjennomført 26. og 27. april. Partene var enige om å sette inn en ny paragraf om innleie. Det ble også enighet om visse endringer i enkelte bestemmelser i overenskomsten. Det generelle tillegget ble på kr 3,- per time, og med tilsvarende økning på minstelønnssatsene (kr 488,- per måned). Ut over det generelle tillegget ble satsene på trinn 1 4 øket med kr 3,- per time (til sammen kr 975,- per måned) og trinn 5 med kr 5,- per time (til sammen kr 1 300,- per måned). Tillegg for ubekvem arbeidstid, som fra nå av skal hete «Tillegg for kvelds-, natt- og helgearbeid», ble øket til hhv kr 22,-, kr 45,- og kr 90,- per time. Fagbrevtillegget ble øket til kr 9,50 per time. 17

19 Lederoverenskomsten Forhandlingene om revisjon av Lederoverenskomsten mellom HK og SAMFO ble gjennomført 26. og 27. april. Det ble gitt et generelt tillegg på kr 3,- per time (kr 488,- per måned / kr 5 856,- per år). Basislønnen ble hevet med kroner per år fra 1. april, til kroner Nye bestemmelser om bemanningsforetak/vikarbyrå er tatt inn i overenskomsten. Dessuten ble det enighet om visse endringer i enkelte bestemmelser i overenskomsten. Bensinoverenskomsten Forhandlingene om revisjon av Overenskomst for Bensinstasjoner mellom SAMFO og HK ble gjennomført 1. desember. Det ble gitt et generelt tillegg på kr 1,25 per time fra 1. april Minstelønnssatsen for arbeidstakere under 18 økte med kr 3,- per time inkludert det generelle tillegget. For øvrige personellkategorier økte minstelønnssatsene med kr 5,- inkludert det generelle tillegget. Ansiennitetstrinn 3 og 4 økte med kr 1,- per time. Ansiennitetstrinn 5 økte med kr 2,-, og trinn 6 med kr 3,- per time. Dette ansiennitetstrinnet økes med ytterligere kr 6,- per time fra 1. april 2013, inkludert eventuelle tillegg ved mellomoppgjøret Tillegget for fagbrev økte med kr 1,- til kr 8,- per time. Nye bestemmelser om innleie er tatt inn i overenskomsten, i tråd med resultatet om bemanningspolitikk i frontfagoppgjøret. Bilag 5 som omhandler sikkerhet, ran, og vold er forbedret. Arbeidet med dette skal oppprioriteres i bedriftene. Sammen med tillitsvalgte og verneombud skal arbeidsgiver årlig og rutinemessig evaluere behovet for kontrolltiltak knyttet til alenearbeid i virksomheten og de kontrolltiltak som iverksettes. Overenskomst for Coop Norge SA, Coop Norge Handel AS m/fl. Tariffkonferansen ble avholdt 5. og 6. januar sammen med LuL. Det har vært gjennomført et stort partssamarbeid (SAMFO og HK) med hovedvekt på arbeidstidsordninger. Partene kom ikke til noen enighet om en oppmykning av bestemmelsene om arbeidstid. Derfor ble dette et hovedtema i forhandlingene som ble gjennomført 8. og 9. mai. Det ble brudd 9. mai, men det lykkes å gjenoppta forhandlingene 31. mai, slik at mekling ikke ble nødvendig. Det ble enighet om et generelt tillegg på kr 3,- per time. Ut over det generelle tillegget økte alle lønninger med ytterligere kr 6,- per time. Til sammen utgjør dette kr 1 463,- per måned. Satsene i lønnstabellen ble hevet tilsvarende. Normalarbeidsdagen kl kl er beholdt. Det skal forhandles om avvikende arbeidstidsordninger. Satsene for ubekvem arbeidstid er hevet. Innføring av 2- eller 3- skiftsordninger skal skje etter drøftinger med de tillitsvalgte. Frontfagsoppgjørets bestemmelser om innleie kom også på plass. Overenskomst for ledere i Coop Norge AS m.fl. Forhandlingene mellom forbundet og SAMFO om revisjon av Overenskomst for ledere i Coop Norge SA m/fl. ble gjennomført 21. juni. 18

20 Resultatet ble et generelt tillegg på kr 3,- per time (kroner per år) og et sentralt tillegg til alle på kr 4,- per time (kroner per år) fra 1. april. I tillegg ble det enighet om et lokalt tillegg til alle på 0,8 %. Det ble dessuten avsatt 1,35 % av lønnsmassen til personlige lønnsvurderinger i henhold til overenskomstens 10. Nye bestemmelser om innleie er tatt inn i overenskomsten, i tråd med frontfagoppgjøret. Boligbyggelaget Usbl (Ungdommens Selvbyggerlag) Forhandlingene mellom SAMFO og HK ble gjennomført 5. og 6. juni. En arbeidsgruppe som var nedsatt i tariffperioden hadde utarbeidet et nytt lønnssystem. Dette ble implementert gjennom forhandlingene, med en modifisering av lønnstabellen. Det ble også gjort endringer i kriteriene for vurderingstrinn. Det ble enighet om et generelt tillegg på 2,5 % per lønnstrinn. Dessuten ble det avsatt 0,7 % til individuelle vurderingstrinn. Partene var enige om å endre 12 til også å omfatte innleie. Og det ble enighet om visse endringer i enkelt bestemmelser i overenskomsten, samt endringer i bilagene om fleksibel arbeidstid og velferdspermisjoner. Avtaler med Landbrukets Arbeidsgiverforening (LA) Landbrukets Arbeidsgiverforening har oppløst seg selv. LA og NHO Mat og Bio er fra 1. januar 2012 slått sammen til NHO Mat og Landbruk. Gjennom tilknytningen til NHO Mat og Landbruk er HK-medlemmene i de tidligere LA-virksomhetene nå omfattet av Standardoverenskomsten. Felleskjøpet Agri SA valgte derimot å tilmelde seg Spekter, og det måtte derfor opprettes ny overenskomst med Arbeidsgiverforeningen Spekter. Avtaler med Finansnæringens Arbeidsgiverforening (FA) Forhandlingen mellom FA og LO, HK og Postkom ble gjennomført 19., 25., 26. og 27. april. Det ble enighet om et generelt tillegg på lønnsregulativets satser på 1,85 %, minimum kroner per år, med virkning fra 1. mai. Det ble også enighet om å fjerne trinn 1 til og med 5, samt å legge to nye trinn på toppen av lønnsregulativet. Det er tatt inn ny paragraf i Sentralavtalen om innleie, i tråd med frontfagoppgjøret. Avtaler mellom LO Stat og Arbeidsgiverforeningen Spekter Forhandlingene mellom LO Stat og Spekter om overenskomstenes A-del ble gjennomført 18. april, og ga det samme resultatet som for frontfaget; et generelt tillegg på kroner per år (kr 1,25 per time), som blir en del av oppgjøret i B-delsforhandlingene. Bestemmelsene om innleie kom også på plass. B-delsforhandlingene omhandler de enkelte bedrifters overenskomster, og gjennomføres forbundsvist. Vinmonopolet B-delsforhandlingene ble gjennomført 15., 16. og 22. mai. Det ble enighet om et lønnstillegg på 4,3 % fra 1. juni, som inkluderer lønnstillegget gitt i A-delsforhandlingene. I tillegg ble det enighet om et generelt tillegg til butikksjefene på kroner per år fra 1. januar

21 Norges Håndballforbund B-delsforhandlingene ble gjennomført lokalt 3. og 7. mai. Det lokale oppgjøret fikk en ramme på 4,5 %, inkludert det generelle tillegget på kr 1,25 per time. Ansatte som tjener under kroner per år, fikk et ekstra tillegg på kr 1,- per time. Det lokale oppgjøret gjelder fra 1. juli. Felleskjøpet Agri SA Felleskjøpet Agri SA, som tidligere hadde vært tilknyttet LA, meldte seg inn i Spekter fra 1. januar Dermed måtte det opprettes en ny overenskomst, noe som medførte flere møter og forhandlinger. Den 26. juni, i forhandlinger sammen med NNN, NTF og FLT, kom partene fram til enighet om forhandlingsstrukturen. B-delsforhandlingene ble gjennomført 13., 14. og 21. september, også da i fellesskap med de andre LO-forbundene (NNN, NTF og FLT). Disse forhandlingene ble delt i én B1-del (der forbundene forhandlet med virksomheten) og én B2-del (der LO-utvalget i bedriften forhandlet med ledelsen). Resultatet innenfor HK-området ble en økonomisk ramme på 4,0 %. Regulering og etterbetaling ble gjennomført med virkning fra 1. april. Overenskomstens B-del er tilnærmet lik den HK-medlemmene er kjent med fra «LA-tiden». Avtaler med Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening (AAF) AAF Landsoverenskomsten Bransjerådet avholdt tariffkonferanse 29. februar med bakgrunn i forarbeidet som ble gjort på felles tariffkonferanse i oktober Forhandlingene mellom AAF og HK om revisjon av Landsoverenskomsten ble gjennomført oktober, men uten at partene klarte å komme fram til enighet. HK brøt derfor forhandlingene, og meddelte at Riksmekleren ville bli varslet om plassoppsigelse. Mekling ble gjennomført 12. og 13. november. Om lag 1 time på overtid la mekleren fram en skisse, som HKs forhandlingsdelegasjon enstemmig kunne anbefale. Det lønnsmessige resultat ble et tillegg på kroner på lønnstrinn opp til og med trinn 52, og 3,5 % fra lønnstrinn 53 og oppover, med virkning fra 1. mai. Det ble i overenskomsten tatt inn nye bestemmelser om innleie, dels i en ny paragraf og dels i et nytt bilag bestemmelser som er i tråd med frontfagoppgjøret. Det ble også tatt inn en forsterket bestemmelse om deltidsansattes fortrinnsrett. Et høyt prioritert krav om nøytral oppmann ved uenighet i den lokale SU-behandlingen, lyktes en heller ikke denne gangen å få arbeidsgiverne med på. Overenskomst for ansatte i AUF sentralt og for fylkessekretærene Det ble avholdt tariffkonferanse 14. august. Forhandlingene mellom HK og AAF om revisjon av overenskomsten ble gjennomført 5. september. Resultatet ble en lønnsøkning på kr 750,- per måned på alle satser, med virkning fra 1. mai. De som blir ansatt med høyskole- /universitetsutdannelse vil heretter få ansiennitetstillegg fra ett til tre lønnstrinn, avhengig av antall studiepoeng. Utgifter til telefon ble forhøyet. Det samme ble kilometergodtgjøring for bruk av egen bil. 20

22 Avtaler innenfor avd. 055 Fiskarorganisasjonenes Funksjonærforening Tariffkonferanse for alle tillitsvalgte innen avdeling 055 Fiskarorganisasjonenes Funksjonærforening (FFF) ble avholdt 20. og 21. august, med deltakelse fra alle de fire overenskomstområdene. Dette avtaleområdet legger oppgjøret for ansatte i Staten til grunn som et utgangspunkt for kravene. Vest-Norges Fiskesalslag Tariff-forhandlingene ble gjennomført 26. september i virksomhetens lokaler på Måløy. Dette er et lite tariffområde med fire ansatte, hvorav alle er HK-medlemmer. Resultatet av forhandlingene ble en endring av lønnsplanen fra 1. mai, noe som ga en økning på fra to til tre lønnstrinn for den enkelte. Oppgjøret ble godkjent på medlemsmøte samme dag. Norges Råfisklag Forhandlingene ble gjennomført i Tromsø 8. oktober. Det ble avtalt endringer i lønnsplanen. I tillegg ble det gitt 21 lønnstrinn fordelt på grupper/enkeltpersoner som vil framkomme i lokal protokoll. Oppgjøret ble godkjent av medlemmene uten uravstemning. Norges Sildesalgslag Det ble gjennomført forhandlinger i Bergen 16. oktober om revisjon av overenskomsten. Forhandlingene endte med brudd, og det ble begjært mekling. Den 22. november, dagen før meklingen skulle gjennomføres, kom partene sammen igjen. Det lyktes da å komme fram til enighet om et generelt tillegg på 4,5 %, samt en del personlige tillegg på enkelte stillinger som har blitt hengende etter. Det ble også en økning i skifttillegg og for ubekvem arbeidstid. Bestemmelser om innleie kom også på plass. Fiskarorganisasjonenes Arbeidsgiversammenslutning (FA) Tarifforhandlingene ble gjennomført i Trondheim 25. oktober. I tillegg til det som ble gitt på statens A-lønnstabell, ble det gitt et lønnstrinn fra 1. juni til alle som ligger innenfor gjeldende lønnsplan. Videre ble det oppnådd enighet om en del endringer i lønnsplanen, og ny bestemmelse om innleie. Avtaler uten arbeidsgiverforening TeleComputing AS Forhandlingene om revisjon av Overenskomst for HK-medlemmer i TeleComputing Norway AS ble gjennomført 15. og 18. juni. Resultatet ble et generelt tillegg på 3,5 % til alle HKmedlemmene, dog minst kroner fra 1. mai. Overenskomsten har nå regler som regulerer adgangen til å inngå midlertidige ansettelsesforhold og innleie av arbeidskraft, og bedriften vil tilpasse interne rutiner etter kommende endringer i arbeidsmiljøloven. Bestemmelsene i overenskomsten som gjelder reise og oppdrag i bedriftens tjeneste ble forbedret. Norsk Sykepleierforbund Forhandlingene med Norsk Sykepleierforbund ble gjennomført 17. og 18. oktober. Alle ansatte fikk med virkning fra 1. mai lønnsøkning i henhold til statens lønnstabell. Enkelte 21

23 ansatte fikk tillegg utover dette i form av ekstra lønnstrinn. HK fikk delvis gjennomslag for kravet om en forsterket fortrinnsrett for deltidsansatte. Norsk Fysioterapeutforbund Forhandlingene med NFF om revisjon av overenskomsten for perioden 1. januar desember 2014, ble gjennomført 11. desember 2012 med formell avslutning 4. januar Overenskomstens lønnssatser ble endret til: Sekretær kr Konsulent kr Rådgiver kr Seniorrådgiver/spesialrådgiver kr Det vesentligste av bestemmelsene fra frontfagoppgjøret om innleie, ble tatt inn i overenskomsten i bearbeidet form. Heftet «Lokale lønnsforhandlinger» Heftet/veiviseren «Lokale lønnsforhandlinger» ble ikke revidert i Men statistikkbilaget (83 sider) ble oppdatert med tall og tabeller for relevante tariffområder og for yrkesgrupper innen utvalgte næringer. Så vel veiviserheftet «Lokale lønnsforhandlinger» som statistikkbilagene kan lastes ned fra forbundets hjemmeside. 22

24 Samarbeid med arbeidsgiverorganisasjonene Samarbeid med Virke Årets samarbeidskonferanse ble avholdt november i Genève. Tema var ILO, UNI og internasjonale spørsmål. Konferansedeltakerne besøkte Coop Centre Lèman in Crissier, Lusanne. Videre var det møte med UNI, hvor tema var etisk handel og UNI sitt arbeid i forhold til ILO-konvensjonene. Delegasjonen besøkte også ILO, hvor temaene var så forskjellige som «den sosiale dialogen», krisa i Europa og barnearbeid. På fellesmøtene var tema samarbeidet mellom organisasjonene, med Sture Arntzen og Pål Skarsbak som innledere. Partene i Plantasjen orienterte om erfaringer og resultater fra samarbeidstiltak gjennom Fellestiltakene LO-Virke. Diverse utvalgsarbeid/prosjekter LO-Virke HK er med i Samarbeidsutvalget mellom LO-Virke om næringspolitikk for tjenesteytende sektor. Pågående prosjekter hvor HK deltar: - Gravide i handelsnæringen et sykefraværsprosjekt. Her er Fase 1 gjennomført og Fase 2 i gang. Rapport for Fase 1 ligger på hjemmesidene. - Miljø og klima i handelen. Prosjektet søkte Fellestiltakene LO-Virke om midler og fikk avslag. Ny søknad om et mindre omfattende prosjekt (bl.a. prosjektleder i 50 % i stedet for 100 % stilling) er sendt og forventes innvilget. - IA-utvalget. Formålet med utvalget er å øke antall IA-avtaler i handelen. Utvalget rapporterer direkte til LO. Arbeids- og velferdsdirektoratet godkjente HK og Virkes søknad i 2011 om støtte til prosjektet «ufrivillig deltid i varehandelen» på kroner Fellestiltakene finansierte forskningsdelen av prosjektet med kroner Prosjektansvarlig Runa Bolstad Laume startet i februar 2012 i et 18-måneders prosjekt. Hun har arbeidet spesielt med butikker i Norgesgruppen, Plantasjen og Skeidar for å bistå partene med å bedre arbeidstidsplanleggingen og reduksjon av ufrivillig deltid. Prosjektet har fått mye oppmerksomhet og resultatene er bra. Samarbeid med SAMFO Samarbeidskonferansen ble avholdt november 2012 i København. Et hovedtema var «Hvordan styrke samarbeidet mellom partene». Deltakerne fikk også en felles presentasjon av Peter Stark fra HK Danmark om hvordan samarbeidet fungerer der. Under Hovedavtaleforhandlingene ble det avtalt å opprette et Kontakt- og informasjonsutvalg innen LO/HK og SAMFO s avtaleområde, med formål å bedre partenes rådgivning. Hensikten er å drøfte og informere hverandre om aktuelle bedriftmessige forhold, samt drøfte tiltak som fremmer Coop-systemet og det organiserte arbeidslivet i henhold til Hovedavtalen 2-1. Utvalget holder møter etter behov, og finansieres gjennom Fellestiltakene. Partene bestemmer sin egen deltakelse i forhold til dagsorden. 23

25 Avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA) Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv, samt protokollen om felles innsats for å forebygge og reduserer sykefraværet og styrke inkluderingen, pålegger partene i arbeidslivet større medvirkning og forpliktelser. I den sammenheng har én av forbundets valgte ledere, 2. nestleder Bjørn Mietinen, fått det politiske ansvaret for alt som har med IA-avtalen og IA-arbeidet å gjøre. Administrativt følges arbeidet opp av de tariffansvarlige innenfor tariffområdene der det er laget eller skal lages avtaler for, sammen med forbundets IA-kontakt. Arbeidet med å få igangsatt et reelt og forpliktende IA-samarbeid mellom forbundet og tariffmotpart(er), og andre tariffparter innen bransje/næring, har vist seg både å ta lengre tid og har vært vanskeligere å få til, enn antatt. Innen Mediebransjen har tariffpartene, inkludert HK, godkjent og underskrevet et mandat for oppfølging av IA-avtalen innen bransjen. Det er også utarbeidet en fremdriftsplan for det videre arbeidet, hvor det i første omgang skulle fokuseres på delmål 1 og delmål 3. På grunn av endrede arbeidsoppgaver for Kjetil Andersen, som var tariffansvarlig, har HK ikke medvirket i dette partssamarbeidet i Innen NHO-området for øvrig er det ennå ikke kommet i gang noe samarbeid med andre landsforeninger (bransjer/tariffområder). Med Virke har arbeidet kommet litt i gang. Det er nedsatt et IA-utvalg mellom LO/HK, YS og Virke. Partene opplever at hovedutfordringen er sykefravær og frafall. Faglig sekretær Erling Hagen er tariffansvarlig og sitter i dette utvalget. Det har ikke vært nevneverdig aktivitet i selve IA-utvalget i I regi av Fellestiltakene LO-Virke har det i samarbeid mellom HK og Virke vært gjennomført flere bedriftsvise tiltak. Prosjektet «Gravide i handelsnæringen et sykefraværsprosjekt», som har pågått over en tid, er et IA-relatert prosjekt som har hatt som mål å finne tiltak for å redusere den delen av sykefraværet som skyldes svangerskap, nærmer seg nå ved utgangen av 2012 avslutning. En sluttrapport vil bli lagt fram tidlig i Prosjektet er finansiert av NAV gjennom programmet FARVE (forsøksmidler arbeid og velferd) og Fellestiltakene LO-Virke. I følge opplysninger fra regionskontorene informeres det generelt om IA på alle kurs som arrangeres. Flere steder er det etablert et tettere samarbeid med NAV Arbeidslivssenter, enn hva tilfellet var tidligere. Noe som har sammenheng med at det har blitt arrangert dagskurs/- konferanser i samarbeid mellom HK, Virke, Arbeidslivssenter og Arbeidstilsynet, med tema sykefravær i varehandelen. Den tredje Nasjonale IA-konferansen ble avholdt på Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo, tirsdag 13. november, med om lag 600 deltakere fra arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner, bedrifter og virksomheter, offentlige etater, forskermiljøer, arbeids- og velferdsetaten med flere. Som tidligere år favnet IA-konferansen alle tre delmålene for IA-avtalen. Nytt, og kun for dette året, var at konferansen også ble arrangert i regi av det norske formannskapet i Nordisk ministerråd og hadde fokus på å få frem ulike nordiske løsninger på felles utfordringer. På programmet sto blant annet forebygging av sykefravær, hvordan man skal 24

26 fremme økt rekruttering av unge med nedsatt funksjonsevne og utdeling av årets seniorpris. I tillegg til de norske innlederne, var det også invitert svenske og danske innledere til å snakke om de forskjellige problemstillingene. Fra HK deltok Erling Hagen og Jon-Olav Samuelsen. Forbundets IA-kontakt, Jon-Olav Samuelsen, har deltatt på de fleste IA-kontaktmøter som LO innkalte til i

27 Kursvirksomheten HKs tillitsvalgskolering Gjennomført i regionene og landsomfattende avdelinger Trinn I: 17 kurs 277 deltakere Trinn II: 8 kurs 164 deltakere Trinn III: 4 kurs 55 deltakere Organisasjonskunnskap: 6 kurs 129 deltakere 34 kurs totalt 629 deltakere totalt Kursvirksomhet i regionene HKs tillitsvalgtskolering trinn l og ll Organisasjonskunnskap Ungdomskonferanse Bransjekonferanse Landsmøtekonferanse Styrekonferanse MoTo lover og avtaler Klubblederkurs Velkommen i HK Coop kurs 46 kurs (med trinn I og II) 746 studietimer 938 deltakere AOF MoTo fellestiltak MoTo-kurs gjennomføres i AOF-avdelingene. Regionene gir tilsagn om stipend for den enkelte deltaker Emner: MoTo Faglig ungdomskurs MoTo Kvinner opp og fram LOs Sommerpatruljekurs MoTo Fagforeningen i arbeid LO-Ungdomskurs- trinn 1 MoTo Mobbing i arbeidslivet og psykososialt arbeid MoTo Lover og avtaler i den tillitsvalgtes hverdag MoTo Sykefraværsarbeid og IA-avtalen MoTo Ansettelser og oppsigelser i arbeidsforhold FYKO 2012 tinn 1 og trinn 2 MoTo Økonomi for ikke-økonomer MoTo Kvinner i fokus MoTo Kom la oss snakke om det MoTo Medlemsverving og organisering 26

28 MoTo Økonomiforståelse MoTo Mobbing i arbeidslivet MoTo - Hvordan forstå bedriftens regnskap Moto - Faglig - politisk arbeid 64 deltakere fra HK AOF toppskolering Arbeidsmiljøskolen trinn 1 Arbeidsmiljøskolen trinn 2 Arbeidsrett modul 2, Arbeidsrettens rettskilder Arbeidsrett modul 3, Stillingsvern ll Arbeidsrett modul 4, Kollektiv arbeidsrett Arbeidsrett modul 5, Individuell arbeidsrett Arbeidsrett modul 6, Medbestemmelse og bedriftsdemokrati Arbeidsliv i historisk perspektiv Veilederopplæring 12 deltakere fra HK LO-skolen Modul Læring Modul Arbeidsliv Modul Samfunn Modul Organisasjon Modul Solidaritet 11 deltakere fra HK Yorkshireskolen Roger Jacobsen, region Øst Geneveskolen Line Melkild, region Midt-Norge Korte kurs/konferanser I tillegg til regionene og landsomfattende avdelinger arrangerte følgende konsern, bransjer og avdelinger kurs og konferanser: Forhandlingsavdelingen Avdeling for informasjon, organisasjon og samfunnskontakt Sammenslutningen av Landsomfattende avdelinger HK Finans Vin og Brennevinsfunksjonærenes forening Foreningen for Luftfart og Reiseliv Konsernklubbene Røros Flyservice og Norport Konsernklubben IKEA 27

29 Konsernklubben i Norwegian Konsernklubbene i Meny Ultra og Optimera Konsernklubben SAS Konsernklubben i VIA Travel Konsernklubben i Schenker Konsernklubbene i Skeidar og Living Konsernklubben Cubus og Lindex Konsernklubben i A-pressen Konsernklubbene Ark Norli-Libris Konsernklubben ICA Detalj Konsernklubbene i Staples og Brødrene Dahl Konsernklubbene Hennes & Mauritz og KappAhl Konsernklubben Plantasjen HK klubbens kurs Ungdomsrådet Emner: Tillitsvalgtes rettigheter og plikter Konsernklubben i arbeid Omstillinger HKs tillitsvalgtskolering, trinn I, II og III Organisasjonskunnskap Vernetjenesten Pensjonsordninger LO Favør Lov- og avtaleverk pensjonsordninger Den vanskelige samtalen Nedbemanninger Arbeidstid Klubben i arbeid Sykefravær Kurs for nestledere i Vinmonopolet Kurs for butikksjefer i Vinmonopolet 13 kurs HK Finans LO Finans Lokale forhandlinger Heltid / deltid IA avtalen Pensjon Tillitsvalgtrollen Kommunikasjon Lover og avtaler Kommunikasjon i Arbeidsmiljø HKs Ungdomskonferanse Veilederkonferanse 35 kurs 490 studietimer 628 deltakere Totalt kursvirksomhet HK i Norge 81 kurs studietimer deltakere 28

30 Informasjonsvirksomheten HK-Nytt 2012 HK-Nytt kom ut med ti utgaver i 2012, ni av dem med 48 sider, og en utvidet utgave på 64 sider i forbindelse med Handel og Kontors landsmøte i september. Redaksjonen har i 2012 bestått av ansvarlig redaktør Eva Ler Nilsen og journalistene Lene Svenning og Martin Guttormsen Slørdal. I tillegg til den trykte utgaven har bladet et eget nettsted. Redaksjonen har satset mye på daglige oppdateringer av også i 2012, inkludert levende bilder og bildeserier. Statistikken viser at vi har et jevnt lesertall på nett. Lesertallet steg betraktelig under både tariffoppgjøret og HK-landsmøtet. HK-Nytts saker publiseres også på nettportalen og fungerer som en feed på Handel og Kontors nettsider. Vi ser at HK-Nytts side på Facebook gir økt trafikk og genererer en del aktivitet blant HK-Nytts lesere. Opinion Perduco gjennomførte en omfattende leserundersøkelse for HK-Nytt i november Resultatene er veldig gode. Undersøkelsen viser at HK-Nytt er et blad som leses, at stoffet er interessant og at leserne mener det er et viktig blad å motta for å holde seg oppdatert. HK-Nytt mottok hederlig omtale i forbindelse med LOFF-prisutdelingen i 2012, for journalist Lene Svennings mange og avslørende artikler om underbetaling av assisterende butikksjefer i en rekke norske dagligvarekjeder. 29

31 HKs øvrige informasjonsvirksomhet HKs hjemmeside På HKs hjemmeside publiseres fortløpende nyhetsartikler, informasjon fra tariffoppgjør, tilbud om kurs og annen nyttig informasjon. HKs medlemsnett Medlemsnettet på HKs hjemmeside ble første gang innført i mai På medlemsnettet får medlemmene spesialrettet informasjon tilknyttet sitt medlemskap. De kan følge med på hva de har tatt av kurs, hvem de har vervet, stemme ved uravstemninger, får oversikt over vervene sine, tillitsvalgte, hovedavtale og overenskomst osv. På medlemsnettet presenteres dessuten relevant avtaleverk, juridisk veiledning, og lignende. Tillitsvalgte kan via medlemsnettet få oversikt over medlemmene i sin klubb og de kan sende informasjon via e-postfunksjon. Mobilsider HK lanserte i november sine nye mobilsider, m.handelogkontor.no. Sidene er utviklet spesielt med tanke på verving og nye medlemmer. Her er det enkelt å se hvilke medlemsfordeler man har, man kan beregne sin kontingent med en kontingentkalkulator, og innmeldingsskjemaet er tilpasset mobil. Intranett All intern informasjon blir publisert på HKs intranett. Det er kun ansatte i Handel og Kontor som har tilgang til intranettet. Tillitsvalgtinformasjon E-post sendes direkte til tillitsvalgte under tariffoppgjør, eller ved andre anledninger hvor det kreves hurtig informasjon. HK søker aktivt å få registrert så mange e-postadresser på tillitsvalgte som mulig for å sikre informasjonsflyten. SMS SMS benyttes aktivt som informasjonsverktøy til tillitsvalgte og medlemmer, spesielt i forbindelse med tariffoppgjør ved mulige konfliktsituasjoner, og ved uravstemninger. HK er opptatt av å ha en høy terskel for bruk av SMS, det er ikke en ønsket strategi fra HKs side å plage medlemmene med å sende de SMS i tide og utide. Sosiale medier HK har en egen offisiell side på Facebook. Her legges aktuell informasjon ut. Tilhengerne av siden kan legge ut vegginnlegg, kommentere og like. Før landsmøtet i 2012 opprettet HK også en profil på Twitter. HK ser en stor nytteverdi av å være aktivt tilstede på sosiale medier. Nyhetsbrev HK har opprettet en elektronisk løsning for nyhetsbrev. Dette sendes de tillitsvalgte med jevne mellomrom. Teleinformasjon HKs Servicetelefon er i perioden videreført som en del av HKs faste informasjonstilbud. 30

32 Ungdomsvirksomheten Ungdomsrådets sammensetning Lisa Karlsen, leder og nestleder, region Nord-Norge (nestleder fra mars 2012, leder fra juni 2012) Tor-Andreas Bremnes, leder, region Vest (fra mars 2012 til juni 2012) Thomas Svendsen Silseth, leder, region Midt-Norge (til mars 2012, deretter ordinært medlem) Therese Tysland Holt, nestleder, region Agder Rogaland (til mars 2012, ordinært medlem til november 2012 ) Vidar Hovland, nestleder, region Øst (fra september 2012) Markus Teigen, region Østlandet Sør (til juni 2012 ) Andreas Aune, region Østlandet Sør (fra september 2012) Rasmus Rasmussen, region Vest (til mars 2012) Arild Grimastad Iversen, region Vest (fra juni 2012) Annette Rud, region Øst (til mars 2012) Beate Karlsen, region Indre Østland Tor Sølve Matre, SLA (fra mars 2011) Sammen med ungdomssekretær har leder og nestleder utgjort ungdomsrådets ungdomsutvalg. Det har vært avholdt fem ordinære ungdomsrådsmøter i perioden, og 47 saker har blitt behandlet. Sentrale arrangementer Det har i 2012 vært avholdt ett landsdekkende arrangement: HKs sommerkonferanse gikk av stabelen juni. Konferansen har blitt en tradisjon og for første gang måtte konferansen arrangeres et annet sted enn på Utøya. Viubråtan feriesenter var sted for årets konferanse, og om lag 70 unge medlemmer fra alle regioner deltok. Programmet var som alltid preget av gode faglige innledninger og parallelle verksteder med ulikt innhold. Blant annet var foredrag om høyreekstremisme og en paneldebatt med politiske partier noen av høydepunktene. Gjennom en evaluering i etterkant kom det frem at deltakerne var særdeles fornøyd med konferansen, og at en stor majoritet hadde fått et bedre inntrykk av forbundet etter konferansen. 31

33 Kommunikasjon I august lanserte Ungdomsrådet en egen applikasjon for mobiltelefoner. Appen inneholder informasjon om aktiviteter, svar på ofte stilte faglige spørsmål og muligheten for å kontakte forbundet direkte. Lanseringen har vært en suksess med flere hundre nedlastinger og mange har sendt henvendelser til forbundet gjennom appen. Appen er utviklet av Robin Havre på oppdrag fra Ungdomsrådet. Internasjonalt arbeid I perioden har ungdomssekretær Fredrik Sletbakk vært fast nordisk vararepresentant i UNI- Europa Youth Steering Group. Medlemmer av forbundet har også deltatt på UNI-Europa Youth Seminar i Manchester ( ), UNI-Europa Youth Summer School i Riccione, Italia ( ) og UNI Youth Nordic Meeting i Oslo ( ). I september var forbundet vertskap for UNI Youth Nordic Meeting. Møtet ble arrangert over to dager i Oslo, og hadde blant annet fokus på høyreekstremisme, ILO og samarbeid mellom landene. Fagligpolitisk arbeid Gjennom hele året har ungdomsrådet prioritert det fagligpolitiske arbeidet. Representanter fra forskjellige politiske partier har blitt invitert til flere av ungdomssamlingene. Det ungdomspolitiske manifestet har blitt brukt aktivt for å spre ungdomsvirksomhetens syn i viktige saker. I august deltok forbundet på LOs minnemarkering for på Utøya. Deltakerne la ned en blomsterkrans på vegne av forbundet for å hedre alle de falne kameratene som døde på øya. 32

34 Skole, utdanning og kompetanse Faglig råd for service og samferdsel De faglige rådene er rådgivende organ, og representerer ressurser innen sine faglige ansvarsområder i fag- og yrkesopplæringen. Gjennom selvstendig initiativ, og oppgaver i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv, skal rådene arbeide for å utvikle kvaliteten i fagene og se trender og utviklingstrekk, slik at de dekker arbeidslivets, den enkeltes og samfunnets behov for kompetanse. De faglige rådene skal ivareta den faglige helheten for alle fag og yrker innen utdanningsprogrammene. Representantene representerer ikke bare egen organisasjon, men hele kompetanseområdet som de respektive utdanningsprogram består av. De oppnevnes av Utdanningsdirektoratet for inntil fire år av gangen, og er sammensatt av like mange representanter fra arbeidstaker- og arbeidsgiversiden. Inntil en tredjedel av rådet kan bestå av pedagogisk personale og representanter fra utdanningsmyndighetene. Rådene skal ha faglig kompetanse og se sammenhenger på tvers av bransjer og strukturen i opplæringen. De faglige rådene skal gi innspill og råd om endringer i tilbudsstrukturen innen de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Rådene skal bistå i arbeidet med utvikling av læreplaner, vurderingsordninger, kompetanseutvikling, kvalitetsutvikling, evaluering og oppfølging av Kunnskapsløftet. Videre skal de skal bistå i arbeidet med å følge læreplanene ut i det fireårige opplæringsløpet, vurdere tilbudsstrukturen, og ved behov ta initiativ til etablering av nye lærefag og yrkesfag innen sitt ansvarsområde. De faglige rådene skal gi råd i faglige spørsmål når Kunnskapsdepartementet, Utdanningsdirektoratet eller Samarbeidsrådet for Yrkesopplæring ber om det. Rådet avholder 6 10 møter pr. år. I 2012 oppnevnte Utdanningsdirektoratet nye faglige råd for Jostein Antonsen med Peggy Hessen Følsvik som vara ble HKs og en av LOs representanter i faglig råd. Samarbeidsrådet for Yrkesopplæring (SRY) Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) skal i følge loven hjelpe departementet med råd og ta initiativ for å fremme fag- og yrkesopplæringen. For perioden ble rådet oppnevnt av Kunnskapsdepartementet (KD) og er et felles samarbeidsråd for partene i arbeidslivet og utdanningsmyndighetene. SRY skal bidra til samarbeid mellom aktuelle aktører for fag- og yrkesopplæringen nasjonalt, regionalt og lokalt, samt mellom bransjer og sektorer. Rådet har 14 medlemmer fra LO, NHO, Virke, Spekter, KS, YS, Utdanningsforbundet, Kunnskapsdepartementet og Fornyings-, administrasjons og kirkedepartementet. Arbeidsgiver- og arbeidstakerrepresentantene skal til sammen utgjøre flertallet i organet. Jostein Antonsen ble oppnevnt som en av LOs vararepresentanter. Fagskoleprosjekt i samarbeid med AOF HK har i samarbeid med AOF og Fagforbundet utarbeidet søknad og læreplan for fagskole i kontor, salg og serviceledelse. Fagskole bygger på videregående skole, og er et alternativ til høyskole- og universitetsutdanning. Det finnes et bredt spekter fagskoleutdanninger som bygger på alt i fra yrkesforberedende utdanningsprogrammer med fag- eller svennebrev til de mer generelle studieforberedende programmene. Det som gjør fagskole annerledes er den praktiske tilnærmingen til fagene. Utdanningene legger sterk vekt på tette bånd til arbeidslivet. Studentene lærer seg å kombinere teori med praksis gjennom virkelighetsnære 33

35 utfordringer. De ulike fagskolene har en varighet fra et halvt til to år. Utdanningene godkjennes i Nasjonalt Organ for Kvalitet i Utdanningen (NOKUT). Fagskoleutdanninger gir rett til lån og stipend fra Lånekassen, og gjennomføres på heltid, deltid eller er nettbaserte og kan kombineres med arbeid. Det er også et meget godt alternativ for de med fagbrev til å øke kompetansen. Søknad var under behandling i NOKUT høsten 2012 og det ligger an til at fagskolen godkjennes. Det er AOF Midt-Norge som vil være tilbyder. Også andre AOF avdelinger vil søke om godkjenning for denne. Addisco Høsten 2010 ble det tatt kontakt med Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) for å drøfte muligheten til at medlemmer i HK kunne søke etter- og videreutdanning gjennom utdanningsselskapet Addisco, som er et heleid datterselskap av FLT. En samarbeidsavtale ble inngått i mai I 2012 var det 36 medlemmer av HK som tok kurs på fire studieprogram: Teknologiledelse, Bedriftsøkonomisk Analyse, Personalledelse, arbeids- og organisasjonsledelse og Diploma in Project Management (DPM). Utdanningsprogrammene er i samarbeid med Universitet og Høgskolen i Bergen. 34

36 HKs 33. ordinære landsmøte Landsmøtet ble avholdt i tiden september på Rica Hell Hotel, Stjørdal. Landsmøtet ble gjennomført elektronisk og ved bruk av ipad som ble gitt til alle landsmøtedelegatene. Handel og Kontor er det første forbundet i Norge til å gjennomføre et landsmøte elektronisk. Det fungerte svært bra og var meget tidsparende, ikke minst ved gjennomføring av valgene. Fra regionene og SLA hadde forbundet mottatt forslag til endringer i vedtektene og i Faglige og politiske mål samt en rekke forslag som var samlet i heftet Andre forslag. Forslagene fordelte seg slik: Vedtektene: Forslag nr. 1 til nr. 108 Faglige og politiske mål: Forslag nr. 109 til forslag nr. 321 Andre forslag: Forslag nr. 322 til forslag nr. 352 Det var satt opp slik dagsorden for møtet: 1. Åpning 2. Konstituering a) Godkjenning av fullmakter b) Godkjenning av dagsorden c) Vedtakelse av forretningsorden d) Valg av dirigenter e) Valg av sekretærer f) Valg av Redaksjonskomité I og Redaksjonskomité II 3. Årsrapport for årene 2008, 2009, 2010 og Regnskap for årene 2008, 2009, 2010 og Aktuelt tema 6. Forslag til endringer i vedtektene 7. Forslag til endringer i Faglige og politiske mål 8. Andre forslag 9. Aktuelt tema 10. Valg 11. Avslutning Under konstitueringen valgte landsmøtet følgende funksjonærer: Dirigenter: Førstedirigent Rune Bakervik, administrasjonen Dirigent Lena M. Reitan, representantskapet Dirigent Trine Roos, region Øst Sekretærer: Førstesekretær Merethe Johansen, administrasjonen Sekretær Bodil H. Andersen, administrasjonen Sekretær Siri Rønning Fossum, administrasjonen 35

37 Sekretær Jon Olav Samuelsen, administrasjonen Redaksjonskomité I Faglig/politiske mål og andre politiske saker: Peggy Hessen Følsvik, forbundsstyret, leder Lisa Karlsen, representantskapet Lasse Hansen, representantskapet Liv Sonja Bjørndal, region Nord-Norge Mona Christine Bjørn, region Midt-Norge Sindre Humberset, region Vest Bjørg Johannessen, region Østlandet Sør Arne Bernhardsen, region Øst Torild Linholt, region Indre Østland Anne Merethe Holmberg, region Agder og Rogaland Jan Grenaker, Landsomfattende avdelinger Sekretærer: Jan Torkehagen, Harald Olsen, Kjetil Neskvern (alle fra administrasjonen) Redaksjonskomité II Vedtektene, organisasjonssaker og øvrige forslag: Bjørn Mietinen, forbundsstyret, leder Tonje S. Bergmann, representantskapet Stein Arne Lunderbye, representantskapet Bente Wik, region Nord-Norge Sturla Thoresen, region Midt-Norge Christopher R. Beckham, region Vest Berit Apalen, region Østlandet Sør Anne-Berit Tuft, region Øst Gro Arancibia, region Indre Østland Johnny Egilstad, region Agder og Rogaland Heidi Reistad, Landsomfattende avdelinger Sekretærer: Bente Tandberg, Frøydis Elnan, Kjetil Andersen Landsmøtet foretok følgende valg: Arbeidsutvalget Forbundsleder Sture Arntzen (gjenvalg) fram til 1. juli 2013, deretter Trine Lise Sundnes 1. nestleder Peggy Hessen Følsvik (gjenvalg) 2. nestleder Bjørn Mietinen (gjenvalg) (Kontrollkomiteen og Forbundsstyret se lenger bak i årsrapporten) LOs representantskap Representanter: 1. nestleder Peggy Hessen Følsvik 2. nestleder Bjørn Mietinen, Mona Christine Bjørn (region Midt-Norge) Else Johansen (region Øst) Sonja Hjelvik (region Vest) John Sanden (region Østlandet Sør) Knut Bekkevold (SLA) Jan Roger Hansen (region Nord-Norge) 36

38 Johnny Egilstad (region Agder og Rogaland) Vararepresentanter (valgt i nummerisk rekkefølge) 1. Roy Kristiansen (region Indre Østland) 2. Johnny Meland (region Midt-Norge) 3. John Thomas Suhr (region Øst) 4. Sindre Humberset (region Vest) 5. Tone Cathrine Hartz (region Østlandet Sør) 6. Turid Sundsetvik (SLA) 7. Kristine Larsen (region Nord-Norge) 8. Anne Svendsvoll (region Agder og Rogaland) 9. Bente Hornmoen (region Indre Østland) LO-kongressen 2013 Representanter: 1. nestleder Peggy Hessen Følsvik 2. nestleder Bjørn Mietinen Else Johansen (region Øst) Viggo Andresen (region Øst) John Thomas Suhr (region Øst) Roger Jacobsen (region Øst) Jorunn S. Martinsen (region Øst) Mona Christine Bjørn (region Midt-Norge) Arnodd Dalum (region Midt-Norge) Jonny Meland (region Midt-Norge) Kristine Larsen (region Nord-Norge) Jan Roger Hansen (region Nord-Norge) Bjarne Rohde (region Nord-Norge) Sonja Hjelvik (region Vest) Sindre Humburset (region Vest) John Sanden (region Østlandet Sør) Tonje Schmidt Bergmann (region Øtlandet Sør) Nina Hammer (region Agder og Rogaland) Nina Galta (region Agder og Rogaland) Knut Arne Vassdokken (region Indre Østland) Gro Arancibia (region Indre Østland) Knut Eriksen (SLA) Turid Sundsetvik (SLA) Vararepresentanter i nummerisk rekkefølge: 1. Elin Løset Vie (region Vest) 2. Lena Reitan (region Østlandet Sør) 3. Inger Marie Stenvik (region Agder og Rogaland) 4. Malin Buan (region Midt-Norge) 5. Beate Karlsen (region Indre Østland) 6. Jan Henrik Sandberg (SLA) 7. Jane-Kristin Jensen (region Øst) 8. Cecilie Johansen (region Nord-Norge) 9. Beate Steinsvik (region Vest) 10. Tone Cathrine Hartz (region Østlandet Sør) 11. Johnny Egilstad (region Agder og Rogaland) 37

39 12. Elisabeth Sundset (region Midt-Norge) 13. Anne Grete Berget (region Indre Østland) 14. Harald Galåen (SLA) 15. Aud Helen Øyen (region Øst) 16. Ann Brit Sjåstad (region Nord-Norge) 17. Roy Steinsland (region Vest) 18. Vidar Pedersen (region Østlandet Sør) 19. Anne Merete Holmberg (region Agder og Rogaland) 20. Tone Mette Lilleeng (region Midt-Norge) 21. Torhild Linholt (region Indre Østland) 22. Heidi Reistad (SLA) 23. Annette Rud (region Øst) 38

40 Prosjekter Ufrivillig deltid i varehandelen Arbeids- og velferdsdirektoratet godkjente HK og Virkes søknad i 2011 om støtte til prosjektet «ufrivillig deltid i varehandelen» på kroner Fellestiltakene finansierte forskningsdelen av prosjektet med kroner Prosjektansvarlig Runa Bolstad Laume startet i februar 2012 i et 18-måneders prosjekt. Hun har arbeidet spesielt med butikker i Norgesgruppen, Plantasjen og Skeidar for å bistå partene med å bedre arbeidstidsplanleggingen og reduksjon av ufrivillig deltid. Prosjektet har fått mye oppmerksomhet og resultatene er bra. Gravide i handelsnæringen Gravide i handelsnæringen et sykefraværsprosjekt. Her er Fase 1 gjennomført og Fase 2 i gang. 39

41 Tvistesaker og konflikter Ryanair Oppsigelsessaken i Ryanair ble utenomrettslig forlikt desember 2012 rett før hovedforhandlingene i Moss tingrett. HK har imidlertid fått slått fast i Borgarting lagmannsrett at en oppsigelsessak for en arbeidstaker som har sitt arbeid hovedsaklig i Norge, skal føres for en norsk rett, og retten slo fast at norsk lov skal legges til grunn. Konflikten ved Bobbo Tromsø AS Handel og Kontor ble kontaktet av medlemmene ved Bobbo Tromsø AS i 2011 for å fremme krav om opprettelse av tariffavtale. Kravbrevet ble sendt 29. juni 2011 og purret gjentatte ganger i løpet av høsten før det til slutt ble varslet plassoppsigelse 3. oktober Meklingen ble avholdt den 3. februar 2012 uten resultat. Det ble sendt varsel om arbeidsnedleggelse med navneliste 22. februar og streiken var et faktum fra arbeidstidens begynnelse den 12. mars. Den 14. mars ble det varslet om sympatiaksjon fra HKs medlemmer ved Bladcentralen samt Norsk Transportarbeiderforbunds medlemmer ved Asko AS, som stoppet alle leveranser fra nevnte virksomheter til Bobbo Tromsø AS fra den 4. april. Den 20. mars ble det gjennomført støttemarkering utenfor Bobbo Tromsø AS hvor over 100 fagforeningskamerater fra flere forbund hadde møtt opp. Kristian Tangen fra LOs ledelse og ungdomsrepresentant for HK Lisa Karlsen holdt appell. Fra HKs ledelse møtte 2. nestleder Bjørn Mietinen de streikende og sto sammen med dem utenfor Bobbo Tromsø AS en dag i påsken. I løpet av streiken har de streikende mottatt mye støtte fra mange av HKs lokalavdelinger, regioner, LO-forbund, de rødgrønne partiene, samt Rødt i form av støtteuttalelser, økonomisk støtte og at de har stått sammen med streikende på streikevakt. Det var en svært krevende streik. De streikende mottok flere trusler om vold fra arbeidsgiver og det var også fysiske angrep fra innehaveren på de streikende. Det ble levert flere anmeldelser til politiet om disse forholdene, samt at det ble framsatt drapstrusler fra innehaverens sønn mot regionsekretær og ansvarlig for saken Marius Nilsen, et forhold vedkommende senere ble dømt for i Nord-Troms Tingrett. Streiken fikk stor oppmerksomhet i media lokalt og regionalt. Tirsdag 17. april stengte Bobbo Tromsø AS dørene for godt. Streiken ble avsluttet etter at medlemmene begjærte bedriften konkurs på bakgrunn av utestående lønn. Konkursen ble åpnet 18. april. 40

42 Samfunnspolitisk engasjement Næringsdepartementets prosjekt «Norge 2020» Tidligere hovedtillitsvalgt i Skeidar, Mirja Sandelin, representerte Handel og Kontor i gruppen av yngre tillitsvalgte i prosjektet. Deltakerne besto av én gruppe av yngre ledere og én gruppe av yngre tillitsvalgte, samt nærings- og handelsminister Trond Giske. Prosjektet hadde sitt siste møte 13. januar I februar ble rapporten/publikasjonen «Norge 2020 Hva skal vi leve av i fremtida?» lagt fram av Trond Giske. Publikasjonen består av intervjuer med gruppemedlemmene om ulike tema, bl.a. Norge i verden, innovasjon og forskning, kompetanse og utdanning, klima og miljø, den norske modellen, og eierskap og ledelse. Intervjuet med Mirja Sandelin står på side 62-63, under kapitlet Kompetanse og utdanning. Høringer I 2012 mottok forbundet om lag 110 høringssaker fra LO, departementer og andre instanser. Av sakene som Forhandlingsavdelingen i HK behandlet i 2012 kan følgende nevnes: - Lovforslag om tydeliggjøring av rettigheter ved foreldrepermisjon - NOU 2012: 3 Fripoliser og kapitalkrav (utredning nr. 25 fra Banklovkommisjonen) - Utredning av litteraturpolitiske virkemidler i Europa - Lovforslag om rett til lønn fra arbeidsgiver under ammefri - NOU 2012:13 Pensjonslovene og folketrygdreformen II (utredning nr. 26 fra Banklovkommisjonen) - Åpenhet om lønn lønnsstatistikker og opplysningsplikt (forslag om endringer i diskrimineringslovene) - Endringer i ferieloven - Forskrift om innleie fra bemanningsforetak - Internasjonal luftfart oppholdstillatelse - NOU 2012:15 Politikk for likestilling - Endringer i organiseringen av Likestillings- og diskrimineringsnemnda - Endringer i arbeidsmiljøloven Tiltak mot ufrivillig deltid Av sakene som Avdeling for informasjon, organisasjon og samfunnskontakt behandlet i 2012 kan følgende nevnes: - Lokaliseringsalternativer for forsvarets nye kampfly - Arbeidsgrupperapport om gjennomgang av råfiskloven - Forslag til endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften - Energiutredningen verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø - EU-kommisjonens forslag til nye personvernregler - Dekning av rettskostnader etter nemndsuttalelser - Digital kommunikasjon som hovedregel endringer i forvaltningsloven - Forslag til endring av forskrift av 12.september 2003 om leveringsplikt for fartøy med torsketrål-tillatelse - NOU 2011:16 Standardisert personskadeerstatning - Økt bore- og brønnaktivitet på norsk sokkel 41

43 Nordisk og internasjonalt samarbeid Nordisk samarbeid Den nordiske Samarbeidskomitéen Den nordiske Samarbeidskomitéen ble opprettet i 1918 og er et samarbeidsorgan bestående av HK-forbundene i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Forbundsleder Sture Arntzen er leder i Samarbeidskomitéen. Komitéens arbeidsutvalg hvor de respektive forbundslederne møter, avholdt møte januar i Helsingfors. I tillegg til forbundslederen møter 1. nestleder Peggy Hessen Følsvik som komitéens sekretær. Samarbeidskomitéens årlige møte ble avholdt i tiden juni i Reykjavik, Island. Fra Handel og Kontor deltok forbundsleder Sture Arntzen, 1. nestleder Peggy Hessen Følsvik og 2. nestleder Bjørn Mietinen. Til behandling forelå bl.a. rapporter om de respektive forbundenes virksomhet, komitéens og solidaritetsfondets regnskaper for 2012, kontingenten, Den nordiske modellen en framtidsmodell eller en illusjon?, bevilgninger, Investeringsdepotet, internasjonalt arbeid og komitéens virksomhet og aktiviteter 2012/2013. Det ble foretatt følgende valg: Leder Sture Arntzen, HK Norge (gjenvalgt), nestleder Ann Selin, PAM Finland (gjenvalgt), kasserer Mette Kindberg, HK Danmark (gjenvalgt), revisorer Lars-Anders Häggstrøm, Handels Sverige (gjenvalgt) og Bjørn Mietinen, HK Norge (velges for 1 år.) Videre ble det besluttet at Island fra 2013 får 2 representanter i komitéen som en permanent ordning. Nordisk Handel Nordisk Handel avholdt årsmøte mai 2012 på Svalbard. Fra forbundet deltok forbundsleder Sture Arntzen (nestleder i Nordisk Handel), avdelingsleder Margit Glomm og faglig administrasjonssekretær Ruth Markussen. HK Handel, Danmark HK Handel Danmark avholdt kongress i tiden oktober i Kolding. Fra forbundet deltok forbundsleder Sture Arntzen. Handelsanställdas Förbund (Handels), Sverige Handels arrangerte vårtreff for ungdom i tiden juni i Stockholm med tema organisasjonsbygging, situasjonen for unge i det svenske arbeidsmarkedet og forbundets arbeid for å trygge jobber. Fra Handel og Kontor deltok Tor Andreas Bremnes (leder av Ungdomsrådet) og ungdomssekretær Fredrik Slettbakk. Nordisk Transportarbeiderføderasjon (NTF) Sivilflyseksjonen Seksjonsmøte og luftfartskonferanse NTFs Sivilflyseksjon avholdt seksjonsmøte og luftfartskonferanse i tiden 31. mai-1. juni i Stockholm hvor bl.a. ansettelsesforhold og andre tilknytningsformer i bransjen var tema. Fra forbundet deltok faglig sekretær Pål Nordby, konsernklubbleder Unni Aurdal (SAS), Hilde Nyberg Loe (klubbleder Norwegian), Kjetil Kleppe (nestleder Novair), Randi Utness (styremedlem Røros Flyservice AS og i FLR). 42

44 Sivilflyseksjonsmøte Det ble avholdt seksjonsmøte i NTF Civilfly i tiden november 2012 i København. Fra forbundet deltok 1. nestleder Peggy Hessen Følsvik, Unni Aurdal (klubbleder SAS), Hilde Nyberg Loe (klubbleder Norwegian) og faglig sekretær Kjell Finvåg. I tillegg var stortingsrepresentant Steinar Gulllvåg, AP, invitert for å delta på dialogmøtet om sosial dumping den 8. november. Seksjonsmøte for spedisjon og lager NTF avholdt seksjonsmøte for spedisjon og lager i tiden oktober 2012 i Oslo. Tema for seksjonsmøtet var EWC. Fra forbundet deltok 2. nestleder Bjørn Mietinen, faglig sekretær Pål Nordby, Øyvind Berg (tillitsvalgt i Schenker AS), Hans Finsæther (tillitsvalgt i Bring Logistic) og Viggo Andresen (tillitsvalgt i DHL Express). Øvrig internasjonalt samarbeid I tillegg til samarbeidet gjennom Den nordiske Samarbeidskomitéen kanaliseres forbundets internasjonale engasjement hovedsakelig gjennom UNI Global Union (funksjonærinternasjonalen), LO og Norsk Folkehjelp. UNI og UNI Europa UNI (Union Network International) Handel og Kontor i Norge var i 2012 tilsluttet UNI og UNI Europa med medlemmer. Forbundsleder Sture Arntzen er medlem av UNIs verdensstyre og UNI Europas styre. IKEA Global Union Allianse Det ble avholdt lanseringsmøte for dannelsen av UNIs globale faglige allianse på IKEA i tiden mars i 2012 i Istanbul. Fra forbundet deltok faglig sekretær Pål Nordby og Roar Henriksen, IKEA. UNI ICTS Norden UNI ICTS Norden avholdt sin årlige konferanse i tiden september i Riga, Latvia. Fra forbundet deltok forbundsleder Sture Arntzen, forbundsstyremedlem Roy Kristiansen, prosjektleder K2 Camilla Nygaard og Bente Tandberg (regionkontorleder region Øst). UNI Europa kvinnekonferanse UNI Europa avholdt sin kvinnekonferanse i tiden oktober i Luxemburg. Tema for konferansen var Women power, UNI power. Fra forbundet deltok 1. nestleder Peggy Hessen Følsvik og Liv Sonja Bjørndal (region Nord-Norge) som delegater, og Tone Bergmann (region Østlandet Sør) og Frøydis Elnan (region Midt-Norge) som observatører. UNI Europa Youth Steering Group UNI Europa avholdt sitt årlige ungdomskomitémøte i Manchester i tiden 31. januar 1. februar Fra forbundet deltok ungdomssekretær Fredrik Sletbakk. UNI Europa Youth Steering Group avholdt også møter i tiden mai i Dublin og oktober i København. Fra forbundet deltok ungdomssekretær Fredrik Sletbakk. UNI Europa Youth Seminar i Manchester UNI Europa Youth avholdt sitt årlige seminar i tiden februar 2012 i Manchester. 43

45 Hovedtema for seminaret var arbeidsledighet blant ungdom i Europa og midlertidig ansatte i vikarbyråer. Fra forbundet deltok ungdomssekretær Fredrik Sletbakk og nestleder i Ungdomsrådet Therese Tysland Holt. UNI Europa Youth Summer School UNI Europa arrangerte sin årlige sommerskole for ungdom i tiden juni 2012 i Italia. Fra forbundet deltok Lisa Karlsen, Vidar Hovland og Svein Erik Strandaberg Olsen. Europeisk Transportarbeiderføderasjon (ETF) Europeisk Transportarbeiderføderasjon avholdt konferansen The development of the low cost models in the civil aviation industry i tiden mars i Malaga. Fra forbundet deltok faglig sekretær Sissel Weholdt og prosjektansatt Kjell Finvåg. Internasjonal Transportarbeiderføderasjon (ITF) oktober avholdt Sivilflyseksjonen i ITF konferanse i London, hvor Peggy Hessen Følsvik og Kjell Finvåg deltok fra HK. Foruten seksjonsvise møter for kabinpersonale og bakketjenester, ble det avholdt felleskonferanse. Tema var blant annet utviklingen av lavprismodellene for flyselskap i Europa, arbeidsmiljøkampanjer om slitasjeskader, luftforurensinger og helserisiko for ansatte som arbeider i kabin og på bakketjenester. IndustriAll Europa (tidligere Europeisk Metallarbeiderføderasjon - EMF) og Internasjonal Metallarbeiderføderasjon (IMF) Handel og Kontor har i mange år vært tilsluttet Europeisk Metallarbeiderføderasjon (EMF) nå IndustriAll Europa - og Internasjonal Metallarbeiderføderasjon (IMF). Tilslutning til disse føderasjonene krever imidlertid et medlemstall på minimum medlemmer, og den årlige medlemskontingenten er svært høy. Under henvisning til dette besluttet forbundsstyret å melde forbundet ut av IndustriAll Europa og IMF med virkning fra årsskiftet 2012/2013. IndustriAll Europa Kort tid etter utmeldingen mottok forbundet en anmodning fra IndustriAll Europa om å gjenoppta medlemskapet, men med et langt lavere og mer reelt medlemstall. Forbundsstyret behandlet saken på nytt og besluttet i møte 14. september å melde Handel og Kontor inn i IndustriAll med medlemmer fra Stiftelseskongress i European Industrial Worker s Federation (EIWF) Stiftelseskongress i European Industrial Worker s Federation (EIWF) ble avholdt 16. mai 2012 i Brussel. Det møtte ingen representant fra forbundet, men Fellesforbundet hadde fått fullmakt til å representere Handel og Kontor på kongressen. Youth Globalisation Awareness Programme AOF arrangerte kurset Youth Globalisation Awareness Programme som et pilotkurs, først 24. oktober i Oslo, deretter november i Sør-Afrika. Fra forbundet deltok Therese Tysland Holt og Tor Sølve Alexander Matre, begge fra Ungdomsrådet. Opprettelse av EWC i Ahlsell Det ble avholdt planleggingsmøte for eventuell opprettelse av EWC i Ahlsell 20. september i Stockholm. Fra forbundet deltok faglig sekretær Pål Nordby og Ole Arnfinn By (konserntillitsvalgt i Ahlsell Norge). 44

46 Internasjonalt solidaritetsarbeid FIET/HKs prosjektarbeid i Bosnia Hercegovina Situasjonen i Bosnia Hercegovina er fortsatt vanskelig med svært høy arbeidsløshet. De offisielle tallene er ca 47 %, men den reelle ledigheten er høyere. Prosjektets ansatte gjør en svært god jobb og flere medlemmer har blitt omfattet av kollektiv tariffavtale. Imidlertid blir kvinner ofte utsatt for trakassering i arbeidslivet, noe det er satt søkelys på. Det er søkt om midler fra Den norske Ambassaden til tiltak mot vold, trusler og trakassering av kvinner i arbeidslivet. Det har også vært holdt møter med ambassaden, senest i november Så langt har ikke søknaden ført fram. Regionene Indre Østland, Østlandet Sør, Agder og Rogaland, Midt-Norge og Øst deltar aktivt i prosjektet med egne ansvarsområder knyttet til aktiviteter. Samarbeidsprosjektet med Balkan Stringers (lærere ved Arbeiderbevegelsens Folkehøyskole - Ringsaker) ble etablert ande halvår i 2011 som et pilotprosjekt. Dette ble utfaset ved utgangen av Videreføring av ideene skjer i et eget prosjekt og i en lavere skala. Her deltar regionene Indre Østland og Østlandet Sør sammen med forbundet sentralt. Ideen er å engasjere ungdom med sikte på å skape sysselsettingsmuligheter. Arbeidet i Bosnia Hercegovina må fortsatt være langsiktig for å lykkes i å bygge et moderne forbund som kan klare seg uten økonomisk bistand og tilførsel av kunnskap. Forbundsstyret vedtok i møte 2012 å bevilge inntil kr ,- per år for perioden til prosjektet i Bosnia Hercegovina. Samarbeidsprosjektet HK FNPR Murmansk Handel og Kontor i Norge fikk innvilget fra DU via til å avholde et seminar om forhandlinger i samarbeid med FNPR Murmansk (det regionale forbundet for handelsansatte i Murmansk fylke) og Handelsforbundet i Murmansk. Seminaret ble avholdt i tiden juni i Murmansk. Fra forbundet deltok Sture Arntzen (forbundsleder), 2. nestleder Bjørn Mietinen, Kristine Larsen (regionleder i region Nord-Norge), Liv Sonja Bjørndal (hovedtillitsvalgt i COOP Nord), Morten Nordal (regionsekretær region Nord-Norge) og Zhanna Furunes (kontingent-sekretær i HK og tolk) I tillegg var LOs distriktssekretær i Finnmark, Bjørn Johansen, med i delegasjonen fra Norge. Samarbeidsprosjekt med Kina Forbundsstyret oppnevnte følgende delegasjon til å besøke ACFTU i Guangxi-provinsen i tiden august i år: Sture Arntzen, Vegard Skoglund, Anne-Berit Tuft, Randi Nessemo, Tone Hartz, Rune Bakervik og Anne Kirsten Gangså. I tillegg Chen Wei som tolk og tilrettelegger. Imidlertid grep de kinesiske myndighetene inn og stoppet invitasjonen, fremdeles med bakgrunn i tildelingen av Nobels fredspris. ACFTU i Guangxi beklaget det inntrufne og inviterte forbundslederen, Anne Kirsten Gangså og Chen Wei til Guangxi for å ha samtaler/møter om situasjonen og samarbeidet mellom ACFTU og HK. Dette besøket ble gjennomført og forbundsstyret fikk rapport fra reisen. Prosjektsamarbeid med Norsk Folkehjelp i Zimbabwe I oktober 2009 inngikk forbundet en avtale med Norsk Folkehjelp om prosjektsamarbeid i Zimbabwe for 4-års-perioden til en samlet sum av NOK 1 million fordelt på NOK ,- per år. Formålet med prosjektet er å styrke kvinnenes stilling i Zimbabwe. 45

47 HKs organisasjon HKs regionorganisasjon Region Nord-Norge Regionleder: Kristine Larsen Regionkontorleder: Merethe Johansen Avdelinger: - Avd. 18 Helgeland Handel og Kontor - Avd. 19 Troms Handel og Kontor - Avd. 24 Finnmark Handel og Kontor - Avd. 46 Nordre Nordland Handel og Kontor Region Midt-Norge Regionleder: Sten Jønsson Regionkontorleder: Frøydis Hjulstad Elnan Avdelinger: - Avd. 1 Sør-Trøndelag Handel og Kontor - Avd. 4 Møre og Romsdal Handel og Kontor - Avd. 22 Nord-Trøndelag Handel og Kontor - Avd. 67 Innherred Handel og Kontor Region Vest Regionleder: Sonja Hjelvik Regionkontorleder: Rune Bakervik Avdelinger: - Avd. 14 Vestlandet Handel og Kontor Region Agder og Rogaland Regionleder: Ann Karin Simonsen Regionkontorleder: Marianne Gudmundson Chesak, Kjetil Andersen vikar fra 1. mai. Avdelinger: - Avd. 13 Agder og Rogaland Handel og Kontor Region Østlandet Sør Regionleder: John Sanden Regionkontorleder: Harald Olsen Avdelinger: - Avd. 17 Buskerud Handel og Kontor - Avd. 21 Telemark Handel og Kontor - Avd. 86 Vestfold Handel og Kontor 46

48 Region Øst Regionleder: Viggo Andresen, etter årsmøtet etterfulgt av Else Johansen Regionkontorleder: Bente Tandberg Avdelinger: - Avd. 3 Oslo og Akershus Handel og Kontor - Avd. 12 Østfold Handel og Kontor Region Indre Østland Regionleder: Roy Kristiansen Regionkontorleder: Jan Torkehagen Avdelinger: - Avd. 2 Hedmark Handel og Kontor - Avd. 16 Oppland Handel og Kontor - Avd. 144 Gudbrandsdal Handel og Kontor Sammenslutningen for Landsomfattende Avdelinger (SAL) Leder: Harald Galåen Avdelinger: - Avd. 8 HK Finans - Avd. 55 Fiskarorganisasjonenes Funksjonærforening - Avd. 56 Vin og Brennevinfunksjonærenes Forening (VBFF) - Avd. 151 Fagforening for Luftfart og Reiseliv (FLR) - Avd. 999 Direkte medlemmer 47

49 HKs representantskap Representantskapsmøte januar Forbundet avholdt representantskapsmøte i tiden januar på Sanner Hotell med slik dagsorden: 1. Åpning 2. Konstituering 3. Orientering om landsmøtet 4. HKs prosjekter - K2-prosjektet - Arbeidstidsordninger i handelen 5. Tariffrevisjonen Avslutning Det møtte representanter fra samtlige regioner, SLA og alle bransjerådene med unntak av HK fagbevegelse. Representantskapsmøte 30. mai 1. juni Forbundet avholdt representantskapsmøte i tiden 30. mai 1. juni på Rica Hell Hotel, Stjørdal med slik dagsorden: 2. Åpning 2. Konstituering 3. Årsrapport Regnskaper Ufrivillig deltid i varehandelen 6. K2-prosjektet 7. Faglig/politisk regnskap 8. Tariffrevisjonen Framtidig avtalestruktur 10. Foran LO-kongressen 11. Landsmøtet Valg av valgkomité 13. Avslutning Det møtte representanter fra samtlige regioner, SLA og alle bransjerådene med unntak av HK privat handel. 48

50 Forbundsstyret Forbundsstyrets medlemmer Forbundsstyret besto av forbundsleder Sture Arntzen, 1. nestleder Peggy Hessen Følsvik, 2. nestleder Bjørn Mietinen, Guro Langnes (region Nord-Norge) fram til landsmøtet, deretter Jan Roger Hansen, Elisabeth Sundset (region Midt-Norge), Sonja Hjelvik (region Vest), Ann Karin Simonsen (region Agder og Rogaland), John Sanden (region Østlandet Sør), Vegard Skoglund (region Øst) fram til landsmøtet deretter Else Johansen, Jorunn Sandberg Martinsen (region Øst), Roy Kristiansen (region Indre Østland), Knut Bekkevold, Thomas Svendsen Silseth til Ungdomsrådet konstituerte ny leder: Lisa Karlsen, Kjell Finvåg (HKklubben). I tillegg møter administrasjonssjef Kristin Nielsen, avdelingssjef Margit Glomm, avdelingsleder Ove Magnus Halkjær, HK-Nytts redaktør Eva Ler Nilsen og administrasjonssekretær Kari Nøst (forbundsstyrets sekretær) i forbundsstyrets møter. Forbundsstyrets vararepresentanter fram til landsmøtet Børge Myrland og Mona Kristin Fagereng (region Nord-Norge), Randi Nessemo (region Midt-Norge), Stig Faraas og Helge Håkonsen (region Vest), Sven Aage Olsen og Nina Hammer (region Agder og Rogaland), Tonje S. Bergmann og Bjørg Johannessen (region Østlandet Sør) og Nina Hovda Johannesen, Roger Jacobsen og Else Johansen (region Øst), Anita Bergum og Torhild Linholt (region Indre Østland), Turid Sundsetvik og Harald Galåen (SLA), Bente Wik og Jostein Antonsen (HK-klubben), Markus Teigen og Tor-Sølve Matre (Ungdomsrådet). Forbundsstyrets vararepresentanter etter landsmøtet Kristine Larsen og Cecilie Johansen (region Nord-Norge), Randi Nessemo og Jonny Meland (region Midt-Norge), Sindre Humberset og Elin Løset Vie (region Vest), Nina Hammer og Johnny Egilstad (region Agder og Rogaland), Tone Cathrine Hartz og Bjørg Johannessen (region Østlandet Sør), Roger Jacobsen, Zoran Puvatcha og Nina Hovda Johannesen (region Øst), Knut Arne Vassdokken og Gro Arancibia (region Indre Østland), Turid Sundsetvik og Randi Johnsen Eikevik (SLA), Bente Wik og Jostein Antonsen (HK-klubben), Vidar Hovland og Tor Sølve Alexander Matre (Ungdomsrådet). Møter Forbundsstyret avholdt i 2012 i alt 9 møter hvorav ett 3-dagers møte og ett møte kombinert med julebord. Saker behandlet i forbundsstyret I løpet av 2012 behandlet forbundsstyret bl.a. følgende saker: HKs Utdanningsfond, medlemsbevaringsprosjektet K2, åpningstidsprosjektet Agendum, bevilgning til Norsk Folkehjelp Trondheim til sommerleir for russiske barnehjemsbarn, til Handelskampanjen, Amnesty, Notodden Bluesfestival, Industri Energi palestinsk deltakelse i Norway Cup, Jernrosen Minnemonument , TV-aksjonen Stå opp mot urett og til Norsk Folkehjelp i forbindelse med innsamling til syriske flyktninger. Videre behandlet forbundsstyret fullmaktsregler for forbundet, oppnevning av en Vedtekts- og organisasjonskomité og en Faglig/politisk komité som fikk i oppdrag å fremme forslag til endringer og utarbeide forslag til innstillinger til henholdsvis Vedtektene, Andre forslag og til Faglige og politiske mål, innkomne forslag til landsmøtet, stemmerett ved uravstemning og stønadsrett ved eventuell konflikt, oppnevning av forhandlingsdelegasjon for Standardoverenskomsten 49

51 med NHO, for Landsoverenskomsten med Virke, Landsoverenskomsten med SAMFO og for Lederoverenskomsten med SAMFO. I tillegg ble krav til endringer i de forskjellige overenskomster behandlet. Forbundsstyret innstilte på valgkomité, dirigenter og sekretærer samt redaksjonskomité I og II til landsmøtet. Dessuten behandlet forbundsstyret medlemsutviklingen, forbundets regnskaper og disponering av årsoverskudd 2011, årsregnskap 2011, samarbeidsavtalen 2012 mellom forbundet og LO Kompetanse, beretning og regnskap 2011 for Kompetansefondet HK AAF, referater fra Ungdomsrådet, Nordisk HK-forbunds Investeringsdepot regnskap 2011, endring av retningslinjene for Kompetansefondet HK AAF, avdelingenes regnskaper 2011, stipend til elever ved Geneveskolen og Manchesterskolen, HKs reviderte retningslinjer for stipendordning for høyere utdanning, forbundets og regionenes budsjetter og revidert budsjett, mottatte forslag til LO-kongressen 2013, forsikringskontingent for 2013, arbeidstidsordninger og ny strategi for varehandelen, kursvirksomheten 2013 og fordeling av OU-midler fra forbundets klientkonto, høringen NOU 2012:13 Pensjonslovene og folketrygdreformen II (utredning nr. 26 fra Banklovkommisjonen) og forslag oversendt til forbundsstyret fra landsmøtet. Forbundsstyret vedtok også enstemmig å innstille på Peggy Hessen Følsvik som HKs kandidat til nestlederverv i LO. 50

52 Arbeidsutvalget Forbundets arbeidsutvalg består av de tre landsmøtevalgte; forbundsleder Sture Arntzen, 1. nestleder Peggy Hessen Følsvik og 2. nestleder Bjørn Mietinen. I arbeidsutvalgets møter deltar også administrasjonssjef Kristin Nielsen, avdelingsleder Margit Glomm (Forhandlingsavdelingen), avdelingsleder Ove Magnus Halkjær (IOSavdelingen), HK Nytts redaktør Eva Ler Nilsen og administrasjonssekretær Kari Nøst (arbeidsutvalgets sekretær). I 2012 behandlet arbeidsutvalget 252 protokollførte saker. Arbeidsutvalgets representasjon i råd og utvalg Forbundsleder Sture Arntzen LO-sekretariatet LOs Representantskap LOs Inntektspolitiske utvalg LO Media Fellestiltakene LO - VIRKE Samarbeidskomitéen LO/Arbeiderpartiet Ferie- og Fritidsorganisasjonen Folkeferie Nordisk Samarbeidskomité Nordisk HK-forbunds Investeringsdepot Nordisk Handel Service- og Tjänstebranschens Union i Norden (SUN) UNI Norden Koordineringsutvalget UNI Norden ICTS IndustriAll Europa UNI Europa UNI Global Union 1. nestleder Peggy Hessen Følsvik LOs Representantskap LOs Utvalg for familie- og likestillingspolitikk LOs Utvalg for næringspolitikk i privat tjenesteytende sektor LOs Utvalg for langtidsutdannede LOs Kultur- og fritidspolitiske utvalg LOs Utvalg for rekruttering av arbeidstakere med høyere utdanning LOs Europautvalg Fafo Sørmarka A/S Norsk Folkehjelp Nordisk Samarbeidskomité Nordisk Kvinnenettverk NTF sivilflyseksjon UNI Europa UNI Europa Kvinnekomité 51

53 2. nestleder Bjørn Mietinen LOs Representantskap LOs Organisasjonskomité LOs Utvalg for etnisk likestilling LOs Utvalg for student- og elevmedlemskap LOs Utvalg for forskningspolitikk LOs Nordområdeutvalg AOF Norge Nordisk Samarbeidskomité NTF seksjon for spedisjon og lager Industri i Norden (IN) Investeringsutvalget Forbundets investeringsutvalg avholdt to møter i 2012 og behandlet følgende saker: Nordisk Investeringsdepot utbytte 2011, utbytte av ODIN og kapitaldekning emisjon i Bank1 Oslo og Akershus AS. I Investeringsutvalget møter forbundsleder Sture Arntzen (leder), 1. nestleder Peggy Hessen Følsvik, 2. nestleder Bjørn Mietinen, administrasjonssjef Kristin Nielsen og administrasjonssekretær Kari Nøst (Investeringsutvalgets sekretær). Kontrollkomiteen Kontrollkomitéen avholdt fire møter i 2012 og besto fram til landsmøtet av Karin Torp (leder), Magne Didriksen og Jens Petter Skurdal. Kontrollkomitéens varamedlemmer var Bjørg Jørstad, Sigfred A. Haugen og Trond Andreas Andersen. Etter landsmøtet besto komitéen av: Jens Petter Skurdal (leder), Åsa Gro Gjølme og Åse Vaksinen Sælensminde. Vararepresentanter: Bjørn Skogen, Jan Grenaker og Trond Andreas Andersen. 52

54 HKs administrasjon Per var det 101 ansatte, det utgjør 96,5 årsverk. Antall ansatte er inklusive valgte og ansatte i permisjoner. På grunn av permisjoner, sykefravær og frikjøp er det engasjert 6 vikarer. Prosjektstillinger Da HK ønsker å styrke posisjonen innen organisasjonsområdet for kontoransatte, funksjonærer og kunnskapsbaserte næringer ble det engasjert en prosjektleder for to år. I samarbeid med Virke ble det engasjert en prosjektmedarbeider til å lede et felles deltidsprosjekt. Målet er å redusere andelen ufrivillig deltid gjennom utprøving av konkrete tiltak i den enkelte virksomhet. MySoft Prosjektarbeid knyttet til videreutvikling av medlemssystemet MySoft er videreført i Det har gitt en effektivisering av kontingentbehandling og medlemshåndtering og en langt bedre kontroll over kontingentinngangen, som igjen vil føre til økt kontingentinngang. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som jobber kontinuerlig med forbedring av rutiner knyttet til kontingentbehandling, og kontingentbehandlerne sentralt og regionalt er trukket med i dette. AU har vedtatt at kontingenten for direktebetalende medlemmer skal justeres årlig med samme sats som kontingenttaket. Dette er forberedt i 2012, og gjennomføres første gang på nyåret Medlemsbevaring Arbeidet med medlemsbevaring er videreført og det systematiske overordnete arbeidet ivaretas av en fast arbeidsgruppe. Arbeidet hadde i 2012 fokus på velkomstsamtaler til alle nye medlemmer. Dette er gjennomført i fem regioner og evalueres i Det er jobbet med en gjennomgang av all kommunikasjon med nye medlemmer, for å samkjøre og forbedre denne. Landsmøte Forberedelsene til landsmøtet september har lagt betydelig beslag på ressurser. Nytt denne gang var elektronisk landsmøte. Dokumenter ble sendt ut elektronisk, gjennomføringen av møtet foregikk ved at alle delegater hadde ipad med programvaren Easymeet. Her hadde en tilgang til dokumenter, la inn forslag, ba om ordet, og de skriftlige avstemmingene ble også gjennomført på ipad. Tilretteleggingen og forarbeidet var krevende, og evalueringen fra delegatene var overveldende positiv. Ledelse Forbundsleder, 1. nestleder og 2. nestleder utgjør forbundets valgte ledelse. Administrasjonssekretær og kontorsekretær er tilknyttet forbundsledelsen. Forhandlingsavdelingen Avdelingen arbeider med alt som er knyttet til forbundets faglige virksomhet og avtaleverket. Saker som blant annet tariffrevisjoner, konsernklubber, avtalespørsmål, avtaleopprettelse, kollektive tvistesaker o.l. I tillegg til avdelingsleder, består avdelingen av seks faglige sekretærer, utredningssekretær, faglig administrasjonssekretær og tre kontorsekretærer. 53

55 Avdeling for informasjon, organisasjon, samfunnskontakt (IOS-avdelingen) Avdelingen har ansvar for den utadrettete virksomheten. Alle typer informasjon, kursvirksomhet, verving, samfunnskontakt, ungdomsvirksomhet o.l. hører inn under avdelingens ansvarsområder. I tillegg til avdelingsleder, består avdelingen av to organisasjonssekretærer, ungdomssekretær, rådgiver, studiesekretær og kontorsekretær. Administrasjonsavdelingen Administrasjonssjefen er forbundets øverste administrative leder, og leder for denne avdelingen, som i tillegg består av 21 ansatte. Funksjonene personalforvaltning og HMS er direkte underlagt administrasjonssjefen. I tillegg er avdelingen inndelt i tre enheter: økonomikontor, servicekontor og IKT. HKs regionkontorer På forbundets syv regionkontorer (Hamar, Oslo, Tønsberg, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø) og to servicekontorer (Fredrikstad og Bodø) var det ved årets slutt 55 ansatte. (51,3 årsverk) Det er 7 regionkontorledere, 1 assisterende regionkontorleder, 22 regionsekretærer, 9 organisasjonsmedarbeidere, 13 kontorsekretærer, samt ansatte renholdere på 3 kontorer. Av disse er det 10 hel- og deltidsstillinger (6,5 årsverk) som HK-avdelinger eller regioner refunderer lønn for. Regionkontorene har blant annet ansvar for organisasjonsvirksomhet og medlemsverving. Det innebærer også å føre forhandlinger med våre arbeidsgivermotparter og gi bistand til medlemmer i alle spørsmål vedrørende arbeidslivets lover og avtaler. De ansatte skal også medvirke til å stimulere og aktivisere HKs virksomhet på arbeidsplassene. Sykefravær Sykefraværet var i 2012 på 6,1 %. Det foreligger ingen skadetilfeller. 54

56 Økonomi Kontingentinntekter Handel og Kontor i Norge mottok i 2012 kr 135,8 millioner i prosentkontingent. I tillegg kom det inn kr 64,4 millioner i forsikringskontingent. Oversikten viser totalt innkommet kontingent pr. måned sammenliknet med årene 2009, 2010, 2011 og Inntektene fra prosentkontingenten ble økt med 4,16 % fra 2011 til 2012, eller i overkant av kr 5,4 millioner. Økningen skyldes økte innbetalinger fra medlemmer. De totale driftsinntektene til forbundet hadde en økning på kr 7,2 millioner eller 3,76 % fra 2011 til Månedskontingent Handel og Kontor i Norge m/regioner mottok i 2012 kr 173,1 millioner i prosentkontingent. De totale kostnader Hovedkontorets kostnadsoversikt er delt i to hovedgrupper, medlemsvariable kostnader og driftskostnader. Medlemsvariable kostnader består av kontingentutgifter og forsikringspremier. Disse utgjør 41,94 % av de totale kostnader. Driftskostnadene består av lønns-/administrasjonskostnader, kostnader dekket av fonds og aktivitetskostnader. Lønnskostnadene gjelder både ansatte ved forbundets hovedkontor og ansatte på regionkontorene. De totale kostnadene for 2012 ble på kr 205 millioner. 55

Youngsgt. 11, Folkets Hus, 0181 Oslo telefon 23 06 11 80 Fax 23 06 12 06 e-post: post@handelogkontor.no. www.handelogkontor.no

Youngsgt. 11, Folkets Hus, 0181 Oslo telefon 23 06 11 80 Fax 23 06 12 06 e-post: post@handelogkontor.no. www.handelogkontor.no Youngsgt. 11, Folkets Hus, 0181 Oslo telefon 23 06 11 80 Fax 23 06 12 06 e-post: post@handelogkontor.no www.handelogkontor.no Årsrapport 2013 Innhold INNHOLD -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Uravstemningshefte 2016

Uravstemningshefte 2016 Uravstemningshefte 2016 for Landsoverenskomsten m/tillegg for Bingo, Fotolaboratorier og Kiosk Særbestemmelser for Narvesen Kiosker Bransjeavtale for Informasjonsteknologi Avtale for Reiselivsbransjen

Detaljer

PROTOKOLL. Anders Aarskog Else Rieck Gunn-Inger Johnsson, Transcom Norge AS Trine Sommerfelt Stenberg, Gausdal Landhandleri AS

PROTOKOLL. Anders Aarskog Else Rieck Gunn-Inger Johnsson, Transcom Norge AS Trine Sommerfelt Stenberg, Gausdal Landhandleri AS PROTOKOLL Den 23. april 2012 ble det forhandlet om revisjon av Funksjonæravtalen og Landsomfattende tariffavtale for administrativt personale mellom Hovedorganisasjonen Virke og Negotia og Funksjonæravtalen

Detaljer

INNHOLD. 1 FORORD VED FORBUNDSLEDER STURE ARNTZEN. 2 MEDLEMSUTVIKLINGEN. 3 FORSIKRINGER OG ANDRE MEDLEMSFORDELER. 7 VERVING. 8 HKS BRANSJERÅD.

INNHOLD. 1 FORORD VED FORBUNDSLEDER STURE ARNTZEN. 2 MEDLEMSUTVIKLINGEN. 3 FORSIKRINGER OG ANDRE MEDLEMSFORDELER. 7 VERVING. 8 HKS BRANSJERÅD. Årsrapport 2010 Innhold INNHOLD... 1 FORORD VED FORBUNDSLEDER STURE ARNTZEN... 2 MEDLEMSUTVIKLINGEN... 3 FORSIKRINGER OG ANDRE MEDLEMSFORDELER... 7 VERVING... 8 HKS BRANSJERÅD... 9 LANDSDEKKENDE KLUBBER/KONSERNKLUBBER/

Detaljer

Sendt til: Virkes medlemmer som er bundet av eller følger Avtale for reiselivsbransjen mellom Virke og Handel og Kontor (HK).

Sendt til: Virkes medlemmer som er bundet av eller følger Avtale for reiselivsbransjen mellom Virke og Handel og Kontor (HK). Nr: 6/2014/GM Dato: 11.04.2014 Sendt til: Virkes medlemmer som er bundet av eller følger Avtale for reiselivsbransjen mellom Virke og Handel og Kontor (HK). TARIFFOPPGJØRET VÅREN 2014 - ENIGHET I FORHANDLINGENE

Detaljer

for Overenskomst for Felleskjøpet Agri SA

for Overenskomst for Felleskjøpet Agri SA for Overenskomst for Felleskjøpet Agri SA TARIFFOPPGJØRET 2016 -Spekter Til medlemmene LO Stat og forbundene har nådd fram til nye avtaler etter forhandlinger og mekling for område 9 i Spekter, Øvrige

Detaljer

MER KOMPETANSE. i samarbeid. Det lønner seg...

MER KOMPETANSE. i samarbeid. Det lønner seg... MER KOMPETANSE i samarbeid Det lønner seg... KOMPETANSE en trygghet med utløpsdato? Din kompetanse er viktig. Både for deg og bedriften. Det gir utvilsomt styrke for deg enten det skal omorganiseres, eller

Detaljer

www.flr.no LO er størst i luftfarten LO er størst på bakken

www.flr.no LO er størst i luftfarten LO er størst på bakken www.flr.no LO er størst i luftfarten LO er størst på bakken LO er størst på bakken Med over 8.000 medlemmer innen trafikk, kundesentre, billettkontor, bagasjehåndtering, kabin, cockpit, brann og redning,

Detaljer

for Landsoverenskomsten

for Landsoverenskomsten for Landsoverenskomsten Nå er det din tur! Forhandlinger ble ført mellom HK og SAMFO den 19. og 20. april. Det ble brudd, og meklingen ble gjennomført i tidsrommet 13 og 14. mai. Nå må du bruke din rett

Detaljer

Sikkerhet lønner seg også i arbeidslivet. Fagforening for Luftfart og Reiseliv www.flr.no

Sikkerhet lønner seg også i arbeidslivet. Fagforening for Luftfart og Reiseliv www.flr.no Sikkerhet lønner seg også i arbeidslivet Fagforening for Luftfart og Reiseliv www.flr.no Vi er der for deg! Handel og Kontor i Norge (HK) har tariffavtale og organiserer ansatte innen luftfarts- og reiselivsbransjen.

Detaljer

LO er størst i luftfarten. - trygghet i arbeidslivet

LO er størst i luftfarten. - trygghet i arbeidslivet LO er størst i luftfarten - trygghet i arbeidslivet HK og LO i luftfarten Over 8000 ansatte på alle områder i luftfarten har valgt å organisere seg i HK eller et annet LOforbund. Med over 8000 medlemmer

Detaljer

Årsrapport 2015 Youngsgt. 11, Folkets Hus, 0181 Oslo Telefon 23 06 11 80 e-post: post@handelogkontor.no www.hkinfo.no

Årsrapport 2015 Youngsgt. 11, Folkets Hus, 0181 Oslo Telefon 23 06 11 80 e-post: post@handelogkontor.no www.hkinfo.no Årsrapport 2015 Innhold INNHOLD ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 HKS ORGANISASJON ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

ARBEIDSGIVERINFORMASJON NR 7 2014

ARBEIDSGIVERINFORMASJON NR 7 2014 Kontaktpersoner: Terje Hovet Tlf: 95 14 08 60 Iselin B. Seeberg Tlf: 95 21 85 69 Geir Engen Tlf. 95 19 90 67 Therese Korsmo Pedersen Tlf: 97 73 68 22 A. ENIGHET ETTER MEKLING I AVISBUDOPPGJØRET B. LUNSJSEMINAR

Detaljer

for Overenskomst for ansatte i AS Vinmonopolet

for Overenskomst for ansatte i AS Vinmonopolet for Overenskomst for ansatte i AS Vinmonopolet TARIFFOPPGJØRET 2016 -Spekter Til medlemmene LO Stat og forbundene har nådd fram til nye avtaler etter forhandlinger og mekling for område 9 i Spekter, Øvrige

Detaljer

Fare for streik. - trygghet i arbeidslivet

Fare for streik. - trygghet i arbeidslivet Fare for streik - trygghet i arbeidslivet Vi krever lik lønn for hele bransjen HK har i dag en fullverdig tariffavtale med Hovedorganisasjonen Virke, og den omfatter over 16.000 HK-medlemmer. HKs tariffavtale

Detaljer

Til: Norsk Tjenestemannslag Fra: NTL Forskningsinstitutter Dato: 4. juli 2016 Frikjøp av tillitsvalgte i NTL Forskningsinstitutter

Til: Norsk Tjenestemannslag Fra: NTL Forskningsinstitutter Dato: 4. juli 2016 Frikjøp av tillitsvalgte i NTL Forskningsinstitutter Til: Norsk Tjenestemannslag Fra: NTL Forskningsinstitutter Dato: 4. juli 2016 Frikjøp av tillitsvalgte i NTL Forskningsinstitutter Rapport om aktiviteter 2015 Bakgrunnen for landsforeningens søknad om

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2006 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

FAGLIG OG POLITISK REGNSKAP LANDSMØTE ORDINÆRE LANDSMØTE, OSLO KONGRESSENTER OKTOBER

FAGLIG OG POLITISK REGNSKAP LANDSMØTE ORDINÆRE LANDSMØTE, OSLO KONGRESSENTER OKTOBER FAGLIG OG POLITISK REGNSKAP 2012-2016 LANDSMØTE 2016 34. ORDINÆRE LANDSMØTE, OSLO KONGRESSENTER 15.-19. OKTOBER FAGLIG POLITISK REGNSKAP 2012-2016 En sikker og god lønnsutvikling Det viktigste for HK

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

DINE RETTIGHETER VERDT Å KJEMPE FOR! velg side foran tariffoppgjøret!

DINE RETTIGHETER VERDT Å KJEMPE FOR! velg side foran tariffoppgjøret! Handel og Kontor i Norge Svarsending 1030 0090 Oslo DINE RETTIGHETER VERDT Å KJEMPE FOR! velg side foran tariffoppgjøret! Tid for fellesskap og rettferdighet! Nå er det igjen klart for tariffoppgjør mellom

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2009 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

PROTOKOLL. År 2010, den 16. og 19.april ble det forhandlet om revisjon av Funksjonæravtalen mellom HSH og Negotia, og mellom HSH og Parat.

PROTOKOLL. År 2010, den 16. og 19.april ble det forhandlet om revisjon av Funksjonæravtalen mellom HSH og Negotia, og mellom HSH og Parat. PROTOKOLL År 2010, den 16. og 19.april ble det forhandlet om revisjon av Funksjonæravtalen mellom HSH og Negotia, og mellom HSH og Parat. Fra HSH deltok: Anders Aarskog, forhandlingsleder Erik Knudsen(Optimera,

Detaljer

HKs organisasjon. HKs regionorganisasjon

HKs organisasjon. HKs regionorganisasjon Årsrapport 2014 Innhold INNHOLD ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 HKS ORGANISASJON ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM AVDELING 108 LEVANGER FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM KAP. 1 EGEN ORGANISASJON. 1.2.1. Avdelingen. Avdelingen har i 2005 til 2009 drevet aktivt for å øke antallet

Detaljer

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2002-2005 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2002-2005 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM AVDELING 108 LEVANGER FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2002-2005 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM KAP. 1 EGEN ORGANISASJON. 1.2.1. Avdelingen. Avdelingen har i 2002 nedsatt et eget utvalg som har til ansvar

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 1. Innledning Utviklingen de senere årene med stadig flere som går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er problematisk både for

Detaljer

Informasjonsmøte i forbindelse med brudd i forhandlingene med Virke og streikeberedskapen

Informasjonsmøte i forbindelse med brudd i forhandlingene med Virke og streikeberedskapen Informasjonsmøte i forbindelse med brudd i forhandlingene med Virke og streikeberedskapen Tariffavtaler avtale mellom en fagforening og en arbeidsgiverforening om arbeids- og lønnsvilkår eller andre arbeidsforhold

Detaljer

KURSKATALOG 2018 ADK MIDT-Norge

KURSKATALOG 2018 ADK MIDT-Norge KURSKATALOG ADK MIDT-Norge 1 Praktisk informasjon for deg som søker på kurs: Kurspris Alle kurs i regi av Fellesforbundet er gratis for medlemmene. Tapt arbeidsfortjeneste For dem som ikke får dekket lønn

Detaljer

År 2002, den 23. og 24. april ble det holdt møter om revisjon av overenskomsten for fiskemel- og fiskefôrindustrien.

År 2002, den 23. og 24. april ble det holdt møter om revisjon av overenskomsten for fiskemel- og fiskefôrindustrien. År 2002, den 23. og 24. april ble det holdt møter om revisjon av overenskomsten for fiskemel- og fiskefôrindustrien. Tilstede: For Kjemisk Forbund: Birger Blomkvist For arbeidstakerne: Ståle Pettersen,

Detaljer

HK informerer Deltidsansatte og fortrinnsrett

HK informerer Deltidsansatte og fortrinnsrett HK informerer Deltidsansatte og fortrinnsrett 1 For deg som er tillitsvalgt Arbeidsmiljølovens bestemmelser om fortrinnsrett for deltidsansatte reguleres i paragrafene 14-1, 14-3 og 14-4 Arbeidsmiljølovens

Detaljer

Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder

Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder Oslo, april 2003 Da er vi igjen i gang med forberedelsene til det som blir omtalt som vårens vakreste eventyr tariffoppgjøret. Alle HKs overenskomster skal

Detaljer

for Overenskomst for ansatte i Norges Fiskarlag m/fl.

for Overenskomst for ansatte i Norges Fiskarlag m/fl. for Overenskomst for ansatte i Norges Fiskarlag m/fl. Nå er det din tur! Forhandlinger mellom HK og Fiskarorganisasjonenes Arbeidsgiversammenslutning ble gjennomført tirsdag 8. november i lokalene til

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2008 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

Gjennomføring av lokale forhandlinger i NHO-området

Gjennomføring av lokale forhandlinger i NHO-området Gjennomføring av lokale forhandlinger i NHO-området - Et tipshefte for tillitsvalgte Innhold Lokale forhandlinger i NHO-avtaler... 2 1. Generelt om lokale forhandlinger... 2 2. Hvem gjennomfører lokale

Detaljer

A. Generelt. Gjennomgang av allmenngjøringsordningen

A. Generelt. Gjennomgang av allmenngjøringsordningen År 2012, den 12. september ble det gjennomført tariffrevisjon av Overenskomst for Kraftlinjefirmaene mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Til stede: Fra Norsk Arbeidsmandsforbund:

Detaljer

Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010

Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010 Ny IA-avtale, hva nå? Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010 52 mrd kroner til sykelønn i 2010 Folketrygden og arbeidsgiverne finansierer dagens sykelønnsordning

Detaljer

Tariff historikk og veien videre

Tariff historikk og veien videre Tariffkonferansen 2017 Tariff 2017 - historikk og veien videre Tariffavtaledekning Negotia (pr februar 2017) Tariffavtaledekning 75 % av alle yrkesaktive 25,2 4,6 13,3 56,9 NHO Virke Spekter Uten avtale

Detaljer

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger Tariff2012 DEBATTHEFTE FOR ALLE MEDLEMMER I INDUSTRI ENERGI Foto: Shutterstock Tariffrevisjonen 2012 Tariffrevisjonen 2012 ligger foran oss og det er viktig at alle er godt forberedt. I dette ligger også

Detaljer

Tariffoppgjøret for Abelia-bedrifter. Konferanse om lønnsoppgjøret 2010

Tariffoppgjøret for Abelia-bedrifter. Konferanse om lønnsoppgjøret 2010 Tariffoppgjøret for Abelia-bedrifter Konferanse om lønnsoppgjøret 2010 Tariffoppgjøret for Abelia-bedrifter Alle bedrifter som er bundet av avtaler med LO - NTL, FLT, EL & IT, Handel og Kontor, Fagforbundet:

Detaljer

Velkommen som tillitsvalgt i NNN

Velkommen som tillitsvalgt i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen som tillitsvalgt i NNN Veiledning for nye tillitsvalgte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN er et forbund i LO med 28 500 medlemmer

Detaljer

Spekter Helse (Område 4 og 10)

Spekter Helse (Område 4 og 10) Arkivsak-dok. 15/00278-42 Saksbehandler Rune Soma FELLESORGANISASJONEN MEDLEM AV LANDSORGANISASJONEN I NORGE Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 2015-2019 18.10.2016 Landsstyret 2015-2019 LS-sak 70/16 Hovedtariffoppgjøret

Detaljer

Industri Energi avd. 267

Industri Energi avd. 267 Industri Energi avd. 267 Vedtekter oppdatert 2.11.2010 1 Foreningens organisasjonsmessige tilknytning 1.1 Foreningen er medlem av Industri Energi (IE) 1.2 Foreningen er underlagt IEs enhver tid gjeldende

Detaljer

Nr Fagforbundet avd. 211 har kontor i Gamle porten. murhuset ved siden av inngang 6.

Nr Fagforbundet avd. 211 har kontor i Gamle porten. murhuset ved siden av inngang 6. Nr. 2. 2016 Håper du har hatt en fin ferie og har ladet batteriene for vinteren. Fygearket er et informasjonsbrev som sendes til alle medlemmene i Fagforbundet, Helse Stavanger HF. Arket kommer ut 2 ganger

Detaljer

Opplysningsvirksomheten

Opplysningsvirksomheten Norsk Jernbaneforbunds landsmøte 23. 26. oktober 2016 Sak 6.A Opplysningsvirksomheten NORSK JERNBANEFORBUND 2016-2020 FORSLAGET ER UTARBEIDET AV: Audun Sør-Reime Lars Øyvind Sannes Bente Sandaker Anita

Detaljer

Utfordringer i framtida

Utfordringer i framtida Utfordringer i framtida HVORDAN ER HK BEREDT TIL Å MØTE DEM? Handel og Kontor i Norge Innholdsoversikt 1. Bakgrunn og mandat 2. Utfordringer 3. Ny organisasjonsstruktur 4. Medlemmer 4.1 Medlemstilknytning

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår

Lønns- og arbeidsvilkår Lønns- og arbeidsvilkår NLT Høstsamling 2007 Ved advokat Jørgen Wille Mathiassen og Einar Brændsøi Program Tema 4 Lønns- og arbeidsvilkår 12:30 14:20 Innleding Permiteringsregler Lokale lønnsforhandlinger

Detaljer

Debatthefte tariff 2008

Debatthefte tariff 2008 Debatthefte tariff 2008 Tariffoppgjøret 2008 For HK er tariffoppgjøret en demokratisk prosess. Medlemsdemokratiet skal ivaretas ved utforming av krav til endringer og nye rettigheter i overenskomsten.

Detaljer

NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF

NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF NHF NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF Vil du bli medlem i NHF eller ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med NHF`s kontor som er betjent alle virkedager, mandag til fredag mellom klokken 08.00

Detaljer

LANDSMØTE 2016 ANDRE FORSLAG. Forslag som ikke gjelder vedtektene eller prinsipp- og handlingsprogram

LANDSMØTE 2016 ANDRE FORSLAG. Forslag som ikke gjelder vedtektene eller prinsipp- og handlingsprogram ANDRE FORSLAG som ikke gjelder vedtektene eller prinsipp- og handlingsprogram LANDSMØTE 2016 34. ORDINÆRE LANDSMØTE, OSLO KONGRESSENTER 15.-19. OKTOBER Andre forslag Behandling av Faglige og politiske

Detaljer

Kurskatalog Hordaland Sogn og Fjordane

Kurskatalog Hordaland Sogn og Fjordane 2010 Kurskatalog Hordaland Sogn og Fjordane KURSTILBUD Fellesforbundet ADK Vest Kurskatalogen gjelder for vår og høst 2010. Denne skal henge på oppslagstavlene, ha i baklommen eller ligge fremme på spiserom

Detaljer

Jul og arbeidstid 2017 Varetelling 1. nyttårsdag Utvidet åpningstid? Søndagsåpent? Arbeidstid i romjulen? Overtidsarbeid? Forskjøvet arbeidstid?

Jul og arbeidstid 2017 Varetelling 1. nyttårsdag Utvidet åpningstid? Søndagsåpent? Arbeidstid i romjulen? Overtidsarbeid? Forskjøvet arbeidstid? Informasjonshefte Jul og arbeidstid 2017 Varetelling 1. nyttårsdag Utvidet åpningstid? Søndagsåpent? Arbeidstid i romjulen? Overtidsarbeid? Forskjøvet arbeidstid? 1 Utvidet åpningstid før jul Julehandelen

Detaljer

Jul og arbeidstid 2016 Varetelling 1. nyttårsdag Utvidet åpningstid? Søndagsåpent? Arbeidstid i romjulen? Overtidsarbeid? Forskjøvet arbeidstid?

Jul og arbeidstid 2016 Varetelling 1. nyttårsdag Utvidet åpningstid? Søndagsåpent? Arbeidstid i romjulen? Overtidsarbeid? Forskjøvet arbeidstid? Informasjonshefte Jul og arbeidstid 2016 Varetelling 1. nyttårsdag Utvidet åpningstid? Søndagsåpent? Arbeidstid i romjulen? Overtidsarbeid? Forskjøvet arbeidstid? 1 2 Utvidet åpningstid før jul Julehandelen

Detaljer

Utfordringer i framtida Hvordan er HK beredt til å møte dem?

Utfordringer i framtida Hvordan er HK beredt til å møte dem? Utfordringer i framtida Hvordan er HK beredt til å møte dem? - 1 - Innholdsoversikt 1. Bakgrunn og mandat...3 2. Utfordringer...4 3. Ny organisasjonsstruktur...5 4. Medlemmer...6 4.1 Medlemstilknytning...6

Detaljer

Vedtektsendringer. Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte. Fremtidens reisemåte er høyhastighetstog! 18. 21. november 2012

Vedtektsendringer. Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte. Fremtidens reisemåte er høyhastighetstog! 18. 21. november 2012 Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

Tariffavtaler og lokale forhandlinger

Tariffavtaler og lokale forhandlinger GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 HUK: ARBEIDSRETT Tariffavtaler og lokale forhandlinger Verktøy til å forstå hva dere har av rett og plikter Hovedtemaer 1. Frontfag og inntektspolitikk 2. Lokale

Detaljer

Ungdommens dokument 2014-2015

Ungdommens dokument 2014-2015 2014-2015 Dokumentet består av handlingsplan for 2014-2015, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder og en oversikt over utvalgets medlemmer. Ungdomskonferansen

Detaljer

VERDT Å VITE OM: forhandling, streik og permittering

VERDT Å VITE OM: forhandling, streik og permittering VERDT Å VITE OM: forhandling, streik og permittering Medlemsinformasjon fra Norsk Sjøoffisersforbund 2014 Innhold: Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 Hvis Norsk Sjøoffisersforbund streiker Hvis et annet

Detaljer

Kollektiv arbeidsrett - en innføring

Kollektiv arbeidsrett - en innføring Kollektiv arbeidsrett - en innføring Tillitsvalgtkurs Modul 1 Region Helse Midt Trondheim, 04.-05. mars 2015 Spesialrådgiver/advokat Kristin Krogvold Rådgiver/advokatfullmektig Jan Eikeland Jus og arbeidsliv

Detaljer

Og bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Og bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder. MEKLINGSMANNENS FORSLAG i sak 2010-007 mellom FELLESFORBUNDET på den ene side og NHO REISELIV på den annen side vedrørende Tariffrevisjonen 2010 Riksavtalen samt mellom FELLESFORBUNDET Og bedrifter som

Detaljer

VEDTEKTER LUFTFARTENS FUNKSJONÆRFORENING

VEDTEKTER LUFTFARTENS FUNKSJONÆRFORENING VEDTEKTER LUFTFARTENS FUNKSJONÆRFORENING Innhold INNLEDNING... 3 1OPPGAVER... 3 2 MEDLEMSKAP... 3 3MEDLEMSKONTINGENT... 3 4 ÅRSMØTE... 3 5EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE... 4 6 STYRET... 4 7REPRESENTANTSKAPET...

Detaljer

Avtaleverket en gjennomgang Særlig om Hovedavtalen

Avtaleverket en gjennomgang Særlig om Hovedavtalen Avtaleverket en gjennomgang Særlig om Hovedavtalen Legeforeningens tillitsvalgtkurs for tillitsvalgte på Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset Radisson Blu Bodø 9. 10. april 2014 Jon Ole Whist Rådgiver

Detaljer

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Riktig lønn blir aldri umoderne Gode arbeidsforhold er helt 2007 Å oppleve at vi får riktig lønn

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Eirik Akerlie Gerd Torkildson Terje Solberg Leif Arne Asphaug-Hansen Axel Thuve

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Eirik Akerlie Gerd Torkildson Terje Solberg Leif Arne Asphaug-Hansen Axel Thuve ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 9. november 2016 Saksnr.: 15/2016 Lnr.: 31/2016 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Eirik Akerlie Gerd Torkildson Terje Solberg Leif Arne Asphaug-Hansen Axel

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt.

Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt. NY SOM TILLITSVALGT Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt. Som tillitsvalgt i Parat har du gjennom vårt opplæringsprogram

Detaljer

Til: Norsk Tjenestemannslag Fra: NTL Forskningsinstitutter Dato: 20. august 2015 Frikjøp av tillitsvalgte i NTL Forskningsinstitutter

Til: Norsk Tjenestemannslag Fra: NTL Forskningsinstitutter Dato: 20. august 2015 Frikjøp av tillitsvalgte i NTL Forskningsinstitutter Til: Norsk Tjenestemannslag Fra: NTL Forskningsinstitutter Dato: 20. august 2015 Frikjøp av tillitsvalgte i NTL Forskningsinstitutter Rapport om aktiviteter 2014 Bakgrunnen for landsforeningens søknad

Detaljer

Spørsmål og svar ved mekling, evt. streik

Spørsmål og svar ved mekling, evt. streik Spørsmål og svar ved mekling, evt. streik 2017 AAF HK 1 4. desember kl. 10.00 møtes HK og AAF (www.aaf.no) hos Riksmekleren. Dersom partene ikke blir enige innen klokken 24.00 blir det streik fra arbeidstidens

Detaljer

Fellesforbundets Petroleumsforum

Fellesforbundets Petroleumsforum Fellesforbundets Petroleumsforum Fellesforbundets Petroleumsforum er et samarbeidsorgan for reiseklubbene og avdelingene i Fellesforbundet, innen olje og gassrelatert virksomhet. 44 klubber og 17 avdelinger

Detaljer

Ove re nskom s te n for Vitus be s te m m e ls e r og forhandlinge r

Ove re nskom s te n for Vitus be s te m m e ls e r og forhandlinge r Ove re nskom s te n for Vitus be s te m m e ls e r og forhandlinge r 1 Tariffavtaler Overenskomsten/tariffavtaler supplerer bestemmelsene i aml. hva gjelder ansattes rettigheter Gir ofte bedre betingelser

Detaljer

Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen

Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen Fagforbundet Utdanningsforbundet Delta Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen Hovedtariffoppgjøret 1.mai 2012 oo000oo Dokument 3 15. juni kl 09.00 Foreslåtte endringer i kursiv og understreket.

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

Kurs 2010. Fellesforbundet ADK Sør-Øst

Kurs 2010. Fellesforbundet ADK Sør-Øst Kurs 2010 Fellesforbundet ADK Sør-Øst KURSTILBUD FELLESFORBUNDET ADK SØR - ØST DEN SYSTEMATISKE TILLITSVALGTSOPPLÆRINGEN Faglig tillitsvalgt 1 (FTV 1) 1 uke Ny som tillitsvalgt hovedavtalen - overenskomsten

Detaljer

Forslag oversendt redaksjonskomite 2 Forbundets vedtekter

Forslag oversendt redaksjonskomite 2 Forbundets vedtekter oversendt redaksjonskomite 2 Forbundets vedtekter Innhold Forbundets Vedtekter... 2 6 Forbundet organer, administrasjon og oppbygging... 2 7 Landsmøte... 3 8 Landsmøtets myndighetsområde... 3 12 Forbundsstyret...

Detaljer

Tariffnytt inneholder informasjon om både garantitillegg og mellomoppgjøret 2017.

Tariffnytt inneholder informasjon om både garantitillegg og mellomoppgjøret 2017. Nr: 4/2017/GWA Dato: 17.03.2017 Sendt til: Virke - medlemmer innen områdene handel og forretningsmessig tjenesteyting som er bundet av overenskomster med LO- eller YS-forbund MELLOMOPPGJØR VIRKE - LO/YS

Detaljer

Vedtekter for Akademikerne

Vedtekter for Akademikerne Vedtekter for Akademikerne 1 Navn og formål Sammenslutningens navn er Akademikerne. Akademikerne er en sammenslutning av foreninger for yrkesutøvere med akademisk utdanning. Fellesgrunnlaget for Akademikerne

Detaljer

Til deg som er vår kollega Derfor kan det bli streik

Til deg som er vår kollega Derfor kan det bli streik Til deg som er vår kollega Derfor kan det bli streik - trygghet i arbeidslivet Uorganisert? De HK- organiserte arbeidstakerne ved denne bedriften streiker for bedre lønns- og arbeidsvilkår Vårt mål er

Detaljer

Det vises til tidligere Tariffnytt som omhandler detaljene i årets oppgjør, og at resultat er godkjent for de fire ovennevnte tariffavtaler.

Det vises til tidligere Tariffnytt som omhandler detaljene i årets oppgjør, og at resultat er godkjent for de fire ovennevnte tariffavtaler. Nr: 45/2012/MP Dato: 24.08.2012 Sendt til: Virksomheter som er bundet av Landsoverenskomst for barnehager, Landsoverenskomst for helse og sosial m.v., Landsoverenskomst for utdanning og Landsoverenskomst

Detaljer

Ungdommens dokument

Ungdommens dokument Ungdommens dokument 2017-2018 Dokumentet består av: handlingsplan for 2017 2018 retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen retningslinjer for det sentrale ungdomsutvalget retningslinjer for utvalgets

Detaljer

Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel?

Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel? Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel? HMS faglig forum Vestlandet, HMS-dag Bergen 1. februar 2012 - Svein Oppegaard, NHO Slik ser Norges befolkning ut i dag Folketallet 4

Detaljer

ÅRSMØTE NFF-A 2014. 1. desember 2014. NFF-As årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende:

ÅRSMØTE NFF-A 2014. 1. desember 2014. NFF-As årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende: ÅRSMØTE NFF-A 2014 TIL MEDLEMMENE I NFF-A 1. desember 2014 NFF-As årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende: 1. Godkjenning av årsberetning 2013 2. Godkjenning

Detaljer

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014 Til medlemmer av NFF-O 1.desember 2014 NFF-O årsmøte 2014 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015 Sak 4 Godkjenning av foreløpig

Detaljer

Medlemsinformasjon til tariffrevisjonen 2006

Medlemsinformasjon til tariffrevisjonen 2006 Medlemsinformasjon til tariffrevisjonen 2006 Innledning HKs faglige forum vedtok 17. januar sin tariffpolitiske uttalelse foran LOs representantskap, som 16. februar vedtok hovedlinjene for årets tariffoppgjør.

Detaljer

LOs ledelse valgt på LO-kongressen i dag

LOs ledelse valgt på LO-kongressen i dag Oslo, 11. mai 2017 Ark Til redaksjonen LOs ledelse valgt på LO-kongressen i dag Dette er de åtte tillitsvalgte, med Hans-Christian Gabrielsen i spissen, som skal styre LO de neste fire årene. Leder: Hans-Christian

Detaljer

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNLEIE en veileder for tillitsvalgte Utfordringer Håndtering Regler Løsninger - fellesskap i hverdagen H Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra

Detaljer

Hovedavtalen privat sektor

Hovedavtalen privat sektor GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 PRIVAT: ARBEIDSRETT Hovedavtalen privat sektor Hvordan kan en tillitsvalgt nyttiggjøre seg tariffavtalen(e)? Hovedtemaer 1. Organisasjonsretten 2. Særavtaler og

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten v/ NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211

Handlingsplan Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211 Vedtatt på årsmøtet den 25. januar 2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode.

Detaljer

Tariffinformasjon. Til våre medlemmer omfattet av Industrioverenskomsten Oslo, 29. mars 2016

Tariffinformasjon. Til våre medlemmer omfattet av Industrioverenskomsten Oslo, 29. mars 2016 Tariffinformasjon Til våre medlemmer omfattet av Industrioverenskomsten Oslo, 29. mars 2016 Mekling og mulig streik Parat og Norsk Industri ble ikke enige i årets revisjon av Industrioverenskomsten. Det

Detaljer

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Noe av det flotteste med IA-avtalen er at den inkluderer alle i arbeidet med å nå målene. Fra topp til bunn. Erfaringene viser at der partene på

Detaljer

Handlingsplan 2013 Ungdomsutvalget

Handlingsplan 2013 Ungdomsutvalget Handlingsplan Ungdomsutvalget Politikk Færre på uønsket deltidskontrakter, sterkere lovtekst om retten til heltid og bedre definisjon av grunnbemanning. Gjennomføre møter/kontakt med politikere og politisk

Detaljer

VEDTEKTER FAGFORENINGEN FOR LUFTFART OG REISELIV (FLR) AVDELING 151 HANDEL OG KONTOR I NORGE (HK)

VEDTEKTER FAGFORENINGEN FOR LUFTFART OG REISELIV (FLR) AVDELING 151 HANDEL OG KONTOR I NORGE (HK) VEDTEKTER FAGFORENINGEN FOR LUFTFART OG REISELIV (FLR) AVDELING 151 HANDEL OG KONTOR I NORGE (HK) Innholdsfortegnelse. 1 Virkeområde. Side 2. 2 Formål. Side 2. 3. Medlemskap. Side 3. 4. Kontingent. Side

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ENDRET VED: Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ÅRSMØTE 16. OKTOBER 2003, REVIDERT 25. OKTOBER 2006, REVIDERT 24. OKTOBER 2007, REVIDERT 18. OKTOBER 2012, IKKE ENDRET 23. OKTOBER 2013, REVIDERT

Detaljer

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 7. desember 2015

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 7. desember 2015 Unios vedtekter vedtatt av representantskapet 7. desember 2015 1 2 Unios vedtekter vedtatt av representantskapet 7. desember 2015 1 Navn Organisasjonens navn er Unio. 2 Formål Unio skal være den hovedorganisasjonen

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2012

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2012 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2012 KS TILBUD NR. 3 27. april 2012 kl. 09.30 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2012 Det vises til KS` tilbud nr. 1 og 2 av hhv. 29. mars og 20. april 2012. For øvrig legger KS

Detaljer

Tariffoppgjøret 2014 URAVSTEMNING

Tariffoppgjøret 2014 URAVSTEMNING Tariffoppgjøret 2014 URAVSTEMNING For følgende av YTFs tariffavtaler: Bussbransjeavtalen med NHO Transport Bussbransjeavtalen med Nettbuss Konsernoverenskomsten med Nettbuss Innledning Tarifforhandlingene

Detaljer

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men!

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Dirigenter, representanter, gjester gode kamerater! I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Vi har aldri

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I NTL-112 s ARBEIDSUTVALG 13. FEBRUAR 2007 I BERNKASTEL, TYSKLAND

PROTOKOLL FRA MØTE I NTL-112 s ARBEIDSUTVALG 13. FEBRUAR 2007 I BERNKASTEL, TYSKLAND PROTOKOLL FRA MØTE I NTL-112 s ARBEIDSUTVALG 13. FEBRUAR 2007 I BERNKASTEL, TYSKLAND Til stede: Leder Nestleder Sekretær Kasserer Red/Info.ansv. Web-ansvarlig Stein Vidar Hovstad Mona Enge Tor-Arne Bratteli

Detaljer

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett 2013-2014 Ungdommens dokument 2013-2014 Dokumentet består av handlingsplan for 2013-2014, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, Det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder, oversikt over

Detaljer

ARBEIDSLIVSLOVUTVALGET

ARBEIDSLIVSLOVUTVALGET NOU 2004: 5 NOU 2004:5 ARBEIDSLIVSLOVUTVALGET ET ARBEIDSLIV FOR TRYGGHET INKLUDERING VEKST 20. FEBRUAR 2004 Ark 1 NOEN UTVIKLINGSTREKK Høy deltakelse i arbeidslivet (73 %) Høy yrkesdeltakelse blant kvinner

Detaljer

VEDTEKTER FOR NLF ARBEIDSGIVER (TARIFFELLESKAPET)

VEDTEKTER FOR NLF ARBEIDSGIVER (TARIFFELLESKAPET) VEDTEKTER FOR NLF ARBEIDSGIVER (TARIFFELLESKAPET) Vedtatt på årsmøtet til NLF Arbeidsgiver 2015 1. RETNINGSLINJER I HENHOLD TIL NLFS VEDTEKTER Disse vedtektene er ment å supplere og utdype NLFs vedtekter

Detaljer