Anne-Lise Gjerdrum Elisabet W. Kristiansen. Illustrasjonar: John Thoresen. Tusen millionar. Nynorsk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Anne-Lise Gjerdrum Elisabet W. Kristiansen. Illustrasjonar: John Thoresen. Tusen millionar. Nynorsk"

Transkript

1 Anne-Lise Gjerdrum Elisabet W. Kristiansen Illustrasjonar: John Thoresen Tusen millionar 4 Oppgåvebok Nynorsk

2 Oppgåveboka inneheld øvings- og repetisjonsoppgåver til alle kapitla i grunnbøkene. Øvingsoppgåvene har stigande vanskegrad, og dei siste oppgåvene til kvart kapittel er merkte med ei eller to stjerner. Repetisjonsoppgåvene er merkte med ein terning. Etter kvart kapittel finn du i tillegg oppgåvesettet Prøv deg sjølv, som viser om du meistrar læringsmåla til kapittelet. Kapittel 6 til kvar grunnbok inneheld repetisjonsoppgåver som passar til kompetansemåla for 4. årstrinn. Helsing forfattarane CAPPELEN DAMM AS, 2013 Føresegnene i åndsverklova gjeld for materialet i denne publikasjonen. Utan særskild avtale med Cappelen Damm AS er all eksemplarframstilling og tilgjengeleggjering berre tillate så langt det har heimel i lov eller gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettshavarar til åndsverk. Bruk som er i strid med lov eller avtale, kan føre til erstatningsansvar og inndraging og straffast med bøter eller fengsel. Tusen millionar følgjer læreplanane for Kunnskapsløftet etter revidert plan 2013, i faget matematikk, og er laga til bruk på barnetrinnet i grunnskulen. Illustratør: John Thoresen Omslagsillustrasjon: Anne Holt Grafisk formgiving: Marit Jakobsen Forlagsredaktør: Espen Skovdahl Trykk og ferdiggjering: Livonia Print SIA, Latvia 2013 Utgåve 1 Opplag 1 ISBN

3 Innhald Grunnbok 4A Kapittel 1 Multiplikasjon 4 Kapittel 2 Divisjon 14 Kapittel 3 Tala 0 til Kapittel 4 Måling og geometri 34 Kapittel 5 Addisjon og subtraksjon med veksling 44 Kapittel 6 Repetisjon 54 Grunnbok 4B Kapittel 1 Måling og geometri 58 Kapittel 2 Multiplikasjon 68 Kapittel 3 Divisjon, brøk og desimaltal 78 Kapittel 4 Måling 88 Kapittel 5 Statistikk, addisjon og subtraksjon 98 Kapittel 6 Repetisjon 108

4 Kapittel 1 Mål I dette kapitlet skal du lære om multiplikasjon 1- til 10-gangen den kommutative lov Grunnbok 4A 1 Skriv som addisjon og multiplikasjon. Kva er det dobbelte av a) 3 b) 12 c) d) e) Rekn ut. a) 6 3 = 8 3 = 4 3 = 0 3 = b) 9 3 = 5 3 = 1 3 = 7 3 = c) 6 4 = 8 4 = 3 4 = 5 4 = d) 7 4 = 2 4 = 0 4 = 9 4 = 3 Rekn ut. S betyr sum. a) 2 5 = b) 4 4 = 3 6 = 5 3 = S = 28 S = 31 c) 6 4 = 5 4 = S = 44 d) 8 3 = 7 4 = S = 52 4 Rekn ut. D betyr differanse. a) 8 4 = b) 9 4 = 3 4 = 2 4 = D = 20 D = 28 c) 9 3 = 4 4 = D = 11 d) 4 8 = 3 3 = D = 23 5 Domino. Kva for eit tal får du i siste rute? a) ? b) ? 4

5 6 Rekn ut. a) 6 5 = 3 5 = 5 5 = 2 5 = b) 7 5 = 4 5 = 9 5 = 0 5 = c) 1 6 = 8 6 = 10 6 = 5 6 = d) 3 6 = 6 6 = 9 6 = 4 6 = 7 Domino. Kva for eit tal får du i siste rute? a) ? b) ? 8 Rekn ut. a) 2 7 = 7 2 = 4 7 = 7 4 = b) 5 7 = 7 5 = 8 7 = 7 8 = c) 2 8 = 8 2 = 4 8 = 8 4 = d) 5 8 = 8 5 = 1 8 = 8 1 = Øv 7-gongen og 8-gongen! 9 Lag multiplikasjonsstykke. a) 45 = b) 16 = 63 = 12 = 24 = 48 = 32 = 56 = c) 20 = 30 = 42 = 49 = d) 8 = 72 = 81 = 27 = 10 Mikkel har 86 kr som han vil kjøpe brus for. a) Kor mange brus kan han kjøpe? b) Kor mange kroner har han att? 9 kr 11 Regn ut. a) 1 9 = 3 9 = 5 9 = 8 9 = b) 9 9 = 2 9 = 6 9 = 4 9 = c) 2 10 = 5 10 = = 10 4 = d) 10 3 = 10 5 = 10 7 = 10 0 = 5

6 12 Hemmeleg melding! Skriv bokstavane etter rett svar og les. a) 48 P b) 16 H 7 6 = 2 8 = 42 E 18 P 16 L 24 K 8 2 = 7 4 = 18 K 28 A 24 R 30 M 4 7 = 8 3 = 28 E 24 R 56 F 7 8 = 54 S 36 M 5 7 = 35 A 49 N d) 30 S 7 7 = 6 6 = 50 G 36 F 72 T 14 R 9 8 = 2 7 = 64 V 12 K 42 R 28 T 6 8 = 8 4 = 48 E 32 A 28 N 4 7 = 24 P 45 S Kanskje 5 8 = 40 E dei vil på kino? c) e) 63 R 9 7 = 42 L 48 Ø 8 6 = 42 P 30 V 7 5 = 35 M 72 T 8 9 = 63 L 24 P 7 3 = 21 S 36 T 4 8 = 32 I 42 R 7 6 = 48 L 46 Ø 8 8 = 64 K 63 U 7 9 = 56 O 56 S 8 7 = 54 V 13 a) Kor mykje kostar sju rosa ballongar? b) Kor mykje kostar åtte gule ballongar? c) Lag fleire spørsmål om ballongane. 7 kr 8 kr 14 Kva for svar finn du både i 6-tabellen og 9-tabellen? 6

7 15 a) Produktet av to tal er 36. Differansen er 0. Kva for tal er det? b) Produktet av to tal er 25. Differansen er 0. Kva for tal er det? c) Produktet av to tal er 28. Differansen er 3. Kva for tal er det? d) Lag fleire slike oppgåver. Produktet er svaret i eit gongestykke 16 Sofie plukkar 2 liter jordbær på 1 kvarter. Kor mange liter bær plukkar ho på 1 time? 17 Sofus kjøper 6 bollar og 5 skulebrød. Han betaler med ein 100-kronesetel. Kor mange kroner får han att? 6 kr 5 kr 18 Kva for tal manglar? a) = = = = b) = = = = c) 30 = = = = Kim kjøper 3 ballar og betaler med tikroner. a) Kor mange tikroner betaler ho med? b) Kor mange kroner får ho tilbake? c) Mikkel har 42 kroner. Kor mange ballar kan han kjøpe? d) Kor mange kroner har han att då? 8 kr 7

8 Jordbær 8 kr Blåbær 7 kr Tyttebær 9 kr 20 a) Kor mykje kostar fire korger jordbær? b) Kor mykje kostar tre korger blåbær? c) Kor mykje meir kostar fire korger tyttebær enn fire korger blåbær? Marte bur 4 km frå skulen. Ho syklar fram og tilbake kvar dag i ei skuleveke. Kor langt har ho sykla på ein skuleveke? Sofus kjøper sju eggekartongar med seks egg i kvar og to eggekartongar med 12 egg i kvar. Kor mange egg kjøper han? Tor les ni sider på eit kvarter. Kor mange sider les han på to timar? Eg skal lage eggedosis! 24 a) Produktet av to tal er 64. Summen er 16. Kva for eit tal er det? b) Produktet av to tal er 36. Summen er 13. Kva for eit tal er det? c) Produktet av to tal er 16. Summen er 10. Kva for eit tal er det? 8

9 25 Poengjakt De treng ein terning (1-6 eller 0-9). Slå terningen annan kvar gong og flytt like mange plassar fram som auga viser. Viss du kjem på eit grønt felt, multipliserer du talet i ruta med auga på terningen. Skriv opp poenga og legg saman til slutt. Tel poeng når førstemann er i mål. Kven vann? START MÅL

10 Set inn så stort tal som mogleg. a) 45 > 8 b) 89 > 9 22 > 3 64 > 8 Set inn så lite tal som mogleg. a) 80 < 9 b) 90 < < 8 12 < 9 Lag ei rekneforteljing til: 6 8 = c) 30 > 7 32 > 6 c) 36 < 6 47 < 7 29 Sofie kjøper fem eple og tre pærer. Ho betaler 43 kr. Kor mykje kostar ei pære? 5 kr? kr 30 Sofus gongar eit tal med 6. Han får 52. Det er 2 mindre enn rett svar. Kva for eit tal gongar Sofus med? 31 Tor kjøper tre is og fire pakker kjeks. a) Kor mykje må han betale i alt? b) Kor mykje får han att på 100 kr? 10 kr 9 kr 32 Anne vil kjøpe ein bolle til alle i klassa. a) Kor mange posar må ho kjøpe når det er 17 barn i klassa? b) Kor mange bollar blir til overs? c) Kor mykje kostar alle bollane? 42 kr 10

11 33 Barna kastar på blink med fire piler. Alle pilene treffer skiva. Kvar kan dei ha treft når resultatet blei: a) Sofus: 21 poeng b) Marte: 15 poeng c) Petra: 24 poeng d) Mikkel: 20 poeng e) Tor: 17 poeng Repetisjon 34 Vel tal som passar. a) 5 = 8 = 9 = 10 = b) 26 = 57 = 15 = 23 = c) 12 = 43 = 33 6 = = Lag spørsmål og svar til oppgåvene. a) Lars har 500 kr. Lise har 350 kr. b) Maria kjøper ei lue til 88 kr og eit skjerf til 120 kr. c) Veslesyster er 3 år. Mor er 32 år. 36 Vel eit tal som passar. a) 18 + = b) + 72 = 26 + = + 90 = 49 + = = Set inn rett tal. c) 17 + = = = Eg tenkjer på eit tal, seier Sofus. Det er dobbelt sa stort som det er timar i to døgn. Kva for eit tal tenkjer eg på? 11

12 Repetisjon 38 Skriv med tal og rekn ut. a) 7 tiarar + 25 einarar b) 2 hundrarar 8 tiarar c) 16 tiarar 5 tiarar 7 einarar d) 3 hundrarar + 13 tiarar 39 Kari kjøper to bøker. Den eine boka er 6 kr dyrare enn den andre. Den billigaste boka kostar 48 kr. Kor mykje må ho betale for begge bøkene? 40 Tor har fire tjuekroner og tre tikroner. Kor mange kroner har han? 41 Kim vekslar ein 200-kronesetel i fire tjuekroner og resten i tikroner. Kor mange tjuekroner får ho? 42 Kashif vekslar ein 200-kronesetel i fire tjuekroner og resten i tikroner. Kor mange tikroner får han? 43 Mikkel kjøper seks ballar og betaler med tikroner. Petra kjøper fem ballar. Ho betaler med tjuekroner. a) Kor mange tikroner leverer Mikkel? b) Kor mange tjuekroner leverer Petra? c) Kor mykje får kvar av dei att? d) Kor mykje kostar ni ballar? 9 kr 12

13 Prøv deg sjølv Grunnbok 4A Kapittel 1 1 Marte og Sofus er hos Bakar Hansen. Kor mykje kostar: a) 5 muffins b) 6 bollar c) 9 vaffelhjarte d) 7 kringler 8 kr 9 kr 7 kr 4 kr Vil du bli med? 2 Hemmeleg melding! a) 4 6 = S b) 3 9 = A 3 5 = V 6 6 = Å 8 4 = P 8 5 = K 5 5 = K 6 7 = I c) 6 5 = L 8 7 = N 9 8 = O 3 7 = I Skriv av koden med svara og set bokstavane som høyrer til under. KODE Rekn ut. 4 a) 4 6 = b) 8 7 = 8 3 = 9 9 = 9 7 = 7 7 = 5 6 = 9 8 = Finn X. a) 3 X = 30 5 X = 35 7 X = 28 4 X = 36 b) 6 X = 30 8 X = X = 50 9 X = 18 5 Petra kjøper pærer for 30 kr. Kor mange pærer kjøper ho? 5 kr 13

14 Kapittel 2 Mål I dette kapitlet skal du lære om multiplikasjon 1- til 10-gangen den kommutative lov Grunnbok 4A 44 To barn deler likt. Kor mange kroner får dei kvar? a) 10 kr : 2 = b) 4 kr : 2 = 6 kr : 2 = 16 kr : 2 = 18 kr : 2 = 20 kr : 2 = 14 kr : 2 = 12 kr : 2 = Tre barn deler likt. Kor mange kroner får dei kvar? c) 6 kr : 3 = d) 30 kr : 3 = 21 kr : 3 = 12 kr : 3 = 15 kr : 3 = 24 kr : 3 = 9 kr : 3 = 18 kr : 3 = 45 Hemmeleg melding! Skriv bokstaven etter rett svar og les: a) 6 R b) c) d) 12 : 4 E 6 V 2 = 7 K 9 L 16 : 2 = 8 O 3 S 8 : 2 = 4 T 2 T 4 : 2 = 1 M 0 A 0 : 2 = 2 V 6 : 2 = 3 L 5 I 10 : 2 = 4 R 8 S 14 : 2 = 7 K 2 T 2 : 2 = 1 E 8 O 18 : 2 = 9 R 21 : 3 = 7 P 8 L 18 : 3 = 6 Ø 6 M 9 : 3 = 3 L 5 S 15 : 3 = 6 M 3 S 3 : 3 = 1 E 2 O 6 : 3 = 3 T 3 V 12 : 3 = 4 G 0 O 0 : 3 = 3 K 9 S 27 : 3 = 6 V 10 T 30 : 3 = 5 S 46 Divider. a) 16 : 4 = 24 : 4 = 8 : 4 = 4 : 4 = b) 20 : 4 = 28 : 4 = 40 : 4 = 32 : 4 = 47 Kva for tal manglar? a) 20 : 2 = 2 = 20 b) 36 : 4 = 4 = 36 c) 30 : 5 = 5 = 30 14

15 48 Kim, Tor og Sofie deler likt. Blir det noko til overs? Eksempel 1: Dei deler 6 kr. Kvar får 2 kr. Til overs 0 kr. Eksempel 2: Dei deler 8 kr. Kvar får 2 kroner. Til overs 2 kr. Tre barn deler likt. Kor mange kroner får dei kvar? Kor mange kroner blir til overs? a) 10 kr b) 20 kr c) 25 kr 12 kr 21 kr 27 kr 15 kr 23 kr 29 kr 17 kr 24 kr 30 kr Hm! 10 : 3 = 49 Kor mange firarar kan du lage av kulene? Kor mange kuler blir til overs? a) 5 kuler b) 12 kuler c) 20 kuler 8 kuler 14 kuler 25 kuler 10 kuler 16 kuler 40 kuler 50 Lag to divisjonsstykke som passar. a) b) c) d) e) f) 15

16 51 Rekn ut. a) 42 : 6 = 18 : 6 = 24 : 6 = 12 : 6 = 30 : 6 = b) 54 : 6 = 6 : 6 = 48 : 6 = 60 : 6 = 36 : 6 = c) 49 : 7 = 63 : 7 = 14 : 7 = 28 : 7 = 0 : 7 = d) 21 : 7 = 35 : 7 = 42 : 7 = 70 : 7 = 56 : 7 = 52 Rekn ut. a) 16 : 8 = 40 : 8 = 24 : 8 = 8 : 8 = 80 : 8 = b) 32 : 8 = 48 : 8 = 72 : 8 = 56 : 8 = 64 : 8 = c) 9 : 9 = 72 : 9 = 45 : 9 = 63 : 9 = 27 : 9 = d) 18 : 9 = 90 : 9 = 81 : 9 = 36 : 9 = 54 : 9 = 53 Kor mange femkroner kan du veksle pengestykka i? a) b) c) d) e) f) 54 Set inn > = < a) 16 : : 5 4 b) 72 : 9 18 : 2 21 : 3 14 : 2 c) 24 : : Kva for tal manglar? a) 40 : 8 = b) 27 : 9 = 8 = 40 9 = : 7 = 42 : 6 = 7 = 28 6 = 42 c) 63 : 9 = 9 = : 6 = 6 = 48 16

17 56 I ein stoffrull er det 21 m stoff. Skreddaren brukar 3 m stoff kvar dag. Kor mange dagar tek det før alt stoffet er bruka opp? 57 Mikkel legg 24 egg i kartongar, seks i kvar. Kor mange kartongar treng han? 58 Petra har 45 kroner i femkroner. Kor mange femkroner har ho? 59 Kari og Kim deler likt åtte appelsinar og fire pærer. Kor mange appelsinar og pærer får kvar av dei? Mads og Marit deler likt 20 raude perler og 18 blå perler. a) Kor mange perler av kvar farge får dei kvar? b) Kor mange perler får dei kvar? Lag ei rekneforteljing som passar til a) 25 : 5 = b) 60 : 10 = c) 72 : 8 = 62 Elise har fire gonger så mange klistremerke som Tine, i alt 16. a) Kor mange klistremerke har Tine? b) Kor mange klistremerke har dei i alt? c) Dei deler merka så begge får like mange. Kor mange klistremerke får kvar av dei? 17

18 63 Petra rakar lauv for mor. Ho får 27 kr og brukar tre timar på jobben. a) Kor mykje tener ho per time? b) Kor mykje hadde ho tent viss ho arbeidde i fire timar for den same timebetalinga? Set inn talet som passar. Vel mellom 4 og 9. a) 36 : 4 > b) 63 : 7 > c) 32 : 4 > 21 : 3 > 28 : 4 > 48 : 8 > 42 : 6 < 81 : 9 > 25 : 5 < 5 kg pærer kostar 30 kr. Kor mykje kostar a) 1 kg pærer b) 3 kg pærer c) 8 kg pærer 6 kg eple kostar 42 kr. Kor mykje kostar a) 1 kg eple b) 4 kg eple c) 7 kg eple Marte kjøper åttekroners frimerke for 56 kr. Ho set eitt frimerke på kvart brev ho sender. Kor mange brev sender Marte? 18

19 68 Finn tala som manglar. (S er summen av dei.) a) 42 : 7 = 35 : 5 = b) 64 : 8 = 36 : 6 = c) 45 : 9 = 56 : 7 = S = 13 S = 14 S = Finn tala som manglar. (D er differansen mellom dei) a) 27 : 3 = 36 : 9 = b) 72 : 8 = 21 : 7 = c) 63 : 7 = 32 : 8 = D = 5 D = 6 D = 5 70 Kva for eit tal manglar? a) 32 : = 8 b) 24 : = 4 42 : = 7 24 : = 6 60 : = 6 24 : = 3 48 : = 8 24 : = 8 c) : 2 = 4 : 4 = 10 : 6 = 6 : 8 = 1 71 Lag ei rekneforteljing som passar til. a) 27 : 3 = b) 17 : 3 = c) 30 : 3 = d) 13 : 3 = 72 Bakaren har 48 bollar. Han legg dei i posar. Kor mange posar treng han viss han legg a) Seks bollar i kvar pose b) Åtte bollar i kvar pose c) 12 bollar i kvar pose d) Kva skjer viss han legg fem bollar i kvar pose? 19

20 73 Set inn > = < a) 40 : 5 63 : 9 32 : 8 16 : 4 72 : 9 81 : 9 54 : 9 36 : 6 b) 42 : 6 35 : 7 18 : 2 27 : 9 36 : 9 24 : 4 64 : 8 45 : 5 c) 48 : 8 30 : 3 56 : 7 72 : 8 28 : 4 35 : 5 30 : 6 18 : 3 74 Kor mange veker og døgn er a) 14 døgn b) 24 døgn c) 56 døgn d) 68 døgn 75 På trinnet til Janne er det 27 elevar. Dei skal setje seg i grupper. Det skal ikkje vere fleire enn fem elevar i kvar gruppe. Lag minst to forslag til gruppedeling. 76 Karina bakar bollar og legg dei i posar. I nokre posar er det fire bollar og i nokre fem bollar. Ho bakar 37 bollar. Det er flest posar med fire bollar i. Kor mange posar med fire bollar har ho? 77 Finn tala som manglar (P = produkt). a) 36 : 4 = b) 81 : = 42 : 6 = 40 : 5 = P = 63 P = 72 c) 56 : 8 = : 7 = P = 49 20

21 78 Barna kjøper tre frukter kvar. Finn ut kva dei kjøper. a) Sofus betaler 14 kr. b) Marte betaler 16 kr. c) Kari betaler 12 kr. d) Tor betaler 17 kr. e) Mikkel betaler 15 kr. f) Sofie betaler 18 kr. Repetisjon Skriv datoane med tal. a) b) c) d) Skriv datoene med tall. a) Tiande april b) Tjueåttande oktober c) Fjerde juli Domino. Kva for eit tal får du i siste rute? a) ? b) ? c) ? d) ? e) ? f) ? 21

22 Repetisjon 82 I røynda er taua åtte gonger så lange. Mål taua og finn ut kor lange dei er i røynda. a) b) c) 83 Sofie og Tor kastar på blink. Dei trekkjer frå 2 poeng for kvar pil som ikkje treffer skiva. Kor mange poeng får dei kvar? Sofus har 185 kr. Kor mykje har han att viss han kjøper a) ein is og to kaker b) to vaffelplater og to brus c) to is og fire kaker d) ein av kvar frå prislista e) Sofus betaler 38 kr for tre ting. Kva kan han ha kjøpt? Is 14 kr Brus 9 kr Kake 8 kr Vaffelplate 15 kr 22

23 Prøv deg sjølv Grunnbok 4A Kapittel 2 1 rekn ut. a) 40 : 5 = 30 : 6 = 20 : 5 = 12 : 4 = b) 24 : 6 = 24 : 8 = 21 : 7 = 25 : 5 = c) 36 : 6 = 36 : 9 = 56 : 7 = 48 : 8 = 2 Tor, Marte og Petra skal dele 15 perler. Kor mange perler får dei kvar? 9 kr 3 Kor mange ballar har Mikkel kjøpt? Han betalte i alt 72 kroner for ballane. 4 Kari og Sofie skal dele 42 kr med Tor og Sofus. a) Kor mange kroner får dei kvar? b) Kor mange kroner blir til overs? 5 Rekn ut. a) b) c) d) 40 5 = 48 6 = 36 9 = 24 3 = 23

24 Kapittel 3 Mål I dette kapitlet skal du lære om multiplikasjon 1- til 10-gangen den kommutative lov Grunnbok 4A 85 Hemmeleg melding! Skriv bokstavane etter rett svar og les. a) 11 K b) 13 M c) 14 G = = = 12 P 12 H 15 R 9 T 11 K 12 J = = = 10 A 12 A 13 V 12 V 14 R 14 S = = = 13 T 15 P 15 E 11 T 10 M = 10 S No skal du skrive i = ruteboka di! 11 L 15 R 14 R = = 16 A 13 T d) 8 T 11 4 = 7 S 8 E 13 5 = 6 V 9 S 12 4 = 8 G e) 9 P 15 6 = 8 M 5 R 13 7 = 6 Å Han er nok redd for Pluto! f) 6 L 12 6 = 7 V 8 T 14 5 = 9 Å 8 K 13 4 = 9 V 3 E 11 8 = 4 R 8 N 14 6 = 9 S 86 Lag ei reknelenkje. 30 = = 38 8 = osv. Hald fram du. 24

25 87 Kor mange poeng fekk kvart av barna? a) b) c) Mikkel Kim Kari d) e) f) Sofus Petra Sofie g) Kven fekk flest poeng? h) Kven fekk færrast poeng? i) Lag ei resultatliste. Begynn med den som har fått flest poeng. j) I neste omgang fekk Sofie 810 poeng. Teikn skiva og vis kvar pilene har treft. Alle kasta fire piler! 88 Lars kjøper eit akebrett og betaler med ein 500-kronesetel. Kor mange kroner får han tilbake? 375 kr 89 Rekn ut. a) = = = b) = = = 25

26 90 Skriv tala. a) Eitt hundre og sytten b) To hundre og femtini c) Nittiein d) Tre hundre og fire e) Seks hundre og trettiåtte f) To tusen eitt hundre 91 Skriv nabotala. a) b) Set inn > = < a) b) Teikn pengane. a) 2300 kr b) 4010 kr c) 1205 kr d) 3105 kr e) 570 kr f) 5004 kr Her blir det mange pengar! 94 Hovudrekning. Kva for eit tal skal stå i siste rute? a) b)

27 95 a) Martin får to 1000-kronesetlar, tre 100-kronesetlar, fire tjuekroner og ein femkrone i lønn. Kor mange kroner får han i alt? b) Kari får ein 1000-kronesetel, femten 100-kronesetlar og to 50-kronesetlar i lønn. Kor mange kroner får ho i alt? c) Kven får høgast lønn? d) Kor stor er forskjellen? 96 Kva betyr sifferet 3 i desse tala? a) b) c) d) Lars kjøper akebrettet og betaler med ein 1000-kronesetel. Kor mange kroner får han tilbake? 795 kr 98 Set inn > = < a) b)

28 99 Hald fram talrekkjene. a) b) c) d) e) f) Vel tal som passar. a) + = = = = = 1000 b) = = = = = 101 Lars og Line er like gamle. Dei er til saman 18 år. a Kor gamle var dei til saman for 1 år sidan? b) Kor gamle var dei til saman for 3 år sidan? c) Kor gamle er dei til saman om 5 år? d) Mor er tre gonger så gammal som Line er om 4 år. Kor gammal er mor? e) Far er 5 gonger så gammal som Lars var for eitt år sidan. Kor gammal er far? 28

29 102 Vel tal som passar. a) 260 = 400 = 390 = 680 = 1000 = b) = 2300 = 1605 = 3080 = 4500 = Skriv tala. a) Fire tusen to hundre og femti b) Sju tusen åtte hundre og ni c) Seks tusen og trettisju d) To tusen tre hundre og syttiseks Prisane på telta blir sette ned med 800 kr. a) Skriv dei nye prisane. A B C 6800 kr 4700 kr 5900 kr D E F 5100 kr 6300 kr 4200 kr b) Kor mykje kostar telt B og F til saman etter at prisane er sette ned? 29

30 105 Magiske kvadrat. Kva for tal skal stå i staden for bokstavane? a) X 215 b) Y c) Y X Z Z X Z 490 Y Rekn flest mogleg oppgåver i hovudet. Skriv svara. Resten stiller du opp og reknar ut. a) = b) 88 3 = c) = = 74 8 = = = 93 7 = = = = = = = = Tjuven har stole tala frå reknestykka. Skriv stykka slik dei skal vere. a) = 9 = 7 1 = = = 2 b) = = = = = 6 30

31 108 Rekn flest mogleg oppgåver i hovudet. Skriv svara. Resten stiller du opp og reknar ut. a) = b) = c) = = = = = = = Repetisjon 109 Sofie handlar for farfar. Ho betaler med to 100-kronesetlar, tre tjuekroner og tre einkroner. Kor mykje betaler ho? 110 Hemmeleg melding! Skriv bokstavane etter rett svar og les: a) 35 T b) 42 P d) 6 5 = 8 6 = 30 L 48 H 48 K 24 A 7 6 = 4 6 = 42 A 20 T 45 R 14 M 8 5 = 3 4 = 40 S 12 R 36 S 6 6 = 30 V 45 E c) 35 T 9 5 = 42 S 5 7 = 30 V 28 S 8 4 = 32 A 54 T 9 6 = 48 R 16 T 4 4 = 14 K 1 21 S 9 3 = 27 F 24 O 8 3 = 28 K 14 P 7 4 = 28 T 18 B 6 3 = 16 T 18 A 3 6 = 24 E 30 U 7 5 = 35 L 60 L 0 6 = 66 A 60 K 9 6 = 54 E 40 N 8 5 = 45 K 31

32 Repetisjon 111 Perlespel a) De treng cirka 20 raude, 20 blå og 20 gule rekneperler og ein terning. Forslag til spelereglar: Legg alle perlene på bordet. Kast terningen etter tur. Viser terningen Viser terningen Viser terningen, tek du ei gul perle., tek du ei grøn perle., tek du ei raud perle. Viser terningen, eller får du ingen perle. Spelet blir avslutta når alle perlene er tekne frå haugen. Rekn saman perlene slik: 2 poeng, 4 poeng, 6 poeng. Den som har flest poeng, har vunne. b) Kan du finne på andre spel med perler og terningen? Lag reglar sjølv, skriv dei ned og spel etter dei reglane du har laga. 112 Skriv dei fem neste tala i talrekkjene. a) 17, 117, 217,... b) 865, 755, 645, , 259, 271, , 409, 402,... 32

33 Prøv deg sjølv Grunnbok 4A Kapittel 3 1 Skriv tala etter storleiken. Start med det minste og finn den hemmelege meldinga R 1011 A 4650 B 2001 R 7802 D 243 G 792 H E 6499 U 7028 S 7828 A 8001 G 2 Kor mange kroner? a) b) c) 3 Teikn pengane. a) 264 kr b) 570 kr c) 1253 kr d) 2462 kr 4 Kashif kjøper eit par ski til 2750 kr og får 500 kr i avslag. Kva må han betale? 33

34 Kapittel 4 Mål I dette kapitlet skal du lære om multiplikasjon 1- til 10-gangen den kommutative lov Grunnbok 4A 113 Gjer om til kilometer. a) 8 mil b) 2 mil 3 mil 9 mil 6 mil 5 mil c) 3 mil 8 km 6 mil 2 km 7 mil 9 km d) 4 mil 2 km 8 mil 4 km 50 mil 7 km 114 Gjer om til mil. a) 20 km 40 km b) 60 km 90 km c) 80 km 30 km d) 500 km 850 km 115 Gjer om til meter. a) 2 km b) 7 km 8 km 4 km 10 km 9 km c) 8 km 430 m 3 km 80 m 6 km 300 m d) 1 km 1 m 8 km 8 m 2 km 99 m 116 Gjer om til gram. a) 2 kg b) 1 kg 500 g 4 kg 5 kg 50 g 6 kg 7 kg 950 g c) 3 kg 75 g 4 kg 105 g 6 kg 750 g d) 1 kg 25 g 2 kg 5 g 5 kg 66 g 117 Kva betyr a) kilo b) kilometer c) kilogram 118 Frå Lia til Ås er det 7 mil og 8 km. Vi køyrer frå Lia til As og tilbake. Kor langt har vi køyrt? 34

35 119 a) Kor mange kilometer går ein skøyteløpar når han går ti tusen meter ( m)? b) Kor mange mil går han? c) Oda spring 60 meter ti gonger. Kor langt spring ho i alt? d) Ti gonger talet Tor tenkjer på er 780. Kva for eit tal tenkjer han på? Veit du kva for eit tal eg tenkjer på? 120 Set inn rett nemning: centimeter (cm), meter (m) eller kilometer (km). a) Vindauget er 2 breitt. b) Ein runde på skøytebanen Skoeska er 40 lang. er 400 lang. Bordet er 70 høgt. Frå Drammen til Oslo Bilen til onkel er 4 lang. er det om lag 42. Ninas tommel er 4 lang. 121 Gjer om til desimeter. a) 20 cm b) 120 cm 50 cm 600 cm 100 cm 370 cm c) 2 m 8 m 3 m d) 4 m 50 cm 3 m 10 cm 20 m 10 cm 122 Gjer om til millimeter. a) 3 cm b) 26 cm 7 cm 79 cm c) 10 cm 1 cm d) 2 m 6 dm 123 Gjer om til centimeter. a) 10 mm b) 100 mm c) 40 mm d) 1000 mm 35

36 Marte brukar 400 g kveitemjøl i kakedeigen og 300 g kveitemjøl til pannekaker. Kor mykje kveitemjøl er att i posen når det var 2 kg i han då han var full? Set inn > = < 2030 m 2 km 300 m 9740 m 9 km 700 m 4006 m 4 km 60 m 7400 m 7 km 400 m Mål og finn omkrins og areal av kvart kvadrat. a) b) Omkrinsen er cm. Arealet er cm 2. c) Omkrinsen er cm. Arealet er cm 2. d) Omkrinsen er cm. Arealet er cm 2. Omkrinsen er cm. Arealet er cm 2. 36

37 127 a) Kva slags figur er dette? b) Mål sidene i figuren. AB = BC = CD = DA = c) Finn omkrinsen av figuren. D A C B 128 a) Kva slags figur er dette? b) Mål sidene i figuren. EF = FG = GE = c) Finn omkrinsen av figuren. G E F 129 Finn arealet av figurane. a) b) c) d) e) 37

38 130 Kva for eit tal manglar? a) 6 km 380 m + m = 7 km 4 km 50 m + m = 5 km 2 km 1 m + m = 3 km b) 8 km 650 m m = 7 km 9 km 400 m m = 6 km 4 km 999 m m = 3 km 131 Lag ei rekneforteljing som passar til teikninga gram 2 kg 845 gram 132 Skriv som centimeter. a) 2 dm = 4 dm = 7 dm = b) 11 dm = 14 dm = 24 dm = c) 1 dm 8 cm = 6 dm 5 cm = 0 dm 1 cm = 133 Anne har eit silkeband som er 14 dm langt. Tors band er 130 cm langt. a) Kva for eit band er lengst? b) Kor mange centimeter er forskjellen mellom banda? 134 Eit symjebasseng er 25 m langt og 10 m breitt. a) Finn arealet av botnen. b) Kim vil symje 1000 meter. Kor mange lengder må ho symje? c) Kor stor er omkrinsen av bassenget? 135 Set inn > = < a) 4890 g 4 kg 980 g 6070 g 6 kg 700 g 2116 g 2 kg 16 g b) 6 kg 600 g 5 kg 400 g 8 kg 90 g 7 kg 900 g 3 kg 2000 g 2 kg 800 g 38

39 136 Håkon har eit blomsterbed som ser slik ut: 2 m 5 m 1 m 4 m a) Kor mange kvadratmeter stort er blomsterbedet (fargelagt)? På feltet i midten legg han kvadratiske heller. Kvar helle måler 25 cm 25 cm. b) Kor mange heller treng han? 137 Gjer om til kilometer og legg saman. a) 4 mil + 3 km = b) 6 mil + 5 km = 7 mil + 14 km = 1 mil + 27 km = c) 4 km m = 6 km m = 138 Finn omkrins og areal av figurane. a) b) c) Omkrins: cm Omkrins: cm Omkrins: cm Areal: cm 2 Areal: cm 2 Areal: cm Teikn eit kvadrat og eit rektangel som kvart har eit areal på 16 cm Omkrinsen av eit kvadrat er 36 cm. a) Kor lange er sidene i kvadratet? b) Kor stort er arealet av kvadratet? 39

40 Teikn eit rektangel på rutepapir (1cm 1 cm). Sidene skal vere 8 cm og 4 cm. a) Finn omkrinsen. b) Finn arealet. c) Teikn fleire rektangel med same omkrins som i oppgåve a. d) Rekn ut areala av rektangla du teikna. Tonje og Anniken er til saman 241 cm høge. Anniken er 7 cm høgare enn Tonje. Kor høg er a) Tonje b) Anniken Prisen for ei korg med eit halvt kilogram jordbær er 8 kr. Maria kjøper 5 kg. a) Kor mykje betaler ho? Kvar korg veg 10 g utan bær. b) Kor mange gram veg alle korgene med bær i alt? Det lurer eg på Kor mange trekantar greier du å finne? 1 2 kg Det er fleire enn 10! 40

41 144 Anne tømmer sparegrisen sin. Der var det 3 tjuekroner, 13 tikroner, 8 femkroner og 18 einkroner. Kor mange kroner var det på sparegrisen? Repetisjon 145 Skriv tala. a) 3 tusenar 4 hundrarar 1 tiar 3 einarar b) 1 tusen 4 tiarar 6 einarar c) 8 tusenar 7 einarar d) 6 tusenar 2 hundrarar 2 tiarar 5 einarar e) 5 tusenar 9 hundrarar 5 tiarar f) Skriv tala etter storleiken. Begynn med det minste. Hugsar du? 146 Rekn ut. a) 6 6 = 5 3 = 6 4 = 6 3 = b) 2 5 = 6 5 = 2 4 = 4 3 = c) 3 3 = 4 5 = 4 4 = 2 3 = d) 0 6 = 0 5 = 2 6 = 5 6 = 147 Rekn flest mogleg oppgåver i hovudet. Skriv svara. Resten stiller du opp og reknar ut. a) = b) = c) = d) = = = = = = = = = = = = = 148 a) Skriv partala mellom 40 og 59. b) Skriv oddetala mellom 20 og

42 Repetisjon 149 Lag spørsmål og svar til oppgåvene. a) Sofus har 149 kr på sparegrisen og 1098 kr i banken. b) Linda kjøper genseren. Ho betaler med ein 1000-kronesetel. 379 kr 150 Teikn ein sirkel. a) Set av fem punkt på sirkelen og teikn ein femkant. b) Set av fleire punkt på ein sirkel og teikn ein mangekant. Kva heiter mangekanten du har teikna? Eg teiknar ein sirkel. 151 Kva betyr sifferet 6 i desse tala? a) 264 b) 630 c) 406 d) 2600 e) Sofus kjøper seks bollar og to vaffelplater. Han betaler 66 kr. a) Kor mykje kostar ei vaffelplate? b) Kor mykje kostar fire bollar og ei vaffelplate? 6 kr? kr c) Kor mykje meir kostar fire vaffelplater enn fire bollar? 42

43 Prøv deg sjølv Grunnbok 4A Kapittel 4 1 Mo 8 mil HOL Sem 14 mil Kro 4 mil a) Kor mange mil er det frå Mo til Sem? b) Kor mange mil er det frå Sem til Kro? c) Kor mange mil er det frå Mo til Kro? d) Gjer svara om til kilometer. 2 3 Gjer om til meter. a) 6 km b) 3 km 100 m Gjer om til kilometer og meter. a) 2000 m b) 1240 m c) 2 km 60 m c) m 4 Skriv vekta til den lettaste sekken. a) b) 3 kg 215 g 3 kg 105 g 3 kg 90 g 7315 g 7513 g 7135 g 5 Gjer om til gram. a) 2 kg 340 g b) 1 kg 75 g c) 6 kg 9 g 43

44 Kapittel 5 Mål I dette kapitlet skal du lære om multiplikasjon 1- til 10-gangen den kommutative lov Grunnbok 4A Skriv tala under kvarandre og adder (legg saman). a) = b) = c) = = = = = = = = = = Skriv tala under kvarandre og subtraher (trekk frå). a) = b) = c) = = 43 8 = = = 65 9 = 94 7 = = = = = = kr 9 kr 28 kr 38 kr 155 a) Kva kostar minst? b) Kva kostar mest? c) Kor mykje kostar hunden og musa til saman? d) Kor mykje meir kostar katten enn musa? e) Du har 100 kr og kjøper to dyr du vel sjølv. Kor mykje kostar det du kjøper? f) Kor mange kroner har du att? g) Mikkel kjøper tre dyr og betaler 103 kr. Kva har han kjøpt? h) Kor mykje får han att på 500 kr? 44

45 Tenk tiarar først. a) = = = + = = + = = + = Still opp og rekn ut. a) = = = b) = + = = + = = + = = + = b) = = = 158 Skriv talet som er 200 mindre enn a) 7462 b) 3990 c) 8222 d) Skriv talet som er 200 større enn a) 3268 b) 6027 c) 8900 d) Trollungane Trill, Trall og Trell er til saman 700 år gamle. Trall er 125 år eldre enn Trill, som er 175 år gammal. a) Kor gammal er Trall? b) Kor gammal er Trell? 161 Trollfar veg 1300 kg. Trollmor veg halvparten så mykje. Kor mykje veg dei til saman? 45

46 162 Linda har spart 698 kr. Då manglar ho 129 kr på å kjøpe skia. a) Kor mykje kostar skia? b) Ei veke seinare sparer ho 48 kr til. Kor mykje har ho spart i alt no? 163 Set inn > = < a) b) c) Skriv dei fem neste tala i talrekkjene. a) 1, 4, 7, 10,... b) 87, 83, 79,... 36, 47, 58, , 134, 127,... c) 1, 2, 4, 8,... 1, 6, 5, 10, 9, Rekn ut. a) = = = = = b) = = = = = c) = = = = = Kontroller gjerne svara dine med kalkulator. Det lurer eg på Eg tenkjer på to tosifra tal, seier Sofus. Adderer eg tala, får eg 75. Subtraherer eg tala, får eg 15. Kva for to tal tenkjer eg på? 46

47 166 Finn nabotala. Skriv tre og tre tal i rekkefølgje. a) 59 b) 120 c) d) Still opp stykka og rekn ut. a) = b) = = = = = = = = = c) = = = = = 1590 kr 168 Lag spørsmål og svar til oppgåvene. a) Petter vil kjøpe skia. Han har 1050 kr. b) Anne vil kjøpe ski og skøyter. c) Sofie har 3000 kr. Ho vil kjøpe snøbrettet. d) Lag fleire oppgåver sjølv kr 1980 kr 169 Still opp stykka og rekn ut. a) = b) = = = = = = = = = c) = = = = = 47

48 170 Still opp stykka og finn summen. a) = = b) = = 171 Skriv stykka og finn tala som manglar. a) 3895 = b) 2609 = = = = = = = I 2025 blir eg 80 år, sa farfar. a) I kva for eit år blei farfar fødd? b) Kor gammal er farfar i år? 173 Eg blir 100 år om 37 år, sa mormor i a) I kva for eit år blir ho 100 år? b) I kva for eit år blei mormor fødd? 174 Barna hadde basar. Dei heldt på i tre dagar og fekk inn 2868 kr i alt. Den første dagen fekk dei inn 605 kr. Den tredje dagen fekk dei inn 863 kr. Kor mykje fekk dei inn den andre dagen? 48

49 175 Teikn av figuren. 5 Skriv kvart av tala 1 til 9 i rutene. Plasser tala slik at summen blir 15 vassrett, loddrett og diagonalt. 176 Kva for tal manglar? Skriv reknestykket. a) b) c) d) = 8 3 = 9 4 = = e) = f) = 5 g) 7 3 = 2 6 h) = i) = 7 0 j) = Domino. Kva for eit tal får du i siste rute? a) ? b) ? 178 Gjer talrekkjene ferdige. a) 4, 09, 14,..., 44 b) 2, 10, 18,..., 66 c) 3, 12, 21,..., 75 d) 99, 95, 91,..., 67 e) 98, 87, 76,..., 10 f) 70, 64, 58,..., Kva for eit tal er det? Talet har tre siffer. Det første sifferet er fire større enn det siste. Viss du multipliserer det første og det siste sifferet, får du 12. Det midtarste sifferet er to mindre enn det siste. 49

50 180 Finn tala som manglar. a) b) = 2 1 = 7 0 c) = 8 5 d) = Finn tala som manglar. a) b) = 2 2 = 0 8 c) = 6 4 d) = Trollet med seks hovud et middag. a) Kvart hovud et åtte rotter. Kor mange rotter et trollet? b) Kvart hovud et sju mark. Kor mange mark et trollet? c) Hovuda deler 54 biller. Kor mange biller får kvart hovud? d) Trollet har 75 larver. Eitt av hovuda et 25 larver. Dei andre hovuda deler resten likt. Kor mange larver får kvar? 50

51 Hemmeleg melding! Skriv bokstavane etter rett svar og les. a) 54 S b) 45 P d) 8 7 = 5 8 = 56 M 40 D 52 R 9 6 = 54 U 63 G 9 8 = 72 A 7 8 = 64 S 8 8 = 62 P 36 N 6 6 = 30 L 48 L 7 6 = 42 E 72 S 8 9 = 63 K 4 7 = 63 N 9 7 = 72 G 42 V 6 8 = 48 E 42 E 6 7 = 48 K 77 T 7 7 = 49 R 10 8 = c) 72 P 9 9 = 81 I 1 Repetisjon 45 K 9 5 = 49 T 65 R 56 A 72 M 7 9 = 63 K 28 E 24 V 81 B 9 9 = 48 T 88 P 80 O 0 K 0 9 = 9 L 48 S 8 6 = 42 T 110 P 0 10 = 100 E 3 7 = a) Kva for eit tal må vi leggje til 8 om vi skal få eit tal som er seks gonger større enn 5? 21 N 27 G b) Kva for eit tal må vi trekkje 25 frå om vi skal få eit tal som er halvparten av 40? 185 Kor mykje er klokka a) om tre timar b) om seks timar og 20 minutt Kor lenge er det til klokka ovanfor er a) b) c) d)

52 Repetisjon 187 Set inn tal som passar. a) = 90 b) = 54 = 63 = 42 = 48 = 36 = 72 = 28 c) = 100 = 200 = 400 = Lene har 120 kr. Ho kjøper postkort. Kor mykje må ho betale og kor mykje har ho att viss ho kjøper a) to blomsterkort og tre dyrekort b) fire fuglekort og fire blomsterkort c) sju dyrekort og to fuglekort d) fem blomsterkort, seks dyrekort og sju fuglekort 6 kr 5 kr 6 kr 8 kr 5 kr 189 Skriv tala du finn. a) 3 tusenar + 4 hundrarar + 2 einarar = b) = c) 12 hundrarar + 12 tiarar = d) = e) = 190 Ein bil brukar 8 dl bensin per mil. Kor mange liter og desiliter brukar han på a) 2 mil b) 5 mil c) 8 mil d) 10 mil e) 7 mil f) 20 mil g) 100 mil 52

53 Prøv deg sjølv Grunnbok 4A Kapittel 5 1 Still opp stykka og rekn ut. a) = = = b) = = = 2 Skriv talet som er 300 større enn a) 1465 b) 2138 c) 6059 Skriv talet som er 300 mindre enn a) 6459 b) 7838 c) 5675 d) 4980 d) Et par ski kostar 1450 kr. Et par stavar kostar 460 kr mindre. Kor mykje kostar skia og stavane til saman? 4 a) Trollfar er 849 år. Kor lenge er det til 1000 årsdagen? b) Trollmor er 168 år yngre. Kor gammal er Trollmor? 53

54 Kapittel 6 Mål I dette kapitlet skal du lære om multiplikasjon 1- til 10-gangen den kommutative lov Grunnbok 4A Repetisjon 191 a) Eit leiketog kostar 10 kr. Kor mange kroner kostar seks leiketog? b) Eit eple kostar 6 kr. Kor mykje kostar fire eple? c) Ei lilje kostar 9 kr. Kor mykje kostar sju liljer? e) Sofie kjøper fire is. Kva må ho betale? d) I eit spann er det åtte liter bær. Kor mange liter bær er det i fem spann? f) Kor mykje kostar fire brus og 10 bollar? 9 kr 8 kr 6 kr 192 Skriv av stykka og finn X. a) 6 X = 30 b) 9 X = 45 X = X = c) 7 X = 56 X = 3 X = 24 X = 7 X = 21 X = 6 X = 42 X = 8 X = 40 X = X X = 36 X = X X = 25 X = 54

55 193 Rekn ut. a) 50 : 5 = 36 : 6 = 20 : 5 = 16 : 4 = b) 24 : 8 = 42 : 6 = 36 : 9 = 48 : 8 = c) 56 : 8 = 21 : 7 = 32 : 4 = 56 : 7 = Eg kan heile gongetabellen! 194 Tor, Mikkel og Petra skal dele 24 kr. Kor mange kroner får dei kvar? 195 Kim kjøper åtte eple. Kor mykje får ho att på 100 kr? 6 kr 196 Skriv svara etter storleiken og finn hemmeleg melding E N U 6 4 O 6 7 T I 2 7 O K K A Skriv meldinga: Eg skal reise til. 55

56 197 Kor mange kroner? a) b) c) 198 Teikn pengane. a) 106 kr b) 248 kr c) 655 kr d) 1065 kr 199 Petra kjøper ein sykkel og får 300 kr i avslag. a) Kva må ho betale? b) Teikn pengane kr 200 Skriv som centimeter. a) 3 m 60 cm = 2 m 5 cm = b) 6 m 35 cm = 8 m 9 cm = 201 Skriv som meter og centimeter. a) 348 cm = b) 506 cm = 890 cm = 749 cm = 202 Ein pose kveitemjøl veg 1000 gram. a) Kor mykje veg fire posar kveitemjøl? b) Kor mange kilogram er det? 56

57 203 Skriv vekta på kassene i stigande rekkjefølgje og finn den hemmelege meldinga g S 3420 g L 2430 g K 4050 g A 4500 g D 4005 g 3240 g P I Skriv meldinga: Kassane kjem frå g D 5400 g E 204 Gjer om til gram. a) 2 kg 340 g = b) 3 kg 50 g = c) 5 kg 8 g = 205 Gjer om til kilogram og gram. a) 2630 g = b) 4080 g = c) 6005 g = 206 a) Kor mange meter er 6 kilometer? b) Kor mange kilometer er 8 mil? 207 Gjer om til meter. a) 3 km 460 m = b) 4 km 28 m = c) 8 km 4 m = 57

Anne-Lise Gjerdrum Elisabet W. Kristiansen. Illustrasjoner: John Thoresen. Tusen millioner. Bokmål

Anne-Lise Gjerdrum Elisabet W. Kristiansen. Illustrasjoner: John Thoresen. Tusen millioner. Bokmål Anne-Lise Gjerdrum Elisabet W. Kristiansen Illustrasjoner: John Thoresen Tusen millioner 4 Oppgavebok Bokmål Oppgaveboka inneholder øvings- og repetisjonsoppgaver til alle kapitlene i grunnbøkene. Øvingsoppgavene

Detaljer

Kapittel 3. Grunnbok 4A. Mål. Hemmelig melding! Skriv bokstavene etter riktig svar og les. 11 K 12 H 15 R 9 T 12 J 12 A 13 V 12 V 14 R 14 S 15 P 13 T

Kapittel 3. Grunnbok 4A. Mål. Hemmelig melding! Skriv bokstavene etter riktig svar og les. 11 K 12 H 15 R 9 T 12 J 12 A 13 V 12 V 14 R 14 S 15 P 13 T Kapittel 3 Mål I dette kapitlet skal du lære om multiplikasjon 1- til -gangen den kommutative lov Grunnbok 4A 85 Hemmelig melding! Skriv bokstavene etter riktig svar og les. a) 11 K b) 13 M c) 14 G 8 +

Detaljer

Anne-Lise Gjerdrum Elisabet W. Kristiansen. Illustrasjonar: Anne Holt og John Thoresen. Tusen millionar. Nynorsk

Anne-Lise Gjerdrum Elisabet W. Kristiansen. Illustrasjonar: Anne Holt og John Thoresen. Tusen millionar. Nynorsk Anne-Lise Gjerdrum Elisabet W Kristiansen Illustrasjonar: Anne Holt og John Thoresen Tusen millionar B Grunnbok Nynorsk Tusen millionar barn kan vere venner tusen millionar frå nær og fjerne strender venn

Detaljer

Årsplan i matematikk for 2.årssteg

Årsplan i matematikk for 2.årssteg Årsplan i matematikk for 2.årssteg Læreverk: Abakus Grunnbok 2A, grunnbok 2B, Oppgåvebok 2B. I stadenfor oppgåvebok 2A har vi brukt Tusen millionar oppgåvebok 2. Klassen nyttar nettsida til dette læreverket,

Detaljer

Anne-Lise Gjerdrum Elisabet W. Kristiansen. Illustrasjonar: Anne Holt og John Thoresen. Tusen millionar. Bokmål. Tusen millionar

Anne-Lise Gjerdrum Elisabet W. Kristiansen. Illustrasjonar: Anne Holt og John Thoresen. Tusen millionar. Bokmål. Tusen millionar Anne-Lise Gjerdrum Elisabet W. Kristiansen Illustrasjonar: Anne Holt og John Thoresen Tusen millionar 4A Grunnbok Bokmål Tusen millionar dropar ifrå skyer tusen millionar på våre paraplyar drypp du vesle

Detaljer

Nasjonale prøver 2005. Matematikk 7. trinn

Nasjonale prøver 2005. Matematikk 7. trinn Nasjonale prøver 2005 Matematikk 7. trinn Skolenr.... Elevnr.... Gut Jente Nynorsk 9. februar 2005 TIL ELEVEN Slik svarer du på matematikkoppgåvene I dette heftet finn du nokre oppgåver i matematikk. Dei

Detaljer

Addisjon og subtraksjon 1358 1357 1307-124-158-158 =1234 =1199 =1149

Addisjon og subtraksjon 1358 1357 1307-124-158-158 =1234 =1199 =1149 Addisjon og subtraksjon Oppstilling Ved addisjon og subtraksjon av fleirsifra tal skal einarar stå under einarar, tiarar under tiarar osb. Addisjon utan mentetal Addisjon med mentetal 1 212 357 + 32 +

Detaljer

Anne-Lise Gjerdrum Espen Skovdahl. Illustrasjoner: John Thoresen. Tusen millioner. Bokmål

Anne-Lise Gjerdrum Espen Skovdahl. Illustrasjoner: John Thoresen. Tusen millioner. Bokmål Anne-Lise Gjerdrum Espen Skovdahl Illustrasjoner: John Thoresen Tusen millioner Oppgavebok Bokmål Oppgaveboka inneholder øvings- og repetisjonsoppgaver til alle kapitlene i grunnbøkene. Øvingsoppgavene

Detaljer

Anne-Lise Gjerdrum Espen Skovdahl. I llus t ras joner : Anne Holt og J ohn Thor esen. Tusen millioner. n nb. u r 2B. Bokmål.

Anne-Lise Gjerdrum Espen Skovdahl. I llus t ras joner : Anne Holt og J ohn Thor esen. Tusen millioner. n nb. u r 2B. Bokmål. Anne-Lise Gjerdrum Espen Skovdahl I llus t ras joner : Anne Holt og J ohn Thor esen n nb u r 2B ok G Tusen millioner Bokmål Tusen millioner snøfnugg daler, lever tusen millioner virvler rundt og svever

Detaljer

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A Skriftlig eksamen i Matematikk 1, 4MX15-10E1 A 15 studiepoeng ORDINÆR EKSAMEN 19. desember 2011. BOKMÅL Sensur faller innen onsdag 11. januar 2012. Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag

Detaljer

Niels Henrik Abels matematikkonkurranse 2009 2010

Niels Henrik Abels matematikkonkurranse 2009 2010 Nynorsk Niels Henrik bels matematikkonkurranse 009 00 Første runde. november 009 Ikkje bla om før læraren seier frå! I den første runden av belkonkurransen er det 0 fleirvalsoppgåver som skal løysast på

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Haust 2009 nynorsk Namn: Gruppe: Informasjon Oppgåvesettet består av to delar der du skal svare på alle oppgåvene. Del 1 og del 2 blir delte ut samtidig, men

Detaljer

Eksamen 23.05.2014. MAT1013 Matematikk 1T. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 23.05.2014. MAT1013 Matematikk 1T. Nynorsk/Bokmål Eksamen 23.05.2014 MAT1013 Matematikk 1T Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: Rettleiing om vurderinga: Andre opplysningar:

Detaljer

Anne-Lise Gjerdrum Elisabet W. Kristiansen. Illustrasjoner: Anne Holt og John Thoresen. Tusen millioner. Bokmål

Anne-Lise Gjerdrum Elisabet W. Kristiansen. Illustrasjoner: Anne Holt og John Thoresen. Tusen millioner. Bokmål Anne-Lise Gjerdrum Elisabet W Kristiansen Illustrasjoner: Anne Holt og John Thoresen Tusen millioner B Grunnbok Bokmål Tusen millioner barn kan være venner tusen millioner fra nær og fjerne strender venn

Detaljer

KappAbel 2010/11 Oppgåver 2. runde - Nynorsk

KappAbel 2010/11 Oppgåver 2. runde - Nynorsk Reglar for poenggjeving på oppgåvene (sjå konkurransereglane) : Rett svar gir 5 poeng. Galt svar gir 0 poeng Blank gir 1 poeng. NB: På oppgåvene 2 og 5 får ein 5 poeng for 2 rette svar. Eitt rett svar

Detaljer

Eksamen 23.11.2011. MAT1008 Matematikk 2T. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 23.11.2011. MAT1008 Matematikk 2T. Nynorsk/Bokmål Eksamen 23.11.2011 MAT1008 Matematikk 2T Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter 2 timar.

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Hausten 2011 nynorsk Namn: Gruppe: Informasjon Oppgåvesettet består av to delar der du skal svare på alle oppgåvene. Del 1 og del 2 blir delte ut samtidig,

Detaljer

Terminprøve i matematikk for 8. trinnet

Terminprøve i matematikk for 8. trinnet Terminprøve i matematikk for 8. trinnet Hausten 2006 nynorsk Til nokre av oppgåvene skal du bruke opplysningar frå informasjonsheftet. Desse oppgåvene er merkte med dette symbolet: Namn: DELPRØVE 1 Maks.

Detaljer

Kartleggingsprøve K1, nynorsk. Del 1

Kartleggingsprøve K1, nynorsk. Del 1 Kartleggingsprøve K1, nynorsk. Del 1 Namn: Oppgåve 1 a) 2 3 = b) 4 = c) 1 0 = d) 3 = e) 4 7 = f) 9 = Oppgåve 2 a) 6 9 = b) 7 = c) 6 6 = d) 9 = e) 7 9 = f) 6 = 1 Oppgåve 3 a) 493 10 = b) 32 100 = c) 3000

Detaljer

Terminprøve i matematikk for 10. trinnet

Terminprøve i matematikk for 10. trinnet Terminprøve i matematikk for 10. trinnet Hausten 2006 nynorsk Til nokre av oppgåvene skal du bruke opplysningar frå informasjonsheftet. Desse oppgåvene er merkte med dette symbolet: Namn: DELPRØVE 1 Maks.

Detaljer

a) 5 5 b) 7 9 c) 1 0 d) 5 10 Teikn ei tallinje frå 6 til 6. Merk av tala så nøyaktig som mogleg. 2,6 3,8 5 5,9 5,6 0,1 3,8

a) 5 5 b) 7 9 c) 1 0 d) 5 10 Teikn ei tallinje frå 6 til 6. Merk av tala så nøyaktig som mogleg. 2,6 3,8 5 5,9 5,6 0,1 3,8 1 Skriv av og set inn < eller >. a) 5 5 b) 7 9 c) 1 0 d) 5 10 2 Teikn ei tallinje frå 6 til 6. Merk av tala så nøyaktig som mogleg. 2,6 3,8 5 5,9 5,6 0,1 3,8 3 Teikn tallinjer og merk av brøkane. 1 3 6

Detaljer

KappAbel 2010/11 Oppgåver 1. runde - Nynorsk

KappAbel 2010/11 Oppgåver 1. runde - Nynorsk Reglar for poenggjeving på oppgåvene (sjå konkurransereglane) : Rett svar gir 5 poeng. Galt svar gir 0 poeng Blank gir 1 poeng. NB: På oppgåvene 3, 4, 7 og 8 får ein 5 poeng for 2 rette svar. Eitt rett

Detaljer

Innhald/Lærestoff Elevane skal arbeide med:

Innhald/Lærestoff Elevane skal arbeide med: Tid Kompetansemål Elevane skal kunne: 34-35 lese av, plassere og beskrive posisjonar i rutenett, på kart og i koordinatsystem, både med og utan digitale verktøy 36-39 beskrive og bruke plassverdisystemet

Detaljer

DEL 2 med lommereknar, passar og gradskive

DEL 2 med lommereknar, passar og gradskive Alt du gjer, skal du skrive i dette heftet. Når det står kladderute, kan du velje om du vil skrive noko i ruta. Alle andre rekneruter er det meininga at du skal skrive noko i. LYKKE TIL! DEL 2 med lommereknar,

Detaljer

Eksamen 25.05.2012. MAT1013 Matematikk 1T. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 25.05.2012. MAT1013 Matematikk 1T. Nynorsk/Bokmål Eksamen 5.05.01 MAT1013 Matematikk 1T Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del : Framgangsmåte: 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter timar. Del

Detaljer

MATEMATIKKVERKSTAD Mona Røsseland. GLASSMALERI (bokmål) Utstyr: Rammer (A3) i farga papp, pappremser, silkepapir, saks og lim

MATEMATIKKVERKSTAD Mona Røsseland. GLASSMALERI (bokmål) Utstyr: Rammer (A3) i farga papp, pappremser, silkepapir, saks og lim MATEMATIKKVERKSTAD Mona Røsseland GLASSMALERI (bokmål) Utstyr: Rammer (A3) i farga papp, pappremser, silkepapir, saks og lim Slik går du frem: 1. Velg deg en ramme. 2. Du skal nå lage et vakkert bilde

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Terminprøve i matematikk for 8. trinnet

Terminprøve i matematikk for 8. trinnet Terminprøve i matematikk for 8. trinnet Hausten 2005 nynorsk Til nokre av oppgåvene skal du bruke opplysningar frå informasjonsheftet. Desse oppgåvene er merkte med dette symbolet: DELPRØVE 1 Maks. poengsum:

Detaljer

ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 5. KLASSE, SKULEÅRET 2015/2016

ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 5. KLASSE, SKULEÅRET 2015/2016 ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 5. KLASSE, SKULEÅRET 2015/2016 FAGLÆRAR: LÆREBØKER: Grete Eiken Abakus av B.B. Pedersen, P. I. Pedersen og L. Skoogh. Grunnbok 5A og 5B og oppgåvebok 5A og 5B Veke Kompetansemål

Detaljer

Eksamen 23.11.2011. MAT1017 Matematikk 2T. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 23.11.2011. MAT1017 Matematikk 2T. Nynorsk/Bokmål Eksamen 23.11.2011 MAT1017 Matematikk 2T Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter 2 timar.

Detaljer

Terminprøve i matematikk for 8. trinn

Terminprøve i matematikk for 8. trinn Terminprøve i matematikk for 8. trinn Våren 2007 nynorsk Til nokre av oppgåvene skal du bruke opplysningar frå informasjonsheftet. Desse oppgåvene er merkte med dette symbolet: DELPRØVE 1 Maks. poengsum:

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Mattestigen 4 Mattekort

Mattestigen 4 Mattekort Mattestigen 4 Mattekort FASIT Hanne Solem Britt Jakobson Eva Marand 2004 GAN Forlag AS, Oslo 2004 Britt Jakobson, Eva Marand, og Bokförlaget Natur och Kultur AB, Stockholm ISBN 82-494-0596-0 Grafisk tilrettelegging

Detaljer

Del 2 Maks: 41 poeng Hjelpemiddel: Det er lov med alle ikkje-kommuniserande hjelpemiddel

Del 2 Maks: 41 poeng Hjelpemiddel: Det er lov med alle ikkje-kommuniserande hjelpemiddel Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Hausten 2008 nynorsk Del 2 Maks: 41 poeng Hjelpemiddel: Det er lov med alle ikkje-kommuniserande hjelpemiddel Bruk blyant på figurar og konstruksjonar - elles

Detaljer

Eksamen 25.05.2011. MAT1008 Matematikk 2T. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 25.05.2011. MAT1008 Matematikk 2T. Nynorsk/Bokmål Eksamen 25.05.2011 MAT1008 Matematikk 2T Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter 2 timar.

Detaljer

KAPITTELPRØVE 1. KAPITTEL 1 God start. Hvor stor del av figuren er a) grå b) hvit. Hva er størst av. a) og 2 10. b) og. c) og 3 1.

KAPITTELPRØVE 1. KAPITTEL 1 God start. Hvor stor del av figuren er a) grå b) hvit. Hva er størst av. a) og 2 10. b) og. c) og 3 1. KAPITTELPRØVE 1 KAPITTEL 1 God start 1 Hvor stor del av figuren er a) grå b) hvit 2 Hva er størst av 1 6 a) og 2 10 1 5 b) og 2 10 2 4 c) og 3 10 3 1 d) og 4 3 3 a) Hvordan deler vi inn området mellom

Detaljer

Odd Tore Kaufmann, Audun Rojahn Olafsen, Kari Rikheim. arbeidsbok. Nynorsk

Odd Tore Kaufmann, Audun Rojahn Olafsen, Kari Rikheim. arbeidsbok. Nynorsk Odd Tore Kaufmann, Audun Rojahn Olafsen, Kari Rikheim arbeidsbok Nynorsk Matematikk for barnetrinnet Arbeidsbok 2 nynorsk Odd Tore Kaufmann Audun Rojahn Olafsen Kari Rikheim Det Norske Samlaget 2010 Det

Detaljer

Eksamen 26.11.2014. MAT1015 Matematikk 2P. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 26.11.2014. MAT1015 Matematikk 2P. Nynorsk/Bokmål Eksamen 26.11.2014 MAT1015 Matematikk 2P Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: Rettleiing om vurderinga: Andre opplysningar:

Detaljer

Eksamen 23.11.2011. MAT1011 Matematikk 1P. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 23.11.2011. MAT1011 Matematikk 1P. Nynorsk/Bokmål Eksamen 23.11.2011 MAT1011 Matematikk 1P Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter 2 timar.

Detaljer

Øvingshefte. Geometri

Øvingshefte. Geometri Øvingshefte Matematikk Mellomtrinn Geometri Copyright Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS Kartleggeren øvingshefte Matematikk Mellomtrinn Geometri 2 Geometri Seksjon 1 Oppgåve 1.1 Fargelegg a) 4 ruter

Detaljer

NASJONALE PRØVER. Matematikk 10. trinn delprøve 2. Skolenr. Elevnr. Oppgåver som kan løysast ved hjelp av lommereknar. Tid: 90 minutt.

NASJONALE PRØVER. Matematikk 10. trinn delprøve 2. Skolenr. Elevnr. Oppgåver som kan løysast ved hjelp av lommereknar. Tid: 90 minutt. Nynorsk Skolenr. Elevnr. NASJONALE PRØVER Matematikk 10. trinn delprøve 2 Tid: 90 minutt 15. april 2004 Gut Jente Oppgåver som kan løysast ved hjelp av lommereknar. Tillatne hjelpemiddel: lommereknar,

Detaljer

Er du i mål? Legg til hundre på 347. Hvilket tall får dere da? Hva er halvparten av 62 minus 1? Hvilket multiplikasjonsstykke er dette?

Er du i mål? Legg til hundre på 347. Hvilket tall får dere da? Hva er halvparten av 62 minus 1? Hvilket multiplikasjonsstykke er dette? På www.gan.aschehoug.no/ressurser kan du laste ned oppgaver til spillet. Spill sammen tre og tre på lag. Hvert lag trenger et kladdepapir og en blyant. For å komme til topps, må dere bruke alt dere har

Detaljer

1. Fritid og bibliotek... 1. 2. Hos legen... 7. 3. Høgtider... 12. 4. Mattradisjonar... 18. 5. Sunnheit og kosthald... 25. 6. Arbeidsliv...

1. Fritid og bibliotek... 1. 2. Hos legen... 7. 3. Høgtider... 12. 4. Mattradisjonar... 18. 5. Sunnheit og kosthald... 25. 6. Arbeidsliv... Innhald 1. Fritid og bibliotek... 1 2. Hos legen... 7 3. Høgtider... 12 4. Mattradisjonar... 18 5. Sunnheit og kosthald... 25 6. Arbeidsliv... 30 7. Jobb i sikte... 35 8. Skule og utdanning... 40 9. Familie

Detaljer

Terminprøve i matematikk for 10. trinnet

Terminprøve i matematikk for 10. trinnet Terminprøve i matematikk for 10. trinnet Hausten 2005 nynorsk Til nokre av oppgåvene skal du bruke opplysningar frå informasjonsheftet. Desse oppgåvene er merkte med dette symbolet: Delprøve 1 Maks. poengsum:

Detaljer

Addisjon og subtraksjon i fire kategorier

Addisjon og subtraksjon i fire kategorier Mona Røsseland Nasjonalt senter for matematikk i Opplæringen 7-Feb-07 Addisjon og subtraksjon i fire kategorier Problemstillinger som inkluderer addisjon og subtraksjon kan ha svært varierende strukturer.

Detaljer

Sensurveiledning til skriftlig eksamen i Matematikk 1, 1-7

Sensurveiledning til skriftlig eksamen i Matematikk 1, 1-7 Sensurveiledning til skriftlig eksamen i Matematikk 1, 1-7 24. mai 2011 Oppgavesettet besto av 3 oppgaver. Alle oppgavene skulle besvares og svarene begrunnes. Oppgavene telte i utgangspunktet som vist

Detaljer

Kva er økologisk matproduksjon?

Kva er økologisk matproduksjon? Nynorsk Arbeidshefte om økologisk landbruk for elevar i grunnskulen Nynorsk Arbeidsheftet er utarbeidd av og utgjeve av Norsk senter for økologisk landbruk med økonomisk støtte frå Fylkesmannens landbruksavdeling

Detaljer

Årsplan i matematikk for 4.årssteg

Årsplan i matematikk for 4.årssteg Årsplan i matematikk for 4.årssteg Helland skule nyttar læreverket Abakus i matematikk på barnesteget. Grunnbok 4A og oppgåvebok 4A vert nytta før jul, medan grunnbok 4B og oppgåvebok 4B vert nytta etter

Detaljer

Årsplan i matematikk for 4.årssteg

Årsplan i matematikk for 4.årssteg Årsplan i matematikk for 4.årssteg Helland skule nyttar læreverket Abakus i matematikk på barnesteget. Grunnbok 4A og oppgåvebok 4A vert nytta før jul, medan grunnbok 4B og oppgåvebok 4B vert nytta etter

Detaljer

SKR-B. UTSATT EKSAMEN 06.06.08. Sensur faller innen 27.06.08.

SKR-B. UTSATT EKSAMEN 06.06.08. Sensur faller innen 27.06.08. Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Individuell skriftlig eksamen i MATEMATIKK 1, M1SKR SKR-B 1 studiepoeng UTSATT EKSAMEN 6.6.8. Sensur faller innen 27.6.8. BOKMÅL Resultatet

Detaljer

Multiplikasjon s. 3 Multiplikasjon med desimaltal s. 4 Divisjon s. 5 Divisjon med desimaltal s. 6 Omkrins s. 7 Areal s. 8 Utvide og forkorta brøk s.

Multiplikasjon s. 3 Multiplikasjon med desimaltal s. 4 Divisjon s. 5 Divisjon med desimaltal s. 6 Omkrins s. 7 Areal s. 8 Utvide og forkorta brøk s. 1 Multiplikasjon s. 3 Multiplikasjon med desimaltal s. 4 Divisjon s. 5 Divisjon med desimaltal s. 6 Omkrins s. 7 Areal s. 8 Utvide og forkorta brøk s. 9 Addisjon og subtraksjon med brøk s. 10 Multiplikasjon

Detaljer

Eksempeloppgåve/ Eksempeloppgave 2009

Eksempeloppgåve/ Eksempeloppgave 2009 Eksempeloppgåve/ Eksempeloppgave 2009 MAT1013 Matematikk 1T Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Bruk av kjelder: Vedlegg: Framgangsmåte:

Detaljer

Årsplan MATEMATIKK 1. klasse 2017/2018 Matemagisk. Veke KOMPETANSEMÅL DELMÅL VURDERING ARBEIDSMÅTAR

Årsplan MATEMATIKK 1. klasse 2017/2018 Matemagisk. Veke KOMPETANSEMÅL DELMÅL VURDERING ARBEIDSMÅTAR telja til 100, dela opp og byggja mengder opp til 10, setja saman og dela opp tiargrupper opp til 100 og dela tosifra tal i tiarar og einarar grunnboka. Introduksjon til læreverket GB: 6 Omgrep: telja,

Detaljer

Forhold og prosent MÅL. for opplæringa er at eleven skal kunne. rekne med forhold, prosent, prosentpoeng og vekst faktor

Forhold og prosent MÅL. for opplæringa er at eleven skal kunne. rekne med forhold, prosent, prosentpoeng og vekst faktor 46 2 Forhold og prosent MÅL for opplæringa er at eleven skal kunne rekne med forhold, prosent, prosentpoeng og vekst faktor arbeide med proporsjonale og omvendt proporsjonale storleikar i praktiske samanhengar

Detaljer

Dersom summen vert over 400 g må ein trekkje dette frå.

Dersom summen vert over 400 g må ein trekkje dette frå. 13. POLYGONDRAG Nemninga polygondrag kjem frå ein tidlegare nytta metode der ein laga ein lukka polygon ved å måle sidene og vinklane i polygonen. I dag er denne typen lukka polygon lite, om i det heile

Detaljer

Terminprøve i matematikk for 9. trinn

Terminprøve i matematikk for 9. trinn Terminprøve i matematikk for 9. trinn Våren 2007 nynorsk Til nokre av oppgåvene skal du bruke opplysningar frå informasjonsheftet. Desse oppgåvene er merkte med dette symbolet: DELPRØVE 1 Maks. poengsum:

Detaljer

Årsplan i matematikk for 4.årssteg

Årsplan i matematikk for 4.årssteg Årsplan i matematikk for 4.årssteg Helland skule nyttar læreverket Abakus i matematikk på barnesteget. Dette verket er no nytt og heiter Matemagisk. Bøkene vi nyttar er: Grunnbok 4A og 4B, og Oppgåvebok

Detaljer

Nynorsk. Eksamensinformasjon

Nynorsk. Eksamensinformasjon Eksamen 27.05.2008 MAT1005 Matematikk Påbygging 2P-Y Elevar/Elever, Privatistar/Privatister Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på del 1: Hjelpemiddel på del 2: Vedlegg:

Detaljer

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 1 TEIKNSETJING Punktum (.) Vi bruker punktum for å lage pausar i teksta. Mellom to punktum må det

Detaljer

Eksamen 23.11.2011. MAT1005 Matematikk 2P-Y. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 23.11.2011. MAT1005 Matematikk 2P-Y. Nynorsk/Bokmål Eksamen 23.11.2011 MAT1005 Matematikk 2P-Y Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter 2

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Hausten 2007 nynorsk Til nokre av oppgåvene skal du bruke opplysningar frå informasjonsheftet. Desse oppgåvene er merkte med dette symbolet: Namn: DELPRØVE

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

FAKTOR terminprøve i matematikk for 8. trinn

FAKTOR terminprøve i matematikk for 8. trinn FAKTOR terminprøve i matematikk for 8. trinn Hausten 2007 nynorsk Til nokre av oppgåvene skal du bruke opplysningar frå informasjonsheftet. Desse oppgåvene er merkte med dette symbolet: Namn: DELPRØVE

Detaljer

ALTERNATIV GRUNNBOK BOKMÅL

ALTERNATIV GRUNNBOK BOKMÅL Anne Rasch-Halvorsen Oddvar Aasen Illustratører: Bjørn Eidsvik Gunnar Bøen 7A NY UTGAVE ALTERNATIV GRUNNBOK BOKMÅL CAPPELEN DAMM AS, 00 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser.

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

1 p 1.1 Kryss av for det sifferet i talet som står på tiarplassen. 1 p 1.2 Kryss av for det talet som er runda av til næraste tital.

1 p 1.1 Kryss av for det sifferet i talet som står på tiarplassen. 1 p 1.2 Kryss av for det talet som er runda av til næraste tital. Faktor Terminprøve i matematikk for 8. trinn Våren 2008 nynorsk Navn: Oppgåvesettet består av tre delar. Du skal svare på alle delane. Bruk blyant på figurar og konstruksjonar - elles bruker du svart eller

Detaljer

Løysingsforslag til eksamen i MA1301-Talteori, 30/11-2005.

Løysingsforslag til eksamen i MA1301-Talteori, 30/11-2005. Løysingsforslag til eksamen i MA1301-Talteori, 30/11-2005. Oppgåve 1 a) Rekn ut gcd(788, 116). Finn alle løysingane i heile tal til likninga 788x + 116y = gcd(788, 116). b) Ein antikvar sel ein dag nokre

Detaljer

2 Prosentrekning + ØV MEIR. Oppgåve 2.112 a) Omtrent kor mange prosent av figuren er blå?

2 Prosentrekning + ØV MEIR. Oppgåve 2.112 a) Omtrent kor mange prosent av figuren er blå? 2 Prosentrekning + ØV MEIR 2.1 PROSENT Oppgåve 2.110 Kor mange ruter må vere fargelagde for at a) 25 % b) 40 % c) 80 % d) 100 % av figuren skal vere fargelagd? Oppgåve 2.112 a) Omtrent kor mange prosent

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Niels Henrik Abels matematikkonkurranse

Niels Henrik Abels matematikkonkurranse Nynorsk Niels Henrik Abels matematikkonkurranse 2007 2008 Første runde 1. november 2007 Ikkje bla om før læraren seier frå! I den første runden av Abelkonkurransen er det 20 fleirvalsoppgåver som skal

Detaljer

Terminprøve i matematikk for 9. trinnet

Terminprøve i matematikk for 9. trinnet Terminprøve i matematikk for 9. trinnet Hausten 2005 nynorsk Til nokre av oppgåvene skal du bruke opplysningar frå informasjonsheftet. Desse oppgåvene er merkte med dette symbolet: Delprøve 1 Maks. poengsum:

Detaljer

Terminprøve i matematikk for 9. trinnet

Terminprøve i matematikk for 9. trinnet Terminprøve i matematikk for 9. trinnet Våren 2006 nynorsk Til nokre av oppgåvene skal du bruke opplysningar frå informasjonsheftet. Desse oppgåvene er merkte med dette symbolet: Namn: DELPRØVE 1 Maks.

Detaljer

ÅRSPLAN MATEMATIKK - 2. TRINN - SINNES SKULE /2018

ÅRSPLAN MATEMATIKK - 2. TRINN - SINNES SKULE /2018 ÅRSPLAN MATEMATIKK - 2. TRINN - SINNES SKULE - 17/18 Lærar: Torger Åge Sinnes Læreverk: Matemagisk 2A og 2B Veke Emne Innhald Omgrep Læringsmål Kompetansemål 33 Oppstart med utdeling av bøker. 34 Tala

Detaljer

Veke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid Kompetansemål 34-39 Kap.1: TAL. - tavleundervisning. - individuelt arbeid og pararbeid.

Veke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid Kompetansemål 34-39 Kap.1: TAL. - tavleundervisning. - individuelt arbeid og pararbeid. Årsplan i matematikk for 7.årssteg Årsplanen er rettleiande. Tidsbruken kan variere frå klasse til klasse. Det same gjeld metodane. «Kunnskapsløftet» er knytta opp mot læreverket som blir nytta på skulen

Detaljer

Terminprøve i matematikk for 9. trinnet

Terminprøve i matematikk for 9. trinnet Terminprøve i matematikk for 9. trinnet Hausten 2006 nynorsk Til nokre av oppgåvene skal du bruke opplysningar frå informasjonsheftet. Desse oppgåvene er merkte med dette symbolet: Namn: DELPRØVE 1 Maks.

Detaljer

Eksamen 24.05.2013. MAT1011 Matematikk 1P. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål

Eksamen 24.05.2013. MAT1011 Matematikk 1P. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål Eksamen 24.05.2013 MAT1011 Matematikk 1P Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: Rettleiing om vurderinga: Andre opplysningar:

Detaljer

Oppgaver i matematikk, 9-åringer

Oppgaver i matematikk, 9-åringer Oppgaver i matematikk, 9-åringer Her er gjengitt de frigitte oppgavene fra TIMSS 95. Oppgavene fra TIMSS 2003 ventes frigitt i løpet av sommeren 2004 og vil bli lagt ut kort tid etter dette. Oppgavene

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

- 1000 til 1000 Du treng: Blyant, passar, linjal og binders.

- 1000 til 1000 Du treng: Blyant, passar, linjal og binders. - 00 til 00 Du treng: Blyant, passar, linjal og binders. 1. Lag ei talline for området -00 til +00. Velg inndeling alt etter storleiken på papiret. 2. Set blyantspissen i sentrum av spinner og snurr ein

Detaljer

Niels Henrik Abels matematikkonkurranse

Niels Henrik Abels matematikkonkurranse Nynorsk Niels Henrik bels matematikkonkurranse 008 009 Første runde 6. november 008 Ikkje bla om før læraren seier frå! I den første runden av belkonkurransen er det 0 fleirvalsoppgåver som skal løysast

Detaljer

Mål Metode Læremiddel. Beskrive situasjonar matematisk, telje og finne antal. Lage tiarmengder med konkretar Teljereglar og song

Mål Metode Læremiddel. Beskrive situasjonar matematisk, telje og finne antal. Lage tiarmengder med konkretar Teljereglar og song Årsplan i matte for 1.årssteg Læreverk: Abakus, grunnbok 1B, Oppgåvebok 1B. I stadenfor oppgåvebok 1A har vi brukt Tusen millionar oppgåvebok 1. 1 lekse kvar veke. Første halvår er leksene på kopi da vi

Detaljer

Eksamen 31.05.2011. REA3026 Matematikk S1. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 31.05.2011. REA3026 Matematikk S1. Nynorsk/Bokmål Eksamen 31.05.011 REA306 Matematikk S1 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del : 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter timar. Del skal leverast

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 9. TRINN 2015-2016

ÅRSPLAN FOR 9. TRINN 2015-2016 ÅRSPLAN FOR 9. TRINN 2015-2016 Lindås ungdomsskule 5955 LINDÅS Tlf. 56375054 Klasse: 9.trinn Fag: Matematikk Faglærar: Turid Åsebø Angelskår, Hanne Vatshelle og Anne Britt Svendsen Hovudkjelder: Nye Mega

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 5. KLASSE 2017/2018. Bjerke m.fl, Matemagisk 5a og 5b, samt oppgåvebøker og digitale ressursar. Anne Fosse Tjørhom

ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 5. KLASSE 2017/2018. Bjerke m.fl, Matemagisk 5a og 5b, samt oppgåvebøker og digitale ressursar. Anne Fosse Tjørhom ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 5. KLASSE 2017/2018 Læreverk: Lærar: Bjerke m.fl, Matemagisk 5a og 5b, samt oppgåvebøker og digitale ressursar Anne Fosse Tjørhom Mål for matematikkundervisinga på Sinnes skule:

Detaljer

Eksamen 23.11.2011. MAT1015 Matematikk 2P. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 23.11.2011. MAT1015 Matematikk 2P. Nynorsk/Bokmål Eksamen 23.11.2011 MAT1015 Matematikk 2P Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter 2 timar.

Detaljer

FAKTA. ADDISJON ledd + ledd = sum. SUBTRAKSJON ledd ledd = differanse. MULTIPLIKASJON faktor faktor = produkt. DIVISJON dividend : divisor = kvotient

FAKTA. ADDISJON ledd + ledd = sum. SUBTRAKSJON ledd ledd = differanse. MULTIPLIKASJON faktor faktor = produkt. DIVISJON dividend : divisor = kvotient 196 FAKTA Dei naturlege tala har eitt eller eire si er: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,... Alle heile positive tal kallar vi naturlege tal, og talmengda skriv vi N. NÔr vi tek med 0 og dei heile negative

Detaljer

Eksempeloppgåve/ Eksempeloppgave September 2010

Eksempeloppgåve/ Eksempeloppgave September 2010 Eksempeloppgåve/ Eksempeloppgave September 2010 MAT1015 Matematikk 2P Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: Rettleiing om

Detaljer

Brøker med samme verdi

Brøker med samme verdi Kapittel 7 Brøk Mål for det du skal lære: regne om mellom blandet tall og uekte brøk forkorte og utvide brøker, finne fellesnevner regne om mellom brøk og desimaltall ordne brøker etter størrelse og plassere

Detaljer

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 13 2015

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 13 2015 Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 13 2015 Tysdag 17.mars hadde vi naturtrim for første gong denne våren. Det gjekk kjempefint og vèret var nydeleg. Vi hadde ein kjempeflott utedag utan

Detaljer

Tre sett med oppgaver for mattebingo for 5. trinn Tips Lett 3,5 12,5 180 1/2 1/4 4/5 250 44,4 40,4

Tre sett med oppgaver for mattebingo for 5. trinn Tips Lett 3,5 12,5 180 1/2 1/4 4/5 250 44,4 40,4 Tre sett med oppgaver for mattebingo for 5. trinn Det er laget 3 sett med oppgaver som skal løses uten penn og papir. Ett sett med oppgaver består av lette spørsmål, ett med middels og det siste settet

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Etter en lang ferie er det en del regneferdigheter vi må friske opp:

Etter en lang ferie er det en del regneferdigheter vi må friske opp: Repetisjonshefte matematikk høsten 7. trinn Navn: Etter en lang ferie er det en del regneferdigheter vi må friske opp: Ganging med store tall s. 2 Deling med store tall s. 2 Brøkregning s. 3 Finne brøkdeler

Detaljer

ÅRSPLANAR FOR 8.TRINN 9.TRINN 10.TRINN ÅRSPLAN MATEMATIKK 8. TRINN STRANDA UNGDOMSSKULE

ÅRSPLANAR FOR 8.TRINN 9.TRINN 10.TRINN ÅRSPLAN MATEMATIKK 8. TRINN STRANDA UNGDOMSSKULE ÅRSPLANAR FOR 8.TRINN 9.TRINN 10.TRINN ÅRSPLAN MATEMATIKK 8. TRINN STRANDA UNGDOMSSKULE HOVUDEMNE UNDEREMNE MÅL KAP 1 Tal (s.9-62) Kap 2 Brøk (s.63-86) Kap 3 Prosent og promille (s.87-102) Kap 4 Teikning

Detaljer

Matematikk i skulen 5. - 7. årssteget Tal og algebra Kompetansemål etter 7. steg (etter LK06)

Matematikk i skulen 5. - 7. årssteget Tal og algebra Kompetansemål etter 7. steg (etter LK06) Matematikk i skulen 5. - 7. årssteget Tal og algebra etter 7. steg Beskrive plassverdisystemet for desimaltal, rekne med positive og negative heile tal, desimaltal, og prosent, og plassere dei på tallinja

Detaljer