Mattestigen 4 Mattekort

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mattestigen 4 Mattekort"

Transkript

1 Mattestigen 4 Mattekort FASIT Hanne Solem Britt Jakobson Eva Marand

2 2004 GAN Forlag AS, Oslo 2004 Britt Jakobson, Eva Marand, og Bokförlaget Natur och Kultur AB, Stockholm ISBN Grafisk tilrettelegging og trykk: GAN Forlag AS, Oslo 2004 Alle henvendelser om forlagets utgivelser kan rettes til: GAN Forlag AS Peter Møllers vei Oslo e-post: Det må ikke kopieres fra denne bok i strid med åndsverkloven eller avtalerinngått med KOPINOR, Interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Kopiering i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar eller inndragning og kan straffes med bøter eller fengsel.

3 Fasit Mattekort 4 - Oransje kort Mange løsninger mulig a) 112 kr b) 25 kr, 100 kr c) 3 kr 2 a) 1, 2 summen øker med 1 for hver trykk. b) 30, 2, 7, 12 3 Anders 50 kr, Erik 100 kr, Nanna 150 kr, Lene 200 kr 4 Kaja 43 kuler, Bjørn 39 kuler, Martin 38 kuler. 5 a) 44 b) 28 Mattestigen 4 Mattekort FASIT 3

4 Fasit Mattekort 4 - Oransje kort Kine 2 kosedyr, Arne 4 kosedyr, Daniel 8 kosedyr. Kine 1 kosedyr, Arne 2 kosedyr, Daniel 4 kosedyr. 7 Anna 300 kr, Solmaz 600 kr, Erik 200 kr 8 Åpne oppgaver = 123, = 115, = 261, = 252, = a) 688 b) 102 c) 222 d) 29 4 Mattestigen 4 Mattekort FASIT

5 Fasit Mattekort 4 - Oransje kort (spill) 12 a) 49 kr b) Åpen oppgave bokmerker. 14 a) 28 b) 42 c) 24 Mattestigen 4 Mattekort FASIT 5

6 Fasit Mattekort 4 - Blå kort Mange løsninger mulig Britt 45 kuler. Eva 41 kuler, Unn 61 kuler, Britt 38 kuler personer. 17 a) Lenger (1000 sekunder er ca. 17 min.) b) Åpen oppgave c) Ca. 17 min., med ett tall i sekundet d) Litt mer enn 19 år e) Åpen oppgave 18 a) Omtrent 200 b) Omtrentlige svar: a) 8 b) 50 c) 100 d) Mattestigen 4 Mattekort FASIT

7 Fasit Mattekort 4 - Blå kort Mange løsninger mulig, f.eks = 8, 5 3 = 3, = Åpen oppgave 22 Mange løsninger mulig, f.eks , Sjansen for at Jeppe må kjøpe noe godt er stor. Man får oftere summen 7, 8 eller 9, enn 4, 5 eller 6. Mattestigen 4 Mattekort FASIT 7

8 Fasit Mattekort 4 - Blå kort mange løsninger mulig , 7, + 600, 46, + 30, 5, (spill) 26 (spill) 27 Åpen oppgave 8 Mattestigen 4 Mattekort FASIT

9 Fasit Mattekort 4 - Grønne kort trinn. Stigen har 7 trinn over midten og 7 under, altså (spill) = 560, 560 : 4 = 140. Alle skal betale 140 kr. Sanaz gir f.eks. 40 kr til Maren og 10 kr til Rubina, Lina gir 20 kr til Rubina Mattestigen 4 Mattekort FASIT 9

10 Fasit Mattekort 4 - Grønne kort Gepard, hare/antilope, løve, hest, ulv, rev, rotte 33 a) 4 streker b) 6 streker c) 15 skritt 34 Åpen oppgave 35 Sjansen er stor for at Pio må betale. Man får omtrent dobbelt så ofte krone og mynt som krone og krone. 10 Mattestigen 4 Mattekort FASIT

11 Fasit Mattekort 4 - Grønne kort a) 4500 b) 4900 c) 7600 d) åpen oppgave 37 (spill) 38 Åpen oppgave 39 Halvparten av 18 er 9, det vil si at Fredrik har 7 som sitt yndlingstall, Amir har 18, Bea har 12 og Gro har Mattestigen 4 Mattekort FASIT 11

12 Fasit Mattekort 4 - Gule kort Mange Mange løsninger løsninger mulig mulig (spill) 42 Åpen oppgave , sifre uten ring er enere, sifre med én ring er tiere, sifre med to ringer er hundrere osv. 44 Åpen oppgave dukker alltid opp etter hvert. 12 Mattestigen 4 Mattekort FASIT

13 Fasit Mattekort 4 - Gule kort Mange løsninger mulig a) 3 b) 3 c) 4 47 Det er alltid den som begynner som vinner. 48 Det tresifrede tallet blir alltid Åpen oppgave 50 (spill) Mattestigen 4 Mattekort FASIT 13

14 Fasit Mattekort 4 - Gule kort Tallet 5 må stå i midten eller a) 80 = b) Ja, f. eks. 0 = c) 44: f. eks , 35: f. eks , 23: f. eks , 100: går ikke 54 a) Åpen oppgave b) 3725 kr hver 14 Mattestigen 4 Mattekort FASIT

15 Fasit Mattekort 4 - Lilla kort Mange løsninger mulig a) 3. etasje b) 3. etasje c) 2. etasje d) 4. etasje 56 De neste tallene blir 13 og 21. Tallene øker med det tallet som står foran i rekka (0 + 1 = 1, = 2, = 3, = 5, = 8, = 13, = 21) 57 a = 10, b = 9, c = 6, d = 3, e = 3, f = 2 58 Fem turer. Begge barna ror over først. Så ror ett av barna tilbake og pappa ror alene over elven. Deretter ror det andre barnet tilbake og henter det første. Så ror begge barna sammen over elva. 59 Forslag til løsninger: a) Tallet 43 utgår. De andre tallene er delelig med 9. b) Tallet 233 utgår, de tre andre tallene har alle sifrene felles. Mattestigen 4 Mattekort FASIT 15

16 Fasit Mattekort 4 - Lilla kort a) Forslag til løsning: a) et tall i 7- eller 8-gangen, eller et partall b) Tallene er primtall, siste tall kan f.eks. være 7 eller a) F. eks. U og O, de andre består av rette linjer. b) Kunne vært byttet med f. eks. X og Z 62 Forslag til løsning: sleden, den har ikke hjul. 63 Det går an hvis man trekker linjen forbi punktene og går utenfor rammene. 16 Mattestigen 4 Mattekort FASIT 64 a) Rad A = 1, rad B = 2, rad C = 4, rad D = 8, rad E = 16 osv. Summene dobles. b) Flere svar mulig c) Rad G = 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1, rad H = 1, 7, 21, 35, 35, 35, 21, 7, 1. Hvert tall i raden er summen av de to nærmeste tallene i raden over.

17 Fasit Mattekort 4 - Lilla kort a) 9 1 = 8, = 77, = 666, = 5555 b) Mønsteret fortsetter = 44444, = , = , = c) = 0 66 Forslag til løsning: 67 Du vinner dersom det ligger igjen 21, 16, 11 eller minst 6 knapper etter at det har vært din tur. Hvis motstanderen til slutt har 7, 14, 21 eller 28 knapper å velge mellom, vinner du griser og 17 høner a) Sandra tastet inn b) Hun tastet inn c) Hun tastet inn Mattestigen 4 Mattekort FASIT 17

18 Fasit Mattekort 4 - Oransje kort Valgfritt tall Valgfritt tall a) 3 2, 2 3 b) 5 2, 2 5 c) 2 2 d) 1 5, 5 1 e) 4 2, a)12 : 2 = 6, 12 : 3 = 4, 12 : 4 = 3, 12 : 6 = 2 b) 24 : 2 = 12, 24 : 3 = 8, 24 : 4 = 6, 24 : 6 = 4, 24 : 8 = 3, 24 : 12 = måter 74 a) 5 barn b) 6 barn 75 a) 5 barn b) De får 1, 2, 3, 4, 5 epler 18 Mattestigen 4 Mattekort FASIT

19 Fasit Mattekort 4 - Oransje kort Mange løsninger mulig Valgfritt tall stoler med fire bein og tre krakker med tre bein. ( = 39) hopp 78 9 timer 79 (spill) Mattestigen 4 Mattekort FASIT 19

20 Fasit Mattekort 4 - Oransje kort Mange løsninger mulig Dina 6 ganger, David 4 ganger, Lars 9 ganger. 81 a) 18 b) 9 82 a) Forslag til løsning: to 3-hjulsykler og fem 2-hjulsykler b) 2 biler og to 2-hjulsykler c) 30 hjul hvis det bare er 2-hjulsykler = 50, 3 10 = 30, 5 5 = 25, 2 10 = 20, 3 5 = 15, 2 5 = 10, 4 2 = 8, 1 5 = 5, 2 2 = 4, 1 2 = 2 20 Mattestigen 4 Mattekort FASIT

21 Fasit Mattekort 4 - Blå kort gange og dele a) 9 b) 18 c) : 2 3, 8 : 2 2 2, 9 : 3 3, 12 : 2 2 3, 24 : , 46 : 2 23, 64 : , 69 : år. 87 a) 8 egg, 16 skiver bacon og 12 skiver brød b) 16 egg, 32 skiver bacon og 24 skiver brød c) 4 egg, 8 skiver bacon og 6 skiver brød 88 a) 12 epler (3 4) b) 5 tyggegummier (15 : 3) c) Flere løsninger mulig f.eks. 12 : 4 = 3. 4 barn får 3 ballonger hver. 89 a) 4 b) 5 c) 4 Mattestigen 4 Mattekort FASIT 21

22 Fasit Mattekort 4 - Blå kort gange og dele Mange Mange Mange løsninger løsninger løsninger mulig mulig mulig a) 20 serinakaker b) 80 rosiner c) 16 pepperkakemenn 91 a) 80 kort b) 16 bunker c) 20 kort 92 a) 3 5 = 15, 5 3 = 15 b) 2 2 = 4 c) 4 3 = 12, 3 4 = 12 d) 4 5 = 20, 5 4 = På 8 måter: 24 : 1 = 24, 24 : 2 = 12, 24 : 3 = 8, 24 : 4 = 6, 24 : 6 = 4, 24 : 8 = 3, 24 : 12 = 2, 24 : 24 = 1 94 a) alle partallene b) 3, 6, 9, 12, 15, 18 c) 4, 8, 12, 16, 20 d) 5, 10, 15, 20 e) 30, 36, 42, 48, 54, 60 f) 35, 42, 49, 56 g) 32, 40, 48, 56 h) 36, 45, : 2 = 1, 10 : 5 = 2, 12 : 4 = 3, 12 : 3 = 4, 25 : 5 = 5, 12 : 2 = 6, 14 : 2 = 7, 16 : 2 = 8, 18 : 2 = 9, 20 : 2 = Mattestigen 4 Mattekort FASIT

23 Fasit Mattekort 4 - Grønne kort gange og dele Mange Mange løsninger løsninger mulig mulig Valgfritt tall (spill) ,70, 3, 7, 5, 224, 15, 3, 4, 3, 200, 651, 2, 7, armbånd 99 a) 25 kr b) 169 kr c) 324 kr d) 19 perler 100 a) 20 bein b) 10 kr c) 40 kr Mattestigen 4 Mattekort FASIT 23

24 Fasit Mattekort 4 - Grønne kort gange og dele Mange løsninger mulig a) 30 b) 6 c) a) På 6 måter: 1 12, 12 1, 2 6, 6 2, 3 4, 4 3 b) På 8 måter: 1 30, 30 1, 2 15, 15 2, 3 10, 10 3, 6 5, 5 6 c) På 6 måter: 1 18, 18 1, 2 9, 9 2, 3 6, : 6 = 3, 15 : 3 = 5, 4 : 2 = 2, 20 : 5 = 4, 24 : 4 = a) 42 kr b) 8 kr c) 70 kr, d) 7 hvite og 7 gule roser koster til sammen 98 kr 105 a) 8 kr b) 30 kr c) 12 kr 24 Mattestigen 4 Mattekort FASIT

25 Fasit Mattekort 4 - Grønne kort gange og dele Mange 16 Mange 12 løsninger 4 løsninger 12 mulig 28 mulig = 49, 6 7 = 42, 7 5 = 35, 5 6 = 30, 4 7 = 28, 4 6 = 24, 3 6 = 18, 4 4 = 16, 5 3 = 15, 3 4 = Mange løsninger mulig. a) F. eks.: 36 : 6 = 6. 6 barn får 6 hver b) F. eks.: 40 : 5 = 8. 8 kurver, 5 i hver 108 Du kan ikke stryke ut 7, 11, 13, 17, 19, 23 når du multipliserer. Når du kan bruke alle regningsarter får du strøket ut 7, 11 og 13 også. 109 a) 6, 12, 18, 24, 30 b) 12, 24 c) 10, 20, 30, 40, 50 Mattestigen 4 Mattekort FASIT 25

26 Fasit Mattekort 4 - Gule kort gange og dele Valgfritt tall a) 11 poser b) 16 poser = 0, 4 : 2 = 2, = 3, 16 : 4 = 4, 36 : 6 = 6, = 14, 3 5 = 15, 7 8 = 56, 8 8 = 64, = 83, = 100, = a) = 22. Tre fly har fire motorer. (Fem fly har to motorer.) b) 14 fly har to motorer. (16 fly har tre motorer.) (spill) 26 Mattestigen 4 Mattekort FASIT

27 Fasit Mattekort 4 - Gule kort gange og dele Mange mulige løsninger a) 7, 21, 35, 49, 63 b) 18, 36, 54, 72, 90 c) 18, 36, (spill) 117 b) 40 = 49 9, c) 45 = 81 36, d) 48 = 64 16, e) 96 = a) 32, 40 b) 42, 49 c) 42, 48 d) 36, = 18, 3 4 = 12, 4 5 = 20, 5 7 = 35, 8 3 = 24 Mattestigen 4 Mattekort FASIT 27

28 Fasit Mattekort 4 - Gule kort gange og dele Mange løsninger mulig a) 16, 32 b) 10, 5 c) 45, 36 d) 28, a) 1 12, 12 1, 2 6, 6 2, 3 4, 4 3 b) 1 24, 24 1, 2 12, 12 2, 3 8, 8 3, 4 6, 6 4 c) 1 35, 35 1, 5 7, 7 5 d) 1 42, 42 1, 2 21, 21 2, 3 14, 14 3, 6 7, 7 6 e) 1 18, 18 1, 2 9, 9 2, 3 6, 6 3 f) 1 28, 28 1, 2 14, 14 2, 4 7, 7 4 g) 1 54, 54 1, 2 27, 27 2, 3 18, 18 3, 6 9, 9 6 h) 1 80, 80 1, 2 40, 40 2, 4 20, 20 4, 5 16, 16 5, 8 10, (spill) 123 Sol = 4, fugl = 5, katt = 7, fisk = a) Nei. Du kan kjøpe 48 eller 51 blyanter. b) Flere løsninger mulig 28 Mattestigen 4 Mattekort FASIT

29 Fasit Mattekort 4 - Lilla kort gange og dele Mange Mange løsninger løsninger mulig mulig a) Mange løsninger mulig. F. eks. 23, fordi det er et oddetall. 44, fordi sifrene i tallet er like. b) 62, fordi det ikke er i 8-gangen. 40, fordi det er det eneste tallet som slutter på a) 30 1, 1 30, 2 15, 15 2, 3 10, 10 3, 5 6, 6 5 b) 24 1, 1 24, 2 12, 12 2, 3 8, 8 3, 4 6, (spill) 128 Åpne oppgaver 129 Bonden ror først over med høna. Så ror han tilbake og henter reven. Så tar han høna med seg tilbake og henter maisen. Så ror han tilbake og henter med seg høna. Mattestigen 4 Mattekort FASIT 29

30 Fasit Mattekort 4 - Lilla kort gange og dele Mange løsninger mulig Det er nok med fire farger. 131 Det var tre personer, mormor, mor og datter. 132 a) Ett b) Ett c) Åpen oppgave 133 a) 7 ganger b) 40 dager c) 330 sider 134 a) 3 stk b) For å være garantert må du ta 10 stk ½ time er 90 minutter. 30 Mattestigen 4 Mattekort FASIT

31 Fasit Mattekort 4 - Lilla kort gange og dele Mange Mange 56 Mange 24 løsninger løsninger 56 løsninger 24 mulig mulig 7 mulig = 4 : 4, 2 = (4 + 4): 4, 3 = ( ) : 4, 10 = ( ): a) 128 b) a) 7 katter b) 2 fra Sørbråten, 5 fra Nordbråten sir = 1 tre, 1 tre = 1 sir + 1 rek, 6 tri = 18 sir. 140 Prøv å finne ut hvilket tall Sara startet med. Regn baklengs: = 50. Gjør regneoperasjonene: = : 2 = 30. Hun skulle ha regnet = = 80. Svaret skulle vært A B Fire rektangler Mattestigen 4 Mattekort FASIT 31

32 Fasit Mattekort 4 - Grå kort 142 A B Sylinderen som rulles på tvers, rommer mest. Sylindrene kan settes på høykant og fylles med for eksempel riskorn. 143 A 19 kvadrater 143 B rød = a, fordi den er et kvadrat, grønn = b, fordi den er en sirkel, gul = d, fordi den ikke er likesidet, blå = b, fordi vinklene ikke er rette. 144 A A og F, D og C, C og G. 144 B A og B, D og E 145 A B: 146 A 146 B 32 Mattestigen 4 Mattekort FASIT

33 Fasit Mattekort 4 - Grå kort 147 A B For eksempel: 148 A B Man kan for eksempel oppdage at: -de to store trekantene har like lange sider - den store trekanten er like stor som de to små trekantene til sammen - de to like sidene i de små trekantene er like lange som sidene i kvadratet - sidene i kvadratet er halvparten av den lengste siden i den mellomstore trekanten - den lengste siden i parallellogrammet er like lang som den lengste siden i de små trekantene 149 A 149 B ABHI er et kvadrat. Man kan for eksempel finne: DFIE er en firkant. AIB og AIH er rettvinklete trekanter. Mattestigen 4 Mattekort FASIT 33

34 Fasit Mattekort 4 - Grå kort 150 A To trekanter i romben. Tre trekanter i trapeset To trapeser i sekskanten Seks trekanter i sekskanten 150 B A 1 og 6, 2 og 7, 3 og 4, 5 og B 152 A 34 Mattestigen 4 Mattekort FASIT

35 Fasit Mattekort 4 - Grå kort 152 B 153 A a) 18 m b) For eksempel 9 m + 6 m + 9 m + 6 m. 153 B a) ti over halv fem, 16.40, b) ti på sju, 18.50, c) fem over halv elleve, 22.35, d) ti på halv ti, 21.20, e) kvart på seks, 17.45, f) fem på halv tre,14.45, A a) 1 m b) 2 cm c) 1 m d) 10 cm e) 5 cm f) B a) 2 m 95 cm b) 2 m 65 cm c) 155 A a) 20 g b) 40 kg c) 2 kg d) 1 kg e) 90 kg 155 B 156 A og 156 B Areal: A = 12 ruter, B = 12 ruter, C = 12 ruter Omkrets: A = 26 cm, B = 16 cm, C = 14 cm. Jo smalere figur, jo større omkrets. 157 A Rød er 15 cm, grønn er 20,5 cm, blå 25,5 cm, gul 11,5 cm 157 B a) F.eks. 6 m + 4 m + 6 m + 4 m eller 7 m + 3m + 7 m + 3 m b) f.eks. 9 m + 7 m + 9 m + 7 m eller A a) kl b) kl c) 13 minutter 158 B a) en rute b) fire ruter c) to ruter d) to ruter e) to ruter Mattestigen 4 Mattekort FASIT 35

36 159 A 159 B a) to, 14, b) halv fem, 16.30, c) ti over halv åtte, 19.40, d) fem over halv fire, 15.35, e) fem over ett, 13.05, f) ti på seks, 17.50, A a) 7 år b) 35 år c) 28 år d) 14 år 160 B ISBN forlag@gan.no

Mattestigen 3 Mattekort

Mattestigen 3 Mattekort 56007_Fasit til mattekort 31.03.03 10:39 Side 1 Mattestigen 3 Mattekort FASIT Hanne Solem Britt Jakobson Eva Marand 56007_Fasit til mattekort 31.03.03 10:39 Side 2 2003 GAN Forlag AS 2003 Britt Jakobson,

Detaljer

Anne-Lise Gjerdrum Elisabet W. Kristiansen. Illustrasjoner: John Thoresen. Tusen millioner. Bokmål

Anne-Lise Gjerdrum Elisabet W. Kristiansen. Illustrasjoner: John Thoresen. Tusen millioner. Bokmål Anne-Lise Gjerdrum Elisabet W. Kristiansen Illustrasjoner: John Thoresen Tusen millioner 4 Oppgavebok Bokmål Oppgaveboka inneholder øvings- og repetisjonsoppgaver til alle kapitlene i grunnbøkene. Øvingsoppgavene

Detaljer

Tre sett med oppgaver for mattebingo for 5. trinn Tips Lett 3,5 12,5 180 1/2 1/4 4/5 250 44,4 40,4

Tre sett med oppgaver for mattebingo for 5. trinn Tips Lett 3,5 12,5 180 1/2 1/4 4/5 250 44,4 40,4 Tre sett med oppgaver for mattebingo for 5. trinn Det er laget 3 sett med oppgaver som skal løses uten penn og papir. Ett sett med oppgaver består av lette spørsmål, ett med middels og det siste settet

Detaljer

oppgaver fra abels hjørne i dagbladet

oppgaver fra abels hjørne i dagbladet oppgaver fra abels hjørne i dagbladet sett 38 dag 1 1. På en hylle står det tre bøker. Den første boken er like tykk som de to andre til sammen. Den andre boken er på 150 sider, mens den tredje boken er

Detaljer

Lag et bilde av geometriske figurer, du også!

Lag et bilde av geometriske figurer, du også! Lag et bilde av geometriske figurer, du også! 6 Geometri 1 MÅL I dette kapitlet skal du lære om firkanter trekanter sammensatte figurer sirkler KOPIERINGSORIGINALER 6.1 Tangram 6.4 Felles problemløsing

Detaljer

Matematisk julekalender for 1. - 4. trinn

Matematisk julekalender for 1. - 4. trinn Matematisk julekalender for 1. - 4. trinn Nytt av året er en kalender for elever på 1. til 4. trinn. Dette er en aldersgruppe som spriker veldig i kunnskap, og derfor har vi valgt å lage et stort utvalg

Detaljer

Familiematematikk MATTEPAKKE 3. Trinn

Familiematematikk MATTEPAKKE 3. Trinn Familiematematikk MATTEPAKKE 3. Trinn May Renate Settemsdal og Ingvill Merete Stedøy Aktiviteter Geobrett Hvor mange forskjellige kvadrater kan du finne? Hvor mange kvadrater av ulik størrelse kan du

Detaljer

oppgaver fra abels hjørne i dagbladet

oppgaver fra abels hjørne i dagbladet oppgaver fra abels hjørne i dagbladet sett 8 dag 1 1. Tidlig en morgen starter en snegle på bakken og klatrer oppover en 12 meter høy stolpe. Hver dag kryper den 2 meter oppover, men om natten sklir den

Detaljer

Gyldendal Norsk Forlag AS utgave, 3. opplag 2006 ISBN: Omslagsdesign: Designlaboratoriet

Gyldendal Norsk Forlag AS utgave, 3. opplag 2006 ISBN: Omslagsdesign: Designlaboratoriet Gyldendal Norsk Forlag AS 2005 1. utgave, 3. opplag 2006 ISBN: 978-82-05-47954-8 Omslagsdesign: Designlaboratoriet Sats: Designlaboratoriet Brødtekst: Minion 10,5/14,5 pkt Alle henvendelser om boken kan

Detaljer

Areal av polygoner med GeoGebra

Areal av polygoner med GeoGebra 1. Vi starter med å lage forskjellige rektangler og kvadrater med følgende arealer: 1 rute, 2 ruter, 3 ruter, 4 ruter, 5 ruter, 6 ruter, 7 ruter, 8 ruter, 9 ruter og 10 ruter 2. Tegn så mange ulike figurer

Detaljer

Vi sier også at for eksempel 16 er kvadratet av 4. Kvadrattallene kan vi framstille som figurtall av kuler på denne måten:

Vi sier også at for eksempel 16 er kvadratet av 4. Kvadrattallene kan vi framstille som figurtall av kuler på denne måten: 10 Tall og figurer Tallene 1,, 3, 4,, kaller vi de naturlige tallene De naturlige tallene deler vi ofte i partall og oddetall Partallene er de tallene vi kan dele med Det er tallene, 4, 6, 8, 10, Oddetallene

Detaljer

Matematisk julekalender for 1.-4. trinn, 2015

Matematisk julekalender for 1.-4. trinn, 2015 Matematisk julekalender for 1.-4. trinn, 2015 I årets julekalender for 1.-4. trinn kan det velges om den skal bestå av enten første 9 eller alle 15 oppgaver. Alle oppgavene er laget i tre utgaver: lett,

Detaljer

DYNAMISK KARTLEGGINGSPRØVE I MATEMATIKK

DYNAMISK KARTLEGGINGSPRØVE I MATEMATIKK DYNAMISK KARTLEGGINGSPRØVE I MATEMATIKK For elever fra 1. 5. trinn Del C: Notatark til kartleggingsleder Elev: Født: Skole: Klassetrinn: Kartleggingsleder: Andre til stede: Sted og dato for kartlegging:

Detaljer

OPPGAVER FRA ABELS HJØRNE I DAGBLADET

OPPGAVER FRA ABELS HJØRNE I DAGBLADET OPPGAVER FRA ABELS HJØRNE I DAGBLADET SETT 18 DAG 1 1. Arne, Birger og Christian har i gjennomsnitt 100 kroner. Arne har like mye som Birger og Christian til sammen. Hvor mye har Arne? A) 100 kr B) 150

Detaljer

Niels Henrik Abels matematikkonkurranse 2013 2014. Løsninger

Niels Henrik Abels matematikkonkurranse 2013 2014. Løsninger Niels Henrik Abels matematikkonkurranse 0 04. Løsninger Første runde 7. november 0 Oppgave. Siden er et primtall, vil bare potenser av gå opp i 0. Altså,,,,..., 0 i alt tall........................................

Detaljer

Hefte med problemløsingsoppgaver. Ukas nøtt 2008/2009. Tallev Omtveit Nordre Modum ungdomsskole

Hefte med problemløsingsoppgaver. Ukas nøtt 2008/2009. Tallev Omtveit Nordre Modum ungdomsskole Hefte med problemløsingsoppgaver Ukas nøtt 2008/2009 Tallev Omtveit Nordre Modum ungdomsskole 1 Ukas nøtt uke 35 Sett hvert av tallene fra 1-9 i trekanten under, slik at summen langs hver av de tre linjene

Detaljer

Tusen millioner. Grunnbok A Grunnbok B Oppgavebok. B ok m ål

Tusen millioner. Grunnbok A Grunnbok B Oppgavebok. B ok m ål An n e R as ch-h alv o rs e n O d d v ar Aa s e n Tusen millioner Fasit Grunnbok A Grunnbok B Oppgavebok B ok m ål CAPPELEN DAMM AS, 0 ISBN 98-8-0--. utgave,. opplag 0 Materialet i denne publikasjonen

Detaljer

oppgaver fra abels hjørne i dagbladet

oppgaver fra abels hjørne i dagbladet oppgaver fra abels hjørne i dagbladet sett 4 dag 1 1. Hvor mange av de ett hundre første positive heltallene, 1, 2, 3,, 99, 100, er delelig med 2, 3, 4 og 5? A)0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 2. Ett tusen terninger

Detaljer

GEOMETRISPILL; former, omkrets og areal.

GEOMETRISPILL; former, omkrets og areal. GEOMETRISPILL; former, omkrets og areal. Utstyr: 1 spillbrett 1 terning 3-5 spillbrikker fyrstikker, eller småpinner med lik tykkelse og lengde geobrett og gummistrikker spørre- og gjørekort rød boks til

Detaljer

Oppgaver til julekalenderen 2005 for ungdomstrinnet; 8. - 10.trinn

Oppgaver til julekalenderen 2005 for ungdomstrinnet; 8. - 10.trinn Oppgaver til julekalenderen 2005 for ungdomstrinnet; 8. - 10.trinn Løsningsord for kalenderen er RAKETTBASE PRESIS KLOKKA TO A B C D E F G H I J K L M N O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 P Q R S T

Detaljer

Kengurukonkurransen 2010

Kengurukonkurransen 2010 Kengurukonkurransen 2010 «Et sprang inn i matematikken» CADET (9. 10. trinn) Hefte for læreren Kengurukonkurransen 2010 Velkommen til Kengurukonkurransen! I år arrangeres den for sjette gang i Norge. Dette

Detaljer

Eksamen MAT1011 1P, Våren 2012

Eksamen MAT1011 1P, Våren 2012 Eksamen MAT1011 1P, Våren 2012 Del 1 Tid: 2 timer Hjelpemidler: Vanlige skrivesaker, passer, linjal med centimetermål og vinkelmåler er tillatt. Oppgave 1 (18 poeng) a) 14,90 kroner per flaske 48,20 kroner

Detaljer

Niels Henrik Abels matematikkonkurranse 2009 2010

Niels Henrik Abels matematikkonkurranse 2009 2010 Nynorsk Niels Henrik bels matematikkonkurranse 009 00 Første runde. november 009 Ikkje bla om før læraren seier frå! I den første runden av belkonkurransen er det 0 fleirvalsoppgåver som skal løysast på

Detaljer

Familiematematikk MATTEPAKKE. 1. Trinn. May Renate Settemsdal og Ingvill Merete Stedøy

Familiematematikk MATTEPAKKE. 1. Trinn. May Renate Settemsdal og Ingvill Merete Stedøy Familiematematikk MATTEPAKKE 1. Trinn May Renate Settemsdal og Ingvill Merete Stedøy Aktiviteter Hvor mange? Sorter og tell alle tingene som er i kofferten. Hva er det flest av? Hva er det færrest av?

Detaljer

JULETENTAMEN, 9. KLASSE, 2015. FASIT

JULETENTAMEN, 9. KLASSE, 2015. FASIT JULETENTAMEN, 9. KLASSE, 2015. FASIT DELPRØVE 1. OPPGAVE 1.1: 367 + 254 = 621 c: 67. 88 536 536 = 5896 e: 18,4-9,06 = 9,34 24,8 + 7,53 = 32,33 d: 3,2 : 0,8 = 32 : 8 = 4 32 f: 12 2. 5 2 = 12 2. 25 = 12

Detaljer

1. Hvis Knut er dobbelt så gammel som Per, Per er dobbelt så gammel som Henrik, og Henrik er 9 år yngre enn Knut, hvor gammel er da Per?

1. Hvis Knut er dobbelt så gammel som Per, Per er dobbelt så gammel som Henrik, og Henrik er 9 år yngre enn Knut, hvor gammel er da Per? SETT 1 OPPGAVER FRA ABELS HJØRNE I DAGBLADET DAG 1 1. Hvis Knut er dobbelt så gammel som Per, Per er dobbelt så gammel som Henrik, og Henrik er 9 år yngre enn Knut, hvor gammel er da Per? 3. 2. En bro

Detaljer

Matematisk julekalender for 5.-7. trinn, 2011

Matematisk julekalender for 5.-7. trinn, 2011 Matematisk julekalender for 5.-7. trinn, 2011 Årets julekalender for 5.-7. trinn består av 9 enkeltstående oppgaver som kan løses uavhengig av hverandre. Oppgavene 4, 6, 8 og 9 er delt i to nivåer slik

Detaljer

oppgaver fra abels hjørne i dagbladet

oppgaver fra abels hjørne i dagbladet oppgaver fra abels hjørne i dagbladet sett 37 dag 1 1. Dersom vi dobler et bestemt tall, og så trekker fra tre, får vi tre mer enn halvparten av det tallet vi begynte med. Hvilket tall begynte vi med?

Detaljer

Oppgaver til julekalenderen 2005 for mellomtrinnet; 5. - 7.trinn

Oppgaver til julekalenderen 2005 for mellomtrinnet; 5. - 7.trinn Oppgaver til julekalenderen 2005 for mellomtrinnet; 5. - 7.trinn Løsningsord for kalenderen er RAKETTBASE PRESIS KLOKKA TO A B C D E F G H I J K L M N O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 P Q R S T U

Detaljer

Areal. Arbeidshefte for lærer

Areal. Arbeidshefte for lærer Arbeidshefte for lærer Areal Mange elever forklarer areal ved å si at det er det samme som lengde gange bredde. Disse elevene gjengir formelen for hvordan man finner arealet av et rektangel i stedet for

Detaljer

A) 1,5 kg B) 2 kg C) 2,33 kg D) 2,5 kg E) 3 kg

A) 1,5 kg B) 2 kg C) 2,33 kg D) 2,5 kg E) 3 kg SETT 24 OPPGAVER FRA ABELS HJØRNE I DAGBLADET DAG 1 1. På et museum ligger det tre steiner. Til sammen veier steinene 5 kg, og den tyngste veier to tredjedeler så mye som de to andre til sammen. Hvor mye

Detaljer

Matematisk julekalender for 8. - 10. trinn, 2008

Matematisk julekalender for 8. - 10. trinn, 2008 Matematisk julekalender for. - 0. trinn, 200 Årets julekalender for.-0. trinn består av 0 enkeltstående oppgaver som kan løses uavhengig av hverandre. Alle svar tilsvarer en bokstav, og bokstavene finner

Detaljer

Terminprøve i matematikk for 9. trinn

Terminprøve i matematikk for 9. trinn Terminprøve i matematikk for 9. trinn Høsten 2015 Navn: Klasse: Prøveinformasjon Prøvetid: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer - senest kl. 11.00 Del

Detaljer

Plassere positive og negative tall på tallinjen KOPIERINGSORIGINAL 2.1. Navn: KAPITTEL 2 Tall og tallforståelse. Oppgave 4a. Oppgave 4b.

Plassere positive og negative tall på tallinjen KOPIERINGSORIGINAL 2.1. Navn: KAPITTEL 2 Tall og tallforståelse. Oppgave 4a. Oppgave 4b. KOPIERINGSORIGINAL 2.1 KAPITTEL 2 Tall og tallforståelse Plassere positive og negative tall på tallinjen Navn: Oppgave 4a 0 1 Oppgave 4b 40 0 40 Oppgave 4c 20 0 20 Oppgave 5a 6 3 0 1 4 Oppgave 5b 2 1 0

Detaljer

oppgaver fra abels hjørne i dagbladet

oppgaver fra abels hjørne i dagbladet oppgaver fra abels hjørne i dagbladet sett 40 dag 1 1. En vare koster 70 kroner. Hva vil varen koste dersom prisen økes med 1000 %? A) 140 kr B) 700 kr C) 707 kr D) 770 kr E) 70000 kr 2. Per er vaktmester

Detaljer

Eksamen MAT 1011 Matematikk 1P Høsten 2013

Eksamen MAT 1011 Matematikk 1P Høsten 2013 Eksamen MAT 1011 Matematikk 1P Høsten 01 Oppgave 1 (1 poeng) Per har lest 150 sider i en bok. Dette er 0 % av sidene i boka. Hvor mange sider er det i boka? Går «veien om 1»: 150 1% 5 0 100% 5 100 500

Detaljer

Niels Henrik Abels matematikkonkurranse 2011 2012

Niels Henrik Abels matematikkonkurranse 2011 2012 Bokmål Niels Henrik Abels matematikkonkurranse 011 01 Første runde. november 011 Ikke bla om før læreren sier fra! Abelkonkurransens første runde består av 0 flervalgsoppgaver som skal løses i løpet av

Detaljer

Tall og algebra - begrep, forutsetninger og aktiviteter

Tall og algebra - begrep, forutsetninger og aktiviteter Tall og algebra - begrep, forutsetninger og aktiviteter Astrid Bondø NSMO 17-Sep-08 Hvordan gjøre oppgavene rikere? Oppgave A Regn ut svaret: a. 985 67 b. 897 65 c. 875 96 d. 586 97 addisjon subtraksjon

Detaljer

JESPER NICOLAJ CHRISTIANSEN RONIN 1 SVERDET ILLUSTRERT AV NIELS BACH OVERSATT AV VIGDIS BJØRKØY

JESPER NICOLAJ CHRISTIANSEN RONIN 1 SVERDET ILLUSTRERT AV NIELS BACH OVERSATT AV VIGDIS BJØRKØY JESPER NICOLAJ CHRISTIANSEN RONIN 1 SVERDET ILLUSTRERT AV NIELS BACH OVERSATT AV VIGDIS BJØRKØY Front Forlag AS, 2011 Originaltittel: Ronin 1: Sværdet Copyright tekst 2010 Jesper Christiansen og Forlaget

Detaljer

Nasjonale prøver. Matematikk 10. trinn Oppgave 2

Nasjonale prøver. Matematikk 10. trinn Oppgave 2 Nasjonale prøver 2005 Matematikk 10. trinn Oppgave 2 Skolenr.... Elevnr.... Gutt Omslag_skriv_mate_10.indd 1 Jente Bokmål 15. mars 2005 03-02-05 12:54:02 Alt du gjør, skal skrives i dette heftet. Når

Detaljer

Matematisk julekalender for 5. - 7. trinn, 2009

Matematisk julekalender for 5. - 7. trinn, 2009 Matematisk julekalender for 5. - 7. trinn, 2009 Årets julekalender for 5.-7. trinn består av 9 enkeltstående oppgaver som kan løses uavhengig av hverandre. Alle oppgavene gir et tall som svar, og dette

Detaljer

Niels Henrik Abels matematikkonkurranse 2012 2013

Niels Henrik Abels matematikkonkurranse 2012 2013 okmål Niels Henrik bels matematikkonkurranse 2012 201 Første runde 8. november 2012 Ikke bla om før læreren sier fra! belkonkurransens første runde består av 20 flervalgsoppgaver som skal løses i løpet

Detaljer

A) 7,5% B) 10% C) 12% D) 20% E) 25% 1. E. I klassen er det 12 (40% av 30) som bruker briller. 3 av disse er venstrehendte, og det svarer til!

A) 7,5% B) 10% C) 12% D) 20% E) 25% 1. E. I klassen er det 12 (40% av 30) som bruker briller. 3 av disse er venstrehendte, og det svarer til! SETT 22 OPPGAVER FRA ABELS HJØRNE I DAGBLADET DAG 1 1. I en klasse med 30 elever er det 40% som bruker briller. Alle de tre venstrehendte elevene i klassen bruker briller. Hvor stor andel av de i klassen

Detaljer

Tall, forståelse og eksamen Videregående skole (1P, 2P og 2PY)

Tall, forståelse og eksamen Videregående skole (1P, 2P og 2PY) Tall, forståelse og eksamen Videregående skole (1P, 2P og 2PY) Oslo, 16.-17.10.14 Astrid Bondø 19-Nov-15 Bygda Alvfjord Eksamen har i dag 5000 innbyggere. 2P 2014 Man regner med at innbyggertallet vil

Detaljer

Fasit til øvingshefte

Fasit til øvingshefte Fasit til øvingshefte Matematikk Mellomtrinn Geometri Copyright Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS Kartleggeren fasit Matematikk Mellomtrinn Geometri 1 Geometri Seksjon 1 Oppgave 1.1 Fargelegg a) 4 ruter

Detaljer

Niels Henrik Abels matematikkonkurranse 2009 2010

Niels Henrik Abels matematikkonkurranse 2009 2010 okmål Niels Henrik bels matematikkonkurranse 009 00 Første runde. november 009 Ikke bla om før læreren sier fra! belkonkurransens første runde består av 0 flervalgsoppgaver som skal løses i løpet av 00

Detaljer

Løsning del 1 utrinn Vår 10

Løsning del 1 utrinn Vår 10 /15/016 Løsning del 1 utrinn Vår 10 - matematikk.net Løsning del 1 utrinn Vår 10 Contents Oppgave 1 4 + 465 = 799 854 8 = 56 c) d) 64 :4 = 66 Oppgave c) d)650 g = 650 : 1000 kg = 6,50kg Oppgave 4, 7 =

Detaljer

Kengurukonkurransen 2013

Kengurukonkurransen 2013 Kengurukonkurransen 2013 «Et sprang inn i matematikken» ECOLIER (4. 5. trinn) Hefte for læreren Kengurukonkurransen 2013 Velkommen til Kengurukonkurransen! I år arrangeres den for niende gang i Norge.

Detaljer

Kengurukonkurransen 2018

Kengurukonkurransen 2018 2018 «Et sprang inn i matematikken» Cadet (9. 10. trinn) Løsninger og registreringsskjema Dette heftet inneholder: Fasit og korte løsningsforslag Registreringsskjema Fasit med korte kommentarer Mange matematiske

Detaljer

oppgaver fra abels hjørne i dagbladet

oppgaver fra abels hjørne i dagbladet oppgaver fra abels hjørne i dagbladet sett 41 dag 1 1. Erik jobber som salgsmedarbeider ved et teater. En dag brukte han hele arbeidsdagen på å ringe til firmaer for å tilby spesialavtaler. Han begynte

Detaljer

Kengurukonkurransen 2019

Kengurukonkurransen 2019 2019 «Et sprang inn i matematikken» Ecolier (4. 5. trinn) Løsninger og registreringsskjema Dette heftet inneholder: Fasit og korte løsningsforslag Registreringsskjema Fasit med korte kommentarer Mange

Detaljer

KAPITTELPRØVE 1. KAPITTEL 1 God start. Hvor stor del av figuren er a) grå b) hvit. Hva er størst av. a) og 2 10. b) og. c) og 3 1.

KAPITTELPRØVE 1. KAPITTEL 1 God start. Hvor stor del av figuren er a) grå b) hvit. Hva er størst av. a) og 2 10. b) og. c) og 3 1. KAPITTELPRØVE 1 KAPITTEL 1 God start 1 Hvor stor del av figuren er a) grå b) hvit 2 Hva er størst av 1 6 a) og 2 10 1 5 b) og 2 10 2 4 c) og 3 10 3 1 d) og 4 3 3 a) Hvordan deler vi inn området mellom

Detaljer

Nøkkelspørsmål til eller i etterkant av introduksjonsoppgaven:

Nøkkelspørsmål til eller i etterkant av introduksjonsoppgaven: Areal og omkrets Mange elever forklarer areal ved å si at det er det samme som lengde gange bredde. Disse elevene refererer til en lært formel for areal uten at vi vet om de skjønner at areal er et mål

Detaljer

Kengurukonkurransen 2015

Kengurukonkurransen 2015 Kengurukonkurransen 2015 «Et sprang inn i matematikken» BENJAMIN (6. 8. trinn) Hefte for læreren Kengurukonkurransen! I år arrangeres den for 11. gang i Norge. Dette heftet inneholder: Informasjon til

Detaljer

H. Aschehoug & Co www.lokus.no Side 1

H. Aschehoug & Co www.lokus.no Side 1 1 Bli kjent med GeoGebra GeoGebra er et dynamisk geometriprogram. Det vil si at vi kan gjøre en del endringer på figurene vi tegner, uten å måtte tegne dem på nytt, figuren endres dynamisk. Dette gir oss

Detaljer

A)8 B) 10 C) 14 D) 20 E) Sidekantene i en terning økes med 20%. Hvor mye øker terningens volum? A) 20 % B) 44 % C) 56,2 % D) 60 % E) 72,8 %

A)8 B) 10 C) 14 D) 20 E) Sidekantene i en terning økes med 20%. Hvor mye øker terningens volum? A) 20 % B) 44 % C) 56,2 % D) 60 % E) 72,8 % SETT 29 OPPGAVER FRA ABELS HJØRNE I DAGBLADET DAG 1 1. Per er i butikken for å kjøpe frukt. En appelsin koster 3 kroner, en banan koster 2 kroner, og et eple koster 1 krone. Per skal kjøpe for nøyaktig

Detaljer

Matematikk eksamensklassen 2013 / 14 Oversikt over temaer / innhold

Matematikk eksamensklassen 2013 / 14 Oversikt over temaer / innhold 1 Matematikk eksamensklassen 2013 / 14 Oversikt over temaer / innhold 1 Regning med positive og negative tall 2 Regnerekkefølge og parenteser 3 Potenser 4 Algebra 5 Brøkregning 6 Ligninger 7 Ulikheter

Detaljer

oppgaver fra abels hjørne i dagbladet

oppgaver fra abels hjørne i dagbladet oppgaver fra abels hjørne i dagbladet sett 42 dag 1 1. Line og Heidi er to søstre. I fjor var Line 1 cm lavere enn gjennomsnittet av de to, mens i år er hun 1 cm høyere enn gjennomsnittet. Til sammen har

Detaljer

KOMPETANSEMÅL ETTER 2. TRINNET Tall:

KOMPETANSEMÅL ETTER 2. TRINNET Tall: KOMPETANSEMÅL ETTER 2. TRINNET Tall: 1. Telle til 100, dele opp og byggemengder oppt il 10, sette sammen og dele opp tiergrupper. 2. Bruke tallinjen til beregninger og å angi tallstørrelser. 3. Gjøre overslag

Detaljer

Matematisk julekalender for 8. - 10. trinn

Matematisk julekalender for 8. - 10. trinn Matematisk julekalender for 8. - 10. trinn Årets julekalender for 8.-10. trinn består av 12 oppgaver. Opplegget kan passe til en kosetime før jul, eller klassene kan velge å løse noen oppgaver hver dag

Detaljer

oppgaver fra abels hjørne i dagbladet

oppgaver fra abels hjørne i dagbladet oppgaver fra abels hjørne i dagbladet sett 45 dag 1 1. På et bord står to beholdere som begge inneholder litt vann. Uansett hvilken beholder du velger, og så heller halvparten av innholdet over i den andre

Detaljer

Matematisk julekalender for 5.-7. trinn, 2014

Matematisk julekalender for 5.-7. trinn, 2014 Matematisk julekalender for 5.-7. trinn, 2014 Årets julekalender for 5.-7. trinn består av enten de første 9 eller alle 12 oppgavene som kan løses uavhengig av hverandre. Oppgavene 6 til 12 er delt i to

Detaljer

Fasit. Oppgavebok. Kapittel 1. Bokmål

Fasit. Oppgavebok. Kapittel 1. Bokmål Fasit Oppgavebok 8 Kapittel 1 Bokmål Kapittel 1 Hoderegning, overslag og skriftlig regning 1.1 a 30 c 45 e 47 b 9 d 35 f 55 1.2 a 224 c 140 e 432 b 12 d 34 f 70 1.3 a 5 d 18 g 18 b 58 e 19 h 132 c 3 f

Detaljer

Hefte med problemløsningsoppgaver. Ukas nøtt 2009/2010

Hefte med problemløsningsoppgaver. Ukas nøtt 2009/2010 Hefte med problemløsningsoppgaver Ukas nøtt 2009/2010 1 Tallev Omtveit Nordre Modum ungdomsskole 1 Bilde: http://images2.fanpop.com/images/photos/2900000/illusions-puzzles-and-brain-teasers-2936387-305-

Detaljer

FASIT 1-5, ungdomsskole

FASIT 1-5, ungdomsskole FASIT 1-5, ungdomsskole 1. desember: Ved å bruke 91 små terninger kan du få til å bygge akkurat 2 større terninger. Hvor mange små terninger er det i den største av disse? Svar: 64 Tips: Kan ledsages av

Detaljer

Geometri. Mål. for opplæringen er at eleven skal kunne

Geometri. Mål. for opplæringen er at eleven skal kunne 8 1 Geometri Mål for opplæringen er at eleven skal kunne bruke geometri i planet til å analysere og løse sammensatte teoretiske og praktiske problemer knyttet til lengder, vinkler og areal 1.1 Vinkelsummen

Detaljer

1. En murstein veier 3 kg pluss en halv murstein. Hvor mye veier en murstein? A) 4,5 kg B) 6 kg C) 7,5 kg D) 9 kg E) Umulig å avgjøre

1. En murstein veier 3 kg pluss en halv murstein. Hvor mye veier en murstein? A) 4,5 kg B) 6 kg C) 7,5 kg D) 9 kg E) Umulig å avgjøre OPPGAVER FRA ABELS HJØRNE I DAGBLADET SETT 2 DAG 1 1. En murstein veier 3 kg pluss en halv murstein. Hvor mye veier en murstein? A) 4,5 kg B) 6 kg C) 7,5 kg D) 9 kg E) Umulig å avgjøre 2. Dersom det tresifrede

Detaljer

Kva er klokka? Kva er klokka? Kva er klokka?

Kva er klokka? Kva er klokka? Kva er klokka? er to er eitt er tolv er fem er fire er tre er åtte er sju er seks er elleve er ti er ni halv to halv eitt halv tolv halv fem halv fire halv tre halv åtte halv sju halv seks halv elleve halv ti halv ni

Detaljer

Addisjon og subtraksjon i fire kategorier

Addisjon og subtraksjon i fire kategorier Mona Røsseland Nasjonalt senter for matematikk i Opplæringen 7-Feb-07 Addisjon og subtraksjon i fire kategorier Problemstillinger som inkluderer addisjon og subtraksjon kan ha svært varierende strukturer.

Detaljer

Kengurukonkurransen 2011

Kengurukonkurransen 2011 Kengurukonkurransen 2011 «Et sprang inn i matematikken» ECOLIER (4. 5. trinn) Hefte for læreren Kengurukonkurransen 2011 Velkommen til Kengurukonkurransen! I år arrangeres den for sjuende gang i Norge.

Detaljer

Kengurukonkurransen 2008 > Et sprang inn i matematikken <

Kengurukonkurransen 2008 > Et sprang inn i matematikken < Kengurukonkurransen 2008 > Et sprang inn i matematikken < Benjamin (6. 8. trinn) Hefte for læreren Kengurukonkurransen 2008 Velkommen til Kengurukonkurransen! I år arrangeres den for fjerde gang i Norge.

Detaljer

Oppgave A-U2. Svar ja eller nei. ja/nei. 1. Mormor og morfar bor i byen. 2. Mormor og morfar bor på en bondegård. 3. Det er kuer på bondegården.

Oppgave A-U2. Svar ja eller nei. ja/nei. 1. Mormor og morfar bor i byen. 2. Mormor og morfar bor på en bondegård. 3. Det er kuer på bondegården. Il il A-TEKST Mart!n kommer frem Kapittel U3 Oppgave A-U2 Svar ja eller nei. ja/nei 1. Mormor og morfar bor i byen. 2. Mormor og morfar bor på en bondegård. 3. Det er kuer på bondegården. 4. Det er griser

Detaljer

Terminprøve i matematikk for 8. trinn

Terminprøve i matematikk for 8. trinn Terminprøve i matematikk for 8. trinn Høsten 2006 bokmål Til noen av oppgavene skal du bruke opplysninger fra informasjonsheftet. Disse oppgavene er merket med dette symbolet: Navn: DELPRØVE 1 Maks. poengsum:

Detaljer

91241 SOFT COTTON M E H G D I L E A N J K C F B

91241 SOFT COTTON M E H G D I L E A N J K C F B 91241 SOFT COTTON M E H G I D L E A N J K C F B Versjon 1 91241 BAKVERK GARNKVALITET Soft Cotton (100 % Bomull. Nøste ca. 50 g = 80 m) GARNALTERNATIV Super Soft Cotton STØRRELSE PRINSESSEKAKE Høyde: Ca.

Detaljer

Matematisk julekalender for 5.-7. trinn, 2015

Matematisk julekalender for 5.-7. trinn, 2015 Matematisk julekalender for 5.-7. trinn, 2015 Årets julekalender for 5.-7. trinn består av enten de første 9 eller alle 12 oppgavene som kan løses uavhengig av hverandre. Oppgavene 6 til 12 er delt i to

Detaljer

OPPGAVER FRA ABELS HJØRNE I DAGBLADET SETT 27 DAG 1 DAG 2

OPPGAVER FRA ABELS HJØRNE I DAGBLADET SETT 27 DAG 1 DAG 2 SETT 27 OPPGAVER FRA ABELS HJØRNE I DAGBLADET DAG 1 1. På figuren er de to små sirklene like store. Hva er forholdet mellom arealene av det skraverte og det ikkeskraverte området? A) 1:1 B) 1:2 C) 3:4

Detaljer

Odd Tore Kaufmann, Audun Rojahn Olafsen, Kari Rikheim. arbeidsbok. Bokmål

Odd Tore Kaufmann, Audun Rojahn Olafsen, Kari Rikheim. arbeidsbok. Bokmål Odd Tore Kaufmann, Audun Rojahn Olafsen, Kari Rikheim arbeidsbok Bokmål Matematikk for barnetrinnet Arbeidsbok 2 bokmål Odd Tore Kaufmann Audun Rojahn Olafsen Kari Rikheim Det Norske Samlaget 2010 Det

Detaljer

Anne-Lise Gjerdrum Espen Skovdahl. Illustrasjoner: John Thoresen. Tusen millioner. Bokmål

Anne-Lise Gjerdrum Espen Skovdahl. Illustrasjoner: John Thoresen. Tusen millioner. Bokmål Anne-Lise Gjerdrum Espen Skovdahl Illustrasjoner: John Thoresen Tusen millioner Oppgavebok Bokmål Oppgaveboka inneholder øvings- og repetisjonsoppgaver til alle kapitlene i grunnbøkene. Øvingsoppgavene

Detaljer

Kapittel 5. Lengder og areal

Kapittel 5. Lengder og areal Kapittel 5. Lengder og areal Dette kapitlet handler om å: Beregne sider i rettvinklede trekanter med Pytagoras setning. Beregne omkrets av trekanter, firkanter og sirkler. Beregne areal av enkle figurer,

Detaljer

Hva er det største tallet du kan lage med disse sifrene?

Hva er det største tallet du kan lage med disse sifrene? Hva er det største tallet du kan lage med disse sifrene? Hvor mange tall tror du det er mellom 0 og? Tall og tallforståelse MÅL I dette kapitlet skal du lære om ulike typer tall plassverdisystemet og tall

Detaljer

oppgaver fra abels hjørne i dagbladet

oppgaver fra abels hjørne i dagbladet oppgaver fra abels hjørne i dagbladet sett 43 dag 1 1. Line-Marie strikker et lilla skjerf. Skjerfet er 80 masker bredt, og det tar 1 sekund å strikke en maske. Det går 3 rader per centimeter, og skjerfet

Detaljer

Tangram. Astrid Bondø NSMO

Tangram. Astrid Bondø NSMO Tangram Astrid Bondø NSMO T A N G R A M L E G E N D E N For lenge, lenge siden i det gamle Kina ville keiseren at tjeneren hans skulle bringe ham et kvadratisk stykke jade (bergart) Den uheldige tjeneren

Detaljer

1. desember. Oppgaven

1. desember. Oppgaven 1. desember Tenk deg at du skal dele en rund pizza med kun rette streker. Hvor mange stykker er det mulig å få dersom du deler 4 ganger (du skal prøve å få til så mange som mulig de trenger ikke være like

Detaljer

Sensurveiledning Matematikk 1, 5-10, emne 1 Høsten 2013

Sensurveiledning Matematikk 1, 5-10, emne 1 Høsten 2013 Sensurveiledning Matematikk 1, 5-10, emne 1 Høsten 2013 Oppgave 1 a) =2 = 5 2 =5 2 = = 25 4 = 25 8 Full uttelling gis for arealet uttrykt over. Avrundinger gis noe uttelling. b) DC blir 5 cm og bruk av

Detaljer

FASIT. 4B og OPPGAVEBOK. Matematikk for barnetrinnet. Bjørnar Alseth Henrik Kirkegaard Gunnar Nordberg Mona Røsseland. 1kg 0,9 kg 0,8 kg.

FASIT. 4B og OPPGAVEBOK. Matematikk for barnetrinnet. Bjørnar Alseth Henrik Kirkegaard Gunnar Nordberg Mona Røsseland. 1kg 0,9 kg 0,8 kg. Bjørnar Alseth Henrik Kirkegaard Gunnar Norderg Mona Røsseland B og OPPGAVEBOK FASIT kg, kg, kg g, kg, kg g, kg g, kg g, kg g, kg, kg g g g g g g g g g g, kg g g g g kg g g Matematikk for arnetrinnet Fasit

Detaljer

Matematisk julekalender for 8.-10. trinn, 2015

Matematisk julekalender for 8.-10. trinn, 2015 Matematisk julekalender for 8.-10. trinn, 2015 Årets julekalender for 8.-10. trinn består av 9 enkeltstående oppgaver som kan løses uavhengig av hverandre. Alle oppgavene har flere svaralternativer, hvorav

Detaljer

DYNAMISK KARTLEGGINGSPRØVE I MATEMATIKK

DYNAMISK KARTLEGGINGSPRØVE I MATEMATIKK DYNAMISK KARTLEGGINGSPRØVE I MATEMATIKK For elever fra 1. 5. trinn Del D: Dynamisk kartlegging, elevark Mange av oppgavene er muntlige eller praktiske og har derfor ikke oppgaveark til eleven. Til noen

Detaljer

Karin Fossum. Jeg kan se i mørket. roman

Karin Fossum. Jeg kan se i mørket. roman Karin Fossum Jeg kan se i mørket roman CAPPELEN DAMM AS 2011 ISBN 978-82-02-34986-8 ISBN 978-82-525-7775-4 (Bokklubben) 1. utgave, 1. opplag 2011 Omslagsdesign: Juve Design Sats: Type-it AS Trykk og innbinding:

Detaljer

Kari Saanum. Roman. Omnipax, Oslo 2015

Kari Saanum. Roman. Omnipax, Oslo 2015 Kari Saanum Gråt, baby Roman Omnipax, Oslo 2015 DREYERS FORLAG 2015 EPUB-PRODUKSJON: ROSENDAHLS BOOKPARTNERMEDIA ISBN 978-82-826-5041-4 Det må ikke kopieres eller tilgjengeliggjøres noe fra denne bok i

Detaljer

A) 12 B) 13 C) 14 D) 15 E) 16

A) 12 B) 13 C) 14 D) 15 E) 16 SETT 21 OPPGAVER FRA ABELS HJØRNE I DAGBLADET DAG 1 1. En bonde skal sette opp et gjerde rundt et trekantet område med sider 20 m, 20 m og 30 m. Han planlegger å sette opp stolper med 5 meters avstand

Detaljer

GODE ALGORITMER. Mekanisk regneferdighet. Forskningens konklusjon. Hva kreves i læreplanen? Var alt bedre før? 17.09.2012

GODE ALGORITMER. Mekanisk regneferdighet. Forskningens konklusjon. Hva kreves i læreplanen? Var alt bedre før? 17.09.2012 Mekanisk regneferdighet GODE ALGORITMER IKKE SØRGELIG SUBTRAKSJON OG DYSTER DIVISJON Bjørnar Alseth Multi i Vest 2012 Forskningens konklusjon Hva kreves i læreplanen? Forskerne er enige om 1. Vi må ikke

Detaljer

3. Introduksjon til prosjektet Hringr. Scratch fra scratch Enkel programmering for nybegynnere

3. Introduksjon til prosjektet Hringr. Scratch fra scratch Enkel programmering for nybegynnere 3. Introduksjon til prosjektet Hringr 29 Sammenlikninger hvis og hvis-ellers Vi mennesker bruker sammenlikninger hundrevis av ganger hver eneste dag. Når vi utfører oppgaver, når vi tenker og når vi jobber.

Detaljer

Regn i hodet: 46 + 28. Å uttrykke tall. Ulike uttrykksmåter. Det vesentlige er utvikling. Hvordan jobbe med dette? Hvordan jobbe med dette? 10.09.

Regn i hodet: 46 + 28. Å uttrykke tall. Ulike uttrykksmåter. Det vesentlige er utvikling. Hvordan jobbe med dette? Hvordan jobbe med dette? 10.09. Hva er Hvorfor Singaporematematikk er folk interesserte i Singapore-matematikk Fordi elevene i Singapore stadig får best resultat på En samling undervisningsstrategier vanlig i Singapore internasjonale

Detaljer

a) 5 5 b) 7 9 c) 1 0 d) 5 10 2,6 3,8 5 5,9 5,6 0,1 3,8 Tegn tallinjer og merk av brøkene. Skriv tallene på utvidet form.

a) 5 5 b) 7 9 c) 1 0 d) 5 10 2,6 3,8 5 5,9 5,6 0,1 3,8 Tegn tallinjer og merk av brøkene. Skriv tallene på utvidet form. 1 Skriv av og sett inn < eller >. a) 5 5 b) 7 9 c) 1 0 d) 5 10 2 Tegn en tallinje fra 6 til 6. Merk av tallene så nøyaktig som mulig. 2,6 3,8 5 5,9 5,6 0,1 3,8 3 Tegn tallinjer og merk av brøkene. 1 3

Detaljer

Terminprøve i matematikk for 8. trinn

Terminprøve i matematikk for 8. trinn Terminprøve i matematikk for 8. trinn Våren 2006 bokmål Til noen av oppgavene skal du bruke opplysninger fra informasjonsheftet. Disse oppgavene er merket med dette symbolet: Navn: DELPRØVE 1 Maks. poengsum:

Detaljer

Når tallene varierer.

Når tallene varierer. Når tallene varierer. Innføring i algebra med støtte i konkreter Astrid Bondø Ny GIV, februar/mars 2013 Når tallene varierer Det første variable skritt! Treff 10 Hesteveddeløp Rød og sort (Et Ess i Ermet,

Detaljer

Kengurukonkurransen 2017

Kengurukonkurransen 2017 2017 «Et sprang inn i matematikken» Cadet (9. 10. trinn) Løsninger og registreringsskjema Dette heftet inneholder: Fasit og korte løsningsforslag Registreringsskjema Fasit med korte kommentarer Mange matematiske

Detaljer

oppgaver fra abels hjørne i dagbladet

oppgaver fra abels hjørne i dagbladet oppgaver fra abels hjørne i dagbladet sett 9 dag 1 1. Kjetil og Øystein skal kjøre fra Stavanger til Oslo i hver sin bil. Kjetil starter først og holder en konstant fart på 75 km/t. Øystein starter en

Detaljer

GRUNNLEGGENDE TALLFORSTÅELSE OG GRUNNLEGGENDE GEOMETRI. Elevene skal møte begrepene på mange ulike måter, og få innblikk i

GRUNNLEGGENDE TALLFORSTÅELSE OG GRUNNLEGGENDE GEOMETRI. Elevene skal møte begrepene på mange ulike måter, og få innblikk i GRUNNLEGGENDE TALLFORSTÅELSE OG GRUNNLEGGENDE GEOMETRI TALL PÅ MANGE MÅTER Elevene skal møte begrepene på mange ulike måter, og få innblikk i - Tall som antall/mengde (kardinaltall) Mange barn vi tror

Detaljer

VEILEDNING TALLKLOSSER

VEILEDNING TALLKLOSSER VEILEDNING TALLKLOSSER Denne veiledningen er rettet mot både barnehagen og skolen. Velg fra aktivitetene det som passer best for deres barn. Klossene er laget for at barn tidlig skal få god forståelse

Detaljer