Konica Minoltas grønne bidrag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konica Minoltas grønne bidrag"

Transkript

1 MILJØ- BEVISSTHET Konica Minoltas grønne bidrag Konica Minolta, en ledende produsent innenfor skriverteknologier, ser på vern av miljøet som en viktig del av selskapets ledelsesfilosofi oppsummert i Eco Vision Eco Vision 2050 ble formulert for å uttrykke selskapets langsiktige miljøvisjon, og visjonen etablerer et sett av mål og retningslinjer samt skisserer opp en utviklingsvei for å møte fremtidige målsetninger. Konica Minolta oppfyller på denne måten sitt ansvar som et globalt selskap ved å hjelpe til med å etablere og bidra til en mer bærekraftig verden. Slike mål er for eksempel å bidra til å forhindre global oppvarming, sikre at ikke-fornybare ressurser brukes effektivt, inkludert gjenbruk, samt støtte til bevaring og gjenoppretting av planetens biologiske mangfold. Selskapet har tro på at teknologi er den drivende kraften som gir muligheten for å oppnå denne bærekraftige utviklingen, samtidig som man også reduserer effekten av produksjonen på miljøet og kan tilby innovative produkter med forbedrede miljøvennlige egenskaper. MILJØ- BEVISSTHET

2 ECO VISION 2050 FOR EN BÆREKRAFTIG VERDEN OG ET BÆREKRAFTIG SAMFUNN Sagt enkelt: det som er bra for miljøet er også bra for miljøsamvittigheten og det kan også spare deg for penger. En av de enkleste måtene å understreke resultatene Konica Minolta har oppnådd fra sitt arbeid innenfor feltene teknologi, funksjoner og funksjonalitet (som alle spiller en viktig rolle for å sikre at produktene overholder lokale og globale miljøforskrifter), er å se på de mange sertifiseringene selskapet er tildelt. Blue Angel, Energy Star, ISO 14001, ROHS, Miljøfyrtårn 1 Redusere CO2-utslippene med 80 % fra regnskapsåret 2005 gjennom produktets livssyklus innen Målet er å resirkulere og maksimere den effektive bruken av planetens begrensede ressurser 3 Arbeide for å fremme gjenoppretting og bevaring av biologisk mangfold "Konica Minoltas ledelsesfilosofi er: Vi skal skape nye verdier." "Dette handler ikke bare om å skape nye produkter med banebrytende funksjoner som ikke er lansert tidligere. "Nye verdier" betyr også nye måter å ta vare på miljøet på." Masatoshi Matzusaki President og adm. dir., Konica Minolta Holdings, Inc.

3 PRODUKTETS LIVSSYKLUS Den faktiske prosessen med å integrere miljøvennlige aspekter i et produkt, som en Konica Minolta MFP, involverer mange trinn. Det første trinnet er forskning på utvikling av nye produkter og tjenester, som fortsetter med mange og varierte interne prosesser som fører sammen både leverandører og kunder. Etter at produktet har gått gjennom hele livssyklusen sin, avsluttes den her med resirkulering av produktet. Energiøkonomisering og global implementering av Konica Minoltas avfallsfrie konsept Fokus på: Fremme resirkulering for å redusere avfall og minimere avfall på søppelfyllinger Miljøvennlige innkjøp over hele verden Fokus på: Prioritere kjøp av produkter med lav miljøpåvirkning PRODUKSJON GRØNT INNKJØP DISTRIBUSJON Kontinuerlig forbedre miljøstandardene Fokus på: Energibesparende produktdesign, kompakt og lett konstruksjon, forlenget livsløp, resirkulerbare komponenter AVFALLSHÅNDTERING Forbedre distribusjonsrutene og distribusjonssystemene for å redusere CO2-utslippene Fokus på: Proaktiv omorganisering av globale logistikksystemer, f.eks. bytte fra fly og lastebiler til skip, jernbane osv. Øke effektiviteten innen salg og service SALG OG SERVICE FORSKNING OG UTVIKLING DRIFTFASE HOS SLUTTBRUKER RESIRKULERING Minimere avfall og oppfylle lokale markedsreguleringer rundt om i verden Fokus på: Etablere rutiner som tilrettelegger for gjenbruk og resirkulering av brukte produkter Fokus på: Redusere antall biler på salgskontorene; optimalisere servicebesøk Minimere de totale CO2-utslippene gjennom levetiden til hvert kontorprodukt Fokus på: Utvikle produkter og teknologier som sparer energi

4 GRØNNE TEKNOLOGIER Enheter produsert av Konica Minolta leveres som standard med mange avanserte teknologier som kan skåne miljøet. Simitri HD polymerisert toner Simitri HD-toner er laget av materialer som inneholder biomasse. Dette bidrar til å oppnå CO2-nøytralitet under resirkulering og bidrar til å redusere det samlede karbonutslippet fra Simitri HD og, som en konsekvens, fra Konica Minoltas kontorenheter. Biomassen i Simitri HD-toner er en plantebasert ressurs som består av biologisk materiale som dermed reduserer miljøeffekten under produksjon, bruk og resirkulering. Livssyklusen til miljøvennlig toner CO2 NØYTRAL FORDI CO2-UTSLIPPET BLIR ABSORBERT IGJEN AV FOTOSYNTESEN Fotosyntesen under plantens vekst CO2-nøytral Plantebaserte biomasse ressurser Olje CO2-utslipp Gjenbrukt som resirkulert papir Blekkfjerning Simitri HD toner med biomasse

5 Fikseringsteknologi med induksjonsvarme Denne teknologien er integrert i mange Konica Minoltaenheter. Fikseringsenheter med induksjonsvarme kan nå den bestemte fikseringstemperaturen mye raskere enn enheter med tradisjonelle oppvarmingsmetoder. Denne kortere oppvarmingstiden betyr at det er nødvendig med mindre energi. Det betyr også at temperaturen som fikseringsenheten holder når MFP-enheten er i dvalemodus, kan være lavere slik at det samlede energiforbruket reduseres. Fikseringsteknologi med induksjonsvarme er et miljøvennlig alternativ. Toneroppsamling Det store flertallet av Konica Minoltas sort/hvit enheter er i dag utstyrt med et effektiv system for resirkulering av toner. All toneren blir ikke fiksert til papiret under utskriftsprosessen, og toneroppsamlingsmekanismen sørger for å resirkulere og gjenbruke den ubrukte toneren. Gjenbruk av toneren bidrar ikke bare til å redusere kostnadene, men reduserer også tonerforbruket og dermed CO2-utslippene. Dynamisk økotimer Den dynamiske økotimeren involverer en løpende analyse av faktisk MFP-bruk gjennom en periode på fire uker. Dataene fra denne analysen brukes for å automatisk nullstille og justere systemtilgjengeligheten (lav strøm- og dvalemodus). Denne logiske videreutviklingen av økotimeren gjør at MFP enheten slår seg automatisk over i dvalemodus når den ikke er i bruk. Økoskannemodus Når MFP-enheten brukes kun til skanning (ingen utskrift) blir fikseringsenheten deaktivert for å spare strøm. Hvis bare skannefunksjonen skal brukes etter at maskinen er vekket igjen, forblir varmesystemet for fikseringsenheten avslått. Lav TEC-verdi TEC-verdien (typisk strømforbruk) er det viktigste målet for å klassifisere og vurdere energiforbruk. Verdien indikerer det typiske strømforbruket til et elektrisk produkt over en periode på én uke, hvor beregningene er basert på det gjennomsnittlige kontorforbruket. Verdien blir beregnet i henhold til standardiserte målekriterier og er derfor ikke produsentspesifikke. Sammenlignet med nesten alle andre systemer, kan Konica Minoltas systemer vise til svært lave TECverdier. Energy Star-sertifiseringen blir tildelt på grunnlag av TEC-verdien. Kunder som kjøper utstyr basert på Energy Star-sertifiseringen kan forvente reduserte driftsutgifter og mindre miljøpåvirkning

6 GRØNN FUNKSJONALITET Konica Minoltas kontorprodukter kan innføre en rekke funksjoner som bidrar til å redusere papirforbruket, øke produktiviteten og redusere kostnadene. Tosidig utskrift/ kopiering Årlig papirforbruk Utskrift/kopiering på begge sider bidrar av helt åpenbare grunner til redusert papirforbruk og dermed lavere kostnader. Dette eksemplet illustrerer et kopi/ utskrifts-volum på 250 ark per uke. Tosidig utskrift og kopiering kan spare inntil ark per år. ensidig Årlig papirforbruk tosidig Årlig papirforbruk tosidig og 2 sider på 1 Redusert papirforbruk = CO2-utslipp ark Tosidig utskrift/kopiering ark Basert på ukentlig forbruk på 250 ark ark

7 N-opp utskrift/ kopiering Aktivering av funksjonen N opp utskrift og kopiering sparer papir ved å kombinere flere sider i et dokument til én enkelt side. I tillegg gir funksjonen bedre oversikt og er også egnet for utkast til dokumenter: utskrift av færre sider gir redusert toner- og papirforbruk. N-opp utskrift og kopiering Testutskrift og testkopi Funksjonene for testutskrift og testkopi er tilgjengelig på de fleste Konica Minolta-enheter. Før flere sett av et dokument skrives ut, f.eks. en presentasjon, skrives det ut én testkopi først slik at den kan kontrolleres før resten skrives ut. Hvis det ikke er behov for noen korrigeringer, kan resten av jobben deretter produseres raskt siden dataene allerede er behandlet. Denne funksjonen forhindrer unødvendig sløsing med papir og toner. Utskrift og kopiering Denne funksjonaliteten viser en forhåndsvisning av utskriften og kopien på skjermen før den skriver ut, enten på skriverdrivere eller PC-skjermen eller direkte på MFPdisplayet under kopiering. Dette er en effektiv metode for å unngå feilkopiering. Blanke sider Dokumenter inneholder ofte blanke sider. Blanke sider brukes for eksempel for å sikre at kapitler alltid starter til høyre. For å unngå at blanke sider går gjennom utskriftsmekanismen slik at man sløser bort papir, kan enheten stilles inn slik at blanke sider blir hoppet over automatisk. Økometer Økometer Økometeret er en teller som viser bruk og strømforbruk. Displayet gir en tydelig visualisering av miljørelaterte tema, for eksempel forholdet mellom ensidig og tosidig utskrift, og vises direkte på MFP panelet. Hensikten er å gi en tydelig oversikt over disse miljødataene og øke bevisstheten rundt bedre og mer miljøvennlig bruk av MFP-enheten.

8 GRØNNE SERTIFISERINGER Konica Minolta bruker mye tid og ressurser på å utvikle nye teknologier og funksjoner for å sikre at alle produktene overholder miljøreguleringer i alle deler av verden. De viktigste globale sertifiseringene er: Blue Angel, Energy Star, ISO 14001, ROHS. Blue Angel er verdens første merkesystem for miljøvennlighet og blir tildelt produkter og tjenester som har en redusert miljøpåvirkning. Energy Star Kun kontorutstyr som tilfredsstiller gitte standarder for energiforbruk blir tildelt Energy Star. Det sentrale kriteriet er TECverdien. ISO ISO er en internasjonalt anerkjent standard for miljøstyringssystemer. Konica Minolta benytter et miljøstyringssystem som stemmer overens med ISO 14001: selskapets styringssystem ble for flere år innført som de styrende retningslinjene for alle gruppens produksjonanlegg over hele verden, og alle disse anleggene er tildelt ISO sertifiseringen. RoHS (Restriction of Hazardous Substances/ restriksjoner på farlige stoffer) RoHS er et direktiv som begrenser bruken av farlige stoffer i produksjonen av et stort utvalg elektrisk og elektronisk utstyr. RoHS er tett knyttet til WEEE-direktivet (elektrisk og elektronisk avfall) som er spesielt rettet mot innsamling, resirkulering og gjenbruk av elektriske artikler, og med mål om å håndtere og til slutt løse problemet med de store mengdene giftig elektrisk avfall som blir generert. Konica Minolta støtter RoHS fullt ut: selskapet har iverksatt ytterligere skritt for å unngå bruk av stoffer oppført under RoHS i alle sine kontorprodukter. Konica Minolta Business Solutions Norge Nydalsveien OSLO Norge 05/2012 Blue Angel

Vi tar vare på planeten vår. Teknologier og konsepter som ivaretar miljøet. Informasjon Miljøvennlige tiltak

Vi tar vare på planeten vår. Teknologier og konsepter som ivaretar miljøet. Informasjon Miljøvennlige tiltak Vi tar vare på planeten vår Teknologier og konsepter som ivaretar miljøet Informasjon Miljøvennlige tiltak Selskapet som ansvarsbevisst verdensborger Som ledende produsent innen skriverteknologi for kontorer

Detaljer

JEG VIL KUNNE STOLE PÅ EN EFFEKTIV ARBEIDSFLYT med

JEG VIL KUNNE STOLE PÅ EN EFFEKTIV ARBEIDSFLYT med JEG VIL KUNNE STOLE PÅ EN EFFEKTIV ARBEIDSFLYT med den høyeste sikkerheten FORBEDRER BANK- PROSESSENE FORBEDRER bankprosessene 2/3 DEN LETTESTE VEIEN TIL OPTIMALISERTE prosesser Selskaper innen finansnæringen

Detaljer

JEG ØNSKER UTDANNING MED TJENESTER SOM GJØR TING ENKELT

JEG ØNSKER UTDANNING MED TJENESTER SOM GJØR TING ENKELT JEG ØNSKER UTDANNING MED TJENESTER SOM GJØR TING ENKELT FORBEDRET TJENESTEBASERT UTDANNING TJENESTEBASERT UTDANNING Utdanning er en av de viktigste suksessfaktorene i samfunnet, og utdanningsinstitusjoner

Detaljer

ET MAGASIN FRA RICOH NORGE AS

ET MAGASIN FRA RICOH NORGE AS F O K U S NR. ET MAGASIN FRA RICOH NORGE AS 3 2010 UMB og Ricoh - en suksesshistorie Total Green Office Solution Kvalitet,lønnsomhet og miljøbevisthet - tre ting på én gang! Business Driver Program Pick

Detaljer

GOING FOR GREEN. - når miljøet er viktig for alle. Canon GOING FOR GREEN

GOING FOR GREEN. - når miljøet er viktig for alle. Canon GOING FOR GREEN GOING FOR GREEN - når miljøet er viktig for alle Canon GOING FOR GREEN 9 Vårt ansvar Din garanti Du har nettopp fått Canons miljøbrosjyre GOING FOR GREEN i hendene. MILJØSTYRING I VERDIKJEDEN Vårt miljøengasjement

Detaljer

Miljørapport 2011. Rolig, vi hjelper deg.

Miljørapport 2011. Rolig, vi hjelper deg. Miljørapport 2011 Rolig, vi hjelper deg. hilsen fra administrerende direktør Fremtiden vår den viktigste saken av alle Som Nordens ledende forsikringsselskap, er vår miljøinnsats en selvsagt del av forretningsstrategien

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

Baltic GPP. Seminarfakta. www.balticgpp.eu

Baltic GPP. Seminarfakta. www.balticgpp.eu Baltic GPP Seminarfakta Dette faktadokumentet er en del av seminarmateriellet for opplæring av kursholdere og offentlige innkjøpere innenfor prosjektet Baltic GPP. Her finner du faktaene og innholdet som

Detaljer

Mangfold Samfunn Miljø

Mangfold Samfunn Miljø Mangfold Samfunn Miljø Etikk 1 Informasjon om rapporten Staples Norway arbeider målrettet med miljøog samfunnsansvar, og ønsker gjennom denne rapporten og gi en oversikt over det arbeid som er gjort gjennom

Detaljer

Klimaproblemet og bankenes tilpasning

Klimaproblemet og bankenes tilpasning Vestlandsforsking-rapport nr. 2/2009 Klimaproblemet og bankenes tilpasning Johannes Idsø Vestlandsforsking, Pb 163, 6851 Sogndal Tlf.: 906 33 600 Faks: 947 63 727 side 2 Vestlandsforsking rapport Tittel

Detaljer

SIKKERHET. Konica Minoltas industriledende sikkerhetsstandarder SIKKERHET

SIKKERHET. Konica Minoltas industriledende sikkerhetsstandarder SIKKERHET Konica Minoltas industriledende sikkerhetsstandarder I vår digitale tidsalder har vi sett at den globale kommunikasjonen gjennomgår en enorm vekst, og potensialet for skadelige sikkerhetsbrudd har økt

Detaljer

Rapport om bærekraftighet for Canon Europa, Midtøsten og Afrika 2012

Rapport om bærekraftighet for Canon Europa, Midtøsten og Afrika 2012 Rapport om bærekraftighet for Canon Europa, Midtøsten og Afrika 2012 canon-europe.com OM Canon Europa Canon Europa N.V. er et heleid datterselskap av Canon Inc. Japan og er ansvarlig for salg og markedsføring

Detaljer

Lyreco arbeider ut fra mottoet: Kvalitet oppnås først når kunden har fått oppfylt sine forventninger

Lyreco arbeider ut fra mottoet: Kvalitet oppnås først når kunden har fått oppfylt sine forventninger Lyrecos kvalitetsstyringssystem Lyreco arbeider ut fra mottoet: Kvalitet oppnås først når kunden har fått oppfylt sine forventninger Lyreco i Skandinavia er sertifisert i henhold til ISO 9001:2008 og ISO

Detaljer

TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Smarte ladestasjoner for regulering av strømnettet

TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Smarte ladestasjoner for regulering av strømnettet TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Smarte ladestasjoner for regulering av strømnettet Jon Thore Myklatun Vegard Bekkeseth Jon Åge Stakvik Ida Elise Solhaug Christine Leine Lunden Håvard Breisnes Vika

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET. GRØNN ITNr. Har du husket å sikre familien og boligen din mot brann og innbrudd i 2010?

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET. GRØNN ITNr. Har du husket å sikre familien og boligen din mot brann og innbrudd i 2010? DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Enklere IT-hverdag Frigjør ressurser med virtualisering av servere Miljøfyrtårn Bli en attraktiv partner med miljøsertifi sering GRØNN ITNr. 1 / Des. 09 5TIPS

Detaljer

Nabolag på lag Eksperter i team TET4850 - Smart Grid

Nabolag på lag Eksperter i team TET4850 - Smart Grid Nabolag på lag Eksperter i team TET4850 - Smart Grid Berit Lund Emilie Brunsgård Ek Helene Eide Wiik Håkon Tollefsen Jonas Bjertnes Jacobsen Øystein Blixhavn 2. mai 2013 Sammendrag Elkraftsystemet i dag

Detaljer

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Handlingsplan 2007-2010 Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Forord Forord Regjeringen ønsker at forbruk og produksjon skal være mest mulig bærekraftig. Offentlig sektor må gå foran og vise

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

Wilh. Wilhelmsen. miljørapport 2006

Wilh. Wilhelmsen. miljørapport 2006 Wilh. Wilhelmsen miljørapport 2006 SIDE / wilh. wilhelmsen miljørapport 2006 En pådriver for miljøtilpasset internasjonal skipsfart > wilh. wilhelmsen gjennomfører en rekke tiltak fra design av skip til

Detaljer

Energieffektivitet i datasentre White paper

Energieffektivitet i datasentre White paper Energieffektivitet i datasentre White paper Energi representerer en av de mest betydningsfulle driftskostnadene i et datasenter. Videre vil den grunnleggende prisen på energi, basert på nåværende og forutsigbare

Detaljer

Energi. i verdensklasse. Intelligent. Energihåndtering. Lær om energisparing av ekspertene. Hvordan kan ditt bygg oppnå samme høye standard.

Energi. i verdensklasse. Intelligent. Energihåndtering. Lær om energisparing av ekspertene. Hvordan kan ditt bygg oppnå samme høye standard. Intelligent Energi Mars 2012 Smarte og effektive energiløsninger Energihåndtering i verdensklasse Hvordan kan ditt bygg oppnå samme høye standard. Se side 4 TMCY-8KDR3Z_NO Lær om energisparing av ekspertene

Detaljer

Evatic AS Managed Print Services Økt lønnsomhet i dagens marked Hvordan automatisering av prosesser kan redusere kostnadene og øke marginenene

Evatic AS Managed Print Services Økt lønnsomhet i dagens marked Hvordan automatisering av prosesser kan redusere kostnadene og øke marginenene Evatic AS Managed Print Services Økt lønnsomhet i dagens marked Hvordan automatisering av prosesser kan redusere kostnadene og øke marginenene Innholdsfortegnelse Kort sammendrag 4 Hvem bør lese dette

Detaljer

Rapport fra pilotprosjektet Klimanøytral stat. Difi mai 2012

Rapport fra pilotprosjektet Klimanøytral stat. Difi mai 2012 Difi mai 2012 Rapport fra pilotprosjektet Klimanøytral stat Innholdsfortegnelse Rapport fra pilotprosjektet... 1 1 Sammendrag... 4 2 Pilotprosjektets mål... 5 3 Beskrivelse av prosjektets gjennomføring...

Detaljer

FITS Økonomistyring Becta 2004 Utgitt på norsk av Senter for IKT i utdanningen i 2012

FITS Økonomistyring Becta 2004 Utgitt på norsk av Senter for IKT i utdanningen i 2012 FITS Økonomistyring Becta 2004 Utgitt på norsk av Senter for IKT i utdanningen i 2012 FITS økonomistyring Innhold ØS 1 Introduksjon... 1 ØS 2 Oversikt... 1 ØS 3 Implementeringsveiledning... 4 ØS 4 Driftsveiledning...

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

2012/2013. Å skape noe med omtanke Miljøredegjørelse for Stibo Graphic

2012/2013. Å skape noe med omtanke Miljøredegjørelse for Stibo Graphic 2012/2013 Å skape noe med omtanke Miljøredegjørelse for Stibo Graphic 2 leder Som en av Europas ledende produsenter av magasiner, reklametrykksaker og kataloger har Stibo Graphic skarpt fokus på miljøbelastningen

Detaljer

Et bevisst valg for langsiktig holdbarhet

Et bevisst valg for langsiktig holdbarhet Et bevisst valg for langsiktig holdbarhet Balanced Choice et bevisst valg for langsiktig holdbarhet Balanced Choice Langsiktig holdbarhet handler om å gjøre kloke valg. Det handler om å finne riktig balanse

Detaljer

NORSKE SKOG OG MILJØET NORSKE SKOG MILJØRAPPORT 1997

NORSKE SKOG OG MILJØET NORSKE SKOG MILJØRAPPORT 1997 NORSKE SKOG OG MILJØET NORSKE SKOG MILJØRAPPORT 1997 1 2 NORSKE SKOG MILJØRAPPORT 1997 NORSKE SKOG OG MILJØET Dette er Norske Skog Målsetningen er å videreutvikle Norske Skog som et internasjonalt skogindustrikonsern

Detaljer

Handel og tjenester i et bærekraftig Norge

Handel og tjenester i et bærekraftig Norge Rapport 18/10 fra Vista Analyse AS Handel og tjenester i et bærekraftig Norge Haakon Vennemo og Karin Ibenholt Vista Analyse 14.oktober 2010 Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapportnummer 2010/18 Rapporttittel

Detaljer