Hva er et miljøledelsessystem?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hva er et miljøledelsessystem?"

Transkript

1 Hva er et miljøledelsessystem? o Integrert rutiner i styringssystemene for å sikre o Oversikt over virksomhetens miljøbelastning/risiko o Lovlig drift o Mer miljøeffektivitet (dvs. mindre miljøbelastning ift verdiskapning) o Består av: o Strategiske vedtak: policy, mål, visjoner o Rutiner: for å måle, handle, håndtere avvik o Tiltak: forebedringsaktiviteter (en gang) må budsjetteres o Rapporteringsrutiner inkl. behandling i lederteamet.

2 Relevante tema Hva vi kjøper og hvordan (leietaker, IKT utstyr/tjenester, biler, ) Hva vi tilbyr og hvordan (f.eks. etjenester for redusert transport, papirbruk og arealbehov, hvor vi holder kurs, ekurs) Hvordan vi løser våre oppdrag (f.eks. digital first ) Hvordan vi drifter våre virksomheter (f.eks. lokalisering, temperaturstyring, avfallssortering, måling og rapportering) Hvilke signaler vi gir som arbeidsgiver: fremme verdier, rutiner og kompetanse/opplæring Hva vi etterspør av infrastruktur (f.eks. energimerking, avfallshåndtering, ladeplasser for elbil) Hvordan vi rapporterer Hvordan vi styrer underliggende etater. Hvordan vi agerer som myndighet (men godt med erfaringen)

3 Noen miljøstandarder Fokusområder Miljøkrav Ekstern rapportering 3. Parts revisjon Statens minste krav Spesifisert Nei Til MiljøRes - > offentlighet Nei (Riksrev?) Miljøfyrtårn Bransje Prestasjon og forbedrings tiltak Svanen (tjenester) Produkt - Livsløpsfokus Til MF / kommunen Prestasjon Til Svanen Ja ISO Eget valg Forbedring Nei Ja Ja - kommunalt EMAS Eget valg Forbedring Ja revidert offentlig rapport Ja

4 Miljøpolicy Identifiserer prioriterte tema Definerer ambisjonsnivå, inkl kontinuerlig forbedring Skisserer strategier Forplikter ledelse Gir handlingsrom Kommunisert internt og eksternt Varer flere år

5 Eksempel MDs intern miljøpolicy MD skal ta ansvar for driftsorganisasjonens påvirkning av det ytre miljøet. Dette skal gjenspeiles og dokumenteres i driften. MDs øverste ledelse har ansvaret for at miljøledelsessystemet integreres i det eksisterende styringssystem, og at den etterleves og holdes ved like. Det primære miljøansvaret ligger imidlertid hos den enkelte under utøvelsen av sine arbeidsoppgaver. MDs ansatte skal gjennom medvirkning, kompetanseoppbygging og gode rutiner motiveres til å følge MDs miljøstrategi og miljørutiner, og bidra til at mangler avdekkes og raskt rettes opp. MD skal jobbe aktivt innen fire satsningsområder for den interne driften: Innkjøp-, avfall-, transport- og bygg- og energi. MD skal systematisk og kontinuerlig forbedre sin miljøinnsats. MD forplikter seg også å overholde egne krav, samt gjeldende lover og forskrifter. MD vil stille krav til operatører og leverandører slik at disse stimuleres til å miljøtilpasse egen virksomhet og tjenester.

6 Difis miljøpolitikk Miljøbevissthet skal prege våre handlinger i det daglige virke. Det er særlig viktig på følgende områder: Transport: Difis rolle som pådriver krever utstrakt kommunikasjon med andre aktører, og mellom Difis kontorer. Kommunikasjon skaper transportbehov, men dette behovet kan reduseres med bruk av gode elektroniske alternativer. I de tilfeller der fysisk transport er nødvendig, kan dens miljøbelastning påvirkes av valg av transportmiddel. Difi vil dermed sikre at medarbeiderne sikres god infrastruktur, støtteapparat og motivasjon for å ta i bruk elektroniske samarbeidsverktøy, samt at reiseregulativer og regelverk stimulerer til valg av miljøeffektive transportmidler. Difis medarbeidere skal være motivert og opplært til bruk av esamarbeidsløsninger når dette er mulig. esamarbeidsløsninger skal alltid vurderes når en reise vurderes. Personlige fordeler knyttet til fysiske reiser skal balanseres med lignende fordeler for bruk av esamarbeidsløsninger. Difis medarbeider skal ha tilgang til en åpen teknisk infrastruktur som gir gode alternativer til fysiske reiser i først omgang innenfor Difi, senere med Difis viktigste samarbeidspartnere. Den tekniske infrastrukturen skal understøttes med nødvendige støttefunksjoner. Difi skal ha en profil som miljøbevisst transportbruker og pådriver for effektiv bruk av esamarbeidsløsninger i det offentlige gjennom egen atferd og synliggjøring av muligheter for andre offentlige aktører. Anskaffelser: Difi har ansvar for å støtte offentlige innkjøpere med relevante verktøy som mal, kurs, etc for bl.a. å sikre anskaffelser som tilfredsstiller kravene som stilles i Regjeringens handlingsplan for miljø- og samfunnsbevisste anskaffelser. Dette ansvaret medfører en forpliktelse til at Difi selv skal oppfylle Regjeringens forventninger. Difi vil dermed sikre at miljøhensyn tas i alle egne anskaffelser samt at miljøhensyn flettes inn i verktøy og veiledninger som gjøres tilgjengelige for offentlige anskaffere. Avfall: Difi som forvaltningsorganisasjon produserer avfall etter bruk av diverse kontorrekvisita som papp, papir og trykksaker. Vi har også avfall som utgåtte elektroniske verktøy, emballasje ved nyanskaffelser av for eksempel pc`r samt noe organisk avfall. Difi vil motivere sine medarbeidere til gjenbruk og redusere den totale mengden avfall. Difi vil også bidra til at organisasjonens avfall sorteres og håndteres på en miljøvennlig måte. Energi: Difi benytter energi i forbindelse med oppvarming av lokaler og drifting av elektronisk verktøy. Som leietaker av lokaler vil organisasjonen til enhver tid oppfordre til bruk av Grønn strøm og benytte regulering av innetemperatur og lys. Difi vil oppfordre medarbeiderne til bevissthet om sitt bruk av energi og oppfordre til å slå av lys, pc og skjerm og annet elektrisk utstyr ved fravær fra kontoret og etter arbeidstid.

7 Forankring og støtte Hovedansvar øk/adm avd. Miljønettverk : økonomi, personal, intranett, bygg, IKT, innkjøp Ledermøte/sjefsmøte AMU Policy Årlige rapporter (før offentliggjøring) og forslag til endringstiltak Fagforeningene

HANDLINGSPLAN FOR MILJØLEDELSE

HANDLINGSPLAN FOR MILJØLEDELSE ADMINISTRASJONEN avdeling for personal og organisasjon HANDLINGSPLAN FOR MILJØLEDELSE 2010-2011 Forfattere (Regular 13/13,6 pt) Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Ambisjoner for miljøledelse... 2 3 Mål, indikatorer

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

Avfallsmengder: NTNU skal redusere avfallsmengden med 15 % i forhold til 2011-nivå og samtidig øke sorteringsprosenten til 85 % innen 2020.

Avfallsmengder: NTNU skal redusere avfallsmengden med 15 % i forhold til 2011-nivå og samtidig øke sorteringsprosenten til 85 % innen 2020. 1 av 6 Eiendomsforvaltningen GSK / LBU NTNUs Miljøambisjon Miljømål Målene bygger på føringer fra NTNUs strategi 2011 2020, og er utviklet i samarbeid med driftsavdelingen, eiendomsavdelingen, innkjøpsseksjonen

Detaljer

Tips om miljøsertifisering

Tips om miljøsertifisering Tips om miljøsertifisering Det finnes flere typer miljøsertifisering. Den vanligste er miljøfyrtårn, som vi vil bruke mest plass på i dette dokumentet. Vi oppfordrer alle avdelinger i NTL Sentralforvaltningen

Detaljer

miljøstrategi for norsk idrett

miljøstrategi for norsk idrett miljøstrategi for norsk idrett 1. INNLEDNING Idrettsstyret vedtok miljøstrategi for norsk idrett 28. februar 2011. Som Norges største frivillige bevegelse, er det viktig at idretten viser et samfunnsansvar

Detaljer

Sluttrapport. Miljø og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten MIDT-NORGE SØR-ØST NORD NORD SØR-ØST VEST MIDT-NORGE MIDT-NORGE VEST SØR-ØST SØR-ØST

Sluttrapport. Miljø og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten MIDT-NORGE SØR-ØST NORD NORD SØR-ØST VEST MIDT-NORGE MIDT-NORGE VEST SØR-ØST SØR-ØST NORD MIDT-NORGE SØR-ØST NORD MIDT-NORGE SØR-ØST VEST MIDT-NORGE SØR-ØST VEST SØR-ØST VEST VEST Sluttrapport Miljø og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Sammendrag... 2 1. Bakgrunn for prosjektet og

Detaljer

Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten

Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Rapport fra arbeidsgruppen September 2008 Utkast 1 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn for miljø- og klimaprosjektet 5 2.1Oppdraget som er gitt

Detaljer

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013.

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Miljørapport 2010 Vi står overfor store miljøutfordringer som klimaendringer, miljøgifter på avveie og tap av biologisk mangfold. Helse Bergen ønsker å ta sitt

Detaljer

Miljøledelse og miljøstyring

Miljøledelse og miljøstyring en Miljøledelse og miljøstyring Medlemsmøte Grønn Byggallianse 4 februar 2010 Anne Katrine Sjøholt PTL Anne.katrine.sjoholt@ptl.no Tlf 45216286 www.ptl.no Hva er miljøledelse? -Miljøledelse er holdningsendring

Detaljer

Kvalitetshåndbok Kongsbergregion

Kvalitetshåndbok Kongsbergregion Kongsbergregion INNHOLD 1. Visjoner og mål... 3 2.... 3 2.1 Hva er hensikten med et Kvalitetstyringssystem...3 2.2 Ansvar og roller...4 2.3 Kvalitetskostnad og økt effektivitet...4 2.4 Hovedfokus i kontinuerlig

Detaljer

sektor vis miljøhandlingsplan og helseforetakene

sektor vis miljøhandlingsplan og helseforetakene SYKEHUS OG MILJØ sektor vis miljøhandlingsplan og helseforetakene Rapporten er utarbeidet av Bergfald & Co as på oppdrag fra Helsedepartementet. Ansvarlig: Øystein Solevåg Bergfald & Co as Gøteborggt.

Detaljer

Miljøsertifisering av SIFO

Miljøsertifisering av SIFO Miljøsertifisering av SIFO Målsettinger for Miljøledelse og miljøprofil i SIFO med forslag til tiltak Rapport fra arbeidsgruppe SIFO, november 2008 av Engebret Rødningen, Grethe Strand-Pedersen og Gunnar

Detaljer

Miljøinnkjøp i Agder

Miljøinnkjøp i Agder Miljøinnkjøp i Agder Miljøet trenger tre ting Miljø i det offentlige regelverket Lov om offentlige anskaffelser 6.Livssykluskostnader, universell utforming og miljø Statlige, kommunale og fylkeskommunale

Detaljer

Konsept for internkontroll

Konsept for internkontroll Konsept for internkontroll Helse Vest RHF April 2008 39089.DOC side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1 Forord... 4 2 Helse Vest RHFs roller og hovedoppgaver... 5 3 Mål og hensikt med dette

Detaljer

Selvevaluering av anskaffelsesarbeid i offentlige virksomheter. Versjon: 1.0 Dato: November 2013. www.anskaffelser.no/styring- og -ledelse

Selvevaluering av anskaffelsesarbeid i offentlige virksomheter. Versjon: 1.0 Dato: November 2013. www.anskaffelser.no/styring- og -ledelse Selvevaluering av anskaffelsesarbeid i offentlige virksomheter Versjon: 1.0 Dato: November 2013 www.anskaffelser.no/styring- og -ledelse 1 INTRODUKSJON For å gjennomføre selvevalueringen foreligger det

Detaljer

Kvalitetshåndbok. Utgave nr. 1

Kvalitetshåndbok. Utgave nr. 1 Vår intensjon med en er å beskrive overfor våre kunder, leverandører og medarbeidere hvordan vi tenker og arbeider med kvalitetsstyring, HMS og internkontroll i. Utgave nr. 1 Revidert: 29.mai 2015 Innhold

Detaljer

Intern kontroll. Intern veiledning. Jørn Johannessen, seksjonssjef plan og økonomi 06.08.12. Revidert 12.12.13 V 2. 0

Intern kontroll. Intern veiledning. Jørn Johannessen, seksjonssjef plan og økonomi 06.08.12. Revidert 12.12.13 V 2. 0 Intern kontroll Intern veiledning Jørn Johannessen, seksjonssjef plan og økonomi 06.08.12 Revidert 12.12.13 2014 V 2. 0 Innhold 1. INNLEDNING... 2 1.1 Definisjon av begrepet... 2 1.2 Hvem utfører intern

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Styringssystem for informasjonssikkerhet et topplederansvar

Styringssystem for informasjonssikkerhet et topplederansvar Styringssystem for informasjonssikkerhet et topplederansvar Jan Sørgård Seniorrådgiver Difi Visjon «Vi utvikler offentlig sektor» Områder Digital forvaltning Offentlige anskaffelser Ledelse og organisering

Detaljer

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2010

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2010 MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2010 ET VIKTIG STEG INNHOLD 2 Om miljørapporten 3 Et viktig steg 4 Energi 6 Avfall 8 Vannforbruk 10 Innkjøp og miljøkrav 12 Miljørevisjoner i anskaffelser 14 Etiske leverandørkjeder

Detaljer

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet)

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) H Å N D B O K Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) Ajourført pr. 27. desember Innholdsfortegnelse Forord 1. Grendelaget A. Mål B. Fakta om grendelaget C. Ansvar D. Styrende dokumentasjon

Detaljer

Rapportering av miljøindikatorer i SFT 2007

Rapportering av miljøindikatorer i SFT 2007 Rapportering av miljøindikatorer i SFT TA-2388/28 Innhold 1. Historikk side 3 2. Sammendrag og miljøprioriteringer 28 side 3 3. Rapport for perioden 1998- side 4 4. Bygg og energi side 4 5. Innkjøp side

Detaljer

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2011

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2011 MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2011 VI ER PÅ VEI INNHOLD 2 Om miljørapporten 3 Vi er på vei 4 Energi 6 Avfall 8 Vannforbruk 10 Innkjøp og miljøkrav 12 Miljørevisjoner i anskaffelser 14 Etiske leverandørkjeder

Detaljer

Veileder. Veileder i internkontroll

Veileder. Veileder i internkontroll Veileder Veileder i internkontroll DFØ 04/2013, 1. opplag Forord God internkontroll understøtter styringen og bidrar til at virksomhetens mål og krav blir oppfylt. Internkontroll handler om å sikre kvalitet

Detaljer

MILJØLEDELSE I BYKOMMUNER. En studie av miljøsystemer og standarder i sykehjem og skoler i fem storbyer

MILJØLEDELSE I BYKOMMUNER. En studie av miljøsystemer og standarder i sykehjem og skoler i fem storbyer Miljøledelse i bykommuner En studie av miljøsystemer og standarder i sykehjem og skoler i fem storbyer 1 Miljøledelse i bykommuner En studie av miljøsystemer og standarder i sykehjem og skoler i fem storbyer

Detaljer

Krav til alle bransjer

Krav til alle bransjer 0 Krav til alle bransjer Målgruppe: Alle virksomheter som skal sertifiseres som Miljøfyrtårn må tilfredsstille dette kravet. I tillegg skal minst ett bransjespesifikt krav benyttes. Krav merket med HK

Detaljer

KLIMAGUIDE FOR NTLs TILLITSVALGTE

KLIMAGUIDE FOR NTLs TILLITSVALGTE KLIMAGUIDE FOR NTLs TILLITSVALGTE innhold 1. Innledning... 3 2. Miljø og klima i styringssystemene... 4 3. Miljøsertifisering... 6 4. Ideer til lokale tiltak... 9 6. Kilder og inspirasjon... 11 2 1. Innledning

Detaljer

Krav til alle bransjer

Krav til alle bransjer 0 Krav til alle bransjer Målgruppe: Alle virksomheter som skal sertifiseres som Miljøfyrtårn må tilfredsstille dette kravet. I tillegg skal minst ett bransjespesifikt krav benyttes. Krav merket med HK

Detaljer

et godt kjøp til lokalpolitikere og ledere i offentlig sektor

et godt kjøp til lokalpolitikere og ledere i offentlig sektor Offentlige innkjøp i Norden utgjør omtrent NOK 1000 milliarder pr år denne kjøpekraften kan effektivt bidra til mer miljøvennlige produkter. Et miljøfokus kan i tillegg gi din virksomhet økt verdiskapning,

Detaljer

Miljørapporteringskurs i Arendal. Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS

Miljørapporteringskurs i Arendal. Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS Miljørapporteringskurs i Arendal Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS Totalmiljø AS Om oss Totalmiljø AS ble etablert i 2001 To ansatte med hjemmekontorløsning Miljøfyrtårnsertifisert siden 2007

Detaljer