Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012"

Transkript

1 Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012

2 Innhold Forord... 3 Vår virksomhet... 4 Drift... 5 Miljøstyring... 6 Miljøaspekter... 8 Miljøpåvirkning... 9 Oppfølging Oppsummering Egenprodusert tørke Side 2

3 Forord K. LUND Offshore as ønsker med denne rapporten å informere kunder, leverandører og andre interesserte om våre mål, tiltak og status når det gjelder å unngå forurensing samt å beskytte miljøet. Dette har sin bakgrunn i blant annet: Det er en økende interesse for at bedrifter vektlegger en bærekraftig utvikling Nasjonale lover og forskrifter Internasjonale standarder for miljøstyring Vår miljøpolitikk Vi erkjenner at det tjener vår virksomhet å praktisere et åpent forhold til våre omgivelser Denne miljørapporten er skrevet basert på vår miljømanual, våre definerte miljøaspekter og er i henhold til NS 9440 om miljørapportering. Denne miljørapporten gis ut i andre omgang i mars 2013 for å oppsummere andre driftsår i nytt bygg. Neste miljørapport gis ut i februar/mars Sola, mar Leandro Dobre QA/HMS leder Side 3

4 Vår virksomhet K. LUND Offshore as Organisasjonsnr: Skvadronveien 29, 4050 Sola Tlf K. LUND Offshore as er et norsk selskap med hovedkontor på Sola, et salgskontor i Bergen, og et datterselskap i Brasil. Denne miljørapporten tar kun for seg virksomheten i Norge. Spørsmål om denne miljørapporten, og eventuelt andre henvendelser kan rettes til selskapets daglige leder, Gaute Jørpeland. Vår virksomhet består av prosesser som vist i diagrammet under. Side 4

5 Lover og forskrifter QA Manual QA rutiner Kontinuerlige forbedringer Våre politikker HMS Manual HMS rutiner Arbeids beskrivelser Reklamasjoner Avvik Ledelsens gjennomgang Miljømanual Miljø rutiner Oppfølging tiltak Drift K. LUND Offshore as flyttet i november 2010 inn i helt nytt bygg i Skvadronveien 29 på Sola. Her har vi 7000 m2 med moderne kontorer og produksjonslokaler. Dette bygget er designet for å være mest mulig energiøkonomisk, og vi bruker energiøkonomiseringstiltak i stor utstrekning. Vi er 78 ansatte og har hatt en vekst i antall ansatte siden starten i 2000 på ca. 10 % årlig. Vi omsatte i 2012 for ca. 230 millioner NOK. 66 ansatte er menn, og 12 ansatte er kvinner (ca.18 %). Andelen kvinner er økende (i fjor var de 17 %). Vår kjernevirksomhet består i leveranser av kompressor pakker og løfteutstyr til offshoreindustrien over hele verden. Ved vårt anlegg på Sola prosjekterer og bygger vi kompressorpakkene selv, etter våre kunders spesifikasjoner. Vi har en service avdeling som reiser til våre kunder, og reparerer og vedlikeholder vårt utstyr som vi tidligere har levert. Videre driver vi med produksjon, salg og utleie av løfteutstyr. Dette dreier seg om luftdrevne og hydrauliske vinsjer og taljer fra 600 kg til 250 tonn. Vi utfører også service, reparasjoner og sertifisering av denne type utstyr. Etter ca. ett og halvt års drift i nye lokaler har vi gjort en evaluering av energibruken i bygget vårt. Vi engasjerte derfor energiselskapet Lyse til å gjennomføre en analyse av energibruken høsten Rapporten fra denne evaluering er klar, og viser at vi utnytter energien på en meget god måte. Bygget er energimerket D, noe som tilsvarer et forbruk på mindre enn eller lik 215 KWh/m² for kontorbygg og 270 KWh/M² for industribygg. Side 5

6 Men analysen viser at reelt forbruk ligger på 143 KWh/M², noe som må sies å være meget bra. Månedlig energiforbruk jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Søylene viser energibruk (kwh) pr. måned Total sett er det er en økning på ca. 10 % fra 2011, som tilsvarer de andre økninger (total ansatte, omsetning og aktivitet). Miljøstyring Vi jobber etter vår uttalte miljøpolitikk som vist nedenfor, samt ihht våre miljøsystemer som er bygget opp og sertifisert ihht ISO Side 6

7 K. LUND Offshore as ser det som et minimumskrav at vi følger den gjeldende miljølovgivningen med tilhørende forskrifter, samt våre egne interne rutiner for miljøstyring. K. LUND Offshore as innførte i 2006 TPM filosofien i hele bedriften. Dette har vært et meget viktig bidrag til å heve oss opp til den standarden vi har i dag. Det var en naturlig videreutvikling av TPM prosessen som førte til beslutningen om å sertifisere bedriften etter både ISO og OHSAS Vi har i bedriften 7 morgenmøter hvor det diskuteres og behandles avvik og forbedringsforslag som går på kvalitet, HMS og miljø. På disse møtene gjennomgås også våre viktigste miljøaspekter, og det oppfordres til aktivt å bidra med forslag til tiltak for å vri vår negative miljøpåvirkning i retning av en positiv miljøpåvirkning. K. LUND Offshore as ønsker å ha en åpen dialog med nærmiljøet, samfunn og myndigheter. Side 7

8 Miljøaspekter Våre vesentligste miljøaspekter er: Hindre utslipp av skadelige stoffer til ytre miljø Effektivisere transport Avfallshåndtering/kildesortere Redusere antall forskjellige kjemikalier i bruk på verksteder Energieffektivisering I inneværende periode har vi hatt som målsetning at vi skal ha 0 utslipp av skadelige stoffer til ytre miljø. Denne målsetningen har vi klart å oppnå. Et annet viktig miljøaspekt er ønske om å effektivisere transport på en slik måte at vi får færre transporter inn og ut av bygget. Vi har jobbet mot våre leverandører innenfor transport, og har klart å redusere antallet transportører. Bedriften har inngått avtaler med våre transportører om at de har faste daglige transporter for å hente varer, istedenfor at vi ringer hver gang vi har en forsendelse. De ringer også først for å sjekke at vi faktisk har varene klar. Bedriften oppfordrer også alle ansatte om å sykle til jobb istedenfor å kjøre bil. I den forbindelse har vi vår egen sykle til jobben aksjon hvor vi premierer alle som sykler over 400 km eller over 60 dager til og fra jobb i løpet av aksjonen. Et annet viktig miljøaspekt for oss er målsetningen om å bli mer effektive i vår avfallshåndtering system. Vi har i perioden hatt fokus på å kildesortere også på kontorene, og har satt inn 3 nye kildesorteringsstasjoner. Samtidig har vi gjennomgått alle våre rutiner for avfallssortering, som har ført til: - Vann fra delevaskere sendes som spesialavfall. - Kurs i håndtering av farlig avfall og gjennomgang av rutinene. - Bedre kontroll over farlig avfall med fokus på reduksjon. Vi jobber også i samarbeid med vår rekvisita leverandør, Proffpartner Stavanger Verktøy, med å kutte ut duplikater og unødvendige kjemikalier vi bruker på verkstedene. Vi har også Side 8

9 konstant fokus på om det kommer nye mer miljøvennlige kjemikalier vi kan bruke istedenfor de vi bruker i dag. Miljøpåvirkning Avfall Et av våre miljøaspekter går på å redusere mengden restavfall. Vi har innført kildesortering på både kontorer og i verkstedene. Vi sorterer på følgende fraksjoner: Papp/Papir Glass og metallemballasje Plast EE avfall Matavfall/organisk Oljefiller/oljefilter Rustfritt stål Spraybokser Svart stål Andre farlig avfall Treverk I 2012 har vi oppnådd en sorteringsgrad på 84,80 %: Kildesorterte fraksjoner Avfall til sortering/energigj.v. 100% 80% 60% 40% 20% 0% Totalt 2010 Totalt 2011 Totalt 2012 Graf for kildesorterte fraksjoner viser en positiv trend fra 2010 til Dette er en økning fra i fjor, noe som må sies å være et bra resultat. Særlig med tanke på at målsetningen i miljøaspektene var en økning. Vi velger likevel å opprettholde samme målsetning for 2013 som for 2012, ettersom det blir vanskeligere å øke sorteringsgraden jo høyere den kommer. Side 9

10 Farligavfallsprosent av total mengedelen avfall har en nedgang trend: farlig avfall - % total 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Oppfølging Det har i løpet av 2012 blitt gjennomført revisjoner av virksomheten vår både av kunder, intern audit, samt audit fra Dovre sertifisering som er vår samarbeidspartner for ISO sertifiseringene. Disse auditene resulterte i 2 avvik, og 7 anbefalinger. Alle avvik, observasjoner og anbefalinger er tatt til følge, og er lukket. Det er videre for 2013 laget en Handlingsplan for miljø som er en del av miljøsystemet. Denne er oppdatert og blir jevnlig gjennomgått på ledermøter. Ellers viderefører bedriften sitt kontinuerlige forbedringsarbeid som ivaretar både QA, HMS og miljø. Det har i løpet av 2012 ikke funnet sted noe myndighetskontroll av vår virksomhet. Oppsummering K. LUND Offshore driver en virksomhet som bare i veldig liten grad påvirker miljøet negativt fordi: Ingen utslipp til luft eller jord av skadelige stoffer Bedriften har investert i et nytt energieffektivt bygg, hvor vi utnytter energien langt utover det som var forventet. Økt graden av kildesortering langt ut over målet for fjoråret og vedlikehold av farlig avfall prosent Oppfordre alle ansatte til å sykle til jobb Side 10

11 K. LUND Offshore`s produkter bidrar positivt til forbedring av det ytre miljø ved bl.a.: Vi leverer utstyr som brukes til å gjenvinne gasser i tankanlegg som ellers ville blitt faklet Vi har strategisk valgt leverandører som fører til mindre transportbehov. Utstrakt bruk av standardiserte produkter Side 11