Miljøanskaffelser i EB

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Miljøanskaffelser i EB"

Transkript

1 Kvalitetssystem Energiselskapet Buskerud AS KS Område: Innkjøp Ansvarlig: Kristin Eliassen Opprettet: KS Hovedprosedyre: Miljøanskaffelser i EB Godkjent: KE / Godkjent: <dd.mm.åå> KS Rutine: IFS Revidert: INNKJØP Miljøanskaffelser i EB Miljoanskaffelser_-eb.doc Side 1 av 5

2 Hvilke miljømål har EB og hvordan påvirker dette våre anskaffelser? EB har en aktiv miljøprofil og stiller strenge krav til sine samarbeidspartnere. I alle anskaffelser med mindre dette er åpenbart irrelevant - skal det stilles krav til miljø eller klimapåvirkning gjennom konkrete krav, eller dokumentasjon på at leverandøren arbeider aktivt med miljøforbedrede tiltak. Alle anskaffelser skal foregå innenfor rammene til EB sine etiske retningslinjer, etiske retningslinjer for leverandører og krav til helse, miljø og sikkerhet. Det skal gjennom tilgjengeliggjøring av maler og prosedyrer legges til rette for at anskaffelser og forvaltning av varer og tjenester bidrar til best mulig ressursutnyttelse. Ressurser For å sikre best mulig miljøkompetanse, skal innkjøpsansvarlig til enhver tid være oppdatert og aktivt tilrettelegge samt overføre kompetanse som vedrører miljøspørsmål. Miljøkrav til leverandører EB skal som minimumskrav stille krav til sine leverandører eller samarbeidspartnere om å kunne dokumentere sitt miljøengasjement bidra til lav forurensning av indre og ytre miljø ved resirkulering gjennom etablerte returordninger og omfattende kildesortering påvirke sine underleverandører / produsenter til å etterleve tilsvarende miljømessige mål ha fokus på alternative miljøbesparende energikilder for å minimere global miljøbelastning. Miljøkrav til produkter Ved vurdering av produkter ved anskaffelse, skal det stilles krav til lav belastning på biologisk mangfold, lavt råvare- og energiforbruk, forurensning og avfallsmengder i hele produktets livssyklus. Herunder: å sørge for lavt råvare- og energiforbruk forårsake lite forurensning og gi små avfallsmengder i hele produktets livssyklus (LCC vurdering) bestå av fornybare råvarer som forvaltes langsiktig eller være av gjenvunnet materiale kunne repareres og vedlikeholdes ha garantiordning for produktets ytelse i en fastsatt tidsperiode (i henhold til standard avtalevilkår) ha offisielt miljømerke der dette er mulig kunne returneres og destrueres på en forsvarlig måte, dersom de krever spesialbehandling ved avhending. Miljoanskaffelser_-eb.doc Side 2 av 5

3 Lenker: Regjeringens handlingsplan for miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser ( ) Handlingsplanen trådte i kraft I handlingsplanen fremgår det at Panelet for miljøbevisste innkjøp har en sentral rolle i arbeidet med å utvikle veiledende kriterier, og at arbeidet skal sees i nær sammenheng med kriterieutvikling i Norden og EU for øvrig. Selve oppbyggingen og utformingen av kriteriene følger de prinsippene som er nedfelt i Guidedance on criteria development, et arbeidsdokument utviklet for Nordisk Ministerråd. Miljøledelse i staten Målet med veilederen er å gi statlige virksomheter et godt grunnlag for å integrere miljøhensyn i egen virksomhet. Dette gjøres både med tanke på å integrere samfunnsansvaret for miljø i eksisterende styringssystemer, i ledelse og organisasjon, men også ved å gi eksempler og forslag til tiltak, samt å styrke nødvendig kompetanse på miljø i forhold til eksisterende regelverk og de mest sentrale miljøproblemene. Miljøveileder Nærings- og handelsdepartementet har utarbeidet en miljøveileder. Veilederen er tenkt å være en rettesnor for offentlige anskaffelser med bakgrunn i at lov om offentlige anskaffelser pålegger statlige og kommunale oppdragsgivere å ta hensyn til livssykluskostnader og miljømessige konsekvenser ved planlegging av anskaffelser. Last ned Miljøveilederen Miljoanskaffelser_-eb.doc Side 3 av 5

4 For å ha best mulig verktøy når rammeavtaler skal inngås benytter EB seg av en miljøveileder kalt Miljøinnkjøp som Østfold fylkeskommune har utviklet for norsk bruk. Her kan man hente fram viktige miljøspørsmål som må/bør stilles til leverandørene i forkant av anskaffelser og inngåelse av rammeavtaler. Materialretur Materialretur står for innkreving av emballasjevederlaget, materialselskapene for organiseringen av innsamlings- og gjenvinningsordningene. Første januar 2006 bytter Materialretur navn til Grønt Punkt Norge AS. Navnebyttet blir gjennomføres fordi selskapet vil bli mer tydelige på hvilke tjenester som tilbys Grønt Punkt Norge representerer næringslivets eget system for innsamling og gjenvinning av brukt emballasje. Næringslivet har gjennom avtaler med myndighetene forpliktet seg til å samle inn og gjenvinne mellom 60 % og 80 % av all emballasje som tilføres markedet. Kostnadene forbundet med dette dekkes gjennom et emballasjevederlag som betales av norske bedrifter. Størrelsen på vederlaget avhenger av type og mengde emballasje hver bedrift bidrar med. Grønt Punkt Norges hovedoppgave er å sørge for oppslutning om ordningen samt være bindeleddet mellom vederlagspliktige bedrifter og materialselskapene for emballasje, som er ansvarlige for tilrettelegging av innsamlings- og gjenvinningsordningene. Les mer GRIP Grip er avviklet og funksjoner er tenkt lagt inn under DIFI. Se mer på Nasjonalt panel for miljøbevisste innkjøp Panelets viktigste oppgaver er å identifisere barrierer og muligheter for å ta miljøhensyn ved offentlige anskaffelser, foreslå nye virkemidler og tiltak, samt utvikle indikatorer på området. Miljoanskaffelser_-eb.doc Side 4 av 5

5 Miljøfyrtårn Hensikten med Miljøfyrtårn- programmet er å heve miljøprestasjon så det monner i så mange private små- og mellomstore bedrifter og offentlige virksomheter som mulig. Vestfold fylkeskommune er sertifisert og Buskerud fylkeskommune jobber med sertifisering nå. Miljøledelse basert på EMAS og ISO EMAS og ISO serien blir ofte nevnt når man snakker om miljøledelsessystemer. EMAS er en forkortelse for "Eco Management and Audit Scheme", med andre ord et miljørevisjonssystem. EMAS trådte i kraft i april ISO er en forkortelse for den internasjonale standardiseringsorganisasjonen (International Standardisation Organisation). ISO utvikler for tiden flere miljøstandarder i den såkalte ISO serien. Den viktigste standarden er ISO Miljøledelsessystem. Les mer Miljøveileder ved kjøp eller leasing av bil i det offentlige Link til miljøveileder (klikk på teksten) Miljøstiftelsen Zero og BTV Innkjøp har utarbeidet en miljøveileder for deg som skal kjøpe eller lease bil i det offentlige. Miljoanskaffelser_-eb.doc Side 5 av 5

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Handlingsplan 2007-2010 Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Forord Forord Regjeringen ønsker at forbruk og produksjon skal være mest mulig bærekraftig. Offentlig sektor må gå foran og vise

Detaljer

Veileder. Miljø og regelverket for offentlige anskaffelser

Veileder. Miljø og regelverket for offentlige anskaffelser Veileder Miljø og regelverket for offentlige anskaffelser Innhold 1 Innledning............................................... 9 1.1 Anskaffelsesloven og forskriften............................. 9 1.2

Detaljer

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering BachelorOppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Studie for ingeniørfag Sikkerhet, HMS Av: Evy Johannessen Kand.nr. 22 Astrid Låte Kand.nr. 43 Haugesund Våren

Detaljer

Avfallsmengder: NTNU skal redusere avfallsmengden med 15 % i forhold til 2011-nivå og samtidig øke sorteringsprosenten til 85 % innen 2020.

Avfallsmengder: NTNU skal redusere avfallsmengden med 15 % i forhold til 2011-nivå og samtidig øke sorteringsprosenten til 85 % innen 2020. 1 av 6 Eiendomsforvaltningen GSK / LBU NTNUs Miljøambisjon Miljømål Målene bygger på føringer fra NTNUs strategi 2011 2020, og er utviklet i samarbeid med driftsavdelingen, eiendomsavdelingen, innkjøpsseksjonen

Detaljer

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001?

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Skal du etablere et styringssystem for ytre miljø, men ikke vet hvor du skal starte? Forslaget nedenfor er forslag til hvordan du

Detaljer

November 2011 - October 2013. Tema: Grunnleggende innføring

November 2011 - October 2013. Tema: Grunnleggende innføring November 2011 - October 2013 Tema: Grunnleggende innføring Hvorfor stille krav til miljø i anskaffelser Lov om offentlige anskaffelser 6 Statlige, kommunale og fylkeskommunale myndigheter og offentligrettslige

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi Innhold 1 1.1 Innledning.................... Hvorfor

Detaljer

Etiske krav i offentlige anskaffelser

Etiske krav i offentlige anskaffelser Etiske krav i offentlige anskaffelser le1 f infitriv - 1 hondel li ntkosi n4; i1kislit.1611taiblramw.11.111111.1.1 Veilederen er utarbeidet av Initiativ for etisk handel på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet.

Detaljer

Årsrapport 2012 for Stiftelsen Miljøfyrtårn

Årsrapport 2012 for Stiftelsen Miljøfyrtårn Årsrapport 2012 for Stiftelsen Miljøfyrtårn Dette er en foreløpig utgave ekskl. revisors rapport. Årsrapport 2012 er opprinnelig publisert for webvisning, og kan sees på aarsrapport.miljofyrtarn.no Årsrapport

Detaljer

Konsulentbruk i Kristiansand kommune

Konsulentbruk i Kristiansand kommune Rapport til Kontrollutvalget i Kristiansand kommune Konsulentbruk i Kristiansand kommune Delrapport 1 Forvaltningsrevisjon April 2014 Sammendrag 1 0 Sammendrag Kontrollutvalget i Kristiansand kommune vedtok

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Det handler om tillit. - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar

Det handler om tillit. - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Det handler om tillit - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Det handler om tillit - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Denne veilederen er laget for å motivere ledere og

Detaljer

Strategi. Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser

Strategi. Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser Strategi Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser Strategi Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser 4 Foto: Jenny Solem Vikra Minsk Innhold A Forord 6 B Mål for

Detaljer

Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser

Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser Rapport utarbeidet av en nasjonal arbeidsgruppe opprettet høsten 2011 for utredning av innovative og

Detaljer

Det norske EPD-programmet

Det norske EPD-programmet Versjon 2:2014 Det norske EPD-programmet Programoperatør Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner - EPD-Norge Norsk tilpasning av ISO 14025 Miljødeklarasjoner type III Retningslinjer for Næringslivets

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 6 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering Kontrollrådet tilbyr i dag sertifisering av produksjonskontrollsystem (PK-system) innen områder hvor sertifiseringen er frivillig.

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Tid til nyskaping og produksjon

Tid til nyskaping og produksjon Handlingsplan Tid til nyskaping og produksjon En handlingsplan for å redusere bedriftenes administrative kostnader Foto: Marianne Otterdahl-Jensen Foto side 8 t.h. og side 20 t.h.: StockXpert 3 Forord

Detaljer

Kvalitetshåndbok for bygg- og eiendom i Helse Sør-Øst

Kvalitetshåndbok for bygg- og eiendom i Helse Sør-Øst Dokumenter som er overordnet kvalitetssystemet i sin helhet: HF- Prosjekt Dok. type L.nr Beskrivelse OD 0001 Overordnede strategier, vedtak, føringer, rammer OD 0002 Overordnede krav til eiendommer i Helse

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter

Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Veileder om beste praksis FORORD GODE OG SAMFUNNSANSVARLIGE offentlige anskaffelser bidrar til å sette standarder i arbeidslivet og kan være et virkemiddel

Detaljer

Vil du også være med og påvirke?

Vil du også være med og påvirke? Vil du også være med og påvirke? Som medlem hos oss kan du knytte kontakter på tvers av fag og bransjer. Trine Tveter, Standard Norge Administrerende direktør Les mer om medlemskap i Standard Norge på

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

Fra avfall til ressurs

Fra avfall til ressurs Strategi Fra avfall til ressurs Avfallsstrategi 2 Strategi Fra avfall til ressurs Avfallsstrategi Foto: Tarjei E. Krogh - Samfoto - NTB scanpix 4 Innhold 1 Sammendrag.........................................................8

Detaljer

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 2 Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 4 Innhold Forord 6 1 Innledning 8 1.1 Målgruppe 10 1.2 Bakgrunn 11 2 Sikkerhetsutfordringer og

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Rapport fra "INFRA-samhandlingsutvalget" oppnevnt av Universitets-

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall. NHP2, 15. mai 2007 Utarbeidet av og for byggenæringen

Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall. NHP2, 15. mai 2007 Utarbeidet av og for byggenæringen Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall NHP2, 15. mai 2007 Utarbeidet av og for byggenæringen 2007-2012 Forord Foreliggende Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall viser byggenæringens

Detaljer