Vi tar vare på planeten vår. Teknologier og konsepter som ivaretar miljøet. Informasjon Miljøvennlige tiltak

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi tar vare på planeten vår. Teknologier og konsepter som ivaretar miljøet. Informasjon Miljøvennlige tiltak"

Transkript

1 Vi tar vare på planeten vår Teknologier og konsepter som ivaretar miljøet Informasjon Miljøvennlige tiltak

2 Selskapet som ansvarsbevisst verdensborger Som ledende produsent innen skriverteknologi for kontorer og produksjon tar Konica Minolta sitt ansvar som samfunnsborger på alvor. Miljøvern er én av de mest sentrale utfordringene, og bidrar til selskapets ledelsesfilosofi ny verdiskapning. "Konica Minoltas ledelsesfilosofi betyr ny verdiskapning. Dette handler ikke bare om å skape nye produkter med banebrytende funksjoner som ingen har sett før. Den "nye verdien" innebærer også nye måter å ivareta miljøet på." Masatoshi Matzusaki President og adm. dir., Konica Minolta Holdings, Inc. Økologisk visjon 2050 for en bærekraftig planet og et forsvarlig samfunn Konica Minolta sentralt har utformet Økologisk visjon 2050 som sin langsiktige miljøvisjon. Denne visjonen leder Konica Minolta i riktig retning for å oppnå sine fremtidige målsettinger og ivareta ansvaret som globalt selskap - ved å bidra til en bærekraftig planet og et forsvarlig samfunn. Forebygging av global oppvarming er en viktig del av Konica Minoltas oppgave som produksjonsselskap. Effektiv bruk og gjenbruk av begrensede globale ressurser, samt gjenoppretting og bevaring av biomangfold, hører innunder målsettingen. Teknologisk fornyelse regnes som drivkraften for å oppnå en bærekraftig bedriftsutvikling med redusert miljøpåvirkning og for å kunne tilby banebrytende produkter som er enda mer miljøvennlige. Økologisk visjon Redusere CO 2 -utslipp med 80 % fra 2005-nivåer gjennom produktets levetid innen 2050 Målet er å resirkulere og maksimere den effektive bruken av planetens begrensede ressurser Arbeide for å fremme gjenoppretting og bevaring av biomangfold

3 Mellomliggende miljøplan 2015 Målsettinger Viktige mål innen 2015 (basisår: 2005) Forhindre global oppvarming Støtte et resirkuleringstilrettelagt samfunn Redusere faren for kjemiske stoffer Gjenopprette og bevare biomangfold CO 2 -utslipp gjennom produktets levetid: Redusere med 20 % CO 2 -utslipp fra produktforbruk: Redusere med 60 % CO 2 -utslipp fra produksjon: Redusere med 10 % (per salgsenhet) CO 2 -utslipp fra distribusjon: Redusere med 30 % (per salgsenhet) CO 2 -utslipp fra produksjon: Redusere med 50 % (per salgsenhet) Forbruk av oljebaserte ressurser: Redusere med 20 % (per salgsenhet) Forbruk av emballasje: Redusere med 25 % (per salgsenhet) Avfallsmengde: Redusere med 50 % (per salgsenhet) Målet er å resirkulere 90 % eller mer Opprettholde strenge krav til forvaltning av kjemiske stoffer (gjelder hele forsyningskjeden) Bidra til å gjenopprette og bevare biomangfold Produktets levetid Energiøkonomisering og global implementering av Konica Minoltas avfallsfrie konsept Fokus på: Fremme resirkulering for å redusere avfall og søppelfyllinger Grønne innkjøp i global skala Fokus på: Prioritet på produktkjøp med liten miljøpåvirkning Kjøp grønt Produksjon Distribusjon Bedre distribusjonsruter og systemer for å redusere CO 2 - utslipp Fokus på: Proaktiv omorganisering av globale logistikksystemer, f.eks. bytte fra fly og lastebiler til skip, jernbane osv. Kontinuerlig forbedre miljørelaterte produktstandarder Fokus på: Energibesparende produktutforming, kompakt og lett konstruksjon, lengre levetid, resirkulerbare komponenter Forskning og utvikling Salg og service Øke effektiviteten innen salg og service Fokus på: Redusere antallet biler ved salgskontorer rundt om i verden optimalisere servicebesøk Avfallshåndtering Resirkulering Driftsfase hos sluttbruker Minimere totale CO 2 -utslipp tilknyttet hvert kontorprodukts levetid Fokus på: Omfattende tiltak for å utvikle produkter og teknologier som sparer energi Minimere avfall og overholde lokale markedsforskrifter rundt om i verden Fokus på: Fastsette rutiner som tilrettelegger for gjenbruk og resirkulering av brukte produkter

4 Grønn teknologi for CO 2 -reduksjon Konica Minolta bruker LCA-metoden (Life Cycle Assessment levetidsvurdering) for å redusere CO 2 -utslippene på en effektiv måte. Gjennom produktets levetid samles det inn opplysninger om CO 2 -utslipp. Ut fra dette blir det utviklet og iverksatt hensiktsmessige tiltak for å redusere CO 2 -utslippene i hver fase av produktets levetid. Eksempler på viktige grønne teknologier som er utviklet eller tatt i bruk av Konica Minolta: Simitri HD Simitri HD er en proprietær polymerisert toner som er utviklet av Konica Minolta. Polymerisering er en metode for tonerproduksjon som i stor grad reduserer den miljømessige påvirkningen under produksjonen, sammenliknet med tradisjonelle metoder for tonerproduksjon. Partiklene er mindre enn dem som dannes i tradisjonell produksjon, derfor trengs det mindre toner for de samme utskriftsjobbene. I tillegg fikseres toneren ved en lavere temperatur. Alle disse egenskapene bidrar til å redusere mengden energi som brukes samt tilhørende CO 2 -utslipp. Biomasse er en viktig bestanddel i Simitri HD toner. Biomasse er CO 2 -nøytral ved gjenbruk, og reduserer dermed karbonfotavtrykket til Simitri HD ytterligere. Redusert miljøpåvirkning Simitri-toner (polymerisert toner) Konica Minolta pulveriserte tonere CO 2 Ca. 33 % reduksjon SO X Ca. 42 % reduksjon NO X Ca. 40 % reduksjon (%)

5 Gjenbrukssystem for toner De fleste av våre Konica Minolta sort/hvitt-enheter er utstyrt med et effektivt tonergjenbrukssystem som samler opp, resirkulerer og bruker toner på nytt og som ikke fikseres til papiret under utskrift. Ved å samle opp toner til gjenbruk, er dette systemet ikke bare lønnsomt, men det reduserer også tonerforbruket og tilhørende CO 2 -utslipp betraktelig. Fikseringsteknologi med induksjonsoppvarming Konica Minolta har benyttet teknologi med induksjonsoppvarming for å utvikle en energibesparende fikseringsenhet. Uten denne teknologien må standby-temperaturen være høy for å sikre at det går raskt å varme opp til den fikseringstemperaturen som trengs. Det går imidlertid med svært mye strøm til dette i standbymodus. Når fikseringsenheten varmes opp ved hjelp av induksjonsoppvarming, reduseres strømforbruket betraktelig. Temperaturen som kreves, oppnås da mye raskere og kan reguleres mer nøyaktig, slik at energitapet blir minimalt. Takket være den korte oppvarmingstiden med induksjonsoppvarmingsteknologi, kan brukere utnytte bizhub-systemenes ulike energisparemodi fullt ut. Optimal strømstyring Med energisparemodus og dvalemodus er Konica Minolta-enheter godt utstyrt for å spare strøm i ledige perioder. Ved hjelp av et brukervennlig kalenderverktøy er det enkelt og praktisk å programmere og utnytte den automatiske funksjonen til begge modiene. Lave TEC-verdier Konica Minoltas ulike kontorprodukter utmerker seg med svært lave TEC-verdier. TEC-verdien viser et elektrisk produkts typiske energiforbruk (TEC Typical Electricity Consumption) i løpet av én uke, basert på gjennomsnittlig kontorbruk. Våre siste produktgenerasjoner går raskere over til energisparemodus og bruker atskillig mindre strøm i produksjonsmodus og dvalemodus enn tidligere produkter. Dette bidrar til å spare driftsutgifter og støtter den miljøvennlige driften av alle Konica Minoltas kontorprodukter. Dette er helt i tråd med vårt mål om å kontinuerlig forbedre teknologien med redusert strømforbruk og et stadig mindre karbonfotavtrykk. Optimaliserte utskiftingssykluser I motsetning til forgjengerne har noen av sistegenerasjonens bizhub-produkter separate fremkallings- og trommelenheter. Dette forlenger levetiden til forbruksartiklene betraktelig, og optimaliserer utskiftingssyklusen. På tidligere modeller måtte hele bildeenheten byttes ut når trommelenheten var utbrukt, selv om fremkallingsenheten fremdeles kunne brukes. Den separate trommelenheten og fremkallingsenheten øker energieffektiviteten, bidrar til å spare ressurser og reduserer bildekostnadene betraktelig. Forbruksartikler med lengre levetid øker dessuten produkteffektiviteten i forhold til økt kapasitet (flere sider kan skrives ut) og redusert vedlikehold. I tillegg til å senke utskriftskostnadene, reduseres også karbonfotavtrykket fra Konica Minoltas produkter og tjenester. Konica Minolta CSR-rapport Konica Minoltas årlig utgitte CSR-rapport gir et inngående innblikk i vår sosiale forretningsansvar verden over aktiviteter som skaper nye verdier, inkludert økonomiske, miljømessige og sosiale verdier som kommer andelsholdere, kunder og hele verden til gode.

6 Smarte funksjoner for grønn effektivitet Konica Minoltas kontorprodukter har teknologien og den avanserte funksjonaliteten til å "velge grønt": Et bredt spekter av smarte funksjoner gjør det enklere å redusere papirforbruket, øker produktiviteten og redusere utskriftskostnadene. Tosidig utskrift og kopiering Nesten alle Konica Minolta-enhetene støtter tosidig utskrift og kopiering - og de fleste av dem ved full hastighet, slik at du sparer tid, papir og penger ved å skrive ut eller kopiere på begge sider av arket. N-opp Gir muligheten til å kombinere flere sider i et dokument på samme ark. Hvis den brukes til kladd og arkivering, kan denne smarte funksjonen bidra til å redusere toner- og papirforbruket og dermed spare ressurser. for tid og energi. Testutskrift og testkopi Brukere kan lage en testside eller et testsett før de skriver ut eller kopierer hele jobben. En svært effektiv funksjon for å unngå sløsing med papir og toner. Man sparer papir, tid og penger. PC-faks PC-faks bidrar til å spare papir siden brukerne skriver ut kun de innkommende fakser som faktisk trengs på papir. Annen faksinformasjon kan vises på dataskjermen og arkiveres etter behov. Rask og fleksibel skanning Dokumenter kan skannes, lagres, deles og distribueres elektronisk. Denne avanserte, automatiserte funksjonaliteten sparer brukerne Årlig strømforbruk 2005 bizhub C bizhub C Redusert 41 % bizhub C Redusert 31 % bizhub C Redusert 55 % (kwh)

7 Miljøvennlige ordninger og sertifikater Konica Minoltas stadige streben etter å oppfylle globale standarder stanser ikke med arbeidet om en betydelig reduksjon av CO 2 -utslipp. Konica Minolta overholder miljørelaterte lover og forskrifter over hele verden. Tiltakene omfatter aktiv bruk av resirkulert materiale samt restriksjoner mot farlige bruk av stoffer i produktene. Støtte til FNs "Global Compact" Som en forpliktelse overfor det globale miljøets fremtid, støtter Konica Minolta FNs "Global Compact". Dette strategiske tiltaket ble fremmet av FN for å samle selskaper over hele verden rundt "ti universelt godkjente prinsipper" innen menneskerettigheter, arbeid, miljø og antikorrupsjon. Sertifiseringssystem for Green factory Som en del av målet om Økologisk visjon 2050 har Konica Minolta innført et sertifiseringssystem for Grønn fabrikk. Dette er en ny metode for å utføre en grundig evaluering av miljøpåvirkningen sett fra en produksjonsynsvinkel. Dette systemet sertifiserer en produksjonsbase som Green factory hvis den støtter evalueringsstandarder for global oppvarming, støtter et gjenbrukssamfunn og reduserer faren for kjemiske stoffer. Blue Angel-merke Blue Angel-merket tildeles produkter og tjenester med lav miljøpåvirkning. Energy Star Produkter som oppfyller visse standarder kan registreres som Energy Star-enheter, som en del av en energispareordning for kontorutstyr. RoHS (begrensninger i bruk av farlige stoffer) Konica Minolta overholder RoHS fullt ut, vi unngår ikke bare de oppførte stoffene i RoHS-utnevnte produkter, men har også sluttet å bruke slike stoffer i samtlige kontorprodukter. Nivå 2-nullutslipp Konica Minolta engasjerer seg aktivt for å fremme nullutslipp. Vi har fastsatt to ytelsesnivåer knyttet til nullutslipp for produksjonsbasene for å nå dette målet. Alle produksjonsanleggene i gruppen rundt om i verden har oppnådd en tildeling av nivå 2-nullutslipp ved å redusere mengden eksternt kastet avfall med 30 % per salgsenhet, sammenliknet med 2001-nivåene. Oppnådde sertifikater Konica Minolta arbeider aktivt for å oppnå type I-sertifiseringsmerkene for miljøet. Disse merkene viser at en sertifiseringsinstitusjon har sertifisert den lave miljøpåvirkningen til et produkt. BLI Utmerkelse for fremragende prestasjon bizhub C452 og bizhub 363 fikk denne utmerkelsen fra BLI (Buyers Laboratory Inc.) for deres årlige energiforbruk som er betydelig lavere enn det prosjekterte gjennomsnittsforbruket. FSC-sertifiserte medier Konica Minolta anbefaler utskriftsmedier som er sertifisert av FSC (Forest Stewardship Council). Disse papirtypene har et minimalt miljømessig fotavtrykk i produksjonen.

8 Konica Minoltas miljøpolitikk i Norge Konica Minolta Business Solutions Norway AS er en av markedets ledende leverandører av utskriftsteknologi til kontor og produksjon, og vi tar også vårt samfunnsansvar på alvor. Konica Minolta vil som minimum følge alle lovpålagte miljøkrav og redusere egen miljøpåvirkning. Dette gjør vi ved å utføre arbeid og tjenester basert på vår forpliktelse for miljøet, samt løpende vurdere milljøforbedringstiltak. "Reduksjon av uheldig miljøpåvirkning er en naturlig del av vårt arbeid. Det skal forventes og etterspørres! Våre kunder skal motta våre tjenester - og dermed få et optimalt grunnlag for å redusere sin egen miljøpåvirkning." Bjørn Morten Stenslie Adm. dir., Konica Minolta Holdings Business Solutions Norway AS Miljømerking Konica Minolta Business Solutions Norway AS er stolte av den anerkjennelse selskapet får fra det internasjonale fellesskapet. Som nevnt på side 7, har produktene våre gjort seg fortjent til flere miljømerker, som German Blue Angel og Energy Star. I Norge er produktene våre i tillegg merket med Elretur, dermed blir våre kasserte produkter miljøriktig tatt hånd om. Elretur sikrer gjennvinning og resirkulering av materialene i produktene våre. Alle disse kjente miljømerkene gis kun i henhold til strenge kriterier, og er derfor beviset på at vi lykkes med å mestre målsetningen vår: Å tilby produkter som er bra for både mennesket og miljøet. Miljøfyrtårn I desember 2010 ble vårt hovedkontor i Oslo sertifisert som Miljøfyrtårn. Dette er en sertifisering som Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr, de hjelper private og offentlige virksomheter til å arbeide miljøvennlig. Bedrifter og virksomheter som gjennomgår miljøanalyse og deretter oppfyller definerte bransjekrav, sertifiseres som Miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn er et norsk, offentlig sertifikat. Ordningen støttes og anbefales av Miljøverndepartementet. Å være en Miljøfyrtårnsertifisert bedrift, pålegger Konica Minolta seg å kontinuerlig forbedre seg med henhold til miljøtiltak. Miljøfyrtårn støttes og dokumenteres med årlige miljørapporter, en revisjon av miljøtiltak blir foretatt årlig. Fokus settes også på kvalitet og på det å bygge et samlet Kvalitets- og Miljøstyringssystem. Konica Minolta Business Solutions Norway AS Maridalsveien Oslo Norway Tlf.: Faks:

GOING FOR GREEN. - når miljøet er viktig for alle. Canon GOING FOR GREEN

GOING FOR GREEN. - når miljøet er viktig for alle. Canon GOING FOR GREEN GOING FOR GREEN - når miljøet er viktig for alle Canon GOING FOR GREEN 9 Vårt ansvar Din garanti Du har nettopp fått Canons miljøbrosjyre GOING FOR GREEN i hendene. MILJØSTYRING I VERDIKJEDEN Vårt miljøengasjement

Detaljer

ET MAGASIN FRA RICOH NORGE AS

ET MAGASIN FRA RICOH NORGE AS F O K U S NR. ET MAGASIN FRA RICOH NORGE AS 3 2010 UMB og Ricoh - en suksesshistorie Total Green Office Solution Kvalitet,lønnsomhet og miljøbevisthet - tre ting på én gang! Business Driver Program Pick

Detaljer

Mangfold Samfunn Miljø

Mangfold Samfunn Miljø Mangfold Samfunn Miljø Etikk 1 Informasjon om rapporten Staples Norway arbeider målrettet med miljøog samfunnsansvar, og ønsker gjennom denne rapporten og gi en oversikt over det arbeid som er gjort gjennom

Detaljer

JEG VIL KUNNE STOLE PÅ EN EFFEKTIV ARBEIDSFLYT med

JEG VIL KUNNE STOLE PÅ EN EFFEKTIV ARBEIDSFLYT med JEG VIL KUNNE STOLE PÅ EN EFFEKTIV ARBEIDSFLYT med den høyeste sikkerheten FORBEDRER BANK- PROSESSENE FORBEDRER bankprosessene 2/3 DEN LETTESTE VEIEN TIL OPTIMALISERTE prosesser Selskaper innen finansnæringen

Detaljer

Miljørapport 2011. Rolig, vi hjelper deg.

Miljørapport 2011. Rolig, vi hjelper deg. Miljørapport 2011 Rolig, vi hjelper deg. hilsen fra administrerende direktør Fremtiden vår den viktigste saken av alle Som Nordens ledende forsikringsselskap, er vår miljøinnsats en selvsagt del av forretningsstrategien

Detaljer

JEG ØNSKER UTDANNING MED TJENESTER SOM GJØR TING ENKELT

JEG ØNSKER UTDANNING MED TJENESTER SOM GJØR TING ENKELT JEG ØNSKER UTDANNING MED TJENESTER SOM GJØR TING ENKELT FORBEDRET TJENESTEBASERT UTDANNING TJENESTEBASERT UTDANNING Utdanning er en av de viktigste suksessfaktorene i samfunnet, og utdanningsinstitusjoner

Detaljer

2012/2013. Å skape noe med omtanke Miljøredegjørelse for Stibo Graphic

2012/2013. Å skape noe med omtanke Miljøredegjørelse for Stibo Graphic 2012/2013 Å skape noe med omtanke Miljøredegjørelse for Stibo Graphic 2 leder Som en av Europas ledende produsenter av magasiner, reklametrykksaker og kataloger har Stibo Graphic skarpt fokus på miljøbelastningen

Detaljer

Klimaproblemet og bankenes tilpasning

Klimaproblemet og bankenes tilpasning Vestlandsforsking-rapport nr. 2/2009 Klimaproblemet og bankenes tilpasning Johannes Idsø Vestlandsforsking, Pb 163, 6851 Sogndal Tlf.: 906 33 600 Faks: 947 63 727 side 2 Vestlandsforsking rapport Tittel

Detaljer

Baltic GPP. Seminarfakta. www.balticgpp.eu

Baltic GPP. Seminarfakta. www.balticgpp.eu Baltic GPP Seminarfakta Dette faktadokumentet er en del av seminarmateriellet for opplæring av kursholdere og offentlige innkjøpere innenfor prosjektet Baltic GPP. Her finner du faktaene og innholdet som

Detaljer

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Handlingsplan 2007-2010 Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Forord Forord Regjeringen ønsker at forbruk og produksjon skal være mest mulig bærekraftig. Offentlig sektor må gå foran og vise

Detaljer

Rapport om bærekraftighet for Canon Europa, Midtøsten og Afrika 2012

Rapport om bærekraftighet for Canon Europa, Midtøsten og Afrika 2012 Rapport om bærekraftighet for Canon Europa, Midtøsten og Afrika 2012 canon-europe.com OM Canon Europa Canon Europa N.V. er et heleid datterselskap av Canon Inc. Japan og er ansvarlig for salg og markedsføring

Detaljer

Bærekraftig verdiskapning

Bærekraftig verdiskapning Innhold Bærekraftig verdiskapning... 2 Om denne rapporten... 3 Dette er Olav Thon Gruppen... Olav Thon Stiftelsen... Miljø og grønn drift... Helse og sikkerhet... 1 Mangfold og inkludering... Leverandørkjede...

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

Årsrapport 2012 for Stiftelsen Miljøfyrtårn

Årsrapport 2012 for Stiftelsen Miljøfyrtårn Årsrapport 2012 for Stiftelsen Miljøfyrtårn Dette er en foreløpig utgave ekskl. revisors rapport. Årsrapport 2012 er opprinnelig publisert for webvisning, og kan sees på aarsrapport.miljofyrtarn.no Årsrapport

Detaljer

Det handler om tillit. - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar

Det handler om tillit. - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Det handler om tillit - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Det handler om tillit - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Denne veilederen er laget for å motivere ledere og

Detaljer

Veileder. Miljø og regelverket for offentlige anskaffelser

Veileder. Miljø og regelverket for offentlige anskaffelser Veileder Miljø og regelverket for offentlige anskaffelser Innhold 1 Innledning............................................... 9 1.1 Anskaffelsesloven og forskriften............................. 9 1.2

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Forretningsmessig samfunnsansvar. Handlingsplan 2003-2004, rapportering 2000-2002

Forretningsmessig samfunnsansvar. Handlingsplan 2003-2004, rapportering 2000-2002 Forretningsmessig samfunnsansvar Handlingsplan 2003-2004, rapportering 2000-2002 Forretningsmessig samfunnsansvar 2003-2004 Nøkkeltall Antall ansatte 1 361 Kundefond livsforsikring 102,4 mrd Øvrig midler

Detaljer

NORSKE SKOG OG MILJØET NORSKE SKOG MILJØRAPPORT 1997

NORSKE SKOG OG MILJØET NORSKE SKOG MILJØRAPPORT 1997 NORSKE SKOG OG MILJØET NORSKE SKOG MILJØRAPPORT 1997 1 2 NORSKE SKOG MILJØRAPPORT 1997 NORSKE SKOG OG MILJØET Dette er Norske Skog Målsetningen er å videreutvikle Norske Skog som et internasjonalt skogindustrikonsern

Detaljer

Helse, Miljø, Sikkerhet & Kvalitet 2010-2011

Helse, Miljø, Sikkerhet & Kvalitet 2010-2011 Helse, Miljø, Sikkerhet & Kvalitet 2010-2011 Lilleborg Profesjonell Lilleborg Profesjonell er totalleverandør av renholds- og hygienesystemer til det profesjonelle markedet. I tillegg til kjemi, rekvisita

Detaljer

Ruterrapport 2014:4. Ruters miljøstrategi 2014 2020

Ruterrapport 2014:4. Ruters miljøstrategi 2014 2020 Ruterrapport 2014:4 Ruters miljøstrategi 2014 2020 Layout: Truls Lange, Civitas Forsidefoto: CatchLight Fotostudio AS August 2014 2 Innhold Innhold 3 1 Dette dokumentet 5 2 Rammer og forankring 6 3 Å ta

Detaljer

SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2013. Olav Thon Gruppen

SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2013. Olav Thon Gruppen SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2013 Olav Thon Gruppen SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2013 Olav Thon Gruppen Bærekraftig verdiskapning side 3 Om denne rapporten side 4 Dette er Olav Thon Gruppen side 6 Helse, Miljø og

Detaljer

FOR ARV OG MILJØ. bærekraftsrapport

FOR ARV OG MILJØ. bærekraftsrapport FOTO FREDRIK MYHRE OG GLENN RØKEBERG Innhold for arv og miljø dialog og åpenhet kollektiv drivkraft miljøvennlig jernbanedrift 46-50 51-53 54-58 59-65 motiverte medarbeidere sikker reise etiske normer

Detaljer

Rapport kvalitet, miljø og samfunnsansvar. Rapport - Kvalitet, Miljø & Samfunnsansvar

Rapport kvalitet, miljø og samfunnsansvar. Rapport - Kvalitet, Miljø & Samfunnsansvar 1.1 Rapport - Kvalitet, Miljø & Samfunnsansvar 1.1 Rapport kvalitet, - Kvalitet, miljø Miljø og samfunnsansvar & Samfunnsansvar 1I Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 1 2 Styringssystemet... 2 3 Kvalitetspolitikk

Detaljer

Forstudie bærekraft programmet

Forstudie bærekraft programmet Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 1. Rammer for arbeidet... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Formål... 6 1.3 Definisjon av begrepet bærekraftig reiseliv... 7 1.4 Definisjon av kommersielle virksomheter... 7 1.5

Detaljer

Årsrapport. Atea ASA

Årsrapport. Atea ASA Årsrapport Atea ASA 2013 2 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av IT-infrastruktur, har 6 499 ansatte og er representert i 84 byer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Latvia

Detaljer

Offentlige anskaffelsers rolle i utviklingen av miljøteknologi

Offentlige anskaffelsers rolle i utviklingen av miljøteknologi Offentlige anskaffelsers rolle i utviklingen av miljøteknologi Med særlig fokus på sektorene bygg, transport og IKT Forfattere: Øystein Solevåg Bård Bergfald Erik Høines Nicole Lambert Christian Rostock

Detaljer

GREEN KEY SØKERVEILEDNING FOR HOTELL

GREEN KEY SØKERVEILEDNING FOR HOTELL GREEN KEY SØKERVEILEDNING FOR HOTELL Innhold 1. Om veilederen... 2 Kontaktinformasjon... 2 Om Stiftelsen FEE Norway:... 2 2. Hva er Green Key?... 3 3. Søknadsprosessen... 3 Om kriteriene:... 3 Om prosessen...

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? 1 Vi er BearingPoint BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Wilh. Wilhelmsen. miljørapport 2006

Wilh. Wilhelmsen. miljørapport 2006 Wilh. Wilhelmsen miljørapport 2006 SIDE / wilh. wilhelmsen miljørapport 2006 En pådriver for miljøtilpasset internasjonal skipsfart > wilh. wilhelmsen gjennomfører en rekke tiltak fra design av skip til

Detaljer