Hva kjennetegner en god Miljøfyrtårnkonsulent?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hva kjennetegner en god Miljøfyrtårnkonsulent?"

Transkript

1 Magne Hvilen MH Kompetansetjeneste Bransjekravene Miljøfyrtårn Noe å tenke på! Hva kjennetegner en god Miljøfyrtårnkonsulent? 1

2 Profil MFT! En Miljøfyrtårnkonsulent må: ha evne til å engasjere bedriften omsette bransjekrav til konkrete tiltak snakke så folk forstår kunne dokumentere sin kompetanse Innhold Miljøledelse / HMS Organisering og fremdrift Oppstartsfasen og miljøgruppen Kartleggingstemaene Miljømål og miljøindikatorer 2

3 MFT og HMS Miljøstyringssystem tilpasset små og mellomstore virksomheter. HMS-Internkontroll Dokumentasjonskrav: Miljømål Organisering, myndighet og ansvar (HMS) Kartlegge risiko og planer for oppfølging Rutiner og instrukser Avviksbehandling og rapportering Aktuelle lover/ forskrifter HMS-revisjon 3

4 IK MAT Meldeplikt til Mattilsynet: Virksomheter som har kantinedrift: institusjoner, restauranter, barnehager, SFOer m.m. som lager og serverer mat til andre. Skolekjøkken har normalt ingen meldeplikt så lenge det ikke produseres eller håndteres matvarer for frambud til andre enn dem som har laget maten (kilde:mattilsynet) Miljøledelse Oppfølging HMS-mål Planlegging Kontinuerlig forbedring Rapporterin g Gjennomfør ing Forskriftsmessig drift Dokumenta sjon 4

5 En rød tråd / Forankring Fra ord til handling: Miljøpolitikk Miljømålsetting Miljøhandlingsplaner Måling og evaluering Fremdrift! FASER AKTIVITETER TIDSROM Oppstart Miljøanalysen Sertifisering Oppfølging Vedtak i kommunestyret, lisens, konsulent, miljøgruppe oppstartmøte Kartlegge, handlingsplan, iverksette tiltak Sertifiseringsmøte Befaring Sertifiseringsrapport / godkjennelse Etterleve kravene! Årlig miljørapport Resertifisering 3 12 mnd. Etter levert miljøanalyse Fortløpende 5

6 Miljøgruppen Medlemmene representerer virksomheten 3-7 medlemmer Konsulent / intern konsulent Representant(-er) fra ledelsen Miljøansvarlig Representant fra AMU/tillitsvalgte/HMS-avd. Teknisk ansvarlig (hvis det finnes i virksomheten) Generelt miljøinteresserte Miljøgruppen gjennomfører 4-6 arbeidsmøter Miljøgruppen Velge bransjekrav Velge miljøansvarlig Grovanalyse av virksomheten Lage fremdriftsplan 6

7 Organisering Miljøgruppens ansvar / fordeling: Møteinnkalling Møteforberedelse Være sekretær / lede møte Informere, motivere og engasjerer Reise relevante spørsmål / problemstillinger Skrive referat og fordele arbeidsoppgaver Krav til alle bransjer! 7

8 Kartlegging Avfall Husholdningsavfall i Norge: 1950: Ca.25 kg 1995: 269 kg 2007: 429 kg 8

9 Avfall Kontorbedrift Avfallsreduksjon Bruk av e-post og dobbeltsidig utskrift/ kopiering = mindre papir Skriv kun ut nødvendig stoff Nei takk til reklame / kataloger! Minst mulig engangsartikler Bruke handlenett Bruke matboks Returordninger (for eksempel tonere) 9

10 Avfallshåndtering Kartlegging: Hva slags type avfall Hvor oppstår avfallet Hvor mye avfall Finn kildesorteringsprosenten Avfallshåndtering Hvordan finne forventet årlige avfallsmengder og kildesorteringsgrad? Avfallet veies minimum i en uke. Regn om til årlig avfallsmengder og kildesorteringsgrad (hvor stor andel av det totale avfallet som er kildesortert - %) Forankre denne rutinen i HMS-systemet! 10

11 Avfallsinstruks Hvilke avfallstyper som skal kildesorteres Hvordan avfallet skal håndteres Valg av utstyr og merkesymboler Hvem henter og når tømmes det (internt og eksternt) Oversikt over avfallsmengder Avfallsinstruks 11

12 Avfallsinstruks Oppslag - kildesortering OFFICE CENTER AS, Tønsberg 12

13 Kildesortering! Tellus Barnehage, Dammen Energi Kartlegge det årlige energibruket Etablere systemer for energiregistrering Energibruket skal registreres og følges opp (se bransjekravene) 13

14 Energi Energieffektivisering Redusere forbruket gjennom: bruk av energivennlige lyskilder (sparepærer/led) bruk av energigjerrig utstyr (AAA) gode interne rutiner som sikrer lavt forbruk bruk av sentralt driftsanlegg (SD) som styrer lys varme og ventilasjon 14

15 ENØK (under kwh) ENØK-sjekklisten skal fylles ut og tas i bruk. Det stilles ingen spesielle krav/kompetanse i gjennomgangen/utfylling av sjekklisten). ENØK (over kwh) Energirådgiver skal vurdere behovet for en ENØK-analyse. ENØK-sjekklisten skal fylles ut av energirådgiveren. ENØK-sjekklisten og definisjon på en energirådgiver finner dere på 15

16 Arbeidsmiljø Kartlegge arbeidsmiljøet: Bedriftshelsetjenesten, verneombud, AMU Ergonomi Trivsel Inneklima Lysforhold Støy og støv Helsefarlige stoffer Verneutstyr Renhold Arbeidsmiljø 16

17 Arbeidsmiljø Finn indikatorer / objektive opplysninger: Sykefraværsstatistikk Turn-over Resultat fra inneklimaundersøkelser (CO2/PPM/Temperatur) Rapporter fra arbeidsplassundersøkelser (BHT) Transport 17

18 Transport Miljøvennlig transportmidler Velge mer miljøvennlig transportmidler (tjenestereiser/ansattes reisevaner til og fra jobb) Sykkelparkering (begrense bilbruk) Transport Bedriften skal blant annet: ha oversikt over drivstofforbruket (gjelder egen bilpark) ha oversikt over kjøretøyenes kjørelengde (gjelder egen bilpark og ved utbetaling av kjørgodtgjørelse) ha oversikt over antall flyreiser/flytimer i tjenestereiser etterspørre mer miljøvennlige kjøretøy (ved nyinnkjøp) 18

19 Innkjøp og materialbruk Innkjøp og materialbruk Innkjøp i offentlig sektor: ca. 300 milliarder / år Offentlig sektor har stor påvirkningskraft på det private næringsliv ved å stille konkrete miljøkrav ved innkjøp av varer og tjenester. 19

20 Miljømerker Innkjøp og materialbruk Kartlegge leverandører og produkter mht. miljøprofil og miljømerking Etterspørre godkjente miljømerker (Svanen, EU- Blomsten, Debio m.fl.) Stille krav til leverandører om miljøvennligdrift og deres miljøpolitikk 20

21 Innkjøp og materialbruk Veileder for miljøvennlig innkjøp skal benyttes Forankres! Vann (Utslipp og forbruk) Prosessavløp måles Renseutstyr sjekkes (funksjon/vedlikehold) Unngå farlig avfall i avløp Forbruk Årlig forbruk og kostnad Vannreduserende tiltak Resirkulering av vann 21

22 Estetikk Ryddighet og orden = trivsel Miljømål Ikke bland policy / mål / tiltak! Konkretiser, for eksempel: Miljømål for 2009 / 2010: Vi skal redusere sykefraværet med 2 % Vi skal redusere papirbruken med 20 % Vi skal redusere energibruket med 8 % Vi skal øke antall miljømerkede produkter med 30 % 22

23 Miljøindikatorer Bruk målbare forholdstall: Sykefravær målt i prosent Totalt forbruk av papir (kg- og eller antall ark) / pr. årsverk Antall kwh /pr. kvm oppvarmet areal Antall miljømerkede produkter Miljøindikatorer Avfall Transport Innkjøp Energi Sorteringsgrad i % Gjennomsn. forbruk av drivstoff /pr. mil Innkjøp og forbruk av papir /pr. årsverk kwh / pr. kvm oppvarmet areal Avfall i kg /pr. mill. omsatt i kr Antall kjørte km /pr. mill. omsatt i kr Andel miljømerkede produkter i %, og/eller antall ulike produkter med miljømerke kjøpt inn siste ar. Forbruk av liter olje /pr. kvm Avfall i kg /pr. årsverk Andel flyreiser i forhold til totale antall reiser i % Andel miljøsertifiserte leverandører i % Forbruk av antall kwh / pr. årsverk 23

24 Miljøregnskap Miljøregnskap 24

25 Miljørevisjon Årlig miljørevisjon Status, er resultatet i samsvar med målsettingen? Sette seg nye mål Gjennomgå bransjekrav og miljørapport Suksesskriterier! Miljøfyrtårn må være godt forankret hos ledelsen, HMS- avdelingen, AMU God miljøpraksis må være enkelt dårlig miljøpraksis må være kronglete Ansatte deltar aktivt i miljøarbeidet Det ytre miljø skal likestilles med andre saker innenfor HMS arbeidet vernerunder, HMS -revisjon, miljørapport 25

26 Miljørapport! Sykefravær Energiforbruk / m2 Kildesorterte fraksjoner / restavfall Transport Planlagt og gjennomførte miljøtiltak Hva blir utfordringene? Miljøledelse Kontinuerlig forbedring Endring i driften Kompetanseheving! Kunnskap Ferdigheter Holdninger Hvilke betingelser gjelder hva må vi ta hensyn til i en god prosess? 26

27 Takk for oppmerksomheten! SPØRSMÅL? 27

Krav til alle bransjer

Krav til alle bransjer 0 Krav til alle bransjer Målgruppe: Alle virksomheter som skal sertifiseres som Miljøfyrtårn må tilfredsstille dette kravet. I tillegg skal minst ett bransjespesifikt krav benyttes. Krav merket med HK

Detaljer

Oppstart Miljøfyrtårn. Anne Katrine Sjøholt, Faveo Jan Vogt, Totalmiljø AS

Oppstart Miljøfyrtårn. Anne Katrine Sjøholt, Faveo Jan Vogt, Totalmiljø AS Oppstart Miljøfyrtårn Anne Katrine Sjøholt, Faveo Jan Vogt, Totalmiljø AS Miljøfyrtårn er Miljøledelse! MILJØLEDELSE M-rutiner etableres - Energi, avfall, innkjøp, transport, rapportering M-rutiner integreres

Detaljer

Krav til alle bransjer

Krav til alle bransjer 0 Krav til alle bransjer Målgruppe: Alle virksomheter som skal sertifiseres som Miljøfyrtårn må tilfredsstille dette kravet. I tillegg skal minst ett bransjespesifikt krav benyttes. Krav merket med HK

Detaljer

Tips om miljøsertifisering

Tips om miljøsertifisering Tips om miljøsertifisering Det finnes flere typer miljøsertifisering. Den vanligste er miljøfyrtårn, som vi vil bruke mest plass på i dette dokumentet. Vi oppfordrer alle avdelinger i NTL Sentralforvaltningen

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten

Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Rapport fra arbeidsgruppen September 2008 Utkast 1 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn for miljø- og klimaprosjektet 5 2.1Oppdraget som er gitt

Detaljer

Innføring av miljøledelse i Helgelandssykehuset HF - revisjon 3.3

Innføring av miljøledelse i Helgelandssykehuset HF - revisjon 3.3 Innføring av miljøledelse i Helgelandssykehuset HF - revisjon 3.3 Prosjektbeskrivelse Side 1 av 15 Sist oppdatert 23.09.2013 Prosjekteier: Per Martin Knutsen Prosjektleder: Lars-Inge Ingebrigtsen Dato

Detaljer

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013.

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Miljørapport 2010 Vi står overfor store miljøutfordringer som klimaendringer, miljøgifter på avveie og tap av biologisk mangfold. Helse Bergen ønsker å ta sitt

Detaljer

Miljørapport for Rådhuset - 07.02.03

Miljørapport for Rådhuset - 07.02.03 Miljørapport for Rådhuset - 07.02.03 Medlemmer i prosjektgruppen: Miljøansvarlig: Rådgiver: Rapportens målsetting: Arne Andreassen (vaktmester) Tore Ahmad (info) Johnnie Brok (Bygnings- og reguleringsavd.)

Detaljer

Inspirasjon og råd for systematisk miljøinnsats

Inspirasjon og råd for systematisk miljøinnsats miljøarbeid Inspirasjon og råd for systematisk miljøinnsats eksempel PÅ kommunal miljøledelse Finansiert av Miljøverndepartementet Veilederen er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Nedre Eiker, Kongsberg,

Detaljer

Inspirasjon og råd for systematisk miljøinnsats

Inspirasjon og råd for systematisk miljøinnsats Inspirasjon og råd for systematisk miljøinnsats eksempel PÅ kommunal miljøledelse Ringer i vannet Det gjøres mye spennende utviklingsarbeid i mange kommuner. Vi har mye å hente på å lære og å la oss inspirere

Detaljer

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001?

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Skal du etablere et styringssystem for ytre miljø, men ikke vet hvor du skal starte? Forslaget nedenfor er forslag til hvordan du

Detaljer

Miljørapport. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus. Grøn stat

Miljørapport. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus. Grøn stat HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Miljørapport 2009 Grøn stat Innføring av Grønn stat er et pålegg fra Miljøverndepartementet om å innføre enkel miljøledelse i alle statlige virksomheter, også

Detaljer

Helsebringende miljøarbeid - hilsen fra ledelsens representant

Helsebringende miljøarbeid - hilsen fra ledelsens representant Miljørapport 212 Miljøarbeidet i Helse Bergen Miljøsertifisert etter ISO 141 standarden høsten 213 Målet med å gi ut miljørapporten er å presentere miljøresultater og informere om satsningsområder i foretakets

Detaljer

Miljørapport - Voksenåsen AS

Miljørapport - Voksenåsen AS - Voksenåsen AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 2015 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall gjestedøgn 2005 36,18 Millioner kr. 2006 34,78

Detaljer

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Stener Kvinnsland administrerende direktør Helse Bergen 29.august 2008 Miljøarbeidet i Helse Bergen - historikk 1992 hadde vi ikke

Detaljer

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbtas NBT Håndbok : Lars Sandbakken Utarbeidet av: Lars Sandbakken Revidert dato: 05022013 Revisjonsnummer: : Utskrift foretatt 10042013

Detaljer

MILJØLEDELSE I BYKOMMUNER. En studie av miljøsystemer og standarder i sykehjem og skoler i fem storbyer

MILJØLEDELSE I BYKOMMUNER. En studie av miljøsystemer og standarder i sykehjem og skoler i fem storbyer Miljøledelse i bykommuner En studie av miljøsystemer og standarder i sykehjem og skoler i fem storbyer 1 Miljøledelse i bykommuner En studie av miljøsystemer og standarder i sykehjem og skoler i fem storbyer

Detaljer

NTNU S-sak 31/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 04.05.2007 HMS/ABH/KGU N O T A T

NTNU S-sak 31/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 04.05.2007 HMS/ABH/KGU N O T A T NTNU S-sak 31/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 04.05.2007 HMS/ABH/KGU Til: Styret Fra: Rektor Om: HMS Årsrapport 2006 N O T A T Tilråding: Styret tar HMS årsrapport for 2006 til etterretning

Detaljer

Miljøledelsessystemet årsrapport 2010 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 2754/ 2011

Miljøledelsessystemet årsrapport 2010 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 2754/ 2011 Miljøledelsessystemet årsrapport 2010 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 TA 2754/ 2011 1. Historikk Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT) deltok i demonstrasjonsprosjektet Grønn stat

Detaljer

rapport om miljø og samfunnsansvar

rapport om miljø og samfunnsansvar rapport om miljø og samfunnsansvar 2007 lønnsomt å ta miljøansvar GRØSET tok et bevisst valg for 15 år siden. Vi konstaterte at vi er en del av noe større og skapte vår visjon om å bli Norges mest miljøvennlige

Detaljer

GREEN KEY SØKERVEILEDNING FOR HOTELL

GREEN KEY SØKERVEILEDNING FOR HOTELL GREEN KEY SØKERVEILEDNING FOR HOTELL Innhold 1. Om veilederen... 2 Kontaktinformasjon... 2 Om Stiftelsen FEE Norway:... 2 2. Hva er Green Key?... 3 3. Søknadsprosessen... 3 Om kriteriene:... 3 Om prosessen...

Detaljer

Avfallsmengder: NTNU skal redusere avfallsmengden med 15 % i forhold til 2011-nivå og samtidig øke sorteringsprosenten til 85 % innen 2020.

Avfallsmengder: NTNU skal redusere avfallsmengden med 15 % i forhold til 2011-nivå og samtidig øke sorteringsprosenten til 85 % innen 2020. 1 av 6 Eiendomsforvaltningen GSK / LBU NTNUs Miljøambisjon Miljømål Målene bygger på føringer fra NTNUs strategi 2011 2020, og er utviklet i samarbeid med driftsavdelingen, eiendomsavdelingen, innkjøpsseksjonen

Detaljer

MILJØFYRTÅRN. Stephen Oommen, Miljørådgiver 29.11.2012

MILJØFYRTÅRN. Stephen Oommen, Miljørådgiver 29.11.2012 MILJØFYRTÅRN Stephen Oommen, Miljørådgiver 29.11.2012 Hva er Miljøsertifisering? Miljøsertifisering er et godt verktøy for å øke bevisstheten om egne klimautslipp og jobbe systematisk med klimatiltak.

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid SKOGBRUKETS HMS-UTVALG Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid INTERNKONTROLL hos... Dato:... Daglig leder:... Systematisk HMS-arbeid for små og mellomstore bedrifter i skogbransjen. Revidert og

Detaljer

Rapportering av miljøindikatorer i SFT 2007

Rapportering av miljøindikatorer i SFT 2007 Rapportering av miljøindikatorer i SFT TA-2388/28 Innhold 1. Historikk side 3 2. Sammendrag og miljøprioriteringer 28 side 3 3. Rapport for perioden 1998- side 4 4. Bygg og energi side 4 5. Innkjøp side

Detaljer

Kvalitetshåndbok. Utgave nr. 1

Kvalitetshåndbok. Utgave nr. 1 Vår intensjon med en er å beskrive overfor våre kunder, leverandører og medarbeidere hvordan vi tenker og arbeider med kvalitetsstyring, HMS og internkontroll i. Utgave nr. 1 Revidert: 29.mai 2015 Innhold

Detaljer

MILJØSERTIFISERING. Fyll inn kun i hvite felt.

MILJØSERTIFISERING. Fyll inn kun i hvite felt. MILJØSERTIFISERING Fyll inn kun i hvite felt. Miljøsertifisering 212 213 tjenestesteder sertifisert 58 55 gjenstående tjenestesteder å sertifisere 12 13 tjenestesteder som p.t. ikke kan sertifiseres pga

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2011 Handlingsplan for 2012 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer