Miljørapport Rolig, vi hjelper deg.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Miljørapport 2011. Rolig, vi hjelper deg."

Transkript

1 Miljørapport 2011 Rolig, vi hjelper deg.

2 hilsen fra administrerende direktør Fremtiden vår den viktigste saken av alle Som Nordens ledende forsikringsselskap, er vår miljøinnsats en selvsagt del av forretningsstrategien vår. Dette gjelder ikke bare for vår egen drift, men også i forhold til aksjonærene våre. Vi tror at handling i dag, med fokus på å håndtere potensielle miljøfarer, er den mest effektive strategien for å støtte og bidra til en bærekraftig fremtid. Kjernen i miljøpolitikken vår er at vi alltid skal strebe etter å finne de beste løsningene, ikke bare for miljøet, selskapet og kundene våre, men også for leverandørene og partnerne våre. Høydepunkter fra 2011 Dette året utpeker seg gjennom en rekke vellykkede aktiviteter, som alle har som mål å forbedre vårt miljøarbeid. Vi har implementert flere interne tiltak, og vi har også deltatt i ulike relevante eksterne initiativer. Her er noen høydepunkter: I 2011 klarte vår bilverkstedsdrift å oppnå kostnadsbesparelser på 140 millioner svenske kroner ved å utvikle metoder for å reparere skadde plastdeler på biler istedenfor å bytte dem. I 2011 bidro bilverkstedsdriften til at nesten halvparten av alle reservedeler ble gjenbrukt i Sverige. For å redusere miljøpåvirkningen vår under håndtering av skadeoppgjør, har vi i 2011 gjennomført en miljøvurdering av alle de store leverandørene våre, nærmere 1000, for å sikre at de overholder våre mål for miljøarbeid. Alle CO2-utslipp fra vår egen drift er kompensert (CO2-kompensasjon) ved hjelp av FNs Clean Development Mechanism-prosjekt i India. I juni 2011 publiserte vi vår første rapport som aktivt medlem i ClimateWise-nettverket, forsikringsbransjens initiativ for å møte farene ved klimaendringer. Ifs rapport ble godt mottatt da klimaarbeidet vårt ble vurdert mot de seks såkalte ClimateWise-prinsippene. I forkant av FNs klimatoppmøte COP 17 i Durban, Sør-Afrika, signerte If The 2 C Challenge Communiqué, et bedriftsklimainitiativ som oppfordrer styresmakter til å få fortgang i de internasjonale forhandlingene og ta nødvendige grep på nasjonalt nivå. Hovedmålet er å stabilisere den globale oppvarmingen på 2 C. Vi har, sammen med tre andre forsikringsselskaper, tatt initiativ til å finansiere et prosjekt via Nordforsk, som et ledd i forretningsstrategien vår for å bekjempe klimaendringer og redusere risikoer. Prosjektet skal se nærmere på klimaendringstilpasning i de nordiske landene. Installasjon av Internett-kommunikasjonsprogramvare, og lansering av e-læringskurset Effektive møter for å redusere CO2-utslipp som oppstår på grunn av firmareisene våre. Etter en innsats for å gi forbedret energi og bedre kostnadseffektivitet for de store kontorene våre, klarte kontoret i Göteborg å redusere energiforbruket sitt med 39 %. Vi begynte et samarbeid med WWF i Finland, og vi er i gang med å implementere WWF Finlands Green Office miljøadministrasjonsprogram for kontoret vårt i Turku. Denne rapporten gir en oversikt over det vi har oppnådd hittil. Nå går vi gjennom aktivitetene våre, og vi ser at vi har gjort mye for å forbedre miljøarbeidet vår. Men likevel gjenstår mye, og vi holder fast på at If skal fortsette å jobbe for en bærekraftig fremtid. Torbjörn Magnusson Administrerende direktør, If P&C Insurance AB 2

3 om if Nøkkeltall Firmanavn Land hvor If har virksomhet Hovedkontor Teknisk resultat If (If P&C Insurance AB) Finland, Danmark, Norge og Sverige Solna, Stockholm MSEK CO 2 utslipp tonn CO 2 Markeder Ikke-livsforsikringer for privatpersoner, bedrifter og internasjonale industriforetak. Antal kunder 3.2 millioner Antall ansatte 5620 miljøpolicy If må daglig gjennomføre store tiltak for å forbedre miljøet. Vi streber alltid etter å finne de beste miljøløsningene for selskapet vårt, kundene våre, leverandørene våre og partnerne våre. Øke internasjonal oppmerksomhet rundt miljøspørsmål og annen egnet opplæring og støtte, ved behov Minimere avfall som resultat av driften vår, og gjenbruke og resirkulere avfall når det er mulig Å minimere forbruket av strøm, vann og råmaterialer i driften vår, og gjenbruke og resirkulere der det er mulig Å sikre at forsikringsoppgjør administreres med så lite miljøpåvirkning som mulig 3

4 kontinuerlig arbeid Mål for 2011 Ha minst ett miljørelatert produkt i alle nordiske land innen utgangen av Forbedre metodene våre i oppgjørshåndtering, ta bedre hånd om avfall, og øke gjenbruk av materiell. Gjennomføre miljøvurderinger av alle større entreprenører og leverandører innen utgangen av Alle miljørapporter skal være av høy kvalitet, og de skal være tilgjengelige ved en gitt dato. Redusere CO2-utslipp som følge av vår egen drift for å oppnå mål for Dette har vi oppnådd Innført et nytt forsikringsprodukt i Norge. Produktet omhandler erstatningskrav og er basert på den nye, nasjonale naturvernloven. Vi har forbedret rutiner for å øke resirkulering av materiell ved reparasjoner av biler. I 2011 gjenbrukte If 178 tonn plast og 2302 tonn stål og aluminium i skadeoppgjørene sine. Vi har forbedret miljøforpliktelsen vår ved å gjennomføre miljøvurderinger av alle de store leverandørene våre, nærmere 1000 selskaper. Vi publiserte en rapport om klimaarbeidet vårt som aktiv medlem av ClimateWise-nettverket, og vi fikk god score da arbeidet vårt ble vurdert mot de seks såkalte Climate- Wise-prinsippene. Finne energiytelsen for fasilitetene våre, og implementere energibesparende tiltak, for eksempel klarte kontoret i Göteborg å redusere klimapåvirkningen og redusere strømforbruket betraktelig. Alle CO2-utslipp fra vår egen drift er kompensert (CO2- kompensasjon) ved hjelp av FNs Clean Development Mechanism-prosjekt i India. Nye kortsiktige mål Redusere CO2-utslipp med 15 prosent fra 2011 til utgangen av Øke antallet leverandører som har gjennomgått vurderingen med tanke på miljøkrav. I hvert land If har virksomhet skal det finnes minst én miljørelatert interaksjon med kundene våre. Skal fullføres innen 1. mars Forbedre avfalls- og materiellhåndteringen ved administrasjon av reparasjoner, for å øke resirkuleringen og effektiviteten. Vårt langsiktige mål Redusere CO2-utslipp med 50 % fra 2008 til vår tilnærmingsmåte Målet vårt er å oppnå kundetilfredshet med tanke på vårt bidrag til å sikre en bærekraftig fremtid. Derfor er en av hovedoppgavene våre å minimere vår miljøpåvirkning. I 2008 ble miljøstrategien vår utformet av styregruppen for miljø. Strategien definerte miljøpolicyen og målene våre, og ble et grunnlag for tilnærmingen til å minimere miljøpåvirkningen vår. Som definert i strategien er hovedprinsippene våre egne Kjerneverdier, samtidig som vi administrerer miljøpåvirkningen vår. Tilnærmingsmåten vår er å minimere miljøpåvirkningen vår ved hjelp av økende intern oppmerksomhet, og ved å tilby egnet opplæring og støtte. Visste du? If Finland har vært registrert som deltaker i Energy Saving Week siden

5 ansatte Det er våre dedikerte ansatte som gjør at vi er det ledende eiendoms- og skadeforsikringsselskapet i Norden. Og det er kun på grunn av våre ansatte at vi kan lage en organisasjon hvor alle arbeider sammen for å forbedre miljøet vårt og bidra til en bærekraftig fremtid. For å oppmuntre og støtte våre ansatte i denne daglige utfordringer, gir vi våre ansatte retningslinjer og andre former for støtte for å oppmuntre til at vi alle tar de riktige miljøvalgene. Det arbeider over 5000 personer i If, og vi mener at hver og en av oss er en miljøambassadør. Vi tror at ved å øke miljøbevisstheten på jobb, vil våre ansatte også ta miljøvennlige valg utenfor kontoret. Visste du? Vi har el-biler til de ansatte i Oslo, og el-sykler til de ansatte i Trondheim. Hos If i Sverige har 65 % av de ansatte gjennomført Internett-opplæringen om Ifs miljøpolicy. 5

6 Göteborg-kontoret er i tet i energieffektivitet Kontoret i Göteborg har gjennomført drastiske tiltak for å forbedre energieffektiviteten i Ulike energieffektivitetsmål er implementert for å redusere strømforbruket. Det mest effektive tiltaket har vist seg å være å installere et energismart ventilasjonskontrollsystem. Systemet sørger for at oppvarming og avkjøling ikke gjøres samtidig, og ventilasjonskapasiteten justeres etter hvor mange personer som er på kontoret. Et annet, interessant tiltak er installasjonen av et automatisk belysningskontrollsystem. Systemet justerer innebelysningen etter tiden på døgnet, eller når det oppdager bevegelser. Det ble nylig gjennomført en oppfølging, og den viser at disse tiltakene har redusert energiforbruket med 39 %. I tillegg til å implementere tiltak for energieffektivitet, har det også blitt satt fokus på å redusere papirforbruket, og naturligvis på å oppfordre ansatte til å bruke klimavennlige transportmidler, som sykkel. Et lite, men effektivt tiltak i Göteborg-kontoret, er å tilby de ansatte å bruke selskapets sykler når de skal ut på ærender, istedenfor å kjøre bil. Forbedret energieffektivitet er en investering som ikke bare reduserer kostnadene våre betraktelig, men som også reduserer miljøpåvirkningen vår. For å oppnå målet for reduksjon av CO2-utslipp som vi har satt oss for 2015, må vi alle handle, sier Susanne Conradsson, styreleder for Environmental Group Gothenburg. kunder Høyere temperatur, ekstreme værforhold og stigende havnivå. De ulike miljøforholdene utgjør en risiko for kundene våre og deres eiendommer. Vårt fokus er på å hjelpe kundene våre til å administrere alle typer risikoer, samt gi assistanse når uhell er ute. Ved å gi kundene våre råd om hvordan de kan forhindre skade, hjelper vi dem med å spare penger og beskytte miljøet. Verktøy for å beregne klimapåvirkning for forretningskunder If tilbyr, og oppfordrer forretningskunder til å bruke, verktøyet for å beregne klimapåvirkning for å holde kontroll på CO2-utslipp. Det som kan måles, kan administreres. Vi tror at den eneste måten å holde kontroll på CO2-utslippene dine, er å måle hvor mye CO2 firmaet ditt faktisk slipper ut. Svante, verktøyet for beregning av klimapåvirkningen din, er en CO2-utslippskalkulator utformet for firmaer. Verktøyet er basert på internasjonalt anerkjente retningslinjer for beregning av CO2-utslipp, de såkalte beregningsprinsippene i Greenhouse Gas Protocol. Det er enkelt å komme i gang med beregningen av klimapåvirkningen din, du lager bare en konto på Bruk kampanjekoen if200 for å få en gratis konto. 6

7 leverandører Samarbeid med leverandørene våre, og grønt innkjøp, er ett av nøkkeltemaene i miljøadministrasjonsprogrammet vårt. Vårt valg av leverandører har større påvirkning på miljøet enn du tror. Sammen med leverandørene våre håndterer vi rundt bilskader og eiendomsskader årlig. Uten strenge miljøkrav til leverandørene våre, ville hvert skadeoppgjør vi håndterer bidratt til å øke ikke-bærekraftige forbruksmønstre og negative miljøpåvirkninger. Vi tror at strenge miljøkrav og samarbeid med leverandørene våre fører til at vi kan lage en synergi som bidrar til felles suksess og miljøfordeler. Nok en gang tror vi at forhindring er bedre enn en kur. Vi er veldig glade for at If Finland og Danmark har bestemt seg for å bli med i nettverkene våre for innkjøp av økomerkede produkter, som de første medlemmene i sine respektive land. Ved å gjøre det, bidrar If til å utvide Nordic Ecolabel innkjøpsnettverket, samtidig som de oppfordrer til utvikling av mer bærekraftige innkjøpsprosedyrer i disse landene, sier Tormod Lien, prosjektleder for Nordic Ecolabel Network. klimaendring Klimaendring er en global miljøsak med direkte økonomisk påvirkning av forsikringsbransjen. Som ledende eiendoms- og skadeforsikringsselskapet i Norden, er vår ambisjon å være i tet når det gjelder å administrere risikoer fra klimaendringer. Vi tror at hvis man skal oppnå kredibilitet i markedet, må man også gjøre som man sier. Det er derfor veldig viktig at vi gjør alt vi kan, med høyeste prioritet, for å minimere og motvirke den påvirkningen CO2-utslippene fra våre egne aktiviteter forårsaker. Den totale mengden direkte og indirekte CO2 fra nordisk drift var tonn i 2011, noe som er en reduksjon på fem prosent sammenlignet med året før ( tonn CO2). Se den fullstendige rapporten for detaljerte resultater. 7

8 Om denne rapporten Denne rapporten oppsummerer miljøpåvirkningen og ytelsen vår for Den er vår tredje miljørapport. Rapportens omfang og begrensninger er begrenset til Ifs virksomhet i Finland, Danmark, Norge og Sverige. Vi vil gjerne høre dine tanker rundt denne rapporten. Hvis du vil ha mer informasjon om Ifs miljøadministrasjon, kan du kontakte Kenth Edström, Environment Director. If Barks väg Stockholm Mobil: Direkte: E-post:

Klimaproblemet og bankenes tilpasning

Klimaproblemet og bankenes tilpasning Vestlandsforsking-rapport nr. 2/2009 Klimaproblemet og bankenes tilpasning Johannes Idsø Vestlandsforsking, Pb 163, 6851 Sogndal Tlf.: 906 33 600 Faks: 947 63 727 side 2 Vestlandsforsking rapport Tittel

Detaljer

Hvordan kan en drikk bidra til en mer bærekraftig fremtid?

Hvordan kan en drikk bidra til en mer bærekraftig fremtid? Hvordan kan en drikk bidra til en mer bærekraftig fremtid? Miljø- og samfunnsrapport 2011 2012 Innholdsfortegnelse Introduksjon 4 Virksomheten vår 5 Strategi og styring 6 Vår verdikjede 7 Våre produkter

Detaljer

Forretningsmessig samfunnsansvar. Handlingsplan 2003-2004, rapportering 2000-2002

Forretningsmessig samfunnsansvar. Handlingsplan 2003-2004, rapportering 2000-2002 Forretningsmessig samfunnsansvar Handlingsplan 2003-2004, rapportering 2000-2002 Forretningsmessig samfunnsansvar 2003-2004 Nøkkeltall Antall ansatte 1 361 Kundefond livsforsikring 102,4 mrd Øvrig midler

Detaljer

Mangfold Samfunn Miljø

Mangfold Samfunn Miljø Mangfold Samfunn Miljø Etikk 1 Informasjon om rapporten Staples Norway arbeider målrettet med miljøog samfunnsansvar, og ønsker gjennom denne rapporten og gi en oversikt over det arbeid som er gjort gjennom

Detaljer

Årsrapport. Atea ASA

Årsrapport. Atea ASA Årsrapport Atea ASA 2013 2 /110 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av ITinfrastruktur, har 6 499 ansatte og er representert i 84 byer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Latvia

Detaljer

FOR ARV OG MILJØ. bærekraftsrapport

FOR ARV OG MILJØ. bærekraftsrapport FOTO FREDRIK MYHRE OG GLENN RØKEBERG Innhold for arv og miljø dialog og åpenhet kollektiv drivkraft miljøvennlig jernbanedrift 46-50 51-53 54-58 59-65 motiverte medarbeidere sikker reise etiske normer

Detaljer

Bærekraftrapport 2011

Bærekraftrapport 2011 Bærekraftrapport 2011 Innhold Innhold Årets høydepunkter... 3 Konsernsjefens kommentarer... 4 Dette er Peab... 6 Visjon og strategier... 9 Våre interessenter... 10 Medarbeiderne skaper den unike Peab-kulturen...11

Detaljer

Miljørapport Lavere energiforbruk n Miljøriktige materialer n Miljøvennlig transport

Miljørapport Lavere energiforbruk n Miljøriktige materialer n Miljøvennlig transport Miljørapport Lavere energiforbruk n Miljøriktige materialer n Miljøvennlig transport 2012 2013 Innhold Ansvarlig utgiver Aspelin Ramm Eiendom AS Maridalsveien 13E Postboks 389 Sentrum 0102 Oslo Telefon:

Detaljer

GOING FOR GREEN. - når miljøet er viktig for alle. Canon GOING FOR GREEN

GOING FOR GREEN. - når miljøet er viktig for alle. Canon GOING FOR GREEN GOING FOR GREEN - når miljøet er viktig for alle Canon GOING FOR GREEN 9 Vårt ansvar Din garanti Du har nettopp fått Canons miljøbrosjyre GOING FOR GREEN i hendene. MILJØSTYRING I VERDIKJEDEN Vårt miljøengasjement

Detaljer

Helsebringende miljøarbeid - hilsen fra ledelsens representant

Helsebringende miljøarbeid - hilsen fra ledelsens representant Miljørapport 212 Miljøarbeidet i Helse Bergen Miljøsertifisert etter ISO 141 standarden høsten 213 Målet med å gi ut miljørapporten er å presentere miljøresultater og informere om satsningsområder i foretakets

Detaljer

IKEA-konsernet Bærekraftsrapport, sammendrag FY13

IKEA-konsernet Bærekraftsrapport, sammendrag FY13 IKEA-konsernet Bærekraftsrapport, sammendrag FY13 0 2 BÆREKRAFTSRAPPORT, SAMMENDRAG FY13 Innhold 0 3 KORT OM ÅRET 0 4 NOEN ORD FRA PETER 0 5 NOEN ORD FRA STEVE 0 6 ET MER BÆREKRAFTIG LIV I HJEMMET 07.

Detaljer

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Handlingsplan 2007-2010 Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Forord Forord Regjeringen ønsker at forbruk og produksjon skal være mest mulig bærekraftig. Offentlig sektor må gå foran og vise

Detaljer

rapport om miljø og samfunnsansvar

rapport om miljø og samfunnsansvar rapport om miljø og samfunnsansvar 2007 lønnsomt å ta miljøansvar GRØSET tok et bevisst valg for 15 år siden. Vi konstaterte at vi er en del av noe større og skapte vår visjon om å bli Norges mest miljøvennlige

Detaljer

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning 89 Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning I Norges Banks strategi for utøvelse av eierskap 2007 2010 er det spesifisert seks satsingsområder for arbeidet. Fire av disse gjelder grunnleggende eierrettigheter,

Detaljer

Rapport fra pilotprosjektet Klimanøytral stat. Difi mai 2012

Rapport fra pilotprosjektet Klimanøytral stat. Difi mai 2012 Difi mai 2012 Rapport fra pilotprosjektet Klimanøytral stat Innholdsfortegnelse Rapport fra pilotprosjektet... 1 1 Sammendrag... 4 2 Pilotprosjektets mål... 5 3 Beskrivelse av prosjektets gjennomføring...

Detaljer

Årsrapport 2012 for Stiftelsen Miljøfyrtårn

Årsrapport 2012 for Stiftelsen Miljøfyrtårn Årsrapport 2012 for Stiftelsen Miljøfyrtårn Dette er en foreløpig utgave ekskl. revisors rapport. Årsrapport 2012 er opprinnelig publisert for webvisning, og kan sees på aarsrapport.miljofyrtarn.no Årsrapport

Detaljer

Rapport om bærekraftighet for Canon Europa, Midtøsten og Afrika 2012

Rapport om bærekraftighet for Canon Europa, Midtøsten og Afrika 2012 Rapport om bærekraftighet for Canon Europa, Midtøsten og Afrika 2012 canon-europe.com OM Canon Europa Canon Europa N.V. er et heleid datterselskap av Canon Inc. Japan og er ansvarlig for salg og markedsføring

Detaljer

SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2013. Olav Thon Gruppen

SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2013. Olav Thon Gruppen SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2013 Olav Thon Gruppen SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2013 Olav Thon Gruppen Bærekraftig verdiskapning side 3 Om denne rapporten side 4 Dette er Olav Thon Gruppen side 6 Helse, Miljø og

Detaljer

Etikkhåndbok. Knowledge grows

Etikkhåndbok. Knowledge grows Etikkhåndbok Knowledge grows Innhold 1. Ambisjon: Fra konsernsjefen 1 2. Teamarbeid: Et felles ansvar 2.1 Hva er Etikkhåndboken? 2.2 Hvordan forholder Etikkhåndboken seg til Code of Conduct? 2.3 Hvem gjelder

Detaljer

DNB SAMFUNNS- ANSVARSRAPPORT

DNB SAMFUNNS- ANSVARSRAPPORT 2013 DNB SAMFUNNS- ANSVARSRAPPORT SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2013 1 INNHOLD 2 OM SAMFUNNSANSVARSRAPPORTEN 3 REDEGJØRELSE FRA KONSERNSJEFEN 4 OM KONSERNET 4 EIERSTRUKTUR 5 VERDISKAPING 5 NØKKELTALL 6 TILBAKEBLIKK

Detaljer

Grønt sykehus - ISO sertifisering høsten 2014. Hvordan kan ledelsen og ansatte ta samfunnsansvar og sikre en bærekraftig drift i UNN?

Grønt sykehus - ISO sertifisering høsten 2014. Hvordan kan ledelsen og ansatte ta samfunnsansvar og sikre en bærekraftig drift i UNN? Grønt sykehus - ISO sertifisering høsten 2014 Hvordan kan ledelsen og ansatte ta samfunnsansvar og sikre en bærekraftig drift i UNN? Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Innhold 1 Tilrådning (bestilling) 2

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

Energieffektivisering i norske bygg. Barrierestudien. En barrierestudie utført av Miljøstiftelsen Bellona og Siemens AS

Energieffektivisering i norske bygg. Barrierestudien. En barrierestudie utført av Miljøstiftelsen Bellona og Siemens AS Energieffektivisering i norske bygg Barrierestudien En barrierestudie utført av Miljøstiftelsen Bellona og Siemens AS s Innhold Kapittel 1 Oppsummering 3 Om rapporten 4 Forord 5 Metode 6 Kapittel 2 Veien

Detaljer

Lyreco arbeider ut fra mottoet: Kvalitet oppnås først når kunden har fått oppfylt sine forventninger

Lyreco arbeider ut fra mottoet: Kvalitet oppnås først når kunden har fått oppfylt sine forventninger Lyrecos kvalitetsstyringssystem Lyreco arbeider ut fra mottoet: Kvalitet oppnås først når kunden har fått oppfylt sine forventninger Lyreco i Skandinavia er sertifisert i henhold til ISO 9001:2008 og ISO

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Velkommen inn. IKEA-konsernets årssammendrag for regnskapsåret 2012

Velkommen inn. IKEA-konsernets årssammendrag for regnskapsåret 2012 Velkommen inn IKEA-konsernets årssammendrag for regnskapsåret 2012 03 Dette er IKEA-konsernet 19 Medarbeidere 24 Bærekraft 30 IKEA Foundation 34 Økonomi 42 IKEA-konsernet regnskapsåret 2012: et overblikk.

Detaljer

Årsrapport 2014 DNB SAMFUNNS- ANSVARSRAPPORT

Årsrapport 2014 DNB SAMFUNNS- ANSVARSRAPPORT Årsrapport 2014 DNB SAMFUNNS- ANSVARSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 DNB-KONSERNET 2014 RISIKO- OG KAPITALSTYRING DNB-konsernet 2014 X. KAPITTELTITTEL A Temaer som omhandles i flere DNB-rapporter

Detaljer

Utvikling de siste 5 år

Utvikling de siste 5 år KLP årsrapport 2013 Utvikling de siste 5 år Millioner kroner KLP Konsern 2013 2012 2011 2010 2009 Resultat før skatt -107 997 653 515 776 Forvaltningskapital 369 757 331 783 291 784 271 736 258 549 Egenkapital

Detaljer

Eget forsikringsselskap? OBOS GJØR DET!

Eget forsikringsselskap? OBOS GJØR DET! Aon 1987-2007 Aon 1987-2007 Aon 1987-2007 20 år informasjonsavis om forsikring nummer 11 2007 utgitt av aon grieg Eget forsikringsselskap? OBOS GJØR DET! Side 2-3 Side 4-5 Marine Harvest høster havets

Detaljer

Avfallsmengder: NTNU skal redusere avfallsmengden med 15 % i forhold til 2011-nivå og samtidig øke sorteringsprosenten til 85 % innen 2020.

Avfallsmengder: NTNU skal redusere avfallsmengden med 15 % i forhold til 2011-nivå og samtidig øke sorteringsprosenten til 85 % innen 2020. 1 av 6 Eiendomsforvaltningen GSK / LBU NTNUs Miljøambisjon Miljømål Målene bygger på føringer fra NTNUs strategi 2011 2020, og er utviklet i samarbeid med driftsavdelingen, eiendomsavdelingen, innkjøpsseksjonen

Detaljer