JEG VIL KUNNE STOLE PÅ EN EFFEKTIV ARBEIDSFLYT med

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "JEG VIL KUNNE STOLE PÅ EN EFFEKTIV ARBEIDSFLYT med"

Transkript

1 JEG VIL KUNNE STOLE PÅ EN EFFEKTIV ARBEIDSFLYT med den høyeste sikkerheten FORBEDRER BANK- PROSESSENE

2 FORBEDRER bankprosessene 2/3 DEN LETTESTE VEIEN TIL OPTIMALISERTE prosesser Selskaper innen finansnæringen produserer enorme mengder papir. Lånerådgivere, kundeservicemedarbeidere, kasserere, kreditorer og revisorer står overfor store utfordringer når det gjelder administrasjon og sikring av konfidensiell informasjon. Alt i alt står finansinstitusjoner overfor tre store utfordringer: Den første utfordringen er det vedvarende behovet for å redusere kostnader pga. sterk konkurranse og kampen for å kunne tilby de beste prisene. Den andre utfordringen er nært knyttet til dette: målet om å optimalisere prosessene for å oppnå den høyest mulige effektiviteten. Den tredje utfordringen er å sikre en permanent forbedret markedsposisjon. Konica Minoltas løsninger bidrar til å nå disse sentrale målene innen området dokumentbehandling. Oppdaterte multifunksjonelle kontormaskiner med spesialiserte applikasjoner i kombinasjon med avanserte kopi-, utskrifts- og innskanningsfunksjoner bidrar til å etablere prosesser som omvandler papirbaserte dokumenter til prosessklar informasjon som kan redigeres, lagres og arkiveres i bedriftenes databaser. Finans innhold Hente opplysninger fra dokumenter Side 4 Effektivisering av de daglige arbeidsrutinene Side 5 Sikre prosessmiljøet Side 6 Samtidig er all maskinvare og programvare utviklet for å følge de strengeste sikkerhetsog beskyttelseskravene som finansinstitusjoner må garantere kundene sine.

3 FORBEDRER bankprosessene 4/5 HENTE OPPLYSNINGER fra DOKUMENTER åpne bankkonto Åpning av en bankkonto er et perfekt eksempel på hvordan man kan omvandle en papirbasert prosess til en praktisk digital arbeidsflyt som tilfredsstiller sentrale krav: For det første får brukeren fordel av enkle og brukervennlige applikasjoner som gjør det mulig med raskt indeksering, lagring og henting av elektroniske dokumenter skannet direkte på MFP-en. Et annet krav går på sikkerhet, sikker distribusjon og lagring av digitalisert konfidensiell informasjon. Innebygde sikkerhetsfunksjoner hjelper bedriftene med å tilfredsstille slike krav. Videre viser arbeidsprosessen for å åpne en konto hvordan dokumenter kan suppleres med metadata, inkludert strekkoder og teknikker for lesing av skjema. hente opplysninger fra dokumenter Åpne bankkonto En kunde ønsker å åpne en ny bankkonto. Han må fylle ut og signere et skjema for åpning av kontoen. Bankmedarbeideren skanner informasjonen fra dette skjemaet direkte inn i bankens database ved å velge riktig forhåndsdefinert prosess på MFPpanelet. En spesiell applikasjon søker automatisk i skjemaet etter relevante stikkord, for eksempel kundens navn, kontonummer og dato. Applikasjonen sender resultatene til bankens database og registrerer også om kontoskjemaet er korrekt signert av kunden. Hvis ikke blir dokumentet sendt videre til en unntaksmappe. I tillegg sjekker applikasjonen om kunden har godtatt bankens vilkår og betingelser. EFFEKTIVISERING AV DE DAGLIGE ARBEIDSRUTINENE automatisert dokumentbehandling Interne og kundeorienterte prosesser i finansnæringen er avhengig av høy sikkerhet. De fleste dokumentene som blir behandlet inneholder sensitive opplysninger, for eksempel kunde-id eller lånedetaljer. Den beste løsningen er å automatisere disse prosessene for å minimere antallet manuelle feil og sende sensitive opplysninger på en sikker måte. Det er svært viktig å håndtere ulike utfordringer og krav. På den ene siden må informasjon som er lagret i bankens CRM-system være tilgjengelig ved behov. På den andre siden må høy sikkerhet være garantert gjennom bruk av autentiseringssystemer og forhåndsdefinerte automatiske prosesser. På denne måten sikrer man at informasjonen som er arkivert og lagret i bankens database er beskyttet og bare tilgjengelig for autoriserte ansatte. fordeler for virksomheten Åpne en bankkonto, og automatisert dokumentbehandling Enkel og rask betjening via et intuitivt brukergrensesnitt og forhåndsdefinerte arbeidsprosesser. Effektiv og automatisert dokumenthåndtering, takket være integrerte strekkoder og dokumentindeksering. Sikrere dokumenthåndtering og sikrere arbeidsmiljø gjennom autentisering og innebygde sikkerhetsfunksjoner. Forbedret håndtering av kundeforhold gjennom omgjøring av data til informasjon som kan brukes direkte i prosessene. effektivisering av de daglige arbeidsrutinene Automatisert dokumentbehandling En kunde ønsker et lån. Lånerådgiveren gir ham et personlig lånetilbud som inneholder en QR-kode øverst på hver side. Denne koden inneholder kunde-id, navn, dokumenttype, tidspunkt da dokumentet ble opprettet og navn på lånerådgiveren som opprettet dokumentet. Kunden ser over lånetilbudet hjemme, fyller ut, signerer og sender det tilbake til banken. Lånerådgiveren skanner det signerte dokumentet, og QR-koden aktiverer automatisk sending til bankens CRMsystem. Det er også mulig å fange flere dokumenter på denne måten siden QR-koden gir hvert dokument en unik ID. Til slutt blir det signerte lånetilbudet lagret i kundefilen i bankens CRM-system. I et annet scenario leverer kunden inn sin nye kunde-id. Lånerådgiveren velger riktig prosess på MFP-maskinen. Den dynamiske oppslagsfunksjonen på MFP-maskinen (som kobler MFP-en og CRM-systemet sammen) finner kundefilen i CRM-systemet. Systemet finner automatisk kundens dokumenter i databasen og lagrer den nye ID-en som et bilde og oppdaterer de eksisterende kundeopplysningene. For å garantere den høyeste sikkerheten må hver bankansatt identifisere seg på MFP-enheten før han eller hun kan bruke disse funksjonene.

4 Sentrale ansvarsområder miljø/datasikkerhet 6/7 SIKRE PROSESS- MILJØET informasjonslogging Informasjonslogging er viktig for å skape et sikkert miljø og analysere utførte handlinger og prosesser i tilfelle problemer. Funksjonaliteten gir derfor et solid grunnlag for kritiske oppgaver, som f.eks. skanning av konfidensiell informasjon, identifisere dokumenter og andre personlige opplysninger. Dette er en sentral prosess som foregår i bakgrunnen, usynlig for både kunder og bankens ansatte. sikre prosessmiljøet Informasjonslogging Utgangspunktet er en applikasjon som registrerer alle prosesser på bankens multifunksjonsmaskin. Her blir alle sider som er skrevet ut, kopiert, skannet og fakset lagret sammen med informasjon om aktuell ansatt, jobbstatus og tidspunkt. Administratoren kan når som helst laste ned og vise informasjonsloggen, og hente ut spesifikke rapporter til en Excel-fil. En databaseutforsker gir administratoren ekstra søkemuligheter som gjør det enkelt å vise og finne ønsket informasjon. På denne måten er det mulig å identifisere informasjonslekkasjer og brukere som bryter datasikkerhetsregler. fordeler for virksomheten Sentrale ansvarsområder ansvar for miljøet ansvar for datasikkerhet Beskyttelse mot informasjonslekkasjer. Støtter et sikkert dokumentmiljø. Konica Minolta støtter bærekraftige strategier, og integrerer miljøvennlige perspektiver gjennom hele livssyklusen til selskapets produkter. Vi arbeider for et samfunn som er opptatt av resirkulering for å forhindre forurensning og redusere miljøtrusler. Miljøvennlig produksjon Vår forsknings- og utviklingsavdeling arbeider for miljøvennlig innovasjon, for eksempel Konica Minoltas egen polymeriserte toner Simitri HD, som er produsert med 33 % lavere CO 2 -utslipp sammenlignet med vanlig toner. Miljøvennlig transport Mindre esker og intelligent logistikk bidrar til å redusere transportavstandene, transportvolumet og transportavfallet. Konica Minolta har tatt en ledende rolle i utvikling og implementering av sikkerhetsbasert informasjonsteknologi i sine multifunksjonsmaskiner. Det er fremdeles ett av våre viktigste mål å levere løsninger som sikrer konfidensialiteten til elektronisk informasjon, uansett om det er data eller dokumenter. Nettverkssikkerhet Våre standarder sikrer nettverket samt individuell tilgang til maskiner og nettverksfasiliteter. Personvern Personlig data og personopplysninger behandlet av en Konica Minoltamaskin er alltid beskyttet fra uautorisert tilgang. Ved behov er det mulig å begrense tilgang til funksjoner. Miljøvennlige tjenester Verktøy som Power Saver og Eco Calculator viser vårt bidrag i forhold til dagens miljøkrav. Miljøvennlig bruk Forbedrede funksjoner på utskriftsenheten som autentisering, følg meg-utskrift og forhåndsvisning for å spare papir og unngå avfall. Miljøvennlig resirkulering Dette området inkluderer resirkulering av våre enheter og forbruksartikler samt avansert bruk av resirkulert papir som ikke går på bekostning av utskriftskvaliteten. Miljøvennlig informasjon For eksempel sikrer autentisering og følg meg-utskrift at sensitive dokumenter ikke havner i feil hender og ikke blir liggende utilsiktet i utskuffen. Sertifisert sikkerhet Konica Minolta tar kundenes sikkerhetsbehov på alvor. Dette er grunnen til at nesten alle multifunksjonelle bizhub-maskiner er godkjent etter Common Criteria (CC) EAL3 eller den tilsvarende ISO Til forskjell fra mange andre leverandører har Konica Minolta alltid fått hele multifunksjonsmaskinen sertifisert, noe som sikrer det høyest mulige sikkerhetsnivået.

5 Alle spesifikasjoner relatert til papirkapasitet refererer til papir i A4-størrelse i en kvalitet på 80 g/m². Alle spesifikasjoner relatert til skanne-, kopierings- eller utskriftshastighet refererer til papir i A4-størrelse som skannes, kopieres eller skrives ut på tvers i enveis modus over flere sider. Støtte for og tilgjengelighet av angitte spesifikasjoner og funksjonalitet varierer avhengig av operativsystem, applikasjoner, nettverksprotokoller samt nettverks- og systemkonfigurasjoner. Oppgitt levetid til forbruksartiklene er basert på spesifikke bruksforhold som for eksempel sidedekning for et bestemt papirformat (5 % dekning på A4). Den faktiske levetiden til forbruksartiklene vil variere avhengig av bruk og andre utskriftsvariabler, som dekningsgrad, papirformat, medietype, kontinuerlig eller avbrutt utskrift, omgivelsestemperatur og luftfuktighet. Noen av produktbildene inneholder valgfritt tilleggsutstyr. Spesifikasjoner og tilleggsutstyr er basert på informasjon som var tilgjengelig ved trykking, og kan endres uten varsel. Konica Minolta garanterer ikke at oppgitte priser eller spesifikasjoner er fri for feil. Microsoft, Windows og Windows-logoen er varemerker eller registrerte varemerker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Alle andre merker og produktnavn kan være registrerte varemerker eller varemerker tilhørende deres respektive eiere, og anerkjennes herved. Din Konica Minolta Business Solutions Partner: Konica Minolta Business Solutions Norway AS Nydalsveien Oslo Norge Tlf.: Faks:

JEG ØNSKER UTDANNING MED TJENESTER SOM GJØR TING ENKELT

JEG ØNSKER UTDANNING MED TJENESTER SOM GJØR TING ENKELT JEG ØNSKER UTDANNING MED TJENESTER SOM GJØR TING ENKELT FORBEDRET TJENESTEBASERT UTDANNING TJENESTEBASERT UTDANNING Utdanning er en av de viktigste suksessfaktorene i samfunnet, og utdanningsinstitusjoner

Detaljer

SIKKERHET. Konica Minoltas industriledende sikkerhetsstandarder SIKKERHET

SIKKERHET. Konica Minoltas industriledende sikkerhetsstandarder SIKKERHET Konica Minoltas industriledende sikkerhetsstandarder I vår digitale tidsalder har vi sett at den globale kommunikasjonen gjennomgår en enorm vekst, og potensialet for skadelige sikkerhetsbrudd har økt

Detaljer

Lexmark Veiledning for ESF-programmer Q3 2012

Lexmark Veiledning for ESF-programmer Q3 2012 Lexmark Veiledning for ESF-mer Q3 2012 Lexmark-mer Hjelp kundene dine med å få mest mulig ut av enkeltfunksjonsskriverne og multifunksjonsskriverne med funksjon for Lexmark-løsninger Lexmark-mene er utviklet

Detaljer

// Kom i gang med. Mamut One. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet

// Kom i gang med. Mamut One. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet // Kom i gang med Mamut One Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet Velkommen til Mamut One Mamut One er en serie forretningsløsninger som hjelper deg å håndtere arbeidsoppgavene i din

Detaljer

Én plattform for administrering av utskrift, kopiering og skanning. you can

Én plattform for administrering av utskrift, kopiering og skanning. you can Én plattform for administrering av utskrift, kopiering og skanning you can Få bedre kontroll og effektivitet i skanningsog utskriftsmiljøet ditt. Hva er uniflow? uniflow er en programplattform utformet

Detaljer

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com Administratorhåndbok Versjon 4.60 ElektroPost Stockholm www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Modulbaserte tjenester fra Dell

Tjenestebeskrivelse Modulbaserte tjenester fra Dell Tjenestebeskrivelse Modulbaserte tjenester fra Dell Oversikt over vilkår og betingelser Denne avtalen inngås mellom kunden ("Du" eller "Kunden") og Dell for levering og bruk av Modulbaserte tjenester på

Detaljer

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26 SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen Versjon 1.0 2012-10-26 EKOR AS Postboks 1406 Vika, 0115 Oslo www.ekor.no post@ekor.no Telefon: 901 14 042 org.nr. 989 466 852

Detaljer

Svar på krav om redegjørelse - ny epostløsning

Svar på krav om redegjørelse - ny epostløsning NARVIK KOMMUNE Datatilsynet Boks 8177 Dep 0034 OSLO Vår ref. (oppgi ved henvendelse) Deres ref. Narvik, 08.08.2011 11/1210-6/PEJA 11/00593-2/FUE Svar på krav om redegjørelse - ny epostløsning Vi viser

Detaljer

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES SIDE 4 6 7 9 10 11 12 14 16 1 INNHOLD INSTALLASJON OG OPPSTART FUNKSJONALITETSOVERSIKT ETABLERERPORTAL FORRETNINGSPLAN KONTAKTOPPFØLGING

Detaljer

CommVault Simpana 10. "En teknisk beskrivelse"

CommVault Simpana 10. En teknisk beskrivelse CommVault Simpana 10 "En teknisk beskrivelse" Mars, 2014 Innhold Innledning... 3 En helhetlig plattform... 4 Oppbygging Roller i Simpana... 4 Sentrale funksjoner Teknologi... 5 Administrasjonsgrensesnitt...

Detaljer

LØSNINGER FOR SMÅBEDRIFTER GRUNNER TIL AT. www.lenovo.com/vsb/no

LØSNINGER FOR SMÅBEDRIFTER GRUNNER TIL AT. www.lenovo.com/vsb/no LØSNINGER FOR SMÅBEDRIFTER 7 GRUNNER TIL AT Lenovo passer perfekt for bedriften din. www.lenovo.com/vsb/no 1 En lukrativ investering. Innebygde besparinger gjennom hele PC-ens levetid. Lenovo Løsningssenteret

Detaljer

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide V1: 12 VELKOMMEN VELKOMMEN TIL MAMUT SERVICESUITE Den medfølgende dokumentasjonen

Detaljer

Økonomiprogram for småbedrifter

Økonomiprogram for småbedrifter Økonomiprogram for småbedrifter Produktkatalog 2005/2006 Nyhet! Fakturering med tilbudsfunksjon Se side 10 Ny versjon! Økonomi 40 Se side 12 Nyhet! Nettbutikk Se side 17 Produktkatalog 2005/2006 Innhold

Detaljer

Bruksanvisning for iexcel Fakturabok GRATIS 2013

Bruksanvisning for iexcel Fakturabok GRATIS 2013 Bruksanvisning for iexcel Fakturabok GRATIS 2013 Laget for alle som ønsker å evaluere Gratis-/Prøveversjon av iexcel Fakturabok 2013 Versjon 1.2.1 av 3. januar 2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Informasjon...

Detaljer

GOING FOR GREEN. - når miljøet er viktig for alle. Canon GOING FOR GREEN

GOING FOR GREEN. - når miljøet er viktig for alle. Canon GOING FOR GREEN GOING FOR GREEN - når miljøet er viktig for alle Canon GOING FOR GREEN 9 Vårt ansvar Din garanti Du har nettopp fått Canons miljøbrosjyre GOING FOR GREEN i hendene. MILJØSTYRING I VERDIKJEDEN Vårt miljøengasjement

Detaljer

Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer

Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer 2 Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer 3 Uansett hva man bruker PC-en til, har den verdi. Server En PC kan

Detaljer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer TDT4735 Systemutvikling, fordypning Metoder for systemtest av websystemer Hong Trang Thi Nguyen Veileder: Tor Stålhane Høst 20-12-2005 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Forord Dette prosjektet

Detaljer

Altinn II Funksjonell spesifikasjon Sluttbrukerløsningen (SBL)

Altinn II Funksjonell spesifikasjon Sluttbrukerløsningen (SBL) Altinn II Funksjonell spesifikasjon Sluttbrukerløsningen (SBL) Innhold 1 Om dette dokumentet... 4 2 Innledning... 5 2.1 Hva er Altinn?... 5 2.2 Tjenester i Altinn... 6 2.3 Overordnet funksjonalitet...

Detaljer

Neste utfordring for IT-avdelingen: Tre hovedtrender innen dokumentsamarbeid og -utveksling

Neste utfordring for IT-avdelingen: Tre hovedtrender innen dokumentsamarbeid og -utveksling Adobe Acrobat Teknisk dokument Neste utfordring for IT-avdelingen: Tre hovedtrender innen dokumentsamarbeid og -utveksling Oppfylle kunnskaparbeidernes krav i dag og i fremtiden Innhold 1: Globale samarbeidspartnere

Detaljer

Evatic AS Managed Print Services Økt lønnsomhet i dagens marked Hvordan automatisering av prosesser kan redusere kostnadene og øke marginenene

Evatic AS Managed Print Services Økt lønnsomhet i dagens marked Hvordan automatisering av prosesser kan redusere kostnadene og øke marginenene Evatic AS Managed Print Services Økt lønnsomhet i dagens marked Hvordan automatisering av prosesser kan redusere kostnadene og øke marginenene Innholdsfortegnelse Kort sammendrag 4 Hvem bør lese dette

Detaljer

Funksjonell løsningsbeskrivelse. Business 360. 4.1 Servicepack 3

Funksjonell løsningsbeskrivelse. Business 360. 4.1 Servicepack 3 Funksjonell løsningsbeskrivelse Business 360 4.1 Servicepack 3 1 Innhold 1. INNLEDNING... 4 1.1 Formål... 4 1.2 Business 360 - innhold... 4 2. 360 I FORSKJELLIGE GRENSESNITT... 5 3. 360 ELEMENTER... 6

Detaljer

OutlookInside veiledning v.4.7-1 -

OutlookInside veiledning v.4.7-1 - OutlookInside veiledning v.4.7-1 - Innledning Mål kontaktmappe (synk.) Database plassering Lagringsområde for dokument Konfigurering Plassering av word maler Skannede dokument Bruker innstillinger Justerbare

Detaljer

Manual. Del 1: Oversikt. QL Time brukerdokumentasjon: Oversikt Document: Norwegian Manual Part 1_version 2 Side: 1

Manual. Del 1: Oversikt. QL Time brukerdokumentasjon: Oversikt Document: Norwegian Manual Part 1_version 2 Side: 1 Manual Del 1: Oversikt QL Time brukerdokumentasjon: Oversikt Dato 18.08.2011 Side: 1 Om QL Time dokumentasjon Dokumentasjoner er delt inn i følgende deler: QL Time Oversikt (den del du nå har foran deg)

Detaljer

Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse

Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse Versjon 1.0 06.11.2014 Innhold 1. Innledning...1 2. Om sluttbrukermarkedet for kraft...1 3. Svakheter ved dagens metoder for identifisering

Detaljer

Jeg vil rette en stor takk til min veileder Claude Marie Davidsen for god oppfølging og konstruktive innspill gjennom prosjektet.

Jeg vil rette en stor takk til min veileder Claude Marie Davidsen for god oppfølging og konstruktive innspill gjennom prosjektet. Forord Dette dokumentet er resultatet av masteroppgaven ved sivilingeniørstudiet ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Forfatteren er student ved Institutt for Datateknikk og Informasjonsvitenskap,

Detaljer

Muligheter i kommunen Tieto Velferd. tieto.no

Muligheter i kommunen Tieto Velferd. tieto.no Muligheter i kommunen Tieto Velferd tieto.no Unnskyld - kan du si meg hvor jeg bor? 2 Fremtidige muligheter med geo-lokalisering ligger allerede tilgjengelig i Lifecare esense. Lifecare esense Formålet

Detaljer

Utvikle bedriften din trygt og sikkert

Utvikle bedriften din trygt og sikkert Utvikle bedriften din trygt og sikkert La bedriften vokse og utvikle seg Uansett om du lager gadgets, selger tjenester eller flytter varer, er du avhengig av dine ansatte, og dine ansatte er avhengige

Detaljer

Slik eliminerer du syv tidstyver

Slik eliminerer du syv tidstyver Slik eliminerer du syv tidstyver 1 Innhold Innledning 3 La de ansatte slippe å bruke tid på reiseregninger 4 Fakturer elektronisk og spar 90 % på inngående faktura 4 Oppbevar og håndter dokumenter digitalt

Detaljer

Mamut Client Manager. Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser. Mamut Business Software. Versjon 14.5 MBS.EXT.MCM.NO.2011.2

Mamut Client Manager. Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser. Mamut Business Software. Versjon 14.5 MBS.EXT.MCM.NO.2011.2 0BTilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser Mamut Business Software Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser Mamut Client Manager Versjon 14.5 MBS.EXT.MCM.NO.2011.2 I Innhold Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser...

Detaljer