GOING FOR GREEN. - når miljøet er viktig for alle. Canon GOING FOR GREEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GOING FOR GREEN. - når miljøet er viktig for alle. Canon GOING FOR GREEN"

Transkript

1 GOING FOR GREEN - når miljøet er viktig for alle Canon GOING FOR GREEN 9

2 Vårt ansvar Din garanti Du har nettopp fått Canons miljøbrosjyre GOING FOR GREEN i hendene. MILJØSTYRING I VERDIKJEDEN Vårt miljøengasjement griper inn i hele vår verdikjede, hele veien fra produksjon via salgsprosessen til innsamling og gjenvinning av våre produkter. Muligens tenker du: Ja vel, Canon er opptatt av miljøet. Fint det, men hva betyr det for min virksomhet? Så la oss begynne der. Et omdømme vil i stadig sterkere grad ses i lys av hvor miljøbevisst en virksomhet er. Det vil påvirke muligheten til å vinne nye kunder og rekruttere de beste medarbeiderne. Det blir stadig viktigere å ha en positiv miljøhistorie å fortelle eksisterende og potensielle kunder. Tilbakemeldinger fra våre kunder forteller at de i dag er vel så interessert i våre miljøkreditiver som i våre produkter og løsninger. Stadig flere opplever at det ikke er noen motsetning mellom miljøansvar og økonomisk vekst. Godkjente leverandører Canon fabrikker ISO sertifiserte Godkjente sentrallagere I denne brosjyren forteller vi litt om vårt miljøengasjement og hvordan våre kunder drar nytte av dette. Ved å velge Canon som leverandør får du en partner som kan bistå din virksomhet i å oppnå både kostnads- og miljøgevinst. Innsamling og gjenvinning ISO sertifiserte Kunde Canon salgsselskaper ISO sertifiserte 2

3 GLOBAL MILJØ- SERTIFISERING: ISO ISO den internasjonalt anerkjente standarden for miljøstyringssystem blir stadig viktigere for bedrifter som vil vise at de opptrer på en miljømessig forsvarlig måte. For å oppnå sertifiseringen må selskapet bevise at de innfrir miljømålene innen alle sine aktiviteter, produkter og tjenester. Canon var i 1995 det første selskapet i Japan som ble miljøsertifisert, og er i dag et av få selskaper i verden som har oppnådd en global miljøsertifisering. Alle våre fabrikker og salgsselskaper er sertifisert og mer enn 200 lokasjoner og ansatte på verdensbasis jobber i dag etter et sertifisert miljøstyringssystem. Sertifiseringen er utført av en uavhengig tredjepart, slik at du som kunde er garantert at Canon aktivt reduserer bedriftens, produktenes og tjenestenes miljøbelastninger til et minimum. Med et ISO sertifisert miljøstyringssystem, går Canon lenger enn å oppfylle regelverket. Vårt fokus er kontinuerlig forbedring. MILJØDEKLARASJON AV VÅRE PRODUKTER Det er enkelt for våre kunder å finne ut hvor miljøvennlige våre produkter er. The ECO Declaration har vært en europeisk standard siden Den gir oversikt over våre produkters miljøegenskaper, som energiforbruk, støy, utslipp og kjemiske stoffer. Energy Star er en internasjonal standard for lavenergiprodukter. I snitt bruker produkter merket med Energy Star 20 % - 30 % mindre energi enn produkter som ikke er merket med Energy Star. Canon har siden 1998 vært en Energy Star-partner. 90 % av våre produkter innen kopi, print, skannere og multifunksjonsprodukter er godkjent i henhold til Energy Star-kriteriene. Innholdet i, og bruken av, våre toner- og blekkprodukter dokumenteres gjennom Safety Data Sheets. ANSVARLIG PAPIRKJØP Handler du papir fra Canon, kan du være trygg på at miljøet er ivaretatt. Canon Europa følger WWFs Global Forest and Trade Network sine strenge retningslinjer for kilden til papirprodukter. Canon GOING FOR GREEN 3

4 Miljø & økonomi Canons løsninger legger til rette for at din bedrift kan jobbe mer ressurseffektivt. Det sparer både bedriftens kostnader og miljøet. Her er noen områder der Canon konkret bidrar til mer ressurssparende drift. Spør din Canon-konsulent om hvilke produkter som kan hjelpe deg til å jobbe smartere og mer ressurseffektivt. ENERGIEFFEKTIVE PRODUKTER Canon har som mål å levere bransjens mest energieffektive produkter. Vår revolusjonerende on-demand fikseringsteknologi bidrar til å redusere energibruken med nærmere 80 % og i mange tilfeller enda mer. Canons nye standby-funksjon har redusert energibruken ned til kun 3W. Vår laserskriver i-sensys bruker 75 % mindre energi enn tidligere modeller. Vårt speilreflekskamera EOS Rebell XSi/EOS 450D har 20 % mindre energiforbruk enn tidligere modeller. MULTIFUNKSJONSMASKINER Med Canons multifunksjonsmaskiner får du faks, skanner, printer og kopimaskin i én og samme enhet. Så selv om de har samme høye kvalitet på ytelse som separate enheter, er de mer ressursbesparende, forbruker mindre energi og er mye mer kostnadseffektive. BILDE- OG DOKUMENTBEHANDLING Løsninger for elektronisk bilde- og dokumentbehandling, som fotografering og filming, innskanning, distribusjon og lagring av dokumenter, bidrar til rask og effektiv tilgang til informasjon, redusert papirforbruk og mindre behov for fysisk lagringsplass. MY PRINT ANYWHERE Canons løsning for sikker utskrift gjør at konfidensielle dokumenter ikke kommer på avveie og bidrar samtidig til betydelig reduksjon av unødvendige utskrifter. Løsningen sparer dermed papir, fargebruk og penger. TOSIDIG UTSKRIFT Ved å velge tosidig utskrift som standard, vil din bedrift spare betydelige papirutgifter. Dette bidrar til å bevare klodens trær og skoger en uvurderlig kilde for opptak av CO 2 og andre klimagasser i atmosfæren. 4

5 Innsamling & gjenvinning Canons miljøansvar ender ikke ved salg av et produkt, men fortsetter med innsamling og gjenvinning av tonerkassetter, til endelig retur og gjenvinning av selve produktet. Canon er tilsluttet flere ISO sertifiserte samarbeidspartnere. I tillegg har Canon egne anlegg for refabrikkering av maskiner og deler. Vi sikrer på den måten at de produktene vi setter ut i markedet også blir håndtert på en miljømessig forsvarlig måte etter endt levetid. GJENBRUK AV MASKINER Brukte maskiner med fortsatt levetid videreselges fra Canon til kunder, eller til en ISO sertifisert tredjepart. Enkelte maskinmodeller refabrikkeres på vårt anlegg i Tyskland og selges deretter som brukte maskiner med de samme garantiene som nye maskiner. Deler som kan brukes om igjen, repareres på et av våre anlegg i Tyskland, Frankrike eller England. MASKINER MED ENDT LEVETID Gjennom vårt medlemskap i Elretur sikrer vi at våre produkter blir gjenvunnet eller miljøsanert på en forsvarlig måte. GJENVINNING AV TONERKASSETTER Som første selskap i verden etablerte Canon allerede i 1990 et eget system for innsamling og gjenvinning av tonerkassetter. For denne løsningen ble vi i 2006 tildelt The 3R Awards (Reduce, Reuse, Recycle Activities). EMBALLASJE FN har uttalt at økt bruk av returfiber i papirindustrien er et av de viktigste tiltakene for å redde verdens skoger. Canon sikrer gjennom medlemskap i Grønt Punkt innsamling og gjenvinning av brukt emballasje. Canon anbefaler også at våre kunder og samarbeidspartnere leverer alt papir til gjenvinning. SAMARBEIDSPARTNERE Våre samarbeidspartnere på gjenvinning er Elretur, Rebatt, Grønt Punkt, Scandi Gruppen og Veolia Environment. Samtlige er ISO sertifisert. Canon GOING FOR GREEN 5

6 Canons miljøengasjement Canons ambisjoner går utover det å oppfylle lover og regler våre medarbeidere og våre produkter skal være best i bransjen når det gjelder å hensynta miljøet! Trond Langeland Managing Director Canon Norge CANON LEDER AN Canon er et stort selskap. Vi har derfor et stort ansvar og muligheter til å utgjøre en stor forskjell. Vårt miljøengasjement og samfunnsansvar er ektefølt og har dype røtter. Allerede i 1983 innførte selskapet miljøregnskap, og vi har siden da jobbet målrettet med å ta ansvar for vår virksomhets miljøpåvirkning. Det er derfor gledelig at markedet nå setter miljøkrav til leverandører og produkter. Canon var først ute, og fremdeles leder vi an i vår bransje. KYOSEI Kyosei er Canons bedriftsfilosofi og kan oversettes som å leve og arbeide sammen for et felles beste. Siden 1988 har filosofien vært en rettesnor for alle Canons aktiviteter og en bærebjelke i miljøengasjementet. STOLTE MEDARBEIDERE I Canon Norge er vi 330 ansatte, og vårt miljøengasjement er forankret på høyeste nivå. Vi er stolte av å arbeide i en virksomhet som tar sitt miljøansvar på alvor. Gjennom utdanning og bevisstgjøring av de ansatte, bygger vi en grønn holdning, som sikrer miljøaktiviteter både på individ- og virksomhetsnivå. 6

7 FORPLIKTENDE MILJØPOLITIKK Ved innkjøp av ressurser prioriterer Canon materialer, produkter og energi som påvirker miljøet i minst mulig grad. Samtidig arbeider vi aktivt for å fremme energi- og ressursbevaring, sikre innsamling og gjenvinning samt forhindre forurensning. MILJØBEVISST PRODUKTUTVIKLING Canon ligger i forkant i bransjen, og vi fortsetter å jobbe målrettet for å utvikle produkter som gjennom hele sin livssyklus tar hensyn til mennesker og miljø. Vårt fokus er å utvikle energieffektive produkter og begrense ressursforbruket. I 1997 innførte vi green procurement for å sikre innkjøp av miljøvennlige deler og materiell. I 2004 lanserte Canon bransjens første produkt i overensstemmelse med EUs direktiv for begrensing av kjemiske stoffer. GJENBRUK AV MATERIALER Siden 2000 har Canon benyttet en produksjonsteknikk som kombinerer ny plast med resirkulert plast. Dermed lages opptil 30 % av maskinenes utvendige deksler av resirkulert plast. Vi har også lansert en serie kalkulatorer hvor all plast er fra gjenvunnet materiale fra kopimaskiner. Canon har en sterk miljøorganisasjon som gjennom egne miljøsjefer i hvert land arbeider målrettet med globale og nasjonale miljømål- og programmer. Odd Reinlie Country Manager Environment & Quality Operations MILJØBEVISST LOGISTIKK Siden 2002 har Canon med sin logistikkstrategi optimalisert sine løsninger for lagerplasseringer og distribusjonsruter. Vi har også gått over til mindre miljøbelastende transportmidler, og vi benytter i størst mulig grad båt og tog. Der transport skjer med bil, sikrer våre ISO sertifiserte transportører at transporten foregår på en minst mulig miljøbelastende måte. Canon Japan ble i 2005 tildelt en pris for utvikling av containerløsninger for tog. Canon GOING FOR GREEN 7

8 WORLD WIDE FUND FOR NATURE Canon har siden 1998 vært WWF Conservation Partner. Gjennom vårt samarbeid med WWF har vi støttet miljøorganisasjoner i Europa, Midtøsten og Afrika økonomisk og med utstyr og materiell. Vi har også støttet programmet Ren Kyst og bidratt i utviklingen av WWFs nye bildedatabase. Canons sponsorat støtter også WWF sin klimaskole. Skolen bidrar til økt kunnskap om årsakene til klimaendringene og hva som må gjøres for å snu denne negative utviklingen. 8 CANON NORGE

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Handlingsplan 2007-2010 Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Forord Forord Regjeringen ønsker at forbruk og produksjon skal være mest mulig bærekraftig. Offentlig sektor må gå foran og vise

Detaljer

Årsrapport 2012 for Stiftelsen Miljøfyrtårn

Årsrapport 2012 for Stiftelsen Miljøfyrtårn Årsrapport 2012 for Stiftelsen Miljøfyrtårn Dette er en foreløpig utgave ekskl. revisors rapport. Årsrapport 2012 er opprinnelig publisert for webvisning, og kan sees på aarsrapport.miljofyrtarn.no Årsrapport

Detaljer

Ansvarlighet i hele produktets livssyklus. Ditt valg gjør en forskjell

Ansvarlighet i hele produktets livssyklus. Ditt valg gjør en forskjell Ansvarlighet i hele produktets livssyklus Ditt valg gjør en forskjell Vi utvikler produktene slik at forbruket reduseres. Bruk mindre, spar mer Du kan fokusere på forretningsdriften og være trygg på at

Detaljer

Det handler om tillit. - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar

Det handler om tillit. - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Det handler om tillit - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Det handler om tillit - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Denne veilederen er laget for å motivere ledere og

Detaljer

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering BachelorOppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Studie for ingeniørfag Sikkerhet, HMS Av: Evy Johannessen Kand.nr. 22 Astrid Låte Kand.nr. 43 Haugesund Våren

Detaljer

2012/2013. Å skape noe med omtanke Miljøredegjørelse for Stibo Graphic

2012/2013. Å skape noe med omtanke Miljøredegjørelse for Stibo Graphic 2012/2013 Å skape noe med omtanke Miljøredegjørelse for Stibo Graphic 2 leder Som en av Europas ledende produsenter av magasiner, reklametrykksaker og kataloger har Stibo Graphic skarpt fokus på miljøbelastningen

Detaljer

FOR ARV OG MILJØ. bærekraftsrapport

FOR ARV OG MILJØ. bærekraftsrapport FOTO FREDRIK MYHRE OG GLENN RØKEBERG Innhold for arv og miljø dialog og åpenhet kollektiv drivkraft miljøvennlig jernbanedrift 46-50 51-53 54-58 59-65 motiverte medarbeidere sikker reise etiske normer

Detaljer

Velkommen inn. IKEA-konsernets årssammendrag for regnskapsåret 2012

Velkommen inn. IKEA-konsernets årssammendrag for regnskapsåret 2012 Velkommen inn IKEA-konsernets årssammendrag for regnskapsåret 2012 03 Dette er IKEA-konsernet 19 Medarbeidere 24 Bærekraft 30 IKEA Foundation 34 Økonomi 42 IKEA-konsernet regnskapsåret 2012: et overblikk.

Detaljer

JEG ØNSKER UTDANNING MED TJENESTER SOM GJØR TING ENKELT

JEG ØNSKER UTDANNING MED TJENESTER SOM GJØR TING ENKELT JEG ØNSKER UTDANNING MED TJENESTER SOM GJØR TING ENKELT FORBEDRET TJENESTEBASERT UTDANNING TJENESTEBASERT UTDANNING Utdanning er en av de viktigste suksessfaktorene i samfunnet, og utdanningsinstitusjoner

Detaljer

Evatic AS Managed Print Services Økt lønnsomhet i dagens marked Hvordan automatisering av prosesser kan redusere kostnadene og øke marginenene

Evatic AS Managed Print Services Økt lønnsomhet i dagens marked Hvordan automatisering av prosesser kan redusere kostnadene og øke marginenene Evatic AS Managed Print Services Økt lønnsomhet i dagens marked Hvordan automatisering av prosesser kan redusere kostnadene og øke marginenene Innholdsfortegnelse Kort sammendrag 4 Hvem bør lese dette

Detaljer

Miljørapport Lavere energiforbruk n Miljøriktige materialer n Miljøvennlig transport

Miljørapport Lavere energiforbruk n Miljøriktige materialer n Miljøvennlig transport Miljørapport Lavere energiforbruk n Miljøriktige materialer n Miljøvennlig transport 2012 2013 Innhold Ansvarlig utgiver Aspelin Ramm Eiendom AS Maridalsveien 13E Postboks 389 Sentrum 0102 Oslo Telefon:

Detaljer

Løsninger gjennom samarbeid

Løsninger gjennom samarbeid Løsninger gjennom samarbeid Statoil og bærekraftig utvikling 2004 Statoil og bærekraft 2004 Statoil er et integrert olje- og gasselskap med basis i Norge. Selskapet er representert i 29 land og har 23

Detaljer

Vil du også være med og påvirke?

Vil du også være med og påvirke? Vil du også være med og påvirke? Som medlem hos oss kan du knytte kontakter på tvers av fag og bransjer. Trine Tveter, Standard Norge Administrerende direktør Les mer om medlemskap i Standard Norge på

Detaljer

Sammen bygger vi Svevia.

Sammen bygger vi Svevia. Sammen bygger vi Svevia. For deg som jobber på oppdrag fra oss i Svevia. Hvor vil Svevia? 2 Bli med oss på veien. Dette heftet er ment for deg som jobber sammen oss i Svevia. Du kan være en tilfeldig leverandør,

Detaljer

Hvordan kan en drikk bidra til en mer bærekraftig fremtid?

Hvordan kan en drikk bidra til en mer bærekraftig fremtid? Hvordan kan en drikk bidra til en mer bærekraftig fremtid? Miljø- og samfunnsrapport 2011 2012 Innholdsfortegnelse Introduksjon 4 Virksomheten vår 5 Strategi og styring 6 Vår verdikjede 7 Våre produkter

Detaljer

Mål og verdier. for Ekornes-konsernet

Mål og verdier. for Ekornes-konsernet Mål og verdier for Ekornes-konsernet 1 Vår historie Ekornes sin historie strekker seg tilbake til etableringen av J.E. Ekornes Fjærfabrikk i 1934. Det første produktet var stålfjærer til madrasser. Selskapets

Detaljer

Test deg selv! Se baksiden. en VEILEDER for bedrifter etisk handel i praksis

Test deg selv! Se baksiden. en VEILEDER for bedrifter etisk handel i praksis Test deg selv! Se baksiden en VEILEDER for bedrifter etisk handel i praksis Forord Internasjonal handel skaper arbeidsplasser og bidrar til velferd og utvikling både her hjemme og i landene vi importerer

Detaljer

MER ENN PENGER. Finansnæringens samfunnsansvar

MER ENN PENGER. Finansnæringens samfunnsansvar MER ENN PENGER Finansnæringens samfunnsansvar Innhold Vi er avhengige av tillit 3 Klimaendringene angår oss alle 4 Klimaendringer utfordrer forsikringsbransjen 5 Strenge leverandørkrav 6 Vinn-vinn-vinn

Detaljer

Øving 2 Elektronisk blekk

Øving 2 Elektronisk blekk Øving 2 Elektronisk blekk Frist: 04.02.11 Teknologien Denne fantastiske nye teknologien kan kort beskrives på følgende måte. Partikler, med diameter på størrelse av et menneske hår, har (så langt) to farger.

Detaljer

Fra avfall til ressurs

Fra avfall til ressurs Strategi Fra avfall til ressurs Avfallsstrategi 2 Strategi Fra avfall til ressurs Avfallsstrategi Foto: Tarjei E. Krogh - Samfoto - NTB scanpix 4 Innhold 1 Sammendrag.........................................................8

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

Veileder. Miljø og regelverket for offentlige anskaffelser

Veileder. Miljø og regelverket for offentlige anskaffelser Veileder Miljø og regelverket for offentlige anskaffelser Innhold 1 Innledning............................................... 9 1.1 Anskaffelsesloven og forskriften............................. 9 1.2

Detaljer

Avfallsmengder: NTNU skal redusere avfallsmengden med 15 % i forhold til 2011-nivå og samtidig øke sorteringsprosenten til 85 % innen 2020.

Avfallsmengder: NTNU skal redusere avfallsmengden med 15 % i forhold til 2011-nivå og samtidig øke sorteringsprosenten til 85 % innen 2020. 1 av 6 Eiendomsforvaltningen GSK / LBU NTNUs Miljøambisjon Miljømål Målene bygger på føringer fra NTNUs strategi 2011 2020, og er utviklet i samarbeid med driftsavdelingen, eiendomsavdelingen, innkjøpsseksjonen

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Klimavennlig kommune. Håndbok for reduserte klimagassutslipp

Klimavennlig kommune. Håndbok for reduserte klimagassutslipp Klimavennlig kommune Håndbok for reduserte klimagassutslipp Innhold Klimaendringene er her! 3 Hva er klimaendringer 4 Konsekvenser av et klima i endring 4 Hvor kommer utslippene fra? 5 Løsningene finnes

Detaljer

VITE VILLE KUNNE. MILJØKOMMUNIKASJON som FORANDRINGSKRAFT INSPIRASJONSHEFTE

VITE VILLE KUNNE. MILJØKOMMUNIKASJON som FORANDRINGSKRAFT INSPIRASJONSHEFTE VITE VILLE KUNNE MILJØKOMMUNIKASJON som FORANDRINGSKRAFT INSPIRASJONSHEFTE 2 Innhold Bakgrunn 3 Kommuniser mer, kommuner 4 Ti hindringer ti utfordringer 5 Vite, ville, kunne 9 Medvirkning 10 Gode eksempler

Detaljer

Hva er drivkraften bak bærekraftig sjømat og hvordan er norsk sjømatnæring posisjonert? Bjørg H. Nøstvold, Siril Alm, Ingelinn Pleym og Pirjo Honkanen

Hva er drivkraften bak bærekraftig sjømat og hvordan er norsk sjømatnæring posisjonert? Bjørg H. Nøstvold, Siril Alm, Ingelinn Pleym og Pirjo Honkanen Rapport 27/2010 Utgitt september 2010 Hva er drivkraften bak bærekraftig sjømat og hvordan er norsk sjømatnæring posisjonert? Bjørg H. Nøstvold, Siril Alm, Ingelinn Pleym og Pirjo Honkanen Nofima er et

Detaljer

klimakrisen kan løses

klimakrisen kan løses 2007 Bellonas klimaarbeid Det er mulig å gjøre noe med global oppvarming bare vi starter nå. Foto: istock 02 frederic hauge Miljøstiftelsen Bellona Foto: Dag thorenfeldt Arktis som kanarifugl Før i tiden

Detaljer

NYTT FRA NOVATEK MARS 2015 26 ÅR 1989 2015. Medlem av:

NYTT FRA NOVATEK MARS 2015 26 ÅR 1989 2015. Medlem av: NYTT FRA NOVATEK MARS 2015 26 ÅR 1989 2015 Medlem av: Vår målsetting er å bygge langsiktige relasjoner til våre kunder og samarbeidspartnere. Vi satser på personlig service og stor faglig kompetanse og

Detaljer

Hvordan profiler blir til produkter En presentasjon av foretaket

Hvordan profiler blir til produkter En presentasjon av foretaket Hvordan profiler blir til produkter En presentasjon av foretaket Problemløsning Produksjon Profiler ladet med kundenytte 4 Erfaring 6 Materialet gir mulighetene 8 Ekstruderingsprinsippet 10 Kunnskapsbanken

Detaljer