(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(12) Oversettelse av europeisk patentskrift"

Transkript

1 NO/EP3184 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 3184 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E0B 27/00 (06.01) E0B 9/04 (06.01) E0B 3/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets publisering av det meddelte patentet (86) Europeisk søknadsnr (86) Europeisk innleveringsdag (87) Den europeiske søknadens Publiseringsdato () Prioritet 07..2, DE, (84) Utpekte stater AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR (73) Innehaver Dorma GmbH + Co. KG, DORMA Platz 1, 826 Ennepetal, DE-Tyskland DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG, Wesselinger Strasse -16, 0321 Brühl, DE-Tyskland (72) Oppfinner Lundberg, Lars, Dorma GmbH + Co. KGFrejgatan 1, 11349, Stockholm, SE- Sverige Papagelidis, Mario, Bliesheimer Str. 24, 0374 Erfstadt, DE-Tyskland (74) Fullmektig Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate, 032 OSLO, Norge (4) Benevnelse Sylinderlås med utbyttbar nøkkelspesifikasjon (6) Anførte publikasjoner DE-A DE-A1-692 GB-A GB-A US-A

2 NO/EP SYLINDERLÅS MED UTBYTTBAR NØKKELSPESIFIKASJON Beskrivelse Foreliggende oppfinnelse vedrører en sylinderlås med et sylinderhus, innbefattende en sylinderboring, i hvilken en sylinder er anordnet for rotasjon og som er tilveiebragt med et nøkkelspor i en nøkkelinnstikksretning, for å oppta en nøkkel med et nøkkelskjær, hvorved sylinderen huser flere kanaler, som er forlenget mellom nøkkelsporet og en bakre side, idet det i kanalene er innført tapper og med tilordnede fjærer som er forspent i vekselvirkning med nøkkelskjæret, hvorved sylinderhuset i det minste på baksiden av kanalen oppviser et uttakbart låseelement, for å tilveiebringe en utbytting av tappene for å endre spesifikasjonen til nøkkelen og hvor låseelementet er klemt i sylinderhuset med et klemelement. En sylinderlås som beskrevet over er kjent fra GB A En annen sylinderlås er kjent fra EP B1. Sylinderlåser beskrevet i dette dokumentet har et sylinderhus med en sylinderboring, i hvilket det er montert en roterbar sylinder, idet rotasjonen utføres manuelt av en innført nøkkel. Nøkkelskjæret samvirker med flere innsatte tapper, idet tappene har forskjellig lengde, og rotasjonen av sylinderen i sylinderboringen kan kun skje når nøkkelskjæret korresponderer med lengden til tappene. Tappene blir ført i lengderetningen i dedikerte kanaler, idet tappene blir ført inn i kanalene fra baksiden av sylinderhuset. Hver tapp er fjærbelastet av en dedikert fjær, for å presse tappene mot nøkkelskjæret. Ved baksiden av huset har kanalene en åpning, idet tappene og fjærene blir ført inn i kanalene gjennom åpningen. Etter innføring av tappene og fjærene, må kanalene dekkes av et dekkelement, idet hver kanal har en enkelt plugg som blir presset inn i åpningen til kanalen på baksiden av sylinderhuset. Pluggene, som blir presset inn i åpningene i kanalene, er utformet som sylinder-lignende press-plugger, som blir presset inn i kanalene ved hjelp av en presspasning. Etter at pluggene er presset inn i kanalene, kan ikke lenger pluggene i kanalene fjernes. Pluggene i form av press-plugger kan ikke fjernes med makt, med en gjentatt åpning av kanalene for å endre tappene vil ikke være mulig for å endre nøkkelspesifikasjonene gjentatte ganger. Spesielt dersom sylinderlåsen brukes i låsesystemer hos en sluttbruker, blir systemene oftest utformet som master-key systemer med forskjellige nøkkelnivåer, f.eks. for et kontorbygg med flere personer, som blir gitt tilgang til flere rom, og med forskjellige nivåer av tillatelser som en administrerende direktør, en

3 NO/EP avdelingsdirektør, eller en gruppe leder, som kun har tillatelse til å komme inn i et visst antall rom. Dersom antallet nøkkelnivåer i master-key systemet må endres eller en av nøklene mistes, er det ofte nødvendig med et nytt nøkkelsystem. Som et alternativ kan foreliggende sylinderlås repareres for å tilveiebringe et nytt eller et tilpasset master-key system ved bruk av den eksisterende sylinderlåsen. Hensikten med foreliggende oppfinnelse er derfor å tilveiebringe en alternativ sylinderlås med en utbyttbar nøkkelspesifikasjon for å tilpasse sylinderlåsen til et nytt eller modifisert master-key system. Denne hensikten oppnås med en sylinderlås som angitt i krav i foreliggende oppfinnelse. En foretrukket utførelsesform av oppfinnelsen er definert i underkravene. 1 Oppfinnelsen beskriver at klemelementet er utformet som en skrue, som blir mottatt i et gjenget hull i sylinderhuset og som bli skrudd mot lukkeelementet. 2 Ved å bruke et avtagbart lukkeelement ved baksiden av kanalene erholdes muligheten for å endre nøkkelspesifikasjonen ved kun å bruke en ny tapp-kombinasjon. Dekkelementet kan fjernes og tappene kan endres til en ny tappspesifikasjon uten å måtte bytte ut hele sylinderlåsen. Tilpasningen av sylinderlåsen kan utføres av produsenten, eller f.eks. av en låsesmed, av en vaktmester eller kunden selv. Systemet med et avtagbart lukkeelement for lukking av kanalene, i hvilke tappene blir ført, kan anvendes for enhver kjent type sylinderhus. Det avtagbare lukkeelementet kan være utformet som et enkelt element eller som et antall elementer, idet hver kanal har et enkelt, dedikert lukkeelement som kan monteres eller demonteres separat. Et enkelt element kan brukes for å lukke hele antallet kanaler eller antallet lukkeelementer tilsvarer antallet kanaler. Som en foretrukket utførelsesform er kanalene utformet som primære kanaler i det minste i en primær kanalrad i sylinderhuset. I henhold til kjente sylinderlåser er kanalene for mottak av tappene innrettet i minste en rad, mens sylinderhuset kan innbefatte mer enn en rad med kanaler. Kanalene kan derved oppdeles i primære kanaler og sekundære kanaler. 3 I henhold til en foretrukket utførelsesform har lukkeelementene en langsgående utstrekning langs den primære kanalraden og dekker i det minste de primære

4 NO/EP kanalene, plassert i den primære kanalraden. Videre kan det være anbragt sekundære kanaler i en sekundær kanalrad, som er anordnet parallelt med de primære kanalene i sylinderhuset. I henhold til nok en foretrukket utførelsesform av sylinderlåsen kan det være anordnet med enn to kanalrader i huset. I sin foretrukne utførelsesform har sylinderhuset minst et sekundært lukkeelement for lukking av de sekundære kanalene fra deres bakside. Antallet lukkeelementer tilsvarer derved antallet kanalrader. Avhengig av arrangementet kan i det minste to kanalrader være anordnet på en parallell måte slik at f.eks. en primær kanalrad er anordnet nær en sekundær kanalrad. I henhold til dette arrangementet kan det være tilstrekkelig med kun et enkelt lukkeelement for å lukke kanalene i begge kanalradene. 1 I henhold til nok en utførelsesform av utformingen av lukkeelementet, kan elementet dekke hele baksiden av sylinderhuset, og strekke seg over hele antallet kanalrader. I denne utførelsesformen kan lukkeelementet være utformet med store dimensjon for derved å dekke hver kanal. 2 Foreliggende oppfinnelse er også rettet mot avtagbare dekkelementer, som hver er dedikert til en viss kanal. Dette betyr at hver kanal er lukket av et enkelt lukkeelement, mens lukkeelementene er utformet som en avtagbar plugg. Fordelen med denne utformingen av lukkeelementet er muligheten for å åpne og lukke hver enkelt kanal separat. Fjærene og tappene kan tas ut og byttes ut med forskjellige tapper og fjærer i hver kanal i diskrete trinn, hvorved endring av tappspesifikasjonen er enklere på grunn av den enklere håndteringen av sylinderlåsen. Videre er det fordelaktig at sylinderhuset er utformet med minst en utsparing på baksiden. Det primære og eventuelt også det sekundære låseelementet blir derved ført inn i utsparingen i sylinderhuset. Dette fører til en ytre overflate til sylinderhuset som ikke er avbrutt av en kant til det minst ene lukkeelementet. Den ytre formen til låseelementet danner derved en flat og jevn overgang til den ytre overflaten til sylinderhuset. Sylinderlåsen kan derved enkelt settes inn i en dedikert holder, f. eks. i døren, som skal låses. 3 I henhold til arrangementet av lukkeelementet i sylinderhuset, er konturen til utsparingen anpasset til konturen til det primære og/eller sekundære lukkeelementet.

5 NO/EP Konturen beskriver formen til lukkeelementet, hvilket kan være rektangulært, elliptisk formet eller forlenget i an avlang form. En annen foretrukket utførelsesform av foreliggende oppfinnelse innbefatter et tetningselement som er anordnet i utsparingen, for å tette kanalene ved åpningene på baksiden av sylinderhuset. Tetningselementet kan være utformet som en tetningsring, en tetningspute eller tettende plugg som strekker seg til hver kanal. Ved tetting av kanalene på baksiden unngås det at fuktighet og støv kan komme inn i kanalene. 1 En foretrukket skruetype kan være en settskrue som mottas i et gjenget hull i sylinderhuset. Det gjengede hullet er derved tilveiebragt i sylinderhuset og er ment å motta settskruen. Det gjengede hullet åpner seg inn i utsparingen og settskruen blir skrudd mot lukkeelementet, som mottas inne i utsparingen. Med dette arrangementet er settskruen egnet til å klemme lukkeelementet i utsparingen. Tilsvarende antallet lukkeelementer, kan hvert lukkeelement bli klemt med dedikerte settskruer, som er anordnet i dedikerte gjengede hull. I sin foretrukne utførelsesform strekker de gjengede hullene seg parallelt med nøkkelsporretningen, mens tilgangen til de gjengede hullene er plassert på den motsatte siden i forhold den siden hvor nøkkelen føres inn. Dette arrangementet fører til en økt sikkerhet for sylinderlåsen siden klemelementet som fortrinnsvis er en settskrue, ikke er tilgjengelig fra utsiden av sylinderlåsen som er installert f.eks. i en dør. Når klemelementene skal løsnes for å kunne ta lukkeelementet ut av utsparingen, må først sylinderlåsen tas ut av døren. 2 3 I henhold til en foretrukket utførelsesform innbefatter sylinderlåsen en primær og en sekundær kanalrad med et primært og sekundært lukkeelement. Det er foretrukket at det sekundære lukkeelementet er beliggende nær det primære lukkeelementet, når den primære og sekundære kanalraden er anordnet parallelt og på en lukket måte til hverandre. Det er derved foretrukket at det primære lukkeelementet har en klemgeometri, som er ment å klemme det sekundære elementet in i utsparingen. Klemgeometrien strekker seg over det sekundære lukkeelementet og ved å klemme det primære lukkeelementet med klemelementet i form av en settskrue, blir også det sekundære lukkeelementet automatisk klemt. Dette gir den fordelen at to lukkeelementer klemmes med kun ett klemelement.

6 NO/EP3184 For å kunne øke klemsikkerheten ved klemming av lukkeelementet inn i utsparingen, har lukkeelementet et spor for å gi en holdende formtilpasning med lukkeelementet, hvilket kan utføres i form av en svalehale, for å øke stabiliteten til klemmingen av lukkeelementet i utsparingen. Ytterligere detaljer, kjennetegn og fordeler med foreliggende oppfinnelse er beskrevet i det uselvstendige kravene og i den efterfølgende beskrivelsen av respektive figurer som kun er vist på en eksempelmessig måte som viser foretrukne utførelsesformer av oppfinnelsen, som vil bli beskrevet i forbindelse med de medfølgende figurene, hvor: Figur 1: viser en låsesylinder innbefattende et lukkeelement i perspektiv; Figur 2: viser sylinderlåsen i figur 1 i et tverrsnitt sett fra side; 1 Figur 3: er en perspektivskisse som viser sylinderlåsen i figur 1 med et delvis gjennomskåret sylinderhus, for å vise kanalene og lukkeelementene; Figur 4: Figur : er en perspektivskisse som viser det primære lukkeelementet for lukking av kanalene, anordnet i en første kanalrad; og et sekundært lukkeelement for lukking av sekundære kanaler, som er anordnet i en sekundær kanalrad. 2 3 Sylinderlåsen 1 vist i figur 1 innbefatter et sylinderhus 2, som er formet elliptisk. Sylinderhuset 2 innbefatter et sylinderhull 3, som strekker seg gjennom hele lengden til sylinderhuset 2. Inne i sylinderhullet 3 er det montert en sylinder 4 for rotasjon. Sylinderen 4 er forsynt med et nøkkelspor med en nøkkelinnstikksretning, i hvilket en nøkkel kan føres inn. Ved dreining av nøkkelen kan sylinderen vris rundt inne i sylinderhullet. Ved baksiden av sylinderhuset 2 er det anordnet en utsparing 12, i hvilken et primært lukkeelement 9 og et sekundært lukkeelement 11 er anordnet i henhold til foreliggende oppfinnelse. Lukkeelementene 9 og 11 er tenkt å lukke flere kanaler, i hvilke tapper og fjærer er satt inn, idet tappene er fjærbelastet med dedikerte fjærer for samvirke med nøkkelskjæret til nøkkelen. Det detaljerte arrangementet av tapper og fjærer inne i sylinderhuset 2 er vist i den påfølgende figur 2.

7 NO/EP Figur 2 viser en sylinderlås 1 i tverrsnitt. Inne i sylinderhuset 2 er det anordnet kanaler 6, idet fem kanaler 6 er vist i en rad. Inne i kanalene 6 er det satt inn flere tapper 7, idet tapper 7 er anordnet i seksjonen til sylinderhuset 2 og tapper 7 er anordnet i kanalseksjonen til sylinderen 4. I henhold til forskjellige utførelsesformer av en sylinderlås 1 kan flere enn to tapper 7, 7 være anordnet i en enkelt kanal 6, når sylinderlåsen 1 blir brukt i forbindelse med et master-key system som omfatter flere tilgangsnivåer (generell husnøkkel, avdelingsnøkkel og/eller nøkkel til et enkelt rom). Dersom der er satt inn mer enn to tapper 7 i en kanal 6, er tappene 7 stablet oppå hverandre. Dersom spesifikasjonen til nøkkelen må endres, må utvalget av forskjellige tapper 7, 7 endres. I henhold til foreliggende oppfinnelse, må lukkeelementet 9, som er anordnet i utsparingen 12 i sylinderhuset 2 fjernes. Når lukkeelementet 9 er fjernet blir kanalene 6 åpnet og fjærene 8 og tappene 7 kan tas ut av kanalene 6. 1 I et etterfølgende trinn kan det settes inn nye tapper 7 i kanalene 6 som tilsvarer det nye nøkkelskjæret 18 til nøkkelen 17. Kun dersom spesifikasjonen til tappene 7 korresponderer med nøkkelskjæret 18 til nøkkelen 17, kan sylinderen 4 dreies rundt i sylinderhullet 3. Nøkkelen 17 kan føres inn i sylinderen 4 i en nøkkelinnstikksretning, for å sikre at en viss posisjon til nøkkelskjæret 18 kommuniserer med tappene 7. Kun i det tilfellet at tappene 7, som er anordnet inne i sylinderen 4, korresponderer med lengden av kanalseksjonen i sylinderen 4, kan sylinderen 4 dreies rundt i sylinderhullet 3. 2 Lukkeelementet 9 blir klent i utsparingen 12 av et klemelement 13, som er utformet i form av en settskrue. Settskruen blir strammet mot lukkeelementet 9 og må løsnes før fjerning av elementet 9. 3 Figur 3 er en perspektivskisse som viser en sylinderlås 2 med et gjennomsiktig sylinderhus 2 for å visualisere det indre området. Det gjennomsiktige risset av sylinderhuset 2 viser sylinderhullet 3, som strekker seg langs hele lengden av sylinderhuset 2. I en uendelig retning av utstrekningen til sylinderhullet 3, er det anordnet forskjellige kanaler i sylinderhuset 2. Kanalene kan være oppdelt i primære kanaler 6, som er anordnet i en primær rad. Ved siden av de primære kanalene 6, er det anordnet tre sekundære kanaler i en andre rad, som er anordnet parallelt og ved siden av den primære kanalraden. De primære kanalene 6 er lukket av et primært lukkeelement 9 mens de sekundære kanalene i den sekundære kanalraden er lukket av et sekundært lukkeelement 11. Lukkeelementene er anordnet inne i en

8 NO/EP utsparing 12 inne i sylinderhuset 2 og blir klemt av et klemelement 13 i form av en settskrue. Settskruen er anordnet i et gjenget hull 16, som er anordnet parallelt med utstrekningen av sylinderhullet 3. Når lukkeelementene 9 og 11 skal fjernes, kan klemelementene 13 løsnes med et dedikert verktøy, og lukkeelementene 9 og 11 kan tas ut av utsparingen 12. Figur 4 er en perspektivskisse som viser lukkeelementet 9, som har fem sylinderformede områder på undersiden, for å kunne settes inn i åpningen til hver kanal. På oversiden av lukkeelementet er det en klemgeometri 14 som strekker til en langside, mens et andre lukkeelement kan klemmes med klemgeometrien, som er vist i figur. 1 2 Figur er en perspektivskisse som viser det sekundære lukkeelementet 11 som kan klemmes inn i utsparingen til sylinderhuset av klemgeometrien 14, anordnet på det primære lukkeelementet 9 som vist i figur 4. Det primære lukkeelementet innbefatter et spor 1 for å gi en formtilpasning til med klemelementet 13 i form av en settskrue. Med dette oppfinneriske arrangementet med forskjellige lukkeelementer 9 og 11, er det tilstrekkelig med et klemelement 13 for å klemme både det primære og sekundære lukkeelementet 9 og 11. Foreliggende oppfinnelse er ikke begrenset til det ovenfor beskrevne utførelseseksempelet, som er kun er gitt som et eksempel og som kan modifiseres på forskjellige måter innen beskyttelsesomfanget som er definert av de medfølgende patentkravene. Oppfinnelsen kan derved også anvende i forskjellige utførelsesformer.

9 NO/EP3184 Liste over henvisningstall låsesylinder 2 sylinderhus 3 sylinderhull 4 sylinder nøkkelinnstikksretning 6 kanal 7 tapp 8 fjær 9 lukkeelement sekundær kanal 11 sekundært lukkeelement 12 utsparing 13 klemelement 14 klemgeometri 1 spor 16 gjenget hull 17 nøkkel 18 nøkkelskjær 2

10 NO/EP3184 P a t e n t k r a v Sylinderlås (1) med et sylinderhus (2) innbefattende en sylinderboring (3), i hvilken det er roterbart anbragt en sylinder (4), hvilken sylinder er utformet med et nøkkelhull i en nøkkelinnføringsretning () for å motta en nøkkel (17) med et nøkkelskjær (18), hvorved sylinderhuset (2) innbefatter et mangfold kanaler (6, ) som strekker seg mellom nøkkelhullet og en bakside, idet tapper (7) er ført inn i kanalene (6, ) og er forspent med tilhørende fjærer (8) for samvirke med nøkkelskjæret (18), idet sylinderhuset (2) innbefatter minst et avtagbart lukkeelement (9) ved baksiden av kanalene (6, ) for å gi mulighet for å bytte et tappene (7) for endring av nøkkelkombinasjonen, og idet lukkeelementet (9) blir klemt ved hjelp av et klemelement (13) inn i en utsparing (12) i sylinderhuset (2), k a r a k - t e r i s e r t v e d at klemelementet (13) utgjøres av en skrue, som mottas i et gjenget hull (16) inne i sylinderhuset (2) og er skrudd mot lukkeelementet (9). 2. Sylinderlås (1) i henhold til krav 1, k a r a k t e r i s e r t v e d at kanalene (6) er utformet som primære kanaler av minst en primær kanalrad inne i sylinderhuset (2) Sylinderlås (1) i henhold til krav 1 eller 2, k a r a k t e r i s e r t v e d at lukkeelementet (9) har en langstrakt utstrekning langs hele den primære kalaraden og lukker i det minste de primære kanalene (6) som er beliggende i den primære kanalraden. 4. Sylinderlås (1) i henhold til hvilke som helst av kravene 1 til 3, k a r a k t e r i s e r t v e d at sekundære kanaler () er anbragt i en sekundær kanalrad parallell med de primære kanalene (6) inne i sylinderhuset (2). 3. Låsesylinder (1) i henhold til hvilke som helst av de foregående krav,

11 NO/EP3184 k a r a k t e r i s e r t v e d at sylinderhuset (2) innbefatter et sekundært lukkeelement (11) for lukking av de sekundære kanalene () på baksiden. 6. Sylinderlås (1) i henhold til krav, k a r a k t e r i s e r t v e d at det primære og, i tilfelle tilfellet oppstår, de sekundære lukkeelementene (9, 11) er innført i utsparingen (12) inne i sylinderhuset (2). 7. Sylinderlås (1) i henhold til krav 1, k a r a k t e r i s e r t v e d at klemelementet (13) ut er utformet som en hodeløs skrue Sylinderlås (1) i henhold til hvilke som helst av de foregående krav, k a r a k t e r i s e r t v e d at det sekundære lukkeelementet (11) er anbragt nær det primære lukkeelementet (9), idet det primære lukkeelementet (9) har en klemgeometri (14) som er utformet for klemming av det andre lukkeelementet (11) inne i utsparingen (12) Sylinderlås (1) i henhold til hvilke som helst av de foregående krav, k a r a k t e r i s e r t v e d at lukkeelementet (9) innbefatter et spor (1) som danner en formpasning med klemelementet (13).. Sylinderlås (1) i henhold til hvilke som helst av de foregående krav, k a r a k t e r i s e r t v e d at sylinderhuset (2) innbefatter et tetningselement som er tilveiebragt mellom det primære og/eller sekundære lukkeelementet (9, 11) og sylinderhuset (2). 11. Sylinderlås (1) i henhold til hvilke som helst av de foregående krav,

12 NO/EP k a r a k t e r i s e r t v e d at konturen til utsparingen (12) er tilpasset konturen til det primære og/eller sekundære lukkeelementet (9, 11), idet tetningselementet er anbragt inn i utsparingen (12). 12. Sylinderlås (1) i henhold til kravene 7 til 11, k a r a k t e r i s e r t v e d at det gjengede hullet (16) strekker seg parallelt med nøkkelinnføringsretningen (), idet inngangen til det gjengede hullet (16) i forhold til innføringssiden til nøkkelen (17) er beliggende på den motsatte siden.

13 1/2 NO/EP3184

14 2/2 NO/EP3184

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2128505 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. F16L 9/12 (2006.01) F16L 3/14 (2006.01) F16L 11/127 (2006.01) F24F 13/02 (2006.01) H05F 3/02 (2006.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 218466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B67C 3/26 (06.01) B6D 47/ (06.01) B67C 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP22342 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22342 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2D 23/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2317621 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.02.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2672278 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01R 1/067 (2006.01) G01R 1/04 (2006.01) G01R 19/1 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.04.20

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 27191 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E0B 17/22 (06.01) E0B 47/00 (06.01) E0B 13/00 (06.01) E0B 63/18 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 237066 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E06C 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217368 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B42D / (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert.04. (80) Dato for

Detaljer

(86) Europeisk innleveringsdag

(86) Europeisk innleveringsdag (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 297978 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A41B 9/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2274977 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01K 83/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 270722 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F21V 23/02 (06.01) F21S 8/02 (06.01) F21V 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03. (80) Dato

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2184425 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. E05B 17/20 (2006.01) E05B 63/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.02.06 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 11438 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 1/343 (06.01) B63B 29/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert.02.23 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240726 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H0K 3/36 (2006.01) H0K 3/42 (2006.01) H0K 3/46 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.17 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 1974881 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B27B 19/00 (06.01) A61B 17/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 213696 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 9/32 (2006.01) B23K 9/28 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.04.07 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24012 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B2C 1/00 (2006.01) B2C 1/06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.12.22 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2310382 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/4412 (2006.01) A61P 35/00 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 403/12 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2563678 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2563678 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B65D 6/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2015.01.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2175588 B2 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04L 12/14 (2006.01) H04L 29/08 (2006.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2113323 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23B 31/02 (2006.01) B23B 31/20 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.11.19 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2311023 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G09F 17/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2445326 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H05K 5/02 (2006.01) B43K 23/12 (2006.01) B43K 24/06 (2006.01) H01R 13/60 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2117944 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 21/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28644 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60R 9/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.04 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2238877 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47J 31/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.11 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21181 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 2/00 (2006.01) F16L 33/26 (2006.01) H01P 1/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.10.28

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146022 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.11.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2178851 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 261/08 (2006.01) A61K 31/42 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 413/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2491293 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17C 3/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.2 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 08940 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 2/2 (06.01) A47G 19/34 (06.01) B6D 83/06 (06.01) G01F 11/26 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2708433 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61B 1/02 (2006.01) B61B 12/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.12 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 229688 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B29B 17/02 (06.01) D21B 1/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.18 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21847 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 7/08 (06.01) F24F 11/04 (06.01) F24F 12/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2097141 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A62B 35/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.08.19 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148670 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/137 (2006.01) A61P 25/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.02 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 260833 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/14 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.02.23 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2264391 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F27D 3/1 (2006.01) C21B 7/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.11.18 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2082973 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 81/34 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.06.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2096736 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02K 1/32 (2006.01) H02K 3/24 (2006.01) H02K 9/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 264739 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61F 13/00 (06.01) A61B 17/132 (06.01) A61F 13/64 (06.01) A61F 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2012637 B1 NORGE (19) NO (1) Int Cl. A47K 13/00 (2006.01) Patentstyret (4) Oversettelse publisert: 20.08.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 223094 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A43B 7/32 (06.01) A43B 7/12 (06.01) A43B 7/34 (06.01) A43B 13/12 (06.01) A43B 13/41 (06.01) B29D 3/14 (.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 88493 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 1/00 (06.01) H01L 23/34 (06.01) G06F 1/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.22 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2141 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63B 7/08 (2006.01) B63B 21/00 (2006.01) B63B 21/0 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22473 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.0.04 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2101014 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04G /08 (2006.01) E04G 1/1 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 9863 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 2/96 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.09.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 17118 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60M 1/06 (06.01) B60M 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.29 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231500 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B66F 9/00 (2006.01) B60P 1/02 (2006.01) B60P 3/022 (2006.01) B62B 3/065 (2006.01) B66D 1/00 (2006.01) B66F 9/06

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216871 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H02J 7/00 (2006.01) H01R 13/22 (2006.01) H01R 13/62 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.08

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 224294 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.10 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22734 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F 11/02 (06.01) E04F 11/8 (06.01) F16B /02 (06.01) F16B 12/14 (06.01) F16B 37/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2114970 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07F 9/58 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) A61P 1/00 (2006.01) A61P 11/06 (2006.01) A61P 19/02 (2006.01) A61P

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2626482 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04D 13/147 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.12.29 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2011486 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.09.17 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146836 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47G 9/ (06.01) B26D 3/00 (06.01) B26D 3/28 (06.01) B29C 44/6 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231428 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.11.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP28769 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28769 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17D 1/18 (06.01) F16L 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.04. (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2261144 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6G 21/00 (06.01) B6G 21/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.07.08 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2129377 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/451 (2006.01) A61K 9/08 (2006.01) A61P 25/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.23

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2613860 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B01D 15/18 (2006.01) C11B 3/10 (2006.01) C11C 1/00 (2006.01) C11C 1/08 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 19724 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12. (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2243894 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22619 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B21D 1/4 (2006.01) B21K 21/04 (2006.01) F42B /02 (2006.01) F42B /188 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2477830 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60K 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2770 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2770 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 3/00 (06.01) C21D 6/00 (06.01) C21D 9/04 (06.01) C22C 38/00 (06.01) C22C 38/44 (06.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22670 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.07.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 238426 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01S 1/68 (06.01) B63C 9/32 (06.01) F41B 13/00 (06.01) F41B 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216387 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C10L 5/44 (2006.01) C10L 5/14 (2006.01) C10L 5/36 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.05.06

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 242166 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06K 19/077 (06.01) G06K 19/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2292031 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04W 8/26 (2009.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.03.25 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2142729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E0B 1/00 (06.01) E0B 47/00 (06.01) E0B 47/06 (06.01) E0B /12 (06.01) E0C 19/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 216340 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60C 11/11 (06.01) B60C 11/03 (06.01) B60C 11/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12.03 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2133645 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. F41A 3/42 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2015.02.16 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2147876 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6G 21/20 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02. (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 211333 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B28B 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2233844 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24D 3/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.12.1 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2244923 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61K 9/ (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.09.30 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2217383 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B0B 12/00 (06.01) B0B 11/00 (06.01) G01F 11/02 (06.01) G01F 1/07 (06.01) G07C 3/04 (06.01) Patentstyret (21)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2272978 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C12Q 1/68 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.08.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2213923 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 19/02 (06.01) F16L 19/028 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 273 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B41J 2/175 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.05.12 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 238 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16B 41/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.1 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 0693 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 88/02 (06.01) B6D 88/12 (06.01) B6D 90/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.0.0 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 23196 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01M 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.08.19 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2636033 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. Patentstyret G09B 23/28 (2006.01) G09B 23/30 (2006.01) (21) Oversettelse publisert 2015.11.09 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22799 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 31/23 (06.01) A61K 31/047 (06.01) A61K 31/231 (06.01) A61K 31/232 (06.01) A61K 31/3 (06.01) A61K 31/93 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 20789 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61D 1/00 (06.01) B61D 17/ (06.01) B61D 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.06.04 (80) Dato

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2371 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B21C 37/1 (06.01) B21D 39/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06. (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2114179 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A41G /00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.01.23 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 20922 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61B 17/80 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.08.2 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2236434 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 77/04 (06.01) B6D 77/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 11.12.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift 1 3 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2207775 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/5377 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 413/14 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 7044 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 36/18 (06.01) A61K 33/04 (06.01) A61K 33/18 (06.01) A61K 33/ (06.01) A61K 36/22 (06.01) A61K 36/28 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2093737 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G08B 29/06 (2006.01) G08B 29/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.10 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2268 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A41D 27/28 (06.01) A41D 1/06 (06.01) A41D 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.09 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246321 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/135 (2006.01) C07C 211/42 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.12.12

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2404809 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B62D 21/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.07.22 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer