Nr. 6. Juni Om digital mobbing. Veiledning for utvikling Bruk av digitale tavler Skolebiblioteket en ressurs

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 6. Juni 2011 www.nslf.no. Om digital mobbing. Veiledning for utvikling Bruk av digitale tavler Skolebiblioteket en ressurs"

Transkript

1 Nr. 6 Juni Om digital mobbing Veiledning for utvikling Bruk av digitale tavler Skolebiblioteket en ressurs

2 SUPERBUNDLE Lenovo PC + Skjerm 21.5 Widescreen Windows 7 Core2Duo 4 GB minne GOLD 1.990,- eks MVA Kvalitetsmerket - kun hos GREENTECH GREENTECH AS Fokserødveien Sandefjord telefon

3 Skolelederen Nr årgang Utgiver: Norsk Skolelederforbund Øvre Vollgt 11, 0158 Oslo Postadresse: Postboks 431 Sentrum, 0103 Oslo Tlf: Fax: E-post: Norsk Skolelederforbund er medlem av Yrkesorganisasjonenes sentralforbund. Ansvarlig redaktør: Tormod Smedstad tlf E-post: Sats og trykk: Merkur-Trykk AS Tlf: Godkjent opplag 2. halvår 2009 og 1. halvår 2010: 5959 eks. ISSN Signerte artikler avspeiler ikke nødvendigvis forbundets mening, og står for forfatterens egen regning. Forsidefoto: Shutterstock Tormod Smedstad og Lars Risnes (små bilder) Annonser: Lars-Kristian Berg Brugata 14, 6. etg 0186 Oslo Tlf: Fax: E-post: Utgivelsesplan 2011 nr materialfrist utgivelse INNHOLD Leder...4 Tegneserie Utvekslingselevene mine er tøffe og taleføre...5 Tromsdalen videregående skole i Troms har i en årrekke drevet et vellykket utvekslingsprosjekt sammen med Cambridge Regional College i England. 5 = 1?...6 Fem tidligere videregående skoler (Lista, Eilert Sundt, Flekkefjord, Kvinesdal og Lyngdal) skal nå fungere som en skole med en rektor. Ekspertdugnad skapte nettressurs mot mobbing...8 Undervisningsopplegget dubestemmer.no skal bekjempe digital mobbing. Færre søker læreplass...9 Skolebibliotekets pedagogiske rolle...10 Program for skolebibliotekutvikling skal sørge for at biblioteket blir et verktøy i undervisning og læring. Delingskultur og digitale tavler...12 Eiksmarka skole har 35 digitale tavler på alle klasserom, på spesialrom, datarom og personalrom. De har også kompetanse til å bruke dem. Korps for kursendring...14 Alt utviklingsarbeid som settes i gang i dette prosjektet skal ta utgangspunkt i analyser av elevresultater, ståstedsanalyse og organisasjonsanalyse, forteller koordinator for veilederkorpset i Østfold, Torill Scharning Lund. Motivasjon...16 For at en person skal være i sin motivasjonelle sone, kreves det at hun utfører meningsfulle oppgaver som i stor grad er preget av autonomi, skriver Espen Øverkil Åsland i denne artikkelen. Entusiasme for endring...18 Vi har intervjuet IMTEC-direktør Tore Skandsen i forbindelse med ny håndbok for skoleledere. Humor på alvor...20 Bokanmeldelse...21 Skolelederen

4 Forbunds LEDEREN I disse dager vinker barn og unge farvel til skolen for å nyte en lang og forhåpentligvis god ferie. Mange sier takk for seg til barneskolen og ser med blandete følelser frem til skolestart på ungdomstrinnet. Andre sier farvel til grunnskolen og venter spent på opptak til videregående opplæring. Mindre spenning knytter seg nok ikke til hva fremtiden vil bringe for alle de unge som avslutter grunnopplæringen. Om få uker får de bekreftet om grunnlaget fra grunnskole og videregående opplæring holder til å realisere fremtidsdrømmene. Forventningsfulle er nok også de aller fleste av dem som til høsten går inn gjennom skoleporten som elever for aller første gang. Felles for dem alle er at når sommeren er over venter noe ukjent som vil få stor betydning for deres fremtid. Forskning sier mye om at barns forutsetninger for sosial og faglig utvikling avhenger av hva de har i ryggsekken i form av arv og miljø. Men det er ikke særlig tvil om at hvordan drømmer og forventninger om fremtiden innfris, i stor grad avhenger av hva og hvem som møter dem på de ulike nivå i opplæringsløpet. Dette bringer meg tilbake til et ord for dagen som jeg lot henge svært synlig på skolen der jeg var rektor. Det handlet om å være bevisst den makt vi som arbeider med barn og unge har hver dag til å avgjøre om det blir en god dag eller ei for dem vi er ansatt for å ivareta. For meg som rektor var det helt avgjørende at alle ansatte og vi i ledelsen var bevisste hvilken makt vi har og hvordan våre holdninger og vårt arbeid setter varige spor hos elevene våre. Det er ingen tvil om lærerens betydning for barn og unges faglige og sosiale utvikling. Hvem som rekrutteres til yrket, og hvem vi som ledere velger i søkerbunken, er med andre ord vel verdt å bruke både tid og ressurser på. GNISTprosjektet, i regi av KD, omfatter flere tiltak som skal møte disse utfordringene. Økt kvalitet i lærerutdanningen er ett av dem. Det knytter seg store forventninger til at ny grunnskolelærerutdanning skal sikre tilstrekkelig tilgang på engasjerte og godt kvalifiserte lærere. Norsk Skolelederforbund har vært tydelige på at for å sikre utdanningen nødvendig relevans og forberede studentene på krav og forventninger som vil møte dem som lærere, må teori og praksis gå hånd i hånd gjennom studiet. Praksisskolene må få status som viktige ressurssentra i samfunnet og gis nødvendige rammer for å kunne fungere som gode læringsarenaer både for lærerstudenter, lærerutdannere og skolenes ansatte. Ansvaret for at praksis blir relevant og at oppgaver og veiledning gir studentene den kunnskap, trening og støtte de trenger avhenger, i tillegg til lærerutdanningsinstitusjonen, av ledelsen ved praksisskolen. Mangelfull innsats her vil føre til færre godt kvalifiserte søkere på ledige stillinger i neste omgang. Lederen av Utdanningsdirektoratet, Petter Skarheim, uttalte for noen uker siden at Rektor har den aller mest krevende og komplekse lederoppgaven i samfunnet i dag. Jeg gir min fulle tilslutning til det! Og en av de mest krevende og viktige oppgaver rektor har, er å sikre tilsetting av godt kvalifiserte og motiverte lærere. En feil tilsetting kan i verste fall få katastrofale følger og innvirke negativt på mange elevers læringsmiljø og fremtidsmuligheter. Lederens evne til å velge de beste lærertalentene og legge til rette for at de trives og videreutvikler seg, må derfor ikke undervurderes. Det er bare noen få sommeruker igjen før tusenvis av barn og unge går inn gjennom skoleporten for å ta fatt på et nytt skoleår. Måtte deres drøm om å bli sett og verdsatt for den de er, og gitt muligheter for å utvikle seg og trives, bli innfridd! God sommer til dere alle! Mats & Margrete Per-Erik Pettersen/T. Smedstad 4 Skolelederen 6-11

5 Utvekslingselevene mine er tøffe og taleføre Bestemte, men ikke bortskjemte. Slik blir norske Tromsdalen-elever oppfattet ved utvekslingsskolen i Cambridge, sier rektor. Tekst/foto: Modolf Moen Tromsdalen videregående skole i Troms har i en årrekke drevet et vellykket utvekslingsprosjekt sammen med Cambridge Regional College i England. Tilbudet gis elever ved programfag studiespesialisering eller idrettsfag, som innkvarteres hos engelske vertsfamilier under oppholdet. Gode tilbakemeldinger Avtalen oppsto fordi Tromsdalen videregående var stappfull, kommenterer rektor Torill Hvalryg med et smil. Tilbudet har blitt et etablert, prestisjefylt og populært utvekslingsopplegg. Nå går det femte kullet med tretti elever andreåret på videregående, og i likhet med de foregående elevene, høster også disse gode tilbakemeldinger fra engelskmennene, forteller rektoren fra Troms. Både faglig og sosialt får elevene våre skryt. Dette er tøffe og taleføre ungdommer med god demokratiforståelse, og vant til å si sin mening. Uten at de blir oppfattet som bortskjemte. Vi er nøye med hvem som får reise over, de skal tross alt være ambassadører for en skole, og til dels et helt land. Sterke engelskferdigheter Perioden i England er alt annet enn et friår, med omfattende undervisning og streng fraværsføring. All undervisning foregår på engelsk, og for å bli en av de tretti utvalgte, må elevene demonstrere sterke engelskferdigheter i en søknad. Deretter intervjues ungdommene av prosjektledelsen også på engelsk. Ettersom det ikke praktiseres en sentral skriftlig eksamen, hentes Tromsdalenelevene hjem igjen når eksamen skal avlegges. Inspirert av forskjellene mellom det norske og engelske skolesystemet, tror Torill Hvalryg vi hjemme har en del å hente. Høy voksentetthet Der bruker lærerne først og fremst tid på at elevene skal lære og kunne ting, ikke på å møte alle fagkravene. De er stykker per gruppe og lærer, og følges opp tett. Hvalrygg trekker også frem, ved siden av læringstrykket, den store utenlandserfaringen som en viktig del av elevenes personlige utvikling. Kastes på dypt vann Systemet der borte er så mye større med flerfoldige tusen elever fra seksten til noen-og-tyve-år. Det å sette seg inn i en så kompleks verden er god læring i seg selv. Likedan, selv om vi ikke kanskje tenker på England som preget av nød, er det i områdene rundt mye fattigdom å se, beskriver Hvalryg. Jeg tror det er nyttig for elevene å ta dette innover seg. Rektor stekte vafler Begrepet skoleledelse har av flere grunner et forskjellig innhold når man sammenligner Cambridge med Tromsdalen, påpeker Hvalryg. Engelskmennene sverger til en strengt hierarkisk organisasjonsstruktur. På Cambridge er det en rektor, med to til tre personer under seg ENTUSIASTISK: Elevene mine profitterer i stor grad på å få innsikt i det engelske skolesystemet, sier Tromsdalen-rektor Torill Hvalryg. som utfører mye av rektorfunksjonen, disse igjen med ytterligere administrativt ansatte under seg. Skoleledere rekrutteres først og fremst fra lærerstanden, og selve yrket har høyere samfunnsstatus, forklarer Hvalrygg. En av inspektørene på Cambridge fortalte meg at han selv aldri hadde møtt rektor. Da han var på besøk her i Tromsdalen og fikk servert vafler av meg, altså rektor, ble han nesten rystet, ler Hvalrygg. Det er ikke tvil om at vår flate struktur også kan virke inspirerende på engelske skolefolk, og det er nettopp ved å dele slike erfaringer vi knytter enda tettere bånd som samarbeidsskoler, sier rektor Torill Hvalrygg ved Tromsdalen videregående skole. n Skolelederen

6 Rektor Elin Stavrum og assisterende rektor Arvid Frøsland er på god vei til å skape en enhet ut av fem videregående skoler. 5 = 1? Fem skoler med geografisk spredning, har blitt avdelinger i en felles skole. Er det Norges videste skole? Tekst og foto: Tormod Smedstad De var fem videregående skoler. Lista, Eilert Sundt (i Farsund), Flekkefjord, Kvinesdal og Lyngdal. De ligger fortsatt på samme sted, med stor geografisk spredning, men de skal nå fungere som en skole med en rektor. De går dermed over til å hete avdelinger med hver sin avdelingsrektor. Skolen utgjør nå totalt 1200 elever og et personale på omtrent 200. Den dekker de fleste utdanningsprogram bortsett fra idrettsfag og naturbruk. Det første skoleåret med ny struktur er snart unnagjort. Vi sitter på møterommet til rektor på avdelingen som ligger i Flekkefjord. Med utsyn over fjorden. Godt med vakre omgivelser når en skal gå løs på en slik oppgave, rektor Elin Stavrum? Stavrum kommer fra stillingen som rektor på Sogn videregående skole i Oslo. Jeg har tilknytning til området her, og jeg liker å jobbe med utfordringer, svarer hun. Prosess Stavrum forteller at det var foretatt en grundig prosess med god involvering før hun ble tilsatt. Det var derfor høy grad av bevissthet rundt sammenslåingen. Arvid Frøsland, avdeling s- rektor på Lista og assisterende rektor for Lister videregående skole, som den nye skolen heter, er også med på vår samtale. Han har vært med i prosjektgruppa som skulle legge forholdene til rette for en slik sammenslåing. Tida har løpt fra mange småskoler. Elever og næringsliv er tjent med en stor og fleksibel skole med et mangfoldig tilbud i regionen. Vi samarbeidet godt før også, men konkurrerte om elevene. Nå tenker vi helhet, sier Frøsland. Det er for eksempel slik at når Eilert Sundt på studiespesialisering VG3-nivå ikke har penger til fysikkfaget, kan en samarbeide om video-overføring med avdelingen i Flekkefjord. En viss flytting av tilbud for å skape et større fagmiljø kan også skje. Veier og kommunikasjon i området er i ferd med å bli utbedret så det vil bety noe for elevenes muligheter til å nå andre tilbud enn i nærmiljøet. Felles praksis For meg som ny rektor har det først og fremst vært viktig å bli godt kjent med de som jobber her. Hvordan har praksis og tenkning vært i forhold til fylkeskommunens satsingsområder? Hvordan fungerer ledergruppene sammen? Etter hvert har det utkrystallisert seg noen områder som er viktigere enn andre å samkjøre. Det gjelder for eksempel personalfeltet og håndtering av elever. Vi må ha en felles arbeidstidsavtale som 6 Skolelederen 6-11

7 praktiseres likt. Jeg er veldig fornøyd med at vi har fått laget en felles virksomhetsplan med økt fokus på pedagogisk ledelse. Fra høsten av har jeg planer om å følge opp ledergrupper og personalmøter tettere, forteller Elin Stavrum. Vi vil ha en organisasjonsgjennomgang. Når det gjelder drøfting og involvering, holdes det ett sentralt drøftingsmøte for alle. Det er viktig å rydde plass og finne samarbeidsarenaer for de forskjellige programfagene, for eksempel ved at elektrolærerne har undervisningsfri på samme tid slik at de kan møtes. Ved å utveksle erfaringer og gi hverandre ideer, skaper vi et større og sterkere miljø, sier Frøsland. Vi har dyktige lærere og et aktivt fagmiljø, understreker rektor Stavrum. Hovedkontor Det mangler tydeligvis ikke på oppgaver. Jeg spør hvor lang tid hun ville bruke på å nå innom alle avdelingene. Jeg kan nok greie fire på en dag, sier hun. Juleavslutningene var en utfordring Det antydes at det ville ha kostet nærmere kroner dersom en skulle ha samlet alle elevene. Det er bare et tankeeksperiment det finnes heller ikke nok busser i området til å frakte dem. Neste år skal det være to felles planleggingsdager der en samler alle lærerne. Stavrum skulle selvfølgelig gjerne vært mer tilstede på de enkelte enheter, men her må de tenke litt annerledes. Hun har riktignok kontorplass på alle enhetene, men hovedkontoret er i Flekkefjord. De har gode IKT-løsninger og administrativt nettverk som kan kompensere noe for den fysiske avstanden. Det er en utfordring at det er god nok informasjon. Det har vel også vært en overgang for de som har vært øverste ledere ved sine skoler til å bli avdelingsrektorer med en sentral leder over seg. Avdelingsrektorene har personalansvar for sine avdelingsledere. Men som rektor blir jeg avkrevd en del svar. Jeg må ha oversikt, innsikt og være tett på. I år har jeg hatt møte med avdelingsrektor, stabsleder tre timer hver uke. Hver 6. uke har vi utvida ledermøte med avdelingslederne til stede det blir 20 til sammen. Det er mye energi i denne gruppa, og vi har gode diskusjoner. Fra høsten av vil jeg samle storgruppa oftere i og med at vi skal ha et sterkere fokus på det pedagogiske arbeidet. Vi skal starte med skolevandring og undervisningsevaluering. Fylkeskommunen har lagt føringer på virksomheten. Bedre gjennomstrømming, bedre arbeidsmiljø, høyere kvalitet på opplæringen og tiltak innenfor ledelse- og kompetanseutvikling er blinket ut. Frøsland og Stavrum opplyser at det er veldig lavt frafall i denne regionen. Vi holder til i en region som må løfte seg utdanningsmessig levekårsindeksen er lav. Lister videregående skole er viktig i denne sammenheng. Det er godt å ha gjennomført det første året og at det meste har godt etter planen. Både Frøsland og Stavrum gleder seg til fortsettelsen. n Medlemskort og betalingskort i ett uten at det koster noe ekstra! Høy sparerente fra første krone Kredittreserve på inntil Kan brukes over alt Gebyrfrie varekjøp Gebyrfri nettbank Ingen årsavgift For mer informasjon og oppdaterte betingelser, se Kundeservice til Skolelederen

8 Digital mobbing: I dette og påfølgende nummer presenterer Skolelederen til sammen tre artikler om digital mobbing, temaet for årets Manifest mot mobbing. Serien tar for seg nyttige hjelpemidler mot digital mobbing, både for skoleledere og de som opplever trakasseringen. Norsk Skolelederforbund er fra 2011 part i mobbemanifestet. Ekspertdugnad skapte nettressurs mot mobbing Undervisningsopplegget dubestemmer.no skal bekjempe digital mobbing. Senter for IKT i utdanningen er blant aktørene som har bygget en nettressurs mot digital mobbing for skoleungdom. Tekst: Modolf Moen mobbing.dubestemmer.no er et eget univers som tar for seg digital mobbing, som et veldig viktig tema, sier Karoline Tømte fra Senter for IKT i utdanningen. Mobbeuniverset er en del av Du bestemmer, som er et samarbeid mellom Teknologirådet, Datatilsynet og Senter for IKT i utdanningen. Sammen med resten av aktørene bak mobbeuniverset, Utdanningsdirektoratet og Medietilsynet, fikk Du bestemmernettstedet mobbing.dubestemmer.no opp å kjøre allerede våren Engasjerer Mobbing på nett og mobil er et stort problem blant barn og unge. Det er et stort behov for større bevissthet rundt konsekvensene av slik type sjikane på nett, fortsetter Tømte. Hun forsikrer at Du bestemmer har fått en veldig god respons på nettressursen, og prosjektgruppen har vært ute på skoler og observert hvordan verktøyet blir brukt av lærere og elever. Nettstedet engasjerer, og barna som bruker ressursen synes problem stillingene er realistiske og relevante, forteller Tømte. Kampanjen er nå et sentralt hjelpemiddel i årets Manifest mot mobbing-kampanje, der nettopp digital mobbing er temaet. Etisk opptreden og bevissthet rundt personvern er blant de viktigste satsingsområdene. Forebyggende Nettsiden mobbing.dubestemmer.no er av forebyggende og holdningsskapende art. Tankevekkende fakta, som at barn og unge ble mobbet eller truet på nettsamfunn i 2009, skal bidra til å øke bevisstheten rundt temaet. Informasjon om hvor raskt et nakenbilde kan spre seg, blir også eksempelvis presentert. Dessuten blir elever oppfordret til å ta et standpunkt mot digital og annen mobbing ved å oppgi navn og e-postadresse. FÅ OPP ØYNENE: Det er behov for større bevissthet rundt konsekvensene av sjikane på nett, sier Karoline Tømte fra Senter for IKT i utdanningen. (foto: privat) Stoltenberg: Virkningen er den samme Å prioritere bekjempelse av digital mobbing, har støtte fra øverste hold. Økt eksponering for og bruk av internett og mobiltelefon blant barn og unge har gitt nye kanaler for mobbing. I dag er derfor mye av mobbingen mer skjult enn tidligere. Det er viktig at vi som voksne er observante og følger med slik at denne type mobbing blir tatt tak i. Mobbing skjer på mange arenaer, men virkningen er den samme for den som mobbes, sa Statsminister Jens Stoltenberg i forbindelse med lanseringen av årets Manifest mot mobbing. Viktig for skoleledere Karoline Tømte ved Senter for IKT i utdanningen understreker hvor viktig det er å si fra, hvis man ser digital mobbing, eller blir utsatt for det selv. Hvis det er for vanskelig å ta det opp med mobberne selv, bør man si fra til noen voksne man stoler på, sier hun. Hun mener slik det påhviler skoleledere et betydelig ansvar for å bekjempe digital mobbing. Jeg mener det er svært viktig at lederne er klar over at det forekommer, at digital mobbing er en reell situasjon og ta det på alvor. Dernest må man ta tak i det hvis man opplever digital mobbing på egen skole. Det er viktig å snakke til elevene om temaet tidlig, og legge en stor innsats i veiledning og forebyggende arbeid, tilføyer Karoline Tømte ved Senter for IKT i utdanningen. n

9 Færre søker læreplass og yrkeskompetanse Med Kunnskapsløftet skulle overgangen fra det andre til det tredje året i videregående bli enklere slik at flere ville fullføre opplæringen. Så langt finner forskere fra NIFU at det nye tilbudet ikke fungerer etter intensjonen. Etter det andre året på videregående skole søker bare halvparten av elevene på yrkesfag seg til læreplass og yrkesfaglig kompetanse. En tredjedel søker seg mot studiekompetanse. Resten avbryter opplæringen eller går om igjen. Andelen som oppnår yrkeskompetanse synker fordi flere som starter på yrkesfag søker seg til programmer som leder til studiekompetanse. Dette viser at strukturen i fag- og yrkesopplæringen ikke fungerer etter intensjonen. Vi er avhengig av solid rekruttering til yrkesfagene og vil nå i samarbeid med partene i arbeidslivet undersøke hva vi kan gjøre for at flere skal gjennomføre videregående med yrkesfaglig kompetanse, sier direktør i Utdanningsdirektoratet Petter Skarheim. Brede utdanningsprogrammer og mangel på læreplasser Med innføringen av Kunnskapsløftet i 2006 ble 15 studieretninger erstattet med 12 utdanningsprogram, mens 90 Vk1- tilbud på det andre året ble redusert til 60 Vg2 programområder. De brede inngangene til videregående opplæring skulle gjøre overgangen fra det andre til det tredje året i yrkesfagene enklere. Dette ser ifølge forskerne ikke ut til å ha skjedd. Forskerne mener også at mangelen på læreplasser og dårlig geografisk samsvar mellom tilbud og etterspørsel av læreplasser er viktige årsaker til at mange ikke går videre mot yrkesfaglig kompetanse. Negative konsekvenser for helsefagene Forskerne finner at færre er på vei mot yrkeskompetanse i helse- og sosialfagene etter innføringen av Kunnskapsløftet. Innføringen av modellen i helsearbeiderfaget, med to år i skole og to år i bedrift, har svekket rekrutteringen til faget. Antallet som går videre mot fagbrev er redusert med 39 prosent fra til 2006-kullet. Situasjonen er ikke bedre for 2007-kullet. Rapporten Underveis i videregående opplæring fra NIFU er en del av evalueringen av Kunnskapsløftet. Her finner du rapporten som ble publisert på et presseseminar hos Utdanningsdirektoratet i dag fakta&boks=1 Skolelederen

10 Skolebibliotekets pedag Program for skolebiblio tekutvikling skal sørge for at biblioteket blir et verktøy i undervisning og læring. Tekst og foto: Tormod Smedstad Siri Ingvaldsen ved Universitetet i Agder fikk for to år siden ansvaret for et program for skolebibliotekutvikling. Universitetet i Agder fikk for to år siden ansvaret for et program for skolebibliotekutvikling. Faglig leder for programmet er Siri Ingvaldsen. Hun har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet fått ansvar for å fordele 40 millioner kroner fordelt på fire år. Prosjektene skal ta utgangspunkt i skolebibliotekets pedagogiske rolle i opplæringen, og et sentralt mål er å styrke leseferdighetene. Ingvaldsen opplyser at skoler som får prosjektmidler må ha en plan for erfaringsdeling, og prosjektene må forankres godt i skolene. Prosjektskolene får to kurs i løpet av året, og inntil 8 fra hver skole kan være med i prosjektgruppa. Det er et viktig poeng at rektor skal være prosjektleder. Det skal selvfølgelig rapporteres om utvikling og bruk av penger. Vi ser at det skjer mye læring både på skolene og mellom skolene, sier Ingvaldsen. Informasjonskompetanse er et sentralt begrep i programmet. Informasjonskompetanse knyttet til kom - pe tansemål i læreplanen for ulike fag på alle trinn. Første året var det 150 søknader og 34 skoler ble tildelt midler. Det er slik at noen skoler 8 i alt også får midler til andreårsprosjekt. Disse blir såkalte ressursskoler. Vi møtte en av ressurskolene Skåredalen skole på en erfaringskonferanse i Kristiansand. Mange typer tekst Rektor Åge Johannessen på Skåredalen 1 10-skole i Haugesund forteller at de har en relativt ny skole og at han allerede i planleggingsfasen av den nye skolen var bestemt på at biblioteket skulle få en sentral plass i bygget. Johannessen fant også raskt ut at skolebiblioteket måtte ha kompetent bemanning og være tilgjengelig. De har derfor åpent og bemannet skolebibliotek hele dagen uka igjennom. Skolebibliotekar er Ingrid Bie Helgesen. Hun har blant annet studert Skolebibliotekkunnskap, Informasjonskompetanse og leseutvikling ved Universitetet i Agder. Helgesen holdt et engasjert foredrag på nevnte erfaringskonferanse. Der gjorde hun rede for prosjektet Mange typar tekst søke, leite, finne, bruke informasjon. Prosjektet har konsentrert seg om faglig og kritisk lesing på klassetrinn. Forankring i lokale læreplaner Det har vært et mål på Skåredalen og forankre skolebiblioteket tydelig i de lokale læreplanene og at det skal være en del av skolens pedagogiske utviklingsarbeid. Johannessen synes det er en bedre utnyttelse av skolens ressurser når det skjer et mer systematisk samarbeid mellom skolebibliotekaren og lærerne. Eksempelvis dro skolen på seminar med hele personalet for blant annet å svare på spørsmålet: Hva ønsker dere å samarbeide med skolebibliotekaren om? Et resultat av dette var at det ble bestemt et prosjekt for hvert årstrinn hvor skolebibliotekaren inngår som en viktig del av opplegget med undervisning i kildesøk, kildekritikk og kildebruk. Elevene må i prosjektene ta i bruk flere tekster og tekstformat, forklarer Helgesen. Dagens krav til lesekompetanse krever at leseren kan forstå og integrere informasjon fra flere ulike kilder. I tillegg så må en dyktig leser kunne evaluere troverdigheten av ulike kilder og binde alle disse tekstene sammen til en helhetlig forståelse av tema eller emnet. Dette er vanskelig. Det må settes av tid, og det må gis god veiledning underveis. Vi er enige om at tidsbruken kan forsvares fordi gevinsten er stor. Ole Johan Langhelle er en av lærerne ved skolen. Det gir en utrolig gevinst å ha et bibliotek som er åpent 7 timer hver dag! Det gir en mulighet til et formalisert samarbeid som fremmer læringsprosessen. Progresjonsplan for læringsstrategier På Skåredalen har kontaktlærer, faglærer og skolebibliotekar i fellesskap ansvaret for å undervise i læringsstrategier på alle trinn. Arbeidet med både lese- og læringsstrategier skal inkluderes som en naturlig del av læringsarbeidet. Lese- 10 Skolelederen 6-11

11 ogiske rolle Vi ønsker alle våre kunder, forbindelser og gode venner en deilig, solrik sommer! Hilsen alle oss i Bibits tamtam Skolebibliotekar Ingrid Bie Helgesen sier hun har den kjekkeste jobben på skolen! Her sammen med rektor Åge Johannessen på Skåredalen skole foran sin utstilling om pedagogisk bruk av biblioteket på erfaringskonferansen for program for skolebibliotekutvikling. forskeren Ivar Bråten sier at strategiundervisning må strekke seg over et vidt tidsrom, og at lærere må forklare og demonstrere strategibruken nøye før ansvaret for bruken gradvis overføres til elevene selv, sier Helgesen. Som vi skjønner er biblioteket sentralt og flittig brukt på Skåredalen. Et par eksempler til: I norskopplæringen på trinn brukes biblioteket som en del av stasjonsundervisningen, og på trinn planlagte samarbeidsprosjekter. Så har det selvsagt en rolle i utlån og lystlesing! I og med at skolebibliotekar Helgesen blir godt kjent med elevene, kan hun også være en god veileder når det gjelder å velge rett litteratur. Hvis vi kan ta utgangspunkt i arbeidsmåter, og ikke læremidler, mener jeg at skolebiblioteket og skolebibliotekaren kan være gode og viktige bidragsytere i elevenes opplæring. Et planlagt og systematisk samarbeid vil kunne føre til profesjonell utvikling for både lærer og skolebibliotekar samtidig som kvaliteten i emnet det undervises i forbedres. Ingrid Bie Helgesen gir tydelig uttrykk for at hun er fornøyd med jobben sin: - Jeg har den kjekkeste jobben på hele skolen! n Skolelederen Bibliotekenes IT-senter AS Malerhaugveien 20 Pb Etterstad 0605 Oslo Tlf: Faks:

12 På Eiksmarka er de godt utstyrt med digitale tavler, og de har fått pris fra Smart Technologies for sin kompetente bruk av tavlene. Elevene Oda Danielsen og Eirik Olav Aa, lærer Lars Risnes og rektor Mari Amundsen viser fram en av tavlene Delingskultur og Det er viktig at lærere ikke slår seg til ro med at de alltid har klart seg fint med den gode gamle tavla, sier Eirik som er elev på 6. trinn. Tekst og foto: Tormod Smedstad Det som kan være lurt når du skal presentere et tema, er for eksempel å bruke bilder. Hvis du har mye tekst på den elektroniske tavla og skal lese opp alt, og kanskje noen leser fortere enn deg, mister de fort interessen for det du presenterer, sier Eirik. Vi sitter på rektors kontor på Eiksmarka skole for å snakke om bruk av interaktive tavler. Skolen har nemlig fått pris fra Smart Technologies for sin aktive bruk av slike tavler og er utpekt til å være inspirasjonsskole innen digitale undervisningsmetoder. Eiksmarka skole ligger i østre Bærum, rett over grensa fra Oslo. Skolen er en av Bærums største, med 576 elever fra trinn. Skolen kjøpte inn de første digitale tavlene i En lærer på hvert trinn lærte seg å bruke dem og drev så kursing av de andre. Nå har de 35 slike tavler på alle klasserom, på spesialrom, datarom og personalrom. Vi trenger noen spydspisser som har god kompetanse og kan bidra innad i personalet og som får litt ekstra kursing, sier rektor. Hun opplyser at skolen har en samarbeidsavtale med Interaktiv Norge med hensyn til kurs og kompetanseutvikling. Delingskultur Rektor Mari Amundsen har trommet sammen to elever og lærer Lars Risnes på sitt kontor for å fortelle litt om hvordan de bruker tavlene. Foruten nevnte Eirik Olav Aa er også Oda Danielsen på 5.trinn med. Rektor er relativt ny på skolen og var selv nysgjerrig på bruken av de interaktive tavlene. Jeg må si jeg er imponert. Det gir god framdrift i undervisningen. Dagens barn er vant til at ting skjer fort. Dette er med på å holde konsentrasjonen og oppmerksomheten vedlike. Kanskje er det spesielt viktig for guttene at ting ikke går for tregt. En av fordelene er jo at du kan forberede deg på pc-en hjemme og ha med deg hele undervisningsopplegget på en minnepinne, sier lærer Lars Risnes. Du kan dessuten kombinere mange elementer når du skal presentere et stoff excel, stoff fra NRK/skole, oppgavesider fra læreverk Han understreker også at det er en god delingsmentalitet blant kollegene på skolen. Det er lett å lagre og finne fram opplegg. Det er lett å endre oppleggene der og da og så hente opp igjen det du trenger neste time. Det finnes også mye pro- 12 Skolelederen 6-11

Skolelederen. Professor Michael Fullan: Om å velge riktige drivkrefter s 8. Nr. 5 mai 2013 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. Professor Michael Fullan: Om å velge riktige drivkrefter s 8. Nr. 5 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 5 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Professor Michael Fullan: Om å velge riktige drivkrefter s 8 s 12: Hvordan anvende positiv psykologi? s 16: Pilotering av skolebasert kompetanseutvikling.

Detaljer

Hvordan utvikler vi en bedre skole sammen?

Hvordan utvikler vi en bedre skole sammen? Nr. 3 Mars 2010 www.nslf.no Hvordan utvikler vi en bedre skole sammen? Dosent Knut Roald: Kvalitetsvurdering som organisasjonslæring. Pilotprosjekt KS og BI: Kunnskapsbasert dialog mellom administrasjon

Detaljer

Nr. 3. Mars 2008 www.nslf.no. Elevstatsråd s 4

Nr. 3. Mars 2008 www.nslf.no. Elevstatsråd s 4 Nr. 3 Mars 2008 www.nslf.no Elevstatsråd s 4 Ikke alle interaktive tavler er en - 10 ting du bør tenke på før du kjøper en interaktiv tavle Stadig flere skoler ønsker å benytte seg av interaktive tavler

Detaljer

Skolelederen. God ledelse gjør en forskjell på elevenes læring s 8. Professor Viviane Robinson: Nr. 8 oktober 2013 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. God ledelse gjør en forskjell på elevenes læring s 8. Professor Viviane Robinson: Nr. 8 oktober 2013 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 8 oktober 2013 Fagblad for skoleledelse Professor Viviane Robinson: God ledelse gjør en forskjell på elevenes læring s 8 s. 14 s. 16 s.22 s 14: - Gjennom Respekt har vi jobba fram strukturar

Detaljer

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret.

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. Skolelederen Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse Mobbing Tema Sidene 6 9 s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. s 16: Skolelederes skjønn i møte med lovverket. s. 12 s. 16 s. 18 s 18: Balanse mellom

Detaljer

Nr. 1. Januar 2011 www.nslf.no. På skolebesøk i Temeke District, Dar es Salaam

Nr. 1. Januar 2011 www.nslf.no. På skolebesøk i Temeke District, Dar es Salaam Nr. 1 Januar 2011 www.nslf.no På skolebesøk i Temeke District, Dar es Salaam Lystig lesing! Mange tiltak er satt i gang for å bedre lesekompetansen. Leselystaksjonen er ett av dem. Tekst og foto: Tormod

Detaljer

SKOLELEDEREN. Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år. Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år. Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år s 8: Aktiv skoleeier med mye på programmet s 12: Prof. Hargreaves og Sahlberg: Hvorfor

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

SKOLELEDEREN. Skal vi møte hat og voldelig ekstremisme, må vi samarbeide. Workshop på St Olav vgs: Nr. 4 mai 2015 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Skal vi møte hat og voldelig ekstremisme, må vi samarbeide. Workshop på St Olav vgs: Nr. 4 mai 2015 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 4 mai 2015 Fagblad for skoleledelse Workshop på St Olav vgs: Skal vi møte hat og voldelig ekstremisme, må vi samarbeide s 8: Kunnskap om godt læringsmiljø må omsettes i handling s 10:

Detaljer

Nr. 6. TAF fagbrev som sveiser sveiseingeniør. Voksenopplæring en mangfoldig virksomhet s 20. Frafallsbegrepet er problematisk

Nr. 6. TAF fagbrev som sveiser sveiseingeniør. Voksenopplæring en mangfoldig virksomhet s 20. Frafallsbegrepet er problematisk Nr. 6 Juni 2009 www.nslf.no TAF fagbrev som sveiser sveiseingeniør Voksenopplæring en mangfoldig virksomhet s 20 Frafallsbegrepet er problematisk s 12 Tilbyderne av ny rektorutdanning s 14 Skolelederen

Detaljer

Skolelederen. Kultur i skolen. Tema Sidene 12 17. Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse. s. 10 Effekten av å være en MOT-skole

Skolelederen. Kultur i skolen. Tema Sidene 12 17. Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse. s. 10 Effekten av å være en MOT-skole Skolelederen Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse Kultur i skolen Tema Sidene 12 17 s. 10 Effekten av å være en MOT-skole s. 12 Vi vant Gullsekken! s. 16 Stor søkning til kulturskolen s. 10 s. 12 s.

Detaljer

Jubileumsnummer NSLF 30 år

Jubileumsnummer NSLF 30 år Nr. 7 September 2007 www.nslf.no Jubileumsnummer NSLF 30 år Solveig Hvdidsten Dahl har vært forbundsleder siden 2006. Jubileumsintervju med forbundslederen Hvor lenge har du vært medlem? Jeg ble tilsatt

Detaljer

Nr. 10. Desember 2008 www.nslf.no. i Tromsø 2008

Nr. 10. Desember 2008 www.nslf.no. i Tromsø 2008 Nr. 10 Desember 2008 www.nslf.no Landsmøte NSLF i Tromsø 2008 Hva skjer når reformideer skal nedfelles i praksis? s 11 Hvordan kan vi sikre atferd som fremmer beslutningsprosessen? s 18 Spørrespalten:

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

Skolelederen. Professor Mari Rege: Tidlig læring gir rentes rente! s. 16. Nr. 2 januar 2014 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. Professor Mari Rege: Tidlig læring gir rentes rente! s. 16. Nr. 2 januar 2014 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 2 januar 2014 Fagblad for skoleledelse Professor Mari Rege: Tidlig læring gir rentes rente! s. 16 s 8: Besøk på Den norske skolen I London s 12:Statsministerbesøk: Sandnes vgs satser på

Detaljer

Arbeidslivsfag et praktisk pusterom

Arbeidslivsfag et praktisk pusterom Nr. 9 Oktober 2011 www.nslf.no Arbeidslivsfag et praktisk pusterom Skap dialog mellom skole og hjem Debatt om læreryrkets status En gull og to bronse! 20.000 timer m Lavere totalkost med Levetid på lampe

Detaljer

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Tegn på god praksis Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Forord Dette er et hefte om skolevurderingsmetodikken slik den brukes av det nasjonale Veilederkorpset. Heftet

Detaljer

Skolelederen. Mestringsgrupper. og tilpasset opplæring. Tema Sidene 14 17. Nr. 4 mai 2013 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. Mestringsgrupper. og tilpasset opplæring. Tema Sidene 14 17. Nr. 4 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 4 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Mestringsgrupper Tema Sidene 14 17 og tilpasset opplæring s 6: Hva forventer næringslivet av skolen? s 8: Mer fra Skolelederforbundets idéverksted s.

Detaljer

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte.

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Master i skoleledelse NTNU 2014 Hilde Iren Meringdal i Forord Denne masteroppgaven skriver jeg som avsluttende oppgave i et fireårig

Detaljer

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11 Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag Xxxx Side 6-11 Kommunesektorens organisasjon Annonsebilag fra KS til Kommunal Rapport nr 8/2015 Innhold Kommunespeilet

Detaljer

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post»

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Edith Husby «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Om ledelse av implementeringa av utviklingsarbeidet «Plan for lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag» i grunnskolen

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NINA E. AANDAL «HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROGRAM

Detaljer

Nr. 5. Mobbing går ikke over av seg selv. Arbeidslivsfag ungdomsskolens praktiske alibi. Hvilken makt og myndighet har jeg som leder?

Nr. 5. Mobbing går ikke over av seg selv. Arbeidslivsfag ungdomsskolens praktiske alibi. Hvilken makt og myndighet har jeg som leder? Nr. 5 Mai 2010 www.nslf.no Mobbing går ikke over av seg selv Arbeidslivsfag ungdomsskolens praktiske alibi. Hvilken makt og myndighet har jeg som leder? Vil du bruke mindre tid på administrasjon? Visma

Detaljer

Nr. 6. August 2007 www.nslf.no. Nasjonal skolelederutdanning? s 6

Nr. 6. August 2007 www.nslf.no. Nasjonal skolelederutdanning? s 6 Nr. 6 August 2007 www.nslf.no Nasjonal skolelederutdanning? s 6 Ta GREP - for god skoleutvikling GREP er en database som gjør læreplanene lettere tilgjengelige. Det gjør GREP til et nyttig verktøy i planleggingen

Detaljer

Bibliotekaren. Siri leder satsinga på skolebibliotek. Debatt om ansettelser av seniorer. Bibliotekfaget i den fusjonerte høgskolen i Oslo og Akerhus

Bibliotekaren. Siri leder satsinga på skolebibliotek. Debatt om ansettelser av seniorer. Bibliotekfaget i den fusjonerte høgskolen i Oslo og Akerhus [ SENIOR-DEBATT ] Ja, i velferdsstaten Norge Godt kvalifisert kontakt med NAV 1 gang. Da var det jeg Men nei, min egen hjemkommune som måtte ta initiativ. De erkjente at de er vi for gamle til å få ny

Detaljer

Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen

Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen Foreløpig utgave Program Praksisrettet FoU for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning PRAKSISFOU DEL XX / seksjonstittel Om

Detaljer

SKOLELEDEREN. Forandrer barns hjerne seg som følge av ny teknologi? Effektive strategier for skoleutvikling. Hjerneforsker (og baronesse):

SKOLELEDEREN. Forandrer barns hjerne seg som følge av ny teknologi? Effektive strategier for skoleutvikling. Hjerneforsker (og baronesse): SKOLELEDEREN Nr. 2 februar 2015 Fagblad for skoleledelse Hjerneforsker (og baronesse): Forandrer barns hjerne seg som følge av ny teknologi? Professor Michael Fullan: Effektive strategier for skoleutvikling

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer