MOTORISKE SYSTEMER. Ryggmargen og spinale reflekser ARVID LUNDERVOLD INSTITUTT FOR BIOMEDISIN. 18 oktober 2017 MED3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MOTORISKE SYSTEMER. Ryggmargen og spinale reflekser ARVID LUNDERVOLD INSTITUTT FOR BIOMEDISIN. 18 oktober 2017 MED3"

Transkript

1 MOTORISKE SYSTEMER Ryggmargen og spinale reflekser ARVID LUNDERVOLD INSTITUTT FOR BIOMEDISIN 18 oktober 2017 ryggmarg_reflekser_(a.lundervold)_ pptx

2 Dobbelttime 1 2 Temablokk 3 - Motoriske systemer: Momentliste / Litteratur 16/10 Introduksjon (Brodal: Sentralnervesystemet, 5.utg, 2013) 16/10 Muskelfysiologi Brodal: Kap. 13 s ; Kap. 21 s. 304; , MEDOD1/Celle-1: Alberts, Bray & Hopkin (ABH). Essential Cell Biology, 4.utg, 2013, s (Sand et al. Menneskets fysiologi, 2.utg. 2014: Kap. 8 s ) 18/10 Ryggmargen og spinale reflekser Brodal, Kap. 6, s ; Kap. 21, s ; /10 Motorisk kontroll og sentrale motoriske baner Brodal: Kap. 22, s

3 Momentliste Ryggmargen og spinale reflekser - Ryggmargens oppbygning og prinsipper; celle-søyler og laminae; alfa- og gamma-motonevroner; internevroner; nedstigende og oppstigende baner; spinalnerver; blodforsyning. - Komponenter og egenskaper ved en spinal refleks. - Noen enkle og viktige reflekser (fleksjonsrefleksen, strekkerefleksen, patellarrefleksen, krysset ekstensorrefleks). - Monosynaptiske- og polysynaptiske reflekser; kortlatens- og langlatensstrekkerefleks; resiprok inhibisjon; rekurrent inhibisjon. - Hvordan spinale reflekser kan danne motoriske mønstre. - Hvordan reflekser kan modifiseres av konvergerende og divergerende signaler. - Betydningen av spinale reflekser for symptomer og kliniske funn ved sykdommer; perifer- og sentral parese. Regenerasjon av motoriske aksoner etter nerveskade.

4 Funksjon til ulike strukturer i CNS som tar del i kontroll av bevegelse [ CPGs = Central Pattern Generator networks ] Ryggmargen medulla spinalis ( spinal cord ) Protektive reflekser Gangmønster (lokomosjon) (Fra Squire et al., 2003; Fig 28.5) Lokalisering av nettverk (CPGs) som koordinerer ulike motoriske mønstre i vertebrater. Ryggmargen inneholder nettverk for gange (lokomosjon) og beskyttende reflekser. Hjernestammen innholder nettverk for respirasjon, tygging, svelging, og sakkadiske øyebevegelser. Hypotalamus i forhjernen inneholder sentra som regulering spising og drikking. Disse områder kan koordinere en sekvensiell aktivering av ulike nettverk. Feks. Hvis væskeinntaks-nettverket blir aktivert vil organismen (dyret) starte å se etter vann og forflytte seg mot vannkilden, posisjonere seg og starte å drikke og dyret vil fortsette å drikke så lenge stimuleringen av det hypotalmske området er vedvarende. Dette er et eksempel på rekruttering av ulike nettverk i en adferdsmessig hensiktsmessig orden. Cerebral cortex er viktig, spesielt for finmotorisk koordinering av muskler som styrer hånd, fingre og talen.

5 Ryggmargen (medulla spinalis) Segment = den del av ryggmargen som gir opprinnelse til et par spinalnerver (31) 8 cervicale segmenter 12 thoracale segmenter 5 lumbale segmenter 5 sacrale segmenter 1 halevirvel segment Gray s Anatomy, 39. ed (2005) Figs. 46.3,6,8

6 Tverrsnitt av ryggmargen i lumbaldelen Ryggmargen er oppdelt i grå- og hvit substans: - Hvit substans er inndelt i strenger (tractus) - Grå substans er inndelt i horn Dorsalhorn Bakstreng Sidestng Ventralhorn Forstreng Fremre lengdefure Brodal (2013) Fig. 6.4

7 Motonevroner Aksonene fra motonevronene (ventralrotsfibrene) er farge mørke (i liket med soma) og danner bunter som går gjennom hvit substans. Motonevronene ligger i grupper i forhornet som samlet danner Motonevron Rexed s lamina IX Akson Brodal (2016) Fig. 21.1

8 Bakhorn Ryggmarg, spinalnerver Bakstreng Sidestreng og hinner Forhorn Sidehorn Forstreng Tre segmenter av ryggmargen Rot-skjede Bear et al. Neuroscience: Exploring the Brain, 4. ed., 2016.

9 Spinalnerver fremre og bakre rot Sensorisk nervecelle Dorsalrot Pregangl. sympatsik nervecelle Spinalnerve Aff. MN Ventralrot Aff. Eff. Eff. Aff. Haines (2007) Fig. 9-6 The spinal nerve shown on a representative cord level. The relative thickness of the various types of fibers is indicated. The narrow-diameter fiber passing through the gray communicating ramus and terminating in visceromotor endings represents a general visceral efferent (GVE) postganglionic fiber.

10 Tre hovedtyper nevroner i ryggmargen Motonevroner (i) Motoriske nevroner sender sine aksoner til skjelettmuskeceller eller til glatt muskulatur og kjertler Interevroner Sensoriske nevroner (ii) Internevroner sørger for kopling og samspill mellom nevroner i ryggmargen enten i samme segment eller i forskjellige segmenter (iii) Sensoriske nevroner sender sine aksoner til høyere nivåer i CNS Brodal (2013) Fig. 6.7

11 Tverrsnitt fra ryggmargens thorakaldel Myelinisere nevroner er mørke Brodal (2016) Fig. 6.8

12 Sensorisk nevron i ryggmargens grå substans Nevronet påvirkes synaptisk av en psevdounipoar gangliecelle (typisk av mange dorsalrotsfibre) og sender sitt akson til høyere nivåer i sentralnervesystemet hvor informasjonen eventuelt kommer til bevisshet Dorsalroten Brodal (2016) Fig. 6.9

13 Ryggmargens grå substans inndelt i Rexed s laminae Tverrsnitt av ryggmargen i lumbaldelen Grupper av motoriske forhornceller (a- og g-motonevroner) danner lamina IX Brodal (2016) Fig. 6.10

14 Nevronenes dendrittforgrening brer seg utenfor det lamina cellelegemene ligger ( Golgiimpregnert snitt fra katt ) Mange dendritter strekker seg også langt i ryggmargens lengdereting Brodal (2016) Fig. 6.12

15 Intumescensene The distribution of motor neurons in the spinal cord Cervical-intumescensen Lumbal-intumescensen The cervical enlargement of the spinal cord contains the motor neurons that innervate the arm muscles. The lumbar enlargement contains the neurons that innervate the muscles of the leg. Bear et al. (2016) Fig. 13.5

16 Fordeling av nedre motoneuroner i ryggmargens ventralhorn Motonevronsøyler Ventralhorn Bear et al. (2007) Fig Brodal (2016) Fig. 21.3

17 Ryggmargens banesystemer Oppstigende sensoriske baner Nedstigende motoriske baner Bakstrengen Baner i sidestrengen Spinotalamiske baner Ventromediale baner Bear et al. Neuroscience: Exploring the Brain, 4. ed., 2016.

18 Blodforsyningen til medulla spinalis Bakre spinalarterie Aorta Fremre spinalarterie Haines (2007) Fig. 9-4 Blood supply to the spinal cord. Note that the lateral corticospinal tract and the anterolateral system receive a dual blood supply; also note the topographic arrangement of corticospinal fibers. L, leg/lower extremity; T, trunk; A, arm/upper extremity.

19 Reflekser (spinale) DEF: En reaksjon (respons) på et stimulus som er formidlet av nervesystemet og som opptrer uavhengig av viljen. En refleks-bue: 1. Reseptor (oversetter fra et fysisk/kjemisk stimulus til et aksjonspotensial) 2. Afferent ledd (primær sensorisk nervefiber) 3. Reflekssenter (integrasjon, hemming eller forsterkning) 4. Efferent ledd (efferent nervefiber) 5. Effektor (muskelceller, kjertelceller)

20 Strekkerefleks - betydningen av Ia afferent informasjon Ia afferent Ia inhibitorisk internevron a-motonevron Kraftig kontraksjon av en fleksormuskel når den blir strukket og dorsalroten er intakt, sammenliknet med svak kontraksjon i samme muskel etter overskjæring av dorsalroten. Dorsal-rot intakt Muskelspole Kraft (kg) Dorsal-rot kuttet Antagonist Homonym muskel Synergist Muskellengde Tid (s) Kandel et al. (2000) Fig. 36-2

21 Strekkerefleks (e.g. patellarrefleksen) Patella Stimulus: kortvarig strekk av muskelen Monosynaptisk refleks I tillegg polysynaptisk via internevroner Brodal (2016) Fig

22 Forsterkning av strekkereflekser Jendrássik s manøver The Jendrassik maneuver to reinforce knee-jerk (Wikipedia) Brodal (2016) Fig

23 Styrken på en spinal refleks kan moduleres ved forandring i transmisjon i refleksbanen Kandel et al. (2000) Fig. 36-8

24 Sene reflekssvar langlatensstrekkereflekser (som involverer supraspinale områder) Illustrert ved Klippel-Feil syndromet A Normal Supraspinale områder (cortex) A. In normal individuals a brief stretch of a thumb muscle produces a response that has two components. A short-latency response (M1) in the stretched muscle is controlled by the spinal reflex pathway, the monosynaptic connection between muscle spindle afferents and spinal motor neurons. This is followed by a long-latency response (M2) controlled by a pathway that loops through the motor cortex. B. In individuals with Klippel-Feil syndrome the M2 response is evoked bilaterally because neurons in the motor cortex activate motor neurons bilaterally. B Klippel-Feil syndrom Kandel et al., Principles of Neural Science, 2013 Fig speilbevegelse

25 Resiprok inhibisjon Aktivering av av en muskel ved utløsning av en strekkerefleks fører til hemning av antagonisten(e) via inhibitoriske internevroner Brodal (2016) Fig Inhibitorisk internevron

26 Rekurrent inhibisjon ( hemning av egen aktivitet ) a-motonevroner hemmer sin egen aktivietet ved å sende kollateraler til de inhibitoriske renshawcellene. Også andre typer typer afferenter påvirker renshawcellene og bestemmer hvor sterkt de skal reagere på input fra a-motonevronene Brodal (2016) Fig

27 Krysset ekstensorrefleks Nervekreteser som ligger til grunn for krysset ekstensorrefleks Krysset ekstensor refleks, der det ene ben strekkes og det andre bøyes, er også en byggesten for gangen Bear et al. Neuroscience - Exploring the Brain (2016) Fig

28 Fleksjonsrefleksen (tilbaketrekningsrefleksen) Flere synapser innskutt mellom det afferente og det efferente ledd. Innebærer samordnet kontraksjon av muskler rundt flere ledd. Samtidig aktiveres ekstensormuskler i motsatt ben. Langsommere enn strekkerefleksen. Brodal (2016) Fig

29 Muskelaktivitet under gange Standben og svingben Standben og svingben Schematic diagram of two step cycles in human locomotion. Drawings at the top illustrate the position of the limbs during one cycle. Dark horizontal bars below the drawings show the timing of activity in flexor and extensor muscles of the right leg. The division of each step cycle into stance (extension) and swing (flexion) phases is indicated at the bottom of the figure. During walking, the stance phases of the two legs overlap, with both feet in contact with the ground. Squire et al., Fundamental Neuroscience, 2008 Fig. 29.1

30 Schematic description of a locomotor pattern generator based on recent studies on active locomotion in decerebrate cats The basic rhythmic pattern is produced by mutually inhibiting flexor and extensor half-centers. The interneurons of these half-centers drive the motor neurons through an intermediate system of interneurons (patterning network) that control the timing of activation of different classes of motor neurons. Descending signals, drugs, or afferent signals can modify the temporal motor activity pattern by altering the functioning of interneurons in the patterning network. Kandel et al., Principles of Neural Science, 2013 Fig. 36-7

31 Skader av perifere motoriske nevroner regenerasjon etter nerveskade Paralyse: alle motoriske enheter rammet, muskelen kan ikke kontraheres, verken viljemessig eller reflektorisk Parese: ikke alle motoriske enheter rammet, muskelen kan kontraheres, men svekket kraft; reflekskontraksjoner er opphevet eller svake. Muskelen virker slapp og hypoton. Muskelen kan atrofiere. Aksoner i a-motonevroner kan vokse i sentralnervesystemet (over kortere avtsander) etter avulsjon = løsrivelse av spinalnerverøtter fra ryggmargen, etter kirurgisk korreksjon. Ved delvis avrivning er det betydelig evne til regenerasjon: 1-2 mm per døgn. Følger kanalene i nerven som er igjen (schwannceller) etter degenererte aksoner. Ved fullstendig overskjæring og kirurgisk korreksjon, vil mange aksoner vokse ut i feil kanal i.e. motorisk og sensorisk feilkopling. Bedre prognose hos barn enn voksne, og ved trykkskade (knusning) og ernæringssvikt enn ved overskjæring.

32 Sentral og perifer lammelse (parese) Pyramidebanen Skade som gir sentral parese Muskelspole Sentral lammelse: Affeksjon av øvre motonevroner eller deres nedstigende forbindelser til nedre motonevroner (intakt spinal refleksbue) Perifer lammelse: Affeksjon av nedre motonevroner eller deres aksoner (reflekskontraksjoner er opphevet). Kan bestemme skades lokalisasjon ved å kartlegge hvilke muskler som er affisert. Skade som gir perifer parese Brodal (2016) Fig

33 Motoriske tegn ved ryggmarg-lesjoner Kraftnedsettelse, atrofi, fasciculasjoner, svake senereflekser Etiologi (årsaker): Traume - Fallskader - Trafikkulykker - Knivstikk Tumor - meningiom - metastase Ischemi - emboli - vasculær malformasjon Demyeliniserende sykdom - MS..

34 Spinale reflekser noen hovedpunkter Reflekser er i stor grad adaptive og kontrollerer bevegelser på en hensiktsmessig måte Spinale reflekser produserer koordinerte mønstre av muskelkontraksjoner - Kutane reflekser produserer komplekse bevegelser som inngår i protektive og posturale funksjoner - Strekkerefleksen bidrar til å motvirke lengdeøkning i en muskel Nevronale nettverk i ryggmargen bidrar til hensiktsmessig integrasjon av refleksresponser - Strekkerefleksen involverer en monosynaptisk refleksbane - Inhibitoriske interneuroner koordinerer muskler som beveger ledd - Divergens i refleksbaner forsterker virkningen av sensoriske input og koordinerer muskelkontraksjoner - Konvergens av input på interneuroner øker fleksibiliteten i refleksresponser Sentralt genererte motoriske kommandoer kan endre overføring i spinale refleksbaner - Toniske og dynamiske (fasiske) mekanismer regulerer styrken på spinale reflekser - γ-motoneuroner formidler en mekanisme for justering av følsomheten til muskelspoler

35 Spinale reflekser noen hovedpunkter forts. Proprioseptive reflekser spiller en viktig rolle i regulering av både voluntære og automatiserte bevegelser - Reflekser som involverer ekstremitetsmuskulatur er mediert gjennom spinale og supraspinale baner - Strekkereflekser er med å forsterke sentralt genererte bevegelses-kommandoer Sykdom og skade i CNS er assosiert med karakteristiske endringer i refleks-responser og muskeltonus - Brudd på signaloverføring i nedstigende baner til ryggmargen pga. sykdom eller skade vil ofte være forbundet med spastisitet (i.e. økt motstand mot raskt strekk av muskel) - Tverrsnitts-skade (transeksjon) av ryggmarg hos menneske vil føre til en periode med spinalt sjokk (sterkt reduserte eller opphørte reflekser distalt for transeksjonen) etterfulgt av hyperrefleksi

36 Neste time (18/10) : Motorisk kontroll og sentrale motoriske baner Brodal P, 5. utg., 2013, Kap. 22, s

MOTORISKE SYSTEMER. Introduksjon ARVID LUNDERVOLD INSTITUTT FOR BIOMEDISIN. 16 oktober 2017 MED3. Arvid Lundervold

MOTORISKE SYSTEMER. Introduksjon ARVID LUNDERVOLD INSTITUTT FOR BIOMEDISIN. 16 oktober 2017 MED3. Arvid Lundervold MOTORISKE SYSTEMER Introduksjon ARVID LUNDERVOLD INSTITUTT FOR BIOMEDISIN 16 oktober 2017 motorikk_intro_(a.lundervold)_20171016.pptx Tidsplan Nevrobiologi-delen av 14/8-2017 15/12-2017 Temablokk 3 Motoriske

Detaljer

MOTORISKE SYSTEMER. Oppsummering ARVID LUNDERVOLD INSTITUTT FOR BIOMEDISIN. 25 oktober 2017 MED3. Arvid Lundervold

MOTORISKE SYSTEMER. Oppsummering ARVID LUNDERVOLD INSTITUTT FOR BIOMEDISIN. 25 oktober 2017 MED3. Arvid Lundervold MOTORISKE SYSTEMER Oppsummering ARVID LUNDERVOLD INSTITUTT FOR BIOMEDISIN 25 oktober 2017 motorikk_oppsummering_(a.lundervold)_20171025.pptx Tidsplan Nevrobiologi-delen av 14/8-2017 15/12-2017 Temablokk

Detaljer

Smerte. Arne Tjølsen

Smerte. Arne Tjølsen Smerte Arne Tjølsen Om smerte Disposisjon 1) Hva er smerte? 2) Nosiseptiv smerte 3) Modulering og sensitivisering Smerte er en ubehagelig sensorisk og emosjonell opplevelse som følge av faktisk eller potensiell

Detaljer

Smertefysiologi. Definisjon. Smertetyper ulike inndelinger 27.02.2012. Petter Bogsti Manuellterapeut

Smertefysiologi. Definisjon. Smertetyper ulike inndelinger 27.02.2012. Petter Bogsti Manuellterapeut Smertefysiologi Petter Bogsti Manuellterapeut 1 Definisjon En ubehagelig sensorisk eller emosjonell opplevelse, som opptrer i sammenheng med vevsskade eller truende vevsskade, eller blir beskrevet som

Detaljer

Anatomi II. Skjelettsystemet. Organsystemer. Organ Organsystem: Skjelettsystemet: Oppbygning Funksjon (ledd) Svein Ove Husnes

Anatomi II. Skjelettsystemet. Organsystemer. Organ Organsystem: Skjelettsystemet: Oppbygning Funksjon (ledd) Svein Ove Husnes Svein Ove Husnes Anatomi II Organ Organsystem: Skjelettsystemet: Oppbygning Funksjon (ledd) Muskelsystemet Oppbygning Funksjon (muskler) Nervesystemet Oppbygning Funksjon Organsystemer Skjelettsystemet

Detaljer

Enkel oversikt-smertefysiologi

Enkel oversikt-smertefysiologi Smertefysiologi Overlege Dr Med Lars Jørgen Rygh KSK/Seksjon for Smertebehandling og Pallisjon/OT-anestesi, HUS Novemberkurset 03.11.2014 kl 09:30-10:00 Enkel oversikt-smertefysiologi Transduksjon Transmisjon

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE INKL. SENSORVEILEDNING

EKSAMENSOPPGAVE INKL. SENSORVEILEDNING AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG EKSAMENSOPPGAVE INKL. SENSORVEILEDNING Utdanning : Høgskolen i Bergen, Institutt for Radiografi Kull : R-09 Emnekode/-navn/-namn : BRE103. Radiografi som kunnskapsområde

Detaljer

Kristin J. Harila, seminaroppgave om hjernens strukturer.

Kristin J. Harila, seminaroppgave om hjernens strukturer. Studentens navn: Kristin J Harila Type oppgave: Eksamens forberedelse, seminar oppgave Innleverings: Vår 2011 Antall tegn (uten mellomrom): 5656 Oppgave 14: Gi en enkel oversikt over hjernens struktur.

Detaljer

Perifere nervesystem, motorikk og reflekser for Ib. Bilder fra Ganong W, Medical physiology, Kandel E, Principles of neural science etc (ts 2015)

Perifere nervesystem, motorikk og reflekser for Ib. Bilder fra Ganong W, Medical physiology, Kandel E, Principles of neural science etc (ts 2015) Perifere nervesystem, motorikk og reflekser for Ib Bilder fra Ganong W, Medical physiology, Kandel E, Principles of neural science etc (ts 2015) Læringsmål 7.1.1 gjøre rede for membranpotensial og aksjonspotensial,

Detaljer

Fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet. Mekanismene. Effekt av fysisk aktivitet på hjernen. Mekanismene

Fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet. Mekanismene. Effekt av fysisk aktivitet på hjernen. Mekanismene Fysisk aktivitet Effekt av fysisk aktivitet på hjernen Masood Zangani Overlege, Akershus universitetssykehus Bergen 07.06.2012 Fysisk aktivitet Mekanismene Mekanismene Depresjon Nevrogenese Synaptisk plastisitet

Detaljer

Litt grunnleggende cellebiologi Vevene Blodet

Litt grunnleggende cellebiologi Vevene Blodet Innhold KAPITTEL 1 Litt grunnleggende cellebiologi...................................... 13 Cellemembranen er en livsviktig grense mellom cellen og dens omgivelser.. 13 Transport gjennom cellemembranen

Detaljer

Albue Relevant anatomi og klinisk undersøkelse

Albue Relevant anatomi og klinisk undersøkelse Albue Relevant anatomi og klinisk undersøkelse Stig Fossum Moholt Fysioterapi Trondheim Nidelvkurset 2014 1 Albueleddet Humeroulnar - leddet Humeroradial leddet Fleksjon Ekstensjon Proksimale radioulnar

Detaljer

Repetisjonsoppgaver i anatomi/fysiologi Nervesystemet

Repetisjonsoppgaver i anatomi/fysiologi Nervesystemet Repetisjonsoppgaver i anatomi/fysiologi Nervesystemet 1. Hvilke to hoveddeler består nervesystemet av? 2. Hvilke tre anatomiske deler består hjernen av? 3. Storhjernen deles inn i fire lapper. Gi navnet

Detaljer

MOTORISKE SYSTEMER. Sentrale motoriske baner ARVID LUNDERVOLD INSTITUTT FOR BIOMEDISIN. 18 oktober 2017 MED3

MOTORISKE SYSTEMER. Sentrale motoriske baner ARVID LUNDERVOLD INSTITUTT FOR BIOMEDISIN. 18 oktober 2017 MED3 MOTORISKE SYSTEMER Sentrale motoriske baner ARVID LUNDERVOLD INSTITUTT FOR BIOMEDISIN 18 oktober 2017 motoriske_baner_(a.lundervold)_20171018.pptx Dobbelttime 1 2 Temablokk 3 - Motoriske systemer: Momentliste

Detaljer

CNS histologi - MED3 (2017) Espen Hartveit Institutt for biomedisin

CNS histologi - MED3 (2017) Espen Hartveit Institutt for biomedisin CNS histologi - MED3 (2017) Espen Hartveit Institutt for biomedisin Camillo Golgi (1843-1926) reazione nera (1873) Santiago Ramón y Cajal (1852-1934) Fridtjof Nansen (1861-1930) Dr. avh. (Bergen 1887)

Detaljer

Albue Relevant anatomi og klinisk undersøkelse

Albue Relevant anatomi og klinisk undersøkelse Albue Relevant anatomi og klinisk undersøkelse Stig Fossum Moholt Fysioterapi Trondheim Nidelvkurset 2016 1 Albueleddet Humeroulnar - leddet Humeroradial leddet Proksimale radioulnar - leddet Fleksjon

Detaljer

Hva er smerte? Lars Jørgen Rygh

Hva er smerte? Lars Jørgen Rygh Hva er smerte? Lars Jørgen Rygh https://www.youtube.com/watch?v=q_ihfq Gsj4s 6 smertemekanismer 1. Nociseptiv 2. Nevropatisk Nevropatisk smerte «Smerte forårsaket av en lesjon eller sykdom (disease)

Detaljer

Grunnleggende om nervesystemet

Grunnleggende om nervesystemet Grunnleggende om nervesystemet Nevronal cellebiologi Membranpotensialet Aksjonspotentialet Synapsepotensialet Nevrotransmittere Gliaceller Synaptisk plastisitet Basal medisinsk nevrobiologi Underviser:

Detaljer

Nervesystemet hvordan påvirkes en hjerne under utvikling?

Nervesystemet hvordan påvirkes en hjerne under utvikling? Nervesystemet hvordan påvirkes en hjerne under utvikling? Per Brodal Institutt for medisinske basalfag Universitetet i Oslo Norsk Barnesmerteforening Tverrfaglig seminar 9. mai 2016 Barnehjernen er ikke

Detaljer

Undersøkelse og behandling av svimmelhet og balanseforstyrrelser

Undersøkelse og behandling av svimmelhet og balanseforstyrrelser Undersøkelse og behandling av svimmelhet og balanseforstyrrelser Aina K. Paulsen, fysioterapeut Autorisert behandler innen Vestibulær rehabilitering UCLA, California Muskel- og skjelettkongressen 2019,Oslo

Detaljer

Hele eksamen består av 68 oppgaver (100 poeng) på 6 sider (inkludert forside).

Hele eksamen består av 68 oppgaver (100 poeng) på 6 sider (inkludert forside). 6 juni 2013 Eksamen i NEVR2010 Du vil få to ulike typer oppgaver. KORTSVARSSPØRSMÅL og SANT eller USANT. Hvert kortsvarsspørsmål krever kun et kort svar og etter hvert spørsmål er det oppgitt hvor mange

Detaljer

Smertefysiologi. Innhold. Smertetyper ulik inndeling SMERTE. Smerteledningssystemet. Fra reseptor til ryggmarg

Smertefysiologi. Innhold. Smertetyper ulik inndeling SMERTE. Smerteledningssystemet. Fra reseptor til ryggmarg Smertefysiologi Randi Dovland Andersen, Barne- og ungdomsklinikken, Sykehuset Telemark HF Innhold Hva smerte er Smertetyper Smerteledningssystemets anatomi og funksjon påp ulike nivåer er Perifert vev

Detaljer

5 E Lesson: Solving Monohybrid Punnett Squares with Coding

5 E Lesson: Solving Monohybrid Punnett Squares with Coding 5 E Lesson: Solving Monohybrid Punnett Squares with Coding Genetics Fill in the Brown colour Blank Options Hair texture A field of biology that studies heredity, or the passing of traits from parents to

Detaljer

Bokmål. Skriftlig eksamen MD4011 semester IA/B kull 11

Bokmål. Skriftlig eksamen MD4011 semester IA/B kull 11 NTNU Det medisinske fakultet Bokmål Sensurfrist: 12. juni 2012 Skriftlig eksamen MD4011 semester IA/B kull 11 Tirsdag 22. mai 2012 Kl. 09.00 15.00 (16.00) Oppgavesettet er på 27 sider inklusive forsiden

Detaljer

Det autonome nervesystem, fysiologi. ANS-1: Oversikt

Det autonome nervesystem, fysiologi. ANS-1: Oversikt Det autonome nervesystem, fysiologi ANS-1: Oversikt MED2200, 18.08.2015 Arild Njå Institutt for medisinske basalfag Universitetet i Oslo Organsystemer må reguleres Nervesystemet og hormonsystemet regulerer

Detaljer

Del 1 Hovedtrekk i nervesystemets bygning og funksjon... 29

Del 1 Hovedtrekk i nervesystemets bygning og funksjon... 29 Forord... 24 Innledning... 25 Et fugleperspektiv... 25 Hvordan undersøkes nervesystemets bygning og funksjon?... 26 Dyreeksperimenter har i særlig grad bidratt til økt kunnskap... 26 Dyreeksperimenter

Detaljer

Viktige funksjoner. Formidle impulser fra sanseorgan og danne sanseopplevelser

Viktige funksjoner. Formidle impulser fra sanseorgan og danne sanseopplevelser Viktige funksjoner Formidle impulser fra sanseorgan og danne sanseopplevelser Sende impulser til muskler og kjertler Tenkning Følelser Hukommelse Språk Læring Bevissthet 103 Celler i nervesystemet Nerveceller

Detaljer

22. Mai Eksamen i NEVR2030. Du vil få to ulike typer oppgaver. KORTSVARSSPØRSMÅL og SANT eller USANT.

22. Mai Eksamen i NEVR2030. Du vil få to ulike typer oppgaver. KORTSVARSSPØRSMÅL og SANT eller USANT. 22. Mai 2014 Eksamen i NEVR2030 Du vil få to ulike typer oppgaver. KORTSVARSSPØRSMÅL og SANT eller USANT. Hvert kortsvarsspørsmål krever kun et kort svar og etter hvert spørsmål er det oppgitt hvor mange

Detaljer

Disposisjon. Noen fakta om hjernen 06.10.2014. KROSS 2014 Kompetanse om Rehabilitering Om Syn og Slag. KFAmthor VVHF 1

Disposisjon. Noen fakta om hjernen 06.10.2014. KROSS 2014 Kompetanse om Rehabilitering Om Syn og Slag. KFAmthor VVHF 1 Hjernens plastisitet - konsekvenser for slagrehabilitering Karl-Friedrich Amthor Nevrolgisk avdeling Drammen sykehus Disposisjon Noen (u)nyttige fakta om hjernen Hva skjer ved et hjerneslag Behandling

Detaljer

Begreper og smertefysiologi Hva bør almenpraktikeren vite om smertefysiologi?

Begreper og smertefysiologi Hva bør almenpraktikeren vite om smertefysiologi? Begreper og smertefysiologi Hva bør almenpraktikeren vite om smertefysiologi? Audun Stubhaug Avdelingsleder, professor dr. med., Avd for smertebehandling, OUS Plastisitet Individuell variasjon Almen observasjon:

Detaljer

I dette dokumentet er det en stikkordsmessig oversikt over emnene, unntatt Hode-hals.

I dette dokumentet er det en stikkordsmessig oversikt over emnene, unntatt Hode-hals. 1 MOMENTLISTE rev.18.08.2006 Institutt for biomedisin Nevrobiologi Medisinerstudenter (MED1NEVRO) Masterstudenter (HUFY235) 2006/7 ------------------------------ Emnet Nevrobiologi gis til medisinerstudenter

Detaljer

EN KORTFATTET OVERSIKT OVER NERVESYSTEMETS ANATOMI FOR TANNLEGESTUDENTER i 4. sem. del 2, uke 9. H11 v. M. Wika

EN KORTFATTET OVERSIKT OVER NERVESYSTEMETS ANATOMI FOR TANNLEGESTUDENTER i 4. sem. del 2, uke 9. H11 v. M. Wika EN KORTFATTET OVERSIKT OVER NERVESYSTEMETS ANATOMI FOR TANNLEGESTUDENTER i 4. sem. del 2, uke 9. H11 v. M. Wika Sentralnervesystemet (CNS) og det perifere nervesystem (PNS) må kunne beskrives generelt.

Detaljer

Hvordan kan vi optimalisere hjernens funksjon?

Hvordan kan vi optimalisere hjernens funksjon? HYPER 8.desember 2011 Hvordan kan vi optimalisere hjernens funksjon? Linda Hildegard Bergersen l.h.bergersen@medisin.uio.no BRAIN AND MUSCLE ENERGY GROUP NANSEN NEUROSCIENCE NETWORK Department of Anatomy

Detaljer

Hvorfor blir smerten kronisk? Psykologisk perspektiv. Arnstein Finset

Hvorfor blir smerten kronisk? Psykologisk perspektiv. Arnstein Finset Hvorfor blir smerten kronisk? Psykologisk perspektiv Arnstein Finset Smertetransmisjon Hvordan bearbeides smerteimpulsene i hjernen? Somatosensorisk område Senter for sensorisk smerteoppfatning Kognitiv

Detaljer

Eksamensoppgave i PSY1013/PSYPRO4113 Biologisk psykologi I

Eksamensoppgave i PSY1013/PSYPRO4113 Biologisk psykologi I Psykologisk institutt Eksamensoppgave i PSY1013/PSYPRO4113 Biologisk psykologi I Faglig kontakt under eksamen: Bente Gunnveig Tlf.: 73 59 19 60 Eksamensdato: 12.12.2014 Eksamenstid (fra-til): 09:00 13:00

Detaljer

Nevrofysiologiske undersøkelser. Sigurbjørg Stefansdottir Seksjonsoverlege Stavanger Universitetssykehus

Nevrofysiologiske undersøkelser. Sigurbjørg Stefansdottir Seksjonsoverlege Stavanger Universitetssykehus Nevrofysiologiske undersøkelser Sigurbjørg Stefansdottir Seksjonsoverlege Stavanger Universitetssykehus Nevrofysiologisk seksjon SUS Utfører alle vanlige nevrofysiologiske undersøkelser. Seksjonen gir

Detaljer

Exercise 1: Phase Splitter DC Operation

Exercise 1: Phase Splitter DC Operation Exercise 1: DC Operation When you have completed this exercise, you will be able to measure dc operating voltages and currents by using a typical transistor phase splitter circuit. You will verify your

Detaljer

Eksamensoppgave i PSY1013/PSYPRO4113 Biologisk psykologi I

Eksamensoppgave i PSY1013/PSYPRO4113 Biologisk psykologi I Psykologisk institutt Eksamensoppgave i PSY1013/PSYPRO4113 Biologisk psykologi I Faglig kontakt under eksamen: Bente Gunnveig Berg Tlf.: 73 59 19 60 Eksamensdato: 13.12.13 Eksamenstid (fra-til): 09:00

Detaljer

Plexusskade etter fødsel

Plexusskade etter fødsel Plexusskade etter fødsel En informasjonsbrosjyre fra fysioterapiseksjonen Hva er plexusskade? Det fulle navnet på tilstanden er Obstetrisk Plexus Brachialis Parese, det vil si skade i armens nerver, oppstått

Detaljer

En kongelig sykdom??

En kongelig sykdom?? En kongelig sykdom?? Mette Marit effekten? Klassifisering av nakkesmerter Gruppe I: Ingen tegn til alvorlig patologi og liten eller ingen innvirkning på dagliglivets funksjon. Gruppe II: Ingen tegn til

Detaljer

Hjernens plastisitet og mekanismer for restitusjon og rehabilitering

Hjernens plastisitet og mekanismer for restitusjon og rehabilitering Hjernens plastisitet og mekanismer for restitusjon og rehabilitering Per Brodal Institutt for medisinske basalfag Universitetet i Oslo Rehabilitering av pasienter med hodeskader og hjerneslag Trondheim

Detaljer

Epilepsi, forekomst og diagnostisering

Epilepsi, forekomst og diagnostisering Epilepsi, forekomst og diagnostisering Marit Bjørnvold Seksjonsoverlege Barne og ungdomsavdelingen - SSE Avdeling for kompleks epilepsi - SSE Avdeling for kompleks epilepsi - SSE Agenda Litt om hjernen

Detaljer

Cerebral parese og genetikk Har det noe med hverandre å gjøre?

Cerebral parese og genetikk Har det noe med hverandre å gjøre? Cerebral parese og genetikk Har det noe med hverandre å gjøre? Espen Lien Barneklinikken, St. Olavs hospital Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer NTNU 1. CP som genetisk tilstand?

Detaljer

Nervesystemets bygning og funksjon. Noen hovedtrekk.

Nervesystemets bygning og funksjon. Noen hovedtrekk. Nervesystemets bygning og funksjon. Noen hovedtrekk. 1. Nervesystemets bygningselementer og deres virkemåte Nerveceller og nervevev - Nerveceller har et soma (perikaryon) og lange utløpere: et akson og

Detaljer

Avhengighet til rusmidler - syk eller slem - etiske utfordringer

Avhengighet til rusmidler - syk eller slem - etiske utfordringer Avhengighet til rusmidler - syk eller slem - etiske utfordringer Terje Simonsen UNN Nevrobiologi - 1 Sentralnervesystemet består av mer enn 100 milliarder nerveceller Hver nervecelle står i kontakt med

Detaljer

Smertefysiologi kortversjon 2012

Smertefysiologi kortversjon 2012 Smertefysiologi kortversjon 2012 Trond H Sand (Bilder fra Kandel E. Principles of Neural Science 3dje og 4de utgave), Purves D Neuroscience 4th ed og Brodal P Sentralnervesystemet 4. utgave To viktige

Detaljer

Del 3. 3.6 Hjerneslag

Del 3. 3.6 Hjerneslag Del 3 3.6 Hjerneslag 1 Nervesystemet og hjernen Nervesystemet består av: Sentralnervesystemet (SNS) som er hjernen, hjernestammen og ryggmargen Det perifere nervesystemet med 12 par hjernenerver og 32

Detaljer

Nervesystemet og hjernen

Nervesystemet og hjernen Del 3 3.6 Hjerneslag 1 Nervesystemet og hjernen Nervesystemet består av: Sentralnervesystemet (SNS) som er hjernen, hjernestammen og ryggmargen Det perifere nervesystemet med 12 par hjernenerver og 32

Detaljer

På de åpne spørsmålene (26-30) kan det oppnås maksimalt 5 poeng per oppgave.

På de åpne spørsmålene (26-30) kan det oppnås maksimalt 5 poeng per oppgave. 051HOEM2 2-1 Prøve i anatomi og fysiologi. 18.10.2010 På spørsmål 1-25 skal det markeres med ett kryss ut for det svaralternativet du mener er korrekt. Riktig svar på spørsmål 1-25 gir 1 poeng, feil svar

Detaljer

Eksamensoppgave i PSY2013/PSYPRO Biologisk psykologi II

Eksamensoppgave i PSY2013/PSYPRO Biologisk psykologi II Institutt for psykologi Eksamensoppgave i PSY2013/PSYPRO4313 - Biologisk psykologi II Faglig kontakt under eksamen: Stig Hollup Tlf.: 73 59 19 60 Eksamensdato: 6. juni 2017 Eksamenstid: 09:00-13:00 Hjelpemiddelkode/Tillatte

Detaljer

Nevrogene blæreforstyrrelser ved ryggmargsskade

Nevrogene blæreforstyrrelser ved ryggmargsskade 1 Nevrogene blæreforstyrrelser ved ryggmargsskade Overlege Annette van der Meer Halvorsen Avdeling for Spinalskader St.Olavs Hospital 2 Ryggmargsskade 3 Ryggmargsskade 4 Behandling - rehabilitering,akuttfasen

Detaljer

Flervalgsoppgaver: Nervesystemet

Flervalgsoppgaver: Nervesystemet Flervalgsoppgaver - nervesystemet Hver oppgave har ett riktig svaralternativ Nervesystemet 1 Hva er riktig navn på strukturene? A. I: Ranviers innsnøring II: myelinhinne III: cellekropp B. I: myelinhinne

Detaljer

BINGO - Kapittel 3. Navn på del av hjernen som er med på å styre bevegelse og balanse (lillehjernen) Nervecellen; utløper som mottar info (dendritt)

BINGO - Kapittel 3. Navn på del av hjernen som er med på å styre bevegelse og balanse (lillehjernen) Nervecellen; utløper som mottar info (dendritt) BINGO - Kapittel 3 Bingo-oppgaven anbefales som repetisjon etter at kapittel 3 er gjennomgått. Klipp opp tabellen (enfor) i 24 lapper. Gjør det klart for elevene om det er en sammenhengende rekke vannrett,

Detaljer

Cellesyklus Undervisningsenhet: IKOM Oppgaveansvarlig: Navn: Åsmund Flobak E-post: Oppgavenavn: Telefonnummer: Læringsmål (ett eller flere)

Cellesyklus Undervisningsenhet: IKOM Oppgaveansvarlig: Navn: Åsmund Flobak E-post: Oppgavenavn: Telefonnummer: Læringsmål (ett eller flere) Fakultet for medisin og helsevitenskap Eksamensdokument Mal for spørsmål og sensorveiledning av kortsvarsoppgaver Utarbeidet av Cicilie Nordvik, Anne Vik og Tobias S. Slørdahl (2015) Oppdatert Tobias S.

Detaljer

Muskulære reguleringsvansker hos personer med ADHD

Muskulære reguleringsvansker hos personer med ADHD Muskulære reguleringsvansker hos personer med ADHD Stray, L. L. (2009). Motor problems in children with ADHD and clinical effects of Methylphenidate as assessed with the MFNU. UiS, Stavanger.! Doktorgradsarbeid

Detaljer

HØRSEL og LIKEVEKT - MED3 (2017) Espen Hartveit Institutt for biomedisin

HØRSEL og LIKEVEKT - MED3 (2017) Espen Hartveit Institutt for biomedisin HØRSEL og LIKEVEKT - MED3 (2017) Espen Hartveit Institutt for biomedisin Hørsel og likevekt Hørselssansen Lydbølger Mekanisk overføring Frekvensanalyse Sentrale hørselsbaner Lokalisering av lyd Audiometri

Detaljer

Smerter i svangerskap og underfødsel Hvordan skal vi forstå og hjelpe

Smerter i svangerskap og underfødsel Hvordan skal vi forstå og hjelpe Smerter i svangerskap og underfødsel Hvordan skal vi forstå og hjelpe Fagdag AHUS Januar 2012 universitetssjukehus 1 Dagens tema Litt smertefysiologi Hva bety det for gravide Hva betyr det for fødselen

Detaljer

CP og motorikk. Undervisning om CP for foreldre R1

CP og motorikk. Undervisning om CP for foreldre R1 CP og motorikk Hjernen utvikles ved bruk nevroplastisitet Vekst i dendritt-treet Økt myelinisering (bedre kabling) Endringer i transmittersubstansen Vekst i aksonet Forandringer i kjernen Evnen til å

Detaljer

Eksamensoppgave i PSY1013/PSYPRO4113 Biologisk psykologi I

Eksamensoppgave i PSY1013/PSYPRO4113 Biologisk psykologi I Psykologisk institutt Eksamensoppgave i PSY1013/PSYPRO4113 Biologisk psykologi I Faglig kontakt under eksamen: Bente Gunnveig Berg Tlf.: Psykologisk institutt 73 59 19 60 Eksamensdato: 16.5.2013 Eksamenstid

Detaljer

Eksamensoppgave i PSY3111 Individuell utvikling, gener, nervesystem og atferd

Eksamensoppgave i PSY3111 Individuell utvikling, gener, nervesystem og atferd Psykologisk institutt Eksamensoppgave i PSY3111 Individuell utvikling, gener, nervesystem og atferd Faglig kontakt under eksamen: Dawn Behne Tlf.: Psykologisk institutt 73 59 19 60 Eksamensdato: 18.12.2014

Detaljer

Dysfagi (spise-/svelgevansker)

Dysfagi (spise-/svelgevansker) Dysfagi (spise-/svelgevansker) Tilrettelegging for konsistenstilpasset kost Norsk Selskap for Klinisk Ernæring (NSKE) Fagseminar og årsmøte Ingeniørenes hus, Oslo 20. Januar 2011 Maribeth Caya Rivelsrud

Detaljer

Fysiologisk effekt av manipulasjon ved smertemodulering

Fysiologisk effekt av manipulasjon ved smertemodulering Fysiologisk effekt av manipulasjon ved smertemodulering Roar Jensen, PhD manuellterapeut førsteamanuesis MMT- UiB Historikk manipulasjonsbehandling Hippokrates (460-377 f.k) Peri arthron i Corpus Hippokrateus

Detaljer

Subklinisk epileptiform aktivitet. Anette Ramm-Pettersen Seksjon for barn og ungdom med epilepsi Avdeling for kompleks epilepsi

Subklinisk epileptiform aktivitet. Anette Ramm-Pettersen Seksjon for barn og ungdom med epilepsi Avdeling for kompleks epilepsi Subklinisk epileptiform aktivitet Anette Ramm-Pettersen Seksjon for barn og ungdom med epilepsi Avdeling for kompleks epilepsi Epileptisk anfall Et epileptisk anfall er en rask innsettende og forbigående

Detaljer

Bedøvelse av fisk. Inger Hilde Zahl (PhD)

Bedøvelse av fisk. Inger Hilde Zahl (PhD) Bedøvelse av fisk Inger Hilde Zahl (PhD) Bedøvelse av fisk Bedøvelse komponenter Stress og smerte Faktorer viktige for effekt Store variasjoner mellom arter Store variasjoner innen arter Bedøvelsesmidler

Detaljer

Tegn og Symptomer på narkotikamisbruk. Fysiologi og identifiseringsøvelser

Tegn og Symptomer på narkotikamisbruk. Fysiologi og identifiseringsøvelser Tegn og Symptomer på narkotikamisbruk Fysiologi og identifiseringsøvelser Fysiologi og narkotikasymptomer Se sammenhengen mellom inntak av rusmidler og de tegn og symptom vi ser etter i lesetestene. Kjenne

Detaljer

http://www.bio.uio.no/skolelaboratoriet Velkommen Skolelaboratoriet i biologi, UiO Cato Tandberg

http://www.bio.uio.no/skolelaboratoriet Velkommen Skolelaboratoriet i biologi, UiO Cato Tandberg http://www.bio.uio.no/skolelaboratoriet Velkommen Skolelaboratoriet i biologi, UiO Cato Tandberg Skolelaboratoriet i biologi - Cato Tandberg Sansene våre Hva sier læreplanen.. Etter 2. årstrinn bruke sansene

Detaljer

Postpartum urinretensjon - forekomst, årsaker, konsekvenser

Postpartum urinretensjon - forekomst, årsaker, konsekvenser Postpartum urinretensjon - forekomst, årsaker, konsekvenser Seminar for jordmødre Rikshospitalet 7.2.2008 Hjalmar Schiøtz 1 Nedre urinveier består av 1. urinblæren 2. urethra. 2 Nedre urinveiers oppgaver:

Detaljer

Anatomi og fysiologi

Anatomi og fysiologi Anatomi og fysiologi Anatomi og fysiologi hva betyr det? Anatomi: Gresk= Ta ifra hverandre Læren om hvordan kroppen er satt sammen av ulike organer og vev. Anatomi og fysiologi hva betyr det? Fysiologi:

Detaljer

Data Sheet for Joysticks

Data Sheet for Joysticks Contactless Hall Sensors Optionally with Pushbutton function in handle Mounting option Threaded housing Waterproof, IP class 68 (1 metre) / IP69K The TRY14 series offers proportional miniature-size thumb

Detaljer

Avhengighet *l rusmidler

Avhengighet *l rusmidler Avhengighet *l rusmidler Hva skjer i hjernen? En biologisk betraktning Terje Simonsen, UNN Målet med presentasjonen Å øke forståelsen av hva som (trolig) skjer i hjernen når en utvikler avhengighet. Da

Detaljer

MOMENTLISTE (H2012) 2012-08-10 Nevrobiologi

MOMENTLISTE (H2012) 2012-08-10 Nevrobiologi MOMENTLISTE (H2012) 2012-08-10 Nevrobiologi Medisinstudenter (MED1NEVRO, 20 studiepoeng) Masterstudenter (BMED251, 15 studiepoeng) Emnet Nevrobiologi gis til medisinstudenter i 2. studieår (MED1NEVRO),

Detaljer

NEVROPATI OG SARKOIDOSE

NEVROPATI OG SARKOIDOSE NEVROPATI OG SARKOIDOSE Oslo, 5. mars 20 SVEIN IVAR MELLGREN Professor emeritus dr.med., overlege Forskningsgruppe nevromuskulære sykdommer, Institutt for klinisk medisin Det helsevitenskapelige fakultet

Detaljer

Trener 1 kurs 2. Utgave 13. januar 2014

Trener 1 kurs 2. Utgave 13. januar 2014 Trener 1 kurs 2. Utgave 13. januar 2014 1) Skjelettet - 2) Nervesystemet - 3) Det kardiovaskulære systemet (Hjerte og blodårer) 4-5) Ulike organsystemer: fordøyelse og åndedrett 6) Muskler og ligamenter

Detaljer

Har du følt det slik Påsan gjør her? Trøsten er at hjernen ikke går i stykker av litt matte. Tvert imot utvikler den seg når du bruker den.

Har du følt det slik Påsan gjør her? Trøsten er at hjernen ikke går i stykker av litt matte. Tvert imot utvikler den seg når du bruker den. Hjernen erdeg Har du følt det slik Påsan gjør her? Trøsten er at hjernen ikke går i stykker av litt matte. Tvert imot utvikler den seg når du bruker den. Alt du føler og mener, tenker og tror, alt du finner

Detaljer

På de åpne spørsmålene (26-30) kan det oppnås maksimalt 5 poeng per oppgave.

På de åpne spørsmålene (26-30) kan det oppnås maksimalt 5 poeng per oppgave. 05HOEM2 2- Prøve i anatomi og fysiologi. 20.2.20 (2.forsøk) På spørsmål -25 skal det markeres med ett kryss ut for det svaralternativet du mener er korrekt eller mest korrekt. Riktig svar på spørsmål -25

Detaljer

Eksamensoppgave i PSY1013/PSYPRO4113 biologisk psykologi 1

Eksamensoppgave i PSY1013/PSYPRO4113 biologisk psykologi 1 Institutt for psykologi Eksamensoppgave i PSY1013/PSYPRO4113 biologisk psykologi 1 Faglig kontakt under eksamen: Audrey van der Meer Tlf.: 73 59 19 60 Eksamensdato: 1. desember 2017 Eksamenstid (fra-til):

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO DET MEDISINSKE FAKULTET FASIIT Utsatt eksamen, MEDSEM7 Høst 2012 Onsdag den 20. februar 2013 kl. 09:00-15:00 Oppgavesettet med fasft består av 6 sider Viktige opplysninger: Eksamen

Detaljer

Sustained arousal en samlende forklaringsmodell for kronisk utmattelsessyndrom?

Sustained arousal en samlende forklaringsmodell for kronisk utmattelsessyndrom? Sustained arousal en samlende forklaringsmodell for kronisk utmattelsessyndrom? Vegard Bruun Wyller Lege dr. med. Barneklinikken, Rikshospitalet Disposisjon 1. Bakgrunn 2. Sustained arousal-modell for

Detaljer

FORDØYELSE OG ERNÆRING. 3. (MR) Hvilke komponenter består en micelle av? (4 SVAR RIKTIGE) Kolesterol Triasylglyserol

FORDØYELSE OG ERNÆRING. 3. (MR) Hvilke komponenter består en micelle av? (4 SVAR RIKTIGE) Kolesterol Triasylglyserol REPRODUKSJON 1. Gjennom den månedlige reproduksjonssyklusen hos fertile kvinner går både ovariene og endometriet gjennom tre faser. Kvinnen kan merke denne syklusen både på humøret og rent fysisk, ikke

Detaljer

Eksamensoppgave i PSY1013/PSYPRO4113 Biologisk psykologi I

Eksamensoppgave i PSY1013/PSYPRO4113 Biologisk psykologi I Psykologisk institutt Eksamensoppgave i PSY1013/PSYPRO4113 Biologisk psykologi I Faglig kontakt under eksamen: Bente Gunnveig Berg Tlf.: 73591960 Eksamensdato: 08.06.2016 Eksamenstid (fra-til): 09:00-13:00

Detaljer

Kompendium MEDSEM7R. Laget mai 2009

Kompendium MEDSEM7R. Laget mai 2009 Kompendium MEDSEM7R Laget mai 2009 1 KOMPENDIUM MEDSEM7R... 1 NEVROLOGI... 16 ANATOMI OG FYSIOLOGI... 17 HJERNEANATOMI... 17 STEMMEBÅNDENE... 17 MEDULLA SPINALIS OG SPINALNERVER... 18 HOSTEREFLEKSEN...

Detaljer

Reflekser. Naturfag 16.11.11. Hanne Marie Freding & Ida-Johanne Klaussen

Reflekser. Naturfag 16.11.11. Hanne Marie Freding & Ida-Johanne Klaussen Reflekser Naturfag 16.11.11 Hanne Marie Freding & Ida-Johanne Klaussen 1. Innledning Dette er et forsøk vi gjennomførte på 9.trinn i første praksisperiode 2011. Forsøket er hentet fra boken Eureka! 9 Naturfag

Detaljer

Eksamen 7. semester 10. juni 2005 Ordinær prøve. Kull V02

Eksamen 7. semester 10. juni 2005 Ordinær prøve. Kull V02 Eksamen 7. semester 10. juni 2005 Ordinær prøve Kull V02 Oppgave 1 En 3 år gammel gutt har hatt gradvis tiltagende heshet, og med tiden blir hans stemmeproblem permanent. Han får visse pusteproblemer når

Detaljer

Cytoskjelettet. plasmamembran. Terje Espevik IKM. plasmamembran. Oversikt over Aktinfilamenter Mikrotubuli Intermediærfilamenter

Cytoskjelettet. plasmamembran. Terje Espevik IKM. plasmamembran. Oversikt over Aktinfilamenter Mikrotubuli Intermediærfilamenter plasmamembran Cytoskjelettet Terje Espevik IKM plasmamembran Oversikt over Aktinfilamenter Mikrotubuli Intermediærfilamenter Intermediærfilamenter; inndeling Aktinfilamenter Struktur av G- og F-aktin Funksjoner

Detaljer

Klinisk kommunikasjon

Klinisk kommunikasjon Klinisk kommunikasjon Mekanismer, sammenhenger og betydning for klinisk praksis Henrik Børsting Jacobsen Skulder pasient Fra Gjengangerne Jacobsen & Jacobsen 2017 Fors & Jacobsen et al., 2014 Fra Gjengangerne

Detaljer

Oppstartsmøter gruppe S

Oppstartsmøter gruppe S Oppstartsmøter gruppe S 1. Velkommen og presentasjon Om PIH Innhold og oppbygging Praktisk gjennomføring 2. Hjernen, læring og utvikling Intensivitetsbegrepet CP - motorikk, kommunikasjon og egenledelse

Detaljer

Neural Network. Sensors Sorter

Neural Network. Sensors Sorter CSC 302 1.5 Neural Networks Simple Neural Nets for Pattern Recognition 1 Apple-Banana Sorter Neural Network Sensors Sorter Apples Bananas 2 Prototype Vectors Measurement vector p = [shape, texture, weight]

Detaljer

ICF anvendt i forskning

ICF anvendt i forskning ICF anvendt i forskning Eksempler fra egen forskning Regional ICF konferanse Skien 3. november 2004 Sigrid østensjø Funksjon i dagliglivet hos barn med cerebral parese (CP) Formålet er å gi en flerdimensjonal

Detaljer

MYELOMENINGOCELE. Petra Aden Overlege Barneavdeling for nevrofag

MYELOMENINGOCELE. Petra Aden Overlege Barneavdeling for nevrofag MYELOMENINGOCELE Petra Aden Overlege Barneavdeling for nevrofag Epidemiologi - Ca 0,5 % av 1000 fødsler her i Norge - Ca 20-25 barn hvert år Etiologi - Genetikk Assosiert med trisomi 13 og 18, Waardenburg

Detaljer

Ryggmargens nevroanatomi, kliniske begrep. Overlege Spesialist i Fysikalsk medisin og Rehabilitering (snart)

Ryggmargens nevroanatomi, kliniske begrep. Overlege Spesialist i Fysikalsk medisin og Rehabilitering (snart) Ryggmargens nevroanatomi, kliniske begrep. Tom Tørhaug Overlege Spesialist i Fysikalsk medisin og Rehabilitering (snart) ph.d student NTNU-DMF-Institutt for Nevromedisin Senior rådgiver, Avd Statistikk

Detaljer

Kroniske smerter. komplekse mekanismer enkelt forklart. Programme: 1. Number one 2. Kjhak jsdhask 3. Hka jka kjak akjsd

Kroniske smerter. komplekse mekanismer enkelt forklart. Programme: 1. Number one 2. Kjhak jsdhask 3. Hka jka kjak akjsd Kroniske smerter komplekse mekanismer enkelt Astrid Woodhouse forklart Programme: 1. Number one 2. Kjhak jsdhask 3. Hka jka kjak akjsd Norsk Kompetansesenter for Smerte og Sammensatte Lidelser (NKSL),

Detaljer

Lumbalcolumna Klinisk anatomi. Stig Fossum Moholt Fysioterapi Trondheim

Lumbalcolumna Klinisk anatomi. Stig Fossum Moholt Fysioterapi Trondheim Lumbalcolumna Klinisk anatomi Stig Fossum Moholt Fysioterapi Trondheim 1 Den funksjonelle enhet i columna Fremre del: Rygghvirvelen - Intervertebralskiven Longitudinale ligamenter Pediklene Bakre del:

Detaljer

Sansecelle er spesialisert til å omdanne bestemte stimuli til elektriske signaler som kan sendes og behandles av nervesystemet.

Sansecelle er spesialisert til å omdanne bestemte stimuli til elektriske signaler som kan sendes og behandles av nervesystemet. 1 Sansecelle er spesialisert til å omdanne bestemte stimuli til elektriske signaler som kan sendes og behandles av nervesystemet. De kan inngå i et sanseorgan eller ligge mer spredt rundt i kroppen. er

Detaljer

Hjerneslag. Disposisjon. Hjernens lapper 06.10.2014. KROSS 2014 Kompetanse om Rehabilitering Om Syn og Slag. KFAmthor 1

Hjerneslag. Disposisjon. Hjernens lapper 06.10.2014. KROSS 2014 Kompetanse om Rehabilitering Om Syn og Slag. KFAmthor 1 Hjerneslag Karl-Friedrich Amthor Nevrologisk avdeling Drammen sykehus Disposisjon Litt anatomi Epidemiologi Risikofaktorer Akuttbehandling - trombolyse Frontallappen Motorisk cortex Følelser Fremre språkområdet

Detaljer

Nakkesmerter Etiologi og utredning. Cecilie Røe Avd for fys med og rehab

Nakkesmerter Etiologi og utredning. Cecilie Røe Avd for fys med og rehab Nakkesmerter Etiologi og utredning Cecilie Røe Avd for fys med og rehab Nakkesmerter 30 % befolkning Nest etter ryggsmerter Høyere andel av vedvarende plager Høyere andel av kvinner Pasientens nakkeproblemer

Detaljer

Thumper Massasje apparater

Thumper Massasje apparater 2017 Thumper Massasje apparater Thumper Mini Pro Design som llater at den kan brukes med en eller begge hender. Ideell for små muskler og små muskelgrupper. Myke massasjekuler i gummi, som kan tørkes av

Detaljer

Smertefysiologi. Jan Sture Skouen Seksjonsoverlege, AFMR, Professor, UiB

Smertefysiologi. Jan Sture Skouen Seksjonsoverlege, AFMR, Professor, UiB Smertefysiologi Jan Sture Skouen Seksjonsoverlege, AFMR, Professor, UiB Formålet med foredraget Basale mekanismer for sensitivisering Hvordan kan sensitivisering oppstå? Genetikk og generaliserte muskelsmerter

Detaljer

Solgt i over 60 land. www.biofreeze.no

Solgt i over 60 land. www.biofreeze.no Solgt i over 60 land www.biofreeze.no Innovativt produkt i gele og spray form som lindrer muskel og leddsmerter basert på de gode egenskapene av kuldeterapi Bevist av klinisk testing Smertelindring som

Detaljer