Virksomhetsplan Eidskog ungdomsskole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virksomhetsplan Eidskog ungdomsskole"

Transkript

1 Virksomhetsplan «Med fokus på elevens evner og talenter!» kommune Postadresse: Postboks Skotterud Besøksadresse: Rådhusvegen Skotterud Telefon: Faks: Org.nr: Kontonr:

2 1.Forord Virksomhetsplanen er laget for at utviklingen på skal ses i et langt perspektiv. Forskning er tydelig på at for å få til god utvikling må man holde fokus på få utviklingsområder over tid. Planen skal systematisere alt det gode arbeidet som er gjennomført de siste årene ved skolen, gjennom deltakelse i vurdering for læring pulje 3 og ungdomstrinn i utvikling pulje 1. Vi skal ta tak i trådene som ble startet i disse prosjektene og nøste dem sammen for å skape en god utviklingskultur på skolen. Et viktig element i denne jobben er skolebasert kompetanseutvikling. Skolebasert kompetanseutvikling bygger på at alle ansatte skal være med hele tiden. Vi skal ikke sende ut 1 eller 2 på kurs for så å komme tilbake og spre det til de andre ansatte. Som siste leddet i grunnskolen har vi en viktig jobb for å «klargjøre» elevene for videre studier og jobb. Ved å ha forutsigbarhet i utviklingsarbeidet skaper vi en trygg arbeidssituasjon for alle ansatte, som igjen skaper en plattform for god og variert undervisning, slik at alle elever får utviklet sitt potensiale optimalt. Planen omhandler også vårt arbeid rundt elevenes fysiske og psykososiale miljø. Som sagt over ønsker vi å klargjøre elevene for videre studier og jobb. Som et ledd i dette jobber vi aktivt for at alle elever skal oppleve en skole hvor alle voksene er tydelige og har nulltoleranse for mobbing og krenkelser. Rektor 2

3 Innhold 1.Forord Presentasjon av enheten Verdigrunnlag Psykososialt arbeid ved Elevresultater Elevundersøkelsen 2014 og målsetting Elevundersøkelsen Faglige resultater 2014 og målsetting Grunnskolepoengsum... 9 Eksamenskarakterer Avvik standpunkt og eksamen Utviklingsplan Visjon Overordnet mål Resultatmål Effektmål Planlagt arbeid i perioden

4 2. Presentasjon av enheten ligger på Skotterud. Skoleåret 2015/16 har skolen 234 elever fordelt på 9 klasser og 42 ansatte. Skolen ble totalrenovert i perioden Alle hjemmeklasserom har smartboard og alle elever disponerer egne pc er Verdigrunnlag er preget av et positivt menneskesyn basert på respekt og tillit som kjennetegnes ved: - Åpenhet - Gode relasjoner - Godt humør - Fleksibilitet - Initiativ - Samarbeid 2.2. Psykososialt arbeid ved Vi følger kommunenes tiltaksplan mot Opplæringsloven kap 9a, skolens veileder for hjem og skole samarbeid og kriseperm for grunnskolen som er utgitt av personalomsorg. I tiltakskort 1 i den kommunale tiltaksplanen står det at hver skole skal utarbeide en egen plan rundt arbeidet med det psykososiale miljøet på skolen. Vi har valgt å legge den planen inn i virksomhetsplanen slik at antallet planer å forholde seg til ikke blir for stort. Overordnet mål: har tydelige voksne, som sammen med elevene og foresatte, jobber aktivt for at alle elever skal ha et trygt læringsmiljø. 4

5 Resultatmål: Mål Kjennetegn Tiltak Evaluering og justering (mai/juni 2016) Alle elever på har mulighet til å bedrive meningsfulle aktiviteter i løpet av skoledagen. Alle elever skal oppleve en forutsigbar skolehverdag, fri for krenkelser og mobbing, slik at de opplever en personlig utvikling Punkt 2.1 i elevundersøkelsen som omhandler trivsel. Punkt 2.2, 2.3 og 2.4 i elevundersøkelsen som omhandler trygt miljø og mobbing. - Elevrådet kjøper baller til alle klasser - Godt tilrettelagte uteområder - Godt tilrettelagte inneområder - Mulighet for å spille på pc - MOT - ART - Elevguider på 8. trinn - Inspeksjon - Miljøarbeider i 100% - Elevhelseteam - Helsesøster tilgjengelig 2 dager i uken - Gode rutiner for informasjon (se rutiner under) 5

6 Effektmål: - Alle ansatte er trygge på lovgivningen i kap 9a i Opplæringsloven og har felles holdninger i arbeidet med elevenes psykososiale miljø - Elevene opplever tydelige voksne som jobber aktivt med det psykososiale miljøet - Elevene er involvert og aktive i arbeidet med det fysiske og psykososiale miljøet på skolen. - Skolen bruker data som måler elevenes og foresattes opplevelser til å forbedre arbeidet med det psykososiale miljøet. Rutine for informasjon til ansatte: Hva Ansvar Tidspunkt Informasjon om innholdet i de kommunale planene i arbeidet med kap 9a i Opplæringsloven Gjennomgang av handlingsplikten for renholdere og vaktmester Informasjon om innholdet i de kommunale planene i arbeidet med kap 9a i Opplæringsloven Evaluering av informasjonen til de ansatte og revidering av rutiner. Rektor Rektor/sosiallærer Rektor Skoleledelsen August August/september Januar Mai/juni 6

7 Rutine for informasjon til elever: Hva Ansvar Tidspunkt Informere elevene om retten til et godt fysisk og psykososialt miljø. Informere om retten til enkeltvedtak. Ta opp kap 9a i Opplæringsloven i elevrådet. Kontaklærere/sosiallærer Kontaktlærer elevrådet August September Rutine for informasjon til foreldre: Hva Ansvar Tidspunkt Informere foreldrene om retten til et godt fysisk og psykososialt miljø. Informere om retten til enkeltvedtak. Ta opp kap 9a i Opplæringsloven i Fau Avdelingsledere Rektor og leder Fau. På foreldremøter i august/september og februar/mars. September Vedtak skrives etter kommunens mal om vedtak etter opplæringsloven kap 9a. 7

8 3. Elevresultater 3.1 Elevundersøkelsen 2014 Elevundersøkelsen 2014 (13-14) (14-15) Snitt N= Snitt N= 1. Motivasjon og mestring 1.1 Motivasjon 3,60 207,0 3,69 222,0 1.2 Innsats 3,90 206,5 4,05 221,5 1.3 Mestring 3,77 204,0 3,87 222,3 1.4 Faglig utfordring 4,11 205,0 4,11 223,0 1.5 Relevant opplæring 3,66 202,3 3,97 214,7 2. Arbeidsmiljø 2.1 Trivsel 4,18 206,0 4,25 222,0 2.2 Trygt miljø 3,63 203,8 3,77 221,5 2.3 Mobbing på skolen 4,80 206,0 4,70 221,0 2.4 Krenkelser Klasseledelse 3.1 Støtte fra lærerne 4,00 206,0 4,08 221,4 3.2 Arbeidsro 3,11 205,0 3,48 223,0 3.3 Elevdemokrati og medvirkning 3,20 204,0 3,36 220,3 3.4 Felles regler 4,00 204,7 4,02 221,3 3.5 Læringskultur 3,41 202,0 3,80 220,3 3.6 Praktisk opplæring 2,86 199,0 2,93 214,0 3.7 Variert opplæring 3,41 203,0 3,77 215,0 4. Vurdering 4.1 Vurdering for læring 3,58 202,8 3, Egenvurdering 2,73 202,0 2,67 218,7 4.3 Vurdering for læring (Skoleporten) 3,26 202,5 3,27 217,0 5. Veiledning og rådgivning 5.1 Skolehelsetjenesten 3,47 197,0 3,76 218,0 8

9 5.2 Rådgivning 3,49 126,0 3,81 156,0 6. Støtte hjemmefra 6.1 Støtte hjemmefra 3,94 204,0 4,08 221,7 T Arbeidsmiljø 4,58 4,61 T6 - Trygt miljø 4,58 67,5 4,61 72,9 T12 - Lesing - - 3,78 219,8 3.2 Faglige resultater våren 2015 Grunnskolepoengsum (12-13) (13-14) (14-15) Grunnskolepoengsum 37,07 37,01 39,6 9

10 Eksamenskarakterer Indikator og nøkkeltall Engelsk skriftlig eksamen 3,3 3,0 3,3 Engelsk muntlig eksamen. 4,0 4,4 Fordypning i engelsk muntlig eksamen. Fransk 1 muntlig eksamen. 3,9 Spansk 1 muntlig eksamen Tysk 1 muntlig eksamen Matematikk skriftlig eksamen 2,8 3,0 2,5 Matematikk muntlig eksamen.. 3,6 Naturfag muntlig eksamen.. 4,3 Fordypning i norsk muntlig eksamen Norsk hovedmål skriftlig eksamen 3,5 2,8 3,3 Norsk skriftlig (gammel læreplan) eksamen Norsk muntlig eksamen. 4,1 3,4 Norsk muntlig (gammel læreplan) eksamen Norsk sidemål skriftlig eksamen 3,4 2,1 3,2 Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap muntlig eksamen Religion, livssyn og etikk muntlig eksamen. 3,4 Samfunnsfag muntlig eksamen.. 4,7 10

11 Avvik standpunkt og eksamen Utvalg Snitt (12-13) - 0,05 (13-14) - 0,42 (14-15) - 0,41 Resultater nasjonale prøver (13-14) (12-13) (13-14) (12-13) (13-14) (12-13) Nasjonale prøver 8. trinn, Engelsk Nasjonale prøver 8. trinn, Engelsk Nasjonale prøver 8. trinn, Lesing Nasjonale prøver 8. trinn, Lesing Nasjonale prøver 8. trinn, Regning Nasjonale prøver 8. trinn, Regning 16,7% 17,9% 48,7% 10,3% 6,4% 2,72 16,1% 24,1% 43,7% 11,5% 4,6% 2,64 13,5% 14,9% 52,7% 10,8% 8,1% 2,85 2,3% 31,4% 44,2% 16,3% 5,8% 2,92 9,1% 20,8% 41,6% 20,8% 7,8% 2,97 9,4% 18,8% 45,9% 17,6% 8,2% 2,96 11

12 (13-14) (12-13) (13-14) (12-13) Nasjonale prøver 9. trinn, Lesing Nasjonale prøver 9. trinn, Lesing Nasjonale prøver 9. trinn, Regning Nasjonale prøver 9. trinn, Regning 6,2% 14,8% 43,2% 32,1% 3,7% 3,12 6,0% 23,9% 47,8% 20,9% 1,5% 2,88 5,7% 19,3% 40,9% 26,1% 8,0% 3,11 6,0% 16,4% 40,3% 20,9% 16,4% 3,25 4. Utviklingsplan 4.1 Visjon Med fokus på elevens evner og talenter! 4.2 Overordnet mål har tydelige og motiverte klasseledere, som bevist bruker variert undervisning, og i samarbeid med elevene bidrar til framtidsrettet kunnskapsutvikling. 12

13 4.3 Resultatmål Ledelse 1. Ledergruppen har gode rutiner for å kvalitetssikre at skolens arbeid følger gjeldende læreplaner 2. Avdelingsleder leder og deltar arbeidet med skolebasert kompetanseutvikling på sitt aktuelle trinn 3. Ledergruppen har gode rutiner for oppfølging av lærernes arbeid med elevvurdering Organisasjon 1. Skolen har utarbeidet lokale fagplaner som tilrettelegger for opplæringen i henhold til prinsipper og mål i LK06 2. Skolen har en felles tilnærming til undervisning og læring 3. Skolen bruker analyseverktøy aktivt i utviklingsarbeidet 4. Skolen gir et opplæringstilbud som fremmer læringen og prestasjonene til elevene Pedagogisk praksis 1. Lærerne gjennomfører sin undervisningspraksis ut i fra et felles verdigrunnlag som er forankret i de lokale læreplanene 2. Lærerne bruker analyseverktøy aktivt i vurderingsarbeidet 3. Lærerne involverer elevene i eget læringsarbeid ved at de får delta i vurderingen av eget arbeid, vurdering av egen kompetanse og vurdering av egen faglig utvikling Perspektiv Resultatmål Kjennetegn Tiltak Evaluering og justering Ledelse 1. Ledergruppen har gode rutiner for å kvalitetssikre at skolens arbeid følger gjeldende læreplaner 2 Avdelingsleder leder og deltar i Lokale fagplaner/årsplaner Fra organisasjonsanalysen: 1.1 Medarbeidere og ledelsen drøfter resultatet fra elevundersøkelsen 1.2 Resultater fra Ledergruppen møtes hver uke Avdelingsleder styrer trinnmøtene Trinnmøtene er satt av til diskusjoner rundt 13

14 arbeidet med skolebasert kompetanseutvikling på sitt aktuelle trinn 3 Ledergruppen har gode rutiner for oppfølging av lærernes arbeid med elevvurdering kartleggingsprøver drøftes av lærere og ledelse 1.3 Resultater av nasjonale prøver drøftes av lærere og ledelse 2.3 Ledelsen ved vår skole er godt orientert om det daglige arbeidet som utføres på skolen Fra organisasjonsanalysen: 2.3 Ved denne skolen er det vanlig å drøfte pedagogiske spørsmål med ledelsen 3.5 Ledelsen ved skolen tar hensyn til mine vurderinger når det iverksettes tiltak som påvirker arbeidet mitt 4.2 Ideer og erfaringer fra eksterne kurs deles med øvrig pedagogisk personal 8.1 Nye arbeidsmetoder som kan være nyttige for hele skolen, blir formidlet til og drøftet av alle ansatte Standard for vurderingspraksis Fra elevundersøkelsen: Forklarer læreren godt nok hva det legges vekt på når skolearbeidet ditt vurderes Hvor ofte får du tilbakemeldinger fra lærerne som du kan bruke til å bli bedre i fagene? elever 14

15 Organisasjon 1 Skolen har utarbeidet lokale fagplaner som tilrettelegger for opplæringen i henhold til prinsipper og mål i LK06 2 Skolen har en felles tilnærming til undervisning og læring 3 Skolen bruker analyseverktøy aktivt i utviklingsarbeidet 4 Skolen gir et opplæringstilbud som fremmer læringen og prestasjonene til elevene Fra organisasjonsanalysen: 1.5 Resultater fra elevundersøkelsen og elevresultater for øvrig brukes som utgangspunkt for endringer av undervisningspraksis på denne skolen Fra organisasjonsanalysen: 6.2 På vår skole er det høy grad av samspill og enighet om å videreutvikle praksisen vår slik at vi får det beste ut av hver elevs potensiale 6.5 På vår skole er vi opptatt av hvordan vi gjennom tett oppfølging kan stimulere våre elever til å ta ut sitt potensiale for sosial og faglig vekst Under 2015 og våren 2016 skal vi jobbe med o revidere alle fagplaner og å ta fra prinsipper for den gode læreren ved. Pedagogisk praksis 1.Lærerne gjennomfører sin undervisningspraksis ut i fra et felles verdigrunnlag som er forankret i de lokale læreplanene. 2.Lærerne bruker analyseverktøy aktivt i vurderingsarbeidet 3. Lærerne involverer elevene i eget læringsarbeid ved at de Lokale fagplaner/årsplaner Felles vurderingskriterier Fra elevundersøkelsen: Opplever du at lærerne dine har tro på at du kan gjøre det bra på skolen? Får du nok utfordringer på skolen? Lærerne forklarer tema og oppgaver slik at jeg forstår hvorfor vi jobber med dem Klargjøre mål og kriterier gjennom arbeid med fagplan og vurderingskriterier i fagseksjoner Trene på å gi konkrete råd om hva elevene må gjøre for å forbedre seg Bruke metoder som gjør at 15

16 får delta i vurderingen av eget arbeid, vurdering av egen kompetanse og vurdering av egen faglig utvikling. Fra organisasjonsanalysen: 7.16 Jeg bruker IKT aktivt i mitt arbeid, både for å innhente informasjon og i samarbeide med andre elevene er med å vurdere egen læring og kompetanse 4.4 Effektmål Pedagogene gjennomfører undervisning med god sammenheng mellom kompetansemål, grunnleggende ferdigheter og vurderingspraksis Elevene opplever at undervisningen er praktisk, variert og motiverende Elevene er involvert og aktive i læringsarbeidet Skolen bruker data som måler elevframgang til å forbedre undervisningen 5 Planlagt arbeid i perioden Tidsplan vår 2015: Uke Dag Tema 2 Mandag Trinnmøte Oppstart fagplanarbeid 3 Mandag Trinnmøte Eget arbeid 4 Mandag Trinnmøte Tirsdag Gjennomføring av organisasjonsanalysen For alle ansatte Oppstart fagplanarbeid 16

17 5 Mandag Trinnmøte Fagplanarbeid i seksjoner (eng, nat, saf) + observasjon 6 Mandag Trinnmøte 7 Mandag Trinnmøte Fagplanarbeid i seksjoner (eng, nat, saf) + observasjon 9 Mandag Trinnmøte Fagplanarbeid i seksjoner (eng, nat, saf) + observasjon 10 Mandag Trinnmøte 11 Mandag Trinnmøte Fagplanarbeid i seksjoner (eng, nat, saf) + observasjon 12 Mandag Trinnmøte 13 Mandag Trinnmøte Fagplanarbeid i seksjoner (mus, kunst og håndverk, mat og helse) + observasjon 15 Mandag Trinnmøte Fagplanarbeid i seksjoner (mus, kunst og håndverk, mat og helse) + observasjon 16 Mandag Trinnmøte 17 Mandag Trinnmøte 17

18 Fagplanarbeid i seksjoner (mus, kunst og håndverk, mat og helse) + observasjon 18 Mandag Trinnmøte 19 Mandag Trinnmøte Fagplanarbeid i seksjoner (mus, kunst og håndverk, mat og helse) + observasjon 20 Mandag Trinnmøte 21 Mandag Trinnmøte Fagplanarbeid i seksjoner (mus, kunst og håndverk, mat og helse) + observasjon 22 Mandag Trinnmøte 23 Mandag Trinnmøte Eget arbeid 24 Mandag Trinnmøte Eget arbeid 25 Mandag Trinnmøte Tidsplan høst 2015: Uke Dag Tema 34 Mandag Trinnmøte

19 Eget arbeid 35 Mandag Trinnmøte Oppstart fagplanarbeid (no, krø og ALF) Observasjon 36 Mandag Trinnmøte Fagplanarbeid (no, krø og ALF) Observasjon 37 Mandag Trinnmøte Fagplanarbeid (no, krø og ALF) Observasjon 38 Mandag Trinnmøte Fagplanarbeid (no, krø og ALF) Observasjon 39 Mandag Trinnmøte Lærespesialistenes time 40 Mandag Trinnmøte

20 Eget arbeid 42 Mandag Trinnmøte Fagplanarbeid (matte) Observasjon 43 Mandag Trinnmøte Fagplanarbeid (matte) Observasjon 44 Mandag Trinnmøte Fagplanarbeid (matte) Observasjon 45 Mandag Trinnmøte Fagplanarbeid (matte) Observasjon 46 Mandag Trinnmøte Lærespesialistenes time 47 Mandag Trinnmøte

21 Fagplanarbeid (Krle) 48 Mandag Trinnmøte 8. og 10. Fagplanarbeid (Krle) 49 Mandag Trinnmøte Fagplanarbeid (Krle) 50 Mandag Trinnmøte Tirsdag Trinmøte 9. Fagplanarbeid (Krle) 51 Mandag Trinnmøte Eget arbeid Møtetider: Mandag: Tirsdag: :

4. Utviklingsplan

4. Utviklingsplan 4. Utviklingsplan 2017-2019 4.1 Visjon Med fokus på elevens evner og talenter! 4.2 Overordnet mål Eidskog ungdomsskole har tydelige og motiverte klasseledere, som bevisst bruker variert undervisning, og

Detaljer

Fase 2: Egenvurdering av skolens praksis Rennesøy skule

Fase 2: Egenvurdering av skolens praksis Rennesøy skule Fase 2: Egenvurdering av skolens praksis Rennesøy skule Ståstedsanalysen er et refleksjons- og prosessverktøy og et hjelpemiddel til bruk ved gjennomføring av skolebasert vurdering (jf. 2-1 i forskriften

Detaljer

Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon

Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon Sist oppdatert: juni 2013 Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen 2. Lærerne forklarer

Detaljer

Skolens strategiske plan

Skolens strategiske plan Skolens strategiske plan Innledning Skolens strategiske plan er en langsiktig plan som bygger på Bergen kommunes Plan for kvalitetsutvikling. Skolens strategiske plan skal vise hvordan Varden skole jobber

Detaljer

Li skoles strategiske plan 2012/ /16

Li skoles strategiske plan 2012/ /16 Li skoles strategiske plan 2012/13-2015/16 Innledning Den strategiske planen for Li skole er en 4-årig plan i samsvar med Plan for kvalitetsutvikling i Bergen kommune. Den bygger på nasjonale og kommunale

Detaljer

A Faktaopplysninger om skolen

A Faktaopplysninger om skolen Ståstedsanalyse barne- og ungdomsskoler, 1-10 skoler Innledning Ståstedsanalysen er et prosessverktøy som kan benyttes ved gjennomføring av skolebasert vurdering innenfor Kunnskapsløftet. Hele personalet

Detaljer

Vedleggsdokument. Vedlegg 1 Grafer og tabeller fra spørreskjemaundersøkelse, elevundersøkelse, skoleresultat

Vedleggsdokument. Vedlegg 1 Grafer og tabeller fra spørreskjemaundersøkelse, elevundersøkelse, skoleresultat Vedleggsdokument Vedlegg 1 Grafer og tabeller fra spørreskjemaundersøkelse, elevundersøkelse, skoleresultat Plansje 1 Hvilken skole arbeider du ved? 10 9 57,1% 42,9% Fillan skole Hvilken skole arbeider

Detaljer

Oppdatert utgave: Skolens verdigrunnlag. Visjon for vår skole: Vår skoles læringssyn: Vårt læringsmiljø:

Oppdatert utgave: Skolens verdigrunnlag. Visjon for vår skole: Vår skoles læringssyn: Vårt læringsmiljø: Strategisk plan for Hordvik skole 2012-2016. 1. Skolens verdigrunnlag Visjon for vår skole: En inkluderende skole med vekt på faglig og personlig utvikling, hvor trygghet, tillit og trivsel er sentralt.

Detaljer

Velkommen til Brynseng skole Skolestart 2018/2019

Velkommen til Brynseng skole Skolestart 2018/2019 Brynseng skole 03.08.2018 Velkommen til Brynseng skole Skolestart 2018/2019 Hva og hvordan skal elevene lære? Barna skal lære seg grunnleggende ferdigheter de første skoleårene. De skal også lære seg å

Detaljer

Velkommen til Nordstrand skole

Velkommen til Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole 31.05.2016 Velkommen til Nordstrand skole Skolestart 2016/2017 Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Velkommen til Osloskolen Skolestart 2016/2017 Klar for skolestart, snart? Dette skal vi snakke om Vi er Grefsen skole Skole-hjem samarbeid Hva skal elevene lære? Oppfølging av elevene Grefsen Aktivitetsskole

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Hellen skole 2016 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4 Støtte

Detaljer

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Grunnleggende ferdigheter Elevvurdering Klasseledelse Elevaktiv læring Foreldresamarbeid Innhold Visjon for Bodøskolene 2012-2016... 3 Utviklingsområde 1: GRUNNLEGGENDE

Detaljer

Selsbakk skole Satsingsområder Foto: Carl-Erik Eriksson

Selsbakk skole Satsingsområder Foto: Carl-Erik Eriksson Selsbakk skole Satsingsområder 2015-2018 Foto: Carl-Erik Eriksson 1 Mål i enhetsavtalen = satsingsområder på skolen Enhetsavtalen er Selsbakk skoles overordnede styringsdokument, og bestemmer hvordan Selsbakk

Detaljer

Halmstad barne- og ungdomsskole. Dette er HBUS. Skoleåret 2014/15

Halmstad barne- og ungdomsskole. Dette er HBUS. Skoleåret 2014/15 Halmstad barne- og ungdomsskole Dette er HBUS Skoleåret 2014/15 Innledning Dokumentet er utarbeidet ved Halmstad barne- og ungdomsskole. Dokumentet er et forpliktende dokument og styringsredskap for skolens

Detaljer

Virksomhetsplan. Ringebu skole

Virksomhetsplan. Ringebu skole Virksomhetsplan Ringebu skole Dette kjennetegner Ringebu skole Elevene Opplever trygghet, struktur, grenser og arbeidsro. Er motiverte Har lyst til å lære og opplever mestring. Personalet er tydelige er

Detaljer

Skolebilde for Fredheim skole skoleåret

Skolebilde for Fredheim skole skoleåret Del I Side 1 Skolebilde for Fredheim skole skoleåret 2014 2015 Del I (Fylles ut av skolen før skolevurderingsbesøket.) Elever 2012 123 2013 121 2014 117 Årsverk undervisningspersonale med godkjent utdanning.

Detaljer

1. Bruk av kvalitetsvurdering nr DRØFTING AV KVALITET

1. Bruk av kvalitetsvurdering nr DRØFTING AV KVALITET OMRÅDER OG SPØRSMÅL I ORGANISASJONSANALYSEN GRUNNSKOLER MASTER med alle spørsmål til alle grupper Kolonner til høyre angir hvilke spørsmål som det er aktuelt for de tre gruppene medarbeidere. Til bruk

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR ÅSTVEIT SKOLE

STRATEGISK PLAN FOR ÅSTVEIT SKOLE STRATEGISK PLAN FOR ÅSTVEIT SKOLE 2012 2016 1. SKOLENS VERDIGRUNNLAG 1.1 Visjon for Åstveit skole Bergen kommunes visjon: "Kompetanse for alle i mulighetenes skole." "Rom for alle-blikk for den enkelte."

Detaljer

Strategiplan for kvalitet i Nittedalskolen Versjon 1.

Strategiplan for kvalitet i Nittedalskolen Versjon 1. Strategiplan for kvalitet i Nittedalskolen 2016-2019 Versjon 1. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 4 Mål... 6 Mer om målene... 7 1)Alle elever utvikler sosial kompetanse og opplever et godt psykososialt

Detaljer

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG...

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG... Kvalitetsrapport Kjøkkelvik skole 2017 Innholdsfortegnelse OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 SKALAFORKLARING...3 PUBLISERINGSREGLER...3 TRIVSEL...4

Detaljer

ELEVENS LÆRINGSMILJØ og skolens brede mandat

ELEVENS LÆRINGSMILJØ og skolens brede mandat ELEVENS LÆRINGSMILJØ og skolens brede mandat Frode Restad 31.10.2013 FORMÅLET MED OPPLÆRINGA Opplæringa skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida. Elevane skal utvikle

Detaljer

Vedlegg til Tilstandsrapport Kvalitetsvurdering av grunnskolen Oversikt over skolenes nøkkeltall og resultater

Vedlegg til Tilstandsrapport Kvalitetsvurdering av grunnskolen Oversikt over skolenes nøkkeltall og resultater Vedlegg til Tilstandsrapport 2018 Kvalitetsvurdering av grunnskolen Oversikt over skolenes nøkkeltall og resultater Tilstandsrapport for grunnskolen 2018 vedlegg Innhold 1. OM VEDLEGG TILSTANDSRAPPORTEN...3

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Sandgotna skole 2016 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4

Detaljer

Kvalitetsplan

Kvalitetsplan Kvalitetsplan 2011-2015 Kvalitetsplan 2011-15 1 Kvalitetsplan 2011-15! Innledning Denne kvalitetsplanen er utarbeidet for, og den skal være et forpliktende dokument og styringsredskap for hele n, det vil

Detaljer

ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE

ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE Årsmelding 2014/15. Årsmeldingen tar utgangspunkt i de satsingsområdene som er nedfelt i Sande kommunes «Handlingsprogram 2013-16» samt Sande ungdomsskoles egne satsingsområder.

Detaljer

Godeset skole KVALITETSPLAN

Godeset skole KVALITETSPLAN Godeset skole KVALITETSPLAN 2011-2015 1 ! Innledning Godeset skole har våren 2010 utarbeidet denne kvalitetsplanen. Planen skal være et forpliktende dokument, og et styringsredskap for skolens driftsstyre,

Detaljer

KVALITETS- OG UTVIKLINGSMELDING KJELDÅS SKOLE

KVALITETS- OG UTVIKLINGSMELDING KJELDÅS SKOLE KVALITETS- OG UTVIKLINGSMELDING KJELDÅS SKOLE 2017 2018 Skolens visjon Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag. Skolens utviklingsområder TILSTANDSRAPPORT SKOLEÅRET 2017-2018 Nasjonale prøver

Detaljer

Velkommen til Osloskolen Skolestart 2018/2019

Velkommen til Osloskolen Skolestart 2018/2019 Bekkelaget skole 29.05.2018 Velkommen til Osloskolen Skolestart 2018/2019 Hva og hvordan skal elevene lære? Barna skal lære seg grunnleggende ferdigheter de første skoleårene. De skal også lære seg å samarbeide,

Detaljer

STRATEGISK PLAN SLÅTTHAUG SKOLE. 1. Skolens verdigrunnlag. 2. Skolens arbeid med elevenes faglige og sosiale kompetanse

STRATEGISK PLAN SLÅTTHAUG SKOLE. 1. Skolens verdigrunnlag. 2. Skolens arbeid med elevenes faglige og sosiale kompetanse STRATEGISK PLAN SLÅTTHAUG SKOLE 2012-2016 1. Skolens verdigrunnlag 2. Skolens arbeid med elevenes faglige og sosiale kompetanse 3. Skolens strategi for utvikling av egen organisasjon 4. Tiltaksplan for

Detaljer

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Velkommen til foreldremøte Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Agenda Velkommen ved skolens ledelse Felles informasjon Elevenes læring Skolens satsingsområder Datoer, talentsatsing, valgfag, fravær

Detaljer

PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN

PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN 2017 2018 SAMARBEID OMSORG LÆRING VERDIER ANSVAR NYTENKNING GLEDE Innledning På Solvang skole skal alle elever oppleve et godt og inkluderende læringsmiljø. Dette sikres gjennom

Detaljer

Kvalitetsplan Styring og kvalitet i Tvedestrandskolen

Kvalitetsplan Styring og kvalitet i Tvedestrandskolen Tvedestrand kommune Kvalitetsplan 2017-2020 Styring og kvalitet i Tvedestrandskolen 1 Innhold Skolens kjerneoppgave er elevenes læring...3 Mål for Tvedestrandskolen...3 Forventninger...3 Særlige oppgaver

Detaljer

STRATEGI- OG ÅRSPLAN 2015 NORDSTRAND SKOLE. Dato: 6. januar 2015. Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole

STRATEGI- OG ÅRSPLAN 2015 NORDSTRAND SKOLE. Dato: 6. januar 2015. Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole STRATEGI- OG ÅRSPLAN NORDSTRAND SKOLE Dato: 6. januar Utdanningsetaten Besøksadresse: Telefon: 23 38 40 00 Org.nr.: 974590069 Nordstrand skole Nordstrandveien

Detaljer

1. Bruk av kvalitetsvurdering

1. Bruk av kvalitetsvurdering Områder og spørsmål i Organisasjonsanalysen - Grunnskoler 1. Bruk av kvalitetsvurdering DRØFTING AV KVALITET LÆRER LEDELSE ANDRE 1.1 Medarbeidere og ledelsen drøfter resultatet fra elevundersøkelsen. 1.2

Detaljer

Strategisk plan. Kalvatræet skole

Strategisk plan. Kalvatræet skole Strategisk plan for Kalvatræet skole 2012-2016 1 INNHOLD: 1. Skolens verdigrunnlag Visjon for vår skole Kalvatræet skoles læringssyn Mål for skolens læringsmiljø 2. Skolens arbeid med elevenes faglige

Detaljer

MÅL 1: Alle elever utvikler sosiale ferdigheter og opplever et godt psykososialt læringsmiljø fritt for mobbing og krenkelser

MÅL 1: Alle elever utvikler sosiale ferdigheter og opplever et godt psykososialt læringsmiljø fritt for mobbing og krenkelser UTVIKLINGSPLAN HAGEN SKOLE 2017 MÅL 1: elever utvikler sosiale ferdigheter og opplever et godt psykososialt læringsmiljø fritt for mobbing og krenkelser Effektmålkommune Ingen elever opplever å bli krenket

Detaljer

Dialognotat kvalitetsmelding 2017, skole og barnehage.

Dialognotat kvalitetsmelding 2017, skole og barnehage. Dialognotat til kommunestyret for arbeid med kvalitetsmeldingen 2017 for skole og barnehage. Det er fastsatt kommunestyremøte 30. januar hvor kommunestyret i dialog med oppvekstsjef skal sette rammer for

Detaljer

På lag med framtida. Virksomhetsplan. for. Lindesnes ungdomsskole LINDESNES KOMMUNE

På lag med framtida. Virksomhetsplan. for. Lindesnes ungdomsskole LINDESNES KOMMUNE Virksomhetsplan for Lindesnes ungdomsskole 2015 2019 LINDESNES KOMMUNE Innhold: 1. Bakgrunn 2. Kommuneplanens mål og verdier 3. Etatsplanens føringer 4. Enhetens fokusområder 5. Handlingsprogram 2 1. Bakgrunn

Detaljer

Utviklingsplan skoleåret Maudland skole

Utviklingsplan skoleåret Maudland skole Utviklingsplan skoleåret 2017 2018 Maudland skole Læringsresultater og læringsmiljø Emne Resultat Kommentarer 2014-2015 2015-2016 2016-2017 Nasjonale prøver Regning Lesing 2,4 2,3 54, 66 50, 67 53 56 Resultatene

Detaljer

Drammen kommune. Skoleeiers bruk av ulike data for kvalitetsutvikling

Drammen kommune. Skoleeiers bruk av ulike data for kvalitetsutvikling Drammen kommune Skoleeiers bruk av ulike data for kvalitetsutvikling Skoleeier (rådmann) Skole (rektor) Presentasjonen Del 1: Gi en oversikt over systematikken for oppfølgningen av skolene Del 2: Innføring

Detaljer

Haugesundskolen. Strategiplan 2014-18

Haugesundskolen. Strategiplan 2014-18 Haugesundskolen Strategiplan 2014-18 STRATEGIPLAN 2014-18 Innhold Innledning side 3 Overordnet målsetting side 4 Satsingsområder, resultatmål og effektmål side 6 Strategier side 8 Kvalitetsårshjul side

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Varden skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Varden skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Varden skole 2015 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Varden skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4 Støtte

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordstrand skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2016 Nordstrand Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle skal lære mer - Elevenes grunnleggende ferdigheter og kunnskaper i basisfag

Detaljer

Pedagogisk plan ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE

Pedagogisk plan ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE Pedagogisk plan 2017-2018 ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE Pedagogisk plan Bakgrunn Atlanten videregående skole har et overordnet mål om at alle elever skal ha høyt læringsutbytte gjennom aktiv deltakelse.

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Groruddalen skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Groruddalen skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2017 Groruddalen Innhold Skolens profil... 3 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i løpet...4 Elevenes grunnleggende

Detaljer

Virksomhetsplan 2016

Virksomhetsplan 2016 Virksomhetsplan 2016 Samspill og læring for alle! Innholdsfortegnelse Kommunens overordnede mål og utviklingsmål 3 Mer og bedre læring..4 Matematikk.. 5 Klasseledelse/vurdering for læring 6 Andre viktige

Detaljer

Presentasjon fra Hop og Slåtthaug

Presentasjon fra Hop og Slåtthaug FORELDRE MØTE Midtun skole 24.04.12 Overgang barnetrinn ungdomstrinn Presentasjon fra Hop og Slåtthaug Hop oppveksttun Slåtthaug ungdomsskole En skole på høyden Organisering - Hop 476 elever 3 trinn/baser

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Lusetjern skole 07.06.2017 Velkommen til Osloskolen Skolestart 2017/2018 ENGASJEMENT RAUSHET LÆRING OG LIVSGLEDE SAMARBEID MOT Et trygt og godt skolemiljø Alle elever skal ha det bra på skolen Skolen har

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Ellingsrud skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Ellingsrud skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Ellingsrud skole Innhold Skolens profil... 3 Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å skape, tenke kritisk, forstå, lære

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Nordstrand skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Nordstrand skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Øraker skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Øraker skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2016 Øraker skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle skal lære mer - Elevenes grunnleggende ferdigheter og kunnskaper i basisfag

Detaljer

Fjellsdalen skole. Strategisk plan 2012/ /2016. Fjellsdalen skole sin visjon: Læring

Fjellsdalen skole. Strategisk plan 2012/ /2016. Fjellsdalen skole sin visjon: Læring Fjellsdalen skole Strategisk plan 2012/2013-2015/2016 Fjellsdalen skole sin visjon: mestring trygghet Læring motivasjon samspill 1 Motivasjon: Vi ønsker å motivere hvert enkelt barn til faglig og sosial

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling. Om den nasjonale satsingen og arbeidet ved vår skole

Ungdomstrinn i utvikling. Om den nasjonale satsingen og arbeidet ved vår skole Ungdomstrinn i utvikling Om den nasjonale satsingen og arbeidet ved vår skole Hva er Ungdomstrinn i utvikling? Ungdomstrinn i utvikling er en nasjonal satsing og alle skoler med ungdomstrinn får «tilbud»

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Ellingsrud skole (U22)

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Ellingsrud skole (U22) Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2019 Ellingsrud skole (U22) Innhold Skolens profil... 3 Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å skape, tenke kritisk, forstå,

Detaljer

ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011

ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011 ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011 Tema: God faglig og sosial utvikling for alle elevene. Strategisk mål: Gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre.

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Årvoll skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Årvoll skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Årvoll skole Innhold Skolens profil... 3 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet...4 Elevenes grunnleggende

Detaljer

Lokal plan for arbeidet med Vurdering for læring i Lier

Lokal plan for arbeidet med Vurdering for læring i Lier Lokal plan for arbeidet med Vurdering for læring i Lier Ressursgruppe for skoleeier: Kommunale skoleeiere i satsingen Vurdering for læring (2014-2017) PULJE 6 Rådgiver skoleeier: Marianne Støa Pedagogisk

Detaljer

Alteren skole Plan for kvalitetsutvikling Denne planen er laget ut fra Rana kommunes Plan for skole og kvalitetsutvikling

Alteren skole Plan for kvalitetsutvikling Denne planen er laget ut fra Rana kommunes Plan for skole og kvalitetsutvikling Alteren skole Plan for kvalitetsutvikling 2016-2019 Denne planen er laget ut fra Rana kommunes Plan for skole og kvalitetsutvikling 2013-2020. Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5, 6 Forside. Alteren skoles

Detaljer

Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål)

Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål) Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål) Hovedtema: Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen 2. Lærerne forklarer elevene hva som skal

Detaljer

MÅL 1: Alle elever utvikler sosiale ferdigheter og opplever et godt psykososialt læringsmiljø fritt for mobbing og krenkelser

MÅL 1: Alle elever utvikler sosiale ferdigheter og opplever et godt psykososialt læringsmiljø fritt for mobbing og krenkelser UTVIKLINGSPLAN HOLUMSKOGEN SKOLE 2017 siste utgave 26.04.2017 MÅL 1: Alle elever utvikler sosiale ferdigheter og opplever et godt psykososialt læringsmiljø fritt for mobbing og krenkelser Effektmål-kommune

Detaljer

Virksomhetsplan. for grunnskolene i. Vevelstad kommune Vedtatt av kommunestyret Revidert

Virksomhetsplan. for grunnskolene i. Vevelstad kommune Vedtatt av kommunestyret Revidert Virksomhetsplan for grunnskolene i Vevelstad kommune 2018-2022 Vedtatt av kommunestyret 14.2.2018 Revidert 20.6.2018 Innledning Virksomhetsplanen for skoleverket i Vevelstad gjelder for 2018-2022. Planen

Detaljer

MÅL 1: Alle elever utvikler sosiale ferdigheter og opplever et godt psykososialt læringsmiljø fritt for mobbing og krenkelser

MÅL 1: Alle elever utvikler sosiale ferdigheter og opplever et godt psykososialt læringsmiljø fritt for mobbing og krenkelser UTVIKLINGSPLAN HAGEN SKOLE 2017 MÅL 1: elever utvikler sosiale ferdigheter og opplever et godt psykososialt læringsmiljø fritt for mobbing og krenkelser Effektmålkommune Ingen elever opplever å bli krenket

Detaljer

Pedagogisk utviklingsplan 2010 2013

Pedagogisk utviklingsplan 2010 2013 Pedagogisk utviklingsplan 2010 2013 Grunnskolen i Søgne kommune Revidert mars 2012 Kommunens visjon Handling og utvikling gjennom nærhet og trivsel Visjon for Søgne skolen Tett på! Overordna satsingsområder

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post eller på telefon

Forfall meldes til Infotorget på e-post eller på telefon Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Tidspunkt: 29.08.2017, kl 12:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 16 32 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer

Handlingsplan for grunnskolen 2011-2013

Handlingsplan for grunnskolen 2011-2013 [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] RINGERIKE KOMMUNE Oppvekst og kultur Handlingsplan for grunnskolen 2011-2013 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag K-Sak 71/2011 Innhold

Detaljer

Plan for økt læringsutbytte Hokksund barneskole 2014-2015

Plan for økt læringsutbytte Hokksund barneskole 2014-2015 Plan for økt læringsutbytte Hokksund barneskole 2014-2015 GOD KVALITET PÅ UNDERVISNINGEN MED ET HØYT FAGLIG FOKUS Økt læringsutbytte for den enkelte elev når det gjelder ferdigheter, kunnskaper og holdninger,

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Refstad skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Refstad skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Refstad skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å

Detaljer

Eltonåsen skole Virksomhetsplan for. Skolen i skogen gir: Kunnskap Omsorg Glede. Satsningsområder : REGNING I ALLE FAG LESING I ALLE FAG

Eltonåsen skole Virksomhetsplan for. Skolen i skogen gir: Kunnskap Omsorg Glede. Satsningsområder : REGNING I ALLE FAG LESING I ALLE FAG Virksomhetsplan for Skolen i skogen gir: Kunnskap Omsorg Glede Satsningsområder - 2017: REGNING I ALLE FAG LESING I ALLE FAG HJEM- SKOLESAMARBEID KLASSELEDELSE 1 Eltonåsen skoles plattform Ved Eltonåsen

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordstrand skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2017 Nordstrand Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i

Detaljer

1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen

1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen Påstander i ståstedsanalysen for skoler (bokmål) Tema og påstander i fase 2 i ståstedsanalysen. ARTIKKEL SIST ENDRET: 08.03.2016 Hovedtema: Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale

Detaljer

Utviklingsplan Lye ungdomsskule

Utviklingsplan Lye ungdomsskule Utviklingsplan 2016-2017 Lye ungdomsskule % mobba % mobba Analyse og kommentarar av resultat Olweusundersøkinga 2011-2016 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Kategori A 5,7 4,8 3,6 2,6 0,9 11/12 12/13 13/14 14/15

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR 2011

VIRKSOMHETSPLAN FOR 2011 VIRKSOMHETSPLAN FOR 2011 Planen bygger på: Mål og visjoner for Drammenssamfunnet: Miljø og kompetansebyen Drammen. En tett, mangfoldig og levende by i et vakkert landskap. Visjon og hovedmål for grunnskolen

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Morten Vedahl Arkiv A20 Arkivsaksnr. 19/1279. Saksnr. Utvalg Møtedato / Kultur- og oppvekstutvalget

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Morten Vedahl Arkiv A20 Arkivsaksnr. 19/1279. Saksnr. Utvalg Møtedato / Kultur- og oppvekstutvalget SAKSFREMLEGG Saksbehandler Morten Vedahl Arkiv A20 Arkivsaksnr. 19/1279 Saksnr. Utvalg Møtedato / Kultur- og oppvekstutvalget 21.05.2019 TILSTANDSRAPPORT LÆRINGSMILJØ 2018-2019 Rådmannens forslag til vedtak

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Marienlyst skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Marienlyst skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Marienlyst skole Innhold Skolens profil... 3 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet...4 Elevenes grunnleggende

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst 2016 06.01.2017 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 19 33 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Plan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Forord Denne planen skal bidra til å sikre at Ørnes skole oppfyller Opplæringslovens krav om et godt læringsmiljø. Læringsmiljøet på en skole

Detaljer

MÅL 1: I samspill med andre skal fylkeskommunen skape et sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp som utløser ressurser og skaper læringsglede.

MÅL 1: I samspill med andre skal fylkeskommunen skape et sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp som utløser ressurser og skaper læringsglede. MÅL 1: I samspill med andre skal fylkeskommunen skape et sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp som utløser ressurser og skaper læringsglede. Nr. Kvalitetsområder Kvalitetskjennetegn 1.1 Tilrettelegge

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2012

VIRKSOMHETSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2012 1 VIRKSOMHETSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2012 Tema: God faglig og sosial utvikling for alle elevene. Strategisk mål: Gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid

Detaljer

KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015

KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015 KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4 3 Læringsmiljø...

Detaljer

Strategisk plan Midtun skole «Sammen for kvalitet»

Strategisk plan Midtun skole «Sammen for kvalitet» Strategisk plan Midtun skole 2012-16 «Sammen for kvalitet» Strategisk plan for Midtun skole er en langsiktig plan som bygger på kommunens 4-årige plan for kvalitetsutvikling, «Sammen for kvalitet». Skolens

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Nordseter skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Nordseter skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2018 Nordseter skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

Tau ungdomsskole SLIK VIL VI HA DET HOS OSS! Vår visjon: Læring og trivsel for alle!

Tau ungdomsskole SLIK VIL VI HA DET HOS OSS! Vår visjon: Læring og trivsel for alle! Tau ungdomsskole SLIK VIL VI HA DET HOS OSS! Vår visjon: Læring og trivsel for alle! Vår visjon og arbeidet på skolen vår preges av et positivt elevsyn. Vi jobber for at elevene skal oppleve læring, trygghet

Detaljer

Kvalitetsplan for Balsfjordskolen

Kvalitetsplan for Balsfjordskolen Kvalitetsplan for Balsfjordskolen Høst 2013 Vår 2017 1 Innholdsfortegnelse VISJON... 3 FORORD... 4 INNLEDNING... 5 FOKUSOMRÅDE 1: KLASSELEDELSE varme og tydelighet... 7 FOKUSOMRÅDE 2: TILPASSET OPPLÆRING

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Groruddalen skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Groruddalen skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2016 Groruddalen Innhold Skolens profil... 3 Alle skal lære mer - Elevenes grunnleggende ferdigheter og kunnskaper i basisfag er betydelig forbedret...4 Flere

Detaljer

KUNNSKAP GIR MULIGHETER!

KUNNSKAP GIR MULIGHETER! STRATEGI FOR ØKT LÆRINGSUTBYTTE Prinsipper for klasseledelse og vurdering Øvre Eiker kommune KUNNSKAP GIR MULIGHETER! Grunnskolen i Øvre Eiker 1 Visjon og mål for skolen i Øvre Eiker: KUNNSKAP GIR MULIGHETER!

Detaljer

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2012-13

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2012-13 Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2012-13 Kjeldås skole; et godt sted å væreet godt sted å lære. Skolene i Sande har følgende satsingsområder: 1. God oppvekst, 2. Vurdering for læring(vfl) og 3. Klasseledelse.

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Refstad skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Refstad skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2018 Refstad skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Velkommen til foreldremøte Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Agenda Velkommen ved skolens ledelse Felles informasjon Skolens satsingsområder Elevenes læring SIKT (Skoleplattform Oslo) FAU Annet

Detaljer

Overordna virksomhetsplan for grunnskolen i Vennesla 2012-2018

Overordna virksomhetsplan for grunnskolen i Vennesla 2012-2018 Overordna virksomhetsplan for grunnskolen i Vennesla 2012-2018 Vennesla kommune Vennesla er en innlandskommune i Vest-Agder med ca. 13 000 innbyggere. Vennesla har en sentral posisjon i Kristiansandsregionen

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Lilleborg skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Lilleborg skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2018 Lilleborg skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

Skolebilde for Trintom skole skoleåret

Skolebilde for Trintom skole skoleåret Del I Side 1 Skolebilde for Trintom skole skoleåret 2014 2015 Del I (Fylles ut av skolen før skolevurderingsbesøket.) Elever 2012 215 2013 216 2014 213 Årsverk undervisningspersonale med godkjent utdanning.

Detaljer

Utvalgsmedlemmene møter kl på Kulturskolen for orientering.

Utvalgsmedlemmene møter kl på Kulturskolen for orientering. Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Tidspunkt: 30.08.2016, kl 14:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Utvalgsmedlemmene møter kl. 13.00 på Kulturskolen for orientering.

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Stasjonsfjellet skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Stasjonsfjellet skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Stasjonsfjellet skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter

Detaljer

Temaene i Lærerundersøkelsen. En beskrivelse av noen av temaene i Lærerundersøkelsen. Ledelse og samarbeid ARTIKKEL SIST ENDRET:

Temaene i Lærerundersøkelsen. En beskrivelse av noen av temaene i Lærerundersøkelsen. Ledelse og samarbeid ARTIKKEL SIST ENDRET: Temaene i Lærerundersøkelsen En beskrivelse av noen av temaene i Lærerundersøkelsen. ARTIKKEL SIST ENDRET: 18.09.2014 Elevundersøkelsen, Lærerundersøkelsen og Foreldreundersøkelsen kartlegger de viktigste

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Oslo kommune Utdanningsetaten Ellingsrudåsen skole 06.09.2016 Velkommen til Osloskolen Skolestart 2016/2017 Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes

Detaljer

Tertnes skole. Plan for et godt psykososialt læringsmiljø ved. 1. Innledning. Visjonen for Tertnes skole er «Aktiv læring med varme og tydelighet».

Tertnes skole. Plan for et godt psykososialt læringsmiljø ved. 1. Innledning. Visjonen for Tertnes skole er «Aktiv læring med varme og tydelighet». BERGEN KOMMUNE TERTNES SKOLE Grønskjeret 5 5114 Tertnes Telefon 530 37000 Telefon SFO 530 37006/7 tertnes.skole@bergen.kommune.no Plan for et godt psykososialt læringsmiljø ved Tertnes skole 1. Innledning

Detaljer

Velkommen til Osloskolen Skolestart 2018/2019

Velkommen til Osloskolen Skolestart 2018/2019 Nedre Bekkelaget 22.06.2018 Velkommen til Osloskolen Skolestart 2018/2019 Presentasjon Skolens ledelse: Kjersti Dahl, rektor Linda Jacobsen, assisterende rektor Hege Myhre, undervisningsinspektør med sosiallæreransvar

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Lutvann skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Lutvann skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Lutvann skole Innhold Skolens profil... 3 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet...4 Elever og lærlinger

Detaljer