(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(12) Oversettelse av europeisk patentskrift"

Transkript

1 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16B 12/14 ( ) F16B 12/20 ( ) F16B 12/30 ( ) F16B 12/32 ( ) Patentstyret (21) Oversettelse publisert (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets publisering av det meddelte patentet (86) Europeisk søknadsnr (86) Europeisk innleveringsdag (87) Den europeiske søknadens Publiseringsdato (30) Prioritet , AU, (84) Utpekte stater Utpekte samarbeidende stater AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR BA (73) Innehaver Boseth Pty Ltd, 44 Sexton Street, Tarragindi QLD 4121, Australia (72) Oppfinner AJANOVIC, Alosman, 8 Brooklands Circuit, Forest Lake, QLD 4078, Australia (74) Fullmektig Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 012 OSLO, Norge (4) Benevnelse Forbindersammenstilling (6) Anførte publikasjoner DE-A FR-A FR-A GB-A GB-A GB-A GB-A GB-A US-A US-A US-A US-A DATABASE WPI Week 1970, Derwent Publications Ltd., London, GB; Class Q43, AN A9983X, XP & FR A1 (SYMA INTERCONTINENTAL SA) 07 November 197 DATABASE WPI Derwent Publications Ltd., London, GB; Class Q61, AN , XP & DE B3 (MAYTEC ALUMINIUM SYSTEMTECHNIK GMBH) 09 December 2004 DATABASE WPI Derwent Publications Ltd., London, GB; Class Q61, AN , XP & DE U1 (WESSEMANN GMBH) 19 April 2001 DATABASE WPI Derwent Publications Ltd., London, GB; Class P2, AN , XP & FR A1 (BEAX) 03 June 1983 DATABASE WPI Derwent Publications Ltd., London, GB; Class Q61, AN 1978-F8217A, XP & DE A1 (SIEMATIC MOBELWERKE AUGUST SIEKMAN KG) 20 July 1978

2 1 FORBINDERSAMMENSTILLING OPPFINNELSENS OMRÅDE Den foreliggende oppfinnelsen vedrører festemidler og festemiddelsammenstillinger for møbler, benkplater, skap, bjelker og lignende. Det vil i spesifikasjonen henvises til å forbinde møbeldeler og benkplater, men dette er kun som eksempel og oppfinnelsen er ikke begrenset til disse eksemplene. OPPFINNELSENS BAKGRUNN Å forbinde to forskjellige møbeldeler er ofte vanskelig, da spiker og skruer ikke tilveiebringer en ren og estetisk tiltalende finish. Videre er det ofte et en smal åpning eller et rom mellom de to møbeldelene og det er vanskelig å oppnå en tilstøtende forbindelse. 1 OPPFINNELSENS FORMÅL 20 2 Den foreliggende oppfinnelsens formål er å tilveiebringe en alternativ forbindersammenstilling som overvinner ett eller flere av problemene nevnt ovenfor. FR 1,331,299 A omtaler en fremgangsmåte for sammenstilling av paneler, som innbefatter bruken av en sylindrisk stift som har én ende festet til et første panel og en andre ende som holdes i et andre panel hvor den er utsatt for en påvirkning fra en tilbakeholdeinnretning i det andre panelet, som sikrer låsing mellom panelene. 30 DE A1 omtaler en anordning for å forbinde paneler. Det innbefatter en plate som har to åpninger, hvor en første platehalvdel som innbefatter én av åpningene er posisjonert i et spor tilformet i et første legeme hvor platen er festet ved å skru en gjengestift inn i legemet perpendikulært til platens forlengelse og inn i åpningen tilformet i platen. Platens andre halvdel er festet til et andre legeme på samme måte.

3 2 US A1 omtaler en veggkonstruksjon som innbefatter en flerhet veggpanelseksjoner koblet sammen ved en forankringsplate som har et avkortet kjegleformet hull i hver av to ender. Endene er anordnet i forankrings- eller forbindelsessideelementer montert i respektive sidepaneler som er plassert ved siden av hverandre. Platen er forbundet med disse elementene ved forbindelsesbolter, hvorav hver har en boltendedel for skruegjenget sammenkobling med ett av forankringssideelementene, og en mellomliggende avkortet kjegleformet boltdel som er i inngrep med et tilknyttet avkortet kjegleformet hull i en forankrings- eller tilbakeholderskinne eller plate, slik at når forbindelsesboltene skrus i inngrep med de respektive sideelementene, forskyves boltenes avkortet kjegleformede deler overfor hullene i forankringsplaten, hvorved tilgrensende forbinderelementer, med sine panelseksjoner, trekkes sammen for å holdes tett mot hverandre US A omtaler et festemiddel hvor et første elements ende festes på siden av et andre element via en løsbar stang. En stangende er gjenget inn i en hylse festet på det andre elementets side. Stangens andre ende stikker inn i et borehull i det første elementets ende. En innvendig gjenget andre hylse er posisjonert i et tversgående borehull i det første elementet og stangens andre ende stikker gjennom den andre hylsen. En settskrue med konisk ende gjenges inn i den andre hylsen og går i inngrep med en dyp konisk utsparing i stangens side. KORT BESKRIVELSE AV OPPFINNELSEN 2 Oppfinnelsen består i grove trekk i en forbindersammenstilling ifølge krav 1, for å feste sammen to elementer. 30 Det første og det andre elementet kan være møbeldeler, skapdeler eller lignende og kan være laget av tre; trefiberplate, papplate, sponplate, bikakeplate og lignende; og plast. 3 Festemiddelet posisjoneres foretrukket slik at en del av den forsenkede perifere overflaten som er distal til det første elementet, eksponeres gjennom den fortilformede åpningen og kontaktes når nippelen skrus inn i festemiddelet.

4 3 Det avlange festemiddelets andre ende har foretrukket en forsenket overflate rundt festemiddelets åpnings periferi på begge sider av det avlange festemiddelet. Festemiddelåpningen har foretrukket en innsnevret del tilformet ved motstående perifere forsenkede overflater på festemiddelåpningen, og som adskiller de to forsenkede overflatene. Det avlange festemiddelets andre ende har foretrukket et festemiddelhulrom for å ta imot et skrutrekkerhode eller en umbrakonøkkel Ifølge oppfinnelsen er det avlange festemiddelet et todelt festemiddel hvor den første enden tilformes av en første festemiddeldel og den andre enden tilformes av en adskilt andre festemiddeldel, og hvor delene kan forbindes ved en skruegjenget forbindelse. Den første festemiddeldelen har en skruegjenget del i én ende og et skruegjenget utspring plassert i en motsatt ende. Den andre festemiddelsdelen har en festemiddelutsparing for å ta imot det skruegjengede fremspringet. Festemiddelutsparingen har foretrukket innvendige skruegjenger som er komplementære til det skruegjengede utspringets skruegjenger. Den skruegjengede nippelen har foretrukket et sylindrisk parti med en skrueggjenge og et konisk-lignende parti. 2 Det konisk-lignende partiet har foretrukket en butt spiss. Den skruegjengede nippelen har foretrukket et krageparti mellom det sylindriske partiet og det konisk-lignende partiet. 30 Nippelen kan foretrukket trekkes til eller løsnes ved bruk av et skrutrekkerhode eller en umbrakonøkkel innpasset i en verktøyutsparing på enden. 3 Den skruegjengede nippelen er foretrukket oppstøttet inne i et nippelhus når forbindersammenstillingen er sammenstilt. Nippelhuset har foretrukket en hushulrom omgitt av en i det vesentlige sylindrisk sidevegg som har to åpninger på motstående side av hverandre for å ta imot festemiddelet.

5 4 Nippelhuset har en basisvegg i én utførelsesform og har ikke en basisvegg i en annen utførelsesform. I én utførelsesform er det en basisvegg som har en innvendig husutsparing for å ta imot den skruegjengede nippelens spiss. I en annen utførelsesform er det en basisvegg med en basisåpning for å danne et sete for den skruegjengede nippelen. Sideveggens innvendige overflate har foretrukket en skruegjenge. Skruegjengene i den innvendige overflaten kan foretrukket være i inngrep med den skruegjengede nippelens skruegjenge. KORT BESKRIVELSE AV TEGNINGENE Fordi den foreliggende oppfinnelsen kan bli bedre forstått, vil det nå bli henvist til de medfølgende tegningene som delvis illustrerer foretrukne utførelsesformer og hvor: 1 Figur 1 er et skjematisk tverrsnittsriss av en forbindersammenstilling, ikke ifølge oppfinnelsen, for å forbinde to møbeldeler. Figur 2 er et skjematisk grunnriss av et éndelt skruegjenget festemiddel i forbindersammenstillingen som vist i figur 1; 20 Figur 3 er et skjematisk sideriss av det skruegjengede festemiddelet som vist i figur 2, hvor fantomlinjene viser en festemiddelåpnings sidekanter; Figur 4 er et grunnriss av en forsenket overflate på festemiddelåpningen som vist i figur 2 og figur 4B er et skjematisk delvis tverrsnittsriss av festemiddel åpningen vist i figur 4A; 2 Figur er et skjematisk enderiss av det skruegjengede festemiddelet som vist i figur 2, hvor fantomlinjene viser en festemiddelåpnings sidekanter; Figur 6 er et skjematisk av en skruegjenget nippel i forbindersammenstillingen fra figur 1; 30 Figur 7 er et skjematisk delvis riss av forbindersammenstillingen som vist i figur 1, som viser den skruegjengede nippelen posisjonert på den øvre forsenkede overflaten på det skruegjengede festemiddelet og figur 7B er et skjematisk delvis riss av forbindersammenstillingen som vist i figur 7A, som viser den skruegjengede nippelen posisjonert i festemiddelåpningen; Figur 8 er et skjematisk tverrsnittsriss av en forbindersammenstilling ifølge oppfinnelsen, for å forbinde to møbeldeler.

6 Figur 9 er et skjematisk grunnriss av et éndelt skruegjenget festemiddel i forbindersammenstillingen som vist i figur 8; Figur er et skjematisk tverrsnittsriss av en forbindersammenstilling for å forbinde to møbeldeler ifølge en annen utførelsesform av oppfinnelsen; Figur 11 er et skjematisk riss av et nippelhus i forbindersammenstillingen som vist i figur ; Figur 12 er et skjematisk sideriss av nippelhuset som vist i figur 11, som viser den skruegjengede nippelen med fantomlinjer i nippelhuset; Figur 13 er et skjematisk tverrsnittsriss av en forbindersammenstilling, ikke ifølge oppfinnelsen, for å forbinde to møbeldeler; og Figur 14 er et skjematisk riss av et alternativt nippelhus som ikke har en basisvegg. DETALJERT BESKRIVELSE AV DEN FORETRUKNE UTFØRELSESFORMEN 1 Med hensyn til figurene 1 til 7 er det vist en forbindersammenstilling 20, ikke ifølge oppfinnelsen, for å forbinde en første møbeldel 22 til en andre møbeldel 23. Forbindersammenstillingen 20 er en tokomponents forbindersammenstilling med et éndelt skruegjenget festemiddel 24 og en skruegjenget nippel Det skruegjengede festemiddelet 24 har et første endeparti 27 med skruegjenger og et andre endeparti 28 med en festemiddelåpning 29. Festemiddelåpningen 29 har forsenkede perifere overflater 30, 31 omkring festemiddelåpningen 29 og på motstående sider av festemiddelet 24. Festemiddelåpningen 29 har et innsnevret parti 32 mellom den motstående forsenkede perifere overflatene 30, Den skruegjengede nippelen 2 har foretrukket et sylindrisk parti 33 og et konisk-lignende parti 34. Det sylindriske partiet 33 har en utvendig overflate med skruegjenger 3 og en verktøyutsparing 36 på den det sylindriske partiets 33 frie ende for å ta imot en umbrakonøkkel for å stramme eller løsne nippelen 2. 3 Samvirket mellom det skruegjengede festemiddelet 24 og den skruegjengede nippelen 2 for å forbinde den første møbeldelen 22 med den andre møbeldelen 23 vil bli beskrevet nå.

7 6 Den andre møbeldelen 23 har et fortilformet hulrom som kan ta imot det skruegjengede festemiddelets 24 andre endeparti 28. Den andre møbeldelen 23 har også en fortilformet åpning som kan ta imot den skruegjengede nippelen 2. Den fortilformede åpningen er i det vesentlige posisjonert 90 grader på det fortilformede hulrommet og åpner seg til det fortilformede hulrommet. 1 For å forbinde den første møbeldelen 22 til den andre møbeldelen 23, festes det skruegjengede festemiddelets 24 første endedel 27 til den første møbeldelen 22 mens den andre endedelen 28 posisjoneres i det fortilformede hulrommet. Den andre endedelen 28 posisjoneres, hvorved festemiddelets åpning 29 rettet inn med den fortilformede åpningen og den delen av den forsenkede perifere overflaten 30 som er distal fra den andre møbeldelens 23 ende, eksponeres for kontakt med den innskrudde nippelen 2. Tilstedeværelsen av to forsenkede perifere overflater 30, 31 forenkler innrettingen, da en halv omdreining av festemiddelet 24 vil fremvise og eksponere en forsenket perifer overflate 30, 31 som beskrevet ovenfor. Med festemidler som bare har én forsenket perifer overflate, krever justering en full omdreining. 20 Den første møbeldelen 22 forbindes til den andre møbeldelen 23 ved å skru den skruegjengede nippelen 2 inn i den andre møbeldelen 23 via den fortilformede åpningen. De følgende trinnene opptrer i sekvensiell rekkefølge når den skruegjengede nippelen 2 skrus inn i den andre møbeldelen For det første posisjoneres den skruegjengede nippelen 2 på den øvre forsenkede overflaten 30 med den konisk-lignende delens 34 spiss nær en ytterkant 41 som har størst avstand fra den første møbeldelen 22. Dette vises i figur 7A. For det andre skrus den skruegjengede nippelen 2 inn i den andre møbeldelen 23 for i det vesentlige å sentrere den skruegjengede nippelen 2 i festemiddelets åpning 29. Dette vises i figur 7B. 3 Når den skruegjengede nippelen 2 skrus inn i den andre møbeldelen 23 flyttes den konisk-lignende delens 34 spiss fra den forsenkede overflatens 30 ytterkant 41 til festemiddelåpningens 29 senter. Nippelens 2 bevegelse nedover beveger festemiddelet 24 som er festet til den første møbeldelen 22, slik at møbeldelene 23, 22 beveger seg nærmere

8 7 hverandre. Når den skruegjengede nippelen 2 skrus inn i møbeldelen 23 slik at den konisk-lignende delen 34 i det vesentlige er i festemiddelåpningen 29, støter møbeldelene 22, 23 mot hverandre. Nippelens 2 spiss trenger inn i rommet på festemiddelets 24 andre side, i det fortilformede hulrommet. Nippelen skrus inn og forsenkes for å tilveiebringe en pen og estetisk finish. 1 Med hensyn til figurene 8 til 9 er det vist en trekomponents forbindersammenstilling 4 for å forbinde en første møbeldel 46 til en andre møbeldel 47. Forbindersammenstillingen 4 har et todelt skruegjenget festemiddel 48 og en skruegjenget nippel 49. Forbindersammenstillingen 4 ligner forbindersammenstillingen 20 borsett fra at det skruegjengede festemiddelet 48 har en første festemiddeldel 0 som er adskilt fra en andre festemiddeldel 1. Den første festemiddeldelen 0 har skruegjenger 2 i én ende og et skruegjenget utspring 3 i en motsatt ende. Den andre festemiddeldelen 1 har en festemiddelutsparing med en komplementær skruegjenge for å gripe inn i det skruegjengede utspringets 3 skruegjenge. Den andre festemiddeldelen 1 har også en festemiddelåpning med to forsenkede overflater 6, Forbindersammenstillingen 4 kan brukes til å forbinde en første møbeldel 46 og en andre møbeldel 47 på en lignende måte som den som er beskrevet ovenfor for forbindersammenstillingen 20. Forskjellen ved å forbinde de to møbeldelene 46, 47 med forbindersammenstillingen 4 er at den andre festemiddeldelen 1 festes til den første festemiddeldelen 0 med det skruegjengede fremspringet 3. Ved sammenstillingen av to møbeldeler 46, 47 festes den første festemiddeldelen 0 til den første møbeldelen 46. Den andre festemiddeldelen 1 skrus på det skruegjengede utspringet 3 og posisjoneres i et fortilformet hulrom i den andre møbeldelen 47. Det skruegjengede utspringet 3 muliggjør at det andre festemiddeldelen 1 kan roteres omkring den første festemiddeldelen 0. Den andre festemiddeldelen 1 kan derfor praktisk justeres for å rette inn festemiddelåpningen med den andre møbeldelens 47 fortilformede åpning, hvorved én av de forsenkede overflatene 6, 7 eksponeres for kontakt med nippelen Den skruegjengede nippelen 49 festes til den andre møbeldelen 47 på en lignende måte som den som er beskrevet ovenfor for den skruegjengede nippelen 2.

9 8 1 Med hensyn til figurene, 11 og 12 er det vist en firekomponents forbindersammenstilling 61 for å forbinde en første møbeldel 62 til en andre møbeldel 63. Forbindersammenstillingen 61 har et todelt skruegjenget festemiddel 6, en skruegjenget nippel 66 og et nippelhus 67. Det skruegjengede festemiddelet 6 har en festemiddelåpning 60 med to forsenkede perifere overflater omkring festemiddelåpningen 60. Forbindersammenstillingen 61 ligner på forbindersammenstillingen 4 beskrevet ovenfor, unntatt at den skruegjengede nippelen 66 er oppstøttet inne i nippelhuset 67 når forbindersammenstillingen 61 sammenstilles Nippelhuset 67 har sylindrisk form med en buet sidevegg 69 og en basisvegg 70. Sideveggen 69 har to husåpninger 72, 73 på motsatte sider av sideveggen 69. Sideveggens 69 innvendige overflate har en skruegjenge 74 som kan gripe inn i den skruegjengede nippelens 66 skruegjenge. Sideveggens 70 innvendige overflate har en husutsparing 7 for å ta imot den skruegjengede nippelens 66 spiss Forbindelsen av den første møbeldelen 62 til den andre møbeldelen 63 ved bruk av forbindersammenstillingen 61 omfatter lignende trinn som de som er beskrevet ovenfor for forbindersammenstilling 4. Forskjellen ved å forbinde de to møbeldelene 62, 63 med forbindersammenstillingen 61 er at nippelhuset 67 posisjoneres i en fortilformet åpning i den andre møbeldelen 63 før det skruegjengede festemiddelet 6 posisjoneres i den andre møbeldelen 63. Nippelhuset 67 posisjoneres i den andre møbeldelens 63 fortilformede åpning, hvorved de to husåpningene 72, 73 åpner seg til det fortilformede hulrommet. Det skruegjengede festemiddelet 6 posisjoneres så og rettes inn i den andre møbeldelens 63 fortilformede hulrom. Nippelhuset 67 posisjoneres i den andre møbeldelens 63 fortilformede åpning for å muliggjøre at det skruegjengede festemiddelet 6 kan passere gjennom de to husåpningene 72, 73 og å rette inn festemiddel åpningen 60 inne i hushulrommet 68. Når forbindersammenstillingen 61 sammenstilles og de to møbeldelene 62, 63 forbindes med hverandre, skrus den skruegjengede nippelen 66 på nippelhuset 67 og posisjoneres i det vesentlige i det skruegjengede festemiddelets 6 festemiddelåpnings 60 senter. Dette vises i figurene og 12. Med hensyn til figurene 13 er det vist en trekomponents forbindersammenstilling 80, ikke ifølge oppfinnelsen, for å forbinde en første møbeldel 8 til en andre

10 9 møbeldel 86. Forbindersammenstillingen 80 har et éndelt skruegjenget festemiddel 81, en skruegjenget nippel 82 og et nippelhus 83. Forbindersammenstillingen 80 ligner på forbindersammenstillingen 61 beskrevet ovenfor, unntatt at den skruegjengede nippelen 81 er et éndelt i stedet for et todelt skruegjenget festemiddel. Det skruegjengede festemiddelet 81 ligner på forbindersammenstillingens 20 skruegjengede festemiddel 24 beskrevet ovenfor. Forbindelsen av den første møbeldelen 8 til den andre møbeldelen 86 omfatter lignende trinn som de som er beskrevet ovenfor for forbindersammenstilling 61. Figur 14 viser et alternativ nippelhus som ligner på de som er beskrevet tidligere, bortsett fra at det ikke finnes noen basisvegg. Det alternative nippelhuset 90 er i det vesentlige sylindrisk med en innvendig gjenget overflate 91 og sideveggåpninger 92 som ligger på motstående side av hverandre. 1 FORDELER 20 Fordelene ved de foretrukne utførelsesformene av forbindersammenstillingen innbefatter at de har relativt få deler og tilveiebringer en tett og estetisk tiltalende finish. Forbindelsen dannet av forbindersammenstillingen har den fordelen at den er avhengig av både langsgående krefter og sidekrefter og derved gjør det vanskeligere å forskyve forbindelsen. VARIANTER 2 Det skal selvfølgelig forstås at mens det foregående er gitt som illustrerende eksempel på denne oppfinnelsen, anses alle slike eller andre modifikasjoner og variasjoner av denne som vil være åpenbare for fagpersoner, å falle innenfor denne oppfinnelsens omfang og utstrekning slik den er fremsatt her. 30 Gjennom hele denne spesifikasjonens beskrivelse og krav har ordet "innbefatte" og variasjoner av dette ordet, så som "innbefatter" eller "innbefattende", ikke til hensikt å ekskludere andre tillegg, komponenter, heltall eller trinn.

11 Patentkrav Forbindersammenstilling (20) for å sammenstille et første element (22) til et andre element (23), hvori det andre elementet (23) har et fortilformet hulrom og en fortilformet åpning, den fortilformede åpningen i det vesentlige er posisjonert 90 grader på det fortilformede hulrommet og åpner seg til det fortilformede hulrommet, forbindersammenstillingen (20) innbefatter et avlangt festemiddel (24) med en første ende som kan festes til det første elementet (22) og en andre ende som kan posisjoneres i det andre elementets (23) fortilformede hulrom, den andre enden har en festemiddelåpning (29) med en forsenket perifer overflate på minst én side; og en skruegjenget nippel som kan posisjoneres i det andre elementets fortilformede åpning, og som kan lokaliseres i festemiddelåpningen hvori festemiddelets andre ende under bruk er posisjonert i det fortilformede hulrommet med festemiddelåpningen (29), med den forsenkede perifere overflaten innrettet med den fortilformede åpningen slik at den forsenkede perifere overflaten eksponeres gjennom den fortilformede åpningen og kontaktes når nippelen skrus og når nippelen beveger seg nedover på den forsenkede overflaten for å i det vesentlige sentrere nippelen i festemiddelåpningen og det avlange festemiddelet, og følgelig beveger det første elementet seg nærmere det andre elementet, karakterisert ved at det avlange festemiddelet er et todelt festemiddel hvor den første enden tilformes av en første festemiddeldel som har en skruegjenge på den ene enden og et skruegjenget fremspring på en motsatt ende, og den andre enden tilformes av en adskilt andre festemiddeldel som har en festemiddelutsparing med en komplementær skruegjenge for å ha inngrep med det skruegjengede fremspringets skruegjenge Forbindersammenstilling ifølge krav 1, hvori festemiddelet (24) posisjoneres slik at en del av den forsenkede perifere overflaten (30) som er distal til det første elementet (22), eksponeres gjennom den fortilformede åpningen og kontaktes når nippelen (2) skrus inn i festemiddelet (24) Forbindersammenstilling ifølge krav 1 eller 2, hvori det er en forsenket perifer overflate rundt festemiddelåpningen på begge sider av det avlange festemiddelet.

12 11 4. Forbindersammenstilling ifølge i et hvilket som helst av kravene 1 til 3, hvori det er et nippelhus (67) som har en i det vesentlige sylindrisk sidevegg (69) med to åpninger (72, 73) på motsatt side av hverandre for å ta imot festemiddelet, hvor dette nippelhuset (67) er posisjonert i den andre elementåpningen og muliggjør at nippelen (2) kan skrus inn i huset (67) og sikres i festemiddelet (24).. Forbindersammenstilling ifølge krav 4, hvori nippelhuset (67) ikke har noen basisvegg.

13 1

14 2

15 3

16 4

17

18 6

19 7

20 8

21 9

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2310382 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/4412 (2006.01) A61P 35/00 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 403/12 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP22342 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22342 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2D 23/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 237066 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E06C 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 224294 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.10 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2274977 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01K 83/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 213696 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 9/32 (2006.01) B23K 9/28 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.04.07 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 11438 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 1/343 (06.01) B63B 29/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert.02.23 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24012 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B2C 1/00 (2006.01) B2C 1/06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.12.22 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148670 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/137 (2006.01) A61P 25/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.02 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2129377 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/451 (2006.01) A61K 9/08 (2006.01) A61P 25/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.23

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2128505 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. F16L 9/12 (2006.01) F16L 3/14 (2006.01) F16L 11/127 (2006.01) F24F 13/02 (2006.01) H05F 3/02 (2006.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 218466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B67C 3/26 (06.01) B6D 47/ (06.01) B67C 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2178851 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 261/08 (2006.01) A61K 31/42 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 413/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2114970 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07F 9/58 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) A61P 1/00 (2006.01) A61P 11/06 (2006.01) A61P 19/02 (2006.01) A61P

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2011486 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.09.17 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2672278 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01R 1/067 (2006.01) G01R 1/04 (2006.01) G01R 19/1 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.04.20

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2243894 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2445326 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H05K 5/02 (2006.01) B43K 23/12 (2006.01) B43K 24/06 (2006.01) H01R 13/60 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240726 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H0K 3/36 (2006.01) H0K 3/42 (2006.01) H0K 3/46 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.17 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2213923 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 19/02 (06.01) F16L 19/028 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 270722 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F21V 23/02 (06.01) F21S 8/02 (06.01) F21V 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2261144 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6G 21/00 (06.01) B6G 21/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.07.08 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2238877 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47J 31/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.11 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22473 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.0.04 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217368 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B42D / (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert.04. (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216871 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H02J 7/00 (2006.01) H01R 13/22 (2006.01) H01R 13/62 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.08

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2317621 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.02.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 238 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16B 41/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.1 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2477830 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60K 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22619 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B21D 1/4 (2006.01) B21K 21/04 (2006.01) F42B /02 (2006.01) F42B /188 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21181 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 2/00 (2006.01) F16L 33/26 (2006.01) H01P 1/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.10.28

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2491293 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17C 3/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.2 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2311023 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G09F 17/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246321 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/135 (2006.01) C07C 211/42 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.12.12

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231500 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B66F 9/00 (2006.01) B60P 1/02 (2006.01) B60P 3/022 (2006.01) B62B 3/065 (2006.01) B66D 1/00 (2006.01) B66F 9/06

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2184425 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. E05B 17/20 (2006.01) E05B 63/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.02.06 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 1974881 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B27B 19/00 (06.01) A61B 17/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146022 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.11.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2082973 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 81/34 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.06.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2272978 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C12Q 1/68 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.08.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 223094 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A43B 7/32 (06.01) A43B 7/12 (06.01) A43B 7/34 (06.01) A43B 13/12 (06.01) A43B 13/41 (06.01) B29D 3/14 (.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2113323 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23B 31/02 (2006.01) B23B 31/20 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.11.19 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2236434 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 77/04 (06.01) B6D 77/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 11.12.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2096736 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02K 1/32 (2006.01) H02K 3/24 (2006.01) H02K 9/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22734 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F 11/02 (06.01) E04F 11/8 (06.01) F16B /02 (06.01) F16B 12/14 (06.01) F16B 37/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 7044 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 36/18 (06.01) A61K 33/04 (06.01) A61K 33/18 (06.01) A61K 33/ (06.01) A61K 36/22 (06.01) A61K 36/28 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2563678 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2563678 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B65D 6/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2015.01.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 17118 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60M 1/06 (06.01) B60M 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.29 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 08940 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 2/2 (06.01) A47G 19/34 (06.01) B6D 83/06 (06.01) G01F 11/26 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2708433 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61B 1/02 (2006.01) B61B 12/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.12 (80) Dato for Den

Detaljer

(86) Europeisk innleveringsdag

(86) Europeisk innleveringsdag (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 297978 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A41B 9/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28644 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60R 9/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.04 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22670 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.07.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146836 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47G 9/ (06.01) B26D 3/00 (06.01) B26D 3/28 (06.01) B29C 44/6 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231428 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.11.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2117944 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 21/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2404809 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B62D 21/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.07.22 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2613860 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B01D 15/18 (2006.01) C11B 3/10 (2006.01) C11C 1/00 (2006.01) C11C 1/08 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 88493 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 1/00 (06.01) H01L 23/34 (06.01) G06F 1/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.22 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift 1 3 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2207775 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/5377 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 413/14 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 242166 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06K 19/077 (06.01) G06K 19/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21847 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 7/08 (06.01) F24F 11/04 (06.01) F24F 12/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 238426 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01S 1/68 (06.01) B63C 9/32 (06.01) F41B 13/00 (06.01) F41B 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2097141 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A62B 35/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.08.19 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2147876 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6G 21/20 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02. (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 19724 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12. (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 20789 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61D 1/00 (06.01) B61D 17/ (06.01) B61D 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.06.04 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2264391 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F27D 3/1 (2006.01) C21B 7/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.11.18 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2217383 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B0B 12/00 (06.01) B0B 11/00 (06.01) G01F 11/02 (06.01) G01F 1/07 (06.01) G07C 3/04 (06.01) Patentstyret (21)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2252286 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/357 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.16 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP28769 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28769 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17D 1/18 (06.01) F16L 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.04. (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216387 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C10L 5/44 (2006.01) C10L 5/14 (2006.01) C10L 5/36 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.05.06

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2347165 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. F16M 11/24 (2006.01) B66F 1/06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.15 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 273 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B41J 2/175 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.05.12 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 9863 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 2/96 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.09.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2636033 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. Patentstyret G09B 23/28 (2006.01) G09B 23/30 (2006.01) (21) Oversettelse publisert 2015.11.09 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 211333 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B28B 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 261673 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) B60H 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.01.12 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 229688 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B29B 17/02 (06.01) D21B 1/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.18 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 230294 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F02M /00 (06.01) B60K 1/01 (06.01) F02D 19/06 (06.01) F02M 21/02 (06.01) F02M 37/00 (06.01) F02M 43/00 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2175588 B2 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04L 12/14 (2006.01) H04L 29/08 (2006.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2497702 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B62H 3/02 (06.01) B62H /00 (06.01) B62M 6/80 (.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.03.16 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2170890 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 487/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.03.12 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148223 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01V 3/ (06.01) G01V 3/24 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.04 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 260833 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/14 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.02.23 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2286082 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F02M /00 (06.01) F02F 1/24 (06.01) F02M /02 (06.01) F02M 61/14 (06.01) F16L 19/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2244923 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61K 9/ (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.09.30 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2268 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A41D 27/28 (06.01) A41D 1/06 (06.01) A41D 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.09 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2285808 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 471/20 (2006.01) A61K 31/407 (2006.01) A61K 31/424 (2006.01) A61K 31/437 (2006.01) A61K 31/438 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2141 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63B 7/08 (2006.01) B63B 21/00 (2006.01) B63B 21/0 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2770 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2770 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 3/00 (06.01) C21D 6/00 (06.01) C21D 9/04 (06.01) C22C 38/00 (06.01) C22C 38/44 (06.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2012637 B1 NORGE (19) NO (1) Int Cl. A47K 13/00 (2006.01) Patentstyret (4) Oversettelse publisert: 20.08.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2101014 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04G /08 (2006.01) E04G 1/1 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 269179 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. F21S 8/02 (06.01) F21V 17/16 (06.01) F21V 21/04 (06.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22799 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 31/23 (06.01) A61K 31/047 (06.01) A61K 31/231 (06.01) A61K 31/232 (06.01) A61K 31/3 (06.01) A61K 31/93 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 27191 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E0B 17/22 (06.01) E0B 47/00 (06.01) E0B 13/00 (06.01) E0B 63/18 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 0693 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 88/02 (06.01) B6D 88/12 (06.01) B6D 90/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.0.0 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2190 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C23C 14/28 (06.01) C23C 14/0 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.04. (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22332 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B21C 1/00 (06.01) B21C 9/00 (06.01) B21C 9/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.11 (80) Dato

Detaljer