Medlemsblad for H ordalands A ktive N olevande S upre 4H A lumnar. Årgang 8 Nummer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlemsblad for H ordalands A ktive N olevande S upre 4H A lumnar. Årgang 8 Nummer 2 2004"

Transkript

1 Medlemsblad for H ordalands A ktive N olevande S upre 4H A lumnar Årgang 8 Nummer I DENNE UTGÅVA: ÅRSMØTESEMINAR STORKURS FYLKESLEIR ØKONOMISK RAPPORT SENIOR-/ALUMN-TUR (VEDLEGG)

2 Årsmøteseminar 2004 Av: Cecilie Miljeteig Fredag 19. mars samlast me til årsmøteseminar på Dalatun i Lindås kommune. Det var noko lågt oppmøte blant medlemmene, til gjengjeld møtte alumnane mannsterke opp. Tilsaman blei det ein gjeng på 26 medlemmer og 14 alumnar. Heile H.A.N.S.A.-styret var samla for første gong. Då alle var komne starta me årsmøteseminarhelga offisielt med taco og alt tilbehør, lekkert tilberedt av vår eigen knivmester (raskare enn sin eigen skygge...) Hallgeir og kjøkkensjef Bjørn Ove. Etterpå var det tid for seminar i regi av Geir og Astrid. Dei starta med gjennomgang av årsmøtepapirer, men mest bli-kjent aktivitetar. Medlemmene sov i litlesalen, og det vart tidleg ro. Så tidleg at det var lite å gjera for nattevaktene, og hovudoppgåva deira var å sjekke at det ikkje var brann nokon stad (grunna manglande brannvarslingssystem i bygningen, men kva er vel betre enn ein årvåken alumn..?). Laurdag starta med frukost og fortsette med seminar det meste av dagen. Før lunsj var det tid for uteaktivitet med leikar og natursti, der alle var flinke og fekk fleire tusen poeng. I tillegg fekk me endeleg avgjort at Pippi er verdens sterkaste. Etter lunsj fortsette seminaret. Med berre ein dusj og garderobe utan lås hadde me eit lite logistisk problem. Dette ordna me lett for medlemmene med dusjtider og vakter. For alumnane som dusja meir innimellom var det litt meir gambling (Eg er ikkje Gunnar, Arnfinn..!). Med Hallgeir på kjøkkenet hadde me andre alumnar så å seie ingenting med tillaginga av middagen å gjere. Medlemmene begynte etterkvart å hoppe inn i finstasen, og jentedoen blei raskt full (ikkje overraskande med når 75 % var jenter...). Rommet nede (ned trappa og forbi sjørøverskuta) blei pynta og bord dekka til festmiddagen. Og så var alt klart. Heilt tilfeldig (double blind test, completely random) var kvar 6. person rundt bordet ein gut. Astrid og Geir var vertskap. Festen starta med velkomstdrikk, og deretter middag, og sjølvsagt H.A.N.S.A.-spesial til dessert. Etter noko bevegelse i form av polynese, var det hyggelig samling nede i middagsrommet, med kortspeling, tantrix, dansing, sosialisering og premieutdeling for naturstien. Likevel blei det tidleg ro også denne kvelden. Søndag morgon vakna medlemmer og alumnar utkvilte og klare til det store årsmøtet. Etter tin god frukost ankom klubbrådgjevarar og andre og alle samlast i storesalen. Sjølve årsmøtet var kanskje eit av tidenes kortaste og slutt allereie ved lunsjtider. Etter at årsmøtedeltakarane hadde forlatt bygningen, gjekk alumnane i gong med rydding. Dette inkluderte tømming av isboksar (ca 10 alumnar, ca 10 skeier, 3 halvfulle 5-liters isboksar og meir enn litt sjokoladesaus, alt samla på golvet i litlesalen...). Ei fin avslutning på ei fin helg.

3 Storkurs april Av: Bjørn Ove Johnsen Å reise til Nordheimsund eller stader som er rett i nærleiken er på veg til å verte ei årleg hendig i Hordaland 4H. Dette året var i så måte ikkje noko unntak. Det vart ei minneverdig helg på mange måter, og som mange nok kjenner til vart det eit brått vendepunkt i livet til Geir då han måtte kvitte seg med ein god ven gjennom mange år. Journalisten i meg har vore på synfaring og observert at sjøl om Geir har annonsert si utskifting, er det nok bare for sterke røynsler knytt til venen. Han har nemleg ikkje kvitta seg med den enno, ein ung betre modell har teke over det daglege slitet...

4 Fylkesleiren juli Av: Bjørn Ove Johnsen I år, som nesten alle år tidligare var det klart for den verkeleg store hendinga, fylkesleiren. Om lag 80 medlemmer og i underkant av 10 alumnar inntok fulle av forventninger og glede i blikket Lygra. For enkelte av oss starta leiren i god tradisjon helga før, med oppbygging av miljøtorget. Styret hadde på førehand ytre ønske om å samle flest mogleg alumnar allereie onsdagskvelden (kanskje for å mimre om dei gode tidene med femdagars leir?). Denne kvelden gjekk med til grilling, leiking med vannscooter og sosialt samvære. Det var ein nøgd, om enn litt liten, gjeng med alumnar som krøyp i soveposane sine den kvelden. Det evige ønsket om å få opp både sal og aktivitet i miljøtorget førte til gjennopptaking av den glimrande idèen med tema for miljøtorget. No var det kanskje ikkje kreativiteten som stod i høgsetet då «Ole Brum» kom opp som endeleg val. Me vart mottekne med forståing og stor velvilje av leirkomitèen, her er det berre å applaudere! Miljøtorget levde sitt eige liv, akkurat som det skal gjere på ein god leir. Til og med miljøtorget vart sjølvsagt påverka av det sørgelige faktum at det ikkje er like mange deltakarar på leir som for nokre år sidan. Men alt i alt kan me sjå tilbake på miljøtorget som eit vellykka tiltak, sjøl om det raskt viste seg at jobbfordelinga internt kunne vore noko betre. Over til den viktige (kjedelige?) delen, økonomien. For å oppretthalde den heller strame sparelinja som det vart lagt opp til frå byrjinga av året har me forsøkt å halde utgiftene på eit absolutt minimum. Dette meinar eg me har klart ganske så bra. Foreløpig overskot er på rett i overkant av kr. Sjølvsagt kan ikkje eit innlegg som dette gje eit korrket inntrykk av korleis me hadde det. Men, me kan jo håpe at bileta kan fortelja litt av sanninga...

5 Hansa... Av: Sigbjørn Hovland, mai 2004 Det er vår. Lukten av våryre knopper og alskens grønt siver ut fra hver en krok, og til og med midt i hjertet av Bergen har våren en klam hånd rundt byens borgere, tilreisende og ikke minst et stadig økende antall turister. Selv sitter jeg på kontoret mitt, midt i Bergen sentrum, og ser fremdeles ikke mer enn rett over gaten, og inn i en gul husvegg. Bøyer jeg meg frem kan jeg så vidt skimte den blå himmelen (de gangene den er blå)... En lang periode i livet mitt stod 4H svært sentralt. Prosjekter, leirer i inn- og utland, kurs, ÅLVÅGS og mye mye mer som aldri forsvinner fra minnet selv om interessen har dabbet av. Deretter, og sterkt overlappende med 4H-interessen var hovedfokus musikk. Eget band, turneer, CDutgivelser, radiospilling og mye mye mer som heller aldri forsvinner fra minnet selv om det ser ut til at drømmen om å bli rockestjerne før jeg fyller 30 er fjernere enn for bare ett par år siden. Det er ikke det at jeg nærmer meg 30, men mitt store musikkprosjekt, Novocaine, er lagt på is. (Håper noen synes det er synd...). Nå er den nye lidenskapen oppstart av eget firma, og det å ha en ny lidenskap å bli fanget av når en gammel tar slutt, det har nok reddet mye av nattesøvnen min. Jeg har riktignok drevet for meg selv en stund, og jeg har vel også minnet leserne av Han sa på det noen ganger (ofte med en fortvilet vinkling på negativ økonomi og mye arbeid). Og det er det det har vært: mye arbeid og lite penger. Men, det er verdt det. Å starte for seg selv: Å være entreprenør, gründer og innovatør er en heftig jobb, og ofte (som tidligere klaget over) et dårlig økonomisk valg. Jeg har imidlertid vært heldig. De siste 3-4 årene har jeg ikke vært helt klar over at jeg gradvis, sakte men sikkert, har startet for meg selv. Jeg var ansatt, jeg startet et enkeltmannsforetak, overtok mer og mer ansvar, og plutselig står jeg her med et produkt, kunder og et stadig voksende pågangsmot. Dette med titler er et sårt tema. Jeg har, på tross av mange års interesse og engasjement, alltid hatt problemer med å kalle meg musiker eller poet. Har aldri forstått hvorfor, inntil nylig. For først da jeg fant ut hvor enkelt det var å kalle seg gründer, en tittel jeg trodde var forbehold Stein Erik Rimi Hagen, Kjell Inge Røkke og slike, gikk det et lys opp for meg. Jeg brenner for dette, virkelig. Det er dette jeg har lyst til, og jeg mener jeg har mange av de egenskapene som kreves for å komme et lite stykke på veg. Å være musiker krever så mange ting jeg ofte nedprioriterte, og det ble derfor vanskelig å være nettopp det. Poesien har jeg også forsøkt, men kunne nok aldri kalt meg poet. Hobbypoet kanskje? Hobbymusiker? Tilbake til gründeren i meg. Jeg tror jeg kan se tilbake på de første årene mine i 4H og finne eksempler som gjør meg bedre skikket til å etablere eget firma: Vi lærte ansvar, måtte ta ansvar, fordele oppgaver, føre regnskap, lede møter, være i kontakt med andre mennesker, skape nettverk (i mitt tilfelle mellom de fine jentene i Rommetveit 4H og oss tøffe gutta i Sisu). Opp gjennom 4H-karrieren har jeg stadig fått sosialt og faglig påfyll som har betydd mer for meg enn mye annet i livet. Når jeg så leser medlemsbladene i dag, og ser små prosjektoppgaver bli til bedrifter, og de små aspirantene og juniorene bli til bedriftsledere, da tenker jeg at de helt sikkert ikke vet hva dette kommer til å bety for dem senere. Og det er heller ikke det at det er en bedrift som er viktig. Det er det at det er de unge som gjør det. Jeg husker at jeg følte meg veldig voksen i 4- klasse på barneskolen, men når jeg ser en tilsvarende gammel pjokk i dag, så slår det meg ofte at jeg tok feil. Og i dag: I dag ser jeg på meg selv som ung, selvfølgelig... Til dere alle sammen: God vår. Og en liten påminnelse: Nyt sommeren mens den er her, ikke vent! En god venn av meg ventet for lenge i fjor, og plutselig var det høst.

6 Økonomisk rapport Frå kasseraren I samråd med årsmøtevedtak kjem ei kort oversikt over korleis den økonomiske situasjonen i H.A.N.S.A. er. Eg vil påpeke at desse tala må sjåast på som førebels og berre er meint for å gje ein peikepinn på korleis resultatet i år vil ende opp. Postar som me allereie no veit kjem til å avvike (stort) frå budsjett er: -Årsmøteseminar, her får me ikkje ,- i inntekt då seminaret i fjor var betalt for frå fylket likevel -Samling haust, denne vert som kjent avlyst Rekneskap 2004 Budsjett 2004 Inntekt Utgift Inntekt Utgift Medlemskontingent , , , ,00 Årsmøteseminar 6 158, , , ,00 Miljøtorg , , , ,00 Nyttårshelg 320, , ,00 Renter ,00 - Reiseutgifter ,00 Administrasjon , , ,00 Støtte til kurs , ,00 PR-materiell 935, , ,00 Plakettfest Samling -haust , ,00 Gåver - 104,00-500,00 Gebyr ,00 Innvestering miljøtorg Rekruttering , ,00 Materiell Frifond ,00 - SUM , , , ,00 Overskot 8 388, ,00

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Innleiing Overskrifta for samlinga kjem frå Jesus si utfordring i Matteus 6,33: Søk fyrst Guds rike

Detaljer

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer

INNLEDNING SKRIVING I FYR

INNLEDNING SKRIVING I FYR SKRIVING I FYR INNLEDNING Dette ressursheftet gir eksempler på hvordan norskundervisninga på yrkesfag kan gjøres treffsikker. Treffsikker undervisning er forankret i kompetansemålene i faget og de grunnleggende

Detaljer

LaGaviota. Måken Gratis informasjonsblad for Sjømannskirken på Gran Canaria Nr. 2-2014 Årgang 11. Avtroppende konsul Gry

LaGaviota. Måken Gratis informasjonsblad for Sjømannskirken på Gran Canaria Nr. 2-2014 Årgang 11. Avtroppende konsul Gry LaGaviota Måken Gratis informasjonsblad for Sjømannskirken på Gran Canaria Nr. 2-2014 Årgang 11 Avtroppende konsul Gry s. 16 og 17 Lis Ann overtar etter Gry s. 2 La Gaviota ønsker alle en God Sommer! Kgl.

Detaljer

Olaf Moriarty Solstrand. Trolløya. eit godnatteventyr. Solstrand Tekst og Bobler

Olaf Moriarty Solstrand. Trolløya. eit godnatteventyr. Solstrand Tekst og Bobler Olaf Moriarty Solstrand Trolløya eit godnatteventyr Solstrand Tekst og Bobler 2013 Solstrand Tekst og Bobler, Ski www.olafsolstrand.no/trolloya/ Omslagsillustrasjon: Ida Eva Neverdahl, jellyvampire.deviantart.com

Detaljer

Hårsår Årets nysgjerrigper 2012

Hårsår Årets nysgjerrigper 2012 Hårsår Innlevert av 1.og 2.kl ved Tokke skule (Tokke, Telemark) Årets nysgjerrigper 2012 Mange vaksne tenkjer nok på noko anna når dei får spørsmålet om dei er hårsåre. Elevane våre kom aldri inn på dette

Detaljer

fokus tidende misjon nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan

fokus tidende misjon nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan fokus misjon s tidende nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan 4 8 10 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger

Detaljer

Manglar midlar. Næravisa. Idol-feber. Vi er òg på nett: er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2.

Manglar midlar. Næravisa. Idol-feber. Vi er òg på nett: er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2. NA Næravisa Deltakeren er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2 Idol-feber Hallgrim Nybø fra Ørsta har overlevd Idol-sirkuset så langt. Side 8 og 9 Lokalavis for Volda og Ørsta

Detaljer

Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for.

Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for. Nytt fra Sogn og Fjordane / Hordaland Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg

Detaljer

LEDER FORUM. Første ordinære landsting. www.kfuk-kfum-speiderne.no. nr. 2 2005-3. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne

LEDER FORUM. Første ordinære landsting. www.kfuk-kfum-speiderne.no. nr. 2 2005-3. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne LEDER FORUM nr. 2 2005-3. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne Første ordinære landsting www.kfuk-kfum-speiderne.no Svein Olav (26) er redaktør for Lederforum. 2 LEDER LEDERFORUM Nr. 2. 2005 3. Årgang

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 1 2008-120 årgang

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 1 2008-120 årgang Trygg Havn Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 1 2008-120 årgang Leder Trygg Havn Misjonsoppdraget Av daglig leder Roald Øvrebø Den indre Sjømannsmisjon Den indre Sjømannsmisjon ble stiftet i 1880

Detaljer

«Å dele idéer, erfaringer og kunnskap er noe av det mest verdifulle som skjer i LLA-familien»

«Å dele idéer, erfaringer og kunnskap er noe av det mest verdifulle som skjer i LLA-familien» Eit utvalg gode idéar og eksempel frå lokalavisene og LLAs idé- og kunnskapsbank. 10 Gode avisidéar 3. kvartal 2010 16 REPORTASJE! JAN KUNNE NOTER Det var en fin artikkel dere hadde om Jan Danielsen i

Detaljer

BARNA ER KLAR FOR VALGKAMP!

BARNA ER KLAR FOR VALGKAMP! Nr. 2 2013 BARNA ER KLAR FOR VALGKAMP! Valget og PRESS LNU: Bruk stemmeretten din Intervju med Marco Elsafadi Bildeserien: Barnekunstmuseet INNHOLD 04 06 08 10 12 14 18 20 22 24 26 28 30 PRESS siden sist

Detaljer

God stemning på Landsmøtet i Ålesund

God stemning på Landsmøtet i Ålesund Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 8/2014 126. årgang God stemning på Landsmøtet i Ålesund Les frå Landsmøtet side 18 24 Les også: Intervju med generalsekretær André Sætre Frå lengst bak til matros

Detaljer

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no Framtidas utdanningspolitikk Borns motoriske utvikling Tilpasset opplæring www.pedagogstudentene.no Husk forsikring! Forsikringer er kanskje ikke det første man tenker på ved semesterstart, men det er

Detaljer

Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 Ett er nødvendig... Ny start på Fjelltun Friskus frå fjordane Karmøy kaller Med hammer og kost

Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 Ett er nødvendig... Ny start på Fjelltun Friskus frå fjordane Karmøy kaller Med hammer og kost Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 E t t e r n ø d v e n d i g... N y s t a r t p å F j e l l t u n F r i s k u s f r å f j o r d a n e K a r m ø y k a l l e r M e d h a m m e r o g k o s t 3 R e k t o r s

Detaljer

VI KJENNER NOEN FORENINGEN FOR MUSKELSYKE

VI KJENNER NOEN FORENINGEN FOR MUSKELSYKE VI KJENNER NOEN EN BROSJYRE FRA LIKEMANNSUTVALGET I FORENINGEN FOR MUSKELSYKE 2007 Annie, Krokelvdalen Diagnose: CMT Å leve med en muskelsykdom gir oss mange utfordringer små som store. For de som opplever

Detaljer

ALUMNYTT ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER. Nr. 2 Desember 2007. LES MER OM: IFYE Julie og Otto RAA - Ny klubb Høstkurs i Stavanger Julegavetips

ALUMNYTT ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER. Nr. 2 Desember 2007. LES MER OM: IFYE Julie og Otto RAA - Ny klubb Høstkurs i Stavanger Julegavetips ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER ALUMNYTT Nr. 2 Desember 2007 Frode på høstkurs. LES MER OM: IFYE Julie og Otto RAA - Ny klubb Høstkurs i Stavanger Julegavetips 2 ALUMNYTT LEDER HAR ORDET Det er vintertid

Detaljer

Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går?

Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går? Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går? Innlevert av 5.trinn ved Austebygd skule (Radøy, Hordaland) Årets nysgjerrigper 2014 Eg har verdens beste jobb. Eg er nemlig kontaktlærar for ein superinspirerande

Detaljer

et privat forslag. Presidenten: Representanten May Hansen vil framsette Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig

et privat forslag. Presidenten: Representanten May Hansen vil framsette Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig 1748 6. feb. Riksrevisjonens undersøkelse av inntektssystemet for kommunene 2004 Møte fredag den 6. februar kl. 10 President: J ø r g e n K o s m o Dagsorden (nr. 47): 1. Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen

Detaljer

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 3/2015 127. årgang. Elieser som fiskarheim i Ålesund

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 3/2015 127. årgang. Elieser som fiskarheim i Ålesund Trygg Havn Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 3/2015 127. årgang Elieser som fiskarheim i Ålesund Side 16-23 Les også: Lørdakskafe i Bodø Bygdakveld i Karmsund Sammenslåing av kretser Andakt Fritt

Detaljer

Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 1 fredag 25. februar 2005. Øvingsavis for AMF, Høgskulen i Volda. GRATIS

Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 1 fredag 25. februar 2005. Øvingsavis for AMF, Høgskulen i Volda. GRATIS NA Næravisa Sunnmørsbunad fra Norge eller Kina? Etterspørselen etter bunader er stor, men håndarbeidstradisjonen er i ferd med å dø ut. Løsningen finnes kanskje i Asia. Midten Lokalavis for Volda og Ørsta.

Detaljer

Kjekt og keisamt. Ei følgjeevaluering av prosjektet Kvitebjørnen undring og læring OLE MARIUS HYLLAND

Kjekt og keisamt. Ei følgjeevaluering av prosjektet Kvitebjørnen undring og læring OLE MARIUS HYLLAND Kjekt og keisamt Ei følgjeevaluering av prosjektet Kvitebjørnen undring og læring OLE MARIUS HYLLAND TF-notat nr. 14/2013 Tittel: Undertittel: TF-notat nr: 14/2013 Forfatter(e): Kjekt og keisamt Ei følgjeevaluering

Detaljer

Desember Nr. 4 2012 11. årgang www.fok.no. Menighetsbladet Pust nr 4 32012 1

Desember Nr. 4 2012 11. årgang www.fok.no. Menighetsbladet Pust nr 4 32012 1 pust Desember Nr. 4 2012 11. årgang www.fok.no Et fadderbarn til jul? Ida Husebø reiste til Uzhgorod i Ukraina og traff sine to fadderbarn og mange andre barn i fattige landsbyer som kunne trengt en norsk

Detaljer

SOMMER 2011. lekende lønnsomt KUNDEMAGASIN FR A RIGO AS. Derfor vil de ha. egeninkasso. Mange åpenbare fordeler, sier Thomas Breen, (Ap)

SOMMER 2011. lekende lønnsomt KUNDEMAGASIN FR A RIGO AS. Derfor vil de ha. egeninkasso. Mange åpenbare fordeler, sier Thomas Breen, (Ap) SOMMER 2011 lekende lønnsomt KUNDEMAGASIN FR A RIGO AS Derfor vil de ha egeninkasso Mange åpenbare fordeler, sier Thomas Breen, (Ap) Kjære leser Egeninkasso har en rekke åpenbare fordeler framfor tradisjonelle

Detaljer

lesevaner, lesetips, nye medier Lesesenteret

lesevaner, lesetips, nye medier Lesesenteret lesevaner, lesetips, nye medier Lesesenteret Redaktør: Trude Hoel Utgitt i 2008 av Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking Universitetet i Stavanger, 4036 Stavanger Telefon: 51 83 32 00 E-post:

Detaljer

Erasmus europeiske fristelser for deg som vil studere ute

Erasmus europeiske fristelser for deg som vil studere ute Eurotrigger Erasmus europeiske fristelser for deg som vil studere ute Essensen av Tyskland Som ein lang ferie, sjølv om eg jobba hardare enn nokon gong før, seier Tove Ragna Reksten. Våren 08 hadde ho

Detaljer

Trine Lise med hjerte for fostermor s 12. Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14

Trine Lise med hjerte for fostermor s 12. Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14 TØFT, MEN VERDT DET Trine Lise med hjerte for fostermor s 12 TOMMY SVINDAL LARSEN VENTER PÅ FOSTERBARN s 04 Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14 02 LEDER Innhold 03 IKKE alle BaRN KaN bo hjemme I Norge

Detaljer

Danset seg til Skottland. 23 elever ved Ørsta og Volda Ballettskule reiste i går til Skottland med forestillingen Lost in Norway.

Danset seg til Skottland. 23 elever ved Ørsta og Volda Ballettskule reiste i går til Skottland med forestillingen Lost in Norway. NA Næravisa Danset seg til Skottland 23 elever ved Ørsta og Volda Ballettskule reiste i går til Skottland med forestillingen Lost in Norway. Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 17 onsdag 11. oktober 2006.

Detaljer