Bitraf Resultatregnskap0per

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bitraf Resultatregnskap0per031.12.2012"

Transkript

1

2 Bitraf Resultatregnskap0per Note 2012 Driftsinntekter Medlemskap 1 89, Bedriftspartner 2 15, Sum;driftsinntekter 104, Driftskostnader Husleie 80, Labutstyr 3 3, Bankkostnader Kostnader;til;Brønnøysundsregistrene Sum;driftskostnader 84, Driftsresultat 20, Finansinntekter/finanskostnader Renteinntekter Sum;finansposter Ordinært0årsresultat 20, Årsoppgjørsdisposisjoner Overført;til;egenkapital 4 20,332.29

3 Bitraf Balanse0per Eiendeler Note 2012 Fordringer Ubetalt;medlemskap Sum;fordringer 0.00 Bankinnskudd,0kontanter0o.l.: Bankinnskudd 20, Depositumskonto 66, Sum;omløpsmidler 86, Sum0eiendeler 86, Egenkapital0og0gjeld Opptjent0egenkapital Fri;egenkapital Årsresultat 4 20, Sum;egenkapital 4 20, Gjeld Depositumslån;fra;Morten;Hustveit 66, Sum;gjeld 66, Sum0gjeld0og0egenkapital 86,620.29

4 Bitraf Noter02012 Note010K0Medlemskap Grunnet;flytting;i;dagene;før;generalforsamling;var;medlemsregisteret;utilgjengelig;og;det; nøyaktige;antallet;betalende;medlemmer;ved;årsskiftet;er;ukjent.;per;31.;mars;2013;hadde; foreningen;26;betalende;medlemmer;som;betalte;ca.;11;000;kr;til;sammen,;og;det;faktiske;tallet; ved;årsskiftet;er;ventet;noe;lavere;enn;dette. Note020K0Bedriftspartner Foreningen;hadde;1;bedriftspartner;ved;utgangen;av;året. Agens;AS;er;bedriftspartner;for;1R3;personer;juli;2012;til;juni;2013. Note030K0Labutstyr Noe;labutstyr;ble;kjøpt;inn;I;løpet;av;perioden: ;;;;;;;; CNC;Bits ;;;;;;;; Diverse;elektronikkomponenter ;;;;; 2, Aircondition ;;;;;;;; Komponentskap ;;;;; 3, Sum;labutstyr Note040K0Egenkapital 0 Egenkapital;per;1/1R , Årets;overskudd 20, Sum;egenkapital;per;31/12R2012 Note050K0Ubetalte0medlemskap Ubetalte;medlemskap;til;forfall;ettergis;som;hovedregel.;Dette;gjelder;ikke;24/7;medlemmer.; Fordi;faktureringen;av;medlemskap;ikke;er;periodevis;er;ikke;denne;posten;helt;nøyaktig.

5 Driftsbudsjett,Bitraf 29.$april$2013 DRIFTSINNTEKTER Noter Månedlig,budsjett,2013 Medlemsinntekter Bedriftspartner Sum,Driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Leie$i$Youngs$Gate$ Avdrag$lån Utstyr$og$forbruksmateriale 800 Diverse 500 Sum,Driftskostnader Driftsresultat 658 Note,1 Note,2 Note,3 Note,4 Bitraf$har$per$25.$mars$26$medlemmer$ som$betaler$mellom$300$og$500$kr$i$ medlemsavgift,$til$sammen$ca$11$000$kr$i$ fordringer$hver$måned. Bedriftspartner$er$medlemskap$til$ansatte$ i$bedrifter$som$betales$forskuddsvis$for$et$ år$av$gangen.$i$2012$hadde$foreningen$1$ bedriftspartner. Husleie$samt$andre$tjenester$i$Youngs$ Gate$6$$kjøpes$av$Byteraffineriet$AS,$ Bitrafs$heleide$datterselskap. I$forbindelse$med$flytting$og$oppussing$i$ Youngs$Gate$6$tok$foreningen$opp$et$ privat$rentefritt$lån$på$27$500$kr.$lånet$ forfaller$15.$mars$2014.$lånet$sammen$ med$2$500$kr$i$egenkapital$ble$brukt$til$å$ stifte$byteraffineriet$as$18.$mars$2013.

6 Byteraffineriet AS skipingsmøte 6/12/13 3:54 PM Årsmelding for foreninga Bitraf 2012 ==================================== Bitraf si skiping Morten Hustveit såg etter eigna lokale for ein forening/kontorlokale som kunne fungera på same måte som PING (Program-, informasjons- og nettverksteknologisk gruppe) på UiO, men for fleire enn studentar. Han fann eit lokale i Darres Gate 24, og gjorde alt av praktisk tilretteleggjing. Møbler handla i hovudsak Morten inn på IKEA og me fann ymse anna møblement på Finn og frå familie. Bitraf fekk óg ganske fort eit sett med skjermar frå Opera, og eit par maskiner frå trygvis. Utanom det var det i oppstarten relativt driftige byggekvelder der me lagde lyddemparar for å hengja opp i lokalet. Det hjalp utruleg mykje på romklangen. Byggekvelder Byggekveldene endra seg etter me hadde fått gjort ein del av det praktiske, over på meir elektronisk bruk. Dei er framleis dei mest besøkte arrangementa på Bitraf og har omtrent utan unnatak vore arrangert torsdag kvar einaste veke. I samanheng med byggekveldene hadde Bitraf eit 3D-skrivar-møte med jensa som primus motor. Det trakk overraskande mange folk (20+). I desember hadde https://bitraf.no/dokument/bitraf-aarsmelding-2012.htm Page 1 of 3

7 Byteraffineriet AS skipingsmøte 6/12/13 3:54 PM Bitraf sitt då tredje 3D-skrivar-møte med rett under 50 folk innom. Me hadde ein etseworkshop i Februar med maks 16 deltakarar og alle plassane vart fylt opp. p2k mortehu skreiv eit kombinert medlemsskapssystem og kjøleskåpsinnhaldsystem som neste generasjon av p2k4 som var sist utgåve på PING. Det er skrive i C, men har ikkje sett veldig mykje utvikling etter det fyrst vart skrive. ccscanf har vedlikeholdt det sidan. Av innhold i kjøleskåpet so var det i starten prega av ekstreme mengder Ramløsa, kjøpt frå Sverige. I det siste har ingen gjort noko slikt storinnkjøp og me har hatt eit lite utval øl og noko brus her og der. Me har ikkje hatt stort med etbare varar i p2k13. Sosialt I byrjinga av Bitraf var me flinke til å samlast på sokalla pub-kveldar, der me hang på Bitraf før me ofte gjekk ut på ein utestad. Det holdt opp då hausten kom. Det avheng som alt anna av at nokon tek det på seg å få til slik aktivitet og det har det vore mindre av i det siste. Me har ikkje hatt organiserte filmkvelder, men har sett mange filmer på Bitraf. Som oftast på kvelden når alle er leie av å arbeida. Styret mortehu drog til San Francisco og gav opp plassen sin i styret. havchr og erikberg gav óg opp plassen sin på same tid. mastensg, jensa og ccscanf overtok i styret. Nykeltal Me hadde 100 meetups dette året. Det er to i veka i gjennomsnitt. meetup p2k betalande >mai Medlemar 2012 betalingsnivå pris tal https://bitraf.no/dokument/bitraf-aarsmelding-2012.htm Page 2 of 3

8 Byteraffineriet AS skipingsmøte 6/12/13 3:54 PM https://bitraf.no/dokument/bitraf-aarsmelding-2012.htm Page 3 of 3