LYE VELLAG, ET LAG FOR ALLE PÅ LYEFJELL.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LYE VELLAG, ET LAG FOR ALLE PÅ LYEFJELL."

Transkript

1 Side: 1 Lyeblekkå... Årgang 2, Nummer 2 Opplag 650 stk. Medlemsavis for Lye Vellag November 2003 VISDOMSORDET: Lat ikkje ein dag gå utan ein god tanke! Du får heller stela han om du ikkje kjem på han sjølv. Olav H. Hauge SIDEOVERSIKT 1. Tenning av julegrana 2. Fra Vellaget 3. FAU, Lye skule. 4. Haustfest i Lyeparken. 5. Reguleringsplan for Lyefjell 6. Nye boligprosjekt. 7. Annonse boligprosjekt 8. ADSL på Lye 9. Klasse 2a, Lye skule 10. Logo konkurranse 11. Annonse ADSL 12. Annonser Det er snart jul! Sundag 30. november vil Lye Vellag ha eit arrangement i samband med tenning av julegrana. Dette året er det tredje gong eit slikt arrangement føregår på Lye. Dei som tok turen til parken 1. sundag i advent i fjor, kan nok hugsa eit kaldt og blåsande, men stemningsfullt arrangement. Alle faklane måtte slukkast, for å hindra at farlege situasjonar ville oppstå. Likevel var det imponerande mange som hadde trossa ver og vind for å få ein smak på julestemninga. Dette året blir det ikkje fakkeltog. Dette fordi musikkantane blir blåfrosne når dei skal gå i tog å spela på denne årstida. Vi startar derfor i Lyeparken kl. 17:00. Vi håpar at mange vil møta opp og støtta opp om arrangementet. Kom å bli med, store og små. Sal av noko varmt. Underhalding/Lye Skulekorps Tenning av juletre og gang rundt treet. Kjem nissen? ASDL Bredbånd på Lye Nå kan du få ADSL bredbånd på Lye. Telenor skal ha ferdig bygget ut telefonsentralen på Lye innen 5. desember. Les mer på side 8. Lyeblekkå på internett!

2 Side: 2 Fra Vellaget Hei igjen. Forfallet på Lye I forrige nummer av Lyeblekkå, påpekte vi det mangelfulle vedlikeholdet av fellesområdene på Lye. Busskuret i Fjellveien er omsider blitt fjernet. Vellaget hadde planlagt en aksjon torsdag 30. oktober kl. 17:00. Vi skulle da frakte buss-skuret fra Fjellveien og plassere det utfor rådhuset. Vi hadde og planlagt å kontakte Jærbladet for å formidle vår aksjon. Men onsdag 29. oktober ble buss-skuret fjernet av kommunen. Vi skal få et nytt i betong. Jeg har ikke fått noen dato for dette enda. Bilvraket som i lengre tid har stått ved Granittveien, er nå fjernet. Møte med kommunen. Vellaget hadde møte med kommunen 7. desember. Det generelle forfallet og manglende vedlikeholdet på Lye var hovedtema. Vi kommer med mer innformasjon om sakene som ble drøftet på dette møtet etter at er de er blitt behandlet av styret i Vellaget. Vi lager en tiltaksplan for oppfølging mot kommunen. Omregulering av området v/prix Tomta v/prix skal omreguleres til boliger. Sandnes Boligbyggelag har, sammen med Block Berge Bygg AS, planer for utbygging av dette området. (Se plan for dette side 5) SBBL vil holde visning for oss på Lye førstkommende lørdag og søndag. (Se annonse side 7) ADSL Det er hyggelig å konstantere at vi nå får mulighet for ADSL på Lye. Vellaget har jobbet med å få alternativ til Jæren Kabelnett i lengre tid. Se egen artikkel. Ballbinge v/monsanut Lye Vellag vurderer sammen med Time Kommune, muligheten for å få bygget en ballbinge v/ Monsanut. Dette er kommet i stand etter initiativ fra beboere. For å få dette prosjektet realisert, må det legges ned mye dugnad fra initiativtakerne. Vellaget bygger ikke anlegg, men vi kan være behjelpelige med å søke om offentlige tilskudd. Vi er opptatt av at Vellaget ikke skal ha ansvar for vedlikehold/drift av et anlegg av denne type. Sandvolleyball Vi har fått forespørsel/tips om å bygge sandvolleyball bane. Vellaget bygger ikke anlegg, men vi kan være behjelpelige med søknader om omregulering av områder til andre formål enn de er tiltenkt. Initiativtakerne bør kunne dokumentere behovet for et slikt anlegg både i dag og i flere år fremover. Vellaget er i utgangspunktet positiv til tiltak for barn, unge, voksne og eldre på Lye. Ta gjerne kontakt med en i styret (se side 4) dersom du har innspill. Du kan gjerne skrive et leserbrev som du kan få på trykk i Lyeblekkå. Kjell Salte

3 Side: 3 Foreldra sitt Arbeids Utval - FAU - Lye Skule Vi på Lye Skule er heldige som har ein så ny skule. Dei aller fleste elevane sin skuleveg er på sykkel/gangstiar med gatelys. Samarbeidet mellom lærarane og foreldra fungerer godt. Arbeidsutvalet har denne paragrafen skriven frå departementet å halda seg til. Dette står skrive i opplæringslova om foreldrerådet ved grunnskolar. På kvar grunnskole skal det vere eit foreldreråd der alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer. Foreldrerådet skal fremje fellesinteressene til foreldra og medverke til at elevar og foreldre tek aktivt del i arbeidet for å skape godt skolemiljø. Foreldrerådet skal arbeide for å skape godt samhald mellom heimen og skolen, leggje til rette for trivsel og positiv utvikling hjå elevane og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet. Foreldrerådet vel eit arbeidsutval. Arbeidsutvalet vel to representantar med personlege vararepresentantar til samarbeidsutvalet. Leiaren for arbeidsutvalet skal vere den eine av representantane. Arbeidsutvalet (FAU) har ansvar for å senda ut innkalling til foreldra. 17. Mai-komiteen skal bestå av foreldra/føresette til elevane i 6. og 7. klasse. I tillegg er det et styre for 17. Mai-komiteen som består av 8 personar. Kvart år vel ein 4 nye representantar blant foreldra til elevar i 6. klasse. Desse er i styret i 2 år. Eit styreverv i 2 år gjev fritak for seinare deltaking i 17. Maikomiteen. Like lenge som skulen har eksistert, har det vore diskusjon om vegen som går forbi skulen. Utallige brev har blitt sendt til kommunen i denne saka. Det er bare eit under at det ikkje har skjedd noko veldig alvorleg med våre elevar. Bussen har også rute forbi her. Når elevane skal bada på Bryne, føregår av og påstiging her. Når den nye butikken opnar ved innkjøringa til feltet, skal det bli ei løysning på dette. Leike- og uteområdet har også engasjert foreldra i alle tider. Når butikken blir flytta blir det spennande å sjå korleis området rundt skulen blir. Skuleåret 2002/2003 begynte me å innføra Olweusprogrammet mot mobbing og antisosial åtferd på Lye skule. FAU har ein representant med i dette arbeidet. Her har det blitt ein kompetanseheving og forbetring av inspeksjonsrutinar blant dei vaksne. Alle klassane har innført reglar mot mobbing og har regelmessige klassemøtar. Vår skule ligg på landsgjennomsnittet, men vi er ikkje nøgde før me greier å hjelpa alle elevane som seier at dei framleis blir mobba. Vi vil framleis arbeida vidare mot mobbing. Venskap og trivsel vil vera viktig for oss når me arbeider vidare med å skapa gode og inkluderande klassemiljø. Det er viktig at alle vaksne som ser noko i fritida og på fritidsaktivitetar, meldar ifrå om dette. Det er betre med ein telefon for mykje, enn ein for lite! Leier i FAU: Sissel Strædet (Bileta er tekne i klasse 2A)

4 Side: 4 Haustfest i Lyeparken. Kvar haust går dei 3 barnehagane saman om å ha haustfest. Dette året var haustfesten planlagd av Lyefjell barnehage. Festen var den 23. september. Barn og vaksne frå Lyefjell, Ragnestølsberget og Monsanut barnehagar møtte opp ved Lyeparken. Der blei vi delt i grupper. Vi gjekk gjennom ei løype med ulike aktivitetar. Det var konkurransar, det var fysiske oppgåver om å klatre, balansera og sparke fotball. Til slutt kom vi tilbake i Lyeparken. Der grilla vi pølser og fiskekaker. Godt med den gode grillen i Lyeparken. Festen var gild, men det striregna frå start til mål. God Jul til alle Hilsen: Lye Vellag Formann: Kjell Salte Nestformann: Nils Arne Håland Sekretær: Regine Serigstad Kasserer: Merete N. Vinningland Nærmiljøarb. Hildegunn Sletten Styremedlem: Liss-Mona W. Pettersen Styremedlem: Bjørn S. Thorvaldsen Styremedlem Lars Bjørn Koløy Styremedlem: Bjarne T. Hansen

5 Side: 5 Reguleringsplan for Lyefjell Området merket OL1 er området rundt Prix som skal omreguleres til leiligheter. Se mer informasjon om dette på side 6 Området merket BL1 er boligområde. Både OL1 og BL1 er planlagt utbygget av Sandnes Boligbyggelag. Se info vedr. dette side 6 samt annonse fra SBBL side 7 Vi kommer tilbake med nærmere planer for utbyggingen av Grasdalen v/ Monsanut barnehage i neste nummer av Lyeblekkå

6 Side: 6 Nye boligprosjekt på Lye. Sandnes Boligbyggelag har inngått avtale med Time kommune om utbygging av det boligområdet som ligger sørvest fra skolen på Lye. Utbyggingen skal skje i samarbeid med Block Berge Bygg AS. Samtidig planlegges det flytting av butikken til det nye næringsområdet på andre siden av Lyeveien. Mye tyder på at også denne tomten kan bli nyttet til boliger. Til sammen planlegges det rundt 50 nye boliger, og det vurderes nå å få laget en samlet plan for hele utbyggingen. Selv om planleggingen bare så vidt har startet tyder alt på at utbyggingen vil bli en form for tett, lav blokkbebyggelse. Boligtypen som vil være mest aktuell kan ses på Orstad i Klepp. Her er det bygget to varianter. I tillegg kan en tredje type som skal bygges på Bogafjell i Sandnes være aktuell. Disse tre typene boliger kan gi et visst bilde av hva som tenkes på Lye. Foreløpig er det ikke tatt stilling hvilken målgruppe boligene skal rettes mot, men mye taler for at ungdom kan bli en svært aktuell gruppe. Det kan også tenkes at seniorer som nå ønsker et alternativ til eneboligen kan være en aktuell gruppe. En slik spesialisering vil på ingen måte være til hinder for at hvem som helst kan få kjøpt en bolig. Framdriften er slik at vi håper å kunne være i gang med byggingen i annet halvår av Utbyggerne er svært interessert i å få til en dialog med dere som bor på Lye, og andre som kan tenke seg å bo i området. Vi ønsker svært gjerne å komme tilbake med mer informasjon etter hvert som prosjektet konkretiseres. Karl-Jan Søyland Sandnes Boligbyggelag

7 Side: 7 Annonse Annonse Invitasjon til alle beboere på Lye Sandnes Boligbyggelag er i gang med å planlegge et nytt boligområde på tomten sørvest for skolen på Lye. En av boligtypene som kan bli aktuell på dette området er bygget på Orstad i Klepp. Sandnes Boligbygg vil sammen med Block Berge Bygg AS invitere alle beboere til en visning. Her er det helt ferdige og fullt møblerte boliger i tre varianter kalt Amsterdam, Rotterdam og Haag. Ideen til boligene er hentet fra Nederland som har et landskap med visse likhetstrekk til Jærlandskapet. Ta med alle du kjenner. Vi lover dere en ny og spennende boligopplevelse Vi holder spesielt åpent for dere på Lye: Lørdag 22. november fra kl. 14:00 16:00 Søndag 23. november fra kl. 14:00 16:00 Følg fylkesvei 505 fra Bryne mot Kverneland og Orstad, se etter skilt merket "Garanti Visning" i ny rundkjøring ved byggefeltet på Orstad. Ønsker du å bli informert om boligprosjektet på Lye? Ring og spør etter Ernst,eller send en til - så skal vi sørge for å holde dere fortløpende orientert.

8 Side: 8 Telenor har omsider konkrete planer om å bygge ut telefonsentralen på Lye for å kunne tilby ADSL bredbånd. Forbindelsen mellom Lye og Bryne vil fremdeles være trådløs, men elektronikken i den nye sentralen vil gi Lyebuen mulighet for å kommunisere mot internett inntil 16 ganger raskere enn ISDN. ADSL er et fast abonnement, det vil si at du får: - Ingen tellerskritt - Fast oppkoblet 24 timer i døgnet - hastigheter: fra 384/128 til 2048/256 Telenor skal ha ferdig oppgradert sentralen innen 5. desember Dette betyr at Lye nå får et alternativ til Jæren Kabelnett når det gjelder tilkobling til internett. Vi får i tillegg mulighet til å velge ADSL abonnement både fra Telenor og fra Hesbynett. Hesbynett leier linjene til Telenor og tilbyr oss familiepakker med innebygd sikkerhet. - Hesbynett ADSL - E-post kontoer til hele familien - 50MB hver - Gratis virusskanning av E-post adresser) - NEWS - Hjemmesideplass - Vakt 24 timer - Ikke krav om telefon abonnement - Mulighet for fast IP adresse og reverse lookup - Markedets mest stabile bredbåndsprodukt - Ingen passord eller brukernavn for oppkobling Telenor sitt tilbud kan du lese om på Både Telenor og Hesbynett har kampanjetilbud frem til 1. desember. Vær klar over at Telenor har/har hatt begrensninger i hvor mye data som kan lastes ned pr. mnd. Du bør sjekke dette med Telenor dersom disse begrensninger kan ha betydning for din internett bruk. Hesbynett har ingen slike begrensninger. Som et oppstarttilbud gir Hesbynett kr. 300,- i rabatt på etablering i starten. For å sikre at alle får denne rabatten, har vellaget tatt på seg å samle bestillingene. Er dette interessant for deg, eller har du spørsmål, kan du ta med vellaget sin representant, Nils Arne Håland, på tlf Se også Hesbynett sin annonse på side 11, eller på Kjell Salte

9 Side: 9 Lye skule, 2 A, Raud fløy. Eg møter elevar i 2. klasse ved raud fløy tidleg torsdag morgon 6. november. Veret er prega av at det er haust og elevane er godt kledde med varme jakke/dress og lue. Der står dei å ventar på at lærar skal kome å låse opp døra. Eg fortel at eg har ein avtale med Inger Birgitte og at eg skal få vera med i klasse 2 A. Det er me, er det 4 jenter som fortel. Når vi kjem inn i garderoben, kler dei av seg, tek av seg sko og tek på seg tøflar. Det er mykje betre å gå inn på tøflar fortel dei. Elevane finn fram til sine pultar. Dei er 18 elevar i klassen, 6 gutar og 12 jenter. Lærar er Inger Birgitte og Ida er lærling. Eg fortel at eg skal skrive i Lyeblekkå om klassen og spør om eg kan ta bilete. Dei fortel at dei ikkje veit kva Lyeblekkå er, men eg kan ta så mange bilete eg vil. Eg forklarar litt om Lyeblekkå, og fortel at i neste nummer vil det stå noko om deira klasse. I klasseromet er det fin kunst på veggen. Elevane har mala fine bilete som dei har hengt opp. Elles så pyntar alle bokstavane opp. Elevane finn fram bøkene sine. Dei kan lesa ein god del nå. I 1. klasse lærde dei alle dei store bokstavane. Nå har dei begynt å læra løkkeskrift. Dei lærar ikkje bokstavane etter alfabetet, men slik at dei kan skrive ord. For eksempel S.O.L. Eg spør om kva som er mest gildt på skulen. Dei fleste svarar å leike. Dei har ein leike krok i klasseromet. Ein av gutane likar best mattematikk. Dei likar og å gå bort til 1. klasse i friminutta. Lekse har dei nå kvar dag, og finskrift på onsdagar. Ei av jentene seier at lekser er kjedeleg. Eg lurer på om det er heile sanninga at lekser er kjedeleg, fordi ho smiler lurt. Det er vel heller ein del av kulturen på skulen at elevane klagar på kjedeleg lekse. Kvelden før hadde dei vore på refleksdemonstrasjon. Der hadde dei fått opplæring i bruk av refleks og kvifor refleks er så viktig på mørke kveldar. Til slutt song dei songar for meg. Takk for at eg fekk koma. Brit S. Salte

10 Side: 10 Lye vellag ønskjer å ha ein logo! Til dette treng me hjelp frå kreative Lyebuar. Me har difor valt å lysa ut ein konkurranse. Alle som vil kan delta, både barn og vaksne. Alle stiller i same klasse, og det er ikkje nødvendigvis den mest avanserte logoen me er på jakt etter. Eit stikkord me har tenkt på for at dei som deltek skal kunna koma på gli er fellesskap, det å byggja noko felles. Ferdig logo skal ikkje vera større enn 5 x 5 cm eller 5 cm i diameter, så ta omsyn til det i forhold til detaljnivået på det du lager. Du bør heller ikkje bruka meir enn 3 fargar. Forslag til logo kan leggjast i konvolutt (ikkje brett arket) i vellaget sin postkasse på Prix. Det er bra om du kan bruka eit A5-ark (vanleg A4-ark delt i to). Vinnaren vil få ein kjempeoverrasking! Vil du ha Lye-buen som kunde? Har firmaet ditt ønskje om å nå ut til alle innbyggjarane på Lye? Bruk Lyeblekkå til dette! Vellaget treng annonseinntekter for at Lyeblekkå ikkje skal gå med tap! Me har allereie mange gode samarbeidspartnarar, men me har plass til fleire! Lyeblekkå kjem ut 5 gonger i året. For annonse i løpet av eit år har me desse priseksempla: Ca. 5 x 9 cm 1.800,- pr. år Ca. 9 x 12 cm 4.500,- pr. år Er dette interessant, tak kontakt med Merete N. Vinningland på tlf eller e-post:

11 Side: 11.

12 Våre samarbeidspartnere. Side: 12 Rimelige heiser Besøk oss på: Har du spørsmål, ta kontakt. Med vennlig hilsen TKS Heis AS Hans Kristian Aasland Tlf: Faks: Audhilds Catering Kongsgt Ålgård Tlf Smørbrød, Koldtbord, Osteanretning, Spekeanretning Parkvn Bryne Tlf Fax Frist for stoff til neste nummer av Lyeblekkå er 1. februar. Neste nummeret vil koma ut ca. 15. februar. Vi gir våre tidligere elever et godt tilbud! Ring for informasjon! Teorikurs 17. november og 14. januar: Bil, traktor og moped Teorikurs 19. februar: Lett MC og tung MC Telefon BRUK OSS TIL Å INFORMERA OM ARRANGEMENT, FRITIDSAKTIVITETAR OG LIKNANDE! I redaksjonen: Kjell Salte Tlf E-post: Merete N. Vinningland, Tlf E-post:

Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går?

Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går? Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går? Innlevert av 5.trinn ved Austebygd skule (Radøy, Hordaland) Årets nysgjerrigper 2014 Eg har verdens beste jobb. Eg er nemlig kontaktlærar for ein superinspirerande

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof. Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.no Då er vi i gang igjen med eit nytt barnehage år og vi tilsette

Detaljer

Offentleg høyring - høyringssvar

Offentleg høyring - høyringssvar Fjell kommune Rådhuset Postboks 184 5342 Straume E-post: postmottak@fjell.kommune.no Innsendt: 25.02.2013 17:25:48 Ref.nr: QQNWNH Offentleg høyring - høyringssvar Opplysningar om parten Svaret er frå:

Detaljer

Barns rettigheter i HJEMMET

Barns rettigheter i HJEMMET Et undervisningsopplegg om Barns rettigheter i HJEMMET Aktivitetsark med oppgaveidéer og tips til lærerne Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginaler DELTAKELSE Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Kjekt og keisamt. Ei følgjeevaluering av prosjektet Kvitebjørnen undring og læring OLE MARIUS HYLLAND

Kjekt og keisamt. Ei følgjeevaluering av prosjektet Kvitebjørnen undring og læring OLE MARIUS HYLLAND Kjekt og keisamt Ei følgjeevaluering av prosjektet Kvitebjørnen undring og læring OLE MARIUS HYLLAND TF-notat nr. 14/2013 Tittel: Undertittel: TF-notat nr: 14/2013 Forfatter(e): Kjekt og keisamt Ei følgjeevaluering

Detaljer

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer

Tid for Tsjilimiddag. Mikrofinans funker. 02 Halvvegs. #1/2014 21. årgang. Visjon: Nestekjærlig pengesluk - ekte HjerteBank

Tid for Tsjilimiddag. Mikrofinans funker. 02 Halvvegs. #1/2014 21. årgang. Visjon: Nestekjærlig pengesluk - ekte HjerteBank amitadnytt 02 Halvvegs #1/2014 21. årgang Visjon: Nestekjærlig pengesluk - ekte HjerteBank 09 Mikrofinans funker 10 Tid for Tsjilimiddag giro: 7058.05.59806 www.lamitad.no misjonsalliansens misjons-/bistandsforening

Detaljer

Hårsår Årets nysgjerrigper 2012

Hårsår Årets nysgjerrigper 2012 Hårsår Innlevert av 1.og 2.kl ved Tokke skule (Tokke, Telemark) Årets nysgjerrigper 2012 Mange vaksne tenkjer nok på noko anna når dei får spørsmålet om dei er hårsåre. Elevane våre kom aldri inn på dette

Detaljer

RUSS 2009 Avgangsgruppa i Svanviken barnehage arrangerer barnehagedag og øver nå på årets russerop

RUSS 2009 Avgangsgruppa i Svanviken barnehage arrangerer barnehagedag og øver nå på årets russerop LEIRSUNDS NATURLIGE INTERESSEORGAN WWW.LEIRSUND.NET Nr 2/09 Mai 2009 17. Mai Program for Leirsund og Leirsunds arrangementer Igjen gleder vi oss til en flott sesong på Stampen, hvor det nye stupebrettet

Detaljer

Merknadar / innspel til

Merknadar / innspel til Merknadar / innspel til Budsjett og økonomiplan 2015-2018 STORD KOMMUNE - - Innspel etter høyringane i komiteane Uttalar frå Eldrerådet og Rådet for funksjonshemma Andre innkomne innspel Uttalar under

Detaljer

Synsprøve. Kulturen blomstrar i Vågsøy. Størst i Nordfjord

Synsprøve. Kulturen blomstrar i Vågsøy. Størst i Nordfjord Størst i Nordfjord Synsprøve Nr. 12 97. årgang Måløy, mandag 29. januar 2007 Løssalg kr. 15,- Tlf. 57 86 11 54 -Nordfjordeid Lise Igland Senneset frå Bremanger gjorde eit godt inntrykk på si første landslagssamling

Detaljer

Ein gong telemarking alltid telemarking!

Ein gong telemarking alltid telemarking! DIN kundeavis nr. 1/2015 Sparebanken DIN Ein gong telemarking alltid telemarking! HALLVARD FLATLAND Suksess i Åmotsdal SIDE 5 Bø Sommarland 30 år SIDE 6-7 Frå blokk til brygge SIDE 12-13 KJÆRE LESER Kostnaden

Detaljer

Nr. 2 2014 29. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) God sommer

Nr. 2 2014 29. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) God sommer Polio Nr. 2 2014 29. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) God sommer Grande er en av svært få steder i Norge som har avtale om rehabilitering av poliorammede Poliorehabilitering

Detaljer

september 2010 nr. 2 33. årgang > Store eneboligtomter for salg nå

september 2010 nr. 2 33. årgang > Store eneboligtomter for salg nå september 2010 nr. 2 33. årgang SIREVÅG UNIK BELIGGENHET! modul.no www.modul.no # 15368 #13332 SKORAN, > Store eneboligtomter for salg nå Førtste byggetrinn 12 solgt, 1 ledig kr 598 000,- Andre byggetrinn

Detaljer

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Innleiing Overskrifta for samlinga kjem frå Jesus si utfordring i Matteus 6,33: Søk fyrst Guds rike

Detaljer

Skuleinformasjon. frå

Skuleinformasjon. frå Skuleinformasjon frå Skuleåret 2009/2010 Forord Velkommen til endå eit nytt skuleår ved Jærtun Lutherske Friskule! Me startar med 95 elevar. Det er alltid spanande med eit nytt skuleår. Særleg dei 9 førsteklassingane

Detaljer

Returadresse: Norsk Bygdesagforening 6763 Hornindal

Returadresse: Norsk Bygdesagforening 6763 Hornindal B Returadresse: Norsk Bygdesagforening 6763 Hornindal Sagbladet Forum for Norske Bygdesager Nytt fra fylkeslagene s4 God Jul Program for årsmøtehelg 2012 s5 Årsmelding s 6-8 Medlemsbedriften Gryting Trelast

Detaljer

INNLEDNING SKRIVING I FYR

INNLEDNING SKRIVING I FYR SKRIVING I FYR INNLEDNING Dette ressursheftet gir eksempler på hvordan norskundervisninga på yrkesfag kan gjøres treffsikker. Treffsikker undervisning er forankret i kompetansemålene i faget og de grunnleggende

Detaljer

Bibliotekutvikling hver dag

Bibliotekutvikling hver dag Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Nr 9 - September - 2011 Bibliotekutvikling hver dag Ny type kompetanse er nødvendig Petter på plass i sekretariatet UB Tromsø går bort fra trykte bøker

Detaljer

Barn i kommunale boliger

Barn i kommunale boliger Barn i kommunale boliger Erfaringer fra Barneombudets ekspertgruppe Innhold Bakgrunn... 3 Hva er en kommunal bolig?... 4 Barneombudets målsetting og metode... 5 Møter... 5 Ekspertenes råd og erfaringer...

Detaljer

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no Framtidas utdanningspolitikk Borns motoriske utvikling Tilpasset opplæring www.pedagogstudentene.no Husk forsikring! Forsikringer er kanskje ikke det første man tenker på ved semesterstart, men det er

Detaljer

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne Notat 10/2005 Randi Bergem Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne VOLDA 2005 2 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Finansiering Prosjektleiar Ansvarleg utgjevar ISSN Distribusjon

Detaljer

Sjølvhjelp i brukarmedverknad

Sjølvhjelp i brukarmedverknad Notat 2/2008 Randi Bergem Sjølvhjelp i brukarmedverknad Evaluering av delemne 1: Sjølvhjelp kunnskapsgrunnlag og praktisk tilnærming VOLDA 2008 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Prosjektleiar Finansiering

Detaljer

Manglar midlar. Næravisa. Idol-feber. Vi er òg på nett: er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2.

Manglar midlar. Næravisa. Idol-feber. Vi er òg på nett: er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2. NA Næravisa Deltakeren er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2 Idol-feber Hallgrim Nybø fra Ørsta har overlevd Idol-sirkuset så langt. Side 8 og 9 Lokalavis for Volda og Ørsta

Detaljer

Tenk smått og tenk selv

Tenk smått og tenk selv Tenk smått og tenk selv Tekst: Sølvi Linde Foto: Kaja Fjørtoft Nilssen Owren Steinar Løland åpner med å takke SOR for invitasjonen og for anledningen å si noe om èn måte å løse en utfordring knyttet til

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Hvorfor må vi lære å lese på skolen?

Hvorfor må vi lære å lese på skolen? Hvorfor må vi lære å lese på skolen? Innlevert av Vibecke Moldestad ved Rolland skole (Bergen, Hordaland) Årets nysgjerrigper 2015 Klasse 1a fra Rolland skole ville svært gjerne være med på barnas forskningskonkurranse,

Detaljer

SESONGEN 2010 / 2011

SESONGEN 2010 / 2011 Stordal Alpin sesonghefte 2009-2010 1 SESONGEN 2010 / 2011 Kristiane Nakken 2. sølv og 1. bronse i Landsfinalen på Oppdal 2010 Erika Holand Tøsse 5. og 6. plass i NM Jr. Geilo 2010 Ingrid Busengdal 5.

Detaljer

God Jul & Godt Nytt År!

God Jul & Godt Nytt År! 1 1966 Nr. 3 2008 Vinter 16. Årgang Skirenn på Fjellstøl: Ida Sofie Staknes (nr. 2:), Tobias Helgesen (nr. 8). Wenke Marvik og Sigve Tveit. God Jul & Godt Nytt År! www.vindafjord-il.no 2 Styre og grupper

Detaljer