BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 2014"

Transkript

1 BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 2014 Brukerveiledning VIGObedrift av 62

2 Innhold Innloggingsside... 3 Personalia... 5 Bedriftsinfo... 6 Vis søkere Søkeroversikt Mappen Registrering Vis karakter Status - tilbakemelding til fylkeskommunen Mappen Kontaktinformasjon Søkeropplysninger Karakterutskrift Mappen Viderefordeling Viderefordele søkere til medlemsbedrift Tilbakemeldinger fra medlemsbedriftene Medlemsbedriftene ser det slik: Vis ansatte Medlemsbedrifter (tilgjengelig kun for ansatte i Opplæringskontor med rettigheter) Kontrakt Under behandling Aktive Avsluttede I denne rubrikken vises en oversikt over avsluttede kontrakter i bedriftene Ny kontrakt Opplæringsplan Tilskudd Bedrift Personer Tilskuddsrapporter Prøve Under arbeid Klargjorte Avholdte prøver Øvrige Ny oppmelding Utskrift Brukerveiledning VIGObedrift av 62

3 Innloggingsside Ansatte i fylkene kan her logge seg på fylkesadministratormodulen for Vigo Bedrift ved å klikke på «Pålogging Fylke». Ansatte i lærebedrifter og opplæringskontor, logger på ved å klikke på «Pålogging Bedrift». Det kommer da opp en boks for pålogging i bildet. Brukerveiledning VIGObedrift av 62

4 Her logger du deg på med fødselsnummer og passord. Den første systemadministratoren i bedriften, må opprettes og få passordet av fylkeskommunen. Du kan velge Bokmål eller Nynorsk, standard er Bokmål om det ikke velges noe. Om du har glemt passordet, kan du her trykke på Glemt passord? Der kommer du til en side hvor du taster inn den registrerte e-postadresse, så sendes en e-post til aktuell adresse med passord. Har du ikke lagt inn e-post, kan du kontakte systemadministrator, slik at systemadministrator kan legge inn et nytt passord. Brukerveiledning VIGObedrift av 62

5 Personalia - er den første siden du kommer til etter innlogging. Bedrifter I oversikten i rubrikken for Bedrifter, listes alle bedriftene hvor du har webtilgang. For å komme deg videre klikker du på bedriftsnavnet til den bedriften du ønsker å se nærmere på. Du kan til enhver tid trykke på logg ut øverst i høyre hjørne. For å komme inn på bedriftene du har tilgang til, kreves at e-post adresse under Personalia er registrert. Om dette mangler, legg inn e-post og lagre. Spørreskjema I rubrikken for Spørreskjema ligger oversikt med link til alle brukerens tilgjengelige spørreskjema. Her vises fylkesnr og navn, orgnr og navn til aktuell bedrift, navn på spørreskjema, antall spørsmål i skjema, antall spørsmål besvart, svarfrist og om besvarelsen er bekreftet(ferdig besvart/sendt inn). Personalia Her vises den påloggedes navn, adresse, telefon og e-post. Her kan du også endre opplysningene i feltene for mobil, telefon, e-post. Eget passord kan du også endre her. E-postadressen må fylles ut, da den brukes ved Glemt passord på Innloggingssiden. Trykk på lagre knappen nederst i høyre hjørne for å registrere endringene. Generelt I alle skjermbildene er det mulig å klikke «Ctrl + F» for å få opp en søkeboks i høyre hjørne. Her kan f.eks de første bokstavene i søkers navn skrives inn, om det er mange søkere på listen under Vis Søkere og aktuelt kurs/programområde. Brukerveiledning VIGObedrift av 62

6 Bedriftsinfo - er mappekortet du kommer inn på når du klikker på et bedriftsnavn. Bedriftsinfo Her ligger bedriftsinformasjonen til bedriften. Opplysninger som navn, orgnr og kontonummer kan ikke redigeres på VigoBedrift, men må oppdateres fra fylket. Adresseopplysninger tilhørende post- og kontoradresse, samt telefonopplysninger kan her oppdateres av bedriften. Her ser du også dato for når, fylkene som har aktuell bedrift godkjent, åpner for at bedriftene skal få se søkerne på web. Eksportmuligheter fra VigoBedrift: Ved å klikke på denne knappen kommer du til meny for fileksport. Pr d.d ligger her inne mulgihet for å eksportere: Kontrakter - godkjente, ikke avsluttede kontrakter. Tilskudd godkjente tilskuddsutbetalinger. Angi aktuell telledato i eget felt. Prøver avlagte prøver, med utfylt prøvedato. Eksporterer prøver med prøvedato > oppgitt dato. Hvis ingen dato settes, eksporteres prøver med prøvedato > ? Brukerveiledning VIGObedrift av 62

7 Ved å klikke på knappen «Start eksport til fil» vil en csv fil opprettes. For å se filformatet for aktuell fil, klikk på knappen «Filformat». Brukerveiledning VIGObedrift av 62

8 Pr. i dag ser eksportformatene slik ut: Formidlede Søkere: Brukerveiledning VIGObedrift av 62

9 Kontrakter: Tilskudd: Brukerveiledning VIGObedrift av 62

10 Prøver: Om dette skal lastes inn i andre administrasjonsprogram, må i tilfelle disse ha egne importrutiner for disse filene. Brukerveiledning VIGObedrift av 62

11 Vis søkere Kurs/programområde med søkere Her vises alle kursene/fagområdene som denne bedriften har søkere til, fordelt på fylke. Denne siden viser hvor mange søkere hvert kurs/fagområde har og hvordan disse er fordelt pr status. Her ser du hvor mange som er til vurdering, har takket ja, er uaktuelle eller har andre status. Annen status kan være f.eks ikke møtt til intervju eller ikke fått tak i søker m.m. Når det foreligger en intensjonsavtale mellom aktuell bedrift og kurs, vil det være mulig for bedriften å benytte feltet Tilbakemelding til fylkeskommunen for å melde i fra om at de Ønsker fler søkere eller Ønsker ikke søkere i år. Om det ikke foreligger en intensjonsavtale vil feltet ikke kunne benyttes og standardverdien Ingen vil vises. Om bedriften registrerer en tilbakemelding lagres registreringer/endringer med lagreknappen nede til høyre. For å gå videre kan du klikke på Kurs/programområde navnet eller du kan om ønskelig gå tilbake ved å klikke på andre mappekort. Brukerveiledning VIGObedrift av 62

12 Søkeroversikt Klikker man på aktuelt Kurs/programområdenavn får man opp følgende oversikt Som standard åpnes bildet for undermappen Registrering. Øverst listes hvilket Kurs/programområde og fylke det gjelder, samt antall søkere oversendt bedriften. Søkere I rubrikken Søkere, listes alle søkerne som er tildelt på valgt kurs/programområde. Rubrikken inneholder 2 mappevalg for bedriftene og 3 mappevalg for opplæringskontorene. Mappen du står i vises med oransje bakgrunn. Mappen Registrering hvor bedriftene kan registrere sine tilbakemeldinger pr søker til fylkeskommunen Mappen Kontaktinformasjon hvor kontaktinformasjon som e-post og telefon m.m pr. søker ligger. Mappen Videreformidling hvor opplæringskontorene kan videresende søkere til medlemsbedriftene. Utskrift av oversiktslistene får du ved å høyreklikke i bildet og velge skriv ut i dialogboksen. Brukerveiledning VIGObedrift av 62

13 Mappen Registrering Her listes aktuelle søkere til aktuelt programområde. For hver søker listes følgende opplysninger: Navn, adresse, rett, ønske nr, dato for når koblingen til aktuell bedrift er opprettet og status. Ved endring til status «Takket ja til læreplass» aktiviseres også felter for ønsket oppstartsdato og faglig leder, som det er ønskelig at fylles ut. Hvis det er opplæringskontor, aktiviseres også felt for aktuell medlemsbedrift, og dette MÅ fylles ut før opplysningene kan lagres. Til venstre for hver søker er det en avhakningsrute i fht utskrift. Ved å sette hake i denne ruten, markeres hvilke søkere det er ønskelig å se på og skrive ut karakteropplysninger for. Detaljert beskrivelse under neste bilde. Etter endt registrering i bildet, klikk på knappen «Lagre». Knappen «Tilbake» tar deg tilbake til «Kurs/Programområde med søkere» Brukerveiledning VIGObedrift av 62

14 Vis karakter Over søkerlisten er det mulig å gjøre utvalg i fht å markere/ hake av for valgte søkergrupper. Valgalternativene her er, Alle, Ingen eller Til Vurdering. Det vil si at det her kan velges å sette hake på alle personene som er listet opp, eller alle med status «Til Vurdering». Utvalget Ingen blanker ut alle markeringer. Eventuelt kan enkelte søkere velges ved manuelt å sette hake i rubrikken til venstre. Når ønskede personer er markert, vil du ved å klikke på knappen «Vis Karakterer», få oversikt over karakteropplysninger for alle markerte søkere. Ønsker du så å skrive ut aktuell dokumentasjon, klikker du på knappen Karakterutskrift. Er det ønskelig å se søkeropplysninger om en bestemt søker, klikker du på aktuelt navn i oversikten (se nærmere beskrivelse under Mappen Kontaktopplysninger/ Søkeropplysninger). Brukerveiledning VIGObedrift av 62

15 Status - tilbakemelding til fylkeskommunen I feltet «Status» kan bedriften registrere tilbakemelding til fylkeskommunen. Dette gjøres ved å endre statusen på aktuelle søkere. Standard status når søkerne oversendes bedriftene er Til vurdering. Statusvalgene er: * Til Vurdering - søkeren er tilgjengelig og statusen kan alltid endres på *Takket ja til læreplass *Møtte ikke til intervju *Fikk ikke tak i søker *Takket nei til læreplass *Tilbys ikke læreplass - søkeren har takket ja til tilbud om læreplass. Når denne velges får man opp nye felt hvor Ønsket oppstartdato og faglig leder kan legges inn før denne lagres. NB! Opplæringskontor vil også få opp et felt hvor de MÅ registrere aktuell medlemsbedrift, før posten kan lagres. Når statusen Takket ja til læreplass er valgt og lagret, kan statusen ikke endres på web. - søkeren har vært innkalt til intervju, men ikke møtt. Statusen her kan endres. - bedriften har ikke klart å få tak i søkeren. Statusen her kan endres. - søkeren har takket nei til tilbud om læreplass. Når denne statusen er valgt og lagret, kan denne ikke endres på web. - søkeren får ikke tilbud om læreplass. Statusen her kan endres. Lagre registreringer/endringer med lagreknappen nede til høyre. I tillegg kan det være søkere som har status Uaktuell. Denne statusen vises om søkeren har fått læreplass i annen bedrift eller har trukket søknaden. Denne status kan ikke endres på. Rett viser hvilken rett søkeren har. Se rettskoder og forklaring til disse nederst i skjermbildet. For å få sett søkerens skolegang og tilhørende karakterer klikker man på navnet til aktuell søker. Alternativt kan man gå tilbake ved å klikke på Tilbake-knappen eller på aktuell mappeflik. Brukerveiledning VIGObedrift av 62

16 Mappen Kontaktinformasjon Her vil ytterligere kontaktinformasjon om de aktuelle søkerne listes opp. Søkere med status Uaktuell vil ikke listes opp i dette bildet. Her ligger søkernes navn, adresse, fødselsdato, telefon, mobil og e-post. I tillegg ser dere også her søkerens rett og ønskets ønskenr. Øverst til venstre i bildet ligger muligheten for å velge å vise kun søkere med oppgitt status, f.eks de med status «Til vurdering». Her er det ingen muligheter for å registrere tilbakemeldinger til fylkeskommunen, men ved å klikke på søkerens navn kan du komme videre inn på bildet for søkeropplysninger for den aktuelle søkeren. Brukerveiledning VIGObedrift av 62

17 Søkeropplysninger Klikk på aktuelt navn i listen over søkere. Dette bildet viser ytterligere informasjon om en søker. Du får da oversikt over valgte søkers personalia og skolegang. Utover dette vises her søkerens skolehistorikk med karakterer, eventuelle merknader på PFO42xx-fag og fravær. Karakteroversikt er sortert med det nyeste skoleåret først. Søkerinfo I rubrikken her vises kontaktinformasjon som fødselsdato, navn, adresse, telefon og e-post til valgt søker. Her vises hvilket kurs/programområde vedkommende har søkt og ønskenummer for dette ønsket. I tillegg vises rett og kjønn på vedkommende. I tillegg er det mulig å få sett feltet Melding til bedrift. Om fylkene velger å vise dette feltet, vil eventuell melding som søkeren har lagt inn i søknaden sin, vises her for bedriften. Bedriftene kan også i dette bildet registrere tilbakemelding til fylkeskommunen ved å legge inn aktuell status. Registreringsfeltene er de samme som i forrige bilde, der man så alle søkerne på valgt kurs/programområde. Også her vil feltene for oppstarts dato og eventuelt medlemsbedrift, samt faglig leder aktiviseres ved registrering av status Takket Ja til plass. Historikk Her ligger en oversikt over registrert skolegang på valgte søker. Her vises aktuelt kurs/programområde, skole og skoleår. Brukerveiledning VIGObedrift av 62

18 Karakterer for:.. Her vises fag og karakterer for valgt kurs/programområde. Man bytter visning av karakterene for det enkelte kurs/programområde ved å klikke på aktuelt kurs/programområdenavn i rubrikken for Historikk. Standard er at det nyeste skoleåret er markert og vises i oversikten ved innlogging. Ved å klikke på knappen «Karakterutskrift» i dette bildet kommer du til Brukerveiledning VIGObedrift av 62

19 Karakterutskrift Her vil oversikt over alle registrerte kurs/programområder med fag, karakterer, eventuelle merknader på fagkode PFO42xx, orden og fravær komme opp i skjermbilde. Ved å klikke på knappen «Karakterutskrift» her, vil du kunne skrive ut oversikten. Eventuelt kan man klikke på knappen «Tilbake» for å komme til foregående bilde igjen. Ved markering i oversiktsbilde «Registrering», er det hit man kommer ved å klikke «Vis karakterer». Visningen vil da inneholde flere søkere (alle markerte). Brukerveiledning VIGObedrift av 62

20 Mappen Viderefordeling Er kun aktuell for Opplæringskontor. Her listes alle søkere som står med status vurdering og som kan videresendes til aktuelle medlemsbedrifter. I oversikten vises søkerne med navn, adresse, postnr/sted. Viderefordele søkere til medlemsbedrift Marker aktuelle søkere ved å hake av i rubrikken til venstrer for søkerens navn. Søkere kan markeres enkeltvis ved å hake manuelt i rubrikken for aktuelle søkere, eller man kan markere alle ved å klikke på «Kryss av for alle». Er markeringene feil og ønskes slettet, vil «Fjern alle kryss» nullstille alle avhakinger som er gjort. Når aktuelle søkere er markert, klikk på knappen «Videresend valgte søkere». Neste skritt vil være å velge hvilke medlemsbedrifter valgte søkere skal videresendes til. Opplæringskontoret vil her få listet opp alle sine medlemsbedrifter som har kursgodkjenning tilknyttet opplæringskontoret på samme kurskode som valgt kurs/programområde. Velg bedrifter ved å hake av i rubrikken til venstre for bedriftens navn. Ønsker du å sende søkerne til alle bedriftene, markeres alle bedriftene enkelt ved å klikke «Kryss av alle». Er det ønskelig å fjerne alle markeringene som er gjort, klikk på «Fjern alle kryss». Brukerveiledning VIGObedrift av 62

21 Når aktuelle bedrifter er valgt og markert, klikk på knappen «Videresend». Oversendelsen av søkere til medlemsbedrifter, bekreftes med følgende melding. Brukerveiledning VIGObedrift av 62

22 Klikk på knappen «Ferdig. Gå tilbake til søkerlisten» og du kommer tilbake til denne oversikten: Om ikke alle søkere er videresendt til alle bedrifter, velges aktuelle søkere til aktuelle medlemsbedrifter inntil ønsket resultat er oppnådd. I kolonnen «Videresendt til», vises antall medlemsbedrifter søkeren er videresendt til. Ved å klikke på aktuell søker i listen, vises oversikt over hvilke medlemsbedrifter søkeren er videresendt til. Om det finnes medlemsbedrifter søkeren ikke er videresendt til, vil det være mulig å videresende søker til en og en bedrift fra dette bildet. Velg aktuell medlemsbedrift i nedtrekksmenyen til feltet «Legg til medlemsbedrift» og klikk på «Legg til». Valgte bedrift vil da vises i lista ovenfor sammen med medlemsbedriftene søkeren allerede er videresendt til, og aktuell søker vil ganske umiddelbart vises i oversikten hos aktuell medlemsbedrift. Brukerveiledning VIGObedrift av 62

23 Tilbakemeldinger fra medlemsbedriftene I kolonnen «Antall svar» vises det antall medlemsbedrifter som har gitt tilbakemelding. Klikk på aktuell søker for å få opp flere detaljer på hvilke medlemsbedrifter som har gitt hvilke tilbakemeldinger. Om medlemsbedriften ikke har gitt tilbakemelding, vil status være «Til vurdering». Om medlemsbedriften har sagt de ikke ønsker å ansette personen, vil status være «Bedriften sier Nei», og om medlemsbedriften har sagt de ønsker å ansette personen, vil status være «Bedriften sier Ja». Dersom ansettelse er ok for Opplæringskontoret, klikker de på knappen «Sett formidlet» til høyre for Status på den medlemsbedriften som er aktuell. Brukerveiledning VIGObedrift av 62

24 Når søkeren så er formidlet, blir søkeren borte fra listen over søkerne som skal videresendes...og vises i oversikten for søkere til opplæringskontoret med status Takket Ja til læreplass, aktuell medlemsbedrift og faglig leder. Også søkere som får status uaktuell, forsvinner fra listen på mappekortet Viderefordeling, og vises i oversikten for søkere med status Uaktuelt. Brukerveiledning VIGObedrift av 62

25 Medlemsbedriftene ser det slik: I mappen «Vis søkere», vil medlemsbedriftene få opp 2 rubrikker med oversikt over aktuelle kurs/program med søkere. Den øverste rubrikken vil liste opp kurs/programområder med søkere direkte til bedriften. Om bedriften ikke er godkjent som selvstendig bedrift, vil denne rubrikken være tom for data. Den nederste rubrikken vil liste opp kurs/programområder med søkere videresendt fra Opplæringskontor. Søkere videresendt fra Opplæringskontor ses ved å klikke på aktuelt kurs/programområde i nederste rubrikk. I et nytt skjermbilde, listes alle søkerne som er videresendt fra Opplæringskontor. Om det er oversendt søkere fra flere Opplæringskontor på samme lærefaget, vil disse listes i forskjellige rubrikker, hvor navn og orgnr til aktuelt Opplæringskontor står skrevet over aktuelle søkere. I skjermbilde listes navn og adresse på søker. Ved å klikke på navn til ønsket søker i listen her, vil ytterligere søkeropplysninger vises. Brukerveiledning VIGObedrift av 62

26 Tilbakemelding til Opplæringskontoret gis ved å legge inn aktuell verdi i feltet «status». Kun status som ligger i nedtrekksmenyen er mulig å bruke. Har medlemsbedriften snakket med søker og søker takket ja til tilbud om en læreplass, gir de tilbakemelding til Opplæringskontoret om at «Ja, vi vil gjerne ansette denne personen». Takker derimot søkeren nei, eller det av andre grunner ikke er aktuelt å ansette vedkommende, melder medlemsbedriften dette tilbake ved å velge «Nei, vi vil ikke ha denne personen». Når status settes til «Ja, vi vil gjerne ansette denne personen» aktiviseres også felt for å legge inn aktuell faglig leder. Om du ikke finner rett faglig leder i nedtrekksmenyen, la feltet stå blankt og gi beskjed til opplæringskontoret eller fylkeskommunen, slik at rette vedkommende kan legges inn. Brukerveiledning VIGObedrift av 62

27 Vis ansatte Lister oversikt over ansatte i bedriften. Ved å klikke på kolonneoverskriftene kan du sortere etter aktuell kolonne, stigende eller synkende. Alternativt kan du gjøre fritekstsøk ved å skrive inn i de hvite tekstfeltene under kolonneoverskriften. Fagopplæringen i Fylkene oppretter en (eller flere) Systemadministrator i hver bedrift/opplæringskontor. NB! Kun de med systemadministrator-rettigheter har tilgang til Vis ansatte. Systemadministratorer er derfor de eneste som kan redigere på øvrige ansatte i bedriften. Systemadministrator kan gi ansatte i egen bedrift tilgang til VigoBedrift, gi nye og/eller eventuelt endre allerede gitte rettigheter der. De kan også endre passord for de andre ansatte hvis behov. Ved å klikke på knappen Rediger på linja til den ønskede ansatte, får de opp følgende bilde: Her ser dere personopplysninger og rettighetene som ligger registrert på aktuell ansatt. Brukerveiledning VIGObedrift av 62

28 Navn viser den ansattes navn, endringer gjøres ved å legge inn korrekt navn i feltene for Fornavn og Etternavn, etter lagring vil korrigert navn vises på linja for navn. Opplysninger om adresse, telefon og epost korrigeres/opprettes her. Avhaking i rubrikken for passord eksisterer viser at vedkommende allerede har passord. Rettighetene som finnes er: Stengt ingen rettigheter Les - kan kun lese data Les og Skriv - kan lese og endre/opprette data Administrator alle rettigheter og kan også opprette, redigere, gi rettigheter og endre passord til øvrige ansatte i bedriften. NB! Husk at bedriftsrettighetene satt på fylkesnivå i tilfelle overstyrer rettigheter satt på ansatt. Brukerveiledning VIGObedrift av 62

29 Medlemsbedrifter (tilgjengelig kun for ansatte i Opplæringskontor med rettigheter) Her listes de medlemsbedriftene som er registrert i VigoOpplæring med bedriftskurs (kursgodkjenning) uten passert passivdato tilknyttet aktuelt Opplæringskontor. Oversikten viser medlemsbedriftenes Org.nr, navn, tilgang til VigoBedrift og e-post adresse. Tilgang til VigoBedrift = Ja hvis noen av bedriftens ansatte har tilganger utover sin egen personalia side og mer enn leserettighet til Bedriftsinfo og kursgodkjenning, ellers Nei. E-post adressen hentes fra bedriftsinformasjonen til aktuell medlemsbedrift og ikke fra noen av bedriftens ansatte. Oppdatering av e-post må gjøres av medlemsbedriften selv (på VigoBedrift under Bedriftinfo) eller i Vigo lokalt. Ved å klikke på kolonneoverskriftene kan du sortere etter aktuell kolonne, stigende eller synkende. Alternativt kan du gjøre fritekstsøk ved å skrive inn i de hvite tekstfeltene under kolonneoverskriften Er det flere sider med medlemsbedrifter, blar du ved å bruker piltastene nede i skjermbilde Send e-post Ved å markere en eller flere medlemsbedrifter og klikke på knappen «Send e-post til valgt bedrift» vil du automatisk få opprettet e-post hvor aktuell tekst legges inn. E-post må være utfylt for medlemsbedriftene. Opprett medlemsbedrift Opplæringskontoret kan her også opprette nye medlemsbedrifter. Brukerveiledning VIGObedrift av 62

30 Ved å klikke på knappen «Opprett medlemsbedrift» kommer dere til et skjermbilde med et felt hvor aktuelt orgnr må legges inn. Klikk så på knappen for «Sjekk org.nr». Om VigoBedrift da finner aktuell bedrift og denne ikke er passiv i fylkets bedriftsregister, vil du få opp navn og adresse på bedriften. Verifiser så at det er rett bedrift og velg med knappene «Lagre og gå til medlemsoversikt» eller «Lagre og gå til kursgodkjenning» hvor du vil videre. Ved å klikke på «Lagre og gå til medlemsoversikt» vil ny medlemsbedrift bli lagret og du kommer tilbake til skjermbildet hvor du har oversikt over medlemsbedriftene. Der vil da også den nye medlemsbedriften vises. Brukerveiledning VIGObedrift av 62

31 Ved å klikke på «Lagre og gå til kursgodkjenning» vil ny medlemsbedrift bli lagret og du kommer til skjermbildet hvor du kan opprette kursgodkjenninger for den nye medlemsbedriften. Passiv bedrift (opphørt eller fratatt godkjenning i fylket) Om bedriften av en årsak er satt passiv i bedriftsregisteret til fylket vil dere få melding om at denne bedriften ikke kan benyttes som medlemsbedrift. Legg i så tilfelle inn et nytt org.nr eller klikk på knappen Angre for å komme tilbake Brukerveiledning VIGObedrift av 62

32 Bedriftsinfo Ved å klikke på knappen Bedriftsinfo på raden til aktuell medlemsbedrift vil du få opp følgende skjermbilde: Øverst i skjermbilde vises valgt medlemsbedrift i en gul ramme. Det informeres her om at redigering som foretas i aktuelt bilde, gjelder for valgt medlemsbedrift. Her kan ansatt i opplæringskontoret redigere adresse- og kontaktopplysninger til valgt medlemsbedrift. Ved å klikke på knappen Opplæringskontoret du er innlogget på. vil du komme tilbake til Bedriftsinfo for Ansatte Ved å klikke på knappen Ansatte på raden til aktuell medlemsbedrift vil du, hvis du har administrasjonsrettigheter, få opp følgende skjermbilde: Oversikten her viser ansatte med roller tilknyttet valgt medlemsbedrift. En ansatt med flere roller vil vises tilsvarende mange ganger i listen her. Ved å klikke på knappen Rediger for en valgt ansatt kommer du til følgende skjermbilde: Brukerveiledning VIGObedrift av 62

33 I bildet her, kan ansatt i opplæringskontoret med administrasjonsrettigheter, redigere opplysninger på valgt ansatt i medlemsbedrift. Adresse- og kontaktopplysninger samt rettigheter kan her redigeres. Ansattes roller i bedriften I rubrikken Ansattes roller i bedriften, kan opplysninger om de ansattes roller oppdateres. Alle registrerte roller, bortsett fra rollen Faglig leder, som har betydning for bedriftens godkjenning, kan fjernes. Dette gjøres ved å klikke på knappen bak aktuell rolle og deretter. Dette kan være aktuelt om det er en feilregistrering eller om vedkommende ikke lenger er ansatt i bedriften og man ønsker rydde den ansatte helt vekk. Om faglig leder ikke lenger er ansatt eller aktuell i rollen, registreres dette ved å oppdatere rollens gyldighet. Ny rolle kan opprettes ved å klikke på knappen. Det opprettes da en ny rad i skjermbilde og data må fylles inn Velg aktuell rolle fra nedretrekksmenyen i feltet. Du vil her kunne velge mellom rollene: Annen, uspesifisert rolle, Daglig leder, Instruktør, Kontaktperson, Tilsynsrepresentant, Nestleder eller Søker faglig leder. Etter valgt rolle, må gyldighet (gyldig fra og gyldig til) legges inn før registreringen lagres. Brukerveiledning VIGObedrift av 62

34 Ved Søker faglig leder vil gyldighet beregnes automatisk, men her vil du måtte legge inn aktuelt programområde. Gyldigheten kan for de forskjellige rollene oppdateres fritt, med et par unntak. For rollen Faglig leder, kan gyldigheten kun forkortes og ikke forlenges. For rollen Søker faglig leder vil gyldigheten beregnes automatisk. Gyldig fra vil settes til d.d (opprettelsesdato) og gyldig til vil settes til to år etter gyldig fra. Kursgodkjenninger Ved å klikke på knappen Kursgodkjenninger på raden til aktuell medlemsbedrift vil du få opp følgende skjermbilde: Her listes alle kurstilknytningene valgt medlemsbedrift har på opplæringskontoret du er pålogget. Brukerveiledning VIGObedrift av 62

35 Om det manlger et kurs (lærefag), kan nye kursgodkjenninger opprettes ved å klikke på knappen Du vil da få følgende skjermbilde. og må her velge aktuelt kurs (programområde) i feltets nedrekksmeny. Kursgodkjenning opprettes pr grunnkode, dvs. programområdekodens 6 første tegn, og gjelder alle varianter av aktuell kode. Etter valgt kode, klikk på knappen Opprett kursgodkjenning og du vil se at valgt kurs ligger i oversikten. Brukerveiledning VIGObedrift av 62

36 Det er viktig å understreke at for å kunne ta inn lærlinger/lærekandidater må bedriften ha en godkjent faglig leder på aktuelt kurs/programområde. Om faglig leder allerede finnes registrert på bedriften, kan sjekkes ved å klikke på knappen. Er ikke det allerede på plass kan dette søkes om ved å opprette ny rolle Søker faglig leder på allerede registrert ansatt, eller ved opprettelse av ny ansatt med aktuell rolle. Brukerveiledning VIGObedrift av 62

37 Kontrakt Oversikt over alle kontraktene tilknyttet valgt Opplæringskontor/bedrift. I mappekortet her ligger det igjen 4 undermapper. Mappen Under behandling og Aktive har begge kolonner med link for å vise eller opprette IOP på valgt kontrakt, samt mulighet for å vise karakterutkskrift for aktuell kandidat. Under behandling Kontrakter klare for utskrift I rubrikken her vises kontrakter som er klare for å skrives ut av bedriftene, som deretter skal underskrive på kontraktene og oversende dem til fylkene. Disse kontraktene er ferdig saksbehandlet i fylkene og har fått satt kontraktstatus Godkjent for utskrift i VIGOopplæring. Brukerveiledning VIGObedrift av 62

38 Ved å klikke på aktuelle personer her, får man opp følgende melding: Ved å klikke på knappen «Skriv ut» får man opp en forhåndsvisning av aktuell kontrakt. Skriv ut denne i 3 eksemplarer. Skriv under på alle 3 eksemplarene og send disse til fylket. Kontrakter klare for gjennomsyn/ endring. I rubrikken her vises kontrakter som er klare for gjennomsyn og/eller endring av opplæringskontor/bedrift. F.eks verifisering og/eller korrigering av medlemsbedrift, faglig leder, tidligere yrkespraksis og læretid start. Dette er gjerne kontrakter som er preutfylt av fylkene og som ligger registrert med kontraktstatus «Behandles av bedrift» i VigoOpplæring. Velg aktuell person og opplæringskontor/bedrift får opp veiviser for kontraktsutfylling. Det er her kun gitte felter som er redigerbare. Veiviser Lærling personopplysninger Sjekk opplysningene og korriger hvis behov Klikk så på knappen «Neste» for å komme videre i veiviseren. Brukerveiledning VIGObedrift av 62

39 Bedriftinfo bedriftsinformasjon Sjekk opplysningene og legg inn eventuelt manglende data og/eller korriger hvis nødvendig. Kun opplysninger om medlemsbedrift, faglig leder, representant for de ansatte og opplæringsring er mulig å legge inn. Medlemsbedrift (for opplæringskontor) og faglig leder er obligatorisk. Klikk så på knappen «Neste» for å komme videre i veiviseren. Brukerveiledning VIGObedrift av 62

40 Læretid læretidsopplysninger Se over og legg inn eventuelt manglende data og/eller korriger hvis nødvendig. Læretid gjelder fra (startdato) er obligatorisk. For å legge inn eventuelle fradrag for tidligere yrkespraksis eller annet, klikk på pilen til høyre i feltet hvor det står «Velg kode». Velg kode for aktuelt fradrag og legg inn en kort beskrivende tekst i feltet i rubrikk 2, og forslag til antall mnd fradrag i rubrikk 3. Eks: Brukerveiledning VIGObedrift av 62

41 Klikk så på knappen «legg til» og registreringen vil vises som i neste bilde. Flere fradrag av typen Annet eller Yrkespraksis kan legges inn. Er registreringen feil, kan den slettes ved å klikke på linken «Fjern». Klikk Neste for å komme videre i veiviseren om registreringer av fradrag er greit. Tilleggsvilkår - Her kan dato for arbeidsavtaleinngåelse legges inn i eget felt. Om det er satt inn tilleggsvilkår eller merknader på kontrakten vil disse vises i feltet for dette (gjøres av fylkeskommunen). Her vises også rettstypen som ligger på kontrakten. Brukerveiledning VIGObedrift av 62

42 Kontrakter som er til behandling hos fylkeskommunen. I rubrikken her listes kontrakter som er til behandling hos fylkeskommunen. Opplæringskontor/bedrift har kun lesetilgang på disse. Kontraktene som ligger her har status 1 eller 3 «Behandles av fylket» lokalt i VigoOpplæring. Dette kan f.eks være kontrakter som er preutfylte, men ikke gjennomgått av fylkeskommunen, slik at de ikke er klarert for gjennomgang av bedrift, eller det kan være kontrakter som er ferdig behandlet av bedriften (gjennomgått og klikket ferdig på web). Brukerveiledning VIGObedrift av 62

43 Aktive I rubrikken her vises en oversikt over aktive kontrakter i bedriften. Dette er godkjente kontrakter uten avslutningsdato i VigoOpplæring, dvs. at de skal ha status 6 «Godkjent» på kontrakten lokalt. Opplysninger som listes er fødselsdato og navn på lærling/lærekandidat, programområde, type kontrakt, vekslingsmodell j/n, medlemsbedrift, læretid start og læretid slutt, godkjent dato, stillingsprosent (pr d.d), åpent avbrudd j/n. Det er her diverse søkemuligheter: - Navn på lærling/lærekandidat, programområde, faglig leder, læretid start eller læretid slutt - Utvalg i fht hva som finnes av data på aktive kontrakter Meld opp til prøve - ved å klikke på denne linken kan du opprette oppmelding for aktuell kandidat. Fyll ut og gjør valg i aktuelle skjermbilder som kommer opp (se detaljer under Prøve). Krever tilgang til Prøve. Opprett IOP/Vis IOP ved å klikke på denne linken kan du opprette/vise IOP (individuell(e) opplæringsplan(er) for aktuell kandidat. Avsluttede I denne rubrikken vises en oversikt over avsluttede kontrakter i bedriftene. Dette er kontrakter med avslutningsdato registrert i VigoOpplæring, dvs. de skal ha status 7 «Avsluttet» liggende som status på kontrakten lokalt. Det er også her diverse søkemuligheter: - Navn på lærling/lærekandidat, programområde, faglig leder, læretid start, avslutningsdato eller sluttårsak - Utvalg i fht hva som finnes av data på avsluttede kontrakter Brukerveiledning VIGObedrift av 62

44 Ny kontrakt Her kan ny kontrakt opprettes fra Opplæringskontor/bedrift. Nye kontrakter kan f.eks være aktuelt å opprette på personer dere ikke finner i søkerlistene eller oversikten for kontrakter som er under behandling eks. voksne. For at kontrakt skal kunne opprettes her må vedkommende (fnr) finnes på sentralbasen, men kan ikke ligge som søker eller ha aktiv kontrakt. Om kontrakt ikke kan opprettes vil melding gis med beskjed om å ta kontakt med fagopplæringskontoret i fylke. Fylkene må da i tilfelle få registrert aktuelt fnr lokalt, slik at det synkroniseres ut til sentralbasen. Nedtrekksmenyen i feltet for lærefag lister aktuelle lærefag som bedriften er godkjent for og hvor det i VigoOpplæring er registrert gyldig faglig leder. Det er enn så lenge kun mulig å opprette lærekontrakter på ordinær kategori fra VigoBedrift. Fødselsnummer registreres og aktuelt lærefag velges. Klikk deretter på «Lag Kontrakt». Samme veiviser som for kontrakter klare for gjennomsyn/endring vil da aktiviseres. Veiviseren må fullføres for at kontraktopprettelsen skal lagres. Brukerveiledning VIGObedrift av 62

45 Opplæringsplan Viser oversikt over alle revisjoner/ individuelle opplæringsplaner tilknyttet lærekandidater på aktuell bedrift. Klikk på knappen Vis for å se detaljer om den enkelte revisjon/opplæringsplan. Modulen har 3 undermapper og viser opplæringsplaner fordelt på kontrakter som er; Til behandling (enda ikke godkjent av fylkeskommunen), Aktive (kontrakter som er godkjent og ikke avsluttet) og Avsluttede (kontrakter som har registrert avsluttet dato). Individuell opplæringsplan (IOP) opprettes første gang fra Kontraktsmodulen, via egen link tilknyttet aktuell opplæringskontrakt. Opprett IOP - Fra linken kommer dere til følgende detaljbilde for Individuell læreplan: Brukerveiledning VIGObedrift av 62

46 Her vises i øverste rubrikken, navn, fødselsdato og kontrakt nr for aktuell kandidat. I rubrikken for Læreplan viser vi hvilken læreplan denne IOP en bygger på. Det ligger her også en link med nedlastingsmulighet for aktuell læreplan. Revisjonsnr opprettes ved lagring og rett revisjonsnr settes automatisk av VigoBedrift i fht hvor mange revisjoner/opplæringsplaner som er registrert. NB! Opplæringsplan må lagres før opplæringsmål kan registreres. Godkjent dato viser dato for når denne IOP en/ revisjonen er godkjent i fylkeskommunen. Om spesielle merknader skal med på aktuell IOP/revisjon kan dette legges inn i feltet for merknad. En lærling/lærekandidat kan ha flere opplæringsplaner (revisjoner) pr kontrakt. Linken i kontraktsoversikten viser i så tilfelle antall revisjoner som finnes. Ved å klikke på linken Vis IOP (x) får dere opp oversikt over de aktuelle opplæringsplanene som finnes tilknyttet aktuell kontrakt. Status status for aktuell IOP. Verdiene her kan være B (Bedriften og fylket kan redigere), F (Fylket kan redigere), K (Klar for fylkets godkjenning) og G (Godkjent plan). IOP er med B er da de bedriften kan redigere på. Godkjent dato er dato for godkjenning av aktuelle IOP, registrert av fylkeskommunen. Ved å klikke på knappen Vis, bak aktuell IOP, vises detaljbildet for valgt IOP. Brukerveiledning VIGObedrift av 62

47 Hvilke opplæringsmål som skal med på planen, registreres i nederste rubrikken her. Klikk på «Åpne mapper» for å se alle aktuelle opplæringsmål. Denne åpner alle hovedmålmappene og viser mulige opplæringsmål under. Knappen «Lukk mapper» gjør at du igjen kun ser mappene for hovedmålene. Brukerveiledning VIGObedrift av 62

48 Det er her også mulig å åpne kun utvalgte mapper, ved å klikke på piltegnet til venstre for aktuell mappe. Hak av i aktuelle opplæringsmål som skal med på planen. Man velger enten hele hovedmålet eller et eller flere delmål. (Husk å lagre aktuelle valg.) Brukerveiledning VIGObedrift av 62

49 Knappen «Velg alle opplæringsmål» markerer alle opplæringsmål, og oversikten vil da se slik ut: Knappen «Fjern alle valg» tar vekk alle hakene, slik at man igjen står med «blanke ark» og må velge aktuelle opplæringsmål på nytt. «Lagre» - lagrer registreringene du har gjort på aktuell opplæringsplan. Status vil ikke endre seg og du som bedrift vil fortsatt ha rettighet til å redigere aktuell plan. «Send inn» - Når alle valg er gjort og planen er ferdig, lagre og klikk deretter på Send inn for å oversende data til fylkeskommunen. Status på aktuell IOP vil da endres til K og du som bedrift vil ikke lenger kunne redigere på denne. «Skriv ut» - ferdig opplæringsplan må skrives ut og undertegnes for deretter å sendes til fylkeskommunen. Vil være aktiv på siste godkjente IOP og/eller den med høyeste revisjonsnr. «Slett» - Sletter aktuell IOP. Kun IOP er uten godkjent dato vil være mulig å slette.. Brukerveiledning VIGObedrift av 62

50 «Vis revisjonsendringer» - knapp for revisjonsrapport. Viser oversikt over hvilke endringer som er gjort i hver revisjon. Kan f.eks se slik ut: Brukerveiledning VIGObedrift av 62

51 «Kopier til ny revisjon» - knappen er tilgjengelig i bildet på siste godkjente IOP. Oppretter ny IOP med bakgrunn i den sist godkjente planen. Gjør endringer lagre send inn og skriv ut for til slutt å sende inn endret plan med underskrifter til fylkeskommunen for godkjenning. Brukerveiledning VIGObedrift av 62

52 Tilskudd Viser oversikt over tilskudd utbetalt til aktuell bedrift. Når du klikker på mappen Tilskudd vil du få opp fire arkfaner Info om tilskudd Informasjon fra fylkeskommunen Bedrift som vil vise tilskudd totalt for bedriften Personer som vil vise tilskudd for aktuell person Tilskuddsrapporter rapporter laget med tanke på utskrift Bedrift Ved å klikke på ønsket telledato vil du få se en oversikt over beregnet tilskudd for denne perioden. Om den er markert med * vil det si at den aktuelle kjøringen enda ikke er godkjent i fylket. Overskriften sier hvilken telledato tilskuddsoversikten gjelder for. Brukerveiledning VIGObedrift av 62

53 Øverst i bildet med oversikt vises aktuell telledato, dato for når tilskuddsberegningen ble kjørt, hvilket fylket det er i fra og bedriftens kontonr. Her listes alle lærlinger/lærekandidater som er med i beregningen opp og for hver enkelt av disse listes navn, fødselsnr, programområdekode og totalt tilskuddsbeløp for valgt telledato. Nederst er beløpene summert, slik at du der får det totale beløpet for bedriten for valgt telledato. Ved å klikke på en utvalgt person i lista til venstre, Vil du få opp en detaljert oversikt over beregnet tilskudd aktuell periode for vedkommende. Her vil du se opplysninger som navn og fødselsnummer i tillegg til læretid og programområde. Under Transaksjon listes detaljer for det totale tilskuddet beregnet for vedkommende på valgt telledato. Her vises type tilskudd, periode og sum. Brukerveiledning VIGObedrift av 62

54 Personer Under personer listes alle lærlinger/lærekandidater i bedriften. Bak lærlingens/lærekandidatens navn vises det totale tilskuddet som er utbetalt (beregnet) for vedkommende så langt. For å se på detaljer til det totale tilskuddet per person klikker du på vedkommende i lista. Oversikten til venstre lister da opp hver telledato vedkommende har vært med i beregningen og i parentes står summen som er utbetalt/beregnet for hver telledato. Dette tilsvarer summen bak navnet til vedkommende som er totalbeløpet så langt. I bildet til høyre, under Oversikt over tilskudd for XX, ser du ytterligere opplysninger som f.eks fylke og bedriftens kontornr i tillegg til navn, fødselsnr og programområde på kontrakten til vedkommende. Brukerveiledning VIGObedrift av 62

55 Klikker du så på en aktuell periode under valgte person vil du i oversikten til høyre få ytterligere detaljer i fht hva som ligger i tilskuddet for valgt periode. Her listes detaljer om transaksjon (type tilskudd, eventuelt annullering og/eller etterbetaling), tilskuddsperiode og beløp pr. transaksjon som er meg i det totalt beløpet for valgt telledato. Tilskuddsrapporter Her er det laget 2 rapporter med tanke på utskrift. Telledato: Velg aktuell telledato i nedtrekksmenyen Rapport: Velg ønsket rapport fra valgene i nedtrekksmenyen. Totalrapport vil gi oversikt over alle tilskuddstransaksjoner pr valgt telledato, fordelt pr person (lærling/lærekandidat). Eventuelle manuelle transaksjoner som ikke er knyttet til en utvalgt person vil vises nederst i rapporten. Totalrapporten vil kunne se tilnærmet slik ut (eks.viser første og siste side): Brukerveiledning VIGObedrift av 62

56 Brukerveiledning VIGObedrift av 62

57 Brukerveiledning VIGObedrift av 62

58 Kjøp av teori vil gi oversikt over hvilke lærlinger som har fått trekk i tilskuddet for kjøp av manglende teori fra fylkeskommunen. Dette vil vises kun for de fylkeskommunen som praktiserer denne ordningen med at det trekkes ved tilskuddsutbetaling. Rapporten vil i tilfelle kunne se slik ut: Brukerveiledning VIGObedrift av 62

59 Kursgodkjenninger Her listes alle kurstilknytningene registrert på bedriften/ opplæringskontoret du er pålogget. Navn viser bedrift/opplæringskontor for aktuell kursgodkjenning, dvs. medlemsbedrift om du er pålogget via Opplæringskontor og aktuelt Opplæringskontor om du er pålogget medlemsbedrift. «Egen» er kursgodkjenninger hvor bedriften/opplæringskontoret er godkjent som selvstendig bedrift. Nye kursgodkjenninger for pålogget bedrift kan opprettes vha knappen. Brukerveiledning VIGObedrift av 62

60 Prøve Her listes oppmeldinger og avlagte prøver tilknyttet kontrakter på bedriften/opplæringskontoret du er pålogget. Generelt i mappene under prøve vil flere av kolonnene kunne være sorterbare og/eller ha søkemuligheter. Sortering gjøres ved å klikke på aktuell kolonneoverskrift i kolonnen det ønskes sortert på. Der hvor da vises bak kolonneoverskriften er det mulig å sortere. Søk og valg av feltverdi for visning gjøres i egne tekst-/nedtrekksfelt under kolonneoverskriftene. Det søkes etter rader som inneholder søkeverdien lagt inn i feltet for aktuell kolonne. For datofelter gjelder det å angi aktuell dato på formatet dd.mm.yyyy. Nedtrekksfeltene viser mulige verdier i aktuelle kolonner. Under arbeid Her listes alle som har en oppmelding under behandling, dvs. at de er preutfylt hos fylket eller opprettet på Vigo bedrift av bedrift/opplæringskontor. Disse oppmeldingene har alle status OS (oppmeldingsprosess startet) hos fylket. Aktuelle oppmeldinger listes med: Fødselsdato (kandidatenes fødselsdato) Navn (kandidatens etternavn fornavn) Prøvetype (fag/svenneprøve, kompetanseprøve) Prog.kode (10-siffret programområdekode) Programområde (navn på programoråde) Særskilt prøve (ja eller nei) Brukerveiledning VIGObedrift av 62

61 Eies av (bedriften eller fylket hvis det her står bedriften, vil bedrift/opplæringskontor kunne redigere opplysninger på aktuell oppmelding. Hvis eies av fylket, vil bedrift/opplæringskontor kun ha mulighet for å lese opplysninger på aktuell oppmelding) - fører videre til prøveinformasjonen som kan legges inn, redigeres eller eventuelt leses av bedrift/opplæringskontor. Følgende skjermbilde vil komme opp og mulighetene for å skrive/endre og/eller lese feltene i rubrikkene «Prøve», «Ønsket prøvested» og «Vedlegg» avhenger av om det er fylket eller bedriften som står som eier. Ved opprettelse på VigoBedrift må bedrift sende inn data for at oppmelding skal opprettes/oppdateres lokalt i aktuelt fylke. Dette gjøres ved å klikke på «Send inn» når data er ferdig utfylt. Redigeringsrettigheter overføres også da til fylket (ved å «sende inn» data sier bedrift i fra om at de er ferdig med registrering på denne prøveoppmeldingen). NB!Velg deretter «Skriv ut» for å skrive ut oppmelding og protokoll for å underskrive og sende inn til fylket. Husk å sende med eventuelle vedlegg! Klargjorte Her listes oppmeldinger som har fått status OP (oppmeldt) hos fylket. Dvs at underskrevet oppmeldingsskjema er mottatt hos fylket og status på oppmeldingen er endret fra OS til OP. I oversikten her vil datoer for oppmeldt, mottatt hos fylket og sendt prøvenemnd også vises. Brukerveiledning VIGObedrift av 62

62 Avholdte prøver Her listes avholdte prøver som er tilknyttet kontrakter hos bedrift/opplæringskontor hvor du er pålogget. For avholdte prøver vises resultatene av teori og praktisk prøve, samt en samlet vurdering som er status på hele prøven (prøvestatus) og prøvedato. Avholdte prøver skal ha en av følgende prøvestatus: B prøve bestått, BM prøve bestått meget godt, IB prøve ikke bestått, F prøve foreldet (teori ikke bestått i løpet av 2 år etter avlagt praktisk prøve) eller AN prøve annullert etter klage. Øvrige Her listes oppmeldinger/prøver med annen status enn i mappene foran. F.eks kan det være oppmeldinger som ikke er godkjent eller avlyste (prøvestatus IG eller AV). Ny oppmelding Her kan ny oppmelding opprettes ved å legge inn aktuelt fødselsnummer på kandidaten. Klikk så på knappen «Hent og kontroller kontrakten» og følg direktiver i skjermbildene som kommer opp. Utskrift Om det er ønskelig å skrive ut et tomt oppmeldingsskjema med protokoll, kan dette gjøres fra mappen Utskrift. Brukerveiledning VIGObedrift av 62

BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 2012

BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 2012 BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 2012 Brukerveiledning VIGObedrift 23.03.2012 1 av 34 Innhold Innloggingsside... 3 Personalia... 5 Bedriftsinfo... 6 Vis søkere... 7 Søkeroversikt... 8 Mappen Registrering...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 2013

BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 2013 BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 2013 Brukerveiledning VIGObedrift 07.03.2013 1 av 43 Innhold Innloggingsside... 3 Personalia... 5 Bedriftsinfo... 6 Vis søkere... 7 Søkeroversikt... 8 Mappen Registrering...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 2013

BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 2013 BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 2013 Brukerveiledning VIGObedrift 19.03.2013 1 av 43 Innhold Innloggingsside... 3 Personalia... 5 Bedriftsinfo... 6 Vis søkere... 7 Søkeroversikt... 8 Mappen Registrering...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 201 3

BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 201 3 BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 201 3 Brukerveiledning VIGObedrift 01.08.2013 1 av 48 Innhold Innloggingsside... 3 Personalia... 5 Bedriftsinfo... 6 Vis søkere... 8 Søkeroversikt... 9 Mappen Registrering...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 2014

BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 2014 BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 2014 Brukerveiledning VIGObedrift 19.05.2014 1 av 53 Innhold Innloggingsside... 3 Personalia... 5 Bedriftsinfo... 6 Vis søkere... 8 Søkeroversikt... 9 Mappen Registrering...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 2015

BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 2015 BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 2015 Brukerveiledning VIGObedrift 03.05.2015 1 av 64 Innhold Innloggingsside... 3 Personalia... 5 Weblogg... 6 Bedriftsinfo... 8 Vis søkere... 13 Søkeroversikt... 14 Mappen

Detaljer

BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 2014

BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 2014 BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 2014 Brukerveiledning VIGObedrift 13.05.2016 1 av 61 Innhold Innloggingsside... 3 Personalia... 5 Bedriftsinfo... 6 Vis søkere... 10 Søkeroversikt... 11 Mappen Registrering...

Detaljer

Nytt grensesnitt VIGO Bedrift For bedrifter og opplæringskontor

Nytt grensesnitt VIGO Bedrift For bedrifter og opplæringskontor Nytt grensesnitt VIGO Bedrift For bedrifter og opplæringskontor 1 Innhold Logg inn... 3 Menyoversikt... 6 Personalia... 7 Bedriftsinfo... 8 Logg... 9 Ansatte... 11 Medlemsbedrifter (tilgjengelig kun for

Detaljer

Nytt grensesnitt VIGO Bedrift For bedrifter og opplæringskontor

Nytt grensesnitt VIGO Bedrift For bedrifter og opplæringskontor Nytt grensesnitt VIGO Bedrift For bedrifter og opplæringskontor 1 Innhold Logg inn... 3 Menyoversikt... 6 Personalia... 7 Bedriftsinfo... 8 Logg... 9 Ansatte... 11 Medlemsbedrifter (tilgjengelig kun for

Detaljer

Nytt grensesnitt VIGO Bedrift For bedrifter og opplæringskontor

Nytt grensesnitt VIGO Bedrift For bedrifter og opplæringskontor Nytt grensesnitt VIGO Bedrift For bedrifter og opplæringskontor 1 Innhold Logg inn... 3 Menyoversikt... 6 Personalia... 7 Bedriftsinfo... 8 Logg... 9 Ansatte... 11 Medlemsbedrifter (tilgjengelig kun for

Detaljer

Nytt grensesnitt VIGO Bedrift For bedrifter og opplæringskontor

Nytt grensesnitt VIGO Bedrift For bedrifter og opplæringskontor Nytt grensesnitt VIGO Bedrift For bedrifter og opplæringskontor www.vigobedrift.no Det kreves innlogging med IDporten, dvs MinID eller bankid. Velg Bedrift og du kommer til Innlogging: 1 Klikk på Logg

Detaljer

Nytt grensesnitt VIGO Bedrift For fylkesbrukere

Nytt grensesnitt VIGO Bedrift For fylkesbrukere Nytt grensesnitt VIGO Bedrift For fylkesbrukere Brukerveiledning VIGO Bedrift FylkesAdministrator 16.09.2016 Side 1 Innhold Innlogging... 3 Hjem... 5 Logg... 6 Fylkets rettigheter... 7 Bedrifter... 8 Ansatte...

Detaljer

Brukerveiledning VIGO bedrift FylkesAdministrator

Brukerveiledning VIGO bedrift FylkesAdministrator Brukerveiledning VIGO bedrift FylkesAdministrator Vigo bedrift Pålogging Fylkes 3. mai 2015 Side 1 Innhold Hjem... 4 Weblogg... 4 Fylkets rettigheter... 6 Bedrifter... 7 Ansatte... 8 Skjema... 10 Epost/SMS...

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører v2007-02-24 Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 Innlogging... 3 Registrer underentreprenør... 4 Registrer mannskap... 5 Oversiktslister...

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Ved pålogging til KursAdmin Om du har roller i KursAdmin for flere kursarrangører må du velge organisasjonsledd når du logger på.

Ved pålogging til KursAdmin Om du har roller i KursAdmin for flere kursarrangører må du velge organisasjonsledd når du logger på. Veiledning for kursarrangører om søknad/opprettelse av kurs 1. Innlogging a. Logg deg inn i Kursadmin, velg «Kurs» og klikk: 2. Nytt kurs Følgende opplysninger må legges inn a. Velg studieplan b. Gi kurset

Detaljer

IST Skole Fravær - Foresatt

IST Skole Fravær - Foresatt IST Skole Fravær - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den dagen

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering August 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE: Dokumentgodkjenning og historikk

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. Sist oppdatert: 02.12.09

BRUKERHÅNDBOK. Sist oppdatert: 02.12.09 BRUKERHÅNDBOK Sist oppdatert: 02.12.09 FORORD Målsettingen med denne brukerhåndboka er å sikre likeverdig behandling av voksne søkere i de fylkeskommuner som bruker VigoVoksen. Manualen vil ta for seg

Detaljer

Logg inn og introduksjon # 1. Endre passord # 2. Medlemsliste # 3. Registrere et nytt medlem/ny medarbeider # 4. Registrering av tidligere medlem # 5

Logg inn og introduksjon # 1. Endre passord # 2. Medlemsliste # 3. Registrere et nytt medlem/ny medarbeider # 4. Registrering av tidligere medlem # 5 FOCUSNET Brukerveiledning - Hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Oppdatert oktober 2013 Logg inn og introduksjon # 1 Endre passord # 2 Medlemsliste # 3 Registrere et nytt medlem/ny medarbeider # 4 Registrering

Detaljer

Brukerveiledning. For administrering av nettressursen BRUKERVEILEDNING ADMINISTRATOR

Brukerveiledning. For administrering av nettressursen BRUKERVEILEDNING ADMINISTRATOR Brukerveiledning For administrering av nettressursen 1 Som administrator kan du legge til, redigere, fjerne, og gruppere brukere for din barnehage eller skole. Du finner denne funksjonen «innstillinger»

Detaljer

Innhold. DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund(MH)

Innhold. DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund(MH) Brukerveiledning DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund (MH) 20.09.2012 Innhold Forberedelser i klubbsystemet.... 3 Bruke DogWeb-Arra for MH.... 6 DWA hovedmeny... 8 Legg inn påmeldinger manuelt.... 11 Vedlikehold

Detaljer

hypernet Fravær Brukermanual - Foresatt Sist endret: Side 1

hypernet Fravær Brukermanual - Foresatt Sist endret: Side 1 hypernet Fravær Brukermanual - Foresatt Sist endret: 04.10.2012.2012 Side 1 Innhold hypernet Fravær... 3 Innlogging... 4 Ny bruker (søke om tilgang)... 4 Registrert bruker... 6 Registrert bruker (søke

Detaljer

VigoVoksen rapporter 26.04.2013

VigoVoksen rapporter 26.04.2013 VigoVoksen rapporter 26.04.2013 2 Innholdsfortegnelse 1. Individuelle rapporter... 5 Utskrift for registrering av vurdering på papir... 5 2. Fanen Rapporter... 6 Organisering og innhold... 6 Utvalg og

Detaljer

Ved pålogging til KursAdmin Om du har roller i KursAdmin for flere kursarrangører må du velge organisasjonsledd når du logger på. Versjon 26.11.

Ved pålogging til KursAdmin Om du har roller i KursAdmin for flere kursarrangører må du velge organisasjonsledd når du logger på. Versjon 26.11. Versjon 26.11.13 1 Veiledning for kursarrangører om søknad/opprettelse av kurs 1. Innlogging a. Logg deg inn i Kursadmin, velg «Kurs» og klikk: 2. Nytt kurs Følgende opplysninger må legges inn a. Velg

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

WinTid g2. Dashbord Oppfølging

WinTid g2. Dashbord Oppfølging WinTid g2 Dashbord Oppfølging Innholdsfortegnelse Interne dokumenter... 2 Disse dokumentene finner du på ansattportalen:... 2 WinTid g2- Dashboard- Oppfølging... 3 Oppfølging av sykefravær... 4 Oppgaver

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Veiledning for utfylling av kontrakt for lærling og lærekandidat med vedlegg

Veiledning for utfylling av kontrakt for lærling og lærekandidat med vedlegg 1 Lære- og opplæringskontrakter Utdanningsdirektoratet har fastsatt skjema for lære- og opplæringskontrakter. Det er ett skjema for lærekontrakt for lærlinger, og ett skjema for opplæringskontrakt for

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Medarbeider En beskrivelse av hvordan medarbeidere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Medarbeider En beskrivelse av hvordan medarbeidere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Medarbeider En beskrivelse av hvordan medarbeidere benytter WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering August 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE: Dokumentgodkjenning og historikk for

Detaljer

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole:

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole: Opplæring i bedrift Søknad og formidling Hva skjer når? Søknad og CV Valg av lærefag Intervju Mine visittkort Logg for søknader Hvor finner du læreplassene Lærling eller lærekandidat Kontakter og adresser

Detaljer

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry. Versjon

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry. Versjon Bruksanvisning for Roundcube webmail Utseende: Larry Versjon 05 11.09.2017 Start en nettleser 3 Pålogging til epost-systemet 3 Innstilling av utseende og norsk språk 3 Skifte av passord 4 Verktøy-linja

Detaljer

SkoleArena. Brukerveiledning elever i videregående skole

SkoleArena. Brukerveiledning elever i videregående skole SkoleArena Brukerveiledning elever i videregående skole Innholdsfortegnelse: FUNKSJONALITET... 2 Innlogging... 2 Dagens beskjed og kalender... 2 MENYKNAPPER... 3 Utboks... 3 Endre passord og e-postadresse...

Detaljer

Brukerveiledning TT-web Troms (CERT)

Brukerveiledning TT-web Troms (CERT) Brukerveiledning TT-web Troms (CERT) Versjon: 14.februar 2013 Innhold LOGGE INN...3 Logge inn på nytt...4 KOMMUNEPORTAL...5 MINE OPPGAVER...6 KUNDE REGISTRERING...6 SERTIFISERINGSVEIVISER...7 Registrere/legge

Detaljer

Brukermanual for RefLex

Brukermanual for RefLex Brukermanual for RefLex Et oppslagsverk for skoleeiere (kommuner og fylkeskommuner) Fotograf Jannecke Sanne Normann Brukermanual for RefLex 1. HVA ER REFLEX?... 3 1.1 Tilgang og roller i RefLex... 3 1.2

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører Endringslogg: Versjon Nytt I versjon Endret av Endret dato Godkjent v2007-06-25 versjonnr i bunntekst ank@nois.no 25.06.2007 v2007-06-26 Lagt til endringslogg

Detaljer

Generelt om Rapporter

Generelt om Rapporter Generelt om Rapporter Sist oppdatert: 26.03.12 Rapportoversikten Valg av rapport Avslutt rapport Tilbake til rapportoversikten Bestillingsbildet Periode Utvalg Valg av personer Slik får du frem rapporten

Detaljer

Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon

Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon Medlemsadministrasjonsmodulen er et register over alle personer tilknyttet en organisasjon i idretten. Her kan organisasjonsleddene administrere og endre personer

Detaljer

Rutinehåndbok for barnehageopptak med IST Hypernet November 2014

Rutinehåndbok for barnehageopptak med IST Hypernet November 2014 Rutinehåndbok for barnehageopptak med IST Hypernet November 2014 Innhold TIDSPLAN FOR HOVEDOPPTAKET 2015... 2 KONTAKTPERSONER VED SPØRSMÅL:... 2 FORELDRE SOM HAR SPØRSMÅL OM BARNEHAGEOPPTAK SKAL HENVENDE

Detaljer

KONTROLL INSIDE MSOLUTION

KONTROLL INSIDE MSOLUTION KONTROLL INSIDE MSOLUTION Forandre renholdsteam eller renholdsdager på oppdrag I denne brukerveiledningen skal vi bruke bytte renholdsdager. Det skjer jo at vi bytter renholdsdager eller team på kunder.

Detaljer

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR Innhold 1. Innlogging i systemet... 3 2. Forsiden av portalen... 3 3. Redigere spørreskjema... 4 3.1 Spørsmål skal

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører Endringslogg: Versjon Nytt I versjon Endret av Endret dato Godkjent v2007-06-25 versjonnr i bunntekst ank@nois.no 25.06.2007 v2007-06-26 Lagt til endringslogg

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Cura 1.0. Et administrativt system for skoler med fagskoleutdanning. Registrering / login Fraværsføring Karakterføring

Cura 1.0. Et administrativt system for skoler med fagskoleutdanning. Registrering / login Fraværsføring Karakterføring Et administrativt system for skoler med fagskoleutdanning Registrering / login Fraværsføring Karakterføring Dokumenter Profil side 2 side 5 side 7 side 8 side 9 For administrasjon Legge til dokumenter

Detaljer

Brukerhjelp for foretak til søknad om produksjonstilskudd og søknad om tilskudd til avløsning, ferie og fritid

Brukerhjelp for foretak til søknad om produksjonstilskudd og søknad om tilskudd til avløsning, ferie og fritid Brukerhjelp for foretak til søknad om produksjonstilskudd og søknad om tilskudd til avløsning, ferie og fritid Gjelder for søknadsomgangene i august 2012 og januar 2013 Oppdatert 30. juni 2012 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013

Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013 Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013 Hurtigveiledning Innhold For deg som skal i gang med å bruke ditmer edagsorden i ipad eller Internett 1. Slik får du tilgang til ditmer edagsorden... 2 2.

Detaljer

WinTid G2. for. ledere

WinTid G2. for. ledere WinTid G2 for ledere Innhold WinTid G2... 2 Oppfølging og godkjenning... 2 Oppgaver Status... 2 Oppgave Oppfølging... 3 Oppgave Oppfølging Sende e-post... 5 Oppgave Godkjenning... 5 Ansatte Resultater...

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. Sist oppdatert: 14.01.11

BRUKERHÅNDBOK. Sist oppdatert: 14.01.11 BRUKERHÅNDBOK Sist oppdatert: 14.01.11 FORORD Målsettingen med denne brukerhåndboka er å sikre likeverdig behandling av voksne søkere i de fylkeskommuner som bruker VigoVoksen. Manualen vil ta for seg

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av Elektronisk behandling av rettemeldinger Versjon 1.10 04.09.13 Side 1 av 18 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 BRUKERDOKUMENTASJON FOR ELEKTRONISK

Detaljer

Labark Oppdatert 9.oktober 2015

Labark Oppdatert 9.oktober 2015 Oppdatert 9.oktober 2015 Innholdsfortegnelse 1.0 STANDARD FUNKSJONER I PROFIL 3 1.1. STANDARD VERKTØYKNAPPER / IKONER 3 1.2 BRUK AV FUNKSJONSTASTER I PROFIL 3 2.0 LABARK 4 2.1 GENERELT OM LABARKET 4 3.0

Detaljer

Brukerveiledning. Søknadssystemet esg. Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett. Side 1 av 24

Brukerveiledning. Søknadssystemet esg. Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett. Side 1 av 24 Brukerveiledning Søknadssystemet esg Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett Side 1 av 24 Innholdsfortegnelse 1 Om esg... 3 2 Ny bruker... 4 3 Logg inn... 6 3.1 Mine

Detaljer

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry Bruksanvisning for Roundcube webmail Utseende: Larry Start en nettleser 3 Pålogging til epost-systemet 3 Innstilling av utseende og norsk språk 3 Skifte av passord 4 Verktøy-linja 5 Mappene 6 Lage en mappe

Detaljer

Brukerveiledning e-postsystem

Brukerveiledning e-postsystem 1 Brukerveiledning e-postsystem Innholdsfortegnelse Pålogging:....... 2 Opprette e-post:..... 4 Vedlegg:.... 4 Kalender:... 7 Visning: 7 Ny avtale:.... 7 Invitere deltakere:.... 9 Bytte passord på konto

Detaljer

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2015. Brukerveiledning

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2015. Brukerveiledning Visma Enterprise - ebudsjett Versjon 2015 Brukerveiledning Tilgang til ebudsjett Visma Enterprise ebudsjett ligger på oppstartssiden. For å åpne ebudsjett, velg fana «Økonomi» og trykk deretter på valget

Detaljer

Hjelp til tjenesten Oversikt tidligere reiser

Hjelp til tjenesten Oversikt tidligere reiser Hjelp til tjenesten Oversikt tidligere reiser Finne reisenummer Se på reiseregning Status for reiseregning Utestående reiseregning Endre reiseregning Kopiere reiseregning Slette reiseregning Finne reisenummer

Detaljer

Brukerveiledning NOBB.no

Brukerveiledning NOBB.no Brukerveiledning NOBB.no 2014 November 2014 Brukerveiledning NOBB.no Side 1 Innholdsfortegnelse Pålogging... 3 Administrasjon av brukere... 3 Enkeltsøk... 4 Visning av søkeresultat... 4 Avansert søk...

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Ledere

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Ledere HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Ledere Side 2 - Pålogging Side 3 - Velge roller Side 4 - Struktur Side 8 - Lese besvarelser Side 10 - Legge ut undersøkelser/ medarbeidersamtale Side 15 - Fag/Handlingsplan

Detaljer

Teknisk brukerveiledning 10-FAKTOR KS medarbeiderundersøkelse

Teknisk brukerveiledning 10-FAKTOR KS medarbeiderundersøkelse Teknisk brukerveiledning 10-FAKTOR KS medarbeiderundersøkelse Brukerveiledning for administratorer og rapportbrukere. 2015 For faglige veiledere, besøk www.10faktor.no Innhold 1. Pålogging... 3 1.1 Påloggingsside...

Detaljer

Brukermanual for administrator

Brukermanual for administrator Brukermanual for administrator 2 BAS ONLINE KAPITTEL 1: Start her! Det aller første man må gjøre for å få tilgang til BAS, er å logge inn. Dette gjør du ved å gå på https://intelsoft.no eller bare intelsoft.no

Detaljer

Brukerveiledning for «Søknad om spesialistgodkjenning for leger og tannleger».

Brukerveiledning for «Søknad om spesialistgodkjenning for leger og tannleger». Brukerveiledning for «Søknad om spesialistgodkjenning for leger og tannleger». Innhold Generelt... 2 Viktige råd og tips... 2 Opprette ny søknad Søker med norsk personnummer eller D-nummer... 3 Opplysninger

Detaljer

10 - Automatisk eksamensplanlegging

10 - Automatisk eksamensplanlegging 10 - Automatisk eksamensplanlegging Planmodulen Planmodulen er laget for å kunne legge eksamensplan på det tidspunkt man vet hvilke studenter som ønsker å ta hvilke eksamener. Målsetting med bruk av automatisk

Detaljer

Datamann Informasjonssystemer

Datamann Informasjonssystemer 1 Datamann Informasjonssystemer Brukerveiledning 2013 Datamann AS 2 3 DATAMANN INFORMASJONSSYSTEMER SYSTEMKRAV PC med Pentium eller høyere. Internettilgang med 1 Mbit/s eller høyere Internett Explorer

Detaljer

Bruk av it s learning

Bruk av it s learning Bruk av it s learning Hva er it s learning? It's learning er en brukervennlig og kraftig nettbasert læringsplattform for undervisning i skolen. It s learning støtter læringsprosesser, nye læringsformer

Detaljer

Guide til system for flervalgsprøver

Guide til system for flervalgsprøver Guide til system for flervalgsprøver Systemet skal i utgangspunktet være selvforklarende, og brukere oppfordres til å klikke seg rundt og bli kjent med systemet på egen hånd. Det er allikevel laget en

Detaljer

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte)

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) : Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) nyweb.no as (2008) Side: 1 av 14 Innhold: Pålogging:... 4 Administrasjonsforsiden:... 5 Legge til Ny artikkel :... 6 Legge til Nytt vedlegg

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 08.09.2009 10:07 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra selskapenes tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

RAPPORTERING AV VOKSNE

RAPPORTERING AV VOKSNE RAPPORTERING AV VOKSNE Data på voksne elever kan komme inn i Vigo både fra de skoleadministrative systemene (Extens, SATS, TP) og fra voksensystemene (VigoVoksen eller annet voksensystem). På ssbresultat

Detaljer

Hjelp til Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader

Hjelp til Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader Hjelp til Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader Sist oppdatert: 12.09.13 Bruk av Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader Grafisk oversikt Fraværssøknad Kalender Kvoteoversikt Fraværssøknader Opprett

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister SVV

Brukermanual. System for oversiktslister SVV Brukermanual System for oversiktslister SVV Endringslogg: Versjon Nytt i versjon Endret av Endret dato Godkjent v2007-06-25 Versjonnr i bunntekst, registrer kontrakt ank@nois.no 25.06.2007 v2007-06-26

Detaljer

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra det tilsvarende systemet i de kommunale selskapene.

Detaljer

Oppdatert 03.september 2010. Brukerveiledning StudentWeb

Oppdatert 03.september 2010. Brukerveiledning StudentWeb Oppdatert 03.september 2010 Brukerveiledning StudentWeb Pålogging til StudentWeb skjer på: studentweb.ntnu.no StudentWeb - Innlogging Det er to måter å logge inn på: -Brukernavn og passord -Fødselsnr.

Detaljer

Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister

Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister INNHOLDSFORTEGNELSE BRUKERDOKUMENTASJON 1. Innlogging 2 1.1. Adresse og bruker 2 2. Administratorside 3 2.1. Medlemshåndtering 4 2.1.1. Søk medlem 5 2.1.2. Vis medlem

Detaljer

Brukerveiledning. DogWeb-Arra Harehundprøver versjon 2

Brukerveiledning. DogWeb-Arra Harehundprøver versjon 2 Norsk Kennel Klub Brukerveiledning DogWeb-Arra Harehundprøver versjon 2 27.08.2009 Innhold Om versjon 2 av DW-arra harehundprøver... 2 Forberedelser i klubbsystemet.... 2 Bruke DogWeb-Arra for Harehundprøve....

Detaljer

Brukermanual for RefLex

Brukermanual for RefLex Brukermanual for RefLex Et oppslagsverk for skoler Fotograf Jannecke Sanne Normann Brukermanual for RefLex 1. HVA ER REFLEX?... 3 1.1 Tilgang og roller i RefLex... 3 1.2 Krav til nettleser... 3 1.3 Støtte

Detaljer

En brukerveiledning for. StyrerAssistenten HMS

En brukerveiledning for. StyrerAssistenten HMS En brukerveiledning for StyrerAssistenten HMS innholdsliste: (du kan manøvrere deg frem og tilbake i veiledningen ved å trykke på linkene) 3 Endringer i bruk av HMS modulen 19 Lim inn tekst i nyopprettet

Detaljer

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint. Hurtigguide Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.no Org. nr. 983443117 NO INNHOLD 1 Hvorfor er det ulik farge og utseende

Detaljer

Veiledning til Grønt Flagg søknadsportal

Veiledning til Grønt Flagg søknadsportal Veiledning til Grønt Flagg søknadsportal Registrering av bruker: Registrer deg som bruker i FEE Norway sin søknadsportal fra http://soknad.fee.no. Dette må gjøres for å få tilsendt brukernavn og passord,

Detaljer

Digital postkasse til innbyggere

Digital postkasse til innbyggere Digital postkasse til innbyggere Digital postkasse til innbyggere Difi har på vegne av hele offentlig sektor inngått kontrakter med e-boks og Digipost om digital postkasse til innbyggere. Mot slutten av

Detaljer

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan OPPDATERT 04.11.2013 LARS PETTER SVARTE MOB.94 80 40 38 INNHOLD 1 PÅLOGGING... 3 1.1 HVORDAN FÅR JEG

Detaljer

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør Innhold 1. KF Lokal personalhåndbok og KF Infoserie... 2 2 Din rolle - Redaktør... 4 3 Skriv lokal tekst... 4 4 Lag lenker i lokal tekst... 6 5.

Detaljer

IST Skole Vurdering - Elev

IST Skole Vurdering - Elev IST Skole Vurdering - Elev Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den dagen

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

EmProf årsavslutning start av nytt år

EmProf årsavslutning start av nytt år EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf og Midas Regnskap. Superbrukeren ved kontoret må gjøre denne jobben

Detaljer

Agio Forvaltning AS - Portal. Enkelt, effektivt og tidsbesparende!

Agio Forvaltning AS - Portal. Enkelt, effektivt og tidsbesparende! Agio Forvaltning AS - Portal Enkelt, effektivt og tidsbesparende! Innhold Innlogging... 3 Første gangs innlogging... 4 Åpningsside beboere... 6 Dokumenter... 7 Mitt borettslag/sameie... 10 E-post... 12

Detaljer

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.3 20.03.2012 Beskrivelsene for hvert enkelt skritt er over hvert skjermbilde. Via Hageselskapets

Detaljer

Brukerhjelp for foretak. ved søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd

Brukerhjelp for foretak. ved søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd Landbruksdirektoratet Brukerhjelp for foretak ved søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd Gjelder for søknadsomgangene i august 2015 og januar 2016 Oppdatert 1. juli 2015 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Bokas innhold er fritt tilgjengelig på under Opplæring i bedrift.

Bokas innhold er fritt tilgjengelig på  under Opplæring i bedrift. Versjon 3. okt. 2012 Forord Opplæringsboka er et hjelpemiddel for lærling og instruktør i det daglige opplæringsarbeidet. I boka brukes begrepene lærling og instruktør. Med lærling menes lærling og lærekandidat

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra kommunens tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Tema: Fravær, karakterer, anmerkninger

Tema: Fravær, karakterer, anmerkninger Tema: Fravær, karakterer, anmerkninger Fronter 92 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer

BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE

BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE Tillitsvalgt (ATV) og vara på KS-området (videregående skole, grunnskolen, kommunale barnehager, PPT mfl). Andre tillitsvalgte som bruker Gmail Oppdatert utgave 01.06.2011 BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE

Detaljer

KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING

KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING Denne manualen er en hjelp til førstegangsbrukere av Schenkers Online Booking Service. Vår online booking service kan brukes til å bestille transport av eksportsendinger

Detaljer

VigoVoksen KARRIEREMODULEN Mai 2017

VigoVoksen KARRIEREMODULEN Mai 2017 VigoVoksen KARRIEREMODULEN Mai 2017 Side 2 av 16 INNHOLD Innhold INNHOLD... 1 Oppstart og logg inn... 3 Hovedmeny, menyer og brukeroppsett.... 3 Karrieremodulen... 3 Programdelene i VigoVoksen... 3 Sammenheng

Detaljer

INSPERA- brukerveiledning for student hjemmeeksamen i gruppe

INSPERA- brukerveiledning for student hjemmeeksamen i gruppe INSPERA- brukerveiledning for student hjemmeeksamen i gruppe Oppdatert 20. januar 2015 Pålogging Du logger deg på via uia.inspera.no (med vanlig UiA-brukernavn og passord) Du vil få melding om din nettleser

Detaljer

VIGOskole - grunnskole

VIGOskole - grunnskole VIGOskole - grunnskole Det kreves innlogging med ID-porten, dvs MinID eller bankid. https://www.vigo.no/vigor/servlet/main?cmd=login De rettighetene en er tildelt er avgjørende for hvilke skjermbilder

Detaljer