Brukermanual for RefLex

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukermanual for RefLex"

Transkript

1 Brukermanual for RefLex Et oppslagsverk for skoleeiere (kommuner og fylkeskommuner) Fotograf Jannecke Sanne Normann

2 Brukermanual for RefLex 1. HVA ER REFLEX? Tilgang og roller i RefLex Krav til nettleser Støtte i bruken av RefLex Veiviser VALG OG INFORMASJON PÅ FØRSTESIDEN I REFLEX SE PÅ TEMA OG SPØRSMÅL Velge tema Informasjon om tema og undertema Se på spørsmål og veiledning SE RESULTATER / SAMMENLIGNE EGENVURDERINGER Velge tema og se hovedoversikt Gjennomførte egenvurderinger i temaet Hvordan få oversikt over egenvurderingene Hva du kan gjøre med egenvurderingene Returnere og gi tilgang til egenvurderinger og automatiske e postmeldinger Eksportere (laste ned) vedlegg og egenvurderinger til Excel og Word filer Utseende på Excel og Word filer Sammenligne egenvurderinger Sammenligning spørsmål for spørsmål Oppsummering av sammenligningene Stikkordregister

3 1. HVA ER REFLEX? RefLex er et nett basert dataverktøy hvor skolene (gruppe av lærere og ledelsen) kan vurdere om egen praksis er i samsvar med kravene i lover og forskrifter som gjelder for skolen. Dette kaller vi å gjennomføre en egenvurdering for å vurdere etterlevelsen av regelverket. Skolene og skoleeier (kommune eller fylkeskommune) får i RefLex oversikt over og kan sammenligne egenvurderinger fra ulike grupper på skolen. Skoleeier kan også sammenligne vurderinger fra flere skoler. RefLex er utviklet av Utdanningsdirektoratet. Ved spørsmål om bruk, kontakt Fylkesmannen. 1.1 Tilgang og roller i RefLex Du får tilgang til RefLex gjennom pålogging via UBAS (Utdanningsetatens system for brukeradministrasjon) på lik linje med flere andre verktøy fra Utdanningsdirektoratet (for eksempel Ståstedsanalysen). Innlogging skjer via eller via Skoleporten. Brukerveiledning til UBAS finner dere på udir.no. Innlagte data vil i første omgang bare være tilgjengelig for den aktuelle skolen. Skoleleder gir skoleeier tilgang til egenvurderinger foretatt på skolen. Skoleeier gir eventuelt Fylkesmannen tilgang dersom skoleeier velger å benytte RefLex ved tilsyn. Etter fem forsøk med feil passord, blir brukeren sperret. NB! Dersom du etter fire feilede forsøk venter i ti minutter, så får du fem nye forsøk. Se ellers «Glemt passord». Dersom du mangler eller har glemt passord, klikk for å få tilsendt på nytt. Da kommer du til et nytt bilde der du taster inn din e postadresse (epostadressen som er brukernavnet i UBAS). Du må endre til nytt passord før du kan logge på. Dersom du ikke mottar epost, kan årsaken være: mindre enn fem minutter siden forrige gang du ba om nytt passord, i så fall: vent! e postadressen du er registrert med, er ikke lenger gyldig e posten stoppet i et spamfilter (vanlig) 1.2 Krav til nettleser For å kunne bruke RefLex må du ha en maskin med tilgang til en nyere nettleser. For Internet Explorer må du ha versjon 9 eller nyere. Du kan i stedet bruke nettlesere som Google Chrome, Safari og Firefox. Dersom du bruker Internet Explorer 8, kan du fylle ut egenvurderingen. Men du får ved bruk av versjon 8 ikke sett på de fullførte egenvurderingene for blant annet å sammenligne. 3

4 1.3 Støtte i bruken av RefLex Ved spørsmål om bruk skal skoleeier kontakte Fylkesmannen. Skoleeier kan også kontakte Fylkesmannen for å få mer informasjon/veiledning i bruken av systemet. Det er også utviklet en egen veiledning som skisserer prosessen mellom skoleeier og skolen ved bruk av RefLex. Brukermanualen kan du benytte når du står fast i hvordan du skal bruke en funksjon, eller hvordan du skal få gjort en bestemt oppgave i RefLex. Bruk innholdsfortegnelsen eller stikkordregisteret for å finne det du har behov for. For øvrig er det veiledning direkte i verktøyet. Første gang du logger på verktøyet, vil du på noen sider kunne se en forklaring med en veiviser som viser viktige funksjoner. Nedenfor ser du eksempel på en slik veiviser Veiviser En veiviser vises på noen sider første gang du logger på. Den viser sentrale funksjoner og hva de inneholder. Trykk på NESTE for å se flere sentrale funksjoner. Du får etter hvert anledning til å avbryte denne veiviseren. 4

5 2. VALG OG INFORMASJON PÅ FØRSTESIDEN I REFLEX 1. (a, b, c) Hvordan du kan få mer informasjon om egenvurdering og bruk av RefLex 2. Hvordan du kan skifte mellom bokmåls eller nynorskversjon av RefLex 3. Hvordan du kan se i hvilke temaer skolene kan gjennomføre egenvurderinger 4. Hvordan du kan se på og sammenligne gjennomførte egenvurderinger fra skolene 5. Hvordan du kommer tilbake til førstesiden når du er på andre sider i verktøyet 5. Klikk her, og du kommer alltid tilbake til førstesiden. Navn du er pålogget med. Navn på kommune/fylkeskommune. 3. Klikk her for å se i hvilke temaer skolene kan gjennomføre egenvurderinger. 2. Innstilt på skoleeiers offisielle språk. Klikk for å endre til bokmåleller nynorskversjon. (tilgjengelig på alle sider i RefLex). 4. Klikk her for å se og sammenligne egenvurderinger fra skolene. Siden du er på, har fet skrift. 1 a. Klikk her for for å åpne Veiledningen som beskriver gjennomføringsfasene. 1 b. Klikk her for for å åpne Brukermanualen som beskriver funksjonene. 1 c. Klikk her for mer informasjon om RefLex: Hvordan bruke og nytteverdi. Tilleggsinformasjonen lukkes først når du går ut av siden. 5

6 3. SE PÅ TEMA OG SPØRSMÅL 3.1 Velge tema Når du velger Temaer for egenvurdering, kommer du til en side der du velger temaet du ønsker å se nærmere på. 1. Hvordan velge det temaet du vil se nærmere på? 2. Hvem kan svare på temaet (lærere, ledelse eller begge)? 2. Hvilken målgruppe som kan fylle ut temaet. 1. Klikk på temaet du skal se på! 6

7 3.2 Informasjon om tema og undertema 1. Hvilke undertema har temaet? 2. Hvor kan du få lenke til veiledninger om temaet? 3. Hvordan går du videre for å se på spørsmålene i temaet? 4. Hvordan gå tilbake til forrige side i RefLex? 4. Klikk Tilbake for å komme til forrige side (eller bruk tilbakeknappen i nettleseren). 3. Gå fra undertema til undertema ved å klikke på det. Oransje farger der du er. 1. Undertemaene (her 1. 4.) som skolene skal besvare. Navn på temaet du valgte å se på. 2. Lenke til veiledning. 3. Klikk her for å se spørsmålene i temaet. 7

8 3.3 Se på spørsmål og veiledning 1. (a, b) Hva et inngangsspørsmål er. 2. (a, b, c) Hvordan du åpner og ser innhold i forklaringene til spørsmålene. 3. (a, b) Hvordan skolene kan svare på spørsmålene. 4. Hvordan skolene kan laste opp dokumenter (dokumentasjon) til svaret på spørsmålet. 5. Hvordan du kan manøvrere videre i temaet. 1 a. Inngangsspørsmål er for å avgjøre om det er aktuelt for en skole å svare på enkelte av spørsmålene. 2 c. Forklaringen til spørsmålet gir lenke til rettslig grunnlag og forklaring på sentrale ord/begrep i spørsmålet. 4. Skolene kan laste opp dokumenter som underbygger svaret de har gitt. 2 a. Klikk her for å få frem en kort forklaring til spørsmålet. 1 b. Svarer skolen nei, vil påfølgende spørsmål om emnet bli «deaktivert» og satt som «IKKE AKTUELT» å svare på. 3 a. Skolene kan svare JA eller NEI når de fyller ut. 2 b. Klikk her for å lukke forklaring til spørsmålet. 3 b. Her kan skolene gi en redegjørelse som begrunner hvorfor de har svart JA eller NEI. 5. Nederst på siden til høyre kan du klikke NESTE eller FORRIGE for å gå mellom undertemaene (eller bruk temaoversikten til venstre). 8

9 4. SE RESULTATER / SAMMENLIGNE EGENVURDERINGER 4.1 Velge tema og se hovedoversikt Når du velger Gjennomførte egenvurderinger, kommer du til en side der du velger i hvilket tema du vil se på gjennomførte egenvurderinger. 1. Hvordan ser det ut dersom ingen skoler har fullført en egenvurdering? 2. Hvordan velge i hvilket tema du vil se nærmere på gjennomførte egenvurderinger? 3. Hvem som kan svare på temaet (målgruppe)? 4. Hva forteller fordelingen på antall JA og NEI? 5. Hvor mange skoler har svart på temaet? (minst én (gruppe) på skolen må ha svart) 6. Hvilken dato ble det sist gjennomført en egenvurdering på de ulike tema? 7. Hvordan du får beskjed dersom det er foretatt endringer i et tema? 1. Dersom ingen skoler har fullført egenvurdering i temaet, ser siden slik ut. 7. Her kan det stå meldinger fra Utdanningsdirektoratet, for eksempel at spørsmålene i et tema er endret. 3. Hvem som kan svare på temaet. 2. Klikk på i hvilket tema du vil se nærmere på gjennomførte egenvurderinger. 4. Samlet antall ja og nei svar (og eventuelt ikke aktuelt) for dette temaet. Viser samlet svar fra sist gjennomførte vurderinger fra en med rolle skoleleder fra aktuelle skoler. Dersom det er ingen oversikt over ja og nei her, har bare lærere svart på temaet. 5. Antall skoler som har gjennomført egenvurdering i temaet. 6. Dato for sist gjennomførte egenvurdering fra en skole i dette temaet. 9

10 4.2 Gjennomførte egenvurderinger i temaet Når du har valgt tema (jf. kapittel 4.1), kommer du til en side som gir oversikt over alle skolenes gjennomførte egenvurderinger fra lærere og ledelse i dette temaet Hvordan få oversikt over egenvurderingene 1. Hvordan du får oversikt over fordelingen på Ja, Nei (og ikke aktuelt) på vurderingene. 2. Hvordan du ser om dere har gitt Fylkesmannen tilgang til en egenvurdering. 3. Hvordan du i tillegg til fullførte vurderinger (de du har tilgang til), kan få oversikt over egenvurderinger som er påbegynt (skolen ikke har gitt skoleeier tilgang) eller returnert (standard visning er «Fullført»). 4. Hvordan du velger bare å se svar fra ledelsen eller lærerne (standard er «Alle»). 5. Hvordan du velger bare å se svar fra en gitt periode (standard er «Alle»). 6. Hvordan du fjerner filtrereringer, jf. 3, 4 og 5, og får visning av «Alle» for samtlige filtreringsmuligheter. 7. Hvordan du blar deg videre dersom ikke alle vurderinger vises. 4. Klikk her for å velge å se bare svar fra lærere, eller bare svar fra ledelsen. 6. Klikk her for å fjerne «filtreringene» på SVAR FRA, STATUS eller DATO. 3. Klikk her for å for oversikt over vurderinger som er «Påbegynt» eller som er «Returnert» i tillegg til de som Fullført (standard). Fullført betyr at skolen har gitt dere tilgang til å se innhold. Påbegynt betyr at skolen gjennomfører / har gjennomført vurderingen, men har (enda) ikke gitt dere tilgang. Returnert betyr at dere eller Fylkesmannen har returnert vurderingen til skolen. 5. Klikk her for å velge å se bare svar fra siste måned, eller siste 2, 3 osv. måneder. 7. Gå til ny side dersom ikke alle vurderinger vises. Velg hvor mange som vises på hver side. 1. Før musepekeren over grafen for å se % fordeling Ja/Nei/Ikke aktuelt for vurderingen. 2. Her vil det fremgå om Fylkesmannen, er gitt tilgang til vurderingen. 10

11 4.2.2 Hva du kan gjøre med egenvurderingene 8. Hvordan du ser på bare én bestemt egenvurdering. 9. Hvordan du velger den (de) egenvurdering(ene) du vil gjøre noe med / arbeide videre med. 10. Hvordan du sammenligner egenvurderinger. 11. Hvordan du lagrer én eller flere egenvurderinger som egne filer. 12. Hvordan du kan returnere en egenvurdering til skolen eller gi Fylkesmannen tilgang til en vurdering (når Fylkesmannen har tilsyn med skolen). 10. Hak av egenvurderingene du vil sammenligne (se pkt. 9.) og klikk på SAMMENLIGN. 9 b. Klikk her for eventuelt å hake av alle egenvurderingene i utvalget. 9 a. Klikk for å hake av de egenvurderingene du vil ha i utvalget. 11. Hak av egenvurderingene du vil opprette som Excel eller Word fil og klikk på EKSPORTER. Du får dialogboks for ulike valg i hva du vil eksportere. Se videre prosess i kap Klikk MER for å få frem knappene RETURNER TIL SKOLEN og GI FYLKESMANNEN TILGANG (se også kap ). Hak av (jf. pkt. 9.) og klikk på en av knappene. Bekreft valget i dialogboksen. 8. Klikk direkte på raden med egenvurderingen for å se på den ene se kap 3.3 for visningsmodus. (eller bruk funksjon SAMMENLIGN se punkt 10). 11

12 4.2.3 Returnere og gi tilgang til egenvurderinger og automatiske e postmeldinger I noen tilfeller vil du som skoleeier (eventuelt Fylkesmannen dersom egenvurderingen inngår i tilsyn) returnere en egenvurdering til skolen for endring. Årsaken til dette kan være at egenvurderingen inneholder opplysninger som bidrar direkte eller indirekte til å identifisere en person. RefLex skal ikke inneholde slike personopplysninger. En annen årsak kan være at vurderingen har mangler, og du som skoleeier (eventuelt Fylkesmannen) ønsker at skolen skal gi mer utfyllende svar. 1. (a, b) Hvordan du returnerer en egenvurdering og kan se hvilke som er returnert. 2. Hvordan skolen (og brukeren som har gjennomført vurderingen) får beskjed om at du som skoleeier (eventuelt Fylkesmannen) har returnert en egenvurdering. 3. Hvordan Fylkesmannen får beskjed om at du som skoleeier har gitt Fylkesmannen tilgang til en egenvurdering (ved tilsyn). 1 a. Hvordan returnere, se kapittel punkt 9. og b. Hvordan se hvilke vurderinger du eller Fylkesmannen har returnert, se kapittel Skolen (+ bruker på skolen) får en automatisk generert e post som forteller at de har fått tilbake en egenvurdering. Dere (eventuelt Fylkesmannen) må i tillegg gi beskjed i egen melding til skolen om hvorfor vurderingen er returnert / hva som må endres. Dere får kopi av denne e postmeldingen når Fylkesmannen returnerer egenvurderingen. Til xx skole ved yy [navn oppgitt på gruppen som gjennomført vurdering] Denne e posten er generert automatisk fordi egenvurdering fra yy fullført xx.xx.20xx er blitt åpnet for redigering. I RefLex vil egenvurderingen stå merket som «returnert». Vi ber brukeren som har gjennomført egenvurderingen, om å foreta nødvendige endringer og sette egenvurderingen til fullført på nytt. Ta kontakt med skoleeier (eventuelt skoleleder) dersom du har spørsmål. Vennlig hilsen xx kommune (eventuelt xx Fylkesmann eller xx skole) 3. Fylkesmannen får en automatisk generert e post til sitt postmottak som forteller at skoleeier har åpnet for Fylkesmannen, jf. kapittel punkt 12. Til Fylkesmannen Egenvurdering åpnet for tilsyn (navn tema) Vi viser til at Fylkesmannen har åpnet tilsyn med (navn skole) og bedt (navn skoleeier) sende inn egenvurderinger fra skolen. Denne e posten er generert automatisk fordi (navn skoleeier) har gitt Fylkesmannen tilgang i RefLex til egenvurderinger fra (navn skole). Ta kontakt med (navn skoleeier) dersom dere har spørsmål. Vennlig hilsen (navn skoleeier) 12

13 4.2.5 Eksportere (laste ned) vedlegg og egenvurderinger til Excel og Word filer 1. Hvordan du velger hvilke svar som skal vises i Excel filen du eksporterer egenvurderingene til. 2. Hvordan du velger hvilke kolonner som skal vises i Excel filen du eksporterer egenvurderingene til. 3. Hvordan du velger å eksportere egenvurderinger til Word. 4. (a, b) Hvordan du laster ned vedlegg fra egenvurderingene (i ulike filformat). 1. Klikk for å eksportere vurderingene til Excel fil. Klikk i feltet SVAR og velg å vise ALLE svar (standard), bare JA, bare NEI eller bare IKKE AKTUELT. 2. Klikk i feltet KOLONNER og velg hvilke du vil ta med: Alle (standard), bare Ja/Nei/Ikke aktuelt, bare Redegjørelse eller bare oversikt over Vedlegg. 3./4 a. Klikk for å eksportere egenvurderingen(e) til Word fil. Du får da et valg om du vil ha med vedlegg. 4 b. Klikk «med vedlegg» for å få med alle vedlegg som er lastet opp sammen med egenvurderingene + egenvurderingene som Word filer. Vedlegg blir eksportert/lastet ned i sitt originalformat. «uten vedlegg» gir bare egenvurderingene i Word filer. Bekreft eksporten/nedlastingen ved å klikke på EKSPORTER. Filene vil bli eksportert/lastet ned til nedlastingsmappen på PC. Dette kan variere avhengig av oppsett/operativsystem. Klikk på mappe for å åpne og se både egenvurdering og eventuelle vedlegg knyttet til egenvurderingen. Hver egenvurdering får sin egen mappe med skolenavn, navn på gruppe som har gjort egenvurdering samt dato for vurderingen. Vedlegg får i navnet en automatisk nummerering som vedlegg 1, 2 osv., deretter skolenavn, deretter opprinnelig filnavn. 13

14 4.2.4 Utseende på Excel og Word filer 1. Hvordan er utseende på Excel filene du eksporterer / laster ned? 2. Hvordan er utseende på Word filene du eksporterer / laster ned? 1. Excel Juster kolonnebreddene for å få bedre oversikt. Hver egenvurdering blir en rad (og hvert spørsmål en kolonne). Her har vi ved eksport foretatt valg slik at bare nei svarene vises og bare kolonnen for svar (ikke redegjørelse og oversikt vedlegg). Utvalget kan igjen være grunnlag for sortering og bearbeiding. 2. Word Hvert undertema vises som et eget ark i en Excelarbeidsbok for hele temaet. Etter hvert spørsmål, følger svaret og eventuelt innholdet i redegjørelsen. Undertema og spørsmål har kronologisk rekkefølge. Eventuelle vedlegg blir synlig med navnene på vedleggene. NB! Du kan ikke klikke å få åpnet vedlegget (ingen lenke). Dersom samme dokument er linket til flere spørsmål, vises filnavnet for hvert spørsmål. 14

15 4.4 Sammenligne egenvurderinger Sammenligning spørsmål for spørsmål Du kommer til siden der du kan sammenligne egenvurderinger, etter at du har haket av de vurderinger du vil sammenligne og klikket på SAMMENLIGN (jf. kapittel 4.2.2) 1. Hvordan du ser fordelingen på ja og nei svar spørsmål for spørsmål. 2. (a, b) Hvordan du ser hvilke egenvurderinger som inneholder en redegjørelse og/eller et vedlegg, og hvordan du åpner og lukker visningen av dette. 3. Hvordan du kan åpne vedlegget for å se innholdet. 4. (a, b, c) Hvordan du manøvrerer mellom spørsmålene og eventuelt går videre til å se temaene. 5. Hvordan du går videre til oppsummering av svarene. 5. Klikk her for å komme til oppsummeringsvisning av egenvurderingene. Se Temaet du er inne i. 1. Du kommer direkte til første spørsmål i egenvurderingen. Antall JA og NEI gjelder for ditt utvalg av egenvurderinger. Eksporter vurderingene til Word eller Excel se a. Klikk for å bevege deg til ønsket spørsmål. 2 a. + betyr at egenvurderingen inneholder redegjørelse eller dokumenter knyttet til dette spørsmålet. Trykk på + for å vise dette. 2 b. Når du har åpnet visningen, får du. Klikk for å lukke visningen. 3. Klikk her for å åpne vedlegget for å se innhold. 4 b. Klikk for å bevege deg til nytt undertema (her 2. undertema) 4 c. Klikk her for å komme til neste spørsmål. 15

16 4.4.2 Oppsummering av sammenligningene 1. Hvordan du kommer til oppsummering av sammenligningene. 2. Hvordan du får oversikt over samlet antall ja og nei svar for hele temaet. 3. Hvordan du får oversikt over samlet antall ja og nei svar per undertema. 4. Hvorfor rekkefølgen av spørsmålene ikke følger innholds /nummerings rekkefølge. 5. Hvordan du kan se hvilke skoler/grupper som har svart ja eller nei (eller ikke aktuelt). 6. Hvordan du kan se redegjørelse og dokumentasjon til spørsmål i egenvurderingene. 7. Hvordan du går fra oppsummering til undertema. (Se også spørsmål 3.) 1. Når du har klikket her, kommer du til Oppsummeringsvisning av egenvurderingene. Eksporter vurderingene til Word eller Excel, se Klikk for å velge enten å se bare NEI (som her) eller bare JA svar / Ikke aktuelt (grå). Antallet Ja/Nei/ikke aktuelt er totalt for temaet i de utvalgte egenvurderinger. 3. Du klikker på valgte undertema for å se totalt antall Ja/Nei per undertema (sortert som Oppsummering, jf. punkt 4). 5. Klikk + for å se hvilke skoler/grupper som har svart JA (el NEI). Klikk for å lukke. 4. Spørsmålene er sortert etter fallende antall JA (el. NEI) på tvers av undertema (og deretter etter nummerering) betyr at denne egenvurderingen har redegjørelse/ dokumentasjon tilknyttet svaret. 7. Klikk her for å komme til første (neste) undertema i hovedtemaet. 16

17 5. Stikkordregister Eksportere;13 Excel;13; 14 excel filen;13 Filtrer filtrereringer;10 fordeling fordelingen;9; 10; 15 Fylkesmannen;3; 4; 10 førstesiden;5 gruppe;3 Innlogging;3 kommunen;4; 12 lagre;11 laste ned;13 laster ned;13; 14 laster ned dokumenter;8 oppsummering;15; 16 Oppsummering;16 Overlay;4 oversikt;3; 10; 16 personopplysninger;12 påbegynt;10 redegjørelse;15; 16 rekkefølge rekkefølgen;16 Returnerte;12 sammenligne;3; 5; 9 sammenligner;11 sammenlinge SAMMENLIGN;15 Sammenligne;15 se på;5 tema;6; 9; 11 tilgang;3 UBAS;3 undertema;7; 16 Utdanningsdirektoratet;3 vedlegg;13; 15 veiledning;4 veiledningen til spørsmål;8 veiledninger;7 Word;13; 14 17

18 Telefon

Brukermanual for RefLex

Brukermanual for RefLex Brukermanual for RefLex Et oppslagsverk for skoler Fotograf Jannecke Sanne Normann Brukermanual for RefLex 1. HVA ER REFLEX?... 3 1.1 Tilgang og roller i RefLex... 3 1.2 Krav til nettleser... 3 1.3 Støtte

Detaljer

Brukarmanual for RefLex

Brukarmanual for RefLex Brukarmanual for RefLex Eit oppslagsverk for skoleeigarar (kommunar og fylkeskommunar) Fotograf Jannecke Sanne Normann Brukermanual for RefLex 1. KVA ER REFLEX?... 3 1.1 Tilgang og roller i RefLex... 3

Detaljer

Veiledning i bruk av RefLex

Veiledning i bruk av RefLex Veiledning i bruk av RefLex For skoleeiere (kommuner og fylkeskommuner) Fotograf Jannecke Sanne Normann Veiledning i bruk av RefLex for skoleeiere (kommuner og fylkeskommuner) Hensikt med veiledningen

Detaljer

Veiledning i bruk av RefLex

Veiledning i bruk av RefLex Veiledning i bruk av RefLex For skolene Fotograf Jannecke Sanne Normann Veiledning i bruk av RefLex for skolene Hensikt med veiledningen Hensikten med dokumentet er å gi veiledning i hvordan dere kan bruke

Detaljer

Ofte stilte spørsmål (OSS)

Ofte stilte spørsmål (OSS) Ofte stilte spørsmål (OSS) Innhold Generelt... 2 Hva er en rapport?... 2 Hva betyr * (stjerne) og lynet i tabellen?... 2 Jeg vil vite mer om tallene i rapportene, hvor finner jeg det?... 2 Hvilke sammenligninger

Detaljer

kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning

kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning 1 Velkommen til KPMG Kundeportal 1 1.1 Logg inn i portalen 1 1.2 Glemt passord? 1 1.3 Tilgang til flere portaler 2 2 Navigering i mappestrukturen og opplasting av

Detaljer

Brukerveiledning for standardrapporter

Brukerveiledning for standardrapporter Brukerveiledning for standardrapporter Innhold 1. Endre utvalg ved hjelp av filtre... 1 2. Jobb videre med tallene... 3 3. For brukere med påloggingsrettigheter... 6 Tallene i Statistikkportalen er delt

Detaljer

Mer informasjon og veiledningsmateriell finner du på: http://www.udir.no/utvikling/verktoy-for-skoleutviklinganalyser/stastedsanalyse-for-skoler/

Mer informasjon og veiledningsmateriell finner du på: http://www.udir.no/utvikling/verktoy-for-skoleutviklinganalyser/stastedsanalyse-for-skoler/ Brukermanual Slik administrerer og gjennomfører du Ståstedsanalysen Ståstedsanalysen er et verktøy for kvalitetsvurdering og skoleutvikling. Målet er å skape felles refleksjon over skolens praksis og hvilke

Detaljer

Datamann Informasjonssystemer

Datamann Informasjonssystemer 1 Datamann Informasjonssystemer Brukerveiledning 2013 Datamann AS 2 3 DATAMANN INFORMASJONSSYSTEMER SYSTEMKRAV PC med Pentium eller høyere. Internettilgang med 1 Mbit/s eller høyere Internett Explorer

Detaljer

BASIL - Barnehage-Statistikk- InnrapporteringsLøsning

BASIL - Barnehage-Statistikk- InnrapporteringsLøsning UTDANNINGSDIREKTORATET BASIL - Barnehage-Statistikk- InnrapporteringsLøsning Brukerveiledning Conexus AS Innholdsfortegnelse BASIL INNLEDNING ÅRSMELDING... 3 Prosessflyt... 4 Statusnivåer på skjema...

Detaljer

Brukerveiledning for standardrapporter av ny type

Brukerveiledning for standardrapporter av ny type Brukerveiledning for standardrapporter av ny type Innhold 1. Endre utvalg ved hjelp av filtre... 1 2. Jobb videre med tallene... 5 3. For brukere med påloggingsrettigheter... 7 Dette er en brukerveiledning

Detaljer

Slik administrerer du Ståstedsanalysen

Slik administrerer du Ståstedsanalysen Slik administrerer du Ståstedsanalysen For å kunne administrere Ståstedsanalysen (opprette brukernavn til personalet og hente ut rapporter) må du være registrert som administrator for den aktuelle skolen

Detaljer

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.3 20.03.2012 Beskrivelsene for hvert enkelt skritt er over hvert skjermbilde. Via Hageselskapets

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 33

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 33 Innholdsfortegnelse Viktige begrepsforklaringer... 2 Innlogging... 3 Lage en artikkel... 4 Redigere en artikkel... 7 Fjerne en artikkel... 7 Sette inn et bilde i en artikkel... 8 Bytte bilde i en artikkel...

Detaljer

KUNNSKAP.NO (versjon 7)

KUNNSKAP.NO (versjon 7) KUNNSKAP.NO (versjon 7) 1. Innlogging 1 2. Endre passord 1 3. Mine mapper 2 4. Hvordan jobbe med læremidlene? 2 5. Hvordan jobbe med oppgaver fra lærer? 4 6. Kalender 8 7. Internpost 8 8. Maskinkrav 10

Detaljer

Ofte stilte spørsmål (OSS)

Ofte stilte spørsmål (OSS) Ofte stilte spørsmål (OSS) Innhold Generelt... 2 Hva er en rapport?... 2 Hva betyr * (stjerne) og lynet i tabellen?... 2 Jeg vil vite mer om tallene i rapportene, hvor finner jeg det?... 2 Hva er forskjellen

Detaljer

Bruksanvisning hjemmesiden

Bruksanvisning hjemmesiden Bruksanvisning hjemmesiden Pålogging. Nederst til høyre på hjemmesiden ligger påloggingen. Trykk på «logg inn». Du får opp dette bildet : Fyll inn brukernavn og passord som du har fått tilsendt, og trykk

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

Brukerveiledning for innlevering i WISEflow

Brukerveiledning for innlevering i WISEflow Brukerveiledning for innlevering i WISEflow Denne brukerveiledningen går gjennom de grunnleggende sidene av å levere eksamen i WISEflow. Alle eksamensinnleveringer på MF gjennomføres i WISEflow. Studiekravsinnleveringer

Detaljer

Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider

Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Innhold Side 1 Introduksjon...2 2 Logge inn i administrasjonsområdet...3 2.1 Fyll inn brukernavn og passord...3 2.2 Glemt

Detaljer

Brukermanual. www.bygdekvinnelaget.no

Brukermanual. www.bygdekvinnelaget.no Brukermanual www.bygdekvinnelaget.no Viktige endringer Nye Bygdekvinnelaget.no er lagt opp på en måte der brukere og redaktører står for innhold, mens systemet i enda større grad en tidligere står for

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 09.08.2012 13:18 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

IST Fravær. Brukermanual - Foresatt. Sist endret: Side 1.

IST Fravær. Brukermanual - Foresatt. Sist endret: Side 1. IST Fravær Brukermanual - Foresatt Sist endret: 28.06.2016 Side 1 Innhold IST Fravær... 3 Innlogging... 4 Ny bruker (søke om tilgang)... 4 Registrert bruker... 6 Registrert bruker (søke om tilgang til

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 08.09.2009 10:07 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

ELEVROLLEN KUNNSKAP.NO (6.0)

ELEVROLLEN KUNNSKAP.NO (6.0) ELEVROLLEN KUNNSKAP.NO (6.0) 1. Innlogging 1 2. Endre passord 1 3. Mine mapper 1 4. Hvordan jobbe med læremidlene? 2 5. Hvordan jobbe med oppgaver fra lærer? 4 6. Kalender 8 7. Internpost 8 8. Maskinkrav

Detaljer

Veiledning. Veiledning for Portwin installasjonssett 1.0. Skrevet av: Seamless AS Opprettet: Sist endret:

Veiledning. Veiledning for Portwin installasjonssett 1.0. Skrevet av: Seamless AS Opprettet: Sist endret: Veiledning Veiledning for Portwin installasjonssett 1.0 Skrevet av: Seamless AS Opprettet: 12.02.2010 Sist endret: Illustrasjon med data er gjort med tillatelse fra Karmsund Havnevesen IKS ENDRINGER SIDEN

Detaljer

ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE

ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE BRUKERVEILEDNING FOR REDIGERINGSPROGRAM Link til redigeringsprogrammet: http://www.askerfk.no/admin/default.asp Skriv inn ditt brukernavn og passord. Brukernavn og passord

Detaljer

>> Fronter@NIH på 1 2 3 Studenter

>> Fronter@NIH på 1 2 3 Studenter >> Fronter@NIH på 1 2 3 Studenter Ved Norges idrettshøgskole, NIH bruker vi læringsplattformen Fronter i forbindelse med undervisningen. Denne korte veiledningen tar for seg de viktigste funksjonene for

Detaljer

hypernet Fravær Brukermanual - Elev Sist endret: Side 1

hypernet Fravær Brukermanual - Elev Sist endret: Side 1 hypernet Fravær Brukermanual - Elev Sist endret: 04.02.2015 Side 1 Innhold Innlogging... 4 Glemt brukernavn... 4 Glemt passord... 4 Generelt... 5 Opplæringsvideo... 7 Brukermanual... 7 Historiske data...

Detaljer

Hvordan levere en video på en oppgave

Hvordan levere en video på en oppgave Hvordan levere en video på en oppgave Mediasite (MS) er HSN sin videoløsning og er integrert i Canvas. Du finner tjenesten i emnet under knappen «My Mediasite» - du kommer til MS kun via denne knappen,

Detaljer

Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013. Av Roar Nubdal, fagprøve IKT-servicefag, juni 2014

Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013. Av Roar Nubdal, fagprøve IKT-servicefag, juni 2014 Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013 Av Roar Nubdal, fagprøve IKT-servicefag, juni 2014 1 Innhold Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013... 1 Info...

Detaljer

Google Chrome. Microsoft Edge. Mozilla Firefox. Internet Explorer. Opera. Safari

Google Chrome. Microsoft Edge. Mozilla Firefox. Internet Explorer. Opera. Safari Google Chrome Microsoft Edge Mozilla Firefox Internet Explorer Opera Safari Google Chrome Dersom nettbanken ikke vises eller fungerer som den skal, så hjelper det ofte å slette midlertidige filer i din

Detaljer

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry. Versjon

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry. Versjon Bruksanvisning for Roundcube webmail Utseende: Larry Versjon 05 11.09.2017 Start en nettleser 3 Pålogging til epost-systemet 3 Innstilling av utseende og norsk språk 3 Skifte av passord 4 Verktøy-linja

Detaljer

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry Bruksanvisning for Roundcube webmail Utseende: Larry Start en nettleser 3 Pålogging til epost-systemet 3 Innstilling av utseende og norsk språk 3 Skifte av passord 4 Verktøy-linja 5 Mappene 6 Lage en mappe

Detaljer

Brukerveiledning NOBB.no

Brukerveiledning NOBB.no Brukerveiledning NOBB.no 2014 November 2014 Brukerveiledning NOBB.no Side 1 Innholdsfortegnelse Pålogging... 3 Administrasjon av brukere... 3 Enkeltsøk... 4 Visning av søkeresultat... 4 Avansert søk...

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2011-03-22. Ansattportal. Versjon 3.3.22

Huldt & Lillevik Ansattportal 2011-03-22. Ansattportal. Versjon 3.3.22 Ansattportal Versjon 3.3.22 Innhold 1 Oppdatere til 3.3.22... 2 2 Definere lenker... 5 3 Registrere informasjon om pårørende... 6 4 Bestille nytt passord... 6 5 Andre endringer... 7 5.1 Logging og kontroll

Detaljer

IST Skole Fravær - Foresatt

IST Skole Fravær - Foresatt IST Skole Fravær - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den dagen

Detaljer

IST Skole Vurdering - Elev

IST Skole Vurdering - Elev IST Skole Vurdering - Elev Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den dagen

Detaljer

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte)

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) : Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) nyweb.no as (2008) Side: 1 av 14 Innhold: Pålogging:... 4 Administrasjonsforsiden:... 5 Legge til Ny artikkel :... 6 Legge til Nytt vedlegg

Detaljer

BRUKERMANUAL WEB-publisering og e-post

BRUKERMANUAL WEB-publisering og e-post DYSLEKSI BRUKERMANUAL WEB-publisering og e-post Side 2 DYSLEKSI E-POST (ventelo) Logge seg inn på e-post, s. 3 Endre passord, s 4 Automatisk videresending og feriebeskjed, s 5 Lese e-post, s 6 Skrive e-post,

Detaljer

hypernet Fravær Brukermanual - Foresatt Sist endret: Side 1

hypernet Fravær Brukermanual - Foresatt Sist endret: Side 1 hypernet Fravær Brukermanual - Foresatt Sist endret: 04.10.2012.2012 Side 1 Innhold hypernet Fravær... 3 Innlogging... 4 Ny bruker (søke om tilgang)... 4 Registrert bruker... 6 Registrert bruker (søke

Detaljer

INSPERA- brukerveiledning for student hjemmeeksamen i gruppe

INSPERA- brukerveiledning for student hjemmeeksamen i gruppe INSPERA- brukerveiledning for student hjemmeeksamen i gruppe Oppdatert 20. januar 2015 Pålogging Du logger deg på via uia.inspera.no (med vanlig UiA-brukernavn og passord) Du vil få melding om din nettleser

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av Elektronisk behandling av rettemeldinger Versjon 1.10 04.09.13 Side 1 av 18 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 BRUKERDOKUMENTASJON FOR ELEKTRONISK

Detaljer

Veiledning. Veiledning til innlogging på «Visma Min Side» Sirdal kommune

Veiledning. Veiledning til innlogging på «Visma Min Side» Sirdal kommune Veiledning Veiledning til innlogging på «Visma Min Side» Sirdal kommune Innholdsfortegnelse Slik logger du inn på Visma «Min Side» Sirdal kommune... 2 1. Førstegangspålogging... 2 2. Føre møtegodtgjørelse...

Detaljer

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint. Hurtigguide Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.no Org. nr. 983443117 NO INNHOLD 1 Hvorfor er det ulik farge og utseende

Detaljer

SkoleArena. Brukerveiledning elever i videregående skole

SkoleArena. Brukerveiledning elever i videregående skole SkoleArena Brukerveiledning elever i videregående skole Innholdsfortegnelse: FUNKSJONALITET... 2 Innlogging... 2 Dagens beskjed og kalender... 2 MENYKNAPPER... 3 Utboks... 3 Endre passord og e-postadresse...

Detaljer

MedAxess WinMed Brukermanual

MedAxess WinMed Brukermanual MedAxess WinMed Brukermanual Side 1 av 14 1 Innhold 1 INNHOLD... 2 2 VELKOMMEN... 3 2.1 KRAV... 3 2.1.1 Programvare... 3 2.1.2 Helsenett... 3 3 KOMME I GANG MED MEDAXESS... 3 3.1 HVA BESTÅR MEDAXESS AV?...

Detaljer

// Brukerveiledning Brukerveiledning

// Brukerveiledning Brukerveiledning te // Brukerveiledning NAV Statistikkportal Brukerveiledning oppdatert 16.8.2010 Innholdsfortegnelse 1 OM NAV STATISTIKKPORTAL...3 1.1.1 Nettleserkompabilitet... 3 1.1.2 Bruk av URL lenker i Statistikkportalen...

Detaljer

En enkel lærerveiledning

En enkel lærerveiledning En enkel lærerveiledning ~ 1 ~ Innhold INNLEDNING... 3 Hva?... 3 Hvorfor?... 3 INN- og UTLOGGING... 4 Innlogging... 4 Utlogging... 5 Lærerinnlogging/-utlogging... 5 OUTLOOK / EPOST... 6 Skrive epost...

Detaljer

BRUK AV TEKSTEDITOREN

BRUK AV TEKSTEDITOREN Dynamisk Internett-publisering med DM Web BRUK AV TEKSTEDITOREN BRUKERVEILEDNING 2007 Datamann AS er Brukermanualen er utarbeidet av Datamann AS Postboks 74 9551 ØKSFJORD Telefon 78 45 95 00 Telefaks 78

Detaljer

Brukerveiledning for Web-ADI

Brukerveiledning for Web-ADI 1 Brukerveiledning for Web-ADI Innhold: 1) Innledning side 2 2) Trinn 1 - Excel oppsett side 4 3) Trinn 2 - Internett oppsett side 8 4) Trinn 3 - Validering av bilag i ADI side 11 5) Kontoarter enhetene

Detaljer

INSPERA- brukerveiledning for student hjemmeeksamen i gruppe

INSPERA- brukerveiledning for student hjemmeeksamen i gruppe INSPERA- brukerveiledning for student hjemmeeksamen i gruppe Oppdatert 20. januar 2015 Pålogging Du logger deg på via uia.inspera.no (med vanlig UiA-brukernavn og passord) Du vil få melding om din nettleser

Detaljer

Brukerveiledning WISEflow

Brukerveiledning WISEflow Brukerveiledning WISEflow Pålogging WISEflow, s.2 Nedlasting av Flowlock- browser, s. 4 Innlevering oppgaver/hjemmeeksamen via WISEflow, s. 6 Hvordan slette cookies, s. 9 Pålogging WISEflow Pålogging skjer

Detaljer

Brukerveiledning. Enkelt søk i Naturbase. Versjon 23. februar 2015

Brukerveiledning. Enkelt søk i Naturbase. Versjon 23. februar 2015 Brukerveiledning Enkelt søk i Naturbase Versjon 23. februar 2015 1. Innledning Denne veiledningen beskriver bruken av funksjonen Enkelt søk i Naturbase. Enkelt søk gir en enkel tilgang til data i Naturbase.

Detaljer

Brukerveiledning e-postsystem

Brukerveiledning e-postsystem 1 Brukerveiledning e-postsystem Innholdsfortegnelse Pålogging:....... 2 Opprette e-post:..... 4 Vedlegg:.... 4 Kalender:... 7 Visning: 7 Ny avtale:.... 7 Invitere deltakere:.... 9 Bytte passord på konto

Detaljer

Senterpartiet - MinSide

Senterpartiet - MinSide Veiledning til nytt medlemssystem: Senterpartiet - MinSide https://minside.sp.no Oppdatert 30.01.2017 MinSide er Senterpartiets nye medlemssystem, og overtar for den gamle RMS-løsningen. Systemet er 100%

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører v2007-02-24 Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 Innlogging... 3 Registrer underentreprenør... 4 Registrer mannskap... 5 Oversiktslister...

Detaljer

Brukerveiledning digital eksamen via WISEflow

Brukerveiledning digital eksamen via WISEflow Brukerveiledning digital eksamen via WISEflow. For å kunne gjennomføre en skriftlig skoleeksamen i WISEflow, må du ha installert en egen browser i forkant. Du logger deg på via https://uia.wiseflow.dk.

Detaljer

Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb. Tilgang til siden. Opprette bruker? Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1

Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb. Tilgang til siden. Opprette bruker? Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1 Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1 Nyheter / artikler... 3 Lage artikkel... 3 Redigerer artikkel... 11 Slette artikkel... 12 Tilgang til siden Opprette

Detaljer

Manusnett - brukerveiledning for forfatter

Manusnett - brukerveiledning for forfatter Manusnett - brukerveiledning for forfatter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Innledning...2 Innlogging...3 Sende inn et nytt manus...5 Behandle vurderte manus...11 Rettelser i Word...15 Endring

Detaljer

INSPERA - brukerveiledning for student hjemmeeksamen

INSPERA - brukerveiledning for student hjemmeeksamen INSPERA - brukerveiledning for student hjemmeeksamen Oppdatert 20. januar 2015 Pålogging Du logger deg på via uia.inspera.no (med vanlig UiA-brukernavn og passord) 1 Din oversikt over prøver og eksamener

Detaljer

Brukermanual For app.minmemoria.no

Brukermanual For app.minmemoria.no Brukermanual For app.minmemoria.no For videomanual: søk etter MinMemoria App på www.youtube.com Velkommen! Memoria er en digital minnebok og en plattform for sosial kommunikasjon mellom familier, helsepersonell

Detaljer

Senterpartiet - MinSide

Senterpartiet - MinSide Veiledning til nytt medlemssystem: Senterpartiet - MinSide For å få tilgang til MinSide Logg deg inn på https://minside.sp.no Oppdatert 01.12.2016 MinSide er Senterpartiets nye medlemssystem, og vil overta

Detaljer

Brukerveiledning av «Smarthus»

Brukerveiledning av «Smarthus» Brukerveiledning av «Smarthus» - Innstilling av temperatur på panelet - Avlesing av målerverdier på panelet - Innstilling av temperatur og avlesning av målerverdier på PC Innstilling av temperatur på panelet

Detaljer

NOx-fondets portal for. tilslutning, rapportering og. søknad om refusjon av urea. Brukermanual. Versjon mars 2017

NOx-fondets portal for. tilslutning, rapportering og. søknad om refusjon av urea. Brukermanual. Versjon mars 2017 NOx-fondets portal for tilslutning, rapportering og søknad om refusjon av urea Brukermanual Versjon 4.0 14. mars 2017 Innhold 1 Søknad om tilslutning/registrering... 3 1.1 Tilslutning av objekter... 4

Detaljer

Retningslinjer for børsmeldinger via Internett

Retningslinjer for børsmeldinger via Internett Retningslinjer for børsmeldinger via Internett Versjon 3.2 / 08.11.2001 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Programvare...3 3. Tilgang til systemet...4 4. Navigering...5 5. Børsmelding...5 5.1 Velg

Detaljer

IKT-BASERT EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR KANDIDAT

IKT-BASERT EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR KANDIDAT IKT-BASERT EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR KANDIDAT Versjon 1.16 Utdanningsdirektoratet 12. mars 2015 Innhold 1. Innlogging... 2 2. Innlogging via FEIDE for de skoler bruker dette... 2 3. Identifisering...

Detaljer

Manual for innlevering av eksamensbesvarelser på it s learning (ITL)

Manual for innlevering av eksamensbesvarelser på it s learning (ITL) Manual for innlevering av eksamensbesvarelser på it s learning (ITL) Først og fremst: start internett og gå til siden www.itslearning.com ITLs eksamensmodul har en egen påloggingsside, du kan altså ikke

Detaljer

Vis filer fra banken Filoverføring forenklet

Vis filer fra banken Filoverføring forenklet Vis filer fra banken gir deg en oversikt over de filer som kan hentes fra banken. Dette forutsetter som regel at du tidligere har opprettet en filbestilling. Bestillingen opprettes via Bestill fil fra

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

Generell brukerveiledning for Elevportalen

Generell brukerveiledning for Elevportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND Kurs i spreieareal november 2015

FYLKESMANNEN I ROGALAND Kurs i spreieareal november 2015 FYLKESMANNEN I ROGALAND Kurs i spreieareal november 2015 1 Adresse http://www.temakart-rogaland.no/spreieareal http://prosjekt.fylkesmannen.no/temakart-rogaland/ Anbefalt nettlesere: Internet Explorer

Detaljer

IKT-BASERT EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR KANDIDAT

IKT-BASERT EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR KANDIDAT IKT-BASERT EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR KANDIDAT Versjon 1.12 Utdanningsdirektoratet 7. februar 2011 Innhold 1. Innlogging... 2 2. Identifisering... 3 3. Hent eksamensoppgaven... 3 4. Besvar oppgaven...

Detaljer

Applikasjon for dispensasjoner i produksjonstilskudd

Applikasjon for dispensasjoner i produksjonstilskudd BRUKERHJELP TIL Applikasjon for dispensasjoner i produksjonstilskudd Landbruksdirektoratets elektroniske tjenester Oppdatert 13.07.2016 Side 1 av 19 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Pålogging...

Detaljer

Introduksjon til. For studenter ved NTNU

Introduksjon til. For studenter ved NTNU Introduksjon til For studenter ved NTNU Oppdatert Høst 2010 Ansvarlig for dokumentet Berit Danielsen Løvås, NTNU Berit.d.lovas@ntnu.no Brukerstøtte og hjelp, it s learning: orakel@ntnu.no Introduksjon

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

buildingsmart Norge Guiden

buildingsmart Norge Guiden Kom-i-gang med buildingsmart Norge Guiden Innhold 1. Om prosjektguider og maler... 1 2. Opprette bruker... 2 3. Logge inn... 3 4. Opprette prosjektguide og invitere brukere... 4 5. Åpne prosjektguide...

Detaljer

Veiledning D. Medlemsoppdatering og fremmøteregistrering på den norske medlemsdatabasen.

Veiledning D. Medlemsoppdatering og fremmøteregistrering på den norske medlemsdatabasen. Veiledning D. Medlemsoppdatering og fremmøteregistrering på den norske medlemsdatabasen. www.rotary.no Informasjonen du legger inn i medlemsdatabasen danner grunnlaget for den månedlige medlems- og fremmøtestatistikken

Detaljer

Brukerdokumentasjon for regnskapssentraler

Brukerdokumentasjon for regnskapssentraler for regnskapssentraler System: Nytt mottakssystem Statsregnskapet Versjon 1 Innholdsfortegnelse FORORD... 3 MÅLGRUPPE... 3 FORMÅL... 3 OMFANG... 3 1 OPPSTART... 4 1.1 ÅPNINGSVINDU... 4 1.2 PÅLOGGING...

Detaljer

Brukerveiledning bedrift

Brukerveiledning bedrift Brukerveiledning bedrift NB! Vi anbefaler at alle ansatte som skal ha tilgang til Apenesfjellet, St.Hansfjellet og Stadion p-hus gjennom bedriften laster ned appen Fredrikstad P før man inngår bedriftsavtalen.

Detaljer

Slik bruker du MIN SIDE for tillitsvalgte i lokallagene.

Slik bruker du MIN SIDE for tillitsvalgte i lokallagene. Slik bruker du MIN SIDE for tillitsvalgte i lokallagene. Åpne hjemmesiden til Norges Birøkterlag, www.norbi.no. Programmet er tilpasset nettleseren Internet Explorer, hvis du velger en annen nettleser

Detaljer

Veileder Slik går du frem for å bruke bestillingsportalen til brukerundersøkelsene

Veileder Slik går du frem for å bruke bestillingsportalen til brukerundersøkelsene Veileder Slik går du frem for å bruke bestillingsportalen til brukerundersøkelsene Versjon 15.12.2017 Har du bestilt for mange brukernavn og satt i gang undersøkelsen? Har du forslag til hvordan veilederen

Detaljer

INSPERA - brukerveiledning for student skoleeksamen

INSPERA - brukerveiledning for student skoleeksamen INSPERA - brukerveiledning for student skoleeksamen Oppdatert 20. januar 2015 Pålogging Du logger deg på via uia.inspera.no (med vanlig UiA-brukernavn og passord): 1 Din oversikt over prøver og eksamener

Detaljer

CRI Brukermanual for bilforhandlere

CRI Brukermanual for bilforhandlere CRI Brukermanual for bilforhandlere 1 Pålogging Gå til denne linken for å logge på. (http://www.carnext.biz/prd/no/bidderlogin?rccmd=start&instancecode=crno01) Du har fått tilsendt brukernavn og passord

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Elektronisk førstehjelpsprøve - brukerveileder

Elektronisk førstehjelpsprøve - brukerveileder Elektronisk førstehjelpsprøve - brukerveileder Du trenger ikke å være innlogget på Korsveien for å få tilgang til e-læringsportalen. Klikk deg inn på www.rodekors.no. Velg deretter «Ressurser og kurs»

Detaljer

Kom i gang med E-Site

Kom i gang med E-Site Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Innhold Side 1 Introduksjon...2 2 Logge inn i adminsider...3 2.1 Fyll inn brukernavn og passord...3 2.2 Glemt passord...3

Detaljer

Tilskuddsportalen Veiledning for rapportering av prognoser private skoler godkjent etter kap. 4 i voksenopplæringsloven

Tilskuddsportalen Veiledning for rapportering av prognoser private skoler godkjent etter kap. 4 i voksenopplæringsloven E-post: tilskuddsportalen@udir.no Vår referanse: 2012/976 Tilskuddsportalen Veiledning for rapportering av prognoser private skoler godkjent etter kap. 4 i voksenopplæringsloven Innlogging Tilskuddsportalen

Detaljer

Tavla Veiledning for rapportering av elevtall og prognoser - grunnskoler

Tavla Veiledning for rapportering av elevtall og prognoser - grunnskoler E-post: post@udir.no Tavla Veiledning for rapportering av elevtall og prognoser - grunnskoler Tavla er Utdanningsdirektoratets elektroniske løsning der de frittstående grunn- og videregående skolene skal

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3 Ansattportal Versjon 2013.3 Innhold 1 Huldt & Lillevik Kjørebok... 2 2 Kompetanse og opplasting av dokumenter... 5 3 Registrere per uke, a- og b-uker ved månedsskille... 6 4 Andre endringer... 6 4.1 Varsler

Detaljer

Du finner oversikt over medlemmer i bransjesamarbeidet PortableCV på nettsiden

Du finner oversikt over medlemmer i bransjesamarbeidet PortableCV på nettsiden Dette dokumentet inneholder 1. Generell informasjon om Portable CV standarden 2. Import av portable CV hvis du har en WebCruiter-ID fra før. 3. Hvordan du kan benytte din WebCruiter CV-profil til å lage

Detaljer

Hvordan komme i gang med MUSITs applikasjoner

Hvordan komme i gang med MUSITs applikasjoner Hvordan komme i gang med MUSITs applikasjoner Versjon av 21.1.2010 Innledning Før man kan få tilgang til MUSITs samlingsdatabaser, må man få tildelt et brukernavn og passord. Dette får man ved å henvende

Detaljer

Memoz brukerveiledning

Memoz brukerveiledning Memoz brukerveiledning http://memoz.hib.no Pålogging...1 Oversikt...2 Profilside...2 Inne i en memoz...3 Legg til ting...3 Tekstboks...3 Rediger og flytte på en boks...4 Bildeboks...5 Videoboks...7 HTML-boks...7

Detaljer

Vurdering av behov for særskilt språkopplæring

Vurdering av behov for særskilt språkopplæring Nord-Odal kommune Postmottak Herredsvegen 2 2120 SAGSTUA Vår dato Vår referanse 21.03.2017 2017/895 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Anne Lise Slåtsveen Feiring, 62 55 14 17 632.0

Detaljer

IST Timeplan Brukermanual Sist endret:

IST Timeplan Brukermanual Sist endret: IST Timeplan Brukermanual Sist endret: 24.10.2016 1 Innhold Føring av fravær... 3 Finn riktig klasse... 3 Føre fravær på en eller flere elever... 4 Registrering av merknader... 5 Rapporter... 6 Føring

Detaljer

IKT-BASERT EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR KANDIDAT

IKT-BASERT EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR KANDIDAT IKT-BASERT EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR KANDIDAT Versjon 1.13 Utdanningsdirektoratet 9. mai 2011 Innhold 1. Innlogging... 2 2. Identifisering (autentisering)... 3 3. Hent eksamensoppgaven... 3 4. Besvar

Detaljer

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Utgitt første gang: 27/09-07 Sist oppdatert: 23/03-09 1 Innledning Dette er den nye siden til Alta Dykkerklubb! Den er blitt laget over et system som gjør det mulig

Detaljer

Rapportmodulen i Extensor 05

Rapportmodulen i Extensor 05 Rapportmodulen i Extensor 05 [Oppdatert 13.6.2012 av Daniel Gjestvang] Extensor 05 inneholder egen rapporteringsmodul som muliggjør at virksomheten kan lage sine egne rapporter ut fra alle registrerte

Detaljer

KursAdmin. Veiledning 1 for Kursarrangører administrative oppgaver. Oppgaver. Vedlikeholde personopplysninger

KursAdmin. Veiledning 1 for Kursarrangører administrative oppgaver. Oppgaver. Vedlikeholde personopplysninger KursAdmin Veiledning 1 for Kursarrangører administrative oppgaver Oppgaver Vedlikeholde personopplysninger Vedlikeholde informasjon på eget organisasjonsledd 1 Illustrasjon av fanen «Navn og adresser»

Detaljer