Kom i gang hefte Visma Avendo Time

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kom i gang hefte Visma Avendo Time"

Transkript

1 Dette heftet er til hjelp for deg slik at du skal komme i gang med programmet ditt etter at du har installert det. Kom i gang hefte Visma Avendo Time Velkommen som bruker av Visma Avendo Time. Dette heftet er til hjelp for deg slik at du skal komme i gang med programmet ditt etter at du har installert det. Lykke til! Med vennlig hilsen Visma Avendo support 1

2 Kom i gang med Visma Avendo Time Her følger et oversiktlig forslag til arbeidsrekkefølge du kan bruke når du begynner å arbeide med programmet. Rekkefølgen i navigeringsvinduet viser hvilken rekkefølge registrene bør oppdateres i. Mer informasjon om trinnene finner du i hjelpen i programmet. De fire første trinnene gjelder opplegging av firmaet, medarbeidere samt hvordan du tilpasser programmet til din virksomhet. 1. Legg inn firmaet. 2. Legg inn medarbeiderne. 3. Gjør personlige innstillinger. 4. Tilpass programmet til din virksomhet. Resten av trinnene gjelder opplegging av øvrige register. Hvilke register som er aktuelle er avhengig av hvilke register du vil arbeide med. Det er f.eks. ikke obligatorisk å arbeide med prosjekt. 5. Legg inn standardaktiviteter. 6. Legg inn standardprosjekt og velg om noen standardaktiviteter skal kobles til respektive standardprosjekt (kun aktuelt for arbeidsmodus Regnskaps-/revisjonsbyrå). 7. Legg inn standardprislister og oppgi hvilken prisliste som skal foreslås når en ny kunde legges inn. 8. Legg inn dine kunder. Du kan også importere kunderegister fra Visma Avendo Økonomi/Fakturering. 9. Legg inn pågående prosjekt, dersom det er aktuelt for deg å arbeide med prosjekt. Du kan også importere prosjektregister fra Visma Avendo Økonomi. Koble prosjektene til kunde, velg type bearbeidelse og oppgi prissettingsmetode samt type fakturering for prosjektene. 10. Legg inn vanlige utlegg. 11. Gjør ev tilpasninger i timekodene. Trinn 1: Opprette nytt firma Det første du må gjøre er å lage et nytt firma. Du kan opprette et nytt firma helt fra grunnen eller installere et firma fra en sikkerhetskopi. Her beskriver vi hvordan du oppretter et nytt firma fra grunnen. Hvordan du gjør for å opprette et firma fra sikkerhetskopi beskrives i kapitlet Innstillinger og vedlikehold. Bildet som møter deg er: Opprett firma er forhåndsvalgt og feltet Firmanavn er merket. Det er bare å gå videre med en gang: Skriv inn firmanavnet. Klikk i feltet Org.nummer og skriv inn organisasjonsnummeret. Klikk på OK. Databasen opprettes og deretter vises en melding som kan se slik ut: 2

3 Klikk på OK og legg inn minst en medarbeider før du går videre (se neste trinn). Trinn 2: Medarbeidere Start med å legge inn deg selv i medarbeiderregisteret med adgangen Administrator. Legg deretter inn øvrige medarbeidere. Denne informasjonen kan du legge inn for hver medarbeider: Når du legger inn en medarbeider bør du oppgi: * Signatur, Fornavn og Etternavn, disse opplysningene er obligatoriske. * Dersom personen selv skal kunne bruke programmet må boksen Har adgang til egen innlogging ifølge lisensavtale være merket (og lisensen må omfatte tilstrekkelig antall brukere). Dersom noen annen registrerer timer og utlegg for denne personen er det ikke nødvendig. * Adgang (les mer i hjelpen i programmet). * Kalkylekostnad/time. Dette er lønn*konstant, og brukes for å beregne kostnaden for arbeidede timer for oppfølging i rapporter og når regnskapsgrunnlag overføres til Visma Avendo Økonomi. * Dersom du vil gruppere medarbeiderne i medarbeidergrupper legger du inn de ulike gruppene og kobler medarbeidere til dem. Medarbeidergrupper kan brukes i prissettingen og som utvalg ved rapporter. Et revisjonsbyrå velger kanskje å 3

4 legge inn medarbeidergruppene Autoriserte revisorer, Godkjente revisorer og Assistenter. Når en prisliste deretter opprettes kan prissetting gjøres per medarbeidergruppe i kombinasjon med per aktivitet eller uavhengig av aktivitet (dvs. uavhengig av hvilken type tjeneste som er gjort for kunden). * Dersom du bruker avdelinger i regnskapet ditt, kan du legge dem inn i Visma Avendo Time eller importere dem fra Visma Avendo Økonomi/Fakturering og legge inn en avdeling per medarbeider. I medarbeiderregisteret kan du deretter oppgi hvilken avdeling en medarbeider tilhører. Denne avdelingen blir lagt inn som forslag på medarbeiderens timeregistreringer. Du kan velge å få med avdelingene både på fakturagrunnlag og regnskapsgrunnlag, samt følge opp per avdeling i rapporter. * I feltet Ansvarlig (lønn), oppgir du for hver medarbeider hvem som har rett til å attestere timerapportene. For dette må den lønnsansvarlige medarbeideren være lagt inn og ha adgangen Prosjektansvarlig, Kundeansvarlig eller Administrator. * Dersom du vil håndtere fleksitid i Visma Avendo Time, velger du et aktuelt arbeidsskjema for medarbeideren. Det følger med forslag på arbeidsskjemaer med programmet, men du kan også legge inn egne arbeidsskjemaer. Se hjelpefunksjonen i programmet for mer informasjon Trinn 3: Personlige innstillinger De personlige innstillingene finner du under Fil - Personlige innstillinger. Her oppgir du følgende som gjelder kun den som er logget inn i programmet: Det første valget gjelder om medarbeiderne skal vises med signatur eller med fullstendig navn i de ulike listene i programmet. Visning i valgte felt... Her kan du gjøre personlige innstillinger for hva som skal vises i registreringsbildet for noen vanlige felt, koden og/eller navnet. Dersom du har valgt å vise mange felt, vil du kanskje f.eks. at kun koden skal vises for å spare plass. Du kan 4

5 også velge om feltene for private utlegg skal vises. Grunninnstillingen gjøres i Firmainnstillinger. Her kan du velge å følge den innstillingen eller å foreta en egen innstilling. Infoline-innstillinger Vanligvis kobler programmet seg til Visma Avendo Infoline og henter den siste informasjonen hver gang du starter programmet. Hvis du vil at Visma Avendo Infoline bare skal koble seg opp en gang per dag, merker du boksen Vis Visma Avendo Infoline en gang per dag. Gå direkte til timeregistrering Nederst kan du velge at timeregistreringen alltid skal åpnes automatisk når du starter programmet. Vil du det, merker du boksen Gå direkte til timeregistreringen ved programstart. Dersom du har adgangen Administrator vises alltid Visma Avendo Infoline når du starter programmet første gang hver dag, uansett hvilke innstillinger du har her, slik at du ikke går glipp av noen viktige nyheter. Ellers fungerer innstillingene på samme måte som for andre brukere. Trinn 4: Tilpasse programmet til din virksomhet I firmainnstillingene ser du hvilke innstillinger som er aktive. Det er kun du som har adgangen Administrator som kan endre innstillingene. Firmaet Her kan du oppgi følgende opplysninger: Øverst skriver du inn ditt firmanavn og organisasjonsnummer. Dersom du eksporterer fakturagrunnlag til Visma Avendo Fakturering/Økonomi er disse opplysningene obligatoriske. Du kan velge Regnskaps-/revisjonsbyrå eller Vanlig firma. Du kan bytte mellom disse innstillingene når som helst, men vær oppmerksom på at enkelte felt og register ikke vises dersom du velger Vanlig firma. Dersom du velger Regnskaps-/revisjonsbyrå under Firmatype innebærer det at følgende felt og funksjoner er tilgjengelig: * Du har mulighet til å vise feltet Regnskapsår i registreringsbildet for timer og utlegg. Det valget påvirker også f.eks. utvalg på rapporter og statistikk. * I kunderegisteret kan du se opplysninger om Regnskapsår og Krav på godkjent eller autorisert revisor. * Registeret og funksjonen Standardprosjekt. Standardprosjekt legges inn i et separat register og kan brukes som mal ved innlegging av nye prosjekt, eller velges direkte i registreringen. * Feltet Standardprosjekt i registeret Prosjekt. * Du kan velge fastpris eller akontofakturering på kundenivå. * Revisorrapporten vises i utskriftssentralen. Dersom du velger å arbeide i arbeidsmodusen Vanlig firma har du altså ikke tilgang til disse funksjonene, feltene og rapportene. Registrering timer/utlegg I tillegg til grunninnstillingen Firmatype kan du også oppgi hvilke felt som skal vises ved registrering av timer/utlegg. De feltene som du vil skal vises, skal ha en markering i boksen Vis. Hvis du vil at et felt skal være obligatorisk, merker du også den boksen. Dersom et felt er obligatorisk må det være fylt ut for at dagen skal kunne merkes som ferdig og komme med på fakturagrunnlag. 5

6 Under Visning i valgte felt for registrering kan du for fem av registrene velge om koden eller navnet, eller begge skal vises i registreringsbildet. Dersom du har valgt å vise mange felt, vil du kanskje f.eks. at kun koden skal vises for å spare plass. Under Registreringsrekkefølge velger du om du vil at kundefeltene eller prosjektfeltene skal ligge først i registreringsbildet. Under Registrering utlegg velger du om kolonnene Deb (debiteres) og Påslag i % skal vises i utleggsregistreringen. Du kan også velge om feltene for private utlegg skal vises. Du kan lese mer om hvordan feltene benyttes i hjelpen i programmet Minste fakturerbare timeenhet styrer hvordan de faktisk registrerte timene skal regnes om til fakturerbare timer i kolonnen Fakturerbare timer. Setter du f.eks. minste fakturerbare tid til 15 minutter vil hvert påbegynte 15-minuttersintervall resultere i at programmet foreslår at 15 minutter - 0,25 timer - skal faktureres, selv om du bare registrerte 5 minutter på kunden. Webregistrering 6

7 Her setter du en markering for Aktiver webregistrering når du har bestilt WebTime, som er en tilleggstjeneste til Visma Avendo Time. Ved hjelp av WebTime kan medarbeiderne registrere sine timer og utlegg via Internett. For de medarbeiderene som du allerede har en lisens til i Visma Avendo Time vil da også kunne få tilgang til WebTime. Dersom du ikke har hentet en lisensnøkkel til Visma Avendo Time kan du ikke aktivere webregistreringen. Firmaets org.nr. må også være angitt under firmainnstillinger. Når du har aktivert webregistreringen vises dialogboksen Lisensavtale for Webregistrering og du må akseptere avtalebetingelsene for å komme videre. 7

8 Du kan også lese lisensavtalen i den elektroniske håndboken under Oversikt over programmet - Spesielle avtalebetingelser WebTime - tilleggstjeneste til Visma Avendo Time. Derfra kan du også skrive ut lisensavtalen. Merk Jeg aksepterer avtalebetingelsene for webmodulen til Visma Avendo Time og klikk på OK. Register Her kan du oppgi startnummer for kunde- og prosjektregisteret. Teknikken er at du oppgir et nummer som programmet deretter fortsetter å nummerere etter. Neste post i kunderespektive prosjektregisteret får neste nummer i serien. Du kan bruke både tall og bokstaver i nummeret. Dersom det nummeret du legger inn avsluttes med en bokstav, legger programmet automatisk til 1 i nummeret for neste post. Eksempel: Dersom du oppgir 007 får neste post i registeret nummer 008. Dersom du oppgir A03 blir neste post i registeret nummer A04. Dersom du oppgir 103A blir neste post i registeret 103A1. Fakturainnstillinger 8

9 Her velger du det detaljenivået og den innledende fakturateksten som skal foreslås på hver faktura. Dette kan endres for hver faktura på kundenivå eller når du arbeider med fakturagrunnlaget. #DATO# skriver ut den til og med-datoen som ble valgt da fakturagrunnlaget ble opprettet. #PERIODE# skriver ut fra og med- og til og med-datoene for fakturagrunnlaget. Hvis du vil ha en annen overskrift for Utlegg på fakturagrunnlaget skriver du inn den overskriften i stedet. Du kan også oppgi hvordan utleggene skal vises på fakturagrunnlaget, separat eller summert. Eksporter fakturagrunnlag som velger du om fakturagrunnlagene skal eksporteres som fakturagrunnlag eller ordregrunnlag, dvs. om det skal bli ordre klargjort for fakturering eller standard ordrer i økonomisystemet ditt. Dersom du ønsker å samlefakturere i økonomisystemet, eksporterer du dem som ordregrunnlag. Under Valgte kodedeler for fakturagrunnlag kan du velge å vise ytterligere en eller to kolonner i visningen Vis fakturalinjer i modulen Fakturagrunnlag. Prosjektets, respektive avdelingens nummer blir med fakturalinjen til Visma Avendo Økonomi/Fakturering og du får inntekten kontert på prosjektet og/eller avdelingen der. Om du benytter fastpris eller akontofakturering og oppretter et fakturagrunnlag der det mangler registreringer brukes istedenfor den faktiske gjennomsnittsprisen den verdien som angis her i firmainnstillinger. Regnskapsgrunnlag Dersom du bruker prosjekthåndtering i Visma Avendo Økonomi kan du opprette regnskapsgrunnlag i Visma Avendo Time. Det som blir med på regnskapsgrunnlagene er antallet timer som er arbeidet og kostnaden for disse kontert per prosjekt og eventuelt også per avdeling. 9

10 Hvilke konti som skal brukes, angir du her. De kontoene du vil velge mellom legger du opp i registeret Kontoer. De beløpene som vises på regnskapsgrunnlaget er registrerte timer ganger kalkylekostnaden for respektive medarbeidere. Kalkylekostnaden oppgir du i medarbeiderregisteret. Valgte kodedeler for regnskapsgrunnlag velger du om du også vil ha med avdeling på regnskapsgrunnlaget. Prosjekt blir alltid med. Det kan du ikke velge bort. Integrasjon - Program Her velger du hvilket økonomisystem du integrerer med, dvs. som du eksporterer fakturagrunnlag og regnskapsgrunnlag til og eventuelt importerer register fra. Under Sti for eksport av faktura-/regnskapsgrunnlag legger du inn stien til den mappen der fakturagrunnlag og regnskapsgrunnlag skal plasseres ved eksport til ditt økonomisystem. Visma Avendo Time forslår en sti som du kan endre. 10

11 Arbeider du med Visma Avendo Lønn eller Visma Lønn angir du dette her. Da aktivires de funksjonene som behøves for å eksportere lønnsgrunnlag til en fil som kan hentes inn i ditt lønnsprogram. Visma Avendo Time forslår en søkesti som du kan endre. Se supportdokument på Infoline til Visma Avendo Lønn for mer informasjon. Helligdager m.m. Visma Avendo Time kan håndtere fleksitid. Fleksitid regnes i forhold til en normalarbeidstid. Ved hjelp av denne funksjonen oppgir du normalarbeidstid for helligdager og andre korte dager/fridager. Når du senere oppretter arbeidsskjemaer kan du velge at skjemaet skal ta hensyn til de innstillingene som er gjort her. Slik kan listen med helligdager se ut: Se informasjon i hjelpen i programmer om hvordan du arbeider med denne dialogboksen. Trinn 5: Standardaktiviteter Legg inn standardaktiviteter, dvs. tjenester som du selger. Vi anbefaler at standardaktivitene også er lagt inn som artikler i artikkelregisteret i Visma Avendo Økonomi/Fakturering. Dette for å bruke den artikkelkonteringen som er oppgitt i Visma Avendo Økonomi/Fakturering. I Visma Avendo Time må du legge inn og koble standardaktiviteten til artikkelnummer. Har du få artikler går det antageligvis raskest å bare skrive inn artikkelnummeret direkte i feltet Koble til artikkelnummer. Har du mange artikler kan du lese inn hele artikkelregisteret fra Visma Avendo Økonomi eller Visma Avendo Fakturering under Fil Importer register - Importer artikkelregister, i underdialogboksen Importer til artikkelliste. Det som leses inn er artikkelnummer og navn. Fra den innleste listen kan du senere velge hvilket artikkelnummer en aktivitet skal kobles til. 11

12 Ved å også koble standardaktiviteten til en timekode, foreslås denne timekoden ved registrering, noe som gjør registreringen raskere. Har du behov for å endre timekodene går du til dette registeret under Register. Slik kan en liste med standardaktiviteter se ut: Trinn 6: Standardprosjekt Dersom du har innstillingen Regnskaps-/revisjonsbyrå har du mulighet til å legge inn standardprosjekt. Et standardprosjekt kan sammenlignes med et oppdrag som byrået har for flere ulike klienters regning. Du har også mulighet til å dele inn oppdraget i underaktiviteter, dvs. standardaktiviteter. Du kan oppgi hvilke standardaktiviteter som skal være aktuelle å registrere på for et standardprosjekt. Denne informasjonen kan du arbeide med for et standardprosjekt: 12

13 Standardprosjektet kan brukes som et malprosjekt når et nytt prosjekt opprettes. De endringene du gjør på selve standardprosjektet, f.eks. valget av standardaktiviteter slår gjennom på alle prosjekt som deretter opprettes ved hjelp av standardprosjektet. Et standardprosjekt kan også gjøres tilgjengelig for alle kunder direkte i timeregisteringen, uten at du først har opprettet et prosjekt i prosjektregisteret og koblet det til kunden. I registeringen er også alle standardprosjekt synlige i listen og dersom du velger et slikt, så legger programmet automatisk inn et prosjekt i prosjektregisteret og kobler det til kunden. For et slikt prosjekt kan det være behov for å kontrollere at f.eks. prissetting, prosjektdeltakere etc. er korrekt. Alle prosjekt som legges inn og baseres på et standardprosjekt får samme prosjektnummer som standardprosjektet har, noe som forenkler oppfølgingen totalt i firmaet for et spesifikt standardprosjekt, for eksempel revisjonsarbeid. Standardprosjektet kan du også koble til artikkelnummer i de tilfellene du gjør bedømningen at dette detaljenivået er nok på fakturaen, dvs. standardaktiviteter som du har definert for standardprosjektet er kanskje bare for intern oppfølging i Visma Avendo Time. Trinn 7: Standardprislister Ved hjelp av funksjonen Standardprislister kan du opprette prislister der du kan oppgi gyldighetstid. Du kan prissette uavhengig av medarbeider, per medarbeidergruppe eller per medarbeider i kombinasjon med aktivitet eller uavhengig av aktivitet. Slik kan en enkel standardprisliste se ut: Standardprislistene kan senere velges inn på kunde og prosjekt. På en av prislistene dine kan du merke Bruk som standard ved opplegging av nye kunder. Merket prisliste legges da inn på kunden når en ny kunde blir opprettet, manuelt, eller ved import av en fil. Når du oppretter et nytt prosjekt foreslås den prissettingsmetoden som er valgt for kunden som prosjektet kobles til. Prissetting for prosjektet kan alltid endres. Fordelen med å arbeide med prislister er framfor alt dersom det skal skje en prisøkning. Ved hjelp av gyldighetstiden kan du styre fra hvilket tidspunkt en ny pris skal gjelde 13

14 og ingen ytterligere endringer er nødvendig. Dersom du i stedet velger å oppgi en timepris per kunde må du gå gjennom hver enkelt kunde og endre. Se forøvrig hjelpen i programmet for mer informasjon. Trinn 8: Kunder Neste trinn er å legge inn eksisterende kunder i kunderegisteret. Du kan enten eksportere en fil fra Visma Avendo Fakturering/Økonomi inneholdende kunderegisteret som du deretter kan importere i Visma Avendo Time, eller oppdatere registeret manuelt. Vær oppmerksom på at dersom du importerer kunder fra en fil kan det være nødvendig å komplettere hver kunde med ytterligere opplysninger, f.eks. velge en annen prissettingsmetode (se over). Disse opplysningene kan du arbeide med i kunderegisteret: Ekstern kunde er som navnet sier en ekstern kunde. Intern oppdragsgiver er f.eks. det egne firmaet lagt inn som en kunde, for eksempel <Eget firma>. Dersom du ikke arbeider med prosjekt, vil det bli opprettet fakturagrunnlag for alle eksterne kunder. Tips! Du kan importere et kunderegister du har eksportert fra Visma Avendo Fakturering/Økonomi eller et kunderegister du har i form av en tekstfil. Det er en del ting du må tenke på når du importerer register fra Visma Avendo Fakturering/Økonomi, se hjelpen i programmet for mer informasjon om dette. Trinn 9: Prosjekt Nå er det på tide å legge inn nye prosjekt eller koble eksisterende standardprosjekter til kunder. Her kan du enten eksportere en fil fra Visma Avendo Økonomi inneholdende prosjektregisteret som du deretter kan importere i Visma Avendo Time, eller oppdatere registeret manuelt. Du skal oppgi prissettingsmetode. Samtidig er det lurt å tenke gjennom hvordan du vil registrere interne timer og fravær. Slik kan det se ut når du arbeider med et prosjekt: 14

15 Tilpasse prosjekt Ved hjelp av innstillingene for prosjektene har du gode muligheter til å styre hvem som får registrere timer og på hva. Dette kan du f.eks. stille inn når du legger inn et prosjekt: * Type bearbeidelse, dvs. hva registreringen på prosjektet skal kunne brukes til - om det skal være med på kun fakturagrunnlag, kun regnskapsgrunnlag for prosjekthåndteringen, eller om det skal være med på begge. Dersom du velger Ingen bearbeidelse kan du likevel følge opp prosjektet i Visma Avendo Time. Dersom du ikke arbeider med prosjekt, men registrerer direkte på kunde, vil det bli opprettet fakturagrunnlag for alle eksterne kunder. * Mellom hvilke datoer timeregistrering kan skje på prosjektet. Når et nytt prosjekt opprettes blir alltid dagens dato foreslått som standard, noe du må endre dersom det skal registreres timer på dager som ligger før dagens dato. * Hvilke medarbeidere som kan registrere timer og utlegg på prosjektet. * Hva det skal gå an å registrere timer på. Du velger hvilke standardaktiviteter som skal være tilgjengelige ved registrering og du kan legge inn egne aktiviteter som er helt spesifikke for prosjektet. * Prissetting for prosjektet, dvs. hvilken timepris eller hvilken prisliste som skal gjelde for prosjektet. * Du kan også velge type fakturering, avhengig av hvilken avtale du har med kunden. Trinn 10: Utlegg/Materiell I dette trinnet legger du inn vanlige utlegg/materiell som du ønsker å kunne velge ved registrering. Det kan enten være utlegg som skal faktureres kunde, dvs. som skal være med på fakturagrunnlaget, eller private utlegg som skal erstattes, dvs. utlegg som skal være med på lønnsgrunnlaget. For at private utlegg skal kunne registreres må de feltene være aktivert. Denne innstillingen gjør du i Firmainnstillinger eller under Personlige innstillinger. I utleggsregistreringen kan du også velge å registrere et utlegg som ikke er lagt inn i registeret, ved å skrive inn opplysningene rett i feltene. Slik kan registeret for utlegg se ut: 15

16 Du har mulighet til å koble et utlegg til et artikkelnummer i Visma Avendo Økonomi eller Visma Avendo Fakturering, enten ved å importere artikkelregisteret fra Visma Avendo Økonomi eller Visma Avendo Fakturering, eller ved å skrive inn artikkelnummeret direkte i feltet Kobling til artikkelnr. En slik kobling utnytter de artikkelkonteringene f.eks. for merverdiavgift, som er lagt inn i Visma Avendo Økonomi/Visma Avendo Fakturering. Også artikler som skal lagerføres kan håndteres på denne måten. Prisen oppgir du her. Trinn 11: Tilpasse timekoder Det følger med et antall timekoder med programmet. Disse kan du ikke fjerne, men du kan endre beregningsfaktoren både for kalkylekostnad, pris til kunde, avspaseringssaldo samt om fleksitiden skal påvirkes. Dersom det er noen av standardtimekodene som du ikke vil ha som valgmulighet, fjerner du merkingen i boksen Aktiv. Slik kan det medfølgende registeret over timekoder se ut: Trenger du flere timekoder, legger du dem inn i registeret Timekoder. De timekodene du legger inn kan ha nummer 100 eller høyere. Serien er reservert for timekoder som følger med programmet. Dersom du vil at timekodene dine skal sorteres inn blant programmets standardtimekoder kan du velge en kode som slutter på en bokstav, f.eks. 041E. Se forvørig hjelpefunksjonen i programmet for mer informasjon om de forskjellige punktet. Nå som alt er lagt opp så kan man begynne og føre timer og utlegg i programmet. Lykke til 16

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Velkommen som bruker av Visma Avendo Fakturering. Dette heftet er til hjelp for deg slik at du skal komme i gang med programmet ditt etter at du har installert

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo Fakturering, versjon 4.0 Oktober 2007 Innledning Denne installasjonsveiledningen gjelder for både første gangs installasjon og oppgradering til ny versjon. Du kan også

Detaljer

3. Registrer alle leverandørfakturaer og utbetalinger som tilhører det gamle året. Det samme gjelder for kundefakturaer og innbetalinger.

3. Registrer alle leverandørfakturaer og utbetalinger som tilhører det gamle året. Det samme gjelder for kundefakturaer og innbetalinger. Årsoppgjør Avslutte og opprette nytt regnskapsår. Dette er en beskrivelse av hvordan du foretar årsavslutning i Visma Avendo Økonomi. Avdelinger følger firmaets regnskapsår og avsluttes samtidig som du

Detaljer

FØR OPPGRADERING... 1 NYHETER... 2 ØVRIGE FORBEDRINGER/OPPDATERINGER... 10

FØR OPPGRADERING... 1 NYHETER... 2 ØVRIGE FORBEDRINGER/OPPDATERINGER... 10 Versjonsbrev Visma Avendo Økonomi 60 Oktober 2007 I dette versjonsbrevet beskriver vi de nyheter, forbedringer og oppdateringer som har skjedd i versjon 4.0 av Visma Avendo Økonomi 60. Ettersom vi har

Detaljer

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår:

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår: Årsoppgjør Dette er en beskrivelse av hvordan du foretar årsavslutning i Visma Avendo Økonomi. Avdelinger følger firmaets regnskapsår og avsluttes samtidig som du foretar årsavslutning i regnskapet. Du

Detaljer

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår:

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår: Årsoppgjør Dette er en beskrivelse av hvordan du foretar årsavslutning i Visma Avendo Økonomi. Avdelinger følger firmaets regnskapsår og avsluttes samtidig som du foretar årsavslutning i regnskapet. Du

Detaljer

datax Kjørebok Admin Innhold

datax Kjørebok Admin Innhold datax Kjørebok Admin Innhold datax Kjørebok Admin er en modul for deg som har administrasjonsrettigheter i datax Kjørebok Bedrift. Her redigeres alt som har med brukernavn og passord å gjøre, slik at du

Detaljer

Fra datax til Visma eaccounting

Fra datax til Visma eaccounting Fra datax til Visma eaccounting Steg 1 Eksport av data Dersom du har registre på kunder, leverandører og/eller artikler i datax, kan du enkelt få med deg alt dette over til Visma eaccounting. Hvordan eksportere

Detaljer

FØR OPPGRADERING... 1 NYHETER... 2 ØVRIGE FORBEDRINGER/OPPDATERINGER... 9

FØR OPPGRADERING... 1 NYHETER... 2 ØVRIGE FORBEDRINGER/OPPDATERINGER... 9 Versjonsbrev Visma Avendo Fakturering Oktober 2007 I dette nyhetsbrevet beskriver vi de nyheter, forbedringer og oppdateringer som har skjedd i versjon 4.0 av Visma Avendo Fakturering. Ettersom vi har

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

Oppsett «Visma Contacts»

Oppsett «Visma Contacts» Oppsett «Visma Contacts» Kort implementeringsguide for Visma Global Mer info: https://itunes.apple.com/us/app/visma-contacts/id1050106314?mt=8 Merk: Du kan laste ned appen og prøve demoversjonen uten at

Detaljer

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 24.06.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av

Detaljer

Mamut Business Software

Mamut Business Software Mamut Business Software Justering av avgiftssatser Innhold Endring av redusert avgiftssats 2 Beskrivelse av oppgavene 2 Tidspunkt for installasjon av verktøy 2 Standardfunksjoner 3 Avansert funksjon 3

Detaljer

HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME

HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME OPPDRAGSGIVER (web-time godkjennere) 1. Innlogging web-time 2. Oversikt web-time 3. Kontroll av timelister 4. Vanlige spørsmål 1 1. Innlogging web-time For at du som oppdragsgiver

Detaljer

Installasjons veiledning for QuickNG SuperService integrasjon

Installasjons veiledning for QuickNG SuperService integrasjon Installasjons veiledning for QuickNG SuperService integrasjon OKTOBER 2012 REV 0.3 Oppsett av SuperService Log på SuperService online: https://login.ifmsystems.com/default.aspx Du må ha en bruker fra SuperService

Detaljer

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 2 Oslo, juni 2011 1. Sirkulasjon All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel og innebærer

Detaljer

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting 1 Komme i gang med Visma Avendo eaccounting For å begynne å bruke Visma Avendo eaccounting, må du logge inn på http://vismaonline.no Klikk på linken Til tjenesten under Visma Avendo eaccounting for å åpne

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 5.01

NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 5.01 VISMA Contracting NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 5.01 Oslo, desember 2011. Velkommen til versjonsbrevet til Visma Contracting. Denne versjonen inneholder hovedsakelig nødvendige endringer for lønns- og

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Installasjon/oppgradering...

Detaljer

I 2015 bytter Akelius navn til Wolters Kluwer. NYHET! Byrå Byrå Tid. Kristin Solberg Produktansvarlig Byrå

I 2015 bytter Akelius navn til Wolters Kluwer. NYHET! Byrå Byrå Tid. Kristin Solberg Produktansvarlig Byrå I 2015 bytter Akelius navn til Wolters Kluwer. NYHET! Byrå Byrå Tid Kristin Solberg Produktansvarlig Byrå Byrå Effektiv klienthåndtering og administrasjon Du har vel ikke gått glipp av Byrå? Et nytt og

Detaljer

VISMA OPPVEKST SKOLE KOBLING MED VISMA ENTERPRISE HRM (UNIQUE ANSATT)

VISMA OPPVEKST SKOLE KOBLING MED VISMA ENTERPRISE HRM (UNIQUE ANSATT) VISMA OPPVEKST SKOLE KOBLING MED VISMA ENTERPRISE HRM (UNIQUE ANSATT) INNHOLD FORUTSETNINGER ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 Klargjøre Visma Enterprise

Detaljer

Veiledning økonomimodul

Veiledning økonomimodul Veiledning økonomimodul Økonomi integrasjon Det første det må taes stilling til er hvilken økonomiintegrasjon som skal benyttes. Det kan velges mellom Visma Global, SendRegning og Norkred. Ta kontakt med

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER

NYHETER OG FORBEDRINGER NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, Januar 2011 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne

Detaljer

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Innhold MAMUT FOR ALTINN... 3 OM MAMUT FOR ALTINN... 3 INNSTILLINGER... 3 INSTALLASJON

Detaljer

Versjonsbrev. Visma Avendo Økonomi 40, versjon 4.2. Innhold NYHETER... 2 FORBEDRINGER OG ENDRINGER... 3 KONTAKTINFORMASJON... 6.

Versjonsbrev. Visma Avendo Økonomi 40, versjon 4.2. Innhold NYHETER... 2 FORBEDRINGER OG ENDRINGER... 3 KONTAKTINFORMASJON... 6. Versjonsbrev Visma Avendo Økonomi 40, versjon 4.2 Oktober 2008 I dette versjonsbrevet beskriver vi de nyheter og endringer som har skjedd i versjon 4.2 av Visma Avendo Økonomi 40. Før du oppgraderer til

Detaljer

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Visma Enterprise Versjon 18.12.13 Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Før du går i gang Dette er en forenklet utgave av brukerveiledningen i Fakturering beregnet for deg som skal skrive utgående

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo Time, versjon 2.4 April 2011 Innledning Vi anbefaler deg å sluttføre, dvs. godkjenne og eksportere/overføre, påbegynte faktura- og regnskapsgrunnlag før du installerer

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Dokumentasjon for utvidelser av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Versjon: 11.1 i MAMUT ENTERPRISE

Detaljer

Firmakort i Business Online

Firmakort i Business Online Generelt Kortmodulen i Business Online gir en oversikt over de kortavtaler og firmakort som er utstedt til ansatte i din bedrift. Oversikten inneholder blant annet opplysninger som kortnummer, kortholders

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 4.2 Oktober 2008 Innledning Denne installasjonsveiledningen gjelder for programmene Visma Avendo Økonomi 40, Visma Avendo Økonomi 60 og Visma Avendo Fakturering.

Detaljer

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet.

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet. Visma Avendo Lønn Opprette firma Før du tar i bruk Visma Avendo Lønn må du opprette et firma. Du oppretter nytt firma fra menylinjen under Fil Skift firma Nytt firma. Menyvalget fører til følgende skjermbilde:

Detaljer

Kom i gang med Visma AutoInvoice

Kom i gang med Visma AutoInvoice Kom i gang med Visma AutoInvoice Denne beskrivelsen er for de som har Visma DI (VDI) og som ønsker å komme i gang med Visma AutoInvoice (AI). Versjonskrav: Visma DI versjon 8.0.4 eller nyere. Visma DI

Detaljer

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending Innsending av timelister Timeliste Innsending 2 Hva? Manpower benytter timeregistrering og kundeattestasjon via Internett for sine eksterne medarbeidere og kunder. Det følgende er en kort presentasjon

Detaljer

Kom i gang med Visma AutoInvoice

Kom i gang med Visma AutoInvoice Kom i gang med Visma AutoInvoice Denne beskrivelsen er for de som har Visma Global (VG) og Visma Document Center (VDC) og ønsker å komme i gang med Visma AutoInvoice (AI) Versjonskrav: Visma Global minst

Detaljer

JOBOFFICE POCKETLINK FOR ANDROID Installasjons- og klargjøringsprosedyre, del 2

JOBOFFICE POCKETLINK FOR ANDROID Installasjons- og klargjøringsprosedyre, del 2 Side1 JOBOFFICE POCKETLINK FOR ANDROID Installasjons- og klargjøringsprosedyre, del 2 Før support hos Holte bistår med del 2 av Installasjons- og klargjøringsprosedyren, forutsettes det at du har gjort

Detaljer

AGRESSO BUSINESS WORLD

AGRESSO BUSINESS WORLD AGRESSO BUSINESS WORLD Massesalgsordre: Registrering, behandling og fakturering av massesalgsordrer Økonomisenteret desember 2010 Innholdsfortegnelse : Innledning - massesalgsordre 3 Registrering massesalgsordre

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Compello

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Compello Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Compello Dokumentasjon for utvidelser av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Compello Versjon: 12 Innhold OM INTEGRASJON MED COMPELLO... 1 OM

Detaljer

Det første det må taes stilling til er hvilken økonomiintegrasjon som skal benyttes. Det kan velges mellom Visma Global, SendRegning og Norkred.

Det første det må taes stilling til er hvilken økonomiintegrasjon som skal benyttes. Det kan velges mellom Visma Global, SendRegning og Norkred. Økonomimodul Økonomi integrasjon Det første det må taes stilling til er hvilken økonomiintegrasjon som skal benyttes. Det kan velges mellom Visma Global, SendRegning og Norkred. Ta kontakt med oss dersom

Detaljer

BRUKERVEILEDNING ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING/FAKTURAFLYT I VISMA ENTERPRISE

BRUKERVEILEDNING ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING/FAKTURAFLYT I VISMA ENTERPRISE BRUKERVEILEDNING ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING/FAKTURAFLYT I VISMA ENTERPRISE Versjon 1.1 Side 1 av 11 Beskrivelse: Fagområde: Periodisk/Løpende: Formål: Elektronisk fakturabehandling/fakturaflyt i Visma

Detaljer

Etiming på nærløp. Dersom du får opp vinduet under er filene fra forrige løp flyttet, og du må oppgi hvor systemfilen ligger.

Etiming på nærløp. Dersom du får opp vinduet under er filene fra forrige løp flyttet, og du må oppgi hvor systemfilen ligger. Etiming på nærløp. Generelt På nærløp gjør vi det så enkelt som mulig, men etter løpet skal tidene ut fra tidttakerboksen (MTR) og de løperene som har byttet løype, brikke eller ikke husket å melde seg

Detaljer

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 2 Oslo, september 2012 1. Sirkulasjon All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel og

Detaljer

Hjelp til MV-Login Administrasjon MikroVerkstedet A/S

Hjelp til MV-Login Administrasjon MikroVerkstedet A/S Hjelp til MV-Login Administrasjon MikroVerkstedet A/S Dokumentversion: 20130920A 1 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Kapittel 1. Aktiver MV-Login administratorkonto... 5 Kapittel 2. Bruk MV-Login Administrasjon...

Detaljer

Import av klientfiler er kun mulig fra Akelius Årsavslutning, Akelius Skatt og Akelius Revisjon.

Import av klientfiler er kun mulig fra Akelius Årsavslutning, Akelius Skatt og Akelius Revisjon. Filimport til Akelius Byrå Det er viktig at du følger anvisningene nøye for at overføringen av filer til Akelius Byrå skal bli riktig. Beregn godt med tid da importen kan være tidkrevende. Normal regnes

Detaljer

Versjonsbrev. Visma Avendo Fakturering, versjon 4.2. Innhold NYHETER... 2 FORBEDRINGER OG ENDRINGER... 3 KONTAKTINFORMASJON... 5.

Versjonsbrev. Visma Avendo Fakturering, versjon 4.2. Innhold NYHETER... 2 FORBEDRINGER OG ENDRINGER... 3 KONTAKTINFORMASJON... 5. Versjonsbrev Visma Avendo Fakturering, versjon 4.2 Oktober 2008 I dette versjonsbrevet beskriver vi de nyheter og endringer som har skjedd i versjon 4.2 av Visma Avendo Fakturering. Før du oppgraderer

Detaljer

WebFaktura slik bruker du det. For sluttbrukere

WebFaktura slik bruker du det. For sluttbrukere WebFaktura slik bruker du det For sluttbrukere 23.09.2015 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura...3 Generelt...3 Pålogging...3 Første gangs pålogging...3 Mitt firma...3 Min bruker...5 Vedlikehold av data...5

Detaljer

Rutiner for purring og innfordring i Xakt

Rutiner for purring og innfordring i Xakt Rutiner for purring og innfordring i Xakt Purring og innfordring i Xakt Innhold Blankettekster (For de som ikke benytter inkassobyrå)... 3 Innstillinger for innfordring... 4 Inkassoprofiler... 6 Forarbeider

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2011-03-22. Ansattportal. Versjon 3.3.22

Huldt & Lillevik Ansattportal 2011-03-22. Ansattportal. Versjon 3.3.22 Ansattportal Versjon 3.3.22 Innhold 1 Oppdatere til 3.3.22... 2 2 Definere lenker... 5 3 Registrere informasjon om pårørende... 6 4 Bestille nytt passord... 6 5 Andre endringer... 7 5.1 Logging og kontroll

Detaljer

FagAdmin Brukerhåndbok

FagAdmin Brukerhåndbok FagAdmin Brukerhåndbok Ansatt modul Programversjon: 1.0 Håndbok, versjon: 1.0 Antall sider: 23 Dato: 03.02.2011 Innhold 1. FORORD... 3 2. ANSATT MODULEN... 4 3. REGISTRERING AV ANSATT... 5 ANSATTKORT...

Detaljer

Firmapakken 6. Innholdsliste

Firmapakken 6. Innholdsliste Innholdsliste Moduler...3 Tilbud...3 Firmaer...3 Kontakter...3 Nyheter...3 Web-objekt...3 Ordre...4 Prosjekt...4 Timeregistrering...4 Vareuttak...4 Innkjøp...4 Vareregister...4 Varelager...4 Vareutvalg...4

Detaljer

Blindpar. Tilfeldig bordplassering. Sittepar, flyttepar og turneringsledere. Skriv ut startliste. Turneringsmeny

Blindpar. Tilfeldig bordplassering. Sittepar, flyttepar og turneringsledere. Skriv ut startliste. Turneringsmeny Dette er et dokument som flere av de øvrige dokumentene refererer til. Ved referansen beskrives eksakt hvordan du kommer til navneinnleggingen. Mange regnskapsprogrammer fokuserer på parnummer når navnene

Detaljer

FUNKSJONSMATRISE - JOBOFFICE / JOBOFFICE POCKETLINK

FUNKSJONSMATRISE - JOBOFFICE / JOBOFFICE POCKETLINK PRODUKTKATALOG Importer prisbok/rabattavtale direkte fra grossist/kjedens FTP. (Ubegrenset antall prisbøker kan importeres) Importer prisbok fra fil på harddisk Ferdig definerte importmaler for prisbøker

Detaljer

Varer, kontrakter og kontraktsmaler i Xakt

Varer, kontrakter og kontraktsmaler i Xakt Varer, kontrakter og kontraktsmaler i Xakt Innhold Varer (Artikler)... 3 Kontraktsvarer... 3 Endre innlagte varer... 3 Legge inn en ny vare... 4 Kontrakter (kontraktsmaler)... 5 Se på og endre eksisterende

Detaljer

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Versjon 1.0 (gjelder versjon 7.45 av Visma Global) 17.12.2009 Innholdsfortegnelse Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global... 3 Hvordan sette opp integrasjonen...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3 Lønn 5.0 Versjon 5.10.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.10.3... 2 2 Ny rutine for oppdatering av klienter... 2 3 Ny og forbedret logging i systemet... 3 4 Skattekort levert...

Detaljer

Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14

Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14 Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14 INNHOLD GENERELT... 3 SØKE ETTER FIRMA... 4 Søkekriterier... 4 Søk... 6 SE PÅ SØKERESULTAT... 7 BEHANDLE SØKERESULTAT... 10 Oppdatere en bedrift

Detaljer

Maritech Regnskap versjon 10.00.60

Maritech Regnskap versjon 10.00.60 Copyright notice: Maritech Systems AS 2014. All rights reserved. Maritech Regnskap versjon 10.00.60 (Endringer etter versjon 10.00.00) 1. Feilrettinger/Forbedringer... 2 1.1. Regnskap feiler ved klientskifte

Detaljer

Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14

Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14 Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14 Innholdsfortegnelse Generelt om Visma Lønn Lønnsendring side 3 Forberedelser i Visma Lønn side 4 Hva oppdateres i Visma Lønn? side

Detaljer

Hurtigveiledning. Innhold: Opprette et prosjekt Administrere og redigere et prosjekt Vise et prosjekt / vurderingsresultater

Hurtigveiledning. Innhold: Opprette et prosjekt Administrere og redigere et prosjekt Vise et prosjekt / vurderingsresultater Hurtigveiledning Innhold: Opprette et prosjekt Administrere og redigere et prosjekt Vise et prosjekt / vurderingsresultater Dette dokumentet er laget for å hjelpe deg med å administrere evalueringer på

Detaljer

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint. Hurtigguide Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.no Org. nr. 983443117 NO INNHOLD 1 Hvorfor er det ulik farge og utseende

Detaljer

Brukerveiledning lisensregistrering 2007

Brukerveiledning lisensregistrering 2007 Brukerveiledning lisensregistrering 2007 Registrering og oppdatering av lisensierte utøvere på internett Pr. 21. desember 2006 Brukerveiledning lisensregistrering 2007 - Norges Svømmeforbund Innlogging

Detaljer

Matrix Skoleversjon innføring

Matrix Skoleversjon innføring Matrix Skoleversjon Innføring En spesialversjon av Matrix økonomisystem til bruk i opplæring Denne innføringen vises automatisk første gang du starter programmet, og siden kan du ta opp igjen fra menyen

Detaljer

Brukerdokumentasjon for å registrere reiseregning i Visma Travel Expense

Brukerdokumentasjon for å registrere reiseregning i Visma Travel Expense Brukerdokumentasjon for å registrere reiseregning i Visma Travel Expense Versjon 2 (25.10.2010) 1 1. Innlogging til den elektroniske reiseregningen skjer p.t. fra internett adresse https://travel.myvisma.no.

Detaljer

Hvordan søke om konto i elsertifikatregisteret NECS

Hvordan søke om konto i elsertifikatregisteret NECS Hvordan søke om konto i elsertifikatregisteret NECS For å få opprettet elsertifikatkonto i det norske registeret for elsertifikater NECS må det søkes om konto og søknaden må aksepteres av registeransvarlig,

Detaljer

Extens Opplæringsmateriell Fakturering Skole Brukerhåndbok

Extens Opplæringsmateriell Fakturering Skole Brukerhåndbok Extens Opplæringsmateriell Fakturering Skole Brukerhåndbok 06.06.2003 ELEVFAKTURERING ARBEIDSGANG... 3 Lisenser Rettigheter...3 Faktureringsperiode...3 Registrering av faktureringsperiode...3 Betalingskoder...3

Detaljer

Bytte til Outlook 2010

Bytte til Outlook 2010 I denne veiledningen Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser helt annerledes ut enn Outlook 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Versjon 2.1 (gjelder versjon 7.50 eller nyere av Visma Global) 16.09.2011 Innholdsfortegnelse Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global... 3 Hvordan sette

Detaljer

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Visma TendSign Leverandør

Visma TendSign Leverandør Brukermanual Visma TendSign Leverandør VISMA COMMERCE +47 40 00 68 14 support.tendsign@visma.no www.tendsign.com Visma TendSign anbudsgiverkonto Visma TendSign er helt web-basert. Som leverandør skaffer

Detaljer

Innhold. efaktura Visma AutoInvoice til v.5.03... 1. Oppsett/Vedlikehold... 1. 1 - Systemkoder og Hovedkoder... 2. 2 - Systemkoder og e-faktura...

Innhold. efaktura Visma AutoInvoice til v.5.03... 1. Oppsett/Vedlikehold... 1. 1 - Systemkoder og Hovedkoder... 2. 2 - Systemkoder og e-faktura... Innhold efaktura Visma AutoInvoice til v.5.03... 1 Oppsett/Vedlikehold... 1 1 - Systemkoder og Hovedkoder... 2 2 - Systemkoder og e-faktura... 2 3 - Registrer AutoInvoice... 3 4 - Login AutoInvoice...

Detaljer

Gå til Nedlastninger på menylinjen for Visma Skolelisens og velg Visma Lønn versjon 9.5.

Gå til Nedlastninger på menylinjen for Visma Skolelisens og velg Visma Lønn versjon 9.5. 1 Før du starter I Windows må du sørge for at tekst og andre elementer er satt til å vises normalt 100%. Visma Lønn støtter ikke zooming, da vil noen elementer forsvinne fra programmet og ikke fungere.

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Flytte Lønn 5.0 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008

Flytte Lønn 5.0 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008 Flytte Lønn 5.0 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008 Før du flytter databasene til Lønn 5.0 fra SQL Server 2000 til SQL Server 2005 / 2008 må du ta backup av databasene. Hvis SQL Server 2005 /2008 ikke allerede

Detaljer

Registrere ny kunde (reskontrokonto)

Registrere ny kunde (reskontrokonto) Informasjon om installasjon av Agro Økonomi og «Første gangs oppstart» med registrering av kontoopplysninger og kontoplan finner du i heftet Installasjon, oppstart og sikkerhetskopiering. En forutsetning

Detaljer

Resultathåndtering: Guide om håndtering av resultater for klubber (Eksport og Import)

Resultathåndtering: Guide om håndtering av resultater for klubber (Eksport og Import) ! Resultathåndtering: Guide om håndtering av resultater for klubber (Eksport og Import) Her kan du lese en enkel guide >l hvordan du håndterer resultater.! 1 Innhold Innhold 2 1. Resultatoversikt... 12

Detaljer

Installasjonsveiledning. Mamut. Oppdatering til versjon 12.1

Installasjonsveiledning. Mamut. Oppdatering til versjon 12.1 Mamut Installasjonsveiledning Oppdatering til versjon 12.1 Detaljert steg-for-steg veiledning i hvordan installere/oppdatere ditt datax-program fra Mamut 2 FØr installasjon serverinstallasjon EttEr installasjon

Detaljer

// Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online

// Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online // Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online Innhold Nyheter i Mamut Business Software versjon 18.0 2 Netthandel 2 Regnskap 2 Salg 4 Systemforbedringer 5 Nyheter i Mamut

Detaljer

De første skrittene med Norlønn

De første skrittene med Norlønn De første skrittene med Norlønn Norlønn er et nettbasert lønnssystem som er utviklet av Norlønn AS, og som kan betjenes direkte via internett, for eksempel gjennom Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Detaljer

Mamut Enterprise Travel CRM

Mamut Enterprise Travel CRM Mamut Enterprise Travel CRM Tilleggsproduktet Mamut Enterprise Travel CRM gir deg muligheten til å ta med deg arbeidet på en bærbar datamaskin ut av kontoret. Du arbeider da på en kopi av den sentrale

Detaljer

Kom godt i gang med norlønn

Kom godt i gang med norlønn Kom godt i gang med norlønn norlønn er et nettbasert lønnsprogram som er utviklet av norlønn AS, og som kan betjenes direkte via internett, for eksempel gjennom Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Detaljer

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...5 Rediger utstyr...6 Opprett

Detaljer

Merk! Du kan benytte alle løsningene på samme firma/klient. Det gjør det mulig å sette enkeltkunder til alternativ løsning hvis dette er ønskelig.

Merk! Du kan benytte alle løsningene på samme firma/klient. Det gjør det mulig å sette enkeltkunder til alternativ løsning hvis dette er ønskelig. Visma AutoInvoice Innledning Avtale / Priser / Lisenser Hvordan inngå avtale? Oppstart Egenskaper Firmaopplysninger Kontrollere kunder mot Visma AutoInvoice (fakturamottakere) Kunder (fakturamottakere)

Detaljer

Distribusjon via e-post - oppstart

Distribusjon via e-post - oppstart Distribusjon via e-post - oppstart Avsenderopplysninger Mottakeropplysninger Egenskaper Blankettype for e-post Forutsetninger Eksempel Kontroll Elektronisk distribusjon av dokumenter betyr at dokumentene

Detaljer

Easy-Regn versjon 11.00.03 VIKTIG OPPDATERING årsoppgjøret 2007/2008

Easy-Regn versjon 11.00.03 VIKTIG OPPDATERING årsoppgjøret 2007/2008 Kongsgaard Allè 61 4632 Kristiansand Telefon: 38 14 44 55 Telefax: 38 14 44 50 Bankgiro: 9480.05.00758 Org.nr: 953 162 490 MVA www.easy-regn.no e-post: firmapost@easy-regn.no Til våre kunder Kristiansand,

Detaljer

ISY Akkord. Brukerdokumentasjon. Versjon 1.4

ISY Akkord. Brukerdokumentasjon. Versjon 1.4 ISY Akkord Brukerdokumentasjon Versjon 1.4 Side 2 ISY Akkord Installere programmet Installasjon av ISY Akkord Generelt ISY Akkord lastes ned og installeres direkte fra følgene lenke: www.isy.no ISY Akkord

Detaljer

HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME

HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME MEDARBEIDERE 1. Innlogging web-time 2. Oversikt web-time 3. Registrere timer 4. Lagre timeliste 5. Legg inn kommentar på timeliste 6. Send inn timeliste 7. Spørsmål og Svar 1 1.

Detaljer

Slik gjør du det. Bizweb i Visma CRM

Slik gjør du det. Bizweb i Visma CRM Slik gjør du det Bizweb i Visma CRM 14.10.2013 Hvordan sette opp integrasjonen 1. Logg deg på Visma CRM med en bruker som har administratorrettigheter til Visma CRM. 2. Velg menyen Verktøy, Administratorfunksjoner

Detaljer

Akelius Årsavslutning 2010.1

Akelius Årsavslutning 2010.1 1 Nyheter Altinn... 3 Arbeidsgang... 4 Avstemming... 5 Bankavstemming... 6 Disponering... 6 Feilkontroll... 6 Import/Eksport... 7 Klientinformasjon... 8 Knapperad (ikoner)... 8 Linjeinndeling... 8 Nytt

Detaljer

Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online

Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online Med Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online kan du hente inn og oppdatere kontaktinformasjon fra Telefonkatalogen 1880 online. Ved å oppdatere blant annet navn,

Detaljer

Introduksjon til datax

Introduksjon til datax Introduksjon til datax Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Installasjon og oppstart Dette heftet er laget for å veilede deg gjennom installasjon og førstegangs oppstart av datax,

Detaljer

BEGYNNERGUIDE FIRSTOFFICE START Enkelt Pålitelig - Morsomt

BEGYNNERGUIDE FIRSTOFFICE START Enkelt Pålitelig - Morsomt BEGYNNERGUIDE FIRSTOFFICE START Enkelt Pålitelig - Morsomt OKTOBER2008 INNHOLDSFORTEGNELSE INNSTALLASJON AV FIRSTOFFICE START...4 BRUKERGRENSENITT...13 Hovedkontroll Panelet...13 Personlig Skrivebord...13

Detaljer

Mamut. Installasjonsveiledning. Oppdatering til versjon 12.1. Detaljert steg-for-steg veiledning i hvordan oppdatere ditt datax-program fra Mamut

Mamut. Installasjonsveiledning. Oppdatering til versjon 12.1. Detaljert steg-for-steg veiledning i hvordan oppdatere ditt datax-program fra Mamut Mamut Installasjonsveiledning Oppdatering til versjon 12.1 Detaljert steg-for-steg veiledning i hvordan oppdatere ditt datax-program fra Mamut 2 sjekkliste OPPDAteRiNG AV Ditt system Sjekkliste før du

Detaljer

Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40

Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40 Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40 Velkommen som bruker av Visma Avendo Økonomi 40. Det er alltid mye nytt å sette seg inn i når man velger et nytt regnskapsprogram. Vi har derfor laget en brukermanual

Detaljer

Veileder for daglig leder

Veileder for daglig leder [Skriv inn tekst] Statens legemiddelverk Veileder for daglig leder Hvordan ta i bruk Legemiddelverkets tjenester i Altinn 10467siwox 03.05.2012 Innhold Innledning... 3 Fordele roller til medarbeidere...

Detaljer

Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning

Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning 1 av 14 Oversikt over brukerveiledningen. 2. Oversikt. 3. Logge inn på nettsiden. 4. Redigere innholdet på undersidene. 5. Redigere innholdet i blokkene.

Detaljer

AGRESSO BUSINESS WORLD

AGRESSO BUSINESS WORLD AGRESSO BUSINESS WORLD WEB Salgsordre: Registrering av enkle salgsordrer/fakturagrunnlag Økonomisenteret oktober 2012 Innholdsfortegnelse : Innledning: Registrering/endring av enkle salgsordrer 3 Registrering/endring

Detaljer

Visma Webfaktura. Brukerdokumentasjon. Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1

Visma Webfaktura. Brukerdokumentasjon. Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1 Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1 Innholdsfortegnelse Løsningen... 3 Integrasjonen... 3 Systemskisse, Visma Services... 4 Support... 4 Oppstart i Webfaktura...

Detaljer

Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005

Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005 Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005 Ditt Mamut-program støtter selvsagt de nye MVA-satsene. Dette heftet beskriver hvordan du installerer CD en med de nye MVA-satsene og hvordan du skriver ut

Detaljer