Analysekonkurransen - Våren 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Analysekonkurransen - Våren 2010"

Transkript

1 Analysekonkurransen - Våren 2010 Deltakere til vurdering: Fairstar Heavy Transport - Andreas Olsen, Deep Sea Supply - Henriette Trondsen, Telio - Oddvar Reiakvam, Fred. Olsen Energy - Bjørnar Misund Hernes, Fred. Olsen Energy - Tore Malo Ødegård, Acergy Ola Vilnes, Biotec Pharmacon - Carl Haakon Samuelsen, Norske Skog - Andreas Ringen Panel: Pareto Securities Samir Bendriss (analysesjef), RS Platou Markets - Bengt Jonassen (analysesjef), First Securities - Einar Strømstad (analytiker), Argo Securities - Henrik Schultz (analytiker). Pareto Securities Samir Bendriss, analysesjef 1 FAIR - Olsen 2 DESSC - Trondsen 3 TELIO - Reiakvam 4 FOE - Hernes 5 FOE - Ødegård 6 ACY - Vilnes 7 BIOTEC - Samuelsen 8 NSG - Ringen Kommentar: Ingen har en klar "aksjestory", der fokuset burde vært på prising, inntjening, momentum og triggere. M.a.o: det var manglende fokus på investeringscaset. Enkelte viste en bra aksjestory, men manglet tallgrunnlag. Andre hadde tallgrunnlag, men ikke noe investeringscase. Det holder ikke å beskrive hva et selskap driver med.

2 Jeg har plukket ut en som var betydelig bedre enn resten: Nummer 1 - Fairstar Heavy Transport Andreas Olsen Kandidaten adresserer viktige momenter i en analyse. Dette inkluderer et sammendrag med fokus på anbefaling og triggere, samt verdsettelse, prising mot peers og nøkkeltall. Videre tar kandidaten for seg finansieringssituasjonen til selskapet, noe som er viktig. Det er også en gjennomgang på tilbud og etterspørsel i markedet selskapet opererer i, samt en gjennomgang av risikofaktorer. Analyse har en ryddig struktur, og ser profesjonell ut. Savner litt mer fokus på kontantstrømmen til selskapet, samt hvordan endringer i dagrater påvirker verdsettelsen og finansieringssituasjonen. Noen av argumentene kunne vært mer overbevisende, samt at språket kunne vært bedre. Ellers er dette den klart beste analysen. Kan også kommentere en til, som ikke var godkjent grunnet manglende tallgrunnlag. Nummer 2 - Deep Sea Supply Henriette Trondsen Kandidaten har bra aksjefokus, hvor investeringscase, verdsettelse og verdi trigger fremkommer på første side. Kandidaten viser bra forståelse for hva som driver aksjekurser, selv om jeg stusser på Hold anbefalingen gitt den store underliggende oppsiden. Analysen har en god oversikt over dagrater for de ulike skipene, som er den viktigste verdidriveren. Språket er bra, med spissede formuleringer som er korte og konsise. Ellers savner jeg flere nøkkeltall, samt P&L, balanse og kontanstrøm. Det fremkommer ikke hvordan underliggende verdi er beregnet, og derfor ikke godkjent. Tips til deltakere: Studenter fokuserer ofte for mye på selskapsanalyse og ikke aksjeanalyse. Forenklet sagt handler en aksjeanalyse om å argumentere for at en aksje skal opp eller ned i verdi. Husk at et bra selskap kan være for dyrt priset, og et dårlig selskap for billig! Det holder derfor ikke å snakke om hvor bra et selskap er eller har vært, slik mange gjør. Videre er en god analytiker proaktiv og ikke reaktiv; dvs analytikeren identifiserer hvilke temaer/vinklinger som markedet vil fokusere på fremover, og hva det vil bety for prisingen. En reaktiv analytiker tar for seg temaene etter at de har inntruffet, og det adderer ofte lite verdi for investorer. Prisen på en aksje er forenklet sagt lik inntjening ganget med en multippel. I 90% av tilfellene er det inntjeningen markedet endrer oppfatning om - ikke multippelen. Implikasjonen er derfor at man må regne på inntjeningen til selskapet over de nærmeste årene, og vurdere om aksjemarkedet er for optimistiske eller pessimistiske. Det er dette som oftest er aksjeanalysen! Inntjeningen til et selskap drives av eksogene og endogene variabler. Hovedregelen er at eksogene variabler er den viktigste driveren. Eksogene er mest relevant for industriselskap, som må forholde seg til en råvarepris for eksempel. Her kommer industrianalysen inn, med utvikling i tilbud og etterspørsel som setter føring for estimater på råvarepris. Endogene er mest relevant for teknologiselskap for eksempel, der produkt- og konseptutvikling er kritisk. Oppsummert kan man si at en god aksjeanalyse gir gode argumenter for hvorfor en aksje skal opp eller ned i verdi. Hovedregelen er at dette styres av endringer i markedets oppfatning av inntjening over de nærmeste årene. Andre drivere kan være alt fra finansiseringssituasjon,

3 M&A, utbytte, regulatoriske endringer osv. Ikke glem at prisen på en aksje drives av tilbud og etterspørsel, slik som alt annet. Eksempelvis kan aksjen stige i pris dersom den blir tatt opp i en internasjonal indeks, ettersom mange utenlandske fond må ha en viss eksponering. Uansett, en grei hovedregel er at en god analyse tar for seg inntjeningen til selskapet over de nærmeste årene, basert på eksogene og endogene variabler, og identifiserer hvorfor markedet er for optimistisk eller pessimistisk. RS Platou Markets - Bengt Jonassen, analysesjef 1 FAIR - Olsen 2 FOE - Hernes 3 ACY -Vilnes 4 DESSC - Trondsen 5 FOE - Ødegård 6 TELIO - Reiakvam 6 BIOTEC - Samuelsen 6 NSG - Ringen Opptatt av 5 kriterier for analysen: 1. Oversikt over selskapet 2. Vurdering av fremtidsutsikter a. Verdidriver b. Selskapets posisjonering c. Implikasjon på vekst og lønnsomhet 3. Vurdering av softe verdier, management, strategi, har de levert historisk 4. Estimater og verdsettelse 5. Helhetsinntrykk Ikke opptatt av konklusjoner

4 Nummer 1 - Fairstar Heavy Transport - Andreas Olsen Karakter 5 Veldig bra oversikt over selskapet Gir en god innføring i verdidrivere tilbud og etterspørsel Solid verdsettelse, men kunne vært enda tydeligere på utregning Viser estimater både på resultater og balanse Nummer 2 - Fred. Olsen Energy - Bjørnar Misund Hernes Karakter 4 God oversikt over selskpaet God oversikt over delmarkedet Ingen fokus på hovedverdi driver, oljepris God verdsettelse, men ingen estimater Nummer 3 - Acergy Ola Vilnes Karakter 4 God oversikt over selskapet Oljepris diskusjon Veldig bra verdsettelsesdel. Litt rusk her og der, men skal ha bonus for forsøket med et detaljert resultatregnskap, balanse og cash flow. Samt en sensitivitetsanalyse som mangler hos de fleste andre. Nummer 4 - Deep Sea Supply - Henriette Trondsen Karakter 3 God overdsikt over selskapet OK argumentasjon på hovedriver ift oljepris Ingen vurdering av hva båtene brukes til og dermed etterspørselssdriver, FPSO, RIGG etc

5 Verdsettelse OK Bra og åpen gjennom gang av omsetningsestimat, men der stoppet det. Analysen er etter min oppfatning veldig god, men den stopper halvveis. Hadde analysen vært fullført i samme stil som de første sidene hadde den vært en vinner kandidat Nummer 5 - Fred. Olsen Energy - Tore Malo Ødegård Karakter 3 Veldig god introduksjon til verdidrivere. Kanskje den beste på dette området Veldig god oversikt over selskapet Mangler Vurdering av softe verdier, mangler vestimater og mangler en verdsettelse av enhetene. Dette hadde sannsynligvis vært en vinner med P&L, B&S og Cash flow og en utvidet verdsettelse Delt nummer 6: Telio - Oddvar Reiakvam, Biotec Pharmacon - Carl Haakon Samuelsen, Norske Skog - Andreas Ringen First Securities - Einar Strømstad, analytiker 1 FAIR - Olsen 1 FOE - Hernes 2 FOE - Ødegård 3 ACY - Vilnes 3 DESSC - Trondsen 4 TELIO - Reiakvam 4 BIOTEC - Samuelsen 4 NSG - Ringen

6 Delt 1. plass: Fairstar Heavy Transport - Andreas Olsen - Bra disposisjon. Dekker mange momenter i marked og selskap. Forstår viktigheten av både resultat og balanse. Bruker flere verdsettingsmetoder med hell. Delt 1. plass: Fred. Olsen Energy - Bjørnar Misund Hernes - Overbevisende analyse. Viser markedsforståelse, samt god bruk av flere verdsettingsmetoder. 2. plass: Fred. Olsen Energy - Tore Malo Ødegård - En god analyse. Kunne gått dypere i drivere bak riggrater og kunne brukt flere prisingsmetoder. Hadde dette vært på plass, så ville denne også delt førsteplassen. Delt 3. plass: Nummer 3 - Acergy Ola Vilnes og Deep Sea Supply - Henriette Trondsen Delt 4. plass: Telio - Oddvar Reiakvam, Biotec Pharmacon - Carl Haakon Samuelsen, Norske Skog - Andreas Ringen Argo Securities - Henrik Schultz, analytiker og partner 1 TELIO - Reiakvam 2 FOE - Hernes 3 DESSC - Trondsen 4 FOE - Ødegård 5 FAIR - Olsen 5 ACY - Vilnes 5 BIOTEC - Samuelsen 5 NSG - Ringen Kommentar: Kun tre kvalifiserer. Ser at studentene har brukt mye tid og krefter på dette. Korte kommentarer:

7 Telio - Oddvar Reiakvam Fin Fairstar Heavy Transport - Andreas Olsen - Var litt for kjedelig Deep Sea Supply - Henriette Trondsen - Var ikke bra nok tekstene sier Selg, anbefalingen Neutral. I realiteten er aksjer nesten aldrig Neutrale. Det er få tillfelle av aksje som over 1 år ikke er vesentlig opp eller ned. Fred. Olsen Energy - Bjørnar Misund Hernes OK, fin Fred. Olsen Energy - Tore Malo Ødegård samme som DESSC Norske Skog - Andreas Ringen Fin, men konklusjon må presenteres mye tidligere i rapporten på forsiden!

en innføring i investorers tankesett i finansieringsprosessen

en innføring i investorers tankesett i finansieringsprosessen Finansieringsguiden en innføring i investorers tankesett i finansieringsprosessen Ett av de aller første spørsmålene du som gründer må, bør og skal ta stilling til, er finansiering: Hvordan skal du få

Detaljer

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Bakgrunnen for møte 13 (I og II) I forbindelse med uønskede hendelser i Statoil, skal det skrives en Rapport Uønsket Hendelse (RUH). Rapporten skal inneholde

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Innledning. De ti egenskapene er som følger:

Innledning. De ti egenskapene er som følger: DIN EGEN VERSTE FIENDEE I AKSJEMARKEDET http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Du har kanskje hørt at du i aksjemarkedet ofte er din egen verste fiende. Men hva betyr egentlig dette? I denne e-boken

Detaljer

Dialogforum 29. april 2015. Gode forsamling!

Dialogforum 29. april 2015. Gode forsamling! Dialogforum 29. april 2015 Gode forsamling! Både NTEs omgivelser og energibransjen er i sterk endring. Da må også vi endre oss. De siste årene har da også stått i endringens tegn for NTE. Skal vi fortsette

Detaljer

Oslo, 22.10.2014. Schibsteds kopiering av vårt markedsplasskonsept for merkevarer

Oslo, 22.10.2014. Schibsteds kopiering av vårt markedsplasskonsept for merkevarer Schibsted ASA Att: Trond Berger Kopi: Rolv Erik Ryssdal, Terje Seljeseth, Schibsted Vekst AS v/ Lars Vangen Jordet og Rune Røsten Postboks 490 Sentrum 0105 Oslo Oslo,.10.014 Schibsteds kopiering av vårt

Detaljer

Hvordan bli en anbudsvinner

Hvordan bli en anbudsvinner Hvordan bli en anbudsvinner 3 kapitler med det viktigste du trenger å vite for å skrive gode anbud http://anbudsassistenten.no Alle rettigheter til dette dokumentet tilhører forfatteren. Ingen deler av

Detaljer

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger gylne regler 7 nøkkelen til fremgang 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger 5. Hold deg informert og følg

Detaljer

Fagutvikling som kulturarbeid

Fagutvikling som kulturarbeid Fagutvikling som kulturarbeid Vedlikehold av kompetanse betyr at ønskede ferdigheter, kunnskap og forståelser opprettholdes i en slik grad at de har den ønskede plassen i avdelingens praktiske hverdag.

Detaljer

Finn din egen salgsstil Michael Stenhagen

Finn din egen salgsstil Michael Stenhagen Finn din egen salgsstil Michael Stenhagen «Livet handler ikke om å finne deg selv. Det handler om å skape deg selv.» George B. Shaw 2 Gratulerer, du har tatt deg bryet med å laste ned denne boken fra cyber

Detaljer

Verdivurdering av IDEX ASA

Verdivurdering av IDEX ASA Verdivurdering av IDEX ASA Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund, utdanning Av: Eirik Vespestad Mæland Kandidat nummer: 18 Oddbjørn Skartun Kandidatnummer: 9 Dette arbeidet er gjennomført

Detaljer

Hvordan skal man skrive et godt leserbrev?

Hvordan skal man skrive et godt leserbrev? Hvordan skal man skrive et godt leserbrev? For de fleste av oss vil leserbrev være det mest naturlige hvis vi skal bidra til synlighet for partiet og partiets standpunkter i valgkampen. Leserbrev-sidene

Detaljer

HAR KVANTITATIVE ANALYSER NOEN VERDI I UTVELGELSEN AV AKSJEFOND?

HAR KVANTITATIVE ANALYSER NOEN VERDI I UTVELGELSEN AV AKSJEFOND? MAGMA 0315 FAGARTIKLER 41 HAR KVANTITATIVE ANALYSER NOEN VERDI I UTVELGELSEN AV AKSJEFOND? O STEIN SVALESTAD er master i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Bergen og senior investeringskonsulent i Gabler

Detaljer

Slik beholder du kundene dine

Slik beholder du kundene dine Slik beholder du kundene dine Guide til bedre kundetilfredshet Optional front-page image area (Remove this text box if you don`t want to use an image) Innhold Introduksjon... 3 Norske bedrifter spesielt

Detaljer

Social Trading Norge www.socialtradingnorge.no haakon@socialtradingnorge.no +4797421009. SOCIAL TRADING GUIDEN Av Håkon Fuglaas

Social Trading Norge www.socialtradingnorge.no haakon@socialtradingnorge.no +4797421009. SOCIAL TRADING GUIDEN Av Håkon Fuglaas Social Trading Norge www.socialtradingnorge.no haakon@socialtradingnorge.no +4797421009 SOCIAL TRADING GUIDEN Av Håkon Fuglaas Forord Takk for din interesse for social trading. Dette er en helt ny måte

Detaljer

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen DIAGNOSERAPPORT for Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen Generell synlighet (pagerank) En god start er å sjekke den generelle synligheten på siden. Dette er en test som rangerer med utgangspunkt i hvor

Detaljer

Beskrivelse av handel med CFD.

Beskrivelse av handel med CFD. Side 1 av 5 Beskrivelse av handel med CFD. Hva er en CFD?...2 Gearing... 3 Prising.... 4 Markeder som stiger.... 5 Markeder som faller... 5 Side 2 av 5 Hva er en CFD? CFD er en forkortelse for Contract

Detaljer

NFFs Komite for Finansiell Informasjon Uttalelse 2010

NFFs Komite for Finansiell Informasjon Uttalelse 2010 NFFs Komite for Finansiell Informasjon Uttalelse 2010 Peter Hermanrud, First Securities Fridtjof Berents, Arctic Securities Geir Bjørlo, Geelmuyden.Kiese Roar Hoff, DnB NOR Bengt Kirkøen, Fondsfinans Ole

Detaljer

Markedsrapport. Februar 2010

Markedsrapport. Februar 2010 Markedsrapport Februar 2010 Utvikling i Januar Januar Oslo børs: -4,6% S&P 500: -3,7% FTSE All World: -4,3% FTSE Emerging: -3,6% Oljepris: -8,6% NORCAP Aksjefondsport: -0,2% Den mye omtalte Januareffekten

Detaljer

En speider søker sin tro og respekterer andres. Ein speidar søkjer si tru og respekterer andre si

En speider søker sin tro og respekterer andres. Ein speidar søkjer si tru og respekterer andre si Sak 8 Vedlegg: Speiderlovskomiteens forklaringer til lovforslagene 1 En speider søker sin tro og respekterer andres Ein speidar søkjer si tru og respekterer andre si I speiderløftet lover jeg: å tjene

Detaljer

Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge

Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge 100 % eksponering mot Norges beste aksjefond de siste årene. Garanti for 100 % av innskutt beløp* Tegningsperiode: 21. februar 2005 18. april 2005 Tilrettelegger:

Detaljer

Hovedkompendium. Verdi NTNU. Fondsgjengen. Studieår 2009/2010

Hovedkompendium. Verdi NTNU. Fondsgjengen. Studieår 2009/2010 Hovedkompendium Verdi NTNU Fondsgjengen Studieår 2009/2010 Oppdatert: 6.9.2009 Forord Veldedighetsfondet i Verdi styres av studenter ved NTNU. Fondet består både av personer som har god forståelse av de

Detaljer

Thomas Nygaard Christiania Securities AS. Teknisk aksjeanalyse. bli en bedre investor

Thomas Nygaard Christiania Securities AS. Teknisk aksjeanalyse. bli en bedre investor Thomas Nygaard Christiania Securities AS Teknisk aksjeanalyse bli en bedre investor Teknisk aksjeanalyse bli en bedre investor Innhold 06 08 10 18 22 30 36 Forord Historie Trenden Støtte og motstand Fortsettelsesformasjoner

Detaljer

STARTPROSESSEN. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv

STARTPROSESSEN. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv Det er viktig at alle beslutningstakerne er tilstede i strategiprosessen, som her på Ersgard i Trøndelag. Foto: Norsk Form. Skal du starte opp en ny bedrift, ta over driften fra dine foreldre eller kanskje

Detaljer

Kom i gang MED KLIMAARBEIDET

Kom i gang MED KLIMAARBEIDET Kom i gang MED KLIMAARBEIDET Denne lille oppskriften skal være en praktisk guide til hvordan virksomheten din kan få oversikt over sine utslipp og utarbeide handlingsplaner for å redusere utslippene. Oppskriften

Detaljer

FORFATTER(E) Ola Westby, Ulla Forseth OPPDRAGSGIVER(E) Petroleumstilsynet (Ptil) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER

FORFATTER(E) Ola Westby, Ulla Forseth OPPDRAGSGIVER(E) Petroleumstilsynet (Ptil) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 27 56 Telefaks: 73 59 28 96 Foretaksregisteret: NO 948 007

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Hvordan har forelesningene fungert? Hva kunne ha vært annerledes for å stimulere arbeidet med pensum og emneoppgaver? *

Hvordan har forelesningene fungert? Hva kunne ha vært annerledes for å stimulere arbeidet med pensum og emneoppgaver? * Hvordan har forelesningene fungert? Hva kunne ha vært annerledes for å stimulere arbeidet med pensum og emneoppgaver? * Flere forelesninger med Kalleberg. Forelesningene var svært hjelpsomme mht skriving

Detaljer