Q4 - Network Electronics ASA. Styreleder Erik Aasmundtveit Adm. direktør Oddbjørn Bergem Økonomisjef Tore Steen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Q4 - Network Electronics ASA. Styreleder Erik Aasmundtveit Adm. direktør Oddbjørn Bergem Økonomisjef Tore Steen"

Transkript

1 Q4 - Network Electronics ASA Styreleder Erik Aasmundtveit Adm. direktør Oddbjørn Bergem Økonomisjef Tore Steen

2 Høydepunkter fra Q4 Selskapet rundet 100 MNOK i årsomsetning Omsetningen i Q4 på 28,5 MNOK er den høyeste i selskapets historie Flere store ordre, den største til Korea med kontraktsverdi i overkant av 3 MNOK Effektivisering av selskapets rutiner og prosesser begynner å gi positive utslag på resultatet

3 Driftsinntekter 4. kvartal Driftsinntekter på 28,5 MNOK - opp 33% sammenliknet med 4. kvartal opp 7% sammenliknet med 3. kvartal Driftsinntekter (KNOK) 4.kv kv kv kv kv. 2004

4 Driftsresultat 4. kvartal Driftsresultat (KNOK) Driftsresultat på 1,5 MNOK - Opp 438% mot Q Opp 175% mot Q3 2004* (*) Resultatet for Q3 er før nedvurdering av varelageret kv kv kv kv kv. 2004

5 Bruttomargin 4. kvartal Bruttomargin for tredje kvartal på 53%, opp fra 51% i 3. kvartal 2004 Dette skyldes: - Prisjusteringer - Produktmix - Lavere salgsrabatter Marginen er økt noe tross vanskelig valutasituasjon. Bruttomargin (%) kv kv kv kv kv. 2004

6 Varelager 4. kvartal Varelager ned fra 23,5 MNOK i 3. kvartal til 23.2 MNOK etter 4. kvartal. Lang leveringstid fra underleverandører har hindret ytterligere reduksjoner. Innføring av ny logistikkmodell blir mer omfattende enn tidligere antydet 32,00 30,00 28,00 26,00 24,00 22,00 20,00 Varelager (MNOK) 4.kv kv kv kv kv. 2004

7 Kommentarer til resultatsregnskapet - Netto finansposter -0,8 MNOK. Skyldes i hovedsak agiotap knyttet til fall i dollarkursen. - Skattekostnad estimert til -0,8 MNOK. Skyldes skattemessig nullresultat og SKATTEFUNN. - Resultat etter skatt 1,5 MNOK * Tallene for Q3 inkluderer en nedvurdering av varelageret på 4.2 MNOK Resultat etter skatt (KNOK) 4.kv kv kv kv kv. 2004

8 Oppkjøp av produktrettigheter Utviklingssamarbeid med LAUD Electronic Design AS siden 1996 Kjøpt rettighetene til kompakte rutere fra Laud for 10 MNOK Ingen resultatmessig effekt på kort sikt. Vareforbruk vil minke, avskrivning vil øke med tilsvarende beløp. Fortsettelse av samarbeidet med Laud

9 Balanse Fortsatt solid balanse, men egenkapitalen er redusert fra 83% til 69% pga oppkjøpet av produktrettigheter. Oppkjøpet av produktrettigheter reflekteres i regnskapet som annen kortsiktig gjeld pr Fortsatt økning i omsetning uten økning i anleggsmidler. Fortsatt god likviditet med 15.4 MNOK i likvider pr Kundefordringer 15,0 MNOK, redusert med 2,2 MNOK fra Q3 2004

10 Kontantstrøm (Cash flow) Positiv kontantstrøm i perioden med 5,0 MNOK. Oppkjøpet av produktrettigheter påvirker ikke kontantstrømmen totalt sett. - I kontantstrømsoppstillingen er posten Net cash flow from operations økt med 10 MNOK. Tilsvarende beløp er i oppstillingen fratrukket under Net cash flow from investments

11 Markeder og produkter Det er tegn til generell optimisme i markedet. Alle markeder viser positive trekk - Asiatiske markeder fortsatt meget interessante. Økt etterspørsel etter våre modulære rutere. Nye produkter innen flashlink og signalprosessering er svært godt mottatt - Vi har ikke kunnet levere det antallet markedet har ønsket (men jobber med saken!).

12 Foreløpig årsresultat for 2004 Driftsinntekter på 100,5 MNOK Resultat etter skatt på -2,0 MNOK (uten nedvurdering ville resultatet vært positivt med 2,2 MNOK) Netto endring i kontantstrøm for året -0.3 MNOK. Gjennomgående positiv utvikling fra 1. kvartal til 4. kvartal.

13 Hva ble sagt etter 3. kvartal Tiltak / Guiding Forventer fortsatt vekst Ytterligere økning av varelagerets omløpshastighet. Fortsatt fokus på bruttomargin Status 33% vekst mot 4.kvartal 03, 7% vekst mot 3.kvartal 04. Varelageret har gått noe ned, Prosess i gang for en fullstendig gjennomgang av logistikkmodellen. Bruttomargin bedret fra 51% til 53% siste kvartal på tross av negativ utvikling i valuta.

14 Hva ble sagt etter 3. kvartal (forts.) Tiltak / Guiding Fokus på interne prosesser, skalérbarhet og kostnader. Ferdigstillelse av ERP system fase 1. Status Effektene av dette begynner å gi seg utslag i resultatet. Resultat bedret med 175% mot Q (før nedvurderingen i Q3) Gjennomført (dog med noe behov for justeringer).

15 Strategi / Mål Solution provider in broadcast Årlig organisk vekst på minimum 20%. Søke aktivt etter strategiske muligheter gjennom oppkjøp og allianser Veksten skal være lønnsom Minimum 15% resultatmargin innen 2009.

16 Selskapets retningslinjer og policies på web Klare retningslinjer for innsidehandel Mer finansiell informasjon og rapporter på web Presentasjon av nøkkelpersoner Fra papirutsendelser til elektronisk informasjon Investor Relations

17 Aksjonærsiden Har tidligere vært salgspress på aksjen Alliance Venture AS ny stor aksjonær Aksjonæravtale mellom Alliance Venture, Storebrand, Vestviken (Erik Aasmundtveit), Thomas Heinzer og Oddbjørn Bergem

18 Fokus for 1. kvartal 2005 Vesentlige endringer av logistikkmodellen. Dette forventes å gi fullt utslag fra Q Leveringingssituasjonen må bedres på kort sikt, dette kan bety en midlertidig økning i varelageret. Samtaler med strategiske partnere. Ferdigstilling av 2.fase av ERP system. Ansettelse av 6-8 nye medarbeidere i utviklingsavdelingen. Klar til release av 15 nye produkter frem til NAB.

19 Fremtidsutsikter Fortsatt vekst i omsetning Økning i gjennomsnittelig ordrestørrelse og flere større ordre. Stor ordre på modulære rutere i Kina (25 MNOK/4 år) Betydelig økt satsing på produktutvikling og fortsatt satsing på markedsutvikling. Endring av regnskapsprinsipper for 2005 i tråd med anbefalinger gitt for børsnoterte selskaper (IFRS). Største endring er at utviklingskostnader vil bli aktivert og målt inn i regnskapet gjennom ordinære avskrivninger.

20 Spørsmål?

Kvartalsrapport 4. kvartal 2009 1. mars 2010

Kvartalsrapport 4. kvartal 2009 1. mars 2010 Kvartalsrapport 4. kvartal 2009 1. mars 2010 Viktige hendelser og status Alle tall i kroner (4. kvartal 2008 i parentes) Avtalen om sammenslåing med Best Media som ble behandlet på ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

- et miljøteknologiselskap. Resultatrapport. .3. kvartal 2007. 4. kvartal 2007 foreløpige tall 2007

- et miljøteknologiselskap. Resultatrapport. .3. kvartal 2007. 4. kvartal 2007 foreløpige tall 2007 - et miljøteknologiselskap Resultatrapport.3. kvartal 2007 4. kvartal 2007 foreløpige tall 2007 1 ØKTE INNTEKTER OG REDUSERTE KOSTNADER 2 VIKTIGE HENDELSER 3 FINANSIELLE TALL 4 KONVERTIBELT LÅN 5 FOKUS

Detaljer

REGNSKAP FOR 1. KVARTAL 2000 Selskapets utvikling - omsetning og resultat

REGNSKAP FOR 1. KVARTAL 2000 Selskapets utvikling - omsetning og resultat Ekornes ASA, 6222 Ikornnes REGNSKAP FOR 1. KVARTAL 2000 Selskapets utvikling - omsetning og resultat Ekornes har i 2000 hatt en omsetning på NOK 373,7 mill., som tilsvarer en økning på NOK 24,9 mill. (7,1%)

Detaljer

VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat 2004 Et godt år for VPS

VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat 2004 Et godt år for VPS VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat Et godt år for VPS (Samme periode i fjor i parentes) VPS Konsern hadde et forbedret resultatet i i forhold til året før. Resultatet etter skatt ble 63,7 MNOK (16,1).

Detaljer

Rapport for 4. kvartal 2010

Rapport for 4. kvartal 2010 Rapport for 4. kvartal 20 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 4. kvartal 20 et overskudd før skatt på,3 MNOK. Grunnlaget for det gode resultatet

Detaljer

Resultat før skatt NOK 368 millioner Resultat pr. aksje NOK 2,5 (IFRS)

Resultat før skatt NOK 368 millioner Resultat pr. aksje NOK 2,5 (IFRS) Rapport for VEIDEKKE ASA 1 Rapport HOVEDTREKK 4. KVARTAL Omsetning NOK 6,6 milliarder Resultat NOK 368 millioner Ordrereserve NOK 17,1 milliarder Netto rentebærende posisjon NOK 274 millioner Resultat

Detaljer

Guard Systems AS Årsrapport 2014

Guard Systems AS Årsrapport 2014 Guard Systems AS Årsrapport 2014 Guard Systems AS ÅRSRAPPORT 2014 Innhold Årsberetning s. 3-5 Resultatregnskap s. 6 Balanse s. 7-8 Noter s. 9-14 Kontantstrømoppstilling s. 15 Revisjonsberetning s. 16-19

Detaljer

TREDJE KVARTAL 2007. Vekst i salget med 14,5 % til MNOK 28,5. Økt fortjeneste per aksje med 19,8 % til NOK 0,17 pr. aksje.

TREDJE KVARTAL 2007. Vekst i salget med 14,5 % til MNOK 28,5. Økt fortjeneste per aksje med 19,8 % til NOK 0,17 pr. aksje. TREDJE KVARTAL 2007 Vekst i salget med 14,5 % til MNOK 28,5. Økt fortjeneste per aksje med 19,8 % til NOK 0,17 pr. aksje. Vekst i salget i USA til MNOK 7,6. Bedret overlevelse ved bruk av Medi- Stims utstyr

Detaljer

16. mai 2013 KVARTALSRAPPORT Q113

16. mai 2013 KVARTALSRAPPORT Q113 16. mai 2013 KVARTALSRAPPORT Q113 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 893 ansatte i Bouvet fordelt

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport Resultat 1. kvartal 2006 Aksjonærrapport Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69 www. hafslund.no E-post: firmapost@hafslund.no Vi gjør hverdagen

Detaljer

Verdivurdering. Eksempel AS. Utført av LISU Consult AS 01.03.2010. Innholdsfortegnelse. 1. Innledning Side 2

Verdivurdering. Eksempel AS. Utført av LISU Consult AS 01.03.2010. Innholdsfortegnelse. 1. Innledning Side 2 Verdivurdering Av Eksempel AS Utført av LISU Consult AS 01.03.2010 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Side 2 2. Kort regnskapsanalyse med konklusjoner og tiltak Side 3 3. Avkastningsverdi - resultatvurdering

Detaljer

TRONDHEIM OSLO INNHOLDSFORTEGNELSE:

TRONDHEIM OSLO INNHOLDSFORTEGNELSE: ÅRSRAPPORT SALGSKONTORER UTVIKLINGSKONTORER PRODUKSJON TRONDHEIM OSLO SAN JOSE SEOUL TOKYO TSMC/ASE, TAIWAN HONG KONG AMKOR TECH., THE PHILIPPINES INNHOLDSFORTEGNELSE: SIDE Introduksjon...3 Konsernsjefens

Detaljer

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4 Årsrapport 2005 2005 ble Telenors beste år noensinne. Gjennom året forsterket Telenor sin posisjon som en internasjonal mobiloperatør og befestet samtidig sin posisjon i det nordiske markedet for tjenester

Detaljer

Økt ordrereserve, gode utsikter

Økt ordrereserve, gode utsikter Aker ASA Delårsrapport 4. kvartal med årsregnskap 2004 Økt ordrereserve, gode utsikter Oslo, 25. februar 2005: Aker-konsernets omsetning i 2004 var 52 mrd kroner og driftsoverskuddet før renter, skatt,

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002 Bankia Bank ASA Resultat før tap og skatt på 1,0 mill kroner mot -0,1 mill kroner forrige kvartal Fortsatt høy vekst med i underkant av 10 000 nye kortkunder i kvartalet.

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015 og 1. halvår 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 og 1. halvår 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 og 1. halvår 2015 Hovedpunkter i 2. kvartal: Fortsatt god handels- og oppgjørsaktivitet i 2. kvartal Fortsatt god interesse for børsnotering av både aksjer og obligasjoner

Detaljer

Off i ce Systems ASA. Å r s ra p p o rt 1 9 9 9. Off i ce Systems ASA. Off i ce line Mac & carry AS. Off i ce Pa rtner AS

Off i ce Systems ASA. Å r s ra p p o rt 1 9 9 9. Off i ce Systems ASA. Off i ce line Mac & carry AS. Off i ce Pa rtner AS Å r s ra p p o rt 1 9 9 9 Off i ce Systems ASA Off i ce line Mac & carry AS Off i ce Pa rtner AS I n n h o l d Oppsummering 4 Styrets beretning 5 Office Partner AS 9 Office line Mac & carry AS 10 Arken

Detaljer

Your ambition. Our passion. Årsrapport

Your ambition. Our passion. Årsrapport Your ambition. Our passion. Årsrapport 2013 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2013 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 52 Noter til

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2012

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2012 DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2012 It s in our nature Eqology ASA er et norsk allmennaksjeselskap som markedsfører og selger egne merkevarer med fokus på naturlige, norske helsekostog hudpleieprodukter. Selskapets

Detaljer

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008 1 Innhold Styrets årsberetning...3 Regnskap...8 Noter til regnskapet...14 Revisjonsberetning...42 2 Styrets årsberetning Ved utgangen av 2008 bestod Nutri Pharma konsernet

Detaljer

K v a r t a l s r a p p o r t 3. k v a r t a l 2 0 0 9

K v a r t a l s r a p p o r t 3. k v a r t a l 2 0 0 9 K v a r t a l s r a p p o r t 3. k v a r t a l 2 0 0 9 1 Resultatregnskapet pr 30.09.2009 Resultatet av ordinær drift i banken før skatt er pr 30.09.09 et overskudd på 13,282 mill. kroner mot 11,320 mill,

Detaljer

Konsernets resultat pr 1. halvår 2013 er et overskudd før skatt på NOK 99 mill. (samme periode 2012: NOK 161 mill.)

Konsernets resultat pr 1. halvår 2013 er et overskudd før skatt på NOK 99 mill. (samme periode 2012: NOK 161 mill.) Kistefos halvårsberetning 1. halvår 2013 Konsernets resultat pr 1. halvår 2013 er et overskudd før skatt på NOK 99 mill. (samme periode 2012: NOK 161 mill.) Konsernets likviditet var god og besto av bankinnskudd

Detaljer

Årsrapport 2007. PSI Group ASA

Årsrapport 2007. PSI Group ASA PSI Group ASA Om PSI Innhold Side Finansielle hovedtall 3 Årsberetning for 2007 4 Resultat PSI konsern 7 Balanse PSI konsern 8 EK-oppstilling 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11 Resultat PSI Group ASA

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 RENEWABLE ENERGY CORPORATION ASA

ÅRSRAPPORT 2009 RENEWABLE ENERGY CORPORATION ASA ÅRSRAPPORT 2009 RENEWABLE ENERGY CORPORATION ASA REC STYRET 2009 DAG OPEDAL (1959) Styreleder i Renewable Energy Corporation ASA siden juni 2009. For tiden konsernsjef i Orkla ASA. Styremedlem i Jotun

Detaljer

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY 05 www.skaugen.com Årsberetning 2005 Sammendrag I.M. Skaugen-gruppen (IMS) rapporterte et årsresultat på USD28,9 millioner i 2005 (før

Detaljer

byggma asa rapport for 1. kvartal 2010

byggma asa rapport for 1. kvartal 2010 byggma asa rapport for 1. kvartal Rapport for 1. kvartal KONSERN Hovedtall Salgsinntekter 433,1 424,2 EBITDA 16,7 9,2 Netto finans -11,9-4,2 Resultat før skatt -10,4-9,9 Konsernet oppnådde et resultat

Detaljer

KVARTALSREGNSKAP 2. KVARTAL 2008

KVARTALSREGNSKAP 2. KVARTAL 2008 KVARTALSREGNSKAP 2. KVARTAL Bank2 ASA har utarbeidet sitt regnskap for 2. kvartal i overensstemmelse med krav i gjeldende lover og bestemmelser, forskrifter for forretningsbanker, og i henhold til god

Detaljer

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen 2009 1. KVARTAL Vår langsiktige målsetning skal fortsatt være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. lars Nilsen KONSERNSJEF BWG HOMES VERDIKJEDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 BWG Homes

Detaljer

Powered by CycloMedia. årsrapport

Powered by CycloMedia. årsrapport Powered by CycloMedia årsrapport 212 innhold s. 4 s. 5 s. 8-9 s. 1-13 s. 16-19 s. 22-27 s. 31-35 s. 38-79 s. 82-85 s. 88-98 s. 1-11 s. 12 s. 16-111 s. 112-113 s. 114-116 s. 117 Hovedtall Blom konsern

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer