Blikk på aksjemarkedet Uke 9 Petter Slyngstadli. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Blikk på aksjemarkedet Uke 9 Petter Slyngstadli. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00"

Transkript

1 Blikk på aksjemarkedet Uke 9 Petter Slyngstadli Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN

2 Hvorfor vi (fortsatt) er bull på aksjemarkedet Allokeringsmodellen har nå score på 1,2. VIX er lav, Norge rimelig, USA dyrt, renter lave, og antall optimister er kun moderat høy. Alternativavkastningen (rentene) er lavere enn noensinne, til tross for at Verdensøkonomien er i bedring. 90% av I-landene har styringsrente nær 0%. Rentejustert har aksjer aldri vært billigere! Dividende yield > og >> enn 10-års statsrenter i de fleste markedene. Veldig mange aksjer, ca. 250 av 1000 aksjer i Europa og USA betaler ut et stabilt utbytte på over 2.5%, mens de har en utbetalingsgrad på 70% eller mindre (muligheter for økende utbytter). USA: Lønnsveksten kommer i USA! Negativt for US aksjer? Nei, men mer positivt for innenlandsk rettede US aksjer og aksjer utenfor USA! Og etterhvert kommer investeringene. Fed? De venter med renteheving til prisvekst og lønnsvekst kommer... Europa blir best? Ja, vi tror på en renessanse for Europa. Grexit er stort sett et gresk problem. Veksten i Europa tar seg opp, profitmarginer er i bedring, svake energipriser og svak Euro hjelper eksportørene. Arbeidsledigheten faller, eksporten stiger. Aksjemarkedet er i tillegg underpriset, og rentene på hele rentekurven er ca. 0%. QE i Europa vil i tillegg bidra til varige lave renter og god tilgang på likviditet. Sist men ikke minst: En sterk USD er positivt for aksjer!, og vi ser at i 7 av 7 tilfeller har en styrking av USD ett år gitt vekst i det amerikanske aksjemarkedet året etter. Og: vi ser særlig at Verdensindeksen og DAX-indeksen også har løftet seg kraftig etter et år med USD appresiering. 2

3 Borea Active Risk Management Yieldkurve Shiller PE Realrente Norsk Pris Bok AAIIBull VIX Samlet Krav <2,1 < 20 < 5 <1,4 <48 <22 Yieldkurve Shiller PE Realrente Norsk Pris Bok AAIIBull VIX % Allokeringsmodellens score ligger på 1.2, VIX er igjen relativt lav. USA er dyrt mens Norge er relativt billig. Yieldkurven er flat, mens realrenten er lav. Antall optimister er moderat høy. Vi har eksponering på ca. 100%. Se siste side for forklaring 3

4 Hvor skal man finne yield? 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % Svært lite i verden gir mer enn 4-5% i direkteavkastning- dersom man skal få realavkastning må man ut på risikokurven. 4

5 Yield? Det er i aksjemarkedet man finner det % % % % % % % % % 0.0 % % Div yield/bond Yield 5

6 90% av Verden har renter rundt 0%! 6

7 Payout ratio S&P 500: 86 selskaper med utbytte over 2.5% 80.0 S&P 500: Mange stabile utbyttebetalere Dividend yield Og payout ratio er under 70% (som underbygger stabile utbytter). 10-årig bond yield i USA er ca. 2%. 7

8 Payout ratio BE500: 150 selskaper (30%) med utbytte over 2.5% 80.0 BE500: Mange stabile utbytteaksjer Estimert Dividende yield...og payout ratio under 70%. Tiårig bond yield i Europa er under 0.5% 8

9 USA: Main Street (mannen i gata) skal ha sitt 9

10 USA: Endelig ut av gutterommet? So much not like Europe & Japan! Amerikanerne stifter bo. Burde være bra for homebuilders, møbler og husholdningsartikler Home Depot? 10

11 USA: Mer penger til å spise ute... Sparer på bensinregningen og ser lønnsvekst fremover? 11

12 Sterk USD bra for aksjer særlig utenfor USA! US dollar indeks S&P 500 price MSCI World DAX året før return return (USD) (Tyskland) % 14.8 % 9.7 % 12.7 % % 17.3 % 21.9 % 40.0 % % 1.4 % 4.7 % 6.1 % % 26.3 % 40.7 % 66.4 % % 7.1 % 22.5 % 46.7 % % 26.7 % 24.3 % 17.7 % % 13.6 % 20.1 % 22.0 % %??? Gjennomsnitt 13.0 % 15.3 % 20.6 % 30.2 % En sterk USD er ofte et tegn på styrke i amerikansk økonomi, og vi ser at i 7 av 7 tilfeller har en styrking av USD ett år gitt vekst i det amerikanske aksjemarkedet året etter. Og vi ser særlig at Verdensindeksen og DAX-indeksen også har løftet seg veldig mye etter et år med USD appresiering. 12

13 2015: Europas år? 13

14 Tyskland: Handelsbalansen aldri bedre <- arbeidsledighet Handelsbal. -> Arbeidsledigheten har aldri vært lavere... (siden gjenforeningen) 14

15 Medvind over Europa? Svak euro og lav oljepris/lave energipriser gir en etterlengtet håndsrekning til Euroområdet. 15

16 En gullalder i globale aksjer (i NOK)? 220,00 Borea Global Equities vs benchmark 200,00 180,00 160,00 140,00 120,00 100,00 80,00 OSEFX Verdensindeks Borea Global Equities Og vi tror ikke Gullalderen er over! 16

17 Vedlegg 17

18 USA: Lønnsveksten skal opp 18

19 Arbeidskraften tar mer av kaken...? S&P 500 og corporate profits, ( = 100) <- Arbeidskraftens komp. -> Historisk har vi da sett svakere profittvekst, men ok aksjemarkeder = multippelekspansjon. 19

20 USA:...og da først vil Fed hike 20

21 USA: Investeringene kommer 21

22 Vedlegg: Allokeringsmodellens seks ben USA S&P 500: Shiller PE Shiller PE er en sykeljustert PE-beregning der man tar siste ti års inntjening i realtermer og deler på indeksverdien til S&P 500 i realtermer. Et konservativt mål for prisingen på den amerikanske børsen. Norge: OSEBX Pris/bok OSEBX pris/bok båndet er en velkjent og relativt sykelnøytral prisingsmål. Vi inkluderer Shipping og finans i vår beregning, og synes markede t er billig under 1,4/dyrt over 2,2 USA: Rentekurven En invertert rentekurve (1-10 år) er et frampeik på en lavkonjunktur. Men for bratt rentekurve kan også tyde på stress. En moderat bratt rentekurve er positivt for aksjeavkastning. USA: Realrenten BBB-kreditt Er realrenten på BBB-obligasjoner under fem prosent gir bedriftene lav finansieringskost og har historisk gitt vekst i økonomien. Dette er bra for aksjeavkastningen. Globalt: VIX-indeksen Man skal være forsiktig med å fange fallende kniver! Når VIX-indeksen, som sier noe om forventet volatilitet på S&P 500, Eurostoxx 50, og FTSE-indeksen er høy, er risikopremien i aksjemarkedet høy. Samtidig er en fallende VIX et tegn på at risikoviljen kommer tilbake. USA: AAIIBULL En kontrær indikator. American Association of Individual Investors ukentlige spørreundersøkelse om hvor mange som er bull (positiv) til utviklingen på børsen fremover. Når ca. Halvparten er optimistiske og på plass, er mye av oppsiden erfaringsmessig tatt ut. Score < -1 undervekt. Score -1-0; nøytralvekt, score > 0; overvekt 22

23 Disclaimer Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. 23