Selskapspresentasjoner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Selskapspresentasjoner"

Transkript

1 Selskapspresentasjoner Komité for selskapspresentasjoner har gjennomført fire arrangementer i En selskapspresentasjon er et møte hvor et børsnotert selskap presenterer seg for foreningens medlemmer ved at ledelsen gjennomgår selskapets virksomheter (eller deler av disse) og viktige økonomiske og finansielle størrelser. Vanligvis vil et panel på to analytikere lede møtet og stille ledelsen spørsmål. Det er også anledning til å stille spørsmål fra salen. En presentasjon varer vanligvis i underkant av to timer. Én presentasjon er gjennomført i løpet av Kapitalmarkedsdag er en utvidet selskapspresentasjon på fra tre til fire timer, hvor selskapet får anledning til å gå mer i dybden ved å gjennomgå alle vesentlige virkeområder i konsernet. Dette er et konsept som gir medlemmene en god mulighet til å få et dypere innblikk i selskapet enn det man får ved ordinære presentasjoner eller ved å lese årsrapporten. Komitéen ønsker å fortsette med denne typen presentasjoner. To kapitalmarkedsdager er gjennomført i løpet av Frokostpresentasjoner ble lansert i Her får de mindre selskapene anledning til å presentere seg for foreningens medlemmer på en relativt "upretensiøs" måte. Frokostmøtekonseptet egner seg også i forbindelse med fremleggelse av resultat; - kvartalsresultat og årsresultat. Én frokostpresentasjon er gjennomført i Bransjepresentasjoner er presentasjoner av flere selskaper innen samme bransje. Tiden avsatt til hvert selskap varierer fra arrangement til arrangement, men ligger vanligvis mellom 25 og 45 minutter. Første innlegg kan være et generelt foredrag om bransjen og forventede fremtidsutsikter. Det har ikke vært arrangert noen bransjepresentasjoner i I 2013 introduserte vi "NFF Debatt". To analytikere med ulik oppfatning om et marked, inviteres til å presentere sitt syn, etterfulgt av debatt og spørsmål fra salen. Tre slike møter ble holdt i 2014 og det tas sikte på å arrangere to til fire slike møter i 2015 (gjennomføres som "frokostmøter" - se lenger ned). Gode selskapspresentasjoner er avhengig av gode utspørrere i panelet. Foreningen takker hjerteligst alle bidragsytere for fin innsats og engasjement. Oversikt over presentasjonene i 2014 Presentasjoner Antall deltakere Borregaard Magseis RCCL Petroleum Geo-Services 115 NFF Selskapspresentasjoner, Frokostmøter og Stockman-prisen 2014 Side 1 av 5

2 Frokostmøter Frokostmøtekomitéen arrangerer temamøter som vanligvis ikke er direkte relatert til enkeltselskaper. Temaene kan variere sterkt, men retter seg ofte mot temaer i tiden og rammebetingelser for børs, fond og investorer, meglere og kapitalmarked. Dette kan inkludere politikk, reguleringer av markedsplassen og nye trender innen forvaltning og teknologi som påvirker analytikerens nåværende og fremtidige hverdag. I 2013 introduserte vi debattmøter - der to analytikere med forskjellig syn presenterer sine synspunkter etterfulgt av debatt og spørsmål fra salen. I tillegg har vi, som følge av at NFF sponser en serie "research seminars" hvor internasjonalt anerkjente forskere presenterer sine forskningsresultater for fagstaben ved Institutt for Finans ved NHH, gjort avtale om at to til tre av disse forskerne skal stoppe over i Oslo og holde en presentasjon. Det ble totalt arrangert tolv frokostmøter, temamøte med fokus på ny forskning eller debattmøter i Komitéen tar sikte på å arrangere mellom seks og ti frokostmøter i 2015 og oppfordrer NFFs medlemmer til å komme med forslag til temaer og foredragsholdere som kan ha interesse i frokostmøtesammenheng. I tillegg legges det opp til to til fire debattmøter og et par temamøter om "Research". Oversikt over frokostmøter i 2014 Frokostmøter / NFF Debatt Antall deltakere Debatt "Boligprisene - opp eller ned?" Frokostmøte Verdipapirmarkedets spilleregler - Finanstilsynets prioriteringer" Lunsjmøte "Hvordan identifisere bærekraftige selskaper innen helsesektoren?" Frokostmøte "Erfaringer med investeringer i Afrika - og noen tanker om utviklingen i Russland"" Temamøte research "Measuring Skill in the Mutual Fund Industry" Frokostmøte "Regjeringens eierskapsmelding - en borgerlig linje?" Frokostmøte "NBIMs renteforvaltning" Debatt "Hvor skal oljeprisen?" Temamøte research "Scale and skill in active management" Frokostmøte "Overnasjonalt Finanstilsyn" Frokostmøte "Risikopremien i det norske markedet" Debatt "Aktiv versus passiv forvaltning" NFF Selskapspresentasjoner, Frokostmøter og Stockman-prisen 2014 Side 2 av 5

3 Stockman-prisen Stockman-prisen tildeles det børsnoterte selskap som i løpet av et regnskapsår er best til å informere løpende om sin virksomhet overfor finansmiljø og aksjonærer, og som basert på finansanalytiske prinsipper, anses å ha utgitt de beste års- og delårsrapporter. Stockmanprisens formål er å stimulere børsnoterte selskaper til å presentere best mulig informasjon til finansmarkedets aktører. Prisen har to klasser, der den åpne klassen omfatter alle børsnoterte selskaper, mens den "mindre" klassen som omfatter alle utenom de 30 største på børsen skal favne dem som ikke alltid er gjenstand for det store investorpublikums oppmerksomhet. Prisvinnere de siste to år unntas fra årets avstemming. Ved vurdering av selskapene blir det lagt vekt på kvaliteten på kommunikasjonen til markedet, som formell rapportering, informasjon om strategi, rammebetingelser og marked samt ledelse og styring. Punkter som evalueres er blant annet tilgjengelighet på nøkkelpersonell og bedriftsbesøk, evne til å informere om strategi, marked og industriutvikling, kvalitet på hjemmeside og likebehandling av markedsaktørene i tillegg til de mer tradisjonelle elementene (som årsregnskap og noter, styrets beretning og segmentinformasjon i års- og delårsrapporter) og samlet vurdering/totalinntrykk. Avstemmingsprosedyren innebærer at samtlige norske fondsmeglerforretninger og større institusjoner blir invitert til å nominere kandidater. Ut fra det innsamlede materialet blir det satt opp en liste på mellom tre og fem vinnerkandidater i hver klasse, og fondsmeglerfirmaene og investorene får tilsendt et nøye spesifisert vurderingsskjema. Skjemaene, som blir returnert til komitéen, danner så grunnlaget for å utpeke vinnerne i de to klassene. Finalistene og resultatene for 2014 i de to kategoriene var: Åpen klasse Skala 1-10 Unntatt de 30 største Skala 1-10 Telenor 8,157 Borregaard 7,683 DNB 7,874 Bakkafrost 7,579 Yara 7,810 Veidekke 7,424 Schibsted 7,478 Norwegian 7,068 I Åpen klasse vant altså Telenor med DNB som runner up. Det er andre gangen Telenor vinner prisen i åpen klasse, og siden 2003 har Telenor vært blant finalistene hele 7 ganger. I klassen for mindre og mellomstore selskaper er Borregaard nykommeren som gikk til topps på første forsøk. Telenor scorer høyt på Segmentinformasjon, Delårsrapporter, Årsregnskap og noter, Styrets beretning, Likebehandling av markedsaktørene og Hjemmeside. Borregaard scorer høyt på Evne til å informere om strategi, marked og industriutvikling, Tilgjengelighet på nøkkelpersonell/bedriftsbesøk, Selskapspresentasjoner og Resultatpresentasjoner. NFF Selskapspresentasjoner, Frokostmøter og Stockman-prisen 2014 Side 3 av 5

4 I 2002 introduserte NFF prisen for Beste IRO. I 2004 ble prisen endret til å omfatte hele IRteamet i erkjennelsen av at IR ofte er et teamarbeid. Årets Stockman-pris for Beste IR-team ble vunnet av Yara, som scorer på at det er god komplementaritet i teamet. Medarbeiderne i teamet kjenner virksomheten godt, har realistiske forventninger, er tilgjengelige også når ting er vanskelig og de er profesjonelle. Stockman-vinnere opp gjennom årene har vært: Telenor - åpen klasse Borregaard - mindre og mellomstore selskaper Norsk Hydro - åpen klasse Atea - mindre og mellomstore selskaper Statoil - Beste IR-team TGS-Nopec - åpen klasse Cermaq - mindre og mellomstore selskaper Deep Sea Supply - mindre og mellomstore selskaper PGS - åpen klasse Ekornes - mindre og mellomstore selskaper Orkla - Beste IR-team Norsk Hydro - åpen klasse Farstad Shipping - mindre og mellomstore selskaper StatoilHydro - Beste IR-team EDB Business Partner - mindre og mellomstore selskaper Orkla - åpen klasse Tomra Systems - mindre og mellomstore selskaper Orkla - Beste IR-team Telenor - åpen klasse Awilco Offshore - mindre og mellomstore selskaper Veidekke - mindre og mellomstore selskaper Hydro - åpen klasse BNbank - mindre og mellomstore selskaper Statoil - åpen klasse Farstad Shipping - mindre og mellomstore selskaper Jarle Langfjæran - Norske Skog - beste IR-ansvarlig NFF Selskapspresentasjoner, Frokostmøter og Stockman-prisen 2014 Side 4 av 5

5 Aker Orkla - åpen klasse Kverneland Group - mindre og mellomstore selskaper Peik Norenberg - Norsk Hydro - beste IR-ansvarlig Schibsted Ekornes Norske Skogindustrier TGS-NOPEC Geophysical Company Tomra Systems Veidekke Schibsted Ekornes Orkla Color Line 1993 Orkla Storebrand Veidekke Norsk Hydro Color Line 1992 Norsk Hydro 1991 Vital Forsikring 1990 Norske Skog 1989 Leif Höegh & Co 1988 Bergesen d.y. Forbedringskandidater I forbindelse med årets avstemming ba NFF hvert av meglerhusene/investorene om også å foreslå de tre kandidatene som de mente hadde det største forbedringspotensialet i sin virksomhet overfor finansmarkedene, sett i forhold til hva man kan forvente ut fra selskapets størrelse og ressurser. I sammenfatningen av disse kandidatene var Fred. Olsen Energy det selskapet som ble nevnt av flest meglerhus og investorer. Hensikten med denne delen av avstemmingen er for øvrig ikke å henge ut enkeltselskaper, men å gi et kollektivt innspill fra investormarkedet om at det som gjøres innenfor Investor Relations bør forbedres. Derfor ber NFF flere erfarne analytikere, som følger det nevnte selskapet, om å sette opp en momentliste over de viktigste punktene, som de, ut ifra sin egen erfaring, antar er grunnlaget for at forbedringspotensialet oppfattes som stort. For Fred. Olsen Energy sitt vedkommende gir analytikerne blant annet følgende råd: Bedre guiding på verftsopphold og kostnader, Rapportering av utnyttelsesgrad per kvartal, Endre formatet og tidspunkt på kvartalspresentasjonene for å tilpasse seg markedet bedre samt Mer tilgjengelig for presentasjoner og møter. NFF Selskapspresentasjoner, Frokostmøter og Stockman-prisen 2014 Side 5 av 5

Selskapspresentasjoner

Selskapspresentasjoner Selskapspresentasjoner Komité for selskapspresentasjoner har gjennomført ni arrangementer i 2012 En selskapspresentasjon er normalt et møte hvor et børsnotert selskap presenterer seg for foreningens medlemmer

Detaljer

Selskapspresentasjoner

Selskapspresentasjoner Selskapspresentasjoner Komité for selskapspresentasjoner har gjennomført 21 arrangementer i 2007, hvorav ett er i samarbeid med Sparebankforeningen. En selskapspresentasjon er normalt et møte hvor et børsnotert

Detaljer

kurs. Dette er forventet. følge av prisdifferensiering møter. Side 1 av 8

kurs. Dette er forventet. følge av prisdifferensiering møter. Side 1 av 8 Styrets beretning for 2009 2009 har vært et godt år for Norske Finansanalytikeres Forening. Det er generelt god oppslutning på foreningens møter og temaene synes å være i tråd med medlemmenes ønsker og

Detaljer

FORORD INNHOLD. Selskapene som ikke besvarte undersøkelsen...14 Avslutning og generelle betraktninger...15 Spørreskjema...16

FORORD INNHOLD. Selskapene som ikke besvarte undersøkelsen...14 Avslutning og generelle betraktninger...15 Spørreskjema...16 2009 FORORD TROND GISKE NÆRINGS- OG HANDELSMINISTER Spørsmålet om bærekraft i næringslivet vil utvilsomt være en av de virkelig store utfordringene i årene som kommer. Jeg kom nylig tilbake fra en reise

Detaljer

Evaluering av lederlønnserklæringer for selskaper notert på OSBEX-listen på Oslo børs. Oslo, 18. April 2013

Evaluering av lederlønnserklæringer for selskaper notert på OSBEX-listen på Oslo børs. Oslo, 18. April 2013 Evaluering av lederlønnserklæringer for selskaper notert på OSBEX-listen på Oslo børs Oslo, 18. April 2013 Bakgrunn og formål for evalueringen Ernst & Young har på vegne av Norsk Utvalg for Eierstyring

Detaljer

eierrapport 2012 eierrapport 2012 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond 1. kvartal 2012

eierrapport 2012 eierrapport 2012 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond 1. kvartal 2012 1. kvartal 2012 eierrapport 2012 eierrapport 2012 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond folketrygdfondet 1 1 eierrapport 2012 kort fortalt Statens pensjonsfond

Detaljer

ÅPENHET I SELSKAPS- RAPPORTERING VURDERING AV STORE SELSKAPER PÅ OSLO BØRS (2013)

ÅPENHET I SELSKAPS- RAPPORTERING VURDERING AV STORE SELSKAPER PÅ OSLO BØRS (2013) ÅPENHET I SELSKAPS- RAPPORTERING VURDERING AV STORE SELSKAPER PÅ OSLO BØRS (201) Transparency International (TI) er den globale sivilsamfunnsorganisasjonen som står i spissen for kampen mot korrupsjon.

Detaljer

Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse

Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse 26 Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse Dette kapittelet gir en detaljert oversikt over hvordan Hydro følger. Informasjon som Hydro må oppgi i henhold til regnskapslovens paragraf 3.3b er

Detaljer

ANSVARLIG FORVALTNING STATENS PENSJONSFOND UTLAND

ANSVARLIG FORVALTNING STATENS PENSJONSFOND UTLAND 2014 ANSVARLIG FORVALTNING STATENS PENSJONSFOND UTLAND VÅRT OPPDRAG ER Å IVARETA OG UTVIKLE FINANSIELLE VERDIER FOR FREMTIDIGE GENERASJONER INNHOLD LEDELSEN Et arbeid i utvikling 5 Ansvarlig forvaltning

Detaljer

KLPs og KLP-fondenes stemmegivning - generalforsamlinger i selskaper notert på Oslo Børs 1.1-31.12.2013

KLPs og KLP-fondenes stemmegivning - generalforsamlinger i selskaper notert på Oslo Børs 1.1-31.12.2013 KLPs og KLP-fondenes stemmegivning - generalforsamlinger i selskaper notert på Oslo Børs 1.1-31.12.2013 SELSKAP DATO SAK OG BEGRUNNELSE STEMME ABG Sundal Collier 25.apr Sak: 8 Redegjørelse for selskapets

Detaljer

NFFs Komité for Finansiell Informasjon Uttalelse 2012

NFFs Komité for Finansiell Informasjon Uttalelse 2012 NFFs Komité for Finansiell Informasjon Uttalelse 2012 Peter Hermanrud, Swedbank First Securities Geir Bjørlo, Corporate Communications Kim Evjenth, ABG Sundal Collier Bengt Kirkøen, Swedbank First Securities

Detaljer

Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse

Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 1 Eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

Høringsforslag II til NFFs Anbefalte normer for god corporate governance i Norge

Høringsforslag II til NFFs Anbefalte normer for god corporate governance i Norge Høringsforslag II til NFFs Anbefalte normer for god corporate governance i Norge NFF Postboks 1276 Vika 0111 Oslo nff@finansanalytiker.no Høringsforslag II Corporate Governance 17.03.2003 Side 1 av 23

Detaljer

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I EDB

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I EDB EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I EDB EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (ES) I EDB SKAL styrke tilliten til selskapet og bidra til størst mulig verdiskaping over tid. Formålet med ES er å klargjøre rolledelingen

Detaljer

Anbefalte normer for god Corporate Governance i Norge. Høringsforslag 24. oktober 2002

Anbefalte normer for god Corporate Governance i Norge. Høringsforslag 24. oktober 2002 Anbefalte normer for god Corporate Governance i Norge Høringsforslag 24. oktober 2002 Kommentarer bes sendt: NFF Postboks 1276 Vika 011 Oslo nff@finansanalytiker.no Svarfristen er 9. desember 2002 Side

Detaljer

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang HR-undersøkelsen 009 HR i krisetider muligheter i motgang Om HR Norge og Ernst & Young HR Norge er medlemsorganisasjonen for alle som er interesserte i fag områdene personal, organisasjon, ledelses- og

Detaljer

Rapport nr. 1/04. Ikke-finansiell rapportering En kartlegging av praksis i Norges 100 største bedrifter ISBN: 82-7480-137-7 ISSN: 0806-8992

Rapport nr. 1/04. Ikke-finansiell rapportering En kartlegging av praksis i Norges 100 største bedrifter ISBN: 82-7480-137-7 ISSN: 0806-8992 Rapport nr. 1/04 Ikke-finansiell rapportering En kartlegging av praksis i Norges 100 største bedrifter Maria Gjølberg og Christine Meling ISBN: 82-7480-137-7 ISSN: 0806-8992 ProSus 2004 Program for forskning

Detaljer

Bruk og videreformidling av kompetanse ervervet gjennom Bistandstorgets tilbud

Bruk og videreformidling av kompetanse ervervet gjennom Bistandstorgets tilbud RAPPORT Bistandstorget i samarbeid med Norsk Utenrikspolitisk Institutt Bruk og videreformidling av kompetanse ervervet gjennom Bistandstorgets tilbud Resultater fra spørreundersøkelse blant Bistandstorgets

Detaljer

Undersøkelse blant medlemsorganisasjonene i Stipendiatorganisasjonene i Norge våren 2011

Undersøkelse blant medlemsorganisasjonene i Stipendiatorganisasjonene i Norge våren 2011 Undersøkelse blant medlemsorganisasjonene i Stipendiatorganisasjonene i Norge våren 2011 Innledning I januar 2011 gjennomførte Stipendiatorganisasjonene i Norge (SiN) en undersøkelse blant medlemsorganisasjonene

Detaljer

Stemmegivning hvorfor og hvordan?

Stemmegivning hvorfor og hvordan? 74 Stemmegivning hvorfor og hvordan? I denne artikkelen forklares hvorfor Norges Bank legger vekt på stemmegivning i sine porteføljeselskaper, og hvorfor stemmegivning er et sentralt virkemiddel for å

Detaljer

Strategiplan for FeFo FeFos strategiplan vedtatt 1.04.2011, gir følgende føringer for FeFos engasjement i næringsvirksomhet:

Strategiplan for FeFo FeFos strategiplan vedtatt 1.04.2011, gir følgende føringer for FeFos engasjement i næringsvirksomhet: STYRESAK EIERSKAPSSTRATEGI FOR FEFO Innledning Ved styrets behandling av retningslinjer for overskuddsanvendelse og forretningsmessig engasjement fra 6. desember 2006, ble det vedtatt at FeFo skal ha en

Detaljer

RAPPORT NORSK BETONGFORENINGS SPØRREUNDERSØKELSE

RAPPORT NORSK BETONGFORENINGS SPØRREUNDERSØKELSE RAPPORT NORSK BETONGFORENINGS SPØRREUNDERSØKELSE HØSTEN 2010 Forord Norsk Betongforening ønsker å være en levende organisasjon med et tilbud som er etterspurt av medlemmene. Det å kunne tilpasse seg nye

Detaljer

FORFATTER(E) Ola Westby, Ulla Forseth OPPDRAGSGIVER(E) Petroleumstilsynet (Ptil) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER

FORFATTER(E) Ola Westby, Ulla Forseth OPPDRAGSGIVER(E) Petroleumstilsynet (Ptil) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 27 56 Telefaks: 73 59 28 96 Foretaksregisteret: NO 948 007

Detaljer

NFFs Komite for Finansiell Informasjon Uttalelse 2010

NFFs Komite for Finansiell Informasjon Uttalelse 2010 NFFs Komite for Finansiell Informasjon Uttalelse 2010 Peter Hermanrud, First Securities Fridtjof Berents, Arctic Securities Geir Bjørlo, Geelmuyden.Kiese Roar Hoff, DnB NOR Bengt Kirkøen, Fondsfinans Ole

Detaljer

Strategi for kostnadseffektiv meravkastning i aksjeporteføljer

Strategi for kostnadseffektiv meravkastning i aksjeporteføljer Strategi for kostnadseffektiv meravkastning i aksjeporteføljer Knut N. Kjær 1 Ved inngangen til året 1998 var Norges Bank uten egen erfaring i aksjeforvaltning. Ved utgangen av året forvaltet Norges Bank

Detaljer

Rapport. Rapport nr. 8/02. Miljørapportering i årsberetningen: Følger norske bedrifter Regnskapslovens pålegg? UNIVERSITETET I OSLO

Rapport. Rapport nr. 8/02. Miljørapportering i årsberetningen: Følger norske bedrifter Regnskapslovens pålegg? UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Rapport nr. 8/02 Miljørapportering i årsberetningen: Følger norske bedrifter Regnskapslovens pålegg? Audun Ruud og Olav Mosvold Larsen Rapport Program for forskning og utredning for

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

NFFs Komité for Finansiell Informasjon Uttalelse 2014

NFFs Komité for Finansiell Informasjon Uttalelse 2014 NFFs Komité for Finansiell Informasjon Uttalelse 2014 Peter Hermanrud, Swedbank Geir Bjørlo, Corporate Communications John Harald Henriksen, KLP Kapitalforvaltning Bengt Kirkøen, Swedbank Ole Petter Kjerkreit,

Detaljer

HR-undersøkelsen 2014. Tenke det, ville det, ønske det men gjør vi det og får vi det til?

HR-undersøkelsen 2014. Tenke det, ville det, ønske det men gjør vi det og får vi det til? HR-undersøkelsen 2014 Tenke det, ville det, ønske det men gjør vi det og får vi det til? Innhold Innledning 3 4 7 14 17 19 21 Metode........................................................24 Innledning

Detaljer

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner?

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? De fleste endrer eierstrukturen i bedriften sin bare én gang. Det er en beslutning man skal leve med i mange år. En samtale med

Detaljer