HELSEINSTITUSJONER 1980

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HELSEINSTITUSJONER 1980"

Transkript

1

2 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 272 HELSEINSTITUSJONER 1980 HEALTH INSTITUTIONS 1980 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN

3

4 FORORD Publikasjonen Helseinstitusjoner erstatter de to tidligere publikasjonene Sykehusstatistikk og Psykiatriske sykehus. Foruten tabeller som stort sett svarer til dem som ble tatt inn tidligere, inneholder denne publikasjonen en del oversiktstabeller med tall for de siste 5-10 årene. Ogs3 noen nye årstabeller, blant annet for personale og godkjente stillinger omregnet til heltidsansatte/heltidsstillinger, er tatt med. Tabellene med detaljer for de tre hovedgrupper av helseinstitusjoner er samlet i hvert sitt aysnitt i folgende rekkefolge: Somatiske institusjoner, Psykiatriske institusjoner og Institusjoner for psykisk utviklingshemmede. Detaljerte tabeller for inn- og utskrivninger ved de psykiatriske sykehusene er tatt med hakerst i aysnittet om psykiatriske institusjoner. Noen hovedresultater ble publisert i Statistisk ukehefte nr. 10, Konsulent Jon Inge Lian og forstesekretær Solveig Haakonsen har utarbeidd publikasjonen. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 17. mars 1982 Arne Oien Gerd Skoe LettenstrOm

5 PREFACE The publication Health Institutions replaces the previous publications Hospital Statistics and Mental Hospitals. In addition to tables corresponding to those published for previous years, this publication contains some survey tables covering the last 540 years and some new detailed tables, such as tables on personnel converted into full-time occupied. Detailed tables for each main category of institutions are given in separate chapters in the following way: Somatic institutions, Psychiatric institutions, Institutions for mentally retarded. For admissions to and discharges from the mental hospitals, details on diagnoses, age, etc., have been included in the chapter on psychiatric institutions. This publication has been prepared by Mr. Jon Inge Lian and Ms. Solveig Haakonsen. Central Bureau of Statistics, Oslo, 17 March 1982 Arne Oien Gerd Skoe LettenstrOm

6 INNHOLD Side T abellregister... OOOOOOOOOOOOO... 7 Tekstdel 1. Formål... OOOOOOOOO... OOOOO 2. Opplegg og gjennomføring OOOOO Grunnlaget for statistikken OOOOO Omfang OOOOO... OOOOO... OOOOO OOOOOOO... OOOOO Begrep og kjennemerker OOOOO OOOOO OOOOO Bruk av tabellene og noen hovedresultater OOOOO OOOOO Bruk av tabellene 0000 OOOOO , Noen hovedresultater... OOOOO orto0.4porropsoloossoossoetr000.simessioroeolpolowore 16 Tekst psi engelsk OOOOO OOOOOOOOOO eirs'4 OOOOOO T abelldel OOOOOOOO OOOOO Utkomne publikasjoner Tidligere utkommet innen emneområdet 141 Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrg siden 1. januar OOOOO St andarder for norsk statistikk (SNS) 0 OOOOO OOOOO 00 OOOOO , Standardtegn i tabeller. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler : Tall kan ikke offentliggjøres - Null 0 N indre enn 0,5 av den brukte enhet 0, 0

7 CONTENTS Page I ndex of tables OOOOO... OOOOOOOOOOO OOOOO OOOOOOOOO... OOOOO 10 Text 1 Purpose... OOOOO OOOOOOOO , OOOOO 00 OOOOOOOOOO Survey design OOOOO ******** OOOOOOO ***** OOOOO... ***** Statistical basis , ********** fed,o041,01,10000 OOOOO 000 OOOOO *so* OOOOO Coverage... OOOOO... OOOOO eeeeeeeeeeee OOOOOOOO OOOOO...* OOOOO Terms and variables 0000, o OOOOOOOOOO 04;00 OOOOO ,WOWOOe Use of tables and some main results... OOOOOOOOO... OOOOOOOOO Use of tables OOOOOOO. OOOOO... OOOOOOOOOOOOOO seaseireoeseesoosee OOOOO Some main results... OOOOOOOOOO OOOOOOOO OOOOO o t0 20 T ables.er.e.oeeseseeeeereeeoesieseeeee OOOOO ee OOOOOO eeeeeeeeeeeeeeeseeeeeseeeseeseeeeeeeeepeeeeee 22 Publications P reviously issued on the subject OOOOOOOOOO see OOOOO eeeee OOOOO **see. OOOOO so OOOOO seeeeeeseeeee 141 Publications issued by the Central Bureau of Statistics since 1 January OOOOO. 142 S tandards for Norwegian Statistics (SNS) e.se. O OOO eeeeeeeeeeeelpeeeeeeeeoese OOOOOOOOO.0110,*# 149 Explanation of Symbols in Tables. Category not applicable.. Data not available : Not for publication - Nil 0 0,0 Less than 0.5 of unit employed

8 TABELLREGISTER Side AMMENDRAGSTABELLER 1. Helstinstitusjoner etter institusjonstype Plasser og belegg ved ulike typer helseinstitusjoner Brutto driftsutgifter ved helseinstitusjoner, etter institusjonstype Plasser ved ulike typer helseinstitusjoner. Fylke Personale ved helseinstitusjoner etter institusjonstype og personellgruppe og Plasser, belegg og personale ved ulike typer helseinstitusjoner SOMATISKE INSTITUSJONER Institusjoner og pasientbelegg 7. Plasser i somatiske helseinstitusjoner pr innbyggere i alt og 70 Ar og over. Utg angen av året. Fylke , Belegg og plasser på somatiske sykehus og sykehjem mv. Fylke Plasser og pasientbelegg 138. somatiske sykehus og sykehjem mv., etter institusjonstype Plasser, pasientbelegg og Srsverk på somatiske sykehus, etter avdeling Plasser på somatiske sykehus og sykehjem mv., etter institusjonstype. Fylke Plasser på somatiske sykehus og sykehjem mv., etter avdeling. Fylke Plasser ps somatiske sykehus og sykehjem mv., etter institusjonstype og avdeling Personale 14. Personale ved somatiske sykehjem og sykehjem mv., etter institusjonstype og personellgruppe Personale ved somatiske sykehus og sykehjem mv., etter personellgruppe. Beliggenhetsfylke Personale ved somatiske sykehus og sykehjem mv., etter personellgruppe. Fylke Personale ved kombinerte alders- og sykehjem, etter personellgruppe. Fylke Personale ved somatiske sykehus og sykehjem mv., i utvalgte personellgrupper, etter hovedgrupper av institusjonstype. Fylke Personale pr plasser og pr behandlede pasienter ved ulike typer somatiske sykehus og sykehjem mv easood0000eosesoo.foripoo Personale etter personellgruppe pr plasser ved somatiske sykehus og sykehjem mv. Fylk e s000lorsom000riteo..*... 04, weeroso... eilk000000asso.eseseseoser Personale og godkjente stillinger ved somatiske sykehus og sykehjem mv., etter institusjonstype og personellgruppe Personale og godkjente stillinger ved somatiske sykehus og sykehjem mv., etter personellg ruppe. Fylke OOOOO... OOOOO Personale og godkjente stillinger ved somatiske sykehus og sykehjem mv. i utvalgte personellgrupper, etter hovedgrupper av institusjonstype. Fylke PSYKIATRISKE INSTITUSJONER OG AVDELINGER Sammendragstabeller 24. Belegg og endringer i belegg ps psykiatriske institusjoner og avdelinger Plasser, belegg og endringer i belegg på psykiatriske sykehus Pasienter lagt inn for forste gang ps psykiatriske sykehus, etter alder, Prosent Pasienter lagt inn for forste gang på psykiatriske sykehus, etter diagnose. Prosent opeolbeopeoessoloss... *so OOOOOOOOOOOOO **soiree.... ors,... ogrupooseirowoorse Gjeninnlegginger pa psykiatriske sykehus, etter diagnose. Prosent

9 8 Side Institusjoner og pasientbelegg 29. Plasser i psykiatriske institusjoner og avdelinger. Fylke Belegg og plasser på psykiatriske institusjoner og avdelinger. Fylke Belegg og endringer i belegg p8 psykiatriske institusjoner og avdelinger, etter institusjonstype,... seelp... rersoreee Pasienter under psykisk helsevern etter alder og etter hostedsfylke Pasienter i familie-/privatpleie etter takstklasse for forpleiningen Belegg og endringer i belegg i familie-/privatpleie under psykisk helsevern Dagpasienter i psykiatriske institusjoner og avdelinger. Fylke Bruk av tvangsmidler ved psykiatriske sykehus Personale 37. Personale ved psykiatriske institusjoner og avdelinger, etter institusjonstype og personellgruppe Personale ved psykiatriske institusjoner og avdelinger, etter personellgruppe. Fylke Personale ved psykiatriske institusjoner og avdelinger, etter personellgruppe. Beliggenhetsfylke Utvalgte personellgrupper ved psykiatriske institusjoner og avdelinger. Fylke Personale ved psykiatriske avdelinger og poliklinikker, etter personellgruppe. Fylke Personale pr plasser ved psykiatriske institusjoner og avdelinger, etter instit usjonstype og personellgruppe Personale og godkjente stillinger ved psykiatriske institusjoner og avdelinger, etter i nstitusjonstype og personellgruppe Personale og godkjente stillinger ved psykiatriske institusjoner og avdelinger, etter p ersonellgruppe. Fylke Personale og godkjente stillinger i utvalgte personellgrupper ved psykiatriske institusjoner og avdelinger. Fylke elbolio*wielliodroes.soosorsoolosooseeef000r.or... s Inn- og utskrivninger ved psykiatriske sykehus 46. Pasienter lagt inn for første gang ps psykiatriske sykehus, etter alder ved innleggingen, kjø nn og diagnose OOOOO Pasienter lagt inn for første gang på psykiatriske sykehus, etter alder da sinnslidelsen b egynte, kjønn og diagnose emieseseloososeessos OOOOO OOOOO 0060 OOOOO Pasienter lagt inn for første gang på psykiatriske sykehus, etter sinnslidelsens varighet ved innleggingen, kjønn og diagnose. OOOOO... OOOOO Pasienter lagt inn for første gang på psykiatriske sykehus, etter sinnslidelsens varighet ved innleggingen, kjønn og psykiatrisk sykehus... OOOOOOOOOO Pasienter lagt inn for første gang på psykiatriske sykehus, etter ekteskapelig status, kjø nn og diagnose... OOOOOOOOOOOOO OOOOOO... OOOOO Pasienter lagt inn for første gang pa psykiatriske sykehus, etter innleggingsmåte, kjønn og diagnose OOOOO... OOOOOOOOO os loollieseseileoossiosses0.4,60aosolpossesooelloo.deso Pasienter lagt inn for første gang på psykiatriske sykehus, etter tidligere behandling, kjønn og diagnose OOOOO OOOOOOOOOOOO OOOOOO OOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO Pasienter lagt inn for første gang på psykiatriske sykehus, etter bostedsfylke og p sykiatrisk sykehus... OOOOOOOOO... OOOOO OOOOOOOOOO OOOOO Pasienter lagt inn for første gang på psykiatriske sykehus, etter kilde til livsopphold, kjø nn og yrke OOOOO.00 OOOOO OOOOO OOOOO Gjeninnlegginger på psykiatriske sykehus, etter alder, kjønn og diagnose OOOOOOOOOOO Gjeninnlegginger p8 psykiatriske sykehus, etter siste utskrivningsår, kjønn og diagnose Gjeninnlegginger på psykiatriske sykehus innen 1 Ar fra siste utskrivning, etter måneder utenfor sykehus, kjønn og diagnose... OOOOO OOOOO OOOOOOOOOOO Gjeninnlegginger på psykiatriske sykehus, etter innleggingsmåte, kjønn og diagnose Direkte utskrivninger og dødsfall, etter kjønn og psykiatrisk sykehus OOOOO OOOOOO Direkte utskrivninger og dødsfall, etter kjønn og diagnose... OOOOO 117

10 9 Side Inn- og utskrivninger ved psykiatri'ske sykehus (forts.) 61. Direkte utskrivninger fra psykiatriske sykehus, etter behandlingens varighet og psykiatrisk sykehus Direkte utskrivninger fra psykiatriske sykehus, etter behandlingens varighet og diagnose Direkte utskrivninger fra psykiatriske sykehus, etter utskrivningsmste, kjorin og diagnose Dødsfall p3 psykiatriske sykehus, etter alder og dødsarsak 122 INSTITUSJONER FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE Institusjoner og klienter 65, Plasser og belegg i institusjoner for psykisk utviklingshemmede Plasser i internatinstitusjoner og daginstitusjoner for psykisk utviklingshemmede. Fylke og 1980 eesisof eeeee seer doedreeelpsoefeelp e410,0*w0g0e4posomee00004doipooseres$ Belegg og plasser i internatinstitusjoner for psykisk utviklingshemmede. Fylke Belegg og endringer i belegg i internatinstitusjoner for psykisk utviklingshemmede. Fylke Belegg og plasser i daginstitusjoner for psykisk utviklingshemmede. Fylke Psykisk utviklingshemmede i familie-/privatpleie, etter takstklasse for forpleiningen. Fylke. Utgangen av &ret Psykisk utviklingshemmede i familie-/privatpleie, etter alder. Fylke. Utgangen av Aret Psykisk utviklingshemmede i internatinstitusjoner og daginstitusjoner. Utgangen av Aret. Fylke... OOOOO... ***** Psykisk utviklingshemmede i internatinstitusjoner og daginstitusjoner, etter alder. Fylk e. Utgangen av året. OOOOO... OOOOO re.sooll.woosoodposoirooeiko.olloolle.000** Psykisk utviklingshemmede i internatinstitusjoner, daginstitusjoner og i familie-/privatpleie, etter kjønn og alder. Antall og pr av folkemengden. Utgangen av Aret Personale 75. Personale i internatinstitusjoner for psykisk utviklingshemmede, etter personellgruppe. Fylke... OOOOO 4000 OOOOOOOOOO 0000 OOOOO W.00, Personale i institusjoner for psykisk utviklingshemmede. Utvalgte personellgrupper og i nstitusjonstype. Fylke... OOOOOOOOOO... OOOOO... OOOOO Personale og godkjente stillinger i internatinstitusjoner for psykisk utviklingshemmede, etter personellgruppe. Fylke #.400,06evosoorsoesoessorsolloopeoseeileof.soofielOsoeilleeeeedoo Personale og godkjente stillinger i institusjoner for psykisk utviklingshemmede. Utvalgte personellgrupper og institusjonstype. Fylke Personale i institusjoner for psykisk utviklingshemmede, etter institusjonstype og personellgruppe. Antall og pr plasser 140

11 10 INDEX OF TABLES Page *SUMMARY TABLES 1. Health institutions by type of institution OOOOO oilboorro.00lps.ordorsoomeoffroodo Beds and patient population in different types of healt institutions Gross working expenses in health institutions, by type of institution Beds in different types of health institutions. County OOOOO ettedre , Personnel in health institutions, by type of institution and category of personnel and 1980 seolool000so OOOOO of/kilo OOOOOOOOOOOOOOO soosoopoeses OOOOO eioribspoorreeogrossossoolosoyeeeste Beds, patient population and personnel in different types of health institutions SOMATIC INSTITUTIONS Institutions and patient population 7. Beds in somatic health institutions per population, total and 70 years and over. End of the year. County OOOOO reesseossoseo OOOOO OOOOOOOOO solbeers OOOOOOOOO Patient population and beds in somatic hospitals and nursing homes etc. County. OOOOO Beds and patient population in somatic hospitals and nursing homes etc., by type of i nstitution. OOOOO... OOOOO... OOOOOOOOOO OOOOO Beds, patient population and man-years in somatic hospitals, by department Beds in somatic hospitals and nursing homes etc., by type of institution. County Beds in somatic hospitals and nursing homes etc., by department. County Beds in somatic hospitals and nursing homes etc., by type of institution and department.. 48 Personnel 14. Personnel in somatic hospitals and nursing homes etc., by type of institution and category of personnel... OOOOOOOOO... OOOOO sopeoloossooesesseessesooro Personnel in somatic hospitals and nursing homes etc., by category of personnel. County of location... OOOOOOO OO 0 OO OOOOO 00 OOOOO Personnel in somatic hospitals and nursing homes etc., by category of personnel. County Personnel in combined institutions by category of personnel. County Personnel in somatic hospitals and nursing homes etc. in selected categories of personnel, bymain type of institution. County OOOOO... OOOOOOOO Personnel per beds and per patients treated in different types of somatic hospitals and nursing homes etc.... OOOOO lososoireeeeer Personnel by category of personnel per beds in somatic hospitals and nursing homes etc. County... OOOOO Personnel and approved posts in somatic hospitals and nursing homes etc., by type of institution and category of personnel oreorsose. OOOOOOOOO e.losegodiefedrorerodpossfoostwowelo Personnel and approved posts in somatic hospitals and nursing homes etc., by category of p ersonnel. County... OOOOOOOOOOOOO OOOOO Personnel and approved posts in somatic hospitals and nursing homes etc. for selected categories of personnel, by main type of institution. County PSYCHIATRIC INSTITUTIONS AND DEPARTMENTS Summary tables 24. Movement of patient population in psychiatric institutions and departments Beds and movement of patient population in mental hospitals OOOOO First admissions to mental hospitals, by age. Per cent OOOOO OOOOOOOOOO First admissions to mental hospitals, by diagnosis. Per cent OOOOO Readmissions to mental hospitals, by diagnosis. Per cent O OO OO OOOOOO 73

12 11 Page Institutions and patient population 29. Beds in psychiatric institutions and departments. County Patient population and beds in psychiatric institutions and departments. County Movement of patient population in psychiatric institutions and departments, by type of i nstitution resseesse... OOOOO oesoororeolosopoes000lisessite Patients under psychiatric care by age and by countyof residence OOOOO Patients in family care by rate of allowance Movement of patient population in family care under psychiatric care Day patients in psychiatric institutions and departments. County Use of coercive means in mental hospitals Personnel 37. Personnel in psychiatric institutions and departments, by type of institution and category of personnel Personnel in psychiatric institutions and departements, by category of personnel. County Personnel in psychiatric institutions and departements, by category of personnel. County of location sefoososollotwortwolloo.00rsoo.eoreselm000porrorieesoloreesee Selected categories of personnel in psychiatric institutions and departments. County Personnel in psychiatric departments and out-patient clinics, by category of personnel. C ounty OOOOOOOOOOOOOOO OOOOO OOOOO 00 OOOOO Personnel per beds in psychiatric institutions and departments, by type of instit ution and category of personnel... OOOOOO ooesesooseesseelmeessoiloodpeeesoll 43. Personnel and approved posts in psychiatric institutions and departments, by type of i nstitution and category of personnel... OOOOOOOOOOOOOO Personnel and approved posts in psychiatric institutions and departments, by category of personnel. County OOOOO OOOOO OOOOO ogee OOOOO OOOOO oeso.opeooeors000dpoolpeollesooser 45. Personnel and approved posts by selected categories of personnel in psychiatric institutions and departments. County Admissions and discharges at mental hospitals 46. First admissions to mental hospitals, by age at admission, sex and diagnosis First admissions to mental hospitals, by age at the appearance of the symptoms of mental disease, sex and diagnosis First admissions to mental hospitals, by duration of disease, sex and diagnosis First admissions to mental hospitals, by duration of disease, sex and mental hospital First admissions to mental hospitals, by marital status, sex and diagnosis First admissions to mental hospitals, by type of admission, sex and diagnosis First admissions to mental hospitals, by previous treatment, sex and diagnosis First admissions to mental hospitals, by residence of patient and mental hospital First admissions to mental hospitals, by means of living, sex and occupation of patient Readmissions to mental hospitals, by age, sex and diagnosis OOOOOOOOOO Readmissions to mental hospitals, by year of last discharge, sex and diagnosis Readmissions to mental hospitals within 1 year after discharge, by number of months outside hospital, sex and diagnosis... OOOOOOO Readmissions to mental hospitals, by type of admission, sex and diagnosis OOOOO Direct discharges and deaths, by sex and mental hospit al OOOOO Direct discharges and deaths, by sex and diagnosis OOOOO OOOOO ,

13 12 Page Admissions and discharges at mental' hospitals (cont.) 61. Direct discharges from mental hospitals, by duration of treatment and mental hospital Direct discharges from mental hospitals, by duration of treatment and diagnosis Direct discharges from mental hospitals, by type of discharge, sex and diagnosis Deaths in men al hospitals, by age and cause of death t 122 INSTITUTIONS FOR MENTALLY RETARDED Institutions and clients 65. Beds and clients in institutions for mentally retarded O Beds in in-patient institutions and day institutions for mentally retarded. County and 1980 ees , 11.WoossOipowd,.rnedie , b000mip000soorlioesseefeeeeeeopeilso Patient population and beds in in-patient institutions for mentally retarded. County Movement of patient population in in-patient institutions for mentally retarded. County Patient population and beds in day institutions for mentally retarded. County Mentally retarded in family care, by rate of allowance. County. End of the year Mentally retarded in family care, by age. County. End of the year Mentally retarded in in-patient institutions and day institutions. End of the year. C ounty elpoore oesse...eo ore41.4.geo Mentally retarded in in-patient institutions and day institutions, by age. County. End of the year 6004DooloosoloSe , ,4s0.0semeeelleemsOemeess.004poswOO see Mentally retarded in in-patient institutions, day institutions and family care, by sex and age. Number and per population. End of the year ilpoof,beeesese.rneoer.000.4, 44reess 131 Personnel 75. Personnel in in-patient institutions for mentally retarded, by category of personnel. County Personnel in institutions for mentally retarded. Selected categories of personnel and type of institution. County siessessotrese.essessol000roose oessoossoesissioi.oeitoo Personnel and approved posts in in-patient institutions for mentally retarded, by category of personnel. County W e0O...stes MS Personnel and approved posts in institutions for mentally retarded. Selected categories of personnel and type of institution. County Personnel in institutions for mentally retarded, by type of institution and category of personnel. Total and per beds

14 13 1. FORMAL Innenfor helsesektoren blir det utført et omfattende planleggingsarbeid med sikte pg 3 gi befolkningen et så godt tilbud av helsetjenester som mulig innenfor rammen av begrensede ressurser. dette planleggingsarbeidet - som skjer i samspill mellom de sentrale og fylkeskommunale/kommunale helsemyndigheter - er det nødvendig g ha oversikt over sykdomsbildet i befolkningen, helsepersonellsituasjonen og kapasiteten/produksjonen ved helseinstitusjonene. Disse tre emnene vil utqjøre stammen i Byråets helsestatistikk. Helseinstitusjonsstatistikken skal i første rekke bidra til a dekke myndighetenes behov for informasjon, men ved g lage en samlepublikasjon for alle typer helseinstitusjoner, regner Byrået ogsg med at statistikken kan bli til nytte for andre interesserte. Publikasjonen Helseinstitusjoner erstatter fra 1980 de tidligere årspublikasjonene Sykehusstatistikk og Psykiatriske sykehus. 2. OPPLEGG OG GJENNOMFORING 2.1. Grunnlaget for statistikken Helseinstitusjonsstatistikken bygger på rsoppgaver fra alle helseinstitusjonene. Fra og med oppgaveåret 1977 er det for de ulike typer psykiatriske institusjoner og for institusjoner for psykisk utviklingshemmede innhentet opplysninger tilsvarende de for somatiske institusjoner. Det gjelder i første rekke oppgaver over personalet og inn- og utskrivninger i Wet av gret. Institusjoner under psykisk helsevern eller under helsevernet for psykisk utviklingshemmede gir i tillegg oppgaver over pasientenes alder og bostedsfylke ved utgangen av gret. For pasienter i familie- /privatpleie er det som tidligere innhentet oppgaver om pleie under psykiatriske sykehus og pleie under tilsyn fra den offentlige lege, og for psykisk utviklingshemmede under sentralinstitusjonene. For de inn- og utskrevne pasienter ved psykiatriske sykehus er det som fr innhentet individdata som er blitt bearbeidd for seg. For de somatiske institusjonene skal det på rsoppgavene ogsg gis opplysninger om personellbruk for hver enkelt sengeavdeling. Opplysningene om personellbruk gjelder årsverk, men hvis dette ikke kan gis, beregnes månedsverk i november eller ukeverk i uke 49. Fra og med 1980 blir det ikke lenger gitt opplysning om brutto driftsutgifter for hver enkelt sengeavdeling. Tall for driftsutgifter etter institusjonstype (tabell 3) er hentet fra regnskapsstatistikken som tas inn i publikasjonen Helsestatistikk. Disse oppgavene er gitt pg egne regnskapsskjemaer Omfang Helseinstitusjonsstatistikken omfatter somatiske institusjoner, institusjoner under psykisk helsevern og institusjoner under helsevernet for psykisk utviklingshemmede. For de somatiske institusjonene er det innhentet oppgaver fra sykehusene, sykestuer og fødehjem, sykehjem og sykehjemsavdelinger ved kombinerte alders- og sykehjem. I de tabeller som viser personalet, er sykehjemsavdelinger i kombinerte alders- og sykehjem holdt utenfor, da det ikke har vært mulig g fg særskilte oppgaver over personalet pg alle slike avdelinger. For institusjoner under psykisk helsevern har en fra og med oppgaveåret 1977 fått med ikke hare psykiatriske sykehus og sykehjem, men ogs8 frittstående psykiatriske klinikker og nervesanatorier, psykiatriske klinikker, barne- og ungdomspsykiatriske institusjoner, psykiatriske avdelinger ved somatiske sykehus og poliklinikker. Statens klinikk for narkomane er fra 1978 regnet med under psykiatriske klinikker, mens den tidligere var regnet som somatisk spesialsykehus.

15 14 Psykiatriske avdelinger ved somatiske sykehus er tatt med bade sammen med de psykiatriske institusjonene og under somatiske institusjoner, men de er regnet bare en gang i oversiktstabellene. For psykisk utviklingshemmede har en med oppgaver for sentralinstitusjoner, andre internatinstitusjoner, daghjem og dagplasser i internatinstitusjoner. Institusjoner for alkoholikere er ikke med i statistikken. For fa en bedre oversikt over personellsituasjonen blir godkjente stillinger ifølge helseplan/budsjett heretter tatt inn i statistikken. Dette gjelder alle institusjonstyper. 3. BEGREP OG KJENNEMERKER Institusjonstype. Inndelingen er sikt tilpasset Standard for næringsgruppering i offentlig norsk statistikk. I noen tilfeller har det vært nødvendig med en mer detaljert inndeling. I gruppen alminnelige somatiske sykehus er det nå bare skilt mellom regionsykehus, sentralsykehus og lokalsykehus. Som regionsykehus er regnet Rikshospitalet, Ulleal sykehus, Haukeland sykehus, Regionsykehuset i Trondheim og Regionsykehuset i Troms0. I gruppen Sentralsykehus inngår Sentralsykehuset i Østfold, Sentralsykehuset i Akershus, Hedmark Sentralsykehus, Elverum, Buskerud Sentralsykehus, Drammen, Vestfold sentralsykehus, Telemark Sentralsykehus, Aust-Agder Sentralsykehus, Vest-Agder Sentralsykehus, Sentralsjukehuset i Rogaland, Sentralsjukehuset i Sogn og Fjordane, Fylkessjukehuset i Ålesund og Nordland Sentralsjukehus. Fram til og med 1979 var gruppen lokalsykehus videre inndelt etter tallet på spesialiteter, men i en del tilfeller kunne det være vanskelig a avgjøre spesialitetene ut fra de oppgaver som ble gitt. Gruppene somatiske spesialsykehus og somatiske spesialsykehjem er inndelt etter type spesialitet. De psykiatriske institusjonene er i statistikken delt på følgende typer: Psykiatriske sykehus, Frittstående psykiatriske klinikker og nervesanatorier, Barne- og ungdomspsykiatriske institusjoner, Psykiatriske sykehjem og Ettervernshjem. Psykiatriske avdelinger ved somatiske sykehus er tatt med som egen gruppe og med fordeling på voksenpsykiatri og barnepsykiatri. For poliklinikker foreligger oppgayer over personell, og tall er gitt i særskilt tabell. Institusjoner for psykisk utviklingshemmede er delt på sentralinstitusjoner, andre internatinstitusjoner og daghjem. Dagplasser ved internatinstitusjoner er vist særskilt. Fylke refererer seg i de fleste tilfeller til tilknytningsfylke, dvs. det fylke som står for driften av institusjonen (som har institusjonen på sin helseplan). Staten er i denne sammenheng regnet som eget tilknytningsfylke. Enkelte privateide spesialsykehus er i tabellene fort opp på beliggenhetsfylket. I enkelte tabeller over personalet er institusjonene fordelt etter beliggenhetsfylke. Dette gjelder også statlige institusjoner. Personale omregnet til heltidsansatte. For deltidsansatte angir oppgavene hvor stor del stillingen utgjør av en heltidsstilling. Ved summere disse andelene og legge dem til de heltidsansatte, får en totalt personale omregnet til heltidsansatte. For 1977 er tallene i tabell 5 beregnet ut fra forutsetningen om at 1 deltidsstilling = 0,5 heltidsstilling for alle yrkesgrupper unntatt leger. For legene er en deltidsstilling regnet som 0,2 heltidsstiling. I tabell 6 er totalt personell ved sykehjemsavdelingene i kombinerte alders- og sykehjem beregnet ut fra sengetallet ved de to avdelingene, og en forutsetning om at totalt personellforbruk er 75 prosent høyere pr. plass ved sykehjemsavdelingen enn aldersavdelingen (beregnet på basis av 1978-tall for reine sykehjem og reine aldershjem). Godkjente stillinger omfatter faste og midlertidige stillinger godkjent i budsjett-/helseplan. Deltidsstillinger er utregnet som andeler av heltidsstillinger og summert slik at tallene samsvarer med totalt personell omregnet til heltidsansatte. Eventuelle avvik mellom disse tallene vil da være uttrykk for personellsituasjonen i institusjonen eller de ulike yrkesgrupper.

16 15 Beregnede størrelser over belegg og liggetid Behandlede pasienter = pasienter 1/1 + innlegginger Liggedager (gjeldende Ar) = utskrivingsdato innskrivingsdato Gjennomsnittlig daglig belegg = liggedager/dager i året Beleggsprosent = liggedager x 100/(dager i året x sykesenger 31. desember).gjennomsnittlig liggetid = liggedager/utskrivninger De beregnede tall regnes ut på hvert enkelt nivå og avrundes etter vanlige regler. Dette medfører f.eks. at gjennomsnittlig daglig belegg for de ulike institusjonstyper ikke summerer seg eksakt til tallet på gjennomsnittlig daglig belegg for alle institusjoner. En gjør oppmerksom på at belegget 1. januar eller 31. desember er noe mindre enn det vil være de fleste andre tider på året. Videre vil gjennomsnittlig liggetid kunne were misvisende ved sykehjem eller psykiatriske sykehus, da mange pasienter er overliggende fra et år til et annet. Antall senger. I tabell 1 kan sengetallet for enkelte år være større enn i de andre tabellene, da senger ute av drift er tatt med i tabell 1, men ikke i tabellene ellers. For psykiatriske institusjoner vil sengetallet fra 1980 i større grad reflektere disponible plasser, i motsetning til godkjente plasser, som ble brukt tidligere. Nedgangen i sengetallet ved psykiatriske sykehus henger delvis sammen med dette forholdet. Overføringer. For somatiske sykehus er overforingene mellom avdelingene med blant inn- og utskrivningene i tabellen som er gruppert etter avdelingstype. I andre tabeller er interne overforinger utelatt. I psykisk helsevern er overforinger til/fra andre psykiatriske institusjoner, ettervern og privatpleie regnet med blant inn- og utskrivningene. Dette gjelder selv om overforingen skjer mellom et Psykiatrisk sykehus og ettervern eller sykehjem som er underlagt sykehuset. Avdelingstype ved somatiske sykehus. Inndelingen er stort sett i samsvar med grupperingen i pasienttellingen Avdelinger på sykehus som ikke har kunnet gi tilstrekkelige spesifikasjoner, er plassert i gruppen Blandet virksomhet, dvs. sammen med sykehus som ikke har spesialavdelinger. Grunnlag for innlegging i psykiatriske institusjoner. Etter 5 3 i lov om psykisk helsevern kan sinnslidende begjæres innlagt og beholdes i 3 uker uten eget samtykke, men ikke mer enn 3 uker dersom ikke vilkårene etter.5 5 foreligger. Lovens 5 5 gjelder tvungen innlegging av alvorlig sinnslidende. Frivillig innlegging skjer etter 5 4, men i henhold til 4.2. kan det settes vilkår om at pasienten kan holdes i institusjonen i inntil 3 uker fra innleggingen. For innlagte i ulike typer av psykiatriske institusjoner er det foretatt en fordeling som viser innlagt første gang, tidligere innlagt og overforte. Under overforte fra annen psykiatrisk institusjon skal også regnes pasienter som føres over fra en institusjon til en annen under samme administrasjon. Under overfort fra ettervern, privatpleie skal regnes ettervern etter (ettervern uten utskrivning) og privatpleie under institusjonen. Tilsvarende er det for utskrivninger skilt mellom utskrevet av psykisk helsevern og overforinger. For overforinger gjelder tilsvarende regel ved utskrivningen som ved innleggingen. Pasientstatistikk for psykiatriske sykehus (tabell 46-64). Klassifiseringen av sykdommens art (diagnose) er foretatt etter en særskilt liste utarbeidd til bruk for de psykiatriske sykehus. Listen er i samsvar med 8. revisjon av den internasjonale sykdomslisten, kap. V. I tabell 46 er fart opp det internasjonale nr. for hver av de diagnoser som er gitt i tabellene.

17 16 Grupperingen etter yrke i tabell 54 følger ss langt som mulig Standard for yrkesgruppering i offentlig norsk statistikk, som bygger på International Standard Classification of Occupations. Grupperingen etter alder gjelder alder i fylte Ar pa hendingstidspunktet. Etter den veiledning som er gitt for utfylling av individualmeldingene, skal alder ved sykdommens begynnelse som hovedregel gjelde personens alder da de første symptomer på sinnslidelse viste seg. Sykdommens varighet ved innleggingen regnes tilbake til tidspunktet for begynnelsen av det sykdomsanfall som forte til innleggingen. 4. BRUK AV TABELLENE OG NOEN HOVEDRESULTATER 4.1. Bruk av tabellene De 6 første tabellene er oversiktstabeller for alle typer helseinstitusjoner med tilbakegående tall for plasser, belegg, driftsutgifter og personell. Deretter følger særskilte tabellavsnitt for somatiske institusjoner, psykiatriske institusjoner og institusjoner for psykisk utviklingshemmede. Innenfor hvert av disse aysnittene kommer først tabeller over plasser og belegg, deretter tabeller over personalet. Psykiatriske avdelinger ved somatiske sykehus er som nevnt under 2.2 med som egen gruppe sammen med de psykiatriske institusjonene, på grunnlag av skjema tilsvarende de som gis for de psykiatriske institusjonene. I noen tilfeller er det ikke fullt samsvar med de oppgaver som er gitt for psykiatriavdelingene fra de somatiske sykehusene. Under psykiatriske institusjoner presenteres også en detaljert pasientstatistikk over inn- og utskrivninger ved psykiatriske sykehus. Opptellingen fra disse individoppgavene gir ikke alltid samme resultat som gitt ut fra de summariske oppgavene, men differansene er totalt sett ikke store Noen hovedresultater Utviklingen i klasser, personell og utgifter Ved utgangen av 1980 var det helseinstitusjoner med plasser. Det gjennomsnittlige belegg utgjorde 90 prosent av sengetallet. Tallene var omtrent uendret fra året før. Siden 1973 har sengetallet ved helseinstitusjonene økt med om lag plasser. Økningen skyldes at sengetallet ved somatiske sykehjem har økt med ca i perioden , mens sengetallet gikk ned med ca ved somatiske sykehus, 700 ved sykestuer og fødehjem og drøyt ved psykiatriske sykehus. Sengetallet ved psykiatriske sykehjem og internatinstitusjoner for psykisk utviklingshemmede økte med henholdsvis 400 og 500 senger i samme periode. I 1979 var de totale brutto driftsutgifter for helseinstitusjonene om lag 12,5 milliarder kroner, en økning på 64 prosent siden 1973, målt i faste priser. Økningen var sterkest for somatiske sykehjem (129 prosent) og for institusjoner for psykisk utviklingshemmede (93 prosent), som følge av økningen i sengetallet. Døgnprisen (brutto driftsutgifter pr. kurdøgn) var i 1979 høyest ved somatiske sykehus (985 kroner). Ved somatiske sykehjem var døgnprisen 308 kroner, psykiatriske sykehus 454 kroner, psykiatriske sykehjem 228 kroner og institusjoner for psykisk utviklingshemmede 379 kroner. Økningen i døgnpris, målt i faste priser, var storst ved psykiatriske sykehus og institusjoner for psykisk utviklingshemmede (ca. 70 prosent). Fra 1977 er det gitt personaloppgaver for alle typer helseinstitusjoner. Fra 1977 til 1980 Økte tallet pa ansatte, særlig deltidsansatte, uten en tilsvarende økning i sengetallet. I 1977 var det vel heltidsansatte og vel deltidsansatte i alt, mens tallene for 1980 var henholdsvis og Personer som har deltidsstilling ved to eller flere institusjoner, vil bli regnet med tilsvarende antall ganger i statistikken.

18 17 Somatiske institusjoner 1980 Ved utgangen av 1980 var det 105 somatiske sykehus med senger, av dette senger ved somatiske spesialsykehus. Ved de 630 somatiske sykehjemmene var det senger, en Okning ps om lag senger fra foregsende 3r. Av sykehjemssengene var 35 prosent ved sykehjemsavdelinger ved kombinerte alders- og sykehjem. Ved sykehusene var det om lag innlegginger i 1980 og ved sykehjemmene Beleggsprosenten var 79 prosent ved sykehusene og 96 prosent ved sykehjemmene. Ved somatiske sykehus var det ansatte (omregnet til heltidsstillinger). Dette gir 1,93 ansatte pr. seng. Ved sykehjemmene eksklusive sykehjemsavdelingene var det ansatt vel personer (0,79 pr. seng). Om lag ansatte ved somatiske sykehus var i deltidsstilling, mens personer var ansatt på heltid. Ved sykehjemmene var det vel personer på deltid og vel pa heltid. I forhold til godkjente stillinger var det en betydelig underdekning av kvalifisert pleiepersonell, særlig ved sykehjemmene. Psykiatriske institusjoner og avdelinger 1980 De psykiatriske institusjonene og avdelingene hadde i alt nær sykeplasser ved utgangen av Av disse var mt ved psykiatriske sykehus, vel ved psykiatriske sykehjem og ettervernshjem og 800 senger ps avdelinger for psykiatri ved alminnelige sykehus. I løpet av 1980 var det i psykiatriske institusjoner og avdelinger vel innlegginger, av disse gjeninnlegginger og overføringer (59 prosent). Gjennomsnittlig daglig belegg var (89 prosent). I privatpleie var det i alt om lag klienter ved utgangen av Ved psykiatriske institusjoner og avdelinger var det om lag ansatte (omregnet til heltidsansatte). Dette gir om lag 1 ansatt pr. plass. Tilsvarende tall for psykiatriske sykehus var ansatte, eller 1,17 pr. plass. I alt var nær personer ansatt ps heltid og ps deltid ved psykiatriske institusjoner og avdelinger. I forhold til godkjente stillinger var det eni betydelig underdekning av kvalifisert pleiepersonell. Blant dem som ble lagt inn pg psykiatriske sykehus for første gang i 1980, var nær 18 prosent under 25 år og vel 20 prosent var 60 år eller mer. Andelen eldre var storst blant kvinnene, 22 prosent, mot 19 prosent blant mennene. Av førstegangsinnlagte menn led i alt vel 14 prosent av alkoholisk psykose eller alkoholisme, og 4 prosent av narkomani. For de forstegangsinnlagte kvinner var tilsvarende prosenttall for begge gruppene om lag 3. Andelen med senil eller presenil psykose utgjorde nær 11 prosent blant menn og nær 9 prosent blant kvinner. Vel 4 prosent av menn og kvinner led ay schizofrene psykoser. Institusjoner for 2sykisk utviklingshemmede 1980 Ved internatinstitusjoner for psykisk utviklingshemmede var det droyt plasser ved utgangen av 1980, av disse nær ved sentralinstitusjoner. Daghjemmene hadde vel plasser, og i tillegg var det nær 800 dagplasser i internatinstitusjoner. Ved utgangen av 1980 var det i alt vel 800 psykisk utviklingshemmede i pleie i egen familie eller annen privat familie. Ved internatinstitusjonene var det om lag ansatte (omregnet til heltidsansatte). I alt personer var ansatt på heltid og rundt personer på deltid. OgsS for disse institusjonene var det en betydelig underdekning av kvalifisert pleiepersonell i forhold til godkjente stillinger.

19 18 1. PURPOSE The purpose of the publication Health Institutions is primarily to give basic information to public health authorities. The publication Health Institutions replaces from 1980 the previous publications Hospital S tatistics and Psychiatric Hospitals. 2. SURVEY DESIGN 2.1. Statistical basis The statistics are based on annual reports from all helath institutions. The reports contain primarily data on personnel, admissions and discharges. From 1977 records corresponding to those for somatic institutions have been collected from psychiatric institutions and from institutions for mentally retarded. In addition, data on age and residence of the patient population have been collected for each institution. For patients in family care, data have been given as for previous years. For admissions to and discharges from mental hospitals, detailed records for each case are collected as before. For somatic institutions the reports also give data separately for each department. Table 3 (operating expenditures) is based on accounts which have been required separately by the Directorate of Health Services Coverage The statistics cover all health institutions, except institutions for alcoholics. A list of types of institutions included is presented in chapter 3, where type of institution is defined (see also table 1). In tables showing personnel, nursing departments in combined institutins are not included, as complete data on personnel separately for nursing departments are not available. Psychiatric departments in somatic hospitals are included both as psychiatric and somatic institutions, but they are counted only once in the summary tables. 3. TERMS AND VARIABLES Type of institution. The classification is in principle in accordance with the Standard Industrial Classification in Norwegian Official Statistics. In some cases a more detailed classification has been used. For general somatic hospitals a division is made between regional, district and local hospitals. Specialized somatic hospitals and nursing homes have been classified by type of speciality. Psychiatric institutions are in the tables grouped as follows: Mental hospitals, Psychiatric clinics and sanatoria, Institutions for children and adolescents, Psychiatric nursing homes and Aftercare homes. Psychiatric departments in somatic hospitals are considered as a separate group. For outpatient clinics, data on personnel are given in a separate table. Institutions for mentally retarded are grouped into Central institutions, Other in-patient institutions, and Day institutions. Out-patients in in-patient institutions are shown separately. County usually refers to county of administration, with the Central government establishments included as a separate county. The institutions have been classified by county of location in some of the tables on personnel. The same also applies for the Central government establishments.

20 19 Personnel converted into full-time occupied. The annual reports specify the part-time occupied as shares of full-time occupations. By summing up these shares and adding the full-time occupied, total personnel has been converted into full-time occupied. For 1977 figures on full-time occupied in table 5 is calculated by assuming that a part-time occupation is 0.5 full-time occupation for all occupations, except physicians (0.2). The calculation of total personnel in nursing departments in combined institutions in table 6 is based on the number of beds in each department, and an assumption that the personnel per bed is 75 per cent higher in the nursing department than in the old-age department. Posts include ordinary and temporary posts approved by budget or health plan. Part-time posts are calculated as shares of full-time posts and added. The figures thus correspond with total personnel converted into full-time occupied. Differences will then reflect the personnel situation. Calculated figures of atient population and patient days Patients treated = patients 1 January + admissions Patient days = date of discharge - date of admission Average number of in-patients = patient days/days in the year Average number of in-patients per 100 beds = patient days x 100/ (days in the year x beds) Mean duration of stay = patient days/discharges The number of beds in psychiatric institutions will from 1980 reflect disposable beds, rather than the number of beds approved. Transfers between departments in somatic hospitals are included among admissions and discharges in tables by type of department, but not for the institution as a whole. Transfers between psychiatric institutions and after-care of private care under the institutions are includedamong admissions and discharges. Type of admission in psychiatric institutions refers to regulations stated in the law. According to 5 3, a person can be kept in hospital for 3 weeks without his own consent, but not more than 3 weeks if not conditions according to 5 5 exist. According to 5 5, a person having a severe mental disease, can be admitted without his awn consent. According to 5 4, a person can be admitted on his own request, but 4.2 permits the institution to stipulate terms for keeping the patient up to 3 weeks. Patient statistics for psychiatric hospitals (tables 46-64). The classification of mental diseases is according to a special list used by the hospitals. The list corresponds with the 8. revision of International Classification of Diseases, chapter V. In table 50 the reference numbers according to the international list of diseases are given for each category used in the tables. The classification by occupation in table 54 refers mainly to Standard Classification of Occupations in Norwegian Official Statistics, which is based on the International Standard C: of Occupations. The specification by age refers to age in complete years. Age at the appearance of mental disease refers to the age when the first symptoms of a mental disease were observed. Duration of disease at admission is the time passed since the onset of the episode which forced the admission.

21 20 4. USE OF THE TABLES AND SOME MAIN RESULTS 4.1. Use of the tables The first six tables are summary tables giving periodic figures of beds, patient population, operating expenditures and personnel for different types of health institutions. In separate chapters tables are shown for somatic institutions, psychiatric institutions and institutions for mentally retarded. Each of these chapters contains first tables of beds and patient population, followed by tables on personnel. The chapter on psychiatric institutions also contains a detailed patient statistics of admission and discharges for psychiatric hospitals. These individual data may differ slightly from figures based on the annual reports from the hospitals Some main results Development for health institutions By the end of 1980 there were health institutions with beds. Since 1973, the number of beds has increased with beds, for somatic nursing homes an increase of , while somatic hospitals and psychiatric hospitals had a decrease. In 1979 total operating expenditures had reached 12.5 million kroner, an increase of 64 per cent since 1973, measured in fixed prices. The increase was greatest for somatic nursing homes and institutions for mentally retarded, due to the increase in the number of beds. From 1977 to 1980 there has been an increase in the number of personnel, especially part-time occupied, without a corresponding increase in the number of beds. The number of full-time occupied increased from to , while the number of part-time occupied increased from to Persons having part-time work in two institutions, are included as two part-time occupied. Somatic institutions 1980 By the end of 1980 there were 105 somatic hospitals with beds, of which 2 18E; beds in specialized hospitals. In somatic nursing homes (630) there were beds, an increase of beds since the previous year. Of the beds in nursing homes, 35 per cent were in combined institutions. The occupancy rate was 79 per cent in somatic hospitals, and 96 per cent in the nursing homes. In 1980, somatic hospitals had about occupied (converted into full-time occupied) corresponding to 1.93 occupied per hed. In somatic nursing homes, not including combined institutions, there were about occupied (0.79 per bed). Nursing homes had about part-time occupied compared to full-time occupied. Corresponding figures for somatic hospitals were and respectively. Psychiatric institutions and psychiatric departments 1980 At the end of 1980 psychiatric institutions and departments had about beds, of which about in mental hospitals, in nursing homes and 800 beds in psychiatric departments in somatic hospitals. During 1980, there were about admissions, of which readmissions and transfers (59 per cent). The number of occupied converted into full-time occupied was (1 per bed). In psychiatric hospitals, there were occupied (1.17 per bed). The number of full-time occupied was , and were part-time occupied.

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 342 HELSEINSTITUSJONER HEALTH INSTITUTIONS 1981 ISBN ISSN

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 342 HELSEINSTITUSJONER HEALTH INSTITUTIONS 1981 ISBN ISSN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 342 HELSEINSTITUSJONER 1981 HEALTH INSTITUTIONS 1981 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1858-6 ISSN 0333-3701 FORORD Publikasjonen Helseinstitusjoner

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

Til salgs hos: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mollergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo. Tlf.: Telefax:

Til salgs hos: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mollergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo. Tlf.: Telefax: Til salgs hos: Akademika avdeling for offentlige publikasjoner Mollergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo Tlf.: 22 11 67 70 Telefax: 22 42 05 51 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 81 HELSEINSTITUSJONER 1991

Detaljer

PASIENTTELLING NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 484 CENSUS OF IN-PATIENTS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1972 ISBN

PASIENTTELLING NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 484 CENSUS OF IN-PATIENTS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1972 ISBN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 484 PASIENTTELLING 970 CENSUS OF INPATIENTS 970 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 972 ISBN 82 537 048 9 FORORD Pasienttellingen 970 ble

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Finn Gjertsen 1, 2 27 1 Divisjon for psykisk helse Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer

Døde Aktuelle befolkningstall. 13. august 1999

Døde Aktuelle befolkningstall. 13. august 1999 3. august 999 Aktuelle befolkningstall Døde 998 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 0 99 Aktuelle befolkningstall I "Aktuelle befolkningstall"

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Barnehager 2000 Kindergartens 2000 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

Høy vekst i utgifter til helseinstitusjoner

Høy vekst i utgifter til helseinstitusjoner Elisabeth Nørgaard Høy vekst i utgifter til helseinstitusjoner Om lag halvparten av de offentlige utgiftene til helseformål går til spesialisthelsetjenestene. Dette betyr at i 2000 ble det brukt over 42

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1984 STATISTISK SENTRALBYRÅ

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1984 STATISTISK SENTRALBYRÅ NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 541 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HOTELL OG RESTAURANTDRIFT APRIL OG OKTOBER 1 9 8 4 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1984 STATISTISK

Detaljer

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015 1 PETROLEUM PRICE BO ARD Our reference Date OED 15/712 15/06/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR Yrkestilhøve Alder Fagutdanning CENSUS OF AGRICULTURE AND FORESTRY 20 JUNE 1979 Volume II PERSONAL RESPONDENTS

Detaljer

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Ass Professor Lars Erik Kjekshus and Post doc Trond Tjerbo Department of Health Management and Health Economics

Detaljer

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRÅ POPULATION PROJECTIONS NATIONAL AND REGIONAL FIGURES 89 / august 1989

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRÅ POPULATION PROJECTIONS NATIONAL AND REGIONAL FIGURES 89 / august 1989 Interne notater STATISTISK SENTRALBYRÅ 89 / 28 3. august 1989 POPULATION PROJECTIONS 1987-2050 NATIONAL AND REGIONAL FIGURES FRAMSKRIVING AV FOLKEMENGDEN 1987-2050 NASJONALE OG REGIONALE TALL by/av Inger

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY

STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY STTISTISK SENTRLBYRÅ CENTRL BUREU OF STTISTICS OSLO NORWY NORGES OFFI SIELLE STTISTIKK 745 SYKEHUSSTTISTIKK 1974 HO PTL STTISTICS 1974 STTISTISK SENTRLBYRÅ CENTRL BUREU OF STTISTICS OF NORWY OSLO 1975

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Flere ungdom og voksne under tilsyn av Den offentlige tannhelsetjenesten

Flere ungdom og voksne under tilsyn av Den offentlige tannhelsetjenesten Flere ungdom og voksne under tilsyn av Den offentlige tannhelsetjenesten tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 14/2004 DESEMBER 2004 Rapport fra Helsetilsynet 14/2004 Flere ungdom og voksne

Detaljer

PETROLEUM PRICE BOARD

PETROLEUM PRICE BOARD PETROLEUM PRICE BOARD Our reference Date OED 13/723 20.03.14 For Licensees on the Norwegian Continental Shelf NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 4 th QUARTER 2013 Pursuant

Detaljer

HELSEPERSONELL STATISTIKK

HELSEPERSONELL STATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 502 HELSEPERSONELL STATISTIKK 1983 STATISTICS ON HEALTH PERSONNEL 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1984 ISBN 82-537-21 24-2 ISSN 0800-403 X EMNEGRUPPE Helseforhold

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

PSYKIATRISKE SYKEHUS 1070 MENTAL HOSPITALS 1970

PSYKIATRISKE SYKEHUS 1070 MENTAL HOSPITALS 1970 PSYKIATRISKE SYKEHUS 070 MENTAL HOSPITALS 970 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A46 PSYKIATRISKE SYKEHUS 970 MENTAL HOSPITALS 970 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 972 ISBN

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 532 HELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1985 ISBN 82-537--2191-9 ISSN 0332-7906

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 532 HELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1985 ISBN 82-537--2191-9 ISSN 0332-7906 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 532 HELSESTATISTIKK 1983 HEALTH STATISTICS 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1985 ISBN 82-537--2191-9 ISSN 0332-7906 EMNEGRUPPE Helseforhold ANDRE EMNEORD Dødelighet

Detaljer

Pasientstatistikk 1992

Pasientstatistikk 1992 C 116 Norges offisielle statistikk Pasientstatistikk 1992 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1994 Standardtegn i tabeller Symbols in Tables Symbol Tall kan ikke forekomme Category

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 23 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT APRIL

Detaljer

DØDELIGHETEN OMKRING FØDSELEN OG I FØRSTE LEVEÅR 1971-1980

DØDELIGHETEN OMKRING FØDSELEN OG I FØRSTE LEVEÅR 1971-1980 STATISTISKE ANALYSER 52 DØDELIGHETEN OMKRING FØDSELEN OG I FØRSTE LEVEÅR 1971-1980 FOETAL AND INFANT MORTALITY 1971-1980 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1984 ISBN 82-537-2064-5 ISSN 0333-0621

Detaljer

PETROLEUM PRICE BOARD

PETROLEUM PRICE BOARD 1 PETROLEUM PRICE BOARD Our reference Date OED 15/712 21/09/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 gr.lag 100 200 Tabellen

Detaljer

Spesialisthelsetjenesten 1990-2000 Somatiske sykehus, psykiatriske institusjoner m.m.

Spesialisthelsetjenesten 1990-2000 Somatiske sykehus, psykiatriske institusjoner m.m. C 699 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Spesialisthelsetjenesten 1990-2000 Somatiske sykehus, psykiatriske institusjoner m.m. Specialist Health Service 1990-2000 General Hospitals,

Detaljer

Utsyn over helsetjenesten... 11. Utgifter til helseformål... 23. Høy vekst i utgifter til helseinstitusjoner... 33

Utsyn over helsetjenesten... 11. Utgifter til helseformål... 23. Høy vekst i utgifter til helseinstitusjoner... 33 Helse- og omsorgstjenester Innhold Innhold Utsyn over helsetjenesten... 11 Utgifter til helseformål... 23 Høy vekst i utgifter til helseinstitusjoner... 33 Bestemmer behovene bruken av legespesialistene?...

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 608 HELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1986 ISBN 82-537-2319-9 ISSN 0332-7906

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 608 HELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1986 ISBN 82-537-2319-9 ISSN 0332-7906 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 608 HELSESTATISTIKK 1984 HEALTH STATISTICS 1984 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1986 ISBN 82-537-2319-9 ISSN 0332-7906 EMNEGRUPPE 22 Helseforhold og helsetjeneste

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Detaljer

Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt. Wenche Koldingsnes

Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt. Wenche Koldingsnes Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt Wenche Koldingsnes Skåring av sykdomsaktivitet og skade I oppfølging av pasienter med vaskulitt er vurdering og konklusjon vedr. sykdomsaktivitet

Detaljer

Barnehager Kindergartens C 583 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Barnehager Kindergartens C 583 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 583 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Barnehager 1998 Kindergartens 1998 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

PSYKIATRISKE SYKEHUS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A607 MENTAL HOSPITALS ISBN STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1974

PSYKIATRISKE SYKEHUS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A607 MENTAL HOSPITALS ISBN STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1974 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A607 PSYKIATRISKE SYKEHUS 97 MENTAL HOSPITALS 97 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 97 ISBN 870 FORORD Publikasjonen Psykiatriske sykehus gir

Detaljer

Vedlegg 1 / appendix 1 FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEEIERE, ORDINÆR GENERALFORSAMLING GLOBAL RIG COMPANY, 26 MAI 2009 Navn Aksjer/stemmer Representert ved SECTOR UMBRELLA TRUST-SECTOR SPECULARE PR EQ IV

Detaljer

HELSEPERSONELL STATISTIKK 1981

HELSEPERSONELL STATISTIKK 1981 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B HELSEPERSONELL STATISTIKK STATISTICS ON HEALTH PERSONNEL STATISTISK SENTRALBYRA OSLO KONGSVINGER ISBN FORORD I denne publikasjonen legger Statistisk Sentralbyrå fram annen

Detaljer

C 594 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

C 594 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 594 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Spesialisthelsetjenesten 1990-1998 Somatiske sykehus, psykiatriske institusjoner m.m. Specialist Health Service 1990-1998 General Hospitals,

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 126 REPRINT FROM THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS, VOL. 82 (1980), PP 464-480 THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS AN ANALYSIS OF NORWEGIAN

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B767 H ELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS 1986 ISBN 82-537-2634-1 ISSN 0332-7906

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B767 H ELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS 1986 ISBN 82-537-2634-1 ISSN 0332-7906 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B767 H ELSESTATISTIKK 1986 HEALTH STATISTICS 1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1988 ISBN 82-537-2634-1 ISSN 0332-7906 EMNEGRUPPE 22 Helseforhold og helsetjeneste

Detaljer

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Professor dr juris Olav Torvund Publisering i åpne institusjonelle arkiv Førstegangspublisering Masteroppgaver Doktoravhandlinger (?) Grålitteratur

Detaljer

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa UNDERWRITING LIMITS The following tables show our financial and medical underwriting limits effective from 07 July 2017. FINANCIAL LIMITS Protection Financial evidence requirements Additional financial

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 255 TRYGDESTATISTIKK UFØRE 1977 NATIONAL INSURANCE DISABLED 1977 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 255 TRYGDESTATISTIKK UFØRE 1977 NATIONAL INSURANCE DISABLED 1977 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 255 TRYGDESTATISTIKK UFØRE 1977 NATIONAL INSURANCE DISABLED 1977 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1714-8 FORORD denne publikasjonen legger Statistisk

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR.101 REPRINT FROM EUROPEAN ECONOMIC REVIEW 9 (1977) THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION Av Hilde Bojer KONSUM OG HUSHOLDNINGENS STØRRELSE OG

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 277 HELSESTATISTIKK H EALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1751-2 ISSN 0332-7906

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 277 HELSESTATISTIKK H EALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1751-2 ISSN 0332-7906 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 77 HELSESTATISTIKK 980 H EALTH STATISTICS 980 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 98 ISBN 85775 ISSN 07906 FORORD Publikasjonen Helsestatistikk 980 er en samlepublikasjon

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 71 SÆRTRYKK FRA ECONOMETRICA, VOL. 42, NO. 1 (JANUAR 1974) SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY By Vidar Ringstad NOEN RESULTATER FOR PRODUKTFUNKSJONEP.

Detaljer

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 3rd QUARTER 2015

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 3rd QUARTER 2015 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 15/712 07/12/2015 Til rettighetshaverne på norsk sokkel (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 3rd

Detaljer

Hvor langt avbrudd kan man ha fra (DOT-)behandling?

Hvor langt avbrudd kan man ha fra (DOT-)behandling? Hvor langt avbrudd kan man ha fra (DOT-)behandling? Odd Mørkve Senter for internasjonal Helse Universitetet i Bergen Landskonferanse om tuberkulose, Oslo 25.03.2011 Eller: hva gjør man ved avbrudd av tuberkulosebehandling?

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered fice Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Vigdis Bjørlo 2016-02-05 Suppliers' obligations in relation to the Construction Client Regulations

Detaljer

Hva påvirker helsepersonells arbeidsdeltakelse? Steinar Strøm Universitetet i Torino, Italia 7.April 2014

Hva påvirker helsepersonells arbeidsdeltakelse? Steinar Strøm Universitetet i Torino, Italia 7.April 2014 Hva påvirker helsepersonells arbeidsdeltakelse? Steinar Strøm Universitetet i Torino, Italia 7.April 2014 En aldrende befolkning Store fødselskull mellom 1945 og 1955 Sterk arbeidsinnvandring (når de blir

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 975 BARNEHAGER KINDERGARTENS 1990 ISBN ISSN

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 975 BARNEHAGER KINDERGARTENS 1990 ISBN ISSN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 975 BARNEHAGER 1990 KINDERGARTENS 1990 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1991 ISBN 82-537-3580-4 ISSN 0803-4664 EMNEGRUPPE 25 Sosiale forhold og sosialvesen ANDRE EMNEORD

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 4 65 HELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1984 ISBN 82-537-2058-0 ISSN 0332-7906

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 4 65 HELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1984 ISBN 82-537-2058-0 ISSN 0332-7906 1982 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 4 65 HELSESTATISTIKK 1982 HEALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1984 ISBN 82-537-2058-0 ISSN 0332-7906 EMNEGRUPPE (Byråets inndeling) Helseforhold

Detaljer

1 User guide for the uioletter package

1 User guide for the uioletter package 1 User guide for the uioletter package The uioletter is used almost like the standard LATEX document classes. The main differences are: The letter is placed in a \begin{letter}... \end{letter} environment;

Detaljer

6/97. Døde Aktuelle befolkningstall. Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt.

6/97. Døde Aktuelle befolkningstall. Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 18. august 1997 Aktuelle befolkningstall Døde 1996 001 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 6/97 Aktuelle befolkningstall nnhold "Aktuelle

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

PSYKIATRISKE SYKEHUS 1967

PSYKIATRISKE SYKEHUS 1967 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 242 PSYKIATRISKE SYKEHUS 967 MENTAL HOSPITALS 967 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 969 Tidligere utkommet For årene 854-87 se Sundhedstilstanden

Detaljer

DNB Health Care. Helsesektoren En investors drøm. September Knut Bakkemyr (Forvalter, DNB Health Care)

DNB Health Care. Helsesektoren En investors drøm. September Knut Bakkemyr (Forvalter, DNB Health Care) DNB Health Care Helsesektoren En investors drøm September 2017 Knut Bakkemyr (Forvalter, DNB Health Care) Helse en investors drøm konsistent høyere avkastning enn markedet 10.9 % årlig avkastning 7.7 %

Detaljer

Registrering av barnehoftesykdommene Nasjonalt Barnehofteregister

Registrering av barnehoftesykdommene Nasjonalt Barnehofteregister 1 Registrering av barnehoftesykdommene Nasjonalt Barnehofteregister Ola Wiig, Overlege PhD, Ortopedisk avdeling, Seksjon for barneortopedi og deformitetskirurgi, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet

Detaljer

WWW.CERT.DK. Introduction to DK- CERT Vulnerability Database

WWW.CERT.DK. Introduction to DK- CERT Vulnerability Database Introduction to DK- CERT Vulnerability Database By Peter Rickers and Mikael Stamm 1 Fundamental Idea Securing of networks, in-house and externally Savings for the costumers Making admission to the correct

Detaljer

DATAINNSAMLING OG BENCHMARKING AV PREHOSPITALE TJENESTER I NORDEN

DATAINNSAMLING OG BENCHMARKING AV PREHOSPITALE TJENESTER I NORDEN DATAINNSAMLING OG BENCHMARKING AV PREHOSPITALE TJENESTER I NORDEN STATUSRAPPORT 2016 Reykjavik 24-26 Mars 2016 Prehospitale tjenester The black box Responstid et av få kvalitetsmål Liten dokumentert relasjon

Detaljer

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward C13 Kokstad Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward Norsk Innhold 1. Innledning... 2 2. Spørsmål mottatt per 28.11.12...

Detaljer

PSYKIATRISKE SYKEHUS 1968

PSYKIATRISKE SYKEHUS 1968 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII PSYKIATRISKE SYKEHUS 98 MENTAL HOSPITALS 98 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 90 REKLAMETRYKK A.S - BERGEN Forord Publikasjonen Psykiatriske

Detaljer

PSYKIATRISKE SYKEHUS

PSYKIATRISKE SYKEHUS 976 NORGES OISIELLE STATISTI A 99 PSYIATRISE SYEHUS 976 ENTAL HOSPITALS STATISTIS SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU O STATISTICS O NORWAY OSLO 977 ISBN 857080 ORORD Publikasjonen Psykiatriske sykehus gir opplysninger

Detaljer

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa UNDERWRITING LIMITS The following tables show our financial and medical underwriting limits effective from 11 April 2016. FINANCIAL LIMITS Protection Financial evidence requirements Additional financial

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

IdeaBank52 COUNTIES IN NORWAY. Sons of Norway HERITAGE PROGRAMS

IdeaBank52 COUNTIES IN NORWAY. Sons of Norway HERITAGE PROGRAMS Sons of Norway 1455 W. Lake St. Minneapolis MN 55408 Tel: 612-827-3611/800-945-8851 Fax: 612-827-0658 Internet: http://www.sofn.com IdeaBank52 Sons of Norway HERITAGE PROGRAMS COUNTIES IN NORWAY Submitted

Detaljer

LUFTDYKTIGHETSP ABUD

LUFTDYKTIGHETSP ABUD MERK! For at angjeldende flymateriell skal være luftdyktig må påbudet være utført til rett tid og notat om utførelsen ført inn i vedkommende iournal med henvisniniz til denne LDPs nummer. Luftartstilsynet

Detaljer

Hvem er de alvorligste syke og hvor mange er de?

Hvem er de alvorligste syke og hvor mange er de? Hvem er de alvorligste syke og hvor mange er de? Gunnar Morken Professor Inst for Nevromedisisin, Med Fak, NTNU Overlege, leder Avd for forskning og utvikling, Psykisk Helsevern, St Olavs Hospital Hvem

Detaljer

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi ? Høgskolen i Østfold Avdeling for Informasjonsteknologi Mobile Applications Group (MAG), HiØ Har holdt på siden 2004 4-5 fagansatte (inkludert professor og stipendiat) Tverrfaglig: Brukergrensesnitt Sosiale

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Kuldehypersensitivitet og konsekvenser for aktivitet En tverrsnittsstudie av pasienter med replanterte/revaskulariserte fingre Tone Vaksvik Masteroppgave i helsefagvitenskap Institutt for sykepleievitenskap

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

SOSIALSTATISTIKK 1988

SOSIALSTATISTIKK 1988 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 900 SOSIALSTATISTIKK 1988 SOCIAL STATISTICS 1988 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990 ISBN 82-537-2917-0 ISSN 0333-2055 EMNEGRUPPE 25 Sosiale forhold og sosialvesen

Detaljer

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 2 nd QUARTER 2013

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 2 nd QUARTER 2013 PETROLEUM PRICE BO ARD Our reference Date OED 13/723 11.10.13 For Licensees on the Norwegian Continental Shelf NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 2 nd QUARTER 2013 Pursuant

Detaljer

Norwegian s erfaringer med dagens rutetilbud på Vigra, og nye muligheter i fremtiden. Lars Sande Sales direktør lars@norwegian.no

Norwegian s erfaringer med dagens rutetilbud på Vigra, og nye muligheter i fremtiden. Lars Sande Sales direktør lars@norwegian.no Norwegian s erfaringer med dagens rutetilbud på Vigra, og nye muligheter i fremtiden. Lars Sande Sales direktør lars@norwegian.no Inntektsøkning på 2,3 mrd i 2012 + 22 % 12 000 10 000 8 000 Domestic Revenue

Detaljer

Helsestatistikk 1992-1998

Helsestatistikk 1992-1998 C 611 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Helsestatistikk 1992-1998 Health Statistics 1992-1998 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NOREGS OFFISIELLE STATISTIKK B 972 UTDANNINGSSTATISTIKK GRUNNSKOLAR 1. SEPTEMBER 1990 EDUCATIONAL STATISTICS PRIMARY AND LOWER SECONDARY SCHOOLS 1 SEPTEMBER 1990 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090 Skiskole Side 1 Priser Snowsports Skeikampen vinter 2013/2014. Individuelle gjester. Prices Snowsports Skeikampen winter 2013/2014. Individual guests. Gruppeundervisning, voksne, ungdom og Fjellbandidos

Detaljer

TRYGDESTAT1STIKK UFØRE 1987 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 932 NATIONAL INSURANCE DISABLED 1987 ISBN 82-537-2968-5 ISSN 0800-4064

TRYGDESTAT1STIKK UFØRE 1987 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 932 NATIONAL INSURANCE DISABLED 1987 ISBN 82-537-2968-5 ISSN 0800-4064 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 932 TRYGDESTATSTIKK UFØRE 987 NATIONAL INSURANCE DISABLED 987 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLOKONGSVINGER 990 ISBN 8253729685 ISSN 08004064 EMNEGRUPPE 25 Sosiale forhold og sosialvesen

Detaljer

HELSESTATISTIKK 1990

HELSESTATISTIKK 1990 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 25 HELSESTATISTIKK 1990 HEALTH STATISTICS 1990 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLOKONGSVINGER 1992 ISBN 8253736363 ISSN 03327906 EMNEGRUPPE 22 Helseforhold og helsetjeneste EMNEORD

Detaljer

Workshop 22. september 2015

Workshop 22. september 2015 Workshop 22. september 2015 Rapporteringsforordning (EU) nr. 376/2014 Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.no Postadresse: Postboks 243 8001 BODØ Besøksadresse: Sjøgata

Detaljer

Generalization of age-structured models in theory and practice

Generalization of age-structured models in theory and practice Generalization of age-structured models in theory and practice Stein Ivar Steinshamn, stein.steinshamn@snf.no 25.10.11 www.snf.no Outline How age-structured models can be generalized. What this generalization

Detaljer

Høy vekst i utgifter til helseinstitusjoner men fylkesvise variasjoner

Høy vekst i utgifter til helseinstitusjoner men fylkesvise variasjoner Høy vekst i utgifter til helseinstitusjoner men fylkesvise variasjoner Helse er et område som er blitt prioritert de siste årene. I tillegg er det et uttalt mål at tilgangen til helsetjenesten skal være

Detaljer

Appendix 1: All 26 cases with statistics

Appendix 1: All 26 cases with statistics Appendix 1: All 26 cases with statistics *Cases with significant differences between the two groups. The participants were given 6 treatment options to each case to choose from in the questionnaire: 1)

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Exam: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Eksamensdag: 1. juni 2011 Sensur

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B966 HELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS 1989 ISBN ISSN

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B966 HELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS 1989 ISBN ISSN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B966 HELSESTATISTIKK 1989 HEALTH STATISTICS 1989 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1991 ISBN 82-537-3058-6 ISSN 0332-7906 EMNEGRUPPE 22 Helseforhold og helsetjeneste

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer