6/97. Døde Aktuelle befolkningstall. Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "6/97. Døde Aktuelle befolkningstall. Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt."

Transkript

1 18. august 1997 Aktuelle befolkningstall Døde Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 6/97

2 Aktuelle befolkningstall nnhold "Aktuelle befolkningstall" publiseres ny statistikk om sammensetningen av befolkningen og statsborgerskapsendringer, og tall for fødte, døde, flyttinger, inngåtte ekteskap, registrerte partnerskap og oppløste ekteskap. Serien gir tall for landet, landsdeler og fylker, og i enkelte tilfeller for kommuner. Kommunetall publiseres alltid i serien NOS Regionalstatistikk. En fyldigere beskrivelse av prinsipper og definisjoner som ligger til grunn for statistikken, finnes i NOS Befolkningsstatistikk Hefte ll. Redaktør: Elisabetta Vassenden. Redaksjonsmedarbeidere: Kirsten Enger Dybendal, tlf , e-post: Liv rene Aamodt, tlf , e-post: og Kåre Hoiby, tlf , e-post: Redigering: Åshild Lonhoiden. Levealderen for menn oker mest 3 Figurer Forventet gjenstående levetid for nyfødte gutter og jenter Døde etter kjønn og alder Aldersavhengige dødsfallsrater Spedbarnsdødelighet Spedbarnsdødelighet. Fylke og Tabeller 1. Døde og dødelighet Døde etter alder. Fylke Døde pr innbyggere. Standardberegnede rater. Fylke Aldersavhengige dødsfallsrater for menn og kvinner Forventet gjenstående levetid for menn og kvinner på utvalgte alderstrinn Forventet gjenstående levetid for menn og kvinner på utvalgte alderstrinn. Fylke Dødeligheten omkring fødselen og i første leveår Spedbarnsdødelighet. Fylke Dødelighetstabeller Priser: Pr. år kr 420,00 inkl. mva. Enkeltnr. kr 50,00 inkl. mva. Forespørsel om abonnement rettes til: Statistisk sentralbyrå, Salg- og abonnementservice. Postboks 8131 Dep, 0033 Oslo, tlf , Faks: , e-post: salg- og SSN Elektronisk formidling Statistikken utgis årlig i Ukens statistikk. tillegg finnes denne statistikken i elektronisk versjon under SSBs Web-tjeneste på nternett. Adressen er Standardtegn Standardtegn i tabeller Symbol Tall kan ikke forekomme Oppgave mangler Oppgave mangler foreløpig Tall kan ikke offentliggjøres Null Mindre enn 0,5 av den brukte enheten 0 Mindre enn 0,05 av den brukte enheten 0,0 Foreløpig tall Brudd i den loddrette serien Brudd i den vannrette serien Rettet siden forrige utgave 2 Aktuelle befolkningstall 6/97

3 Befolkningsstatistikk. Døde, 1996: Levealderen for menn øker mest Levealderen for norske kvinner og menn stiger stadig. Ut ifra dødsfallene i 1996 er forventet levetid passert 81 år for nyfødte jenter og 75 år for nyfødte gutter. Levealderen øker mest for menn, der endringen var hele 0,6 år fra 1995 til For kvinner var økningen 0,3 år. Levealdrene i Norge, på 81,1 og 75,4 for henholdsvis kvinner og menn, er fortsatt noe lavere enn i Sverige. Der kan kvinner og menn vente å leve i henholdsvis 81,5 og 76,5 år. Blant andre land i Europa er det bare Sveits, Frankrike og Spania som har høyere levealder enn Norge for kvinner, mens sland og Sveits har høyere levealder for menn. Vestlendingene lever lengst Tall for 5-årsperioden viser at innbyggere i fylkene Sogn og Fjordane, Hordaland, Møre og Romsdal og Rogaland kan vente å leve lengst, mellom 81 og 82 år for kvinner og mellom 75 og 76 år for menn. Levealderen for finnmarkinger er lavest med 78,7 år for kvinner og bare 70,8 år for menn. Landsgjennomsnittet i denne 5-årsperioden var 80,4 år for kvinner og 74,4 år for menn. Fortsatt lav spedbarnsdødelighet Spedbarnsdødeligheten var i 1996 på samme rekordlave nivå som året før, 4,0 døde pr levendefødte. Dette er bare om lag halvparten av spedbarnsdødeligheten på 1980-tallet. Til sammenligning var spedbarnsdødeligheten på 1960-tallet om lag 15 døde pr levendefødte. nfluensa påvirker tallene Det døde personer i 1996, som er det laveste dødstallet siden Det lave tallet på døde i fjor har delvis sammenheng med at de fleste dødsfallene som følge av influensaen sist vinter kom etter nyttår, og fikk derfor ikke innvirkning på statistikken for Menn Males Kvinner Females _ Hele landet The whole country 71,5 74,4 77,7 80,4 Østfold 70,6 73,9 76,8 79,9 Akershus 72,3 75,2 77,5 80,5 Oslo 70,3 73,1 77,8 79,4 Hedmark 72,5 74,0 77,2 79,8 Oppland 72,6 74,7 77,7 80,0 Buskerud 71,6 74,4 77,7 80,2 Vestfold 70,8 74,0 77,7 80,5 Telemark 71,5 74,3 77,7 80,3 Aust-Agder 71,8 74,3 78,4 80,4 Vest-Agder 71,4 74,2 78,0 80,7 Rogaland 71,4 75,2 77,9 81,0 Hordaland 72,2 75,3 78,4 81,6 Sogn og Fjordane 73,0 75,8 78,9 81,8 More og Romsdal 72,4 75,3 78,9 81,4 Sør-Trøndelag 71,3 74,5 77,5 80,0 Nord-Trøndelag 72,8 75,0 77,9 80,7 Nordland 71,0 73,9 77,4 80,5 Troms 70,4 73,7 76,7 80,4 Finnmark 68,0 70,8 76,2 78,7 År Year ,. it... whi,,,,, t,,,,,,,,,,,,,, Kalenderår Calendar year Gutter Boys Jenter Girls Aktuelle befolkningstall 6/97 3

4 do, Antall Number _..,---- i i -- i..,.../ i / /, t N 1 i i t i i i i / N.. x x x x 1 t x t t t t t x xx Alder Age Menn Males Kvinner Females Døde pr Deaths per i , , Ø '- si _..,....".- - de..b.... d,..., ' o, , '''', 0,1....,,, k N d., i de, 0,01 " ' Alder Age Halvlogaritmisk skala Half logaritmic scale Menn Kvinner Males Females 4 Aktuelle befolkningstall 6/97

5 .A4i Qt\:\ rz,0 <0 0 <0 <,0 <0 p ç, c`'3 ;\` ; `'5 \ ) \s N(')<D *-) # 9,,Ç0 \0)- *- 0)* ct%ç3 x\q \c5(1' \cjb- t,r) )\\ 0)t),)\- R)-,\QJ (b z \ej) M Døde under ett år pr levendefødte Deaths under one year of age per i 000 live births Hele landet The whole country :: :: : :;: : : : : : : : Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane More og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark m D Døde under ett år pr levendefødte Deaths under one year of age per live births Aktuelle befolkningstall 6/97 5

6 Årsgjennomsnitt. År Annual average. Year Døde i alt Deaths, total Døde under 1 år' Deaths Døde pr middelfolkemengde2 Deaths per mean population 2 Døde under 1 år pr levendefødtel nfant mortality' Begge kjønn Menn Kvinner under 1 year Begge Begge Gutter Jenter Both sexes Males Females of age' kjønn Menn Kvinner kjønnboys Girls ,5 10,2 8,9 17,1 19,2 14, ,8 10,8 8,9 13,9 15,7 12, ,0 11,0 9,0 11,6 13,5 9, ,0 11,0 9,1 9,0 10,0 8, ,3 11,3 9,4 8,1 8,9 7, ,7 11,4 10,0 7,8 8,6 6, ,5 10,8 10,1 5,2 5,9 4, ,0 11,0 9,0 10,5 11,0 9, ,8 10,8 8,9 9,2 10,6 7, ,0 11,0 9,1 8,6 9,3 7, ,2 11,2-9,2 8,8 10,1 7, ,1 11,1 9,1 8,1 9,0 7, ,2 11,2 9,2 7,5 8,5 6, ,1 11,1 9,1 8,1 8,9 7, ,2 11,2 9,3 7,9 8,8 7, ,3 11,2 9,4 8,3 8,3 8, ,7 11,6 9,8 8,5 10,2 6, ,5 11,4 9,5 7,8 8,3 7, ,7 11,6 9,9 8,4 9,1 7, ,8 11,4 10,2 8,0 9,0 7, ,7 11,3 10,1 7,8 8,7 6, ,9 11,4 10,3 6,9 8,1 5, ,5 11,0 10,1 6,2 6,6 5, ,4 10,9 10,0 5,8 6,2 5, ,8 11,1 10,5 5,0 5,7 4, ,2 10,4 9,9 5,2 5,8 4, ,4 10,7 10,1 4,0 4,9 3, ,0 10,2 9,8 4,0 4,5 3,6 1 Tallene fra og med 1986 avviker litt fra dem som seinere blir benyttetipublisert i NOS Helsestatistikk. 2 Se også standardberegnede rater, tabet ' The figures from 1986 onwards will differ somewhat from those later to be used/published in NOS Health Statistics. 2 See also standardized rates, table 3. 6 Aktuelle befolkningstall 6/9

7 Nr. Fylke No. County alt Total Alder Age Under Hele Landet The whole country Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane More og Romsdal Sør-Trondelag..., Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Aktuelle befolkningstall 6/97 7

8 Nr. Fylke No. County Menn Males Hele landet The whole country 10,57 10,61 10,88 11,21 10,88 10,44 10,15 01 Østfold 10,96 11,16 11,24 12,08 11,75 10,88 10,67 02 Akershus 10,18 10,50 10,55 10,96 10,58 9,97 10,00 03 Oslo 12,37 12,48 12,38 12,44 12,01 11,82 11,36 04 Hedmark 9,59 9,94 9,78 10,25 10,12 9,85 9,70 05 Oppland 9,07 9,09 9,59 10,07 9,90 9,48 9,43 05 Buskerud 9,42 10,23 10,99 11,10 10,81 10,51 10,41 07 Vestfold 11,04 11,08 11,11 11,63 11,41 11,14 10,52 08 Telemark 10,02 10,27 10,71 11,22 10,85 10,30 10,31 09 Aust-Agder 10,33 10,29 10,76 10,77 10,58 10,34 9,87 10 Vest-Agder 10,70 10,49 10,37 11,53 10,93 10,81 10,57 11 Rogaland 10,73 10,72 10,82 10,88 10,74 10,52 9,83 12 Hordaland 3 9,71 9,76 10,25 11,00 10,39 9,85 9,54 13 Bergen 3 12,39 12,16 11, Sogn og Fjordane 9,01 8,61 9,44 9,56 9,46 8,52 8,50 15 More og Romsdal 9,86 9,57 10,36 10,41 9,81 9,29 9,15 16 Sør-Trøndelag 11,06 10,51 10,80 11,30 11,00 10,76 10,31 17 Nord-Trøndelag 9,57 9,08 9,57 10,54 9,96 9,53 9,47 18 Nordland 10,39 10,40 11,16 11,42 11,39 10,63 10,38 19 Troms 11,03 10,98 11,46 11,38 11,51 10,80 10,86 20 Finnmark 13,05 13,52 12,68 13,64 13,47 13,17 12,42 Kvinner Females Hele landet 8,81 7,92 7,49 7,19 6,84 6,26 5,84 01 Østfold 9,35 8,25 7,91 7,49 7,46 6,56 6,16 02 Akershus 9,18 8,39 7,38 7,36 7,04 6,29 5,73 03 Oslo 8,88 7,81 7,39 7,12 6,78 6,61 6,19 04 Hedmark 8,92 7,81 7,82 7,29 7,10 6,56 6,17 05 Oppland 8,70 8,09 7,47 6,99 6,85 6,20 5,72 05 Buskerud 8,55 7,88 7,33 7,30 6,83 6,76 6,04 07 Vestfold 8,57 7,94 7,14 6,96 6,83 6,50 5,94 08 Telemark 8,52 7,79 7,29 7,14 6,88 6,04 6,00 09 Aust-Agder 8,78 7,71 7,27 6,90 6,45 6,15 5,82 10 Vest-Agder 9,08 7,88 7,26 7,11 6,72 6,40 5,80 11Rogaland 8,84 7,86 7,46 6,96 6,73 6,20 5,76 12 Hordaland' 8,33 7,61 7,16 7,11 6,53 5,78 5,48 13 Bergen' 8,54 8,32 7,51 14 Sogn og Fjordane 7,96 7,22 7,22 6,93 6,28 5,53 5,08 15 More og Romsdal 8,41 7,51 7,26 6,82 6,17 5,49 5,34 16 Sør-Trøndelag 9,00 8,22 7,93 7,50 6,99 6,45 5,85 17 Nord-Trøndelag 8,42 7,69 7,67 7,35 6,89 6,17 5,64 18 Nordland 8,99 7,91 7,51 7,25 7,16 6,09 5,89 19 Troms 9,32 7,80 8,21 7,89 7,42 6,24 5,85 20 Finnmark 10,82 9,50 8,81 8,50 7,92 7,16 6,53 ' Se diode pr av middelfolkemengden (direkte beregnede rater), tabell 1. 2 Standardberegnet mht. alder, dvs. det er tatt hensyn til at befolkningens aldersfordeling varierer fra fylke til fylke og over tid. Som standardbefolkning er brukt landets folkemengde pr. 1. november Bergen ble en del av Hordaland 1. januar See deaths per mean population (crude death rates), table 1. 2 Standardized by age, i.e. variations in age structure for counties and over time have been considered. Standard population used refers to 1 November 1960 for the whole country. 3 Bergen was included in Hordaland from 1 January Aktuelle befolkningstall 6/97

9 menn o vinner, Døde pr middelfolkemengde Deaths per mean population Menn Males Arsgjennomsnitt Annual average Kvinner Females Årsgjennomsntt Alder Age alt Total Kjønn Årsgjennomsnitt Sex Annual average Alder Age Menn Males ,25 70,70 67,30 62,63 53,25 44,22 35,16 26,43 18,39 11,43 6,30 71,11 71,95 68,40 63,65 54,11 44,81 35,54 26,60 18,52 11,60 6,39 71,32 71,94 68,29 63,50 53,93 44,57 35,19 26,21 18,12 11,38 6,28 71,03 T1,42 67,74 62,94 53,34 43,93 34,58 25,62 17,60 11,04 6,12 71,09 71,22 67,51 62,69 53,08 43,61 34,22 25,32 17,33 10,87 6,14 71,41 71,38 67,63 62,80 53,21 43,76 34,36 25,41 17,44 10,88 6,18 72,19 71,92 68,11 63,23 53,59 44,12 34,67 25,69 17,70 11,11 6,39 72,69 72,34 68,50 63,60 53,95 44,48 34,98 25,96 17,90 11,25 6,46 73,09 72,72 68,88 63,96 54,29 44,81 35,36 26,28 18,11 11,39 6,48 74,38 73,81 69,93 64,98 55,26 45,72 36,25 27,09 18,68 11,67 6,50 74,88 74,31 70,41 65,45 55,70 46,13 36,62 27,45 18,98 11,96 6,66 74,80 74,18 70,25 65,31 55,60 46,06 36,57 27,40 18,93 11,80 6,48 75,37 74,73 70,81 65,86 56,09 46,56 37,05 27,84 19,29 12,03 6,74 Kvinner Females ,65 73,56 70,03 65,24 55,64 46,29 36,96 27,95 19,45 12,03 6,51 74,70 75,21 71,57 66,72 56,96 47,31 37,79 28,57 19,93 12,30 6,60 75,57 75,89 72,17 67,30 57,49 47,74 38,14 28,84 20,06 12,36 6,64 75,97 76,13 72,37 67,49 57,66 47,87 38,22 28,88 20,06 12,29 6,53 76,83 76,77 72,99 68,10 58,28 48,49 38,81 29,47 20,64 12,83 6,97 77,68 77,43 73,60 68,71 58,89 49,10 39,41 30,04 21,18 13,19 7,13 78,66 78,29 74,42 69,50 59,67 49,88 40,17 30,75 21,89 13,88 7,57 79,44 79,01 75,15 70,22 60,37 50,55 40,84 31,44 22,55 14,46 7,97 79,73 79,28 75,39 70,44 60,58 50,78 41,07 31,68 22,80 14,74 8,17 80,39 79,76 75,87 70,93 61,06 51,23 41,52 32,09 23,15 15,01 8,29 80,64 80,01 76,12 71,17 61,32 51,49 41,76 32,33 23,42 15,25 8,44 80,82 80,09 76,15 71,20 61,33 51,49 41,78 32,33 23,33 15,19 8,42 81,07 80,38 76,42 71,45 61,57 51,74 42,02 32,58 23,68 15,48 8,57 Aktuelle befolkningstall 6/97 9

10 Gjenstående leveår ved alder Expectation of life at age 0 år years 20 år years 65 år years Nr. Fylke No. County Menn Males Hele landet The whole country Østfold 02 Akershus 03 Oslo 04 Hedmark 05 Oppland 05 Buskerud 07 Vestfold 08 Telemark 09 Aust-Agder 10 Vest-Agder 11 Rogaland 12 Hordaland 14 Sogn og Fjordane 15 More og Romsdal 16 Sør-Trøndelag 17 Nord-Trøndelag Nordland 19 Troms 20 Finnmark 71,5 72,2 72,7 73,1 74,4 53,2 53,6 54,0 54,3 55,3 14,0 14,2 14,4 14,6 15,0 70,6 72,0 72,3 72,9 73,9 52,4 53,1 53,5 53,9 54,8 13,4 13,7 13,9 14,2 14,7 72,3 72,9 73,3 73,9 75,2 53,7 54,2 54,4 55,0 55,9 13,8 14,4 14,1 14,7 15,2 70,3 70,8 71,4 71,6 73,1 52,0 52,1 52,5 52,7 53,9 13,1 13,3 13,6 13,9 14,4 72,5 73,1 73,5 73,0 74,0 54,3 54,3 54,6 54,1 55,0 14,5 14,8 14,8 14,4 14,8 72,6 73,2 73,6 73,5 74,7 54,5 54,8 54,9 54,6 55,6 14,8 15,0 15,1 14,8 15,2 71,6 72,5 72,6 72,6 74,4 53,3 53,8 53,8 54,0 55,3 14;0 14,1 14,2 14,6 14,9 70,8 71,6 72,5 73,1 74,0 52,6 53,0 53,6 54,1 54,8 13,6 13,7 14,0 14,2 14,8 71,5 72,2 72,5 72,7 74,3 53,2 53,7 53,7 53,8 55,1 14,2 14,5 14,4 14,4 15,0 71,8 72,2 72,8 72,6 74,3 53,3 53,6 54,4 54,0 55,2 14,7 14,5 15,0 14,5 15,1 71,4 71,5 71,9 72,2 74,2 53,1 52,9 53,4 53,7 55,0 14,2 14,3 14,4 14,6 15,1 71,4 72,0 73,1 73,9 75,2 53,4 53,5 54,5 55,1 56,1 14,1 14,3 14,7 15,0 15,3 72,2 73,1 73,6 74,3 75,3 53,7 54,3 54,8 55,4 56,1 14,2 14,5 14,8 15,1 15,4 73,0 74,5 74,7 74,7 75,8 54,8 56,0 55,9 56,1 56,7 15,3 16,1 16,2 15,9 16,0 72,4 73,5 74,0 74,5 75,3 54,3 54,9 55,3 55,6 56,3 14,9 15,1 15,2 15,4 15,6 71,3 72,0 72,5 73,1 74,5 53,2 53,3 53,9 54,3 55,4 13,8 13,9 14,4 14,4 14,9 72,8 73,6 73,3 73,9 75,0 54,4 54,8 54,7 55,1 55,8 14,5 14,9 15,1 14,9 15,1 71,0 71,9 72,5 72,8 73,9 53,0 53,6 53,8 54,0 54,9 13,9 14,0 14,3 14,3 14,7 70,4 71,6 71,8 71,7 73,7 52,4 53,0 53,1 53,2 54,5 13,6 14,1 14,0 14,1 14,4 68,0 68,9 69,4 70,1 70,8 50,3 50,7 51,0 51,6 52,3 12,4 12,6 13,2 13,0 13,5 Kvinner Females Hele landet 01 Østfold 02 Akershus 03 Oslo 04 Hedmark 05 Oppland 05 Buskerud 07 Vestfold 08 Telemark 09 Aust-Agder 10 Vest-Agder 11 Rogaland 12 Hordaland 14 Sogn og Fjordane 15 More og Romsdal 16 Sør-Trøndelag 17 Nord-Trøndelag Nordland 19 Troms 20 Finnmark 77,7 78,7 79,5 79,7 80,4 58,9 59,7 60,5 60,6 61,1 17,1 17,8 18,5 18,7 19,0 76,8 78,3 78,9 79,2 79,9 58,1 59,2 59,7 60,1 60,5 16,3 17,2 18,0 18,2 18,5 77,5 78,7 79,7 80,1 80,5 58,5 59,6 60,5 60,8 61,1 16,5 17,4 18,5 18,7 18,9 77,8 78,0 78,9 78,5 79,4 58,8 58,9 59,6 59,3 60,0 17,2 17,7 18,2 18,1 18,4 77,2 78,3 78,9 79,2 79,8 58,7 59,3 59,9 60,0 60,6 16,8 17,4 17,9 18,2 18,5 77,7 78,6 79,8 79,4 80,0 59,1 59,9 60,7 60,4 60,8 17,1 17,8 18,5 18,5 18,8 77,7 78,1 79,1 79,5 80,2 58,9 59,2 60,1 60,3 60,9 17,0 17,2 18,2 18,4 18,9 77,7 78,5 79,4 79,3 80,5 58,9 59,3 60,3 60,1 61,0 17,1 17,5 18,3 18,4 18,8 77,7 79,1 79,3 79,5 80,3 59,0 60,1 60,3 60,5 60,9 17,0 18,0 18,3 18,4 18,7 78,4 79,0 79,3 79,6 80,4 59,6 60,0 60,7 60,5 61,2 17,7 18,1 18,9 18,8 19,0 78,0 78,6 79,4 80,3 80,7 59,3 59,7 60,6 61,2 61,4 17,3 17,6 18,7 19,3 19,5 77,9 78,9 79,5 80,3 81,0 59,0 59,8 60,6 61,1 61,6 17,3 17,9 18,7 19,2 19,4 78,4 79,6 80,4 80,8 81,6 59,4 60,5 61,2 61,7 62,1 17,3 18,2 18,9 19,4 19,9 78,9 80,1 81,4 81,5 81,8 60,1 61,2 62,1 62,1 62,4 17,8 18,9 19,4 19,7 20,0 78,9 79,9 80,5 81,0 81,4 60,0 61,0 61,6 61,8 62,2 17,8 18,7 19,3 19,5 19,7 77,5 78,2 79,5 79,5 80,0 58,8 59,4 60,5 60,4 60,7 16,9 17,6 18,4 18,4 18,6 77,9 79,0 79,9 80,2 80,7 59,0 60,0 60,9 61,2 61,4 17,0 17,9 18,7 18,8 19,0 77,4 78,9 79,6 79,8 80,5 58,7 60,1 60,4 60,6 61,2 16,8 17,9 18,5 18,6 19,0 76,7 78,6 79,7 79,6 80,4 58,2 59,6 60,5 60,6 61,2 16,4 17,8 18,3 18,5 19,0 76,2 77,1 78,3 78,1 78,7 57,8 58,3 59,4 59,0 59,7 15,8 16,7 17,5 16,7 17,9 10 Aktuelle befolkningstall 6/97

11 Døde pr fodte Deaths per births Døde pr levendefødte Deaths per i 000 live births Dødfødte + 4 ukerdøde under Under Under Under under 1 år aft 1 uke 24 timer 1 uke 4 uker 4 weeks- under 1 år Ar' Dødfødte' Perinatal Under Under Under under Under 1 Year' Stillbirths2mortality 24 hours 1 week 4 weeks 1 year year, total ,3 24,5 5,8 10,4 12,4 7,5 19, ,4 22,5 5,7 10,2 12,0 5,1 17, ,1 20,1 5,3 9,1 10,3 3,6 13, ,1 16,4 4,5 7,4 8,4 3,2 11, ,1 12,0 2,8 4,9 5,9 3,2 9, ,7 9,5 2,3 3,8 4,6 3,5 8, ,4 7,8 2,2 3,3 4,2 3,7 7, ,3 7,0 31,3 2,7 3,4 1,9 5, ,8 8,0 2,1 3,3 4,2 3,7 7, ,2 7,9 2,3 3,7 4,7 3,7 8, ,3 7,9 2,3 3,6 4,5 3,8 8, ,5 7,6 2,1 3,1 3,9 4,0 7, ,3 7,5 2,0 3,2 3,9 3,1 7, ,6 7,4 1,7 2,7 3,7 2,7 6, ,3 7,4 1,8 3,1 3,8 2,1 5, ,2 6,9 1,7 2,7 3,5 1,7 5, ,5 7,5 1,8 3,0 3,6 1,6 5, ,9 6,1 31,1 2,2 2,7 1,4 4, ,5 6,5 3 1, 0 2,0 2,5 1,5 4,0 ' Åregjennomsnitt for femårsperiodene. For årene ( for femårsperiodene) er tallene hentet fra NOS Helsestatistikk. 2 Fodte uten liv med oppgitt svangerskapstid 28 uker og over. Født og død samme dato. Annual average for the five-year periods. The figures are based on NOS Health Statistics for the years ( for the five-year periods). 2 Fetal deaths with reported period of gestation 28 weeks and over. 3 Born and dead at the same date, Aktuelle befolkningstall 6/97 11

12 Døde i forste leveår pr levendefødte Deaths under 1 year per live births Hele landet = 100 The whole country = 100 Nr. Fylke No. County Hele landet The whole country 13,9 11,6 9,0 8,1 7,8 5,2 01østfold 13,8 11,1 7,3 6,7 6,8 5,1 02 Akershus 13,1 9,2 8,2 6,4 6,7 4,4 03 Oslo 13,1 10,8 7,9 7,1 7,5 5,3 04 Hedmark 13,7 12,5 8,3 8,0 6,9 6,5 05 Oppland 12,9 14,0 12,4 8,2 7,8 6,2 06 Buskerud 13,6 11,4 9,4 8,5 8,4 6,0 07 Vestfold 13,5 11,4 9,1 7,2 7,3 3,7 08 Telemark 12,6 12,9 10,5 9,2 7,7 4,4 09 Aust-Agder 15,5 10,5 8,6 9,8 10,4 6,1 10 Vest-Agder 15,1 11,2 10,3 9,7 9,8 4,8 11Rogaland 13,9 11,7 9,5 9,9 8,5 5,1 12 Hordaland 11,6 9,7 8,4 7,4 7,9 4,4 14 Sogn og Fjordane 14,3 11,5 9,6 6,6 6,2 3,5 15 More og Romsdal 14,8 11,9 8,5 8,1 6,5 6,1 16Sør-Trøndelag 14,8 13,2 10,9 9,6 7,6 5,5 17 Nord-Trøndelag 12,0 11,0 8,8 10,6 9,0 5,3 18 Nordland 15,4 13,5 10,3 7,2 7,7 6,5 19 Troms 17,4 13,8 9,1 7,2 8,8 4,6 20 Finnmark 19,3 16,0 11,4 9,5 9,1 9, Aktuelle befolkningstall 6/97

13 Levende ved alder x Survivors at age x X Døde i aider x til x+1 Deaths at age x to x+7 d x Forventet gjenstående levetid ved alder x Expectation of life at age x o ex Dødssannsynlighet for alder x. Promille (Glattet) Probability of death at age x. Per (Graduated) q x Dødssannsynlighet for alder x. Promille (Uglattet) Probability of death at age x. Per i 000 (Ungraduated) q x Alder x Age x Menn Males Kvinner Females K K K M K ,37 81,07 4,75 3,82 4,75 3, ,73 80,38 0,29 0,10 0,29 0, ,75 79,39 0,29 0,14 0,39 0, ,77 78,40 0,28 0,15 0,22 0, ,79 77,41 0,20 0,12 0,25 0, ,81 76,42 0,19 _ 0,13 0,13 0, ,82 75,43 0,16 0,10 0,16 0, ,83 74,43 0,15 0,08 0,13 0, ,84 73,44 0,15 0,06 0,24 0, ,85 72,44 0,14 0,04 0,11 0, ,86 71,45 0,14 0,03 0,11 0, ,87 70,45 0,15 0,07 0,19 0, ,88 69,46 0,15 0,09 0,11 0, ,89 68,46 0,25 0,15 0,26 0, ,91 67,47 0,31 0,19 0,30 0, ,93 66,48 0,38 0,23 0,33 0, ,95 65,50 0,46 0,26 0,63 0, ,98 64,52 0,53 0,25 0,40 0, ,01 63,53 0,65 0,27 0,66 0, ,05 62,55 0,76 0,32 0,65 0, ,09 61,57 0,78 0,28 0,87 0, ,13 60,59 0,82 0,28 0,99 0, ,18 59,60 0,78 0,24 0,79 0, ,22 58,62 0,83 0,23 0,61 0, ,26 57,63 0,87 0,23 0,83 0, ,31 56,64 0,92 0,26 0,91 0, ,35 55,66 1,05 0,29 1,29 0, ,41 54,68 1,09 0,37 1,04 0, ,46 53,70 1,03 0,37 0,99 0, ,51 52,72 1,05 0,40 1,13 0, ,56 51,74 1,04 0,40 0,82 0, ,61 50,76 1,09 0,42 1,05 0, ,66 49,78 1,10 0,45 1,40 0, ,70 48,80 1,03 0,50 1,02 0, ,75 47,82 1,07 0,54 1,00 0, ,79 46,85 1,07 0,60 0,98 0, ,84 45,88 1,16 0,63 0,95 0, ,89 44,91 1,26 0,79 1,53 0, ,94 43,94 1,44 0,95 1,51 0, ,99 42,98 1,54 0,97 1,57 1, ,05 42,02 1,58 1,05 1,30 1, ,11 41,07 1,64 1,07 2,01 0, ,17 40,11 1,81 1,19 1,52 0, ,23 39,16 2,06 1,20 1,97 1, ,30 38,20 2,32 1,30 2,46 1, ,37 37,25 2,47 1,47 2,58 1, ,45 36,31 2,72 1,64 2,86 1, ,54 35,37 3,10 1,83 2,85 1, ,63 34,43 3,41 2,18 3,19 1, ,73 33,50 3,85 2,39 3,83 2,55 Metode for beregning av tabellene er vist i vedlegg 1 i NOS B 791 Befolkningsstatistikk Oversikt ' The way of calculating the tables is shown in annex 7 in NOS B 797 Population Statistics Survey Aktuelle befolkningstall 6/97 13

14 Levende ved alder x Survivors at age x Døde i alder x til x+1 Deaths at age x to x+7 Forventet gjenstående levetid ved alder x Expectation of life at age x Dødssannsynlighet for alder X. Promille (Glattet) Probability of death at age x. Per i 000 (Graduated) Dødssannsynlighet for alder x. Promille (Uglattet) Probability of death at age x. Per (Ungraduated) Aider x Age x x Menn Males o d e x x q x q x Kvinner Females K K M K ,84 32,58 4,24 2,74 4,87 2, ,96 31,67 4,59 2,94 4,24 3, ,08 30,76 5,05 3,30 5,06 2, ,21 29,86 5,19 3,55 5,05 3, ,34 28,97 5,37 3,88 5,55 3, ,47 28,08 5,77 4,07 6,43 4, ,60 27,19 6,54 4,40 5,60 4, ,74 26,31 7,51 4,69 7,34 4, ,90 25,43 8,99 4,87 8,68 4, ,09 24,55 10,25 5,24 11,21 5, ,29 23,68 11,85 5,68 11,38 5, ,52 22,81 12,63 6,28 13,75 5, ,75 21,95 13,64 7,19 12,65 7, ,99 21,11 14,82 8,03 15,22 7, ,24 20,28 16,05 8,97 14,85 9, ,49 19,45 17,75 9,78 18,95 10, ,76 18,64 19,86 10,51 20,12 10, ,05 17,83 21,99 11,81 20,94 11, ,36 17,04 24,95 12,74 25,70 12, ,69 16,25 27,51 14,05 26,93 14, ,03 15,48 31,07 15,66 31,45 16, ,40 14,72 35,38 17,28 35,57 16, ,80 13,97 39,04 18,68 38,13 19, ,22 13,22 44,50 21,22 44,84 21, ,67 12,50 48,86 23,98 49,55 23, ,14 11,79 53,52 27,79 52,21 26, ,63 11,12 58,65 30,42 61,97 33, ,14 10,45 62,98 34,01 60,34 33, ,65 9,80 69,71 38,35 69,71 39, ,19 9,17 76,52 43,53 76,40 39, ,74 8,57 83,18 49,76 82,50 51, ,31 7,99 93,72 57,61 97,40 58, ,91 7,45 103,42 65,05 99,17 66, ,53 6,93 113,30 73,48 112,44 74, ,17 6,44 125,34 81,79 130,55 81, ,84 5,97 135,91 92,17 133,78 89, ,53 5,52 148,94 103,48 146,71 104, ,23 5,10 162,20 117,88 166,05 118, ,95 4,72 176,41 132,70 170,96 133, ,69 4,36 191,04 147,37 193,65 147, ,45 4,03 205,78 164,52 209,68 169, ,21 3,73 224,50 183,12 221,64 180, ,99 3,45 242,80 201,01 233,06 206, ,79 3,19 260,53 220,72 267,98 212, ,60 2,96 283,81 241,24 282,86 230, ,43 2,74 300,66 260,66 300,86 270, ,26 2,53 324,38 283,77 339,87 287, ,11 2,33 349,05 309,27 338,19 318, ,97 2,15 371,60 333,66 401,54 339, ,83 1,97 390,35 361,54 322,58 317,16 ' Metode for beregning av tabellene er vist i vedlegg 1 i NOS B 791 Befolkningsstatistikk Oversikt The way of calculating the tables is shown in annex 1 in NOS B 791 Population Statistics Survey Aktuelle befolkningstall 6/97

15 A-BLAD Returadresse: Statistisk sentralbyrå Postboks 8131 Dep. N-0033 Oslo Publikasjonene kan bestilles fra: Statistisk sentralbyrå Salg- og abonnementservice Postboks 8131 Dep. N-0033 Oslo Telefon: Telefaks: OW Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

Døde Aktuelle befolkningstall. 13. august 1999

Døde Aktuelle befolkningstall. 13. august 1999 3. august 999 Aktuelle befolkningstall Døde 998 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 0 99 Aktuelle befolkningstall I "Aktuelle befolkningstall"

Detaljer

Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand. 1. januar 1999

Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand. 1. januar 1999 3. mai 999 Aktuelle befolkningstall Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand.. januar 999 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 7 99 Aktuelle

Detaljer

Fødte Aktuelle befolkningstall. 3. juli 1998

Fødte Aktuelle befolkningstall. 3. juli 1998 3. juli 998 Aktuelle befolkningstall Fødte 997 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 4 98 Aktuelle befolkningstall I "Aktuelle befolkningstall"

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

Aktuelle befolkningstall. Fødte august 2000

Aktuelle befolkningstall. Fødte august 2000 . august 2000 Aktuelle befolkningstall Fødte 999 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 7 2000 Aktuelle befolkningstall I "Aktuelle befolkningstall"

Detaljer

Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand. 1. januar 1998

Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand. 1. januar 1998 6. oktober 998 Aktuelle befolkningstall Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand.. januar 998 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 6 98

Detaljer

DØDELIGHETEN OMKRING FØDSELEN OG I FØRSTE LEVEÅR 1971-1980

DØDELIGHETEN OMKRING FØDSELEN OG I FØRSTE LEVEÅR 1971-1980 STATISTISKE ANALYSER 52 DØDELIGHETEN OMKRING FØDSELEN OG I FØRSTE LEVEÅR 1971-1980 FOETAL AND INFANT MORTALITY 1971-1980 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1984 ISBN 82-537-2064-5 ISSN 0333-0621

Detaljer

Aktuelle befolkningstall. Familier og barn 1. januar desember 2000

Aktuelle befolkningstall. Familier og barn 1. januar desember 2000 8. desember 000 Aktuelle befolkningstall Familier og barn. januar 000 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 000 Aktuelle befolkningstall I "Aktuelle

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Finn Gjertsen 1, 2 27 1 Divisjon for psykisk helse Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

3/97. Fødte Aktuel le befolkningstall. Statistisk sentralbyrå ber. 9. juni 1997

3/97. Fødte Aktuel le befolkningstall. Statistisk sentralbyrå ber. 9. juni 1997 9. juni 1997 Aktuel le befolkningstall Fødte 1 990 a n n Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 3/97 Aktuelle befolkningstall I "Aktuelle befolkningstall"

Detaljer

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2012 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 14. desember 2012. Alle tall og beregninger

Detaljer

Estimert innsamlet beløp husvis pr

Estimert innsamlet beløp husvis pr Estimert innsamlet beløp husvis pr.26.4.212 Antall Estimerte Innsamlede Estimert Antall faste innsamlings- gaver totalt innsamlede Fylker medlemmer givere beløp FG så langt i år beløp 1 Østfold 18 71 19

Detaljer

Flyttinger Aktuelle befolkningstall. 12. november 1998

Flyttinger Aktuelle befolkningstall. 12. november 1998 2. november 998 Aktuelle befolkningstall Flyttinger 997 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 7 98 Aktuelle befolkningstall I "Aktuelle befolkningstall"

Detaljer

Demografisk analyse 3 Dødelighet

Demografisk analyse 3 Dødelighet Demografisk analyse 3 Dødelighet Nico Keilman Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2013 Forelesninger demografisk analyse Pensum: Population Handbook http://www.prb.org/publications/reports/2011/prb-populationhandbook-2011.aspx

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 22.1.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 25.8.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Økende antall, avtakende vekst

Økende antall, avtakende vekst Uføreytelser pr. 3 september 27 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no. Økende antall, avtakende

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 27.1.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. mars 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. mars 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. mars 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 16.6.29. // NOTAT Økning i antall mottakere av uføreytelser

Detaljer

Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 2 Folkemengdens bevegelse

Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 2 Folkemengdens bevegelse Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 2 Folkemengdens bevegelse 20.02.2014 Kapittel 2 Folkemengdens bevegelse I dette kapitlet finnes blant annet tabeller for: Fødte og døde i Oslo Inn- og utflytting,

Detaljer

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl,

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. desember 29 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, 4.2.21. // NOTAT Antall uføre øker fortsatt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 26.8.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 3. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 3. kvartal 2015 Vegdirektoratet, oktober 2015 Knut Opeide i vegtrafikken i vegtrafikken-3.kvartal 2015 i vegtrafikken Vegdirektoratet, oktober 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte trafikanter per

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning,

Analyse av nasjonale prøver i regning, Analyse av nasjonale prøver i regning, 2008 2010 Denne analysen fremstiller nasjonale, fylkesvise og kommunale endringer i resultater fra nasjonale prøver i regning for 2008 til 2010. Det presenteres også

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 27.06.05 01.07.05 08.08.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold

Detaljer

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 31. mars 21 Notatet er skrevet av Therese Sundell..21. // NOTAT Svak økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning

Detaljer

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 3. juni 21 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl 26.8.21. // NOTAT Økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning i

Detaljer

Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 2 Folkemengdens bevegelse

Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 2 Folkemengdens bevegelse Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 2 Folkemengdens bevegelse 03.12.2014 Kapittel 2 Folkemengdens bevegelse I dette kapitlet finnes blant annet tabeller for: Fødte og døde i Oslo Inn- og utflytting,

Detaljer

FRUKTBARHET OG DØDELIGHET I NORGE

FRUKTBARHET OG DØDELIGHET I NORGE RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 89/17 FRUKTBARHET OG DØDELIGHET I NORGE 1771-1987 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1989 ISBN 82-537-2840-9 ISSN 0332-8422 EMNEGRUPPE 21 Befolkning ANDRE EMNEORD

Detaljer

Om tabellene. Juni 2014

Om tabellene. Juni 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 009-00 Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for avgangskullet fra grunnskolen våren 00. Datagrunnlaget for analysene tilsvarer datagrunnlaget

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

Svenn-Erik Mamelund og Jens-Kristian Borgan

Svenn-Erik Mamelund og Jens-Kristian Borgan 96/9 Rapporter Reports Svenn-Erik Mamelund og Jens-Kristian Borgan Kohort- og periodedødelighet i Norge 1846-1994 Cohort and Period Mortality in Norway 1846-1994 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

Detaljer

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994 Bygginfo 1. juni 1994 6/94 Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994 Mye boligrehabilitering Ordretilgangen på rehabilitering av boligbygg økte kraftig både i 4. kvartal 1993 og nå i 1. kvartal 1994

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

OVERSIKT. Økt igangsetting av yrkesbygg. Stabile byggekostnader. Liten prisvekst på trevarer

OVERSIKT. Økt igangsetting av yrkesbygg. Stabile byggekostnader. Liten prisvekst på trevarer OVERSIKT Økt igangsetting av yrkesbygg. Mens nedgangen i byggingen fortsetter også i 1993, er det en oppgang når det gjelder igangsatte yrkesbygg i årets to første måneder. Bruker vi "bygg under arbeid"

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2016

Om tabellene. Oktober 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. September 2016

Om tabellene. September 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

Om tabellene. Januar 2018

Om tabellene. Januar 2018 Sesongjusterte hovedtall om arbeidsmarkedet. 2018 Om tabellene 2018 Alle tallene i disse tabellene er sesongjustert. "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert

Detaljer

Om tabellene. August 2016

Om tabellene. August 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Juli 2015

Om tabellene. Juli 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Januar 2017

Om tabellene. Januar 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. Mai 2017

Om tabellene. Mai 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. September 2017

Om tabellene. September 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. November 2017

Om tabellene. November 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. Mars 2017

Om tabellene. Mars 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2017

Om tabellene. Oktober 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er:

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er: 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene fram mot 224. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAI-register,

Detaljer

OMNIBUS UKE Greenpeace Periode Sitat for media: Innhold

OMNIBUS UKE Greenpeace Periode Sitat for media: Innhold OMNIBUS UKE 9 2004 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start Avsluttet 21.feb 24.feb Antall respondenter 1292

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe Analyse Simen Fjeld

Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe Analyse Simen Fjeld OMNIBUS UKE 33 2006 - Østlandssendingen Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe KTM@Visendi.no Analyse Simen Fjeld Simen.Fjeld@Visendi.no Periode Start 12.08.2006 Avsluttet 15.08.2006 Antall respondenter

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Utviklingstrekk som er relevant for frivillighet. Anni Skipstein, Folkehelseanalytiker, Østfold fylkeskommune

Utviklingstrekk som er relevant for frivillighet. Anni Skipstein, Folkehelseanalytiker, Østfold fylkeskommune Utviklingstrekk som er relevant for frivillighet Anni Skipstein, Folkehelseanalytiker, Østfold fylkeskommune Østfold det glemte fylket? «Tilstanden» i Østfold Inntektssystemet Østfold sett fra utsiden

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Foto: Knut Opeide Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte

Detaljer

OSEAN Framdriftsrapport. Per 31. oktober 2014

OSEAN Framdriftsrapport. Per 31. oktober 2014 OSEAN Framdriftsrapport Per 31. oktober 214 Antall legekontor med OSEAN Planlagt totalt Resultat Måloppnåelse 1644 1) 141 2) 77% 3) 1) Tall per 31.1 er basert på kundelister fra leverandørene. Dette gir

Detaljer

NRK undersøker utfordringer knyttet til RoP-pasienter. 1. I hvilket fylke ligger kommunen:

NRK undersøker utfordringer knyttet til RoP-pasienter. 1. I hvilket fylke ligger kommunen: NRK undersøker utfordringer knyttet til RoP-pasienter. I hvilket fylke ligger kommunen: 0 9 8 7 6 5 8.% 9.% 8.7%.8% 6.%.8% 6.% 7.8% 5.%.%.8%.5%..% 5.% 5.%.8%.9% 0.% 5 6 7 8 9 0 5 6 7 8 9 Østfold Akershus

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Trafikksikkerhet i vegtrafikken 1. kvartal 2016 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 532 Knut Opeide Statens vegvesens rapporter NPRA reports

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 4 Materiale og metode... 5 Resultater... 7

INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 4 Materiale og metode... 5 Resultater... 7 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning...4 2 Materiale og metode...5 2.1 Datagrunnlaget...5 2.2 Definisjoner...6 2.3 Statistiske analyser...6 3 Resultater...7 3.1 Utførte svangerskapsavbrudd...7 3.2 Svangerskapsavbrudd

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Supplerende tildelingsbrev

Supplerende tildelingsbrev Side 1/5 Vår dato: 27.06. Vår referanse: 2016/9010 Tabell 1 Kapittel 225 Tiltak i Grunnopplæringen 63 Tilskudd til samisk i grunnopplæringen 63.11 Tilskudd til grunnskoler i samiske distrikter Post 63.11

Detaljer

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Eksporten av tjenester var 50 mrd. kroner i 3. kvartal i år, 3,3 prosent lavere enn samme kvartal i fjor. Tjenesteeksporten har utviklet seg svakt det siste året. Tjenester

Detaljer

Utviklingen i antall uførepensjonister, 31. mars 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i antall uførepensjonister, 31. mars 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i antall uførepensjonister, 31. mars 2011 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 30.6.2011. // NOTAT I dette notatet omtaler

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Dødelighet og dødelighetstabell

Dødelighet og dødelighetstabell Dødelighet og dødelighetstabell Nico Keilman Demografi grunnemne ECON 1710 Høst 2010 Oversikt dagens forelesning summarisk dødsrate alders- og kjønnsspesifikke dødsrater dødssannsynlighet dødelighetstabell

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Trafikksikkerhet Dato: 30.01. 2017 Drepte i vegtrafikken Årsrapport 2016 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 409 Knut Opeide Statens vegvesens

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. mars 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. mars 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. mars 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 24.4.28. // NOTAT Økning i antall mottakere av uføreytelser

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2011

Analyse av nasjonale prøver i regning 2011 Analyse av nasjonale prøver i regning Denne analysen omhandler nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater for nasjonale prøver i regning på., 8. og 9. trinn for. Sammendrag Guttene presterer noe bedre

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Transportavdelingen Trafikksikkerhet 22.01.2018 Drepte i vegtrafikken Årsrapport STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 395 Knut Opeide Statens vegvesens rapporter NPRA reports Norwegian Public

Detaljer

Prosjektledersamling overgangsprosjektet

Prosjektledersamling overgangsprosjektet Kjetil Helgeland, Utdanningsdirektoratet Fornebu, 1 100 100 90 90 80 80 70 70 60 50 40 40 30 30 20 20 10 10 10 0 0 Elever Elever og og og lærlinger lærlinger som som fullfører fullfører og og og består

Detaljer

Dødelighet og dødelighetstabell

Dødelighet og dødelighetstabell Dødelighet og dødelighetstabell Nico Keilman Demografi grunnemne ECON 1710 Høst 2011 Oversikt dagens forelesning summarisk dødsrate alders- og kjønnsspesifikke dødsrater dødssannsynlighet dødelighetstabell

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. mai 2016

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. mai 2016 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 01.01.16 01.02.16 01.03.16 01.04.16 01.05.16 Endring siste måned Endring i år 01 Østfold 20 516 20 568 20 616 20 622 20 700 78 184 02 Akershus 24 601 24 642

Detaljer

Gjennomgang av utvalgte standardstatistikk kuber. Forslag til enkelte endringer

Gjennomgang av utvalgte standardstatistikk kuber. Forslag til enkelte endringer Gjennomgang av utvalgte standardstatistikk kuber Forslag til enkelte endringer Standardstatistikk: tall basert på mors bofylke Standardstatistikk total 39 tabeller, hvor mange variabler er basert på koding

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Trafikksikkerhet 21.08.2017 i vegtrafikken 2. kvartal 2017 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 432 Knut Opeide Statens vegvesens rapporter NPRA

Detaljer

3. Behov for årsverk og ansettelser fram mot Alle sektorer.

3. Behov for årsverk og ansettelser fram mot Alle sektorer. 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KSregionene fram mot 2026. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAIregister,

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Trafikksikkerhet 20.07.2016 i vegtrafikken 2. kvartal 2016 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 633 Knut Opeide Statens vegvesens rapporter NPRA

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet august 2010

Hovedtall om arbeidsmarkedet august 2010 Arbeids- og velferdsdirektoratet Hovedtall om arbeidsmarkedet august 2010 Tabell 1: Helt arbeidsledige, delvis ledige og ordinære tiltaksdeltakere registrert ved NAV fordelt på kjønn ved utgangen av august

Detaljer

DØDELIGHETEN OMKRING FØDSELEN OG I FØRSTE LEVEÅR 1969-1972

DØDELIGHETEN OMKRING FØDSELEN OG I FØRSTE LEVEÅR 1969-1972 STATISTISKE ANALYSER NR. 15 DØDELIGHETEN OMKRING FØDSELEN OG I FØRSTE LEVEÅR 1969-1972 FETAL AND INFANT MORTALITY 1969-1972 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1975 ISBN

Detaljer

MEF-analyse. 4. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 4. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 4. kvartal MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 4. kvartal - Årssammendrag Statens

Detaljer

Utviklingen for andre halvår 2016 Skrevet av Tor Erik Nyberg,

Utviklingen for andre halvår 2016 Skrevet av Tor Erik Nyberg, NAV VESTFOLD // AVDELING FAG OG SAMFUNN // NOTAT Utviklingen for andre halvår Skrevet av Tor Erik Nyberg, tor.erik.nyberg@nav.no, 13.3.2017. Sammendrag Færre med nedsatt arbeidsevne og arbeidsavklaringspenger

Detaljer

Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer

Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer VEDLEGG Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer Følgende skal beregnes: A: Mulige konsekvenser for fordelingen av distriktsmandatene i hvert fylke Ettersom vi ikke vet hvilke

Detaljer

Vegtrafikkindeksen oktober 2016

Vegtrafikkindeksen oktober 2016 Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen oktober 2016 Det var 0,3 % mindre trafikk i oktober 2016 enn i oktober 2015. Utviklinga hittil i år har vore på 0,4 %. Det var 0,5 % mindre trafikk med lette kjøretøy

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Transportavdelingen Trafikksikkerhet 25.10.2017 i vegtrafikken 3. kvartal 2017 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 495 Knut Opeide Statens vegvesens rapporter NPRA reports Norwegian Public

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. desember 2007 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. desember 2007 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. desember 27 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 7.2.28. // NOTAT Merknad: NAV har foretatt en omlegging

Detaljer

Dødelighet og dødelighetstabell

Dødelighet og dødelighetstabell Dødelighet og dødelighetstabell Nico Keilman Demografi grunnemne ECON 1710 Høst 2014 Oversikt dagens forelesning summarisk dødsrate alders- og kjønnsspesifikke dødsrater dødssannsynlighet dødelighetstabell

Detaljer

Hvor mange blir vi egentlig? Astri Syse Forskningsavdelingen

Hvor mange blir vi egentlig? Astri Syse Forskningsavdelingen Hvor mange blir vi egentlig? Astri Syse Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder Middels innvandring

Detaljer

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Gjennomføring (etter fem år) Andelen som fullfører og består innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden 1994-. For 2010- har andelen

Detaljer

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 2009

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 2009 Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 29 Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for avgangskullet fra grunnskolen våren 29. Datagrunnlaget for analysene tilsvarer datagrunnlaget

Detaljer

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold februar 2013

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold februar 2013 Tabell 1. Arbeidssøkere etter status registrert ved Nav i Østfold i februar 2013 I alt Endring i antall fra samme måned i Helt ledige 4 973 3,6 276 6 herav helt ledige permitterte 152 0,1-98 -39 Delvis

Detaljer

MEF-analyse. 1. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 1. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 1. kvartal 2014 MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 1. kvartal 2014 Statens vegvesen

Detaljer

mai Vegtrafikkindeksen

mai Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen mai Vegtrafikkindeksen mai 2008 Det var 1,7 meir trafikk i mai 2008 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 2,8. Det var 1,5 meir trafikk med lette kjøretøy

Detaljer

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold januar 2013

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold januar 2013 Tabell 1. Arbeidssøkere etter status registrert ved Nav i Østfold i januar 2013 I alt Endring i antall fra samme måned i Helt ledige 5 063 3,6 184 4 herav helt ledige permitterte 135-97 -42 Delvis ledige

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Trafikksikkerhet 01.11.2016 i vegtrafikken 3. kvartal 2016 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 633 Knut Opeide Statens vegvesens rapporter NPRA

Detaljer