Mannlig infertilitet. Infertilitet mannlige årsaker. 14. januar 1992 Belgia (Lancet juli 1992)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mannlig infertilitet. Infertilitet mannlige årsaker. 14. januar 1992 Belgia (Lancet juli 1992)"

Transkript

1 Nan B. Oldereid Overlege dr.med. Reproduksjonsmedisinsk seksjon 10. mai 2012 Infertilitet mannlige årsaker ICSI=mikroinjeksjon 14. januar 1992 Belgia (Lancet juli 1992) Største fremskritt ved infertilitetsbehandling ved mannlig infertilitet? Low sperm count is not a diagnosis, it s a physical sign The whole man, and not just his sperm, are preferred under the diagnostic spotlight ( ESHRE 2012) Mannlig infertilitet Spermatogenese og mannlig reproduksjon Sædanalyser og andre undersøkelser Etiologi ved mannlig infertilitet Behandling Mannlig infertilitet Mannlig årsak til barnløshet Angår omtrent 7% av alle menn Forti & Krausz, JCEM, 1998 Et symptom med mange årsaker ingen diagnose Medfødte/ervervede etiologiske faktorer Oftest uforklarlig 50 80% Baker et al., 1986, Krausz 2011 Hyppigste årsak ved infertilitet Hull et al., 1985 Nan B. Oldereid

2 Mannlig & kvinnelig årsak 20% Kvinnelig årsak 50% Mannlig årsak 30% 17% 27% 15% Årsaker til infertilitet ved IVF-seksjonen Rikshospitalet 31% 15% N=3244 par (2007) 2,2% 29% 19% 31% Mannlig faktor Endometriose Anovulasjon Tubar faktor Uforklarlig Annet Mannlig infertilitet Tilstander som kan behandles: ca.10% Sterilitet som ikke kan behandles: ca.15% Subfertilitet som ikke kan behandles: ca.75% Ref.: Baker 2000, Baillière s Clin Endocrin Metab, 14,409 Assistert befruktning metoden som velges avhenger av sædkvaliteten 6,1% Hvorfor undersøke mannen? Oftest ingen effektiv behandling av mannen MEN: Identifisere menn som kan tilbys effektiv behandling Medisinsk (Operativ) Oppdage sykdom eks. testiscancer Identifisere menn med genetisk årsak til infertilitet Planlegge egnet fertilitets behandling for paret Utredning? Direkte til assistert befruktning? Systematisk utredning Hvis mulig, forklaring på hvorfor graviditet lar vente på seg? Anbefale egnet behandling Ønskelig: Barn på enklest mulig måte! Kvinnens alder og infertilitetsvarighet Utredning og behandling Barnløshet er et par problem 2

3 Spermatogenese Spermiogenese Omtrent 2 måneder Tubuli utgjør normalt 60-80% av volumet Epididymis Ca. 5 meter Modning og lagring av spermiene Transport av spermiene 1 2 uker Male genitalia Female genitala Testis Spermatogenesis Spermiogenesis Epidi Caput Maturation: chromatin - Corpus plasmalemma dymis Cauda cytoplasmic droplet Biochemical changes EJACULATION Vagina Cervix Penetration of cervical mucous Uterus Capasitation Ovi- duct Isthmus Ampulla INSEMINATION Sperm reservoar Capasitation & hyperactivation Penetration of cumulus/corona Bind to zona pellucida Acrosome reaction Penetration of zona pellucida Bind to oolemma Incorporate into the egg Pronucleus Sperm-transport Fertilisation En sædcelles funksjonelle liv Forstyrrelse infertilitet 3

4 Hormonell regulering av testikkel funksjon/spermatogenesen Sæd analyse Eneste test som trenges ved infertilitetsutredning hos alle menn Tidlig i utredning! Sæd parametre Betydelig variasjon Referanse verdier varierer mellom laboratorier Forskjellige teknikker benyttes Basert på forskjellige normal-materiale Reelle regionale forskjeller?? Sædanalyser sædkvalitet? Variasjon: spermie konsentrasjon Beskrivende Ingen funksjonell undersøkelse av spermiene Hva er en normal sædanalyse? Referanseverdier? Oppnåelse av vellykket graviditet WHO laboratory manual for the examination of human semen and sperm-cervical mucus interaction 4. edition, 1999, side 5 4

5 Sædanalyser Relativ høy sensitivitet (89,6%) Diagnostiserer 9 av 10 med sann nedsatt sædkvalitet Lav spesifisitet Ofte falsk positiv unormal test flere tester øker spesifisiteten Sammenheng med abstinenstid Konsentrasjon og volum Vitalitet og motilitet Betydning for fertilitet? Sædanalyse Normale sædparametre ikke gjenta prøven Reduserte sædparametre kontroll Normal variasjon! Sædparametre hos fertile & subfertile : Hva er nødvendig spermiekonsentrasjon for å oppnå graviditet? Sammenheng: infertilitet/fertilitet og sædanalyser Flere infertile menn med subfertile sædparametre MEN: Betydelig overlapp mellom median verdier mellom infertile/fertile: Spermie konsentrasjon + motilitet + morfologi Percent becoming pregnant in a menstrual cycle ml Guzick et al, 2001, NEJM Bonde, JPE et al Lancet 352:

6 Spermieantistoffer Are seminal leukocytes passenger, terrorists, foes or samaritans? Etter infeksjon, postoperativt, idiopatisk Kan redusere spermiemotilitet Kan redusere spermiens fertiliseringsevne Betydning av antistoffer varierer av type og % IgA og IgG Ingen pålitelige tester gir sikker diagnostikk Seminal leukocytes are good samaritans for spermatozoa Barraud-Lange et al., Fertility&Sterility, 6. des Leukocytter i ejakulat ved assistert befruktning: Moderat antall: sannsynligvis fysiologisk og gunstig Høyere antall: ingen betydning vedr fertilisering og % gravide Leukocyter i ejakulatet Positiv : >1mill/ml leukocytter i sædvæske Ved vedvarende leukocytospermi uten symptomer Mikrobiologisk utredning inkl analyse av Chlamydia Urindyrkning Dyrkning av sæd Antibiotika: kun ved symptomer på urogenital infeksjon eller positiv dyrkning (han/henne) Sekret fra Ejakulat Vesicula seminalis 60% 4 Prostata 30% 3 Bulbouretrale kjertler <10% 1 Bitestikkel /spermier få prosent 2 Spermier utgjør 1% 2 6

7 Sædvolumet Lavt sædvolum eller avtagende ejakulatmengde eller anejakulasjon Medikamenter? Diabetes, MS Agenesi av sædblære, obstruktiv prosess? Undersøke for retrograd ejakulasjon Spermier fra urin kan benyttes ved ART»Lav ph Nomenclature related to semen quality only a classification Abnormality No semen (no or retrograde ejaculation) No spermatozoa observed in the ejaculate Number of spermatozoa below lower reference limit Percentage of progressively motile spermatozoa below lower reference limit Percentage of morphologically normal spermatozoa below lower reference limit Description Aspermia Azoospermia Oligozoospermia (mild-moderatesevere) Asthenozoospermia Teratozoospermia Sædanalyser oppsummering Bortsett fra ved sikker azoospermi: Sier lite om forplantningsevnen til den enkelte mann Ingen av parametrene alene eller kombinert skiller mellom infertile/fertile Interaksjon mann kvinnelig partner! MEN: Sier noe om mannens sædkvalitet kan være årsak til parets befruktningsproblem Ytterligere utredning/behandling/genetisk veiledning Viktig for å angi hvilken behandling er best egnet for pasienten/paret Ved lav spermiekonsentrasjon/azoo i gjentatte prøver Klinisk undersøkelse/anamnese Hormonell utredning FSH testosteron LH SHBG prolaktin & andre avhengig av anamnesen Kromosom analyse DNA analyser mikrodelesjon av Y kromosomet? Ved azoospermi & fravær av vas deferens Mutasjoner knyttet til cystisk fibrose genet? CFTR gene 7

8 Ved lav spermiekonsentrasjon (< 5 mill/ml) Ultralyd Testikkel volum >15ml: normal <15ml: indikerer produksjonsproblem Epididymis Ductus deferens Hypospadi/varicocele Hårvekst/skjeggvekst Orchiometer Hvorfor? MEN Vevsforandringer Svulster/kreft Mikroforkalkninger CIS ca. testis? Azoospermi Azoospermi = fravær av spermier i ejakulatet etter undersøkelse av sentrifugert sæd ved minimum to undersøkelser (Willott 1982) Omtrent 1% av alle menn Omtrent 5% av menn i infertile par (Irvine, 1998) Omtrent 10 15% menn med mannlig faktor Non obstruktiv azoospermi Spermier hos ca. 50% Obstruktiv azoospermi Spermier finnes hos nesten alle 8

9 Uthenting av spermier Lokal bedøvelse Vurdering IVF-lab spermier tilstede?? Histologi TESA testikulær spermieaspirasjon TESE testikulær spermieekstraksjon PESA perkutan epididymal sp.-aspirasjon (Mikrodisseksjon) SCO - sertoli cell only Årsaker til mannlig infertilitet Pre testikulære årsaker Hormonalle årsaker Testikulære årsaker Produksjons svikt Post testikulære årsaker Transport problem Normalt vev 9

10 Pre testikulære årsaker Hormonell forklaring Hypogonadotrop hypogonadisme FSH LH testosteron Testikkel størrelse varierer Isolatert eller del av hypothalamisk hypofysær svikt sjelden årsak (1%) Tumor (Hypofysær/hypothalamisk) Postoperativt svikt Medfødt Hypogonadotropic normogonadism Anabole androgene steroider FSH LH /N/ testosteron Vanligvis reversibel azoospermi Testikkelstørrelsen varierer Spermie produksjon vanligvis tilbake etter 6 12 måneder eller lenger Testikulære årsaker Produksjons svikt /N FSH /N LH /N testosteron Testiklene mindre enn normalt Krausz

11 Genetiske årsaker Klinefelter 47XXY Mikrodelesjon av Y- kromosom Testikulære årsaker Medikamenter Salazopyrin (vanligvis reversibel) cytostatika andre? Strålebehandling (Resiprok translokasjon) Feber(reversibel) (Robertsonsk translokasjon) Produksjonsproblem i testikkelen Andre årsaker lokal skade av testiklene Kryptorkisme/retinerte testikler Testikkelkreft Testikkelbetennelse (orkitt) ved kusma etter puberteten Testistorsjon Skade Testikulær dysgenesi syndrom (TDS) Hemmet spermatogenese Spermatogen arrest Sertoli cell only Retentio testis Testikkel kreft Skyldes forhold i fosterlivet?? Sharpe, R. M et al. BMJ 2004;328:

12 Testikulære årsaker Varicocele:? Vurdere behandling dersom Stort årebrokk Ung pasient Redusert spermiekvalitet Forandring over tid? Betydelig redusert spermiekonsentrasjon Hva skjer over tid? J Androl 2010 (Song et al.) 39 pasienter, <5 mill/ml, idiopatisk/genetisk > 6 måneders observasjonstid 18% betydelig redusert konsentrasjon 13% azoospermi, TESE med spermier hos 1/3 Antar regresjon av germinalceller over tid Hos noen? Hvilke? Betydning av livsstilsfaktorer? Betydning av overvekt?? Overvekt reduserer fertilitet Tid til graviditet øker 10kg økning i vekt hos mannen omtrent 10% reduksjon i fertilitet (Sallmén, Epidemiology, 2006) Sammenheng mann kvinne begge er overvektige økt sannsynlighet for infertilitet (Ramlau Hansen, Human Reprod 2007) Nedsatt antall spermier ved BMI 35 (Chavarro F&S 2010) Høyt inntak av mettet fett spermier høyt omega 3 spermier (Attaman HR 2012) 12

13 Betydning av tobakk? Sædceller antall, bevegelig, utseende tilnærmet «ingen» effekt MEN: Tobakksprodukter kan indusere skader på arvestoffet i spermiene (Zenzes et al., Mol Hum Reprod 1999) Post testikulæreårsaker transport problem Medfødt Manglende utvikling (agenesi) av sædledere og/eller epididymis Eks. cystisk fibrose/cbavd Transportproblem: CBAVD congenital bilateral abscence of vas deferens Post testikulære årsaker transport problem 98% av menn med CF er infertile CBAVD CBAVD: ofte mutasjoner i CFTRgenet CBAVD mild CF? Bærerfrekvens 2 3% Henvise genetisk veiledning F508del Cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) Ervervet Sterilisering Kirurgi i bekkenet Infeksjon (tbc, epididymitt) Dysfunksjonell aspermi Spinal lesjon Perifer nevropati Erektil dysfunksjon antidepressiva Retrograd ejakulasjon alfa blokkere, antipsykotika 13

14 Behandling Pre testikulære årsaker (hormonforstyrrelse) Medikamentell behandling sjelden! Slutte med anabole steroider Testikulære årsaker Ingen kausalbehandling Behandle varicocele dersom uttalt Assistert befruktning ofte aktuelt Transport problem Kirurgi benyttes idag sjelden Retrograd: Rinexin (alpha receptor stim) kan forsøkes Nervestimulering Assistert befruktning Diskutere livsstilsfaktorer overvekt/tobakk Husk kryopreservering av spermier: før cytostatika/stråling og omfattende abdominal/urologisk inngrep Mannlig årsak til infertilitet Tilstander som kan behandles: 10% Sterilitet uten noen effektiv behandling: 15% Subfertilitet uten behandling: 75% (Ref. Baker 2000, Baillière s Clin Endocrin Metab,14, 409) Assistert befruktning Assistert reproduksjonsbehandling IVF (in vitro fertilization) ICSI (microinjection) ejakulerte spermier modne spermier fra epididymis (PESA) eller testis (TESA/TESE) Konklusjon mannlig infertilitet Omfatter omtrent 7% av alle menn Sædanalyse begrenset verdi Håper på bedre analysemetoder i fremtiden... Hos de fleste: idiopatisk foreløpig.. Assistert befruktning like god behandling ved mannlig årsak som ved annen infertilitet 14

15 Low sperm count is not a diagnosis, it s a physical sign The whole man, and not just his sperm, are preferred under the diagnostic spotlight ( ESHRE 2012) 15

Mannlig infertilitet. Infertilitet mannlige årsaker. Assistert befruktning metoden som velges avhenger av sædkvaliteten

Mannlig infertilitet. Infertilitet mannlige årsaker. Assistert befruktning metoden som velges avhenger av sædkvaliteten Mannlig infertilitet Infertilitet mannlige årsaker Mannlig årsak til barnløshet Angår omtrent 7% av alle menn Forti & Krausz, JCEM, 1998 Et symptom med mange årsaker ingen diagnose Medfødte/ervervede etiologiske

Detaljer

Mannlig infertilitet. Mannlig subfertilitet. Assistert befruktning metoden som velges avhenger av sædkvaliteten

Mannlig infertilitet. Mannlig subfertilitet. Assistert befruktning metoden som velges avhenger av sædkvaliteten Nan B. Oldereid Overlege dr.med. Reproduksjonsmedisinsk seksjon 23.Mai 2014 Infertilitet fra diagnose til behandling Mannlig subfertilitet Spermatogenese Sædanalyser & andre undersøkelser Årsaksforhold

Detaljer

Mannlig infertilitet. Mannlig subfertilitet. Infertilitet. Assistert befruktning metoden som velges avhenger av sædkvaliteten

Mannlig infertilitet. Mannlig subfertilitet. Infertilitet. Assistert befruktning metoden som velges avhenger av sædkvaliteten Infertilitet fra diagnose til behandling 3. juni 2015 Mannlig & kvinnelig årsak 20% Mannlig årsak 30% Infertilitet 15% Mannlig infertilitet Kvinnelig årsak 50% Årsaker til infertilitet ved IVF-seksjonen

Detaljer

Mannlig subfertilitet/infertilitet. Mannlig subfertilitet. Mannlig infertilitet. Hvorfor undersøke mannen? Infertilitetsutredning inkluderer begge!

Mannlig subfertilitet/infertilitet. Mannlig subfertilitet. Mannlig infertilitet. Hvorfor undersøke mannen? Infertilitetsutredning inkluderer begge! Infertilitet fra diagnose til behandling 25. mai 2016 Bergen Infertilitet 15% Mannlig subfertilitet/infertilitet Nan B. Oldereid, Overlege dr.med. Reproduksjonsmedisinsk seksjon, OUS Mannlig & kvinnelig

Detaljer

Spermatogenese testis

Spermatogenese testis Mannlig & kvinnelig årsak 20% Mannlig årsak 30% 15% Mannlig infertilitet patogenese og klinisk diagnose Kvinnelig årsak 50% Årsaker til infertilitet ved IVF-seksjonen Rikshospitalet 31% 15% N=3244 par

Detaljer

Håndbok for sædanalyse Nivå - dokument nr.: 2-KKL.IVF.8.02 Utarbeidet av:

Håndbok for sædanalyse Nivå - dokument nr.: 2-KKL.IVF.8.02 Utarbeidet av: Nivå - dokument nr.: Utarbeidet av: Stikkord: [] Kvinneklinikken Seksjon for barnløshet og assistert befruktning Versjon: 9.00 Gyldig fra: 24.08.2010 Fagansvarlig: Godkjent av: 1. Introduksjon. Formålet

Detaljer

Vedrørende uthenting av sædceller fra testikler og bitestikler

Vedrørende uthenting av sædceller fra testikler og bitestikler Sosial- og helsedirektoratet Pb 8054 Dep 0031 Oslo Deres ref.: 03/5370/T/TS/VDA Vår ref.: 1998/039 006 Dato: 04.03.2004 Vedrørende uthenting av sædceller fra testikler og bitestikler Vi viser til brev

Detaljer

Infertilitet Utredning og behandling

Infertilitet Utredning og behandling Historikk Infertilitet Utredning og behandling Knut Hofft Kierulf Fertilitetsseksjonen, St Olavs Hospital Kurs Trondheim 230514 1978 første barnet etter assistert befruktning født i England 1984 første

Detaljer

Vår ref: 621.07/05-004 Deres ref: 07/371- Dato: 23.03.2007. Vedrørende vurdering av metode for uthenting av spermier fra testikkel eller bitestikkel

Vår ref: 621.07/05-004 Deres ref: 07/371- Dato: 23.03.2007. Vedrørende vurdering av metode for uthenting av spermier fra testikkel eller bitestikkel Sosial- og helsedirektoratet Avd. bioteknologi og generelle helselover Pb. 7000 St. Olavs plass 0130 Oslo Vår ref: 621.07/05-004 Deres ref: 07/371- Dato: 23.03.2007 Vedrørende vurdering av metode for uthenting

Detaljer

Mannlighetens medisin Trine B. Haugen Side 281. Hva forteller en sædanalyse? Lars Björndahl, Trine B. Haugen Side 320 3

Mannlighetens medisin Trine B. Haugen Side 281. Hva forteller en sædanalyse? Lars Björndahl, Trine B. Haugen Side 320 3 MEDISIN OG VITENSKAP Tema Andrologi Sykdommer og helseproblemer som er spesifikke for menn, berører mange spesialiteter og fagområder alt fra endokrinologi, urologi, gynekologi og dermatologi til psykiatri

Detaljer

TEST AV SÆDKVALITET. Resultatvindu. Kontrollvindu. Testbrønn HJEMMETEST. Glidelokk

TEST AV SÆDKVALITET. Resultatvindu. Kontrollvindu. Testbrønn HJEMMETEST. Glidelokk TEST AV SÆDKVALITET Resultatvindu Kontrollvindu Testbrønn Glidelokk HJEMMETEST ! Før du tar testen, bør du: Når kan du teste sædkvaliteten? Lese bruksanvisningen nøye Sørge for at pakkens innhold har romtemperatur

Detaljer

Infertilitet Hvilke muligheter og utfordringer har vi?

Infertilitet Hvilke muligheter og utfordringer har vi? Infertilitet Hvilke muligheter og utfordringer har vi? Ritsa Storeng, dr. philos., Seniorforsker Nasjonalt kompetansetjeneste for kvinnehelse Kvinne- og barneklinikken Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet

Detaljer

1) Kan innføring av mikroinjeksjon ansees som forskning på befruktede egg?

1) Kan innføring av mikroinjeksjon ansees som forskning på befruktede egg? 5. mai 1995 uttaler Bioteknologinemnda: Spørsmål vedrørende mikroinjeksjonsbehandling i Norge. I brev fra Sosial-og helsedepartementet datert 12.12. 94 blir Bioteknologinemnda bedt om å vurdere spørsmål

Detaljer

ASSISTERT BEFRUKTNING

ASSISTERT BEFRUKTNING ASSISTERT BEFRUKTNING(ART) ASSISTERT BEFRUKTNING Shabana Sayed Senior Embryolog &IVF lab ansvarlig Klinikk Hausken Assisted reproductive Technologies/techniques AIH/IUI(Intra uterine insemination/artificial

Detaljer

Måling av kjønnshormoner. Kjønnshormonforstyrrelser menn. Ellen M Haave, Hormonlaboratoriet November 2015

Måling av kjønnshormoner. Kjønnshormonforstyrrelser menn. Ellen M Haave, Hormonlaboratoriet November 2015 Måling av kjønnshormoner Kjønnshormonforstyrrelser menn Ellen M Haave, Hormonlaboratoriet November 2015 Referanseområde, testosteron S Testosteron 18 40 år: 7,2 24 nmol/l S-testosteron 16 nmol/l Testosteronmangel?

Detaljer

Det er mulig å kontakte en privat fertilitetsklinikk uten å ha henvisning fra lege.

Det er mulig å kontakte en privat fertilitetsklinikk uten å ha henvisning fra lege. Hvis du og partneren din har prøvd å få barn i minst ett år uten å lykkes, kan dette skyldes infertilitet. Infertilitet betyr manglende evne til å få barn. Fruktbarhetsproblemer er vanlige, og det er viktig

Detaljer

Svangerskap og fertilitet ved CF. Fagkurs 2013

Svangerskap og fertilitet ved CF. Fagkurs 2013 Svangerskap og fertilitet ved CF Fagkurs 2013 1 Disposisjon I Svangerskap ved CF generelt Utfordringer for helse mor/ barn Informasjon/ planlegging Kontroll og oppfølging II Fertilitet hos menn 2 Statistikk

Detaljer

PCOS. Johan Svartberg Seksjonsoverlege, dr.med. Endokrinologisk seksjon Universitetssykehuset i Nord-Norge

PCOS. Johan Svartberg Seksjonsoverlege, dr.med. Endokrinologisk seksjon Universitetssykehuset i Nord-Norge PCOS Johan Svartberg Seksjonsoverlege, dr.med. Endokrinologisk seksjon Universitetssykehuset i Nord-Norge PCOS introduksjon Polycystisk ovarial syndrom Antas foreligge hos 5-6% av befolkningen (opptil

Detaljer

Assistert befruktning i laboratoriet

Assistert befruktning i laboratoriet Assistert befruktning i laboratoriet Assistert befruktning i Norge Mette Haug Stensen Senior klinisk embryolog Laboratoriesjef @ Oslo 2010: > 23 000 ART barn født 1994: 1/100 barn 2009: 2.9/100 barn Medisinsk

Detaljer

UL scrotum. ! Lege Geir Stene! Drøbak legesenter! ! Mye av innholdet hentet fra foredrag på YouTube foreleser Segundo Cazalis

UL scrotum. ! Lege Geir Stene! Drøbak legesenter! ! Mye av innholdet hentet fra foredrag på YouTube foreleser Segundo Cazalis UL scrotum! Lege Geir Stene! Drøbak legesenter! 2014! Mye av innholdet hentet fra foredrag på YouTube foreleser Segundo Cazalis! Samt NEL og Google bilder 1 ANATOMI scrotum 2 Tunica albuginea = Testikkelens

Detaljer

Fosterdiagnostikk for Huntington. Øivind Braaten, Avdeling for medisinsk genetikk, Oslo universitetssykehus

Fosterdiagnostikk for Huntington. Øivind Braaten, Avdeling for medisinsk genetikk, Oslo universitetssykehus Fosterdiagnostikk for Huntington Øivind Braaten, Avdeling for medisinsk genetikk, Oslo universitetssykehus Undersøkelse i svangerskapet Tre muligheter: Morkakeprøve Sette inn egg som er undersøkt på forhånd

Detaljer

Hiba Mohammed Overlege, KK, NLSH

Hiba Mohammed Overlege, KK, NLSH Hiba Mohammed Overlege, KK, NLSH Introduksjon Manifestasjon og håndtering av akutt abdomen hos gravide og barsel kvinner ligner ikke-gravide kvinner med følgende utfordringer: 1. Fysiologiske og anatomiske

Detaljer

Mannlig infertilitet: Intracytoplasmatisk

Mannlig infertilitet: Intracytoplasmatisk Mannlig infertilitet: Intracytoplasmatisk spermieinjeksjon (ICSI) med spermier uthentet fra bitestikkel eller testikkel Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 7 2007 Systematisk kunnskapsoppsummering Om rapporten:

Detaljer

Kvinnelig infertilitet

Kvinnelig infertilitet Anne K. Omland, Reprod.med. seksjon, Gyn. avd. OUS, RH Infertilitet fra diagnose til behandling 04.05.2011 Kvinnelig infertilitet Litt reproduksjonsfysiologi Utredning Behandling Hypothalamus -hypofyse

Detaljer

Preimplantasjonsdiagnostikk PGD Hvorfor, hvordan, hva får vi vite? Arne Sunde

Preimplantasjonsdiagnostikk PGD Hvorfor, hvordan, hva får vi vite? Arne Sunde Preimplantasjonsdiagnostikk PGD Hvorfor, hvordan, hva får vi vite? Arne Sunde Leder, Fertilitetsseksjonen, St. Olavs Hospital HF, Trondheim Professor II, Cellebiologi, NTNU Genetiske tester før fødsel

Detaljer

Sædanalysen. Fakultet for helsefag, Høgskolen i Oslo og Akershus. Korresponderende forfatter:

Sædanalysen. Fakultet for helsefag, Høgskolen i Oslo og Akershus. Korresponderende forfatter: HOVEDBUDSKAP Sædanalysen utgjør en viktig del av infertilitetsutredningen WHO har utgitt retningslinjer for standardisert sædanalyse og referanseområder for analysesvarene Nøyaktige og reproduserbare resultater

Detaljer

Assistert befruktning - fra eksotisk spissmedisin til hverdagsmedisin (?)

Assistert befruktning - fra eksotisk spissmedisin til hverdagsmedisin (?) Assistert befruktning - fra eksotisk spissmedisin til hverdagsmedisin (?) Arne Sunde Seksjonsleder, Fertilitetsseksjonen St. Olavs Hospital Professor II, Inst. for laboratoriemedisin, Barn og Kvinnesykdommer,

Detaljer

Bekymring 26.10.2011. Barn født per år etter assistert befruktning i Norge 1984-2008. IVF-barn var unaturlige sjeldne..

Bekymring 26.10.2011. Barn født per år etter assistert befruktning i Norge 1984-2008. IVF-barn var unaturlige sjeldne.. Assistert befruktning - fra eksotisk spissmedisin til hverdagsmedisin Arne Sunde Seksjonsleder, Fertilitetsseksjonen St. Olavs Hospital Professor II, Inst. for laboratoriemedisin, Barn og Kvinnesykdommer,

Detaljer

Aldring, menn og hormoner. Bernt Kvarstein

Aldring, menn og hormoner. Bernt Kvarstein Aldring, menn og hormoner Bernt Kvarstein Innledning Reduksjon av gonadefunksjonen med stigende alder hos menn. Store individuelle variasjoner. Livskraftige menn kan bli fedre i 80-års alderen. Men ikke

Detaljer

Livsstilsfaktorer og mannlig reproduksjon

Livsstilsfaktorer og mannlig reproduksjon Livsstilsfaktorer og mannlig reproduksjon Hvilken betydning har overvekt på sædkvalitet? Astrid Ringdahl Østergaard Veileder: Nan Birgitte Oldereid, Overlege dr.med., Reproduksjonsmedisinsk seksjon, Oslo

Detaljer

Alkohol og psykisk uhelse. Svein Skjøtskift Overlege, Avd. for rusmedisin Haukeland universitetssjukehus

Alkohol og psykisk uhelse. Svein Skjøtskift Overlege, Avd. for rusmedisin Haukeland universitetssjukehus Alkohol og psykisk uhelse Svein Skjøtskift Overlege, Avd. for rusmedisin Haukeland universitetssjukehus Avgrensning Problemet samtidig sykelighet er sett fra TSB Fokus på alkoholavhengighet, ikke skadelig

Detaljer

Fertilitet etter kreft

Fertilitet etter kreft Fra dagspressen Fertilitet etter kreft Hanne Stensheim PhD, Lege Avdeling for Kreftbehandling, OUS HF 30 min 2 Infertilitet etter kreft Disposisjon Alder ved første fødsel øker Infertilitet Epidemiologi

Detaljer

Kvinnesykdommer Prioriteringsveileder: Veiledertabell, november 2008

Kvinnesykdommer Prioriteringsveileder: Veiledertabell, november 2008 Kvinnesykdommer Prioriteringsveileder: Veiledertabell, november 2008 1 2 Lovmessig grunnlag og ansvar for rettighetstildeling i Fagspesifikk innledning kvinnesykdommer 13 14 Urininkontinens urge Premenopausale

Detaljer

Infertilitet - fra diagnose til behandling

Infertilitet - fra diagnose til behandling Infertilitet - fra diagnose til behandling ASSISTERT BEFRUKTNING ASSISTERT BEFRUKTNING LOV 2003-12-05 nr 100: Lov om humanmedisinsk bruk av bioteknololgi m.m. (Bioteknologiloven) Astri Wold Avdelingsbioingeniør

Detaljer

Utarbeidet av Egil Bakkeheim, Overlege Ph.D og Olav Trond Storrøsten, Seksjonsleder.

Utarbeidet av Egil Bakkeheim, Overlege Ph.D og Olav Trond Storrøsten, Seksjonsleder. Norsk senter for cystisk fibrose Nasjonale kompetansetjenester for sjeldne diagnoser og funksjonshemninger Evaluering og oppfølging av individer som etter nyfødt-screening for cystisk fibrose har testet

Detaljer

bruksanvisninger For produktet Stor bli gravid pakke (conception kit)

bruksanvisninger For produktet Stor bli gravid pakke (conception kit) bruksanvisninger For produktet Stor bli gravid pakke (conception kit) Les instruksjonen nøye før bruk. Hvis du har spørsmål, kan du sende mail til post@fertil.no. Introduksjon: Zestica Conception Kit inneholder

Detaljer

Infertilitetsbehandling og. Hva vet vi? Hva vet vi? Infertilitetsbehandling og kreftrisiko. Endogene hormoner. Kreft

Infertilitetsbehandling og. Hva vet vi? Hva vet vi? Infertilitetsbehandling og kreftrisiko. Endogene hormoner. Kreft Infertilitetsbehandling og kreftrisiko Infertilitetsbehandling og kreftrisiko Marte Myhre Reigstad Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse, OUS Bakgrunn Tidligere studier Resultater fra Norge Diskusjon

Detaljer

Barn født etter intracytoplasmatisk

Barn født etter intracytoplasmatisk SMM-rapport Nr. 3/2002 Barn født etter intracytoplasmatisk spermieinjeksjon Metodevurdering basert på egen litteraturgranskning intracytoplasmic sperminjection 3 Forord Senter for medisinsk metodevurdering

Detaljer

Hvorfor er det så vanskelig for menn å snakke om egen seksuell helse?

Hvorfor er det så vanskelig for menn å snakke om egen seksuell helse? Hvorfor er det så vanskelig for menn å snakke om egen seksuell helse? Haakon Aars Spesialist i Spesialist i klinisk sexolog NACS. MPH Institutt for Klinisk Sexologi og Terapi, Oslo n Jeg kom i 2011 ut

Detaljer

Graviditet hos kvinner med cystisk fibrose (CF)

Graviditet hos kvinner med cystisk fibrose (CF) Norsk senter for cystisk fibrose Nasjonale kompetansetjenester for sjeldne diagnoser og funksjonshemninger Graviditet hos kvinner med cystisk fibrose (CF) Av Pål Leyell Finstad, overlege,. Målgruppe Denne

Detaljer

Deres saksnr: 97/08146 SAJ NARS/hs Vårt saksnr. 98/92-2/rka/31 Dato 31. mai 1999

Deres saksnr: 97/08146 SAJ NARS/hs Vårt saksnr. 98/92-2/rka/31 Dato 31. mai 1999 Sosial- og helsedepartementet Postboks 8011 0030 OSLO Deres saksnr: 97/08146 SAJ NARS/hs Vårt saksnr. 98/92-2/rka/31 Dato 31. mai 1999 Evaluering av Lov om medisinsk bruk av bioteknologi I brev av 30.

Detaljer

Prioriteringsveileder - Kvinnesykdommer

Prioriteringsveileder - Kvinnesykdommer Prioriteringsveileder - Kvinnesykdommer Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning kvinnesykdommer Fagspesifikk innledning kvinnesykdommer Diagnostisert kreft er ikke med blant

Detaljer

Sædkvalitetstest. Bruksanvisning. Version 1.0 NO Cat.No. W121-C

Sædkvalitetstest. Bruksanvisning. Version 1.0 NO Cat.No. W121-C NO Sædkvalitetstest Bruksanvisning Version 1.0 NO 08122016 Cat.No. W121-C Babyplan Sædkvalitetstest er en rask test for kvalitativ registrering av sædkonsentrasjon i menneskelig sæd som et hjelpemiddel

Detaljer

Germinalcelle -Sex-cord stromale svulster. v/ G. Cecilie Alfsen, overlege og 1.amanuensis, Akershus universitetssykehus og Universitet i Oslo

Germinalcelle -Sex-cord stromale svulster. v/ G. Cecilie Alfsen, overlege og 1.amanuensis, Akershus universitetssykehus og Universitet i Oslo Germinalcelle -Sex-cord stromale svulster v/ G. Cecilie Alfsen, overlege og 1.amanuensis, Akershus universitetssykehus og Universitet i Oslo 22 Hypoplastiske gonader med germinalceller av mannlig type!

Detaljer

Down syndrom, fredag 8.april.

Down syndrom, fredag 8.april. Down syndrom, fredag 8.april. Livsprognose Gj.alder: > 60 år. 1900 2-4 år 1970 ca. 35 år Siste 30 år, en fordobling av mennesker med DS > 30 års alder Mye forskning på Tr 21 i utvikling (hjerne) Mye forskning

Detaljer

Reigstad MM, Larsen IK, Myklebust TA, Robsahm TE, Oldereid NB, Omland. Cancer. 2014 Jul 9. doi: 10.1002/ijc.29069. [Epub ahead of print]

Reigstad MM, Larsen IK, Myklebust TA, Robsahm TE, Oldereid NB, Omland. Cancer. 2014 Jul 9. doi: 10.1002/ijc.29069. [Epub ahead of print] Kreftrisiko etter assistert befruktning i Norge Marte Myhre Reigstad Infertilitet fra diagnose til behandling O29115 Disposisjon Assistert befruktning Eksisterende litteratur Norske resultater Bakgrunn

Detaljer

Infertilitet - fra diagnose til behandling. Onsdag 25. mai 2016, Bergen. Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse

Infertilitet - fra diagnose til behandling. Onsdag 25. mai 2016, Bergen. Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse Infertilitet - fra diagnose til behandling Onsdag 25. mai 2016, Bergen Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse KVINNELIG INFERTILITET Martha Gunn Eide Overlege, dr. med. Kvinneklinikken, HUS 2016 Hypothalamus-hypofyse

Detaljer

Genetikkens plass i klinikken noen overordnede tanker

Genetikkens plass i klinikken noen overordnede tanker Genetikkens plass i klinikken noen overordnede tanker Trine Prescott Overlege Seksjon for klinisk genetikk Avdeling for medisinsk genetikk Oslo Universitetssykehus / Rikshospitalet 07.01.09 1 Huntington

Detaljer

Mevalonate Kinase Mangel (MKD) ( Hyper IgD syndrom)

Mevalonate Kinase Mangel (MKD) ( Hyper IgD syndrom) www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Mevalonate Kinase Mangel (MKD) ( Hyper IgD syndrom) Versjon av 2016 1. HVA ER MKD 1.1 Hva er det? Mevalonat kinase-mangel er en genetisk sykdom. Det er en

Detaljer

Blau Syndrom/ Juvenil Sarkoidose

Blau Syndrom/ Juvenil Sarkoidose www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Blau Syndrom/ Juvenil Sarkoidose Versjon av 2016 1. HVA ER BLAU SYNDROM/ JUVENIL SARKOIDOSE 1.1 Hva er det? Blau syndrom er en genetisk sykdom. Sykdommen gir

Detaljer

Periodisk NLRP 12-Forbundet Feber

Periodisk NLRP 12-Forbundet Feber www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Periodisk NLRP 12-Forbundet Feber Versjon av 2016 1. HVA ER PERIODISK NLRP 12-FORBUNDET FEBER 1.1 Hva er det? Sykdommen er arvelig. Det endrede genet ansvarlig

Detaljer

Blødningsforstyrrelser. Hilde Beate Gudim Spes allmenn med/pko gyn-føde avd BS

Blødningsforstyrrelser. Hilde Beate Gudim Spes allmenn med/pko gyn-føde avd BS Blødningsforstyrrelser Hilde Beate Gudim Spes allmenn med/pko gyn-føde avd BS Blødningsforstyrrelser Læringsmål- vurdere/utrede/behandle blødningsforstyrrelser hos kvinner i ulike aldre Unge Fertil alder

Detaljer

Mean age at childbearing

Mean age at childbearing Infertilitet fra diagnose til behandling 03.06.2015 Kvinnelig infertilitet Kvinnelig infertilitet Anne K. Omland Reprod.med.seksjon Gyn. avd. OUS, RH anne.omland@rikshospitalet.no Epidemiologi Reproduksjonsfysiologi

Detaljer

Bakgrunn Kvinner føder barn på et senere tidspunkt i livet enn tidligere Føder færre barn enn tidligere. Alder og fertilitet. Årsaker: Eggkvantitet

Bakgrunn Kvinner føder barn på et senere tidspunkt i livet enn tidligere Føder færre barn enn tidligere. Alder og fertilitet. Årsaker: Eggkvantitet Alder og fertilitet Mette Haug Stensen Senior klinisk embryolog Laboratoriesjef @ Bakgrunn Kvinner føder barn på et senere tidspunkt i livet enn tidligere Føder færre barn enn tidligere 23.05.14 Fakta:

Detaljer

Sædkvalitet og alder. Utvikling i utvalgte sædparametre ved økende alder. Charlotte Fleischer og Sunniva Sagsveen

Sædkvalitet og alder. Utvikling i utvalgte sædparametre ved økende alder. Charlotte Fleischer og Sunniva Sagsveen Sædkvalitet og alder Utvikling i utvalgte sædparametre ved økende alder Charlotte Fleischer og Sunniva Sagsveen Prosjektoppgave ved det medisinske fakultet UNIVERSITETET I OSLO 10/01-2013 Charlotte Fleischer

Detaljer

Helse, fysisk aktivitet og ernæring hva sier forskningen?

Helse, fysisk aktivitet og ernæring hva sier forskningen? Helse, fysisk aktivitet og ernæring hva sier forskningen? Marianne Nordstrøm Klinisk ernæringsfysiolog, PhD Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser Utviklingshemning Forsinket og ufullstendig utvikling

Detaljer

Tumor Nekrose Faktor Reseptor Assosiert Periodisk Syndrom (TRAPS) eller Familiær Hiberniansk Feber

Tumor Nekrose Faktor Reseptor Assosiert Periodisk Syndrom (TRAPS) eller Familiær Hiberniansk Feber www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Tumor Nekrose Faktor Reseptor Assosiert Periodisk Syndrom (TRAPS) eller Familiær Hiberniansk Feber Versjon av 2016 1. HVA ER TRAPS 1.1 Hva er det? TRAPS er

Detaljer

Født Født sånn sånn eller blitt sånn? Monica Cheng Munthe-Kaas, OUS 11.09.2013

Født Født sånn sånn eller blitt sånn? Monica Cheng Munthe-Kaas, OUS 11.09.2013 Født Født sånn sånn eller blitt blitt sånn? sånn? Monica Cheng Munthe-Kaas, OUS 11.09.2013 Innlandskongressen for Helseforskning 11 September 2013 Monica Cheng Munthe-Kaas Gener versus Miljø HJERNEVASK

Detaljer

Dobbeltest som ledd i prenatal screening i Norge. Kristian S. Bjerve Laboratoriemedisinsk klinikk, St. Olavs Hospital

Dobbeltest som ledd i prenatal screening i Norge. Kristian S. Bjerve Laboratoriemedisinsk klinikk, St. Olavs Hospital Dobbeltest som ledd i prenatal screening i Norge av Kristian S. Bjerve Laboratoriemedisinsk klinikk, St. Olavs Hospital 1 Bakgrunn for dobbeltest ved 1. trimester screening Amniocentese benyttes for å

Detaljer

NYHETSAVIS NR. 2/2000 Oktober 2000

NYHETSAVIS NR. 2/2000 Oktober 2000 NYHETSAVIS NR. 2/2000 Oktober 2000 INNHOLD: Analysenytt Endret metode for påvisning av thyreoidea autoantistoffer (TRAS, anti-tpo og anti-tg) Endret referanseområde for hcg hos gravide Bestemmelse av jod

Detaljer

NYHETSAVIS NR. 3/99 November 1999

NYHETSAVIS NR. 3/99 November 1999 NYHETSAVIS NR. 3/99 November 1999 INNHOLD: Hormonlaboratoriet 40 år Analysenytt Nytt referanseområde for fritt T 3 Nytt referanseområde for DHEA-SO 4 Ny metode for IGF bindeprotein 3 (IGFBP-3) i serum

Detaljer

Klinefelter syndrom. En medisinsk oversikt Øivind Juris Kanavin oka@frambu.no Overlege Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser

Klinefelter syndrom. En medisinsk oversikt Øivind Juris Kanavin oka@frambu.no Overlege Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser Klinefelter syndrom En medisinsk oversikt Øivind Juris Kanavin oka@frambu.no Overlege Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser Om Klinefelter generelt Medisinske aspekter Metabolsk syndrom Klinefelter.no

Detaljer

Hormonforstyrrelser ved CHARGE syndrom

Hormonforstyrrelser ved CHARGE syndrom Hormonforstyrrelser ved CHARGE syndrom Utredning, behandling og oppfølging Anne Grethe Myhre Overlege Frambu 15.02.17 CHARGE syndrom Retardation of growth and development Genital and /or renal abnormalities

Detaljer

HbA1c som diagnostiseringsverktøy Fordeler og begrensninger Hvordan tolker vi det? Kritiske søkelys

HbA1c som diagnostiseringsverktøy Fordeler og begrensninger Hvordan tolker vi det? Kritiske søkelys HbA1c som diagnostiseringsverktøy Fordeler og begrensninger Hvordan tolker vi det? Kritiske søkelys Jens P Berg Avdeling for medisinsk biokjemi Institutt for klinisk medisin, UiO og Oslo Universitetssykehus

Detaljer

Fertilitetsseksjonen

Fertilitetsseksjonen Fertilitetsseksjonen EQS dokument Informasjonsskriv til pasienter nr 14543, versjon 1,3 PERSONALE Seksjonsleder: Leger: Bioingeniører: Sykepleiere: Sekretariat: Professor dr. ing. Arne Sunde Seksjonsoverlege

Detaljer

Fertilitetsseksjonen

Fertilitetsseksjonen Fertilitetsseksjonen EQS dokument Informasjonsskriv til pasienter nr 14543, versjon 1,7 PERSONALE Seksjonsleder: Leger: Bioingeniører: Professor dr. ing. Arne Sunde Seksjonsoverlege Sigrun B. Kjøtrød Overlege

Detaljer

ASTMA DIAGNOSE HOS VOKSNE OG BARN OVER 6 ÅR

ASTMA DIAGNOSE HOS VOKSNE OG BARN OVER 6 ÅR ASTMA DIAGNOSE HOS VOKSNE OG BARN OVER 6 ÅR Lungedagene 2015 Geir Einar Sjaastad Fastlege Holter Legekontor, Nannestad Norsk forening for allmennmedisins referansegruppe for astma og kols Conflicts of

Detaljer

KORTISOL Analytiske og kliniske utfordringer Egil Haug Hormonlaboratoriet OUS HF - Aker

KORTISOL Analytiske og kliniske utfordringer Egil Haug Hormonlaboratoriet OUS HF - Aker KORTISOL Analytiske og kliniske utfordringer Egil Haug OUS HF - Aker Kortisol i blodet Ca. 5 % sirkulerer i fri, ubundet form Dette er den biologisk aktive fraksjonen Ca. 95 % sirkulerer bundet til plasmaproteiner

Detaljer

Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon

Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon Versjon av 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Hvordan stilles diagnosen? Synlige, kliniske symptomer/tegn

Detaljer

Klinisk molekylærmedisin (5): Eksempler på funksjonelle analyser

Klinisk molekylærmedisin (5): Eksempler på funksjonelle analyser Pediatrisk Endokrinologi 2003;17: 64-69 Klinisk molekylærmedisin (5): Eksempler på funksjonelle analyser Pål Rasmus Njølstad 1,2,3, Lise Bjørkhaug 1 1 Seksjon for pediatri, Institutt for klinisk medisin

Detaljer

Disposisjon. Bronkiektasier ikke relatert til cystisk fibrose CF generelt. Pål L Finstad, lungeavd, OUS, Ullevål

Disposisjon. Bronkiektasier ikke relatert til cystisk fibrose CF generelt. Pål L Finstad, lungeavd, OUS, Ullevål Bronkiektasier Disposisjon Bronkiektasier ikke relatert til cystisk fibrose CF generelt Epidemiologi Prevalens varierer USA: 110000, Norge 2000? Økende prevalens med alder Hyppigere hos kvinner Storforbrukere

Detaljer

Mann 50 år ringer legekontoret

Mann 50 år ringer legekontoret HVA ER DIABETES? Ingrid Nermoen avdelingssjef, ph.d Endokrinologisk avdeling 1 Mann 50 år ringer legekontoret Han tror han har fått diabetes for han er så tørst og tisser mye Hva spør dere om for å vurdere

Detaljer

REPRODUKSJON HOS HUND

REPRODUKSJON HOS HUND NVKs avlsseminar nov 2015 REPRODUKSJON HOS HUND Anette Krogenæs Førsteamanuensis NMBU Disposisjon Fruktbarhet Anatomi Fysiologi og hormonell regulering Hva er normalt? Hva kan gå galt? Hva kan jeg gjøre?

Detaljer

Resultater etter assistert befruktning i en offentlig fertilitetsklinikk 947 51

Resultater etter assistert befruktning i en offentlig fertilitetsklinikk 947 51 Originalartikkel Resultater etter assistert befruktning i en offentlig fertilitetsklinikk 947 51 Sammendrag Bakgrunn. Assistert befruktning er tradisjonelt ansett som virkningsfull når den gir høy andel

Detaljer

HYPOFYSESVIKT. Marianne Øksnes, LMS 2018

HYPOFYSESVIKT. Marianne Øksnes, LMS 2018 HYPOFYSESVIKT Marianne Øksnes, LMS 2018 CRH Hjernesykdommer ACTH Hypofysesykdommer KORTISOL Binyresykdommer HYPOFYSEN Når svikter hypofysen? JCEM 1996, 172 pas fra 1967-1994, acromegali og Cushing ekskludert:

Detaljer

Tidlig ultralyd. Gro Jamtvedt, avdelingsdirektør, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Tidlig ultralyd. Gro Jamtvedt, avdelingsdirektør, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten, 5. desember 2011 Tidlig ultralyd Kunnskapsesenterets nye PPT-mal Gro Jamtvedt, avdelingsdirektør, Nasjonalt kunnskapssenter for

Detaljer

Hvilke mikroorganismer kan være årsaken til de langvarige helseplagene etter Giardia-utbruddet i Bergen 2004? Torgeir Landvik

Hvilke mikroorganismer kan være årsaken til de langvarige helseplagene etter Giardia-utbruddet i Bergen 2004? Torgeir Landvik Hvilke mikroorganismer kan være årsaken til de langvarige helseplagene etter Giardia-utbruddet i Bergen 2004? Torgeir Landvik Giardia-utbruddet i Bergen 2004 5000-6000 smittede Giardia lamblia laboratoriemessig

Detaljer

Diagnostisering og behandling av ukomplisert cystitt

Diagnostisering og behandling av ukomplisert cystitt Diagnostisering og behandling av ukomplisert cystitt INGVILD VIK, LEGE OG FORSKER OSLO KOMMUNE LEGEVAKTEN ANTIBIOTIKASENTERET FOR PRIMÆRMEDISIN, UNIVERSITETET I OSLO Bakgrunn Ukomplisert cystitt er en

Detaljer

Ny metode for assistert befruktning: in vitro-modning av ubefruktede egg (IVM)

Ny metode for assistert befruktning: in vitro-modning av ubefruktede egg (IVM) Sosial- og helsedirektoratet Pb. 8054 Dep 0031 OSLO Deres ref.: 04/2085 Vår ref.: 621.2-04/019-003 Dato: 23.06.2004 Ny metode for assistert befruktning: in vitro-modning av ubefruktede egg (IVM) Bioteknologinemnda

Detaljer

Til menn: Utilstrekkelig spermatogenese på grunn av hypogonadotrop hypogonadisme.

Til menn: Utilstrekkelig spermatogenese på grunn av hypogonadotrop hypogonadisme. 1. LEGEMIDLETS NAVN Fertavid 200 IE/0,5 ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Et hetteglass inneholder 200 IE rekombinant follikkelstimulerende hormon (FSH) i 0,5 ml

Detaljer

Gonadal funksjon etter kreftbehandling hos voksne menn 461 5

Gonadal funksjon etter kreftbehandling hos voksne menn 461 5 Gonadal funksjon etter kreftbehandling hos voksne menn 461 5 Oversiktsartikkel Sammendrag Bakgrunn. Både kirurgi, kjemoterapi og strålebehandling, og også langvarig hormonbehandling, kan medføre redusert

Detaljer

Pasientguide. Lymfødempoliklinikk

Pasientguide. Lymfødempoliklinikk Pasientguide Lymfødempoliklinikk 1 Lymfødempoliklinikk Enhet fysioterapi og ergoterapi på Klinikk Kirkenes har poliklinisk tilbud til pasienter med lymfødem. Lymfødempoliklinikken prioriterer Pasienter

Detaljer

Hurtigtesten som utføres per i dag. Åpent møte 7 januar 2008 Gentesting ved bryst- og eggstokkreft

Hurtigtesten som utføres per i dag. Åpent møte 7 januar 2008 Gentesting ved bryst- og eggstokkreft Hurtigtest egnet for formålet? Åpent møte 7 januar 2008 Gentesting ved bryst- og eggstokkreft Overlege dr philos Torunn Fiskerstrand Haukeland Universitetssykehus Hurtigtesten som utføres per i dag 23

Detaljer

Offset 148 x 210 mm C M Y K AP Indesign CC Windows Acrobat Distiller XI FASTLEGEN OG HIV

Offset 148 x 210 mm C M Y K AP Indesign CC Windows Acrobat Distiller XI FASTLEGEN OG HIV FASTLEGEN OG HIV Fastlegen og hiv Behandling av hivinfeksjon skjer i regi av spesialisthelsetjenesten, men alle mennesker som lever med hiv bør ha en fastlege som er informert om diagnosen og som spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Prioriteringsveileder kvinnesykdommer

Prioriteringsveileder kvinnesykdommer Prioriteringsveiledere Prioriteringsveileder kvinnesykdommer Publisert 27.2.2015 Sist endret 2.11.2015 Om prioriteringsveilederen Pasient- og brukerrettighetsloven Pasient- og brukerrettighetsloven og

Detaljer

Prioriteringsveileder - Urologi

Prioriteringsveileder - Urologi Prioriteringsveileder - Urologi Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning - urologi Fagspesifikk innledning - urologi Urologitilstander har ofte høy kreftforekomst.dette må

Detaljer

Norsk CF-register - Hoveddel. Voksne. Versjon 1.

Norsk CF-register - Hoveddel. Voksne. Versjon 1. Norsk CF-register - Hoveddel. Voksne. Versjon 1. Forespørsel om deltakelse i Norsk CF-register og CF-forskningsbiobank Bakgrunn Dette er et spørsmål til deg om å delta i et medisinsk kvalitetsregister

Detaljer

TIL DEG SOM HAR HØYT STOFFSKIFTE - GRAVES SYKDOM

TIL DEG SOM HAR HØYT STOFFSKIFTE - GRAVES SYKDOM TIL DEG SOM HAR HØYT STOFFSKIFTE - GRAVES SYKDOM Thyreoideascientigrafi gir en grafisk framstilling av skjoldbruskkjertelen. Hva er Graves sykdom? Graves er en sykdom der skjoldbruskkjertelen danner for

Detaljer

Kjønnshormonforstyrrelser kvinner. Ellen M Haave, Hormonlaboratoriet November 2015

Kjønnshormonforstyrrelser kvinner. Ellen M Haave, Hormonlaboratoriet November 2015 Kjønnshormonforstyrrelser kvinner Ellen M Haave, Hormonlaboratoriet November 2015 Menstruasjonssyklus og blødningsforstyrrelser Menarche: tidspunkt for første menstruasjon Primær amenore`: ingen blødning

Detaljer

Astma-Kols-Hjertesvikt Likheter og forskjeller

Astma-Kols-Hjertesvikt Likheter og forskjeller Astma-Kols-Hjertesvikt Likheter og forskjeller Kristian Jong Høines Fastlege Tananger Legesenter Astma, KOLS, hjertesvikt Astma, KOLS, hjertesvikt Er dette en utfordring? Astma, KOLS, hjertesvikt Er dette

Detaljer

Fastlegens møte med kreftpasienter. Spesialist allmennmedisin sykehjemslege Bjørn Lichtwarck bjorn.lichtwarck@sentlege.nhn.no

Fastlegens møte med kreftpasienter. Spesialist allmennmedisin sykehjemslege Bjørn Lichtwarck bjorn.lichtwarck@sentlege.nhn.no Fastlegens møte med kreftpasienter Spesialist allmennmedisin sykehjemslege bjorn.lichtwarck@sentlege.nhn.no Presentasjonens innhold 3 pasienter som eks. fastlegens rolle på forløp - og samarbeid kommunehelsetjeneste

Detaljer

Alder og fertilitet. Bakgrunn. Mødre godt opp i alderen. Hvorfor vente? Modell: Biologiske fakta. Fødselsrate egne egg vs donor egg

Alder og fertilitet. Bakgrunn. Mødre godt opp i alderen. Hvorfor vente? Modell: Biologiske fakta. Fødselsrate egne egg vs donor egg Alder og fertilitet PhD, Senior klinisk embryolog Laboratoriesjef @ Kvinner føder sitt første barn senere i livet enn tidligere (2014: 28,7 år) Bakgrunn Nasjonalt kompetansetjeneste for kvinnehelse Hvorfor

Detaljer

Brystkreft: hyppigheten øker men dødeligheten går ned hvorfor? Lars Vatten, dr med Professor i epidemiologi. Det medisinske fakultet NTNU, Trondheim

Brystkreft: hyppigheten øker men dødeligheten går ned hvorfor? Lars Vatten, dr med Professor i epidemiologi. Det medisinske fakultet NTNU, Trondheim Brystkreft: hyppigheten øker men dødeligheten går ned hvorfor? Lars Vatten, dr med Professor i epidemiologi Det medisinske fakultet NTNU, Trondheim 1 Dødelighetskurven for brystkreft viste en svakt økende

Detaljer

Prioriteringsveileder - Endokrinologi

Prioriteringsveileder - Endokrinologi Prioriteringsveileder - Endokrinologi Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning endokrinologi Fagspesifikk innledning endokrinologi Endokrinologiske sykdommer omfatter både

Detaljer

DEPRESJON. Åpent Foredrag M44, 13 mars 2014. Nina Amdahl, Jæren DPS akutteam Laila Horpestad Erfaringskonsulent

DEPRESJON. Åpent Foredrag M44, 13 mars 2014. Nina Amdahl, Jæren DPS akutteam Laila Horpestad Erfaringskonsulent DEPRESJON Åpent Foredrag M44, 13 mars 2014. Nina Amdahl, Jæren DPS akutteam Laila Horpestad Erfaringskonsulent Depresjoner er vanlig: Mellom 6 og 12 prosent har depresjon til enhver tid i Norge. Betydelig

Detaljer

Teori bak hormonstimuleringen. Stimuleringsmodeller ved IVF/ICSI. Hormonstimulering ved assistert befruktning

Teori bak hormonstimuleringen. Stimuleringsmodeller ved IVF/ICSI. Hormonstimulering ved assistert befruktning Hormonstimulering ved assistert befruktning (++) Hormonstimulering ved assistert befruktning Nan B. Oldereid Overlege dr.med. Reproduksjonsmedisinsk seksjon OUS Rikshospital Hormonell stimulering av ovariene

Detaljer

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro PAPA SYNDROM Versjon av 2016 1. HVA ER PAPA 1.1 Hva er det? Forkortelsen PAPA står for pyogen artritt (leddbetennelse), pyoderma gangrenosum og akne. Det er

Detaljer

Diabetes klassifikasjon og epidemiologi

Diabetes klassifikasjon og epidemiologi Diabetes klassifikasjon og epidemiologi Emnekurs i diabetes, 24.- 25. september 2014 Siri Carlsen, PhD stipendiat/overlege Diabetes Tilstand med hyperglykemi forårsaket av redusert insulinsekresjon og/eller

Detaljer

Isjias EMNEKURS REVMATOLOGI 2015. Anne Julsrud Haugen

Isjias EMNEKURS REVMATOLOGI 2015. Anne Julsrud Haugen Isjias EMNEKURS REVMATOLOGI 2015 Anne Julsrud Haugen Sykehistorie Mann 40 år Tidligere frisk, trener regelmessig Våknet på morgenen med smerter glutealt og utstrålende til leggen. Nummenhet, prikking.

Detaljer