Fertilitet etter kreft

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fertilitet etter kreft"

Transkript

1 Fra dagspressen Fertilitet etter kreft Hanne Stensheim PhD, Lege Avdeling for Kreftbehandling, OUS HF 30 min 2 Infertilitet etter kreft Disposisjon Alder ved første fødsel øker Infertilitet Epidemiologi Kreft og kreftbehandling Effekt av alder ved diagnose Effekten av kjønn Mulige tiltak for fertilitetsbevaring Ikke så mye om Infertilitet (definisjoner, diagnostikk) Sekundære effekter av kreft og kreftbehandling Assistert befruktning Lovreguleringer Norge 2012: 28,5 år 31,2 år Oslo 2012: Mors alder 30,5 år

2 Kreftinsidens 8,5 % før 50 år 14,8 % før 50 år The most frequent incident cancers by age and sex, Cancer in Norway, leukemi 2 CNS 3 NHL 1 testis 2 CNS 3 HL 1 CNS 2 leukemi 3 NHL 1 CNS 2 HL 3 melanom Mest frekvent blant både kvinner og menn år Økende kreftinsidens generelt, også i yngre alder 1 testis 2 melanom 3 CNS 4 NHL 1 bryst 2 melanom 3 cervix 4 CNS Forekomst av kreft, kvinner år Cancer incidence, total N=42,511 Forekomst av graviditet etter kreft Thyroid 1,868 Other 8,894 Breast 13,211 Post-cancer pregnancies Other 325 N=2,311 Breast 138 Cervix 184 Brain tumors 2,319 Thyroid 339 Bryst Testi s Ovary 2,741 Lymphoma and leukemia 2,676 Cervix 6,056 Malignant melanoma 4,746 Brain tumors 188 Malignant melanoma 797 Ovary 68 Lymphoma and leukemia Stensheim et al, JCO 2009

3 Extracted from Stensheim et al, Int J Cancer, Brystkreft Livmorhals Eggstokk Akutt leukemi Hjernesvulst Hodgkin Non-Hodgkin Malignt melanom Skjoldkjertelkreft Testikkelkreft Gravid etter kreft HR med 95% CI Extracted from Stensheim et al, Int J Cancer, 10 Analysene ble justert for utdanningsnivå og alder ved diagnose Spermatogenesen og kreftbehandling Ovarial reserve etter kreftbehandling Spermatogenesen tar ca 70 dager Mer enn 100 millioner produseres daglig Starter i puberteten, varer livet ut Spermatogenesen kan ha evnen til åhente seg, om stamcellene har overlevd. Tilfriskning kan ses over en periode på 1 5 år etter gonadotoxisk behandling Menop ause Fra oncofertility.northwestern.edu/assessing-ovarian-reserve-after-cancertreatments 12 Alder ved behandling Type kjemoterapi Varighet og total dose Kombinasjonsbehandling Menstruasjonsmønster under og etter behandling

4 POF Premature ovarian failure Premature ovarian failure: Amenorre, fravær av menstruasjonssykluser i minst 6 måneder Forhøyet nivå av FSH (follikelstimulerende hormon) i forhold til alder (postmenopausal verdi) For tidlig (permanent) menopause (før fylte 40 år) Tidlig menopause (40-50 år) Kjemoterapi og påvirkning på folliklene i ulike stadier av modning 13 Redusert fertiliet etter kjemoterapi: Kan ha menstruasjoner, men dårlig oocyttreserve Kan være fertil, men ikke ha normale menstruasjonssykluser 14 Kilde: Rodriguez-Wallberg & Oktay, The Oncologist 2012 Cellegift/kjemoterapi Risikogruppe Høy risiko 80 % Intermediær risiko % Lav risiko < 30 % Behandling Høydose kjemoterapi (HMAS) Alkylerende kjemoterapi i høye doser (cyclofosfamid) Kombinasjonsbehandling med cyclofosfamid Cyclofosfamid, epirubicin, fluorouracil FEC til kvinner Bleomycin, år etoposid, cisplatin BEP ved testikkelkreft Cyclofosfamid, doksorubicin, vinkristin, prednison CHOP Cisplatin Doksorubicin alene eller i kombinasjon (ABVD, Hodgkin lymfom) Cyclofosfamid i lavere doser/til yngre kvinner < 30 år Antrasykliner Cytarabin Amenorre etter brystkreftbehandling (FEC) 16 Ganz et al, JCO Petrek et al, JCO 2006

5 Hodgkin lymfom, endring i behandling, utslag for kvinner og menn Extracted from Stensheim et al, Int J Cancer, Extracted from Stensheim et al, Int J Cancer, Testikkelkreft Testikkelkreft Testikkelkreft Brystkreft Brystkreft Brystkreft Livmorhals st I Livmorhals st I Eggstokk st I Eggstokk st I Non-Hodgkin Non-Hodgkin Hodgkin Hodgkin Akutt leukemi Akutt leukemi , alle krefttyper: HR=0,61 (95% CI 0,58 0,64 Periodeeffekter Justert for utdanningsnivå, paritet, stadium og diagnoseperiode * 8,12 HR med HR 95 % med CI 95%, CI alle krefttyper: HR=0,74 (95% CI 0,71 0,78) * Strålebehandling Risikogruppe Høy risiko 80 % Intermediær risiko % Lav risiko Behandling Strålebehandling til abdomen/bekken 2,5 Gy mot testiklene hos menn 6 Gy til voksne kvinner/prepubertale gutters testikler 10 Gy til postpubertale jenter 15 Gy til prepubertale jenter Helkroppsbestråling Bestråling av hjernen 40 Gy Strålebehandling til abdomen/bekken 5-10 Gy til postpubertale jenter Gy til prepubertale jenter Bestråling av hjernen 25 Gy Tiltak: Blyskjerming av ovarier/testikler Strålebehandling av testikler 0,2 0,7 Gy Krefttyper som påvirker fertiliteten Gonadetumores ovarie (FIGO stadium > Ib) cervix (FIGO stadium > Ib/IIa) Testis Hodgkin lymfom? CNS-tumores

6 Kirurgi Inngrep som påvirker fertiliteten: Oophorektomi Hysterektomi Orchiektomi Bekkenkirurgi RPLND Inngrep som er fertilitetsbevarende: Konisering (cervixca. stadium Ia1) Trachelectomi (cervixca stadium Ia2-Iia) Ensidig oophorektomi (ovariecancer stadium I) Ensidig orchiektomi Extracted from Stensheim et al, Int J Cancer, Testikkelkreft Testikkelkreft Testikkelkreft Brystkreft Brystkreft Brystkreft Livmorhals st I Livmorhals st I Eggstokk st I Eggstokk st I Non-Hodgkin Non-Hodgkin Hodgkin Hodgkin Akutt leukemi Akutt leukemi , alle krefttyper: HR=0,61 (95% CI 0,58 0,64 Periodeeffekter Justert for utdanningsnivå, paritet, stadium og diagnoseperiode * 8,12 HR med HR 95 % med CI 95%, CI alle krefttyper: HR=0,74 (95% CI 0,71 0,78) * Extracted from Stensheim et al, Int J Cancer, Periodeeffekter Annen medikamentell Testikkelkreft Testikkelkreft Testikkelkreft Brystkreft Brystkreft Brystkreft Livmorhals st I Livmorhals st I Eggstokk st I Eggstokk st I Non-Hodgkin Non-Hodgkin Hodgkin Hodgkin Akutt leukemi Akutt leukemi , alle krefttyper: HR=0,61 (95% CI 0,58 0,64 Justert for utdanningsnivå, paritet, stadium og diagnoseperiode * 8,12 HR med HR 95 % med CI 95%, CI alle krefttyper: HR=0,74 (95% CI 0,71 0,78) * kreftbehandling Endokrin behandling spesielt anti-østrogen etter brystkreft Tamoxifen i 5 år (10 år) Biologiske midler Immunterapi

7 Extracted from Stensheim et al, Int J Cancer, Testikkelkreft Testikkelkreft Testikkelkreft Brystkreft Brystkreft Brystkreft Livmorhals st I Livmorhals st I Eggstokk st I Eggstokk st I Non-Hodgkin Non-Hodgkin Hodgkin Hodgkin Akutt leukemi Akutt leukemi , alle krefttyper: HR=0,61 (95% CI 0,58 0, Periodeeffekter * 8, HR med HR 95 % med CI 95%, CI alle krefttyper: HR=0,74 (95% CI 0,71 0,78) 3 * 3.2 Kryopreservering av spermier Ca 50 % av unge menn som ble diagnostisert med testiscancer, har brukt muligheten til å fryse ned sæd Ca 7 % har brukt kryopreserverte spermier for åbli fedre Oversikt fertilitetsbevarende tiltak menn Kryopreservering av spermier Vibrasjonsstimulering/elektroejakulasjon* Testikkelbiopsi/kryopreservering Dyrking av sædceller in vitro* * eksperimentelt Oversikt fertilitetsbevarende tiltak for kvinner Metode Wait & see IVF (Embryo kryopreserverin g) Oocytt kryopreserverin g Ovarievev kryopreserverin ggnrh-analog (undertrykker ovariefunksjone n) 28 Avh. av alder og type behandling % per IVF-syklus (avh. av alder) % per syklus (avh. av alder) Rundt 40 fødsler rapportert i verden Fortsatt eksperimentelt, usikkert Justert for utdanningsnivå, paritet, stadium og diagnoseperiode Graviditetsrater Hormonstimulering Forsinkelse av kreftbehandling Ingen Tilgjengelighet Ja 2-6 uker Etablert metode* Ja 2-6 uker Mulig i Norge, betraktes som etablert Nei 1-noen få dager Starter 1 uke før kjemoterapi Eksperimentelt, i Norge fra 2004 I studieform til nå *Bare for gifte eller samboende (>2år) Betydning for prognosen??

8 29 Goserelin: Gonadotropinfrigjørende hormon (GnRH-analog ) Zoladex : 1 sprøyte per måned Fase III-studie med 218 ER- Mindre amenorre/pof Bedre overlevelse? Tidligere studier ikke konklusive, men meta-analyser tyder på effekt Wang et al, PLOS Informasjon avgjørende Armuand et al, JCO 2012: Fikk informasjon om -bieffekter av behandlingen 48 % 80 % -fertilitetsbevarende tiltak 14 % 68 % Benyttet tiltak 2 % 54 % Amerikanske og britiske spørreundersøkelser: 50% husker å ha blitt informert om fertilitetspåvirkning pga behandling, eller fått mulighet til fertilitetsbevarende tiltak (Lawrenz et al, Arch Gynecol Obstet, Corney et al, Psycho-Oncology 2014) Rutinemessig oppfølging av fertiliet etter kreftbehandling? får tilbud om å gjøre sædanalyse??? Når er det trygt å bli gravid etter kreft? Vanlig råd: Vente minst 2 år etter diagnose med graviditet Vanlig råd: Vente minst 1 år etter avsluttet kjemoterapi med graviditet Meta-analyse av Azim et al, EJC ang gravid etter brystkreft: 5 studier, sammenlignet overlevelse for kvinner som fikk barn 6-24 mnd etter brystkreft vs >24 mnd etter brystkreft Ingen forskjell 32 For HR+: Kortere enn 5 års Tamoxifenbehandling?

9 Extracted from Stensheim et al, JCO 2009 Resultater, årsaksspesifikk død Er graviditet etter kreft mer komplisert? *? More studies are needed 33 Analysene ble justert for utbredelse, alder ved diagnose og diagnostisk periode *øvre grense for konfidensintervallet er 8,82 34 Extracted from Stensheim et al, Int J Cancer 2013 Fødselsutfall Extracted from Stensheim et al, Int J Cancer 2013 Fødselsutfall Perinatal mortalitet Perinatal mortalitet, et barn før kreft, barn etter kreft Lav fødselsvekt Lav fødselsvekt For tidlig fødsel For tidlig fødsel Apgar <7 (5 min) Apgar <7 (5 min) Misdannelser Misdannelser Keisersnitt Keisersnitt Pre-eklampsi Pre-eklampsi HR med 95% CI Analysene ble justert for mors alder, fødselsperiode og utdanningsnivå 36 HR med 95% CI IVF før kreft: HR=1,9 (95% CI 0,91 3,97), IVF etter kreft: HR=4,01 (95% CI 2,53 6,35), n=723

10 Extracted from Stensheim et al, Int J Cancer 2013 Fødselsutfall, et barn før kreft, barn etter kreft Perinatal mortalitet Lav fødselsvekt For tidlig fødsel Apgar <7 (5 min) Misdannelser Keisersnitt Pre-eklampsi HR med 95% CI Oppsummering fertilitet etter kreft Kreftoverlevere får færre barn enn den generelle befolkningen får barn etter kreft i større grad enn kvinner Positiv periodeeffekt for testikkelkreft, eggstokk kreft og Hodgkins lymfom for menn Malignt melanom og skjoldkjertelkreft påvirker ikke fertiliteten Fertilitetsbevarende tiltak for kvinner må tilbys i større grad Alder ved behandling kan være avgjørende IVF før kreft: HR=2,85 (95%CI1,46 5,56), IVF etter kreft: HR= 0,85 (95% CI 0,34 2,08), n= Analysene ble justert for mors alder, fødselsperiode og utdanningsnivå 38 Takk for oppmerksomheten! I had breast cancer and now I have Theo

Seneffekter etter kreftbehandling

Seneffekter etter kreftbehandling Livet etter kreftbehandling Seneffekter etter kreftbehandling I Norge lever omtrent 130 000 kreftpasienter som fikk diagnosen for mer enn fem år siden. Hos om lag 15 % av dem følges vellykket kreftbehandling

Detaljer

Kreft i Norges fylker 1954 2013

Kreft i Norges fylker 1954 2013 Special issue / Spesialnummer: Kreft i s fylker 194 213 Redaktør: Skrivegruppe: Inger Kristin Larsen Inger Kristin Larsen, Tor Åge Myklebust, Trude Eid Robsahm, Giske Ursin, Tom Kristian Grimsrud, Gry

Detaljer

IS-1524. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med brystkreft UTKAST

IS-1524. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med brystkreft UTKAST IS-1524 Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med brystkreft UTKAST 1 Heftets tittel: Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk,

Detaljer

Til voksne menn: Utilstrekkelig spermatogenese på grunn av hypogonadotrop hypogonadisme.

Til voksne menn: Utilstrekkelig spermatogenese på grunn av hypogonadotrop hypogonadisme. 1. LEGEMIDLETS NAVN Puregon 50 IE/0,5 ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Et hetteglass inneholder 50 IE rekombinant follikkelstimulerende hormon (FSH) i 0,5 ml vandig

Detaljer

Testikkelkreft. Informasjon fra Kreftforeningen

Testikkelkreft. Informasjon fra Kreftforeningen Testikkelkreft Informasjon fra Kreftforeningen Hensikten med dette faktaarket er å gi en kortfattet og generell informasjon om testikkelkreft til pasienter, pårørende og andre som er berørt av denne diagnosen.

Detaljer

Behandling på godt og ondt:

Behandling på godt og ondt: Behandling på godt og ondt: Terapirelaterte senskader hos overlevere av barnekreft Bergen 30.10.13 Randi Nygaard St Olavs hospital, Trondheim Behandling av barnekreft En solskinnshistorie -! (?) Re. Occurence

Detaljer

Personentydig NPR og forskning

Personentydig NPR og forskning Personentydig NPR og forskning Camilla Stoltenberg Divisjon for epidemiologi Folkehelseinstituttet NPR-dagen 2004-10-18 Personentydige NPR-data som nasjonal forskningsressurs Beskrive helsetilstanden i

Detaljer

Implantat. Produktbeskrivelse: Sterilt, off-white implantat, ca 1 cm langt og 1,2 mm i diameter, leveres i en ferdigfylt sprøyte.

Implantat. Produktbeskrivelse: Sterilt, off-white implantat, ca 1 cm langt og 1,2 mm i diameter, leveres i en ferdigfylt sprøyte. 1. LEGEMIDLETS NAVN Zoladex 3,6 mg implantat. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Goserelinacetat tilsvarende goserelin 3,6 mg. For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1. 3. LEGEMIDDELFORM

Detaljer

Premature barn og senfølger 5.års oppgave i stadium IV, Tromsø 2010

Premature barn og senfølger 5.års oppgave i stadium IV, Tromsø 2010 Premature barn og senfølger 5.års oppgave i stadium IV, Tromsø 2010 Profesjonsstudiet i medisin ved Universitetet i Tromsø Student kull -05: Veileder: Susanne Eriksen Claus Klingenberg Innholdsfortegnelse

Detaljer

Epirubicin Hospira 2 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning/oppløsning til intravesikal bruk

Epirubicin Hospira 2 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning/oppløsning til intravesikal bruk 1. LEGEMIDLETS NAVN Epirubicin Hospira 2 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning/oppløsning til intravesikal bruk 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder 2mg epirubicinhydroklorid For fullstendig

Detaljer

IS-2063. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med brystkreft

IS-2063. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med brystkreft IS-2063 Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med brystkreft 1 Heftets tittel: Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk,

Detaljer

IS-1594. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne lymfomer

IS-1594. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne lymfomer IS-1594 Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne lymfomer 1 Heftets tittel: Nasjonale handlingsprogrammet med retningslinjer for for diagnostikk

Detaljer

Kreftsykepleie. Å leve videre. etter kreftbehandling. nr. 2-2014 årgang 30. tidsskrift for kreftsykepleiere. Tema

Kreftsykepleie. Å leve videre. etter kreftbehandling. nr. 2-2014 årgang 30. tidsskrift for kreftsykepleiere. Tema I DETTE NUMMERET: Konsekvenser av gynekologisk kreft Brystkreftoperertes kroppsforståelse Kreft påvirker samlivet Kreftsykepleie nr. 2-2014 årgang 30 tidsskrift for kreftsykepleiere Tema Å leve videre

Detaljer

Roy A. Nielsen. Kreftpasienters behov, bruk og vurdering av rehabiliteringstilbudet

Roy A. Nielsen. Kreftpasienters behov, bruk og vurdering av rehabiliteringstilbudet Roy A. Nielsen Kreftpasienters behov, bruk og vurdering av rehabiliteringstilbudet Roy A. Nielsen Kreftpasienters behov, bruk og vurdering av rehabiliteringstilbudet Fafo-notat 2011:04 Fafo 2011 ISSN

Detaljer

Åpen høring om barnløshet - Har vi alle rett til å få barn?

Åpen høring om barnløshet - Har vi alle rett til å få barn? Åpen høring om barnløshet - Har vi alle rett til å få barn? Rapport fra Bioteknologinemndas 14. åpne høring den 7. april 1999 arrangert i samarbeid med Verdikommisjonen 0 1 Bioteknologinemnda og Verdikommisjonen:

Detaljer

2.4.1 Kjønn og alder... 8 2.4.2 Sosioøkonomiske forskjeller... 8 2.4.3 Kreftdødelighet i Nord-Trøndelag... 9

2.4.1 Kjønn og alder... 8 2.4.2 Sosioøkonomiske forskjeller... 8 2.4.3 Kreftdødelighet i Nord-Trøndelag... 9 Del 6 - Helsetilstand voksne Innhold 1 Forventet levealder... 3 2 Dødelighet og dødsårsaker... 3 2.1 Total dødelighet... 3 2.2 Sosial ulikhet og dødelighet... 3 2.3 Hjerte- og kardødelighet... 5 2.3.1

Detaljer

P Epilepsi hos kvinner

P Epilepsi hos kvinner P HAR DU SPØRSMÅL OM EPILEPSI? RING EpiFon1: 22 00 88 00 Mail: epifon1@epilepsi.no BETJENT Mandag og Tirsdag (1000-1400) Torsdag (1700-2100) Mange spørsmål dukker opp når man får epilepsi tett innpå livet.

Detaljer

Mønsterpraksis for kvinner behandling av hivpositive kvinner

Mønsterpraksis for kvinner behandling av hivpositive kvinner Mønsterpraksis for kvinner behandling av hivpositive kvinner Professor Walmsley er professor i medisin på avdeling for infeksjonssykdommer ved Toronto Hospital, Ontario, Canada. Hun er assisterende direktør

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Epirubicin medac 2 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

1. LEGEMIDLETS NAVN. Epirubicin medac 2 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1. LEGEMIDLETS NAVN Epirubicin medac 2 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml oppløsning inneholder 2 mg epirubicinhydroklorid. Ett hetteglass på 5 ml/10 ml/25

Detaljer

Forekomst av misdannelser hos barn og andre uønskede fødselsutfall i en kohort av tannhelsepersonell.

Forekomst av misdannelser hos barn og andre uønskede fødselsutfall i en kohort av tannhelsepersonell. Forekomst av misdannelser hos barn og andre uønskede fødselsutfall i en kohort av tannhelsepersonell. Ingrid Heggland 1, Ågot Irgens 2, Mette Tollånes 3, Oddfrid Aas 1, Torgunn Qvenild 1, Kristin Svendsen

Detaljer

Prevensjon Av Maren og Sven Weum

Prevensjon Av Maren og Sven Weum Prevensjon Av Maren og Sven Weum Sammendrag Ulike prevensjonsmidler hindrer graviditet ved hjelp av forskjellige mekanismer. Kondom og pessar hindrer sædcellene i å befrukte egget. P-piller, p-plaster,

Detaljer

HUNT 1 (1984-86) HUNT 2 (1995-97) HUNT 3 (2006-08)

HUNT 1 (1984-86) HUNT 2 (1995-97) HUNT 3 (2006-08) Helseundersøkelsen Nord-Trøndelag HUNT 1 (1984-86) HUNT 2 (1995-97) HUNT 3 (2006-08) Public health development The HUNT Study, Norway HUNT 1 (1984-86) HUNT 2 (1995-97) HUNT 3 (2006-08) Redaktører: Steinar

Detaljer

Referat styringsgruppemøte NBCG

Referat styringsgruppemøte NBCG Referat styringsgruppemøte NBCG Tid: 17.juni kl. 17.00 20.00 Sted: Radisson SAS Airport Hotel, Gardermoen Tilstede: Erik Wist, Ingvild Mjaaland, Steinar Dahl, Torgunn Kursetgjerde, Helle Skjerven, Berit

Detaljer

www.aidsmap.com HIV & kvinner Norsk Første utgave 2010

www.aidsmap.com HIV & kvinner Norsk Første utgave 2010 www.aidsmap.com HIV & kvinner Norsk Første utgave 2010 Denne utgaven er redigert av Positively UK (tidligere Positively Women) Første norske utgave 2010 Tilpasset fra fjerde engelske utgave 2010 Takk til

Detaljer

HVA ER TURNER SYNDROM?

HVA ER TURNER SYNDROM? HVA ER TURNER SYNDROM? Skrevet av Dr. Richard Stanhope og Mrs V Fry, 2003 Utarbeidet og tilrettelagt til norsk av overlege Hilde Bjørndalen, Ullevål Universitetssykehus, 2008 Utgivelsen av brosjyren støttes

Detaljer

Brystkreftpasienter ved UNN Tromsø, - diagnostikk og kirurgisk behandling

Brystkreftpasienter ved UNN Tromsø, - diagnostikk og kirurgisk behandling Brystkreftpasienter ved UNN Tromsø, - diagnostikk og kirurgisk behandling MED- 3950 5.- årsoppgaven Profesjonsstudiet i medisin ved Universitetet i Tromsø Martine Mirabella Bjørnvold Larsen, MK09 Mla044@post.uit.no

Detaljer

Velkommen til Stork IVF Klinik

Velkommen til Stork IVF Klinik Velkommen til Stork IVF Klinik En fertilitetsklinikk uten ventetid. Vi tilbyr alle former for fertilitetsbehandling, i trygge og omsorgsfulle omgivelser. Nina Stork, som selv har vært gjennom utallige

Detaljer

Hver filmdrasjert tablett innholder 93 mg laktosemonohydrat (se pkt. 4.4). For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1.

Hver filmdrasjert tablett innholder 93 mg laktosemonohydrat (se pkt. 4.4). For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1. 1. LEGEMIDLETS NAVN Arimidex 1 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver filmdrasjert tablett inneholder 1 mg anastrozol. Hjelpestoffer med kjent effekt. Hver filmdrasjert

Detaljer

Infomateriale. Store Kongensgade 36-38, 2. etasje 1264 København K +45 32 57 33 16

Infomateriale. Store Kongensgade 36-38, 2. etasje 1264 København K +45 32 57 33 16 Infomateriale Store Kongensgade 36-38, 2. etasje 1264 København K +45 32 57 33 16 Innhold 1. Inseminasjon... 4 1.1. Journalsamtale... 4 1.2. Selve inseminasjonen... 5 1.3. Undersøkelser... 6 1.3.1. Hysterosalpingoultrasonografi

Detaljer