Mean age at childbearing

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mean age at childbearing"

Transkript

1 Infertilitet fra diagnose til behandling Kvinnelig infertilitet Kvinnelig infertilitet Anne K. Omland Reprod.med.seksjon Gyn. avd. OUS, RH Epidemiologi Reproduksjonsfysiologi Utredning Behandling Lovgivning Henvisningsprosedyrer Mean age at childbearing N 25 Bu Balter M. Science 2006;3112:1894-7

2 1960: 2,9 barn/kvinne 1983: 1,66 Kilde: MFG 2008 Oslo 29.7 Nord Trøndelag: 25.4 Mean ,93 1,98 1,76 Fecundity rate among women according to age Risk of spontaneous abortion according to maternal age at conception, stratified according to calendar period. (from Danish Centre for Human Reproductive Epidermiology, Figure indicates the chance in % of delivering a baby per cycle Anticipation: At least two intercourses per week. The figures indicate the chance of being pregnant minus the risk of spontaneous abortion = chance of delivering a baby. Andersen A N et al. BMJ 2000;320: by British Medical Journal Publishing Group

3 Pellestor et al. (2003) Maternal aging and chromosomal abnormalities: new data from in vitro unfertilized human oocytes. Hum Genet 112, 2: Number of primordial follicles according to age Faddy MJ. Hum Reprod 1992 % 23,X aneuploidies Maternal age The fixed interval hypothesis Kvinnelig infertilitet Den viktigste enkeltfaktoren er ALDER Broekmans, F. J. et al. Endocr Rev 2009;30:

4 Reproduksjonsfysiologi Ovariets anatomi, Follikkelogenese og Normalfunksjon 3 x 1,5 x 1,5 cm Ca 8 g Tubefunksjon (Endometriet og implantasjon) 4 uker 6 uker 20 uker Fødsel: 1-2 millioner Menarke: ca Ved hver mens.syklus rekrutteres ca 1000 primordialfollikler d.v.s. at en kvinne har nok egg til ca 400 eggløsninger 400/12 = 33,33 år PGC = primordiale germinalceller = de primitive egganlegg

5 GnRH-pulsatilitet gjennom menstruasjonssyklus Hypothalamus -hypofyse - ovarieaksen GnRH: Gonadotropin Realising Hormone FSH: Follikkel Stimulerende Hormon LH: Luteiniserende Hormon Menstruasjonssyklus 28 dagers menstruasjonssyklus Macklon and Fauser 2001: Follicle-Stimulating Hormone and Advanced Follicle Development in the Human Terskel for FSH rekruttering av follikler 14 21

6 Folliculogenesis in primate and ruminant [adapted from Baird and Mitchell (2002) and McGee and Hsueh (2000) ]. Paracrine control Endocrine control Oocytt granulosacelle thecacelle crosstalk To-celle, to-gonadotropin teorien Østrogensyntese: Samarbeid mellom THECA & GRANOLOSA cellene

7 Autocrine & paracrine crosstalk TGF-ß superfamilie Inhibin Aktivin A AMH (AntiMüllerian Hormone) BMP (BoneMorphogenetic Protein) GDF-9 (Growth Differentiation Factor-9) Med flere TGF-ß superfamily Knight and Glister 2006 Transforming Growth Factor AMH is secreted by pre-antral and antral follicles. Left: Mean serum AMH levels show a reduction throughout reproductive life. AMH produseres av små voksende (primære og preantrale) follikler og har to virkningsområder: Det inhiberer den initiale follikkelrekrutteringen (a) og det inhiberer FSH-avhengig vekst og seleksjon av preantrale og små antrale follikler (b). La Marca A et al. Hum. Reprod. Update 2010;16: La Marca A et al. Hum. Reprod. Update 2010;16: The Author Published by Oxford University Press on behalf of the European Society of Human Reproduction and Embryology. All rights reserved. For Permissions, please The Author Published by Oxford University Press on behalf of the European Society of Human Reproduction and Embryology. All rights reserved. For Permissions, please

8 Infertilitet definisjon Infertilitet årsaker 1 år med ubeskyttet coitus uten å oppnå graviditet Kvinne & mann 20% Mann 30% 10-15% av par som prøver Kvinne 50% 1.6% 6.6% 14.5% unexplained infertility endometriosisassociated infertility tubal factor infertility male factor infertility PCOS other infertility factors Diagnosegrupper vi behandler 30.7% 15.4% 31.5% AKO 2008

9 3 mnd senere Sperm concentrations in the semen of one man collected biweekly over 120 weeks Infertilitetsårsaker Infertilitetsutredning Kvinnelige tubarfaktor uforklarlig anovulasjon endometriose cervixfaktorer myomer sexuell dysfunksjon genetiske årsaker Mannlige redusert sædkvalitet sexuell dysfunksjon genetiske årsaker

10 Infertilitetsutredning Ovulasjon: LH-stix v/ovulasjon lutealfase progesteron Hormonutredning SD2-4 FSH, LH, Ø2 Prl, TSH, T4, anti-tpo AMH AMH CD2-4 FSH LH Ø2 CD21 Prog Tubefunksjon rtghsg UL m/kontrast laparoskopi m/blåfarge V/ureglm. mens Testosteron, SHBG Days of menstrual cycle (cycle length 28 days) Probability of clinical pregnancy Probability of clinical pregnancy following intercourse on a given day relative to ovulation for women of average fertility aged 19-26, 27-29, and years (433 pregnancies), adjusted for male partner s age. Tubar faktor Gamettransport i egglederen foregår vha: 1. Ciliebevegelser 2. Væskestrøm 3. Muskelkontraksjoner 4. Egenbevegelse (spermier) 5. Kjemotakse Dunson, D. B. et al. Hum. Reprod : ; doi: /humrep/ Copyright restrictions may apply.

11 rtg HSG AKO 2008 Normal uterincavitet Bilateral hydrosalpinx Ultrasound scanning with contrast

12 Tubarfaktor Pelvic Inflammatory Disease (PID) tubar pregn endometriose salpingitis isthmica nodosa peritonitt sterilisering Kirurgi eller IVF Tubarfaktor Behandling Valget vil være avhengig av parets ønske og graden av tubeskade ved hydrosalpix bør salpingektomi før IVF overveies pga væskens sannsynlige embryotoxisitet versus mulig redusert ovariaffunksjon etter kirurgi. Neil Johnson et al.:tubal surgery before IVF Hum. Reprod. Update (2011) 17(1): In four surgical trials the avarage pregnancy rate was 21,7% higher with surgery In four surgical trials the avarage pregnancy rate was 21,7% higher with surgery Myomer Definisjon Uforklarlig infertilitet 15% = 450 par/år i Norge Friskt par minimum 1 års infertilitet normal sædprøve regelmessig mens og positive ovulasjonskriterier normal laparoskopi

13 Uforklarlig infertilitet mulige årsaker Abnormal follikkelutvikling, ovulasjon (LUF insidens 11%), fertiliseing og implantasjon immunologiske faktorer okkult infeksjon okkult endometriose cervixfaktorer psykologiske faktorer (mannlig faktor) Subfertility Pregnancy rate/month: (Normal women ~ 30 år) Unexplained infertility 3-10 % Endometriosis ASRM I - II 2-11 % Normal fertility % LUF=luteinized unruptured follicle Cumulative conception rate in unexplained infertility without treatment related to duration of infertility when investigated. Hull et al Uforklarlig infertilitet Behandling Informasjon CC-stimulering + coitus/aih Gonadotropiner + coitus/aih IVF ICSI (Oocytt-donasjon) (CC= clomiphene citrate, AIH=artificial insemination by husband, AID=artificial insemination by donor, IVF=in vitro fertilization, ICSI=intracytoplasmatic sperm injection)

14 ! Konklusjon uforklarlig infertilitet Konklusjon infertilitet Unge kvinner (<30 år) Bruk tid Spontan graviditet er mulig Ikke så unge kvinner (>35yrs) Raskt til behandling! 1/6-7 blir ikke gravide når de ønsker det Av disse blir ca 50% spontant gravide CC= clomiphen cirtate (Pergotime ) COH=controlled ovarian hyperstimulatiion CC/COH + coitus/aih IVF ICSI AIH=artificial inseminaation by husband IVF=in vitro fertilization ICSI=intracyroplasminc sperm injection 50% er subfertile og har nytte av behandling 4% forblir barnløse Den viktigste enkeltfaktor er ALDER Husk dette! AMH SD2-4 FSH LH E2 SD21 Prog Lov om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m. (bioteknologiloven) 1987 (sist endret i 2008) Regulerer Assistert befruktning (ART) lovdata.no Dager i menssyklus (intervall 28 dager)

15 1-1. Lovens formål Assistert befruktning er et behandlingstilbud for å avhjelpe kvinnelig og mannlig infertilitet. Formålet med denne loven er å sikre at medisinsk bruk av bioteknologi utnyttes til beste for mennesker i et samfunn der det er plass til alle. Tilbudet faller utenfor den definisjonen av nødvendig helsehjelp som fremgår av pasientrettighetsloven og prioriteringsforskriften Dette skal skje i samsvar med prinsipper om respekt for menneskeverd, menneskelige rettigheter og personlig integritet og uten diskriminering på grunnlag av arveanlegg basert på de etiske normer nedfelt i vår vestlige kulturarv. 1-2 Lovens virkeområde Loven gjelder medisinsk bruk av bioteknologi på mennesker m.m. og omfatter assistert befruktning, forskning på befruktede egg og kloning, fosterdiagnostikk, genetiske undersøkelser av fødte og genterapi m.m. Loven gjelder ikke for forskning som ikke har diagnostiske eller behandlingsmessige konsekvenser for deltakeren eller hvor opplysninger om den enkelte ikke kan føres tilbake til vedkommende. 2-1 Definisjoner I denne lov forstås med: a)assistert befruktning: inseminasjon og befruktning utenfor kroppen b) inseminasjon: innføring av sæd i kvinnen på annen måte enn ved samleie c) befruktning utenfor kroppen: befruktning av egg utenfor kvinnens kropp

16 2-6 Avgjørelse om behandling 2-2. Krav til samlivsform Assistert befruktning kan bare utføres på kvinne som er gift eller som er samboer i ekteskapsliknende forhold. Gjelder for lesbiske par ( ) Beslutning om å foreta behandling med sikte på assistert befruktning treffes av lege. Avgjørelsen skal bygge på medisinske og psykososiale vurderinger av paret. Det skal legges vekt på parets omsorgsevne og hensynet til barnets beste. Legen kan innhente den informasjon som er nødvendig for å foreta en helhetsvurdering av paret.

17

Infertilitet Utredning og behandling

Infertilitet Utredning og behandling Historikk Infertilitet Utredning og behandling Knut Hofft Kierulf Fertilitetsseksjonen, St Olavs Hospital Kurs Trondheim 230514 1978 første barnet etter assistert befruktning født i England 1984 første

Detaljer

Høringssvar om Høringsnotat Lov om medisinsk bruk av bioteknologi m.m.

Høringssvar om Høringsnotat Lov om medisinsk bruk av bioteknologi m.m. Høringssvar om Høringsnotat Lov om medisinsk bruk av bioteknologi m.m. Bioteknologinemndas høringssvar ble overlevert Helsedepartementet i to deler. Del 1 06.01.03 og del 2 27.01.03. 1 Generelle kommentarer

Detaljer

Infomateriale. Store Kongensgade 36-38, 2. etasje 1264 København K +45 32 57 33 16

Infomateriale. Store Kongensgade 36-38, 2. etasje 1264 København K +45 32 57 33 16 Infomateriale Store Kongensgade 36-38, 2. etasje 1264 København K +45 32 57 33 16 Innhold 1. Inseminasjon... 4 1.1. Journalsamtale... 4 1.2. Selve inseminasjonen... 5 1.3. Undersøkelser... 6 1.3.1. Hysterosalpingoultrasonografi

Detaljer

RAPPORT ÅPENT MØTE 16. JUNI 2004 B I O T E K N O L O G I N E M N D A. Et barn i ditt bilde BIOTEKNOLOGINEMNDA

RAPPORT ÅPENT MØTE 16. JUNI 2004 B I O T E K N O L O G I N E M N D A. Et barn i ditt bilde BIOTEKNOLOGINEMNDA RAPPORT ÅPENT MØTE 16. JUNI 2004 B I O T E K N O L O G I N E M N D A Et barn i ditt bilde BIOTEKNOLOGINEMNDA Bioteknologinemnda: Et barn i ditt bilde Ansvarlig redaktør: Sissel Rogne Redaktør: Ole Johan

Detaljer

PGD. å overføre alvorlig, arvelig sykdom

PGD. å overføre alvorlig, arvelig sykdom PGD Preimplantasjonsdiagnostikk En mulighet for par med stor sannsynlighet for å overføre alvorlig, arvelig sykdom til sine kommende barn Foto: S. Ziebe. Rigshospitalets Fertilitetsklinik, Danmark Vi ønsker

Detaljer

Velkommen til Seksjon for barnløshet og assistert befruktning

Velkommen til Seksjon for barnløshet og assistert befruktning Velkommen til Seksjon for barnløshet og assistert befruktning RIKSHOSPITALET Kvinneklinikken Foto: Xxxxx Xxxxxxxxx, Rikshospitalet HF, illustrasjonsfoto Spermier Modent egg Innhold Ufrivillig barnløshet

Detaljer

Velkommen til Stork IVF Klinik

Velkommen til Stork IVF Klinik Velkommen til Stork IVF Klinik En fertilitetsklinikk uten ventetid. Vi tilbyr alle former for fertilitetsbehandling, i trygge og omsorgsfulle omgivelser. Nina Stork, som selv har vært gjennom utallige

Detaljer

Åpent møte 6. september 2006. Hvem snakker for barna?

Åpent møte 6. september 2006. Hvem snakker for barna? Åpent møte 6. september 2006 R A P P O R T Hvem snakker for barna? Ansvarlig redaktør: Sissel Rogne Redaktør: Norunn K. Torheim Utgiver: Bioteknologinemnda Kun tilgjengelig elektronisk på www.bion.no.

Detaljer

Åpen høring om barnløshet - Har vi alle rett til å få barn?

Åpen høring om barnløshet - Har vi alle rett til å få barn? Åpen høring om barnløshet - Har vi alle rett til å få barn? Rapport fra Bioteknologinemndas 14. åpne høring den 7. april 1999 arrangert i samarbeid med Verdikommisjonen 0 1 Bioteknologinemnda og Verdikommisjonen:

Detaljer

Graviditet og abort. Her forklarer vi litt om graviditet og abort

Graviditet og abort. Her forklarer vi litt om graviditet og abort Graviditet og abort Her forklarer vi litt om graviditet og abort GRAVIDITET OG ABORT Å bli gravid er alltid en spesiell opplevelse! Lengselen etter barn har ingenting med kjønn eller seksuell legning å

Detaljer

Evaluering av bioteknologiloven 2015 Oppdatering om status og utvikling på fagområdene som reguleres av loven

Evaluering av bioteknologiloven 2015 Oppdatering om status og utvikling på fagområdene som reguleres av loven Rapport IS-2360 Evaluering av bioteknologiloven 2015 Oppdatering om status og utvikling på fagområdene som reguleres av loven Publikasjonens tittel: Evaluering av bioteknologiloven 2015. Oppdatering om

Detaljer

Grenseløs bioteknologi?

Grenseløs bioteknologi? Grenseløs bioteknologi? Ole Johan Borge, Ph.D. Seniorrådgiver i Bioteknologinemnda Ås, 5. januar 2009 Disposisjon i. Bioteknologinemnda ii. Gentesting iii. Stamceller iv. Fosterdiagnostikk - PGD (preimplantasjonsdiagnostikk)

Detaljer

Etisk betenkning om bioteknologi og assistert reproduksjon. Norges Kristelige Legeforening 2010

Etisk betenkning om bioteknologi og assistert reproduksjon. Norges Kristelige Legeforening 2010 Etisk betenkning om bioteknologi og assistert reproduksjon Norges Kristelige Legeforening 2010 Etisk betenkning om bioteknologi og assistert reproduksjon Av Norges Kristelige Legeforenings etikkutvalg

Detaljer

Assistert befruktning - fra eksotisk spissmedisin til hverdagsmedisin (?)

Assistert befruktning - fra eksotisk spissmedisin til hverdagsmedisin (?) Assistert befruktning - fra eksotisk spissmedisin til hverdagsmedisin (?) Arne Sunde Seksjonsleder, Fertilitetsseksjonen St. Olavs Hospital Professor II, Inst. for laboratoriemedisin, Barn og Kvinnesykdommer,

Detaljer

Til voksne menn: Utilstrekkelig spermatogenese på grunn av hypogonadotrop hypogonadisme.

Til voksne menn: Utilstrekkelig spermatogenese på grunn av hypogonadotrop hypogonadisme. 1. LEGEMIDLETS NAVN Puregon 50 IE/0,5 ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Et hetteglass inneholder 50 IE rekombinant follikkelstimulerende hormon (FSH) i 0,5 ml vandig

Detaljer

Risiko for spontanabort blant norske, førstegangsfødende tannleger

Risiko for spontanabort blant norske, førstegangsfødende tannleger Norsk Epidemiologi 1999; 9 (1): 51-55 51 Risiko for spontanabort blant norske, førstegangsfødende tannleger Jon E. Dahl 1 og Johanne Sundby 2 1 NIOM, Nordisk institutt for odontologisk materialprøvning,

Detaljer

Alkohol og graviditet

Alkohol og graviditet Rapport IS-1284 Alkohol og graviditet Hva er farlig for fosteret? Hvordan forebygge og behandle? Rapport fra en ekspertgruppe Heftets tittel Utgitt Bestillingsnummer Alkohol og graviditet Hva er farlig

Detaljer

Utredning av hyperandrogenisme hos jenter etter nyfødtperioden

Utredning av hyperandrogenisme hos jenter etter nyfødtperioden Pediatrisk Endokrinologi 1999;13:30 44 Utredning av hyperandrogenisme hos jenter etter nyfødtperioden R. Bjerknes 1,2, P.B. Júlíusson 2, A. Ernø 3, D. Aarskog 2 2 Seksjon for endokrinologi og metabolisme,

Detaljer

Surrogatiutvalgets innstilling og bakgrunnsdokument til LM-2014

Surrogatiutvalgets innstilling og bakgrunnsdokument til LM-2014 Surrogatiutvalgets innstilling og bakgrunnsdokument til LM-2014 Innhold Surrogatiutvalgets innstilling... 2 Begrunnelse for innstillingen... 3 Saksgang... 4 Landsstyrets vedtak mai, 2013:... 4 Mandat fra

Detaljer

Bør leger ha reservasjonsrett ved assistert befruktning?

Bør leger ha reservasjonsrett ved assistert befruktning? Bør leger ha reservasjonsrett ved assistert befruktning? Morten Magelssen & Torbjørn Folstad Omfanget av helsepersonells reservasjonsrett har nylig vært gjenstand for debatt i Norge. Vi spør om leger bør

Detaljer

Åpen høring 7. desember 2005. Åpen høring om. forskning på befruktede egg

Åpen høring 7. desember 2005. Åpen høring om. forskning på befruktede egg Åpen høring 7. desember 2005 R A P P O R T Åpen høring om forskning på befruktede egg Ansvarlig redaktør: Sissel Rogne Redaktør: Ole Johan Borge Utgiver: Bioteknologinemnda 1. opplag: 8. mars 2006, 4000

Detaljer

godtas. Side 3 4 Departementet skriver i høringsnotatet at også annen dokumentasjon enn folkeregisteradresse på samboerforholdet kan

godtas. Side 3 4 Departementet skriver i høringsnotatet at også annen dokumentasjon enn folkeregisteradresse på samboerforholdet kan Barne- og likestillingsdepartementet Samlivs- og likestillingsavdelingen Postboks 8036 Dep. 0030 Oslo Vår ref: 07/027-004 Deres ref: 200803360-/TSV Dato: 14.11.2008 Høring forslag til forskrift til barnelova

Detaljer

En beskrivelse av de psykososiale aspektene ved å være BRCA1 mutasjonsbærer.

En beskrivelse av de psykososiale aspektene ved å være BRCA1 mutasjonsbærer. Å LEVE MED RISIKO FOR ARVELIG BRYST- OG EGGSTOKKREFT En beskrivelse av de psykososiale aspektene ved å være BRCA1 mutasjonsbærer. Ida Mette Rønning Masteroppgave Masterprogram i helsefag Studieretning

Detaljer

Lite liv observasjon og

Lite liv observasjon og Lite liv observasjon og oppfølging Ahus, 24. januar 2012 Jordmor Eli Saastad Normal fosteraktivitet hva er det? Observasjon av fosteraktivitet Oppfølging av gravide med lite liv Faktorer som kan påvirke

Detaljer

STIKKORDLISTE GYNEKOLOGI GENERELL

STIKKORDLISTE GYNEKOLOGI GENERELL STIKKORDLISTE GYNEKOLOGI GENERELL Ab prov. (abortus provocatus) Abrasio uteri ACTH-test Adnex Adriamycin AID AIH Amming som prevensjon Amniocentese Angrepillen Antesuspensio Antisuspensic Aspiratio uteri

Detaljer

Vår ref.: 2015/34 Deres ref.: Dato: 27. mars 2015

Vår ref.: 2015/34 Deres ref.: Dato: 27. mars 2015 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Vår ref.: 2015/34 Deres ref.: Dato: 27. mars 2015 Bioteknologirådets uttalelse om eggdonasjon Evaluering av bioteknologiloven, kapittel 2 Det

Detaljer

rapport 2005:6 Children s health in the Nordic Countries Barns helse i Norden Else-Karin Grøholt og Rannveig Nordhagen

rapport 2005:6 Children s health in the Nordic Countries Barns helse i Norden Else-Karin Grøholt og Rannveig Nordhagen rapport 2005:6 Children s health in the Nordic Countries Barns helse i Norden Else-Karin Grøholt og Rannveig Nordhagen rapport 2005:6 Children s health in the Nordic Countries Barns helse i Norden Else-Karin

Detaljer

Åpent møte om reproduksjonsturisme

Åpent møte om reproduksjonsturisme Åpent møte 1. november 2007 R A P P O R T Åpent møte om reproduksjonsturisme Ansvarlig redaktør: Sissel Rogne Redaktør: Ole Johan Borge Utgiver: Bioteknologinemnda April 2008, bare tilgjengelig på www.bion.no

Detaljer

KVINNEN SEKSUAL ANATOMI

KVINNEN SEKSUAL ANATOMI KVINNEN SEKSUAL ANATOMI Clinically Oriented Anatomy Moore & Dallay 4th edition 1999 Basic Clinical Neuroanatomy Young&Young 1st edition 1997 UpToDate Wickipedia Google KVINNENS SEKSUALANATOMI Cortex Det

Detaljer

Åpen høring 28. november 2005. Åpen høring om. preimplantasjonsdiagnostikk. Dispensasjons- og klagenemnda for behandling i utlandet

Åpen høring 28. november 2005. Åpen høring om. preimplantasjonsdiagnostikk. Dispensasjons- og klagenemnda for behandling i utlandet Åpen høring 28. november 2005 R A P P O R T Åpen høring om preimplantasjonsdiagnostikk Dispensasjons- og klagenemnda for behandling i utlandet Ansvarlig redaktør: Sissel Rogne Redaktør: Ole Johan Borge

Detaljer