CA-125. Fornuftig bruk av cancer antigen 125. Laboratorieprøver i allmenpraksis - gynekologi. Okt A.B.Rygh

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CA-125. Fornuftig bruk av cancer antigen 125. Laboratorieprøver i allmenpraksis - gynekologi. Okt 2011. A.B.Rygh"

Transkript

1 CA-125 Fornuftig bruk av cancer antigen 125 1

2 CA-125 Protein, ofte uttrykt av ovarialcancercellene (MUC16gen) Fins også i respirasjonsveiene og epitel indre kvinnelige genitalia Normalverdi < 35 IU/ml 2

3 Tenkelig nytte av CA-125 ved ovarialcancer Screening Tidlig diagnostikk Prognostisk Påvise residiv Bedømme effekt av behandling 3

4 Marie 61 år Akutt innlagt: Lungeemboli (LE)? Pneumoni? Hyppig vannlatning, noe framfallsplager. Mor brystkreft 75 år Malignitetsutredning pga mistanke lungeemboli CA-125= 87 Hva tenker vi om det? 4

5 Gyn tilsyn Cystocele UL: 4 x 3 cm, tokamret, ekkofattig glatt cyste ve adnex Hva så? 5

6 CA-125 men bare 3% har ovarialcancer! hos 80% med ca.ovarii men normal hos 20% ved inflammasjon i pleura/peritoneum ved andre cancere (endometrie, GI, lunge) ved bekkeninfeksjon, myom, endometriose, graviditet 6

7 Skal Marie opereres for cysten?? Anamnese: Dagligrøyker 40 år Para 0 infertilitet (tette tuber) CT: tumores i lungene biopsi viser lungekreft CA-125 forklart av lungekreft? Marie er ikke operabel Cysten antakelig sactosalpinx 7

8 God anamnese og klinisk undersøkelse rettet mot symptomer FØR bruk av uspesifikk cancermarkør 8

9 CA-125 som screeningredskap Screening bør ha høy sensitivitet og spesifisitet Bare et screeningprogram som fanger opp tidlig sykdom vil gi bedre overlevelse Kombinasjon av CA-125 med UL og program for oppfølgning i flere studier God spesifisitet, sensitivitet bare 56% Flertallet av cases er i avansert stadium Villscreening uheldig Støtte opp om programmer (studier) om de kommer 9

10 CA 125 som screeningredskap Uegnet som screening i lavrisikopopulasjon (Jacobs 1999) Risiko for skadelig intervensjon CA-125 har lav spesifisitet Nyttig i høyrisikopopulasjon kombinert med UL-funn, spesielt hos en postmenopausale Screening med HE 4 ikke bedre enn CA-125 ved utredning av uavklart bekken tumor (Vergote 2011) 10

11 NICE guidelines aimed at early detection of ovarian cancer Problem at ca.ovarii diagnostiseres i sent stadium Liten oppmerksomhet mot diffuse symptomer fra buk og bekken National Institute of health and Clinical Excellence med retningslinjer som innebærer Økt oppmerksomhet på symptomer på ca.ovarii Tidlig bruk av CA

12 First tests in primary care Measure serum CA IU/ml or greater Less than 35 IU/ml Ultrasound of abdomen and pelvis Normal Assess carefully: are other clinical causes of symptoms apparent? Suggestive of ovarian cancer Yes No 12 Refer urgently Investigate Advise to return to GP if symptoms become more frequent and/or persistent

13 Charlotte 49 år Familiær belastning bryst- og ovarialcancer Hyppig vannlatning, trykk i bekkenet, god allmentilstand Hos fastlegen: Bekkentumor 8-10 cm CA-125= 1878 Opereres for seropapillær ovarialcancer st 3, makroskopisk radikaloperert 6 kurer carboplatin/taxol CA-125= 32 13

14 Etter 9 mndr CA 125 = 68 Ingen symptomer, GU litt væske i bekkenet, Ny kontroll CA 125 = 300 Cytologi verifiserer residiv Hva vil Charlotte nå? Residiv krever dobling av Ca nye kurer carboplatin taxol med respons 14

15 CA-125 ved tilbakefall Charlotte går også til fastlegen for videre oppfølgning Hvilken nytte har man av CA-125 nå? De fleste pasienter med komplett respons etter primær operasjon og kjemoterapi for avansert ovarialcancer vil etter hvert få residiv Kan rutineoppfølgning forlenge livet gi bedre livskvalitet? 15

16 Tidlig vs sen behandling av residiv av ovarialcancer (Rustin 2010) RCT 529 kvinner, median oppfølgning 56.9 mnd Komplett remisjon etter initial kirurgi og kjemoterapi Intervensjon ved CA-125 økning vs ved kliniske symptomer på residiv Ingen forskjell i overlevelse Kortere tid fra randomisering til redusert livskvalitet i tidligarmen Evaluation of follow-up strategies for patients with epithelial ovarian cancer following completion of primary treatment. Evaluation Cochrane Database Syst Rev Jun 15;(6) Early versus delayed treatment of relapsed ovarian cancer (MRC OV05/EORTC 55955): a randomised trial.rustin GJ,et al. Lancet Oct 2;376 16

17 Diskutere kontrollregime med pasienten Pasienten bør få innsikt i svakhetene ved rutinemessig kontroll slik at man blir enig om mål for oppfølgningen Etter at pasienten har residivert bør livkvalitetsaspektet være med i vurderingen av oppfølgning Noen vil ha løypemelding Ta vare på perioder med høy livskvalitet 17

18 Monitorering av behandling CA-125 er egnet til å monitorere effekten av kjemoterapi, kombinert med klinisk undersøkelse og billeddiagnostikk Ved > 2. og 3.linje behandling er det viktig å avslutte virkningsløs behandling Ved langtkommen sykdom kan progresjon selv om CA-125 ikke stiger fordi ikke-ca-125 produserende tumorcellekloner dominerer 18

19 Charlotte 3 år senere Har hatt to residiv til Respondert på kjemoterapi med minsking av tumor Fall i CA-125 Subileusepisoder og påvises hydronefrose Tumor fyller bekkenet CA-125 stabilt ca 3000 Får sigmoidostomi og ureterstent Tamoxifen Bør vi måle CA-125? 19

20 CA-125 ved endometriose Bruk Egnet til å påvise residiv av endometriose (Ved avansert endometriose) Ikke egnet til screening for dysmenorre Ikke egnet til å monitorere endometriosebehandling The use of serum CA-125 as a marker for endometriosis in patients with dysmenorrhea for monitoring therapy and for recurrence of endometriosis.chen FP, Soong YK, Lee N, Lo SK.Acta Obstet Gynecol Scand Jul;77(6):

Hvem skal følge opp kreftpasienten, fastlegen eller sykehuslegen?

Hvem skal følge opp kreftpasienten, fastlegen eller sykehuslegen? Hvem skal følge opp kreftpasienten, fastlegen eller sykehuslegen? ved Heidi Lidal Fidjeland fastlege Søgne legesenter stipendiat Sørlandet Sykehus og UiO praksiskonsulent Sørlandet Sykehus Forekomst 1/3

Detaljer

Gentester for brystkreft og eggstokkreft Rapport fra Kunnskapssenteret nr 5 2008 Kunnskapsoppsummering

Gentester for brystkreft og eggstokkreft Rapport fra Kunnskapssenteret nr 5 2008 Kunnskapsoppsummering Gentester for brystkreft og eggstokkreft Rapport fra Kunnskapssenteret nr 5 2008 Kunnskapsoppsummering Bakgrunn: Brystkreft og eggstokkreft er blant de hyppigste kreftformene som rammer kvinner i Norge.

Detaljer

RÅD OG ANBEFALINGER FOR RIKTIG BRUK AV BILDE- DIAGNOSTIKK VED MUSKEL- SKJELETTLIDELSER I ALLMENNPRAKSIS

RÅD OG ANBEFALINGER FOR RIKTIG BRUK AV BILDE- DIAGNOSTIKK VED MUSKEL- SKJELETTLIDELSER I ALLMENNPRAKSIS RÅD OG ANBEFALINGER FOR RIKTIG BRUK AV BILDE- DIAGNOSTIKK VED MUSKEL- SKJELETTLIDELSER I ALLMENNPRAKSIS Innledning 2 Erik L. Werner og Satya P. Sharma Nakke og rygglidelser 4 Erik L. Werner Skulder 7 Satya

Detaljer

Lite liv observasjon og

Lite liv observasjon og Lite liv observasjon og oppfølging Ahus, 24. januar 2012 Jordmor Eli Saastad Normal fosteraktivitet hva er det? Observasjon av fosteraktivitet Oppfølging av gravide med lite liv Faktorer som kan påvirke

Detaljer

Tungpust dyspné hva er nå det? Anders Østrem Lunger i Praksis Gransdalen Legesenter, Oslo

Tungpust dyspné hva er nå det? Anders Østrem Lunger i Praksis Gransdalen Legesenter, Oslo Tungpust dyspné hva er nå det? Anders Østrem Lunger i Praksis Gransdalen Legesenter, Oslo Noen definisjoner: Dyspné: Subjektiv følelse av å få for lite luft. Takypné: Rask pust (fra 30-40 første leveår

Detaljer

Fysisk aktivitet som behandling ved Myalgisk Encefalopati

Fysisk aktivitet som behandling ved Myalgisk Encefalopati vitenskap Fysisk aktivitet som behandling ved Myalgisk Encefalopati Summary Objective: To assess the effects of physical activity on fatigue and physical functioning in adults with chronic fatigue syndrome

Detaljer

NASJONALT HANDLINGSPROGRAM FOR DIAGNOSE OG BEHANDLING AV IMMUN TROMBOCYTOPENI (ITP) HOS BARN OG VOKSNE. Oktober 2011

NASJONALT HANDLINGSPROGRAM FOR DIAGNOSE OG BEHANDLING AV IMMUN TROMBOCYTOPENI (ITP) HOS BARN OG VOKSNE. Oktober 2011 NASJONALT HANDLINGSPROGRAM FOR DIAGNOSE OG BEHANDLING AV IMMUN TROMBOCYTOPENI (ITP) HOS BARN OG VOKSNE Oktober 2011 1 Waleed Ghanima, PhD Overlege ved hematologisk seksjon - Medisinsk avdeling Sykehuset

Detaljer

Helen Bull Ergoterapeut/stipendiat OUS/UiO

Helen Bull Ergoterapeut/stipendiat OUS/UiO Helen Bull Ergoterapeut/stipendiat OUS/UiO Agenda Betydning av arbeid Betydning av arbeidsledighet Forskning på feltet Individuelle faktorer Barrierer i samfunnet Metoder for arbeidsrehabilitering Arbeid

Detaljer

Sfinkterskader ved fødsel bør reduseres i Norge Nasjonal handlingsplan. Nasjonalt råd for fødselsomsorg

Sfinkterskader ved fødsel bør reduseres i Norge Nasjonal handlingsplan. Nasjonalt råd for fødselsomsorg Nasjonalt råd for fødselsomsorg Sfinkterskader ved fødsel bør reduseres i Norge Nasjonal handlingsplan SFINKTERSKADER VED FØDSEL BØR REDUSERES I NORGE Nasjonal handlingsplan Nasjonalt råd for fødselsomsorg

Detaljer

Tilbudet om rehabilitering til kreftpasienter i Norge har vært begrenset og står i sterk kontrast til rehabiliteringstilbudene

Tilbudet om rehabilitering til kreftpasienter i Norge har vært begrenset og står i sterk kontrast til rehabiliteringstilbudene Rehabilitering Hjelper mennesker Kreftrammede lærer om kosthold og mosjon og de får gode samtaler. Målet er å hjelpe dem til økt livskvalitet, skriver Mette Rønning og Line Oldervoll som jobber ved Røros

Detaljer

V ITENSKAPELIG ARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid. 2015; 125: 412 8

V ITENSKAPELIG ARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid. 2015; 125: 412 8 V ITENSKAPELIG ARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid. 2015; 125: 412 8 Kasper Dahl Kristensen og Peter Stoustrup Juvenil idiopatisk artritt hva en tannlege bør vite Juvenil idiopatisk artritt (barneleddgikt)

Detaljer

Pasienteksempel: Mann 51 år

Pasienteksempel: Mann 51 år HOVEN LEGG Carl Morten Levy (spesialist i allmennmedisin, fastlege Larvik) Helle Hager (avdelingsoverlege Sentrallaboratoriet, SiV) Einar Vigeland (avdelingsoverlege radiologisk avdeling, SiV) Pasienteksempel:

Detaljer

Publikasjoner fra NORCCAP (oppdatert 11.11.2009) Publiserte originalarbeider

Publikasjoner fra NORCCAP (oppdatert 11.11.2009) Publiserte originalarbeider 1 Publikasjoner fra NORCCAP (oppdatert 11.11.2009) Publiserte originalarbeider 1. M Bretthauer G Gondal, I K Larsen, E Carlsen, TJ. Eide, T Grotmol, E Skovlund, K M Tveit, M H. Vatn, G Hoff. Design, organisation

Detaljer

Hvordan finner man de som drikker for mye? Torgeir Gilje Lid Fastlege Nytorget legesenter Stipendiat UIB/Korfor

Hvordan finner man de som drikker for mye? Torgeir Gilje Lid Fastlege Nytorget legesenter Stipendiat UIB/Korfor Hvordan finner man de som drikker for mye? Torgeir Gilje Lid Fastlege Nytorget legesenter Stipendiat UIB/Korfor Fra et tørrlagt til et fuktig samfunn Over 40% økning på to tiår Kjent sammenheng mellom

Detaljer

Neuromyelitis optica 2057 61

Neuromyelitis optica 2057 61 Oversiktsartikkel Neuromyelitis optica 2057 61 BAKGRUNN Neuromyelitis optica (NMO) er en sjelden autoimmun inflammatorisk sykdom i sentralnervesystemet som hovedsakelig kjennetegnes av residiverende optikusnevritt

Detaljer

1. Lovgrunnlaget. Revisjon oktober 2012:

1. Lovgrunnlaget. Revisjon oktober 2012: 1 Bakgrunnsnotat om kunnskapsgrunnlaget for Norsk Industris veiledning om bruk av Computertomografi (CT) ved helseundersøkelser med hensyn på lungesykdommer Revisjon oktober 2012: Omtalen av asbestforskriften

Detaljer

Pårørendes utfordringer

Pårørendes utfordringer Tema: Pårørende Pårørendes utfordringer Pårørende til pasienter med kreft møter en rekke utfordringer som helsepersonell kan hjelpe dem til å håndtere, ved blant annet å gi informasjon, støtte og avlastning.

Detaljer

Hvem skal opereres? Skal pasienter med uspesifikke ryggsmerter opereres?

Hvem skal opereres? Skal pasienter med uspesifikke ryggsmerter opereres? Hvem skal opereres? Skal pasienter med uspesifikke ryggsmerter opereres? Jens Ivar Brox, leder nakke og ryggpoliklinikken, OUS, professor II i fysikalsk medisin UiO. Det korte svaret er nei -pasienter

Detaljer

Hva er kreft? Informasjon fra Kreftforeningen

Hva er kreft? Informasjon fra Kreftforeningen Hva er kreft? Informasjon fra Kreftforeningen Målet med dette faktaarket er å gi en kortfattet og generell informasjon til pasienter, pårørende og andre som ønsker informasjon om hva kreft er. Hva er kreft?

Detaljer

Å bli forstått - og forstå seg selv:

Å bli forstått - og forstå seg selv: MELLANRUMMET NORDISK TIDSKRIFT FÖR BARN- OCH UNGDOMSPSYKOTERAPI NORDIC JOURNAL OF CHILD AND ADOLESCENT PSYCHOTHERAPY 31 Anne Grete Hersoug og Randi Ulberg Oslo Å bli forstått - og forstå seg selv: om utvikling

Detaljer

Symptomer fastleger støter på ved begynnende psykose

Symptomer fastleger støter på ved begynnende psykose Symptomer fastleger støter på ved begynnende psykose 5. årsoppgave i stadium IV Profesjonsstudiet i medisin ved universitetet i Tromsø Espen Frostmo MK 07 Veileder: Grigory Rezvy Førsteamanuensis ved UiTø

Detaljer

Utredning og behandling av medfødt hyperinsulinisme (2): Diagnostiske og terapeutiske aspekter

Utredning og behandling av medfødt hyperinsulinisme (2): Diagnostiske og terapeutiske aspekter Pediatrisk Endokrinologi 2008;22:56-63 Utredning og behandling av medfødt hyperinsulinisme (2): Diagnostiske og terapeutiske aspekter Oddmund Søvik 1, Pétur B. Júlíusson 1,2, Eirik Vangsøy Hansen 2, Pål

Detaljer

Effekt og sikkerhet av angiotensin reseptorblokkere med og uten diuretika

Effekt og sikkerhet av angiotensin reseptorblokkere med og uten diuretika Effekt og sikkerhet av angiotensin reseptorblokkere med og uten diuretika hos pasienter med hypertensjon, hjertesvikt eller diabetisk nefropati Rapport fra Kunnskapssenteret nr 24 2008 Oversikt over oversikter

Detaljer

12. Overgangsalderen

12. Overgangsalderen 162 Aktivitetshåndboken Fysisk aktivitet i forebygging og behandling 12. Overgangsalderen Forfattere Mats Hammar, professor, överläkare, Avdelningen för obstetrik och gynekologi, Kvinnokliniken, Hälsouniversitetet

Detaljer

Et vanskelig valg. Huntingtons sykdom. Informasjon om presymptomatisk test

Et vanskelig valg. Huntingtons sykdom. Informasjon om presymptomatisk test Et vanskelig valg Huntingtons sykdom Informasjon om presymptomatisk test Utgitt av Landsforeningen for Huntingtons sykdom i samarbeid med Senter for sjeldne diagnoser Et vanskelig valg Innhold Hva kan

Detaljer

Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten

Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten - eller hvor skolehelsetjenesten er en viktig samarbeidspartner for skolene. Av Siv Skotheim, Helene

Detaljer

Veileder. Demensutredning i kommunehelsetjenesten. www.aldringoghelse.no. Revidert 2011

Veileder. Demensutredning i kommunehelsetjenesten. www.aldringoghelse.no. Revidert 2011 Veileder Revidert 2011 Demensutredning i kommunehelsetjenesten www.aldringoghelse.no Forord I forbindelse med Demensplan 2015 er utredning og diagnostisering av demens et satsingsområde. Målet er alle

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten

Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten IS-1561 Nasjonale retningslinjer Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten Forord Forekomsten av depressive lidelser i befolkningen

Detaljer

Kronisk suicidalitet ved ustabil personlighetsforstyrrelse. Hvorfor det er behov for særskilte tilnærminger i behandlingen

Kronisk suicidalitet ved ustabil personlighetsforstyrrelse. Hvorfor det er behov for særskilte tilnærminger i behandlingen Ved Joel Paris De tilnærmingene som er utviklet for å behandle akutt suicidalitet, er ikke nødvendigvis effektive for behandling av kronisk suicidalitet. Kroniske selvmordstanker er et viktig kjennetegn

Detaljer