Lars Aabakken Medisinsk avd Oslo Universitetssykehus/Rikshospitalet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lars Aabakken Medisinsk avd Oslo Universitetssykehus/Rikshospitalet"

Transkript

1 Lars Aabakken Medisinsk avd Oslo Universitetssykehus/Rikshospitalet

2

3 2% fem års overlevelse

4

5 Cancer pancreatis I USA: med diagnosen i 2009, vil dø av sin sykdom 4. største cancer-dødsårsak worldwide. 2% fem års overlevelse (incidence / )

6 Cancer pancreatis

7

8 Cancer pancreatis Pancreas er en kjertel med ulike funksjoner og ulike vev Eksokrine typer Adenocarcinom (95%) Cystiske tumores Endokrine typer Insulinom Gastrinom Glukagonom Andre typer

9 Cancer pancreatis Resektabel Kan fjernes komplett kirurgisk Lokalavansert Har vokst inn i omkringliggende vev og lar seg derfor ikke fjerne Metastatisk Har spredt seg til andre organer (lever, lunger)

10 Cancer pancreatis Alder viktigste faktor Røyking (4 x økt risiko) Kronisk pankreatitt Genetisk disposisjon (5%) Arvelig pancreascancer Cancersyndromer Alkohol, kosthold mer usikre faktorer Kobling til diabetes (10-20% av pas med ca pancreatis har diabetes)

11 Cancer pancreatis Ofte asymptomatisk lenge Diffuse øvre abdominalsmerter, ofte utstråling til rygg Kvalme, vekttap, SR, uspesifikke symptomer Icterus Eksokrin pankreassvikt Duodenalobstruksjon

12 Cancer pancreatis Billeddiagnostikk primært Ultralyd abdomen CT abdomen, MR abdomen Endoskopisk ultralyd ERCP Histologisk verifisering CT, EUS, perkutan ultralyd Biokjemi Kun indirekte tegn på sykdom Kolestase, pancreassvikt, SR CA-19-9 (?)

13

14

15

16 Hos inoperable pasienter før oppstart av kjemoterapi Ved usikkerhet om det kan være en sjeldnere type cancer (ikke adenocarcinom) Ved usikkerhet om diagnosen før kirurgi (hos pasient eller kirurg) For å differensiere mellom tumor og f.eks. fokal pankreatitt.

17 Kirurgi eneste kurative mulighet (10-20% av pasientene) Cytostatika kan være aktuelt Palliativ behandling viktigst Drenasjebehandling Galleveier Duodenum/ventrikkel Pancreas (?) Smertebehandling

18 Sen diagnose viktig årsak til ikke-resektabel sykdom og høy mortalitet Går det an å stille diagnosen tidligere? Informasjon? Screening? NEI Surveillance? Mjo

19 10% av pasientene har varierende grad av familiær opphopning Familiær pancreascancer Pancreascancer som ledd i cancersyndromer Regelmessige sensitive undersøkelser kan kanskje oppdage resektable tidligcancere Men obs Strålebelastning Psykisk belastning Økonomisk belastningr

20

21 Sjelden cancerform (1-2/ ) Cholangiocarcinom gallegangscancer De novo Komplikasjon til primær skleroserende cholangitt (PSC) Assosiert til choledochuscyste Galleblærecancer Som regel assosiert til gallestein Høy risiko ved porselensgalleblære Generelt dårlig prognose <10% tilgjengelige for kurativ kirurgi

22 Gallegangscancer Intrahepatisk cancer PSC Levercirrhose Kronisk hepatitt B infeksjon Ekstrahepatisk cancer PSC Choledochuscyste Kolecystektomi Diabetes mellitus

23 Gallegangscancer

24 Bismuth type III og IV (intrahepatisk vekst): 30 d mortalitet 30-43% Median overlevelse dager Prognose uavhengig av drenasjebehandling eller annen palliasjon Utilgjengelig for reseksjon

25 Galleveiscancer Som regel tidlig kolestase med icterus, smerter og ev. feber/cholangitt Generelle symptomer, feber, nedsatt almentilstand Smerter under høyre costalbue

26 Galleveiscancer Ultralyd galleveier Viser dilatasjon bedre enn tumor Viser galleblære og øvre galleganger/intrahepatiske galleganger godt, nedre choledochus dårlig. CT abdomen Viser også regionale lymfeknuter og fjernmetastaser MR/MRCP PET uavklart ERCP med mulighet for prøvetaking

27 Finne risikopasienter Skille benigne og maligne strikturer Tidlig-diagnostikk helst i dysplasi-stadium Billed-diagnostikk viktig, men børsteprøver trengs Malignant Benign

28 Børstecytologi Eksplantert lever Low grade dysplasia High grade dysplasia Boberg et al, J Hepatol 2006

29 Sensitivity Specificity PPV NPV Accuracy % % % % % Low + high grade dysplasia (n = 22) High grade dysplasia (n = 13)

30 20 PSC pasienter, 7med/ CC) sens spes acc Cytology DNA-analysis CA CEA All combined Lindberg et al, Endoscopy 2002

31 3mm baby-skop gjennom vanlig arbeidskanal Gir luminal visualisering (som vanlig endoskopi) og rettede biopsier Relativt kostbart ( per prosedyre)

32

33 53 PSC pasienter med dominante strikturer, 23% maligne. ERC and CS, visuell vurdering ERC CS Sensitivitet 66% 92% Spesifisitet 51% 93% Tischendorf et al, Endoscopy 2006

34 Nye cancermarkører Intraduktal ultralyd Intraduktal konfokal endomikroskopi

35 Sjeldent, men vanskelig å diagnostisere Som regel inoperabelt Transplantasjon kan være en mulighet... Ev etter downstaging. Men for det meste: Palliasjon med drenasje

36 Cancer i pancreas og galleveier oppdages sent og har vanligvis dårlig prognose Symptomene er vage, og galleveisobstruksjon er ofte det som bringer pasienten til lege Ulike typer billeddiagnostikk gir som regel diagnosen, men histologisk verifisering kan være aktuelt for å velge korrekt behandlingsstrategi