Spesialist i allmennmedisin

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Spesialist i allmennmedisin"

Transkript

1 Nordisk konferanse UTF Hotel Bristol 21.mai 2015 Fastlege Åge Norman Hansen Spesialist i allmennmedisin

2 Nordisk konferanse UTF Hotel Bristol 21.mai 2015 Hvordan bør fastlegen komme den engstelige mannen i møte? Fastlege Åge Norman Hansen Spesialist i allmennmedisin

3 Nordisk konferanse UTF Hotel Bristol 21.mai 2015 Hvordan bør fastlegen komme den engstelige mannen i møte? Hva initierer fastlegen? Fastlege Åge Norman Hansen Spesialist i allmennmedisin

4 Nordisk konferanse UTF Hotel Bristol21 21.mai mai2015 Hvordan bør fastlegen komme den engstelige tli prostata pasientenpasienten i møte? Hva initierer fastlegen? Fastlege Åge Norman Hansen Spesialist i allmennmedisin

5

6

7

8

9

10

11

12 Professor Sophie Fosså ved Oslo universitetssykehus Radiumhospitalet sier det er et paradoks at Norge og Sverige ligger på topp i verden når det gjelder dødelighet av prostatakreft, uten at ekspertene kan forklare hvorfor

13

14

15 Hva initierer fastlegen?

16 Allmennmedisinsk metode SYKEHISTORIE KLINISK UNDERSØKELSE TENTATIV DIAGNOSE (EVT.) TILLEGGSUNDERSØKELSER (RTG., LAB) BEHANDLING/ HENVISNING

17 Hva skjer videre hos fastlegen? SYKEHISTORIEN: LUTS BEKYMRING :MEDIAOPPSLAG GENERELL HELSESJEKK

18 Hva skjer videre hos fastlegen? SYKEHISTORIEN: Lokalisert sykdom Som regel ingen symptomer

19 Hva skjer videre hos fastlegen? SYKEHISTORIEN: Lokalavansert sykdom Blæretømmingssymptomer oppstår hos 70% Akutt retensjon hos 25% Hematuri 5%

20 Hva skjer videre hos fastlegen? SYKEHISTORIEN: Metastatisk sykdom Allmennsymptom, tretthet, vekttap og anemi Hos 30% av pasientene gir skjelettmetastaser de første symptomene Ryggsmerter hos 15% Uremi 5%

21 Hva skjer videre hos fastlegen? IPSS, Internasjonal prostata symptomskår

22 Hva skjer videre hos fastlegen? IPSS, Internasjonal prostata symptomskår Blodprøve : PSA?

23 Hva initierer fastlegen? Skal det ta PSA og evt. Når?

24 Verdier 4 10 Tolkning av PSA verdier Man regner verdier lavere enn 4,0 ng/ml som normale Mest sannsynlig benign prostata hyperplasi Prostatakreft er mulig Bare én av fire menn med PSA verdier mellom 40 4,0 og 10,0 har prostatakreft

25 Tolkning av PSA verdier Verdier Sannsynlighet for kreft øker sterkt Prostatitt mulig årsak Benign hyperplasi mulig

26 Verdier >30 Tolkning av PSA verdier Prostatakreft er sannsynlig Metastaser mulig Prostatitt mulig Verdier over 100 Prostatakreft med metastaser

27 Tolkning av PSA verdier Raskt stigende PSA "PCA velocity" det vil si hvor raskt PSA stiger, er en parameter som er brukt i noen studier Høy velocity er forbundet med dårligere prognose enn der økningen skjer langsomt 7

28 PSA tolkning Sensitivitet 57% dvs. at 57% med sykdom har verdier over 4 Spesifisitet 68% dvs. 68% av de friske har verdier under 4, mens 32% av de friske har forhøyede verdier (over 4,0 ng/ml)

29 Tolkning av PSA Feilkilder

30 Tolkning av PSA Feilkilder generelt : PSA kan svinge betydelig (ca. 30%), avhengig av fysisk aktivitet og hormonstatus Akutt prostatitt sykling, også på ergometersykkel, kan gi y g, g p g y, g forhøyet PSA i serum.

31 Tolkning av PSA Feilkilder forts. Cystitt urinretensjon Prostatamassasje Cystoskopi Prostatabiopsi

32 Tolkning av PSA Feilkilder Pasienter med benign hyperplasi kan ha høye verdier Ca. 80% har s PSA under 10 µg/l, mens ca. 20% har verdier mellom 10 og 30 µg/l Hos den enkelte pasient kan konsentrasjonen svinge betydelig (ca.30%), avhengig av fysisk aktivitet og hormonstatus Akutt prostatitt kan gi meget høye verdier, med normalisering ved helbredelse Vær oppmerksom på at sykling, også på ergometersykkel, kan gi forhøyet PSA i serum. Forhøyet PSA Høy PSA forekommer etter prostatitt og verdiene normaliserer seg vanligvis i løpet av 6 8 uker Forhøyede verdier ses også ved benign prostatahyperplasi, cystitt og urinretensjon Digital rektal eksplorasjon av prostata påvirker ikke PSA 5 Prostatamassasje kan gi øke PSA verdien 2 til 4 ganger 3 Cystoskopi kan gi økning til firedobbel verdi Ultralydundersøkelse av prostata påvirker ikke PSA Prostatabiopsi gir en median serum PSA økning gp på 7,9 ng/ml etter ett døgn

33 NEL = Norsk elektronisk Legehåndbok Det bør ikke innføres et organisert screeningprogram g for prostatakreft for symptomfrie menn uten familiær eller arvelig belastning for prostatakreft

34 NEL = Norsk elektronisk Legehåndbok Det bør ikke innføres et organisert screeningprogram g for prostatakreft for symptomfrie menn uten familiær eller arvelig belastning for prostatakreft Ved generell helsesjekk bør fordeler og ulemper ved PSA testing diskuteres med pasienten

35 NEL = Norsk elektronisk Legehåndbok Det bør ikke innføres et organisert screeningprogram for prostatakreft for symptomfrie menn uten familiær eller arvelig belastning for prostatakreft Ved generell helsesjekk bør fordeler og ulemper ved PSA testing diskuteres med pasienten PSA test kan tilbys på individuell basis, men skal ikke tas uten at pasienten er fullt informert om konsekvensene

36

37 Hva skjer videre hos fastlegen? UNDERSØKELSEN DRE Lokalisert sykdom Som regel ingen kliniske funn Normal prostata eller liten knute ved palpasjon. De fleste karsinomer befinner seg perifert i prostata, og de kan være mulig å palpere tumor 31

38 Hva skjer videre hos fastlegen? UNDERSØKELSEN DRE Lokalavansert sykdom Ved palpasjon p kjennes: Kjertel med hard ev. varierende konsistens Ujevn overflate Asymmetrisk konfigurasjon Uskarp avgrensning "Fastsittende" rektumslimhinne

39 Hva skjer videre hos fastlegen? UNDERSØKELSEN DRE Digital rektal eksaminasjon utføres med høyst variabel kvalitet og reproduserbarheten er dårlig selv blant øvede klinikere

40 Når henvise til spesialist?

41 Når henvise til spesialist? Palpable forandringer i prostata ved DRE (asymmetri, fasthet, knuter) PSA > 4 ng/ml eller årlig PSA stigning> 0,75 ng/ml, hos pasienter med forventet levetid over 10 år Ved en reell PSA stigning under behandling med 5 alfareduktase reduktase hemmere (Avodart, Duodart og Proscar

42 NEL = Norsk elektronisk Legehåndbok Ca personer hvorav over hadde levd lengre enn 5 år med sykdommen Dødeligheten av prostatakreft i Norge er blant de høyeste i verden 6 Prostatakreft forekommer hos 17% av alle menn, men er dødsårsak d kbare hos 3 4%

43 NEL = Norsk elektronisk Legehåndbok forts. Livstidsrisiko for død av prostatakreft før 75 årsalder er ca. 1,4% 7 Risikoen bestemmes av hvor mange som g måler s PSA og tar prostatabiopsi

44 NEL = Norsk elektronisk Legehåndbok ca. hver åttende mann vil få prostata kreft diagnose før fylte 75 år Risikoen ik for å få påvist åi prostatakreft i løpet av livet er 1:6 (ca. 17%) og risikoen for å dø av metastatisk prostatakreft er 1:30 (ca. 3%) (amerikanske tall, 2002)

45 Prognosen Hvordan vil det gå med meg? Er svært avhengig av primærtumors størrelse og differensieringsgrad Prognosen er signifikant dårligere for menn Prognosen er signifikant dårligere for menn under 55 år

46 Prognosen Hvordan vil det gå med meg? Over 70% av pasienter med metastaser vil kunne oppnå økt symptombedring bdi og ev. økt livslengde ved hormonbehandling

47 Prognosen Hvordan vil det gå med meg? I Norge er 5 års relativ overlevelse for tilfeller diagnostisert i perioden etter stadium 1 Totalt 85,2% Lokal 96,4% Regional 81,8% Fjernspredning 30,3%

48 Radikal prostatektomi versus "watchful waiting?? Fastlegen får følge med etter beste evne

49

50 I Norge 4900 nye cancer prostata pr. år

51 I Norge Ca nye cancer prostata pr. år Ca fastleger

52 I Norge Ca 14 mill. konsultasjoner i Allmennmedisin 5 15 % av konsultasjonene fører til henvisning ca. 90 % av pasientene i allmennpraksis sees ikke i spesialisthelsetjenesten

53

54

55 Norsk studie allmennpraksis pasienter fulgt i 6 12 mndr 12,3 % ( 6321) hadde et symptom som kunne være kreft 263 fikk påvist åi kreft 0, 5 % av pasientene!

56

57 I løpet av 6 12 mndr 0,5 % av pasientene i allmennpraksis får nyoppdaget Kreft Av disse har 10% vannlatningsproblemer som symptom = 05 0,5 o/oo!

58 Fi

59 Samhandling viktig.

60 ..og lovpålagt 4.ForsvarlighetHelsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig. Helsepersonell skal innrette seg etter sine faglige kvalifikasjoner, og skal innhente bistand eller henvise pasienter videre der dette er nødvendig og mulig. Dersom pasientens behov tilsier det, skal yrkesutøvelsen skje ved samarbeid og samhandling med annet kvalifisert lf personell. Helsepersonell ll har plikt til å delta i arbeid med individuell plan når en pasient eller bruker har rett til slik plan etter pasient og brukerrettighetsloven 2 5. Ved samarbeid medannet helsepersonell, skal legen ogtannlegen ta beslutninger i henholdsvis medisinske og odontologiske spørsmål som gjelder undersøkelse og behandling av den enkelte pasient. Departementet kan i forskrift bestemme at visse typer helsehjelp bare kan gis av personell med særskilte kvalifikasjoner.

61 ..og lovpålagt 4.Forsvarlighet F h Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig. Helsepersonell llskal innrette seg etter sine faglige kvalifikasjoner, og skal innhente bistand eller Dersom henvise pasienter videre der dette er nødvendig og mulig. pasientens behov tilsier det, skal yrkesutøvelsen skje ved samarbeid og samhandling med annet kvalifisert personell. Helsepersonell har plikt til å delta i arbeid med individuell plan når en pasient eller bruker har rett til slik plan etter pasient og brukerrettighetsloven 2 5. Vd Ved samarbeid bidmed annet helsepersonell, hl llskal kllegen og tannlegen ta beslutninger i henholdsvis h medisinske i og odontologiske spørsmål som gjelder undersøkelse og behandling av den enkelte pasient. Departementet kan i forskrift bestemme at visse typer helsehjelp bare kan gis av personell med særskilte kvalifikasjoner.

62

63

64

65 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN

Forsvarlighetskravet i helsepersonelloven. Turnuslegekurs 09.04.2014

Forsvarlighetskravet i helsepersonelloven. Turnuslegekurs 09.04.2014 Forsvarlighetskravet i helsepersonelloven Turnuslegekurs 09.04.2014 Helsepersonelloven - formål Bidra til sikkerhet for pasienter Bidra til kvalitet i helse- og omsorgstjenesten Danne grunnlaget for befolkningens

Detaljer

Prostatakreft. - til pasienter, pårørende og andre interesserte. I samarbeid med. kreftforeningen.no >

Prostatakreft. - til pasienter, pårørende og andre interesserte. I samarbeid med. kreftforeningen.no > Prostatakreft - til pasienter, pårørende og andre interesserte kreftforeningen.no > I samarbeid med < Innledning Innhold 3 Innledning 5 Prostata 7 Prostatakreft 7 - Årsak/økt risiko 7 - Arvelighet 7 -

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for. prostatakreft. Årsrapport 2014

Nasjonalt kvalitetsregister for. prostatakreft. Årsrapport 2014 Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft Årsrapport 214 Årsrapport 214 Kreftregisteret FORORD Denne rapporten representerer et samarbeid mellom Kreftregisteret og representanter fra de kliniske fagmiljøene.

Detaljer

Retningslinje 1. for. Ambulerende sykepleieteam. mellom. Akershus universitetssykehus HF. kommunene og bydelene i opptaksområdet

Retningslinje 1. for. Ambulerende sykepleieteam. mellom. Akershus universitetssykehus HF. kommunene og bydelene i opptaksområdet Retningslinje 1 for Ambulerende sykepleieteam mellom Akershus universitetssykehus HF og kommunene og bydelene i opptaksområdet Godkjent av Dato Merknad Somatikkforum Ahus og bydeler 28.8.2014 SU Ahus og

Detaljer

Et vanskelig valg. Huntingtons sykdom. Informasjon om presymptomatisk test

Et vanskelig valg. Huntingtons sykdom. Informasjon om presymptomatisk test Et vanskelig valg Huntingtons sykdom Informasjon om presymptomatisk test Utgitt av Landsforeningen for Huntingtons sykdom i samarbeid med Senter for sjeldne diagnoser Et vanskelig valg Innhold Hva kan

Detaljer

Hva er kreft? Informasjon fra Kreftforeningen

Hva er kreft? Informasjon fra Kreftforeningen Hva er kreft? Informasjon fra Kreftforeningen Målet med dette faktaarket er å gi en kortfattet og generell informasjon til pasienter, pårørende og andre som ønsker informasjon om hva kreft er. Hva er kreft?

Detaljer

Pakkeforløp for prostatakreft

Pakkeforløp for prostatakreft Pakkeforløp for kreft IS-2250 Pakkeforløp for prostatakreft Publisert 16.12.2014 Sist endret 31.8.2015 Om pakkeforløpet I Nasjonal kre strategi 2013-2017 er e av fem hovedma l for kre omsorgen: «Norge

Detaljer

Informasjon til pasienter med myelodysplastisk syndrom (MDS)

Informasjon til pasienter med myelodysplastisk syndrom (MDS) Informasjon til pasienter med myelodysplastisk syndrom (MDS) Informasjon om sykdommen Du har sykdommen myelodysplastisk syndrom som vi gjerne forkorter til MDS. Myelo betyr marg, i denne sammenheng benmarg.

Detaljer

Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet

Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet 1 Innhold 1 Innledning... 7 2 Innledning... 10 3 Kort om pasient- og brukerrettigheter og utformingen

Detaljer

VELKOMMEN TIL BLODBANKEN

VELKOMMEN TIL BLODBANKEN VELKOMMEN TIL BLODBANKEN Utarbeidet av Norges Røde Kors Blodprogram med faglig støtte fra Norsk forening for immunologi og transfusjonsmedisin Oppdragsgiver er Sosial- og helsedirektoratet Utarbeidet av

Detaljer

Svineinfluensa. Vaksine. En informasjon

Svineinfluensa. Vaksine. En informasjon Svineinfluensa Og Vaksine En informasjon Informasjon om svineinfluensa vaksinen: Oppdatert søndag 25/10-09 Vaksinasjon er den beste beskyttelsen mot pandemisk influensa. Det viktigste formålet med vaksineringen

Detaljer

Amyotrofisk lateral sklerose (ALS): Sjelden sykdom med store utfordringer. Foredragsholder: Trygve Holmøy, overlege/professor, Nevrologisk avdeling

Amyotrofisk lateral sklerose (ALS): Sjelden sykdom med store utfordringer. Foredragsholder: Trygve Holmøy, overlege/professor, Nevrologisk avdeling Med Fokus på fag og forskning - Velkommen til spennende foredrag om forskning på vanlige sykdommer, tirsdag 14. april 2015, auditoriet ved Akershus universitetssykehus Sammendrag: Amyotrofisk lateral sklerose

Detaljer

UTVIDET REGISTRERING AV PROSTATAKREFT I NORGE.

UTVIDET REGISTRERING AV PROSTATAKREFT I NORGE. 18-22 oktober 2004 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 53 UTVIDET REGISTRERING AV PROSTATAKREFT I NORGE. Wahlqvist R., Kvåle R., Kyrdalen A.E., Halvorsen O.J, Norstein J., Fosså S. for Nasjonalt

Detaljer

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Pasientrettigheter t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Rett til pasientansvarlig lege t Samtykke

Detaljer

Epilepsirehabilitering. Norsk Epilepsiforbunds rehabiliteringsmelding. rehabilitering. fokus på

Epilepsirehabilitering. Norsk Epilepsiforbunds rehabiliteringsmelding. rehabilitering. fokus på Epilepsirehabilitering Norsk Epilepsiforbunds rehabiliteringsmelding fremme mestring i hverdagen fokus på rehabilitering mestring i hverdagen Meldingens innhold: Epilepsi, tilleggsutfordringer og rehabiliteringsbehov

Detaljer

IS - 2191. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pancreaskreft

IS - 2191. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pancreaskreft IS - 2191 Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pancreaskreft Heftets tittel: Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling

Detaljer

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste - Et fullverdig liv Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste Forord Den norske legeforening arbeider kontinuerlig med fagutvikling. I perioden 2013-2015 har Legeforeningen bl.a. valgt å fokusere

Detaljer

Fortolkning - Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A - Ansvars- og oppgavefordeling

Fortolkning - Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A - Ansvars- og oppgavefordeling Den norske legeforening Postboks 734 Sentrum Deres ref.: 201203057-/VP Saksbehandler: SKU Vår ref.: 12/6618 Dato: 30.08.2012 0105 OSLO Fortolkning - Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A - Ansvars-

Detaljer

St.meld. nr. 12 (2008 2009)

St.meld. nr. 12 (2008 2009) St.meld. nr. 12 (2008 2009) Om en sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Regjeringens mål... 7 1.1 Innsatsområder

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av diabetesbehandlingen i Alta kommune

Samfunnsøkonomisk analyse av diabetesbehandlingen i Alta kommune Rapport 2011:4 Samfunnsøkonomisk analyse av diabetesbehandlingen i Alta kommune Birgit Abelsen Margrete Gaski Tittel : Forfattere : Samfunnsøkonomisk analyse av diabetesbehandlingen i Alta Birgit Abelsen

Detaljer

Nasjonal faglig retningslinje for bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser

Nasjonal faglig retningslinje for bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser Nasjonale faglige retningslinjer IS-1899 Nasjonal faglig retningslinje for bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser Anbefalinger for primærhelsetjenesten Heftets tittel: Nasjonal

Detaljer

Åpent møte 7. januar 2009. Gentesting ved bryst- og eggstokkreft

Åpent møte 7. januar 2009. Gentesting ved bryst- og eggstokkreft Åpent møte 7. januar 2009 R A P P O R T Gentesting ved bryst- og eggstokkreft Ansvarlig redaktør: Sissel Rogne Redaktør: Ole Johan Borge Utgiver: Bioteknologinemnda Publisert 25.09.2009 www.bion.no ISBN

Detaljer

Nasjonale Faglige retningslinjer

Nasjonale Faglige retningslinjer IS-1179 Nasjonale Faglige retningslinjer Retningslinjer for svangerskapsomsorgen Heftets tittel: Retningslinjer for svangerskapsomsorgen Utgitt: 5/2005 Bestillingsnummer: IS-1179 ISBN 82-8081-067-6 Utgitt

Detaljer

IS-1899. Bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser Anbefalinger for primærhelsetjenesten

IS-1899. Bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser Anbefalinger for primærhelsetjenesten IS-1899 Bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser Anbefalinger for primærhelsetjenesten 1 Heftets tittel: Bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser Anbefalinger

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

Akutt intermitterende. Informasjon for pasienter, pårørende og helsepersonell. porfyri

Akutt intermitterende. Informasjon for pasienter, pårørende og helsepersonell. porfyri Akutt intermitterende Informasjon for pasienter, pårørende og helsepersonell porfyri 1 2 innhold Forord 4 Innledning 5 Hva er porfyri? 5 Hvilke symptomer finnes ved AIP? 6 Hvordan arves AIP? 6 Hva er genetisk

Detaljer

Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling

Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling Veileder IS-2091 Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling Heftets tittel: Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling Utgitt: 04/2009, rev 07/2013 Bestillingsnummer:

Detaljer

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK Rundskriv IS 5/2010 Barn som pårørende ER SYK Heftets tittel: Barn som pårørende Utgitt: 05/2010 Bestillingsnummer: Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse: IS-5/2010 Helsedirektoratet Pb. 7000 St. Olavs

Detaljer

Lov om pasientrettigheter

Lov om pasientrettigheter IS-12/2004 Rundskriv Lov om pasientrettigheter Heftets tittel: Lov om pasientrettigheter Utgitt: 07/2004 Bestillingsnummer: IS-12/2004 Utgitt av: Sosial- og helsedirektoratet Kontak: Avdeling for spesialisthelsetjenester

Detaljer

Bemanningsplanlegging av sengeposter i sykehus

Bemanningsplanlegging av sengeposter i sykehus DIAKONHJEMMET HØGSKOLE MAVERD 599 MASTEROPPGAVE I VERDIBASERT LEDELSE Bemanningsplanlegging av sengeposter i sykehus En studie av hvilke forhold enhetslederne tar hensyn til i planleggingen av bemanningen

Detaljer