Status for regionråd potensiale for oppgaveløsning og aktuelle modeller

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Status for regionråd potensiale for oppgaveløsning og aktuelle modeller"

Transkript

1 Status for regionråd potensiale for oppgaveløsning og aktuelle modeller Presentasjon på konferanse om regional næringsutvikling i regi av Hordaland fylkeskommune Bergen, 27.mars 2008 Av Geir Vinsand, NIVI Analyse AS

2 Temaer Grunnleggende spørsmål Kommunenes stilling og reformbilde Status for regionråd, forekomst, oppgaver og organisering Potensial for oppgaveløsning, endringsbehov og framtidsperspektiver Mulige utfordringer for Hordaland

3 Hva er en region? Nivå Territorium Organisasjon Kommune Voss Voss kommune + Lokalt landskap Sotra Fjell, Sund, Øygarden kommuner + Nærregion Hardanger Hardangerrådet + Fylke Hordaland Hordaland fylkeskommune + Spesialregion Bergensregionen, Nordhordland og Stord Landsdel Vestlandet 4 fk Business Region Bergen, kommuner, regionråd og fk +

4 Hvem skal være regional utviklingsaktør? Kommunen? Næringsselskap? Regionråd? Fylkeskommunen? Fylkesmannen? Innovasjon Norge? SIVA? Fiskeridirektoratet? NAV? Universitetene? Høyskolene? NFR? NHO? LO? KS? => Alle?

5 Hva er næringsutvikling? Verdiskapning i privat sektor Verdiskapning i offentlig sektor Verdiskapning i 3.sektor

6 Hva er kommunenes rolle i næringsutvikling? Bør holde seg til primæroppgavene? Tjenesteproduksjon Lokal infrastruktur VAR, veier etc Byggesak og planlegging Lovforvaltning og offentlig myndighetsutøvelse Lokal skattlegging Folkevalgt styring og demokratisk deltakelse Har tilretteleggende funksjoner for næringslivet Og kan påta seg en rekke frivillige oppgaver Næringsfond Lokalt tiltaksapparat Deltakelse i prosjekter og programmer Markedsføring Deltakelse i partnerskap, selskaper og andre samarbeidsorganer Etc.

7 Aktuelle krav til kommunene som næringspolitiske organer Tydelige mål Avklarte roller Konkrete oppgaver Brukerorientert Kompetanse og kapasitet Evne til samhandling og samordning Geografisk funksjonalitet Beslutningsevne

8 Tre perspektiver på kommunenes generelle situasjon Optimisten Pessimisten Realisten

9 Optimisten Du verden så mange interessante roller! Stort handlingsrom! Stor påvirkningskraft! Alt for mye svartmaling! Adferd er viktigere enn struktur! Vi kliner til! Og får til mye!

10 Pessimisten Lokal statsfortvaltning! Underfinansiert! Overstyrt! Oversett! Akterutseilt! Vi legger snart ned!

11 Realisten En av Norges mest komplekse organisasjoner Reformbildet er differensiert Sterk ubalanse mellom oppgaver og lokale ressurser Grunnleggende strukturproblem Forvaltningen bygges ovenfra Få er opptatt av den kommunale mekanisme Nasjonsbygging er mer enn pengemakt Alt er i ferd med å bli halvveis Kommunal innovasjon nedenfra er mulig

12 Omfattende strukturell fragmentering Dagens kommunegrenser og fylkesgrenser innebærer ikke funksjonelle territorier for oppgaveløsning, verken for velferds- eller utviklingsoppgaver Byene er som regel flerkommunale, inntil 11 kommuner og 2 fylker i samme tettsted! Distriktene preges av mange småkommuner og ofte sterkt dysfunksjonelle grenser Fylkene er stort sett fra 16- eller 1800-tallet

13 Omfattende institusjonell fragmentering Av grunnstrukturen kommuner, fylkeskommuner og regional stat Og tilleggsstrukturen interkommunale organer, selskaper, statlige forsterkningsteam, grenseoverskridende partnerskap, programmer osv. Det regionale utviklingsarbeidet preges av Mange utviklingsaktører Mye lokal konkurranse, horisontalt og vertikalt Alle skal ha sitt Alle mulige organisasjonsmodeller

14 Rett før nasjonen kliner til? Kan ta en dansk en Eller en svensk Eller en finsk Norge er i ferd med å bli en sinke! Forvirring og frys preger situasjonen

15 Momenter om regionråd 97% av kommunene er medlemmer i regionråd Regionrådene har store ambisjoner i næringspolitikken Oppgavepotensialet er meget stort! Både medspiller og konkurrent til fylkeskommunen Nå: Alle mulige modeller for organisering av det næringspolitiske arbeidet Langsiktig kurs: Næringsservice utvikles som kommunal oppgave, standardisering og profesjonalisering Den interkommunale arena blir antakelig mer formalisert og bedre strukturert

16 Mulig trend I moderne kommuner kan næringspolitikk og næringsservice bli like viktig som velferdspolitikk og individservice Drivkrefter Forståelse av utfordringer Nasjonalt trykk Ønske fra næringslivet Ønske fra kommunene Endret rolleforståelse Situasjonen for det lokale selvstyret

17 Definisjon av regionråd Politisk samarbeidsorgan mellom kommuner der minst ordførerne deltar med stemmerett i det operative politiske styringsorganet Formalisert med egne vedtekter eller skriftlig samarbeidsavtale Mange typer saker som arbeidsfelt dvs. ikke sektororgan Må være i operativ funksjon

18 Normalt tre roller Samordning mot næringsliv og regionale utviklingsaktører Behandling av løpende saker Initiering av interkommunale ordninger

19 Vanligvis Overordnet politisk og administrativt samordningsorgan Basert på konsensus Ikke beslutningsmyndighet over egne oppgaver Men unntak finnes

20 Regionrådsliknende organer Osloregionen Vestregionen Agderrådet Stavangerregionen Dovrefjellrådet Utviklingsprogrammet Blilyst Regionsamarbeidet Frostating

21 Nr Navn 1 Nedre Glomma Regionråd 2 Indre Østfold Regionråd 3 Regionrådet for Mosseregionen 4 Follorådet 5 Samarbeidsrådet for Nedre Romerike 6 Øvre Romerike Utvikling 7 Regionrådet for Hamarregionen 8 Glåmdal Regionråd 9 Regionrådet for Sør-Østerdal 10 Regionrådet for Fjellregionen 11 Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal 12 Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal 13 Regionrådet for Lillehammerregionen 14 Regionrådet for Gjøvikregionen 15 Regionrådet for Hadeland 16 Regionrådet for Valdres 17 Samarbeidsrådet for Ringeriksregionen 18 Regionrådet for Hallingdal 19 Regionrådet for Midt-Buskerud 20 Rådet for Drammensregionen 21 Regionrådet for Kongsbergregionen kommunesamarbeidet i Vestfold (12k) 23 Grenlandssamarbeidet 24 Midt-Telemarkrådet 25 Vest-Telemarkrådet 26 Østre Agder Knutepunkt Sørlandet 28 Setesdal Regionråd 29 Listerrådet 30 Lindesnesregionen 31 Dalanerådet 32 Jærrådet 33 Ryfylke Interkommunale Samarbeid (RIKS) 34 Haugalandrådet 35 Samarbeidsrådet for Sunnhordland Nr Navn 36 Hardangerrådet 37 Regionrådet Bergen og Omland 38 Regionrådet Norhordland 39 HAFS Regionråd 40 Sogn Regionråd 41 Samarbeidsforum i Sunnfjord (SIS) 42 Nordfjordrådet 43 Søre Sunnmøre Regionråd 44 Ålesundregionens Utviklingsselskap IKS (ÅRU) 45 Romsdal Regionråd 46 Ordfører- og Rådmannskollegiet for Nordmøre (ORKidé) 47 Samarbeidskomiteen for Orkdalsregionen 48 Fosen Regionråd 49 Samarbeidsutvalget for Trondheimsregionen 50 Regionrådet for Værnesregionen 51 Innherred Samkommune 52 Samarbeidsordninger mellom kommunene Inderøy, Verran og Steinkjer - INVEST 53 Indre Namdal Regionråd 54 Midtre Namdal Regionråd 55 Ytre Namdal Regionråd 56 Sør Helgeland Regionråd 57 Helgeland Regionråd 58 Indre Helgeland Regionråd 59 Salten Regionråd 60 Ofotsamvirket 61 Lofotrådet 62 Vesterålen Regionråd 63 Sør-Troms Regionråd 64 Midt-Troms Regionråd 65 Balsfjord, Karlsøy og Trømsø Regionråd 66 Nord-Troms Regionråd 67 Vest-Finnmark Regionråd 68 Øst-Finnmark Regionråd 69 Ávjovárre Urfolksregion

22

23

24 Flest og færrest medlemmer Nr Navn Medl.kom. 1 Ålesundregionens Utviklingsselskap IKS (ÅRU) 13 2 Ordfører- og Rådmannskollegiet for Nordmøre (ORKidé) kommunesamarbeidet i Vestfold (12k) 12 4 Regionrådet Bergen og Omland 11 5 Samarbeidskomiteen for Orkdalsregionen 10 6 Indre Østfold regionråd 10 7 Øst-Finnmark Regionråd 9 8 Salten Regionråd 9 9 Haugalandrådet 9 10 Sogn Regionråd 8 11 Midt-Troms Regionråd 8 12 Helgeland Regionråd 8 13 Romsdal Regionråd 8 14 Fosen regionråd 8 15 Østre Agder Samarbeidsrådet for Sunnhordaland 8 17 Sør-Troms Regionråd 8 18 Regionrådet for Drammensregionen 8 19 Regionrådet for Fjellregionen 7 20 Vest-Finnmark Regionråd 7 21 Vest-Telemarkrådet 7 22 Regionrådet for Kongsbergregionen 7 23 Hardangerrådet 7 24 Glåmdal Regionråd 7 25 Samarbeidsutvalget for Trondheimsregionen 7 26 Nordfjordrådet 7 27 Knutepunkt Sørlandet 7 28 Søre Sunnmøre Regionråd 7 29 Samarbeidsrådet for Nedre Romerike 7 30 Regionrådet Norhordaland 7 31 Follorådet 7 32 Indre Namdal Regionråd 6 33 Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal 6 34 Nord-Troms Regionråd 6 35 Regionrådet for Hallingdal 6 36 Regionrådet for Valdres 6 37 Værnesregionen 6 38 Listerrådet 6 39 Vesterålen Regionråd 6 40 Grenlandssamarbeidet 6 41 Øvre Romerike Utvikling 6 42 Lofotrådet 6 43 Indre Helgeland Regionråd 5 44 Regionrådet for Sør-Østerdal 5 45 Ofotsamvirket 5 46 Ryfylke Interkommunale Samarbeid (RIKS) 5 47 Midtre Namdal Regionråd 5 48 Sør Helgeland Regionråd 5 49 Regionrådet for Gjøvikregionen 5 50 Samarbeidsforum i Sunnfjord (SIS) 5 51 Lindesnesregionen 5 52 HAFS Regionråd 5 53 Setesdal Regionråd 4 54 Regionrådet for Hamarregionen 4 55 Dalanerådet 4 56 Jærrådet 4 57 Regionrådet for Mosseregionen 4 58 Ávjovárre Urfolksregion 3 59 Balsfjord, Karlsøy og Trømsø Regionråd 3 60 Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal 3 61 Regionrådet for Lillehammerregionen 3 62 Samarbeidsordninger mellom kommunene Inderøy, Verran og Steinkjer (INVEST) 3 63 Samarbeidsrådet for Ringeriksregionen 3 64 Regionrådet for Midt-Buskerud 3 65 Ytre Namdal Regionråd 3 66 Regionrådet for Hadeland 3 67 Midt-Telemarkrådet 3 68 Nedre Glomma regionråd 3 69 Innherred Samkommune 2

25 Størst og minst i areal Nr Navn Areal kvkm 1 Ávjovárre Urfolksregion Øst-Finnmark Regionråd Regionrådet for Fjellregionen Salten Regionråd Indre Helgeland Regionråd Indre Namdal Regionråd Regionrådet for Sør-Østerdal Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal Vest-Finnmark Regionråd Nord-Troms Regionråd Sogn Regionråd Midt-Troms Regionråd Vest-Telemarkrådet Regionrådet for Kongsbergregionen Hardangerrådet Ordfører- og Rådmannskollegiet for Nordmøre (ORKidé) Regionrådet for Hallingdal Samarbeidskomiteen for Orkdalsregionen Regionrådet for Valdres Glåmdal Regionråd Balsfjord, Karlsøy og Trømsø Regionråd Værnesregionen Ofotsamvirket Setesdal Regionråd Samarbeidsutvalget for Trondheimsregionen Nordfjordrådet Listerrådet Ryfylke Interkommunale Samarbeid (RIKS) Ålesundregionens Utviklingsselskap IKS (ÅRU) Helgeland Regionråd Romsdal Regionråd Fosen regionråd Østre Agder Midtre Namdal Regionråd Sør Helgeland Regionråd Regionrådet for Gjøvikregionen Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal Vesterålen Regionråd Samarbeidsrådet for Sunnhordaland Haugalandrådet Samarbeidsforum i Sunnfjord (SIS) Grenlandssamarbeidet Regionrådet Bergen og Omland Sør-Troms Regionråd Regionrådet for Hamarregionen Regionrådet for Lillehammerregionen Samarbeidsordninger mellom kommunene Inderøy, Verran og Steinkjer (INVEST) Indre Østfold regionråd Innherred Samkommune Knutepunkt Sørlandet Søre Sunnmøre Regionråd Lindesnesregionen Øvre Romerike Utvikling kommunesamarbeidet i Vestfold (12k) Samarbeidsrådet for Ringeriksregionen HAFS Regionråd Dalanerådet Samarbeidsrådet for Nedre Romerike Regionrådet for Midt-Buskerud Regionrådet Norhordaland Regionrådet for Drammensregionen Ytre Namdal Regionråd Regionrådet for Hadeland Lofotrådet Jærrådet Midt-Telemarkrådet Follorådet Nedre Glomma regionråd Regionrådet for Mosseregionen 510

26 Størst og minst i folketall Nr Navn Folketall 2 kv Regionrådet Bergen og Omland Samarbeidsutvalget for Trondheimsregionen kommunesamarbeidet i Vestfold (12k) Regionrådet for Drammensregionen Samarbeidsrådet for Nedre Romerike Nedre Glomma regionråd Knutepunkt Sørlandet Follorådet Grenlandssamarbeidet Haugalandrådet Ålesundregionens Utviklingsselskap IKS (ÅRU) Regionrådet for Hamarregionen Østre Agder Øvre Romerike Utvikling Salten Regionråd Balsfjord, Karlsøy og Trømsø Regionråd Regionrådet for Gjøvikregionen Regionrådet for Kongsbergregionen Ordfører- og Rådmannskollegiet for Nordmøre (ORKidé) Samarbeidsrådet for Sunnhordaland Romsdal Regionråd Indre Østfold regionråd Jærrådet Regionrådet for Mosseregionen Glåmdal Regionråd Søre Sunnmøre Regionråd Værnesregionen Samarbeidskomiteen for Orkdalsregionen Samarbeidsrådet for Ringeriksregionen Regionrådet for Lillehammerregionen Sør-Troms Regionråd Vest-Finnmark Regionråd Listerrådet Indre Helgeland Regionråd Regionrådet for Sør-Østerdal Vesterålen Regionråd Nordfjordrådet Innherred Samkommune Samarbeidsforum i Sunnfjord (SIS) Helgeland Regionråd Midt-Troms Regionråd Regionrådet Norhordaland Samarbeidsordninger mellom kommunene Inderøy, Verran, Steinkjer (INVEST) Regionrådet for Hadeland Sogn Regionråd Øst-Finnmark Regionråd Ofotsamvirket Fosen regionråd Lofotrådet Lindesnesregionen Hardangerrådet Dalanerådet Regionrådet for Fjellregionen Ryfylke Interkommunale Samarbeid (RIKS) Regionrådet for Hallingdal Midtre Namdal Regionråd Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal Regionrådet for Midt-Buskerud Regionrådet for Valdres Nord-Troms Regionråd Midt-Telemarkrådet Vest-Telemarkrådet Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal Sør Helgeland Regionråd HAFS Regionråd Ávjovárre Urfolksregion Ytre Namdal Regionråd Indre Namdal Regionråd Setesdal Regionråd 6 800

27 Viktigste samarbeidsområder for regionrådet det siste året. To svar mulig. Prosent, n=42/69 Næringsutvikling, strategisk næringsplan etc Samferdsel eller annen infrastruktur Regional utvikling og planlegging Administrative støttefunksjoner Tjenesteproduksjon Politiske ledere Sekretariatsledere Styring eller evaluering av samarbeidsordinger 5 6 Generell utenrikspolitikk og markedsføring 3 7 Annet område 0 4 Ikke sikker

28 Faste medlemmer med stemmerett i regionrådene. Prosent, n=69 Ordførere 100 Opposisjonsledere 41 Andre politikere fra kommunene 19 Rådmennene 25 Repr. fra fylkeskommunen 15 Tillitsvalgte 3 Repr. fra næringslivet

29 Andre deltakere og observatører i regionrådene. Prosent, n=69 Rådmennene 64 Repr. fra fylkeskommunen 42 Repr. fra fylkesmannen 19 Repr. fra næringsliv/organisasjoner 17 Repr. fra andre kommuner 10 Tillitsvalgte 6 Andre politikere fra kommunene 4 Opposisjonsledere 3 Andre aktører

30 Andel som ser det som aktuelt å foreta endringer i ulike sider ved regionrådet. Politiske ledere. Prosent, n=42 Overføring av beslutningsmyndighet til regionrådet 48 Finansiering av regionrådets virksomhet 48 Formål eller oppgaver for regionrådet 43 Antall medlemskommuner 26 Administrativ organisering 26 Politisk organisering

31 Regionrådenes oppgavepotensial Stort innenfor både offentlig velferdsproduksjon og utviklingspolitikk Kommunale oppgaver: administrative støttefunksjoner, forvaltning, kompetansekrevende tjenester, tekniske tjenenester, utviklingskompetanse på kommunale breddesektorer, næring, planlegging, miljøvern, kultur, samfunnssikkerhet osv. Fylkeskommunale oppgaver: ulike former for vertikal integrasjon, både tjenester og plan/utvikling Statlige oppgaver: ulike former for vertikal integrasjon, NAV, helseforetak, politi, miljø, landbruk, næring osv.

32 Hovedspørsmål Skal den interkommunale oppgaveløsningen skje i egne organisasjoner (særforvaltning)? Eller i et samordnet system underlagt politisk og administrativ styring (samforvaltning)?

33 Mer om regionrådene undersøkelse nr.2 Fire regionråd Kongsbergregionen Knutepunkt Sørlandet Salten Vest-Finnmark Målgrupper Medlemmer i regionrådenes organer Øvrige formannskapsmedlemmer i deltakende kommuner Rådmenn/administrasjonssjefer Sekretariatsledere

34 Ønskelig å utvikle samarbeid om flere kommunale oppgaver? Prosent. n=166 Alle Vest-Finnmark Salten KnpS Kongsberg Ja Nei Ikke sikker

35 Mest aktuelle samarbeidsområder. Alle regioner. Tre svar mulig. Prosent. n=130 Administrative støttefunksjoner 76 Smale kompetansekrevende tjenester 61 Areal- og samfunnsplanlegging 41 Miljøvern 34 Nærings- og bygdeutvikling 26 Tekniske tjenester 24 Kjerneområder som skole, eldreomsorg eller barnehager 12 Kulturtjenester 12 Andre oppgaver 2 Ikke sikker

36 Vurdering av forholdet mellom regionrådet og fylkeskommunen. Prosent. n=166 Alle Vest-Finnmark Salten KnpS Kongsberg Medspiller Konkurrent Begge deler Annet Ikke sikker

37 Mulige utfordringer for Hordaland Har penger, kompetanse, teknologi og alle muligheter Forenkle aktørbildet Fastere subregioner Effektivisere prosesser Desentralisere ansvar og virkemidler Demokratisere beslutningsprosesser Profesjonalisere apparatene Mobilisere aktørene nedenfra

Hovedpunkter 69 fungerende regionråd Store strukturelle forskjeller

Hovedpunkter 69 fungerende regionråd Store strukturelle forskjeller 1 Hovedpunkter I denne rapporten presenteres resultater fra en landsomfattende kartlegging a regionråd. Som del av kartleggingen er det gjennomført to spørreundersøkelser rettet mot politiske ledere av

Detaljer

Landsomfattende Notat kartlegging av regionråd status, utfordringer og endringsplaner

Landsomfattende Notat kartlegging av regionråd status, utfordringer og endringsplaner NIVI Rapport 2007:2 Landsomfattende Notat kartlegging 2007- av regionråd status, utfordringer og endringsplaner Utarbeidet på oppdrag av KS Av Geir Vinsand og Jørund K Nilsen FORORD På oppdrag fra KS har

Detaljer

Attraktivitetspyramiden, hvilke steder er attraktive og hvorfor

Attraktivitetspyramiden, hvilke steder er attraktive og hvorfor Attraktivitetspyramiden, hvilke steder er attraktive og hvorfor Bosetting Konferanse om vekstkraft og attraktivitet, Finnsnes 25 mai 2011 Utvikling Bedrift Besøk Hvorfor vokser steder? Attraktivitetspyramiden

Detaljer

Næringsanalyse Hallingdal

Næringsanalyse Hallingdal Næringsanalyse Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 11/2008 Fylkesanalyser: Østfold Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Nord-Trøndelag

Detaljer

Regionrådenes plass i forvaltningsstrukturen - aktuelle samarbeidsstrategier

Regionrådenes plass i forvaltningsstrukturen - aktuelle samarbeidsstrategier Regionrådenes plass i forvaltningsstrukturen - aktuelle samarbeidsstrategier Landskonferansen for regionråd 2. september 2008 Jørund K Nilsen Dagens temaer Sammensatt forvaltningsstruktur Kort om omfanget

Detaljer

Attraktivitetsbarometeret

Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetsbarometeret Pandagruppens seminar: Statistikk og indikatorer i regionale analyser 5. mars 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Regionale

Detaljer

TVISTESAKER INNKOMMET

TVISTESAKER INNKOMMET TVISTESAKER INNKOMMET 2004-2008 Alstahaug 71 53 40 63 67 Alta 1 64 51 58 72 60 Asker og Bærum 604 551 523 555 496 Aust-Agder 1 194 185 192 212 261 Aust-Telemark 79 52 Bergen byfogdembete 95 84 Bergen 3

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Næringsutvikling og attraktivitet

Næringsutvikling og attraktivitet Næringsutvikling og attraktivitet Hvordan er status og utvikling i Oppland og regionene der? Hva skaper bostedsattraktivitet? Hvordan henger ting sammen? telemarksforsking.no 1 Arbeidsplasser Regional

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Nærings-NM og Attraktivitetsbarometeret

Nærings-NM og Attraktivitetsbarometeret Nærings-NM og Attraktivitetsbarometeret Hva må til for å klatre på rangeringene? 23. april 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Regionale analyser for

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Bosted Bedrift Besøk

Bosted Bedrift Besøk Bosted Bedrift Besøk Andel av Norge, promille Årlig vekst i prosent Folketall Årlig vekst i prosent 18 000 17 500 17 000 16 500 16 000 15 500 15 000 14 500 14 000 13 500 13 000 Endring folketall Folketall

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Økt omfang av interkommunalt samarbeid hva med folkevalgt styring og kontroll?

Økt omfang av interkommunalt samarbeid hva med folkevalgt styring og kontroll? Økt omfang av interkommunalt samarbeid hva med folkevalgt styring og kontroll? Med utgangspunkt i prosessen i Værnesregionen direktør Alf-Petter Tenfjord Landskonferansen for regionråd 29-30. august 2011

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

NÆRINGS - NM - 2006. Topp og bunn i regional næringsutvikling

NÆRINGS - NM - 2006. Topp og bunn i regional næringsutvikling NÆRINGS - NM - 2006 Topp og bunn i regional næringsutvikling Arbeidsrapport 22/2006 2 Innledning Denne rapporten er utarbeidet av Knut Vareide ved Telemarksforsking-Bø på oppdrag fra Næringslivets Hovedorganisasjon.

Detaljer

Saker etter barneloven. Innkomne saker (antall)

Saker etter barneloven. Innkomne saker (antall) Saker etter barneloven Innkomne saker (antall) Domstol 2008 2009 2010 2011 Alstahaug tingrett 17 12 23 16 Alta tingrett 10 17 17 11 Asker og Bærum tingrett 53 77 69 72 Aust-Agder tingrett 44 55 52 61 Aust-Telemark

Detaljer

Innlandet sett utenfra

Innlandet sett utenfra Innlandet sett utenfra Hvordan går det egentlig med Innlandet? Går næringslivet bra? Hvor attraktivt er Innlandet? Gjøvik, 18. juni 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling

Detaljer

Arbeidsrettssaker. Innkomne saker (antall)

Arbeidsrettssaker. Innkomne saker (antall) Arbeidsrettssaker Innkomne saker (antall) Domstol 2007 2008 2009 2010 2011 Alstahaug tingrett 3 3 4 6 3 Alta tingrett 6 2 5 5 Asker og Bærum tingrett 40 36 68 32 40 Aust-Agder tingrett 6 5 10 16 14 Aust-Telemark

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Kan regionale ulikheter i innovasjon og FoU forklare ulik økonomisk vekst mellom regionene? Knut Vareide, Telemarksforskning, Bø

Kan regionale ulikheter i innovasjon og FoU forklare ulik økonomisk vekst mellom regionene? Knut Vareide, Telemarksforskning, Bø Kan regionale ulikheter i innovasjon og FoU forklare ulik økonomisk vekst mellom regionene? Knut Vareide, Telemarksforskning, Bø Hva driver Telemarksforsking med? Kunnskap om regional utvikling: Næringsutvikling

Detaljer

Hva skaper vekst? Knut Vareide. Finansforbundets tillitsvalgtkonferanse på Rica Havna hotell, Tjøme 6. Mars 2013

Hva skaper vekst? Knut Vareide. Finansforbundets tillitsvalgtkonferanse på Rica Havna hotell, Tjøme 6. Mars 2013 Hva skaper vekst? x Knut Vareide Finansforbundets tillitsvalgtkonferanse på Rica Havna hotell, Tjøme 6. Mars 2013 Hva kjennetegner et sted i framgang? At det er flere som flytter inn til stedet enn ut

Detaljer

Vest-Telemarktinget Møte 2. februar 2012. Sakliste. 03/2012 Val av 1 person til å skrive under protokollen i lag med møteleiar

Vest-Telemarktinget Møte 2. februar 2012. Sakliste. 03/2012 Val av 1 person til å skrive under protokollen i lag med møteleiar Vest-Telemarktinget Møte 2. februar 2012 Sakliste 01/2012 Opprop 02/2012 Godkjenning av innkalling og sakliste 03/2012 Val av 1 person til å skrive under protokollen i lag med møteleiar 04/2012 Næringsutvikling,

Detaljer

Hva er en attraktiv region? Hvordan samarbeide for å bli en

Hva er en attraktiv region? Hvordan samarbeide for å bli en Hva er en attraktiv region? Hvordan samarbeide for å bli en En region kan være attraktiv for: Bosted Befolkning Arbeidsplasser Steder har ulike forutsetninger for vekst Vekst = Strukturelle forhold + Attraktivitet

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Kommunestruktur og næringslivet: Bo- og arbeidsregioner, attraktivitet og kompetanse. Avdelingsdirektør Per Øyvind Langeland

Kommunestruktur og næringslivet: Bo- og arbeidsregioner, attraktivitet og kompetanse. Avdelingsdirektør Per Øyvind Langeland Kommunestruktur og næringslivet: Bo- og arbeidsregioner, attraktivitet og kompetanse Avdelingsdirektør Per Øyvind Langeland Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 23 000 medlemmer

Detaljer

NÆRINGS - NM Topp og bunn i regional næringsutvikling

NÆRINGS - NM Topp og bunn i regional næringsutvikling NÆRINGS - NM - 2006 Topp og bunn i regional næringsutvikling Arbeidsrapport 22/2006 2 Innledning Denne rapporten er utarbeidet av Knut Vareide ved Telemarksforsking-Bø på oppdrag fra Næringslivets Hovedorganisasjon.

Detaljer

Regionrådene et verktøy for å møte kommunenes utfordringer?

Regionrådene et verktøy for å møte kommunenes utfordringer? Sammendrag NIVI Rapport 2009:4 Regionrådene et verktøy for å møte kommunenes utfordringer? Følgeevaluering av fire regionråd Utarbeidet på oppdrag av KS Av Jørund K Nilsen og Geir Vinsand Sammendrag Tunge

Detaljer

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Bosted. Basis

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Bosted. Basis Ugunstig struktur Høy attraktivitet Bosted Gunstig struktur Besøk Regional Basis Lav attraktivitet 2009-2014 Offentlig Privat 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 81 117 80 273 80

Detaljer

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Besøk Bosted. Regional Basis

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Besøk Bosted. Regional Basis Ugunstig struktur Høy attraktivitet Besøk Bosted Gunstig struktur Regional Basis Lav attraktivitet 2009-2014 Offentlig Privat 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 89 961 89 397 88 773 88 343 86 602

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Attraktiv som bosted, ikke for næring Tønsberg. Attraktiv som bosted og for næring 2008-2013. Attraktiv for næring, ikke som bosted

Attraktiv som bosted, ikke for næring Tønsberg. Attraktiv som bosted og for næring 2008-2013. Attraktiv for næring, ikke som bosted Attraktiv som bosted, ikke for næring Tønsberg Tjøme Attraktiv som bosted og for næring 2008-2013 Verken attraktiv som bosted eller for næring Nøtterøy Attraktiv for næring, ikke som bosted Kap 1

Detaljer

Er Kongsbergregionen virkelig innovativ?

Er Kongsbergregionen virkelig innovativ? Er Kongsbergregionen virkelig innovativ? Regionrådet for Kongsbergregionen Notodden, 4. August 2011 Knut Vareide Hvorfor er innovasjon interessant for regional utvikling? Regional vekst Konkurranseutsatt

Detaljer

Næringsanalyse for kommunene Elverum, Stor-Elvdal, Våler og Åmot

Næringsanalyse for kommunene Elverum, Stor-Elvdal, Våler og Åmot Næringsanalyse for kommunene Elverum, Stor-Elvdal, Våler og Åmot Knut Vareide Mars 2006 Arbeidsrapport 2006/06 Bakgrunn Denne rapporten er en del av forprosjektet Regionalt næringsutviklingssamarbeid i.

Detaljer

Utfordringer for Namdalen

Utfordringer for Namdalen Utfordringer for Namdalen Næringsutvikling og attraktivitet 21. april 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Regionale analyser for kommuner, regioner

Detaljer

Utkast til vedtekter for Orkdalsregionen

Utkast til vedtekter for Orkdalsregionen Revidert 3. juli 2012 Sivert Dombu Utkast til vedtekter for Orkdalsregionen Opprinnelig lagt fram av arbeidsgruppa for folkevalgt styring, 09.03.2012. (Nye vedtekter må vedtas av kommunestyrene) 1. Medlemmer

Detaljer

Hvordan går det egentlig med. Telemarksforsking

Hvordan går det egentlig med. Telemarksforsking Hvordan går det egentlig med Telemark? 28.05.2010 Knut Vareude telemarksforsking.no 1 Befolkning Næringsutvikling Attraktivitet telemarksforsking.no 28 05 2010 2 1,6 190 000 1,4 1,2 Årlig vekst i % Befolkning

Detaljer

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Basis. Bosted. Besøk. Regional

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Basis. Bosted. Besøk. Regional Ugunstig struktur Høy attraktivitet Besøk Basis Bosted Gunstig struktur Regional Lav attraktivitet 2009-2014 Offentlig Privat 120 000 100 000 80 000 60 000 73 646 72 835 72 257 71 792 72 052 72 311

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Bosted Bedrift Besøk

Bosted Bedrift Besøk Bosted Bedrift Besøk Andel av Norge, promille Årlig vekst i prosent Folketall Årlig vekst i prosent 12 1 Endring folketall Folketall 1,8 1,6 1,4 8 6 4 2 1,2 1,,8,6,4,2 211 23 1999 1995 1991 1987 1983

Detaljer

Domstolene i Norge ÅRSSTATISTIKK Se statistikk for saksbehandlingen i domstolene på aarsmelding.domstol.no

Domstolene i Norge ÅRSSTATISTIKK Se statistikk for saksbehandlingen i domstolene på aarsmelding.domstol.no ÅRSSTATISTIKK 2015 Se statistikk for saksbehandlingen i domstolene på aarsmelding.domstol.no 1 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSSTATISTIKK 2015 FOR DOMSTOLENE I FØRSTEINSTANS 3 Sivile saker 2011-2015 4 Tvistesaker

Detaljer

Attraktivitet og næringsutvikling Kragerø

Attraktivitet og næringsutvikling Kragerø Attraktivitet og næringsutvikling Kragerø 2. april 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Regionale analyser for kommuner, regioner og fylker Nærings-NM

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Attraktivitet og næringsutvikling i Fusa

Attraktivitet og næringsutvikling i Fusa Attraktivitet og næringsutvikling i Fusa 24. juni 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Regionale analyser for kommuner, regioner og fylker Nærings-NM

Detaljer

Forskning i omstillingsarbeid. Oslo, 22. okt Knut Vareide

Forskning i omstillingsarbeid. Oslo, 22. okt Knut Vareide Forskning i omstillingsarbeid Oslo, 22. okt. 2014 Knut Vareide Programteori for attraktivitet KRD 2013 Attraksjonskraft gjennom stedsinnovasjon Oslofjordfondet 2013-2015 Grenseløs attraktivitet Hedmark/Dalarna

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Landskonferansen for regionråd 2011

Landskonferansen for regionråd 2011 Landskonferansen for regionråd 2011 Framtidens kommune Norge. Karen Espelund Sør-Trøndelag Fylkeskommune Grunnleggende ståsted Livet leves i kommunene Reformtrykket enormt fra sektordepartementene - samhandlingsreformen

Detaljer

- et samarbeids- og interesseorgan! Stiftet 8. februar 2005!

- et samarbeids- og interesseorgan! Stiftet 8. februar 2005! - et samarbeids- og interesseorgan! Stiftet 8. februar 2005! Samarbeidets formål i hht vedtektene: Være et samarbeids- og interesseorgan for de deltakende kommunene Arbeide for utvikling av regionen gjennom

Detaljer

En attraktiv Mjøsbyregion Trender og utvikling

En attraktiv Mjøsbyregion Trender og utvikling En attraktiv Mjøsbyregion Trender og utvikling Hamar 9. juni 217 Bosted Vekst Arbeidsplassvekst A2rak3vitetspyramiden 2 Strukturelle be3ngelser varierer fra sted 3l sted Arbeidsmarkedsintegrasjon Lokalisering

Detaljer

Attraktivitet og næringsutvikling i et (små-) regionalt perspektiv

Attraktivitet og næringsutvikling i et (små-) regionalt perspektiv Attraktivitet og næringsutvikling i et (små-) regionalt perspektiv 27. januar 2010 1 2 Vårt primære fokus: Regionale analyser for kommuner, regioner og fylker Nærings-NM (NHO) Attraktivitetsbarometeret

Detaljer

Sentrale utviklingstrekk og utfordringer på Østlandet

Sentrale utviklingstrekk og utfordringer på Østlandet Sentrale utviklingstrekk og utfordringer på Østlandet 1 Befolkningsutviklingen Oslo, Akershus og Rogaland vokser mye raskere enn resten av landet 125 120 115 Oslo Akershus Rogaland Norge 110 105 100 95

Detaljer

HØRINGSSVAR PUBLISERT PER 08.12.2015, 10:45 A-C

HØRINGSSVAR PUBLISERT PER 08.12.2015, 10:45 A-C HØRINGSSVAR PUBLISERT PER 08.12.2015, oppdatert 10:45 A-C 110-sentralen for Finnmark Akershus fylkeskommune Akershus fylkeskommune Akershusbenken Stortinget Alarmsental brann Øst daglig leder Alarmsentral

Detaljer

Regional analyse for Sogn

Regional analyse for Sogn Regional analyse for Sogn Arbeidsplasser, næringsliv, befolkning, attraktivitet, scenarier Knut Vareide, Sogndal 30. september Vekst: 1. Vekst i antall arbeidsplasser (Fokus på vekst i næringslivet) 2.

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Utsendinger til landsmøtet etter 6

Utsendinger til landsmøtet etter 6 Utsendinger til landsmøtet etter 6 Fordeling av delegater (se 6 her): Alle lokalforeninger kan sende en delegat. I tillegg fordeles 50 delegatplasser på fylkene etter medlemstall. Fordelingen av fylkeskvoten

Detaljer

Drammen og Drammensregionen. Drivkrefter for vekst og attraktivitet

Drammen og Drammensregionen. Drivkrefter for vekst og attraktivitet Drammen og Drammensregionen Drivkrefter for vekst og attraktivitet Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst Regionale næringer Befolkningsvekst Fødselsbalanse

Detaljer

Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Regionrådet Kongsbergregionen 8 februar, Notodden Knut Vareide. Telemarksforsking.

Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Regionrådet Kongsbergregionen 8 februar, Notodden Knut Vareide. Telemarksforsking. Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Regionrådet Kongsbergregionen 8 februar, Notodden Knut Vareide Rapportens struktur: Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret

Detaljer

Hva må til for å sette byregioner generelt og Ålesundregionen spesielt i førersetet for samfunnsutviklingen?

Hva må til for å sette byregioner generelt og Ålesundregionen spesielt i førersetet for samfunnsutviklingen? Hva må til for å sette byregioner generelt og Ålesundregionen spesielt i førersetet for samfunnsutviklingen? Samspillkonferansen 2017 i regi av Region Ålesund og NTNU Ålesund 1.desember Av Geir Vinsand,

Detaljer

REGISTRERING SOM BUDGIVER TIL AUKSJONEN AV LOKALRADIOBLOKKA

REGISTRERING SOM BUDGIVER TIL AUKSJONEN AV LOKALRADIOBLOKKA REGISTRERING SOM BUDGIVER TIL AUKSJONEN AV LOKALRADIOBLOKKA 1. Informasjon om budgiver Budgivers navn: Organisasjonsnummer: 2. Firmaattest Budgiver må vedlegge firmaattest som viser hvem som har signatur

Detaljer

Attraktivitet og næringsutvikling Frogn

Attraktivitet og næringsutvikling Frogn Attraktivitet og næringsutvikling Frogn 5. mars 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Regionale analyser for kommuner, regioner og fylker Nærings-NM

Detaljer

Glåmdalen. Utviklingen og status for regionen i forhold til næringsutvikling og attraktivitet

Glåmdalen. Utviklingen og status for regionen i forhold til næringsutvikling og attraktivitet Glåmdalen Utviklingen og status for regionen i forhold til næringsutvikling og attraktivitet Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet

Detaljer

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Regional. Besøk. Basis. Bosted

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Regional. Besøk. Basis. Bosted Ugunstig struktur Høy attraktivitet Regional Besøk Basis Gunstig struktur Bosted Lav attraktivitet 2009-2014 Offentlig Privat 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 193 331 189 370 187 327 184 474

Detaljer

Vekst og utvikling i Skjåk og fjellregionen. Christl Kvam, regiondirektør NHO Innlandet

Vekst og utvikling i Skjåk og fjellregionen. Christl Kvam, regiondirektør NHO Innlandet Vekst og utvikling i Skjåk og fjellregionen Christl Kvam, regiondirektør NHO Innlandet Foto: Jo Michael Den gode sirkel - «Høna og egget» «kunnskap skal styre rike og land og yrke skal båten bæra» (A.

Detaljer

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir.

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. EIERE Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Askøy kommune Austevoll kommune Fjell kommune

Detaljer

Befolkningsutvikling. Attraktivitet for bosetting. Arbeidsplassutvikling. Telemarksforsking

Befolkningsutvikling. Attraktivitet for bosetting. Arbeidsplassutvikling. Telemarksforsking Befolkningsutvikling Arbeidsplassutvikling Attraktivitet for bosetting Befolkningsutvikling Innvandring Fødselsbalanse Flytting Arbeidsplassutvikling Attraktivitet for bosetting 0,8 0,6 0,4 0,2 110 000

Detaljer

Stedsutvikling og næringsutvikling hva vet vi om sammenhengene og hvordan få til de gode koblingene? Knut Vareide Telemarksforsking

Stedsutvikling og næringsutvikling hva vet vi om sammenhengene og hvordan få til de gode koblingene? Knut Vareide Telemarksforsking Stedsutvikling og næringsutvikling hva vet vi om sammenhengene og hvordan få til de gode koblingene? Knut Vareide Telemarksforsking Hvorfor driver vi med steds- og næringsutvikling? Hva ønsker norske steder?

Detaljer

Om næringsanalyser og Attraktivitetspyramiden

Om næringsanalyser og Attraktivitetspyramiden Om næringsanalyser og Attraktivitetspyramiden For samordnet næringsapparat i Kongsbergregionen 19 november, Notodden Knut Vareide Telemarksforsking 1 NæringsNM Kongsbergregionen har framgang i NæringsNM,

Detaljer

Attraktivitetspyrami den hva skal til for å utvikle attraktive bosteder. Knut Vareide

Attraktivitetspyrami den hva skal til for å utvikle attraktive bosteder. Knut Vareide Attraktivitetspyrami den hva skal til for å utvikle attraktive bosteder Knut Vareide Hvordan går det egentlig i Buskerud? Befolkningsutvikling Attraktivitet Hva er drivkreftene? Arbeidsplasser Hva er handlingsrommet?

Detaljer

Knut Vareide. Telemarksforsking

Knut Vareide. Telemarksforsking Knut Vareide Er det attraktivt å bo i Østfold? Er det attraktivt å flytte til Østfold? Netto innenlands flytting 5 4 3 2 Det er en positiv sammenheng mellom nettoflytting og arbeidsplassvekst. 1 0-1 -2

Detaljer

Valg av samarbeidsstrategi og samarbeidsmodell for Midtre Namdal

Valg av samarbeidsstrategi og samarbeidsmodell for Midtre Namdal Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2008/9409-1 Saksbehandler: Knut O. Dypvik Saksframlegg Valg av samarbeidsstrategi og samarbeidsmodell for Midtre Namdal Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap

Detaljer

Oppsummering av domstollederes synspunkter på sammenslåing og samlokalisering av tingretter og jordskifteretter

Oppsummering av domstollederes synspunkter på sammenslåing og samlokalisering av tingretter og jordskifteretter Dato 28.3.2014 Oppsummering av domstollederes synspunkter på sammenslåing og samlokalisering av er og jordskifteretter 1. Sammenslåinger 1.1 Førsteinstansdomstolene i de alminnelige domstolene Dagens førsteinstansdomstoler

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Bosetting Utvikling Bedrift i basisnæring Besøk Bosetting Etter at moderne kommunikasjon har gjort det mulig å pendle over store avstander, kan noen steder i dag oppstå

Detaljer

RAPPORT. NHOs KommuneNM 2013 2013/32. Annegrete Bruvoll og Hanne Toftdahl

RAPPORT. NHOs KommuneNM 2013 2013/32. Annegrete Bruvoll og Hanne Toftdahl RAPPORT 2013/32 NHOs KommuneNM 2013 Annegrete Bruvoll og Hanne Toftdahl Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapportnummer 2013/32 Rapporttittel NHOs KommuneNM 2013 ISBN 978-82-8126-128-0 Forfatter Annegrete

Detaljer

Avtale om «Mål og prosess for et styrket kommunesamarbeid i Grenland». Hvordan gjennomføres prosjektet?

Avtale om «Mål og prosess for et styrket kommunesamarbeid i Grenland». Hvordan gjennomføres prosjektet? Avtale om «Mål og prosess for et styrket kommunesamarbeid i Grenland». Hvordan gjennomføres prosjektet? Litt om nåværende samarbeid. Grenlandskommunene har et formalisert samarbeid med Grenlandsrådet som

Detaljer

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Utarbeidet av rådmennene i INVEST samarbeidet 8.4. 2008 1 1. Bakgrunn Bakgrunnen for INVEST samarbeidet var det press

Detaljer

Domstolene i Norge ÅRSSTATISTIKK Se statistikk for saksbehandlingen i domstolene på aarsmelding.domstol.no

Domstolene i Norge ÅRSSTATISTIKK Se statistikk for saksbehandlingen i domstolene på aarsmelding.domstol.no ÅRSSTATISTIKK 2014 Se statistikk for saksbehandlingen i domstolene på aarsmelding.domstol.no 1 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSSTATISTIKK 2014 FOR DOMSTOLENE I FØRSTEINSTANS 3 Sivile saker 2010-2014 4 Tvistesaker

Detaljer

- ECON Analyse - Hva er - og hvordan utvikle en samkommune?

- ECON Analyse - Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? Sammendrag Resymé Organisering av kommunale oppgaver gjennom samkommunemodellen kan være et alternativ til kommunesammenslutning og tradisjonell organisering av kommunesamarbeid. Samkommunen er aktuell

Detaljer

Næringsanalyse for Østfold

Næringsanalyse for Østfold Næringsanalyse for Østfold Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 26/2005 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Østfold Fylkeskommune og er den syvende rapporten

Detaljer

Dagens kommune- og fylkesinndeling i Oslo og Akershus grensevandring med tolkning av reformbehov

Dagens kommune- og fylkesinndeling i Oslo og Akershus grensevandring med tolkning av reformbehov Dagens kommune- og fylkesinndeling i Oslo og Akershus grensevandring med tolkning av reformbehov Fylkesmannens kontaktmøte 2014 Son 2.september Av Geir Vinsand Tema De nasjonale bekymringer Grensevandring

Detaljer

Helhetlig forvaltningsreform og ny kommunestruktur på Sørlandet

Helhetlig forvaltningsreform og ny kommunestruktur på Sørlandet Helhetlig forvaltningsreform og ny kommunestruktur på Sørlandet Seminar i regi av Akademikerne og NHO om Kommunereformen på Arendalsuka 13.august 2015 Av Geir Vinsand, NIVI Analyse Tre temaer 1. Agderundersøkelse

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Rådmannen. Ny samarbeidsmodell i MNR. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Namsos kommune. Saksframlegg. Rådmannen. Ny samarbeidsmodell i MNR. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Rådmannen Saksmappe: 2008/9443-1 Saksbehandler: Ketil Sørvig Saksframlegg Ny samarbeidsmodell i MNR Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Regionrådets forslag

Detaljer

ÅRSSTATISTIKK

ÅRSSTATISTIKK ÅRSSTATISTIKK 2006 39 Innholdsfortegnelse Innledning Definisjoner... 41 Saksbehandlingstid... 41 Feilkilder og usikkerhet... 41 Årsstatistikk 2005 for Førsteinstansedomstolene Landstall 02-06 Straffesaker...

Detaljer

Fosen regionråd Næringsvennlig region Presentasjon UTKAST sluttrapport

Fosen regionråd Næringsvennlig region Presentasjon UTKAST sluttrapport www.pwc.no Fosen regionråd Næringsvennlig region Presentasjon UTKAST sluttrapport 12.5.17 Agenda 1. Bakgrunn 2. Hovedkonklusjon 3. Næringslivets behov 4. Analyser, planer og utviklingstrekk (og påvirkning

Detaljer

Næringsanalyse for Akershus

Næringsanalyse for Akershus Næringsanalyse for Akershus A Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 8/2005 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Akershus fylkeskommune og er den syvende

Detaljer

Produktivitetsutfordringer i kommunesektoren og mulige tiltak. Seminar i regi av Produktivitetskommisjonen Oslo 21. august 2014 Av Geir Vinsand

Produktivitetsutfordringer i kommunesektoren og mulige tiltak. Seminar i regi av Produktivitetskommisjonen Oslo 21. august 2014 Av Geir Vinsand Produktivitetsutfordringer i kommunesektoren og mulige tiltak Seminar i regi av Produktivitetskommisjonen Oslo 21. august 2014 Av Geir Vinsand Tema Utfordringene ved dagens kommunestruktur Prioritering

Detaljer

BJØRN SVERRE HOL HAUGEN (RED) NORSK BUNADLEKSIKON ALLE BUNADER OG SAMISKE FOLKEDRAKTER UNIVERSITÅTSBIBLIOTHEK KIEL - ZENTRAL3IBLIOTHEK -

BJØRN SVERRE HOL HAUGEN (RED) NORSK BUNADLEKSIKON ALLE BUNADER OG SAMISKE FOLKEDRAKTER UNIVERSITÅTSBIBLIOTHEK KIEL - ZENTRAL3IBLIOTHEK - BJØRN SVERRE HOL HAUGEN (RED) NORSK BUNADLEKSIKON ALLE BUNADER OG SAMISKE FOLKEDRAKTER UNIVERSITÅTSBIBLIOTHEK KIEL - ZENTRAL3IBLIOTHEK - OYPPTELEN DAMM FAKTUM INNHOLD Forord 10 Kvinnebunad fra Vallset

Detaljer

Attraktivitet og næringsutvikling i Buskerud. Lampeland 3. desember 2013 Knut Vareide

Attraktivitet og næringsutvikling i Buskerud. Lampeland 3. desember 2013 Knut Vareide Attraktivitet og næringsutvikling i Buskerud Lampeland 3. desember 2013 Knut Vareide Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Rammebetingelser Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst 02.03.2014

Detaljer

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Vest-Telemark

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Vest-Telemark Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Vest-Telemark Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 18/2008 Innhold: FORORD 3 SAMMENDRAG 4 BEFOLKNING 5 NYETABLERINGER 10 Telemarksforsking-Bø

Detaljer

Varsel om oppstart av arbeidet med Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling i Buskerud. Høring av planprogram

Varsel om oppstart av arbeidet med Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling i Buskerud. Høring av planprogram UTVIKLINGSAVDELINGEN Se adresseliste Vår dato: 23.08.2013 Vår referanse: 2013/3482-2 Vår saksbehandler: Deres dato: Deres referanse: Sissel Kleven, tlf. 32 80 86 88 Varsel om oppstart av arbeidet med Regional

Detaljer

Er Østfold attraktivt? I så fall, for hva og hvem?

Er Østfold attraktivt? I så fall, for hva og hvem? Er Østfold attraktivt? I så fall, for hva og hvem? Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Rammebetingelser Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst 27.03.2014 2 Innenlands flytting Innvandring

Detaljer

Framtidens kommunestruktur kommuner med ansvar for egen utvikling

Framtidens kommunestruktur kommuner med ansvar for egen utvikling Framtidens kommunestruktur kommuner med ansvar for egen utvikling Dato: 301204 Buskerud Bakgrunn Dette notatet bygger i all hovedsak på innspill knyttet til de tilbakemeldingene kommunene skulle gi innen

Detaljer

Hva og hvordan gjør vi en region attraktiv!

Hva og hvordan gjør vi en region attraktiv! Hva og hvordan gjør vi en region attraktiv! Finnsnes 1. oktober 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Nærings-NM (NHO) Attraktivitetsbarometeret (NHO)

Detaljer

Regional strategi for arbeidskraft og kompetanse

Regional strategi for arbeidskraft og kompetanse Regional strategi for arbeidskraft og kompetanse KS personalledersamling Stjørdal 8.november Karen Havdal og Pål Ranes Tre dimensjoner ved samfunnsutvikling Fylkeskommunens oppgaver og roller: Samfunnsutviklerrollen

Detaljer

EVALUERING AV ØSTRE AGDER. Mandat Vedtak i styret

EVALUERING AV ØSTRE AGDER. Mandat Vedtak i styret EVALUERING AV ØSTRE AGDER Mandat Vedtak i styret Østre Agder er et interkommunalt samarbeidsforum for kommuner i regionen. De deltakende kommuner er Arendal, Froland, Gjerstad, Grimstad, Risør, Tvedestrand,

Detaljer

Kommunen som samfunnsutvikler. 10. november 2009

Kommunen som samfunnsutvikler. 10. november 2009 Kommunen som samfunnsutvikler 10. november 2009 Preger lokal samfunnsutvikling den kommunale virksomheten? Helt klart, ifølge ordførere og rådmenn Gjennomsnittlig vektlegging er 4,84 på en skala fra 1-6

Detaljer