Helhetlig forvaltningsreform og ny kommunestruktur på Sørlandet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helhetlig forvaltningsreform og ny kommunestruktur på Sørlandet"

Transkript

1 Helhetlig forvaltningsreform og ny kommunestruktur på Sørlandet Seminar i regi av Akademikerne og NHO om Kommunereformen på Arendalsuka 13.august 2015 Av Geir Vinsand, NIVI Analyse

2 Tre temaer 1. Agderundersøkelse blant akademikere 2. Status for Kommunereformen 3. Helhetlig forvaltningsreform

3 Hovedfunn om Kommunereformen(1) 1. To tredjedeler vurderer reformen som viktig i Agder 2. Behov for kraftig nedskalering i antall kommuner 3. Reformbehov i alle deler av fylkene prosent er for sammenslutning for egen bostedskommune prosent er for sammenslutning av fylkene 6. Større fagmiljø, bedre kvalitet på tjenester og større utviklingskraft er de viktigste argumentene for sammenslutning 7. Motstand og usikkerhet begrunnes med manglende konsekvensvurderinger, nesten ingen frykter negative konsekvenser for de ansatte

4 Aust-Agder Nr Kommune Folketall Arendal Grimstad Lillesand Risør Tvedestrand Froland Birkenes Evje og Hornnes Gjerstad Vegårshei Åmli Iveland Valle Bygland Bykle 933 Hele fylket

5 Vest-Agder Nr Kommune Folketall Kristiansand Mandal Vennesla Søgne Farsund Flekkefjord Lyngdal Songdalen Kvinesdal Lindesnes Marnardal Sirdal Audnedal Hægebostad Åseral 925 Hele fylket

6 Statusrapporter fra Fylkesmennene Noen har gitt opp Noen vil stå stille Noen er helt ville Noen kjemper i det stille 1.Kålsenariet 2.Krusningssenariet 3.Dominosenariet

7 Mange utredninger i vest, mye prat i øst Fem modeller i KnpS Lindesnesregionen Nye Lindesnes Lyngdal 3 og 4 Lister 4 og 5 Setesdal 2 og 3 Midtre Agder 3 og 4 Indre Agder 3 Østre Agder 6,7 og 8 Østregionen 5 Risørregionen Lyngdal 4 Midtre Agder

8 I teorien ønskelig En bygning én kommune Et gårdstun én kommune En flyplass én kommune Et bygdesamfunn én kommune Et tettsted én kommune Et bysamfunn én kommune I Norge klarer vi ingen av delene! Og på Sørlandet.

9 Selv ikke: Én travpark ett fylke Kristiansand Vest-Agder Aust-Agder Lillesand Kartkilde: Gule sider, grenser inntegnet av NIVI

10 En merkelig kommunekropp Kartkilde: Gule sider, grenser inntegnet av NIVI

11 OK kommune- og fylkesgrense? Birkenes Kristiansand Kartkilde: Gule sider, grenser inntegnet av NIVI

12 Kristiansandregionen ( ) Vennesla Birkenes Lillesand Songdalen Kristiansand Søgne Kristiansand Vennesla Søgne Songdalen 6303 Lillesand Birkenes 4993 Iveland 1314 Sum Utpendling til Kristiansand Vennesla 43 % Søgne 41 % Songdalen 48 % Lillesand 29 % Birkenes 24 % Iveland 26 %

13 En klassiker! Sokndal Flekkefjord Kartkilde: Gule sider, grenser inntegnet av NIVI

14 Hva er det? Kartkilde: Gule sider, grenser inntegnet av NIVI

15 Østre Agder eks. Gjerstad (90.000) Åmli Vegårshei Risør Tvedestrand Froland Arendal Arendal Grimstad Risør 6899 Tvedestrand 6059 Froland 5486 Gjerstad 2489 Vegårshei 2000 Åmli 1810 Sum Utpendling til Kommune Arendal Froland 46 % Grimstad 22 % Tvedestrand 21 % Vegårshei 16 % Åmli 10 % Risør 10 % Gjerstad 9 % Grimstad Kartkilde: Gule sider, grenser inntegnet av NIVI

16 Gjerstad+Risør+Kragerø+Drangedal? Drangedal Kartkilde: Gule sider, grenser inntegnet av NIVI

17 Tre senarier 1. Fiasko på Sørlandet 2. Konsolideringsalternativet 3. Balanserte regionkommuner

18 Fiasko på Sørlandet Hel eller halv smultring rundt Arendal og Kristiansand Jippi i Froland: Når Grimstad har meldt seg ut, er det ikke grunnlag for Østre Agder Langfjella kommune en ny kraftkar Gøy på landet med Hægebostad, Audnedal og Åseral Åmli og Nissedal vi trår til!

19 Langfjella kommune: Sirdal, Bygland, Valle, Bykle og Vinje! kvkm Over tre fylker 30 mil og 4-5 timers reise fra Krossen til Tonstad Ofte vinterstengt Ingen felles senter innb hytter Bare rør! Kilde: Vista Analyse

20 Konsolideringsalternativ: 18 kommuner 1 Kristiansand Mandal Marnardal Søgne Songdalen Vennesla Iveland Flekkefjord 9069 Kvinesdal Farsund Lyngdal Lindesnes Åseral 925 Hægebostad 1693 Audnedal Sirdal Arendal Tvedestrand Grimstad Lillesand Birkenes Risør 6909 Gjerstad Froland Evje og Hornnes 3567 Bygland Vegårshei 2018 Åmli Valle 1251 Bykle En vesentlig forenkling 90 prosent vil bo i kommuner med over innbyggere

21 Men! Fortsatt store ubalanser og høyst ulike forutsetninger for oppgaveløsning Fortsatt fragmenterte byregioner og små distriktskommuner med store utviklingsbehov Ingen ytterligere desentralisering Ingen lettelser i statlig styring Fylkeskommuner som utviklingsorganer og sannsynlige overkommuner i plan- og utviklingsspørsmål Kompetansestrid og utvikling mot svakere primærkommuner

22 Justerte forutsetninger 1. Mer attraktive oppgaver og mer helhetlig oppgaveansvar i kommunene 2. Plan for offensiv samfunnsutbygging i by og land 3. Tydelige geografiske inndelingsprinsipper 4. Forståelse for de ufrivillige små og det polysentriske problem 5. Verktøykasse med aktuelle kommunemodeller 6. Nasjonalt modellkommuneprogram for pionerkommuner 7. Stabil og forutsigbar nasjonal ledelse som trekker i samme hovedretning

23 Regionkommunealternativet Visjon om å utvikle kommunen som innbyggernes viktigste organ Massiv desentralisering og forenkling av forvaltningsstrukturen Helhetlig ansvar for individrettet tjenesteproduksjon og plan- og utviklingsoppgaver Nærings- og regionalpolitikk forankret i de nye kommunene Felles bolig- og arbeidsmarkedsområder som geografisk grunnprinsipp over hele landet Ett lokalvalg er nok

24 Balanserte regionkommuner 3 Kristiansand Vennesla Iveland 1315 Lillesand Birkenes 5035 Søgne Songdalen Mandal Marnardal 2294 Lindesnes 4880 Audnedal Flekkefjord 9069 Kvinesdal 5948 Farsund 9596 Lyngdal 8335 Hægebostad 1693 Sirdal Arendal Tvedestrand 6048 Risør 6909 Gjerstad 2481 Vegårshei 2018 Åmli 1832 Froland 5532 Grimstad Evje og Hornnes 3567 Bygland 1189 Åseral 925 Valle 1251 Bykle Alle bor i solide og langsiktig bærekraftige generalistkommuner Grunnlag for massiv desentralisering Nye attraktive roller Reelt alternativ til oppgaveløsning gjennom fylkeskommuner og regional stat Økt kompetanse og økt påvirkningskraft

25 Men! Økte avstander og det polysentriske problem stiller krav til ny politisk og administrativ organisering Kristiansand, Arendal, Mandal, Lister-brothers og Evje må være villige til å ta rollen som regional motor, hver for seg og i fellesskap Staten må vise vilje til reell desentralisering og aktiv samfunnsutbygging Åmli, Åseral og Sirdal må bygges inn

26 Dominofusjoner som kan avgjøre Kristiansand+Søgne+Songdalen Veivalg i Lindesnes Tvedestrand+Arendal

INTEGRERINGSKONFERANSEN 2014 KRISTIANSAND BOSETTING AV FLYKTNINGER - VED SENIORRÅDGIVER BJØRN NOTTO EPPELAND, HUSBANKEN

INTEGRERINGSKONFERANSEN 2014 KRISTIANSAND BOSETTING AV FLYKTNINGER - VED SENIORRÅDGIVER BJØRN NOTTO EPPELAND, HUSBANKEN INTEGRERINGSKONFERANSEN 2014 KRISTIANSAND BOSETTING AV FLYKTNINGER - VED SENIORRÅDGIVER BJØRN NOTTO EPPELAND, HUSBANKEN Disposisjon Bolig og dens betydning Boligsosialt arbeid Ny boligsosial strategi Segmenteringsmodellen

Detaljer

Geovekst prosjekter i Agder. 20 August 2015

Geovekst prosjekter i Agder. 20 August 2015 Geovekst prosjekter i Agder 20 August 2015 LACHVA24 Flekkefjord, Sirdal, Bykle og Valle FKB-C FKB-C konstruksjon ut fra omløpsfoto 3878 km2 Cowi fått oppdraget Data er levert og gjort tilgjengelig for

Detaljer

Listerkonferansen 2015 Ny E39 gjennom Lister forbikjøring blir mulig. Finn Aasmund Hobbesland 2. Februar 2014

Listerkonferansen 2015 Ny E39 gjennom Lister forbikjøring blir mulig. Finn Aasmund Hobbesland 2. Februar 2014 Listerkonferansen 2015 Ny E39 gjennom Lister forbikjøring blir mulig Finn Aasmund Hobbesland 2. Februar 2014 Befolkningsandel i tettsted 2Forbikjøring blir mulig Kilde: KMD Regionale utviklingstrekk 2014

Detaljer

Telemarksforsking har forsket på regional utvikling i en årrekke, og har utviklet et sett med metoder for å beskrive og forklare regional vekst

Telemarksforsking har forsket på regional utvikling i en årrekke, og har utviklet et sett med metoder for å beskrive og forklare regional vekst Risør Hvordan har utviklingen vært i Risør? Befolkning, næringsliv, attraktivitet? Hva kjennetegner Risør i dag? Hva skaper vekst? Hva skaper attraktivitet? Hvilke knapper kan en trykke på lokalt for å

Detaljer

Utredning av ny. sekretariatsordning. for kontrollutvalg. på Agder

Utredning av ny. sekretariatsordning. for kontrollutvalg. på Agder KS Agder Utredning av ny sekretariatsordning for kontrollutvalg på Agder 14 kommuner 2 fylkeskommuner Versjon endelig 1. SAMMENDRAG... 3 2. BAKGRUNN FOR NY ORGANISERING... 3 3. ARBEIDET MED RAPPORTEN OM

Detaljer

EIERKOMMUNENE I AGDER ENERGI EIERsKApsMELDING Eierskapsmelding

EIERKOMMUNENE I AGDER ENERGI EIERsKApsMELDING Eierskapsmelding E I E R KO M M U N E N E I AG D E R E N E R G I eier s kaps ME L D I N G Eierskapsmelding Innhold 1 Forord fra Arbeidsutvalgets leder 2 Innledning 3 Om Agder Energi 4 Eierkommunene i Agder Energi definerer

Detaljer

Næringsanalyse for Setesdal

Næringsanalyse for Setesdal Næringsanalyse for Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 14/2005 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra regionråd. Hensikten med rapporten er å få fram en situasjonsanalyse

Detaljer

Hvordan finne, utvikle og anvende digitalisert, kartbasert informasjon fra Askeladden, Naturbasen, Skog og landskap - og andre baser

Hvordan finne, utvikle og anvende digitalisert, kartbasert informasjon fra Askeladden, Naturbasen, Skog og landskap - og andre baser Hvordan finne, utvikle og anvende digitalisert, kartbasert informasjon fra Askeladden, Naturbasen, Skog og landskap - og andre baser Gunnar Ridderström Strategistaben Region sør 1 Min målsetting: Gi en

Detaljer

Rikets tilstand i vannbransjen

Rikets tilstand i vannbransjen VA-dagene på Sørlandet 26. og 27. mars 2014 Rikets tilstand i vannbransjen Nasjonalt Agder og Telemark Einar Melheim 1 Norsk Vann 2 3 Fag - interessearbeid 4 Hvordan står det egentlig til? 5 6 bedreva

Detaljer

På styremøtet i Østre Agder 28.november 2014 vedtok styret en tidsplan og

På styremøtet i Østre Agder 28.november 2014 vedtok styret en tidsplan og Kortfattet utredning av kommunene og samarbeidet i Østre Agder, status, utviklingstrekk, utfordringer og muligheter Østre Agder Østre Agder er et samarbeidsorgan for de 8 kommunene i østre del av Agder;

Detaljer

KYSTNÆR HØYHASTIGHETSBANE REGIONALE RINGVIRKNINGER

KYSTNÆR HØYHASTIGHETSBANE REGIONALE RINGVIRKNINGER Oppdragsgiver Fylkeskommunene i Aust -, Vest Agder og Rogaland Rapporttype Mulighetsstudie KYSTNÆR HØYHASTIGHETSBANE REGIONALE RINGVIRKNINGER STREKNINGEN BROKELANDSHEIA - EGERSUND Foto: Norsk Bane 2 (57)

Detaljer

Kommunesamarbeid på Fosen - utfordringer og muligheter

Kommunesamarbeid på Fosen - utfordringer og muligheter NIVI-notat 2009: 3 Kommunesamarbeid på Fosen - utfordringer og muligheter Utarbeidet på oppdrag av Fosen Regionråd Av Geir Vinsand 1 Forord I dette notatet drøftes ulike problemstillinger som innspill

Detaljer

Økonomiske virkninger av reiseliv for Aust-Agder og Vest-Agder 2005

Økonomiske virkninger av reiseliv for Aust-Agder og Vest-Agder 2005 TØI-rapport 867/2006 Forfatter(e): Petter Dybedal Oslo 2006, 59 sider Sammendrag: Økonomiske virkninger av reiseliv for Aust-Agder og Vest-Agder 2005 I denne rapporten beregnes de økonomiske ringvirkningene

Detaljer

Aktivt Eierskap enkelt forklart

Aktivt Eierskap enkelt forklart VEILEDER TIL AGDER-KOMMUNENES EIERSKAP I AGDER ENERGI Aktivt Eierskap enkelt forklart Innhold 1 Sørlandets eget energiselskap 2 Visjon, kjernevirksomhet og satsing 3 Verdiskaping i energibransjen 4 Avtalene

Detaljer

Strategiplan for trafikksikkerhet

Strategiplan for trafikksikkerhet Strategiplan for trafikksikkerhet Agderfylkene 2006-2009 Vest-Agder fylkeskommune Aust-Agder fylkeskommune Innhold 1 Innledning................................................................................

Detaljer

VEDTEKTER. for SPAREBANKEN SØR

VEDTEKTER. for SPAREBANKEN SØR VEDTEKTER for SPAREBANKEN SØR KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL. 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål Sparebanken Sør er dannet ved sammenslutning av Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør den 1. januar

Detaljer

Kommunereform i Aust-Agder 2014-2016. Lokal veileder. («Fylkesmannens jungelveileder»)

Kommunereform i Aust-Agder 2014-2016. Lokal veileder. («Fylkesmannens jungelveileder») Kommunereform i Aust-Agder 2014-2016 Lokal veileder («Fylkesmannens jungelveileder») Arendal, 19.01.2015 INNHOLD Innledning 3 1. OM REFORMBEHOVET -Kort om norske kommuner og verdenen rundt oss -Om reformbehovet

Detaljer

Innkalles: Ordfører i Åseral Oddmund Ljosland (leder) Ordfører i Mandal Tore Askildsen (til kl. 11:15)

Innkalles: Ordfører i Åseral Oddmund Ljosland (leder) Ordfører i Mandal Tore Askildsen (til kl. 11:15) LINDESNESRÅDET REFERAT (GODKJENT AV LINDESNESRÅDET I MØTE 19.9.2014) Styre/organ: Lindesnesrådet Sted: Audnedal rådhus, Kommunestyresalen Dato: Fredag 20.6.2014 Tidsrom: 9.00 12:15. Innkalles: Ordfører

Detaljer

Bosetting og integrering av flyktninger i Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder

Bosetting og integrering av flyktninger i Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder Kristian Rose Tronstad Bosetting og integrering av flyktninger i Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder NOTAT 2014:107 Tittel: Forfatter: Bosetting og integrering av flyktninger i Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder

Detaljer

UiA+HiT? Delrapport 2: Næringsutvikling og funksjonell region

UiA+HiT? Delrapport 2: Næringsutvikling og funksjonell region FoU-rapport nr. 3/2013 UiA+HiT? Delrapport 2: Næringsutvikling og funksjonell region A r n e I s a k s e n o g Ro g e r H e n n i n g No r ma n n Tittel: UiA+HiT? Delrapport 2: Næringsutvikling og funksjonell

Detaljer

Regional Monitor. FoU rapport nr. 2/2011. inkludering uføretrygd deltid omstilling. kvalifisering avvik frafall omsorgsvikt

Regional Monitor. FoU rapport nr. 2/2011. inkludering uføretrygd deltid omstilling. kvalifisering avvik frafall omsorgsvikt FoU rapport nr. 2/2011 Regional Monitor kvalifisering avvik frafall omsorgsvikt inkludering uføretrygd deltid omstilling oppvekst arbeid kultur helse aktiviteter opplevelser impulser demens psykisk helse

Detaljer

Regionrådene et verktøy for å møte kommunenes utfordringer?

Regionrådene et verktøy for å møte kommunenes utfordringer? NIVI Rapport 2009:4 Regionrådene et verktøy for å møte kommunenes utfordringer? Følgeevaluering av fire regionråd Utarbeidet på oppdrag av KS Av Jørund K Nilsen og Geir Vinsand 1 Forord På oppdrag av KS

Detaljer

SAMFUNNSMESSIGE VIRKNINGER AV UTVIDELSE AV E18 FRA 2(3) TIL 4 FELTSVEI.

SAMFUNNSMESSIGE VIRKNINGER AV UTVIDELSE AV E18 FRA 2(3) TIL 4 FELTSVEI. Prosjektrapport nr. 1/2003 SAMFUNNSMESSIGE VIRKNINGER AV UTVIDELSE AV E18 FRA 2(3) TIL 4 FELTSVEI. Jon P. Knudsen, Elisabet S. Hauge og Jens Kristian Fosse Tittel Forfattere Samfunnsmessige virkninger

Detaljer

UiA+HiT? Delrapport 2: Næringsutvikling og funksjonell region

UiA+HiT? Delrapport 2: Næringsutvikling og funksjonell region FoU-rapport nr. 3/2013 UiA+HiT? Delrapport 2: Næringsutvikling og funksjonell region Arne Isaksen og Roger Henning Normann Tittel: UiA+HiT? Delrapport 2: Næringsutvikling og funksjonell region Forfattere:

Detaljer

Interkommunalt samarbeid i Sør- Trøndelag status, utfordringer og veivalg

Interkommunalt samarbeid i Sør- Trøndelag status, utfordringer og veivalg NIVI Rapport 2009:2 Interkommunalt samarbeid i Sør- Trøndelag status, utfordringer og veivalg Notat 2009- Utarbeidet på oppdrag av Fylkesmannen i samarbeid med KS, Fylkeskommunen og kommunene FORORD På

Detaljer

Strategiplan for trafikksikkerhet

Strategiplan for trafikksikkerhet Strategiplan for trafikksikkerhet Agderfylkene 2010-2013 Strategiplan for trafikksikkerhet Agderfylkene 2014-2017 VEST-AGDER Vest-Agder FYLKESKOMMUNE fylkeskommune Aust-Agder fylkeskommune 2 Utgiver: Vest-Agder

Detaljer

LI S TE R 5. Kommunereformen: Flekkefjord. Kvinesdal. Hægebostad. Lyngdal. Farsund

LI S TE R 5. Kommunereformen: Flekkefjord. Kvinesdal. Hægebostad. Lyngdal. Farsund LI S TE R 5 Kommunereformen: Flekkefjord Kvinesdal Hægebostad Lyngdal Farsund Innhold Innledning... 4 Tematikk... 5 Data og metode... 5 Organisering... 6 1... 7 Historikk og status kommunestruktur... 7

Detaljer

Endret fylkestilknytning for Evje og Hornnes, Birkenes, Iveland og Lillesand kommuner?

Endret fylkestilknytning for Evje og Hornnes, Birkenes, Iveland og Lillesand kommuner? NIVI-rapport 2012:3 Endret fylkestilknytning for Evje og Hornnes, Birkenes, Iveland og Lillesand kommuner? En konsekvensvurdering Utarbeidet på oppdrag av Kommunal- og regionaldepartementet Jørund K Nilsen

Detaljer

FORORD. Interkommunalt samarbeid SIDE 4. Kristiansandsregionen SIDE 10. Knutepunkt Sørlandet SIDE 16. Politisk styring SIDE 17

FORORD. Interkommunalt samarbeid SIDE 4. Kristiansandsregionen SIDE 10. Knutepunkt Sørlandet SIDE 16. Politisk styring SIDE 17 B i r k e n e s I v e l a n d K r i s t i a n s a n d L i l l e s a n d S o n g d a l e n S ø g n e V e n n e s l a innhold FORORD Interkommunalt samarbeid SIDE 4 Kristiansandsregionen SIDE 10 Knutepunkt

Detaljer

Utenfor arbeidslivet i Mandal Statistikk og intervjuundersøkelse med unge i alderen 18 29 år

Utenfor arbeidslivet i Mandal Statistikk og intervjuundersøkelse med unge i alderen 18 29 år Prosjektrapport nr. 12/2006 Utenfor arbeidslivet i Mandal Statistikk og intervjuundersøkelse med unge i alderen 18 29 år Trond Stalsberg Mydland & Nina Jentoft Prosjektrapport nr. 12/2006 Utenfor arbeidslivet

Detaljer