Domstolene i Norge ÅRSSTATISTIKK Se statistikk for saksbehandlingen i domstolene på aarsmelding.domstol.no

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Domstolene i Norge ÅRSSTATISTIKK Se statistikk for saksbehandlingen i domstolene på aarsmelding.domstol.no"

Transkript

1 ÅRSSTATISTIKK 2015 Se statistikk for saksbehandlingen i domstolene på aarsmelding.domstol.no 1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSSTATISTIKK 2015 FOR DOMSTOLENE I FØRSTEINSTANS 3 Sivile saker Tvistesaker Straffesaker Enedommersaker Meddomsrettsaker Innkomne øvrige saker ÅRSSTATISTIKK 2015 FOR DOMSTOLENE I ANDREINSTANS 18 Sivile saker Anke over kjennelse/beslutning i sivile saker Anke over dom i sivile saker Overskjønn Førsteinstanssak Straffesaker Anke over kjennelse/beslutning i straffesaker Ankeprøving i straffesaker Fagdommersaker Begrenset anke i meddomsrett Bevisanke i meddomsrett Lagrettesaker FORRETNINGSSTATISTIKK FOR HØYESTERETT 24 Sivile saker Ankeutvalgets virksomhet sivile saker Høyesterett i avdeling sivile saker Straffesaker Ankeutvalgets virksomhet straffesaker Høyesterett i avdeling straffesaker ÅRSSTATISTIKK FOR 2015 FOR JORDSKIFTEDOMSTOLENE 27 Jordskifterettene Innkommende saker Avsluttede saker Beholdning Gjennomsnittsalder avsluttede saker Jordskifteoverrettene Innkommende saker Avsluttede saker 2

3 ÅRSSTATISTIKK 2015 FOR DOMSTOLENE I FØRSTEINSTANS Tabellene som presenteres er basert på rapportene fra domstolenes saksbehandlingssystem LOVISA. Feilregistreringer og programmeringsfeil i tabellproduksjonen kan forekomme, og det kan i enkelte tilfeller være differanser mellom domstolenes egne oversikter og tallmaterialet som presenteres som domstolenes saksavvikling. Domstoladministrasjonen er av ressursmessige hensyn nødt til å legge til grunn den elektroniske innrapportering for domstolenes saksavvikling. Rettinger som foretas i saksbehandlingssystemet for saker som er innkommet, saker som er behandlet og beholdninger gjør også at tallene ikke nødvendigvis stemmer 100 prosent overens. Fra og med 2008 er midlertidig sikring og midlertidige avgjørelser inkludert i tallene for sivile tvistesaker. Tidligere ble disse sakene regnet som tvangssaker. Dette gjelder tabellene på side 4-7. Fra 1. juli 2008 behandles alle mortifikasjonssaker i Brønnøy tingrett. Saksbehandlingstid: Det er definert følgende målsettinger for gjennomsnittlig saksbehandlingstid: Sivile tvistesaker: 6 måneder Enedommersaker: 1 måned Meddomsrettssaker: 3 måneder Den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden viser saksbehandlingstiden på saker som er avsluttet i perioden. Særlig for de mindre domstolene kan avslutningen av en enkelt sak i en periode gi tilfeldige svingninger i den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden. 3

4 TVISTESAKER INNKOMMET Domstol Alstahaug Alta Asker og Bærum Aust-Agder Aust-Telemark Bergen Brønnøy Dalane Drammen Eiker, Modum og Sigdal Fjordane Follo Fosen Fredrikstad Gjøvik Glåmdal Halden Hallingdal Hammerfest Hardanger Haugaland Hedmarken Heggen og Frøland Indre Finnmark Inntrøndelag Jæren Kongsberg Kristiansand Larvik Lister Lofoten Moss Namdal Nedre Romerike Nedre Telemark Nord-Gudbrandsdal Nordhordland Nordmøre Nordre Vestfold Nord-Troms Nord-Østerdal Ofoten Oslo byfogdembete Oslo Rana Ringerike Romsdal Salten Sandefjord Sarpsborg Senja Sogn Stavanger Sunnhordland Sunnmøre Søre Sunnmøre Sør-Gudbrandsdal Sør-Trøndelag Sør-Østerdal Trondenes Tønsberg Valdres Vesterålen Vest-Telemark Øst-Finnmark Øvre Romerike Totalt Mortifikasjonssaker innkommet etter håndteres av Brønnøy tingrett 4

5 TVISTESAKER BEHANDLET Domstol Alstahaug Alta Asker og Bærum Aust-Agder Aust-Telemark Bergen Brønnøy Dalane Drammen Eiker, Modum og Sigdal Fjordane Follo Fosen Fredrikstad Gjøvik Glåmdal Halden Hallingdal Hammerfest Hardanger Haugaland Hedmarken Heggen og Frøland Indre Finnmark Inntrøndelag Jæren Kongsberg Kristiansand Larvik Lister Lofoten Moss Namdal Nedre Romerike Nedre Telemark Nord-Gudbrandsdal Nordhordland Nordmøre Nordre Vestfold Nord-Troms Nord-Østerdal Ofoten Oslo byfogdembete Oslo Rana Ringerike Romsdal Salten Sandefjord Sarpsborg Senja Sogn Stavanger Sunnhordland Sunnmøre Søre Sunnmøre Sør-Gudbrandsdal Sør-Trøndelag Sør-Østerdal Trondenes Tønsberg Valdres Vesterålen Vest-Telemark Øst-Finnmark Øvre Romerike Totalt Mortifikasjonssaker innkommet etter håndteres av Brønnøy tingrett 5

6 TVISTESAKER BEHOLDNING Domstol Alstahaug Alta Asker og Bærum Aust-Agder Aust-Telemark Bergen Brønnøy Dalane Drammen Eiker, Modum og Sigdal Fjordane Follo Fosen Fredrikstad Gjøvik Glåmdal Halden Hallingdal Hammerfest Hardanger Haugaland Hedmarken Heggen og Frøland Indre Finnmark Inntrøndelag Jæren Kongsberg Kristiansand Larvik Lister Lofoten Moss Namdal Nedre Romerike Nedre Telemark Nord-Gudbrandsdal Nordhordland Nordmøre Nordre Vestfold Nord-Troms Nord-Østerdal Ofoten Oslo byfogdembete Oslo Rana Ringerike Romsdal Salten Sandefjord Sarpsborg Senja Sogn Stavanger Sunnhordland Sunnmøre Søre Sunnmøre Sør-Gudbrandsdal Sør-Trøndelag Sør-Østerdal Trondenes Tønsberg Valdres Vesterålen Vest-Telemark Øst-Finnmark Øvre Romerike Totalt Mortifikasjonssaker innkommet etter håndteres av Brønnøy tingrett 6

7 TVISTESAKER SAKSBEHANDLINGSTID (måneder) Domstol Alstahaug 3,5 3,1 4,2 4,2 4,3 Alta 4,2 4,0 5,3 4,6 4,6 Asker og Bærum 6,0 5,4 5,0 4,9 5,1 Aust-Agder 4,3 5,0 5,1 4,9 5,8 Aust-Telemark 6,0 4,6 6,4 5,6 4,9 Bergen 5,8 6,2 6,2 6,7 7,2 Brønnøy 1 3,5 3,3 3,4 3,5 3,5 Dalane 3,7 4,0 4,7 5,3 4,9 Drammen 4,5 4,7 5,0 5,8 6,1 Eiker, Modum og Sigd 4,0 3,9 3,7 4,7 4,8 Fjordane 5,3 5,2 6,4 5,9 5,5 Follo 5,6 5,1 5,2 5,4 6,4 Fosen 5,0 5,0 5,5 7,3 6,0 Fredrikstad 3,3 4,1 4,6 4,4 5,2 Gjøvik 5,0 4,6 4,9 6,0 5,2 Glåmdal 4,4 6,0 4,7 5,3 5,8 Halden 3,0 4,7 5,4 4,8 5,3 Hallingdal 5,4 5,6 6,5 5,5 4,9 Hammerfest 5,8 4,4 5,1 5,5 4,0 Hardanger 6,2 7,9 5,9 6,1 8,5 Haugaland 6,6 5,6 4,8 4,9 5,6 Hedmarken 4,0 4,4 4,3 4,7 4,7 Heggen og Frøland 5,8 5,1 5,2 5,4 4,9 Indre Finnmark 6,3 7,3 5,7 5,5 5,8 Inntrøndelag 5,2 5,7 5,5 5,8 5,6 Jæren 4,9 4,1 4,4 5,3 6,1 Kongsberg 3,8 4,3 4,3 4,5 5,2 Kristiansand 3,6 4,0 4,1 4,0 4,3 Larvik 5,3 5,6 5,8 4,6 4,6 Lister 4,7 5,4 5,3 6,3 5,0 Lofoten 5,1 4,3 4,3 5,6 5,3 Moss 6,2 5,7 5,8 5,4 5,6 Namdal 6,2 5,8 5,6 5,3 5,5 Nedre Romerike 5,3 6,0 5,9 5,9 6,1 Nedre Telemark 4,5 4,3 4,6 4,9 5,5 Nord-Gudbrandsdal 5,1 5,4 6,7 4,7 7,6 Nordhordland 5,9 6,7 7,4 7,8 8,4 Nordmøre 4,7 4,3 4,1 4,7 4,3 Nordre Vestfold 5,2 5,5 7,3 7,6 8,2 Nord-Troms 5,3 5,3 5,8 5,7 5,9 Nord-Østerdal 4,9 5,2 5,8 5,5 5,2 Ofoten 6,2 7,4 8,9 8,4 8,1 Oslo byfogdembete 0,8 1,2 1,2 0,8 1,0 Oslo 5,8 5,9 5,8 5,9 6,3 Rana 4,7 4,7 5,4 4,7 5,6 Ringerike 5,4 6,8 5,0 4,9 4,9 Romsdal 4,2 6,2 5,4 4,8 5,5 Salten 4,7 4,5 5,1 4,6 4,7 Sandefjord 5,6 6,8 8,4 6,6 7,6 Sarpsborg 6,0 6,4 6,4 6,9 5,6 Senja 4,8 4,4 4,7 5,6 4,5 Sogn 5,1 5,8 5,6 7,0 8,2 Stavanger 4,7 5,2 4,9 4,8 5,1 Sunnhordland 4,7 5,7 5,8 5,0 5,8 Sunnmøre 4,3 3,9 3,5 3,5 3,9 Søre Sunnmøre 6,8 7,5 7,1 4,8 7,1 Sør-Gudbrandsdal 6,0 5,9 5,6 5,5 7,1 Sør-Trøndelag 5,0 5,2 5,4 5,5 5,8 Sør-Østerdal 3,9 4,0 3,8 3,8 5,1 Trondenes 5,1 4,6 4,3 4,8 4,8 Tønsberg 5,7 5,5 6,3 6,5 7,0 Valdres 2,3 2,6 2,9 3,8 4,0 Vesterålen 4,5 5,1 5,3 4,7 4,5 Vest-Telemark 5,0 5,5 6,5 4,7 5,1 Øst-Finnmark 5,4 5,5 5,2 5,8 6,5 Øvre Romerike 6,2 7,0 6,3 7,5 7,3 Veid gjennomsnitt 4,9 5,1 5,1 5,2 5,6 1 Mortifikasjonssaker innkommet etter håndteres av Brønnøy tingrett 7

8 ENEDOMMERSAKER INNKOMMET Domstol Alstahaug Alta Asker og Bærum Aust-Agder Aust-Telemark Bergen Brønnøy Dalane Drammen Eiker, Modum og Sigdal Fjordane Follo Fosen Fredrikstad Gjøvik Glåmdal Halden Hallingdal Hammerfest Hardanger Haugaland Hedmarken Heggen og Frøland Indre Finnmark Inntrøndelag Jæren Kongsberg Kristiansand Larvik Lister Lofoten Moss Namdal Nedre Romerike Nedre Telemark Nord-Gudbrandsdal Nordhordland Nordmøre Nordre Vestfold Nord-Troms Nord-Østerdal Ofoten Oslo Rana Ringerike Romsdal Salten Sandefjord Sarpsborg Senja Sogn Stavanger Sunnhordland Sunnmøre Søre Sunnmøre Sør-Gudbrandsdal Sør-Trøndelag Sør-Østerdal Trondenes Tønsberg Valdres Vesterålen Vest-Telemark Øst-Finnmark Øvre Romerike Totalt

9 ENEDOMMERSAKER BEHANDLET Domstol Alstahaug Alta Asker og Bærum Aust-Agder Aust-Telemark Bergen Brønnøy Dalane Drammen Eiker, Modum og Sigda Fjordane Follo Fosen Fredrikstad Gjøvik Glåmdal Halden Hallingdal Hammerfest Hardanger Haugaland Hedmarken Heggen og Frøland Indre Finnmark Inntrøndelag Jæren Kongsberg Kristiansand Larvik Lister Lofoten Moss Namdal Nedre Romerike Nedre Telemark Nord-Gudbrandsdal Nordhordland Nordmøre Nordre Vestfold Nord-Troms Nord-Østerdal Ofoten Oslo Rana Ringerike Romsdal Salten Sandefjord Sarpsborg Senja Sogn Stavanger Sunnhordland Sunnmøre Søre Sunnmøre Sør-Gudbrandsdal Sør-Trøndelag Sør-Østerdal Trondenes Tønsberg Valdres Vesterålen Vest-Telemark Øst-Finnmark Øvre Romerike Totalt

10 ENEDOMMERSAKER BEHOLDNING Domstol Alstahaug Alta Asker og Bærum Aust-Agder Aust-Telemark Bergen Brønnøy Dalane Drammen Eiker, Modum og Sigdal Fjordane Follo Fosen Fredrikstad Gjøvik Glåmdal Halden Hallingdal Hammerfest Hardanger Haugaland Hedmarken Heggen og Frøland Indre Finnmark Inntrøndelag Jæren Kongsberg Kristiansand Larvik Lister Lofoten Moss Namdal Nedre Romerike Nedre Telemark Nord-Gudbrandsdal Nordhordland Nordmøre Nordre Vestfold Nord-Troms Nord-Østerdal Ofoten Oslo Rana Ringerike Romsdal Salten Sandefjord Sarpsborg Senja Sogn Stavanger Sunnhordland Sunnmøre Søre Sunnmøre Sør-Gudbrandsdal Sør-Trøndelag Sør-Østerdal Trondenes Tønsberg Valdres Vesterålen Vest-Telemark Øst-Finnmark Øvre Romerike Totalt

11 ENEDOMMERSAKER SAKSBEHANDLINGSTID (måneder) Domstol Alstahaug 0,1 0,3 0,4 0,3 0,3 Alta 0,5 0,4 0,5 0,5 0,6 Asker og Bærum 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 Aust-Agder 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 Aust-Telemark 0,6 0,6 0,4 0,5 0,5 Bergen 0,6 0,4 0,5 0,6 0,3 Brønnøy 1,0 0,6 0,3 0,5 0,7 Dalane 0,3 0,3 0,4 0,5 0,4 Drammen 0,6 0,5 0,6 0,5 0,4 Eiker, Modum og Sigdal 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 Fjordane 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 Follo 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 Fosen 0,6 1,0 0,9 0,6 0,6 Fredrikstad 0,4 0,5 0,5 0,6 0,5 Gjøvik 0,6 0,5 0,8 0,7 0,6 Glåmdal 0,5 0,6 0,5 0,5 0,4 Halden 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 Hallingdal 0,4 0,6 0,6 0,3 0,4 Hammerfest 0,3 0,3 0,5 0,4 0,3 Hardanger 0,5 0,8 0,6 0,6 0,6 Haugaland 0,8 0,5 0,6 0,5 0,4 Hedmarken 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 Heggen og Frøland 0,5 0,7 0,9 0,7 0,8 Indre Finnmark 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 Inntrøndelag 0,4 0,5 0,4 0,5 0,4 Jæren 0,5 0,4 0,5 0,9 0,6 Kongsberg 0,4 0,5 0,5 0,4 0,6 Kristiansand 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Larvik 0,5 0,6 0,7 0,5 0,6 Lister 0,5 0,5 0,4 0,6 0,5 Lofoten 0,7 0,5 0,4 0,4 0,4 Moss 0,5 0,4 0,4 0,3 0,4 Namdal 0,7 0,7 0,8 0,6 0,5 Nedre Romerike 0,4 0,4 0,6 0,4 0,6 Nedre Telemark 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 Nord-Gudbrandsdal 0,8 0,5 0,5 0,7 1,1 Nordhordland 0,6 0,6 0,5 0,7 0,6 Nordmøre 0,5 0,3 0,4 0,4 0,5 Nordre Vestfold 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 Nord-Troms 0,3 0,5 0,3 0,4 0,4 Nord-Østerdal 0,6 0,4 0,6 0,5 0,5 Ofoten 0,6 0,7 0,6 0,8 0,8 Oslo 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 Rana 0,4 0,3 0,3 0,5 0,4 Ringerike 0,7 1,0 0,5 0,5 0,7 Romsdal 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 Salten 0,6 0,4 0,5 0,4 0,4 Sandefjord 1,0 0,7 0,8 1,0 0,8 Sarpsborg 0,5 0,6 0,4 0,4 0,5 Senja 0,5 0,4 0,6 0,7 0,4 Sogn 0,7 0,6 0,9 0,8 1,0 Stavanger 0,4 0,6 0,4 0,5 0,4 Sunnhordland 0,9 1,0 0,9 0,9 0,8 Sunnmøre 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 Søre Sunnmøre 0,8 1,0 0,5 0,6 0,6 Sør-Gudbrandsdal 0,8 0,5 0,5 0,8 0,6 Sør-Trøndelag 0,6 0,4 0,5 0,4 0,6 Sør-Østerdal 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Trondenes 0,4 0,5 0,5 0,4 0,5 Tønsberg 0,4 0,5 0,4 0,5 0,6 Valdres 0,3 0,2 0,4 0,3 0,3 Vesterålen 0,9 0,6 0,6 0,5 0,5 Vest-Telemark 0,6 0,7 0,6 0,6 0,5 Øst-Finnmark 0,5 0,5 0,4 0,5 0,3 Øvre Romerike 0,7 0,6 0,8 1,0 2,0 Veid gjennomsnitt 0,5 0,4 0,5 0,5 0,4 11

12 MEDDOMSRETTSSAKER INNKOMMET Domstol Alstahaug Alta Asker og Bærum Aust-Agder Aust-Telemark Bergen Brønnøy Dalane Drammen Eiker, Modum og Sigdal Fjordane Follo Fosen Fredrikstad Gjøvik Glåmdal Halden Hallingdal Hammerfest Hardanger Haugaland Hedmarken Heggen og Frøland Indre Finnmark Inntrøndelag Jæren Kongsberg Kristiansand Larvik Lister Lofoten Moss Namdal Nedre Romerike Nedre Telemark Nord-Gudbrandsdal Nordhordland Nordmøre Nordre Vestfold Nord-Troms Nord-Østerdal Ofoten Oslo Rana Ringerike Romsdal Salten Sandefjord Sarpsborg Senja Sogn Stavanger Sunnhordland Sunnmøre Søre Sunnmøre Sør-Gudbrandsdal Sør-Trøndelag Sør-Østerdal Trondenes Tønsberg Valdres Vesterålen Vest-Telemark Øst-Finnmark Øvre Romerike Totalt

13 MEDDOMSRETTSSAKER BEHANDLET Domstol Alstahaug Alta Asker og Bærum Aust-Agder Aust-Telemark Bergen Brønnøy Dalane Drammen Eiker, Modum og Sig Fjordane Follo Fosen Fredrikstad Gjøvik Glåmdal Halden Hallingdal Hammerfest Hardanger Haugaland Hedmarken Heggen og Frøland Indre Finnmark Inntrøndelag Jæren Kongsberg Kristiansand Larvik Lister Lofoten Moss Namdal Nedre Romerike Nedre Telemark Nord-Gudbrandsdal Nordhordland Nordmøre Nordre Vestfold Nord-Troms Nord-Østerdal Ofoten Oslo Rana Ringerike Romsdal Salten Sandefjord Sarpsborg Senja Sogn Stavanger Sunnhordland Sunnmøre Søre Sunnmøre Sør-Gudbrandsdal Sør-Trøndelag Sør-Østerdal Trondenes Tønsberg Valdres Vesterålen Vest-Telemark Øst-Finnmark Øvre Romerike Totalt

14 MEDDOMSRETTSSAKER BEHOLDNING Domstol Alstahaug Alta Asker og Bærum Aust-Agder Aust-Telemark Bergen Brønnøy Dalane Drammen Eiker, Modum og Sigdal Fjordane Follo Fosen Fredrikstad Gjøvik Glåmdal Halden Hallingdal Hammerfest Hardanger Haugaland Hedmarken Heggen og Frøland Indre Finnmark Inntrøndelag Jæren Kongsberg Kristiansand Larvik Lister Lofoten Moss Namdal Nedre Romerike Nedre Telemark Nord-Gudbrandsdal Nordhordland Nordmøre Nordre Vestfold Nord-Troms Nord-Østerdal Ofoten Oslo Rana Ringerike Romsdal Salten Sandefjord Sarpsborg Senja Sogn Stavanger Sunnhordland Sunnmøre Søre Sunnmøre Sør-Gudbrandsdal Sør-Trøndelag Sør-Østerdal Trondenes Tønsberg Valdres Vesterålen Vest-Telemark Øst-Finnmark Øvre Romerike Totalt

15 MEDDOMSRETTSSAKER SAKSBEHANDLINGSTID (måneder) Domstol Alstahaug 0,8 1,5 2,1 1,7 2,0 Alta 2,7 2,4 2,7 3,5 3,2 Asker og Bærum 2,5 2,5 2,6 2,8 3,0 Aust-Agder 2,4 3,0 3,0 3,3 3,3 Aust-Telemark 3,4 3,4 3,0 3,4 3,4 Bergen 3,8 4,2 3,9 4,0 4,0 Brønnøy 2,9 2,2 2,4 2,8 2,7 Dalane 1,6 1,8 2,1 2,5 2,1 Drammen 2,5 2,6 3,4 3,3 3,1 Eiker, Modum og Sigdal 1,3 1,0 1,6 1,9 2,4 Fjordane 3,0 2,7 2,8 2,3 2,6 Follo 2,7 2,5 3,4 4,4 4,8 Fosen 2,3 2,5 3,6 3,4 3,9 Fredrikstad 2,3 2,1 2,8 3,0 2,8 Gjøvik 3,1 2,7 3,0 4,2 3,2 Glåmdal 1,9 3,3 2,5 2,6 3,3 Halden 1,5 1,8 2,4 2,3 3,0 Hallingdal 2,7 1,8 2,4 1,9 1,4 Hammerfest 2,1 2,3 2,4 2,5 2,5 Hardanger 3,5 2,7 3,2 2,8 4,0 Haugaland 4,1 2,8 2,8 3,0 3,4 Hedmarken 1,7 1,9 1,9 1,7 1,8 Heggen og Frøland 2,7 2,6 2,8 2,7 2,9 Indre Finnmark 3,0 2,7 3,2 2,8 3,8 Inntrøndelag 2,3 2,0 2,6 2,7 3,1 Jæren 2,8 2,7 4,8 5,0 5,3 Kongsberg 1,6 1,8 1,6 2,2 2,1 Kristiansand 1,8 1,7 1,9 1,9 1,9 Larvik 2,3 2,7 2,2 2,6 2,6 Lister 2,4 2,5 2,4 2,5 3,2 Lofoten 2,6 2,1 2,0 2,4 2,3 Moss 3,4 1,9 2,5 2,2 2,2 Namdal 3,2 2,5 3,1 2,8 2,7 Nedre Romerike 3,9 3,9 4,8 3,7 3,8 Nedre Telemark 2,2 2,4 2,6 2,8 2,8 Nord-Gudbrandsdal 2,6 2,3 2,2 3,4 4,3 Nordhordland 3,0 3,2 3,8 5,2 4,7 Nordmøre 2,2 2,8 1,8 2,1 2,7 Nordre Vestfold 3,1 2,7 4,3 4,4 4,7 Nord-Troms 2,2 2,4 2,4 2,7 2,3 Nord-Østerdal 1,2 1,4 1,3 1,1 0,9 Ofoten 2,9 3,1 3,2 3,7 3,7 Oslo 2,9 3,1 2,7 2,9 3,1 Rana 2,8 1,6 2,1 2,6 2,4 Ringerike 2,8 3,5 3,6 2,2 3,2 Romsdal 2,1 2,4 2,0 2,3 2,1 Salten 2,7 2,5 3,6 2,4 2,4 Sandefjord 3,2 2,9 2,3 3,7 4,1 Sarpsborg 3,4 3,1 3,1 2,9 2,9 Senja 2,6 2,1 2,7 2,9 2,2 Sogn 2,6 3,1 3,5 3,5 2,6 Stavanger 2,7 2,8 2,7 2,5 2,5 Sunnhordland 2,4 3,1 3,0 3,3 3,8 Sunnmøre 2,6 1,7 1,9 1,9 2,2 Søre Sunnmøre 3,0 4,5 2,9 2,4 2,6 Sør-Gudbrandsdal 3,1 2,7 2,9 3,2 4,4 Sør-Trøndelag 3,4 2,7 3,1 3,0 3,2 Sør-Østerdal 1,2 1,2 1,2 1,0 1,3 Trondenes 2,2 2,0 2,5 3,0 3,3 Tønsberg 2,7 3,2 3,6 3,9 3,9 Valdres 1,5 1,9 1,7 1,8 1,8 Vesterålen 3,0 2,6 2,9 2,6 2,1 Vest-Telemark 2,4 2,5 2,4 2,6 2,7 Øst-Finnmark 3,2 3,6 3,7 4,9 4,3 Øvre Romerike 6,8 6,5 5,0 5,2 4,3 Veid gjennomsnitt 2,8 2,8 2,9 3,1 3,2 15

16 INNKOMNE ØVRIGE SAKER Tvangssaker Domstol Tvangssalg fast eiendom Tvangssalg borettsandeler Øvrige tvangssalg Øvrige tvangssaker (ekskl. tvangssalg) Skjønn Gjeldsordningssaker Alstahaug tingrett Alta tingrett Asker og Bærum tingrett Aust-Agder tingrett Aust-Telemark tingrett Bergen tingrett Brønnøy tingrett Dalane tingrett Drammen tingrett Eiker, Modum og Sigdal tingrett Fjordane tingrett Follo tingrett Fosen tingrett Fredrikstad tingrett Gjøvik tingrett Glåmdal tingrett Halden tingrett Hallingdal tingrett Hammerfest tingrett Hardanger tingrett Haugaland tingrett Hedmarken tingrett Heggen og Frøland tingrett Inntrøndelag tingrett Jæren tingrett Kongsberg tingrett Kristiansand tingrett Larvik tingrett Lister tingrett Lofoten tingrett Moss tingrett Namdal tingrett Nedre Romerike tingrett Nedre Telemark tingrett Nord-Gudbrandsdal tingrett Nordhordland tingrett Nordmøre tingrett Nordre Vestfold tingrett Nord-Troms tingrett Nord-Østerdal tingrett Ofoten tingrett Oslo byfogdembete Oslo tingrett 19 Rana tingrett Ringerike tingrett Romsdal tingrett Salten tingrett Sandefjord tingrett Sarpsborg tingrett Senja tingrett Sis-Finnmárkku diggegoddi - Indre Fi Sogn tingrett Stavanger tingrett Sunnhordland tingrett Sunnmøre tingrett Søre Sunnmøre tingrett Sør-Gudbrandsdal tingrett Sør-Trøndelag tingrett Sør-Østerdal tingrett Trondenes tingrett Tønsberg tingrett Valdres tingrett Vesterålen tingrett Vest-Telemark tingrett Øst-Finnmark tingrett Øvre Romerike tingrett Sum alle domstoler Sum alle domstoler Sum alle domstoler Sum alle domstoler Sum alle domstoler Sum alle domstoler Sum alle domstoler

17 INNKOMNE ØVRIGE SAKER Domstol Konkurs Skifte Tvangsavvikling Konkursbehandling Øvrige konkurssaker Felleseieskifte Dødsboskifte Øvrige skiftesaker Vigsler Alstahaug tingrett Alta tingrett Asker og Bærum tingrett Aust-Agder tingrett Aust-Telemark tingrett Bergen tingrett Brønnøy tingrett Dalane tingrett Drammen tingrett Eiker, Modum og Sigdal tingrett Fjordane tingrett Follo tingrett Fosen tingrett Fredrikstad tingrett Gjøvik tingrett Glåmdal tingrett Halden tingrett Hallingdal tingrett Hammerfest tingrett Hardanger tingrett Haugaland tingrett Hedmarken tingrett Heggen og Frøland tingrett Inntrøndelag tingrett Jæren tingrett Kongsberg tingrett Kristiansand tingrett Larvik tingrett Lister tingrett Lofoten tingrett Moss tingrett Namdal tingrett Nedre Romerike tingrett Nedre Telemark tingrett Nord-Gudbrandsdal tingrett Nordhordland tingrett Nordmøre tingrett Nordre Vestfold tingrett Nord-Troms tingrett Nord-Østerdal tingrett Ofoten tingrett Oslo byfogdembete Oslo tingrett Rana tingrett Ringerike tingrett Romsdal tingrett Salten tingrett Sandefjord tingrett Sarpsborg tingrett Senja tingrett Sis-Finnmárkku diggegoddi - Indre Fin Sogn tingrett Stavanger tingrett Sunnhordland tingrett Sunnmøre tingrett Søre Sunnmøre tingrett Sør-Gudbrandsdal tingrett Sør-Trøndelag tingrett Sør-Østerdal tingrett Trondenes tingrett Tønsberg tingrett Valdres tingrett Vesterålen tingrett Vest-Telemark tingrett Øst-Finnmark tingrett Øvre Romerike tingrett Sum alle domstoler Sum alle domstoler Sum alle domstoler Sum alle domstoler Sum alle domstoler Sum alle domstoler Sum alle domstoler

18 ÅRSSTATISTIKK 2015 FOR DOMSTOLENE I ANDREINSTANS Tabellene som presenteres er basert på rapporter fra domstolenes saksbehandlingssystem LOVISA. Feilregistreringer og programmeringsfeil i tabellproduksjonen kan forekomme, og det kan i enkelte tilfeller være differanser mellom domstolenes egne oversikter og tallmaterialet som presenteres som domstolens saksavvikling. Domstoladministrasjonen er av ressursmessige hensyn nødt til å legge til grunn den elektroniske innrapportering for domstolenes saksavvikling. Rettinger som foretas i saksbehandlingssystemet for saker som er innkommet, saker som er behandlet og beholdninger gjør også at tallene ikke nødvendigvis stemmer 100 prosent overens. Saksbehandlingstid: Det er definert følgende målsettinger for gjennomsnittlig saksbehandlingstid: Sivile ankesaker: 6 måneder Straffesaker: 3 måneder Den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden viser saksbehandlingstiden på saker som er avsluttet i perioden. 18

19 ANKE OVER KJENNELSE/BESLUTNING I SIVILE SAKER ANKE OVER DOM I SIVILE SAKER Innkomne saker Innkomne saker Agder Agder Borgarting Borgarting Eidsivating Eidsivating Frostating Frostating Gulating Gulating Hålogaland Hålogaland Totalt Totalt Behandlede saker Behandlede saker Agder Agder Borgarting Borgarting Eidsivating Eidsivating Frostating Frostating Gulating Gulating Hålogaland Hålogaland Totalt Totalt Saker i beholdning Saker i beholdning Agder Agder Borgarting Borgarting Eidsivating Eidsivating Frostating Frostating Gulating Gulating Hålogaland Hålogaland Totalt Totalt Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (måneder) Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (måneder) Agder 0,7 1,0 1,1 1,1 1,0 Agder 4,8 4,8 5,8 5,3 5,6 Borgarting 2,2 2,2 1,8 1,6 1,6 Borgarting 8,6 9,3 9,9 8,8 7,4 Eidsivating 1,0 1,4 1,7 1,8 1,2 Eidsivating 3,8 4,4 4,8 5,5 5,5 Frostating 1,6 1,9 2,1 2,2 2,3 Frostating 4,7 5,1 5,5 5,1 4,9 Gulating 1,8 1,7 1,7 1,6 1,7 Gulating 7,1 8,3 6,8 6,8 6,0 Hålogaland 1,3 1,2 1,2 1,3 1,2 Hålogaland 4,0 4,2 3,9 4,2 3,6 Veid gj.snitt 1,6 1,7 1,6 1,6 1,6 Veid gj.snitt 6,5 7,1 7,5 6,9 6,1 19

20 OVERSKJØNN FØRSTEINSTANSSAK Innkomne saker Innkomne saker Agder Agder Borgarting Borgarting Eidsivating Eidsivating Frostating Frostating Gulating Gulating Hålogaland Hålogaland Totalt Totalt Behandlede saker Behandlede saker Agder Agder Borgarting Borgarting Eidsivating Eidsivating Frostating Frostating Gulating Gulating Hålogaland Hålogaland Totalt Totalt Saker i beholdning Saker i beholdning Agder Agder Borgarting Borgarting Eidsivating Eidsivating Frostating Frostating Gulating Gulating Hålogaland Hålogaland Totalt Totalt Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (måneder) Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (måneder) Agder 7,9 6,5 6,6 7,9 5,0 Agder 6,1 6,8 6,9 6,7 6,8 Borgarting 12,7 11,0 7,5 8,8 9,0 Borgarting 12,1 14,1 14,1 11,0 10,0 Eidsivating 6,6 6,9 7,6 4,1 11,0 Eidsivating 7,1 6,5 6,1 9,0 5,7 Frostating 7,8 7,4 8,5 7,5 7,1 Frostating 6,0 6,7 6,7 8,2 8,9 Gulating 9,4 11,0 13,5 11,5 8,5 Gulating 8,7 9,1 10,3 9,3 10,0 Hålogaland 9,0 10,2 4,8 6,0 6,5 Hålogaland 5,1 3,0 6,6 5,5 5,3 Veid gj.snitt 9,4 9,2 9,3 8,6 7,5 Veid gj.snitt 8,2 9,4 10,2 8,6 8,5 20

21 ANKE OVER KJENNELSE/BESLUTNING I STRAFFESAKER ANKEPRØVING I STRAFFESAKER Innkomne saker Innkomne saker Agder Agder Borgarting Borgarting Eidsivating Eidsivating Frostating Frostating Gulating Gulating Hålogaland Hålogaland Totalt Totalt Behandlede saker Behandlede saker Agder Agder Borgarting Borgarting Eidsivating Eidsivating Frostating Frostating Gulating Gulating Hålogaland Hålogaland Totalt Totalt Saker i beholdning Saker i beholdning Agder Agder Borgarting Borgarting Eidsivating Eidsivating Frostating Frostating Gulating Gulating Hålogaland Hålogaland Totalt Totalt Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (måneder) Gjennomsnittlig saksbehandlingstid saker ikke henvist (måneder) Agder 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Agder 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 Borgarting 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 Borgarting 1,2 1,7 1,2 1,3 1,4 Eidsivating 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 Eidsivating 0,4 0,4 0,7 0,6 0,5 Frostating 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 Frostating 0,6 0,9 0,6 0,6 0,5 Gulating 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Gulating 0,9 0,9 0,7 0,7 0,6 Hålogaland 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 Hålogaland 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 Veid gj.snitt 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Veid gj.snitt 0,8 1,0 0,8 0,8 0,8 Silingsprosent - saker henvist Agder 39,2 % 39,0 % 36,9 % 39,8 % 45,6 % Borgarting 40,6 % 36,0 % 39,8 % 38,3 % 43,9 % Eidsivating 29,4 % 34,5 % 38,1 % 36,2 % 37,7 % Frostating 42,5 % 40,9 % 36,3 % 38,0 % 42,2 % Gulating 42,1 % 40,4 % 39,6 % 40,0 % 35,5 % Hålogaland 39,2 % 40,7 % 33,5 % 35,8 % 36,0 % 21

22 FAGDOMMERSAKER MEDDOMSRETT - BEGRENSET ANKE Innkomne saker 1 Innkomne saker 1 Agder Agder Borgarting Borgarting Eidsivating Eidsivating Frostating Frostating Gulating Gulating Hålogaland Hålogaland Totalt Totalt Behandlede saker Behandlede saker Agder Agder Borgarting Borgarting Eidsivating Eidsivating Frostating Frostating Gulating Gulating Hålogaland Hålogaland Totalt Totalt Saker i beholdning Saker i beholdning Agder Agder Borgarting Borgarting Eidsivating Eidsivating Frostating Frostating Gulating Gulating Hålogaland Hålogaland Totalt Totalt Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (måneder) Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (måneder) Agder 3,7 4,3 4,0 3,7 3,2 Agder 3,6 3,6 3,6 4,1 3,1 Borgarting 5,8 6,3 4,6 5,9 5,2 Borgarting 4,0 3,8 3,5 4,1 4,2 Eidsivating 3,3 3,6 3,5 4,3 3,1 Eidsivating 3,4 3,9 3,5 4,7 4,3 Frostating 5,1 5,3 5,7 5,7 4,3 Frostating 5,4 4,8 5,4 5,0 4,5 Gulating 5,8 4,5 4,7 3,7 3,7 Gulating 4,6 5,2 4,0 3,2 4,2 Hålogaland 3,4 3,6 3,9 4,0 4,2 Hålogaland 3,1 3,5 3,8 3,9 4,0 Veid gj.snitt 4,8 5,0 4,4 4,6 4,3 Veid gj.snitt 4,1 4,1 3,8 4,1 4,1 1 Enkelte ankesaker prøves først etter at tallene til årsstatistikken er hentet ut. Antallet innkomne saker kan derfor bli noe høyere enn tallet oppført i tabellen. 22

23 MEDDOMSRETT - BEVISANKE LAGRETTESAKER Innkomne saker 1 Innkomne saker 1 Agder Agder Borgarting Borgarting Eidsivating Eidsivating Frostating Frostating Gulating Gulating Hålogaland Hålogaland Totalt Totalt Behandlede saker Behandlede saker Agder Agder Borgarting Borgarting Eidsivating Eidsivating Frostating Frostating Gulating Gulating Hålogaland Hålogaland Totalt Totalt Saker i beholdning Saker i beholdning Agder Agder Borgarting Borgarting Eidsivating Eidsivating Frostating Frostating Gulating Gulating Hålogaland Hålogaland Totalt Totalt Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (måneder) Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (måneder) Agder 5,4 6,1 6,2 5,3 4,2 Agder 4,5 4,5 4,7 4,1 3,6 Borgarting 8,4 8,5 7,4 7,9 8,1 Borgarting 6,1 5,9 5,1 5,9 6,1 Eidsivating 4,9 4,1 6,6 6,8 6,5 Eidsivating 5,1 5,1 5,0 6,4 4,8 Frostating 6,2 6,7 7,0 7,6 5,8 Frostating 6,7 5,5 7,1 7,6 7,1 Gulating 7,9 9,4 8,3 5,7 7,2 Gulating 6,6 8,3 6,7 6,0 6,3 Hålogaland 4,5 4,3 4,6 4,9 5,0 Hålogaland 3,4 3,5 4,4 4,0 4,2 Veid gj.snitt 6,6 7,2 6,9 6,5 6,5 Veid gj.snitt 5,8 5,9 5,5 5,6 5,6 1 Enkelte ankesaker prøves først etter at tallene til årsstatistikken er hentet ut. Antallet innkomne saker kan derfor bli noe høyere enn tallet oppført i tabellen. 23

24 FORRETNINGSSTATISTIKK FOR HØYESTERETT 24

25 ANKEUTVALGETS VIRKSOMHET SIVILE SAKER HØYESTERETT I AVDELING SIVILE SAKER Sivile anker over dom SIVILE ANKER OVER DOM Ikke avgjorte saker ved periodens start Ikke avgjorte saker ved periodens start Innkommet Henvist til behandling Avgjort Avgjort Ikke avgjorte saker ved periodens slutt Behandlet i storkammer 1 1 Behandlet i plenum 0 1 Resultat: Hevet 0 0 Anken henvist til Høyesterett Ikke avgjorte saker ved periodens slutt Anken nektet fremmet Anken avvist 9 2 SIVILE ANKER OVER KJENNELSE/ Hevete ankesaker 1 4 BESLUTNING OG ANDRE SAKER Anketillatelse gitt (verdi/dir.) 0 0 Ikke avgjorte saker ved periodens start 8 8 Anketillatelse ikke gitt 5 7 Henvist til behandling 6 5 Annet 7 2 Avgjort Behandlet i storkammer 0 0 Behandlet i plenum 0 0 Sivile anker over kjennelse Hevet 0 0 Ikke avgjorte saker i ankeutvalget ved periodens start Ikke avgjorte saker ved periodens slutt 8 9 Innkommet anker over kjennelse Avgjort i ankeutvalget Ikke avgjorte saker i ankeutvalget ved periodens slutt SIVILE SAKER SAMLET Ikke avgjorte saker ved periodens start Resultat: Henvist til behandling Anke over kjennelse henvist til Høyesterett 6 5 Avgjort Forkastet eller stadfestet Behandlet i storkammer 1 1 Tatt til følge/opphevet Behandlet i plenum 0 1 Anken nektet fremmet Hevet 0 0 Anken avvist Ikke avgjorte saker ved periodens slutt Hevete anker Annet Sivile anker over beslutning Ikke avgjorte saker i ankeutvalget ved periodens start 9 22 Innkommet anker over beslutning Innkommet andre saker Avgjort i ankeutvalget Ikke avgjorte saker i ankeutvalget ved periodens slutt Resultat: Anke over beslutning henvist til Høyesterett 0 0 Forkastet eller stadfestet Tatt til følge/opphevet 13 9 Anken avvist Anken nektet fremmet 9 12 Hevete anker 0 2 Annet BEHANDLINGSTID FOR SIVILE SAKER - ANKEUTVALGET OG HØYESTERETT I AVDELING Gjennomsnittlig behandlingstid for anker over dom fra innkommet Høyesterett til avgjort i ankeutvalget 0,8 mnd 0,8 mnd Gjennomsnittlig behandlingstid for anker over kjennelse fra innkommet Høyesterett til avgjort i ankeutvalget 0,8 mnd 0,8 mnd Gjennomsnittlig behandlingstid for sivile saker fra ankeutvalgets henvisning til Høyesteretts avgjørelse 4,8 mnd 6,0 mnd 25

26 ANKEUTVALGETS VIRKSOMHET STRAFFESAKER HØYESTERETT I AVDELING STRAFFESAKER Straffeanker over dom STRAFFEANKER OVER DOM Ikke avgjorte saker ved periodens start Ikke avgjorte saker ved periodens start Innkommet Henvist til Høyesterett Avgjort Avgjort Ikke avgjorte saker ved periodens slutt Behandlet i storkammer 0 0 Behandlet i plenum 0 0 Resultat: Hevet 0 1 Anken tillatt fremmet Ikke avgjorte saker ved periodens slutt Anken ikke tillatt fremmet Anken avvist 9 4 STRAFFEANKER OVER KJENNELSE/ Anken frafalt/hevet BESLUTNING OG ANDRE SAKER Anketillatelse gitt (dir. anke) 0 0 Ikke avgjorte saker ved periodens start 2 6 Anketillatelse ikke gitt 0 0 Tillatt fremmet til behandling/henvist til Høyesterett 7 9 Annet Avgjort Behandlet i storkammer 0 0 Behandlet i plenum 0 0 Straffeanker over kjennelse Hevet 0 0 Ikke avgjorte saker i ankeutvalget ved periodens start 9 8 Ikke avgjorte saker ved periodens slutt 6 3 Innkommet anker over kjennelse Avgjort i ankeutvalget STRAFFESAKER SAMLET Ikke avgjorte saker i ankeutvalget ved periodens slutt 9 1 Ikke avgjorte saker ved periodens start Tillatt fremmet til behandling / henvist til Høyestere Resultat: Avgjort Anker over kjennelse henvist til Høyesterett 6 9 Behandlet i storkammer 0 0 Forkastet eller stadfestet Behandlet i plenum 0 0 Tatt til følge/opphevet Hevet 0 1 Anken avvist Ikke avgjorte saker ved periodens slutt Anken frafalt Annet Straffeanker over beslutning Ikke avgjorte saker i ankeutvalget ved periodens start Innkommet anker over beslutning Innkommet andre saker Avgjort i ankeutvalget Ikke avgjorte saker i ankeutvalget ved periodens slutt Resultat: Anker over beslutning henvist til Høyesterett 1 0 Forkastet eller stadfestet Tatt til følge/opphevet Anken avvist Anken frafalt 11 6 Annet BEHANDLINGSTID FOR STRAFFESAKER - ANKEUTVALGET OG HØYESTERETT I AVDELING Gjennomsnittlig behandlingstid for anker over dom fra innkommet Høyesterett til avgjort i ankeutvalget 1,3 mnd 1,7 mnd Gjennomsnittlig behandlingstid for anker over kjennelse fra innkommet Høyesterett til avgjort i ankeutvalget 0,2 mnd 0,2 mnd Gjennomsnittlig behandlingstid for straffesaker fra ankeutvalget tillot saken fremmet til Høyesteretts avgjørelse 2,5 mnd 3,2 mnd 26

27 ÅRSSTATISTIKK 2015 FOR JORDSKIFTEDOMSTOLENE 27

28 Innkommende saker Behandlede saker Jordskifterett Jordskifterett Akershus og Oslo Akershus og Oslo Aust-Agder Aust-Agder Finnmark Finnmark Glåmdal Glåmdal Haugalandet og Sunnhordl Haugalandet og Sunnhordl Hedemarken og Sør-Østerd Hedemarken og Sør-Østerd Helgeland Helgeland Indre Hordaland Indre Hordaland Indre Sogn Indre Sogn Lista Lista Lofoten og Vesterålen Lofoten og Vesterålen Marnar Marnar Nedre Buskerud Nedre Buskerud Nedre Telemark Nedre Telemark Nord- og Midhordland Nord- og Midhordland Nordfjord Nordfjord Nord-Gudbrandsdal Nord-Gudbrandsdal Nordmøre Nordmøre Nord-Troms Nord-Troms Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag Nord-Østerdal Nord-Østerdal Ofoten og Sør Troms Ofoten og Sør Troms Romsdal Romsdal Salten Salten Sunnfjord og Ytre Sogn Sunnfjord og Ytre Sogn Sunnmøre Sunnmøre Sør-Rogaland Sør-Rogaland Sør-Trøndelag Sør-Trøndelag Valdres Valdres Vestfold Vestfold Vest-Oppland og Sør-Gudbr Vest-Oppland og Sør-Gudbr Østfold Østfold Øvre Buskerud Øvre Buskerud Øvre Telemark Øvre Telemark Totalt Totalt

Domstolene i Norge ÅRSSTATISTIKK Se statistikk for saksbehandlingen i domstolene på aarsmelding.domstol.no

Domstolene i Norge ÅRSSTATISTIKK Se statistikk for saksbehandlingen i domstolene på aarsmelding.domstol.no ÅRSSTATISTIKK 2014 Se statistikk for saksbehandlingen i domstolene på aarsmelding.domstol.no 1 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSSTATISTIKK 2014 FOR DOMSTOLENE I FØRSTEINSTANS 3 Sivile saker 2010-2014 4 Tvistesaker

Detaljer

ÅRSSTATISTIKK

ÅRSSTATISTIKK ÅRSSTATISTIKK 2006 39 Innholdsfortegnelse Innledning Definisjoner... 41 Saksbehandlingstid... 41 Feilkilder og usikkerhet... 41 Årsstatistikk 2005 for Førsteinstansedomstolene Landstall 02-06 Straffesaker...

Detaljer

TVISTESAKER INNKOMMET

TVISTESAKER INNKOMMET TVISTESAKER INNKOMMET 2004-2008 Alstahaug 71 53 40 63 67 Alta 1 64 51 58 72 60 Asker og Bærum 604 551 523 555 496 Aust-Agder 1 194 185 192 212 261 Aust-Telemark 79 52 Bergen byfogdembete 95 84 Bergen 3

Detaljer

Arbeidsrettssaker. Innkomne saker (antall)

Arbeidsrettssaker. Innkomne saker (antall) Arbeidsrettssaker Innkomne saker (antall) Domstol 2007 2008 2009 2010 2011 Alstahaug tingrett 3 3 4 6 3 Alta tingrett 6 2 5 5 Asker og Bærum tingrett 40 36 68 32 40 Aust-Agder tingrett 6 5 10 16 14 Aust-Telemark

Detaljer

Saker etter barneloven. Innkomne saker (antall)

Saker etter barneloven. Innkomne saker (antall) Saker etter barneloven Innkomne saker (antall) Domstol 2008 2009 2010 2011 Alstahaug tingrett 17 12 23 16 Alta tingrett 10 17 17 11 Asker og Bærum tingrett 53 77 69 72 Aust-Agder tingrett 44 55 52 61 Aust-Telemark

Detaljer

2. Resultater Gjennomsnittlig saksbehandlingstid er beregnet ut fra saker som er avsluttet i perioden.

2. Resultater Gjennomsnittlig saksbehandlingstid er beregnet ut fra saker som er avsluttet i perioden. Doculive nr. NOTAT Til Styret Fra Direktøren Saksbehandler Seniorrådgiver Inger-Anne F. Sætermo og seniorkonsulent Baard Marstrand Dato 23. august Saksnr. DA STY09 styremøte09 sak 42 Sakstype Orienteringssak

Detaljer

Oppsummering av domstollederes synspunkter på sammenslåing og samlokalisering av tingretter og jordskifteretter

Oppsummering av domstollederes synspunkter på sammenslåing og samlokalisering av tingretter og jordskifteretter Dato 28.3.2014 Oppsummering av domstollederes synspunkter på sammenslåing og samlokalisering av er og jordskifteretter 1. Sammenslåinger 1.1 Førsteinstansdomstolene i de alminnelige domstolene Dagens førsteinstansdomstoler

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Frank Egil Holm Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 15/131-7 Saksavviklingsstatistikk for 2015 Orienteringssak for DAs styre Vedlegg: Vedlegg A_Forretningsstatistikk

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Baard Marstrand Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 15/131-13 Saksavviklingsstatistikk første halvår 2017 Orienteringssak Vedlegg: Vedlegg a - Halvårsstatistikk

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Baard Marstrand Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 16/1130-14 Situasjonen i Borgarting lagmannsrett Vedlegg: Vedlegg 1 Saksfremlegg styresak mai 2011 Vedlegg

Detaljer

Halvårsstatistikk 2008 for domstolene i første og andreinstans. September 2008

Halvårsstatistikk 2008 for domstolene i første og andreinstans. September 2008 Halvårsstatistikk for domstolene i første og andreinstans September Domstoladministrasjonen, 7485 Trondheim. Besøksadresse: Dronningensgt. 2. Tlf. 73 56 70 00. Faks 73 56 70 01. Tlf. brukerstøtte 815 33140.

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Frank Egil Holm Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 15/131-9 Saksavviklingsstatistikk for første halvår 2016 Saksframlegg for DAs styre Vedlegg: Vedlegg a)

Detaljer

Utsendinger til landsmøtet etter 6

Utsendinger til landsmøtet etter 6 Utsendinger til landsmøtet etter 6 Fordeling av delegater (se 6 her): Alle lokalforeninger kan sende en delegat. I tillegg fordeles 50 delegatplasser på fylkene etter medlemstall. Fordelingen av fylkeskvoten

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

REGISTRERING SOM BUDGIVER TIL AUKSJONEN AV LOKALRADIOBLOKKA

REGISTRERING SOM BUDGIVER TIL AUKSJONEN AV LOKALRADIOBLOKKA REGISTRERING SOM BUDGIVER TIL AUKSJONEN AV LOKALRADIOBLOKKA 1. Informasjon om budgiver Budgivers navn: Organisasjonsnummer: 2. Firmaattest Budgiver må vedlegge firmaattest som viser hvem som har signatur

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Frank Egil Holm Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 15/131-5 Saksavviklingsstatistikk for første halvår 2015 Vedlegg: Vedlegg A - Halvårsstatistikk 2011-2015_alminnelige

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Sum 1 Oslo politidistrikt 344 342 397 410 424

Detaljer

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Sum 1 Oslo politidistrikt 342 397 410 424 321

Detaljer

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Sum 1 Oslo politidistrikt 404 422 321 397 442

Detaljer

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Sum 1 Oslo politidistrikt 344 342 397 410 424

Detaljer

VITNESTØTTE. Vitnestøtte

VITNESTØTTE. Vitnestøtte VITNESTØTTE 2013 Vitnestøtte RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør Målsetting 04 Frivillige Røde Kors satser på økt mangfold Kvalitetssikring 05 Samarbeidspartnere

Detaljer

FORRETNINGSSTATISTIKK FOR HØGSTERETT

FORRETNINGSSTATISTIKK FOR HØGSTERETT FORRETNINGSSTATISTIKK FOR HØGSTERETT 1.1.2012 31.12.2012 VERKSEMDA I ANKEUTVALET SIVILE SAKER Anke over dom i sivile saker Ikkje avgjorde saker ved starten av perioden 46 Innkomne saker 470 Avgjorde saker

Detaljer

VITNESTØTTE. Vitnestøtte

VITNESTØTTE. Vitnestøtte VITNESTØTTE 2014 Vitnestøtte RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør Målsetting 04 Frivillige Røde Kors satser på økt mangfold Kvalitetssikring 05 Opplæring og fagsamlinger

Detaljer

Jordskifterettane årsrapport for 2005

Jordskifterettane årsrapport for 2005 Jordskifterettane årsrapport for 2005 Jordskifteretten er ein særdomstol som arbeider med saker heimla i jordskiftelova av 1979. Arbeidsoppgåvene er i hovudsak omforming av eigedomar, tilrettelegging for

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Klubb 0-5 6-12 13-19 20-25 26+ 0-5 6-12 13-19 20-25 26+ Totalt 101-A AEROBATIC CLUB OF NORWAY 0 0 0 0 0 0 0 0 1 24 25 400-M AGDER MODELLFLYKLUBB 0 0

Klubb 0-5 6-12 13-19 20-25 26+ 0-5 6-12 13-19 20-25 26+ Totalt 101-A AEROBATIC CLUB OF NORWAY 0 0 0 0 0 0 0 0 1 24 25 400-M AGDER MODELLFLYKLUBB 0 0 101-A AEROBATIC CLUB OF NORWAY 0 0 0 0 0 0 0 0 1 24 25 400-M AGDER MODELLFLYKLUBB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 23 502-H ALTA HANG & PARAGLIDERKLUBB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 003-M ANDEBU MODELLFLYKLUBB 0 0 0 0 0 0

Detaljer

Kjøpesenterfakta 2014

Kjøpesenterfakta 2014 Kjøpefakta 2014 Her er et lite utvalg av kjøpefakta fra 2014 KJØPESENTER ARAplan viser at det er registrert 572 kjøpe i Norge i 2014. 382 av disse er registrert med en salgsflate på mer enn 2500 kvadratmeter

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

VEDLEGG TIL SAKENE BEHANDLING KOMMUNESTYRET

VEDLEGG TIL SAKENE BEHANDLING KOMMUNESTYRET VEDLEGG TIL SAKENE BEHANDLING I KOMMUNESTYRET 31.03.2016 132500 04.03.2016 f \ \ \ M \.xf7'lai: (3 +3?

Detaljer

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i sortert etter samlet lønn

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i sortert etter samlet lønn Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i 2001 - sortert etter samlet = Minste + + Stillings = Ulempe + + Foto + Lokalkontor + + = + + Det er vanlig å ta utgangspunkt i fast pluss under soppgjør Navn Minste

Detaljer

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i sortert etter fastlønn

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i sortert etter fastlønn Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i 2001 - sortert etter fast = Minste + + Stillings = Ulempe + + Foto + Lokalkontor = + = + (fast avtalt for pr. år) = + + + + Det er vanlig å ta utgangspunkt i fast pluss

Detaljer

Attraktivitetspyramiden, hvilke steder er attraktive og hvorfor

Attraktivitetspyramiden, hvilke steder er attraktive og hvorfor Attraktivitetspyramiden, hvilke steder er attraktive og hvorfor Bosetting Konferanse om vekstkraft og attraktivitet, Finnsnes 25 mai 2011 Utvikling Bedrift Besøk Hvorfor vokser steder? Attraktivitetspyramiden

Detaljer

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i 1999 - sortert etter samlet lønn

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i 1999 - sortert etter samlet lønn Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i 1999 - sortert etter samlet = Minste + + Stillings = Ulempe + + Foto + Lokalkontor + + = + + Det er vanlig å ta utgangspunkt i fast pluss under soppgjør Navn Minste

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i 1999 - sortert etter fastlønn

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i 1999 - sortert etter fastlønn Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i 1999 - sortert etter fast = Minste + + Stillings = Ulempe + + Foto + Lokalkontor = + = + (fast avtalt for pr. år) = + + + + Det er vanlig å ta utgangspunkt i fast pluss

Detaljer

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i sortert etter navn

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i sortert etter navn = Minste + + Stillings = Ulempe + + Foto + Lokalkontor + = + = + (fast avtalt for pr. år) = + + + + Det er vanlig å ta utgangspunkt i fast pluss under soppgjør Navn Lokalktr Minste + Stillings Ulempe Foto

Detaljer

Mengderapportering vinteren

Mengderapportering vinteren Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Vegteknologi september 2014 Mengderapportering vinteren 2013/2014 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 321 Bente Hætta Statens vegvesens rapporter

Detaljer

BJØRN SVERRE HOL HAUGEN (RED) NORSK BUNADLEKSIKON ALLE BUNADER OG SAMISKE FOLKEDRAKTER UNIVERSITÅTSBIBLIOTHEK KIEL - ZENTRAL3IBLIOTHEK -

BJØRN SVERRE HOL HAUGEN (RED) NORSK BUNADLEKSIKON ALLE BUNADER OG SAMISKE FOLKEDRAKTER UNIVERSITÅTSBIBLIOTHEK KIEL - ZENTRAL3IBLIOTHEK - BJØRN SVERRE HOL HAUGEN (RED) NORSK BUNADLEKSIKON ALLE BUNADER OG SAMISKE FOLKEDRAKTER UNIVERSITÅTSBIBLIOTHEK KIEL - ZENTRAL3IBLIOTHEK - OYPPTELEN DAMM FAKTUM INNHOLD Forord 10 Kvinnebunad fra Vallset

Detaljer

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Besøk Bosted. Regional Basis

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Besøk Bosted. Regional Basis Ugunstig struktur Høy attraktivitet Besøk Bosted Gunstig struktur Regional Basis Lav attraktivitet 2009-2014 Offentlig Privat 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 89 961 89 397 88 773 88 343 86 602

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Næringsanalyse Hallingdal

Næringsanalyse Hallingdal Næringsanalyse Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 11/2008 Fylkesanalyser: Østfold Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Nord-Trøndelag

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

FORRETNINGSSTATISTIKK FOR HØGSTERETT 01.01.2011 31.12.2011

FORRETNINGSSTATISTIKK FOR HØGSTERETT 01.01.2011 31.12.2011 FORRETNINGSSTATISTIKK FOR HØGSTERETT 01.01.2011 31.12.2011 VERKSEMDA I ANKEUTVALET SIVILE SAKER Sivile ankar over dom Ikkje avgjorde saker ved starten av perioden 44 Innkomne saker 431 Avgjorde saker 420

Detaljer

HØRINGSSVAR PUBLISERT PER 08.12.2015, 10:45 A-C

HØRINGSSVAR PUBLISERT PER 08.12.2015, 10:45 A-C HØRINGSSVAR PUBLISERT PER 08.12.2015, oppdatert 10:45 A-C 110-sentralen for Finnmark Akershus fylkeskommune Akershus fylkeskommune Akershusbenken Stortinget Alarmsental brann Øst daglig leder Alarmsentral

Detaljer

Domstolene i Norge. Årsmelding 2010

Domstolene i Norge. Årsmelding 2010 Domstolene i Norge Årsmelding 2010 section title INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning ved direktør og styreleder 4 Domstoladministrasjonens styre 5 Dette er domstolene 7 Domstolenes rolle i samfunnet 7 De alminnelige

Detaljer

Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet for voksne

Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet for voksne Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet for voksne Produktivitet poliklinikker for voksne Som et tillegg til det nasjonale og regionale nivået, er produktivitetsindikatoren

Detaljer

Statens vegvesen. Vegdirektør. Vegdirektoratet. Region nord Region midt Region vest Region sør Region øst

Statens vegvesen. Vegdirektør. Vegdirektoratet. Region nord Region midt Region vest Region sør Region øst Statens vegvesen direktør direktoratet Region nord Region midt Region vest Region sør Region øst Statens vegvesen direktør Styringsstab* Internrevisjon VEGDIREKTORATET og transport Trafikant og kjøretøy

Detaljer

Noen muligheter og utfordringer i Innlandet Morten Ørbeck, Østlandsforskning ØFs Næringslivsseminar, Lillehammer 8.november 2012

Noen muligheter og utfordringer i Innlandet Morten Ørbeck, Østlandsforskning ØFs Næringslivsseminar, Lillehammer 8.november 2012 Noen muligheter og utfordringer i Innlandet Morten Ørbeck, Østlandsforskning ØFs Næringslivsseminar, Lillehammer 8.november 2012 1. Hvordan har befolkningsutviklingen i Innlandet vært? 2. Hvordan ser det

Detaljer

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2013

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2013 NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2013 Den nasjonale drapsoversikten utarbeides ved Kripos og publiseres i januar hvert år. Drapsoversikten viser drap fordelt etter gjerningsår. Oversikten baseres på tall hentet

Detaljer

Gjennomsnittlig lønnsutvikling sortert på tariffområde, fra 2002 til 2003

Gjennomsnittlig lønnsutvikling sortert på tariffområde, fra 2002 til 2003 Gjennomsnittlig lønnsutvikling sortert på tariffområde, fra 2002 til 2003 Fast lønn = Minstelønn + Personlig tillegg + Stillingstillegg Variabel lønn = Ulempetillegg + Opphavsrett + Fototillegg + Lokalkontortillegg

Detaljer

Akershus stiftsamt (Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud) Fredrikstad med Smålenenes amt (Østfold) Tønsberg med Brunla amt (Vestfold)

Akershus stiftsamt (Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud) Fredrikstad med Smålenenes amt (Østfold) Tønsberg med Brunla amt (Vestfold) ENDRINGER I FYLKESINNDELINGEN ca. 1660-1996 Amtsinndelingen ifølge reskript av 8.2.1671 Akershus stiftsamt (Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud) Fredrikstad med Smålenenes amt (Østfold) Tønsberg

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Frank Egil Holm Arkiv: Arkivsaksnr.: 14/156-17 Sammenslåinger av førsteinstansdomstoler Vedlegg: Vedlegg 1 Prosjektvise begrunnelser 2015 10 30 Direktørens sakssammendrag:

Detaljer

Sykepleierstillinger i Norge 1. Kvartal 2014

Sykepleierstillinger i Norge 1. Kvartal 2014 Sykepleierstillinger i Norge Bakgrunn og metode På oppdrag fra Norsk Sykepleierforbund har InterMedium foretatt en analyse av utlyste sykepleierstillinger i norske, trykte medier. Analysen tar utgangspunkt

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge

Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge Behandlingssted Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp Hele landet 6 804 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 647 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne Behandlingssted Nye henvisninger med registrert henvisningsformalitet Hele landet 78,1 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,7 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Baard Marstrand Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 16/684-31 Nye mål for saksbehandlingstid Sak til DAs styre Vedlegg: Vedlegg a. Notat fra arbeidsgruppe

Detaljer

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Regional. Bosted Basis. Besøk

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Regional. Bosted Basis. Besøk Ugunstig struktur Høy attraktivitet Regional Bosted Basis Gunstig struktur Besøk Lav attraktivitet 2009-2014 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Offentlig Privat 24 732 24 346

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Behandlingssted Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste Hele landet 8,6 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 9,2

Detaljer

Opplag for norske aviser 2015 tilsluttet Mediebedriftenes Landsforening og Landslaget for lokalaviser

Opplag for norske aviser 2015 tilsluttet Mediebedriftenes Landsforening og Landslaget for lokalaviser Opplag for norske aviser tilsluttet Mediebedriftenes Landsforening og Landslaget for lokalaviser Fylke netto 01 Østfold Demokraten 4 671 5 462 (791) 4 666 (794) 626 624 01 Østfold Fredriksstad Blad 15

Detaljer

PAPIRAVISER. Forbruker & Media '11/1 - TLF

PAPIRAVISER. Forbruker & Media '11/1 - TLF '12/1 Adresseavisen 212 209 199 Aftenposten (morgen) 663 649 629 Aftenposten AFTEN 315 311 294 Aftenposten LØRDAG 654 638 623 Aftenposten morgen MAN-FRE 702 687 665 Aftenposten morgen MAN-LØR 694 679 658

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Pressemelding 20. mai 2009

Pressemelding 20. mai 2009 Pressemelding 20. mai 2009 Tariffoppgjøret i kommunal sektor - mellomoppgjøret 2009 Fagforbundet tar ut 13.608 i streik i første uttak Meklingen mellom KS og Fagforbundet går inn i en avsluttende fase.

Detaljer

RESSURSANALYSE 2015 UTGIFTER OG BEMANNING I POLITI- OG LENSMANNSETATEN

RESSURSANALYSE 2015 UTGIFTER OG BEMANNING I POLITI- OG LENSMANNSETATEN RESSURSANALYSE 2015 UTGIFTER OG BEMANNING I POLITI- OG LENSMANNSETATEN Innhold Figur 3.1 Regnskapsførte utgifter i politi- og lensmannsetaten. Nominelle tall. Tall i mill. kroner. 2006 2015 Figur 3.2 Driftsutgifter

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2015 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2014... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

b) ved krav om salær fra det offentlige fremsatt overfor domstolene.

b) ved krav om salær fra det offentlige fremsatt overfor domstolene. Forskrift om elektronisk kommunikasjon med domstolene Fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet xx.xx.2016 med hjemmel i lov 13. august 1915 nr. 5 om domstolene (domstolloven) 163 a og 197 a, jf.

Detaljer

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2013... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

OPPKJØP/FUSJONER I BUSSBRANSJEN 1995-2006 Kilde: Transportbedriftenes Landsforening v /Fagsjef Arne Johan Gjerstad

OPPKJØP/FUSJONER I BUSSBRANSJEN 1995-2006 Kilde: Transportbedriftenes Landsforening v /Fagsjef Arne Johan Gjerstad 2006 Juli Gaia Trafikk AS vedtas fusjonert med HSD AS til selskapet Tide AS. Fusjonen forutsetter godkjenning av Konkurransetilsynet. FYLKE/LAND PROSENT- ANDEL ANT. ANSATTE Hordaland 100 % 3000 Mars Ofotens

Detaljer

Pasientdata, psykisk helsevern for voksne

Pasientdata, psykisk helsevern for voksne Vedlegg PV3 Pasientdata, psykisk helsevern for voksne Pasientdata fra voksenpsykiatriske institusjoner. Tallmaterialet for opplysninger om antall opphold, antall utskrivninger, oppholdsdøgn og refusjonsberettigede

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2016 Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2015... 3 Tabell 2 -

Detaljer

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Bosted. Basis

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Bosted. Basis Ugunstig struktur Høy attraktivitet Bosted Gunstig struktur Besøk Regional Basis Lav attraktivitet 2009-2014 Offentlig Privat 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 81 117 80 273 80

Detaljer

Lørdag 6. desember var Forbundets forbundsstyre samlet for siste gang i 2014, og av sakene som stod på dagsorden kan nevnes:

Lørdag 6. desember var Forbundets forbundsstyre samlet for siste gang i 2014, og av sakene som stod på dagsorden kan nevnes: Nyhetsbrev Lørdag 6. desember var Forbundets forbundsstyre samlet for siste gang i 2014, og av sakene som stod på dagsorden kan nevnes: Medlemsstatus Vi har hatt god tilgang på nye medlemmer i 2015. Det

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Basis. Bosted. Besøk. Regional

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Basis. Bosted. Besøk. Regional Ugunstig struktur Høy attraktivitet Besøk Basis Bosted Gunstig struktur Regional Lav attraktivitet 2009-2014 Offentlig Privat 120 000 100 000 80 000 60 000 73 646 72 835 72 257 71 792 72 052 72 311

Detaljer

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Sum 1 Oslo politidistrikt 342 397 410 422 321

Detaljer

Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge

Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge PG1 Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge Tabell 1 Driftsdata for helseforetak og regionale helseforetak i psykisk helsevern for barn og unge 2006. RHF/ HF Døgnplasser i drift 31.12.06 Oppholds

Detaljer

TERMINLISTE 2013. Dato Dag Arrangør Sted Utst. Lyd. Ag Jakt Spor Kommentarer. 1/1-30/6 NRK, Bergen Bergen x Bevegelig

TERMINLISTE 2013. Dato Dag Arrangør Sted Utst. Lyd. Ag Jakt Spor Kommentarer. 1/1-30/6 NRK, Bergen Bergen x Bevegelig TERMINLISTE 2013 Dato Dag Arrangør Sted Utst. Lyd. Ag Jakt Spor Kommentarer 1/1- NRK, Bergen Bergen Bevegelig 3.feb S NRK, Vestfold Vestfold 9.feb L NRK, Bergen Bergen Utst.1 10.feb S Ølen Bergen 23.feb

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Aktive kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger

Aktive kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger Aktive kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Sum 1 Oslo politidistrikt 324 294 344 342 397 410

Detaljer

Grunnlagsdata tvungent psykisk helsevern: Henvisningsformalitet

Grunnlagsdata tvungent psykisk helsevern: Henvisningsformalitet Grunnlagsdata tvungent psykisk helsevern: Henvisningsformalitet Helse Øst RHF Henvisningsformalitet Frivillig Tvang Annet Antall uten hjemmel Sykehuset Østfold 2006 1 823 40 58 2 6 2005 1 616 42 56 2 12

Detaljer

Gjennomsnittslønn 2013

Gjennomsnittslønn 2013 1 DN Nye medier 12 14,0 319 469 293 541 3 788 616 798 43 250 12 618 2 316 0 674 983 0 21 008 0 695 990 2 Dagens Næringsliv 109 16,9 326 016 299 688 2 830 628 534 26 331 12 351 529 389 668 134 0 48 361

Detaljer

Gjennomsnittslønn 2013

Gjennomsnittslønn 2013 1 Verdens Gang 198 20,5 333 884 231 662 16 376 581 923 66 019 13 869 138 0 661 949 1 072 70 220 0 733 241 2 Dagens Næringsliv 109 16,9 326 016 299 688 2 830 628 534 26 331 12 351 529 389 668 134 0 48 361

Detaljer

Gjennomsnittslønn 2013

Gjennomsnittslønn 2013 1 Adresseavisen 103 21,7 336 582 226 596 13 859 577 036 16 994 20 797 1 506 670 617 003 2 931 38 580 0 658 513 2 Aftenposten 197 22,5 337 900 248 384 24 751 611 035 23 420 8 680 2 128 0 645 262 2 715 12

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på Behandlingssted venteliste innen somatisk helse Hele landet 6,7 - _UP_Helse

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Sentrale utviklingstrekk og utfordringer på Østlandet

Sentrale utviklingstrekk og utfordringer på Østlandet Sentrale utviklingstrekk og utfordringer på Østlandet 1 Befolkningsutviklingen Oslo, Akershus og Rogaland vokser mye raskere enn resten av landet 125 120 115 Oslo Akershus Rogaland Norge 110 105 100 95

Detaljer

Høyesteretts virksomhet i 2011

Høyesteretts virksomhet i 2011 Høyesteretts virksomhet i 2011 Høyesteretts hovedmål Høyesterett dømmer i siste instans og er ankeinstans for avgjørelser truffet i lavere instanser. Høyesteretts hovedmål er å arbeide for rettsenhet,

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

NJs lønnsstatistikk for 2012

NJs lønnsstatistikk for 2012 NJs lønnsstatistikk for 2012 Grunnlaget for NJs lønnsstatistikk er data samlet inn av Medeiebedriftenes Landsforening, (MBL), NRK og en rekke uavhengige aviser. Rapportene viser status pr. 31.12.2012.

Detaljer

Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2010.

Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2010. Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR 2010 En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2010. 1. Generelt om domstolen Kristiansand tingrett er Norges 5. største tingrett. Embetsdistriktet

Detaljer

Gjennomsnittlig lønn for bedrifter i 2011

Gjennomsnittlig lønn for bedrifter i 2011 Gjennomsnittlig for bedrifter i 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Dagens Næringsliv Verdens Gang DN Nye medier TV 2 Stavanger Aftenblad Aftenposten Adresseavisen Bergens Tidende

Detaljer

FORHANDLINGSSTEDER VED LOKALE FORHANDLINGER I TARIFFPERIODEN 2002-2004 (Gjeldende fra og med 1. mai 2003)

FORHANDLINGSSTEDER VED LOKALE FORHANDLINGER I TARIFFPERIODEN 2002-2004 (Gjeldende fra og med 1. mai 2003) Vedlegg 2 FORHANDLINGSSTEDER VED LOKALE FORHANDLINGER I TARIFFPERIODEN 2002-2004 (Gjeldende fra og med 1. mai 2003) Statsministerens kontor: Statsministerens kontor Statsministerens kontor Statsministerens

Detaljer

Østfold 77,7 0,5 0,7 2,6 0,2 77,7 5,8 83,5 0,9 7,9 7,7 16,5 100,0. egen. Private. andre. HF i. Egen. Andre HF i egen. Inst i. eget HF.

Østfold 77,7 0,5 0,7 2,6 0,2 77,7 5,8 83,5 0,9 7,9 7,7 16,5 100,0. egen. Private. andre. HF i. Egen. Andre HF i egen. Inst i. eget HF. Tabell 8.17 Antall dag- og døgnopphold etter behandlingssted i prosent av antall dag- og døgnopphold i. -områder i Øst. 2004. Østfold Asker og Bærum Akershus univ.sh. Ullevål og Aker Innlandet Andre i

Detaljer

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2015

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2015 NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2015 Den nasjonale drapsoversikten utarbeides ved Kripos og publiseres i januar hvert år. Drapsoversikten viser drap fordelt etter gjerningsår. Oversikten baseres på tall hentet

Detaljer

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk)

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) SykehusapotekNord Finnmarkssykehuset HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Nordlandssykehuset HF

Detaljer

Høyesteretts virksomhet i 2009

Høyesteretts virksomhet i 2009 Høyesteretts virksomhet i 2009 Høyesteretts hovedmål Høyesterett dømmer i siste instans og er ankeinstans for avgjørelser truffet i lavere instanser. Høyesterett behandler både sivile saker og straffesaker

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer