Domstolkommisjonen. Vedlegg del I V

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Domstolkommisjonen. Vedlegg del I V"

Transkript

1 Domstolkommisjonen Vedlegg del I V Delutredning I Side 1 av 33

2 1 INTERNASJONAL SAMMENLIGNING 4 2 ANDEL DOMMERFULLMEKTIGER I TINGRETTENE 5 3 SAKSBEHANDLINGSTID I TINGRETTENE Enedommersaker Meddommersaker Tvistesaker 11 4 FLERTALLETS STRUKTURFORSLAG. SAKSINNGANG, INNBYGGERE OG REISETID Agder Buskerud Follo Haugaland og Sunnhordland Helgeland Hordaland Indre Finnmark Innlandet Midtre Hålogaland Møre og Romsdal Oslo Ringerike, Asker og Bærum Romerike Salten Sogn og Fjordane Rogaland 25 Side 2 av 33

3 4.17 Telemark Troms Trøndelag Vestfold Ytre Finnmark Østfold 30 5 PRODUKTIVITETSANALYSE AV TINGRETTENE Formål og datagrunnlag Metode Resultater 32 Side 3 av 33

4 Tusen innbyggere 1 Internasjonal sammenligning Tabell 1.1 Areal, innbyggere og domstoler i første instans. 1 Land Areal (tusen km 2 ) Tusen Innbyggere (2019) Domstoler i første instans Tusen innb. per domstol Norge Sverige Danmark Finland Figur 1.2 Antall innbyggere per domstol i første instans i Tall i tusener. Gjennomsnitt Norge Sverige Danmark Finland Figur 1.3 Antall domstoler i første instans i Norge ved lik innbyggerdekning som Sverige, Danmark og Finland. 1 Tall for innbyggere og areal er hentet fra Statistics Finland, Statistiska centralbyrån, Danmarks Statistik og Statistisk sentralbyrå. Tall for antall domstoler i første instans er hentet fra nettsidene til det finske, svenske og danske justisdepartementet. Side 4 av 33

5 Antall domstoler i 1. instans Sverige Danmark Finland 2 Andel dommerfullmektiger i tingrettene Tabell 2.1 Disponert dømmende bemanning i tingrettene i Domstol Dommere inkl. domstolleder Dommerfullmektiger Dømmende Andel dommerfullmektiger Alstahaug % Alta % Lofoten % Namdal % Indre Finnmark % Søre Sunnmøre % Vesterålen % Kongsberg og Eiker % Heggen og Frøland % Brønnøy % Dalane % Hallingdal % Hardanger % Nord-Gudbrandsdal % Nord-Østerdal % Sunnhordland % Sør-Østerdal % Valdres % Vest-Telemark % Øst-Finnmark % Fredrikstad % Halden % 2 Tallene er hentet fra domstolenes disponeringsskriv for Side 5 av 33

6 Rana % Øvre Romerike % Vestfold % Salten % Nedre Romerike % Aust-Telemark % Gjøvik % Lister % Ofoten % Ringerike % Sarpsborg % Senja % Sogn og Fjordane % Sør-Gudbrandsdal % Trondenes % Haugaland % Hedmarken % Inntrøndelag % Bergen % Aust-Agder % Glåmdal % Kristiansand % Nordmøre % Romsdal % Sunnmøre % Oslo tingrett % Drammen % Sør-Trøndelag % Follo % Jæren % Moss % Nedre Telemark % Oslo byfogdembete % Nord-Troms % Stavanger % Asker og Bærum % Fosen % Hammerfest % Side 6 av 33

7 3 Saksbehandlingstid i tingrettene Enedommersaker Tabell 3.1 Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (måneder) i enedommersaker. Domstol Alstahaug 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 Alta 0,5 0,6 0,6 0,6 0,4 Asker og Bærum 0,4 0,4 0,3 0,3 0,6 Aust-Agder 0,4 0,5 0,4 0,4 0,3 Aust-Telemark 0,5 0,5 0,3 0,4 0,5 Bergen 0,6 0,3 0,4 0,6 0,5 Brønnøy 0,5 0,7 0,4 0,4 0,3 Dalane 0,5 0,4 0,3 0,2 0,3 Drammen 0,5 0,4 0,2 0,2 0,3 Eiker, Modum og Sigdal 0,3 0,3 Fjordane 0,3 0,4 0,3 Follo 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 Fosen 0,6 0,6 0,5 0,4 0,5 Fredrikstad 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 Gjøvik 0,7 0,6 0,5 0,6 0,5 Glåmdal 0,5 0,4 0,4 0,3 0,5 Halden 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 Hallingdal 0,3 0,4 0,4 0,3 0,2 Hammerfest 0,4 0,3 0,3 0,5 0,5 Hardanger 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 Haugaland 0,5 0,4 0,5 0,6 0,6 Hedmarken 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Heggen og Frøland 0,7 0,8 0,5 0,4 0,4 3 Hentet fra: pdf Side 7 av 33

8 Indre Finnmark 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 Inntrøndelag 0,5 0,4 0,4 0,5 0,4 Jæren 0,9 0,6 0,4 0,6 0,5 Kongsberg 0,4 0,6 Kongsberg og Eiker 0,3 0,3 0,5 Kristiansand 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 Larvik 0,5 0,6 0,4 0,3 0,4 Lister 0,6 0,5 0,4 0,5 0,3 Lofoten 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 Moss 0,3 0,4 0,3 0,2 0,3 Namdal 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 Nedre Romerike 0,4 0,6 0,6 0,7 0,5 Nedre Telemark 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 Nord-Gudbrandsdal 0,7 1,1 1,1 0,9 1,2 Nordhordland 0,7 0,6 0,4 Nordmøre 0,4 0,5 0,7 0,4 0,4 Nordre Vestfold 0,7 0,7 0,7 0,5 0,5 Nord-Troms 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 Nord-Østerdal 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 Ofoten 0,8 0,8 0,9 0,6 0,5 Oslo 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 Rana 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4 Ringerike 0,5 0,7 0,5 0,3 0,4 Romsdal 0,5 0,5 0,6 0,5 0,6 Salten 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Sandefjord 1 0,8 0,8 0,6 0,6 Sarpsborg 0,4 0,5 0,4 0,4 0,3 Senja 0,7 0,4 0,4 0,5 0,5 Sogn 0,8 1 0,5 Sogn og Fjordane 0,5 0,5 Stavanger 0,5 0,4 0,4 0,6 0,4 Sunnhordland 0,9 0,8 0,9 0,7 0,7 Sunnmøre 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 Søre Sunnmøre 0,6 0,6 0,2 0,5 0,7 Sør-Gudbrandsdal 0,8 0,6 0,4 0,4 0,5 Sør-Trøndelag 0,4 0,6 0,4 0,3 0,3 Sør-Østerdal 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 Trondenes 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 Tønsberg 0,5 0,6 0,4 0,3 0,3 Valdres 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 Vesterålen 0,5 0,5 0,5 0,9 0,8 Side 8 av 33

9 Vest-Telemark 0,6 0,5 0,3 0,4 0,5 Øst-Finnmark 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 Øvre Romerike 1 2 0,9 0,8 0,9 3.2 Meddommersaker Tabell 3.2 Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (måneder) i meddommersaker. Domstol Alstahaug 1,7 2 2,2 1,9 2,7 Alta 3,5 3,2 4,5 5,3 3,6 Asker og Bærum 2,8 3 3,1 3 2,8 Aust-Agder 3,3 3,3 2,3 2,1 2 Aust-Telemark 3,4 3, ,1 Bergen 4 4 3,2 4 6,1 Brønnøy 2,8 2,7 2,5 2,6 2,6 Dalane 2,5 2,1 1,9 2,3 2,9 Drammen 3,3 3,1 2,7 2,3 2,5 Eiker, Modum og Sigdal 1,9 2,4 Fjordane 2,3 2,6 3,1 Follo 4,4 4,8 2,9 2,4 2,6 Fosen 3,4 3,9 3,5 3,3 3,6 Fredrikstad 3 2,8 3 3,5 2,6 Gjøvik 4,2 3,2 3,6 4 3,6 Glåmdal 2,6 3,3 3 2,4 3,5 Halden 2,3 3 2,9 2,9 3,5 Hallingdal 1,9 1,4 2 1,5 1,7 Hammerfest 2,5 2,5 2,3 3,1 2,9 Hardanger 2,8 4 3,8 4 3,1 Haugaland 3 3,4 5,2 6,5 4,8 Hedmarken 1,7 1,8 2,2 1,6 1,7 Heggen og Frøland 2,7 2,9 3,5 3 2,7 Indre Finnmark 2,8 3,8 4,3 3,5 3,2 Inntrøndelag 2,7 3,1 2,7 3,7 3,7 Jæren 5 5,3 2,5 3,5 2,9 Kongsberg 2,2 2,1 Kongsberg og Eiker 2,1 2,6 2,6 Side 9 av 33

10 Kristiansand 1,9 1,9 1,9 1,8 1,9 Larvik 2,6 2,6 2 2,2 3 Lister 2,5 3,2 2,7 2,7 2,5 Lofoten 2,4 2,3 2,4 2,1 2,8 Moss 2,2 2,2 2,6 2,2 2,6 Namdal 2,8 2,7 2,6 2,7 2,9 Nedre Romerike 3,7 3,8 5,1 5,3 4,4 Nedre Telemark 2,8 2,8 2,4 2,4 2,4 Nord-Gudbrandsdal 3,4 4,3 3,5 2,9 2,8 Nordhordland 5,2 4,7 3 Nordmøre 2,1 2,7 4,1 3,2 2,7 Nordre Vestfold 4,4 4,7 4,9 5,4 3,3 Nord-Troms 2,7 2,3 3,4 3,1 2,9 Nord-Østerdal 1,1 0,9 1 1,4 1,2 Ofoten 3,7 3,7 5,5 5,8 5,5 Oslo 2,9 3,1 2,9 3,2 3 Rana 2,6 2,4 2,5 1,8 2,8 Ringerike 2,2 3,2 2,7 2,2 2,5 Romsdal 2,3 2, ,9 Salten 2,4 2,4 3,2 3,9 3,2 Sandefjord 3,7 4,1 3,4 4,3 3 Sarpsborg 2,9 2,9 3,4 4,3 2,3 Senja 2,9 2,2 1,8 2,3 2,4 Sogn 3,5 2,6 2,7 Sogn og Fjordane 3 3 Stavanger 2,5 2,5 2,6 2,8 3,1 Sunnhordland 3,3 3,8 4,6 4,5 3,9 Sunnmøre 1,9 2,2 1,8 2 2,2 Søre Sunnmøre 2,4 2,6 1,6 3,2 2,9 Sør-Gudbrandsdal 3,2 4,4 4,9 3,1 3,4 Sør-Trøndelag 3 3,2 2,3 1,6 1,7 Sør-Østerdal 1 1,3 1 0,9 0,9 Trondenes 3 3,3 3,9 2,7 3,2 Tønsberg 3,9 3,9 3,2 3,1 2,3 Valdres 1,8 1,8 2,1 2,2 2,9 Vesterålen 2,6 2,1 2,7 4,3 3,9 Vest-Telemark 2,6 2,7 1,9 2,3 2,2 Øst-Finnmark 4,9 4,3 3,3 3,9 4,2 Øvre Romerike 5,2 4,3 6,3 6,9 5,4 Side 10 av 33

11 3.3 Tvistesaker Tabell 3.3 Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (måneder) i tvistesaker. Domstol Alstahaug 4,2 4,3 3,9 4,3 6,9 Alta 4,6 4,6 4,8 5,6 5,4 Asker og Bærum 4,9 5,1 4,9 5,1 5,3 Aust-Agder 4,9 5,8 5,2 4,7 4,6 Aust-Telemark 5,6 4,9 5,5 4,4 4,6 Bergen 6,7 7,2 6,4 6,2 6,4 Brønnøy 3,5 3,5 3,3 3,3 3,4 Dalane 5,3 4,9 4,6 5,8 6,6 Drammen 5,8 6,1 5,4 4,9 4,8 Eiker, Modum og Sigdal 4,7 4,8 Fjordane 5,9 5,5 4,8 Follo 5,4 6,4 5,5 4,7 4,5 Fosen 7,3 6 7,6 5,7 6,6 Fredrikstad 4,4 5,2 4,2 5,2 4,8 Gjøvik 6 5,2 5,4 6,4 6,2 Glåmdal 5,3 5,8 5,1 5 5,4 Halden 4,8 5,3 5,3 5 5,7 Hallingdal 5,5 4,9 6,4 6,4 4,2 Hammerfest 5,5 4 4,2 4,8 5,2 Hardanger 6,1 8,5 7,7 5,3 8,4 Haugaland 4,9 5,6 6 7,2 7,7 Hedmarken 4,7 4,7 5 4,5 4,9 Heggen og Frøland 5,4 4,9 5,4 5,3 4,9 Indre Finnmark 5,5 5,8 8,1 7,4 7,8 Inntrøndelag 5,8 5,6 5,9 5,8 6,1 Jæren 5,3 6,1 5,1 4,9 5,7 Kongsberg 4,5 5,2 Kongsberg og Eiker 5,1 5,2 4,9 Kristiansand 4 4,3 3,9 4,1 4,4 Larvik 4,6 4,6 4,4 4,9 4,7 Lister 6,3 5 5,7 5,2 6,1 Lofoten 5,6 5,3 4,9 4,3 4,3 Moss 5,4 5,6 4,9 6 5,8 Namdal 5,3 5,5 4,9 5,5 5,6 Nedre Romerike 5,9 6,1 6,3 7,2 7,7 Nedre Telemark 4,9 5,5 4,8 5,2 5,4 Nord-Gudbrandsdal 4,7 7,6 8,1 6,6 8,8 Side 11 av 33

12 Nordhordland 7,8 8,4 7,4 Nordmøre 4,7 4,3 5,1 5,2 4,5 Nordre Vestfold 7,6 8,2 7,7 7,9 5,9 Nord-Troms 5,7 5,9 5,8 6,1 5,9 Nord-Østerdal 5,5 5,2 5,8 5,2 3,7 Ofoten 8,4 8,1 9,5 9,7 8,7 Oslo byfogdembete 0,8 1 0,9 0,9 0,9 Oslo 5,9 6,3 5,9 5,7 5,9 Rana 4,7 5,6 5,9 5,1 6,9 Ringerike 4,9 4,9 4,8 4,9 5,2 Romsdal 4,8 5,5 4,5 5,1 5,9 Salten 4,6 4,7 5,8 6,2 6,1 Sandefjord 6,6 7,6 7,3 7,7 5,4 Sarpsborg 6,9 5,6 6,2 6,5 5,5 Senja 5,6 4,5 4,4 5 4,5 Sogn 8,2 6 Sogn og Fjordane 4 6 5,9 Stavanger 4,8 5,1 4,6 4,5 5,5 Sunnhordland 5 5,8 5,5 6,2 5,8 Sunnmøre 3,5 3,9 3,7 3,6 4,3 Søre Sunnmøre 4,8 7,1 3,7 4,8 5,3 Sør-Gudbrandsdal 5,5 7,1 8,2 7,4 7,5 Sør-Trøndelag 5,5 5,8 5,7 4,7 4,5 Sør-Østerdal 3,8 5,1 4,4 3,7 4,5 Trondenes 4,8 4,8 5,9 4,7 5,3 Tønsberg 6,5 7 6,6 5,9 5,2 Valdres 3,8 4 3,9 3,9 6,3 Vesterålen 4,7 4, ,4 Vest-Telemark 4,7 5,1 4,2 5,1 5,6 Øst-Finnmark 5,8 6,5 4,8 5,1 5,2 Øvre Romerike 7,5 7,3 7,7 7,4 7,7 Side 12 av 33

13 4 Flertallets strukturforslag. Saksinngang, innbyggere og reisetid Agder Tabell 4.1 Innkomne saker totalt i perioden Aust-Agder % Kristiansand % Lister % t Tabell 4.2 Antall innbyggere per rettskrets. år Aust-Agder % % Kristiansand % % Lister % % t % % Tabell 4.3 Reisetid med bil fra kommuner som får nytt rettssted. Minutter. Kommune Innb (2019) Innb. totalt (2019) Reisetid i dag Ny reisetid Farsund Flekkefjord Hægebostad Kvinesdal Lyngdal Tall for er hentet fra domstolenes saksbehandlingssystem LOVISA. Innbyggertall er hentet fra statistikkbanken til Statistisk sentralbyrå (SSB). Tall for reisetid baserer seg på data Domstolkommisjonen har mottatt fra SSB. Side 13 av 33

14 4.2 Buskerud Tabell 4.4 Innkomne saker totalt i perioden Drammen % Hallingdal % Kongsberg og Eiker % Valdres % t Tabell 4.5 Antall innbyggere per rettskrets Drammen % % Hallingdal % % Kongsberg og Eiker % % Valdres % % t % % Tabell 4.6 Reisetid med bil fra kommuner som får nytt rettssted. Minutter. Kommune Innb (2019) Innb. totalt (2019) Reisetid i dag Reisetid ny Etnedal Flesberg Kongsberg Krødsherad Modum Nord-Aurdal Nore og Uvdal Rollag Sigdal Sør-Aurdal Vang Vestre Slidre Øvre Eiker Øystre Slidre Side 14 av 33

15 4.3 Follo Tabell 4.7 Innkomne saker totalt i perioden Follo % Heggen og Frøland % t Tabell 4.8 Antall innbyggere per rettskrets. Follo % % Heggen og Frøland % % t % % Tabell 4.9 Reisetid med bil fra kommuner som får nytt rettssted. Minutter. Kommune Innb (2019) Innb. totalt (2019) Reisetid i dag Ny reisetid Askim Eidsberg Hobøl Marker Skiptvet Spydeberg Trøgstad Haugaland og Sunnhordland Tabell 4.10 Innkomne saker totalt i perioden Hardanger (Jondal, Odda og Ullensvang kommuner)* % Haugaland tingrett % Sunnhordland tingrett % t * Dette er et anslag. Side 15 av 33

16 Tabell 4.11 Antall innbyggere per rettskrets. Haugaland % % Sunnhordland % % Hardanger (Jondal, Odda og Ullensvang kommuner) % % t % % Tabell 4.12 Reisetid med bil fra kommuner som får nytt rettssted. Minutter. Kommune Innb (2019) Innb. totalt (2019) Reisetid i dag Ny reisetid Bømlo Fitjar Jondal Kvinnherad Odda Stord Sveio Tysnes Ullensvang Helgeland Tabell 4.13 Innkomne saker totalt i perioden Alstahaug tingrett % Brønnøy tingrett % Rana tingrett % t Tabell 4.14 Antall innbyggere per rettskrets. Alstahaug % % Brønnøy % % Rana % % t % % Side 16 av 33

17 Tabell 4.15 Reisetid med bil fra kommuner som får nytt rettssted. Minutter. Kommune Innb (2019) Innb. totalt (2019) Reisetid i dag Ny reisetid Alstahaug Bindal Brønnøy Dønna Grane Hattfjelldal Herøy (Nordland) Leirfjord Sømna Vefsn Vega Vevelstad Hordaland Tabell 4.16 Innkomne saker totalt i perioden Bergen (ekskl. Gulen kommune)* Hardanger (Eidfjord, Granvin og Kvam kommuner)* % % t * Dette er et anslag. Tabell 4.17 Antall innbyggere per rettskrets. Bergen (ekskl. Gulen kommune) % % Eidfjord, Granvin og Kvam kommuner % % t % % Tabell 4.18 Reisetid med bil fra kommuner som får nytt rettssted. Minutter. Kommune Innb (2019) Innb. totalt (2019) Reisetid i dag Ny reisetid Eidfjord Granvin Kvam herad Side 17 av 33

18 4.7 Indre Finnmark Tabell 4.19 Innkomne saker totalt i perioden Indre Finnmark % Øst-Finnmark (Sør-Varanger kommune)* % t * Dette er et anslag. Tabell 4.20 Antall innbyggere per rettskrets. Indre Finnmark % % Øst-Finnmark (Sør-Varanger kommune) % % t % % Tabell 4.21 Reisetid med bil fra kommuner som får nytt rettssted. Minutter. Kommune Innb (2019) Innb. totalt (2019) Reisetid i dag Ny reisetid Sør-Varanger Innlandet Tabell 4.22 Innkomne saker totalt i perioden Gjøvik (ekskl. Lunner kommune)* % Hedmarken % Nord-Gudbrandsdal % Nord-Østerdal % Sør-Gudbrandsdal % Sør-Østerdal % t * Dette er et anslag. Side 18 av 33

19 Tabell 4.23 Antall innbyggere per rettskrets. Gjøvik (ekskl. Lunner kommune) % % Hedmarken % % Nord-Gudbrandsdal % % Nord-Østerdal % % Sør-Gudbrandsdal % % Sør-Østerdal % % t % % Tabell 4.24 Reisetid med bil fra kommuner som får nytt rettssted. Minutter. Kommune Innb (2019) Innb. totalt (2019) Reisetid i dag Ny reisetid Dovre Elverum Gausdal Lesja Lillehammer Lom Nord-Fron Ringebu Sel Skjåk Sør-Fron Trysil Vågå Våler (Hedmark) Åmot Åsnes Øyer Side 19 av 33

20 4.9 Midtre Hålogaland Tabell 4.25 Innkomne saker totalt i perioden Ofoten (ekskl. Hamarøy kommune)* % Trondenes % Vesterålen % t * Dette er et anslag. Tabell 4.26 Antall innbyggere per rettskrets. Ofoten (ekskl. Hamarøy kommune) % % Trondenes % % Vesterålen % % t % % Tabell 4.27 Reisetid med bil fra kommuner som får nytt rettssted. Minutter. Kommune Innb (2019) Innb. totalt (2019) Reisetid i dag Ny reisetid Andøy Ballangen Bø (Nordland) Tysfjord Evenes Gratangen Hadsel Lavangen Lødingen Narvik Salangen Sortland Tjeldsund Øksnes Side 20 av 33

21 4.10 Møre og Romsdal Tabell 4.28 Innkomne saker totalt i perioden Nordmøre % Romsdal % Sunnmøre % Søre Sunnmøre % t Tabell 4.29 Antall innbyggere per rettskrets. Nordmøre % % Romsdal % % Sunnmøre % % Søre Sunnmøre % % t % % Tabell 4.30 Reisetid med bil fra kommuner som får nytt rettssted. Minutter. Kommune Innb (2019) Innb. totalt (2019) Reisetid i dag Ny reisetid Aukra Fræna Herøy (M. og R.) Hornindal Midsund Molde Nesset Rauma Sande (M. og R.) Sandøy Vanylven Vestnes Volda Ørsta Side 21 av 33

22 4.11 Oslo Tabell 4.31 Innkomne saker totalt i perioden Oslo tingrett og Oslo byfogdembete Tabell 4.32 Antall innbyggere per rettskrets. Oslo % % 4.12 Ringerike, Asker og Bærum Tabell 4.33 Innkomne saker totalt i perioden Asker og Bærum % Gjøvik (Lunner kommune)* % Ringerike % t * Dette er et anslag. Tabell 4.34 Antall innbyggere per rettskrets. Asker og Bærum tingrett % % Gjøvik (Lunner kommune) % % Ringerike tingrett % % t % % Tabell 4.35 Reisetid med bil fra kommuner som får nytt rettssted. Minutter. Kommune Innb (2019) Innb. totalt (2019) Reisetid i dag Ny reisetid Hole Hurum Jevnaker Lunner Ringerike Røyken Side 22 av 33

23 4.13 Romerike Tabell 4.36 Innkomne saker totalt i perioden Glåmdal % Nedre Romerike % Øvre Romerike % t Tabell 4.37 Antall innbyggere per rettskrets. Glåmdal % % Nedre Romerike % % Øvre Romerike % % t % % Tabell 4.38 Reisetid med bil fra kommuner som får nytt rettssted. Minutter. Kommune Innb (2019) Innb. totalt (2019) Reisetid i dag Ny reisetid Eidskog Eidsvoll Grue Hurdal Kongsvinger Nannestad Nes (Akershus) Nord-Odal Rømskog Sør-Odal Ullensaker Side 23 av 33

24 4.14 Salten Tabell 4.39 Innkomne saker totalt i perioden Lofoten % Ofoten (Hamarøy kommune)* % Salten % t * Dette er et anslag. Tabell 4.40 Antall innbyggere per rettskrets. Ofoten (Hamarøy kommune) % % Lofoten % % Salten % % t % % Tabell 4.41 Reisetid med bil fra kommuner som får nytt rettssted. Minutter. Kommune Innb (2019) Innb. totalt (2019) Reisetid i dag Ny reisetid Hamarøy Sogn og Fjordane Tabell 4.42 Innkomne saker totalt i perioden Bergen (Gulen kommune)* % Sogn og Fjordane % t * Dette er et anslag. Tabell 4.43 Antall innbyggere per rettskrets. Sogn og Fjordane % % Bergen (Gulen kommune) % % t % % Side 24 av 33

25 Tabell 4.44 Reisetid med bil fra kommuner som får nytt rettssted. Minutter. Kommune Innb (2019) Innb. totalt (2019) Reisetid i dag Ny reisetid Aurland Balestrand Bremanger Eid Gloppen Gulen Leikanger Luster Lærdal Selje Sogndal Stryn Vik Vågsøy Årdal Rogaland Tabell 4.45 Innkomne saker totalt i perioden Tingrett i dag Enedommersaker Meddommersaker Tvistesaker Dalane % Jæren % Stavanger % t Tabell 4.46 Antall innbyggere per rettskrets. Dalane % % Jæren % % Stavanger % % t % % Side 25 av 33

26 Tabell 4.47 Reisetid med bil fra kommuner som får nytt rettssted. Minutter. Kommune Innb (2019) Innb. totalt (2019) Reisetid i dag Ny reisetid Bjerkreim Eigersund Forsand Gjesdal Hå Klepp Lund Sandnes Sirdal Sokndal Time Telemark Tabell 4.48 Innkomne saker totalt i perioden Aust-Telemark % Nedre Telemark % Vest-Telemark % t Tabell 4.49 Antall innbyggere per rettskrets. Aust-Telemark % % Nedre Telemark % % Vest-Telemark % % t % % Tabell 4.50 Reisetid med bil fra kommuner som får nytt rettssted. Minutter. Kommune Innb (2019) Innb. totalt (2019) Reisetid i dag Ny reisetid Bø (Telemark) Fyresdal Hjartdal Kviteseid Side 26 av 33

27 Nissedal Notodden Sauherad Seljord Tinn Tokke Vinje Troms Tabell 4.51 Innkomne saker totalt i perioden Nord-Troms % Senja % t Tabell 4.52 Antall innbyggere per rettskrets. Nord-Troms % % Senja % % t % % Tabell 4.53 Reisetid med bil fra kommuner som får nytt rettssted. Minutter. Kommune Innb (2019) Innb. totalt (2019) Reisetid i dag Ny reisetid Bardu Berg Dyrøy Lenvik Målselv Sørreisa Torsken Tranøy Side 27 av 33

28 4.19 Trøndelag Tabell 4.54 Innkomne saker totalt i perioden Fosen % Inntrøndelag % Namdal % Sør-Trøndelag % t Tabell 4.55 Antall innbyggere per rettskrets. Fosen % % Inntrøndelag % % Namdal % % Sør-Trøndelag % % t % % Tabell 4.56 Reisetid med bil fra kommuner som får nytt rettssted. Minutter. Kommune Innb (2019) Innb. totalt (2019) Reisetid i dag Ny reisetid Bjugn Flatanger Fosnes Frøya Grong Halsa Hitra Høylandet Indre Fosen Leka Lierne Namsos Namsskogan Nærøy Osen Overhalla Røyrvik Rindal Side 28 av 33

29 Roan Vikna Åfjord Ørland Vestfold Tabell 4.57 Innkomne saker totalt i perioden Tingrett i dag Enedommersaker Meddommersaker Tvistesaker Vestfold Tabell 4.58 Antall innbyggere per rettskrets. Vestfold % % 4.21 Ytre Finnmark Tabell 4.59 Innkomne saker totalt i perioden Alta % Hammerfest % Øst-Finnmark (ekskl. Sør- Varanger kommune)* % t * Dette er et anslag. Tabell 4.60 Antall innbyggere per rettskrets. Alta % % Hammerfest % % Øst-Finnmark (ekskl. Sør-Varanger kommune) % % t % % Side 29 av 33

30 Tabell 4.61 Reisetid med bil fra kommuner som får nytt rettssted. Minutter. Kommune Innb (2019) Innb. totalt (2019) Reisetid i dag Ny reisetid Hammerfest Hasvik Kvalsund Kvænangen Måsøy Nordkapp Østfold Tabell 4.62 Innkomne saker totalt i perioden Tingrett i dag Enedommersaker Meddommersaker Tvistesaker Fredrikstad % Halden % Moss % Sarpsborg % t Tabell 4.63 Antall innbyggere per rettskrets. Fredrikstad % % Halden % % Moss % % Sarpsborg % % t % % Side 30 av 33

31 5 Produktivitetsanalyse av tingrettene 5.1 Formål og datagrunnlag Dette delkapittelet redegjør for metoden som er brukt i produktivitetsanalysen i kapittel 13. Analysen tar sikte på å forklare produktivitetsforskjeller mellom tingretter. Produktivitet betyr i denne sammenheng hvor mange saker de ansatte ved en tingrett klarer å behandle i gjennomsnitt over et år. Data fra domstolenes saksbehandlingssystem for perioden er brukt i analysen. Domstolkommisjonen har fått datagrunnlaget fra Domstoladministrasjonen. Datasettet består av i overkant 1,2 millioner enkeltsaker. For den enkelte sak har datasettet informasjon om når saken kom inn til domstolen, når avgjørelsen i saken ble rettskraftig, saksstatus, rettsmøtetimer, rettsmeklingstimer, saksbehandlingstid, sakstype og saksnummer. Datasettet inneholder også informasjon om hvor mange vitner det har vært i saken, og om det er brukt tolk eller sakkyndig. Saksnummeret er unikt for den enkelte sak, noe som gjør det mulig å koble dataene opp mot andre datasett, for eksempel regnskapsdata. 5.2 Metode Arbeidsbelastningen ved ulike typer saker er ikke nødvendigvis lik. For å ta hensyn til dette er sakene vektet etter de underliggende prinsippene i ressursfordelingsmodellen til Domstoladministrasjonen. 5 Ressursfordelingsmodellen er en statistisk modell som er ment å fange opp arbeidsbelastningen ved en sak basert på observerbare karakteristika ved saken. Hver sak er vektet individuelt, men etter samme prinsipper. En faktor som kan drive produktivitetsforskjeller mellom tingrettene, er systematiske forskjeller i personlige egenskaper mellom ansatte tilsatt ved ulike tingretter. Det kan for eksempel være at særlig produktive personer søker seg til og er tilsatt ved tingretter som er lokalisert i mer befolkningstette områder. Det omvendte kan også være tilfelle. Det er vanskelig å vite om denne seleksjonseffekten er reell, eller om den først og fremst er teoretisk. Personlighetstyper er ikke noe som kan observeres direkte i et datasett. Det potensielle problemet som knytter seg til selvseleksjon, er adressert ved å bruke regresjonsanalyser med ulike spesifikasjoner. I flere spesifikasjoner modelleres produktivitet ved bruk av et første trinn der antall ansatte projiseres ned på et rom utspent av eksogene variabler. Den enkleste modellen er en regresjon av behandlede saker per ansatt på et andregradspolynom i observerte antall ansatte og kontrollvariabler. Dernest raffineres modellen ved å erstatte observerte antall ansatte med predikerte antall ansatte fra første trinn, og det kontrolleres blant annet for antall innkomne saker. I noen modeller ekskluderes de fire største tingrettene for å se hvordan dette påvirker estimatene. I noen spesifikasjoner anvendes faste domstoleffekter (FE) eller tilfeldige domstoleffekter (RE, for engelsk «random effects») med effekter på tingrettsnivå. En RE-spesifikasjon innebærer at tingrettseffekten er en tilfeldig variabel trukket fra en fordeling, altså en stokastisk variabel. En FE-spesifikasjon innebærer at tingrettseffekten modelleres inn i et 5 DNV Consulting, Ny fordelingsmodell for tingretten og lagmannsretten. Side 31 av 33

32 konstantledd. I modellene der det anvendes FE eller RE, er predikerte verdier for ansatte fra trinn én brukt som uavhengig variabel i hovedmodellen.. Likning (1) beskriver RE-oppsettet: (1) Beh_sak t D AnsatteD = α 0 + α 1 Ansatte D t + α2 (Ansatte D t )2 + D βxt + U D + ε D t, t der Beh_sak t D er behandlede saker i domstol D i år t, X er en matrise av kontrollvariabler som inkluderer innkomne saker og årsdummies, mens U D er en tilfeldig variabel. Det siste leddet er et restledd. I modellen med faste domstoleffekter (FE) erstattes U D av et konstantledd for hver domstol. 5.3 Resultater Tabell 5.1 oppsummerer de mest sentrale resultatene fra analysen. Tabell 5.1 Regresjoner med behandlede saker per ansatt som avhengig variabel. Modell (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Saker per ansatt Saker per ansatt Saker per ansatt Saker per ansatt Saker per ansatt Saker per ansatt Saker per ansatt Saker per ansatt Konstant 318,51*** 379,78*** 194,79*** 199,16*** 119,59** 132,40** 234,53*** 254,77*** (23,07) (9,91) (12,28) (11,66) (49,19) (47,78) (19,80) (15,82) Ansatte 14,11*** (2,82) Ansatte 2 0,26*** (0,08) Pred. ansatte 6,12*** 3,45*** 2,39*** 13,78*** 9,97*** 6,04*** 3,47*** (0,86) (0,66) (0,30) (2,81) (2,23) (1,41) (0,62) Pred. ansatte 2 0,07*** 0,05*** 0,02*** 0,18*** 0,05*** 0,09*** 0,03*** (0,02) (0,02) (0,034) (0,055) (0,02) (0,03) (0,01) Årsfaste effekter Instrument variabel Kontrollert for innkomne saker Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nei Nei Ja Ja Ja Ja Ja Ja Alle domstoler Ja Ja Ja Robuste standardfeil i parentes. *** p < 0,01, ** p < 0,05, * p < 0,1 Modell (1) er en modell der saker per ansatt er regressert ned på et andregradspolynom av observert antall ansatte. (2) (4) er tostegsmodeller der antall ansatte først er regressert ned på et rom utspent av relevante variable (steg 1), deretter regressert ned på et andregradspolynom av predikert antall ansatte og kontrollvariabler. (5) og (6) er en tostegsmodell som (2), modellert med faste effekter (FE) på domstolnivå. (7) og (8) er en tostegsmodell som (2), modellert med tilfeldige effekter (GLS RE) på domstolnivå. Denne spesifikasjonen er også estimert med observerte tall for ansatte. Mønsteret er det samme. Side 32 av 33

33 Det er gjennomført flere øvelser med ulike spesifikasjoner (sensitivitetsanalyser), med ulike datasegmenter (robusthetsanalyser) og modellseleksjon. Hovedmønsteret er intakt på tvers av spesifikasjoner og datasegmenter. Produktivitet, målt som antall behandlede saker per ansatt, er stigende med antall ansatte, siden fortegnet til førsteordensleddet «antall ansatte» er positivt. Imidlertid viser stigningsgraden en avtakende effekt med antall ansatte, siden fortegnet til andreordensleddet for ansatte er negativt. Dette er konsistent med stordriftsfordeler. Imidlertid gir resultatene grunn til varsom tolkning av selve effektstørrelsen, siden koeffisientestimatene er varierende i styrke. Side 33 av 33

Arbeidsrettssaker. Innkomne saker (antall)

Arbeidsrettssaker. Innkomne saker (antall) Arbeidsrettssaker Innkomne saker (antall) Domstol 2007 2008 2009 2010 2011 Alstahaug tingrett 3 3 4 6 3 Alta tingrett 6 2 5 5 Asker og Bærum tingrett 40 36 68 32 40 Aust-Agder tingrett 6 5 10 16 14 Aust-Telemark

Detaljer

Saker etter barneloven. Innkomne saker (antall)

Saker etter barneloven. Innkomne saker (antall) Saker etter barneloven Innkomne saker (antall) Domstol 2008 2009 2010 2011 Alstahaug tingrett 17 12 23 16 Alta tingrett 10 17 17 11 Asker og Bærum tingrett 53 77 69 72 Aust-Agder tingrett 44 55 52 61 Aust-Telemark

Detaljer

Spørsmål nr 186 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen

Spørsmål nr 186 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen Statsråden Stortingets president Stortinget 0026 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato 15/7639 - AMJ 17.11.2015 Spørsmål nr 186 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen Spørsmål:

Detaljer

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev Nr Fylkeskommune/kommune Organisering Eier Brukere 1 Østfold Skanner hos andre Sarpsborg 2 Akershus Skanner hos andre Asker 3 Oslo Skanner hos seg 4 Hedmark Skanner hos andre Hamar 5 Oppland Skanner hos

Detaljer

TVISTESAKER INNKOMMET

TVISTESAKER INNKOMMET TVISTESAKER INNKOMMET 2004-2008 Alstahaug 71 53 40 63 67 Alta 1 64 51 58 72 60 Asker og Bærum 604 551 523 555 496 Aust-Agder 1 194 185 192 212 261 Aust-Telemark 79 52 Bergen byfogdembete 95 84 Bergen 3

Detaljer

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Akershus 10 Fet Akershus 10 Frogn Akershus 10 Lørenskog Akershus

Detaljer

Utsendinger til landsmøtet etter 6

Utsendinger til landsmøtet etter 6 Utsendinger til landsmøtet etter 6 Fordeling av delegater (se 6 her): Alle lokalforeninger kan sende en delegat. I tillegg fordeles 50 delegatplasser på fylkene etter medlemstall. Fordelingen av fylkeskvoten

Detaljer

Domstolene i Norge ÅRSSTATISTIKK Se statistikk for saksbehandlingen i domstolene på aarsmelding.domstol.no

Domstolene i Norge ÅRSSTATISTIKK Se statistikk for saksbehandlingen i domstolene på aarsmelding.domstol.no ÅRSSTATISTIKK 2014 Se statistikk for saksbehandlingen i domstolene på aarsmelding.domstol.no 1 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSSTATISTIKK 2014 FOR DOMSTOLENE I FØRSTEINSTANS 3 Sivile saker 2010-2014 4 Tvistesaker

Detaljer

Nord-Trøndelag tingrett. Øvre Buskerud tingrett

Nord-Trøndelag tingrett. Øvre Buskerud tingrett Tingretter Kommuner i rettskretsen Mulig sammenslåingsalternativ Inntrøndelag tingrett Namdal tingrett Inderøy Namdalseid Snåsa Steinkjer Verran Frosta Verdal Leksvik Levanger Meråker Stjørdal Flatanger

Detaljer

PD Geografisk driftsenhet Kommune Dato avtale inngått Troms Tromsø driftsenhet Tromsø Troms Tromsø driftsenhet Karlsøy

PD Geografisk driftsenhet Kommune Dato avtale inngått Troms Tromsø driftsenhet Tromsø Troms Tromsø driftsenhet Karlsøy PD Geografisk driftsenhet Kommune Dato avtale inngått Troms Tromsø driftsenhet Tromsø 07.11.2018 Troms Tromsø driftsenhet Karlsøy 17.12.2018 Troms Nord-Troms driftsenhet Nordreisa 20.09.2018 Troms Nord-Troms

Detaljer

VEDLEGG 6: Kommunal tilknytning

VEDLEGG 6: Kommunal tilknytning VEDLEGG 6: Kommunal tilknytning 104 Moss kommune Fiber 100 000 105 Sarpsborg kommune Fiber 620 000 106 Fredrikstad kommune Fiber 2 000 118 Aremark kommune Leide linjer 128 119 Marker kommune Annet 64 122

Detaljer

ÅRSSTATISTIKK

ÅRSSTATISTIKK ÅRSSTATISTIKK 2006 39 Innholdsfortegnelse Innledning Definisjoner... 41 Saksbehandlingstid... 41 Feilkilder og usikkerhet... 41 Årsstatistikk 2005 for Førsteinstansedomstolene Landstall 02-06 Straffesaker...

Detaljer

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer

ÅRSSTATISTIKK

ÅRSSTATISTIKK ÅRSSTATISTIKK 2005 33 Innholdsfortegnelse INNLEDNING Definisjoner... 35 Saksbehandlingstid... 35 Feilkilder og usikkerhet... 35 ÅRSSTATISTIKK 2005 FOR FØRSTEINSTANSEDOMSTOLENE Landstall 01-05 Straffesaker...

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet

Resultater for introduksjonsprogrammet Resultater for introduksjonsmet 2010-2013 Tabellen viser andel flyktninger som gikk over til arbeid eller utdanning etter introduksjons i den enkelte kommune. Kommunene er rangert etter resultater for

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet

Resultater for introduksjonsprogrammet Resultater for introduksjonsmet 2011-2014 Kommunenes introduksjons skal forberede flyktninger til yrkeslivet, gi grunnleggende ferdigheter i norsk og innsikt i norsk samfunnsliv. Målet er at 55 prosent

Detaljer

FYLKE KOMMUNE KOMM.NR INFORMASJON

FYLKE KOMMUNE KOMM.NR INFORMASJON NAVN OG NUMMER PÅ KOMMUNER PER 2012 En del endringer er kommentert under "INFORMASJON" En komplett liste over endringer finnes her: http://ssb.no/offentlig-sektor/kommunekatalog/endringer-i-de-regionale-inndelingene

Detaljer

Parti og partiledd som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for

Parti og partiledd som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for Parti og partiledd som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2018 1 Partinavn Parti Fylke Vevelstad Arbeiderparti Arbeiderpartiet Nordland Værøy Arbeiderparti Arbeiderpartiet Nordland Bø Arbeiderparti

Detaljer

Domstolene i Norge ÅRSSTATISTIKK Se statistikk for saksbehandlingen i domstolene på aarsmelding.domstol.no

Domstolene i Norge ÅRSSTATISTIKK Se statistikk for saksbehandlingen i domstolene på aarsmelding.domstol.no ÅRSSTATISTIKK 2015 Se statistikk for saksbehandlingen i domstolene på aarsmelding.domstol.no 1 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSSTATISTIKK 2015 FOR DOMSTOLENE I FØRSTEINSTANS 3 Sivile saker 2011-2015 4 Tvistesaker

Detaljer

Medlemmer per. februar 2016

Medlemmer per. februar 2016 Medlemmer per. februar 2016 Østfold Østfold fylkeskommune Askim kommune Fredrikstad kommune Halden kommune Hobøl kommune Hvaler kommune Marker kommune Moss kommune Rakkestad kommune Rygge kommune Rømskog

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Overflate tilleggspakke Slokkegranater. Røykdykkerbekledning. Overflate grunnpakke. Antall brannstasjoner. Utstyrspakke flom.

Overflate tilleggspakke Slokkegranater. Røykdykkerbekledning. Overflate grunnpakke. Antall brannstasjoner. Utstyrspakke flom. Brannvesen Antall kommuner Antall brannstasjoner Røykdykkerbekledning Overflate grunnpakke Overflate tilleggspakke Slokkegranater Utstyrspakke flom Agdenes Brannvesen 1 2 2 1 Alstahaug Brannvesen (+Leirfjord)

Detaljer

Vedlegg 1. Fordeling til kommunene. Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag)

Vedlegg 1. Fordeling til kommunene. Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag) Vedlegg 1 Fordeling til kommunene Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag) Kommune 0101 Halden 21 088 25 387 0104 Moss 21 045 25 335 0105 Sarpsborg 38

Detaljer

VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014

VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014 0 VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014 1. Kommuner som søkte om og mottok tilskudd fra 2012 0101 Halden Sykehuset Østfold HF Helse Sør-øst

Detaljer

Spørsmål nr 1845 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Maria Aasen- Svensrud

Spørsmål nr 1845 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Maria Aasen- Svensrud Stortingets president Stortinget 0026 OSLO Justis-, beredskaps- og innvandringsministeren Deres ref. Vår ref. Dato 18/3467 - LIJO 20.06.2018 Spørsmål nr 1845 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant

Detaljer

Tabell D Indeks for beregnet utgiftsbehov. Kommunene 2004.

Tabell D Indeks for beregnet utgiftsbehov. Kommunene 2004. Tabell D Indeks for beregnet utgiftsbehov. ne 2004. Andel Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks ber. innb. innb. innb. innb. innb. innb. innb. utg.behov 2004 0-5 år 6-15 år 16-66 år 67-79 år

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014 Resultater for introduksjonsmet 2011-2014 Kommunenes introduksjons skal forberede flyktninger til yrkeslivet, gi grunnleggende ferdigheter i norsk og innsikt i norsk samfunnsliv. Målet er at 55 prosent

Detaljer

Tilbakemeldinger på statsråd Solveig Hornes brev om bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningkrise

Tilbakemeldinger på statsråd Solveig Hornes brev om bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningkrise Tilbakemeldinger på statsråd Solveig Hornes brev om bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningkrise Fylke, kommune Svar Politisk behandling Antall ekstra 2015 Antall ekstra 2016 Merknad Østfold

Detaljer

ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN. Antall årsverk. Antall årsverk

ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN. Antall årsverk. Antall årsverk Tabell 1b 1, antall og gjennomsnittlig 0101 Halden 2.425 1.902 523 1.880 1.436 444 78 76 85 0104 Moss 2.077 1.687 390 1.645 1.333 312 79 79 80 0105 Sarpsborg 4.194 3.353 841 3.153 2.441 713 75 73 85 0106

Detaljer

Økning fra 6 til 7 promille

Økning fra 6 til 7 promille Endring i eiendomsskatteinntekter er ved ulike kommunens eiendomsskattesats i, i 1 000 kroner 0101 Halden 5,75 0 8 337-11 115-11 115 0104 Moss 3,95 0 0 0-19 318 0105 Sarpsborg 4,90 0 0-21 936-24 373 0106

Detaljer

Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn. 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82

Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn. 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82 0104 Moss 2.476 1.998 478 1.926 1.539 387 78 77 81 0105 Sarpsborg 4.272 3.410 862 3.232 2.500 732 76 73 85 0106 Fredrikstad 5.637 4.444 1.193 4.399

Detaljer

SNF-rapport nr. 22/08

SNF-rapport nr. 22/08 Indikatorer for lokal sårbarhet Analyse av norske kommuner 20-20 og utviklingen 20-20 av Rune Mjørlund Christian Andersen Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt nr. 2982 Gjennomføring av sårbarhetsanalyse for

Detaljer

Foreløpig resultatoversikt pr. kommune - deltakere avsluttet introduksjonsprogram i 2016

Foreløpig resultatoversikt pr. kommune - deltakere avsluttet introduksjonsprogram i 2016 Foreløpig resultatoversikt pr. kommune - deltakere avsluttet introduksjonsprogram i 2016 Kommunens frist for rapportering om avvik: 6. mars 2017 Via NIR support med tittelen: Retting av introresultater

Detaljer

KOMMUNE_NAVN Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7

KOMMUNE_NAVN Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7 KOMMUNE_NAVN Sum Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7 Sandnes kommune 9 Skiptvet kommune 7 Skånland kommune

Detaljer

færre bos gruppert folketall

færre bos gruppert folketall færre bos Fylke Kommunenavn gruppert folketall enn vedtak Akershus Nes (Ak.) over 5000 1 Akershus Aurskog-Høland over 5000 3 Til grunn for fordeling: Akershus Ås over 5000 4 I beregningen for fordeling

Detaljer

Stortinget gjør vedtak om sammenslåing mellom Spydeberg og Eidsberg med Hobøl og Askim

Stortinget gjør vedtak om sammenslåing mellom Spydeberg og Eidsberg med Hobøl og Askim De nye kommunene blir som følger 1. Ny kommune i Indre Østfold 2. Ny kommune på nedre Romerike Enighetspunkt Stortinget gjør vedtak om Spydeberg og Eidsberg med Hobøl og Askim Stortinget gjør vedtak om

Detaljer

Tilskudd til tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats på trinn, kap. 226 post

Tilskudd til tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats på trinn, kap. 226 post Tilskudd til tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats på 1.-10. trinn, kap. 226 post 63-2019 Østfold 0101 Halden 14 984 313 Østfold 0104 Moss 10 242 140 Østfold 0105 Sarpsborg 13 522 970 Østfold

Detaljer

Parti og partiledd som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2017

Parti og partiledd som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2017 Parti og partiledd som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2017 Partinavn Parti Fylke Hemsedal Arbeidarparti Arbeiderpartiet Buskerud Norddal Arbeidarparti Arbeiderpartiet Sogn og Fjordane

Detaljer

4 717 595,363 1,80 % 1,80 % 1,80 %

4 717 595,363 1,80 % 1,80 % 1,80 % 0101 Halden 17 579 2 790 690 678 392 0104 Moss 25 297 2 040 1 097 1 078 622 0105 Sarpsborg 51 829 11 140 1 882 1 850 1 068 0106 Fredrikstad 56 415 1 120 2 625 2 580 1 490 0111 Hvaler 5 031-239 235 136

Detaljer

Saman om ein betre kommune

Saman om ein betre kommune Saman om ein betre kommune Fredrik Rivenes Seniorrådgiver, KRD Kommunalavd. 1. Nettverkssamling Omdømme P2, Gardermoen 11.-12. mars 2013 Velstandsnivå i Europa 2 Utfordringene er mange Økte pensjonskostnader

Detaljer

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel Medlemspris Antall elever 2010 0101 Halden 8108 3554 0104 Moss 7894 3447 0105 Sarpsborg 10000 6519 0106 Fredrikstad 10000 9197

Detaljer

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel Medlemspris Antall elever 2011 0101 Halden 8118 3559 0104 Moss 7948 3474 0105 Sarpsborg 10000 6446 0106 Fredrikstad 10000 9248

Detaljer

Oversikt over utrygge punkter på skolevei foreldre har meldt inn til If

Oversikt over utrygge punkter på skolevei foreldre har meldt inn til If Oversikt over utrygge punkter på skolevei foreldre har meldt inn til If Antall By/sted Fylke Kildehenvisning: 222 Fredrikstad Østfold Forsikringsselskapet If 111 Sarpsborg Østfold 89 Halden Østfold 49

Detaljer

2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15

2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15 2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15 0119 Marker 10 0121 Rømskog 10 0122 Trøgstad 10 0123 Spydeberg

Detaljer

Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler

Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Kommuner med registrert kystlynghei verdi A eller B Østfold Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Aremark Marker Rømskog Trøgstad Spydeberg Askim Eidsberg Skiptvet Rakkestad Råde Rygge Våler Hobøl Oslo/Akershus

Detaljer

Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016

Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016 Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016 Partinavn Parti Fylke Skjåk Arbeidarparti Arbeiderpartiet Oppland Vang Arbeidarparti Arbeiderpartiet Oppland Finnøy Arbeidarparti Arbeiderpartiet

Detaljer

Antall foretak med Antall foretak Disponibel kvote (liter) Antall foretak med Antall foretak Disponibel kvote (liter)

Antall foretak med Antall foretak Disponibel kvote (liter) Antall foretak med Antall foretak Disponibel kvote (liter) Rapport nr. R202 KU - Disponible kvoter 2017, kommuneoversikt foretak med 0101 Halden 14 4 056 458 2 0105 Sarpsborg 28 6 475 641 2 0106 Fredrikstad 8 2 515 492 1 0118 Aremark 2 680 306-0119 Marker 6 2

Detaljer

KOMMUNER STATUS SIGNERT OG RETURNERT AGDENES KOMMUNE JA JA ALSTAHAUG KOMMUNE JA JA ALTA KOMMUNE JA JA ALVDAL KOMMUNE JA JA ANDØY KOMMUNE JA JA

KOMMUNER STATUS SIGNERT OG RETURNERT AGDENES KOMMUNE JA JA ALSTAHAUG KOMMUNE JA JA ALTA KOMMUNE JA JA ALVDAL KOMMUNE JA JA ANDØY KOMMUNE JA JA KOMMUNER STATUS SIGNERT OG RETURNERT AGDENES KOMMUNE JA JA ALSTAHAUG KOMMUNE JA JA ALTA KOMMUNE JA JA ALVDAL KOMMUNE JA JA ANDØY KOMMUNE JA JA ARENDAL KOMMUNE JA JA ASKER KOMMUNE JA JA ASKIM KOMMUNE JA

Detaljer

Kommune vann avløp renovasjon feiing Samlet gebyr Endring i %

Kommune vann avløp renovasjon feiing Samlet gebyr Endring i % Vedleggstabell Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing for en bolig på 120 kvm i 2013. Gebyr i kroner inkl. Mva og endring fra 2012 til 2013 i prosent Kommune vann avløp renovasjon feiing

Detaljer

Støtte- kontakt for personer med demens. Demenskoordinator. Dagaktivitetstilbud

Støtte- kontakt for personer med demens. Demenskoordinator. Dagaktivitetstilbud Knr Kommune Fylke Sum Rangering Demensplan (DP) DP politisk behandlet Demensteam Demenskoordinator Dagaktivitetstilbud Støtte- kontakt for personer med demens Gjennomført pårørendeskole 2013 og/eller 2014

Detaljer

Rapport nr. R202 KU - Kvoter 2016, kommuneoversikt

Rapport nr. R202 KU - Kvoter 2016, kommuneoversikt Rapport nr. R202 KU - Kvoter 2016, kommuneoversikt 0101 Halden 13 4 047 309 2 0105 Sarpsborg 28 6 633 985 2 0106 Fredrikstad 8 2 555 562 1 0118 Aremark 2 650 433-0119 Marker 7 2 347 388 1 0122 Trøgstad

Detaljer

Kommunenr. Kommunenavn Fylke Anmodning 2018 Anmodning Halden Østfold Moss Østfold Sarpsborg Østfold

Kommunenr. Kommunenavn Fylke Anmodning 2018 Anmodning Halden Østfold Moss Østfold Sarpsborg Østfold Kommunenr. Kommunenavn Fylke Anmodning 2018 Anmodning 2019 101 Halden Østfold 20 12 104 Moss Østfold 44 36 105 Sarpsborg Østfold 55 44 106 Fredrikstad Østfold 68 60 111 Hvaler Østfold 0-118 Aremark Østfold

Detaljer

Stillinger totalt Administrasjon Undervisning Barnehager ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30.

Stillinger totalt Administrasjon Undervisning Barnehager ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30. ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30. 0104 MOSS 31.802 2.456 114 680 303 1.156 119 84. 0105 SARPSBORG 54.192 4.692 434 1.257 308 2.402 176 115. 0106 FREDRIKSTAD 78.159 6.457 589 1.609

Detaljer

Kommune nummer 2017 Kommunenavn

Kommune nummer 2017 Kommunenavn Kommune nummer 2017 Kommunenavn Nye kommune nummer 2020 Sammenslåing av Østfold, Akershus og Buskerud - 30 0101 Halden 3001 Sammenslåing av Moss og Rygge 3002 0105 Sarpsborg 3003 0106 Fredrikstad 3004

Detaljer

Medlemsoversikt kommuner 2017 Agdenes kommune Alstahaug kommune Alta kommune Andebu kommune Andøy kommune Aremark kommune Arendal kommune Asker

Medlemsoversikt kommuner 2017 Agdenes kommune Alstahaug kommune Alta kommune Andebu kommune Andøy kommune Aremark kommune Arendal kommune Asker Medlemsoversikt kommuner 2017 Agdenes kommune Alstahaug kommune Alta kommune Andebu kommune Andøy kommune Aremark kommune Arendal kommune Asker kommune Askim kommune Askvoll kommune Askøy kommune Audnedal

Detaljer

Med turnusansatt menes at ukentlig arbeidstid i full stilling er mellom 33,6 og 35,5 timer.

Med turnusansatt menes at ukentlig arbeidstid i full stilling er mellom 33,6 og 35,5 timer. 0000 ALLE KOMMUNER 24,2% 66,0% 95.190 0101 HALDEN KOMMUNE 14,6% 61,4% 634 0104 MOSS KOMMUNE 27,1% 69,6% 655 0105 SARPSBORG KOMMUNE 23,6% 64,1% 1.182 0106 FREDRIKSTAD KOMMUNE 27,5% 68,5% 1.749 0111 HVALER

Detaljer

Komnr Komm navn Utleggs dato Ant skattyter Sum skatt Sum forskudd Til gode Ant til gode Snitt til gode Å betale Ant betale Snitt restskatt Ant

Komnr Komm navn Utleggs dato Ant skattyter Sum skatt Sum forskudd Til gode Ant til gode Snitt til gode Å betale Ant betale Snitt restskatt Ant 101 Halden 20170921 90 10 885 223 10 536 302 1 123 392 62 18 119 1 459 734 27 54 064 70 20 104 Moss 20170921 101 19 558 984 20 161 108 1 811 693 77 23 528 1 291 411 22 58 701 79 22 105 Sarpsborg 20170921

Detaljer

0101 HALDEN ,4% 2,5% 99,7% 0104 MOSS ,9% 1,1% 99,6%

0101 HALDEN ,4% 2,5% 99,7% 0104 MOSS ,9% 1,1% 99,6% svekst 0101 HALDEN 2.560 2.317 1.754 43.075 39.391 3.684 524 57 2,4% 2,5% 99,7% 0104 MOSS 2.785 2.523 2.040 43.026 40.264 2.762 554 63 0,9% 1,1% 99,6% 0105 SARPSBORG 4.924 4.571 3.598 42.569 39.572 2.997

Detaljer

Vedlegg 2. Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis

Vedlegg 2. Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis Vedlegg 2 Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis Kilde:GSI pr 01.10.2007 Musikk Visuelle Teater Dans Skapende Andre Elevplasser Kommune kunstfag skriving kunstfag i alt Hele landet 86 890 7 477 7 462

Detaljer

Medlemmer per Fylkesvis

Medlemmer per Fylkesvis Medlemmer per 30.10.18 Fylkesvis Østfold Østfold fylkeskommune Askim kommune Fredrikstad kommune Halden kommune Hvaler kommune Marker kommune Moss kommune Rakkestad kommune Rygge kommune Rømskog kommune

Detaljer

Komnr Komm navn Utleggs dato Ant skattyter Sum skatt Sum forskudd Til gode Ant til gode Snitt til gode Å betale Ant betale Snitt restskatt Ant

Komnr Komm navn Utleggs dato Ant skattyter Sum skatt Sum forskudd Til gode Ant til gode Snitt til gode Å betale Ant betale Snitt restskatt Ant 0101 Halden 20170824 39 7 744 451 7 044 976 368 492 21 17 547 1 071 324 17 63 019 23 16 0104 Moss 20170824 66 15 706 724 14 186 249 755 397 41 18 424 2 202 945 25 88 118 45 21 0105 Sarpsborg 20170824 64

Detaljer

FYLKE : ØSTFOLD ------------------------ VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/12-2007

FYLKE : ØSTFOLD ------------------------ VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/12-2007 FYLKE : ØSTFOLD HALDEN 12923 82 353 1638 388 15384 1132 31 1393 777 16 6888 25621 MOSS 12295 45 223 1238 236 14037 190 24 1339 651 9 3957 20207 SARPSBORG 24261 254 586 3274 763 29138 1538 41 2520 1314

Detaljer

Disposisjonsfond inkl. regnskapsmessig mer-/mindreforbruk i pst av driftsinntekter

Disposisjonsfond inkl. regnskapsmessig mer-/mindreforbruk i pst av driftsinntekter av 101 HALDEN 4,8 102,1 3,4 104 MOSS 2,2 74,0 13,6 105 SARPSBORG 0,9 79,5 11,1 106 FREDRIKSTAD 0,2 83,8 8,8 111 HVALER 3,6 106,3 10,6 118 AREMARK 2,8 107,5 4,3 119 MARKER 2,4 53,8 14,1 121 RØMSKOG -5,1

Detaljer

Vedlegg 1 Nye innfraktsatser fra

Vedlegg 1 Nye innfraktsatser fra Vedlegg 1 Nye innfraktsatser fra 1.7.2019 Satser innfrakttillegg per 1.7.2019 Kommune Satser 101 Halden 27 104 Moss 11 105 Sarpsborg 26 106 Fredrikstad 22 111 Hvaler 11 118 Aremark 32 119 Marker 27 121

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 Antall salgssteder for alkohol fordelt på bevillingskombinasjon,1980 2009...

Detaljer

Komnr Komm navn Utleggs dato Ant skattyter Sum skatt Sum forskudd Til gode Ant til gode Snitt til gode Å betale Ant betale Snitt restskattant

Komnr Komm navn Utleggs dato Ant skattyter Sum skatt Sum forskudd Til gode Ant til gode Snitt til gode Å betale Ant betale Snitt restskattant 0101 Halden 20170817 38 5 147 610 5 161 954 408 358 24 17 015 394 043 14 28 146 23 15 0104 Moss 20170817 44 4 238 643 4 632 143 725 852 29 25 029 323 259 13 24 866 32 12 0105 Sarpsborg 20170817 56 7 211

Detaljer

HOVEDSTILLINGER I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER. Turnover per kommune. Gjennomsnitt over siste fire år. Prosent

HOVEDSTILLINGER I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER. Turnover per kommune. Gjennomsnitt over siste fire år. Prosent i 0100 ØSTFOLD 92,1 0,8 7,1 0101 HALDEN 86,6 1,4 12,0 0104 MOSS 86,3 1,9 11,9 0105 SARPSBORG 88,9 1,6 9,5 0106 FREDRIKSTAD 88,5 1,4 10,1 0111 HVALER 85,5 3,3 11,3 0118 AREMARK 87,1 1,8 11,2 0119 MARKER

Detaljer

Fremdeles tilsatt i samme. pr

Fremdeles tilsatt i samme. pr 0000 ALLE FYLKESKOMMUNER OG KOMMUNER 100,0 85,6 2,2 12,2 13,6 0100 ØSTFOLD 100,0 91,9 1,0 7,0 7,3 0101 HALDEN 100,0 87,3 1,9 10,8 14,3 0104 MOSS 100,0 86,7 1,9 11,5 19,8 0105 SARPSBORG 100,0 89,1 1,9 9,0

Detaljer

Administrasjon Undervisning Barnehage Helse pleie omsorg

Administrasjon Undervisning Barnehage Helse pleie omsorg ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.790 1.754 160 500 94 881 98 21. 0104 MOSS 32.407 2.040 129 541 223 969 102 76. 0105 SARPSBORG 55.127 3.598 393 930 246 1.733 220 76. 0106 FREDRIKSTAD 80.121 5.188 615 1.255 365 2.456

Detaljer

Administrasjon Undervisning Barnehage Helse pleie omsorg

Administrasjon Undervisning Barnehage Helse pleie omsorg ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.790 2.334 168 591 112 1.326 109 28. 0104 MOSS 32.407 2.564 137 639 259 1.298 114 117. 0105 SARPSBORG 55.127 4.604 430 1.096 285 2.467 227 99. 0106 FREDRIKSTAD 80.121 6.461 672 1.436

Detaljer

Administrasjon Undervisning Barnehage Helse pleie omsorg

Administrasjon Undervisning Barnehage Helse pleie omsorg ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.790 2.560 172 680 115 1.440 122 31. 0104 MOSS 32.407 2.785 142 721 268 1.388 137 129. 0105 SARPSBORG 55.127 4.924 431 1.279 293 2.570 231 120. 0106 FREDRIKSTAD 80.121 7.237 683 1.699

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 nøkkeltall

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 nøkkeltall Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 nøkkeltall Antall representanter som skal Kommunenavn velges til kommunestyret Antall valgdager Antall valgkretser (sortert alfabetisk) Fylke 2007 2011 2007 2009

Detaljer

Komnr Komm navn Utleggs dato Ant skattyter Sum skatt Sum forskudd Til gode Ant til gode Snitt til gode Å betale Ant betale Snitt restskattant

Komnr Komm navn Utleggs dato Ant skattyter Sum skatt Sum forskudd Til gode Ant til gode Snitt til gode Å betale Ant betale Snitt restskattant 0101 Halden 20170831 78 13 106 270 10 179 815 986 383 49 20 130 4 081 061 28 145 752 47 31 0104 Moss 20170831 83 13 016 538 13 520 729 1 091 061 63 17 318 629 014 17 37 001 59 24 0105 Sarpsborg 20170831

Detaljer

Informasjon til kommuner som deltar i forsøksordning med snøscooterløyper

Informasjon til kommuner som deltar i forsøksordning med snøscooterløyper Kommuner iht liste Deres ref Vår ref Dato 12/3241 27.05.2014 Informasjon til kommuner som deltar i forsøksordning med snøscooterløyper Kommunal- og moderniseringsdepartementet har stadfestet forskrifter

Detaljer

Gj.snitt.lønn pr mnd.verk. Var. overtid. Grunnlønn. Faste og var. till.

Gj.snitt.lønn pr mnd.verk. Var. overtid. Grunnlønn. Faste og var. till. Ansatte etter fylke, gjennomsnittlig, grunnlønn, faste variable tillegg til grunnlønn variabel pr. 1.12. Vekst i fra 1. desember 2016 til 1. desember. pr. 1.12.. 0101 HALDEN 2.490 2.254 1.709 42.034 38.450

Detaljer

Anslag av endringer på kommunenivå som følge av budsjettavtale H, FrP, V og KrF post plan rus opplæringen Helsesøstre Frivilligsentaler

Anslag av endringer på kommunenivå som følge av budsjettavtale H, FrP, V og KrF post plan rus opplæringen Helsesøstre Frivilligsentaler 101 HALDEN 127 494 279 558 12 1 469 104 MOSS 139 598 293 591 12 1 632 105 SARPSBORG 235 975 520 1 048 23 2 802 106 FREDRIKSTAD 338 1 378 734 1 485 46 3 982 111 HVALER 15 52 39 70 0 176 118 AREMARK 5 15

Detaljer

Komnr Komm navn Utleggs dato Ant skattyter Sum skatt Sum forskudd Til gode Ant til gode Snitt til gode Å betale Ant betale Snitt restskatt Ant

Komnr Komm navn Utleggs dato Ant skattyter Sum skatt Sum forskudd Til gode Ant til gode Snitt til gode Å betale Ant betale Snitt restskatt Ant 0101 Halden 20170928 101 9 286 424 7 937 348 718 013 54 13 297 2 172 233 18 120 680 90 11 0104 Moss 20170928 117 13 536 300 14 079 415 1 399 338 62 22 570 1 082 308 20 54 115 96 21 0105 Sarpsborg 20170928

Detaljer

Partier som får tilsendt varselbrev i 2009

Partier som får tilsendt varselbrev i 2009 Partier som får tilsendt varselbrev i 2009 Kristelig Folkeparti - 12 lag Løten KrF Flesberg KrF Vågsøy KrF Rødøy KrF Tysfjord KrF Storfjord KrF Vardø KrF Kautokeino KrF Porsanger KrF Tana KrF Hedmark Kristelig

Detaljer

Midler til fordeling trinn

Midler til fordeling trinn Fordeling av midler til økt lærertetthet på 1.-4. trinn Midler til fordeling 1.-4. trinn 1 193 500 000 Økt lærertetthet 1.-4. trinn: 0101 Halden 6 746 817 0104 Moss 6 969 674 0105 Sarpsborg 12 480 539

Detaljer

Fordeling økning i frie inntekter 1,4 mrd. kroner. Fordeling økning i frie inntekter 5,6 mrd. kroner Kommune

Fordeling økning i frie inntekter 1,4 mrd. kroner. Fordeling økning i frie inntekter 5,6 mrd. kroner Kommune Vedlegg spørsmål nr. 206 til skriftlig besvarelse 0101 Halden 7 880 31 520 0104 Moss 7 995 31 980 0105 Sarpsborg 14 138 56 554 0106 Fredrikstad 19 733 78 930 0111 Hvaler 1 161 4 645 0118 Aremark 477 1

Detaljer

Kommune Endringer i innbyggertilskuddet til kommunene på grunn av økt kontantstøtte for 1-åringer

Kommune Endringer i innbyggertilskuddet til kommunene på grunn av økt kontantstøtte for 1-åringer Vedlegg 1, spørsmål nr. 183 til skriftlig besvarelse 0101 Halden -1 782 0104 Moss -1 912 0105 Sarpsborg -3 306 0106 Fredrikstad -4 670 0111 Hvaler -231 0118 Aremark -66 0119 Marker -183 0121 Rømskog -37

Detaljer

Disposisjonsfond inkl. regnskapsmessig mer-/mindreforbruk i pst av driftsinntekter

Disposisjonsfond inkl. regnskapsmessig mer-/mindreforbruk i pst av driftsinntekter avsetninger av 101 HALDEN 5,6 86,1-1,4 104 MOSS 3,0 71,1 12,8 105 SARPSBORG 2,1 79,5 10,7 106 FREDRIKSTAD 2,0 83,0 9,8 111 HVALER 1,6 96,3 5,6 118 AREMARK 0,6 101,7 1,4 119 MARKER 5,9 53,6 12,4 121 RØMSKOG

Detaljer

Komnr Komm navn Utleggs dato Ant skattyter Sum skatt Sum forskudd Til gode Ant til gode Snitt til gode Å betale Ant betale Snitt restskatt Ant

Komnr Komm navn Utleggs dato Ant skattyter Sum skatt Sum forskudd Til gode Ant til gode Snitt til gode Å betale Ant betale Snitt restskatt Ant 0101 Halden 20170802 3257 399279652 396 015 741 36 895 404 2 346 15 727 40 528 296 813 49 850 1 844 1 413 0104 Moss 20170802 2826 404563700 400 701 991 32 944 834 1 893 17 404 37 580 286 819 45 886 1 556

Detaljer

Komnr Komm navn Utleggs dato Ant skattyter Sum skatt Sum forskudd Til gode Ant til gode Snitt til gode Å betale Ant betale Snitt restskatt Ant

Komnr Komm navn Utleggs dato Ant skattyter Sum skatt Sum forskudd Til gode Ant til gode Snitt til gode Å betale Ant betale Snitt restskatt Ant 0101 Halden 20170621 19 123 1 681 572 800 1 790 021 776 150 925 924 15 913 9 484 42 386 245 2 588 16 378 19 123 0 0104 Moss 20170621 20 356 1 939 427 467 2 065 534 663 164 285 048 16 764 9 800 37 849 013

Detaljer

Komnr Komm navn Utleggs dato Ant skattyter Sum skatt Sum forskudd Til gode Ant til gode Snitt til gode Å betale Ant betale Snitt restskatt Ant

Komnr Komm navn Utleggs dato Ant skattyter Sum skatt Sum forskudd Til gode Ant til gode Snitt til gode Å betale Ant betale Snitt restskatt Ant 0101 Halden 20170914 141 17 843 690 17 132 655 1 445 521 88 16 426 2 157 621 48 44 950 104 37 0104 Moss 20170914 171 22 131 711 22 450 278 2 587 505 120 21 563 2 250 832 48 46 892 124 47 0105 Sarpsborg

Detaljer

Komnr Komm navn Utleggs dato Ant skattyter Sum skatt Sum forskudd Til gode Ant til gode Snitt til gode Å betale Ant betale Snitt restskatt Ant

Komnr Komm navn Utleggs dato Ant skattyter Sum skatt Sum forskudd Til gode Ant til gode Snitt til gode Å betale Ant betale Snitt restskatt Ant 0101 Halden 20171005 113 12 741 515 13 457 744 2 402 730 70 34 325 1 726 712 37 46 668 88 25 0104 Moss 20171005 120 17 720 753 17 749 597 1 322 694 80 16 534 1 294 623 37 34 990 109 11 0105 Sarpsborg 20171005

Detaljer

Tilskudd til lokale lag og foreninger 2019 LAM Overført etc

Tilskudd til lokale lag og foreninger 2019 LAM Overført etc Tilskudd til lokale lag og foreninger 2019 LAM 2019 372 000 000 Overført etc. 357 775 Totalt til fordeling/ant. 372 357 775 899 628 Østfold 0101 Halden 2 122 075 5 127 2 525 2 602 Østfold 0104 Moss 2 238

Detaljer

Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall 6-19 år i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015

Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall 6-19 år i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015 Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015 Totalt tilskudd er 295,2 mill., hvorav 294 mill. er avsatt på hovedfordelingen 2015 og 1,2 mill.

Detaljer

Totalt antall innbyggere

Totalt antall innbyggere Totalt antall innbyggere Innbyggere fordelt etter alder per 1.7.2014 0-1 år 0-17 år 2-5 år 6-15 år 16-22 år 18-49 år 23-66år 50-66 år 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0101 Halden 30 230 620 6 354 1 396 3 571 2 775 12

Detaljer

Plasser med Aps forslag. Bevilgning i budsjettet for 2016 (1 000 kr) Bevilgning med Aps forslag (1 000 kr)

Plasser med Aps forslag. Bevilgning i budsjettet for 2016 (1 000 kr) Bevilgning med Aps forslag (1 000 kr) budsjettet Aps 0101 Halden 2 092 18 3 399 32 0104 Moss 2 222 19 3 610 34 0105 Sarpsborg 3 689 31 5 994 56 0106 Fredrikstad 5 346 45 8 687 82 0111 Hvaler 260 2 422 4 0118 Aremark 90 1 146 1 0119 Marker

Detaljer

Helsedirektoratets tilskuddsbeløp i 2012

Helsedirektoratets tilskuddsbeløp i 2012 0101 Halden 6 681 000 3 340 500 3 447 396 3 561 160 1 543 0104 Moss 6 753 000 3 376 500 3 484 548 3 599 538 1 560 0105 Sarpsborg 11 672 000 5 836 000 6 022 752 6 221 503 2 696 0106 Fredrikstad 16 583 000

Detaljer

Spm: Fordeling av økte frie inntekter kommunene 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag)

Spm: Fordeling av økte frie inntekter kommunene 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag) Spm: av økte frie kommunene. (utover regjeringens forslag) Kommune 0101 Halden 21 088 0104 Moss 21 045 0105 Sarpsborg 38 052 0106 Fredrikstad 52 832 0111 Hvaler 3 037 0118 Aremark 1 304 0119 Marker 2 769

Detaljer

Netto driftsresultat inkl netto bunde avsetninger i pst av driftsinntekter

Netto driftsresultat inkl netto bunde avsetninger i pst av driftsinntekter avsetninger 101 HALDEN 0,4 72,6-13,2 104 MOSS 3,0 76,0 6,4 105 SARPSBORG -1,2 80,6 5,4 106 FREDRIKSTAD 2,7 81,7 6,0 111 HVALER 0,8 79,5 7,4 118 AREMARK 0,5 13,9 0,9 119 MARKER -2,1 51,4-2,1 121 RØMSKOG

Detaljer

Disposisjonsfond inkl. regnskapsmessig mer-/mindreforbruk i pst av driftsinntekter

Disposisjonsfond inkl. regnskapsmessig mer-/mindreforbruk i pst av driftsinntekter avsetninger av 101 HALDEN 3,5 80,0-7,4 104 MOSS 4,2 72,9 11,5 105 SARPSBORG 3,2 82,7 9,1 106 FREDRIKSTAD 3,0 83,7 8,8 111 HVALER -0,5 90,8 4,8 118 AREMARK -0,3 83,5 0,9 119 MARKER 6,5 52,3 6,9 121 RØMSKOG

Detaljer

Kommune Vedlikeholdstilskudd Frie inntekter Sum av kolonne Skattekomp fordelt fordelt etter etter kostnadsnøkkelen 1-2 ( 1000 kr) etter

Kommune Vedlikeholdstilskudd Frie inntekter Sum av kolonne Skattekomp fordelt fordelt etter etter kostnadsnøkkelen 1-2 ( 1000 kr) etter innbyggertall 0101 Halden 18 920 5 785 24 705 6 086 0104 Moss 19 720 5 587 25 307 5 878 0105 Sarpsborg 34 456 10 332 44 788 10 870 0106 Fredrikstad 48 540 14 542 63 082 15 299 0111 Hvaler 2 679 866 3 546

Detaljer

Til bygningsmyndighetene i kommunen - jernbaneloven 10 mv

Til bygningsmyndighetene i kommunen - jernbaneloven 10 mv Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Dato: 09.02.2017 Deres ref.: Side: 1 / 5 Vår saksbehandler: Gudrun Cathrine Laake Telefon: Mobil: +47 91655127 E-post: gudrun.c.laake@banenor.no

Detaljer

Endring i kommunens Sør-Norge tilskudd og småkommunetillegg med uendrede grenseverdier (1 000 kroner) Dagens distriktsindeks. Ny distriktsindeks

Endring i kommunens Sør-Norge tilskudd og småkommunetillegg med uendrede grenseverdier (1 000 kroner) Dagens distriktsindeks. Ny distriktsindeks den nåværende en ikke kan sammenliknes direkte med verdiene i endringen i vil bety for den enkelte kommune dersom dagens for regionalpolitiske tilskudd i inntektssystemet ikke endres. 101 HALDEN 51,6 67,2

Detaljer

Kommune Antall elever Antall elever Antall elever vanlig undervisning spesiell undervisning i undervisning (2008/2009) (2008/2009) med opphold (2008/2

Kommune Antall elever Antall elever Antall elever vanlig undervisning spesiell undervisning i undervisning (2008/2009) (2008/2009) med opphold (2008/2 Kommune Antall elever Antall elever Antall elever vanlig undervisning spesiell undervisning i undervisning (2008/2009) (2008/2009) med opphold (2008/2009) 0101 Halden 39 0 0 0104 Moss 137 4 0 0105 Sarpsborg

Detaljer

VEDLEGG Tilskudd til øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunene 2015 1: Kommuner som har søkt og fått tildelt tilskudd for 2015

VEDLEGG Tilskudd til øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunene 2015 1: Kommuner som har søkt og fått tildelt tilskudd for 2015 VEDLEGG Tilskudd til øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunene 2015 1: Kommuner som har søkt og fått tildelt tilskudd for 2015 Kommunenummer Kommunenavn HF samarbeid Tilhørende helseregion 234 Gjerdrum

Detaljer