OPPKJØP/FUSJONER I BUSSBRANSJEN Kilde: Transportbedriftenes Landsforening v /Fagsjef Arne Johan Gjerstad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OPPKJØP/FUSJONER I BUSSBRANSJEN 1995-2006 Kilde: Transportbedriftenes Landsforening v /Fagsjef Arne Johan Gjerstad"

Transkript

1 2006 Juli Gaia Trafikk AS vedtas fusjonert med HSD AS til selskapet Tide AS. Fusjonen forutsetter godkjenning av Konkurransetilsynet. FYLKE/LAND PROSENT- ANDEL ANT. ANSATTE Hordaland 100 % 3000 Mars Ofotens Bilruter AS Nordland 100 % TIRB AS Mars Nettbuss AS inngår avtale om kjøp av AB Säffle Reseservice (Säfflebussen) i Sverige. Avtalen krever godkjennelse fra Konkurransetilsynet. Overtakelse skjer når dette er avklart. Sverige 100 % Nettbuss AS Januar Nettbuss Lillestrøm AS fisjoneres ut fra Nettbuss Akershus Nettbuss AS AS og etableres som eget selskap. Januar Fusjon mellom Nettbuss Ålesund A/S og Nettbuss Møre og Romsdal 100 % Nettbuss A/S Møre A/S Januar Gardermoen Minibuss og Crewtransport AS Østfold 100 % Schous Buss AS 2005 Desember Nettbuss AS Vest fusjoneres inn i Nettbuss Vest Rogaland Nettbuss AS AS Desember Sirdalsruta AS fusjoneres inn i Nettbuss Vest AS Vest-Agder Nettbuss AS Desember Bjerkreim Bilselskap AS fusjoneres inn i Nettbuss Rogaland 100 % Nettbuss Vest AS Vest AS August Helgelandske AS Nordland 15 % -> 83,14 % 300 Connex Norge AS August Lavprisekspressen.no AS Akershus 100 % AS Sporveisbussene August Arctic Express Akershus 100 % 22 AS Sporveisbussene Juli Juni Nettbuss Telemark fusjoneres inn i Nettbuss Drammen AS Telemark Kollektivtrafikk AS etableres som eget selskap etter fisjon mellom Nettbus Sør AS og Telemark Bilruter AS Telemark 100 % Nettbuss Drammen AS Telemark Eierfordeling: Nettbuss Sør AS - 73 % Telemark Bilruter AS - 27 % Juni Høvågruta AS Aust-Agder 49 % -> 98 % 8 Risør og Tvedestrand Bilruter AS Mai AS Gråkallbanen Sør-Trøndelag 75 % 38 Connex Norge AS Mars Godsavd. i Mørebil as og Sunnmøre-Romsdal Møre og Romsdal (100 %) Fjord1 Nordvestlandske AS

2 Billag as slås sammen. Nytt navn: Fjord1 Gods Møre AS Mars Bussavd. i Mørebil as og Sunnmøre-Romsdal Billag as slås sammen. Nytt navn: Fjord1 Buss Møre as. Mars Nordfjord og Sunnmøre Billag AS og Ottadalen Billag AS fusjonerer til Fjord1Nordfjord-Ottadalen Februar Helgelandske AS (Eiere: 37 % SB Saltens Bilruter AS 35% Nordlandsbanken, 11% Sparebanken Rana) Januar Fusjon mellom Connex Buss AS og Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap AS 2004 Desember Tromsbuss (TIRB undertegner avtale med Tromsø FYLKE/LAND PROSENT- ANDEL ANT. ANSATTE Møre og Romsdal (100 %) Fjord1 Nordvestlandske AS Møre og Romsdal Fjord1 Nordvestlandske AS Oppland Nordland 15 % 300 Connex Norge AS. Opsjon på kjøp av resterende 68 % av aksjene selgerne eier innen utg. av januar Finnmark 100 % Connex Norge AS Troms 11.1 % ->100 % 254 TIRB kommune om kjøp av 88,9 % i Tromsbuss). November TIRB Troms 30 % -> 59,1 % 254 TFDS August Ålesund Bilruter (endrer navn til Nettbuss Ålesund) Møre og Romsdal - > 100 % 140 Nettbuss AS Juni Gauldal Billag AS Sør-Trøndelag 39,13 % Trønderbilene AS Juni Norgesbuss AS. (Nettbuss AS reduserer sin eierandel i Norgesbuss AS fra 39 % til 19%) Akershus 19 % 1200 Fosen Trafikklag. Ny eierandel: 54 % T.K. Brøvig. Ny eierandel: Juni Norgesbuss Østfold Vestfold AS Østfold 100 % 150 Nettbuss AS Vestfold Juni Norgesbuss Hedmark AS Oppland 100 % 30 Nettbuss AS Mai Aukra Auto Møre og Romsdal 34 % Aukra Auto ans: 34 %: Fjord 1: 66 % April TIRB Troms 21,5 % -> 30 % 254 TFDS Mars Januar 2003 Nettbuss Østfold sin lokaltrafikk i Sarpsborg fusjonerer med Fredrikstaddistriktets Rutebilers lokaltrafikk i Fredrikstad i selskapet Borg Buss AS. Nettbuss AS sin virksomhet i Trøndelag fusjonerer med Team Buss AS til Nettbuss Trøndelag AS Østfold Borg Buss AS (Eiere: Nettbuss Østfold 50 %, FDR 50 %) Sør og Nord- Trøndelag 100 % 220 Nettbuss AS

3 Desember Ålesund Bilruter AS Møre og Romsdal 50 % -> 75 % 140 Nettbuss AS November Sunnmøre-Romsdal Billag AS Møre og Romsdal 100 % 145 Fjord1 (Sogn og Fjordane Fylkeskom. 59 % og Møre og Romsdal Fylkeskom. 41 %) Juli Juli Fusjon mellom Norgesbuss Østfold AS og Norgesbuss Vestfold AS til Norgesbuss Østfold Vestfold AS Fusjon mellom Norgesbuss Romerike AS og Norgesbuss Bærum AS til Norgesbuss Bærum Romerike AS Østfold Vestfold Norgesbuss AS Akershus (100 %) Norgesbuss AS Juli Haugaland Billag AS. Bussdivisjonen samordnes Rogaland 100 % 195 HSD ASA (HSD Buss AS) med HSD Buss. Juli Haugaland Billag AS. Godsdelen selges til Suldal Rogaland 100 % Suldal Billag Billag og inngår i Suldal Transport AS Juni-sept. TIRB Troms 12,7 % -> 21,5 % 254 TFDS Mai Averøy Billag Møre og Romsdal 37 % -> 57 % 36 Nettbuss Møre April Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap A/S (FFR) Finnmark 100 % 300 Connex Norge AS Januar Nettbuss Buskerud AS og Drammen og Omegn Buskerud 505 Nettbuss AS Busslinjer AS fusjonerer til Nettbuss Drammen AS (100 %) Januar Nettbuss Hadeland A/S og Nettbuss Ringerike AS Buskerud/Oppland 310 Nettbuss AS fusjonerer til Nettbuss Ringerike AS (100 %) Januar Hølonda Auto AS fusjonerer med Team Buss AS Sør-Trøndelag 120 Januar Sokndal Bilruter AS og S.O.T. Trafikk AS Rogaland (100 %) 370 Connex AS fusjonerer til Connex Vest AS 2002 Desember TIRB AS Troms 7 % -> 12,7 % TFDS Desember Team Trafikk AS Sør-Trøndelag % 550 Nettbuss AS

4 Desember Høvågruta Aust-Agder 100 % 10 Setesdal Bilruter AS (50 %) Risør og Tvedestrand Bilruter (50 %) September Haga Buss Rogaland 100 % SOT Trafikk A/S August Team Trafikk AS Sør-Trøndelag 50 % 550 Nettbuss AS. (Godkjent av Konkurransetilsynet april 2003). August Hallingdal Billag A/S (bussdelen) - Gods utskilt i Buskerud 100 % 50 Sogn Billag A/S eget selskap Halling-Gods) Februar Østerdal Billag AS Hedmark 66 % -> 100 % 80 Gauldal Billag AS Januar HSD overtar BNRs buss-, gods og ferjevirksomhet (innenriks) Hordaland 100 % HSD - som følge av samordning mellom BNR og HSD Januar Saltens Bilruter AS og Nettbuss Helgeland AS fusjonerer til Nordlandsbuss AS. Nordland 300 Saltens Bilruter AS eier 66 % og Nettbuss AS 34 % i Nordlandsbuss Januar Sirdalsruta AS Vest-Agder 100 % - Nettbuss 2001 Desember Sirdalsruta AS Rogaland 100 % 52 Nettbuss AS Desember Fylkestinget i Finnmark vedtar å selge inntil 49.9 Finnmark %av aksjene i FFR November Peer Gynt Tours AS Oppland 100 % 20 Nettbuss Travel AS November Orusttrafiken Henån AB (intensjonsavtale) Sverige 100 % Nettbuss AS Juli Trondheim Trafikkselskap AS (TT) fusjonerer med Hemne Orkladal Billag AS (HOB) og etablerer Team Trafikk AS m/datterselskaper Sør-Trøndelag 100 % 1200 August Ottadalen Billag Oppland % Nordvestlandske AS. (Holdingselskap eiet av MRF og FSF) Januar Haga Reiser AS og NOR-Reiser AS /Feriebussen fusjonerer til HagaNor Reiser Rogaland / Oppland 2000 Juni Norgesbuss AS Akershus 39 % 1500 Fosen Trafikklag asa April Østerdal Billag AS Hedmark 66 % 116 Gauldal Billag (NOR-buss 34 %)

5 FYLKE/LAND PROSENT- ANDEL ANT. ANSATTE April TB Invest AS Hedmark 100 % 100 Nordtrafikk Gruppen AS Januar Hemsedalsbilene AS Buskerud 100 % 10 Sogn Billag L/L Januar Vest Trafikk A/S fusjoneres inn i HSD Buss A/S Hordaland 100 % 757 HSD 1999 Desember Østerhus Bilruter AS fisjonert til: Østerhus Buss AS Østerhus Transport AS Rogaland Ansatte m.fl. Desember Bilruta Frosta-Åsen A/S Nord-Trøndelag 100 % 27 Trønderbilene AS November Lofoten Trafikklag AS Nordland 100 % 84 Nordtrafikk Gruppen A/S November HSD (BNRs eierandel) Hordaland 42,4 % Rogaland Trafikkselskap Oktober Stagecoach Finland Finland 100 % 806 Schøyen Gruppen A/S / Concordia Bus BV Oktober Swebus (omsetn: 3,1 mrd. kr) Sverige 100 % 7822 Schøyen Gruppen A/S / Concordia Bus BV Oktober Concordia Bus BV (Schøyen Gruppen A/S) Bærum 51 % - Goldman Sachs Intl. (USA) Oktober Drammen & Omegn Busslinjer Buskerud 100 % 180 NSB Biltrafikk Juni SOT Trafikk Rogaland 100 % 535 CGEA Transport Norge AS (Connex) Juni Sokndal Bilruter Rogaland 100 % 31 CGEA Transport Norge AS (Connex) Juni Østerhus Bilruter Rogaland 100 % 160 CGEA Transport Norge AS (Connex) April Averøy Billag Møre og Romsdal 51 % 48 HOB Møre og Eide Auto Mars Bergen Hardanger Voss Billag A/S og buss- og verksteddriften i HSD fusjonerer til HSD Buss A/S Hordaland 158 HSD Mars Trønderbilene AS Nord-Trøndelag 66 % 184 Fosen Trafikklag ASA Januar Vest-Telemark Bilruter LL og Grenland Nord Telemark 200 Trafikkselskap fusjonerer til Telemark Bilruter A/S 1998 Desember Sokndal Bilruter Rogaland 72 % 99 % 24 Stavanger og Omegn TrafikkselskapA/S November Fosen Trafikklag Sør-Trøndelag 64,5 % 136 Torghatten Trafikkselskap November Østerhus Bilruter A/S Rogaland 140 Stavanger og O. Trafikkselskap A/S September Pan Trafikk A/S og Bergen Sporvei A/S fusjonerer Hordaland 900 til GaiaTrafikk A/S August Bergen Hardanger Voss Billag A/S Hordaland 55,6 % 100% 130 HSD

6 Mai Kjell Lindhjem Bilruter og Lindhjem Reiser Vestfold 100 % 6 NSB Biltrafikk, avd. Larvik Januar Gla'Tur A/S Hordaland 100 % Stavanger og Omegn TrafikkselskapA/S Januar Johansens Bilruter A/S Vestfold 100 % 8 NSB Biltrafikk Januar Moss og Omland Bilruter + Halden Trafikk fusjo- Østfold 202 Norgesbuss nerer og skifter navn til Norgesbuss Østfold A/S Januar Trøsken Buss Østfold 100 % 3 Østfold Bilruter Januar Rolf Spydslaug Østfold 100 % 1 Østfold Bilruter Januar Sørøy-Buss fusjonerer med Mørebil A/S Møre og Romsdal 100 % 46 Møre og Romsdal Fylkesbåtar Januar Ottadalen Billag A/S Oppland 40 % 99 Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane Januar Aukra Auto A/S Møre og Romsdal 92 % 15 Sunnmøre og Romsdal Billag Januar Nordmøre Trafikkselskap, Mørelinjen og Molde Møre og Romsdal 320 Hemne Orkladal Billag A/S Bilruter fusjonerer til HOB Møre AS Januar Ludv. Paulsen Bilsentral A/S Vestfold 100 % Norgesbuss Januar Ringsjø og Sønn Bilruter Telemark 100 % 7 Grenland Buss A/S Januar Haga Buss A/S, Sola-Ruten A/S, SOT Reiser, Rogaland 100 % Stavanger og Omegn Trafikkselskap A/S Sørlandsruta Touring, Vaglen Tours, OFB-Reiser, og Turbilsentralen fusjonerer til Haga Reiser A/S 1997 Desember Sokndal Bilruter A/S Rogaland % 24 Stavanger og Omegn Trafikkselskap A/S Desember Fosen Trafikklag ASA Sør-Trøndelag % 92 Torghatten Trafikkselskap AS November Stavanger og Omegn Trafikkselskap Rogaland % 257 Rogaland Investering (kjøp av Chr. Bjellands 14 % aksjepost) Oktober BO-Bussene A/S og Ødegardens Bilruter A/S Telemark 142 NSB Biltrafikk fusjonerer til Grenland Buss a/s. August Grenland Nord Trafikkselskap A/S Telemark 100 % 33 Tinn Billag A/S - Drangedal Bilruter A/S - Vest Telemark Bilruter A/S (75 %) Juli Molde Bilruter A/S Møre og Romsdal 100 % 58 Hemne Orkladal Billag A/S Juli Nordmøre Trafikkselskap Møre og Romsdal 82 % 146 Hemne Orkladal Billag A/S Juni Helge Nilsens Bilruter Vestfold 100 % Norgesbuss Invest A/S April Vaglen Tours Østfold 100 % Stavanger Omland Trafikkselskap A/S

7 April Mjøsbuss Lillehammer A/S Oppland 100 % 115 Norgesbuss Invest AS (Stagecoach- Swebus Norge A/S) April Mjøsbuss Gjøvik A/S Oppland 100 % 122 Norgesbuss Invest AS (Stagecoach - Swebus Norge A/S) April Mjøsbuss Hamar A/S Hedmark 100 % 167 Norgesbuss Invest A/S (Stagecoach - Swebus Norge A/S) April Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap ASA Hordaland 68 % 1130 Bergen Nordhordland Rutelag ASA April Bjerkreim Bilselskap A/S Rogaland 100 % 30 NSB Biltrafikk April Bergen Nordhordland Rutelag ASA Hordaland 54 % 666 Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap April Sirdalsruta A/S Vest-Agder 100 % 54 Sirdal Kommune Mars Oslo og Follo Busstrafikk A/S Akershus 100 % 700 Norgesbuss Invest A/S (inkl.ofbs datterselskaper i Østfold/Oppland/Akershus) Februar Nordmøre Trafikkselskap A/S Møreog Romsdal 72 % 160 Hemne Orkladal Billag A/S (fusjon med Ålvundeid Skysslag) Januar Haga Buss A/S Rogaland 100 % Stavanger og Omegn Trafikkselskap A/S Januar Pettersens Tur og Rutebiler A/S Østfold 100 % 10 A/S Østfold Bilruter Januar Valdresbussen A/S Buskerud 100 % 22 NSB Biltrafikk Januar Averøy Billag A/S Møre og Romsdal 37 % 53 Eide Auto A/S Januar Stavanger og Omegn Trafikkselskap A/S Rogaland 14 % 257 Chr. Bjelland & Co. (største aksjonær) Januar Turbilsentralen A/S Oslo/Akershus 58 % 7 Stavanger og Omegn Trafikkselskap A/S 1996 Desember Salins Bilruter Nord-Trøndelag 100 % Namsos Trafikkselskap ASA Oktober Hølonda Auto A/S Sør-Trøndelag 92 % 50 Trondheim Trafikkselskap A/S Oktober Sørøy-Buss A/S Møre og Romsdal 100 % 50 Mørebil A/S / Møre Romsdal Fylkesbåtar September Molde Bilruter A/S Møre og Romsdal 100 % 58 Norgesbuss Invest A/S August Mjøsbuss Gjøvik AS (Swebus) Oppland 100 % 122 Stagecoach August Mjøsbuss Hamar AS (Swebus) Hedmark 100 % 167 Stagecoach August Mjøsbuss Lillehammer AS (Swebus) Oppland 100 % 115 Stagecoach

8 Juli Engeseth Busslinjer A/S Buskerud 100 % 91 NSB Biltrafikk Juni S.S.V. Bilselskap fusjonerer med Østfold Bilruter Østfold NSB Biltrafikk Juni Ofotens Bilruter A/S Nordland 51 % 127 OVDS ASA (rettet emisjon) Juni Andøy Trafikklag A/S Nordland 50 % 35 Saltens Bilruter A/S Juni Sørlandsruta A/S Vest-Agder 100 % 170? T.K. Brøvig Mai Helgeland Bilruter A/S Nordland 95,4 % 172 NSB Biltrafikk Mai Østerdal Billag A/S/Feriebussen Hedmark 91 % 122 Norbuss A/S April Storfjord Rutebilar A/S fusjonerer med Mørebil A/S Møre og Romsdal 100 % 33 Mørebil A/S / Møre og Romsdal Fylkesbåtar Mars Sørlandsruta - Gods Vest-Agder 35 Veøy Billag A/S Mars Mørelinjen A/S Møre og Romsdal 96 % 115 Hemne Orkladal Billag Mars Sørlandsruta Touring Vest-Agder 100 % 5 Stavanger og Omegn Trafikkselskap A/S Mars Helge Nilsens Bilruter A/S Vestfold 100 % 16 Norgesbuss Invest A/S Mars Farmandbuss A/S Vestfold 100 % 172 Norgesbuss Invest A/S Februar Rutebilene Øybuss A/S Vestfold 100 % 60 Norgesbuss Invest A/S Februar Harstad Oppland Rutebil AS Troms 100 % 97 Nordtrafikk Gruppen AS Februar A/S Stranda og Sykkylven Billag fusjonerer med Mørebil A/S Møre og Romsdal 100 % 60 Mørebil A/S Møre og Romsdal Fylkesbåtar Januar Ødegaarden Bilruter A/S Telemark % NSB Biltrafikk 1995 Desember A/S Mørebil Møre og Romsdal 68 % 98 Møre og Romsdal Fylkesbåtar November Sørlandsruta A/S Vest-Agder 100 % 234 Norgesbuss Invest A/S Oktober Litra Buss A/S Oppland 100 % 131 Swebus AB (Mjøsbuss Lillehammer AS) Oktober A/S Hamar og Omland Bilruter Hedmark 100 % 167 Swebus AB (Mjøsbuss Hamar AS) September Solaruten A/S Rogaland 100 % Stavanger og Omegn Trafikkselskap A/S Juni BO-Bussene A/S Telemark 100 % 104 NSB Biltrafikk Mars Vest-Oppland Bilselskap A/S Oppland 100 % 150 Swebus AB (MJØSBUSS Gjøvik AS) Januar Bærumsbuss A/S inkl. Lommedalsbussen A/S Akershus 100 % 314 Norgesbuss Invest A/S

9 Oversikten er laget etter generell bransjekunnskap. TL tar forbehold om eventuelle feil.

ÅR/MÅNED OPPKJØPS-/FUSJONSOBJEKT FYLKE/LAND PROSENTANDEL KJØPER/EIER

ÅR/MÅNED OPPKJØPS-/FUSJONSOBJEKT FYLKE/LAND PROSENTANDEL KJØPER/EIER OPPKJØP/FUSJONER I BUSSBRANSJEN 2014-1995 Ajour pr.10 februar 2014. Kilde: NHO Transport v /Fagsjef Trafikk Arne Johan Gjerstad Oversikten er laget etter generell bransjekunnskap. NHO Transport tar forbehold

Detaljer

Sogn og Fjordane Møre og Romsdal. Oslo 100 % Scandinavian Airlines System Norway Scandinavian Airlines System Norway (virksomhetsoverdragelse).

Sogn og Fjordane Møre og Romsdal. Oslo 100 % Scandinavian Airlines System Norway Scandinavian Airlines System Norway (virksomhetsoverdragelse). Oversikt over oppkjøp og fusjoner i bussbransjen 1995-2013 Pr. 25. februar 2013. Oversikten er utarbeidet av NHO Transport på bakgrunn av generell bransjekunnskap. Vi tar forbehold om eventuelle feil.

Detaljer

Utsendinger til landsmøtet etter 6

Utsendinger til landsmøtet etter 6 Utsendinger til landsmøtet etter 6 Fordeling av delegater (se 6 her): Alle lokalforeninger kan sende en delegat. I tillegg fordeles 50 delegatplasser på fylkene etter medlemstall. Fordelingen av fylkeskvoten

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Saker etter barneloven. Innkomne saker (antall)

Saker etter barneloven. Innkomne saker (antall) Saker etter barneloven Innkomne saker (antall) Domstol 2008 2009 2010 2011 Alstahaug tingrett 17 12 23 16 Alta tingrett 10 17 17 11 Asker og Bærum tingrett 53 77 69 72 Aust-Agder tingrett 44 55 52 61 Aust-Telemark

Detaljer

Arbeidsrettssaker. Innkomne saker (antall)

Arbeidsrettssaker. Innkomne saker (antall) Arbeidsrettssaker Innkomne saker (antall) Domstol 2007 2008 2009 2010 2011 Alstahaug tingrett 3 3 4 6 3 Alta tingrett 6 2 5 5 Asker og Bærum tingrett 40 36 68 32 40 Aust-Agder tingrett 6 5 10 16 14 Aust-Telemark

Detaljer

TVISTESAKER INNKOMMET

TVISTESAKER INNKOMMET TVISTESAKER INNKOMMET 2004-2008 Alstahaug 71 53 40 63 67 Alta 1 64 51 58 72 60 Asker og Bærum 604 551 523 555 496 Aust-Agder 1 194 185 192 212 261 Aust-Telemark 79 52 Bergen byfogdembete 95 84 Bergen 3

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2013... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

Markedsoversikt bussdrift i offentlig regi Pr. 15. september 2014

Markedsoversikt bussdrift i offentlig regi Pr. 15. september 2014 Innledning Vedlagt følger en oppdatert markedsoversikt basert på opplysninger innrapportert fra fylkeskommuner og administrasjonsselskaper i perioden juli-september 2014. Markedsoversikten ble sist kunngjort

Detaljer

Om tabellene. Januar - februar 2019

Om tabellene. Januar - februar 2019 Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Om tabellene. Januar - desember 2018

Om tabellene. Januar - desember 2018 Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer

Detaljer

Pressemelding 20. mai 2009

Pressemelding 20. mai 2009 Pressemelding 20. mai 2009 Tariffoppgjøret i kommunal sektor - mellomoppgjøret 2009 Fagforbundet tar ut 13.608 i streik i første uttak Meklingen mellom KS og Fagforbundet går inn i en avsluttende fase.

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Prostatakreftforeningen. Medlemsutvikling 1.Kvartal 2018

Prostatakreftforeningen. Medlemsutvikling 1.Kvartal 2018 Prostatakreftforeningen Medlemsutvikling 1.Kvartal 218 4 35 3 25 2 15 1 5 3428 367 118 243 14 13 Antall Medlemmer Hovedmedlemmer Partnermedlemmer Støttemedlemmer Nye Medlemmmer i 218 Utmeldt/Døde i 218

Detaljer

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg Avsluttede saker i 3-årsperioden - Fylkesmannen i Østfold - helsetjenester i hjemmet 1 14 4 3 - plass i sykehjem 5 5 8 5 - plass i annen institusjon 4 6 3 0 - praktisk bistand og opplæring 10 18 15 10

Detaljer

Om tabellene. Periode:

Om tabellene. Periode: Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)". Fylke. Antall

Detaljer

Statens vegvesen. Vegdirektør. Vegdirektoratet. Region nord Region midt Region vest Region sør Region øst

Statens vegvesen. Vegdirektør. Vegdirektoratet. Region nord Region midt Region vest Region sør Region øst Statens vegvesen direktør direktoratet Region nord Region midt Region vest Region sør Region øst Statens vegvesen direktør Styringsstab* Internrevisjon VEGDIREKTORATET og transport Trafikant og kjøretøy

Detaljer

Vedlegg 13. Følgende forskrifter oppheves:

Vedlegg 13. Følgende forskrifter oppheves: Vedlegg 13 Forskrift om oppheving av forskrifter gitt med hjemmel i lov om havner og farvann 8. juni 1984 nr. 51 Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet med hjemmel i lov om havner og farvann av 8. juni

Detaljer

HUBRO. Statusen i Sør-Trøndelag. Paul Shimmings. Norsk Ornitologisk Forening

HUBRO. Statusen i Sør-Trøndelag. Paul Shimmings. Norsk Ornitologisk Forening HUBRO Statusen i Sør-Trøndelag Paul Shimmings Norsk Ornitologisk Forening Osen Antall kjente lokaliteter = 6 Antall sjekket i prosjektperioden = 5 Antall sjekket lokalitet med aktivitet i minst én

Detaljer

Årsstatistikk 2010 NBBL

Årsstatistikk 2010 NBBL Årsstatistikk 2010 NBBL Forord NBBLs årsstatistikk med opplysninger om medlemslag er utgitt årlig siden 1960. Statistikken representerer en verdifull tidsserie med opplysninger om en viktig del av norsk

Detaljer

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 NIHF ANLEGGSPOLITIKK 2015-2019 STRATEGIPLAN Ottar Eide, generalsekretær NIHF 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 DE VIKTIGSTE ARBEIDSPROSESSER FOR NORSK IDRETT KJERNEPROSESSER STØTTEFUNKSJONER

Detaljer

Opplag for norske aviser 2015 tilsluttet Mediebedriftenes Landsforening og Landslaget for lokalaviser

Opplag for norske aviser 2015 tilsluttet Mediebedriftenes Landsforening og Landslaget for lokalaviser Opplag for norske aviser tilsluttet Mediebedriftenes Landsforening og Landslaget for lokalaviser Fylke netto 01 Østfold Demokraten 4 671 5 462 (791) 4 666 (794) 626 624 01 Østfold Fredriksstad Blad 15

Detaljer

MÅL OG STATUS Oslo 3. desember 2014. Bård Norheim Katrine N Kjørstad

MÅL OG STATUS Oslo 3. desember 2014. Bård Norheim Katrine N Kjørstad MÅL OG STATUS Oslo 3. desember 2014 Bård Norheim Katrine N Kjørstad Mål og utfordringer Mål for kollektivtransport Være et alternativ til bil (miljømålsetting) Gi effektiv trafikkavvikling (økonomi) Gi

Detaljer

Domstolene i Norge ÅRSSTATISTIKK Se statistikk for saksbehandlingen i domstolene på aarsmelding.domstol.no

Domstolene i Norge ÅRSSTATISTIKK Se statistikk for saksbehandlingen i domstolene på aarsmelding.domstol.no ÅRSSTATISTIKK 2015 Se statistikk for saksbehandlingen i domstolene på aarsmelding.domstol.no 1 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSSTATISTIKK 2015 FOR DOMSTOLENE I FØRSTEINSTANS 3 Sivile saker 2011-2015 4 Tvistesaker

Detaljer

Domstolene i Norge ÅRSSTATISTIKK Se statistikk for saksbehandlingen i domstolene på aarsmelding.domstol.no

Domstolene i Norge ÅRSSTATISTIKK Se statistikk for saksbehandlingen i domstolene på aarsmelding.domstol.no ÅRSSTATISTIKK 2014 Se statistikk for saksbehandlingen i domstolene på aarsmelding.domstol.no 1 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSSTATISTIKK 2014 FOR DOMSTOLENE I FØRSTEINSTANS 3 Sivile saker 2010-2014 4 Tvistesaker

Detaljer

NSB konsernet Organisering per august 2012 Virksomhetsområder i konsernet i 2012:

NSB konsernet Organisering per august 2012 Virksomhetsområder i konsernet i 2012: Virksomhetsområder i konsernet i 2012: 3. juli 2012 Side 1 av 8 NSB konsernledelse 3. juli 2012 Side 2 av 8 NSB persontog Konsernledelsen er ledelsen i NSB AS Videre har Persontogvirksomheten egen ledelse

Detaljer

Medlemsstatistikk 2004

Medlemsstatistikk 2004 2004 Medlemsstatistikk Hovedtall 2004 2003 2004 Antall registrerte 21 213 20 970-1,15 % Antall betalende 21 421 21 425 0,02 % Antall bet under 26 år 17 011 17 193 1,07 % Dekningsgrad i befolkninge 1,93

Detaljer

Årsstatistikk 2009 NBBL

Årsstatistikk 2009 NBBL Årsstatistikk 2009 NBBL Forord NBBLs årsstatistikk med opplysninger om medlemslag er utgitt årlig siden 1960. Statistikken representerer en verdifull tidsserie med opplysninger om en viktig del av norsk

Detaljer

45 4 Vekst 57,3 % 4 277 35 3 25 25 6 2 15 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 9 8 Vekst 59,5 % 783 7 6 5 491 4 3 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Vestfold Vest-Agder Oppland Hedmark

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder

Detaljer

Navn Postadresse Besøksadresse Telefonnummer Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64

Navn Postadresse Besøksadresse Telefonnummer Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64 Trafikkstasjoner i Akershus fylke Timebestilling gratis Forespørsler og russebilkontroll informasjon Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64 377 BILLINGSTAD

Detaljer

Invitasjon til regional høringskonferanse nasjonal helseplan (2007-2010)

Invitasjon til regional høringskonferanse nasjonal helseplan (2007-2010) Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200602349-/IMN 30.03.2006 Invitasjon til regional høringskonferanse nasjonal helseplan (2007-2010) Det vises til vårt brev datert 14.03.2006 hvor departementet

Detaljer

Nettbuss Midt-Norge. Resultatkonferanse Trafikksikkerhet Oslo. Ola Næve (Nettbuss Midt-Norge) og Kristine Eiken Sortland (Nettbuss konsern) 10.6.

Nettbuss Midt-Norge. Resultatkonferanse Trafikksikkerhet Oslo. Ola Næve (Nettbuss Midt-Norge) og Kristine Eiken Sortland (Nettbuss konsern) 10.6. Desember side 1 2014 Nettbuss Midt-Norge Resultatkonferanse Trafikksikkerhet Oslo Ola Næve (Nettbuss Midt-Norge) og Kristine Eiken Sortland (Nettbuss konsern) 10.6.2015 Vi startet vår virksomhet i 1925

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2015 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2014... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

Klubb 0-5 6-12 13-19 20-25 26+ 0-5 6-12 13-19 20-25 26+ Totalt 101-A AEROBATIC CLUB OF NORWAY 0 0 0 0 0 0 0 0 1 24 25 400-M AGDER MODELLFLYKLUBB 0 0

Klubb 0-5 6-12 13-19 20-25 26+ 0-5 6-12 13-19 20-25 26+ Totalt 101-A AEROBATIC CLUB OF NORWAY 0 0 0 0 0 0 0 0 1 24 25 400-M AGDER MODELLFLYKLUBB 0 0 101-A AEROBATIC CLUB OF NORWAY 0 0 0 0 0 0 0 0 1 24 25 400-M AGDER MODELLFLYKLUBB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 23 502-H ALTA HANG & PARAGLIDERKLUBB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 003-M ANDEBU MODELLFLYKLUBB 0 0 0 0 0 0

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

Medlemmer per. februar 2016

Medlemmer per. februar 2016 Medlemmer per. februar 2016 Østfold Østfold fylkeskommune Askim kommune Fredrikstad kommune Halden kommune Hobøl kommune Hvaler kommune Marker kommune Moss kommune Rakkestad kommune Rygge kommune Rømskog

Detaljer

Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder

Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder 1 Innholdsfortegnelse Del 1 Befolkningsutviklingen... 3 Tabell 1.1 Befolkningsutviklingen i Nordland og Norge pr. 1. januar...

Detaljer

Estimert innsamlet beløp husvis pr

Estimert innsamlet beløp husvis pr Estimert innsamlet beløp husvis pr.26.4.212 Antall Estimerte Innsamlede Estimert Antall faste innsamlings- gaver totalt innsamlede Fylker medlemmer givere beløp FG så langt i år beløp 1 Østfold 18 71 19

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2016 Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2015... 3 Tabell 2 -

Detaljer

- samarbeid og kunnskap om framtidas miljøløsninger

- samarbeid og kunnskap om framtidas miljøløsninger Direktoratet for naturforvaltning Viltseksjonen Tungasletta 2 NO-7485 Trondheim Deres ref: Vår ref: Sted: Dato: 643/09-642.31/HBr Trondheim 24. juni 2009 Endret status for antall familiegrupper av gaupe

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 01.07.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold 17 421 17 331 17

Detaljer

1. divisjon, Letohallen, Dal 2. divisjon avdeling A, Letohallen, Dal 2. divisjon avdeling B, Letohallen, Dal

1. divisjon, Letohallen, Dal 2. divisjon avdeling A, Letohallen, Dal 2. divisjon avdeling B, Letohallen, Dal 1. divisjon, Letohallen, Dal 1 Midt-Trøndelag 1 Hornslien akselhorn@hotmail.no 2 Midt-Trøndelag 3 Grøtheim glennfrode.grotheim@statkraft.com 3 Oslo 1 Lillevik runar.lillevik@vikenfiber.no 4 Østfold og

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø 1 Mandatet: Omfatter det meste Men utvalget skal ikke drøfte: Statlig eierskap av institusjonene Gratisprinsippet Gradsstrukturen

Detaljer

Vest-Telemarktinget Møte 2. februar 2012. Sakliste. 03/2012 Val av 1 person til å skrive under protokollen i lag med møteleiar

Vest-Telemarktinget Møte 2. februar 2012. Sakliste. 03/2012 Val av 1 person til å skrive under protokollen i lag med møteleiar Vest-Telemarktinget Møte 2. februar 2012 Sakliste 01/2012 Opprop 02/2012 Godkjenning av innkalling og sakliste 03/2012 Val av 1 person til å skrive under protokollen i lag med møteleiar 04/2012 Næringsutvikling,

Detaljer

Attraktivitetspyramiden, hvilke steder er attraktive og hvorfor

Attraktivitetspyramiden, hvilke steder er attraktive og hvorfor Attraktivitetspyramiden, hvilke steder er attraktive og hvorfor Bosetting Konferanse om vekstkraft og attraktivitet, Finnsnes 25 mai 2011 Utvikling Bedrift Besøk Hvorfor vokser steder? Attraktivitetspyramiden

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

NJs lønnsstatistikk for 2014

NJs lønnsstatistikk for 2014 NJs lønnsstatistikk for 2014 Grunnlaget for NJs lønnsstatistikk er data samlet inn av Medeiebedriftenes Landsforening, (MBL), NRK og en rekke uavhengige aviser. Rapportene viser status pr. 31.12.2014.

Detaljer

OSEAN Framdriftsrapport. Per 31. oktober 2014

OSEAN Framdriftsrapport. Per 31. oktober 2014 OSEAN Framdriftsrapport Per 31. oktober 214 Antall legekontor med OSEAN Planlagt totalt Resultat Måloppnåelse 1644 1) 141 2) 77% 3) 1) Tall per 31.1 er basert på kundelister fra leverandørene. Dette gir

Detaljer

Akustiske tiltak spillesteder Cosmopolite Scene Oslo Oslo 73 800 Hace AS Internasjonalen Oslo Oslo 53 200 127 000

Akustiske tiltak spillesteder Cosmopolite Scene Oslo Oslo 73 800 Hace AS Internasjonalen Oslo Oslo 53 200 127 000 Tildelinger 2014-2 Mottaker Scene Tildelt Kommune Fylke Sum Fremføringsutstyr Asker Blues Klubb Baracoa Lydutstyr Asker Akershus 107 200 Blå Booking AS Blå Scene Lydutstyr Oslo Oslo 421 400 Bopjazz AS

Detaljer

1. divisjon: Trondheim 2. divisjon avdeling A: Trondheim 2. divisjon avdeling B: Trondheim 2. divisjon avdeling C: Trondheim

1. divisjon: Trondheim 2. divisjon avdeling A: Trondheim 2. divisjon avdeling B: Trondheim 2. divisjon avdeling C: Trondheim 1. divisjon: Trondheim 1 Vest-Agder 1 Mæsel helgemae@hotmail.com 2 Midt-Trøndelag 2 Våge john.vage@jbv.no 3 Rogaland 1 Hauge rune@007.gg 4 Nord-Trøndelag 1 Davidsen ragnar.davidsen@ntebb.no 5 Hordaland

Detaljer

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten per 15.juni 2011 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 15. juni 2011 viser at 20 343 ungdommer var i oppfølgingstjenestens målgruppe

Detaljer

NJs lønnsstatistikk for 2012

NJs lønnsstatistikk for 2012 NJs lønnsstatistikk for 2012 Grunnlaget for NJs lønnsstatistikk er data samlet inn av Medeiebedriftenes Landsforening, (MBL), NRK og en rekke uavhengige aviser. Rapportene viser status pr. 31.12.2012.

Detaljer

Knut Vareide. Telemarksforsking

Knut Vareide. Telemarksforsking Knut Vareide Er det attraktivt å bo i Østfold? Er det attraktivt å flytte til Østfold? Netto innenlands flytting 5 4 3 2 Det er en positiv sammenheng mellom nettoflytting og arbeidsplassvekst. 1 0-1 -2

Detaljer

Kjøpesenterfakta 2014

Kjøpesenterfakta 2014 Kjøpefakta 2014 Her er et lite utvalg av kjøpefakta fra 2014 KJØPESENTER ARAplan viser at det er registrert 572 kjøpe i Norge i 2014. 382 av disse er registrert med en salgsflate på mer enn 2500 kvadratmeter

Detaljer

BRØDRENE DAHL AS - Et norsk selskap i Saint-Gobain familien. www.dahl.no

BRØDRENE DAHL AS - Et norsk selskap i Saint-Gobain familien. www.dahl.no BRØDRENE DAHL AS - Et norsk selskap i Saint-Gobain familien Saint-Gobain vår eier Saint-Gobain, et av verdens 100 ledende industriselskap Virksomhet i 64 land Mer enn 190 000 ansatte Historie BRØDRENE

Detaljer

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Netto driftsresultat Hordaland fylkeskommune 1999-2008 Netto resultatgrad fylkeskommunar Det nye fylkesvegnettet frå 1.1.2010

Detaljer

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev Nr Fylkeskommune/kommune Organisering Eier Brukere 1 Østfold Skanner hos andre Sarpsborg 2 Akershus Skanner hos andre Asker 3 Oslo Skanner hos seg 4 Hedmark Skanner hos andre Hamar 5 Oppland Skanner hos

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

Læringsnettverk for kommuner. 1 nasjonalt, 11 regionale + Tønsberg. Totalt 81 LN

Læringsnettverk for kommuner. 1 nasjonalt, 11 regionale + Tønsberg. Totalt 81 LN Læringsnettverk for kommuner Fullført i 2013: Fullført i 2014: Fullført i 2015: Fullført i 2016: Fullført i 2017: Fullført i 2018: Oppstart i 2018: 2 nasjonale + 8 regionale 16 regionale 12 regionale 10

Detaljer

1. divisjon 2. divisjon avdeling A 2. divisjon avdeling B

1. divisjon 2. divisjon avdeling A 2. divisjon avdeling B 1. divisjon 1 Midt- Trøndelag 1 Hornslien akshorn@hotmail.no 1 Midt- Trøndelag 3 Grøtheim glennfrode.grotheim@statkraft.com 3 Oslo 1 Lillevik runar.lillevik@vikenfiber.no 4 Østfold og Follo 1 Thoresen

Detaljer

Bodø Travlag 229 Ørland Travklubb 150 Momarken Travbanes Damegruppe 121 Trømborg Travlag 121 Forus Travbane (DS) 114 Eina Travlag 93 Biri Travbane

Bodø Travlag 229 Ørland Travklubb 150 Momarken Travbanes Damegruppe 121 Trømborg Travlag 121 Forus Travbane (DS) 114 Eina Travlag 93 Biri Travbane Organisasjonsnavn Antall vervet Bodø Travlag 229 Ørland Travklubb 150 Momarken Travbanes Damegruppe 121 Trømborg Travlag 121 Forus Travbane (DS) 114 Eina Travlag 93 Biri Travbane (DS) 86 Leangen Travbane

Detaljer

Anleggsutvalget. Presentasjon på NCF s ting Mai 2015

Anleggsutvalget. Presentasjon på NCF s ting Mai 2015 Anleggsutvalget Presentasjon på NCF s ting Mai 2015 Hensikt med Anleggspolitisk Plan Som del av NCF s strategiarbeid, har anlegg blitt definert som et av de viktigste satsningsområdene Hensikten med Anleggspolitisk

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Blodsporprøve - Ordinær/Samlet - 2015

Blodsporprøve - Ordinær/Samlet - 2015 12.04.2015 12.04.2015 Norsk Retrieverklubb Bergen Og Omegn Øvre Kråkenes 91 25-15002 34121800642 350 28.03.2015 5152 Bønes Hordaland retrieverbergen.konkurranse@gmail.com 18.04.2015 19.04.2015 18.04.2015

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

FINANSIERING AV KOLLEKTIVTRANSPORTEN Trondheim 27. januar 2015. Bård Norheim

FINANSIERING AV KOLLEKTIVTRANSPORTEN Trondheim 27. januar 2015. Bård Norheim FINANSIERING AV KOLLEKTIVTRANSPORTEN Trondheim 27. januar 2015 Bård Norheim FINANSIERINGSKILDER Finansiering av kollektivtransporten Bypakker Ordinære tilskudd Belønningsordningen Bymiljøavtaler 7 % 11

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta Uttak nr El og IT Fagforbundet Fellsorg - FO Musikernes fellesorg Skolenes Landsforbund SUM LOK Presteforening. Akademikerforb. Utdanningsforb. Sykepleierforbundet Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet

Detaljer

Bosted Bedrift Besøk

Bosted Bedrift Besøk Bosted Bedrift Besøk Andel av Norge % Endring andel % Folketall Årlig vekst % 290 000 270 000 250 000 Årlig vekst Folketall 1,6 1,4 1,2 1,0 230 000 0,8 210 000 190 000 170 000 150 000 2011 2007 2003

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 86 43 43 48 31 52 34 42 44 0-49 27 33 21 44 3 44-17 36 50-99 14 19 9 21 6 23-10 18 100-199 20 21 19 21 16 33-21 18 200-299

Detaljer

Høringsinstanser. Fylkesmannen i alle fylker Østfold Hedmark Buskerud Telemark Rogaland Sogn og Fjordane

Høringsinstanser. Fylkesmannen i alle fylker Østfold Hedmark Buskerud Telemark Rogaland Sogn og Fjordane Høringsinstanser DEPARTEMENTER: Finansdepartementet Forsvarsdepartementet Kommunal- og moderniseringsdepartementet Klima- og miljødepartementet Justis- og beredskapsdepartementet Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Behandlingssted Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste Hele landet 8,6 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 9,2

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

ÅRSSTATISTIKK

ÅRSSTATISTIKK ÅRSSTATISTIKK 2005 33 Innholdsfortegnelse INNLEDNING Definisjoner... 35 Saksbehandlingstid... 35 Feilkilder og usikkerhet... 35 ÅRSSTATISTIKK 2005 FOR FØRSTEINSTANSEDOMSTOLENE Landstall 01-05 Straffesaker...

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

REGISTRERING SOM BUDGIVER TIL AUKSJONEN AV LOKALRADIOBLOKKA

REGISTRERING SOM BUDGIVER TIL AUKSJONEN AV LOKALRADIOBLOKKA REGISTRERING SOM BUDGIVER TIL AUKSJONEN AV LOKALRADIOBLOKKA 1. Informasjon om budgiver Budgivers navn: Organisasjonsnummer: 2. Firmaattest Budgiver må vedlegge firmaattest som viser hvem som har signatur

Detaljer

færre bos gruppert folketall

færre bos gruppert folketall færre bos Fylke Kommunenavn gruppert folketall enn vedtak Akershus Nes (Ak.) over 5000 1 Akershus Aurskog-Høland over 5000 3 Til grunn for fordeling: Akershus Ås over 5000 4 I beregningen for fordeling

Detaljer

Ferske statistikker med blikk på fremtiden Morten Ørbeck, Østlandsforskning Mjøskonferansen, Gjøvik gård, 21.juni 2012

Ferske statistikker med blikk på fremtiden Morten Ørbeck, Østlandsforskning Mjøskonferansen, Gjøvik gård, 21.juni 2012 Ferske statistikker med blikk på fremtiden Morten Ørbeck, Østlandsforskning Mjøskonferansen, Gjøvik gård, 21.juni 2012 1. Befolkningsutviklingen i Innlandet og omgivelsene 2. Demografiske muligheter og

Detaljer

Tabell 1.1 Personer med nedsatt arbeidsevne, absolutte tall ved utgangen av måneden 2011

Tabell 1.1 Personer med nedsatt arbeidsevne, absolutte tall ved utgangen av måneden 2011 Tabell 1.1 Personer med nedsatt arbeidsevne, absolutte tall ved utgangen av måneden I arbeidsrettede tiltak 58 643 60 466 62 052 61 228 61 703 57 622 48 045 53 062 56 429 57 694 Ikke i arbeidsrettede tiltak

Detaljer

Inneholdsfortegnelse Forord

Inneholdsfortegnelse Forord Forord Denne rapporten er utarbeidet for å få en oversikt over ressursbruken i vinterdriften. For å se utviklingen fra år til år viser rapporten noen historiske hovedtall. Detaljer per kontrakt er basert

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Fylke Prestegjeld År Transkribert pureservert Registrator Skannet publisert Østfold Berg 1835

Fylke Prestegjeld År Transkribert pureservert Registrator Skannet publisert Østfold Berg 1835 Østfold Berg 1835 Østfold Berg 1855 Østfold Borge 1815 ja Østfold Fredrikstad 1835 Østfold Fredrikstad 1835 Østfold Halden 1835 Østfold Halden 1855 Østfold Halden 1855 Østfold Moss 1845 Østfold Onsøy 1845

Detaljer

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Se på verdenskartet Hva heter verdensdelene? Nord-Amerika Sør-Amerika Afrika Asia Australia Europa 2 Norge ligger i Europa 3 Norge grenser til Sverige,

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

ÅRSSTATISTIKK

ÅRSSTATISTIKK ÅRSSTATISTIKK 2006 39 Innholdsfortegnelse Innledning Definisjoner... 41 Saksbehandlingstid... 41 Feilkilder og usikkerhet... 41 Årsstatistikk 2005 for Førsteinstansedomstolene Landstall 02-06 Straffesaker...

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge

Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge Behandlingssted Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp Hele landet 6 804 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 647 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

*** Spm. 1 *** Er du...

*** Spm. 1 *** Er du... *** Spm. 1 *** Er du... Gutt 53 57 52 52 57 52 Jente 46 42 47 48 42 47 Ubesvart 1 1 1-1 1 *** Spm. 2 *** Hvor gammel er du? 9 år 12 9 9 14 12 16 10 år 87 88 89 85 87 82 11 år 1 3 2 0-1 Ubesvart 0-0 - 1

Detaljer

Dykkar ref Vår ref Dato

Dykkar ref Vår ref Dato Ifølge liste Dykkar ref Vår ref Dato 16/564-08.03.2016 Høyring - Endringar i jernbanelova og einskilde andre lover som følgje av jernbanereforma Samferdselsdepartementet sender med dette på alminneleg

Detaljer

NJs lønnsstatistikk for 2011

NJs lønnsstatistikk for 2011 NJs lønnsstatistikk for 2011 Grunnlaget for NJs lønnsstatistikk er data samlet inn av Medeiebedriftenes Landsforening, (MBL), NRK og en rekke uavhengige aviser. Rapportene viser status pr. 31.12.2011.

Detaljer

2 kvartal 2013 aksjestatestikk: Antall menn som eier aksjer: Til en samlet verdi: 48,7 mrd

2 kvartal 2013 aksjestatestikk: Antall menn som eier aksjer: Til en samlet verdi: 48,7 mrd 2 kvartal 2013 aksjestatestikk: Antall menn som eier aksjer: 243 744 Til en samlet verdi: 48,7 mrd Antall kvinner som eier aksjer: 111 544 Til en samlet verdi: 14,3 mrd Det er til sammen 355 288 privatpersoner

Detaljer

Attraktivitetsanalyse Nordland. Befolkningsutvikling, arbeidsplassutvikling, scenarier

Attraktivitetsanalyse Nordland. Befolkningsutvikling, arbeidsplassutvikling, scenarier Attraktivitetsanalyse Nordland Befolkningsutvikling, arbeidsplassutvikling, scenarier Befolkningsutvikling Nordland lavest befolkningsvekst blant fylkene 130 125 120 Oslo Akershus Rogaland Hordaland Sør-Trøndelag

Detaljer